Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2011."

Átírás

1 Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről Szerkesztette: Dr. Németh Tibor tanszékvezető egyetemi docens

2 2 Cím: Budapest, István u.2. Telefon: , Telefax: Honlap: Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika A tanszék rövid története II. József december 12-én kelt rendelete a pesti egyetemen állatgyógyászati tanszék szervezését mondta ki, amely intézményben megkezdődhetett a sebészet oktatása. Az egyetem orvostan- és sebész hallgatói a kötelező tantárgyak között már tanultak sebészeti kórtant, klinikai sebészetet, műtéttant, műszer- és kötszertant. A tananyaghoz járult hozzá az újonnan bevezetett állatorvostan, Tolnay Sándor professzor speciális állatsebészeti ismereteivel, Wolstein bécsi professzor könyvei alapján. Abban az időben az állatorvosi sebészet messze a humán sebészet után következett fontosságát tekintve. Érzékelhető fejlődést a sebészet oktatásában Zlamál Vilmos ért el ( ) felismerve az állatorvosi sebészet mint önálló tantárgy fontosságát, az egyéb kapcsolódó disciplinák között. A sebészet első kinevezett tanára Varga Ferenc orvosdoktor volt, aki egyben a magyar operatív sebészeti műtéttan megteremtőjének, Balassa professzornak az asszisztense is volt ben alapították meg a különös sebészeti és műtéti tanszéket, amelyet a jelenlegi Rottenbiller utcai épületben helyeztek el. Plósz Béla professzor idejében került teljes átdolgozásra és újraszervezésre a tanszék, amikor is a sebészi aszepszis és műtéttan feltételei megteremtésre kerültek. Plósz professzor mind a hasi, mind az ortopéd sebészet kimagasló egyéniségévé vált a lósebészet terén. A következő tanszékvezető Berrár Mihály ( ), az állatorvosi sebészet és szemészet nemzetközileg elfogadott szakembere lett. A tanszék radiológiai osztályát Guoth Gy. Endre alapította 1929-ben. Kómár Gyula, majd B. Kovács András nevéhez fűződik a lovak és szarvasmarhák hasi- és lábvégsebészetének megalapítása. Tamás László professzor fejlesztette tovább a lósebészetet között, majd Tóth József professzor vezetése alatt újult meg és modernizálódott a tanszék, egy valóban európai színvonalú intézménnyé nőve ki magát mind nagyállat (majd 1980-as évek végétől) mind a kisállat sebészet területén, eszköz és műszerigényét, valamint a szakmai munkát tekintve egyaránt. Tóth professzor külföldre távozása után Tamás prpfesszor, majd Felkai Ferenc egyetemi docens vezették a tanszéket kurátori pozícióban től Németh Tibor egyetemi docenst nevezték ki a tanszék vezetőjévé. A tanszék felépítése, egységei A Sebészeti és Szemészeti Tanszék korábban egységes szerkezete 2001 óta megváltozott, amikor az Üllői Nagyállatklinikát megnyitották, ahol oktatási szempontból a tanszékhez tartozó nagyállatsebészeti egység kezdte működését a korábban az István utcában dolgozó oktatókkal. A Kisállat-sebészeti egység több részre oszlik. Az 1995-ben újjáépített Sebészeti Ambulancia mintegy beteget fogad évente, amelyhez három sebészeti kezelő mellett egy baleseti kezelő is tartozik A Csont- és izületsebészeti műtő, a már rutinnak számító beavatkozások mellett, speciális ortopédiai műtétek (teljes csípőizületi protézis, TPLO műtét, artroszkópia), valamint gerincműtétek elvégzésére is alkalmas. A Lágyszervi műtőblokkban az egyszerűbb sebészeti beavatkozások mellett a hasi és mellkasi műtétek teljes skálája, onkológiai és plasztikai beavatkozások is megtalálhatók a műtéti repertoárban. Az éves műtéti szám a két kisállat-műtőben 2500 körül mozog. A műtőkben a színvonalas aneszteziológia háttéret képzett beosztott aneszteziológusból és demonstrátor ill. ügyeletes hallgatókból álló team, altatógépek, modern monitoring rendszer (pulzoximéter, kapnográf) biztosítja. A kisállat-sebészeti egységhez tartozik a kisállat-kórház, mely a kórházi kezelést igénylő betegek elhelyezésére és megfigyelésére szolgál. A Sebészeti Klinika Radiológiai Osztálya évi 4000 beteggel valamennyi egyetemi klinika röntgen-vizsgálati igényét kielégíti. Az expoziciós helyiségben két rögzített röntgenkészülék áll rendelkezésre, a röntgenfilmek előhívását automata hívóberendezés gyorsítja tól Computer-tomogaph (CT) készülékkel bővült az osztály. A Sebészeti Klinika munkatársai részt vesznek az egyetem 24 órás klinikai ügyeleti szolgáltatásában.

3 3 Oktatók NÉV FOKOZAT BESOROLÁS SZAKTERÜLET Dr. NÉMETH Tibor PhD Dr. habil. egyetemi docens tanszékvezető Kisállatok lágyszervi sebészete aotk.szie.hu Kisállatspec. Dr. DIÓSZEGI Kisállatspec. klinikai főállatorvos Kisállat-ortopédia, Zoltán Dr. ARANY TÓTH Attila neurológia Kisállatspec. egyetemi tanársegéd Radiológia Citológia com Dr. MOLNÁR Péter Dr. SÉRE Viktória Dr. CSÉBI Kisállatspec tud. segédmunkatárs Radiológia, Péter neurológia Dr. DUNAY Miklós Kisállatspec. tud. segédmunkatárs Aneszteziológia, Fogászat, aotk.szie.hu Intenzív terápia Dr. HEVESI Ákos PhD tud. főmunkatárs Nagyállat-sebészet e.hu Dr. IPOLYI klinikai állatorvos Kisállat-ortopédia, Tamás neurológia Dr. IZING Simon egyetemi tanársegéd Nagyállat-sebészet e.hu Dr. MAKRA Zita egyetemi tanársegéd Szemészet, nagyállat- szie.hu aneszteziológia klinikai állatorvos Aneszteziológia klinikai állatorvos Aneszteziológia, Fogászat, Intenzív terápia Dr. SZENTGÁLI Zsolt Kisállatspec. klinikai főállatorvos Szemészet c3.hu Dr. TÓTH Péter egyetemi tanársegéd Nagyállat-sebészet hu Általános oktatási tudnivalók A sebészeti tanulmányok megkezdéséhez szükséges tantárgyak (előtanulmányi rend): anatómia, kórélettan, belgyógyászati diagnosztika, gyógyszertan. A Sebészet és szemészet c. tantárgy kreditértékei: Radiológia-Aneszteziológia: 7. félév 3 kredit Általános és Részletes sebészet I.: 8. félév 2 kredit Részletes sebészet II.: 9. félév 6 kredit Szemészet: 10. félév 2 kredit

4 4 Oktatási tematika 7. félév (24 óra előadás/30 óra gyakorlat) - Radiológia (Dr. Arany-Tóth Attila Dr. Csébi Péter Dr. Tóth Péter) - Aneszteziológia (Dr. Dunay Miklós Dr. Makra Zita) 8. félév (36/30) 9. félév (36/30) - Általános sebészet, műtéttan, sebészeti diagnosztika (Dr. Németh Tibor Dr. Csébi Péter Dr. Molnár Péter - Dr. Tóth Péter Dr. Ízing Simon) - Részletes lágyszervi sebészet és műtéttan I. (Dr. Németh Tibor Dr. Tóth Péter Dr. Ízing Simon) - Részletes lágyszervi sebészet és műtéttan II. (Dr. Németh Tibor Dr. Tóth Péter Dr.Ízing Simon) - Általános és részletes ortopédia (Dr. Diószegi Zoltán Dr. Ipolyi Tamás - Dr. Tóth Péter Dr. Ízing Simon) - Neurológiai sebészet (Dr. Diószegi Zoltán Dr. Csébi Péter Dr. Ipolyi Tamás) 10. félév (12/9) - Szemészet (Dr. Szentgáli Zsolt - Dr. Makra Zita) A tantárgyrészek rövid leírása Állatorvosi radiológia - röntgen képkeletkezés, radiológiai alapfogalmak - egyes testtájak radiológiai diagnosztikája - lovon, eben, macskán Állatorvosi aneszteziológia - a narkózis elmélete - praemedikáció gyógyszertana - általános érzéstelenítés - helyi érzéstelenítés - fájdalomcsillapítás - egyes állatfajok altatása Állatorvosi általános sebészet - állatokkal való bánásmód - sebészeti alap és kiegészítő vizsgáló módszerek - sebek osztályozása, formái, gyógykezelése - gyulladáscsökkentők, antibiotikumok Állatorvosi lágyszervi sebészet - általános műtéttan - fej-nyak sebészet - légutak sebészete - mellkasi sebészet

5 5 - sérvek sebészete - hasűri sebészet Állatorvosi ortopédia és neurológia - csontok, ízületek sebészeti elváltozása - ínak, ínhüvelyek, nyálkatömlők betegsége - sántaságvizsgálat kisállaton, lovon - a ló végtagbetegségei - szarvasmarha, juh csülökbetegségei - a csontsebészet és ízületsebészet alapjai - az állatorvosi neurológia alapjai ( gerinc betegségei, vizsgálata, terápiája ) Állatorvosi szemészet - szemészeti alap- és kiegészítő vizsgáló módszer - egyes állatfajok szemanatómiája - veleszületett és szerzett szembetegségek lovon, eben, macskán Tanulmányi- és vizsgakövetelmények Az előadások látogatása kötelező, az ott elhangzottak a vizsga anyagát képezik! A félév végi aláírások feltétele valamennyi gyakorlaton való részvétel, a hivatalos mulasztások (egyetemi tanulmányút, betegség) igazolása és a beszámolási kötelezettség teljesítése. A gyakorlati foglalkozásokon szükséges eszközök: fehér köpeny, fonendoszkóp. A IV. évfolyamon az I. félévet (írásbeli) Sebészet kollokvium követi, amelynek anyagát a radiológia és az aneszteziológia előadásain és gyakorlatain elhangzottak képezik. Az írásbeli kollokvium időpontjai a hallgatókkal való előzetes egyeztetéssel kerülnek kihirdetésre. A Sebészet szigorlat az V. évfolyam I. féléve végén kerül sor írásbeli tesztvizsga formájában. A 10. szemeszter végén kerül sor az írásbeli Szemészeti kollokviumra. A Sebészet és Szemészet c. tárggyal kapcsolatos további aktuális és részletes információk a tanszéki honlapon és a (sebészeti tanterem melletti) hirdetőtáblán kerülnek kihelyezésre. Kérjük a T. Hallgatóságot, hogy a fenti hirdetményeket rendszeresen kövessék figyelemmel! Személyes vagy az évfolyamot érintő ügyben történő konzultáció a sebészeti titkárságon való előzetes időpont-egyeztetéssel lehetséges. A tanszék által gondozott fakultációk - Képalkotó eljárások a kisállatorvoslásban (Dr. Manczur F. Dr. Arany Tóth A.) - Speciális műtéti technikák kisállatok lágyszervi sebészete területén (Dr. Németh T.) - Húsevők fogászata (Dr. Dunay M. Dr. Sárosi L.)

6 6 Oktatási segédanyagok, ajánlott irodalom A Sebészet és Szemészet tantárgyak oktatási- és vizsgaanyagát az előadáson és a gyakorlatokon elhangzottak képezik! Az előadási óravázlatok a félév során folyamatosan elérhetővé kerülnek a tanszéki honlapon. A tantárgyak elsajátítását segítő magyar nyelvű ajánlott irodalom: Auer U., Mosing M. (Dunay M.P.): Állatorvosi aneszteziológia jegyzet (kutya, macska. ló) SZIE, ÁOTK Diószegi Zoltán (szerk.): Kisállat-ortopédia. Melánia Kft, 2007 Tamás László: Általános sebészet. Fedett és nyílt sérülések. Egyetemi jegyzet. SZIE, ÁOTK, Tamás László: Állatorvosi sebészet I.-III. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó Tóth József: Állatorvosi anaesthesia. Budapest, Mezőgazda Kiadó, A tantárgyak elsajátítását segítő angol nyelvű ajánlott irodalom: Auer, J. A.: Equine surgery. Philadelphia, Saunders, Barnett, K. C.: Colour atlas of veterinary ophtalmology. London, Wolfe Medical Publ., Bedford, P.G.C. : Small Animal Anesthesia The Increased-Risk Patient. Bailliere Tindall, Brinker, N. O. - Piermattei, D. L. - Flo, G. L.: Handbook of small animal orthopedics and fracutre treatment. Philadelphia, Saunders, Butler, J. A. ( et. al.) : Clinical radiology of the horse. Oxford, Balckwell Science, Donald, E. Thrall: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. W.B. Saunders, 1994 ( 2 nd ed.) Gelatt, K. N.: Veterinary ophtalmology. Philadelphia, Lea & Febiger, Hall, L.W. - Clarke, K. N.: Veterinary anaesthesiology. London, Bailliere Tindall, Melwraith, C. W. - Turner, A. S.: Equine surgery advance techniques. Philadelphia, Lea & Febiger, Muir W. W. Hubbel, J. A. E. : Handbook of Veterinary Anesthesia. Mosby, 1995 Permattei, D. L.: An atlas of surgical approaches the bones and joints of the dog and cat. Saunders, Pfeiffer, R. L.: Small animal ophthalmology a problem oriented approach. Philadelphia: Saunders, Robinson, N. E.: Current therapy in equine medicine 3. Philadelphia, Saunders Slatter, D. H.: Textbook of small animal surgery. 3rd ed., Philadelphia: Saunders, Slatter, Fundamentals of veterinary ophthalmology. Philadelphia, Saunders, Stashak, T. S.: Adam s lameness in horses. Philadelphia, Lea & Febiger Stashak, T. S.: Equine wound management. Philadelphia, Lea & Febiger, Traub-Dargats, J. L - Brown, C. M.: Equine endoscopy. St. Louis, Mosby, 1990.

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete

1.) A praxisengedély. 2) A praxisengedély kiadásának menete A Magyar Állatorvosi amara szakmai irányelve az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának, az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények létesítésének és működtetésének feltételeiről A jelen

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM

SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM SEMMELWEIS KUTATÓEGYETEM PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Készült az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2006/2007 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási és Kuulturális

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VII. évfolyam 3. szám 2010. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Kutatóegyetemi program Ezer sugársebészeti kezelés Férfigyógyászati

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2013/2014 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika

I. sz. Gyermekklinika A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika é v k ö n y v e 2 0 0 6 2007 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2012/2013 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 2 / 2 0 1 3 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2009/2010 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 9 / 2 0 1 0 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

14. évfolyam, 5. szám 2011. május

14. évfolyam, 5. szám 2011. május 14. évfolyam, 5. szám 2011. május øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék

Név Igen Nem Tart. Dr. Tornóczki Tamás Orális Pathológiai Intézeti Tanszék 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai Kitüntetések, elismerések Beszélgetés a Klinikai Központ fõigazgatójával (Schweier Rita interjúja) Megújult a Gyermekklinika ünnepélyes átadás Tüdõgyógyász társaságok

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben