Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám Február 26. Ingyenes Népszavazás március 9-én a témában Dr. Koháry György, Dr. Felszeghy Szabolcs és Arnóth Sándor válaszolt kérdéseinkre Március 9-én népszavazáson döntheti el az ország: kér-e a jövõben a vizitdíjból, a kórházi napidíjból s a tandíjból. A Ladány Televízió és a Püspökladányi Hírek is foglalkozik a témával. Szakemberekkel, érintettek bevonásával több alkalommal elemeztük a három megszorító intézkedés bevezetésének hátterét s következményeit. Néhány hete a Püspökladányi Tájékoztató Központ vendége volt a sárréti kistérség három polgármestere, majd Dr. Koháry György kabai háziorvos, önkormányzati képviselõ, Dr. Felszeghy Szabolcs püspökladányi háziorvos-képviselõ és Arnóth Sándor polgármester járt az intézményben, hogy körbejárjuk a témát. Az objektivitás érdekében természetesen Csontos János országgyûlési képviselõ úr is meghívást kapott mindkét beszélgetésre, azonban egyiket sem fogadta el. Mind a meghívottak, mind a szerkesztõség sajnálattal nyugtázta a tényt, annál is inkább, mert Képviselõ Úr részese volt a három intézkedés bevezetésének, hiszen a Parlamentben maga is megszavazta azokat. Ariportok Képviselõ Úr távolmaradása ellenére elkészültek. Ezekbõl most a háziorvosokkal és az Arnóth Sándorral készült beszélgetést olvashatják. -Doktor urak, Pogármester úr! Mai beszélgetésünk témája: a népszavazás egészségüggyel kapcsolatos kérdésköre. Ki milyen tapasztalatokat, érzéseket táplál mindezzel kapcsolatban azóta, hogy bevezették a vizitdíjat, kórházi napidíjat. Beváltotta-e a vizitdíj a kormányzat áltlal hozzáfûzött reményekeket, s valóban kevesebb e az indokolatlan orvoslátogatás, merthogy a bevezetéskor egyik fõ indokként ezt említették. -Hadd kérdõjelezzek meg egy szót abból a kérdésbõl, amit feltett nekem. Mi az, hogy egy ember elmegy az orvoshoz indokolatlanul? Szerintem minden alkalommal indokolt a beteg megjelenése az orvosnál. Indokolatlan megjelenést nem tudok. 45 év praxis van mögöttem, de ilyet nem láttam -kezdi a beszélgetést Dr. Koháry György. -A vizitdíj tulajdonképpen az orvosi mûködés költségeinek áthárítása a lakosságra. Világosan kimondták, és azóta sem tudták megcáfolni, hogy mi is a vizitdíj sorsa. A vizitdíj a mi kasszánkat nem gyarapítja, nagyon szigorú kettõs könyveléssel kell elszámolni róla, és ugye világossá vált, hogy ezzel nagyon sok olyan kispénzû, kis jövedelmû szerencsétlen szegény embert és beteg embert hoztak lehetetlen helyzetbe, akik nemhogy a vizitdíjat tudják nehezen kifizetni, hanem a gyógyszereket is. Azt tudom mondani, hogy ez az adófizetõ embereknek, beteg embereknek a legcsúnyább sarcolása. Valahányszor, ha egy munkában megöregedett embert látok, aki a 300 Ft-ot leteszi, mindig felháborodva gondolom végig, hogy ez az ember egész életén át fizette a társadalombiztosítási hozzájárulást. Kemény forintokat vontak le a fizetésébõl, és most arcátlan módon újabb pénzbeli sarcra kerül sor azzal, hogy vizitdíjat is kell fizetni - folytatja Dr. Felszeghy Szabolcs. -Polgármester Úr! Hogyan hatott a lakosságra ez az intézkedés sor? Emelkedett-e emiatt érezhetõen azok köre, akik szociális segítségnyújtást kértek az önkormányzattól? -Szociális kiadásaink ugrásszerûen nõnek azóta. És nem csak azok az emberek, akik sajnos a rendszerváltás óta tengõdnek vannak rettenetes helyzetben, - a cigány lakosságra kell gondolni, vagy azokra a leszakadó rétegekre, akik sajnos a püspökladányi életben szerves módon jelen vannak-, (folytatás a 2. oldalon) Nyitott száj... Mit szól hozzá, hogy a kormánypárti többség elfogadta az egészségügy privatizációjáról szóló törvényt? Bihari Sándor Ez várható volt. S ahogy mondani szokták: majd viselve válik el. Nem lehet tudni elõre, hogy mit hoz számunkra? Baranyai Árpádné Nagyon ellenzem, mint ahogy a vizitdíj bevezetését is. S ha szavazásra kerül a sor, akkor biztos, hogy én mindkét esetben ellene fogok szavazni. Elek Sándor Kár, hogy elfogadták, mert erre a szegény emberek ráfizetnek. Így is nagyon meg van osztva a társadalom, s most még jobban meglesz. Lesznek nagyon szegények és gazdagok. A szegény ember csak akkor juthat be az orvoshoz, ha keményen fizet Zsom Andrásné Nem helyeslem, mert ez nekünk sokkal többe fog kerülni, sajnos. Nekünk, nyugdíjasoknak pedig már nemcsak a megélhetésünk van veszélyben, hanem a gyógyszerszedésünk is. Vagy eszünk, vagy gyógyszert veszünk. Szõke Józsefné Az új törvény nem az emberekrõl, hanem a pénzrõl szól. Az emberek egészsége már semmit sem ér, s ez szörnyû. Vajon azok a képviselõk, akik ezt megszavazták, nem gondoltak a családokra, meg az idõs szülõkre, hogy mi lesz velük? Bízom benne, hogy ezt a rettenetet az emberek minél hamarabb megakadályozzák. Csáti Józsefné Szerintem jó, hogy megszavazták. Mert nem hiszem, hogy a mostani helyzetnél lehet bármi is rosszabb

2 2. Püspökladányi Hírek február 26. Népszavazás március 9-én (folytatás az 1. oldalról) hanem a mostani középkorosztályhoz tartozó emberek is tömegével ott állnak az ajtónk elõtt, hogy segítségre van szükségük. Drámai a helyzet. Ez az egészségügyi rendszer gyakorlatilag teljesen alkalmatlan arra, hogy az embereket szolgálja. Ám nem csak az emberek, az önkormányzatok is nyomorúságos helyzetben vannak, kivéreztetésük folyik, hiszen a feladatok évrõl évre nõnek, az állami finanszírozás pedig csökken. Tulajdonképpen a tartalékaink már régen elfogytak. Ezt az évet talán végig lehet még úgy vinni, hogy nem szorulunk hitelfelvételre, de a környék más települései gyakorlatilag a csõd szélén állnak - mondja Arnóth Sándor. -A nagy politikát illetõen osztom polgármester úr nézetét, miszerint kilátástalan a helyzet. És azt gondolom, hogy egy egységes határozott felismerés talaján kialakuló összefogásra van szükség ahhoz, hogy ezt a tarthatatlan, gyalázatos, cinikus magatartást amit a kormány tanúsít az emberekkel szemben, ezt meg tudjuk törni. Ezért bízom a népszavazás sikerében - zárja a beszélgetést Dr. Felszeghy Szabolcs. D. Sári Andrea Elkezdõdött a rendelõintézet felújítása Zavartalan a betegforgalom a városi rendelõintézetben, miközben gyors ütemben folynak a felújítási munkálatok. Bár az elõzetesen vártnál jóval kevesebb összegbõl, de végre megvalósulni látszik a tavalyi év egyik nyertes pályázata, mely a rendelõintézet felújítására és az épület akadálymentesítésére vonatkozik, bruttó 50 millió forint értékben. -Komoly gondot jelentett, hogy a munkálatok ne zavarják a betegellátást. Ezért a kivitelezõvel úgy állapodtunk meg, hogy a betegellátó területeken hétvégi idõpontban végzik a munkát. S hétvégi idõpontra ütemezték a nyílászárók cseréjét a várótermekben is, azokat a munkálatokat, melyek zavarhatják a betegeket - mondja Dr. Deczki Zoltán, a rendelõintézet igazgatója. Az ócska vasablakok helyét korszerû, mûanyag nyílászárók veszik át. Majd ezek cseréje után következik az épület szigetelése, végezetül a VÁROSHÁZA Ülésezett az önkormányzat képviselõ-testülete január 31-én hat napirendi pontot tárgyalt a képviselõ-testület, melyek közül a legtöbb kérdést a város ifjúságpolitikai koncepciója váltotta ki. Az elsõ tárgyalásánál a hulladékszállítással kapcsolatos lakossági felvetésekre is reagált polgármester úr, elmondta, hogy az elõzõ testület jóváhagyásával megkötött szerzõdés rögzítette azokat a feltételeket, amelyek betartása kötelezõ érvényû mindenkire. Keresi a lehetõséget a vezetés a lakosság terheinek csökkentésére, azonban a szállítással kapcsolatos gondokkal a Kft irodáját kell felkeresni, mivel a szolgáltató rendelkezik jogviszonnyal a háztartások esetében. Az egészségügyi intézmény felújításával kapcsolatosan Hegedûsné Varga Irén képviselõ asszony kérdésére mely a kivitelezõ referenciái iránt érdeklõdött azt a választ adta, hogy az igényes, pontos munkavégzést minden vállalkozónak saját érdekében kell szem elõtt tartania, nem szeretne a mostani vezetés olyan helyzetbe kerülni, mint amilyen a fürdõ felújítása kapcsán kialakult. /A nagymedence csempéinek felválása./ A köztisztviselõi teljesítménykövetelmény céljait, a jegyzõi teljesítmény értékelését egyhangúlag támogatta a testület. 4. pontként beszélték meg az ifjúságpolitikai koncepciót, ahol több képviselõ legfontosabb problémaként a közösségi tér hiányát említette, olyan helyszín megnevezését, amely biztosítaná a fiatalok kulturált szórakozását. Bízva a pályázati lehetõségekben törekedni fog a város vezetése az optimális környezet megteremtésére összegezte a véleményeket polgármester úr. A különfélék elõtt tájékozató megbeszélésére került sor Püspökladány Sportjáért Közalapítvány festési, helyreállítási és a belsõ munkálatok. Mint például a mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása. -Talán nem árt felidézni: az eredeti elképzelésnek megfelelõen majd 70 millió forintot költhetett volna az önkormányzat az épületre. Az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatra vonatkozó konszenzust azonban felülbírálták, és Csontos János országgyûlési képviselõ támogatásával, 20 millió forinttal csökkentették az eredeti összeget. Annak ellenére, hogy a sárréti térség településeinek polgármesterei is a magasabb összeget támogatták felismerve a ladányi rendelõ központi szerepét - mondjaarnóth Sándor. Dr. Deczki Zoltán elégedett az eddigi eredményekkel és a munkavégzés minõségével is. Mint mondja, a dolgozók precízek, és tekintettel vannak arra, hogy lévén egészségügyi intézményrõl szó, a tisztaságra és a hulladékok eltakarítására is nagyobb gondot kell fordítani. -A munkálatokat több kivitelezõ cég végzi. A pályázatot a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévõ Püspkladányi Vagyonkezelõ Holding nyerte meg, ami több szempontból elõnyös a városnak, hiszen így lehetõség van arra, hogy a Vagyonkezelõ visszaigényelje az ÁFA-t, ami a beruházási összeg 20%-a. S ezt újabb fejlesztésekre tudjuk fordítani - mondta elarnóth Sándor. A liftet, és annak gépészetét egy debreceni cég szállítja, míg a külsõ, felújítási munkálatokat helyi szakemberekre bízták. Arnóth Sándor biztos benne, hogy a vállalkozások jó minõségben fogják elvégezni a munkát. Hiszen az arra kijelölt szakemberek folyamatosan ellenõrzik az építkezést. Ha minden az eredeti terv szerint halad, akkor várhatóan május végére befejezõdik a városi rendelõintézet felújítása. Verdó Ildikó évi tevékenységérõl, ezzel egy idõben a lemondó nyilatkozatot követõen köszönetét fejezte ki polgármester úr, Kiss Zsigmond, Kovács Krisztina és több képviselõ Szolga Géza elnök úrnak, aki hosszú idõn keresztül látta el kiválóan elnöki tevékenységét. A különfélékben elsõként benyújtott egyéni igények alapján a város Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításáról döntött a képviselõ-testület, majd mindenki elfogadta a településrészek rehabilitációjával, a Gyógyfürdõfejlesztés III. ütemével és az ivóvízminõség-javításával kapcsolatos pályázati lehetõségek támogatását. A szociális ágazatot érintõ törvényi változások miatt több rendelet módosítására is sor került pl. a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeli szociális ellátások helyi szabályai esetében. Az óvodai beiratkozásokkal kapcsolatosan arról is döntés született, hogy két óvodai csoporttal kevesebb indítása indokolt a csökkenõ gyermeklétszám miatt, és a Szent István utcai óvodások szeptember 1-je után más épületben fogják a tanévet kezdeni. Az iskolai beiratkozásnál a leendõ elsõ osztályosok létszáma lehetõvé teszi a következõ tanévtõl hat osztály indítását. A január 1-je óta mûködõ GESZ együttmûködési megállapodásainak jóváhagyása után a horgásztavak használatáról, valamint szérüskert kialakításáról született döntés. (a horgásztavak esetében vízhasználati díj kivetésére nem került sor). A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére a teljesítmény-követelmény meghatározásait követõen a polgármesteri illetményt állapította meg a testület, mivel a köztisztviselõi illetményalap változása ezt indokolttá tette. Végül zárt ülés keretében az Egészségügyi, Szociális Bizottság elutasító döntése ellen benyújtott fellebbezést bírálta el a képviselõ-testület. Petõné Papp Margit alpolgármester

3 Püspökladányi Hírek február 26. VÁROS BÁLJA Idén második alkalommal Igazi báli forgatagba csöppent az érkezõ február 8-án este a Rendezvényközpontban. Szívbõl jövõ fogadtatás, kellemes társaság és szépen feldíszített terem várta a második alkalommal megredezett Város Báljára gyülekezõ vendégeket. Kiköltöztek a családok a Rákóczi utcai romos házakból ben indult útjára a kezdeményezés, tavaly került megrendezésre elõször a mulatság, melyet most is Arnóth Sándor polgármester nyitott meg, mindenek elõtt köszöntve a vendégeket, közöttük országgyûlési képviselõket, polgármestereket, intézményvezetõket, vállalkozókat. -Nagyon jó, hogy elfogadták a meghívást -kezdte polgármester úr. Azért jó, mert ebben a szûk körben, kellemes eltölteni azt az idõt, amit tulajdonképpen a város megérdemel. Ez a város mindannyiunkké, és attól lesz erõs, ha ezt el is mondjuk egymásnak. Úgy gondolom, hogy az a lehetõség, hogy együtt eltöltjük ezt a néhány kellemes órát, nyilván jó mûsorok, jó ételek és italok társaságában, lehetõséget és optimizmust ad arra, hogy -az év bár döcögõsen indul-, de olyan lehetõséget hagyjon bennünk, hogy azt mondhattuk a végén ennek a 365 napnak, hogy Istenem, csak rosszabbat ne adj. Köszöntöm önöket a város bálján, köszönöm az elmúlt évi munkájukat, bármivel is segítették ezt a szép és jó sorsra érdemes települést. Polgármester úr köszöntõje után a szokáshoz hûen mûsor következett. Egy igazi meglepetés sztárvendég okozott a hallgatóságnak kellemes pillanatokat. Bíró Gergõ, a közelmúltban véget ért tehetségkutató verseny, a Csillag Születik felfedezettje. Gergõ fellépését a Matima Kft. biztosította. Schwarcz Tibor és felesége úgy gondolták, tombolaajándék helyett legyen ebben az évben a tehetséges kisfiú mûsora az õ hozzájárulásuk az esthez. A népdalok után Tódor Györgyné, a gimnázium polgári díjjal kitüntetett pedagógusa szavalt el egy Nagy László verset, majd a Lolita Tánc-stúdió növendékeinek mûsora következett. A Város Báljára a környezõ települések több polgármestere is ellátogatott. Bernáth László Tetétlenrõl és Kiss Sándor Bárándról többek között, akik elmondták: bizony nem könnyû hátrahagyni a gondokat, még egy ilyen kellemes esemény kapcsán sem, hiszen az elõttünk álló évet - úgy tûnik; nehéz lesz túlélni az önkormányzatoknak. Eljött a Város Báljára Jakab István, a MAGOSZ elnöke is, aki úgy fogalmazott: Hajdú-Bihar megyében, és Püspökladányban otthon érzi magát, mert ahol az embernek barátai vannak, ott mindig otthon van. A rendezvényen szemmel láthatóan mindenki kellemesen érezte magát. A finom falatok, kellemes zene, tánc és jó társaság ezt szavatolta. Így azok, akik idén részt vettek a Város Bálján, jövõre sem hagyják ki a báli szezon egyik legszínvonalasabb rendezvényét. D. Sári Andrea Az önkormányzat tavaly, hosszas tárgyalásoknak köszönhetõen, kedve-zõ feltételekkel eladta egy áruházláncnak a Rákóczi utca és 20 szám alatti telkeit, ahol az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban addig 7 család élt. S ezek egyikében volt Györfi Lajos szobrász mûterme is. Február 18-án kiköltöztek a Rákóczi utcai ingatlanokból a családok, elkezdõdött az épületek bontása. Hamarosan már az új áruház áll azokon a telkeken, ahol az életveszélyessé vált ingatlanok voltak. Az érintett családok helyzetét megnyugtatóan rendezte a város, és végre birtokba vehette új mûtermét Györfi Lajos szobrász is. A mûvész alkotásainak költöztetése nem volt egyszerû feladat. A hatalmas daruskocsi -, amivel a majd 20 tonnás köveket teherautóra emelték,- alig fért be az udvarba. Félõ volt, hogy ha nekiütõdik a szomszédos háznak, az összedõl, mint a kártyavár. Nos, ez szerencsére nem történt meg, s az alkotásokat is épségben átszállították új helyükre, a Táncsics Mihály utcába. Györfi Lajos elismeri, hogy a Rákóczi utcai mûterem -noha sok-sok alkotás született itt már megérett a bontásra, hiszen életveszélyessé vált. S az új helyen végre emberibb körülmények között dolgozhat. De nemcsak a mûvész helyzete oldódott meg, hanem azoké a családoké is, akik Györfi Lajos szomszédságában éltek, áldatlan körülmények között. Mára õk is elfelejthetik romos és egészségtelen otthonaikat. A családok számára a város több pontján ingatlanokat vásároltak. Atelekeladás bevételébõl erre a célra mintegy 50 millió forintot különítettek el, s ezekben a korábbi otthonukhoz hasonló nagyságrendû lakrészeket alakítottak ki. A lakások tulajdonjoga a püspökladányi Vagyonkezelõ Holding tulajdonában marad, a családok bérlik azokat. -Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerint járt el - mondja Arnóth Sándor. Sikerült erkölcsileg és költségvetési szempontból is megnyugtatóan rendezni a helyzetet. Az omladozó házak eltûnnek tehát, s hónapokon belül átveszi helyüket a Lidl áruház, mely amellett, hogy több ember számára biztosít majd munkahelyet, s egyben megélhetést, az elõnyös telekeladásnak köszönhetõen a jelentõs pályázati alapot is biztosít Püspökladány számára. Verdó Ildikó Az a drága szemét avagy miért fizetünk azért, ami nincs? Sok háztartásban szinte üresen konganak a kukák, mégis hetente üríti - s ennek megfelelõen is számláz - a szolgáltató. A lakosság felháborodása indokolt, hiszen miért kell fizetni azért a szolgáltatásért, amit nem végeznek el? Az ok egy 2002-ben kötött szerzõdésben keresendõ - mondta el Petõné Papp Margit alpolgármester asszony, aki egy Molnár László polgármester idejében született szerzõdést tárt elénk. Eszerint az önkormányzat hozott egy testületi határozatot, melyben kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz. -A szerzõdés több szempontból is elõnytelen a város lakosságának. Az abban foglalt feltételek a szerzõdés kötésének idõpontjában nem lettek pontosan meghatározva. S idõközben bevezettek egy olyan rendelkezést, mely szerint a heti hulladékszállítás kötelezõvé válik, egy miniszteri rendelet alapján -mondja Petõné Papp Margit. -A korábbi szerzõdésben meghatározott feltételek miatt a jelenlegi önkormányzat nem dönthet arról, hogy milyen gyakorisággal ürítsék a településen a kukákat, (folytatás a 4. oldalon)

4 4. Püspökladányi Hírek február 26. Az a drága szemét avagy miért fizetünk azért, ami nincs? (folytatás a 2. oldalról) mint ahogyan nincsen mérlegelési jogköre a szolgáltatónak sem - mondta el Borbás Imre, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetõje. Ahhoz ugyanis, hogy kétheti ürítést lehessen választani, minisztériumi rendeletet kellene módosítani. De térjünk vissza a 2002-ben született szerzõdéshez, hiszen van még olyan pontja, melynek sajnos ma is érezhetik negatív hatását azok, akik egy hét alatt sem töltik meg hulladékkal a 120 literes kukákat. A kérdés a következõ: miért nem lehet kisebb edényt igényelni csökkentve ezáltal a költségeket? -A szerzõdésben túl nagyméretû, 120 illetve 140 literes kukák lettek megjelölve. Holott mindannyian tudjuk, hogy vannak literes kukák is - mondja alpolgármester asszony. Patt helyzetben van tehát az önkormányzat. A szemétszállítás ugyanis kötelezõ minden településen, s egy kormányrendelet gondoskodik arról is, hogy az edényeket hetente szállítsa el a szolgáltató akár tele van, akár üresen kong. Erre pedig nagy esély van. Egyetlen lehetõség van, amivel kímélheti a pénztárcáját a lakosság. Mégpedig az, hogy azok, akik maximum 50 méterre laknak egymástól és az egy-egy ingatlanon élõk száma nem haladja meg a két fõt, összesen a két lakóingatlanon a négyet, akkor õk élhetnek azzal a lehetõséggel, hogy a két portáról egy kuka elszállítására kerüljön sor heti egy alkalommal közösen fizetve a szemétszállítás díját. A jelenlegi önkormányzat pedig vizsgálja annak lehetõségét, hogy milyen törvényes eszközök vannak a kezében arra, hogy a lakossági terheket enyhítse a jövõben. Verdó Ildikó Városvédõ szemmel Kutak - védendõ érték, nem fölösleges térelem Városunkban számos olyan építészeti, termelés-, vagy ipartörténeti szempontból jelentõs egyedi vagy együttes alkotás található, amelyek mûemléknek nem minõsülnek ugyan, de környezetüket jelentõsen meg-határozzák. Ezek a város történeti folytonosságát bizonyítják, esetleg mûvészeti értékeket hordoznak, továbbá elõsegítik a lakók városszeretetét. Ide sorolhatjuk a régi norton-kutakat is, melyekbõl gyerekkorunkban számtalanszor oltottuk szomjunkat egy-egy meleg nyári napon. Számos helyen megtalálhatók még településünkön az egykor kerekeskút -nak vagy nyomóskút -nak nevezett kutak. Vizet már nem szolgáltatnak, és állaguk is meglehetõsen leromlott. Ugyanakkor mintha különös tisztelet övezné õket, mert a legtöbb környezete nem elhanyagolt, nem szemetes. E kutak a bennünket megelõzõ korok alkotóinak keze munkáját õrzik. Történeti múltjuk emeli ezeket értékké. Kijár tehát a tisztelet az elõdeink által ránk hagyott emlékeknek, melyeknek kulturális értékük mellett idegenforgalmi jelentõségük is számottevõ lehet. Olyan hangulati értékük van, amely élménykeltõ, így az a laikus szemlélõ is megcsodálja, aki történetüket nem ismeri. Több törõdést kívánnak tõlünk ezek az emlékek. Ha a mûködésüket már nem is tudjuk biztosítani - bár ez volna a kívánatos cél a beton részek hibáinak kijavítása és a fémrészek újra festése révén jelentõsen növelhetõ élettartamuk. A város közterületeinek megújulása, megszépülése, a közösségi terek esztétikai értékének növekedését is jelenti, ami hozzájárul településünk vonzerejének erõsödéséhez. Rásó János KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 1. sz. választókerületben március 6-án fogadóórát tart Dombi Imréné önk. képviselõ. Helyszín: Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme, 17 óra 5. sz. választókerületben március 19-én fogadóórát tart Kovács Krisztina önk. képviselõ. Helyszin: Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme, 15 óra 9. sz. választókerületben február 29-én fogadóórát tart Petõné Papp Margit önk. képviselõ. Helyszin: Petritelepi Iskola ebédlõje, 17 óra. Átgondolt zöldövezeti rehabilitáció Folyamatosan történik városunk zöldövezeteinek helyzetértékelése, amely során felmérésre kerül a meglévõ növényanyag egészségi állapota, térkitöltõ jellege, fafaja, díszítõértéke, valamint az adott terület fásíthatósága. A város zöldövezeti fásítására az elmúlt évtizedek alatt a különbözõ intenzitással fellángoló majd alábbhagyó faültetési akciók, kampányok nyomták rá bélyegüket. Mivel évenként más szempontok és lehetõségek határozták meg a fásításokat, utcáink arculata nélkülözi a zöldövezeti fásítás alapkövetelményeként említhetõ harmóniát és egységes térszerkezeti formákat. Területenként jelentõs eltéréssel valósítja meg a zaj és porszûrés alapvetõ feladatát is. Egy-egy területrész fásítási állapota - a múltban - a lakók ötleteinek, elképzeléseinek függvénye volt. Ezek nem utcánként, hanem házanként változnak, koruk, egészségi állapotuk, fajuk, megjelenésük rendezetlenséget mutat. A lakosság erõsen érzékeltette egyéni elképzeléseit a zöld területek kialakításával kapcso-latban. Így minden olyan fafaj kikerült a közterületre, amelyet az adott porta tulajdonosa megfelelõnek tartott erre. Az esztétikai problémák mellett jelentkezik az is, hogy a fák egy jelentõs része mûszakilag veszélyes helyeken áll, elektromos vezetékeket, néhol a házak tetõzetét, a vízelvezetést veszélyeztetik. Egészségi állapotuk esetenként közvetlen balesetveszélyt jelenthetnek. A város zöldövezeti területei eddig megvizsgált részének állapota megfelelõen érzékelteti, hogy a fásítási tevékenység a megelõzõ idõszakban - kevés kivételtõl eltekintve nem átgondolt módon folyt, hiányzott az egységes városi arculat kialakítására való törekvés és a munka folyamatossága. Természetes igénnyé vált tehát a zöldövezeti területek felülvizsgálata. Az elmúlt év végén a legfrekventáltabb területeken végezték el a felméréseket szakemberek, és ez folytatódik idén kiterjesztve a város további területeire is. A felméréssel párhuzamosan a rehabilitációs munka is elkezdõdött. A Református templomkert életveszélyessé vált papíreper fái lecserélésre, a Kossuth utca hiányzó vérszilva egyedei pótlásra kerültek. Amint az idõjárás tartósan enyhébbre fordul, következõ lépésként a hosszú évek óta problémát jelentõ gömbakácok kerülnek eltávolításra, melyek sajnos a város legfrekventáltabb helyein is megtalálhatók, de semmiképpen nem illenek bele az elképzelt városképbe. Emellett szinte kivétel nélkül sérült, beteg vagy elpusztult egyedek. Ezek helyére az adott területrész meglévõ növényanyagához illeszkedõ fafajok kerülnek elültetésre. A rehabilitációs munka nem egyik napról a másikra fog látható eredményt hozni, hiszen a fák meglehetõsen lassan fejlõdnek. Ezért nagyon fontos a lakosok megértése és támogatása. Közös a cél: olyan városkép kialakítása, amely az egészséges környezet biztosítása mellett harmonikus rendezettségével vizuális élményt is nyújt. Rásó János Levél a Választóhoz A népszavazás a nép önbecsülésének és szuverenitásának próbája. Ilyenkor van lehetõsége az állampolgárnak arra, hogy rendelkezzék önmagával. Aki lemond errõl a lehetõségrõl magát alacsonyítja le. Sõt, tétlenségével, közömbösségével növeli azok hatalmát, akik a kormányzati uralom pozíciójából alattvalóknak tekintik polgártársaikat. Honfitársam, Magyar Választópolgár! Nincs még elég tapasztalatod arról, hogy károdra kormányozzák az országot?! Lásd be, nem az az igazi baj, hogy rosszul kormányoznak - bár ez is igaz -, de többrõl van szó. Te megtettél mindent, hogy jó sorod legyen, és jól menjen az ország dolga, ám mégis egyre rosszabbul élsz, hazád pedig züllik, süllyed és elveszti méltóságát a népek szemében. Nekik nem elég, hogy jövedelmeddel hozzájárulsz az állam fenntartásához, mûködéséhez. Most azt akarják, hogy a nép egészségének és jövõjének feláldozásával segítsük õket megtollasodni és hatalmon maradni. Polgártársam! A népszavazáson két kérdés az egészségedrõl, életedrõl, biztonságodról szól. Ha bírnád is a versenyt a vizitdíjjal, a kórházi napidíjjal, a rohamosan növekvõ gyógyszerárakkal, (folytatás a7. oldalon)

5 Püspökladányi Hírek február 26. Tisztelt Választópolgárok! 5. A március 9-ére kitûzött országos népszavazással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A választói névjegyzék február 20-tól február 27-én óráig kerül közszemlére a Polgármesteri Hivatalban. Ezen idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt. A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt február 22-ig kell megküldeni a választópolgároknak. Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, annak a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy meghatalmazott útján február 22-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az február 22-éig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de Magyarországon tartózkodik, a tartózkodási helyen történõ szavazás érdekében igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján március 7-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az március 4-éig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. Igazolást legkésõbb március 7-én óráig lehet kiadni március 6-án óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelemre vissza lehet venni névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan töröltek. Aki mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a népszavazás kezdeményezést benyújtók és a kezdeményezés benyújtásába részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõ csoporttal rendelkezõ pártok (FIDESZ-KDNP; MDF; MSZP; SZDSZ) legkésõbb február 29- én óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetõjének. A választással kapcsolatosan további információ kérhetõ az 54/ ; 54/ ; 54/ as telefonszámokon. Keserû László HVI vezetõ

6 6. Püspökladányi Hírek február 26. A beiratkozás helyszínei: Katica Óvoda - Bajcsy-Zs. u. 8. Fészek Óvoda - Zrínyi u. 2. Napfény Óvoda - Honvéd u Szivárvány Óvoda - Honvéd u. 12. Árpád Óvoda - Árpád u. 18. Mezeivirág Óvoda - Mezõ Imre u. 49. Nyitnikék Óvoda - Karcagi u. 37. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai és az általános iskolai beiratkozásról PÜSPÖKLADÁNYBAN a 2008/2009-es nevelési, illetve tanítási évre I.Az Egyesített Óvodai Intézmény 7 tagóvodájába várja a szülõket és a beiratkozó gyermekeket. A beíratás idõpontja: április én 8 órától 16 óráig Az új nevelési évre a már óvodás gyermekeknek is be kell iratkoznia. Kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik december 31. elõtt születtek. A beiratkozáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája szükséges. II. Az általános iskolába az elsõs tanulók beíratása tagintézményenként történik április napján. Az egyes helyszínek és idõpontok: Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Kálvin tér 3. sz április órától 17 óráig Helye: az alsó tagozat épülete ( Lakatos-Papp Kálmán udvar ), 9. sz. terem. Petõfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Bajcsy-Zs. u április órától 17 óráig Helye: a Bajcsy úti épületben, a földszint 2-es terem. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény, Karcagi u április órától 16 óráig Helye: a pedagógiai koordinátor irodája A felsorolt idõpontokban és helyszíneken kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik június 1. és május 31. közötti idõpontban születtek. Az egyes tagintézményekhez tartozó felvételi körzetek utcaneveit a Tájékoztató melléklete tartalmazza. Felhívom a Tisztelt Szülõk (Gondviselõk) figyelmét arra, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 14. (2) bekezdése és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. -a értelmében a szülõ kötelessége a fenti idõpontokban a gyermek beíratása az általános iskolába. A beiratkozás elmulasztása törvénysértésnek minõsül, amely szabálysértési eljárás keretében kirótt pénzbírságot von maga után. Ezért kérem, szíveskedjenek figyelemmel lenni a beiratkozás idõpontjára. Püspökladány, február 20. Keserû László jegyzõ

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes POLGÁRI DÍJ A POLGÁRI BÁLON 2. oldal Hét éve már annak, hogy farsang idején a püspökladányi polgári kör megrendezi

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Történelmi Tünet SE-diadal! Története elsõ NB II-es mérkõzését fölényesen nyerte meg a Tünet SE nõi kézilabdacsapata,

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XVIII. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. február HÁNYSZOR FIZESSÜNK? Emlékszünk még a miniszterelnökök vitájára, amikor a jelenlegi kormányfõ, és a polgári kormány egykori

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat. 2008. március I. évfolyam 2.

Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat. 2008. március I. évfolyam 2. 2008. március I. évfolyam 2. szám önkormányzat Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat Beköszöntő A polgármester válaszol Tisztelt Olvasók!

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Folytatódó útfelújítás

Folytatódó útfelújítás INTERJÚ BLÁZS PIROSK Tavasztól új igazgatója van a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnak, akivel eddigi tapasztalatairól és legfontosabb terveiről beszélgettünk. XV. évfolyam, 17. szám www.kispest.hu

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Búcsú a monori helyi járattól

Búcsú a monori helyi járattól XVII. évfolyam 6. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Búcsú a monori helyi járattól Monori helyi tömegközlekedés kisebb megszakításokkal, élt nagyjából harminc évet. Koraszülöttként jött a világra, és

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Egy marék mellékhatás

Egy marék mellékhatás Hajdú-bihari [ II. évfolyam 5. szám 2008. február 13. ] Fotó: Nagy Gábor Egy marék mellékhatás Gyorsan szögezzük le: soha senki nem állította, hogy a magyar egészségügy úgy jó, ahogy van. Már csak azért

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben