Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám Február 26. Ingyenes Népszavazás március 9-én a témában Dr. Koháry György, Dr. Felszeghy Szabolcs és Arnóth Sándor válaszolt kérdéseinkre Március 9-én népszavazáson döntheti el az ország: kér-e a jövõben a vizitdíjból, a kórházi napidíjból s a tandíjból. A Ladány Televízió és a Püspökladányi Hírek is foglalkozik a témával. Szakemberekkel, érintettek bevonásával több alkalommal elemeztük a három megszorító intézkedés bevezetésének hátterét s következményeit. Néhány hete a Püspökladányi Tájékoztató Központ vendége volt a sárréti kistérség három polgármestere, majd Dr. Koháry György kabai háziorvos, önkormányzati képviselõ, Dr. Felszeghy Szabolcs püspökladányi háziorvos-képviselõ és Arnóth Sándor polgármester járt az intézményben, hogy körbejárjuk a témát. Az objektivitás érdekében természetesen Csontos János országgyûlési képviselõ úr is meghívást kapott mindkét beszélgetésre, azonban egyiket sem fogadta el. Mind a meghívottak, mind a szerkesztõség sajnálattal nyugtázta a tényt, annál is inkább, mert Képviselõ Úr részese volt a három intézkedés bevezetésének, hiszen a Parlamentben maga is megszavazta azokat. Ariportok Képviselõ Úr távolmaradása ellenére elkészültek. Ezekbõl most a háziorvosokkal és az Arnóth Sándorral készült beszélgetést olvashatják. -Doktor urak, Pogármester úr! Mai beszélgetésünk témája: a népszavazás egészségüggyel kapcsolatos kérdésköre. Ki milyen tapasztalatokat, érzéseket táplál mindezzel kapcsolatban azóta, hogy bevezették a vizitdíjat, kórházi napidíjat. Beváltotta-e a vizitdíj a kormányzat áltlal hozzáfûzött reményekeket, s valóban kevesebb e az indokolatlan orvoslátogatás, merthogy a bevezetéskor egyik fõ indokként ezt említették. -Hadd kérdõjelezzek meg egy szót abból a kérdésbõl, amit feltett nekem. Mi az, hogy egy ember elmegy az orvoshoz indokolatlanul? Szerintem minden alkalommal indokolt a beteg megjelenése az orvosnál. Indokolatlan megjelenést nem tudok. 45 év praxis van mögöttem, de ilyet nem láttam -kezdi a beszélgetést Dr. Koháry György. -A vizitdíj tulajdonképpen az orvosi mûködés költségeinek áthárítása a lakosságra. Világosan kimondták, és azóta sem tudták megcáfolni, hogy mi is a vizitdíj sorsa. A vizitdíj a mi kasszánkat nem gyarapítja, nagyon szigorú kettõs könyveléssel kell elszámolni róla, és ugye világossá vált, hogy ezzel nagyon sok olyan kispénzû, kis jövedelmû szerencsétlen szegény embert és beteg embert hoztak lehetetlen helyzetbe, akik nemhogy a vizitdíjat tudják nehezen kifizetni, hanem a gyógyszereket is. Azt tudom mondani, hogy ez az adófizetõ embereknek, beteg embereknek a legcsúnyább sarcolása. Valahányszor, ha egy munkában megöregedett embert látok, aki a 300 Ft-ot leteszi, mindig felháborodva gondolom végig, hogy ez az ember egész életén át fizette a társadalombiztosítási hozzájárulást. Kemény forintokat vontak le a fizetésébõl, és most arcátlan módon újabb pénzbeli sarcra kerül sor azzal, hogy vizitdíjat is kell fizetni - folytatja Dr. Felszeghy Szabolcs. -Polgármester Úr! Hogyan hatott a lakosságra ez az intézkedés sor? Emelkedett-e emiatt érezhetõen azok köre, akik szociális segítségnyújtást kértek az önkormányzattól? -Szociális kiadásaink ugrásszerûen nõnek azóta. És nem csak azok az emberek, akik sajnos a rendszerváltás óta tengõdnek vannak rettenetes helyzetben, - a cigány lakosságra kell gondolni, vagy azokra a leszakadó rétegekre, akik sajnos a püspökladányi életben szerves módon jelen vannak-, (folytatás a 2. oldalon) Nyitott száj... Mit szól hozzá, hogy a kormánypárti többség elfogadta az egészségügy privatizációjáról szóló törvényt? Bihari Sándor Ez várható volt. S ahogy mondani szokták: majd viselve válik el. Nem lehet tudni elõre, hogy mit hoz számunkra? Baranyai Árpádné Nagyon ellenzem, mint ahogy a vizitdíj bevezetését is. S ha szavazásra kerül a sor, akkor biztos, hogy én mindkét esetben ellene fogok szavazni. Elek Sándor Kár, hogy elfogadták, mert erre a szegény emberek ráfizetnek. Így is nagyon meg van osztva a társadalom, s most még jobban meglesz. Lesznek nagyon szegények és gazdagok. A szegény ember csak akkor juthat be az orvoshoz, ha keményen fizet Zsom Andrásné Nem helyeslem, mert ez nekünk sokkal többe fog kerülni, sajnos. Nekünk, nyugdíjasoknak pedig már nemcsak a megélhetésünk van veszélyben, hanem a gyógyszerszedésünk is. Vagy eszünk, vagy gyógyszert veszünk. Szõke Józsefné Az új törvény nem az emberekrõl, hanem a pénzrõl szól. Az emberek egészsége már semmit sem ér, s ez szörnyû. Vajon azok a képviselõk, akik ezt megszavazták, nem gondoltak a családokra, meg az idõs szülõkre, hogy mi lesz velük? Bízom benne, hogy ezt a rettenetet az emberek minél hamarabb megakadályozzák. Csáti Józsefné Szerintem jó, hogy megszavazták. Mert nem hiszem, hogy a mostani helyzetnél lehet bármi is rosszabb

2 2. Püspökladányi Hírek február 26. Népszavazás március 9-én (folytatás az 1. oldalról) hanem a mostani középkorosztályhoz tartozó emberek is tömegével ott állnak az ajtónk elõtt, hogy segítségre van szükségük. Drámai a helyzet. Ez az egészségügyi rendszer gyakorlatilag teljesen alkalmatlan arra, hogy az embereket szolgálja. Ám nem csak az emberek, az önkormányzatok is nyomorúságos helyzetben vannak, kivéreztetésük folyik, hiszen a feladatok évrõl évre nõnek, az állami finanszírozás pedig csökken. Tulajdonképpen a tartalékaink már régen elfogytak. Ezt az évet talán végig lehet még úgy vinni, hogy nem szorulunk hitelfelvételre, de a környék más települései gyakorlatilag a csõd szélén állnak - mondja Arnóth Sándor. -A nagy politikát illetõen osztom polgármester úr nézetét, miszerint kilátástalan a helyzet. És azt gondolom, hogy egy egységes határozott felismerés talaján kialakuló összefogásra van szükség ahhoz, hogy ezt a tarthatatlan, gyalázatos, cinikus magatartást amit a kormány tanúsít az emberekkel szemben, ezt meg tudjuk törni. Ezért bízom a népszavazás sikerében - zárja a beszélgetést Dr. Felszeghy Szabolcs. D. Sári Andrea Elkezdõdött a rendelõintézet felújítása Zavartalan a betegforgalom a városi rendelõintézetben, miközben gyors ütemben folynak a felújítási munkálatok. Bár az elõzetesen vártnál jóval kevesebb összegbõl, de végre megvalósulni látszik a tavalyi év egyik nyertes pályázata, mely a rendelõintézet felújítására és az épület akadálymentesítésére vonatkozik, bruttó 50 millió forint értékben. -Komoly gondot jelentett, hogy a munkálatok ne zavarják a betegellátást. Ezért a kivitelezõvel úgy állapodtunk meg, hogy a betegellátó területeken hétvégi idõpontban végzik a munkát. S hétvégi idõpontra ütemezték a nyílászárók cseréjét a várótermekben is, azokat a munkálatokat, melyek zavarhatják a betegeket - mondja Dr. Deczki Zoltán, a rendelõintézet igazgatója. Az ócska vasablakok helyét korszerû, mûanyag nyílászárók veszik át. Majd ezek cseréje után következik az épület szigetelése, végezetül a VÁROSHÁZA Ülésezett az önkormányzat képviselõ-testülete január 31-én hat napirendi pontot tárgyalt a képviselõ-testület, melyek közül a legtöbb kérdést a város ifjúságpolitikai koncepciója váltotta ki. Az elsõ tárgyalásánál a hulladékszállítással kapcsolatos lakossági felvetésekre is reagált polgármester úr, elmondta, hogy az elõzõ testület jóváhagyásával megkötött szerzõdés rögzítette azokat a feltételeket, amelyek betartása kötelezõ érvényû mindenkire. Keresi a lehetõséget a vezetés a lakosság terheinek csökkentésére, azonban a szállítással kapcsolatos gondokkal a Kft irodáját kell felkeresni, mivel a szolgáltató rendelkezik jogviszonnyal a háztartások esetében. Az egészségügyi intézmény felújításával kapcsolatosan Hegedûsné Varga Irén képviselõ asszony kérdésére mely a kivitelezõ referenciái iránt érdeklõdött azt a választ adta, hogy az igényes, pontos munkavégzést minden vállalkozónak saját érdekében kell szem elõtt tartania, nem szeretne a mostani vezetés olyan helyzetbe kerülni, mint amilyen a fürdõ felújítása kapcsán kialakult. /A nagymedence csempéinek felválása./ A köztisztviselõi teljesítménykövetelmény céljait, a jegyzõi teljesítmény értékelését egyhangúlag támogatta a testület. 4. pontként beszélték meg az ifjúságpolitikai koncepciót, ahol több képviselõ legfontosabb problémaként a közösségi tér hiányát említette, olyan helyszín megnevezését, amely biztosítaná a fiatalok kulturált szórakozását. Bízva a pályázati lehetõségekben törekedni fog a város vezetése az optimális környezet megteremtésére összegezte a véleményeket polgármester úr. A különfélék elõtt tájékozató megbeszélésére került sor Püspökladány Sportjáért Közalapítvány festési, helyreállítási és a belsõ munkálatok. Mint például a mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása. -Talán nem árt felidézni: az eredeti elképzelésnek megfelelõen majd 70 millió forintot költhetett volna az önkormányzat az épületre. Az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatra vonatkozó konszenzust azonban felülbírálták, és Csontos János országgyûlési képviselõ támogatásával, 20 millió forinttal csökkentették az eredeti összeget. Annak ellenére, hogy a sárréti térség településeinek polgármesterei is a magasabb összeget támogatták felismerve a ladányi rendelõ központi szerepét - mondjaarnóth Sándor. Dr. Deczki Zoltán elégedett az eddigi eredményekkel és a munkavégzés minõségével is. Mint mondja, a dolgozók precízek, és tekintettel vannak arra, hogy lévén egészségügyi intézményrõl szó, a tisztaságra és a hulladékok eltakarítására is nagyobb gondot kell fordítani. -A munkálatokat több kivitelezõ cég végzi. A pályázatot a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévõ Püspkladányi Vagyonkezelõ Holding nyerte meg, ami több szempontból elõnyös a városnak, hiszen így lehetõség van arra, hogy a Vagyonkezelõ visszaigényelje az ÁFA-t, ami a beruházási összeg 20%-a. S ezt újabb fejlesztésekre tudjuk fordítani - mondta elarnóth Sándor. A liftet, és annak gépészetét egy debreceni cég szállítja, míg a külsõ, felújítási munkálatokat helyi szakemberekre bízták. Arnóth Sándor biztos benne, hogy a vállalkozások jó minõségben fogják elvégezni a munkát. Hiszen az arra kijelölt szakemberek folyamatosan ellenõrzik az építkezést. Ha minden az eredeti terv szerint halad, akkor várhatóan május végére befejezõdik a városi rendelõintézet felújítása. Verdó Ildikó évi tevékenységérõl, ezzel egy idõben a lemondó nyilatkozatot követõen köszönetét fejezte ki polgármester úr, Kiss Zsigmond, Kovács Krisztina és több képviselõ Szolga Géza elnök úrnak, aki hosszú idõn keresztül látta el kiválóan elnöki tevékenységét. A különfélékben elsõként benyújtott egyéni igények alapján a város Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításáról döntött a képviselõ-testület, majd mindenki elfogadta a településrészek rehabilitációjával, a Gyógyfürdõfejlesztés III. ütemével és az ivóvízminõség-javításával kapcsolatos pályázati lehetõségek támogatását. A szociális ágazatot érintõ törvényi változások miatt több rendelet módosítására is sor került pl. a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeli szociális ellátások helyi szabályai esetében. Az óvodai beiratkozásokkal kapcsolatosan arról is döntés született, hogy két óvodai csoporttal kevesebb indítása indokolt a csökkenõ gyermeklétszám miatt, és a Szent István utcai óvodások szeptember 1-je után más épületben fogják a tanévet kezdeni. Az iskolai beiratkozásnál a leendõ elsõ osztályosok létszáma lehetõvé teszi a következõ tanévtõl hat osztály indítását. A január 1-je óta mûködõ GESZ együttmûködési megállapodásainak jóváhagyása után a horgásztavak használatáról, valamint szérüskert kialakításáról született döntés. (a horgásztavak esetében vízhasználati díj kivetésére nem került sor). A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére a teljesítmény-követelmény meghatározásait követõen a polgármesteri illetményt állapította meg a testület, mivel a köztisztviselõi illetményalap változása ezt indokolttá tette. Végül zárt ülés keretében az Egészségügyi, Szociális Bizottság elutasító döntése ellen benyújtott fellebbezést bírálta el a képviselõ-testület. Petõné Papp Margit alpolgármester

3 Püspökladányi Hírek február 26. VÁROS BÁLJA Idén második alkalommal Igazi báli forgatagba csöppent az érkezõ február 8-án este a Rendezvényközpontban. Szívbõl jövõ fogadtatás, kellemes társaság és szépen feldíszített terem várta a második alkalommal megredezett Város Báljára gyülekezõ vendégeket. Kiköltöztek a családok a Rákóczi utcai romos házakból ben indult útjára a kezdeményezés, tavaly került megrendezésre elõször a mulatság, melyet most is Arnóth Sándor polgármester nyitott meg, mindenek elõtt köszöntve a vendégeket, közöttük országgyûlési képviselõket, polgármestereket, intézményvezetõket, vállalkozókat. -Nagyon jó, hogy elfogadták a meghívást -kezdte polgármester úr. Azért jó, mert ebben a szûk körben, kellemes eltölteni azt az idõt, amit tulajdonképpen a város megérdemel. Ez a város mindannyiunkké, és attól lesz erõs, ha ezt el is mondjuk egymásnak. Úgy gondolom, hogy az a lehetõség, hogy együtt eltöltjük ezt a néhány kellemes órát, nyilván jó mûsorok, jó ételek és italok társaságában, lehetõséget és optimizmust ad arra, hogy -az év bár döcögõsen indul-, de olyan lehetõséget hagyjon bennünk, hogy azt mondhattuk a végén ennek a 365 napnak, hogy Istenem, csak rosszabbat ne adj. Köszöntöm önöket a város bálján, köszönöm az elmúlt évi munkájukat, bármivel is segítették ezt a szép és jó sorsra érdemes települést. Polgármester úr köszöntõje után a szokáshoz hûen mûsor következett. Egy igazi meglepetés sztárvendég okozott a hallgatóságnak kellemes pillanatokat. Bíró Gergõ, a közelmúltban véget ért tehetségkutató verseny, a Csillag Születik felfedezettje. Gergõ fellépését a Matima Kft. biztosította. Schwarcz Tibor és felesége úgy gondolták, tombolaajándék helyett legyen ebben az évben a tehetséges kisfiú mûsora az õ hozzájárulásuk az esthez. A népdalok után Tódor Györgyné, a gimnázium polgári díjjal kitüntetett pedagógusa szavalt el egy Nagy László verset, majd a Lolita Tánc-stúdió növendékeinek mûsora következett. A Város Báljára a környezõ települések több polgármestere is ellátogatott. Bernáth László Tetétlenrõl és Kiss Sándor Bárándról többek között, akik elmondták: bizony nem könnyû hátrahagyni a gondokat, még egy ilyen kellemes esemény kapcsán sem, hiszen az elõttünk álló évet - úgy tûnik; nehéz lesz túlélni az önkormányzatoknak. Eljött a Város Báljára Jakab István, a MAGOSZ elnöke is, aki úgy fogalmazott: Hajdú-Bihar megyében, és Püspökladányban otthon érzi magát, mert ahol az embernek barátai vannak, ott mindig otthon van. A rendezvényen szemmel láthatóan mindenki kellemesen érezte magát. A finom falatok, kellemes zene, tánc és jó társaság ezt szavatolta. Így azok, akik idén részt vettek a Város Bálján, jövõre sem hagyják ki a báli szezon egyik legszínvonalasabb rendezvényét. D. Sári Andrea Az önkormányzat tavaly, hosszas tárgyalásoknak köszönhetõen, kedve-zõ feltételekkel eladta egy áruházláncnak a Rákóczi utca és 20 szám alatti telkeit, ahol az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban addig 7 család élt. S ezek egyikében volt Györfi Lajos szobrász mûterme is. Február 18-án kiköltöztek a Rákóczi utcai ingatlanokból a családok, elkezdõdött az épületek bontása. Hamarosan már az új áruház áll azokon a telkeken, ahol az életveszélyessé vált ingatlanok voltak. Az érintett családok helyzetét megnyugtatóan rendezte a város, és végre birtokba vehette új mûtermét Györfi Lajos szobrász is. A mûvész alkotásainak költöztetése nem volt egyszerû feladat. A hatalmas daruskocsi -, amivel a majd 20 tonnás köveket teherautóra emelték,- alig fért be az udvarba. Félõ volt, hogy ha nekiütõdik a szomszédos háznak, az összedõl, mint a kártyavár. Nos, ez szerencsére nem történt meg, s az alkotásokat is épségben átszállították új helyükre, a Táncsics Mihály utcába. Györfi Lajos elismeri, hogy a Rákóczi utcai mûterem -noha sok-sok alkotás született itt már megérett a bontásra, hiszen életveszélyessé vált. S az új helyen végre emberibb körülmények között dolgozhat. De nemcsak a mûvész helyzete oldódott meg, hanem azoké a családoké is, akik Györfi Lajos szomszédságában éltek, áldatlan körülmények között. Mára õk is elfelejthetik romos és egészségtelen otthonaikat. A családok számára a város több pontján ingatlanokat vásároltak. Atelekeladás bevételébõl erre a célra mintegy 50 millió forintot különítettek el, s ezekben a korábbi otthonukhoz hasonló nagyságrendû lakrészeket alakítottak ki. A lakások tulajdonjoga a püspökladányi Vagyonkezelõ Holding tulajdonában marad, a családok bérlik azokat. -Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerint járt el - mondja Arnóth Sándor. Sikerült erkölcsileg és költségvetési szempontból is megnyugtatóan rendezni a helyzetet. Az omladozó házak eltûnnek tehát, s hónapokon belül átveszi helyüket a Lidl áruház, mely amellett, hogy több ember számára biztosít majd munkahelyet, s egyben megélhetést, az elõnyös telekeladásnak köszönhetõen a jelentõs pályázati alapot is biztosít Püspökladány számára. Verdó Ildikó Az a drága szemét avagy miért fizetünk azért, ami nincs? Sok háztartásban szinte üresen konganak a kukák, mégis hetente üríti - s ennek megfelelõen is számláz - a szolgáltató. A lakosság felháborodása indokolt, hiszen miért kell fizetni azért a szolgáltatásért, amit nem végeznek el? Az ok egy 2002-ben kötött szerzõdésben keresendõ - mondta el Petõné Papp Margit alpolgármester asszony, aki egy Molnár László polgármester idejében született szerzõdést tárt elénk. Eszerint az önkormányzat hozott egy testületi határozatot, melyben kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társuláshoz. -A szerzõdés több szempontból is elõnytelen a város lakosságának. Az abban foglalt feltételek a szerzõdés kötésének idõpontjában nem lettek pontosan meghatározva. S idõközben bevezettek egy olyan rendelkezést, mely szerint a heti hulladékszállítás kötelezõvé válik, egy miniszteri rendelet alapján -mondja Petõné Papp Margit. -A korábbi szerzõdésben meghatározott feltételek miatt a jelenlegi önkormányzat nem dönthet arról, hogy milyen gyakorisággal ürítsék a településen a kukákat, (folytatás a 4. oldalon)

4 4. Püspökladányi Hírek február 26. Az a drága szemét avagy miért fizetünk azért, ami nincs? (folytatás a 2. oldalról) mint ahogyan nincsen mérlegelési jogköre a szolgáltatónak sem - mondta el Borbás Imre, a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetõje. Ahhoz ugyanis, hogy kétheti ürítést lehessen választani, minisztériumi rendeletet kellene módosítani. De térjünk vissza a 2002-ben született szerzõdéshez, hiszen van még olyan pontja, melynek sajnos ma is érezhetik negatív hatását azok, akik egy hét alatt sem töltik meg hulladékkal a 120 literes kukákat. A kérdés a következõ: miért nem lehet kisebb edényt igényelni csökkentve ezáltal a költségeket? -A szerzõdésben túl nagyméretû, 120 illetve 140 literes kukák lettek megjelölve. Holott mindannyian tudjuk, hogy vannak literes kukák is - mondja alpolgármester asszony. Patt helyzetben van tehát az önkormányzat. A szemétszállítás ugyanis kötelezõ minden településen, s egy kormányrendelet gondoskodik arról is, hogy az edényeket hetente szállítsa el a szolgáltató akár tele van, akár üresen kong. Erre pedig nagy esély van. Egyetlen lehetõség van, amivel kímélheti a pénztárcáját a lakosság. Mégpedig az, hogy azok, akik maximum 50 méterre laknak egymástól és az egy-egy ingatlanon élõk száma nem haladja meg a két fõt, összesen a két lakóingatlanon a négyet, akkor õk élhetnek azzal a lehetõséggel, hogy a két portáról egy kuka elszállítására kerüljön sor heti egy alkalommal közösen fizetve a szemétszállítás díját. A jelenlegi önkormányzat pedig vizsgálja annak lehetõségét, hogy milyen törvényes eszközök vannak a kezében arra, hogy a lakossági terheket enyhítse a jövõben. Verdó Ildikó Városvédõ szemmel Kutak - védendõ érték, nem fölösleges térelem Városunkban számos olyan építészeti, termelés-, vagy ipartörténeti szempontból jelentõs egyedi vagy együttes alkotás található, amelyek mûemléknek nem minõsülnek ugyan, de környezetüket jelentõsen meg-határozzák. Ezek a város történeti folytonosságát bizonyítják, esetleg mûvészeti értékeket hordoznak, továbbá elõsegítik a lakók városszeretetét. Ide sorolhatjuk a régi norton-kutakat is, melyekbõl gyerekkorunkban számtalanszor oltottuk szomjunkat egy-egy meleg nyári napon. Számos helyen megtalálhatók még településünkön az egykor kerekeskút -nak vagy nyomóskút -nak nevezett kutak. Vizet már nem szolgáltatnak, és állaguk is meglehetõsen leromlott. Ugyanakkor mintha különös tisztelet övezné õket, mert a legtöbb környezete nem elhanyagolt, nem szemetes. E kutak a bennünket megelõzõ korok alkotóinak keze munkáját õrzik. Történeti múltjuk emeli ezeket értékké. Kijár tehát a tisztelet az elõdeink által ránk hagyott emlékeknek, melyeknek kulturális értékük mellett idegenforgalmi jelentõségük is számottevõ lehet. Olyan hangulati értékük van, amely élménykeltõ, így az a laikus szemlélõ is megcsodálja, aki történetüket nem ismeri. Több törõdést kívánnak tõlünk ezek az emlékek. Ha a mûködésüket már nem is tudjuk biztosítani - bár ez volna a kívánatos cél a beton részek hibáinak kijavítása és a fémrészek újra festése révén jelentõsen növelhetõ élettartamuk. A város közterületeinek megújulása, megszépülése, a közösségi terek esztétikai értékének növekedését is jelenti, ami hozzájárul településünk vonzerejének erõsödéséhez. Rásó János KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 1. sz. választókerületben március 6-án fogadóórát tart Dombi Imréné önk. képviselõ. Helyszín: Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme, 17 óra 5. sz. választókerületben március 19-én fogadóórát tart Kovács Krisztina önk. képviselõ. Helyszin: Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme, 15 óra 9. sz. választókerületben február 29-én fogadóórát tart Petõné Papp Margit önk. képviselõ. Helyszin: Petritelepi Iskola ebédlõje, 17 óra. Átgondolt zöldövezeti rehabilitáció Folyamatosan történik városunk zöldövezeteinek helyzetértékelése, amely során felmérésre kerül a meglévõ növényanyag egészségi állapota, térkitöltõ jellege, fafaja, díszítõértéke, valamint az adott terület fásíthatósága. A város zöldövezeti fásítására az elmúlt évtizedek alatt a különbözõ intenzitással fellángoló majd alábbhagyó faültetési akciók, kampányok nyomták rá bélyegüket. Mivel évenként más szempontok és lehetõségek határozták meg a fásításokat, utcáink arculata nélkülözi a zöldövezeti fásítás alapkövetelményeként említhetõ harmóniát és egységes térszerkezeti formákat. Területenként jelentõs eltéréssel valósítja meg a zaj és porszûrés alapvetõ feladatát is. Egy-egy területrész fásítási állapota - a múltban - a lakók ötleteinek, elképzeléseinek függvénye volt. Ezek nem utcánként, hanem házanként változnak, koruk, egészségi állapotuk, fajuk, megjelenésük rendezetlenséget mutat. A lakosság erõsen érzékeltette egyéni elképzeléseit a zöld területek kialakításával kapcso-latban. Így minden olyan fafaj kikerült a közterületre, amelyet az adott porta tulajdonosa megfelelõnek tartott erre. Az esztétikai problémák mellett jelentkezik az is, hogy a fák egy jelentõs része mûszakilag veszélyes helyeken áll, elektromos vezetékeket, néhol a házak tetõzetét, a vízelvezetést veszélyeztetik. Egészségi állapotuk esetenként közvetlen balesetveszélyt jelenthetnek. A város zöldövezeti területei eddig megvizsgált részének állapota megfelelõen érzékelteti, hogy a fásítási tevékenység a megelõzõ idõszakban - kevés kivételtõl eltekintve nem átgondolt módon folyt, hiányzott az egységes városi arculat kialakítására való törekvés és a munka folyamatossága. Természetes igénnyé vált tehát a zöldövezeti területek felülvizsgálata. Az elmúlt év végén a legfrekventáltabb területeken végezték el a felméréseket szakemberek, és ez folytatódik idén kiterjesztve a város további területeire is. A felméréssel párhuzamosan a rehabilitációs munka is elkezdõdött. A Református templomkert életveszélyessé vált papíreper fái lecserélésre, a Kossuth utca hiányzó vérszilva egyedei pótlásra kerültek. Amint az idõjárás tartósan enyhébbre fordul, következõ lépésként a hosszú évek óta problémát jelentõ gömbakácok kerülnek eltávolításra, melyek sajnos a város legfrekventáltabb helyein is megtalálhatók, de semmiképpen nem illenek bele az elképzelt városképbe. Emellett szinte kivétel nélkül sérült, beteg vagy elpusztult egyedek. Ezek helyére az adott területrész meglévõ növényanyagához illeszkedõ fafajok kerülnek elültetésre. A rehabilitációs munka nem egyik napról a másikra fog látható eredményt hozni, hiszen a fák meglehetõsen lassan fejlõdnek. Ezért nagyon fontos a lakosok megértése és támogatása. Közös a cél: olyan városkép kialakítása, amely az egészséges környezet biztosítása mellett harmonikus rendezettségével vizuális élményt is nyújt. Rásó János Levél a Választóhoz A népszavazás a nép önbecsülésének és szuverenitásának próbája. Ilyenkor van lehetõsége az állampolgárnak arra, hogy rendelkezzék önmagával. Aki lemond errõl a lehetõségrõl magát alacsonyítja le. Sõt, tétlenségével, közömbösségével növeli azok hatalmát, akik a kormányzati uralom pozíciójából alattvalóknak tekintik polgártársaikat. Honfitársam, Magyar Választópolgár! Nincs még elég tapasztalatod arról, hogy károdra kormányozzák az országot?! Lásd be, nem az az igazi baj, hogy rosszul kormányoznak - bár ez is igaz -, de többrõl van szó. Te megtettél mindent, hogy jó sorod legyen, és jól menjen az ország dolga, ám mégis egyre rosszabbul élsz, hazád pedig züllik, süllyed és elveszti méltóságát a népek szemében. Nekik nem elég, hogy jövedelmeddel hozzájárulsz az állam fenntartásához, mûködéséhez. Most azt akarják, hogy a nép egészségének és jövõjének feláldozásával segítsük õket megtollasodni és hatalmon maradni. Polgártársam! A népszavazáson két kérdés az egészségedrõl, életedrõl, biztonságodról szól. Ha bírnád is a versenyt a vizitdíjjal, a kórházi napidíjjal, a rohamosan növekvõ gyógyszerárakkal, (folytatás a7. oldalon)

5 Püspökladányi Hírek február 26. Tisztelt Választópolgárok! 5. A március 9-ére kitûzött országos népszavazással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: A választói névjegyzék február 20-tól február 27-én óráig kerül közszemlére a Polgármesteri Hivatalban. Ezen idõtartam alatt lehet kifogást benyújtani a névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt. A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt február 22-ig kell megküldeni a választópolgároknak. Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, annak a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy meghatalmazott útján február 22-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az február 22-éig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de Magyarországon tartózkodik, a tartózkodási helyen történõ szavazás érdekében igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján március 7-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az március 4-éig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz. Igazolást legkésõbb március 7-én óráig lehet kiadni március 6-án óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérelemre vissza lehet venni névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan töröltek. Aki mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a népszavazás kezdeményezést benyújtók és a kezdeményezés benyújtásába részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõ csoporttal rendelkezõ pártok (FIDESZ-KDNP; MDF; MSZP; SZDSZ) legkésõbb február 29- én óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetõjének. A választással kapcsolatosan további információ kérhetõ az 54/ ; 54/ ; 54/ as telefonszámokon. Keserû László HVI vezetõ

6 6. Püspökladányi Hírek február 26. A beiratkozás helyszínei: Katica Óvoda - Bajcsy-Zs. u. 8. Fészek Óvoda - Zrínyi u. 2. Napfény Óvoda - Honvéd u Szivárvány Óvoda - Honvéd u. 12. Árpád Óvoda - Árpád u. 18. Mezeivirág Óvoda - Mezõ Imre u. 49. Nyitnikék Óvoda - Karcagi u. 37. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai és az általános iskolai beiratkozásról PÜSPÖKLADÁNYBAN a 2008/2009-es nevelési, illetve tanítási évre I.Az Egyesített Óvodai Intézmény 7 tagóvodájába várja a szülõket és a beiratkozó gyermekeket. A beíratás idõpontja: április én 8 órától 16 óráig Az új nevelési évre a már óvodás gyermekeknek is be kell iratkoznia. Kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik december 31. elõtt születtek. A beiratkozáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája szükséges. II. Az általános iskolába az elsõs tanulók beíratása tagintézményenként történik április napján. Az egyes helyszínek és idõpontok: Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Kálvin tér 3. sz április órától 17 óráig Helye: az alsó tagozat épülete ( Lakatos-Papp Kálmán udvar ), 9. sz. terem. Petõfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Bajcsy-Zs. u április órától 17 óráig Helye: a Bajcsy úti épületben, a földszint 2-es terem. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény, Karcagi u április órától 16 óráig Helye: a pedagógiai koordinátor irodája A felsorolt idõpontokban és helyszíneken kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik június 1. és május 31. közötti idõpontban születtek. Az egyes tagintézményekhez tartozó felvételi körzetek utcaneveit a Tájékoztató melléklete tartalmazza. Felhívom a Tisztelt Szülõk (Gondviselõk) figyelmét arra, hogy A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 14. (2) bekezdése és a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16. -a értelmében a szülõ kötelessége a fenti idõpontokban a gyermek beíratása az általános iskolába. A beiratkozás elmulasztása törvénysértésnek minõsül, amely szabálysértési eljárás keretében kirótt pénzbírságot von maga után. Ezért kérem, szíveskedjenek figyelemmel lenni a beiratkozás idõpontjára. Püspökladány, február 20. Keserû László jegyzõ

7 Püspökladányi Hírek melléklete február HÚZZUK FEL A NYÚLCIPÕT! XV. VÁROSI NARANCS NYUSZIFUTÁS és SAKKVERSENY Ideje: március 22. (szombat) 9. óra Helye: Városi Sportcsarnok és környéke A versenysorozat célja: Rendszeres sport és versenylehetõség biztosítása a város és környék lakóinak. A futás és sakkozás megszerettetése. A versenysorozat résztvevõi: Gyermekek és felnõttek, akik a helyszinen, a versenyszámok elõtt beneveznek. FUTÁS Idõrend Korcsoport Versenyszám Kategóriák 9.00 Óvodások (fiú-lány) 400 m 1. Leány 1-4 osztály osztály (-"-) 600 m 2. Fiú 1-4 osztály osztály (-"-) 800 m 3. Leány 5-8 osztály osztály (-"-) m 4. Fiú 5-6 osztály osztály (-"-) m 5. Fiú 7-8 osztály osztály (-"-) m 6. Középiskolás lány Versenyzõi (férfi-nõ) m 7. Középiskolás fiú Felnõtt (-"-) m 8. Felnõtt férfi amatõr Senior (-"-) m 9. Felnõtt férfi 1700 pontig Aki teheti, hozzon sakkészletet, az 10. Felnõtt férfi 1700 pont felett egyesületben játszók hozzanak sakk órát! 11. Felnõtt nõi A létszám stb. alapján a kategóriák 12. Senior 55 ill. 60 év felettiek változhatnak. SAKK Díjazás : Az óvodás és általánosiskolás korú versenyzõket éremmel és ajándékkal, a többi kategóriát ajándékkal jutalmazzuk. 3 fõs családi kategóriában is sorsolunk. Minden induló ajándéksorsoláson vesz részt. Fõdíj : mini Hi-Fi A versen yszervezõi: FIDESZ Magyar Polgári Szövetség püspökladányi csoportja, Püspökladányi Atlétikai Klub, PMÁV Sakkszakosztály, Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai Szövetség

8 2. Püspökladányi Hírek melléklete február 26. BOJ-FARM Kft. Színes TV, PLAZMA, LCD, PROJEKTOR, MONITOR (CRT-LCD-TFT), DVD, VIDEO és Házi mozi Rendszerek JAVÍTÁSA! Új és eredeti távirányítók minden készüléktípushoz 1 és 2 ÉV GARANCIÁVAL! BERNÁTH ÁRON Püspökladány, Csokonai u. 1. Tel: 0654/ ; 0630/ Megkezdte 2008.évi búza, napraforgó, kukorica termeltetési szerzõdések kötését. A 2007 évihez hasonlóan kedvezõ feltételekkel. Tavaszi vetõmagok és mûtrágyák megrendelhetõk a legkedvezõbb áron. Továbbá vállaljuk termények betakarítását, szállítását, szárítását, tisztítását, tárolását a legkedvezõbb feltételekkel. Sárrétudvari, Bojtor Tanya : 06 20/ E-Y-A 2000 Kft. Foglalkozás egészségügyi szakszolgáltatás. Belgyógyászati magánrendelés. Munka- és gépjármû-alkalmassági vizsgálat. Üzemegészségügyi szerzõdést kötött cégeknek a belgyógyászati ellátás térítésmentes. Rendel: Dr. Varga Gabriella Rendelési idõ: H.: 8-tól 10-ig, K.: 8-tól 12-ig Cs.: 15-tõl 18-ig, P.: 8-tól 10-ig Püspökladány, Kossuth u. 23. Telefon: (54) Gál Imre e-on áltál regisztrált villanyszerelõ mester külsõ-, belsõ villanyszerelési munkákat. Áramszolgáltatói (e.-on) ügyintézést. Érintésvédelmi (ÉV) Szabványossági (EBF) Villámvédelmi (VV) felülvizsgálatok. Püspökladány, Zentai u / / Rendkívüli Akció! Ön most induló banki költségek nélkül igényelhet jelzálog-típusú (építési, lakásvásárlási, felújítási, szabadfelhasználású) hiteleket! Értékmegállapítási díj: 0Ft Közjegyzõi díj: 0Ft Hitelkeret-beállítási díj: 0Ft INGYENES ügyintézésért hívja az OTP BANK NYRt. szerzõdött partnerét: Daróczi László : 30/ HASTÁNC az év legjobb hastánctanára címet háromszor elnyerõ ESTELLÁVAL Püspökladányban, korhatár nélkül minden szombaton 15 órától a Turisztikai és Rendezvényközpontban. (Tûzoltóság mellett)

9 TETÕ- és Püspökladányi Hírek melléklete február PINCESZIGETELÉS Szeretne könnyen lemondani a dohányzásról? Mi segítünk Önnek, Biostimulációs készülék segítségével mellékhatások nélkül szüntetjük meg a dohányzás utáni vágyat. A kezelés 20 percig tart. A kezelés hatékonysága 90 %-os. Kezelés helye: Püspökladány 5 fõ feletti jelentkezõ esetén a kiszállást vállaljuk munkahelyekre, településekre. Bejelentkezés, idõpontegyeztetés: a 06 20/ számon. ISO 9001 Tanúsított cég kváder Kft. : 20/ / ISO Tanúsított cég AKCIÓ - AKCIÓ - AKCIÓ - AKCIÓ - AKCIÓ 10% kedvezmény minden orsóból, botból és etetõanyagból. Továbbá egyes orsók, botok, zsinórok még nagyobb kedvezménnyel (10-30%) kaphatók. Csirkefej Csirkeláb Kacsafej Chappy kutyatáp Kitekat macskatáp 1 kg kutya, macska szalámi Tappancs 10 kg kutyatáp Kutyakonzerv 1250g Száraztészta 75 Ft/kg rend. 60 Ft/kg rend. 75Ft/kg rend. 225 Ft/kg/zs. 395 Ft/kg 200 Ft Ft. 220 Ft-tól. 110 Ft/kg-tól. Tappancs állateledel és horgászüzlet Püspökladány, Damjanich 14/ / Kínálatunk: - Étkezõgarnitúrák - ülõgarnitúrák - franciaágyak, heverõk - szekrénysorok - kanapék, fotelok - író és számítógépasztalok Használt és új bútorok Püspökladány, Damjanich u. 4. Tel: 20/ tölgy, fenyõ, rattan bútorok - irodai polcok, székek - kiegészítõ kisbútorok - minõségi Török szõnyegek - függönytartõk - lámpák, csillárok - képek, festmények - sprotszerek, kerékpárok Új áru keddi-pénteki napokon! Nyitva: H-P 9-17-ig Szo: 9-12-ig A Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ programajánlata (Info: 54/ ): március 6. -csütörtök órától Beszélgetés PARTI NÓRA színésznõvel az élet kis- és nagy dolgairól. Mindenkit szeretettel várunk! március 14. -péntek órától Anagyváradi TIBOR ERNÕ GALÉRIA bemutatkozó kiállítása. AGaléria vezetõje: Bányai Szabados Katalin. Közremûködik: Bíró László hegedûmûvész március 14. -péntek és órától A Fogi Színház bemutatja MÁRIA FÕHADNAGY címû nagyoperettet. Belépõjegy elõvételben váltható 2.000,- Ft-ért.

10 4. Püspökladányi Hírek melléklete február 26. HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ RENDSZER AKCIÓ! Például: Austrotherm homlokzati hõszigetelõ-lemez 1 m 2 / igény szerint cm/ Terranova polisztirol ragasztó 6 kg/m2 Üvegszövet 1,1 m 2/m2 Dûbel 110-es 6 db/m Ft/m -tõl Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t! Az akció a készlet erejéig érvényes! 2 BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szõnyegszegés Szekrénysorok Ft Konyha és tálalószekrények Ft Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft Kisbútorok Ft Étkezõasztalok, székek Ft Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 PVC Ft/m Karnisok, tapéták 750 Ft Bio és normál matracok Ft Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! -tól -tól -tól -tól -tól -tól -tõl -tõl -tól -tól Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! Hõszigetelõ üveg készítése Csiszolt mintás tiffany díszüveg készítés Bejárati ajtókba, konyhaszekrényekbe üvegdomborítás-hajlítás Régi ablakokba hõszigetelõ üveg beépítése Ablakszigetelés utólag svéd szilikonnal Mihály Márton Kaba, Mátyás Király u. 90. Tel.: 06/ Czibere Imre /Kasza/ 06/ TAXI 06/ APRÓHIRDETÉS Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ, fodrász, kozmetikus, OKJ-s képzések és frissítõ masszõr képzés indul Püspökladányban. NYSZ: :30/ Bolti eladó, kereskedõ, boltvezetõ, vendéglõs OKJ-s képzések indulnak Püspökladányban. NYSZ: : 30/ Kisgyermekgondozó, szakács, pénztárgépkezelõ OKJ-s képzések indulnak Püspökladányban. NYSZ: : 30/ VILLANYSZERELÉS, érintésvédelmi, villámvédelmi és erõsáramú berendezések felülvizsgálata, minõsítõ iratok készítése. : 70/ Shar-pei kiskutyák (3 db) eladó március végi elvitellel. Érd.: Ék u. 15. : 20/ NAPFÉNYES TÁMOGATÓ SZOCIÁLIS EGYESÜLET Püspökladány HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KAPOTT TÁRGYI ÉS PÉNZBELI ADOMÁNYOKAT! KÉRJÜK, SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT 2008-BAN IS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1 %-ÁVAL! Adószámunk: Számlaszámunk: Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet Tisztelt Adózó! Kérjük személyi jövedelemadója 1%-val támogassa az Õrdaru Egyesületet! Adószámunk: HASZONVAS AKCIÓ! A TÜNET BT. HASZONVAS AKCIÓT HIRDET FEBRUÁR HÓNAPRA! AZ AKCIÓ MÉRTÉKE 5-10% KAPHATÓK: BETONACÉLOK, KÖRACÉLOK, ZÁRTSZELVÉNYEK, HEGESZTETT HÁLÓK, HH LEMEZEK, CSÖVEK, SZÖGACÉLOK, I-U ACÉLOK, KERÍTÉS DRÓTOK TÖBBFÉLE MÉRETBEN. FORGALMAZUNK MÉG: SZEGEKETR, ELEKTRÓDÁKET, VÁGÓ CSISZOLÓKORONGOKAT, TALICSKÁT, TALICSKAPUTTONYT, SZERSZÁMOKAT. 24 tonnás teherautóval áruszállítást vállalunk! TÜNET Bt Püspökladány, Árpád u. 64. Tel.:54/ Nyitva : H-P 8-16, Szo: 8-12

11 Püspökladányi Hírek melléklete február 26. Tisztelt kisvállalkozók, õstermelõk! Szeretnék üzleti elképzelésüket megvalósítani és ezzel vállalkozásukat sikeresebbé tenni? A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szolgáltatásai segítenek Önnek ebben: Kedvezményes MIKROHITELEK 500,000-6,350,000 Ft Beruházási és forgóeszköz célokra, 8 év futamidõvel Jegybanki alapkamat (7,5%), kezelési költségmentes Kezdõ vagy csekély banki hitelképességû vállalkozásoknak is! Debrecen, Csapó u. 26.; 52/ ; 52/ Püspökladány, Rákóczi u ; 54/ Nyomtatványok letöltése, hitel kalkulátor: Tisztelt Adózó! Kérjük személyi jövedelemadója 1%-val támogassa a Jobb33 Autósport Egyesületet! Adószámunk: Országos Ingatlan Iroda keres településenként 1 fõ munkatársat átképzéssel, valamint osztrák, német ügyfelek részére eladó ingatlanokat. Érd.: (70) Vagyonvéd-98 Vagyonvédelmi Kft. Tûzjelzõ rendszerek, elektronikus riasztó-, videó megfigyelõ, kártyás beléptetõ rendszerek tervezése, telepítése, ellenõrzése, karbantartása, javítása. Számítógépek és tartozékai forgalmazása, javítása, karbantartása. A HÍR IGAZ... Püspökladány, Vörösmarty u. 25/1. : 0620/ KUN Kun-Mediátor Síhétvége- Polana 2 éj Kuba-Varadero 7 éj repülõvel all inclusíve Tunézia Sousse 8 nap/7 éj repülõvel Egyiptom Hurghada 8 nap/7 éj repülõvel Mallorca 8 nap/7 éj repülõvel Lepje meg Párját egy igazi Húsvéti ünneppel! Keszthely Clubhitel Abbázia 2 éj Bakonybél Hotel Bakony*** 3 éj Sátoraljaújhely hotel*** 2éj Balatonalmádi Ramada Hotel**** 3 éj Szarvaskõ Öko Park Panzió 3 éj Bécs Segrotte 2 nap/1 éj Prága Hotel Pivovar*** 3 éj már interneten is! 5. UTAZÁSI IRODA AJÁNLATA Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , Püspökladányi Hírek HIRDETÉSI DÍJAI Az alábbi méretekben 4-et fizet 5-öt kap! 1/16 (44x65 mm,)vagy (92x30mm) Ft 1 oldal (A/4 1 szín) 1/2 oldal (190x135 mm, 1 szín) 1/4 oldal (92x135 mm, 1 szín) 1/8 oldal (92x 65 mm, 1 szín) PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Ft Ft Ft (44x40 mm) gyászhírek : (44x 65 mm) apróhírdetés :(80 karakterig) Ft Ft Ft Ft Szerkesztõség: 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel: 54/ Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

12 6. Püspökladányi Hírek melléklete február 26. Kárpátia Püspökladány március 28. Gellér Sándor Sportcentrum Aki a Dóra Majorban jár, NYITVA H-P : Szo : SZÉN az mindig jól jár! : 54/ vagy 70/ Dóra Major ajánlatai: ZSÁKOS OROSZ BARNA DIÓSZÉN Kazánba, Csarépkályhába, Kandallóba Kcal/Kg -Garantált minõség, és mennyiség -Helytakarékos -Alacsony hamutartalom -Alacsony kéntartalom -Pormentes Mûtrágya és vetõmag kapható! Elõvételben kapható: Püspökladány: Mûvelõdési ház tel: 06/52/ , Charlie motoros kocsma 06/20/ , Szabó-Autó Univerzál KFT 06/30/ , Ordasiné Marika virágboltja 06/30/ Kunmadaras Csillag Csemege vegyesbolt 06/30/ Kaba: Gödör kocsma. Biharnagybajom: Gál Krisztián 06/70/ Földes: Pálma Presszó 06/54/ Kunhegyes: Kõbányai sörözõ 06/70/ Karcag: Ifj.ház HEMO büfé 06/30/ Nádudvar: Mûvelõdési ház 06/54/ Molnár és Kiss Italker 06/30/ , továbbá minden LOTTÓSZELVÉNYT árusító helyen és a országos jegyirodai hálózatából. Belépõ elõvételben: 1800 Ft, aznap: 2000 Ft. Infó, jegyrendelés: 20/ ; ;

13 Püspökladányi Hírek február 26. TÁJÉKOZTATÓ a Püspökladányi Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat intézményének általános iskolai tagintézményeihez tartozó felvételi körzetekrõl 7. Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 36/2003. (XII. 9.) sz. határozata értelmében az általános iskolai tagintézmények a 2008/2009-es tanévben kötelezõ felvételt biztosítanak az alábbiak szerint meghatározott felvételi körzetekben: Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény, Kálvin tér 8. Arany J. u., Árpád u , Bartók B. u., Batthyány u., Báthori f. u. Bólyai u., Bem tábornok u., Bocskai u., Csokonai M. u., Damjanich u., Deák F. u., Dembinszky u., Déli sor 1-26., Dobó u., Dózsa Gy. 50-tõl és 57-tõl végig Erõss L., u., Gábor Á. u., Görbetó u., Hajdu u., Hunyadi u., Honvéd u., Iskolaköz u., Jókai u , Jog u., Kálvin J. u., Kismester u., Kinizsi u., Klapka u., Kurucz u., Kisfaludy u., Keleti sor 15-tõl végig Kálvin tér, Kolozsvári u., Kossuth u., Lázár u., Madách u., Mikes u., Munkácsy u., Nagy Lajos u., Nap u., Nagy S., u., Nép u., Radnóti M. u., Remény u., Sárrét u., Széchenyi u., Szénatér u., Szigligeti u., Teleki M. u., Török B. u., Tompa M. u., Vörösmarty u., Wesselényi u. 28-ig Petõfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Bajcsy-Zs. u Ady E. u., Balaton u., Bajcsy-Zs., Baross u., Bánomkert u., Bessenyei u., Bezerédi u., Bercsényi u., Bethlen G. u., IV. Béla u., Bodó u., Borbástó u., Csenki u., Csillag u., Debreceni u., Dózsa Gy. u ig és ig Erkel F. u., Északi sor, Fazekas M. u., Felsõbányai u., Gagarin u., Gyõrffy I. u., Hajnal u., Hargita u., Haladás u., Hadházi u., Hétvezér u., Hõsök tere, István király u., Illyés Gy. u., József A. u., Kalapács u., Karcsúköz, Karacs u., Katona J. u., Keleti sor 1-14-ig, Kecskés Gy. u., Késmárki u., Kodály Z. u. Komáromi u., Kiss F. u., Kõrösi Csoma u., Kõrös u., Kölcsey u., Lajta u., Lehel u., Liszt F. u., Losonczi u., Maros u., Mezõ I. u., Mikszáth K. u., Móricz Zs. u., Nádaskert u., Nagykárolyi u., Nagy László u., Nagyszalontai u., Petõfi S. u., Péchy M. u., Rákóczi u., Rába u., Rettegi u., Rozsnyói u., Rózsa F. u., Ságvári u., Somogyi u., Sió u., Szabó P. u., Szamos u., Szent István u., Szent László u., Szûcs S. u., Sport u., Táncsics M. u., Thököly u., Vajda J. u., Vasút u., Zalka M. u , Zentai u., Zrínyi M. u., Zsák u. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény, Karcagi u Attila u., Akác u., Árpád u. 36-tól végig, Bányász u., Béke u., Budai N. A. u., Dió u., Dorogi M. u., Déli sor 26-tól végig, Esze Tamás u., Erdõ u., Ék u., Forint u., Görepart u., Hámán K. u., Jókai u. 43-tól végig, Kaán K. u., Karcagi u., Kiss u., Kút u., Nyíl u., Petri Pál u., Posta u., Szél u., Szondi u., Szigetsor u., Toldi M. u., Vásártér u., Váci M. u., Virág u., Wesselényi u. 29-tõl végig Zalka M. u. 39-tõl végig Zöldfa u. Püspökladány, február 20. Keserû László jegyzõ

14 8. Püspökladányi Hírek február 26.

15 Püspökladányi Hírek február 26. Párhuzamok Köszöntök minden olvasót. H. Antal kisnyugdíjas vagyok, egyedülálló. Statisztikailag egy fogyasztói egység. A véleményemre kevésbé, a szavazatomra minden kampányban szükség van. Az elmúlt rendszerek és az élettapasztalatom nevelt belõlem éltes koromra öntudatos szavazópolgárt. Bár öntudatos voltam munkásnak is, a pártba mégsem léptem be sem önszántamból sem máséból. Így aztán nem lett belõlem nagynyugdíjas, volt pártmunkás. Lehúztam negyven egynéhány évet egy munkahelyen, s mindig fizettem mindenért, mint az a bizonyos katonatiszt. Ma is fizetek, csak már nemigen van mibõl. Kérem én nem árultam el a gyermekeimet, unokáimat, a jövõt. Néhány ezer forintos nyugdíjemelésért, ami már úgysem tudja követni az inflációt. Legrosszabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ezt az országot, a hazánkat idáig süllyesztik itt Európa közepén. Manapság napjában többször is nem átallom kinyitni a postaládámat. Talán unatkozom Nemcsak egyszer kapok különféle küldeményeket, miegymást. (Leginkább a luxus nyaralásoknak szoktam örülni, az árajánlatok igazán kedvezõek. Tahitin egy telelés ha jól meggondolom lehet, hogy olcsóbban kijön, mintha maradok, és kifizetem itthon a téli szezon gázszámláját.) Szinte félóránként hallom megcsörrenni postaládám tetejét. Hurrá beindult a kampányidõszak! Á, egy korombeli piros aktivista, nézem az ablakból. Érdeklõdve kérdezném errõl- arról, de mire kiérek már tova tûnik. Lám-lám Cs. J. országgyûlési képviselõúr legfrissebb Hírlevele. Húsz oldalas színes fényképekkel illusztrált pártkiadvány. Átfutom a képviselõúr eseménydús félévét. A megjelenített fotókon a huszonháromból, majdcsak mindegyiken kitûnik alakja. Hol lóháton, hol a nélkül. Öltönyösen, huszár ruhában, ülve, állva hol Gy. F.-cel, hol anélkül. Változatos programja patetikus, felemelõ stílusban tálalva az óvodáktól az idõsek otthonáig. Minden halad, akarom mondani: fut a szekér illetve ugrik a puma, hogy stílusos maradjak vágtat a ló a Sárréten. Az emeszpés, kormánypárti vezetésû településeknek csurran-cseppen egy kis alamizsna. Bõvítésre, beruházásra, fejlesztésre jut egynehány millió. Ni csak! Itt a Hajdú-Bétes Libás is a következõ oldalon. S megint csak az uniós pénzek megszerzése érdekli! adja tudtunkra a tudósító. De a parlament alelnöke sem akárki, tudom meg. Akár fotómûvész is lehetne- neki is éles a látása és kiváló a kézügyessége. Bizonyítja ezt a képen látható szépkorúak körében, amint rajzol. A Leader Programról is tesz említést az írás. A hívek kielégítésére szolgáló feneketlen bugyor megtelt, lehet pályázni újra emberek! Mint ahogy arról már a korábbi botrányok sora tanúskodott. A civilbarátok díja hab a tortán. Értsd jól: a barátok civil díja A következõkben az egészségügyrõl megtudhatom az újabb variánst. A cikk végén kivillan azért az a bizonyos fehérfog: ha a pénztárnak haszna van, akkor a magánbefektetõnek és az államnak is haszna van, TEHÁT MÉGSEM AZ ÉN EGÉSZSÉGEM A FONTOS HANEM,HOGY HASZNALEGYENABEFEKTETÕNEK ÉSAZ ÁLLAMNAK. Én pedig a velem hasonszõrûekkel együtt csak fizessek és fizessek. Gyászszalag hirdeti az újság következõ oldalán, a bûnös város - Püspökladány- újabb rebellióját - természetesen fideszes polgármestere és vezetõi jóvoltából. Majd az újabb sarc magyarázata következik. A TAN- DÍJ NEM TANDÍJ -ÉRTSÜK MÁR MEG VÉGRE- HANEM KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS! Természetesen a keresettel nem rendelkezõ hallgató helyett ez is a szülõket fogja terhelni? Autópályás gyorsforgalmis fejezet következik újabb fejleményekkel. Annyira örökzöld már ez a téma a bihari embernek, mint annakidején a 4- es metró vagy a kormányzati negyed a budapestieknek. Az állam által kötelezõ központi támogatásokat az önkormányzatok részére is jól megnyirbálta a kormány. Bár az õ oldalukról ez sikerpolitika, amely hozzájárul a többségében ellenzéki önkormányzatok kivéreztetéséhez. Ami szíven szúrja az embert, ilyen körülmények közt az alább közölt megjegyzés, üzenet: Az alkotmány is kötelezi a polgármestereket és az országgyûlési képviselõt az együttmûködésre. Régen rossz, ha ezt kötelezõen kell tenni! Gy. F. érkezése, a fényképen látható lovagló pálcával kezében egy lónak a hátán ülve- hát mit ne mondjak? A 2007 novemberi eseményekre visszagondolva nekem Arany János A walesi bárdok címû költeményét vizionálta. Újabb találkozások a képeken a heppi-hívekkel. Parlamentlátogatás, ingyen ebéd, katonazenekar, kommandós bemutató Hát igen ez kell! A mûveleti terület ilyenkor nincs elzárva a nép fiától, lányától? Vagy a szegfûs póló feljogosít a Parlament területére való bejutáshoz jobban mint egy szív felett viselt kokárda? Nyilván, hiszen az utóbbira már ugranak is a kommandósok Elérkeztünk a brüsszeli blokkhoz az újságban. A nagy össznépi találkahely. Itt a helyed pajtás! Ha még nem voltál kint, majd mi viszünk ha akarod, ha nem! Szabadmadarak sisere hada, szegfû a gomblyukakban, érett narancsok, kalács ez az Európa Parlament! Csakis minden az esélyegyenlõség nevében, nehogy már 9. valaki kimaradjon! Szóljatok már annak a néhány nyakasnak is, hogy álljanak már be végre a sorba jobbról balra át, vagy fordítva,- tök mindegy, csak rajta legyenek a csoportképen, széles európais mosollyal a csillagos kék zászló elõtt! Ez a Sz. Imre kultusz határok nélkül, gondolom pályázati projekt, lovon 500 km-es túratávon, vegyes terepen, kissé bizarr. Kilóg ugyanis a lóláb. Hol van ilyenkor a lelkiismeret? Ki ne emlékezne még a 2004-es kampányára az emeszpének - a kettõs állampolgárság ellen. Képviselõúr felszólalt ez ellen? Hogyan szavazott? Most csak úgy bevonulunk Erdélybe lóháton? Valószínû az 500 km elegendõ lenne a Sárrét feltérképezésére is. A terepviszonyok itt kiválóak lovaglásra közútilag azonban bõven van teendõ. Olvasom tovább a lapot. Örömmel vettem tudomásul, hogy sok bába közt mégsem veszett el a gyermek. A vici maradt Püspökladány- Szeghalom közt, ellenben Kóka ment... Plusz pont. A fejlesztésekre pályázni kell tudjuk meg újra. Úgy legyen, a remény hal meg utoljára! Bár ehhez is sok pénz szükségeltetik. S ez az év végi adakozás, jótékonykodás Minden szinten szinte minden. Lehet börzézni. A mikrohullámú sütõktõl a számítógépekig bezárólag. Kp-ben: 15 ezer Ft-tól 50 ezer-ig. Kinek tárgy, kinek pénz óvódástól a nyugdíjasig, hátrányos helyzetûtõl a cigány kisebbségig. Csak bírja a költségvetés A 2008-as árakról már tudjuk, hogy elszabadultak. A nyugdíjak vásárlóértékérõl nekünk érintetteknek más a véleményünk. A gyermekes családok elszegényedésérõl, álláskeresõk, rokkantak kilátástalan helyzetérõl már nem is beszélve. (A Központi Statisztikai Hivatal adatai által mutatott nyolc százalékos pénzromlást azonban jelentõsen felülmúlta az alapvetõ élelmiszerek tizenkét százalékos és a háztartási energiaárak növekedése /távfûtés 31.3%, gáz 17.8 %/. A minden elõzetes várakozást felülmúló pénzromlás vesztesei ezúttal is a nyugdíjasok és a gyermekes családok lettek.) Igen. Nem titok. Elmegyek szavazni és a három igennel leteszem a voksomat. Ajövõnek még adok esélyt, de ennek a kormánynak már egyet sem. Engem nem csaptak be, én már akkor sem hittem el egyetlen szavukat sem mikor ígérgettek! Anti bátyátok Levél a Választóhoz Megörökítette : Szabó Attiláné hó. (folytatás a 4. oldalról) ne feledd, olyasmiért fizetsz, amiért már egyszer megfizettél, és olyanok kérik ezt, akik kontárkodásukkal válságba sodorták az országot, miközben szorgalmat csak egy dologban mutattak, serényen tömték a saját zsebüket. Kormányzásukkal soha nem látott méretû korrupció teszi megbízhatatlanná a közszolgálatot. A közhatalmat is áruba bocsájtották. S ha Te vagy az, aki még ezek között a viszonyok között is bírnád a versenyt, ne feledd, hogy milliók vannak Magyarországon, akik ezt nem tehetik. Õk az egészségükön, életükön takarítják meg azt, amit Te még könnyedén befizetsz a rendelõben, kórházban. Hiszem, hogy jó ember vagy, aki ismeri a felelõsséget a gyengékért, a szolidaritást a bajbajutottakért, s kívánod, hogy népedbõl megbecsült, emelkedõ nemzet legyen. Még valamit, ne feledj! - A tandíj dolgában is hazudnak neked, amikor azt sugallják, hogy az iskola, a tudás megszerzése olyan költség, amelyet azok viseljenek, akiknek szükségük van rá karrierjükhöz. Széchenyi óta tudjuk, más nemzetek sikereibõl megtapasztalhattuk, a legjobban jövedelmezõ tõke a kimûvelt emberfõk sokasága. Hazaárulás az ellenkezõjét hirdetni, cselekedni. A hazájáért felelõs, ésszerûen gondolkodó kormány a tudás növelését nem a költségek, hanem a legígéretesebb, a legjobban megtérülõ befektetések között könyveli el. Álnok sandasággal megpróbálják elhitetni Veled, hogy a tandíjmentességgel a gazdagok gyerekeit ajándékozod meg. Ne hagyd, hogy megtévesszenek. Atisztességes gazdagok, higgyük, hogy majd egy törvénytisztelõ országban a gazdagok többsége ilyen lesz, becsületes adófizetõk, akik nagy jövedelmük után befizetett adójukkal megváltják a gyerekeikre jutó közkiadásokat, sõt még jó néhány tehetséges, szegény gyerekét is. Ha a nemzet sorsát rontó mai kormány helyére a közösségért felelõs, rátermett vezetõk kerülnek, jó lesz itthon maradni, és itthon magyarnak lenni. Akkor minket szolgál majd az a befektetés, amelyet az iskolába, a tudásba teszünk. Tisztelt Választópolgár! Ne tétovázz! Menj el szavazni március 9-én és mindegyik kérdésre válaszolj igennel! Isten éltessen sokáig úgy, hogy soha ne kelljen szégyenkezned egy rossz döntés miatt. Az igenért önbecsülés és büszkeség lesz a jutalmad. A közös haszon pedig a nemzet jóléte, gyarapodása. Üdvözlettel igennel szavazó polgártársad: Pozsgay Imre

16 10. Püspökladányi Hírek február 26. Városunkban 1924 óta mûködik szinte megszakítás nélkül az Erdészeti Tudományos Intézet kísérleti állomása. Sok változást megélt a létrehozásától idáig eltelt idõ alatt, de a vezetõinek szakmai felkészültsége, állhatatossága és eltökéltsége mindig átsegítette a nehéz idõkön. Az Állomás munkáját immár tizenhárom éve Csiha Imre erdõmérnök irányítja, akivel eddigi életútjáról és az erdész szakma jelenlegi helyzetérõl beszélgettünk. Aki fát ültet bízik a jövõben -Hogyan lett erdész? Mi indította el ezen a pályán? -Debrecenben születtem, vasutas-lakatos-gépész dinasztiából származom, emiatt földdel-erdõvel kapcsolatos tapasztalatom nem sok volt. Pályaválasztásomat egy ismert erdész kollégának, Köllõ Feri bácsinak köszönhettem. Tizenéves koromban sokat beszélgetett velem, gyakran elkísértem az erdõre. Sok idõt töltöttem vele, aminek következtében már az általános iskolában eldöntöttem, hogy erdész leszek. A gimnázium után egy évet dolgoztam az erdõrendezõségen majd felvételt nyertem Sopronba az Erdészeti és Faipari Egyetemre, -Hogyan és mikor került Püspökladányba? -A tanulmányaim kezdetén, a Dunántúlon vagy az Északi középhegységben terveztem jövõmet, de egy családi tragédia hatására az egyetem után az Alföldet választottam és hazakerültem. A debreceni Erdõrendezési Szolgálatnál kezdtem erdõrendezõként. Egy fiatal erdõmérnöknek csodálatos munka volt ez, ám az elsõ gyermekünk megszületése után nehéz volt a hétfõtõl-péntekig tartó távollét ben a katonaság második részét töltöttem Karcagon, amikor ajánlatot kaptam az Erdészeti Tudományos Intézettõl, a püspökladányi állomáson egy informatikus - ökológusi állás betöltésére. Mivel alkatomnál fogva vonzódtam a kutatáshoz diplomamunkám is kutatási tevékenység volt elfogadtam az ajánlatot. -Milyen feladati voltak kutatóként? -Ökológusként az erdõ vízforgalmával kapcsolatos vizsgálatokban vettem részt. Ezzel párhuzamosan a szikfásítás újragondolása, az addig megszerzett adatok, információk feldolgozása és értelmezése volt a feladatom. Az elsõ néhány év a számítástechnikai fejlesztéssel telt el mind a püspökladányi, mind pedig az ERTI többi az ország különbözõ pontjain levõ állomásait tekintve. A technikai felszerelés kialakítása mellett a munkatársak képzését és több, a szakmai munkát segítõ program megírását is végeztem. Az évek folyamán az ERTI belsõ átszervezése miatt foglalkoztam nyárnemesítéssel, illetve az alföldi területek erdõsítési feladataival. Jelenleg az állomásvezetõi munka mellett az ültetvényszerû fatermesztési osztályon belül elsõsorban akác, fûz és nyár energetikai célú faültetvényekkel, valamint a minõségi akáctermesztéssel és egyéb elegyfajok, fõleg a házi- és fekete dió termesztési lehetõségeinek, technológiájának vizsgálatával, és fejlesztésével foglalkozom. Napjaink kiemelt feladatának tartom a környezeti nevelést, valamint a Debreceni Egyetem keretei között zajló erdészeti szakirányú képzésben való részvételt. E munka eredményeként az állomás a tavalyi évben elnyerte a DEATC Kihelyezett Tanszék címet. -A szakmai pályafutása alatt politikai és társadalmi változások történtek. Mit gondol változott az erdészek társadalmi megítélése? -Mi erdészek szakmánk jellegébõl eredõen bizonyos zárkózottsággal, a társadalom számára befelé forduló módon végezzük munkánkat. Mindig is egy zárt közösséget alkottunk, akik tették a dolgukat az erdõn, úgy ahogyan azt megtanulták az egyetemen, és alkalmazták a szakma fogásait, ahogyan azt átvették az elõdeiktõl, és ahogy ellesték a természettõl. Legtöbbször olyan erdõben dolgozunk, amit az elõdeink hoztak létre, tehát a sikereket, kudarcainkat sokszor õk és nem mi alapoztuk meg. Gondolkozásmódunk évtizedes- évszázados léptékhez igazodik. Ebben a zárt közegben élõ erdész társadalom konfrontálódott azzal, hogy az egész társadalom átrendezõdött. Ez a társadalom igyekszik jobban beleszólni olyan szakmai kérdésekbe, amelyekbe eddig csak a szakma képviselõi foglaltak állást. Sok helyen úgy érezhetõ, hogy az erdészt ki akarják szorítani az erdõbõl. Ez abból is adódik, hogy a társadalomnak sincs igazán megfelelõ rálátása a szakmára. Nõttek a társadalom erdõvel kapcsolatos elvárásai, melyek néhol követelõzésbe csapnak át. Az egyre jelentõsebb méretû magánerdõ tulajdon ma már megközelíti az 50%-ot szakmánk változását is magával hozza. Mindez jelentõsen, sõt sok esetben kedvezõtlenül változtatta meg társadalmi megítélésünket. -Nõtt a társadalmi nyomás, és a tulajdonképpeni munka gyümölcse sem élvezhetõ, hiszen hosszú távú szellemi befektetésrõl van szó. Mi a szépsége mégis ennek a szakmának? -Az erdész számára maga szolgálat az ami szép, és munka közben soha nem jut eszembe, hogy ennek gyümölcse majd csak száz év múlva érik be. Mi erdészek egyszerûen csak úgy nézzük, hogy: ez a dolgom ezt kell jól elvégeznem. Neves kollegánk Járó Zoli bácsi szavaival élve: állapotjában rejlõ kötelességünk amit teljesítenünk kell. -Milyen jövõje lehet az erdész szakmának és az erdõnek? -Az erdõnek egyre inkább nõ a szerepe, az ember egyre jobban támaszkodik rá. A fa mint alapanyag kezd átminõsülni, amelyre számtalan példát találhatunk. Mondjuk a globális klímaváltozás miatt fontos, hogy a fába beépülõ, megkötött szenet tartósan beépítsük bútorainkba, épületeinkbe tartósan kivonva ezzel az üvegházhatások körforgásából. Így fontos az, hogy fából készüljön a ház, a bútor, fontos, hogy ahol lehet, lecseréljük az acélt, a mûanyagot. A társadalom irányából emellett jelentkezik egyfajta rekreációs igény, vagyis a szabadidõ hasznos eltöltése a szabadban, az erdõben. Ez mind növeli az erdõ súlyát. Az erdészszakma jövõje már más képet mutat. Trianon után a magyarországi erdõket tekintve az igazi fejlõdés az ötvenes-kilencvenes években történt. Akkor adódtak olyan lehetõségek, hogy a nagy erdõtelepítési munkák beindulhattak, 11 %-ról több mint 19 %-ra emelve hazánk erdõsültségét, ami fellendítette a szakmát is. Jelenleg tovább halad az erdõtelepítési program, évi ezer hektárral emelve erdõterületeink kiterjedését. Várható, hogy ahogyan nõ az erdõterületek nagysága úgy fog újra nõni az erdész szakma jelentõsége társadalmi megbecsülése is. Rásó János TÛZOLTÓ HÍREK A püspökladányi hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság januártól új vezetéssel megkezdte évi munkáját. Január végén 20 fõ vizsgázott sikeresen alapfokú tûzoltási és kárelhárítási ismeretekbõl egy független vizsgabizottság elõtt az elmúlt 4 hónapban tanult elméleti és gyakorlati tudásukból. A 20 fiatalból 8 hajdúnánási 12 pedig a püspökladányi tûzoltóságon fog dolgozni. Mindenek elõtt tudni kell, hogy parancsnokságunk fél rajnyi bõvítést kapott, ami 18 fõ létszámot jelent. Ebbõl 12 fõ márciustól fog a püspökladányi tûzoltóságon munkába állni. Jelentõsebb beavatkozásaink január hónapban: Kabán egy lakóház szobája égett teljes terjedelmében. A tüzet a gyors, szakszerû beavatkozásnak köszönhetõen idõben megfékeztük, ennek köszönhetõen nem keletkezett jelentõsebb kár. Súlyos sérülésekkel járó balesetek is voltak, melyek közül kiemelném a Püspökladány Petõfi-Rákóczi út keresztezõdésébe történt közúti balesetet, ahol egy személygépkocsi é s egy kamion ütközött, és a 4-sz.fõút 172km szelvényében, ahol ugyancsak egy kamion illetve személygépkocsi ütközött. Ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét a körültekintõ és mindenkor az útviszonyoknak megfelelõ közlekedésre. A lassan közeledõ tavaszi munkálatok végzése során kérem mindenki alkalmazza, és alkalmaztassa a tûzvédelmi szabályokat. Egy kis odafigyeléssel, vagy idõbeni szakszerû káresetjelzéssel, a nagyobb károk megelõzhetõek. Esetlegesen felmerülõ kérdésekkel bizalommal keressenek minket. Tisztelettel: Lövei Csaba tûzoltó-parancsnok Tel: 54/ vagy 105

17 Püspökladányi Hírek február 26. SPORTHÍREK Helyzetjelentés a focicsapataink háza tájáról A ladányi felnõtt csapat a tavaszi szezonra való felkészülést január 6-án kezdte meg, ami egy hónapig a fizikai állóképesség növelését jelentette a mûfüves pályán. A fizikai felkészülést a január végétõl játszott edzõmeccsek követték, melyek az ellenfelektõl függõen vegyes eredményeket hoztak. A Karcag, DVSC U19, Földes, Bicske, Berettyóújfalu és Kaba ellen lejátszott meccsek jó alapot szolgálnak a további felkészüléshez. Az edzõmeccsek sora viszont még nem zárult le, hiszen a Tállya, DEAC és a Nagyrábé elleni meccsek még hátra vannak. Ezeket a mérkõzéseket február második felében bonyolítják majd le. Ami a játékos-keretet illeti, nem távozott senki a csapattól, sõt kapus posztra Földesi Ambrus érkezett Ladányba. Az õszi félévben a csapat tele volt sérültekkel, ami nagyban megnehezítette a sikeres félé vi szereplést, de jó hír hogy a sérültek a tavaszi szezonra gyakorlatilag rendbe jöttek és a csapat rendelkezésére állnak. Horváth Imre és Jámbor Sándor is harcképes lesz, és Máté István is lábadozik a részleges térdszalag-szakadása után. Tehát a keret 90%-a elvégezte az edzéseket. Az alapozás eddig zökkenõmentes volt éppen ezért a csapat állapota a tavalyihoz képest javuló tendenciát mutat és reményeink szerint sokkal jobban tudunk majd szerepelni, mint az õszi bajnokságban - mondta Szabó László edzõ. A csapat megerõsítése folyamatban van, de jelentõs játékos-mozgás a nyáron várható, mivel a félévkor nehéz új játékosokat igazolni. A nyáron viszont valószínûleg legalább egy csatár, egy irányító-középpályás és egy támadó középpályás fog érkezni. Tíz pont távolságra van a dobogó, de titkos álmaink között valamilyen színû érem szerepel - tette hozzá a szakember, majd így folytatta - a tavasszal szeretnénk megalapozni a következõ bajnoki szezont, és nyáron kiegészülve, jövõre a bajnoki cím megszerzése a cél. Az ifik január 8-án kezdték meg a tavaszi szezonra való felkészülést. Õk is az erõnléti edzésekkel kezdtek, ami a városban való futásból, a csarnoki lépcsõfutásból és medicinlabdázásból állt. A heti öt edzés java részét az erõsítés tette ki. Az edzések mellett a csapat zöme természetesen a ladányi teremtornán is szerepelt. Jó úton halad a fizikális felkészülés, amihez lassan megkezdõdnek a labdás gyakorlatok is mondta Boruzs István a csapat edzõje. Nehéz volt összeegyeztetni az edzések idõpontját, hiszen számos körülmény közbeszólt. Másfél hétre nyolc játékos dõlt ki az influenza miatt, közeledett az iskolákban a félév, és a fõiskolások Pánti Gergõ, Kovács József is elfoglaltak voltak a vizsgaidõszak miatt. Szentjobbi Roland és Bodnár Gergõ pedig nem ladányiak ezért inkább a pénteki edzésekre jártak. Az elfoglaltságok és a nehéz edzések ellenére viszont mindenki maximális erõbedobással dolgozott. Eddig egyetlen felkészülési meccset sikerült játszani a játékos-kiesések miatt. Sárrétudvariban 5-2-es gyõzelmet aratott az együttes, a gólokat Szabó Zsolt (2), Pánti Gergõ, Mogyorósi Zoltán és a debütáló Mile Mihály szerezték. Az egyébként is erõs játékos-keret tovább bõvült. Mile Mihályt valószínûleg leigazolja a csapat, Fekete István a testépítés mellett újra idõt szán a labdarúgásra, Kovács Józsefnek pedig lejárt az eltiltása. Ezek a játékosok is hozzájárulnak ahhoz, hogy az öltözõben jó a hangulat. A csapat védelme a legerõsebb a megyében és a csatárok is megtalálták a góllövõ-cipõjüket, a középpályán viszont még lehet és kell is javítani - mondta az edzõ. A fiatal játékosok érettebbek lettek fejben a tavalyi szezon óta, és ez a komolyodás abban is látszik, hogy felnõttként képesek kezelni a rájuk háruló terheket, hiszen nem csak a labdarúgásra, hanem a családra és a tanulásra is figyelniük kell - tette hozzá az edzõ. A felkészülésben nagy elõnyt jelent a többiekkel szemben a csarnoknál lévõ mûfüves pálya, hiszen van világítás és nincsen a csapat idõhöz kötve. Köszönjük a vezetõségnek, hogy a csarnokot és a mûfüves pályát a rendelkezésünkre bocsátotta, így nem kellett önerõbõl fizetni a bérleti költségeket. Különösen id. Aranyos Gyulának szeretnénk megköszönni a buzdítását és a segítségét, aki a tavaszi rajtra egy melegítõ garnitúrát biztosít a csapat számára - zárta mondandóját Boruzs István. A tavaszi szezon március 9-én kezdõdik, amikor csapataink a mindkét bajnokságot vezetõ Hajdúszoboszló gárdájához látogatnak. A felnõtt csapatunk a nyolcadik, míg az ifi csapat a második helyrõl várja a folytatást. Máté Albert PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Dienes Zoltán Fõszerkesztõ D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány 11. Egy hét sítúra az erdélyi Bucsin tetõn Az utazásra, síelésre, kirándulásokra készülõdés öröme és izgalma töltötte el kis társaságunkat, akik jelentkeztünk az egyhetes sítúrára. Várakozásaink mindent felülmúlóan valóra váltak. A sílécet addig felcsatolni is alig tudó általános iskolai diákok - mellettük felnõttek néhányan -, egy rövid hét leforgása alatt a síelésnek szinte minden szegmensét elsajátították. Megtanultak szlalomozni, játékos guggolásos siklás mellett faágakat felszedni, ágakat átugrani és dombról ugratni. Hihetetlen gyorsasággal megtanulták a sokszor felnõtteket is megviccelõ csákányos felvonó használatát. Az utolsó napokban már a pálya melletti erdõs részek fái között saját nyomvonalat vágva kerülõvel siklottak le a felvonó aljához. A síelés mellett jutott idõ kirándulásokra is. Megcsodálhattuk a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost, és hazafelé jövet a parajdi Sóbánya csodálatos gigantikus földalatti világát. Minden túrázó részese lehetett egy motoros szán száguldó élményének is. És hogy mindez a sok élmény valóra válhatott és minden program szinte természetesnek tûnõ gördülékenységgel, a legkisebb probléma nélkül realizálódott, mindenekelõtt Kovács Krisztina tanárnõnek, túraszervezõnek és vezetõnek, valamint az õt segítõ Nádai Györgyné és Lazányiné Türk Anna tanártársainak volt köszönhetõ. Jó érzés tudni, hogy lehet számítani olyan emberekre, akik önzetlenül, fáradhatatlanul, és az ifjúság iránti szeretetbõl, nevelési vágyból, hivatástudatból fakadóan mindent megtesznek, hogy másoknak örömet szerezhessenek. Köszönet érte. Reméljük jövõre újra együtt hódolhatunk a tél örömeinek. Kürthy Ferenc FOTÓARCHÍVUM Rettegi Istvánné Kovács Anna szakköröseivel a gimnázium elõtt (1966). Rettegi Istvánné ( ) Püspökladányban ig tanított, a polgári fiúiskolában, a gimnáziumban, illetve az óvónõképzõben. Tanítványa, D. Szabó Lajosné Szuromi Gizella tanárnõ így emlékezik vissza rá: Egy életre maradandó élményt meríthettünk munkásságából, egyéniségébõl, a szülõföld, a haza, az anyanyelv szeretetébõl, elkötelezettségbõl, kitartásból. Az általa vezetett honismereti szakkör tagjai, tanítványai gyûjtötték Püspökladány és a környezõ települések kincseit : régi használati tárgyakat, dokumentumokat, melyek az Iskolamúzeum gyûjteményébe kerültek ban valósult meg az álma, a Kossuth utcára költöztethették a mûtárgyakat, ott nyílt meg város múzeuma, Karacs Ferenc Múzeum néven ban, az Iskolamúzeum szervezõjeként a legnagyobb muzeológiai kitüntetés, a Móra Ferenc- emlékérmet vehette át. Ferenczyné Csáki Annamária muzeológus

18 12. Püspökladányi Hírek február 26. HÍRSAROK Iskolába csalogató Balázsolás az óvodákban a Dorogi Márton Mûvelõdési Központban. A nosztalgia és az emlékezés jegyében szervezõdött program ötlete Sárosi Károlytól származik, aki az elõkészületek során megkereste az alapító és zenekari tagokat, hogy egy fellépés erejéig újra a színpadra csábítsa õket. A felkérésnek mindannyian örömmel tettek eleget. Papp András a Levente zenekar karnagya volt egykoron, amelybõl késõbb a vasutas zenekar megalakult, s amelyben õ is játszott. Boldogan érkezett erre a délutánra, ugyanúgy, mint Marsi György alapító tag, akiben máig élénken élnek az egykori szüreti bálok, május elsejei felvonulások, lakodalmak, melyekre mindig õket hívták muzsikálni. De ezeken kívül játszottak banketteken, a fiataloknak szervezett bálokban, de akkor is hozzájuk fordultak a szerelmes férfiak, ha imádott hölgyüknek kívántak szerenádot adni. Egy régi szép hagyományt elevenítettek fel a Petõfi Sándor Általános iskola elsõsei és tanítói, amikor balázsolni indultak az óvodákba. Ennek eredete Szent Balázs püspök nevéhez fûzõdik, aki egyszer egy szálkától fuldokló fiút mentett meg a haláltól. A gyermek édesanyja hálája jeléül ételt adományozott a püspöknek s azóta Szent Balázs a torokfájós gyerekek védõszentjévé vált. Abban az idõben nagy szükség volt az erõs torkú gyerekre, aki adományokat gyûjthetett az iskolának és diákokat toborozhatott az intézménybe. Így tettek a Petõfi Iskola elsõsei is, amikor sorra látogatták a város óvodáit, hogy a nagycsoportosokat az iskolájukba csalogassák. Mûsort adtak elõ a kicsiknek, akik finom csemegékkel hálálták meg az elõadást. Jó alkalom volt ez az ismerkedésre s az óvodások bepillantást nyerhettek a nagy iskolások életébe, õk pedig újra találkozhattak szeretett óvónõjükkel, régi barátaikkal. Télbúcsúztató a Kálvin téri iskolában Volt tehát mire emlékezni ezen a hangulatos délutánon, s a zsúfolásig megtelt nézõtéren ülõknek nem is lehetett okuk a panaszra. A fellépõk eljátszották azokat a rég hallott dallamokat, melyek fiatalságuk legszebb éveit idézték meg, s melyek hallatán újra élhették boldog és felhõtlen ifjúságuk felejthetetlen pillanatait A Biblia éve Szokásos évi tanácskozásukon a katolikus, a református és az evangélikus egyház püspökei úgy döntöttek, hogy a 2008-as esztendõt a Biblia évének nyílvánítják. A ma emberében már halványuló bibliaismerete felevenítésére, a Szentírás szélesebb körû megismertetésére és közös programok szervezésére is alkalmat teremt a Biblia éve. Idén elsõ alkalommal az eddigi szokástól eltérõ módon ünnepelték a farsangot az iskola felsõ tagozatos diákjai. Egy régi hagyományt felevenítve, kiszebábok égetésével ûzték el a telet, és ünnepelték a tavasz közeledtét. A gyerekek már hetekkel az esemény elõtt készültek a nagy napra, minden osztály bábot készített, és verset írt a téltemetõre. Február nyolcadikának délutánján aztán tizenhárom nem mindennapi külsejû kiszebáb lelte halálát a máglyán. Elkerülhetetlen pusztulásuk folyamatát Kissné Balla Krisztina vezetésével hajtották végre az osztályok képviselõi. A telet jelképezõ bábok elhamvadását önfeledt fütyülés és kiabálás övezte. A Kálvin téri iskolások hangoskodásától talán a tél is belátta, hogy az õ ideje már lejárt s mi már a következõ évszakra, a tavaszra várunk. Könnyûzenei Nosztalgia show a Dorogi Márton Mûvelõdési Központban A közel hatvan éve alakult Vasutas Zenekar még élõ tagjainak és a jelenleg is szórakoztató zenét játszó zenekarok tagjainak kezdeményezésére egy sokszínû változatos mûsort láthattak az érdeklõdõk február 17-én délután ABiblia könyveket jelent- meséli Pella Pál református lelkipásztor- görög eredetû szó. A Szentírást Mózes kezdte el írni és az apostolok voltak Krisztus után 100 körül- akik az utolsó sorokat héberül és görögül papírra vetették. A Biblia elsõ, magyar nyelvû teljes fordítása Károlyi Gáspár nevéhez kötõdik, aki 1590-ben Vizsolyban fejezte be a mintegy három évig tartó heroikus munkát. A Biblia háromszor is bekerült a rekordok könyvébe teszi hozzá érdekességként Pelláné Ábrám Anikó református lelkipásztor. Ugyanis ez volt az elsõ nyomtatásban megjelent könyv, a legtöbb nyelvre és nyelvjárásra lefordított könyv valamint a legtöbb példányszámban megjelent rekord is a Bibliához kapcsolódik. A Biblia éve remek alkalmat teremt a közösségépítésre. A Pella házaspár több olyan programot is tervez erre az esztendõre, melyre nemcsak a híveket, hanem valamennyi városlakót szeretettel várnak majd. Nyárra egy kirándulást szerveznek Vizsolyba, ahol megtekinthetik nemzeti kincsünket a Vizsolyi Bibliát. Ugyancsak nyáron egy huszonnégy órás Biblia felolvasást szeretnének tartani, majd egy ismeretterjesztõ sorozatot is elindítanak, természetesen a Szentírásról. Mindezek mellett májusban szeretnének egy bibliakiállítást rendezni a múzeumban, amihez a városlakók segítségét is kérik. Akinek régi, családi örökségül fennmaradt Bibliája van otthon mondja a lelkipásztor házaspár- kölcsönözze azt a kiállítás idejére, hogy mások is láthassák a különleges értékeket. A Biblia vallási alapdokumentum, sok-sok ember bizonyságtétele és gondolata olvasható benne. Középpontjában a megváltó Jézus Krisztus áll. A Biblia lelki mértékegység. Segítségével eldöntheti a hívõ ember, hogy mit tegyen és mit semmiképpen sem, hogy mi a jó, és mi a rossz. És nem utolsósorban s ez a Biblia évének jelmondata is-: Boldog, aki olvassa.. / Jel 1,3 / Gyõri Andrea

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2002.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Hirdetési melléklete. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 1/2010. (VII. 14.) HVI.

Hirdetési melléklete. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 1/2010. (VII. 14.) HVI. Hírek Püspökladányi Hirdetési melléklete 2010. július 21. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 1/2010. (VII. 14.) HVI. Tárgy: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel Szerencs

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány

Részletesebben

Jászjákóhalma. Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása. Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes. Bekerülési értéke (Ft)

Jászjákóhalma. Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása. Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes. Bekerülési értéke (Ft) 1. számú melléklet Jászjákóhalma Rendszerfüggő vízi-közmű elemek részletes meghatározása Település Helyrajzi szám Közterület neve Hossza (fm) Gerincvezeték Nyomóvezeték Összes Bekerülési értéke (Ft) 1

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 2. szám 2008. Február 4. Ingyenes. A valódi PÜSPÖKLADÁNYI TÉNYEK

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 2. szám 2008. Február 4. Ingyenes. A valódi PÜSPÖKLADÁNYI TÉNYEK Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 2. szám 2008. Február 4. Ingyenes Népszavazás 2008 Kedves Szüleim, Nagyszüleim, Gyermekeim, Testvéreim, Barátaim, Ismerõseim! Újra elérkezett

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben