A) ROVATOK SZERINTI TÁRGYMUTATÓ B) SZERZÕK BETÜRENDES JEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A) ROVATOK SZERINTI TÁRGYMUTATÓ B) SZERZÕK BETÜRENDES JEGYZÉKE"

Átírás

1 Az ÉLELMEZÉSI IPAR LVI. évf évi Tartalomjegyzéke Szerkesztõség: MÉTE Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület H-1026 Budapest, Fõ u. 68. Tel: (36 1) , Fax: (36 1) (A tárgyév havi számainak tartalomjegyzékét a honlapunkon folyamatosan közöljük.) A) ROVATOK SZERINTI TÁRGYMUTATÓ B) SZERZÕK BETÜRENDES JEGYZÉKE A) ROVATOK SZERINTI TÁRGYMUTATÓ 0. Idõszerû gondolatok 1. Technológia, gépészet, mûszerezés és automatizálás, energiagazdálkodás, beruházás, környezetvédelem 2. Kutatás, mûszaki fejlesztés, gyártás- és gyártmányfejlesztés 3. Élelmiszerminõség és élelmiszerhigiénia, minõsítés, minõségszabályozás, szabványosítás 4. Vezetéselmélet és gyakorlat, vállalat- és iparszervezés, rendszerszervezés 5. Nyersanyagellátás, nyersanyagtermelés, termelõi és feldolgozói kapcsolatok 6. Készletezés, raktározás, szállítás, forgalmazás, csomagolás 7. Az élelmiszertermelés, -fogyasztás és -forgalmazás közgazdasági kérdései, terv- és üzemgazdaság, közgazdasági lapszemle 8. Oktatás, szakemberképzés, továbbképzés 9. Vállalat és ipartörténet 10. Mûszaki lapszemle, könyvismertetés 11. Egyesületi, személyi hírek, tájékoztatók Emlékezés halottainkról 12. Sajtótájékoztatók 13. EU csatlakozás Flair-Flow 4 egyoldalas annotációk fordításai 0. Idõszerû gondolatok Hernádi Zoltán: Újévi köszöntõ 1 Élelmezési Világnap október Romány Pál: Gondolatok a évi Élelmezési Világnapon 326 Lásztity Radomir: Egy új közép-európai regionális kezdeményezés Technológia, gépészet, mûszerezés és automatizálás, energiagazdálkodás, beruházás, környezetvédelem Ujhelyi Sándor: Bíacs Péter Ákos: Medvegyev,G. M. -Lásztity Radomir: Keleti Emil - Palotásné Gyöngyösi Ágnes: Medvegyev G. M - Lásztity Radomir: A IX. Országos Agrár-Környezetvédelmi Konferencia C.) Szekciója. 18 Magyarország környezetvédelmi iparának helyzete, 40 elfogadottsága, veszélyei és támogatási lehetõségei A száraztésztagyártás néhány elméleti és gyakorlati kérdése I. 132 rész A szárítás technológiája Az élelmiszeripar aktuális környezetvédelmi feladatai 148 A száraztésztagyártás néhány elméleti és gyakorlati kérdése II. rész:: Száraztészta készítmények sikérmentes, keményítõtartalmú nyersanyagokból Várkonyi Gábor: Az új javaslatok alapja a biotechnológia. környezet- és

2 fogyasztóbarát megközelítése Hu Xianguo: Olaj-víz emulzió szétválasztása környezetvédelmi céllal Kutatás, mûszaki fejlesztés, gyártás- és gyártmányfejlesztés Az MTA-ÉKB - MÉTE - KÉKI 304. Tudományos Kollokviuma elõadásainak rövid kivonatai 10, 24, 69, 79, 87, 106, 118, 128, 170, 173, 182, 201, 206, 211, 219, 224, 268, 284, 302, 312, 315, 323, 325, 334, 339, Varga Zsuzsa - Juhászné Román Mariann - Tóth Árpád: Fermentált tejkészítmények elõállításának lehetõségei laktóz intolerancián szenvedõ betegek számára Farkas József: Élelmi anyagok és mikroorganizmusok DSC- termoanalitikai 97 vizsgálata Deák Tibor: Az élesztõgombák élelmiszertudományi jelentõsége 102 Sáray Tamás: Tanszéki kutatás-fejlesztési tevékenység ( ) hûtve 107 tárolt friss gyümölcs- és zöldségfélék minõségének megõrzése céljából Kovács Etelka: Különbözõ gyümölcsök tárolhatósága, mikroszerkezeti és 111 élettani kérdései Kiss István: Élelmiszerek eltarthatóságának növelése mikrobaszámcsökkentési 114 eljárásokkal Szabó S. András: Édesítõszerek a XXI. században 137 Varga János - Rigó Krisztina - Tóth Beáta - Mesterházy Ákos - Téren József: A mikotoxin kutatás újabb eredményei 139 Farkas József: Léder Irén - Czukor Bálint - Adányiné Kisbocskói Nóra-Baráth Ágtnes - Becznter Judit- Daood.Hussein: Lakatos Erika - Lõrincz Attila - Neményi Miklós: Csomós Elernér- Sirnonné Sarkadi Livia: Barancsi Ágnes: Stégemé Máté Mónika: Új, nem termikus módszerek élelmiszerek mikrobiológiai biztonságának és minõség-megõrzésének javítására Tönkölybúza vizsgálata, élelmiszeripari felhasználási lehetõségei Az ultrahangos sejtroncsolás fizikai kritériumainak meghatározása a folyékony élelmiszerek csíraszámcsökkentésével kapcsolatban Különbözõ borok szabad aminosav tartalmának összehasonlító vizsgálata Néhány vadon termõ és termesztett gomba krómtartalmának értékelése humán táplálkozástani szempontból A feketebodza (Sambucus Nigra L.) összetétele és feldolgozási lehetõségei Szabó S. András: Fejlõdési irányok az élelmiszerfizikában 294 Csomós Elemér- Simonné Különbözõ borok biogén amin tartalmának összehasonlító 297 Sarkadi Livia: vizsgálata Vajda Boldizsár-Bátki Zsuzsanna A genetikailag módosított élelmiszerek laboratóriumi vizsgálatának jelenlegi helyzete, nehézségei, illetve a fejlesztések irányai

3 Gergely Surd: Ivóvíz arzénmentesítése nanoszûréssel 309 Szigeti Edit: Baktériumok szaporodásának prediktív modellezése 313 Hegyesné Vecseri Beáta: A sör és az egészség 340 Nyúlné Pühra (Böröczki) Beáta: Tiamin adagolásának hatása a pezsgõalapborok minõségére 356 Szerdahelyi Emõke: Húsok és hústermékek fehérjéinek és biogén aminjainak 365 változásai Várkonyi Gábor: Az élelmiszer allergia és a zsírok élettani hatása Élelmiszerminõség és élelmiszerhigiénia, minõsítés, minõségszabályozás, szabványosítás Élelmiszerbiztonság a történelem során és napjainkban 8 Földháziné Ráth Gertrúd - Õsz Katalin: Beszámoló a 'Minõségbiztosítási rendszerek és eszközök a mezõgazdaságban és élelmiszeriparban" címû PHARE Projekt - HU tapasztalatairól 11 Élelmiszerbiztonsági követelmények az import élelmiszerek 43 nemzetközi kereskedelmében I. rész Élelmiszerbiztonsági követelmények az import élelmiszerek 71 nemzetközi kereskedelmében II. rész Az élelmiszerbiztonsági jogi szabályozásban érintettek világfóruma 146 Várkonyi Gábor: FAO/WHO Pán-európai Élelmiszer-biztonsági és Minõségi 153 Konferencia A szervezett bûnözés befolyása az élelmiszerbiztonságra 180 Szenes Endréné: Megalakult az Élelmiszer Biztonsági Tanácsadók Szövetsége 202 Tabajdiné Pintér Veronika: A BIOLINE ELISA Salmonella tesztjével szerzett tapasztalatok 236 Lásztity Radomir - Tömösközi Új kihívások a gabonaminõsítõk számára 241 Sándor: Rémai János: Farkas József: A. magyarországi élelmiszer-elõállításhoz szükséges ivóvíz minõség biztosítása az Európai Unió irányelvének figyelembevételével Az élelmiszerminõség és élelmiszerbiztonság aktuális kutatási kérdései az EU keretprogramjai fényében Répási Pál: Élelmiszerbiztonság a Hajdú-BÉT Rt.-nél 335 Dömölki Lívia: A magyar fogyasztó élelmiszerbiztonsági ismeretei 345 Az élelmiszer-ellenõrzés átszervezése Hollandiában Vezetéselmélet és gyakorlat, válalat- és iparszervezés, rendszerszervezés Lendvai Edina: Dolgozói elégedettség-vizsgálat Nyersanyagellátás, nyersanyagtermelés, termelõi és feldolgozói kapcsolatok Merényi Imre: Az ökológiai (bio) gazdálkodás alapfeltétel-rendszerének néhány állattartást érintõ kérdése 6. Készletezés, raktározás, szállítás, forgalmazás, csomagolás Az élelmiszertermelés, -fogyasztás és -forgalmazás közgazdasági kérdései, terv- és üzemgazdaság, közgazdasági lapszemle Boór Károly: Élelmiszeriparunk az 1990-es évtizedben I.r. 3 Boór Károly: Élelmiszeriparunk az 1990-es évtizedben II. rész 33 Szabó Jenõ: OECD-OUTLOOK Konferencia Budapesten 37 Tomay Pál- Szabó S. András - Felnõtt lakossági csoportok táplálkozási szokásainak 53 Zsínka Ágnes: vizsgálata Magyarországon VI. rész Szabó Jenõ: Agrárkülkereskedelmünk 10 hónapja ben 65 Fórián Zoltán: Tartós konjunktúra az Európán kívüli baromfipiacokon I. rész 80 Major Anita - Hajdu lstvánné: Élelmiszeripari helyzetkép logisztikai és marketing 85 szemlélettel Fórián Zoltán: Tartós konjunktúra az Európán kívüli baromfipiacokon II. rész 119 Szabó Jenõ: Környezet és mezõgazdaság Janus arcú viszonya a WTO Megállapodás tükrében 129

4 Szabó Jenõ: Konjunkturális folyamatok az agrártermékek külpiacán Szabó Jenõ: Az agrár-külkereskedelem 193 MolnárAttila: Magyarország élelmiszer-külkereskedelmi forgalmának és 195 szerkezetének elemzése az közötti idõszakra Baglyas Ferenc- Hajdu Istvánné: A hírforrások szerepe egy új bortípus megismerésében 225 Molnár Attila: Versenystratégiák az élelmiszeripari ágazatokban 228 Szabó Jenõ: A WTO Megállapodás export verseny szabályozásának 257 helyzete és változásának lehetséges irányai Fórián Zoltán: Az alkoholmentes italok magyarországi piaca 269 Boór Károly: Élelmiszer fogyasztásunk és élelmiszer fogyasztói áraink 289 alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán Gyõrfi Zoltán: A hazai sörgyárak marketing-kommunikációja 377 Tattay Levente: A bor cégérei: Boreredet-megjelölések, borvédjegyek Oktatás, szakemberképzés, továbbképzés 9. Vállalat és ipartörténet 10. Mûszaki lapszemle, könyvismertetés Várkonyi Gábor: A tudományos és technológiai (TéT) attasék konferenciája 25 Szenes Endréné: Hírek néhány európai ország élelmiszeriparából 27 Gál lstván: Nemzetközi szemle 29, 61 Gerely Péter: Az ÉLELMEZÉSI IPAR LV. évfolyamának (2001. évi) 47 tartalomjegyzéke Szenes Endréné: Információk a BIOFACH 2002 szakvásárról 150 Szaklapjainkból 253, 351 Várkonyi Gábor: Az IAMA (International Food and Agribusiness Management 329 Association) 12. Élelmiszer és Agrárgazdasági Világ Fóruma Szegedyné Fricz Ágnes Kecsketejtermelés és -feldolgozás Franciaországban 375 Sajtótájékoztató 355, 364, Egyesületi, személyi hírek, tájékoztatók 2001.évi MÉTE kitüntettetek 16 Közlemény 39 Szenes Endréné: XXXIV. Nagykõrösi Konzervipari Napok Tudományos 207 Tanácskozás Dr. Kardos Ernõ és Dr. Gyönös Károly köszöntése 212 Nemzetközi Gabonatudományi és Technológiai Szövetség 243 ülése Jubileumi ülés a MÉTE Mikrobiológia Biotechnológiai és 244 Higiéniai Szakosztálya megalapításának 40. évfordulója alkalmából március 12.-én rendezett jubileumi ülésen elhangzott elõadások rövid összefoglalója Várkonyi Gábor: EFLA Konferencia Budapesten 342 Lásztity Radomir: Telegdy Kováts László 353 Emlékezés halottainkról Tóth-Zsiga István: Zala Gyuláné 7 Kovács Lajos László Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége (ÉFOSZ) Az élelmiszeripar évi teljesítményének értékelése (Az ÉFOSZ V. Tisztújító Küldöttközgyûlésének anyagából) 93

5 13.EU csatlakozás Várkonyi Gábor: Új alapokon az EU élelmiszer-törvénykezés 70 FLAIR-FLOW EUROPE dokumentumok 19, 57, 88, 124, 157, 188, 220, 249, 285, 316, 347, 381 B) SZERZÕK BETÜRENDES JEGYZÉKE Adányiné Kisbocskói Nóra: 174 Anon 10, 24, 69, 79, 87, 106, 118, 128, 170, 173, 182, 201, 206, 211, 212, 219, 224, 243, 244, 253, 268, 284, 302, 312, 315, 321, 323, 325, 334, 339, 351, 355, 361, Baglyas Ferenc: 225 Barancsi Ágnes: 274 Baráth Ágnes: 174 Bátki Zsuzsanna: 303 Beczner Judit: 174 Bíacs Péter Ákos: 40 Boór Károly: 3, 33, 289 Czukor Bálint:: 174 Csomós Elemér: 264, 297 Daood. Hussein: 174 Deák Tibor: 102 Dömölki Lívia: 345 ÉFOSZ: 93 Farkas József: 97, 164, 332 FLAIR-FLOW: 19, 57, 88, 124, 157, 188, 220, 249, 285, 316, 347, 381 Fórián Zoltán: 80, 119, 269 Földháziné Ráth Gertrúd: 11 Gál lstván: 29, 61 Gerely Péter: 47 Gergely Surd: 309 Gyõrfi Zoltán: 377 Hajdu lstvánné: 85, 225 Hegyesné Vecseri Beáta: 340 Hernádi Zoltán: 1 Hu Xianguo: 369 Juhászné Román Mariann: 75 Keleti Emil: 148 Kiss István: 114 Kovács Etelka: 111 Lakatos Erika: 203 Lásztity Radomir: 132, 171, 241, 353, 354 Léder Irén: 174 Lendvai Edina: 183 Lõrincz Attila: 203 Major Anita: 85 Medvegyev G. M: 132, 171 Merényi Imre: 359 Mesterházy Ákos: 139

6 MolnárAttila: 195, 228 Neményi Miklós: 203 Nyúlné Pühra (Böröczki) Beáta: 356 Õsz Katalin: 11 Palotásné Gyöngyösi Ágnes: 148 Rémai János: 324 Répási Pál: 335 Rigó Krisztina: 139 Romány Pál: 326 Sáray Tamás: 107 Sirnonné Sarkadi Livia: 264, 297 Stégemé Máté Mónika: 277 Szabó Jenõ: 37, 65, 129, 161, 193, 257 8, 43, 71, 146, 180, 303, 362 Szabó S. András: 53, 137, 294 Szegedyné Fricz Ágnes 375 Szenes Endréné: 27, 150, 202, 207 Szerdahelyi Emõke: 365 Szigeti Edit: 313 Tabajdiné Pintér Veronika: 236 Tattay Levente: 214 Téren József: 139 Titkárság 16, 39, 240 Tomay Pál. 53 Tóth Árpád: 75 Tóth Beáta: 139 Tóth-Zsiga István: 7 Tömösközi Sándor: 241 Ujhelyi Sándor: 18 Vajda Boldizsár: 303 Varga János: 139 Varga Zsuzsa: 75 Várkonyi Gábor: 25, 70, 153, 248, 329, 342,367 Zsínka Ágnes: 53

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13.

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma Széchenyi István PROGRAMFÜZET 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. KONFERENCIA SZERVEZŐI

Részletesebben

A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint

A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint A hús c. folyóiratban megjelent cikkek szerzık szerint 1953. VII. 1. 1963. III. 31. (2009/1 2, 59. ÁBRAHÁM CS. LAKOS ZS. MIKA J. VADÁNÉ KOVÁCS M. SZŐCS E.: A sertésszállítás veszteségei és csökkentésük

Részletesebben

1988-tól 2005-ig megjelent Élelmiszerfizikai Közlemények magyar nyelvű tartalomjegyzékei

1988-tól 2005-ig megjelent Élelmiszerfizikai Közlemények magyar nyelvű tartalomjegyzékei 1988-tól 2005-ig megjelent Élelmiszerfizikai Közlemények magyar nyelvű tartalomjegyzékei 2 1988/1 Előszó 3 Köszöntők 4 Célkitűzéseink 8 Nagy Gy., Kis L., Szabó L.: Tejminta radioaktív koncentrációjának

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA

A KONFERENCIA PROGRAMJA A KONFERENCIA PROGRAMJA 10.45. 11.00. MEGNYITÓ 11.00. 13.00. Plenáris ülés: A GLOBALIZÁLODÓ VILÁG KIHÍVÁSAI Helyszín: 170. terem 11.00. 11.20. Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint

A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint A konferencia programot az OMÉK szervezôje, a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóság, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint szakmai szervezetek és partnerek segítségével és közremûködésével

Részletesebben

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése

Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése Magyar Táplálkozástudományi Társaság Program Előadások és poszterek összefoglalói Kecskemét Szerkesztők Kovács Ildikó Lelovics Zsuzsanna Felelős szerkesztő a elnöke Kiadó ISBN 978-963-06-3242-3 KECSKEMÉT

Részletesebben

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2004. MÁJUS RENDEZVÉNYNAPTÁR KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS TÁRSINTÉZETI RENDEZVÉNYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK XLVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban TÁRSEGYESÜLETI

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK

BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK BIOENERGIA BIO-ENERGIAHORDOZÓK ENERGIANÖVÉNYEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA (2002-2007) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2008 A mezőgazdaság

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart!

Legközelebbi számunk szeptemberben jelenik meg. Július augusztusban a Titkárság csak ügyeleti szolgálatot tart! 2004 6 június hírlevél EGYESÜLETI HÍREK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA Elnökségi fogadónap: A Közlekedéstudományi Egyesület Elnöksége 2004. június 9-én (szerda) 15.00 órakor az Egyesület

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l

JEGYZŐ KÖNYV. az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l 1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b. 1535 Budapest, Pf.: 740. Tel.: 2128803 Fax: 2127638 http://eoq.hu E-mail: info@eoq.hu JEGYZŐ KÖNYV az EOQ MNB Választmányának kibő vített ülésérő l Időpont: Hely: Résztvevők:

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXXIII. VÁNDORGYŰLÉSE Pécs 2008. október 2-4. PROGRAM ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK Felelős kiadó: Magyar Táplálkozástudományi Társaság Budapest, Szentkirályi u. 14. Szerkeszti

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

PROGRAM. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó Nyitó Rendezvény 2010. augusztus 17. Akadémikusok a fenntartható élelmiszerláncról

PROGRAM. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó Nyitó Rendezvény 2010. augusztus 17. Akadémikusok a fenntartható élelmiszerláncról PROGRAM Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó Nyitó Rendezvény 2010. augusztus 17. 10:00: Megnyitó - a Tisztességes és Fenntartható Élelmiszerlánc Fórum Elnöke Akadémikusok a fenntartható élelmiszerláncról

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal

1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 1. szám 2006. január A TARTALOMBÓL: 1. 2006. ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ.....2. oldal 2. HOGYAN TOVÁBB MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN CÍMŰ ELŐADÁS- ÉS VITASOROZAT.. 3. oldal 3. A 2005. ÁPRILISI HÍRLEVÉL MEGJELENÉSE

Részletesebben

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke

A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke A 2003-2005-re jóváhagyott KvVM-MTA Együttmőködési Megállapodás eddig elkészült K+F tanulmányok jegyzéke 1. projekt: Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékeléséhez módszertani

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA 2002 1-2 ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI BIBLIOGRÁFIA A kiadvány teljes áttekintést ad a hazai mezőgazdaság és a határterületek

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben