Csabrendek Község. Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete. Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Csabrendek, Árpád u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabrendek Község. Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete. Kiemelkedően Közhasznú Szervezet. 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. 2009."

Átírás

1 Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u évi Közhasznúsági jelentése Csabrendek, április 16. Mezei József elnök Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületének közhasznúsági jelentése a évi esztendőről

2 1. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben az Egyesület ezer Ft állami támogatást kapott, melyből ezer Ft évben kerül felhasználásra. A kapott támogatás összege 86 ezer Ft-tal kevesebb az előző évihez képest. A költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest az Egyesület tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel növekedett. Ennek oka, hogy a évben kapott támogatásokból ezer Ft évben került felhasználásra. A sikeres pályázatok és egyéb támogatások egyesületünk biztonságos működését eredményezik. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott ilyet, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

3 1. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben egyesületünk összesen Ft támogatást kapott különböző címen. Előző évben 675 ezer Ft támogatást kaptunk az Országos Polgárőr Szövetségtől gépjárművásárlásra, az idei évben viszont a Szövetség az egyesület működési feltételeit támogatta 291 ezer Ft-tal. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül az előző évihez viszonyítva magasabb összegű, eszközvásárlási támogatást nyújtott digitális rádióbeszerzése, hogy a tűzoltók a kárelhárítás során együtt tudjanak működni a hivatásos tűzoltóságokkal. A rádióbeszerzést a Veszprém Megye Tűzvédelméért105 Közalapítvány is támogatta. Ezek összességében 86 ezer Ft többletbevételt jelentettek az előző évihez képest. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása 30 e.ft. volt megbízási díj címén.(6. sz. melléklet) A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az egyesület tevékenységének bemutatása:

4 Egyesületünk kiemelt feladata a tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-elhárítás, valamint a közbiztonság javításának segítése. Taglétszámunk, mely évről-évre nő, 69 fő, melyből tűzoltó tagjaink száma 40 fő, a polgárőrök száma 20 fő, 7 fő tűzoltó és polgárőr is, 2 fő pedig Szomszédok Egymásért Mozgalom -ban vesz részt. Tevékenységünk során a tűzoltó tagok a sümegi tűzoltósággal együttműködési megállapodás alapján, közösen, illetve önállóan végzik az előforduló tüzek oltását, valamint az adódó mentési feladatokat. A tűzoltás- és műszaki mentési feladatokat 25 fő szaktanfolyammal rendelkező tűzoltó vállalta kötelezettségvállaló magánokiratban. Az új belépők számára biztosítjuk a tűzoltó alaptanfolyam elvégzését, hogy nekik is lehetőségük legyen a tűzoltást és műszaki mentést, kötelezettségvállaló magánokiratban vállalni. A polgárőrök előre elkészített beosztás alapján éjszakai járőrszolgálatot végeznek a rendőrséggel, valamint önállóan, illetve rendezvényeket biztosítanak. Minden alkalommal csatlakozunk az Országos- vagy a Megyei Polgárőr Szövetség felhívásaihoz, akcióihoz. Az idei évben két alkalommal, tartósan fokozott járőrszolgálatot végeztünk a településen. A rendőrséggel közös szolgálatok számát folyamatosan növeljük. A járőrözések alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk a középületekre, kereskedelmi és vendéglátóhelyekre, posta és takarékszövetkezet épületeire, vállalkozói telephelyekre és a civil szervezetek székhelyeire. A szolgálatok során a környezetvédelem érdekében fokozottan figyelemmel kísérjük a település külterületi útjait, annak érdekében, hogy az illegális szemételhelyezéseket megakadályozzuk. A Föld napja alkalmából rendezett szemétgyűjtési akció során az általános iskolások főút melletti biztonságos hulladékgyűjtését is polgárőrök felügyelték a járőrautó használatával. A településen megrendezésre kerülő rendezvényeket (falunap, búcsú, állami ünnepségek, stb.) és a civil szervezetek programjait (Tömegsport egyesület versenyei, Kid-dance egyesület táncversenye és táncgálája, stb.), valamint mindenszentek és halottak napján a temető és a parkoló biztonságát egyesületünk biztosítja. Egyesületünk tagja a Megyei Polgárőrségek Szövetségének és a Megyei Tűzoltó Szövetségnek. A tűzoltáshoz gépjárműfecskendővel a polgárőrök járőrözéséhez pedig személyautóval rendelkezünk. Az egyesület évben tervezi a tűzoltószertár tetőtér beépítésének befejezését. Az átadást követően a szervezeti élethez szükséges feltételek ezáltal jelentősen javulnak. A helyiségek berendezését pályázati forrás segítségével kívánjuk megvalósítani.

5 7.2. Egyesületünk által nyújtott szolgáltatások: Az egyesület a székhely település, illetve a település-részek teljes lakossága (3159 fő) részére nyújt szolgáltatást, mind tűzoltás és mentés, mind közbiztonság terén. Szükség esetén segítséget nyújtunk a sümegi kistérség valamennyi településén. Tagjaink és önzetlen segítőink térítés és ellenszolgáltatás nélkül végzik önkéntes tevékenységüket évben polgárőreink 1524 óra szolgálatot teljesítettek, amiből 90 óra rendőrséggel közös. Két esetben vettünk részt eltűnt személy keresésében. Rendezvénybiztosítás 4 fővel, 8 alkalommal történt. A járőrözések alatt illetve azon kívül is az elmúlt évben 7 alkalommal jeleztük a rendőrség felé a házalókat, illegális árusítókat, toll és vasgyűjtőket, valamint a gyanúsan viselkedő idegen személyeket illetve járműveket. Az állandó jelzésünknek és jelenlétünknek köszönhetően megállapítható, hogy az illegális személyek és járművek száma jelentősen lecsökkent. A nyitási és munkakezdés előtti áruszállítások során folyamatosan előforduló bolti és önkormányzati konyhai pékáru és tejtermék lopások tetteseinek elfogására figyelő szolgálatot állítottunk fel, melynek eredményeképpen önkéntes segítő közreműködésével sikerült az elkövetőt hosszú gyalogos üldözést követően elfogni, akit az értesítést követően kiérkező járőröknek átadtunk. Egyesületünk tűzoltói segítségkérés esetén, a nap bármely időszakában 15 percen belül vonulóképesek. Az elmúlt évben egy legelőtűz oltásában, valamint a július 18-án, szombaton délben jéggel kísért nagy erejű felhőszakadás következtében megsérült lakóházak tetőzetének fóliázásában vettünk részt a köztestületi tűzoltóság riasztására. A kárelhárítás során, szombaton 12 fő önkéntes tűzoltó 5 házat fóliázott le, vasárnap az önkormányzat épületeit vizsgálták át, hétfőn pedig 8 fő további 3 családi házat fedett le. A kistérség településeinek felkérésére falunapok alkalmával tűzoltási bemutatót tartottak egyesületünk tagjai, ezzel is színesítve a rendezvényt Képzések

6 A tagok szakmai felkészültségének biztosítása és a megfelelő irányítás érdekében egyesületünk tagjai a Megyei Szövetségek által szervezett képzéseken vettek részt. A tűzoltók közül 25 fő rendelkezik 40 órás alaptanfolyami végzettséggel. Fokozott figyelmet fordítunk az új belépők képzésére évben tervezzük az új tagok beiskolázását alaptanfolyamra. A polgárőrök a Megyei Szövetség által szervezett képzésen elsajátították a polgárőr és a közbiztonsági alapismereteket, melyből sikeres vizsgát tettek. A közlekedési polgárőrök további képzéseken vettek részt, annak érdekében, hogy közlekedési balesetek esetén megfelelően tudják segíteni a rendőrség munkáját. Rendőrség bevonásával tervezzük a lakosság felkészítését közbiztonsági ismeretekből, annak érdekében, hogy a trükkös és besurranásos bűneseteket megelőzhessék. A szakmai képzettség szintentartására, illetve bővítésére folyamatosan utóképzéseket szervezünk mind a tűzoltók, mind a polgárőrök részére Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása: Csabrendek testvértelepülésének, a szlovákiai Nagyfödémesnek az önkéntes tűzoltószervezetével meglévő kapcsolatunk során évben is meghívásos versenyen vettünk részt. A versenyek alkalmával tapasztalatot szerzünk a Szlovákiában alkalmazott tűzoltó technikai eszközök és felszerelések folyamatos fejlesztéséről, valamint a tűzoltók jó felkészültségéről. Szakmai tapasztalatcsere során informálódunk a tűz elleni védekezés helyi gyakorlatáról. A magyar tűzvédelmi ismeretek megismertetése és a barátság ápolása érdekében tűzoltó napot tartottunk Csabrendeken, melyre meghívtuk a nagyfödémesi tűzoltó szervezetet és a térség egyesületeit is. A tűzoltónapon látványos felvonulást és versenyt szerveztünk részvételükkel. A nap folyamán kötetlen beszélgetés során tájékoztattuk őket a Magyarországi tűzvédelemről és bemutattuk nekik a szertár tetőtérében kialakításra kerülő helyiségek építésének állapotát és technikai felszereltségünket. A két szervezet között megállapodás született arról, hogy a évben a 10 éves kapcsolatot, valamint az egyesületek alapításának kerek évfordulóit közösen ünneplik meg. Az együttműködés évfordulójának ünnepségét a két szervezet Csabrendeken rendezi meg, melynek emlékére Szent Flórián szobrot állít. Az egyesületek képviselői és tagjai egymás jubileumi ünnepségein részt vesznek.

7 7.5. Fiatalok aktivizálása: A fiatalok nevelése tűzoltói és közbiztonsági ismereteik gyarapítása érdekében a helyi általános iskolában elméleti és gyakorlati képzést tartunk, melynek keretében célunk, hogy megszerettessük velük ezt az önkéntes munkát. A tűzoltó gyermekcsapatot az elsajátított tudás bizonyítására beneveztük a helyi és megyei tűzoltó versenyre is, ahol sikeresen teljesítettek. A csapat tagjai jutalomból a szlovákiai Nagyfödémesen rendezett körzeti gyermek tűzoltó versenyen is részt vettek, ahol a nekik ismeretlen feladatot jól megoldották évben indítottuk el a Csabrendek község Polgármesterének vándorserlegéért zajló meghívásos tűzoltóversenyünket, felnőtt női- és férfi csapatok részére hagyományteremtő szándékkal. A versenyt harmadik alkalommal rendeztük meg sikeresen, melyre meghívtuk a térség valamennyi gyermekcsapatát is. A helyi verseny is jó alkalmat teremt arra, hogy minél több fiatal csatlakozzon az egyesülethez. A versenyen falmászási lehetőséget biztosítottunk, amin mindenki kipróbálhatta bátorságát és ügyességét. A gyerekek nagy számban éltek is a lehetőséggel, amely nagy sikert aratott körükben. A évre tervezett versenyünkre egy újabb, más jellegű ügyességi játékkal invitáljuk a fiatalokat, amelyen már ifjúsági versenyt is rendezi kívánunk. Az általános iskola előtti biztonságos gyalogátkelés érdekében 2 fő nyolcadik osztályos tanuló kioktatásra került közlekedési ismeretekből. Számukra zöld biztonsági mellényt biztosított egyesületünk, amelyben reggel 7 és 8 óra között felügyelik az iskolások átkelését az úton egy fő egyesületi tag felügyeletével. A falunap keretében gyerekek részére megrendezett kerékpáros gyorsasági verseny útvonalát felkérésre polgárőreink biztosították. Csabrendek, április 16. Mezei József elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületének közgyűlése április16-i ülésén elfogadta.

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Zabhegyező 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május Aláírás Név Poszt A Zabhegyező Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Zabhegyező

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 5900 Orosháza Táncsics u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Orosháza, 2012. január 24. Muszka Kálmán elnök 1 A Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Taita Alapítvány 1011 Budapest, Hunyadi János u. 22. Közhasznúsági jelentés 2010.12.31 Budapest, 2011.05.10 Az éves beszámoló adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva TARTALOMJEGYZÉK A Taita Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

"RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA" ALAPÍVÁNY

RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA ALAPÍVÁNY "RÁTGÉBER KOSÁRLABDA AKADÉMIA" ALAPÍVÁNY Közhasznúsági jelentés Készítette: Gondoldó Kft. 2013. május 24. 1 "Rátgéber Kosárlabda Akadémia" Alapítvány 7624. Pécs, Boszorkány út 2. C 2012. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2096 ÜRÖM, FÜLEMÜLE U 16/B. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Üröm, 2009. április 17. Lökkös Attila elnök TARTALOM 1. Számviteli beszámoló...3 2. Költségvetési

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Szentkereszti Polgári Kör Egyesület 2098. Pilisszentkereszt, Forrás utca 88/c. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A Szentkereszti Polgári Kör Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. évi esztendőről 1.

Részletesebben

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a 1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Adószám: 18199978 1 42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság, Budapest Regisztrációs szám: 16.Pk.60.171/2009/2. Nyilvántartási szám: 10.817 (tízezer-nyolcszáztizenhét)

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben