A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a kibontott anyagok, berendezési tárgyak, szerelvények, valamint az építési törmelék elszállításáról és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a kibontott anyagok, berendezési tárgyak, szerelvények, valamint az építési törmelék elszállításáról és"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u Telefon:1/ ; fax: 1/ web: 1 Iktató szám: ALT/2652/2013 Ajánlati felhívás Szűcs István u. 45. sz. alatti Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokkjának felújítására 1. Az ajánlatkérő Hivatalos Név: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Postai cím: 1158 Budapest, Ady Endre u Telefon: 1/ Fax: 1/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): Az ajánlatkérő típusa: regionális hivatal Az ajánlatkérő főtevékenysége: általános közszolgáltatások 2. Kapcsolattartó Műszaki tartalommal kapcsolatos kérdésekben: Név: Hegedűs Péter Műszaki- és Szolgáltatási Igazgatóság Felújítási csoportvezető Telefon: 1/ A pályázati eljárással kapcsolatban: Név: Takács István közbeszerzési előadó Telefon: 1/ címe: Fax: 1/ Szerződés tárgya és meghatározása A Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Budapest, Szűcs István u. 45. sz.) öltözőblokkjának felújítása. Szerződés típusa: vállalkozási szerződés építési beruházás Pénznem: HUF 4. A tervezett szerződés időtartama Tervezett kezdés: ; Tervezett befejezés/végső határidő: Műszaki tartalom: A Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokkjának felújítása (1158 Budapest, Szűcs István u. 45. sz.). A felújítási munka a művelődési ház színpada melletti két öltöző blokkját érinti. Az idők folyamán a helyiségek burkolatai, szerelvényei elöregedtek, tönkrementek, ezért a komplett felújítás időszerűvé vált. A helyiségek jelenlegi alaprajzi felosztása sem felel meg a jelenlegi használati követelményeknek, ezért a felújítás keretében új alaprajzi kialakítás szükséges a mellékelt tervvázlatnak megfelelően így az öltözőhelyiségek felújítása mellett új művész öltöző, új mosóhelyiség és új akadálymentesen kialakított WC kerül kialakításra.

2 A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a kibontott anyagok, berendezési tárgyak, szerelvények, valamint az építési törmelék elszállításáról és hulladékként történő szakszerű ártalmatlanításáról, elhelyezéséről! A csatolt költségvetési kiírásokban megadott anyagminőségekkel egyenértékű, vagy azoknál tekintetben jobb minőségű anyagok, szerkezetek megajánlhatók. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a felújítási munkák ütemezése során különös tekintettel az épület elektromos áram és vízellátásának szüneteltetésére, valamint a nagy zajjal, porral járó munkafázisokra - egyeztetni kell az önkormányzat Gazdasági Működtetési Központjával! Ajánlatkérő szintén előzetes egyeztetés alapján hétvégi munkavégzésre lehetőséget biztosít. 6. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok Kötelező az alábbi dokumentumokat az ajánlat részeként becsatolni: a) Aláírási címpéldány. b) Felolvasó lap: kivitelezési díj (mindösszesen, nettó) forintban, jótállás hónapban fedőlap után az első oldal. c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhíváshoz csatolt tételes, árazatlan költségvetési kiírás felhasználásával készített árazott költségvetést. Ajánlatot tenni kizárólag a csatolt költségvetési kiírásban szereplő tételekre és az azokhoz tartozó mennyiségekre lehet, a költségvetési kiírás beárazásával! Az ajánlati költségvetésben meg kell adni a nettó vállalási árat és az ÁFÁ-t. d) Kitöltött és cégszerűen aláírt vállalkozási szerződés tervezet (minden oldalán aláírva). e) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: megelőző utolsó három naptári év ( ) tekintetében, a jelen beszerzés tárgya (teljes körűen lebonyolított épületfelújítás) szerinti tevékenység árbevételéről szóló nyilatkozat. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha évenként legalább nem rendelkezik évi nettó forint értékű árbevétellel a beszerzés tárgya szerinti tevékenység tekintetében. f) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása referencia nyilatkozattal arról, hogy a pályázó rendelkezik az elmúlt évben legalább egy darab egyösszegű nettó forint értékű, nem magánszemély megrendelésére végzett teljes körűen lebonyolított épületfelújítási referenciával. Az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni a referenciákról az alábbi tartalommal: az adott hely, a megrendelő neve, elérhetőség, kontaktszemély neve. g) Felelősségbiztosítás a beszerzés tárgyára vonatkozóan. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik forint értékű felelősségbiztosítással. h) Az építési beruházás teljesítéséért felelősek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 7. Eljárás fajtája Nyílt pályázat. A pályázat: nem közbeszerzés keretében zajlik; nyílt és nyilvános; a pályázok száma nem korlátozott; az ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlatot tévő pályázóval ártárgyalást kezdeményezni; Az ajánlattétel nyelve: magyar 8. Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 2

3 Szempont Súlyszám Az ajánlott kivitelezési díj (mindösszesen, nettó): 80 Jótállás (hónap, minimum 12 maximum 36 hónap) 20 Az ajánlott kivitelezési díjat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/a vizsgált * (100-1) + 1 A jótállást illetően a műszaki átadás-átvételtől számított legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/a vizsgált * (100-1) + 1. A legrövidebb jótállási idő 12 hónap lehet, ajánlatkérő a 36 hónap megajánlásra a maximális pontot adja, az e mérték feletti megajánlásokat többlet pontszámmal nem értékeli. A minimum értékeket nem kell levonni a megajánlásból. Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti bírálati részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. Az Ajánlatkérő azt az ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, amelynek ajánlata a résszempontok súlyszámaival számított összpontszáma a legmagasabb. Az első és mögötte lévő helyezett(ek) összpontszámának azonossága esetén azt a pályázót javasolja nyertesnek, amely az ajánlott ajánlott tervezési és kivitelezési díj mértékére a legalacsonyabb árat ajánlotta meg. 9. Ajánlat érvénytelensége Érvénytelen az ajánlat: ha a pályázó nem rendelkezik az előírt referenciákra vonatkozó nyilatkozat(ok)kal vagy azt nem a megfelelő adatokkal kitöltve nyújtotta be (az adott hely, a megrendelő neve, elérhetőség, kontaktszemély neve) (ajánlatkérő a hiánypótlást engedélyezi) ha ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig nem szerezte be az ajánlattételi dokumentációt; ha a felolvasó lap nem megfelelően vagy hiányosan van kitöltve; ha az ajánlat nem tartalmazza a benyújtandó dokumentumokat (ajánlatkérő a hiánypótlást engedélyezi) 10. A pályázati dokumentáció A dokumentációt az ajánlatkérő minden ajánlattevő részére díjmentesen biztosítja. A dokumentáció beszerzésének feltétele az ajánlatkérő részére ben jelezni az ajánlattevő részvételi szándékát a nyílt pályázaton. Az ben kérjük megadni az alábbi adatokat: ajánlattevő neve, ajánlattevő székhelye, ajánlattevő kapcsolattartójának neve, kapcsolattartó és telefon elérhetősége. A dokumentáció részét képző árazatlan költségvetést a műszaki dokumentációban foglaltak figyelembevételével kell kitölteni! A tervezett felújítási munkák részletes leírását, a meglévő és tervezett alaprajzokat, a jelenlegi helyiségek fotóit a kérésre elektornikusan megküldött műszaki dokumentáció tartalmazza. 11. A dokumentáció tartalma 1. mintadokumentumok; 2. műszaki leírás és mellékletei 3. vállalkozási szerződéstervezet. 12. Az ajánlattételi határidő Dátum: Időpont: 15:00 3

4 13. Az ajánlattétel módja Az ajánlatokat 2 példányban (1 pld. eredeti és 1 pld másolati eltérés esetén az eredeti ajánlat az irányadó) zárt borítékban, a borítékon feltüntetve: Szűcs István u. 45. sz. alatti Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokkjának felújítása, Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt! kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtása: Postai úton, vagy személyesen leadva a Bp. XV. kerületi Gazdasági Működtetési Központ (1158 Budapest Ady Endre utca ), Beszerzési Csoport részére, 124-es szoba. 14. Az ajánlat(ok) felbontásának feltételei Dátum: Időpont: 15:00 Hely: Ajánlatkérő székhelyén (1158 Budapest, Ady Endre utca ) 124-es tárgyaló. Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok felbontását - az ajánlattevők jelenlétének lehetőségét biztosítva bonyolítja le. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. A bontáskor csak az ajánlattevő neve, székhelye és a felolvasó lapon lévő mindösszesen nettó ajánlati összeg és a jótállás kerül ismertetésre. A jegyzőkönyvbe is ezek információk kerülnek. 15. Az eredményhirdetés tervezett időpontja Dátum: Időpont: Hely: megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével. Ajánlatkérő az eredményről minden ajánlattevőt írásban értesít. 16. A szerződéskötés tervezett időpontja Dátum: Időpont: Hely: megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével 17. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének ideje Dátum: (péntek) Időpont: Kiegészítő információ Az ajánlatkérő én (csütörtök) órakor helyszíni bejárást tart, ahol a felmerülő kérdéseket az érdeklődők feltehetik. A bejáráson, vagy én óráig feltett kérdéseikre kérdéseiket az alábbi címre küldjék meg: az ajánlatkérő án (hétfő) óráig válaszol. Ajánlatkérő ez időpontot követően a kérdésekre nem biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határideje előtti előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez előleget nem biztosít. A kivitelezési készültségi szint 40%-nál részszámla nyújtható be. Kivitelezés garanciális feltétele, hogy az ajánlatkérő a minimális jótállás idejére (12 hónap) a nettó vállalási összeg 5%-át visszatartja. Illetve ajánlatkérő ezen összegig a garanciális idő végéig befogad első osztályú banktól származó bank garanciát. Ajánlatkérő és az ajánlattevő közös minőségi bejárását követően az ajánlattevő köteles a hibákat kijavítani, amelyet közösen átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenek, és ez alapján Ajánlatkérő köteles a bankgarancia felszabadításáról nyilatkozatot az ajánlattevő részére kiállítani, illetve a visszatartott összeget (vagy a visszatartott és időközben a garanciális munkálatokra fordított összeg különbözetét) ajánlattevő részére átutalni. 4

5 A pályázat közzétételre kerül: Az Önkormányzat honlapján A GMK honlapján Az értékelő bizottság összetétele: A GMK műszaki és szolgáltatási igazgatója; GMK fejlesztési csoportvezető; GMK pénzügyi csoportvezető; GMK beszerzési csoportvezető; Az értékelő bizottság javaslata alapján dönt: A GMK főigazgatója; Budapest,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások, valamint 2.000.000.000.- Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása a BKK Zrt. számára. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz I. AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben