2006. évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek elnevezéséről 4 2/2006. (I. 19.) Ö.h. A Károlyi Mihály u. 3. szám alatti 13 m 2 alapterületű helyiség városi érdekből történő bérbeadásáról a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület részére 4 3/2006. (I. 19.) Ö.h. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat módosításáról 5 4/2006. (I. 19.) Ö.h. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról 13 5/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 21

2 6/2006. (I. 19.) Ö.h. Szándéknyilatkozat épület tartós használatba adásáról a DEBRECEN TISZK Kht. részére 22 7/2006. (I. 19.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező ZRt. alapító okiratának módosításáról 24 8/2006. (I. 19.) Ö.h. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, magasabb vezetői pályázat kiírásáról 26 9/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek meghatározásáról 28 10/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen név használata iránti kérelem elbírálásáról 29 11/2006. (I. 19.) Ö.h. A 21. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 29 12/2006. (I. 19.) Ö.h. Az 54. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 36 13/2006. (I. 19.) Ö.h. A 62. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 43 14/2006. (I. 19.) Ö.h. Zárt ülés tartásáról 49 K Ö Z L E M ÉN Y a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által január 19-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 15/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Jégcsarnok Kft. gazdasági helyzetének rendezésére tett javaslatról 49 16/2005. (I. 19.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 49

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 71/1989. (VII. 4.) MT. rendelet 6. -ára 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza meg: a 17001/31 hrsz-ú közterület neve: a 17001/48 hrsz-ú közterület neve: az hrsz-ú közterület neve: Naprózsa utca, Zörgőfű utca, Saláta utca. 2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőit, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője és a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és (2) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdésének b./ pontja alapján 1./ javasolja, hogy a Cívis Ház Rt. a tulajdonában lévő Debrecen, Károlyi Mihály u. 13. szám alatti 21418/A/88 hrsz-ú, 13 m 2 alapterületű helyiséget adja bérbe a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület (elnöke: Pércsi Bertalan) részére 60.-Ft/m 2 /hó + Áfa kedvezményes bérleti díjért, január 20. napjától határozatlan időtartamra, cserehelyiség biztosítása nélkül, tekintettel arra, hogy az Egyesület önkormányzati feladatot lát el. A helyiség használatba vételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli.

4 2./ Felkéri a Cívis Ház Rt. vezérigazgatóját, hogy a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesülettel a bérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója 3./ Felkéri a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökét, hogy a Közgyűlést évente tájékoztassa tevékenységéről, és számoljon be a helyiség hasznosításáról. Határidő: március 31. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a beszámoló Közgyűlés elé terjesztéséért: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a módosított 18/1994. (V. 2.) Kr. sz. rendelet 12. (2) bekezdése alapján, az évi LXXVIII. törvényre tekintettel 1./ módosítja az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint: október 1. napjától augusztus 29. napjáig elidegenítésre kijelöli az 1., 2., 3., 4/A., 4/B. és 4/C. számú mellékletekben felsorolt önkormányzati tulajdonú bérlakásokat a bentlakó bérlő részére. 2./ Módosítja a Határozat 3./ és 5./ pontjában szereplő határidőt május 31-re. 3./ Törli a Határozat 1., 2., 3., 4/A. számú mellékleteiből az e határozat 1. számú mellékletében szereplő lakásokat. 4./ A Határozat 2. számú mellékletéből az e határozat 2. számú mellékletében szereplő lakásokat áthelyezi a Határozat 4/A. számú mellékletébe. 5./ Kiegészíti a Határozat a.) 1. számú mellékletét az e határozat 3. számú, b.) 2. számú mellékletét az e határozat 4. számú, c.) 3. számú mellékletét az e határozat 5. számú, d.) 4/A. számú mellékletét az e határozat 6. számú mellékleteiben felsorolt önkormányzati tulajdonú lakásokkal.

5 6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a lakások a Határozat mellékleteiben szereplő alapterületei nem egyeznek meg a földhivatali ingatlannyilvántartás adataival, úgy a vételárakat a földhivatali tulajdoni lapon szereplő alapterület szerint állapítsa meg. 7./ Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az értékesítésre kijelölt lakások esetén a vételárat befolyásoló műszaki adatokban változás következik be a nyilvántartás hiányosságai miatt, úgy a vételárak megállapításánál a valós állapotot vegye figyelembe. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 A korábbi listából törlendő tételek Határozati javaslat 1.sz. melléklete Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok m2 1. sz. melléklet (paneles) Füredi u. 41/A. 9/37 1.összkomfortos István út /6 1.összkomfortos Kishegyesi u /13 1.összkomfortos Kishegyesi u. 68. Földszint/2 1.összkomfortos sz. melléklet (blokkos) Füredi u /19 2.komfortos , Gyöngyösi u /12 2.komfortos , Ispotály u. 5. 2/7 2.komfortos , Jászai Mari u. 5. 3/13 1.összkomfortos , Kassai út 52. 3/7. 2.komfortos , Kassai út 52. 3/8 2.komfortos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos , Víztorony u /15 2.komfortos , Víztorony u /18 2.komfortos ,00 3. sz. melléklet (hagyományos) Benedek Elek tér 4. 3/26 2.komfortos , Benedek Elek tér 4/C. 3/27 2.komfortos , Egyetem sugárút 42. 2/9 2.komfortos Kassai út 93. 2/5 2.komfortos , Kassai út 99. 1/5 2.komfortos , Kassai út /56 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/2 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/4 2.komfortos , Mata János u /16 2.komfortos , Mata János u /20 2.komfortos , Mata János u /9 2.komfortos , Rózsahegyi u /4 2.komfortos , Rózsahegyi u /5 2.komfortos , Viola u. 4. 4/15 2.komfortos , Viola u /39 2.komfortos ,00 4/A. sz. melléklet (egyedi értékbecslés) Poroszlay út 35. 3/ 10 komfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_2_Ki_kgy /1

7 Egyedi értékbecsléssel meghatározandó vételárú lakások Határozati javaslat 2. sz. melléklete Ssz. Építési mód Törzsszám Cím Komfortfok Szoba Félszoba Alapterület Eredeti Módosított m Blokkos 3.Hagyományos Barna u. 3. 2/7 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Jászai Mari u. 6. 4/3 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 3. Földszint/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 5. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 7. 1/6 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/3 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/10 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/16 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 3/23 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/5 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 2/4 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/1 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/7 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 2/6 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/9 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 1/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 2/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Vár u. 2. 4/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 3/22 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. 2/2 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. Tetőtér/8 3.félkomfortos ELADLAK6_2_0_kgy /1

8 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (paneles) Határozati javaslat 3. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Borbíró tér 5. 2/15 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 3/17 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 7/50 1.összkomfortos , Kartács u. 2. 1/10 1.összkomfortos ,00 29 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_11_kgy /1

9 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (blokkos) Határozati javaslat 4. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Dózsa György u. 1. 5/38 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/47 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/48 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/51 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. Földszint/3 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 6/22 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 7/29 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 8/30 2.komfortos 1 1 8, Ispotály u. 1. 6/25 2.komfortos 1 1 5, Ispotály u. 1. 7/29 2.komfortos 1 1 5,00 53 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_12_kgy /1

10 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (hagyományos) Határozati javaslat 5. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Kassai út 29/B. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 13. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 15. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/2 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 19. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 19. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /1 3.félkomfortos Ótemető u /4 3.félkomfortos Ótemető u /4 2.komfortos Ótemető u. 23. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u /8 2.komfortos Ótemető u. 35. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u. 39. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u. 41. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 43. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 43. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 49. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 53. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 55. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /6 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/2 3.félkomfortos Ótemető u. 61. Földszint/2 3.félkomfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_3_13_kgy /1

11 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (egyedi értékbecslés) Határozati javaslat 6. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Hajnal u. 1. Földszint/2 4.komfortnélkül , Határ u. 2. Földszint/1 3.félkomfortos ,00 48 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_0_kgy /1

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és a 80. (1) bekezdései, valamint a 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet 11. (2) bekezdése alapján 1./ január 20. napjával a közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékét meghatározó 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat 2. számú mellékletét a melléklet szerint módosítja. 2./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy a megkötött és az ezt követően megkötésre kerülő közterület igénybevételi szerződéseknél a megállapított új díjakat alkalmazza. Határidő: folyamatos Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 2006. évi közterület - igénybevételi díjak A díjtételek az áfát nem tartalmazzák Melléklet Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a.) Pavilon Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mobil pavilon Ft/hó/db , , , , ,1 c.) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv Pattogatott- és főttkukorica, sült gesztenye Iparilag csomagolt pirított magvak Léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, csomagolt édesség Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsűrizett iparművészeti termékek Ft/m2/hó , , , , ,1 Árusító és egyéb automata Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 1/7

14 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % d.) Árusító konténer Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) Árusító lakókocsi Ft/m2/hó , , , , ,1 f.) Árusító, rakodó lekerített terület Ft/m2/hó , , , , ,1 g.) Élelmiszer, zöldséggyümölcs árusítás üzlet előtt Ft/m2/hó , , , , ,1 h.) Idényjellegű árusítás Dinnye Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsákos burgonya és hagyma Ft/m2/hó , , , , ,1 Virág Ft/m2/hó , , , , ,1 Fenyőfa Ft/m2/hó , , , , ,1 i.) Alkalmi árusítás Ünnepek előtti árusítás, (pl. karácsony, húsvét, szent István-nap, szilveszter stb. Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 2/7

15 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % j.) Mozgóárús 1 m2-es területtel Hírlap, kiadványok Ft/m2/hó , , , , ,1 k.) Vendéglátás Előkert, terasz (május-október) Előkert, terasz (november-április) Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,0 Sörsátor Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Kedvezményes övezetben (május-október) Kedvezményes övezetben (november-április) Film-, televízió-, videó és hangfelvétel készítéséhez 1 óránál hosszabb ideig tartó közterület igénybevétel Ft/m2/nap , , , , ,0 Ft/m2/nap 0 6,7 0, , , , ,0 Ft/m2/nap , , , , ,1 m.) Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 3/7

16 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület max. 2 napig Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület 2 napot meghaladó időtartamra naponként Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 2. Építési-, szerelési munkálatok a.) Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Építési konténer elhelyezése Ft/m2/hó , , , , ,1 3. Reklámhordozók (hirdetési felület nagyság) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 4/7

17 Sorszám a.) Közterület foglalás célja Cég és címtábla, hirdető berendezés, zászló, szabadtéri reklámhordozó, reklámtábla, mozgó hirdető (amennyiben 10 cmnél nagyobb mértékben közterületbe nyúlik) Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mint előző, de 2 m 2 - t meghaladó hirdetési felületre vonatkozóan (pl. óriásplakát) Ft/m2/hó , , , , ,1 c.) d.) Közterületen álló kandeláberen, villamos vezetéket és közvilágítási lámpatestet tartó oszlopokon reklám elhelyezése Reklám célú árubemutatás 30 napot meghaladó időtartamra Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) f.) g.) Átfeszítő kötelekkel elhelyezett reklámok Kirakatszekrény, reklám vitrin, köztéri óra Homlokzati védő háló reklámmal Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 5/7

18 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) i.) Ernyőszerkezet reklámmal (szezonális jelleggel) Ernyőszerkezet reklám nélkül Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentés j.) Közterületbe nyúló lépcső, védőtető, előtető,szellőztetőberendezés, motorkerékpár tároló eszköz Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Szendvicsember Ft/fő/nap , , , , ,0 4. Szórakoztató tevékenységek a.) Mutatványos (akrobata) Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) Lovasfogat Ft/alk /hó ,0 6360/hó ,0 4240/hó , , ,0 c.) Pónilovaglás Ft/m2/nap 0 0 0, , , , ,0 d.) Bringó-hintó Ft/m2/hó 0 0 0, , , , ,0 e.) Elektromos miniautó Ft/m2/hó , , , , ,0 f.) Hőlégballon Ft/óra , , , , ,1 g.) Tűzijáték Ft/m2/nap , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 6/7

19 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) Légvár Ft/m2/nap , , , , ,1 i.) Városnéző kisvonat (gumikerekes) 5. Kulturális és sport események Ft/nap 0 0 0, , , , ,0 a.) Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) c.) Karitatív, közérdekű tevékenység Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 (2005. évben az ÁFA 25%-os, évben 20%-os mértékű.) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 7/7

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja, 13. (1) bekezdése, a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. (1) bekezdése b.) pontja alapján, tekintettel a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat 1./c. pontjára 1./ január 1. napjától módosítja a Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti Ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 5. pontját az alábbiak szerint: 5. Bérbe adja árverés nélkül a Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti, 6847 hrsz-ú ingatlanból az Önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 519 m 2 alapterületű földszinti ingatlanrészt december 31. napjáig tartó határozott időre a Valcer Táncstúdió (képviseli: Kondásné Erdei Mária ) részére. A bérleti díjat 60 Ft/m 2 /hó+áfa összegben határozza meg tekintettel arra, hogy a szervezet önkormányzati feladatot lát el. A bérleti szerződés felmondása esetén a bérbeadó cserehelyiséget nem biztosít. A helyiség használatbavételének, a használatra alkalmas állapot kialakításának és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli, mely költségekkel kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmiféle követelést nem támaszthat. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontnak megfelelően a bérleti szerződés módosításának előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester 3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Valcer Táncstúdió művészeti vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

21 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja és a 13. (1) bekezdése alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a DEBRECEN TISZK Kht. javára a HEFOP P /1.0 projekt megvalósítására oktatási célra képzőhelyet biztosít a Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alatti ingatlanon térítésmentesen tartós használatba adás útján. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő ingatlanból a DEBRECEN TISZK Kht. számára térítésmentes tartós használatba adásával kapcsolatos előterjesztést készítse el és terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Humán Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

22 Melléklet NYILATKOZAT A TISZK KÖZPONTI ÉPÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGVISZONYRÓL A projekt azonosítása Projekt azonosító száma: Projekt címe: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben Alulírott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a fent nevezett projektben érintett központi képzőhely tulajdonosa/fenntartója és DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint a támogatási szerződésbe Főkedvezményezettként belépő szervezet ezúton együttesen nyilatkozatot tesz, hogy a központi képzőhely a.) a tartós használatba adásról, b.) tartós bérletbe adásról, vagy c.) tulajdonba adásról* a támogatási szerződés 1. számú módosítása alapján belépő Főkedvezményezett javára a projekt megvalósítása alatt rendelkeznek. Aláírók egyúttal tudomásul veszik, hogy a központi képzőhelyről szóló rendelkezés hatályba lépése és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága részére történő megküldése a központi képzőhelyen folyó beruházás DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság költségvetésében szereplő költségei támogatásból való megtérítésének feltételét képezi. *megfelelő rész aláhúzandó Debrecen, január 19. Név Aláírás Név Aláírás Hajnal János ügyvezető igazgató Kósa Lajos polgármester

23 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. (1) bekezdésének a.) pontja valamint 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. b.) pontja alapján 1./ javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének az Alapító okirat módosítását a melléklet szerint oly módon, hogy a társaság igazgatóságának elnöke és a cégvezető önállóan, míg az igazgatóság bármely két tagja együttesen jegyezze a céget. 2./ Javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének, hogy Szilágyi Sándor cégvezetőt január 26. napjától január 15. napjáig, valamint Kovács István igazgatósági tagot január 26. napjától január 25. napjáig válassza újra azzal, hogy Kovács István igazgatósági tag díjazásban nem részesül. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: január 26. Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírására.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírására. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságától H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1272/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 15. szám 2007. július 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 165/2007. (VII. 5.) Ö.h. A Debrecen

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 10. szám április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 10. szám 2005. április 19. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 69/2005.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 4. szám 2005. február 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2005.

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1. a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2005. (XII. 15.) rendelete 1 a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről a 15/2015. (III. 16.), a 24/2015. (IV. 13.), az 51/2015. (X. 13.), a

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések

5. Az R. 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz., 2. sz., 3. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 134/2014.(XI.27.) Kt. H a t á r o z a t a II. számú háziorvosi körzetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben