2006. évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek elnevezéséről 4 2/2006. (I. 19.) Ö.h. A Károlyi Mihály u. 3. szám alatti 13 m 2 alapterületű helyiség városi érdekből történő bérbeadásáról a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület részére 4 3/2006. (I. 19.) Ö.h. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat módosításáról 5 4/2006. (I. 19.) Ö.h. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról 13 5/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 21

2 6/2006. (I. 19.) Ö.h. Szándéknyilatkozat épület tartós használatba adásáról a DEBRECEN TISZK Kht. részére 22 7/2006. (I. 19.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező ZRt. alapító okiratának módosításáról 24 8/2006. (I. 19.) Ö.h. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, magasabb vezetői pályázat kiírásáról 26 9/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek meghatározásáról 28 10/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen név használata iránti kérelem elbírálásáról 29 11/2006. (I. 19.) Ö.h. A 21. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 29 12/2006. (I. 19.) Ö.h. Az 54. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 36 13/2006. (I. 19.) Ö.h. A 62. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 43 14/2006. (I. 19.) Ö.h. Zárt ülés tartásáról 49 K Ö Z L E M ÉN Y a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által január 19-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 15/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Jégcsarnok Kft. gazdasági helyzetének rendezésére tett javaslatról 49 16/2005. (I. 19.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 49

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 71/1989. (VII. 4.) MT. rendelet 6. -ára 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza meg: a 17001/31 hrsz-ú közterület neve: a 17001/48 hrsz-ú közterület neve: az hrsz-ú közterület neve: Naprózsa utca, Zörgőfű utca, Saláta utca. 2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőit, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője és a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és (2) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdésének b./ pontja alapján 1./ javasolja, hogy a Cívis Ház Rt. a tulajdonában lévő Debrecen, Károlyi Mihály u. 13. szám alatti 21418/A/88 hrsz-ú, 13 m 2 alapterületű helyiséget adja bérbe a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület (elnöke: Pércsi Bertalan) részére 60.-Ft/m 2 /hó + Áfa kedvezményes bérleti díjért, január 20. napjától határozatlan időtartamra, cserehelyiség biztosítása nélkül, tekintettel arra, hogy az Egyesület önkormányzati feladatot lát el. A helyiség használatba vételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli.

4 2./ Felkéri a Cívis Ház Rt. vezérigazgatóját, hogy a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesülettel a bérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója 3./ Felkéri a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökét, hogy a Közgyűlést évente tájékoztassa tevékenységéről, és számoljon be a helyiség hasznosításáról. Határidő: március 31. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a beszámoló Közgyűlés elé terjesztéséért: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a módosított 18/1994. (V. 2.) Kr. sz. rendelet 12. (2) bekezdése alapján, az évi LXXVIII. törvényre tekintettel 1./ módosítja az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint: október 1. napjától augusztus 29. napjáig elidegenítésre kijelöli az 1., 2., 3., 4/A., 4/B. és 4/C. számú mellékletekben felsorolt önkormányzati tulajdonú bérlakásokat a bentlakó bérlő részére. 2./ Módosítja a Határozat 3./ és 5./ pontjában szereplő határidőt május 31-re. 3./ Törli a Határozat 1., 2., 3., 4/A. számú mellékleteiből az e határozat 1. számú mellékletében szereplő lakásokat. 4./ A Határozat 2. számú mellékletéből az e határozat 2. számú mellékletében szereplő lakásokat áthelyezi a Határozat 4/A. számú mellékletébe. 5./ Kiegészíti a Határozat a.) 1. számú mellékletét az e határozat 3. számú, b.) 2. számú mellékletét az e határozat 4. számú, c.) 3. számú mellékletét az e határozat 5. számú, d.) 4/A. számú mellékletét az e határozat 6. számú mellékleteiben felsorolt önkormányzati tulajdonú lakásokkal.

5 6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a lakások a Határozat mellékleteiben szereplő alapterületei nem egyeznek meg a földhivatali ingatlannyilvántartás adataival, úgy a vételárakat a földhivatali tulajdoni lapon szereplő alapterület szerint állapítsa meg. 7./ Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az értékesítésre kijelölt lakások esetén a vételárat befolyásoló műszaki adatokban változás következik be a nyilvántartás hiányosságai miatt, úgy a vételárak megállapításánál a valós állapotot vegye figyelembe. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 A korábbi listából törlendő tételek Határozati javaslat 1.sz. melléklete Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok m2 1. sz. melléklet (paneles) Füredi u. 41/A. 9/37 1.összkomfortos István út /6 1.összkomfortos Kishegyesi u /13 1.összkomfortos Kishegyesi u. 68. Földszint/2 1.összkomfortos sz. melléklet (blokkos) Füredi u /19 2.komfortos , Gyöngyösi u /12 2.komfortos , Ispotály u. 5. 2/7 2.komfortos , Jászai Mari u. 5. 3/13 1.összkomfortos , Kassai út 52. 3/7. 2.komfortos , Kassai út 52. 3/8 2.komfortos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos , Víztorony u /15 2.komfortos , Víztorony u /18 2.komfortos ,00 3. sz. melléklet (hagyományos) Benedek Elek tér 4. 3/26 2.komfortos , Benedek Elek tér 4/C. 3/27 2.komfortos , Egyetem sugárút 42. 2/9 2.komfortos Kassai út 93. 2/5 2.komfortos , Kassai út 99. 1/5 2.komfortos , Kassai út /56 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/2 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/4 2.komfortos , Mata János u /16 2.komfortos , Mata János u /20 2.komfortos , Mata János u /9 2.komfortos , Rózsahegyi u /4 2.komfortos , Rózsahegyi u /5 2.komfortos , Viola u. 4. 4/15 2.komfortos , Viola u /39 2.komfortos ,00 4/A. sz. melléklet (egyedi értékbecslés) Poroszlay út 35. 3/ 10 komfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_2_Ki_kgy /1

7 Egyedi értékbecsléssel meghatározandó vételárú lakások Határozati javaslat 2. sz. melléklete Ssz. Építési mód Törzsszám Cím Komfortfok Szoba Félszoba Alapterület Eredeti Módosított m Blokkos 3.Hagyományos Barna u. 3. 2/7 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Jászai Mari u. 6. 4/3 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 3. Földszint/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 5. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 7. 1/6 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/3 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/10 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/16 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 3/23 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/5 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 2/4 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/1 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/7 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 2/6 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/9 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 1/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 2/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Vár u. 2. 4/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 3/22 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. 2/2 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. Tetőtér/8 3.félkomfortos ELADLAK6_2_0_kgy /1

8 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (paneles) Határozati javaslat 3. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Borbíró tér 5. 2/15 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 3/17 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 7/50 1.összkomfortos , Kartács u. 2. 1/10 1.összkomfortos ,00 29 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_11_kgy /1

9 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (blokkos) Határozati javaslat 4. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Dózsa György u. 1. 5/38 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/47 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/48 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/51 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. Földszint/3 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 6/22 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 7/29 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 8/30 2.komfortos 1 1 8, Ispotály u. 1. 6/25 2.komfortos 1 1 5, Ispotály u. 1. 7/29 2.komfortos 1 1 5,00 53 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_12_kgy /1

10 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (hagyományos) Határozati javaslat 5. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Kassai út 29/B. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 13. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 15. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/2 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 19. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 19. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /1 3.félkomfortos Ótemető u /4 3.félkomfortos Ótemető u /4 2.komfortos Ótemető u. 23. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u /8 2.komfortos Ótemető u. 35. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u. 39. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u. 41. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 43. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 43. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 49. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 53. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 55. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /6 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/2 3.félkomfortos Ótemető u. 61. Földszint/2 3.félkomfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_3_13_kgy /1

11 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (egyedi értékbecslés) Határozati javaslat 6. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Hajnal u. 1. Földszint/2 4.komfortnélkül , Határ u. 2. Földszint/1 3.félkomfortos ,00 48 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_0_kgy /1

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és a 80. (1) bekezdései, valamint a 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet 11. (2) bekezdése alapján 1./ január 20. napjával a közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékét meghatározó 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat 2. számú mellékletét a melléklet szerint módosítja. 2./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy a megkötött és az ezt követően megkötésre kerülő közterület igénybevételi szerződéseknél a megállapított új díjakat alkalmazza. Határidő: folyamatos Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 2006. évi közterület - igénybevételi díjak A díjtételek az áfát nem tartalmazzák Melléklet Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a.) Pavilon Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mobil pavilon Ft/hó/db , , , , ,1 c.) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv Pattogatott- és főttkukorica, sült gesztenye Iparilag csomagolt pirított magvak Léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, csomagolt édesség Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsűrizett iparművészeti termékek Ft/m2/hó , , , , ,1 Árusító és egyéb automata Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 1/7

14 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % d.) Árusító konténer Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) Árusító lakókocsi Ft/m2/hó , , , , ,1 f.) Árusító, rakodó lekerített terület Ft/m2/hó , , , , ,1 g.) Élelmiszer, zöldséggyümölcs árusítás üzlet előtt Ft/m2/hó , , , , ,1 h.) Idényjellegű árusítás Dinnye Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsákos burgonya és hagyma Ft/m2/hó , , , , ,1 Virág Ft/m2/hó , , , , ,1 Fenyőfa Ft/m2/hó , , , , ,1 i.) Alkalmi árusítás Ünnepek előtti árusítás, (pl. karácsony, húsvét, szent István-nap, szilveszter stb. Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 2/7

15 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % j.) Mozgóárús 1 m2-es területtel Hírlap, kiadványok Ft/m2/hó , , , , ,1 k.) Vendéglátás Előkert, terasz (május-október) Előkert, terasz (november-április) Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,0 Sörsátor Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Kedvezményes övezetben (május-október) Kedvezményes övezetben (november-április) Film-, televízió-, videó és hangfelvétel készítéséhez 1 óránál hosszabb ideig tartó közterület igénybevétel Ft/m2/nap , , , , ,0 Ft/m2/nap 0 6,7 0, , , , ,0 Ft/m2/nap , , , , ,1 m.) Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 3/7

16 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület max. 2 napig Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület 2 napot meghaladó időtartamra naponként Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 2. Építési-, szerelési munkálatok a.) Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Építési konténer elhelyezése Ft/m2/hó , , , , ,1 3. Reklámhordozók (hirdetési felület nagyság) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 4/7

17 Sorszám a.) Közterület foglalás célja Cég és címtábla, hirdető berendezés, zászló, szabadtéri reklámhordozó, reklámtábla, mozgó hirdető (amennyiben 10 cmnél nagyobb mértékben közterületbe nyúlik) Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mint előző, de 2 m 2 - t meghaladó hirdetési felületre vonatkozóan (pl. óriásplakát) Ft/m2/hó , , , , ,1 c.) d.) Közterületen álló kandeláberen, villamos vezetéket és közvilágítási lámpatestet tartó oszlopokon reklám elhelyezése Reklám célú árubemutatás 30 napot meghaladó időtartamra Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) f.) g.) Átfeszítő kötelekkel elhelyezett reklámok Kirakatszekrény, reklám vitrin, köztéri óra Homlokzati védő háló reklámmal Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 5/7

18 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) i.) Ernyőszerkezet reklámmal (szezonális jelleggel) Ernyőszerkezet reklám nélkül Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentés j.) Közterületbe nyúló lépcső, védőtető, előtető,szellőztetőberendezés, motorkerékpár tároló eszköz Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Szendvicsember Ft/fő/nap , , , , ,0 4. Szórakoztató tevékenységek a.) Mutatványos (akrobata) Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) Lovasfogat Ft/alk /hó ,0 6360/hó ,0 4240/hó , , ,0 c.) Pónilovaglás Ft/m2/nap 0 0 0, , , , ,0 d.) Bringó-hintó Ft/m2/hó 0 0 0, , , , ,0 e.) Elektromos miniautó Ft/m2/hó , , , , ,0 f.) Hőlégballon Ft/óra , , , , ,1 g.) Tűzijáték Ft/m2/nap , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 6/7

19 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) Légvár Ft/m2/nap , , , , ,1 i.) Városnéző kisvonat (gumikerekes) 5. Kulturális és sport események Ft/nap 0 0 0, , , , ,0 a.) Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) c.) Karitatív, közérdekű tevékenység Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 (2005. évben az ÁFA 25%-os, évben 20%-os mértékű.) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 7/7

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja, 13. (1) bekezdése, a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. (1) bekezdése b.) pontja alapján, tekintettel a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat 1./c. pontjára 1./ január 1. napjától módosítja a Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti Ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 5. pontját az alábbiak szerint: 5. Bérbe adja árverés nélkül a Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti, 6847 hrsz-ú ingatlanból az Önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 519 m 2 alapterületű földszinti ingatlanrészt december 31. napjáig tartó határozott időre a Valcer Táncstúdió (képviseli: Kondásné Erdei Mária ) részére. A bérleti díjat 60 Ft/m 2 /hó+áfa összegben határozza meg tekintettel arra, hogy a szervezet önkormányzati feladatot lát el. A bérleti szerződés felmondása esetén a bérbeadó cserehelyiséget nem biztosít. A helyiség használatbavételének, a használatra alkalmas állapot kialakításának és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli, mely költségekkel kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmiféle követelést nem támaszthat. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontnak megfelelően a bérleti szerződés módosításának előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester 3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Valcer Táncstúdió művészeti vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

21 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja és a 13. (1) bekezdése alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a DEBRECEN TISZK Kht. javára a HEFOP P /1.0 projekt megvalósítására oktatási célra képzőhelyet biztosít a Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alatti ingatlanon térítésmentesen tartós használatba adás útján. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő ingatlanból a DEBRECEN TISZK Kht. számára térítésmentes tartós használatba adásával kapcsolatos előterjesztést készítse el és terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Humán Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

22 Melléklet NYILATKOZAT A TISZK KÖZPONTI ÉPÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGVISZONYRÓL A projekt azonosítása Projekt azonosító száma: Projekt címe: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben Alulírott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a fent nevezett projektben érintett központi képzőhely tulajdonosa/fenntartója és DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint a támogatási szerződésbe Főkedvezményezettként belépő szervezet ezúton együttesen nyilatkozatot tesz, hogy a központi képzőhely a.) a tartós használatba adásról, b.) tartós bérletbe adásról, vagy c.) tulajdonba adásról* a támogatási szerződés 1. számú módosítása alapján belépő Főkedvezményezett javára a projekt megvalósítása alatt rendelkeznek. Aláírók egyúttal tudomásul veszik, hogy a központi képzőhelyről szóló rendelkezés hatályba lépése és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága részére történő megküldése a központi képzőhelyen folyó beruházás DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság költségvetésében szereplő költségei támogatásból való megtérítésének feltételét képezi. *megfelelő rész aláhúzandó Debrecen, január 19. Név Aláírás Név Aláírás Hajnal János ügyvezető igazgató Kósa Lajos polgármester

23 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. (1) bekezdésének a.) pontja valamint 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. b.) pontja alapján 1./ javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének az Alapító okirat módosítását a melléklet szerint oly módon, hogy a társaság igazgatóságának elnöke és a cégvezető önállóan, míg az igazgatóság bármely két tagja együttesen jegyezze a céget. 2./ Javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének, hogy Szilágyi Sándor cégvezetőt január 26. napjától január 15. napjáig, valamint Kovács István igazgatósági tagot január 26. napjától január 25. napjáig válassza újra azzal, hogy Kovács István igazgatósági tag díjazásban nem részesül. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: január 26. Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben