2006. évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. évi 2. szám 2006. február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 2. szám február 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2006. (I. 19.) Ö.h. Közterületek elnevezéséről 4 2/2006. (I. 19.) Ö.h. A Károlyi Mihály u. 3. szám alatti 13 m 2 alapterületű helyiség városi érdekből történő bérbeadásáról a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület részére 4 3/2006. (I. 19.) Ö.h. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat módosításáról 5 4/2006. (I. 19.) Ö.h. A közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékének elfogadásáról szóló 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat módosításáról 13 5/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról 21

2 6/2006. (I. 19.) Ö.h. Szándéknyilatkozat épület tartós használatba adásáról a DEBRECEN TISZK Kht. részére 22 7/2006. (I. 19.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező ZRt. alapító okiratának módosításáról 24 8/2006. (I. 19.) Ö.h. A DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, magasabb vezetői pályázat kiírásáról 26 9/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeinek meghatározásáról 28 10/2006. (I. 19.) Ö.h. Debrecen név használata iránti kérelem elbírálásáról 29 11/2006. (I. 19.) Ö.h. A 21. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 29 12/2006. (I. 19.) Ö.h. Az 54. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 36 13/2006. (I. 19.) Ö.h. A 62. számú háziorvosi körzet működtetőjének változásáról 43 14/2006. (I. 19.) Ö.h. Zárt ülés tartásáról 49 K Ö Z L E M ÉN Y a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által január 19-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 15/2006. (I. 19.) Ö.h. A Debreceni Jégcsarnok Kft. gazdasági helyzetének rendezésére tett javaslatról 49 16/2005. (I. 19.) Ö.h. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 49

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 71/1989. (VII. 4.) MT. rendelet 6. -ára 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza meg: a 17001/31 hrsz-ú közterület neve: a 17001/48 hrsz-ú közterület neve: az hrsz-ú közterület neve: Naprózsa utca, Zörgőfű utca, Saláta utca. 2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőit, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője és a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és (2) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdésének b./ pontja alapján 1./ javasolja, hogy a Cívis Ház Rt. a tulajdonában lévő Debrecen, Károlyi Mihály u. 13. szám alatti 21418/A/88 hrsz-ú, 13 m 2 alapterületű helyiséget adja bérbe a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület (elnöke: Pércsi Bertalan) részére 60.-Ft/m 2 /hó + Áfa kedvezményes bérleti díjért, január 20. napjától határozatlan időtartamra, cserehelyiség biztosítása nélkül, tekintettel arra, hogy az Egyesület önkormányzati feladatot lát el. A helyiség használatba vételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli.

4 2./ Felkéri a Cívis Ház Rt. vezérigazgatóját, hogy a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesülettel a bérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója 3./ Felkéri a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökét, hogy a Közgyűlést évente tájékoztassa tevékenységéről, és számoljon be a helyiség hasznosításáról. Határidő: március 31. Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a beszámoló Közgyűlés elé terjesztéséért: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, valamint a módosított 18/1994. (V. 2.) Kr. sz. rendelet 12. (2) bekezdése alapján, az évi LXXVIII. törvényre tekintettel 1./ módosítja az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 221/2005. (IX. 15.) Kh. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontját az alábbiak szerint: október 1. napjától augusztus 29. napjáig elidegenítésre kijelöli az 1., 2., 3., 4/A., 4/B. és 4/C. számú mellékletekben felsorolt önkormányzati tulajdonú bérlakásokat a bentlakó bérlő részére. 2./ Módosítja a Határozat 3./ és 5./ pontjában szereplő határidőt május 31-re. 3./ Törli a Határozat 1., 2., 3., 4/A. számú mellékleteiből az e határozat 1. számú mellékletében szereplő lakásokat. 4./ A Határozat 2. számú mellékletéből az e határozat 2. számú mellékletében szereplő lakásokat áthelyezi a Határozat 4/A. számú mellékletébe. 5./ Kiegészíti a Határozat a.) 1. számú mellékletét az e határozat 3. számú, b.) 2. számú mellékletét az e határozat 4. számú, c.) 3. számú mellékletét az e határozat 5. számú, d.) 4/A. számú mellékletét az e határozat 6. számú mellékleteiben felsorolt önkormányzati tulajdonú lakásokkal.

5 6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a lakások a Határozat mellékleteiben szereplő alapterületei nem egyeznek meg a földhivatali ingatlannyilvántartás adataival, úgy a vételárakat a földhivatali tulajdoni lapon szereplő alapterület szerint állapítsa meg. 7./ Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az értékesítésre kijelölt lakások esetén a vételárat befolyásoló műszaki adatokban változás következik be a nyilvántartás hiányosságai miatt, úgy a vételárak megállapításánál a valós állapotot vegye figyelembe. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester a Cívis Ház Rt. vezérigazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 A korábbi listából törlendő tételek Határozati javaslat 1.sz. melléklete Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok m2 1. sz. melléklet (paneles) Füredi u. 41/A. 9/37 1.összkomfortos István út /6 1.összkomfortos Kishegyesi u /13 1.összkomfortos Kishegyesi u. 68. Földszint/2 1.összkomfortos sz. melléklet (blokkos) Füredi u /19 2.komfortos , Gyöngyösi u /12 2.komfortos , Ispotály u. 5. 2/7 2.komfortos , Jászai Mari u. 5. 3/13 1.összkomfortos , Kassai út 52. 3/7. 2.komfortos , Kassai út 52. 3/8 2.komfortos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos , Víztorony u /15 2.komfortos , Víztorony u /18 2.komfortos ,00 3. sz. melléklet (hagyományos) Benedek Elek tér 4. 3/26 2.komfortos , Benedek Elek tér 4/C. 3/27 2.komfortos , Egyetem sugárút 42. 2/9 2.komfortos Kassai út 93. 2/5 2.komfortos , Kassai út 99. 1/5 2.komfortos , Kassai út /56 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/2 2.komfortos , Kassai út 111. Földszint/4 2.komfortos , Mata János u /16 2.komfortos , Mata János u /20 2.komfortos , Mata János u /9 2.komfortos , Rózsahegyi u /4 2.komfortos , Rózsahegyi u /5 2.komfortos , Viola u. 4. 4/15 2.komfortos , Viola u /39 2.komfortos ,00 4/A. sz. melléklet (egyedi értékbecslés) Poroszlay út 35. 3/ 10 komfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_2_Ki_kgy /1

7 Egyedi értékbecsléssel meghatározandó vételárú lakások Határozati javaslat 2. sz. melléklete Ssz. Építési mód Törzsszám Cím Komfortfok Szoba Félszoba Alapterület Eredeti Módosított m Blokkos 3.Hagyományos Barna u. 3. 2/7 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Jászai Mari u. 6. 4/3 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 3. Földszint/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 5. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 7. 1/6 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/1 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Mácsai Sándor u. 9. Földszint/3 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/8 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 1/10 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/16 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Miklós u. 2. 3/23 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/5 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 1/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 2/4 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/1 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 17. 3/7 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 2/6 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/8 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 18. 3/9 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 1/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 2/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Petőfi tér 19. 3/2 1.összkomfortos Blokkos 3.Hagyományos Vár u. 2. 4/4 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 2/20 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 1. 3/22 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. 2/2 2.komfortos Blokkos 3.Hagyományos Vásáry István u. 8. Tetőtér/8 3.félkomfortos ELADLAK6_2_0_kgy /1

8 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (paneles) Határozati javaslat 3. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Borbíró tér 5. 2/15 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 3/17 1.összkomfortos , Borbíró tér 5. 7/50 1.összkomfortos , Kartács u. 2. 1/10 1.összkomfortos ,00 29 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_11_kgy /1

9 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (blokkos) Határozati javaslat 4. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Dózsa György u. 1. 5/38 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/47 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/48 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. 6/51 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 1. Földszint/3 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 6/22 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 7/29 2.komfortos 1 1 8, Dózsa György u. 3. 8/30 2.komfortos 1 1 8, Ispotály u. 1. 6/25 2.komfortos 1 1 5, Ispotály u. 1. 7/29 2.komfortos 1 1 5,00 53 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_12_kgy /1

10 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (hagyományos) Határozati javaslat 5. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Kassai út 29/B. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 13. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 15. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/2 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u. 17. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 19. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 19. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /1 3.félkomfortos Ótemető u /4 3.félkomfortos Ótemető u /4 2.komfortos Ótemető u. 23. Földszint/3 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u. 27. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u /8 2.komfortos Ótemető u. 35. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u /6 3.félkomfortos Ótemető u. 39. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u. 41. Földszint/1 3.félkomfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 43. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 43. Földszint/3 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 49. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /7 2.komfortos Ótemető u /7 3.félkomfortos Ótemető u. 53. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 3.félkomfortos Ótemető u /8 3.félkomfortos Ótemető u. 55. Földszint/4 3.félkomfortos Ótemető u /5 2.komfortos Ótemető u /6 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/1 2.komfortos Ótemető u. 57. Földszint/2 3.félkomfortos Ótemető u. 61. Földszint/2 3.félkomfortos Szoba Félszoba ELADLAK6_3_13_kgy /1

11 Értékesítésre utólag kijelölt lakások (egyedi értékbecslés) Határozati javaslat 6. sz. melléklete Tulajdoni hányad Alapterület Ssz. Törzsszám Cím Komfortfok % m Hajnal u. 1. Földszint/2 4.komfortnélkül , Határ u. 2. Földszint/1 3.félkomfortos ,00 48 Szoba Félszoba ELADLAK6_3_0_kgy /1

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) és a 80. (1) bekezdései, valamint a 46/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet 11. (2) bekezdése alapján 1./ január 20. napjával a közterület igénybevételi díjak övezetenként irányadó mértékét meghatározó 8/2000. (I. 13.) Kh. határozat 2. számú mellékletét a melléklet szerint módosítja. 2./ Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy a megkötött és az ezt követően megkötésre kerülő közterület igénybevételi szerződéseknél a megállapított új díjakat alkalmazza. Határidő: folyamatos Felelős: a Debreceni Közterület Felügyelet vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

13 2006. évi közterület - igénybevételi díjak A díjtételek az áfát nem tartalmazzák Melléklet Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek a.) Pavilon Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mobil pavilon Ft/hó/db , , , , ,1 c.) Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv Pattogatott- és főttkukorica, sült gesztenye Iparilag csomagolt pirított magvak Léggömb, vattacukor, fagylalt, jégkrém, csomagolt édesség Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsűrizett iparművészeti termékek Ft/m2/hó , , , , ,1 Árusító és egyéb automata Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 1/7

14 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % d.) Árusító konténer Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) Árusító lakókocsi Ft/m2/hó , , , , ,1 f.) Árusító, rakodó lekerített terület Ft/m2/hó , , , , ,1 g.) Élelmiszer, zöldséggyümölcs árusítás üzlet előtt Ft/m2/hó , , , , ,1 h.) Idényjellegű árusítás Dinnye Ft/m2/hó , , , , ,1 Zsákos burgonya és hagyma Ft/m2/hó , , , , ,1 Virág Ft/m2/hó , , , , ,1 Fenyőfa Ft/m2/hó , , , , ,1 i.) Alkalmi árusítás Ünnepek előtti árusítás, (pl. karácsony, húsvét, szent István-nap, szilveszter stb. Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 2/7

15 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % j.) Mozgóárús 1 m2-es területtel Hírlap, kiadványok Ft/m2/hó , , , , ,1 k.) Vendéglátás Előkert, terasz (május-október) Előkert, terasz (november-április) Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,0 Sörsátor Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Kedvezményes övezetben (május-október) Kedvezményes övezetben (november-április) Film-, televízió-, videó és hangfelvétel készítéséhez 1 óránál hosszabb ideig tartó közterület igénybevétel Ft/m2/nap , , , , ,0 Ft/m2/nap 0 6,7 0, , , , ,0 Ft/m2/nap , , , , ,1 m.) Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvény Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 3/7

16 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület max. 2 napig Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület 2 napot meghaladó időtartamra naponként Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 2. Építési-, szerelési munkálatok a.) Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Építési konténer elhelyezése Ft/m2/hó , , , , ,1 3. Reklámhordozók (hirdetési felület nagyság) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 4/7

17 Sorszám a.) Közterület foglalás célja Cég és címtábla, hirdető berendezés, zászló, szabadtéri reklámhordozó, reklámtábla, mozgó hirdető (amennyiben 10 cmnél nagyobb mértékben közterületbe nyúlik) Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % Ft/m2/hó , , , , ,1 b.) Mint előző, de 2 m 2 - t meghaladó hirdetési felületre vonatkozóan (pl. óriásplakát) Ft/m2/hó , , , , ,1 c.) d.) Közterületen álló kandeláberen, villamos vezetéket és közvilágítási lámpatestet tartó oszlopokon reklám elhelyezése Reklám célú árubemutatás 30 napot meghaladó időtartamra Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 e.) f.) g.) Átfeszítő kötelekkel elhelyezett reklámok Kirakatszekrény, reklám vitrin, köztéri óra Homlokzati védő háló reklámmal Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 5/7

18 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) i.) Ernyőszerkezet reklámmal (szezonális jelleggel) Ernyőszerkezet reklám nélkül Ft/m2/hó , , , , ,1 Ft/m2/hó díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentés j.) Közterületbe nyúló lépcső, védőtető, előtető,szellőztetőberendezés, motorkerékpár tároló eszköz Ft/m2/hó , , , , ,1 l.) Szendvicsember Ft/fő/nap , , , , ,0 4. Szórakoztató tevékenységek a.) Mutatványos (akrobata) Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) Lovasfogat Ft/alk /hó ,0 6360/hó ,0 4240/hó , , ,0 c.) Pónilovaglás Ft/m2/nap 0 0 0, , , , ,0 d.) Bringó-hintó Ft/m2/hó 0 0 0, , , , ,0 e.) Elektromos miniautó Ft/m2/hó , , , , ,0 f.) Hőlégballon Ft/óra , , , , ,1 g.) Tűzijáték Ft/m2/nap , , , , ,1 Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 6/7

19 Sorszám Közterület foglalás célja Egység I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet év év % év év % év év % év év % év év % h.) Légvár Ft/m2/nap , , , , ,1 i.) Városnéző kisvonat (gumikerekes) 5. Kulturális és sport események Ft/nap 0 0 0, , , , ,0 a.) Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület Ft/m2/nap , , , , ,1 b.) c.) Karitatív, közérdekű tevékenység Kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység Ft/m2/nap , , , , ,1 Ft/m2/hó , , , , ,1 (2005. évben az ÁFA 25%-os, évben 20%-os mértékű.) Kozterulet_igenybevetel_melleklet.xls 7/7

20 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja, 13. (1) bekezdése, a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. (1) bekezdése b.) pontja alapján, tekintettel a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat 1./c. pontjára 1./ január 1. napjától módosítja a Debreceni Művelődési Központ kezelésében lévő Debrecen, Monti Ezredes u. 3. sz. alatti ingatlanrész intézményi használatból történő kivonásáról és bérbeadásáról a Valcer Táncstúdió számára tárgyú 163/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 5. pontját az alábbiak szerint: 5. Bérbe adja árverés nélkül a Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti, 6847 hrsz-ú ingatlanból az Önkormányzat tulajdonában lévő, összesen 519 m 2 alapterületű földszinti ingatlanrészt december 31. napjáig tartó határozott időre a Valcer Táncstúdió (képviseli: Kondásné Erdei Mária ) részére. A bérleti díjat 60 Ft/m 2 /hó+áfa összegben határozza meg tekintettel arra, hogy a szervezet önkormányzati feladatot lát el. A bérleti szerződés felmondása esetén a bérbeadó cserehelyiséget nem biztosít. A helyiség használatbavételének, a használatra alkalmas állapot kialakításának és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli, mely költségekkel kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmiféle követelést nem támaszthat. 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pontnak megfelelően a bérleti szerződés módosításának előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés módosításának előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester 3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Valcer Táncstúdió művészeti vezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

21 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 11. (1) bekezdés b.) pontja és a 13. (1) bekezdése alapján 1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a DEBRECEN TISZK Kht. javára a HEFOP P /1.0 projekt megvalósítására oktatási célra képzőhelyet biztosít a Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alatti ingatlanon térítésmentesen tartós használatba adás útján. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő ingatlanból a DEBRECEN TISZK Kht. számára térítésmentes tartós használatba adásával kapcsolatos előterjesztést készítse el és terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 30. Felelős: a Humán Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

22 Melléklet NYILATKOZAT A TISZK KÖZPONTI ÉPÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGVISZONYRÓL A projekt azonosítása Projekt azonosító száma: Projekt címe: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központ intézményi fejlesztési programjának végrehajtása Debrecenben Alulírott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a fent nevezett projektben érintett központi képzőhely tulajdonosa/fenntartója és DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint a támogatási szerződésbe Főkedvezményezettként belépő szervezet ezúton együttesen nyilatkozatot tesz, hogy a központi képzőhely a.) a tartós használatba adásról, b.) tartós bérletbe adásról, vagy c.) tulajdonba adásról* a támogatási szerződés 1. számú módosítása alapján belépő Főkedvezményezett javára a projekt megvalósítása alatt rendelkeznek. Aláírók egyúttal tudomásul veszik, hogy a központi képzőhelyről szóló rendelkezés hatályba lépése és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága részére történő megküldése a központi képzőhelyen folyó beruházás DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság költségvetésében szereplő költségei támogatásból való megtérítésének feltételét képezi. *megfelelő rész aláhúzandó Debrecen, január 19. Név Aláírás Név Aláírás Hajnal János ügyvezető igazgató Kósa Lajos polgármester

23 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2006. (I. 19.) Ö.h. határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére az évi CXLIV. törvény 233. (1) bekezdésének a.) pontja valamint 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. b.) pontja alapján 1./ javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének az Alapító okirat módosítását a melléklet szerint oly módon, hogy a társaság igazgatóságának elnöke és a cégvezető önállóan, míg az igazgatóság bármely két tagja együttesen jegyezze a céget. 2./ Javasolja a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésének, hogy Szilágyi Sándor cégvezetőt január 26. napjától január 15. napjáig, valamint Kovács István igazgatósági tagot január 26. napjától január 25. napjáig válassza újra azzal, hogy Kovács István igazgatósági tag díjazásban nem részesül. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a DVSC Futball Szervező ZRt. közgyűlésén az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: január 26. Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírására.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírására. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságától H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1272/2009. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 4. szám 2005. február 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2013. (X.31.) önkormányzati

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv székhely:

Részletesebben