Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai"

Átírás

1 Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

2 könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

3 A kötet megjelenését az Új Széchenyi Terv pályázati támogatása tette lehetővé az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával Tudásdepó a Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárában Támop /1/Kmr Könyvtár a berzsenyiben: adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Budapest, 2011 Írta és szerkesztette: Bondor Erika Lektorálta: Zseli Klára Isbn Isbn össz TARTALOMJEGYZÉK Mit hol? A magyar könyvtári hálózat könyvtártípusai...4 Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok szolgáltatása...6 Digitalizált dokumentumok szolgáltatása... 7 Elektronikus vagy virtuális könyvtár?...8 Opac és a könyvári adatbázisokban való keresés technikája...9 Az oszk digitalizálási projektjei...12 Könyvtári és más kulturális portálok, adatbázisok...15 Könyvtár és közösségi oldalak...16 A bdg könyvtárának online szolgáltatásai Ajánlott linkek...19 Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtára Felelős kiadó: BDG igazgatója Somogyi László A kiadványt tervezte: Németh Levente Enter Studio 98 Nyomdai munkák: PG Nyomdaipari Vállalkozás, Budapest Felelős vezető: Pallós Géza Printed in Hungary

4 Mit hol? a magyar könyv tári hálózat könyvtártípusai A könyvtárak működését minden országban törvények szabályozzák 1, a munkafolyamatokat az egységesítés érdekében könyvtári szabványok írják elő. Ez lehetővé teszi, hogy a könyvtárak, mint intézmények ne elszigetelődve működjenek, hanem hálózatba szerveződve szolgáltassanak különféle dokumentumokat és könyvtári információkat. A könyvtárak az egyes országokon belül könyvtári hálózatokat alkotnak, de a határokon átnyúló szakmai, intézményi és cserekapcsolatok, együttműködések és kutatások, különféle projektek a könyvtári hálózatok működését nemzetközivé teszik. Ahhoz, hogy tudjuk, mikor melyik könyvtárhoz érdemes fordulnunk, melyik intézménybe érdemes ellátogatnunk a minket érdeklő információkért vagy dokumentumokért, meg kell ismerünk e hálózatok tevékenységét, és azt is, hogy melyik könyvtártípus milyen szolgáltatásokat nyújt, milyen gyűjtőkörrel rendelkezik 2. Egy adott országon belül a nemzeti könyvtáraknak koordináló szerepük van, alapszolgáltatásuk pedig a nemzeti dokumentumtermés összegyűjtése, megőrzése és feldolgozása után kutatás céljára a helyben szolgáltatás. A nagyvilágon több mint 160 nemzeti könyvtárat tartanak nyilván. Nálunk az 1802-ben alapított Országos Széchenyi Könyvtár (www.oszk.hu) tölti be ezt a feladatot a Budai Várban. (Történeti/politikai okokból hazánkban van egy második nemzeti könyvtár célját szolgáló gyűjtemény is, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.) Az OSZK feladata a kötelespéldányok 3 elosztása és a Hungarica-gyűjtemény gondozása. (Hungarikum: minden Magyarországon megjelent mű, minden magyar nyelven megjelent mű, bárhol a világon; bármilyen nyelven magyar író által írt és megjelent mű; minden magyar vonatkozású mű bármilyen nyelven és bármelyik országban jelent meg.) A szakkönyvtárak a tudományok XIX. századi specializálódása után jöttek létre. Egy adott tudományterület szakirodalmát gyűjtik, és ellátják a kutatókat, tudósokat, egyetemi hallgatókat az adott terület szakirodalmi információival. Az országos szakkönyvtárak a saját tudományterületük szakirodalmát a teljesség igényével, a külföldi szakirodalmat, könyv- és folyóiratanyagot, a számítógépes adatbázisokat válogatva gyűjtik. Cégek, intézmények, kutatóintézetek is tartanak fenn szakkönyvtárakat. Szolgáltatásaik az általános könyvtári szolgáltatásokat nyújtják, de hangsúlyosabb ezek között hazai és külföldi szakirodalmi adatbázisokon alapuló információszolgáltatás, a dokumentum- és másolatszolgáltatás. Fontosabb hazai országos hatókörű szakkönyvtáraink: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (www.mtak.hu), az Országgyűlési Könyvtár (www.ogyk.hu), az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (www.opkm.hu), az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (www.omk.hu), az Országos Idegennyelvű Könyvtár (www.oik. hu), az Országos Orvostudományi Könyvtár (www.ook.hu), stb. Az egyetemi könyvtárak a fenntartó intézményükben folyó oktatást és tudományos kutatást támogatják információszolgáltatásukkal, dokumentum-ellátással. Gyűjtőkörüket az adott egyetemen oktatott tudományok, szakterületek határozzák meg. Az egyetemi könyvtárak saját belső hálózatot tartanak fenn általában, melyeknek részei az adott egyetem kari, tanszéki, intézeti és kollégiumi könyvtárai. Fontosabb egyetemi könyvtáraink URL-je a kiadványunk végén összegyűjtött linkgyűjteményben megtalálható. Az országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak elektronikus könyvtári katalógusai alkotják az Elektronikus Információszolgáltatást (EISZ A közművelődési célokat szolgáló könyvtárak csoportja alkotja a közkönyvtári hálózatot, amely általános gyűjtőkörű, önkormányzati fenntartású könyvtárakból áll a települési könyvtárak: községi, városi, megyei könyvtárak tartoznak ide. Manapság már nemcsak hagyományos dokumentumokat, hanem a dokumentumok változatos körét szolgáltatják, helyi információszolgáltató intézményekként működnek, internettel, számítógépes adatbázisokkal. A lakosság széles körének szerveznek könyvtári és kulturális programokat, valamint ezekben a könyvtárakban gondozzák a helytörténeti gyűjteményeket is. Az iskolai könyvtárak könyvtártípusa a közoktatás területén, az általános és középiskolákban működő könyvtárakat jelöli. Elsődleges funkciójuk az oktatás/ tanulás támogatása könyvtári eszközökkel, az adott intézmény információ- és dokumentum igényének kielégítése, az alapvető könyvtárhasználati ismeretek oktatása különféle könyvtár-pedagógiai módszerekkel. A tanulók szabadidős tevékenységeit is gazdagítja az iskolai könyvtár érdekes olvasmányokkal és különféle könyvtári programokkal. Vannak könyvtárak, amelyek több könyvtártípushoz is sorolhatók. A fenti könyvtártípusok mellett megkülönböztetünk nyilvános és nem nyilvános könyvtárakat, és olyan könyvtárakat is, amelyek gyűjteménye muzeális értékű. Fontos tudni, hogy bármelyik könyvtárba iratkoztunk be, könyvtári olvasóként használhatjuk a teljes magyar könyvtári rendszer információs hálózatát, és közvetett módon a szolgáltatásaikat is. (Internetes könyvtári adatbázisokat, nemzeti és szakkönyvtárak bibliográfiát, települési könyvtárak helytörténeti anyagát és bibliográfiát, és a könyvtárközi kölcsönzés révén, vagy másolatkéréssel bármely könyvtár dokumentumához hozzájuthatunk.) 4 1 Hazánkban a könyvtári területet az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv) Utolsó letöltés: Ajánlott olvasmány Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/ Endresz_Katalin_Konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: A kiadókat jogszabály kötelezi arra, hogy minden náluk megjelent könyvből ingyenes példányokat szolgáltassanak be az OSZK és a magyar könyvtári hálózat számára. 5

5 Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok szolgáltatása A könyvtárak legtöbbje az állományok helyben használatát általában díjmentesen biztosítja, a nyilvános könyvtárak éves tagdíj ellenében kölcsönöznek is (kivéve a nemzeti és a muzeális könyvtárakat). A hagyományos, papír alapú könyvek és folyóiratok helyben használata és kölcsönzése a könyvtári tagság esetén díjmentes, a nem hagyományos (audiovizuális és multimédiás) dokumentumok kölcsönzéséért általában kölcsönzési vagy letéti díjat kérnek a könyvtárak. (Filmek videokazettákon vagy DVD-n, hangdokumentumok, multimédiás anyagok.) Amennyiben a könyvtár nem tudja számunkra biztosítani a kért könyvet, lehetséges megkérni azt könyvtárközi kölcsönzés segítségével. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) igénybe vételével a fogadó könyvtár kölcsönzi ki az olvasónak, és oda is kell visszavinni. A küldő könyvtárnak a fogadó könyvtár postázza vissza a könyvet sajnos a visszapostázás költségeit már az olvasónak kell megfizetnie. (Régebben az egész rendszer használata ingyenes volt.) Az ODR olyan lelőhely-nyilvántartás, amely megkönnyíti az ország könyvtáraiban fellelhető dokumentumok helyének azonosítását. Elsősorban a könyvtárak közötti kölcsönzési szolgáltatás segédeszköze, de internetes felületén az olvasók is megtalálhatják a keresett könyv lelőhelyét. (http://odr.lib.klte.hu) Koordinálását a DEENK végzi. Ha egy folyóiratból vagy könyvből csak egy cikkre, tanulmányra, vagy tartalomjegyzékre van szükségünk, mód van a könyvtárakban másolatszolgáltatást is igénybe venni. Ehhez már elektronikus segítséget is használhatunk: a MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa elérhető a hu címen. Az adatbázis építését a Miskolci Egyetem Könyvtára koordinálja, a folyóiratok kiadóinak közreműködésével. Az adatbázisban szerzőre, címek egyes szavaira is lehet keresni, de a lapszámok külön is böngészhetők. Az adatbázisban körülbelül a találatok %-ától eljuthatunk a teljes cikk szövegéhez is. Más esetekben mód van másolat megrendelésére az OSZK ez irányú szolgáltatását igénybe véve utóbbi azonban már díjköteles. Digitalizált dokumentumok szolgáltatása Az eleve számítógépes formátumban készült (elektronikus) és a papír alapú formátumból beszkennelt (digitalizált) dokumentumok szolgáltatására is fel vannak már készülve a könyvtáraink. Hazánk nagy digitalizálási projektjét a nemzeti könyvtárunk koordinálja. Több könyvtári elektronikus és digitális állomány elérhető online úton, de vannak magánjellegű digitalizálási kísérletek is, mint például a Könyv-e.hu (http://konyv-e.hu). A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK - is magánkezdeményezésként indult, manapság azonban már az OSZK keretében működik. Egyszerű és összetett keresés is lehetséges az adatbázisukban, valamint mód van a teljes szöveg keresésére is e funkció lehetővé teszi például, hogy megtaláljuk egy vers- vagy szövegrészlet szerzőjét, és a művet, amiből az idézet származik. A MEK szerkezete lehetővé teszi, hogy főbb tudományterületekben téma szerint is böngészhessünk (tematikus keresés). A részletes keresésre az összetett menüpont mögött van lehetőség: nagyon sok szempont megadásával kereshetünk, és az adatbázisoknál megszokott csonkolásra, egyéb keresési technikák alkalmazására is van lehetőségünk. 6 7

6 A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) a Petőfi Irodalmi Múzeum szerkesztésében bővül folyamatosan: kortárs magyar írók/ költők műveit tartalmazza (http://pim. hu/object.a76a23fd-564b-4b04-8a9b- 5a1688afb4fa.ivy). A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (http://www.tankonyvtar.hu) a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ szolgáltatása: tankönyveket, szakkönyveket és folyóiratokat találhatunk itt digitális formában. Egyelőre még nem minden tudományterülethez találunk nagyobb számban teljes szövegű anyagokat, de például a matematika keresőkifejezésre több mint tízezer találatot érünk el. A célzott keresés mellett tudományterületenként is böngészhetünk. (http://www.tankonyvtar.hu/konyvek). A folyóiratok között például megtaláljuk a História című folyóirat minden számát között. További elektronikus könyvtárak és gyűjtemények találhatók a lap.hu oldalon. Az elektronikus könyvtárak mellett e-könyvesboltokról és e-könyv olvasókról is tájékozódhatunk itt. Elektronikus vagy virtuális könyvtár? Az online elérhető dokumentumokat ma nap ság már elektronikus és virtuális könyv tárakban kereshetjük a neten. A kettőt gyakran összemossák, hiszen mindkettőben elektronikus vagy digitális, számítógépen olvasható dokumentumokat találhatunk. Mégis van köztük különbség: az elektronikus könyvtárak egységesen, egy helyen összegyűjtött elektronikus forrásokat tartalmaznak, meghatározott gyűjtőkör szerint gyarapodnak és fontos, hogy a szolgáltatók rendelkeznek is a dokumentumokkal. (Interneten csak olyan dokumentumot tehetünk közzé, amelynek rendelkezünk a szerzői jogaival, vagy szabad felhasználású dokumentumok. Jogvédett szellemi terméket nem tehetünk közzé, csak a szerző és/ vagy a kiadó hozzájárulásával. 4 ) Általában saját keresőrendszerük is van. Ilyen például a Magyar Elektronikus Könyvtár, hazánk legnagyobb elektronikus könyvtára. Hasonló elektronikus könyvtári szolgáltatásokat más nemzetek könyvtárai is szolgáltatnak. Az európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete az EU- ROPEANA portal/ A virtuális könyvtár ennél tágabb fogalom. Ebben a dokumentumok csak virtuálisan vannak jelen, csak a hozzáférésük biztosított. A szolgáltató az interneten különböző helyeken fellelhető dokumentumokra mutató linkek tematikus listáját szolgáltatja, így gyűjti egybe az állományt de az fizikálisan mindez nem egy helyen található. Ez jelenti tulajdonképpen a hátrányát is: a virtuális könyvtár állománya kevésbé időtálló, hiszen a neten történő gyakori változások jobban érintik gyakran tűnnek el az internetről dokumentumok, vagy az esetleges áthelyezések után nem találhatók az eredeti helyükön. Az elektronikus könyvtárak gyűjteményszervezése ebből a Opac és a könyvtári adat bá zisok ban való keresés technikája szempontból biztonságosabb: a szövegek megőrzéséről maguk a szerkesztők gondoskodnak. Virtuális könyvtár például az OFI OPKM Olvasás Portálján működő WebIK Web Iskolai Könyvtár: portal/felso_menusor/web_iskolai_konyvtar, amely szintén internetes források katalogizálása. A keresőfelülete az ETO szerkezetét követi. Olyan forrásokhoz jutunk innen, amelyek a tanítást/tanulást segítő dokumentumokat tartalmaznak. Sokan hiszik azt, hogy az információkeresés kimerül abban, hogy beírjuk a keresett kifejezést a Google keresőjébe, és ott mindent megtalálunk. A legtöbb ember még a Google összetett keresőjét (Speciális keresés) sem használja pedig a hatalmas találati halmazt valahogyan szűrni, szűkíteni is kellene, hogy a szükséges információt megtaláljuk a szénakazalban. Az internet nagyon jó eszköz az információkeresésre, ha három dologgal tisztában vagyunk: 1) nemcsak az az információ léte- 4 A közzétételt az évi LXXVI. törvény a szerzői jogról szabályozza Utolsó letöltés:

7 zik, amit neten megtalálunk hiszen nem biztos, hogy minden fontos információt közzétettek a hálózaton, 2) a nagyszámú találatot szűrnünk kell, mert különben a lényeges információk elvesznek az irreleváns találatok között, 3) a netes forrásokat kritikusan kell megválasztanunk hiszen bárki, bármikor, gyakorlatilag bármit feltehet a netre ha az adatokat nem ellenőrizzük és a forrás hitelességéről sem győződünk meg, nagyon melléfoghatunk. A fentiek miatt ajánlott a komolyabb munkáinkhoz, tanulmányainkhoz internetes könyvtári adatbázisokat igénybe venni a keresés során, hiszen azokat könyvtári információs szakemberek állítják össze, az adatokat többszörösen ellenőrzik, az adatbázisokat karbantartják. A könyvtárak weboldalain gyakran látjuk az OPAC menüpontot ez a mozaikszó az online könyvtári adatbázist takarja (Online Public Access Catalogue = nyilvánosan elérhető, online katalógus). A használatuk nagy előnye, hogy térben és időben a könyvtár nyitva tartásától függetlenül használhatók, és általában ingyenesek. Online katalógusokhoz eljuthatunk egyes könyvtárak honlapjáról közvetlenül vagy könyvtári portálokról is (pl. HUNOPAC, stb.) A függelékben több ilyen oldal elérhetőségét felsoroltuk. A Könyvtár.hu szolgáltatásait minden olvasónak ajánljuk, hiszen innen nemcsak katalógusokhoz, hanem az általunk használt és a lakóhelyünk közelében lévő könyvtárak szolgáltatásaihoz is eljuthatunk, sőt, összeállíthatjuk a saját virtuális könyvespolcunkat is. (http://konyvtar. hu/) Regisztráció után minden szolgáltatást használhatunk. Ha sikerült megtalálnunk a számunkra szükséges, hiteles forrásokat, akkor még az információ szelektálásának technikáit kell megismernünk. A célirányos információkeresés a helyes keresőkérdés beállításával kezdődik, ekkor lesznek sikeres találataink. A nevek előtti ún. előneveket nem kell beírni a keresőbe. Katalógusonként eltérő a kisbetű/nagybetű használata, annak érzékenysége. Keresés könyvtári állományokban az interneten A Google-ban megszokott egyszerű keresés mellett használjuk az adatbázisok öszszetett keresési lehetőségeit is! Ne hagyjuk figyelmen kívül a legördülő mezőket, és a logikai operátorokkal történő szűkítés lehetőségét sem. Ezek: és vagy de nem (and or not). A keresők helpje legtöbbször tartalmazza az alapinformációkat, ezeket vegyük figyelembe. A MEK keresőfelületének instrukciói: Ezen a lapon a legfontosabb szempontok szerint kereshetünk a gyűjtemény bibliográfiai adatai között. (A korábbi, minden adatmezőt tartalmazó katalógus itt található; egyszerűbb esetekre pedig a kezdőlapon levő gyorskeresőt használjuk inkább.) A szavak egyik vagy mindkét vége * jellel levágható és a keresőkérdések ÉS, VAGY, NEM műveletekkel össze is kapcsolhatók. Érdemes 1-2 betű beírása után az INDEX gombot megnyomni, úgy egy listából választhatunk. Nem magyar betűket tartalmazó szavaknál mindenképpen az indexek használata vagy a Keresés ékezet nélkül opció bekapcsolása ajánlott. Csonkolás, maszkolás Számos rendszer lehetőséget biztosít a keresőszavak csonkolására (a keresőszó végének, elejének elhagyása) vagy a keresőszavak maszkolására (a keresőszó belsejében alkalmazható helyettesítő karakter). A rendszerek általában többféle csonkolást tesznek lehetővé. Főbb típusok: 1. tetszőleges számú karakter helyettesítésére szolgál (?, *, %, $, stb.) 2. csonkolás megadott határok között (# : 0 vagy 1 karakter) 3. csonkolás pontosan a megadott számú karakterre (! : pontosan 1) Maszkolás: Pl.: hypertext hipertext helyett: h*pertext Az összetett keresési technikákról, a Boolealgebrán alapuló logikai operátorok használatáról és a maszkolásról az interneten több forrás található, részletesen utána lehet olvasni. 5 A találatoknál a könyv státusza is fontos, hogy van-e belőle kölcsönözhető példány, illetve a raktári jelzettet kell megkeresnünk a címleírásokban ahhoz, hogy tudjuk, hol található az adott példány a polcon. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára a Könyvtár.hu-n 10 5 Pl.: Az információkeresés általános menete és alapjai, keresőnyelvek, logikai műveletek Utolsó letöltés:

8 Az OSZK digitalizálási projektjei Az Országos Széchenyi Könyvtár mint nemzeti könyvtár élen jár a hazai digitalizálás terén projektjeivel, és az országon belül koordináló szerepet is ellát. A digitalizálás sorrendjét, hogy mely könyveket digitalizálják először, azt az olvasói igények, az eredeti dokumentum megóvásának szükségessége (pl. egyedi, muzeális dokumentumok, kéziratok) dönti el és persze az, hogy egy-egy intézmény mely ritkaságával szeretne büszkélkedni (prezentációs igény). Magyar Elektronikus Könyvtár A magyar elektronikus könyvtárról már korábban írtunk. Kialakulásának története is olvasható a honlapjukon (http://mek. oszk.hu/html/tortenet.html): civil kezdeményezésként indult, de a növekvő igények miatt hamar intézményesült. Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos mozgalom alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: felajánlhat saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését. Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (EPA) Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában. Elérhetősége: Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) Az OSZK irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre ben. A digitális képgyűjtemény gyűjtőköre az OSZK képanyagain túl kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi dokumentumokra. A válogatás során az oktatási, a tudományos és a kulturális szempontok az elsődlegesek, speciális szolgáltatásokkal támogatják a képek kreatív felhasználását. Tanuláshoz, ismeretszerzéshez, oktatáshoz, szórakozáshoz a képek szabadon felhasználhatók. Publikáláshoz vagy kereskedelmi célú felhasználáshoz az őrző könyvtár engedélyét kell kérni. Elérhetőség: Digitális Képarchívum Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. Ennek első eredménye a könyvjellegű anyagok gyűjteménye a mek.oszk.hu címen, a második az időszaki kiadványok adatbázisa és archívuma az epa.oszk.hu oldalon, és a harmadik pedig ez a Digitális képarchívum, amely a képi dokumentumok szolgáltatására jött létre 2007-ben. Elérhetősége: A Képarchívumban állóképek, animációk és mozgóképek egyaránt helyet kapnak. Sokféle böngészési és keresési funkció segíti a megfelelő képek megtalálását. A kezdőlapon levő menüpontokkal kilistázhatjuk a teljes gyűjteményt sorszám szerint, vagy alkotó és azon belül cím szerint. A bal oldali nagy témakörökre kattintva tematikus kategóriák alapján kereshetünk, böngészhetünk is. OSZK Digitális Könyvtára Az OSZKDK egy virtuális könyvtár, melyben ugyanúgy kereshetünk vagy böngészhetünk, mint egy fizikailag is létező könyvtárban, azzal a különbséggel, hogy a kiszemelt olvasnivalót akár egy kattintással, rögtön kezdhetjük is olvasni. A kiválasztott könyvet pdf és lit formátumban is letölthetjük e-könyv olvasókra, netbookokra egyszerűen szerezhetünk innen olvasnivalót. Elérhetősége: oszkdk.oszk.hu/ További speciális szolgáltatások, programok az OSZK-tól Bibliotheca Corviniana Digitalis A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célul tűzi ki a könyvtár tudományos feldolgozását és az eredmények Internetes publikálását és a könyvtár népszerűsítését. A Bibliotheca Corviniana Digitalis program összefoglaló neve mindazoknak a részprojekteknek, amelyek Mátyás király könyvtárának rekonstrukciójára vagy annak feldolgozására irányulnak. A Corvinák egyes lapjainak vagy egészének megtekintése mellett számos kiegészítő tudnivaló, tanulmány is olvasható az egyes tételek mellett. Elérhetősége: Typographia honlap A könyvtörténeti kutatásokat támogató honlap tartalmazza egyrészt a Kárpát-medence egészét magában foglaló nyomda-adatbázist, a Clavis Typographorum Regionis Carpathicaet közötti időtartamban. Másrészt az ebben az adatbázisban regisztrált, első száz év működő nyomdáinak adatait szöveges és képes formában is megjelenítik: a Kézisajtó kora címen

9 Elérhetősége: index.htm 100 éves a Nyugat ünnepi honlap 2008-ban, a Nyugat alapításának 100. évfordulóján készült el a honlap, amely a nyugatos alkotókat sorakoztatja fel, adatokkal, művekkel, fotókkal, hanganyagokkal, szakirodalommal és természetesen eljutunk a Nyugat egyes példányaihoz is a digitális archívumban. Elérhetősége: LIBINFO online könyvtári tájékoztató szolgálat Elérhetősége: óta működteti az OSZK azt az online tájékoztató szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy távolról is feltehessük a kérdéseinket a könyvtárosnak. A könyvtárosok az internet korszakában is az információkeresés mesterei. A hagyományos források mellett jól ismerik a digitális forrásokat is, tudják, mit és hol lehet megtalálni vagy azt, hogy merre érdemes keresni. A világháló és a különböző elektronikus adatbázisok ismerete mellett hagyományos könyv- és folyóiratgyűjtemények is rendelkezésükre állnak. Az űrlapon feltett kérdést két munkanapon belül megválaszolják, s erről elektronikus értesítést is küldenek. Keddtől péntekig óra között chatszolgáltatás is van: ekkor valósidejű segítséget kaphatunk a tájékoztató könyvtárostól. Könyvtári és más kulturális portálok, adatbázisok Neumann-ház A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Neumann-ház) kiemelten közhasznú szervezet. Feladatuk a magyarországi digitális tartalmak elérésének, újrahasznosításának támogatása. (http://www.neumann-haz.hu) A Neumann-ház 1997 óta a magyar internetes tartalomfejlesztés kiemelkedő szereplője. NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Feladata: a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése: az intézmény január 1. óta tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi a műsorokat. Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít úgynevezett NAVA-pontokon keresztül. NAVA-pontok magyarországi könyvtárak, oktatási tevékenységet folytató intézmények, muzeális intézmények, kép- és hangarchívumok lehetnek. A NAVA-ban tárolt műsorszámok az ezekben az intézményekben elhelyezett számítógépeken tekinthetők, illetve hallgathatók meg, oktatás és kutatás céljából. Az intézmények önként regisztrálhatják magukat a NAVA honlapján. Ha egy intézmény jogosultságot kap a szolgáltatás elindítására, azt minden látogatója ingyen veheti igénybe. A NAVApontok részletes listája megtalálható az archívum honlapján. NDA (Nemzeti Digitális Adattár) A program 2003-ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, digitális és interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve ennek révén az ágazati szervezetek könyvtárak, múzeumok, levéltárak digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. Az NDA a közszféra adatvagyonának elérését, újrahasznosítását hivatott segíteni. A magyar nyelvű kulturális és egyéb közérdekű online tartalmak minél szélesebb körű elérhetősége érdekében az NDA biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát: egyfelől adatbázist (katalógust) épít a partnerintézmények elektronikus dokumentumait a nemzetközi szabványoknak megfelelően leíró adatokból, másfelől szabadon hozzáférhető keresőt működtet az adatbázisban való kereséshez, harmadrészt biztosítja az ehhez szükséges műszaki hátteret. Az NDA a fejlesztés legújabb szakaszában a közösségi tartalomfejlesztést támogató eszközöket kínál a digitális archívum építéshez. Az NDA az interneten elérhető magyar nyelvű és magyar vonatkozású tartalmak leíró adatait (metaadatokat) gyűjti, rend

10 szerezi és teszi kereshetővé. A metaadatok digitálisan elérhető dokumentumok (kép, hang, szöveg, film) leíró adatai. Ilyen metaadat lehet egy mű szerzője, címe, keletkezésének ideje, tárgya, kulcsszavai stb. Könyvtári könyvek esetében a könyvek metaadatai találhatók meg a katalóguscédulákon. Ugyanígy az NDA a digitális tartalmak katalóguscéduláit gyűjti, rendszerezi és teszi elérhetővé, kereshetővé. Közadat Az elektronikus információszabadság törvény előírása értelmében az informatikáért felelős miniszter létrehozza és működteti a közérdekű adatok jegyzékét és az egységes közadat keresőt. A miniszter megbízásából a feladatot a Neumann Nonprofit Kft. látja el. A közadat kereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadat kereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is. A csatlakozott intézmények adatai bekerülnek a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékébe, mely az egységes közadat kereső alapjául szolgáló adatokat tartalmazza. A keresőben és a jegyzékben csak azok a közérdekű adatok találhatók meg, amelyekről az intézmények a jogszabály szerint készítettek és szolgáltattak leíró adatokat. MaNDA 2011 második felében várható a megvalósulása, a Magyar Nemzeti Filmarchívum átalakulásával jönne létre, teljes nevén Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. A magyar kultúrkincs valamennyi alkotását digitális formában rögzítenék és egy központi felületen tennék elérhetővé. 6 Könyvtár és közösségi oldalak A könyvtárak mint intézmények megjelennek a különféle közösségi oldalakon is. Az iwiw-en és a Facebookon is szép számban találunk könyvtári profilokat és oldalakat, sőt a Twitteren is követhetjük több könyvtár eseményeit. Hasznosak lehetnek az itt kapott információk könyvtári és kulturális programokról, eseményekről, illetve közvetlenül kapcsolatba kerülhetünk a könyvtárossal is rövid, gyors információk megszerzésére is lehetőség nyílhat. (Üzenetek és chat lehetősége.) Kifejezetten könyves közösségi oldalak is alakultak, az első ilyen itthon a Moly.hu. Regisztráció után kezelhetjük itt a saját könyveinket, virtuális polcokat alakíthatunk ki az általunk elolvasott, vagy olvasni kívánt könyvekből. Könyveket ajánlhatunk másiknak, és ajánlásokat olvashatunk. Követhetjük ismerőseink olvasmányait, ajánlásait, és más érdekességeket is kipróbálhatunk például az Észlelések menüpontban. Kissé később indult a Libri könyvközösségi oldala, a Könyvkolónia.hu. Hasonló, bár szűkebb körű funkciói vannak, mint a Molynak. Érdekes kezdeményezés a mitolvas.blog.hu. (Mit olvas az utca embere?) Ez egy olyan internetes blog, ahol a tagok összegyűjtik, hogy milyen könyveket láttak mások által olvasni, miközben az ország különböző pontjain járnak-kelnek, közlekednek, utaznak.. Elsőre talán nem tűnik érdekesnek, de ha belegondolunk kitűnő metszetet adhat arról, hogy tényleg mit is olvas az utca embere elsőre nem tűnik többnek A bdg könyvtárának online szolgáltatásai Iskolánk adatbázis szolgáltatásai elérhetők a könyvtári nyitva tartáson kívül, online hozzáféréssel is. A könyvtári és a gimnáziumi honlap nyitó oldaláról is egy kattintással a keresőfelületre juthatunk (http:// /sziren_0010.htm) Az online katalógusban könyvek adatain kívül megnézhetjük a kölcsönzési státuszát is: van-e benn a könyvtárban kölcsönözhető példány éppen az adott műből? Emellett a nálunk lévő könyvek listáját is követhetjük a netről. egy játéknál. de épp ebben rejlik az oldal varázsa, olyan, mint egy titkos leskelődés. A LibraryThing oldalán regisztrálva akár katalogizálhatjuk is a könyveinket, az olvasóközönség által már rögzített művek alapján könnyen létrehozhatjuk saját kis virtuális könyvtárunkat. (http://www.librarything.com) Könyvtári információs igényeinkkel, kérdéseinkkel nemcsak közvetlenül, hanem virtuálisan is megkereshetjük a könyvtárostanárokat. Kérdéseinket feltehetjük a könyvtár címén a Facebook chat ablakában vagy a könyvtári honlapon található Meebo boxban. Amikor a könyvtárostanár online rendelkezésre áll, ezt az ablakot láthatjuk a könyvtári honlapon. Az ablakban feltehetjük a kérdéseinket, és segítséget, választ kapunk ugyanezen a felületen A szervezet megalakulásának bejelentése és a várható digitalizálási tevékenység bemutatása videó előadásban: Utolsó letöltés:

11 A chat lehetősége rendelkezésre áll a Facebook profilunkon: a profilunk megtalálható a BDG Kvt címen, az oldalunk pedig igény szerint lájkolható (Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára). Szívesen segítünk online eszközökkel ezen a felületen is. Könyvtári információk találhatók részletesebben a weboldalunkon: Könyvtárunk története, különgyűjteményeink és könyvtári állományunk összetétele részletesebben megismerhetők itt. Könyvtári híreink, program- és könyvajánlók, kulturális hírek a blog bejegyzésekből követhetők, fel lehet iratkozni az RSS csatornánkra így mindig tudomásunkra jutnak az újdonságok. A programokat követhetjük az innen elérhető Eseménynaptárban is, a korábbi rendezvények fotói pedig a Fotótárban találhatók (Picasa). Más könyvtárak szolgáltatásai is elérhetők a könyvtárunkból. Az ODR-en keresztül 2006 óta könyvtárközi kéréseket bonyolítunk le igény szerint. Sajnos a visszapostázás költsége a szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli. Mivel iskolánk NAVA-pont, a NAVA dedikált hálózatán keresztül magyar filmek, archivált televízió műsorok is elérhetők a könyvtári gépekről. Könyvtárunk szerepel a Könyvtár.hu-n is: A regisztráló olvasók látják a szolgáltatásainkat, eseményeinket beállíthatják intézményünket a kedvenc könyvtáraik közé. Itt is keresni lehet a katalógusunkban egy egyszerűsített felületen. Az egy kilométeres körzetben található más könyvtárakról is tudomást szerezhetünk. Várunk a könyvtárunkban minden érdeklődőt virtuálisan is! Ajánlott linkek Nemzeti könyvtárak elérhetősége Nemzeti könyvtárak a világban: Európai nemzeti könyvtárak: Karlsruhe-i egyetem virtuális katalógusa: (Több nemzeti könyvtárban kereshetünk egyidejűleg) Magyar nemzeti könyvtár Országos Széchenyi Könyvtár: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: Országos szakkönyvtáraink Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára: Országgyűlési Könyvtár: Országos Idegennyelvű Könyvtár: Országos Mezőgazdasági Könyvtár: Országos Orvostudományi Könyvtár: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum: Fontosabb egyetemi könyvtárak Egyetemi könyvtárak: BME OMIKK: Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK): ELTE Egyetemi Könyvtár: Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum: PTE Egyetemi Könyvtár: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár: SZTE Egyetemi Könyvtár: Elektronikus és virtuális könyvtárak Elektronikus könyvtárak és gyűjtemények: Digitális Irodalmi Akadémia (DIA): Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK ): Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár: Könyv-e.hu: Európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete: EUROPEANA Web Iskolai Könyvtár Könyvtári lelőhely-adatbázisok MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus): ODR lelőhely-adatbázisa: MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa:

12 Könyvtári információk, könyvtári portálok HUNOPAC Könyvtári információ Magyarországon: Könyvtár.hu Magyar OPAC-ok: MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus): MOKKA ODR-katalógus: Neumann-ház: Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális projektjei Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (EPA) Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) Digitális Képarchívum (DKA) OSZK Digitális Könyvtára Bibliotheca Corviniana Digitalis Typographia honlap 100 éves a Nyugat (ünnepi honlap) LIBINFO Irodalom Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/endresz_katalin_konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: Jegyzetek 1. Hazánkban a könyvtári területet az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid= tv) Utolsó letöltés: Ajánlott olvasmány Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/endresz_katalin_konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: A kiadókat jogszabály kötelezi arra, hogy minden náluk megjelent könyvből ingyenes példányokat szolgáltassanak be az OSZK és a magyar könyvtári hálózat számára. 4. A közzétételt az évi LXXVI. törvény a szerzői jogról szabályozza doc.cgi?docid= tv Utolsó letöltés: Pl.: Az információkeresés általános menete és alapjai, keresőnyelvek, logikai műveletek Utolsó letöltés: A szervezet megalakulásának bejelentése és a várható digitalizálási tevékenység bemutatása videó előadásban: Utolsó letöltés:

13 ISBN A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL. Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 1 2 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS DIGITÁLIS TANANYAGGAL Szerkesztette: Ildikó Pšenáková és Mező Ferenc 2010 A könyv kiadását

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT Jelen terv a NAVA működésének és intézményi felépítésének elveit és főbb vonalait tartalmazza. A NAVA tevékenységét tekintve példa nélküli vállalkozás Magyarországon,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások

Statisztikák. Mozgókönyvtári szolgáltatások A NORVÉG KÖNYVTÁRI RENDSZER, ÚJ KIHÍVÁSOK A LÁTÓHATÁRON Norvégia területe 385 199 km 2, lakosainak száma 4,6 millió (népsűrűség 14 fő/ km 2 ). Rövid történeti áttekintés A norvég könyvtárak története a

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

Internet-szolgáltatások

Internet-szolgáltatások Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Informatikai alkalmazások TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Internet-szolgáltatások Informatikai alkalmazások I/13. évfolyam tanulói jegyzet A kiadvány

Részletesebben

KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK. Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3. (I. kötet)

KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK. Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3. (I. kötet) KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3 (I. kötet) Nincs tökéletes szoftver, csak olyan, amelynek még nem találták meg a hibáit. Murphy 2/412 Ez

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Kovács Kármen 1 Tanulmányomban

Részletesebben

A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében

A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében Kerekes Pál A k ö n y v t á r é s a d i g i t á l i s gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében Felvetések, vitapontok, programelemek 1 A 21. század első évtizedében a magyar Országgyűlés

Részletesebben

Kistérségi erőforrástérkép

Kistérségi erőforrástérkép Kistérségi erőforrástérkép Megvalósíthatósági tanulmány (Második változat) 2008. október Az MTA KTI kutatócsoportjának tagja: Németh Nándor, kutató Lőcsei Hajnalka, kutató Kis Judit, kutatásszervező Uhrin

Részletesebben

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve

A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve Budapest, 2012 Könyvtári Intézet 1 p. Tartalom A magyar könyvtári rendszer... 1 rövid áttekintése... 1 és stratégiai terve... 1 Tartalom...

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor

SZAKDOLGOZAT. Bátyi Gábor 1 SZAKDOLGOZAT Bátyi Gábor 2011 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing a Facebook-on Konzulens: Brávácz Ibolya Adjunktus

Részletesebben

KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK. Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3. (I. kötet)

KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK. Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3. (I. kötet) KUN ÁKOS SZÖVEGSZERKESZTÉSI ISMERETEK Office 97 2003 PageMaker 6.0 7.0 Windows 98 Windows XP-SP3 (I. kötet) Nincs tökéletes szoftver, csak olyan, amelynek még nem találták meg a hibáit. Murphy 2/400 Ez

Részletesebben