Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai"

Átírás

1 Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

2 könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

3 A kötet megjelenését az Új Széchenyi Terv pályázati támogatása tette lehetővé az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával Tudásdepó a Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárában Támop /1/Kmr Könyvtár a berzsenyiben: adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Budapest, 2011 Írta és szerkesztette: Bondor Erika Lektorálta: Zseli Klára Isbn Isbn össz TARTALOMJEGYZÉK Mit hol? A magyar könyvtári hálózat könyvtártípusai...4 Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok szolgáltatása...6 Digitalizált dokumentumok szolgáltatása... 7 Elektronikus vagy virtuális könyvtár?...8 Opac és a könyvári adatbázisokban való keresés technikája...9 Az oszk digitalizálási projektjei...12 Könyvtári és más kulturális portálok, adatbázisok...15 Könyvtár és közösségi oldalak...16 A bdg könyvtárának online szolgáltatásai Ajánlott linkek...19 Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtára Felelős kiadó: BDG igazgatója Somogyi László A kiadványt tervezte: Németh Levente Enter Studio 98 Nyomdai munkák: PG Nyomdaipari Vállalkozás, Budapest Felelős vezető: Pallós Géza Printed in Hungary

4 Mit hol? a magyar könyv tári hálózat könyvtártípusai A könyvtárak működését minden országban törvények szabályozzák 1, a munkafolyamatokat az egységesítés érdekében könyvtári szabványok írják elő. Ez lehetővé teszi, hogy a könyvtárak, mint intézmények ne elszigetelődve működjenek, hanem hálózatba szerveződve szolgáltassanak különféle dokumentumokat és könyvtári információkat. A könyvtárak az egyes országokon belül könyvtári hálózatokat alkotnak, de a határokon átnyúló szakmai, intézményi és cserekapcsolatok, együttműködések és kutatások, különféle projektek a könyvtári hálózatok működését nemzetközivé teszik. Ahhoz, hogy tudjuk, mikor melyik könyvtárhoz érdemes fordulnunk, melyik intézménybe érdemes ellátogatnunk a minket érdeklő információkért vagy dokumentumokért, meg kell ismerünk e hálózatok tevékenységét, és azt is, hogy melyik könyvtártípus milyen szolgáltatásokat nyújt, milyen gyűjtőkörrel rendelkezik 2. Egy adott országon belül a nemzeti könyvtáraknak koordináló szerepük van, alapszolgáltatásuk pedig a nemzeti dokumentumtermés összegyűjtése, megőrzése és feldolgozása után kutatás céljára a helyben szolgáltatás. A nagyvilágon több mint 160 nemzeti könyvtárat tartanak nyilván. Nálunk az 1802-ben alapított Országos Széchenyi Könyvtár (www.oszk.hu) tölti be ezt a feladatot a Budai Várban. (Történeti/politikai okokból hazánkban van egy második nemzeti könyvtár célját szolgáló gyűjtemény is, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.) Az OSZK feladata a kötelespéldányok 3 elosztása és a Hungarica-gyűjtemény gondozása. (Hungarikum: minden Magyarországon megjelent mű, minden magyar nyelven megjelent mű, bárhol a világon; bármilyen nyelven magyar író által írt és megjelent mű; minden magyar vonatkozású mű bármilyen nyelven és bármelyik országban jelent meg.) A szakkönyvtárak a tudományok XIX. századi specializálódása után jöttek létre. Egy adott tudományterület szakirodalmát gyűjtik, és ellátják a kutatókat, tudósokat, egyetemi hallgatókat az adott terület szakirodalmi információival. Az országos szakkönyvtárak a saját tudományterületük szakirodalmát a teljesség igényével, a külföldi szakirodalmat, könyv- és folyóiratanyagot, a számítógépes adatbázisokat válogatva gyűjtik. Cégek, intézmények, kutatóintézetek is tartanak fenn szakkönyvtárakat. Szolgáltatásaik az általános könyvtári szolgáltatásokat nyújtják, de hangsúlyosabb ezek között hazai és külföldi szakirodalmi adatbázisokon alapuló információszolgáltatás, a dokumentum- és másolatszolgáltatás. Fontosabb hazai országos hatókörű szakkönyvtáraink: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (www.mtak.hu), az Országgyűlési Könyvtár (www.ogyk.hu), az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (www.opkm.hu), az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (www.omk.hu), az Országos Idegennyelvű Könyvtár (www.oik. hu), az Országos Orvostudományi Könyvtár (www.ook.hu), stb. Az egyetemi könyvtárak a fenntartó intézményükben folyó oktatást és tudományos kutatást támogatják információszolgáltatásukkal, dokumentum-ellátással. Gyűjtőkörüket az adott egyetemen oktatott tudományok, szakterületek határozzák meg. Az egyetemi könyvtárak saját belső hálózatot tartanak fenn általában, melyeknek részei az adott egyetem kari, tanszéki, intézeti és kollégiumi könyvtárai. Fontosabb egyetemi könyvtáraink URL-je a kiadványunk végén összegyűjtött linkgyűjteményben megtalálható. Az országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak elektronikus könyvtári katalógusai alkotják az Elektronikus Információszolgáltatást (EISZ A közművelődési célokat szolgáló könyvtárak csoportja alkotja a közkönyvtári hálózatot, amely általános gyűjtőkörű, önkormányzati fenntartású könyvtárakból áll a települési könyvtárak: községi, városi, megyei könyvtárak tartoznak ide. Manapság már nemcsak hagyományos dokumentumokat, hanem a dokumentumok változatos körét szolgáltatják, helyi információszolgáltató intézményekként működnek, internettel, számítógépes adatbázisokkal. A lakosság széles körének szerveznek könyvtári és kulturális programokat, valamint ezekben a könyvtárakban gondozzák a helytörténeti gyűjteményeket is. Az iskolai könyvtárak könyvtártípusa a közoktatás területén, az általános és középiskolákban működő könyvtárakat jelöli. Elsődleges funkciójuk az oktatás/ tanulás támogatása könyvtári eszközökkel, az adott intézmény információ- és dokumentum igényének kielégítése, az alapvető könyvtárhasználati ismeretek oktatása különféle könyvtár-pedagógiai módszerekkel. A tanulók szabadidős tevékenységeit is gazdagítja az iskolai könyvtár érdekes olvasmányokkal és különféle könyvtári programokkal. Vannak könyvtárak, amelyek több könyvtártípushoz is sorolhatók. A fenti könyvtártípusok mellett megkülönböztetünk nyilvános és nem nyilvános könyvtárakat, és olyan könyvtárakat is, amelyek gyűjteménye muzeális értékű. Fontos tudni, hogy bármelyik könyvtárba iratkoztunk be, könyvtári olvasóként használhatjuk a teljes magyar könyvtári rendszer információs hálózatát, és közvetett módon a szolgáltatásaikat is. (Internetes könyvtári adatbázisokat, nemzeti és szakkönyvtárak bibliográfiát, települési könyvtárak helytörténeti anyagát és bibliográfiát, és a könyvtárközi kölcsönzés révén, vagy másolatkéréssel bármely könyvtár dokumentumához hozzájuthatunk.) 4 1 Hazánkban a könyvtári területet az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv) Utolsó letöltés: Ajánlott olvasmány Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/ Endresz_Katalin_Konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: A kiadókat jogszabály kötelezi arra, hogy minden náluk megjelent könyvből ingyenes példányokat szolgáltassanak be az OSZK és a magyar könyvtári hálózat számára. 5

5 Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok szolgáltatása A könyvtárak legtöbbje az állományok helyben használatát általában díjmentesen biztosítja, a nyilvános könyvtárak éves tagdíj ellenében kölcsönöznek is (kivéve a nemzeti és a muzeális könyvtárakat). A hagyományos, papír alapú könyvek és folyóiratok helyben használata és kölcsönzése a könyvtári tagság esetén díjmentes, a nem hagyományos (audiovizuális és multimédiás) dokumentumok kölcsönzéséért általában kölcsönzési vagy letéti díjat kérnek a könyvtárak. (Filmek videokazettákon vagy DVD-n, hangdokumentumok, multimédiás anyagok.) Amennyiben a könyvtár nem tudja számunkra biztosítani a kért könyvet, lehetséges megkérni azt könyvtárközi kölcsönzés segítségével. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) igénybe vételével a fogadó könyvtár kölcsönzi ki az olvasónak, és oda is kell visszavinni. A küldő könyvtárnak a fogadó könyvtár postázza vissza a könyvet sajnos a visszapostázás költségeit már az olvasónak kell megfizetnie. (Régebben az egész rendszer használata ingyenes volt.) Az ODR olyan lelőhely-nyilvántartás, amely megkönnyíti az ország könyvtáraiban fellelhető dokumentumok helyének azonosítását. Elsősorban a könyvtárak közötti kölcsönzési szolgáltatás segédeszköze, de internetes felületén az olvasók is megtalálhatják a keresett könyv lelőhelyét. (http://odr.lib.klte.hu) Koordinálását a DEENK végzi. Ha egy folyóiratból vagy könyvből csak egy cikkre, tanulmányra, vagy tartalomjegyzékre van szükségünk, mód van a könyvtárakban másolatszolgáltatást is igénybe venni. Ehhez már elektronikus segítséget is használhatunk: a MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa elérhető a hu címen. Az adatbázis építését a Miskolci Egyetem Könyvtára koordinálja, a folyóiratok kiadóinak közreműködésével. Az adatbázisban szerzőre, címek egyes szavaira is lehet keresni, de a lapszámok külön is böngészhetők. Az adatbázisban körülbelül a találatok %-ától eljuthatunk a teljes cikk szövegéhez is. Más esetekben mód van másolat megrendelésére az OSZK ez irányú szolgáltatását igénybe véve utóbbi azonban már díjköteles. Digitalizált dokumentumok szolgáltatása Az eleve számítógépes formátumban készült (elektronikus) és a papír alapú formátumból beszkennelt (digitalizált) dokumentumok szolgáltatására is fel vannak már készülve a könyvtáraink. Hazánk nagy digitalizálási projektjét a nemzeti könyvtárunk koordinálja. Több könyvtári elektronikus és digitális állomány elérhető online úton, de vannak magánjellegű digitalizálási kísérletek is, mint például a Könyv-e.hu (http://konyv-e.hu). A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK - is magánkezdeményezésként indult, manapság azonban már az OSZK keretében működik. Egyszerű és összetett keresés is lehetséges az adatbázisukban, valamint mód van a teljes szöveg keresésére is e funkció lehetővé teszi például, hogy megtaláljuk egy vers- vagy szövegrészlet szerzőjét, és a művet, amiből az idézet származik. A MEK szerkezete lehetővé teszi, hogy főbb tudományterületekben téma szerint is böngészhessünk (tematikus keresés). A részletes keresésre az összetett menüpont mögött van lehetőség: nagyon sok szempont megadásával kereshetünk, és az adatbázisoknál megszokott csonkolásra, egyéb keresési technikák alkalmazására is van lehetőségünk. 6 7

6 A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) a Petőfi Irodalmi Múzeum szerkesztésében bővül folyamatosan: kortárs magyar írók/ költők műveit tartalmazza (http://pim. hu/object.a76a23fd-564b-4b04-8a9b- 5a1688afb4fa.ivy). A Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (http://www.tankonyvtar.hu) a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ szolgáltatása: tankönyveket, szakkönyveket és folyóiratokat találhatunk itt digitális formában. Egyelőre még nem minden tudományterülethez találunk nagyobb számban teljes szövegű anyagokat, de például a matematika keresőkifejezésre több mint tízezer találatot érünk el. A célzott keresés mellett tudományterületenként is böngészhetünk. (http://www.tankonyvtar.hu/konyvek). A folyóiratok között például megtaláljuk a História című folyóirat minden számát között. További elektronikus könyvtárak és gyűjtemények találhatók a lap.hu oldalon. Az elektronikus könyvtárak mellett e-könyvesboltokról és e-könyv olvasókról is tájékozódhatunk itt. Elektronikus vagy virtuális könyvtár? Az online elérhető dokumentumokat ma nap ság már elektronikus és virtuális könyv tárakban kereshetjük a neten. A kettőt gyakran összemossák, hiszen mindkettőben elektronikus vagy digitális, számítógépen olvasható dokumentumokat találhatunk. Mégis van köztük különbség: az elektronikus könyvtárak egységesen, egy helyen összegyűjtött elektronikus forrásokat tartalmaznak, meghatározott gyűjtőkör szerint gyarapodnak és fontos, hogy a szolgáltatók rendelkeznek is a dokumentumokkal. (Interneten csak olyan dokumentumot tehetünk közzé, amelynek rendelkezünk a szerzői jogaival, vagy szabad felhasználású dokumentumok. Jogvédett szellemi terméket nem tehetünk közzé, csak a szerző és/ vagy a kiadó hozzájárulásával. 4 ) Általában saját keresőrendszerük is van. Ilyen például a Magyar Elektronikus Könyvtár, hazánk legnagyobb elektronikus könyvtára. Hasonló elektronikus könyvtári szolgáltatásokat más nemzetek könyvtárai is szolgáltatnak. Az európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete az EU- ROPEANA portal/ A virtuális könyvtár ennél tágabb fogalom. Ebben a dokumentumok csak virtuálisan vannak jelen, csak a hozzáférésük biztosított. A szolgáltató az interneten különböző helyeken fellelhető dokumentumokra mutató linkek tematikus listáját szolgáltatja, így gyűjti egybe az állományt de az fizikálisan mindez nem egy helyen található. Ez jelenti tulajdonképpen a hátrányát is: a virtuális könyvtár állománya kevésbé időtálló, hiszen a neten történő gyakori változások jobban érintik gyakran tűnnek el az internetről dokumentumok, vagy az esetleges áthelyezések után nem találhatók az eredeti helyükön. Az elektronikus könyvtárak gyűjteményszervezése ebből a Opac és a könyvtári adat bá zisok ban való keresés technikája szempontból biztonságosabb: a szövegek megőrzéséről maguk a szerkesztők gondoskodnak. Virtuális könyvtár például az OFI OPKM Olvasás Portálján működő WebIK Web Iskolai Könyvtár: portal/felso_menusor/web_iskolai_konyvtar, amely szintén internetes források katalogizálása. A keresőfelülete az ETO szerkezetét követi. Olyan forrásokhoz jutunk innen, amelyek a tanítást/tanulást segítő dokumentumokat tartalmaznak. Sokan hiszik azt, hogy az információkeresés kimerül abban, hogy beírjuk a keresett kifejezést a Google keresőjébe, és ott mindent megtalálunk. A legtöbb ember még a Google összetett keresőjét (Speciális keresés) sem használja pedig a hatalmas találati halmazt valahogyan szűrni, szűkíteni is kellene, hogy a szükséges információt megtaláljuk a szénakazalban. Az internet nagyon jó eszköz az információkeresésre, ha három dologgal tisztában vagyunk: 1) nemcsak az az információ léte- 4 A közzétételt az évi LXXVI. törvény a szerzői jogról szabályozza Utolsó letöltés:

7 zik, amit neten megtalálunk hiszen nem biztos, hogy minden fontos információt közzétettek a hálózaton, 2) a nagyszámú találatot szűrnünk kell, mert különben a lényeges információk elvesznek az irreleváns találatok között, 3) a netes forrásokat kritikusan kell megválasztanunk hiszen bárki, bármikor, gyakorlatilag bármit feltehet a netre ha az adatokat nem ellenőrizzük és a forrás hitelességéről sem győződünk meg, nagyon melléfoghatunk. A fentiek miatt ajánlott a komolyabb munkáinkhoz, tanulmányainkhoz internetes könyvtári adatbázisokat igénybe venni a keresés során, hiszen azokat könyvtári információs szakemberek állítják össze, az adatokat többszörösen ellenőrzik, az adatbázisokat karbantartják. A könyvtárak weboldalain gyakran látjuk az OPAC menüpontot ez a mozaikszó az online könyvtári adatbázist takarja (Online Public Access Catalogue = nyilvánosan elérhető, online katalógus). A használatuk nagy előnye, hogy térben és időben a könyvtár nyitva tartásától függetlenül használhatók, és általában ingyenesek. Online katalógusokhoz eljuthatunk egyes könyvtárak honlapjáról közvetlenül vagy könyvtári portálokról is (pl. HUNOPAC, stb.) A függelékben több ilyen oldal elérhetőségét felsoroltuk. A Könyvtár.hu szolgáltatásait minden olvasónak ajánljuk, hiszen innen nemcsak katalógusokhoz, hanem az általunk használt és a lakóhelyünk közelében lévő könyvtárak szolgáltatásaihoz is eljuthatunk, sőt, összeállíthatjuk a saját virtuális könyvespolcunkat is. (http://konyvtar. hu/) Regisztráció után minden szolgáltatást használhatunk. Ha sikerült megtalálnunk a számunkra szükséges, hiteles forrásokat, akkor még az információ szelektálásának technikáit kell megismernünk. A célirányos információkeresés a helyes keresőkérdés beállításával kezdődik, ekkor lesznek sikeres találataink. A nevek előtti ún. előneveket nem kell beírni a keresőbe. Katalógusonként eltérő a kisbetű/nagybetű használata, annak érzékenysége. Keresés könyvtári állományokban az interneten A Google-ban megszokott egyszerű keresés mellett használjuk az adatbázisok öszszetett keresési lehetőségeit is! Ne hagyjuk figyelmen kívül a legördülő mezőket, és a logikai operátorokkal történő szűkítés lehetőségét sem. Ezek: és vagy de nem (and or not). A keresők helpje legtöbbször tartalmazza az alapinformációkat, ezeket vegyük figyelembe. A MEK keresőfelületének instrukciói: Ezen a lapon a legfontosabb szempontok szerint kereshetünk a gyűjtemény bibliográfiai adatai között. (A korábbi, minden adatmezőt tartalmazó katalógus itt található; egyszerűbb esetekre pedig a kezdőlapon levő gyorskeresőt használjuk inkább.) A szavak egyik vagy mindkét vége * jellel levágható és a keresőkérdések ÉS, VAGY, NEM műveletekkel össze is kapcsolhatók. Érdemes 1-2 betű beírása után az INDEX gombot megnyomni, úgy egy listából választhatunk. Nem magyar betűket tartalmazó szavaknál mindenképpen az indexek használata vagy a Keresés ékezet nélkül opció bekapcsolása ajánlott. Csonkolás, maszkolás Számos rendszer lehetőséget biztosít a keresőszavak csonkolására (a keresőszó végének, elejének elhagyása) vagy a keresőszavak maszkolására (a keresőszó belsejében alkalmazható helyettesítő karakter). A rendszerek általában többféle csonkolást tesznek lehetővé. Főbb típusok: 1. tetszőleges számú karakter helyettesítésére szolgál (?, *, %, $, stb.) 2. csonkolás megadott határok között (# : 0 vagy 1 karakter) 3. csonkolás pontosan a megadott számú karakterre (! : pontosan 1) Maszkolás: Pl.: hypertext hipertext helyett: h*pertext Az összetett keresési technikákról, a Boolealgebrán alapuló logikai operátorok használatáról és a maszkolásról az interneten több forrás található, részletesen utána lehet olvasni. 5 A találatoknál a könyv státusza is fontos, hogy van-e belőle kölcsönözhető példány, illetve a raktári jelzettet kell megkeresnünk a címleírásokban ahhoz, hogy tudjuk, hol található az adott példány a polcon. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára a Könyvtár.hu-n 10 5 Pl.: Az információkeresés általános menete és alapjai, keresőnyelvek, logikai műveletek Utolsó letöltés:

8 Az OSZK digitalizálási projektjei Az Országos Széchenyi Könyvtár mint nemzeti könyvtár élen jár a hazai digitalizálás terén projektjeivel, és az országon belül koordináló szerepet is ellát. A digitalizálás sorrendjét, hogy mely könyveket digitalizálják először, azt az olvasói igények, az eredeti dokumentum megóvásának szükségessége (pl. egyedi, muzeális dokumentumok, kéziratok) dönti el és persze az, hogy egy-egy intézmény mely ritkaságával szeretne büszkélkedni (prezentációs igény). Magyar Elektronikus Könyvtár A magyar elektronikus könyvtárról már korábban írtunk. Kialakulásának története is olvasható a honlapjukon (http://mek. oszk.hu/html/tortenet.html): civil kezdeményezésként indult, de a növekvő igények miatt hamar intézményesült. Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos mozgalom alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: felajánlhat saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését. Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (EPA) Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában. Elérhetősége: Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) Az OSZK irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre ben. A digitális képgyűjtemény gyűjtőköre az OSZK képanyagain túl kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi dokumentumokra. A válogatás során az oktatási, a tudományos és a kulturális szempontok az elsődlegesek, speciális szolgáltatásokkal támogatják a képek kreatív felhasználását. Tanuláshoz, ismeretszerzéshez, oktatáshoz, szórakozáshoz a képek szabadon felhasználhatók. Publikáláshoz vagy kereskedelmi célú felhasználáshoz az őrző könyvtár engedélyét kell kérni. Elérhetőség: Digitális Képarchívum Az 1994-ben indult Magyar Elektronikus Könyvtár projekt célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása az Interneten. Ennek első eredménye a könyvjellegű anyagok gyűjteménye a mek.oszk.hu címen, a második az időszaki kiadványok adatbázisa és archívuma az epa.oszk.hu oldalon, és a harmadik pedig ez a Digitális képarchívum, amely a képi dokumentumok szolgáltatására jött létre 2007-ben. Elérhetősége: A Képarchívumban állóképek, animációk és mozgóképek egyaránt helyet kapnak. Sokféle böngészési és keresési funkció segíti a megfelelő képek megtalálását. A kezdőlapon levő menüpontokkal kilistázhatjuk a teljes gyűjteményt sorszám szerint, vagy alkotó és azon belül cím szerint. A bal oldali nagy témakörökre kattintva tematikus kategóriák alapján kereshetünk, böngészhetünk is. OSZK Digitális Könyvtára Az OSZKDK egy virtuális könyvtár, melyben ugyanúgy kereshetünk vagy böngészhetünk, mint egy fizikailag is létező könyvtárban, azzal a különbséggel, hogy a kiszemelt olvasnivalót akár egy kattintással, rögtön kezdhetjük is olvasni. A kiválasztott könyvet pdf és lit formátumban is letölthetjük e-könyv olvasókra, netbookokra egyszerűen szerezhetünk innen olvasnivalót. Elérhetősége: oszkdk.oszk.hu/ További speciális szolgáltatások, programok az OSZK-tól Bibliotheca Corviniana Digitalis A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célul tűzi ki a könyvtár tudományos feldolgozását és az eredmények Internetes publikálását és a könyvtár népszerűsítését. A Bibliotheca Corviniana Digitalis program összefoglaló neve mindazoknak a részprojekteknek, amelyek Mátyás király könyvtárának rekonstrukciójára vagy annak feldolgozására irányulnak. A Corvinák egyes lapjainak vagy egészének megtekintése mellett számos kiegészítő tudnivaló, tanulmány is olvasható az egyes tételek mellett. Elérhetősége: Typographia honlap A könyvtörténeti kutatásokat támogató honlap tartalmazza egyrészt a Kárpát-medence egészét magában foglaló nyomda-adatbázist, a Clavis Typographorum Regionis Carpathicaet közötti időtartamban. Másrészt az ebben az adatbázisban regisztrált, első száz év működő nyomdáinak adatait szöveges és képes formában is megjelenítik: a Kézisajtó kora címen

9 Elérhetősége: index.htm 100 éves a Nyugat ünnepi honlap 2008-ban, a Nyugat alapításának 100. évfordulóján készült el a honlap, amely a nyugatos alkotókat sorakoztatja fel, adatokkal, művekkel, fotókkal, hanganyagokkal, szakirodalommal és természetesen eljutunk a Nyugat egyes példányaihoz is a digitális archívumban. Elérhetősége: LIBINFO online könyvtári tájékoztató szolgálat Elérhetősége: óta működteti az OSZK azt az online tájékoztató szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy távolról is feltehessük a kérdéseinket a könyvtárosnak. A könyvtárosok az internet korszakában is az információkeresés mesterei. A hagyományos források mellett jól ismerik a digitális forrásokat is, tudják, mit és hol lehet megtalálni vagy azt, hogy merre érdemes keresni. A világháló és a különböző elektronikus adatbázisok ismerete mellett hagyományos könyv- és folyóiratgyűjtemények is rendelkezésükre állnak. Az űrlapon feltett kérdést két munkanapon belül megválaszolják, s erről elektronikus értesítést is küldenek. Keddtől péntekig óra között chatszolgáltatás is van: ekkor valósidejű segítséget kaphatunk a tájékoztató könyvtárostól. Könyvtári és más kulturális portálok, adatbázisok Neumann-ház A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Neumann-ház) kiemelten közhasznú szervezet. Feladatuk a magyarországi digitális tartalmak elérésének, újrahasznosításának támogatása. (http://www.neumann-haz.hu) A Neumann-ház 1997 óta a magyar internetes tartalomfejlesztés kiemelkedő szereplője. NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Feladata: a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése: az intézmény január 1. óta tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi a műsorokat. Az intézmény alapszolgáltatása, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít úgynevezett NAVA-pontokon keresztül. NAVA-pontok magyarországi könyvtárak, oktatási tevékenységet folytató intézmények, muzeális intézmények, kép- és hangarchívumok lehetnek. A NAVA-ban tárolt műsorszámok az ezekben az intézményekben elhelyezett számítógépeken tekinthetők, illetve hallgathatók meg, oktatás és kutatás céljából. Az intézmények önként regisztrálhatják magukat a NAVA honlapján. Ha egy intézmény jogosultságot kap a szolgáltatás elindítására, azt minden látogatója ingyen veheti igénybe. A NAVApontok részletes listája megtalálható az archívum honlapján. NDA (Nemzeti Digitális Adattár) A program 2003-ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, digitális és interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve ennek révén az ágazati szervezetek könyvtárak, múzeumok, levéltárak digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. Az NDA a közszféra adatvagyonának elérését, újrahasznosítását hivatott segíteni. A magyar nyelvű kulturális és egyéb közérdekű online tartalmak minél szélesebb körű elérhetősége érdekében az NDA biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát: egyfelől adatbázist (katalógust) épít a partnerintézmények elektronikus dokumentumait a nemzetközi szabványoknak megfelelően leíró adatokból, másfelől szabadon hozzáférhető keresőt működtet az adatbázisban való kereséshez, harmadrészt biztosítja az ehhez szükséges műszaki hátteret. Az NDA a fejlesztés legújabb szakaszában a közösségi tartalomfejlesztést támogató eszközöket kínál a digitális archívum építéshez. Az NDA az interneten elérhető magyar nyelvű és magyar vonatkozású tartalmak leíró adatait (metaadatokat) gyűjti, rend

10 szerezi és teszi kereshetővé. A metaadatok digitálisan elérhető dokumentumok (kép, hang, szöveg, film) leíró adatai. Ilyen metaadat lehet egy mű szerzője, címe, keletkezésének ideje, tárgya, kulcsszavai stb. Könyvtári könyvek esetében a könyvek metaadatai találhatók meg a katalóguscédulákon. Ugyanígy az NDA a digitális tartalmak katalóguscéduláit gyűjti, rendszerezi és teszi elérhetővé, kereshetővé. Közadat Az elektronikus információszabadság törvény előírása értelmében az informatikáért felelős miniszter létrehozza és működteti a közérdekű adatok jegyzékét és az egységes közadat keresőt. A miniszter megbízásából a feladatot a Neumann Nonprofit Kft. látja el. A közadat kereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadat kereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is. A csatlakozott intézmények adatai bekerülnek a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékébe, mely az egységes közadat kereső alapjául szolgáló adatokat tartalmazza. A keresőben és a jegyzékben csak azok a közérdekű adatok találhatók meg, amelyekről az intézmények a jogszabály szerint készítettek és szolgáltattak leíró adatokat. MaNDA 2011 második felében várható a megvalósulása, a Magyar Nemzeti Filmarchívum átalakulásával jönne létre, teljes nevén Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. A magyar kultúrkincs valamennyi alkotását digitális formában rögzítenék és egy központi felületen tennék elérhetővé. 6 Könyvtár és közösségi oldalak A könyvtárak mint intézmények megjelennek a különféle közösségi oldalakon is. Az iwiw-en és a Facebookon is szép számban találunk könyvtári profilokat és oldalakat, sőt a Twitteren is követhetjük több könyvtár eseményeit. Hasznosak lehetnek az itt kapott információk könyvtári és kulturális programokról, eseményekről, illetve közvetlenül kapcsolatba kerülhetünk a könyvtárossal is rövid, gyors információk megszerzésére is lehetőség nyílhat. (Üzenetek és chat lehetősége.) Kifejezetten könyves közösségi oldalak is alakultak, az első ilyen itthon a Moly.hu. Regisztráció után kezelhetjük itt a saját könyveinket, virtuális polcokat alakíthatunk ki az általunk elolvasott, vagy olvasni kívánt könyvekből. Könyveket ajánlhatunk másiknak, és ajánlásokat olvashatunk. Követhetjük ismerőseink olvasmányait, ajánlásait, és más érdekességeket is kipróbálhatunk például az Észlelések menüpontban. Kissé később indult a Libri könyvközösségi oldala, a Könyvkolónia.hu. Hasonló, bár szűkebb körű funkciói vannak, mint a Molynak. Érdekes kezdeményezés a mitolvas.blog.hu. (Mit olvas az utca embere?) Ez egy olyan internetes blog, ahol a tagok összegyűjtik, hogy milyen könyveket láttak mások által olvasni, miközben az ország különböző pontjain járnak-kelnek, közlekednek, utaznak.. Elsőre talán nem tűnik érdekesnek, de ha belegondolunk kitűnő metszetet adhat arról, hogy tényleg mit is olvas az utca embere elsőre nem tűnik többnek A bdg könyvtárának online szolgáltatásai Iskolánk adatbázis szolgáltatásai elérhetők a könyvtári nyitva tartáson kívül, online hozzáféréssel is. A könyvtári és a gimnáziumi honlap nyitó oldaláról is egy kattintással a keresőfelületre juthatunk (http:// /sziren_0010.htm) Az online katalógusban könyvek adatain kívül megnézhetjük a kölcsönzési státuszát is: van-e benn a könyvtárban kölcsönözhető példány éppen az adott műből? Emellett a nálunk lévő könyvek listáját is követhetjük a netről. egy játéknál. de épp ebben rejlik az oldal varázsa, olyan, mint egy titkos leskelődés. A LibraryThing oldalán regisztrálva akár katalogizálhatjuk is a könyveinket, az olvasóközönség által már rögzített művek alapján könnyen létrehozhatjuk saját kis virtuális könyvtárunkat. (http://www.librarything.com) Könyvtári információs igényeinkkel, kérdéseinkkel nemcsak közvetlenül, hanem virtuálisan is megkereshetjük a könyvtárostanárokat. Kérdéseinket feltehetjük a könyvtár címén a Facebook chat ablakában vagy a könyvtári honlapon található Meebo boxban. Amikor a könyvtárostanár online rendelkezésre áll, ezt az ablakot láthatjuk a könyvtári honlapon. Az ablakban feltehetjük a kérdéseinket, és segítséget, választ kapunk ugyanezen a felületen A szervezet megalakulásának bejelentése és a várható digitalizálási tevékenység bemutatása videó előadásban: Utolsó letöltés:

11 A chat lehetősége rendelkezésre áll a Facebook profilunkon: a profilunk megtalálható a BDG Kvt címen, az oldalunk pedig igény szerint lájkolható (Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára). Szívesen segítünk online eszközökkel ezen a felületen is. Könyvtári információk találhatók részletesebben a weboldalunkon: Könyvtárunk története, különgyűjteményeink és könyvtári állományunk összetétele részletesebben megismerhetők itt. Könyvtári híreink, program- és könyvajánlók, kulturális hírek a blog bejegyzésekből követhetők, fel lehet iratkozni az RSS csatornánkra így mindig tudomásunkra jutnak az újdonságok. A programokat követhetjük az innen elérhető Eseménynaptárban is, a korábbi rendezvények fotói pedig a Fotótárban találhatók (Picasa). Más könyvtárak szolgáltatásai is elérhetők a könyvtárunkból. Az ODR-en keresztül 2006 óta könyvtárközi kéréseket bonyolítunk le igény szerint. Sajnos a visszapostázás költsége a szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli. Mivel iskolánk NAVA-pont, a NAVA dedikált hálózatán keresztül magyar filmek, archivált televízió műsorok is elérhetők a könyvtári gépekről. Könyvtárunk szerepel a Könyvtár.hu-n is: A regisztráló olvasók látják a szolgáltatásainkat, eseményeinket beállíthatják intézményünket a kedvenc könyvtáraik közé. Itt is keresni lehet a katalógusunkban egy egyszerűsített felületen. Az egy kilométeres körzetben található más könyvtárakról is tudomást szerezhetünk. Várunk a könyvtárunkban minden érdeklődőt virtuálisan is! Ajánlott linkek Nemzeti könyvtárak elérhetősége Nemzeti könyvtárak a világban: Európai nemzeti könyvtárak: Karlsruhe-i egyetem virtuális katalógusa: (Több nemzeti könyvtárban kereshetünk egyidejűleg) Magyar nemzeti könyvtár Országos Széchenyi Könyvtár: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: Országos szakkönyvtáraink Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára: Országgyűlési Könyvtár: Országos Idegennyelvű Könyvtár: Országos Mezőgazdasági Könyvtár: Országos Orvostudományi Könyvtár: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum: Fontosabb egyetemi könyvtárak Egyetemi könyvtárak: BME OMIKK: Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK): ELTE Egyetemi Könyvtár: Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum: PTE Egyetemi Könyvtár: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár: SZTE Egyetemi Könyvtár: Elektronikus és virtuális könyvtárak Elektronikus könyvtárak és gyűjtemények: Digitális Irodalmi Akadémia (DIA): Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK ): Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár: Könyv-e.hu: Európai elektronikus könyvtárak közös keresőfelülete: EUROPEANA Web Iskolai Könyvtár Könyvtári lelőhely-adatbázisok MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus): ODR lelőhely-adatbázisa: MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa:

12 Könyvtári információk, könyvtári portálok HUNOPAC Könyvtári információ Magyarországon: Könyvtár.hu Magyar OPAC-ok: MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus): MOKKA ODR-katalógus: Neumann-ház: Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális projektjei Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum (EPA) Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) Digitális Képarchívum (DKA) OSZK Digitális Könyvtára Bibliotheca Corviniana Digitalis Typographia honlap 100 éves a Nyugat (ünnepi honlap) LIBINFO Irodalom Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/endresz_katalin_konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: Jegyzetek 1. Hazánkban a könyvtári területet az évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza. (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. cgi?docid= tv) Utolsó letöltés: Ajánlott olvasmány Endrész Katalin: A könyvtári rendszer, könyvtártípusok. (http://palotas.mgk.u-szeged.hu/endresz_katalin_konyvtarak.pdf) Utolsó letöltés: A kiadókat jogszabály kötelezi arra, hogy minden náluk megjelent könyvből ingyenes példányokat szolgáltassanak be az OSZK és a magyar könyvtári hálózat számára. 4. A közzétételt az évi LXXVI. törvény a szerzői jogról szabályozza doc.cgi?docid= tv Utolsó letöltés: Pl.: Az információkeresés általános menete és alapjai, keresőnyelvek, logikai műveletek Utolsó letöltés: A szervezet megalakulásának bejelentése és a várható digitalizálási tevékenység bemutatása videó előadásban: Utolsó letöltés:

13 ISBN A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben A kérő könyvtárak szemével Koltay Klára kkoltay@lib.unideb.hu Elvárások - kapcsolatok MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ 2010. február

Részletesebben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben

Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. Veszprém, NIIF Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben Networkshop, 2012. április 11. Tartalom 1. Mobil fejlesztések E-book formátumok MEK (Magyar

Részletesebben

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata Koltay Klára DEENK Miről lesz szó? Az ODR fejlesztések legfontosabb célkitűzési MOKKA ODR összeolvadó szolgáltatások Feltöltések: bibliográfiai és példányadatok

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

Tanuljunk együtt! Ajánlás

Tanuljunk együtt! Ajánlás Crux segédlet Ajánlás Készült: a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0050 Tudásdepó-Expressz a Kecskeméti Főiskolán: Olvasás, érték, korszerűség informális és nem formális készségek fejlesztése az élethosszig tartó

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK A bibliográfiák rendszerező jegyzékek, amelyek a dokumentumokról készült leírásokat, valamilyen nézőpont vagy elv alapján egységben láttatják, értelmezik, visszakereshetővé

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Három az egyben. Közös keresõ az elektronikus könyvtárban

Három az egyben. Közös keresõ az elektronikus könyvtárban Moldován István Három az egyben Közös keresõ az elektronikus könyvtárban http://mek.oszk.hu/kozoskereso Az internetes szolgáltatások természetes jellemzője egyrészt a sokféleség, a sokszínűség, másrészt

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES Jelölje, hogy melyik a hibás válasz! A célt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága legyen a Lisszaboni stratégia fogalmazta meg HIBAS az eeurope 2005 program fogalmazta meg Jelölje, hogy

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

A Magyar Országos Levéltár Könyvtára

A Magyar Országos Levéltár Könyvtára A Magyar Országos Levéltár Könyvtára Online katalógusunk a Levéltár honlapjának stílusában készült. Sok szempontú keresésre ad lehetőséget. Hetente egyszer frissül az új leírásokkal és a kölcsönzési adatokkal.

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z Olvasóink otthonról is kereshetnek az EBSCOhost adatbázisban, olvasójegy számuk megadásával. (pl.: VFMK és hat számjegy) http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,cpid&custid=s5028516 Vonalkódunk

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Tudományos adatbázisok Abonyi Brigitta könyvtáros NKE EKKL ÁKK Kari Könyvtár Nemzeti Közszolgálati Egyetem AZ NKE HONLAPJÁN

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24.

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Két könyvtár egyesítése: Modell Divatiskola Könyvtára 18 396 db 459 doboz Simon Ferenc Cipő- és Bőripari Szakközépiskola Könyvtára

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN

VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN VÁLTOZÁSOK, IRÁNYOK A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAKBAN SZÉKELYNÉ TÖRÖK TÜNDE ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR MI LESZ VELED, FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR?...nem tudjuk, hogyan alakul a könyvtáros szakma......mi

Részletesebben

Cikkarchívum fejlesztése

Cikkarchívum fejlesztése Cikkarchívum fejlesztése Burmeister Erzsébet Cséfai János Miskolci Egyetem Monguz Kft. Könyvtár, Levéltár, Múzeum. április 27-29. Előzmények eszközök beszerzése TIOP 1.2.3 Tudásdepó Express pályázat szerverek

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete Útmutatómmal segíteni kívánok nyújtani azoknak, akik TextLib integrált könyvtári rendszert asználó könyvtárak internetes WebOPAC felületén kutatnak.

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette: Kerekes Mónika Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2009. április 24. A Magyar Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Iskolai könyvtári szolgáltatásaink

Könyvtár a Berzsenyiben. Iskolai könyvtári szolgáltatásaink Könyvtár a Berzsenyiben Iskolai könyvtári szolgáltatásaink könyvtár a berzsenyiben 1. Iskolai könyvtári szolgáltatásaink A kötet megjelenését az Új Széchenyi Terv pályázati támogatása tette lehetővé, az

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Vendég felhasználó. TÁMOP / H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Vendég felhasználó. TÁMOP / H-1089 Budapest, Baross u. 133., IV. em FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Vendég felhasználó 1 Üdvözöljük a Kutatótérben A felső menüsor 1. Megnyomásával előugrik a bal oldali menü 2. A csúszka elhúzásával is láthatóvá válik a bal oldali menüsor, illetve

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI SZAKMAI BESZÁMOLÓ (3522/00151) DIGITÁLIS FOTÓTÁR A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fotógyűjteményeinek felhasználóbarát közzététele a múzeum honlapján A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat:

Feladatukat tekintve a következő csoportokba szokták sorolni a könyvtárakat: KÖNYVTÁRAK A könyvtár négyezer éves története során újra és újra megújulva, mindig alkalmazkodott a különböző korok elvárásaihoz, illetve kommunikációs adottságaihoz és lehetőségeihez. A ma társadalma

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat 9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat Könyvtárak történetéről Asszurbanipal király ninivei könyvtára (i.e. 650) 20 ezer agyagtábla Alexandriai Muszeion könyvtár (Ptolemaiosz alapítottota i.e. III.sz) kb.

Részletesebben

b o o k s 2 e b o o k s. e u

b o o k s 2 e b o o k s. e u eod eod eod eod eod eod EOD az MTA Könyvtárában Kapus Erika tájékoztató könyvtáros Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály b o o k s 2 e b o o k s. e u ebooks on Demand e-könyvek megrendelésre 10 ország

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével

1. MELLÉKLET. Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével 1. MELLÉKLET Szakmai ajánlat Ajánlatunkban olyan rendszerfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára, ami igazodva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

Az export főbb trendjei az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzésében

Az export főbb trendjei az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzésében Az export főbb trendjei az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzésében Országos Könyvtárügyi Konferencia 2012 Magyar könyvtári hálózat határok nélkül szekció Paulik Péter Országos Széchényi

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben