7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele Biztonsági események bejelentése, kezelése A hatóság egyes további feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7."

Átírás

1 Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Felhatalmazás Az ajánlás célja Az ajánlás hatálya Szerepkörök Érintett szervezet A szervezet vezetője A rendszer biztonságáért felelős személy A rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy Hatóság Ágazati biztonsági felügyelet Szakhatóság Eseménykezelő központ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Képző szervek Elektronikus ügyintézési felügyelet A rendszerek biztonsági osztályba sorolása A biztonsági osztály fogalma A biztonsági osztály meghatározása Besorolási példák A szervezetek biztonsági szintje A biztonsági szint fogalma A biztonsági szint meghatározásának módja A védelmi előírások teljesítése A védelmi előírás fogalma, értelmezése Kapcsolódó követelmények Képzés Képzettségi, képzési követelmények Képzés szervezése Eljárásrend

3 7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele Biztonsági események bejelentése, kezelése A hatóság egyes további feladatai Jogkövetkezmények Informatikai biztonsági szabályzat Lépésről lépésre

4 1 BEVEZETÉS 1.1 Felhatalmazás A közigazgatási és igazságügyi miniszter az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, e-közigazgatásért való, valamint egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. -ában meghatározott feladatkörében, mint elektronikus ügyintézési felügyelet, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 161. (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében a műszaki és biztonsági előírások vonatkozásában a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének megfelelően, a (2) bekezdésében meghatározott módon, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével a jelen ajánlást bocsátja ki. 1.2 Az ajánlás célja Az ajánlás - a felhatalmazásnak megfelelően - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatóknak kíván segítséget nyújtani az elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésben, az előírt dokumentáció elkészítésében, az elektronikus ügyintézési felügyelettel és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatósággal való kapcsolattartásban. Az ajánlás ugyanakkor alkalmazható általánosabb körben is, az Ibtv. hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatos biztonsági követelmények teljesítéséhez kapcsolódó útmutatóként. Az ajánlás elősegíti az alábbi jogszabályok egységes alkalmazását: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról (Ibtv.), 4

5 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (Szeüszr.), 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről, 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról (Hatr.),./2013. ( ) NFM rendelet az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről (Nyilvr.),../2013. (......) NFM rendelet az elektronikus információbiztonsággal és az egyes elektronikus információs rendszerekkel kapcsolatos technológiai követelményekről (Kövr.),./2013. (...) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról (Képzésr.), 1.3 Az ajánlás hatálya Az ajánlás alkalmazása a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatókra nézve nem kötelező, ugyanakkor a Szeüszr. 19. (3) bekezdése értelmében, amennyiben a szolgáltató az ajánlás alkalmazásáról nyilatkozik, úgy az elektronikus ügyintézési felügyelet az ellenőrzés során az ajánlásban rendezett kérdésekben kizárólag az ajánlásnak való megfelelést ellenőrzi. Az ajánlásban foglalt elvárások követése így a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók alapvető érdekeit is szolgálja. 5

6 2 SZEREPKÖRÖK 2.1 Érintett szervezet Az Ibtv. hatálya alá tartozó szervek és ezen szervek számára adatkezelést végzők, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói. A rendszerre előírt feltételeket a szervezetnek olyan mértékig kell teljesíteni, amely mértékig az adott rendszer tekintetében kapott jogosultságai birtokában arra képes. 2.2 A szervezet vezetője A szervezet vezetőjének fogalmát az Ibtv. nem határozza meg, viszont a Képzésr. értelmezésében nem feltétlenül a szervezet egyszemélyi vezetője értendő alatta, hanem az a vezető, akit a szervezeti és működési szabályzat vagy munkaköri leírás az elektronikus információs rendszerek védelmére kijelöl. A szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek védelméről a jogszabályokban meghatározott szabályozási, személyi és technikai feltételek biztosításával, a rendszeres elemzések, ellenőrzések, auditok végrehajtásával. Gondoskodik az események nyomonkövethetőségének biztosításáról, a biztonsági események hatékony kezeléséről, az igénybe vett közreműködőkre vonatkozó feltételek szerződéses teljesüléséről (kivéve abban az esetben, ha a közreműködő igénybevételét jogszabály írja elő). A szervezet vezetője együttműködik a hatósággal a hatóság feladatainak elvégzésében. 2.3 A rendszer biztonságáért felelős személy A rendszer biztonságáért felelős személy felel a rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok ellátásáért a jogszabályi előírásokkal összhangban. Elvégzi vagy irányítja a kapcsolódó feladatokat, a biztonsági szabályzatok elkészítését, véleményezi a szerződéseket, egyéb szabályzatokat biztonsági szempontból, a biztonsági eseményekről bejelentést tesz, kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, tájékoztatást ad a szervezet vezetőjének. Felelőssége kiterjed a rendszer teljes életciklusára a tervezéstől a karbantartásig, és nem átruházható közreműködők bevonása esetén sem. Az Ibtv. a rendszer biztonságáért felelős személy esetében büntetlen előéletet és később részletezendő képzetségi, képzési követelményeket ír elő. A Hatr. értelmezésében a rendszer biztonságáért felelős személy lehet külsős, részmunkaidős és a feladatot több szervezetnél is végezheti párhuzamosan. 6

7 2.4 A rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy A jogszabályok a biztonsággal összefüggő feladatok ellátásának a felelősségét nem osztják tovább, így az abban részt vevő személyek részére csak tanfolyami képzést, illetve továbbképzést írnak elő. 2.5 Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH), az NFM önálló feladatkörrel és hatósági jogkörrel rendelkező szervezeti egysége, a mely a törvényben meghatározott kivételektől (minősített adatot kezelő rendszerek, honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és NMHH rendszerei) eltekintve az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszerek biztonságának felügyeletét látja el. A hatóság feladatainak ellátása során: ellenőrzi az információtechnológiai fejlesztési projektekben az információbiztonsági követelmények teljesülését, ellenőrzi az elektronikus információs rendszerek osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintje megállapítását, ellenőrzi a besorolásra vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelmények teljesülését. 2.6 Ágazati biztonsági felügyelet Az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszerek biztonságának felügyeletét minősített adatot kezelő rendszerek, a honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és az NMHH rendszerei esetében az illetékes miniszter látja el a rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokat tartalmazó rendeletben meghatározott módon (lásd pl. 16/2013. (VIII. 30.) HM rendelet, 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet, 34/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet). 2.7 Szakhatóság A hatóság feladatainak ellátása során a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatóságként vagy a hatóság egyedi felkérése alapján jár el különösen az alábbi területeken: sérülékenység-vizsgálatokat végez, a bejelentett biztonsági eseményekre műszaki vizsgálatot végez. 7

8 2.8 Eseménykezelő központ Az Ibtv-ben foglalt biztonsági események kezelését végzi a kormányzati eseménykezelő központ a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (BM) irányítása alatt. A kormányzati eseménykezelő központhoz tartozik az összes rendszer a minősített adatot kezelő rendszerek, honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és NMHH rendszerei kivételével, melyek vonatkozásában ágazati eseménykezelő központok hozhatók létre. 2.9 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Az NKE a képzési tevékenység ellátásával összefüggésben kidolgozza a vezetők, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzési, továbbképzési követelményeit, oktatási programját, illetve gondoskodik a vezetők, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek és az általuk irányított szervezeti egységek munkatársai képzéséről és éves továbbképzéséről Képző szervek Képző, ill. továbbképzést végző szerv bármely felsőoktatási intézmény lehet (továbbképzést végző szerv esetén egyéb, képzési engedéllyel rendelkező szervezet is), mely biztosítja az oktatókat, helyszínt, vizsgáztatás lehetőségét, segédanyagokat és egyéb eszközöket Elektronikus ügyintézési felügyelet A Ket-ben definiált szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás az elektronikus ügyintézési felügyeletnek tett bejelentés, esetenként a felügyelet engedélye alapján nyújtható. A felügyelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében ajánlásokat bocsát ki. A hatóság együttműködik a Ket-ben meghatározott elektronikus ügyintézési felügyelettel a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatókra vonatkozó biztonsági követelmények teljesülésének ellenőrzésében. 8

9 3 A RENDSZEREK BIZTONSÁGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 3.1 A biztonsági osztály fogalma Az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszereket a jogszabályi rendelkezések, illetve kockázatelemzés alapján öt fokozatú (1-től 5-ig szigorodó) skálán biztonsági osztályba kell sorolni külön-külön a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából. 3.2 A biztonsági osztály meghatározása A biztonsági osztályba sorolást: már működő rendszer esetén július 1-ig el kell végezni legalább háromévenként el kell végezni minden rendszer esetében; soron kívül el kell végezni az alábbi esetekben: o a rendszer biztonságát érintő jogszabályváltozás, o új rendszer bevezetése, o a szervezet státuszában, illetve az általa kezelt vagy feldolgozott adatok vonatkozásában bekövetkező változás. A biztonsági osztályba sorolást dokumentált módon kell végezni. A besorolást a szervezet vezetője hagyja jóvá, és a szervezet informatikai biztonsági szabályzatában kell rögzíteni. A rendszerek biztonsági osztályba sorolásához elvégzendő kockázatelemzésre a Kövr. 3. melléklete nem határoz meg alkalmazandó szabványokat vagy módszertanokat, de meghatározza a vizsgálandó kártípusokat és javaslatot tesz a biztonsági osztályba sorolásra a kapcsolódó lehetséges kármértékek alapján. Fontos, hogy a Kövr. szerint javasolt besorolás csak tájékoztató jellegű, a tényleges besorolás az érintett szervezet felelőssége. A biztonsági osztályba sorolásnál nem a lehetséges legnagyobb kárérték, hanem a releváns, bekövetkezési valószínűséggel korrigált fenyegetések által okozható kárnagyságot kell, vagy lehet figyelembe venni, a szervezet döntésétől függően. A szervezet vezetője az Ibtv-ben meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus információs rendszerre irányadó biztonsági osztálynál magasabb, kivételes esetben indoklással ellátva alacsonyabb biztonsági osztályt is megállapíthat az elektronikus információs rendszerre vonatkozóan. A hatóság (a minősített adatot kezelő rendszerek, honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és NMHH rendszerei kivételével) a szervezet által megállapított biztonsági osztályt felülbírálhatja és magasabb, indokolt esetben alacsonyabb szintű osztályba sorolást is megállapíthat. 9

10 A következő alfejezetben néhány szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás példáján keresztül mutatjuk be a Kövr. 3. mellékletének alkalmazását. 3.3 Besorolási példák Az elektronikus iratok kezelése SZEÜSZ igénybevétele egy szervezet részéről egy tipikus kiszervezési konstrukció, ugyanakkor világosan kell látni, hogy a besorolás az adatok biztonságáért felelős vezető feladata, azaz a SZEÜSZ szolgáltatást igénybe vevő szervezet vezetőjének a felelőssége. A SZEÜSZ általános jellemzői alapján a biztonsági osztályba sorolásra az alábbi javaslat adható: Szempont Biztonsági osztály Megjegyzés Bizalmasság 2-5 Az iratkezelő rendszerben kezelt legérzékenyebb irattól függően. Sértetlenség 4-5 Mivel a rendszerben való illetéktelen módosítással elérhető lenne, hogy nem az átvett és iktatott elektronikus irat kerül megőrzésre, kezelésre. Rendelkezésre állás Az irattárazás funkciót végző alrendszer (ami vagy egy külső elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás SZEÜSZ vagy egy saját zárt rendszer) esetében, mivel az irattárban kezelt elektronikus iratok elvesztése vagy el nem érhetősége komoly anyagi és erkölcsi károkat okozna a hatóságnak. A többi (átvétel, felbontás, stb.) funkciót végző alrendszer esetében, mivel ezek átmeneti el nem érhetősége kisebb károkat okozna. A kiszervezéses modellben ezt úgy kell értelmezni, hogy a (külső) SZEÜSZ szolgáltató által ténylegesen megvalósított biztonsági szintnél magasabb biztonsági fokozatú iratok kezelésének kiszervezése az adott szolgáltató irányába nem lehetséges. Nyilvánvalóan az elektronikus iratokat kezelő rendszereknek meg kell felelniük azoknak a biztonsági elvárásoknak is, melyeket a 24/2006 BM IHM NKÖM együttes rendelet 1. sz. mellékletének 7. pontja (Jogosultság, adatbiztonság, adatvédelem) fogalmaz meg. Egy másik, a felhő alapú kiszervezés lehetőségét (is) biztosító SZEÜSZ az informatikai háttér szolgáltatása. Ebben az esetben az Ibtv. rendelkezéseinek való megfelelésből olyan jellegű követelmények vezethetők le, hogy például milyen biztonsági osztályokba sorolt alkalmazás rendszerek számára szolgáltathat felhő alapú infrastruktúra háttérszolgáltatást a SZEÜSZ szolgáltató. Ennek vizsgálatakor figyelembe kell venni a SZEÜSZ szolgáltató által nyújtott felhő szolgáltatások megvalósulási módozatait (privát vagy publikus, illetve helyi vagy kiszervezett) Egyes modellek 10

11 alkalmazása érzékeny adatok és rendszerek esetén egyáltalán nem javasolt, vagy csak bizonyos biztonsági fokozatba sorolt rendszerek esetén, megfelelő biztonsági határvédelmi megoldások alkalmazása mellett. Egy egyszerűbb SZEÜSZ, az elektronikus aláírás ellenőrzése szolgáltatás általános jellemzői alapján a biztonsági osztályba sorolásra az alábbi táblázat szerinti javaslat adható: Szempont Biztonsági osztály Megjegyzés Bizalmasság 2 Mivel nem kezel bizalmasság szempontjából kiemelten védendő adatokat. Sértetlenség 4-5 Mivel a rendszerben való illetéktelen módosítással elérhető lenne, hogy a szolgáltatás ellenőrzési eredménye (az aláírás érvényessége, a dokumentum sértetlensége vagy egyéb szempontokat illetően) nem a helyes eredményt mutatja. Rendelkezésre állás 4-5 Mivel az egyes hatósági eljárásokban előírás lehet a gyors reakció a hatóság részéről, mely nem rendelkezésre álló szolgáltatás esetén komoly fennakadásokat okozhat. Érdemes arra is gondolni, hogy ugyanaz a SZEÜSZ más megítélés alá esik, ha a szervezeten belüli infrastruktúrán működik, mint kiszervezett szolgáltatásként. Így például a rendelkezésre állás követelményének teljesítésével összefüggésben - mivel az elektronikus aláírás ellenőrzése nagy számítási kapacitást igényelhet a SZEÜSZ oldalán - egy kiszervezett modellben a SZEÜSZ szolgáltatónak megelőző intézkedéseket kell tenni az elárasztásos (DoS) támadások kivédésére. Ugyanez a belső infrastruktúrán általában nem merül fel. 11

12 4 A SZERVEZETEK BIZTONSÁGI SZINTJE 4.1 A biztonsági szint fogalma A szervezet biztonsági szintje a szervezet felkészültségének, védelmi képességének fokmérője. A szervezetek biztonsági szintje a rendszerek biztonsági osztályozásához hasonlóan öt fokozatú skálán értelmezett az Ibtv. alapján. A Kövr. 4. melléklete jellemzi az egyes szinteket a szervezet védelmi képességeinek rövid összefoglalásával. Ezt itt nem ismételjük meg, csak kiemeljük az öt szint megkülönböztetésére leginkább alkalmas kulcsszavakat. A szervezet biztonsági szintje: 1. ha az információbiztonság folyamatai ad hoc jellegűek 2. ha az információbiztonság folyamatai részben szabályozottak 3. ha az információbiztonság folyamatai jól szabályozottak, dokumentáltak és az adminisztratív védelmi intézkedéseket hatékony logikai védelmi intézkedések támogatják 4. ha az információbiztonság folyamatai irányítottak és mérhetőek 5. ha az információbiztonság folyamatai optimalizáltak, automatizáltak, követik a legjobb gyakorlatot 4.2 A biztonsági szint meghatározásának módja A biztonsági szint meghatározását: első alkalommal július 1-ig el kell végezni legalább háromévenként el kell végezni az elvárt minimális biztonsági szint elérését követően; soron kívül el kell végezni az alábbi esetekben: o a rendszer biztonságát érintő változás, o új rendszer bevezetése. A szervezet biztonsági szintbe sorolását dokumentált módon kell végezni. A besorolást a szervezet vezetője hagyja jóvá, és a szervezet informatikai biztonsági szabályzatában kell rögzíteni. Minimális elvárás, hogy a védelmi képesség szintje feleljen meg a legmagasabb biztonsági osztályba tartozó rendszerei biztonsági besorolásának. Egyes szervezetek estén a rendszerek biztonsági osztályának besorolásától függetlenül az Ibtv. előírja a minimális védelmi képesség szintjét. Ezt az alábbi táblázat foglalja össze. 12

13 Szervezet Köztársasági Elnöki Hivatal Országgyűlés Hivatala Alkotmánybíróság Hivatala Alapvető Jogok Biztosának Hivatala központi államigazgatási szervek (a Kormány és a kormánybizottságok kivételével) Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok ügyészségek Állami Számvevőszék Magyar Nemzeti Bank fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi és nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületének hivatalai, hatósági igazgatási társulások Elvárt minimális biztonsági szint 2 3 Magyar Honvédség 4 a jogszabályban meghatározott, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói az európai létfontosságú rendszerelemmé és a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelemek Egyéb 5 Legmagasabb fokú védelmet igénylő rendszere legmagasabb biztonsági osztályának szintje A szervezet a minimális besorolási szintnél magasabb szintű besorolást is megállapíthat. A hatóság ill. az Ibtv. által meghatározott esetekben az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét és ellenőrzését ellátó ágazati szerv a szervezet által megállapított biztonsági szintet felülbírálhatja és magasabb, indokolt esetben alacsonyabb szintű besorolást is megállapíthat. 13

14 5 A VÉDELMI ELŐÍRÁSOK TELJESÍTÉSE 5.1 A védelmi előírás fogalma, értelmezése A Kövr. határozza meg a rendszerek biztonsági osztály és a szervezet biztonsági szint szerinti besorolása fokozatának emelkedésével párhuzamosan szigorodó védelmi előírásokat. Az előírások védelmi intézkedéseket határoznak meg egy katalógusból adminisztratív, fizikai és logikai intézkedési területeken. Az adminisztratív és fizikai védelmi intézkedések kizárólag a szervezet biztonsági szintjétől, míg a logikai védelmi intézkedések rendszerenként és külön-külön a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontja szerinti biztonsági osztálynak megfelelően kerültek meghatározásra. Képzeljünk el egy rendszert mely bizalmasság és sértetlenség szempontjából 5. biztonsági osztályba tartozik, de rendelkezésre állás szempontjából 2. biztonsági osztályba. Ilyen lehet például egy bizalmas adatokat tartalmazó adatbázis melynek a napi munkavégzés során nem kell elérhetőnek lennie. A Kövr. 2. mellékletének logikai védelmi intézkedések c. táblázata alapján az alábbi intézkedéseket kell tenni. Ebben a példában - hiába magas a bizalmasság és sértetlenség szerinti biztonsági osztály - az üzletmenet folytonosság tervezéséhez kapcsolódó dokumentálás területén csak az alábbiaknak kell megfelelni: : meg kell fogalmazni az üzletmenet folytonosságra vonatkozó eljárásrendet és : el kell készíteni a vonatkozó üzletmenet folytonossági tervet informatikai erőforrás kiesésekre ( ), de nem kell biztosítani a magasabb rendelkezésre állási igényű biztonsági osztályoknál előírt bővítményeket ( ). Ugyanakkor - hiába alacsony a rendelkezésre állási igény - a magas szintű sértetlenségi besorolásból következően az alábbiaknak kell megfelelni: : mentéseket kell végezni a rendszer adatairól ( ), sőt azokat rendszeresen megbízhatósági és sértetlenségi tesztnek kell alávetni ( ), de a kiegészítéseket már nem kell biztosítani : biztosítani kell a rendszer korábbi állapotba történő helyreállításának és újraindításának lehetőségét ( ), sőt a félbeszakadt tranzakciókat is helyre kell tudni állítani ( ), de a kiegészítést már nem kell biztosítani. Az adminisztratív és fizikai védelmi intézkedéseknél mindenhol a legmagasabb elvárásoknak kell megfelelni, mert a szervezet biztonsági szintje 5. fokozatú lesz automatikusan. Meghatározott feltételekkel és körültekintő indoklással a szervezet a reá irányadó biztonsági szinthez tartozó egyes biztonsági intézkedések helyett alkalmazhat egyenértékű vagy összemérhető védelmet nyújtó helyettesítő intézkedéseket is. 14

15 5.2 Kapcsolódó követelmények Az Ibtv. alapján a rendszerekre vonatkozó védelem elvárt erősségének eléréséhez a szervezetnek lehetősége van a biztonsági intézkedések fokozatos kivitelezésére. Ennek keretében az első vizsgálatkor megállapított biztonsági osztályt, illetve szintet alapul véve, minden egyes következő, magasabb biztonsági osztályhoz, illetve szinthez rendelt biztonsági intézkedések kivitelezésére két év áll rendelkezésére. Ha a szervezet egy rendszer vizsgálata során a vonatkozó biztonsági osztály meghatározásából következően hiányosságot állapít meg a létező védelmi intézkedések területén, akkor a vizsgálatot követő 90 napon belül cselekvési tervet készít a hiányosság megszüntetésére. Ugyanez történik, ha a vizsgálat alapján a szervezet a rá előírt minimális biztonsági szintnek nem felel meg. Ha a biztonsági szint a vizsgálat alapján az 1. szintet nem éri el, akkor az 1. szint eléréséhez szükséges intézkedéseket a vizsgálatot követő egy éven belül meg kell valósítani. Mivel az első vizsgálat lehetséges legkésőbbi időpontja július 1., az 1. szintet minden szervezetnek legkésőbb június 1-ig kell elérnie. 15

16 6 KÉPZÉS 6.1 Képzettségi, képzési követelmények Képzettségi követelményt az Ibtv. csak a rendszer biztonságáért felelős személy esetében ír elő: csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. A törvény hatálybalépésekor már a feladatot ellátó személy estében a képzettséget a hatálybalépést követő öt éven belül (2018. július 1-ig) kell megszerezni. Nem kell képzettséget szereznie annak a személynek, aki rendelkezik érvényes CISA vagy CISSP oklevéllel vagy e szakterületen szerzett 5 év szakmai gyakorlattal. Az előírt szakképzettség megnevezése: elektronikus információbiztonsági vezető, mely két féléves, iskolarendszerű szakirányú továbbképzés keretében szerezhető meg. A képzésre az vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel és angol nyelvű alapfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A Képzésr. rendelet meghatározza az Ibtv. rendelkezéseivel összhangban az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy és a szervezet vezetője kötelező, egyszeri képzésének tárgyköreit és időtartamát. A jogszabályok nem írnak elő határidőt a képzés elvégzésére. A Képzésr. (az Ibtv-vel összhangban) éves továbbképzést ír elő a szervezet vezetője, a rendszer biztonságáért felelős személy és a rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek részére a rendeletben meghatározott tárgykörben és időtartamban. Az előírt oktatásokról a szervezet vezetője köteles gondoskodni. 6.2 Képzés szervezése A Ibtv értelmében a vezetők és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzési, továbbképzési követelményeit, oktatási programját, illetve az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzettségi követelményeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) dolgozza ki. A képzés, továbbképzés formáit, tartalmát a Képzésr. határozza meg. Az Ibtv. és a Képzésr. értelmében az NKE gondoskodik a vezetők, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek és az általuk irányított szervezeti egységek munkatársai képzéséről, tanfolyami képzéséről és éves továbbképzéséről. 16

17 7 ELJÁRÁSREND Az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszerek biztonságának felügyeletét a törvényben meghatározott kivételektől (minősített adatot kezelő rendszerek, honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és NMHH rendszerei) eltekintve az NFM szervezeti egysége, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH, jelen fejezetben a továbbiakban: hatóság) látja el. A hatóság eljárásainak ügyintézési határideje hatvan nap, amelyet a hatóság vezetője indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat. A hatóság eljárása során (előzetes értesítéssel vagy indokolt esetben anélkül) helyszíni ellenőrzés keretében jogosult önállóan, a szakhatósággal vagy más hatósággal együtt is a helyiségekbe belépni, okiratokat, egyéb dokumentumokat, eszközöket, rendszereket, biztonsági intézkedéseket megismerni, másolatot készíteni, belépési jogosultságot kapni. A szervezet vezetője köteles együttműködni a hatósággal az ellenőrzés lefolytatásához szükséges feltételek biztosításával. 7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele Az Ibtv. értelmében a szervezet szeptember 1-ig köteles bejelenteni a hatóság részére az alábbi adatokat: szervezet azonosító adatai, a rendszer biztonságáért felelős személy természetes személyazonosító adatai, telefon- és telefaxszáma, címe, a 13. (8) bekezdésében meghatározott végzettsége. A szervezetnél csak olyan személy végezheti a rendszer biztonságáért felelős személy feladatait, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. A hatóságnak meg kell küldeni a vonatkozó munka-, megbízási vagy más szerződés másolatát, amelyhez csatolni kell az adott személy végzettségét, képzettségét igazoló okirat, vagy a szakterületi gyakorlatot igazoló okirat vagy nyilatkozat másolatát október 1-ig kell megküldeni a hatóság részére a szervezet informatikai biztonsági szabályzatát Ha a rendszer biztonságért felelős személy, szervezet kijelölése vagy az informatikai biztonsági szabályzat elkészítése a határidőn belül a szervezetnek fel nem róható okból nem teljesül, ugyanazon határidővel a hatóságot erről tájékoztatni kell a teljesítést akadályozó ok és a teljesítés határidejének megjelölésével. Ha a szervezet az Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenységét a rendelet hatálybalépését követően kezdi meg, az adatközlést a tevékenység megkezdését megelőző 8 napon belül kell elvégezni. A korábban megküldött adatokban történt változást a változást követő 8 napon belül kell megküldeni a hatóság részére. 17

18 Az adatok megküldésére a hatóság elektronikus űrlapot biztosít, mely az ÁNYK alkalmazással tölthető ki és a Ket. szerint alkalmazható módokon küldhető be. 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése Az Ibtv. értelmében a rendszer biztonságáért felelős személy a törvény hatálya alá tartozó bármely rendszerét érintő biztonsági eseményről tájékoztatni köteles a hatóságot a biztonsági eseményre vonatkozó összes információ megadásával, a kapcsolódó dokumentumok csatolásával. A bejelentések megküldésére a hatóság elektronikus űrlapot biztosít, mely az ÁNYK alkalmazással tölthető ki és elektronikus úton küldhető be. Az érintett szervezet a biztonsági eseményekről technológiai naplót köteles vezetni, amely tartalmazza az esemény kapcsán tett intézkedéseket, és azok eredményét is. Nem kell bejelenteni a hatóság felé azokat a biztonsági eseményeket, amelyeket az érintett szervezet el tudott hárítani, és amelyek kárt vagy működésbeli kiesést nem okoztak (naplót azonban ezekről is vezetni kell). A hatóság a biztonsági eseményeket haladéktalanul megvizsgálja, és annak alapján szükség esetén megteszi a biztonsági esemény elhárítására irányuló intézkedéseket. Ennek során a bejelentés tartalmáról értesíti az illetékes eseménykezelő központot vagy az esetleg érintett más hatóságot. Szükség esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: szakhatóság) végzi a biztonsági események adatainak műszaki vizsgálatát, és tesz ez alapján javaslatot a biztonsági esemény által okozott kár elhárítására. A kormányzati eseménykezelő központ (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), valamint - a honvédségi, rendvédelmi, diplomáciai szervek, NAV, Információs Hivatal és NMHH rendszerei esetében - az ágazati eseménykezelő központok is részt vesznek a biztonsági események kezelésében. 7.3 A hatóság egyes további feladatai A hatóság (engedélyezési eljárás keretében) ellenőrzi és az előírásoknak való megfelelés esetén engedélyezi az Európai Unió tagállamaiban történő rendszerüzemeltetést. Ha a külföldön végzett adatkezelésre vagy rendszerüzemeltetésre nemzetközi szerződés alapján kerül sor, a hatóságot tájékoztatni kell az érintett adatokról, az adatfeldolgozó, vagy üzemeltető személyéről, és a szerződéses jogviszony tartalmáról. A hatóság a tájékoztatást további eljárás lefolytatása nélkül tudomásul veszi. Az Ibtv. hatálya alá tartozó rendszerek Európai Unió tagállamain kívül történő üzemeltetését a törvény nem teszi lehetővé (a honvédségi és zárt célú diplomáciai rendszerek kivételével), ennek ellenőrzése is a hatóság feladata. A hatóság jogosult a központi és az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek tervezési szakaszában ellenőrizni az információbiztonsági követelmények megtartását. Ennek érdekében a projekt tervezési szakában a hatóság részére véleményezésre meg kell küldeni a vonatkozó biztonsági osztályba sorolást és biztonsági szint meghatározást, továbbá mindazon 18

19 dokumentációkat, amelyek alapján a biztonsági és termékminősítési követelmények megvalósulása ellenőrizhető. A projekt folyamatában, az egyes projekt szakaszok zárását legkevesebb harminc nappal megelőzően kell a hatóság rendelkezésére bocsátani a kapcsolódó elektronikus információbiztonsági dokumentációt, hogy annak észrevételei, vagy kifogásai a projekt terveken, vagy a projekt tárgyán átvezethető és alkalmazható legyen. A hatvan napnál rövidebb időtartamú projektek esetén a dokumentációt legkésőbb a projekt befejezésekor kell a hatóság rendelkezésére bocsátani. A hatóság a dokumentumok tekintetében a szakhatóság véleményét kikéri. A rendszerek biztonsági osztályba sorolásának és a szervezet biztonsági szintbe sorolásának ellenőrzése és az ellenőrzés eredménye alapján döntés meghozatala a hatóságnak megküldött információk alapján történik. A besorolás elfogadása nem zárja ki a döntés későbbi felülvizsgálatát. A hatóság az eljárása során döntésében meghatározhat a bejelentettnél magasabb biztonsági besorolást, illetve javaslatot tehet alacsonyabb besorolásra. A hatóság (ellenőrzési terv alapján) ellenőrzi a rendszerek osztályba sorolását és a szervezetek biztonsági szintjeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelmények teljesülését. Ez alapján szükség esetén elrendeli a feltárt vagy tudomására jutott biztonsági hiányosságok elhárítását, és ellenőrzi az elhárítás eredményességét. A hatóság ezen feladatának ellátása során a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatóságként jár el. 7.4 Jogkövetkezmények A hatóság a rendszerek, és az azokban kezelt adatok biztonsága érdekében jogosult megtenni, elrendelni, ellenőrizni minden olyan, a rendszer védelmére vonatkozó intézkedést, amellyel az érintett rendszert veszélyeztető fenyegetések kezelhetőek. Ha a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat a hatóság felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy nem tartja be, a hatóság (nem költségvetési szerv esetében) bírságot szabhat ki, illetve (költségvetési szerv esetében) információbiztonsági felügyelő kirendelését kezdeményezheti. 19

20 8 INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Az Ibtv. előírja, hogy biztonsági osztályba sorolást és a biztonsági szintbe sorolás eredményét a szervezet informatikai biztonsági szabályzatában (IBSZ) kell rögzíteni, melyet a szervezet vezetője ad ki és a hatóság részére tájékoztatás céljából megküld legkésőbb október 1-ig. A szervezetek IBSZ-ének kialakítására vonatkozóan eddig három útmutató készült a hazai közigazgatás számára: Az Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) 8. sz. ajánlásának (Informatikai biztonsági módszertani kézikönyv) 4. fejezete: Útmutató az informatikai biztonsági szabályzat (IBSZ) elkészítéséhez. (1994., A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) 25. számú ajánlásaként kiadott Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) című ajánlássorozat részét képező 25/1-2. kötet: Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK). (2008. június, A KIB 28. számú ajánlásaként kiadott, az E-Közigazgatási Keretrendszer projekt eredményeként létrehozott Követelménytár részét képező Közigazgatási Operatív Programok IT Biztonsági környezete - Az IT biztonsági szabályzat követelményei c. dokumentum. (2008. szeptember, A KIB 25. számú ajánlássorozata tartalmilag úgy lett összeállítva, hogy az akkor hatályos jogszabályok (195/2005. (IX. 22.) és a 84/2007 (IV. 25.) Korm. rendeletek) által előírt rendelkezéseknek a közigazgatási szervezetek meg tudjanak felelni. A MIBA az ITB 8., 12., és 16. számú ajánlásait váltotta fel, azok kibővítése és jelentős kiegészítése révén. Az ajánlás 1. kötete Magyar Informatikai Biztonsági Irányítási Keretrendszer (MIBIK) címmel az ISO/IEC MSZ 27701:2005, az ISO/IEC 27002:2005 és az ISO/IEC TR nemzetközi szabványokon, valamint az irányadó EU és NATO szabályozáson alapul. A MIBIK ajánlásokat tartalmaz az Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) felépítéséhez, irányításához (Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények - IBIK) és vizsgálatához (Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata - IBIV). Az ajánlások értelemszerűen kiterjednek az irányítási rendszert alkotó folyamatokra, a gyakorlatban működtetett biztonsági intézkedésekre, a végrehajtásukat támogató szervezetre, erőforrásokra, eljárásokra. A biztonsági folyamatok működtetéséhez és ellenőrzéséhez megfelelő szabályozási környezetet kell kialakítani. Az ajánlások által előírt biztonsági alapdokumentumok egyike az informatikai biztonsági szabályzat, amely az ajánlás szerint technológia független kell legyen. Az IBSZ a biztonsági szabályozás keretdokumentuma, amely összefoglalja az IT biztonsággal kapcsolatos feladatokat és felelősségeket. A technológia, a helyszín, a tevékenység specifikus biztonsági intézkedések szabályozása alsóbb szintű szabályozásokban, eljárásrendekben történik, amelyek készítését, karbantartását delegálni lehet, a központi irányítás és felügyelet megtartása mellett. 20

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

Az Ibtv.-ben meghata rozott feladatok a ttekinte se a to rve ny hata lya ala tartozo szervezetek vonatkoza sa ban

Az Ibtv.-ben meghata rozott feladatok a ttekinte se a to rve ny hata lya ala tartozo szervezetek vonatkoza sa ban Az Ibtv.-ben meghata rozott feladatok a ttekinte se a to rve ny hata lya ala tartozo szervezetek vonatkoza sa ban 1. Bevezetés Jelen dokumentum útmutató, amely segítséget kíván nyújtani a 2013 nyarán hatályba

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2013. évi L. törvény

2013. évi L. törvény 2013. évi L. törvény 1 A nemzet érdekében kiemelten fontos napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 25., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi XLVIII. törvény Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról 50240 2013.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH

A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban Salzinger György MBFH Jogszabályi alapok 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre 2005. december 7. 1. Bevezetés Ez a dokumentum az elektronikus közigazgatásban alkalmazható hitelesítési

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2.

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2. dlllll awa 11 -Ilit"i Í1~1I v A\ ; 11111_ 1111 /111. 11111,. G:sxá ytíkés Fliv*tal a +ári\ --j /.11 b ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő r!, ez,. 7014 R`n t1.7. Módosító iavaslat Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Öttömös Község Képviselőtestülete 11/2002. (VIII.06.) Ktr. számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24.

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24. IT biztonsági Vezetői összefoglaló Jelen dokumentumban foglaltuk össze IT biztonsági portfóliónk azon legfontosabb elemeit. A szolgáltatás portfólió összeállításánál alkalmazott legfontosabb szempontunk

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben