JEGYZŐKÖNYV. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-10/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-10/2014."

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: június 18. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. Jegyzői Tanácskozó Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István Képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás képviselő. A jegyzőkönyvet vezette: Szabó Péter Szamosvölgyi Péter polgármester: Megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 11 fő jelen van. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontokat tárgyalja: 1. Előterjesztés a települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatási igényléséről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző májusi viharkár miatti vis maior pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Egyebek Tájékoztató útfelújítások közbeszerzési eljárásáról, javaslat többlet igény felvállalásáról Az útfelújításra beadott pályázat két részletre bontása megtörtént. Korábbi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a Dózsa György utcán kívül mely utcák, járdák lesznek felújítva.

2 2 Jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra, hogy ezekre mennyi pénzt biztosít a képviselő-testület. A napirendi pontok elfogadását kérte a Képviselő-testülettől. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Megjegyezte, hogy nincs kormányzati engedély a hitel felvételére még, de folyamatban van. Szavazás: A Képviselő-testület a napirendi pontokat 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta N a p i r e n d : 1. Előterjesztés a települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatási igényléséről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző májusi viharkár miatti vis maior pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Egyebek Tájékoztató útfelújítások közbeszerzési eljárásáról, javaslat többlet igény felvállalásáról 1. Napirend Előterjesztés a települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatási igényléséről Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Amikor elfogadta a Képviselő-testület a költségvetést, akkor már jelezte, hogy előreláthatólag rendkívüli támogatást kell majd igénybe venni, mert a bevételek és a kiadások között több mint 160 millió forint különbség jelentkezik. Az önkormányzat felélte a 120 millió forint hitelt és ott tartanak, hogy a bér kifizetéséhez is szükség van támogatásra. Elkészítették az ezzel kapcsolatos pályázatot figyelemmel az étkezési és közüzemi számlakintlévőségeikre, valamint iskola működtetéséhez adott támogatásból hátralévő összegre és egyhavi bérre. Ezek összegéből levonva a várhatóan 13 millió forint finanszírozást, amit a hónap végén kapnak, forintra nyújtják be a kérelmet. Amennyiben 13 millió forint feletti, vagy alatti összegben kapják meg a finanszírozást, amit az ülést követő első hétfői napon tudnak meg, akkor az összeg még változhat. A Képviselő-testület határozatára van szükség a támogatás igényléséhez, és ahhoz, hogy ezt legkésőbb a hétfői napon be tudják nyújtani. Szamosvölgyi Péter polgármester: Bizottság tárgyalta a rendkívüli támogatást? Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem, a Képviselő-testület tárgyalja. Kérdés, vélemény nem hangzott el. Szamosvölgyi Péter polgármester: Kéri a Képviselő-testületet fogadja el az előterjesztést a kiküldött határozati javaslatban foglaltak szerint. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3 3 2345/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2014.(VI.18.) határozata a települési önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatási igényléséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 4. melléklet IV. pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy rendkívüli támogatás nélkül a költségvetés működőképességét fenntartani és likviditási problémáit megoldani nem tudja. Felhívja a Polgármestert, és a Jegyzőt, hogy a rendkívüli támogatás iránti igényt haladéktalanul nyújtsák be. Határidő: azonnal 2. Napirend májusi viharkár miatti vis maior pályázat benyújtásáról Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A Jókai menza tetőszerkezete és kéménye megrongálódott. Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal Borsos sétány felé eső részén is megrongálódott a csatorna, a párkány és a fal. Erre előzetesen vis maior kérelmet nyújtottak be, ezt viszont véglegesíteni kell. A helyreállítás költsége még csak becsült összeg, nem kapták még meg a költségszámítást, viszont azt is be kell nyújtani a kérelemmel együtt. Ennek jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy mindkét épület biztosítva van, ezért a vis maior összegéből a biztosítási összeg leszámítódik és csak a különbözetet fogják megkapni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a biztosítási összegből általában nem lehet helyreállítani a megrongálódott épületeket, ezért szükséges mindenféleképpen a vis maior kérelem benyújtása. A Jókai menza tetőszerkezetének eredetileg becsült kára, a kivitelező feltárása után, jóval nagyobb mértékűnek adódott, ezért emelkedett meg a helyreállítás költsége. Várhatóan nem lesz kész szeptemberre a tetőszerkezet, két hónap szükséges a kérelem elbírálásához, terveztetni kell, engedély szükséges, ezért át fogják szervezni két-három hónap időtartamra az étkezést. Szamosvölgyi Péter polgármester: Jó lenne, ha több kár nem következne be az intézményekben, mert szeptemberben még a Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola is elköltözik, valószínűleg a Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolába, mindenképpen máshol lesz, teljesen kiürül az iskola. Az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolának jelenleg helyet adó épületből is át kell költöztetni a diákok egy részét, akár a teljes diáklétszámot, szeptember-, október-, novemberben az induló felújítási munkálatok miatt. A nevelési tanácsadónak is helyiséget kell biztosítani valahol. Át kell rendezni a szeptemberi tanévet, erre föl kell készülni. Kérdés, vélemény nem hangzott el. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a vis maior pályázat benyújtását, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4 4 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2014.(VI.18.) határozata májusi viharkár miatti vis maior pályázat benyújtásáról 6975/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 15-én keletkezett rendkívüli viharkárral kapcsolatban - a Jókai menza épület tető károsodás és a Polgármesteri Hivatal B épület északi oldalhomlokzat károsodás - vis maior támogatás iránti pályázatot nyújt be május 20-án, /2014 azonosító szám alatt előzetes igénybejelentéssel éltek, mellyel kapcsolatban a május 28-án megtartott hatósági helyszíni szemlén az igényüket indokoltnak minősítették. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: a károsodott intézmények vonatkozásában rendelkezik a Generali Providencia biztosítónál általános vagyonbiztosítással, melyre vonatkozóan GP és GP kárügy szám alatt felvett bejelentéssel élt; más, az Önkormányzat tulajdonában lévő épületben az érintett feladatot (általános iskolai étkeztetés, ill. Polgármesteri Hivatal) nem tudja ellátni; a Jókai Iskola menza épületében (327/2 hrsz) általános iskolai közétkeztetést, ill. a Polgármesteri Hivatal (1292/3 hrsz) épületében közigazgatási kötelező feladatot lát el; vállalja a károsodott épületekre meglévő értékkövető biztosítás fenntartását; vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását; saját erejéből részben vagy egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani; az Önkormányzat az adott tárgyban korábban nem nyújtott be támogatási igényt. az Önkormányzat a pályázat saját forrását az alábbiak szerint biztosítja A helyreállítás teljes költsége Vis maior támogatási igény 90% Saját forrás 10% , - Ft , - Ft , - Ft Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjanak. Határidő: június Napirend Tájékoztató útfelújítások közbeszerzési eljárásáról, javaslat többlet igény felvállalásáról Dankó Dénes alpolgármester: A Képviselő-testület döntése alapján közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, két ütemben, utak, járdák felújítására. Az első ütemben a Dózsa György utcát újítják föl, a második ütemben járda és úttestfelújítást végeznek Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2014.(II.27.) és 48/2014.(III.20.) határozatai alapján az alábbi útszakaszokon: Stuller Antal utca járdafelújítása, Hegyalja utca járdafelújítás, Rendelőintézet mögötti út felújítás,

5 5 Bercsényi utcán víznyelők környékének felújítása, Aradi úti lakótelep feltáró útjának jobb oldali ága, Losárdi Zsuzsanna utca zsákutca része, Bethlen Gábor utca járdafelújítás, Széphalom Hosszúláz utca útfelújítás, Jelenek utca útfelújítás, Arany János utcán a Madách tértől a Batthány utcáig mindkét oldali járdaszakasz Három cég adott be ajánlatot a pályázatra, az FK RASZTER ÉPÍTŐ Zrt., a Swietelsky Magyarország Kft. és a Rex-Bau Kft. A beérkezett ajánlatok közül a Dózsa György utca felújítására a legkedvezőbbet az FK RASZTER ÉPÍTŐ Zrt. adta nettó 31,9 millió forint értékben. Jónak bizonyult az elgondolás, hogy teljesen nyílt eljárásban hirdették meg a pályázatot, mert az előzetes kalkulációk alapján jóval kedvezőbb árat sikerült elérni, ez bruttó forintot jelent. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi döntése alapján bruttó 70 millió forint lett elfogadva a felújítás költségeire. Az összes többi opciós tételre, a legkedvezőbb ajánlatot a Rex-Bau Kft. adta bruttó 29,9 forint értékben. Az önkormányzat számára rendelkezésre álló összeg, a korábbi testületi ülésen megítélt bruttó 70 millió forint, kevesebb 4,2 millió forinttal, mint a két ajánlat összesítve, ezzel a pénzösszeggel ki kell egészíteni azt, ha mindent meg akarnak valósítani. Opciós tételekről van szó, így elhagyhatnak belőle tételeket, de akkor nem valósul meg minden. Az eredményhirdetés még nem történt meg, mert nincs visszaigazolás az 50 millió forint útfelújítási hitelről. Másrészről, amíg a Képviselő-testület, mint a kiíró, nem dönti el, hogy mely utcákat szeretné ténylegesen szerződésbe foglalni, addig nem lehet eredményt hirdetni. Ahogy az ajánlat érvényes lesz, tudnak eredményt hirdetni, de ehhez szükség van a Képviselő-testület döntésére, miszerint hozzátesznek-e 4,2 millió forintot az összeghez, vagy nem, de akkor el kell dönteni mely utcákat veszik ki az útfelújításból. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem lehetne-e, hogy az első szakasz felújítását elindítanák, ha megérkezik a hozzájárulás? A második szakaszt pedig csak akkor, ha a kiegészítő támogatást pozitívan bírálják el, ugyanis a Húsüzemmel kapcsolatos 20 millió forint nem áll rendelkezésre. Dankó Dénes alpolgármester: A Húsüzemmel kapcsolatban, a 20 millió forint támogatást sikerült elnyerni, és mivel a benyújtott pályázatot saját forrás terhére állították ki, ezért elvileg rendelkezésre áll a pénzösszeg, gyakorlatilag viszont nem. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Nem áll rendelkezésre a 20 millió forint. Dankó Dénes alpolgármester: Annak ellenére, hogy egy eljárásban lett meghirdetve két külön ajánlati rész, attól még a Dózsa György út felújítására szerződni tudnak, még utánanéz. A 4,2 millió forint jóváhagyását késleltethetik, de ha függőbe marad, akkor nem lehet tudni mikorra bírálják el a pályázatot, lehet, hogy eltolódik szeptemberre. Ebben az esetben nem fogják tudni rendesen elvégezni a munkát az időjárás miatt, ennek is utána tudnak nézni. Az is egy lehetőség, hogy megosztva hirdetnek eredményt, és megosztva szerződnek. Ennek ellenére arról mindenféleképpen dönteni kell, hogy az opciós tételsor minden elemét elkészítik-e, vagy pedig kimaradnak felújításra váró utcák. Pasztorniczky István képviselő: Az opciósra is mind a három ajánlattevő tett ajánlatot? Dankó Dénes alpolgármester: Nem.

6 6 Pasztorniczky István képviselő: Mennyi volt a második legkedvezőbb ajánlat? Mennyivel volt több? Sokkal volt több? Dankó Dénes alpolgármester: 4 millió forinttal és 15 millió forinttal volt több. Pasztorniczky István képviselő: Lehet, hogy laikus, és buta a kérdés, de arra nincs lehetőség, hogy tárgyalásos eljárás legyen a kettőre? Dankó Dénes alpolgármester: Tárgyalásosra kellett volna meghirdetni. Azért választották az opciós módot, mert abban az esetben nincs tárgyalás. Az önkormányzat dönti el, hogy mely utcákat hagyja ki a felújításból, és emiatt nem kell meghiusítani az eljárást, hanem rögtön lehet szerződni, vagy biztosítják a forrást és teljes összegre kötik meg a szerződést. Az FK RASZTER Zrt. adta a legjobb ajánlatot a Dózsa György utcára, és a Rex-Bau Kft. az összes többi munkára. Az FK RASZTER Zrt. nagy cég, a nagyobb munkákat részesítik előnyben, a Rex-Bau Kft. kisebb cég, inkább apróbb munkák elvégzésére pályázik. Kérdések: Szabó János képviselő: Mekkora felfordulással jár az, ha az összes utcát egyszerre akarják felújítani? Ha a Dózsa György utcát kiveszik a forgalomból, akkor hogyan fogják megoldani a forgalom áthelyezését? A Rákóczi utcát fogják kétirányúvá tenni? A Dózsa György utcán busz és teherautó forgalom is van. Azért tette föl ezeket a kérdéseket, mert nem érkezett meg még a támogatás. Két napirendi ponttal ezelőtt még arról tárgyaltak, hogy anyagilag nem áll jól az önkormányzat. Javasolja, hogy a kisebb felújításokat halasszák későbbre, már csak azért is, mert mindenféle tekintetben elég nagy felfordulást fog okozni a városban az egyszerre történő felújítás. Dankó Dénes alpolgármester: A felfordulás elkerülése munkamegosztás kérdése, az Aradi utcán kell csak megváltoztatni a forgalmi rendet. A Dózsa György utca felújítása két ütemben fog megtörténni. Az első ütemben a Vasvári Pál utcától a Színház közig tartó szakasz lesz felújítva, ezen idő alatt az utca felső része teljesen használható. A buszjáratnak kell csak más útvonalat találni erre az időre, a Volán társasággal egyeztetni fognak, ez nem jár nagy felfordulással. Az összes többi felújítás szinte mind járdafelújítás, a kétirányú forgalmat nem fogja befolyásolni. Véleménye szerint munkaszervezéssel a felfordulás elkerülhető, és a végeredmény miatt megéri. Szabó János képviselő úr kérdésének második része az önkormányzat anyagi helyzetével kapcsolatos. Van külön működési és külön fejlesztési költségvetése az önkormányzatnak. Amit az előbb Szabó János képviselő úr említett, az a működési részre vonatkozik, míg az útfelújítás a fejlesztési részhez tartozik. A kettő nem biztos, hogy teljes egészében összefügg. Szabó Lajosné képviselő: Véleménye szerint nem kellene széjjelválasztani a felújításokat. Ahogy alpolgármester úr mondta, a Dózsa György út érintett a nagy forgalom miatt, de vannak járdafelújítások, illetve az Aradi feljáró nem esik egybe a forgalommal, ez nem okoz a városban nagy forgalmi tumultust. Egyedül a Dózsa György útnál kell megoldani a feljövő forgalom átirányítását. Javasolja, hogy maradjon egyben a pályázat. Palicz István képviselő: A felfordulással kapcsolatban: Utat építeni helikopterrel elég nehéz. Az útfelújítás az utak lezárását követelheti meg. A Dózsa György utca állapota nagyon rossz, hepehupás, agyonfoltozott, ráfér a felújítás. Rendkívül forgalmas ez az utca, de mivel meg van rá a pénz, fel kell újítani. A kényelmetlenségek után sokkal könnyebben fognak tudni az utcán közlekedni. Alpolgármester úr nem látja szükségességét a forgalmi rend megváltoztatásának, ha szakaszosan történik a felújítás, mégis, végveszély esetén a Rákóczi utcát kétirányú utcaként lehet használni, ami sokáig kétirányú is volt. Ha nagyon szorítana a cipő, ideiglenesen át lehet oda is

7 7 terelni a forgalmat. Benne kell hagyni az opciókban a Stuller Antal utca felújítását, mert ott használhatatlan már a járda. Bruttó 4,2 millió forintba fog kerülni, de az ott lakók megérdemlik, hogy babakocsival, vagy egyáltalán görbe bottal tudjanak közlekedni. Sárosi Józsefné képviselő: Kivitelezhető-e az a megoldás, hogy egy részösszeget kivesznek a mostani pályázatból, és ha megérkezik a pénz, akkor azt utólag elbírálják, vagy kiírják? Dankó Dénes alpolgármester: Nem kivitelezhető. Sárosi Józsefné képviselő: Arról volt szó, az is egy lehetőség, hogy ennyivel csökkentik az összeget. Dankó Dénes alpolgármester: Azt meg lehet tenni, de utána nem lehet a pályázattal mit kezdeni. Vagy hozzáteszik a 4,2 milliót, vagy kivesznek egy utcát. Sárosi Józsefné képviselő: Problémát jelent, ha kivesznek 4,2 milliót? Dankó Dénes alpolgármester: Akkor új eljárást kell indítani, új építési eljárást, új közbeszerzési eljárást. Nem hagyható lógóban a közbeszerzés vége, vagy A, vagy B, de valahogy le kell zárni a közbeszerzést. Pasztorniczky István képviselő: Meg lettek tételesen állapítva a költségek a munkarészekre? Lehet abban dönteni, hogy mit hagynak el, és az mennyibe kerül? Dankó Dénes alpolgármester: A munka menete és költségei részletezve vannak. Pasztorniczky István képviselő: Tehát akkor el lehet dönteni, mely felújítás marad el. A Dózsa György utcára is vonatkozik a járdafelújítás? A szegélyre kíváncsi, ahol most fél kerékkel lehet a járdán parkolni. Meg lehet oldani, hogy ferde legyen a járda szegélye? Dankó Dénes alpolgármester: Nem, az útszegély megmarad, csak a töredezett szegélykövek cseréje fog megtörténni. Föl lehet a szegélykőre állni most is. Ennek megváltoztatása több százezer forintba kerülne. A költséghatékonyabb megoldást választották, ahol nem használható a régi szegélykő, oda új kerül be. A kopóréteg föl lesz marva, helyenként nagyon sokat kell majd fölmarni, mert meg van süllyedve az aszfalt. Biztos benne, hogy a munkálatok után könnyebben föl lehet majd parkolni a járdára. Pasztorniczky István képviselő: Meg lehetne emelni az aszfalt szintjét. Dankó Dénes alpolgármester: Abban az esetben vízelvezetési problémák lépnének föl, de mindenféleképpen megpróbálnak majd a kivitelezővel tárgyalni erről a problémáról. Lukács Tamás képviselő: Nem nézték át az utcákat, amikre a kérdés vonatkozott, tételesen. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A korábbi Képviselő-testületi döntésben szerepeltek az utcanevek. Szabó János képviselő: Most van egy ajánlat, amit nem láttak.

8 8 Dankó Dénes alpolgármester: Két döntésre lehet szükség, az első szakaszhoz nem kell a tételes ismertető. Ha azt elfogadják, a 4,2 millió forint odaítélését, akkor nincs szükség a tételes ismertetőre, ha nem szavazzák meg, akkor a Rex-Bau Kft. ajánlatának tételeit lehet csökkenteni. Szamosvölgyi Péter polgármester: Arról kell dönteni, hogy a Képviselő-testület hozzá tesz-e 4,2 millió forintot a már korábban a Képviselő-testületi ülésen megszavazott összeghez? Ha igen, akkor nem kell második szavazás. Ha azt mondják nem, akkor végig kell venni minden egyes opcionális útszakaszt, és ki kell válogatni a tételeket úgy, hogy finanszírozni lehessen az útfelújítást a korábban megszavazott összegből. A javaslat elfogadását kéri, miszerint forint összeggel kiegészítik a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete által korábban útfelújítás költségeire elfogadott 70 millió forintot ahhoz, hogy megvalósuljon minden opció, amit annak idején a Képviselő-testület megszavazott. Szavazás: A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodással a javaslatot, elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2014.(VI.18.) határozata útfelújítás többletköltségeinek felvállalásáról 2637/2014. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete belterületi utak és járdák felújítása tárgyában hozott 48/2014.(III.20.) határozatát, a beruházás összege vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az utak és járdák felújításának forrásoldalát az alábbiak szerint biztosítja: - 50 millió forintot kedvezmények MKB hitel felvételével, - 20 millió forintot infrastruktúra fejlesztésre nyújtott állami támogatásból, Ft-ot saját erőként. Összesen: Ft. Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a többletirányzatot a költségvetés módosításakor a költségvetésben szerepeltesse. Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. K.m.f. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter polgármester