SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 xxx xx BIOMASSZA ENERGETIKAI GÉPÉSZETI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SEE-REUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 xxx xx BIOMASSZA ENERGETIKAI GÉPÉSZETI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SEE-REUSE"

Átírás

1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 BIOMASSZA ENERGETIKAI GÉPÉSZETI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a(z) 55 Biomassza energetikai gépészeti szaktechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: 55 A szakképesítés megnevezése: Biomassza energetikai gépészeti szaktechnikus A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdasági Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Mezőgazdaság Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 Elméleti képzési idő aránya: 40 % Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 1

2 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: Mezőgazdasági gépésztechnikus Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség Tárgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra (32 hét 35 óra) Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 2

3 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodul Energianövény termelés technológiája és gépészeti háttere A biomassza energetikai hasznosítása Tantárgyak / témakörök Elméleti órák száma Ökológiai marketing 1 Energianövény termesztés, gépesítés Tápanyagutánpótlás, precíziós gazdálkodás Energianövény termelés gyakorlata, gazdaságossága A biomassza égetése Gyakorlati órák száma Biogáztermelés 3 Fenntarthatóság, 1 környezetvédelem A biomassza égetés 7 gyakorlata Biogázüzemi gyakorlat 7 A megújuló energiák 1 felhasználásának szabályozása Összesen: A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 8 3

4 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök Elméleti órák száma Gyakorlati órák száma Ökológiai marketing 32 Megújuló energiapotenciál 7 Energianövény termelés technológiája és gépészeti háttere Fenntarthatóság az ökomarketing segítségével A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai A finanszírozás módjai 8 A megújuló energiák felhasználásának összehasonlító elemzése Energianövény termesztés, gépesítés 64 Az energianövények termesztésének sajátosságai Lágy szárú energianövények termesztése, gépesítési háttere Fás szárú energianövények termesztése, gépesítési háttere Tápanyagutánpótlás, precíziós gazdálkodás A növény- talaj rendszer összefüggései 16 A talaj és a tápanyagpótlás 10 A növény és a tápanyagpótlás 20 A precíziós gazdálkodás 18 Energianövény termelés gyakorlata A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai 48 Lágy szárú energianövények termesztése 104 4

5 A biomassza energetikai hasznosítása Fás szárú energianövények termesztése 64 Szakmai számítások 40 A biomassza égetése 96 A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza típusai, mennyisége, tulajdonságai, előkészítése A fa és a szalmafélék betakarítása utáni műveleti A biomassza tüzelőanyagok tárolása betakarítás után A biomassza tüzelőanyagok összetétele és sajátságaik A biomassza égetés technológiája 20 Az energiaátalakítás technológiái 32 Kazán, hőcserélő 5 A biomassza tüzelés különlegességei 12 A károsanyag kibocsájtás csökkentésének lehetőségei Biogáztermelés 96 Az anaerob lebontás fermentáció - alapjai 6 A biogáz rendszer üzemi paraméterei 5 A biogáz előállítás alapanyagai 5 A biogáz előállítás technológiája 32 A biológiai folyamat felügyelete 8 A biogáz tisztítása és további felhasználása 10 Mikro biogáz erőművek 30 Fenntartható biomasszatermelés 32 A fenntarthatóság és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata A környezetvédelem és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata 17 A biomassza égetés gyakorlata 224 5

6 Az égetésre használható faféle biomassza összegyűjtése 21 A szilárd biomassza előkészítése égetésre 21 A tüzelőanyagok minősítése 14 Az égetőberendezések működtetése 168 Biogázüzemi gyakorlat 224 Anyagforgalom és alapanyag tárolás 21 Anyagforgalom és alapanyag tárolás 28 A fermentációs folyamat felügyelete 175 A megújuló energiák felhasználásának szabályozása Létesítési, engedélyezési szabályok 8 A megújuló energetikai beruházások támogatása A biomasszatermelés támogatása 8 Az áramátvétel szabályai 8 A szakképzésről szóló évi CLVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás

7 A - azonosító számú Energianövény termelés technológiája és gépészeti háttere megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 7

8 8 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; A - azonosító számú, Energianövény termelés technológiája és gépészeti háttere követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák - Energianövény termelés technológiája és gépészeti háttere A megújuló energetikai beruházásokat értékel Az energianövények termesztése során talajművelést, talajvédelmi munkát, talajjavítást, tápanyagutánpótlást, magágyelőkészítést, vetést, ültetést végez, csapadékmennyiséget mér, Termésbecslést végez Betakarítja az energianövényeket, megtervezi a mintavételt és mintát vesz, értékel Szilázst készít, biogázüzemi felhasználásra Gazdálkodáshoz, termeléshez kapcsolódó információkat gyűjt Rövid vágásfordulójú égetésre alkalmas fás szárú növények: fűz, nyár, akác telepítési, feladatait végzi A fás szárú energianövények, erdőművelési, vágástéri hulladékok betakarításának, Megújuló energiapotenciál Ökológiai marketing F enntarthatóság az ökomarketing segítségével A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai A finanszírozás módjai A megújuló energiák felhasználásának összehasonlító elemzése FELADATOK Energianövény termesztés, gépesítés Az energianövény ek Lágy szárú termesztéséne energianövény k sajátosságai ek termesztése, Fás szárú gépesítési energianövény háttere ek termesztése, A növénygépesítési talaj rendszer háttere összefüggései A talaj és a tápanyagpótlá Tápanyagutánpótlás, precíziós gazdálkodás s A növény és a tápanyagpótlá megnevezésű szakmai s A precíziós gazdálkodás Energianövény termelés gyakorlata, gazdaságossága A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai Lágy szárú energianövény ek termesztése Fás szárú energianövény ek termesztése Szakmai számítások

9 rakodásának, szállításának, tárolásának speciális gépeit, berendezéseit üzemelteti Szecskázó gépek, faapríték készítő gépeket üzemeltet Hiánytüneteket felismer Meghatározza a tápanyaghiány pótlásához szükséges tápanyag típusát, a hiánypótlás módját Működteti a precíziós technológiákkal felszerelt erő- és munkagépeket Figyeli és készíti (készítteti) a pályázatokat, támogatást igényel Megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások hasznosítható potenciálja A hazai biomassza potenciál Nemzetközi és hazai megújuló energia felhasználási célkitűzések A fenntrthatóság és a marketing kapcsolata Környezet igénybevétel, ökológiai hatékonyság Ökotermékek, ökoszolgáltatások Vállalati környezetmenedzsment A megújuló energetikai beruházások értékelésének problémái (megtérülés, az eredmények számszerűsíte, a beruházás összetett hatása) A beruházások értékelésének, összehasonlításának módjai Hagyományos finanszírozás, ökohitel Innovatív finanszírozási módok: Liesing Contracting Bartal-féle 9 SZAKMAI ISMERETEK Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

10 Általános üzemtani és gazdaságossági szempontok az energianövények termesztésekor (biodiverzitás, talajvédelem, vetésváltás, zárt ciklusú termelési folyamat, együttműködés a felhasználóval) Biogáz előállítására alkalmas növények: kukorica, cirokfélék, szilfium, csicsóka, kecskeruta, rozsos keverékek termesztése és betakarítási technológiája Égetésre és biogáz előállítására alkalmas növények: kínai nád, energiafüvek termesztése és betakarítási technológiája A lágy szárú energianövények, szántóföldi növénytermesztési melléktermékek betakarításának, szállításának, tárolásának speciális gépei, berendezései: kaszák, rendkezelők, bálázók, rakodók, bálaszállítók az adott gép feladata, szerkezeti felépítése, megoldási variációk, állítási lehetőségek, jellegzetes hibák és javításuk, munkavédelmi előírásaik A tárolók típusai, anyagai, kapacitása, méretezése Rövid vágásfordulójú égetésre alkalmas fás szárú növények: fűz, nyár, akác telepítési, termesztési technológia. A fás szárú energianövények,erdőművelési, vágástéri hulladékok betakarításának, rakodásának, szállításának, tárolásának speciális gépei, berendezései: szecskázó gépek, faapríték készítő gépek A növények esszenciális elemei, szerepük a növények életében A talaj-növény rendszer összefüggései A tápanyag utánpótlás elvei, lehetőségei A talaj szerves anyagai, képződésük, lebontásuk, hatásuk a talaj termőképességére A növények tápanyag felvétetle 10 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

11 11 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; A trágyaanyagok kijuttatása A precíziós gazdálkodás fogalma, elemei, szintjei A tápanyag utánpótlási szaktanácsadás szerepe, felépítése A megújuló energetikai beruházások értékelése A megújuló energiák felhasználásának összehasonlító elemzése A lágy szárú energianövények termesztése A lágy szárú energianövények, szántóföldi növénytermesztési melléktermékek betakarításának, szállításának gyakorlása, a tárolás speciális gépeinek, berendezéseinek működtetése A fás szárú energianövények betakarítása Szakmai nyelvű beszéd- és íráskészség menete SZAKMAI KÉSZSÉGEK Számítási feladatok megoldása Erő- és munkagépek kezelése Szakmai számítások végzése: az energianövény termesztés input anyagait érintő szükségletszámítások (tápanyag, szaporítóanyag, növényvédő szer, üzemanyag) munkaerő-, munkaidő- és gép, illetve eszköz-szükséglet számítások, térfogatmérések, köbözés, területalapú támogatás igénylésének SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Pontosság Térbeli tájékozódás Elhívatottság, elkötelezettség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Segítőkészség

12 12 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; Kapcsolatfenntartó készség Irányíthatóság MÓDSZERKOMPETENCIÁK Áttekintő képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Lényegfelismerés (lényeglátás)

13 1. Ökológiai marketing 32 óra* 1.1. A tantárgy tanításának célja Az ökológiai marketing tantárgy tanításának célja, hogy kialakítsa a fenntarthatóság szemléletét az energia előállítás marketingjében, finanszírozásában. Képessé tegye a képzésben résztvevőket a mezőgazdaságban keletkező, energianyerésre felhasználható fő- és melléktermékek összehasonlítására, értékelésére. Megfelelő alapot adjon a megújuló energetikai beruházások elemzésére, értékelésére. Ismertesse meg a megújuló energia felhasználás nemzetközi és hazai helyzetét, trendjeit, a rendelkezésre álló forrásokat, a kapcsolódó beruházások finanszírozásának speciális formáit. Rendszerezze az alapozó és kapcsolódó szakmai tantárgyak ismeretanyagát, a tanult törvényszerűségek, összefüggések felhasználását Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, kémia, matematika 1.3. Témakörök Megújuló energiapotenciál 7 óra Megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások hasznosítható potenciálja A hazai biomassza potenciál Nemzetközi és hazai megújuló energia felhasználási célkitűzések Fenntarthatóság az ökomarketing segítségével 4 óra A fenntrthatóság és a marketing kapcsolata Környezet igénybevétel, ökológiai hatékonyság Ökotermékek, ökoszolgáltatások Vállalati környezetmenedzsment A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai A megújuló energetikai beruházások értékelésének problémái (megtérülés, az eredmények számszerűsíte, a beruházás összetett hatása) A beruházások értékelésének, összehasonlításának módjai 13 3 óra A finanszírozás módjai 8 óra Hagyományos finanszírozás Ökohitel Innovatív finanszírozási módok: Liesing Contracting A megújuló energiák felhasználásának összehasonlító elemzése

14 10 óra Sorszám 1.4. A képzés javasolt helyszíne : tanterem 1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Alkalmazott oktatási módszer neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály 14 Alkalmazott eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) 1.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 2. Energianövény termesztés, gépesítés 64 óra 2.1 A tantárgy tanításának célja Az Energianövény termesztés, gépesítés tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az energiatermelésre gazdaságosan felhasználható növényeket, termesztésük során alkalmazott input anyagokat és eszközöket, gépeket. Legyenek tisztában a leggyakoribb termesztett lágy- és fásszárú energianövények termesztésének technológiájával, váljanak alkalmassá a szántóföldi növénytermesztés munkaműveleteinek önálló végzésére, szakmai irányítói munkakör betöltésére. Legyenek képesek a termesztés során felhasznált gépek önálló működtetésére, karbantartására, kisebb javításaik elvégzésére.

15 2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia (növénytani, morfológiai, növényélettani ismeretek) Kémia (általános, szervezetlen, szerves és biokémiai ismeretek) Mezőgazdasági alapgyakorlatok Gazdálkodási alapismeretek Gazdálkodási alapgyakorlatok 2.3 Témakörök Az energianövények termesztésének sajátosságai 4 óra Az energianövényekkel szemben támasztott felhasználói igények (biogáz, égetés) Általános üzemtani és gazdaságossági szempontok az energianövények termesztésekor (biodiverzitás, talajvédelem, vetésváltás, zárt ciklusú termelési folyamat, együttműködés a felhasználóval) Lágy szárú energianövények termesztése, gépesítési háttere 34 óra Biogáz előállítására alkalmas növények: kukorica, cirokfélék, szilfium, czicsóka, kecskeruta, rozsos keverékek Égetésre és biogáz előállítására alkalmas növények: kínai nád, energiafüvek A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); termesztési és betakarítási technológia. A lágy szárú energianövények, szántóföldi növénytermesztési melléktermékek betakarításának, szállításának, tárolásának speciális gépei, berendezései: kaszák, rendkezelők, bálázók, rakodók, bálaszállítók A felsorolt betakaríró, szállító, anyagmozgató gépek feldolgozása a következő algoritmus szerint: az adott gép feladata, szerkezeti felépítése, megoldási variációk, állítási lehetőségek, jellegzetes hibák és javításuk, munkavédelmi előírásaik A tárolók típusai, anyagai, kapacitása, méretezése Fás szárú energianövények termesztése, gépesítési háttere 26 óra Rövid vágásfordulójú égetésre alkalmas fás szárú növények: fűz, nyár, akác A felsorolt növények termesztésének feldolgozása a következő algoritmus szerint: termesztés célja, jelentősége; növénytani jellemzés és fejlődési szakaszok, fajták, termesztési igények (éghajlati-, talaj-, elővetemény- és tápanyagigény); telepítési, termesztési technológia. A fás szárú energianövények, erdőművelési, vágástéri hulladékok betakarításának, rakodásának, szállításának, tárolásának speciális gépei, berendezései: szecskázó gépek, faapríték készítő gépek A felsorolt betakaríró, szállító, anyagmozgató gépek feldolgozása a következő algoritmus szerint: az adott gép feladata, szerkezeti felépítése, megoldási variációk, állítási lehetőségek, jellegzetes hibák és javításuk, munkavédelmi előírásaik A tárolók 15

16 típusai, anyagai, kapacitása, méretezése 2.4 A képzés javasolt helyszíne: tanterem, szaktanterem Sorszám 2.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Alkalmazott oktatási módszer neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat 2.6 A tantárgy értékelésének módja A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály Alkalmazott eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 3. Tápanyagutánpótlás, precíziós gazdálkodás 64 óra* 3.1 A tantárgy tanításának célja Az Tápanyagutánpótlás, precíziós gazdálkodás tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a talaj-növény-tápanyag közötti összefüggéseket, amelyek a fenntartható és gazdaságos növénytermesztés feltételei. Legyenek tisztában a talajban zajló fizikai, kémiai és biológiai folyamatokkal, az egyes tápanyagok szerepével, a tápanyagok felvételével. Ismerjék a tápanyag utánpótlás lehetséges módjait, eszközeit. Ismerjék a precíziós gazdálkodás módszereit, eszközeit, szerepüket a hatékony növénytermesztésben, a fejlesztések tendenciáit. 16

17 3.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia (növénytani, morfológiai, növényélettani ismeretek) Kémia (általános, szervezetlen, szerves és biokémiai ismeretek) Mezőgazdasági alapgyakorlatok Gazdálkodási alapismeretek Gazdálkodási alapgyakorlatok 3.3 Témakörök A növény- talaj rendszer összefüggései 16 óra A növények esszenciális elemei, szerepük a növények életében, hiánytünetek (C, H, O, N, P, K, Ca, S, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Cl) A talaj-növény rendszer összefüggései Kationkicserélődés Tápanyagok mobilitása Talaj ph Tápanyagok antagonizmusa, szinergizmusa Foszfátok kémiai megkötése A talaj és a tápanyagpótlás 10 óra A tápanyag utánpótlás elvei A tápanyagellátás kritikus szakasza Minimumtörvények A víz szerepe A talajszerkezet szerepe Trágyaanyagok A talaj szerves anyagai A szervesanyag képződése és lebontása Szervesanyag egyensúly a talajban A szerves anyagok hatása a talaj termőképességére A növény és a tápanyagpótlás 20 óra A tápanyagok gyökérirányú mozgása a talajban Tápanyag-felvétel a talajoldatból Tápanyag-szállítás a gyökerektől a hajtásokig Tápanyagfelvétel a levélen keresztül A levél felépítése Lombtrágyázás Szilárd műtrágyák jellemzői, alkalmazása Folyékony műtrágyák jellemzői, alkalmazása Szerves trágyák jellemzői, alkalmazása A precíziós gazdálkodás 18 óra A precíziós gazdálkodás fogalma Globális helymeghatározó rendszer Geoinformációs rendszer Távérzékelés Talajszkennelés Hozamtérképek és monitoring Kijuttatási térképek A helyspecifikus tápanyagutánpótlás technikái A tápanyag utánpótlási szaktanácsadás szerepe, felépítése Talajmintavétel Laboratóriumi talajvizsgálat Növénymintavétel Növényanalitikai módszerek 3.4 A képzés javasolt helyszíne: tanterem, szaktanterem 3.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Alkalmazott oktatási módszer A tanulói tevékenység szervezeti kerete Alkalmazott eszközök és 17

18 neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat 3.6 A tantárgy értékelésének módja egyéni csoport osztály felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 4. Energianövény termelés gyakorlata 256 óra 4.1 A tantárgy tanításának célja Az energianövény termesztés gyakorlata tantárgy célja a tanulók felkészítése a pontos, szakszerű, gazdaságos, önálló és kitartó munkavégzésre, a folyamatos ismeretszerzésre, a korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre. A tantárgy mutassa be a technológiai eljárások összetettségét, kombinálhatóságát, az elvégzendő műveletek logikai sorrendjét, az üzemeltetett gépek, berendezések gépkapcsolások működtetésére vonatkozó alapismereteket olyan szinten, amely képessé teszi a végzett tanulókat üzemeltetési feladatok elvégzésére, Az elméletben tanultak alapján olyan kompetenciák kialakítása, amelyek birtokában végzett technikusok képesek lesznek középszintű vezetői feladatok ellátására az energianövények termesztésben. Alkalmasak legyenek a növénytermesztés munkáinak szakszerű adminisztrációjára, valamint a melléjük beosztott dolgozók szakmai irányítására, betanítására. 4.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia (növénytani, morfológiai, növényélettani ismeretek) Kémia (általános, szervezetlen, szerves és biokémiai ismeretek) Mezőgazdasági alapgyakorlatok Ökológiai marketing Energianövény termesztés és gépesítés Precíziós gazdálkodás 4.3 Témakörök 18

19 4.3.1 A megújuló energetikai beruházások finanszírozásának sajátosságai 48 óra A megújuló energetikai beruházások értékelése, statikus, dinamikus mutatók képzése, megtérülés számítás A megújuló energiák felhasználásának összehasonlító elemzése Lágy szárú energianövények termesztése 104 óra A lágy szárú energianövények termesztéstechnológiai elemeinek (talajelőkészítés, tápanyagpótlás, vetés, növényápolás) gyakorlása A lágy szárú energianövények, szántóföldi növénytermesztési melléktermékek betakarításának, szállításának gyakorlása, a tárolás speciális gépeinek, berendezéseinek működtetése Fás szárú energianövények termesztése 64 óra A fás szárú energianövények, erdőművelési, vágástéri hulladékok betakarításának, szállításának gyakorlása, a tárolás speciális gépeinek, berendezéseinek működtetése Szakmai számítások 40 óra Szakmai számítások végzése: az energianövény termesztés input anyagait érintő szükséglet-számítások (tápanyag, szaporítóanyag, növényvédő szer, üzemanyag) munkaerő-, munkaidő- és gép, illetve eszköz-szükséglet számítások, térfogatmérések, köbözés, területalapú támogatás igénylésének menete 4.4 A képzés javasolt helyszíne: tangazdaság,erdészeti tangazdaság, tanterem, informatikai szaktanterem 4.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Alkalmazott oktatási módszer neve Műveletek gyakorlása Munkamegfigyelés adott szempontok alapján Projekt A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály 19 Alkalmazott eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása)

20 Szimuláció 4.6 A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 20

21 A - azonosító számú A biomassza energetikai hasznosítása megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 21

22 javítása A - azonosító számú, A biomassza energetikai hasznosítása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák - A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza égetése Biogáztermelés FELADATOK A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza potenciál meghatározása Edei hulladék fa (gally), erdőritkítás, véghasználat, rönkfa feldolgozása során keletkező melléktermékeket összegyűjti, szállítja A faaprítás, pelletállás, bálabontás eszközeit működteti Az erdőritkítás, véghasználat, a rönkfa feldolgozás során keletkező hulladék összegyűjtése során elvégzendő munkafolyamatok végzése A tárcsás aprítók, dobaprítók, csigás aprítók, zúzók, a bálák fellazítására használt gépek, a rostálás és szortírozás gépeinek, a brikettálás és pelletálás gépeinek üzemeltetése, karbantartás, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása Tüzelőanyag be és kitároló rendszerek, épek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza típusai, mennyisége, tulajdonságai, előkészítés 22 A fa és a szalmafélék betakarítása utáni műveleti A biomassza tüzelőanyagok tárolása betakarítás után A biomassza égetés technológiája Az energiaátalakítás technológiái Kazán, hőcserélő A biomassza tüzelés különlegesség A károsanyag ei kibocsájtás csökkentéséne Az anaerob k lehetőségei lebontás fermentáció - A biogáz rendszer alapjai üzemi paraméterei A biogáz előállítás alapanyagai A Biogáz előállítás technológiája A biológiai folyamat felügyelete A biogáz tisztítása és további felhasználása Mikro biogáz erőművek

23 Tüzelési technológiák, a gépek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Rakodógépek kezelése, üzemeltetése Az input és output anyagok mérése, minősítése, laboreszközök használata, az eredmények dokumentálása Térfogatterhelés, tartózkodási idő meghatározása számítások és üzemi paraméterek alapján A gázösszetétel, a szubsztrát menyiségének és minőségének mérése, az adatok dokumentálása, értékelése A biológiai folyamat lehetséges zavarainak megállapítása, az okok felderítése dokumentálása A fermentor tápláló, ürítő, keverő, fűtő rendszereinek, a gázelvezető, a kéntelenítő, a gáztárolók, a gázfáklya a gázégető erőmű, a gázmotor üzemeltetése, karbantartása, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása, az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűzés környezetvédelmi előírások betartása Építési, környezetvédelmi előírások égetőmű és biogázüzem létesítésekor A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza potenciál meghatározása Edei hulladék fa (gally), erdőritkítás, 23 SZAKMAI ISMERETEK Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

24 véghasználat, rönkfa feldolgozása során keletkező melléktermékeket összegyűjtései, szállítása A faaprítás, pelletállás, bálabontás eszközei működtetése Faapríték tárolása A biogén tüzelőanyagokat alkotó elemek csoportosítása, szerepük az energetikai felhasználás során Hamutartalom, a hamu tulajdonságai Tüzelőanyag mennyiségének megbecslése A biomassza égetéses hasznosításának műszaki környezeti feltételei, lehetőségei Az égés fizikája és kémiája Az égés alatt végbemenő folyamatok Károsanyag képződés az égés során A nem tökéletes égés égéstermékei Faapríték, pellet, szalma tüzelés ellátási rendszerek Tüzelési technológiák: Fatüzelések: rostélyos, nyílt rostélyos, alsó betáplálásos, előtolásos rostélyos, stabil fluidágyas, visszaáramoltatott fluidágyas, befúvásos; Szalmazüzelések: bálás tüzelés, kisméretű bálatüzelés, fellazított bálás tüzelés, ömlesztett szalma tüzelése rostélyos kazánban Elkokszolódás, elsalakosodás, felületi 24 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

25 korrózió Készenléti, tartalék és csúcsteljesítmény meghatározása Energia átalakító berendezések: kapcsolt gőzturbina áramtermeléshez, kapcsolt áram és hőtermelés ORC használatával Az égetőberendezések térigénye: tároló, kazánház, egyéb létesítmények, utak Tűzvédelem a biomassza égetőberendezések üzemelésekor Porelválasztás: ciklon, szövetfilter, elektrofilter, füstgázmosó, füstgáz kondenzáló A biogáz összetétele A biogáz képződésének feltételei A fermentáció folyamatát meghatározó körülmények A fermentáció gátló tényezői Térfogatterhelés és tartózkodási idő Biogáz- és metán gázképzési potenciál Lehetséges gázkihozatal meghatározása Biogázüzemi alapanyagok Száraz és nedves fermetáció Az alapanyag adagolás módja A biogáztermelés folyamatának fázisai A biogáz előállítás technológiai lépései: tárolás, szubsztrát előkezelése, előkeverés, áztatás, higiénizálás, hidrolízis, szubsztrát adagolás és szállítás 25 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

26 A fermentor építési formái: álló fermentorok, fekvő fermentorok, dugós áramlású eljárás A keverő szerkezet típusai A fermentor fűtése A gázelvezető rendszer Kéntelenítés A biogáz tárolása Gázfáklya Mérési és szabályozási technika Gázégető erőmű, gázmotor Biogáz képződési ráta Gázösszetétel a szubsztrát mennyisége és minősége A biológiai folyamat lehetséges zavarai A folyamat stabilizálására irányuló intézkedések Biogáz rendszer üzembe helyezése Biogáz tisztítási technológiák Mellékösszetevők eltávolítása: víz, ammónia, sziloánok, finom részecskék Háztartás méretű kiserőművek Kísérleti erőművek Szennyvíz-tisztításra specializált fermentorok Trágyatározó lagúnák Hagyományos (CSTR= Folyamatosan kevert tank reaktor) biogáz erőmű Optimalizált CSTR (Folyamatosan 26 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

27 kevert tank reaktor) erőművek Éttermi hulladékok és lejárt szavatosságú termékekre specializált erőművek FIFO rendszeren alapuló félszáraz és száraz erőművek Perkulációs vagy garázs rendszerű száraz erőművek Mikro biogáz erőművek kisgazdaságokba való integrálhatósága A biomassza energetikai felhasználásának vizsgálata az alábbi gazdasági, társadalmi területeken: energiabiztonság, energiafüggetlenség, munkahelyteremtés, vidékfejlesztés energiafüggetlen farmok Az energianövények termesztésének lehetőségei, szerepe a talajvédelemben Biodiverzitás növelésének lehetőségei az energianövények termesztése során, Állattenyésztési, élelmiszeripari, növénytermesztési hulladékok, szennyvíziszap kezelése, felhasználása Biogázüzemi erjedési maradvány kezelési eljárások Az erjedési maradvány hasznosítása a biogáz alapanyag termelésben SZAKMAI KÉSZSÉGEK Az erdőritkítás, véghasználat, a rönkfa feldolgozás során keletkező hulladék összegyűjtése során elvégzendő munkafolyamatok végzése 27

28 A tárcsás aprítók, dobaprítók, csigás aprítók, zúzók, a bálák fellazítására használt gépek, a rostálás és szortírozás gépeinek, a brikettálás és pelletálás gépeinek üzemeltetése, karbantartás, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása Tüzelőanyag be és kitároló rendszerek, épek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Tüzelési technológiák, a gépek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Rakodógépek kezelése, üzemeltetése Az input és output anyagok mérése, minősítése, laboreszközök használata, az eredmények dokumentálása Térfogatterhelés, tartózkodási idő meghatározása számítások és üzemi paraméterek alapján A gázösszetétel, a szubsztrát mennyiségének és minőségének mérése, az adatok dokumentálása, értékelése A biológiai folyamat lehetséges zavarainak megállapítása, az okok felderítése dokumentálása. A biogáz rendszer üzembe helyezése A fermentor tápláló, ürítő, keverő, fűtő rendszereinek, a gázelvezető, a kéntelenítő, a gáztárolók, a gázfáklya a gázégető erőmű, a gázmotor üzemeltetése, karbantartása, 28

29 hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása, az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűzés környezetvédelmi előírások betartása Építési, környezetvédelmi előírások égetőmű és biogázüzem létesítésekor Önállóság Térbeli tájékozódás Szervezőkészség Tömör fogalmazás készsége Visszacsatolási készség Konfliktusmegoldó készség Irányíthatóság 29 SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK TÁRSAS KOMPETENCIÁK Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; MÓDSZERKOMPETENCIÁK Áttekintő képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Rendszerekben való gondolkodás

30 - A biomassza energetikai hasznosítása A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza potenciál meghatározása Edei hulladék fa (gally), erdőritkítás, véghasználat, rönkfa feldolgozása során keletkező melléktermékeket összegyűjti, szállítja A faaprítás, pelletállás, bálabontás eszközeit működteti Az erdőritkítás, véghasználat, a rönkfa feldolgozás során keletkező hulladék összegyűjtése során elvégzendő munkafolyamatok végzése A tárcsás aprítók, dobaprítók, csigás aprítók, zúzók, a bálák fellazítására használt gépek, a rostálás és szortírozás gépeinek, a brikettálás és pelletálás gépeinek üzemeltetése, karbantartás, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása Tüzelőanyag be és kitároló rendszerek, épek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Tüzelési technológiák, a gépek, Fenntartható biomasszatermelés A fenntarthatóság és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata 30 A környezetvédelem és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata Az égetésre használható faféle biomassza összegyűjtése A biomassza égetés gyakorlata A szilárd biomassza előkészítése égetésre FELADATOK A tüzelőanyagok minősítése Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; Az égetőberendezések működtetése Biogázüzemi gyakorlat A megújuló energiák felhasználásának szabályozása Anyagforgalo m és alapanyag Az alapanyag tárolás mi összeállítása A fermentációs folyamat felügyelete Létesítési, engedélyezési szabályok A megújuló energetikai beruházások támogatása A biomasszatermelés támogatása Az áramátvétel szabályai

31 berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Rakodógépek kezelése, üzemeltetése Az input és output anyagok mérése, minősítése, laboreszközök használata, az eredmények dokumentálása Térfogatterhelés, tartózkodási idő meghatározása számítások és üzemi paraméterek alapján A gázösszetétel, a szubsztrát menyiségének és minőségének mérése, az adatok dokumentálása, értékelése A biológiai folyamat lehetséges zavarainak megállapítása, az okok felderítése dokumentálása A fermentor tápláló, ürítő, keverő, fűtő rendszereinek, a gázelvezető, a kéntelenítő, a gáztárolók, a gázfáklya a gázégető erőmű, a gázmotor üzemeltetése, karbantartása, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása, az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűzés környezetvédelmi előírások betartása Építési, környezetvédelmi előírások égetőmű és biogázüzem létesítésekor A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza potenciál meghatározása Edei hulladék fa (gally), erdőritkítás, véghasználat, rönkfa feldolgozása során 31 SZAKMAI ISMERETEK Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

32 keletkező melléktermékeket összegyűjtései, szállítása A faaprítás, pelletállás, bálabontás eszközei működtetése Faapríték tárolása A biogén tüzelőanyagokat alkotó elemek csoportosítása, szerepük az energetikai felhasználás során Hamutartalom, a hamu tulajdonságai Tüzelőanyag mennyiségének megbecslése A biomassza égetéses hasznosításának műszaki környezeti feltételei, lehetőségei Az égés fizikája és kémiája Az égés alatt végbemenő folyamatok Károsanyag képződés az égés során A nem tökéletes égés égéstermékei Faapríték, pellet, szalma tüzelés ellátási rendszerek Tüzelési technológiák: Fatüzelések: rostélyos, nyílt rostélyos, alsó betáplálásos, előtolásos rostélyos, stabil fluidágyas, visszaáramoltatott fluidágyas, befúvásos; Szalmazüzelések: bálás tüzelés, kisméretű bálatüzelés, fellazított bálás tüzelés, ömlesztett szalma tüzelése rostélyos kazánban Elkokszolódás, elsalakosodás, felületi korrózió 32 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

33 Készenléti, tartalék és csúcsteljesítmény meghatározása Energia átalakító berendezések: kapcsolt gőzturbina áramtermeléshez, kapcsolt áram és hőtermelés ORC használatával Az égetőberendezések térigénye: tároló, kazánház, egyéb létesítmények, utak Tűzvédelem a biomassza égetőberendezések üzemelésekor Porelválasztás: ciklon, szövetfilter, elektrofilter, füstgázmosó, füstgáz kondenzáló A biogáz összetétele A biogáz képződésének feltételei A fermentáció folyamatát meghatározó körülmények A fermentáció gátló tényezői Térfogatterhelés és tartózkodási idő Biogáz- és metán gázképzési potenciál Lehetséges gázkihozatal meghatározása Biogázüzemi alapanyagok Száraz és nedves fermetáció Az alapanyag adagolás módja A biogáztermelés folyamatának fázisai A biogáz előállítás technológiai lépései: tárolás, szubsztrát előkezelése, előkeverés, áztatás, higiénizálás, hidrolízis, szubsztrát adagolás és szállítás A fermentor építési formái: álló 33

34 fermentorok, fekvő fermentorok, dugós áramlású eljárás A keverő szerkezet típusai A fermentor fűtése A gázelvezető rendszer Kéntelenítés A biogáz tárolása Gázfáklya Mérési és szabályozási technika Gázégető erőmű, gázmotor Biogáz képződési ráta Gázösszetétel a szubsztrát mennyisége és minősége A biológiai folyamat lehetséges zavarai A folyamat stabilizálására irányuló intézkedések Biogáz rendszer üzembe helyezése Biogáz tisztítási technológiák Mellékösszetevők eltávolítása: víz, ammónia, sziloánok, finom részecskék Háztartás méretű kiserőművek Kísérleti erőművek Szennyvíz-tisztításra specializált fermentorok Trágyatározó lagúnák Hagyományos (CSTR= Folyamatosan kevert tank reaktor) biogáz erőmű Optimalizált CSTR (Folyamatosan kevert tank reaktor) erőművek 34

35 Éttermi hulladékok és lejárt szavatosságú termékekre specializált erőművek FIFO rendszeren alapuló félszáraz és száraz erőművek Perkulációs vagy garázs rendszerű száraz erőművek Mikro biogáz erőművek kisgazdaságokba való integrálhatósága A biomassza energetikai felhasználásának vizsgálata az alábbi gazdasági, társadalmi területeken: energiabiztonság, energiafüggetlenség, munkahelyteremtés, vidékfejlesztés energiafüggetlen farmok Az energianövények termesztésének lehetőségei, szerepe a talajvédelemben Biodiverzitás növelésének lehetőségei az energianövények termesztése során, Állattenyésztési, élelmiszeripari, növénytermesztési hulladékok, szennyvíziszap kezelése, felhasználása Biogázüzemi erjedési maradvány kezelési eljárások Az erjedési maradvány hasznosítása a biogáz alapanyag termelésben Az erdőritkítás, véghasználat, a rönkfa feldolgozás során keletkező hulladék összegyűjtése során elvégzendő munkafolyamatok végzése 35 SZAKMAI KÉSZSÉGEK Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; A tárcsás aprítók, dobaprítók, csigás

36 aprítók, zúzók, a bálák fellazítására használt gépek, a rostálás és szortírozás gépeinek, a brikettálás és pelletálás gépeinek üzemeltetése, karbantartás, hibaforrások, javítási lehetőségek meghatározása Tüzelőanyag be és kitároló rendszerek, épek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Tüzelési technológiák, a gépek, berendezések kezelése, üzemeltetése, karbantartása, javítása Rakodógépek kezelése, üzemeltetése Az input és output anyagok mérése, minősítése, laboreszközök használata, az eredmények dokumentálása Térfogatterhelés, tartózkodási idő meghatározása számítások és üzemi paraméterek alapján A gázösszetétel, a szubsztrát mennyiségének és minőségének mérése, az adatok dokumentálása, értékelése A biológiai folyamat lehetséges zavarainak megállapítása, az okok felderítése dokumentálása. A biogáz rendszer üzembe helyezése A fermentor tápláló, ürítő, keverő, fűtő rendszereinek, a gázelvezető, a kéntelenítő, a gáztárolók, a gázfáklya a gázégető erőmű, a gázmotor üzemeltetése, karbantartása, hibaforrások, javítási lehetőségek 36 Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI;

37 meghatározása, az üzemeltetésére vonatkozó munka-, tűzés környezetvédelmi előírások betartása Építési, környezetvédelmi előírások égetőmű és biogázüzem létesítésekor Önállóság Térbeli tájékozódás Szervezőkészség Tömör fogalmazás készsége 37 SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK TÁRSAS KOMPETENCIÁK Visszacsatolási készség Konfliktusmegoldó készség Irányíthatóság Sablon a kerettantervek kidolgozásához; NMH-SZFI; MÓDSZERKOMPETENCIÁK Áttekintő képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Rendszerekben való gondolkodás

38 5. A biomassza égetése tantárgy 96 óra 5.1. A tantárgy tanításának célja A biomassza égetése tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az égetésre használható biomassza típusait, összegyűjtését, tulajdonságait. Legyenek tisztában az égés, a káros anyag képződés folyamatával. Ismerjék a biomassza égetési technológiáit, a berendezések hatékony működésének feltételeit Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Kémia Fizika Témakörök A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza típusai, mennyisége, tulajdonságai, előkészítése 3 óra A melléktermékként keletkező égetésre alkalmas biomassza potenciál Az égetésre használható faféle biomassza típusai, tulajdonságai összegyűjtésük a következő csoportosításban: Edei hulladék fa (gally) Erdőritkítás Véghasználat Kéreg hulladék A rönkfa feldolgozása A fa és a szalmafélék betakarítása utáni műveleti 8 óra Az összegyűjtött anyag szállításának módjai eszközei Fa felaprításnak módjai, eszközei: Tárcsáa aprító Dobaprító Csigás aprító Zúzók A bálák fellazítása Rostálás és szortírozás Brikettálás és pelletálás A biomassza tüzelőanyagok tárolása betakarítás után 3 óra Tárolási kockázatok A tárolási technológiák Szárítási eljárások Szárító berendezések A biomassza tüzelőanyagok összetétele és sajátságaik 8 óra A biogén tüzelőanyagokat alkotó elemek: Fő elemek A kibocsátásban érintett elemek Nyomelemek (nehézfémek) További tüzelőanyag tulajdonságok és jelentőségük: Víztartalom és tüzelőanyag-nedvesség Fűtőérték Hőérték Hamutartalom A hamu lelágyulása Fizikai-mechanikai tulajdonságok Tüzelőanyag mennyiségének megbecslése A biomassza égetés technológiája 20 óra Rendszerkoncepciók, azok alkalmazási területei és környezeti feltétele A biomassza energetikai hasznosításának műszaki környezeti feltételei A szilárd biomassza hasznosítási lehetőségei Létesítmények koncepciói Általános elvek a biomassza fűtőművek létesítéséhez Az égés fizikája és kémiája Az égés alatt végbemenő folyamatok: Melegedés, száradás, bomlás Elgázosodás, párolgás Koksz elégése A hőmérséklet hatása Károsanyag képződés az égés során A nem tökéletes égés 38

39 égéstermékei: Klór vegyületek Kén oidok Nitrogén oidok Részecskék Az energiaátalakítás technológiái 32 óra Tüzelőanyag tárolás szempontjai: anyagtípus, energiasűrűség, tárolókapacitás Tároló és tápláló rendszerek: Faapríték Pellet Szalma Tüzelés ellátási rendszerek Tüzelési technológiák: Fatüzelések: rostélyos, nyílt rostélyos, alsó betáplálásos, előtolásos rostélyos, stabil fluidágyas, visszaáramoltatott fluidágyas, befúvásos; Szalmazüzelések: bálás tüzelés, kisméretű bálatüzelés, fellazított bálás tüzelés, ömlesztett szalma tüzelése rostélyos kazánban Kazán, hőcserélő 5 óra Veszteségek a kazánban Vízteres kazán Vízcsöves kazán A biomassza tüzelés különlegességei 12 óra Elkokszolódás, elsalakosodás, Felületi korrózió Készenléti, tartalék és csúcsteljesítmény meghatározása Energia átalakító berendezések: Kapcsolt gőzturbina áramtermeléshez Kapcsolt áram és hőtermelés ORC használatával Az égetőberendezések térigénye: Tároló Kazánház Egyéb létesítmények utak; Tűzvédelem A károsanyag kibocsájtás csökkentésének lehetőségei 5 óra Porelválasztás: ciklon, szövetfilter, elektrofilter, füstgázmosó, füstgáz kondenzáló 5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): tanterem 5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Alkalmazott oktatási módszer neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály Alkalmazott eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) 5.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 39

40 6. A Biogáztermelés tantárgy 96 óra 6.1. A tantárgy tanításának célja A Biogáztermelés tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a gáztermelésre használható biomassza típusait, tulajdonságait. Legyenek tisztában a gáztermekés biológiai folyamataival, legfontosabb paramétereivel. A tantárgy mutassa be a biogáz előállítás technológiáit, a berendezések hatékony működésének feltételeit. Ismerjék a biogáz felhasználási lehetőségeit, a mikro biogáz üzemek technológiai megoldásait, alkalmazási lehetőségeit 6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Kémia Fizika Biológia Témakörök Az anaerob lebontás fermentáció - alapjai 6 óra Az anaerob lebontás rövid története A biogáz összetétele A biogáz képződésének feltétele A fermentáció gátló tényezői A fermentáció folyamatát meghatározó körülmények: Oigén, ph- érték, Tápanyagellátás A biogáz rendszer üzemi paraméterei 5 óra Térfogatterhelés Tartózkodási idő Biogáz- és metán gázképzési potenciál Lehetséges gázkihozatal Weendei féle takarmánynövény analízis rendszer Buswell képlet Batch fermentációs teszt A biogáz előállítás alapanyagai 5 óra Állati trágya Energianövények: Kukorica Cukorcirok Szudáni fű Csicsóka Szántóföldi fűkeverék Élelmiszeripari melléktermékek: Sörgyártás Biodízel gyártás Burgonyafeldolgozás keményítő előállítás Cukorgyártás Gyümölcsfeldolgozási melléktermékek A biogáz előállítás technológiája 32 óra Száraz és nedves fermetáció - szubsztrát szárazanyagtartalma Az adagolás módja A biogáztermelés folyamatának fázisai A biogáz előállítás technológiai lépései Tárolás A szubsztrát előkezelése Előkeverés, áztatás Higiénizálás Hidrolízis Szubsztrát adagolása és szállítása Csővezetékek és alkatrészek A fermentor építési formái Álló fermentorok Fekvő fermentorok dugós áramlású eljárás Keverési technika 40

41 Mechanikai keverőszerkezetek A keverő szerkezet típusai A fermentor fűtése A gázvezető rendszer Kéntelenítés A biogáz tárolása: Integrált gáztárolók Külső biogáz tárolók Gázfáklya Mérési és szabályozási technika Gázégető erőmű, gázmotor A biológiai folyamat felügyelete 8 óra Biogáz képződési ráta Gázösszetétel Szubsztrát menyisége és minősége Ammónium, Ammónia A biológiai folyamat lehetséges zavarai A folyamat stabilizálására irányuló intézkedések Biogáz rendszer üzembehelyezése A biogáz tisztítása és további felhasználása 10 óra Biogáz tisztítási technológiák Kéntelenítés Szén-dioid eltávolítási technológiák Biogáz tisztítási technológiák összehasonlítása Mellékösszetevők eltávolítása: víz, ammónia, sziloánok, finom részecskék Mikro biogáz erőművek 30 óra Háztartás méretű kiserőművek Kísérleti erőművek Szennyvíz-tisztításra specializált fermentorok Trágyatározó lagúnák Hagyományos (CSTR= Folyamatosan kevert tank reaktor) biogáz erőmű Optimalizált CSTR (Folyamatosan kevert tank reaktor) erőművek Éttermi hulladékok és lejárt szavatosságú termékekre specializált erőművek FIFO rendszeren alapuló félszáraz és száraz erőművek Perkulációs vagy garázs rendszerű száraz erőművek Biogáz előállításra szolgáló alapanyagok Mikro biogáz erőművek kisgazdaságokba való integrálhatósága 6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Tanterem 6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Alkalmazott oktatási módszer neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály Alkalmazott eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) 41

42 6.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 7. A Fenntartható biomasszatermelés tantárgy 32 óra 7.1. A tantárgy tanításának célja A Fenntartható biomasszatermelés tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a biomassza termelés környezeti, társadalmi és gazdasági szerepét, hatásait. A tantárgy oktatása segítse elő a fenntarthatósági szemlélet kialakulását, mutassa be az energianövény termesztés és energia előállítás során kialakítható zárt ciklusú folyamatokat Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Kémia Fizika Biológia Témakörök A fenntarthatóság és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata 15 óra A biomassza energetikai felhasználásának vizsgálata az alábbi gazdasági, társadalmi területeken: Energiabiztonság, Energiafüggetlenség, Munkahelyteremtés, Vidékfejlesztés Energiafüggetlen farmok A környezetvédelem és a biomassza energetikai felhasználásának kapcsolata 17 óra Az energianövények termesztésének lehetőségei, szerepe a talajvédelemben, A CO2 kibocsátás csökkentésének lehetőségei energianövények termesztésével, Biodiverzitás növelésének lehetőségei az energianövények termesztése során, Állattenyésztési, élelmiszeripari, növénytermesztési hulladékok, szennyvíziszap kezelése, felhasználása Biogázüzemi erjedési maradvány kezelési eljárások Az erjedési maradvány hasznosítása a biogáz alapanyag termelésben 7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): Tanterem 7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) Sorszám Alkalmazott A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazott 42

43 oktatási módszer neve Magyarázat Kiselőadás Megbeszélés Projekt Szimuláció Házi feladat 7.6. A tantárgy értékelésének módja 43 kerete egyéni csoport osztály eszközök és felszerelések (SZVK 6. Pontosítása) A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 8. A A biomassza égetés gyakorlata tantárgy 224 óra 8.1. A tantárgy tanításának célja A biomassza égetés gyakorlata tantárgy célja a tanulók felkészítése a pontos, szakszerű, gazdaságos, önálló és kitartó munkavégzésre, a folyamatos ismeretszerzésre, a korszerű technika, technológia iránti érdeklődésre. A tantárgy mutassa be az égetési alapanyag előállítás munkafolyamatait, az üzemeltetett gépek, berendezések gépkapcsolások működtetésére vonatkozó alapismereteket olyan szinten, amely képessé teszi a végzett tanulókat üzemeltetési feladatok elvégzésére. Az elméletben tanultak alapján olyan kompetenciák kialakítása, amelyek birtokában végzett technikusok képesek lesznek középszintű vezetői feladatok ellátására a biomassza égetőmű önálló működtetésére, a folyamatok kontrollálására, szakszerű adminisztrációjára, valamint a melléjük beosztott dolgozók szakmai irányítására, betanítására Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Kémia Fizika Biológia Témakörök Az égetésre használható faféle biomassza összegyűjtése 21 óra Az erdőritkítás, véghasználat, a rönkfa feldolgozás során keletkező hulladék

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 02 ELEKTRONIKUS MŰSORKÖZLŐ ÉS TARTALOMÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 02 ELEKTRONIKUS MŰSORKÖZLŐ ÉS TARTALOMÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 02 ELEKTRONIKUS MŰSORKÖZLŐ ÉS TARTALOMÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V.. VEGYÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Drog- és toikológus

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 55 723 11 MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

FENNTARTHATÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS kötetsorozat

FENNTARTHATÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS kötetsorozat FENNTARTHATÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS kötetsorozat A kötetsorozat szerkesztői: főszerkesztő: Gelencsér Géza szerkesztők: Farkas Dezső, Dr. Vona Márton A SZILÁRD BIOMASSZA ÉGETÉS TECHNOLÓGIÁJA Tanyag

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 05 BESZÉDÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 05 BESZÉDÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 05 BESZÉDÁTVITELI RENDSZERÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE. az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Fodrász szakképesítés

Fodrász szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Fodrász szakképesítés OKJ azonosító szám 52 815 01 A szakmai program kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 543 01 FAMEGMUNKÁLÓ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 543 02 Asztalos szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 2.94.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 861 01 AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (a szakmairány megjelölésével) HATÁRRENDÉSZETI RENDŐR szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Biomassza energetikai gépészeti szaktechnikus moduljai

Biomassza energetikai gépészeti szaktechnikus moduljai Biomassza energetikai gépészeti szaktechnikus moduljai Biomassza termelés technológiája és gépészeti háttere megnevezésű, xxxx-xx azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A megújuló

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 542 05 KÁRPITOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

a(z) 55 726 02 SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) 55 726 02 SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 55 726 02 SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ GYAKORLATI KÉPZÉS TANTERVE az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Szakmai program Felnőttoktatás Esti munkarend 8. számú melléklet 2015. Tartalomjegyzék A szakképzés célja Az iskola

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz

Részletesebben

IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Biogáz laboratórium fejlesztése

IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Biogáz laboratórium fejlesztése IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Biogáz laboratórium fejlesztése Bakosné Diószegi Mónika, dr. Hováth Miklós, dr. Legeza László * * Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 15. sorszámú Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila

Részletesebben

A változat. 1. A háztartás és a közszolgáltatások

A változat. 1. A háztartás és a közszolgáltatások 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, szakmákat,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NŐI SZABÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PINCÉR MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november

Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november Környezeti fizika II; Kérdések, 2013. november K-II-2.1. Mit ért a globalizáció alatt? K-II-2.2. Milyen következményeivel találkozunk a globalizációnak? K-II-2.3. Ismertesse a globalizáció ellentmondásait!

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÁRPITOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 12 VÍZ, CSATORNA ÉS KÖZMŰ RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó. Szakmai számítások. tantárgy

A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó. Szakmai számítások. tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 35 582 07 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015. 7. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA HETI 1 ÓRA TÉMAKÖRÖK Háztartás

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÉPI FORGÁCSOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 1 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) XII. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XII. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) II. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) II. TÁVKÖZLÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 481

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 211 01 ARANYMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Létfontosságú tápelemek, Tápelem hiánytünetek Előadás áttekintése 1. A növények tápelem ellátásának a vizsgálatára

Részletesebben