DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal"

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek oldal 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal 38/2010. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról oldal

2 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i ülésén elfogadott határozatai: 450/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat 1. Képviselő-testülete a polgármester jelentését a 160/2010.(IV.26.), 206/2010.(V.19.), 312/2010.(IX.14.), 314/2010.(IX.14.), 331/2010.(IX.27.), 352/2010.(IX.27.), 365/2010.(X.14.), 380/2010.(X.25.), 392/2010. (XI.2.), 393/2010.(XI.2.), 394/2010.(XI.2.), 402/2010.(XI.2.), 418/2010.(XI.25.), 422/2010.(XI.25.), 427/2010.(XI.25.), 429/2010.(XI.25.), 443/2010.(XI.25.) számú határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. A képviselő-testület a 85/2010.(III.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét május 31-ig, a 227/2010.(VI.5.) sz. határozat végrehajtási határidejét március 31-ig, a 340/2010. (IX.27.) sz. határozat végrehajtási határidejét december 31-ig, a 438/2010.(XI.25.) sz. határozat végrehajtási határidejét január 31-ig meghosszabbítja. 3. A képviselő-testület a 273/2008. (IX.16.) számú határozatát visszavonja 451/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f azonosító számon regisztrált, Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz kapcsolódó Dombóvári Kollégium rekonstrukció tárgyú vállalkozási-építési szerződés módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az épület I. ütemének módosított átadási határideje: a jogerős építési engedély kézhezvételének napjától számítva 5 hét. Az épület II. ütemének módosított átadási határideje: az I. ütem átadási határidejétől számított 77 nap. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási-építési szerződés módosításának aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: január 5. Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment NKft. 452/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat 1. Képviselő-testülete feladatátadási szerződést köt az orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozóan január 1-től március 31-ig terjedő időszakra a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által lefolytatott ajánlatkérési eljáráson az összességében legkedvezőbb árajánlatot tevő EMERGENCY SERVICE Kft.-vel (1138.Budapest, Árva u.22., képviseli: Rédei József ügyvezető igazgató). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december 20. Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 2. Képviselő-testülete szakértők

3 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám bevonásával megvizsgáltatja, hogy az orvosi ügyelet ellátására a szolgáltató kiválasztásához indokolt-e közbeszerzési eljárás lefolytatása. Határidő: január 15. Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 453/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által a társulási megállapodás felülvizsgálata során november 11. napján módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást Dombóvár Város Önkormányzata, mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el. Határidő: azonnal Végrehajtásért felel: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 454/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás részéről a TÁMOP / számú Indulópont a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program megvalósítása Dombóváron című pályázat keretében tett kötelezettségvállalások indokainak és körülményeinek ellenőrzési jelentését tudomásul veszi. A Képviselőtestület súlyos vezetői mulasztásnak ítéli azt, hogy a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás vezetője a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül vállalta át augusztus 31-én a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány feladatainak, fizetési kötelezettségeinek további teljesítését. A képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjének figyelmét arra, hogy a pályázatokkal összefüggésben tett kötelezettségvállalásokról a jövőben kellő időben tájékoztassa a fenntartót. 455/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy a honlapra kerüljön fel. Határidő: december 23. a terv nyilvánosságra hozatalára Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 456/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: a költségvetés összeállításakor a legfontosabb szempontnak az önkormányzat működőképességét tartja, elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokra biztosít fedezetet, a hiteltörlesztés és kamatfizetés fedezetét biztosítani kell, az intézményi étkeztetés térítési díjait az új szabályozásnak megfelelően felül kell vizsgálni, a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak és tandíjak emeléséről a rendeletmódosítást be kell terjeszteni, az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

4 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám lebonyolítását, támogatások igénylését előtérbe kell helyezni, céltartalékot kell képezni a kötött felhasználású bevételekből, céltartalékot kell képezni a normatív állami hozzájárulások évközi lemondására ben figyelemmel kell lenni az alábbiakra: A kertvárosi orvosi rendelő előtti parkolóhelyeket bővíteni kell a megnövekedett igények miatt. A Móricz Zsigmond és a Mikszáth Kálmán utcában meg kell terveztetni a felszíni csapadékvíz-elvezetést, és lehetőség szerint megvalósítani a kivitelezést. Gondoskodni kell a őszén zúzott kővel felújított szőlőhegyi feljáró utak megfelelő kopó-záró réteggel való ellátásáról. Meg kell vizsgálni a háziorvosi szolgáltatás helyben való biztosításának lehetőségét a szőlőhegyi városrészben. Megoldandó feladat a Dombóvár- Tüske mellett elhaladó 61. számú főút mellé védősövény telepítése. A megfelelő élelmiszerellátásához kapcsolódóan erre vonatkozó pályázat kiírásával meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kertvárosi és a szuhaj-dombi városrészekben a meglévő élelmiszerüzleteket üzemeltetni kívánó vállalkozók járulékait és a bérleti díj fizetését az önkormányzat átvállalja. A Gyöngyvirág körúttól a Tulipán utcai kereszteződéséig a csapadékelvezetést meg kell oldani. A szőlőhegyi Közösségi Ház fűtési problémáit meg kell oldani. A Népköztársaság u. 28. alatti társasház veszélyessé válásának elkerülése érdekében az elhárításhoz szükséges kiadásokra forrást kell elkülöníteni a költségvetésben. Szolidarítási alap -ként forrást kell elkülöníteni váratlan káresemények, vagy azzal fenyegető helyzetek kezelése érdekében. A rehabilitációs foglalkoztatásban jelenleg résztvevő 68 fő továbbfoglalkoztatását meg kell valósítani ben. Meg kell vizsgálni az elsősorban autista fogyatékosok számára egy bentlakásos otthon létrehozásának lehetőségét. Vizsgálandó a József Attila ÁMK előtti tér és a Petőfi tér parkolási gondjának és közvilágításának, valamint az Ady utcai parkolási problémák megoldása. Szelektív hulladékgyűjtő szigetet kell kihelyezni Újdombóváron a IX. utca környékére. Meg kell oldani az önkormányzat tulajdonában álló és értékesíthető faanyag szociális alapon történő értékesítését. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szociálisan rászorultak részére az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával segítséget nyújtson a szennyvízhálózatra való rákötéshez, az ingatlanon belüli csővezeték kiépítéséhez. Az APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményének többletforrást kell biztosítani a 7. és 8. osztályos tanulók felzárkóztatására, az épület-felújítási munkálatok elhúzódása miatti esetleges lemaradás pótlása érdekében. A Hősök szobrának 90 fokkal történő elfordítására, és a méltó megemlékezésekhez szükséges elegendő tér kialakítására vonatkozóan vizsgálatot kell lefolytatni. Képviselőként 1 millió forint interpellációs keretet kell biztosítani. Meg kell vizsgálni a Művelődési Ház épülete elé kerékpártároló kihelyezését. A Konda-völgy éve programot ben is folytatni kell ben kiemelt figyelmet kell fordítani az energetikai kérdésekre, erre

5 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám vonatkozó hatástanulmányt kell készíttetni és ki kell dolgozni a város energetikai programját. Meg kell vizsgálni Szőlőhegyen a Gárdonyi utca-mező Imre utcai kanyar íve enyhítésének lehetőségét. Hatástanulmányt kell készíttetni Gunarasban fapavilonok kihelyezésére a helyi termelők részére kulturált értékesítési feltételek megteremtése érdekében. Az Önkormányzat Gunaras Zrt.-ben lévő részvényei ne kerüljenek eladásra. 457/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat I. Képviselő-testülete a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsági tagjának január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket választja: Kovács Károly Zombori Sándor Rózsai Györgyné Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft. felügyelőbizottsági tagjának január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket választja: dr. Nagy Miklós dr. Márky Imre Bogdán Lászlóné Képviselő-testülete a Dombóvári Vízmű Kft. felügyelő-bizottsági tagjának január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket választja: Szigethy István Pintér Szilárd dr. Janek Attila Képviselő-testülete a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. felügyelőbizottsági tagjának január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket választja: dr. Antalffy Zsolt Schlág Judit Király Gábor II. Képviselő-testülete a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságába január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket delegálja: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Szigethy István Pintér Szilárd dr. Janek Attila Művelődési Ház NKft. Markovits Magdolna Gyarmatiné Kiss Éva Kengyel Zsuzsanna Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató NKft. Bogdán László A képviselő-testület az ÖKO-DOMBÓ Kft. felügyelő bizottságából Szabotin Károlyt és Vida Jánost december 31. napjával visszahívja és helyettük január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket delegálja: Bogdán László Molnár Tünde A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti gazdasági társaságok taggyűlésén a képviselő-testület döntését képviselje. III. Képviselő-testülete január 1-jétől december 31-ig az alábbi személyeket választja kuratóriumi tagnak: Szociális Lakásalap Alapítvány Váradi Józsefné elnök

6 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám Horváthné Gyánó Bernadett Horváth Józsefné Rápolti Csilla Kántor Katalin Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány Gaál János elnök Éri Tamás Kurucz Gábor Takácsné Kovács Beáta dr. Zahorcsek Mária Bódogh Zoltán Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány Schmidt Anikó elnök Kengyel Zsuzsanna Szóka Bernadett Variházy Zoltán dr. Boros Katalin Hospital Alapítvány Dr. Gács Ernő elnök Hamulyák Közalapítvány Horváth Éva elnök Béres Sarolta Katatics Zsuzsanna Erky-Nagy Tibor Patay Vilmos Felügyelő-bizottság tagjai: Zombori Sándor elnök Kovács Gyula Monostori János Határidő: I. és III. pont december 31. II. pont a soron következő taggyűlés Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 458/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 459/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat 1 Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/D- 09-2f azonosító számon regisztrált, Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című pályázat építési kivitelezésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja 2 A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert arra, hogy a teljesítésigazolást november 16-i teljesítéssel aláírja. 3 Képviselő-testülete évi költségvetésében bruttó forint összeget különít el a dombóvári művelődési ház vízbekötésének felbővítésére, hogy a tűzoltósági előírásokhoz szükséges vízhozam a tűzcsapoknál biztosítható legyen. Az önkormányzat a földmunkákat a közmunkásokkal végezteti el. 4 A képviselő testület bruttó 1 millió forintot elkülönít a évi költségvetésében a Művelődési Ház telefonhálózatának kiépítésére, egyben felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot arra, hogy lehetőség szerint 3 árajánlat bekérése alapján a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozót kiválassza. Határidő: december 23. Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment NKft. 460/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete felkéri Dr. Komlódi András ügyvédet (dr. Komlódi Ügyvédi Iroda Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.), hogy a Szabó Loránd ellen különösen

7 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt indított, a Tolna Megyei Bíróság előtt 5.B.133./2009./35. számon folyamatban lévő büntetőügyben Dombóvár Város Önkormányzatának mint sértettnek a jogi képviseletét lássa el. A megbízott ügyvéd a jövőben az eljárás eseményeiről a soron következő testületi üléseken beszámolni köteles. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megbízással kapcsolatos okiratok tartalmának jóváhagyására és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 461/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a felmerült vis-maior helyzet miatt indokoltnak tartja az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola állagának megóvása, és az intézmény további üzemeltethetősége érdekében az épület fűtési rendszerének soron kívüli javítását, a padlócsatornában meghibásodott valamennyi fűtési csővezeték szakszerű kiváltásával. A szükséges javítási munkák elvégzéséhez ,- Ft-ot biztosít a évi költségvetéséből. Határidő: december 23. a szerződés aláírására Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 462/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a GEO-PROFIL Mérnöki Iroda Kft-vel a DOMBÓVÁR 61. FŐÚT kerékpárút tervdokumentációjának elkészítésére napján megkötött tervezési szerződéstől eláll. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a döntéséről a tervezőt tájékoztassa. Határidő: december 31. Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 463/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetői teendőinek ellátásával január 1-től december 31. napjáig Vida Tamást bízza meg. Az ügyvezető díjazását bruttó ,- Ft/hó összegben állapítja meg, az ügyvezető részére legfeljebb 500 kilométer/hó gépjármű használat költsége téríthető meg a hatályos jogszabály szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos dokumentumok aláírására. Határidő: december 31. az ügyvezető megbízására Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda A képviselő-testület a 462/2010.(XII. 16.) és a 463/2010. (XII. 16.) számú határozatait zárt ülésen hozta meg: 1.) 464/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat

8 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám Képviselő-testülete a 404/2009. (XII.22.) számú határozatát visszavonja. 2.) Képviselő-testülete mint a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Kft. ügyvezetőjének január 1. napjától augusztus 31. napjáig a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Vida Tamást választja meg, díjazást nem állapít meg az ügyvezető részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a cégbírósági bejegyzési eljárás lefolytatására. 3.) Képviselő-testülete mint a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Kft. felügyelő bizottságába a következő személyeket választja: Kovács Károly Zombori Sándor Rózsai Györgyné A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a cégbírósági bejegyzési eljárás lefolytatására. 4.) Képviselő-testülete mint a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedüli tagja úgy dönt, hogy egyetért a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft.-nek a Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával (vagyis azzal, hogy a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. a beolvadással megszűnjön, és általános jogutóda az átvevő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. legyen), az átvevő jogutód társaság továbbra is nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában működjön, a társaságnak az Önkormányzat továbbra is egyedüli tagja marad; a beolvadással kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzésére könyvvizsgálónak Kiszler Ferencnét választja meg; a beolvadási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjául december 31-ét határozza meg; megbízza a beolvasztó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint az összes szükséges más irat elkészíttetésével. 5.) Képviselő-testülete mint a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. egyedüli tagja úgy dönt, hogy egyetért a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft.-nek a Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával (vagyis azzal, hogy a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. a beolvadással megszűnjön, és általános jogutóda az átvevő Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. legyen), az átvevő jogutód társaság továbbra is nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában működjön, a jogutód társaságnak az Önkormányzat továbbra is egyedüli tagja marad; a beolvadással kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzésére könyvvizsgálónak Kiszler Ferencnét választja meg; a beolvadási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjául december 31-ét határozza meg; megbízza a beolvadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint az

9 Dombóvári Közlöny VI. évfolyam 16. szám összes szükséges más irat elkészíttetésével. 6.) Képviselő-testülete a Dombóvári Borostyán NKft.-nek a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft.-be történő beolvadásával kapcsolatos ügyvédi teendők ellátásával megbízza a dr. Papp Tamás Ügyvédi Irodát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízás aláírására. Határidő: azonnal a határozat továbbítására, a könyvvizsgálók és az ügyvéd megbízására, az alapító okirat módosítására Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda A képviselő-testület a következő határozatát zárt ülésen hozta meg: 465/2010.(XII.16.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában levő hét intézmény hőszolgáltatása tárgyában HL- 2010/S ajánlati felhívással indult, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Határidő: december 20. az eredményhirdetésre Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

10 RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a honlapon!) A Képviselő-testület december 16-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség először abban az évben illeti meg a magánszemélyt, amelyben a 70. életévét betölti. A magánszemélyek kommunális adója alól 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. Az adókedvezmény abban az adóévben illeti meg először a magánszemélyt, amelyben a 65. életévét betölti. Az adómentesség, illetve az adókedvezmény a magánszemélyt a tulajdoni hányada, bérlőtársak esetén a lakásbérleti jog bérlőtársra eső hányada után illeti meg. (2) A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Több tulajdonos esetén abban az esetben, ha a 70. év feletti, illetve a 65. év feletti magánszemély a megállapodásban magára vállalja a fizetési kötelezettséget (Htv. 12. (2) bek.), úgy csak a saját tulajdoni hányada után illeti meg az adómentesség, illetve az adókedvezmény, a fennmaradó tulajdoni hányad adóköteles lesz. Bérlőtársak közötti megállapodás esetén a 70. év feletti, illetve a 65. év feletti magánszemély bérlőtársat csak a lakásbérleti jog rá eső hányada után illeti meg az adómentesség, illetve az adókedvezmény. 2. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. Az adó megállapítása, megfizetése és a vendégek nyilvántartása (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartás vezetésének mintáját a 3.

11 melléklet tartalmazza, az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásnak a minta szerinti adatokat tartalmaznia kell. (2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, összegének, továbbá a mentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen. (3) A nyilvántartásnak folyamatosan, kihagyás nélkül kell tartalmaznia az idegenforgalmi adó, valamint a mentesség megállapítását megalapozó dokumentumok, bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét. (4) A nyilvántartás számítógéppel is vezethető. A számítógéppel kitöltött nyilvántartást nyomtatott formában havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni. 3. (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 2. mellékletét képező 3. melléklettel. 4. Hatályát veszti 1. a Rendelet 6. -a, 2. a Rendelet a 12. -a, 3. a Rendelet III. fejezete, 4. a Rendelet 21. (5) bekezdés a) pontja, 5. a Rendelet 22. (2) bekezdésében a 21. (5) bekezdés a) pont szerint tevékenység-végzés után naptári naponként: Ft szövegrész. 6. a Rendelet 23. -a 7. a Rendelet 24. -a. 5. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző

12 1. melléklet a 36/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez 1. I. övezet 1.1. Ady Endre utca 1.2. Allende utca 1.3. Árpád utca Bajcsy-Zsilinszky utca 1.5. Bajza utca 1.6. Bartók Béla utca 1.7. Bem utca 1.8. Bezerédj utca 1.9. Damjanich utca Dombó Pál utca Dózsa György utca Dr. Riesz József utca Gyár utca Hunyadi tér Hunyadi tér Jókai utca Ivanich Antal utca Ivanich Antal utca Katona József utca Katona József utca 35/a Köztársaság utca Kazinczy sor Kossuth Lajos utca Kölcsey utca Madách utca Mikszáth Kálmán utca Molnár György utca Móricz Zsigmond utca Népköztársaság útja Paál László utca Pázmány Péter utca Perczel Béla utca Petőfi utca Rózsa Ferenc utca Szabadság utca Széchenyi István utca Szepessi utca Szent Gellért utca Szent István tér Tanácsköztársaság tér Övezeti besorolás

13 1.41. Teleki utca Teleki utca Thököly u Tinódi utca Tóth Ede utca Vörösmarty utca Zalka Máté utca Zrínyi utca os Forradalom tere Alkonyat utca Autóspihenő utca Csendes utca Esthajnal utca Fasor utca Fürdő utca Hableány utca Hajnal utca Hangulat utca Holdfény utca Kedves utca Kernen tér Kikelet utca Liget utca Napsugár utca Ősz utca Parksor utca Pihenés utca Sellő utca Séta utca Tavasz utca Termál utca Tó utca 2. II. övezet 2.1. I. utca 2.2. II. utca 2.3. III. utca 2.4. IV. utca 2.5. V. utca 2.6. VI. utca 2.7. VII. utca 2.8. VIII. utca 2.9. IX. utca Babits Mihály utca Balassi Bálint utca Béke utca Bethlen Gábor utca

14 2.14. Csiky Gergely utca Dőry Hugó utca Eötvös utca Erkel Ferenc utca Fáy András utca Fő utca Fürst Sándor utca Gábor Béla utca Gorkij utca Gunarasi út Hunyadi Mátyás utca József Attila utca Juhász Gyula utca Kilián György utca Kisfaludy Károly utca Kodály Zoltán utca Kórház utca Kosztolányi utca Krúdy Gyula utca Latinka Sándor utca Liszt Ferenc utca Martinovics utca Mikes Kelemen utca Móra Ferenc utca Munkácsy Mihály utca Munkás tér Péczely László utca Rajk László utca Radnóti utca Szigligeti utca Szondi György utca Udvari Vince utca Vadász utca Vajda János utca Vak Bottyán utca Zay Dezső utca Árvácska utca Búzavirág utca Dália utca Erzsébet utca Fekete István köz Gyöngyvirág körút Harangvirág utca Hetényi utca Hóvirág utca Ibolya utca

15 2.60. Jácint utca Kéknefelejcs utca Liliom utca Margaréta utca Muskátli utca Orgona utca Pipacs utca Rákóczi utca Rezeda utca Rozmaring utca Szegfű utca Szent Imre tér Tátika utca Tulipán utca Viola utca 3. III. övezet 3.1. Gagarin utca 3.2. Köztársaság utca Reich Béla utca 3.4. Vörös sugár utca 3.5. Tüske puszta 3.6. Bocskai utca 3.7. Dobó utca 3.8. Esze Tamás utca 3.9. Garay utca Gárdonyi utca Hámán Kató utca Kállai Éva utca Kápolna utca Mező Imre utca Csokonai utca Kapos sor Szőlőhegy Zádori József utca Arany János tér Árpád utca Baross utca Baross Gábor tér Báthori utca Batsányi utca Bercsényi utca Berzsenyi utca Deák Ferenc utca Erdősor utca Gyenis Antal utca Ivanich Antal utca 1-23.

16 3.31. Ivanich Antal utca Hunyadi tér Kandó Kálmán utca Kesztyű utca Katona József utca 1/a Katona József utca Kinizsi utca Lehelsor Nyár utca Perekac Rét utca Szigetsor Táncsics Mihály utca Teleki utca Teleki utca Toldi Miklós utca Tompa Mihály utca 4. IV. övezet 4.1. Kiskonda puszta 4.2. Nagykonda puszta 4.3. Szarvasd puszta 4.4. Szilfás puszta 4.5. Mászlony puszta 4.6. Asztalos János utca 4.7. Bordás Antal utca 4.8. Kalmár József utca 4.9. Sziklai Sándor utca Április 4. utca Dankó Pista utca Dr. Sáfár László utca Kun Béla utca Május 1. utca Március 15. tér Puskin tér Békató tanya Brulovics tanya Gólyavár Horgásztanya Lang tanya Szállásréti tó Scussolini tanya Erzsébet telep Vákum telep Útőrház Vasúti őrház Vasúti őrház

17 Vasúti őrház /A Vasúti őrház Vasúti őrház

18 Dombóvári Közlöny V. évfolyam 9. szám 2. melléklet a 36/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez Nyilvántartás mintája a beszedett idegenforgalmi adóról Nyilvántartás a beszedett idegenforgalmi adóhoz Ssz. 1. Az adófizetésre kötelezett vezeték neve Az adófizetésre kötelezett utóneve Az adófizetésre kötelezett születési helye Az adófizetési kötelezett születési ideje Az adófizetésre kötelezett lakcíme Érkezés időpontja Távozás időpontja Adómentes vendégéjszaká k száma: (pl. 18. év alatti, munkavégzés stb.) Adóköt. vendégéjszaka száma Adó összege (300 Ft/éjszaka)

19 Dombóvár város polgármestere a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. (3) bekezdése alapján kezdeményezte Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a évi költségvetésérő l szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2010. ( ) önkormányzati rendelet ismételt megtárgyalását. A rendeletmódosítást a képviselő -testület a december 30-i rendkívüli ülésén tárgyalja ismét.

20 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 24. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Dombóvár város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére az előzetesen lefolytatott pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) jogosult. 2. A Rendelet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi közszolgáltató kiválasztásának és a közszolgáltatási szerződés megkötésének szabályairól külön jogszabály rendelkezik. 3. A Rendelet 16. (2) bekezdésében a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának szövegrész helyébe városüzemeltetési feladatok ellátását felügyelő bizottságának szöveg lép. 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Loránd polgármester dr. Gábor Ferenc jegyző