Magyar Innovációs Szövetség, Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató."

Átírás

1

2 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas Péter, Vízkelety Márton, Ludányi Ferenc, Németh Attila, Szabó Péter, Korhut Lili, Kiss Árpád ISBN Magyar Innovációs Szövetség, 2011

3 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntõ Bevezetõ Magyar Innovációs Szövetség Küldetés Szervezeti felépítés A Szövetség szolgáltatásai Regionális képviseleti rendszer A Szövetség közremûködésével létrejött szervezetek Tisztségviselõk Szakmai érdekképviselet Állásfoglalások, vélemények, javaslatok Képviseletek Közgyûlések Elemzések, kiadói tevékenység Hírlevél, portál Díjak, kitüntetések Innovációt népszerûsítõ tevékenységek Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Nemzetközi ifjúsági versenyek EU Fiatal Tudósok Versenye Budapesten Magyar Fiatal Tudósok Társasága Magyar Innovációs Nagydíj Magyar Innovációs Klub MISZ Nagyvállalati Klub Innoforum Magyar Innovációs Napok Stuttgartban Lépés a jövõbe országos design pályázat Harsányi István-díj NovaTech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny Média Díj Kontra György Innovációs Díj THE Tehetségkutató és Tudománynépszerûsítõ Program Meet the Scientist Áramköri modulrendszerek Tagintézmények Alapítók visszaemlékezései, gondolatai Tagság

4

5 KÖSZÖNTÕ Tisztelt Olvasó! 5 Kiadványunk a Magyar Innovációs Szövetség alapításának 20. évfordulójára született. Célunk nem csupán az emlékek felidézése, hanem az is, hogy a Szövetség tevékenységén keresztül a hazai innováció utóbbi két évtizedét bemutassuk. Ha valaki a 20 év alatt kiadott állásfoglalásaink közül csupán a legfontosabbak címét átfutja, nagyon szépen kirajzolódik elõtte egy egyszerûnek biztosan nem mondható történet. A nosztalgia mellett persze az is megállapítható, hogy vannak olyan állásfoglalásaink, amelyek sajnos másfél-két évtized múltán ugyanolyan aktuálisak. A Szövetség azzal, hogy két évtizeden át következetesen képviselte az alapítók által megfogalmazott célokat, a hazai közéletben az innovációt érinto kérdésekben megkerülhetetlen tényezové vált. Azt gondolom, hogy a 20 évvel ezelott megfogalmazott célok aktualitásukból mit sem vesztettek, így a politikamentesség megorzése mellett fo feladatunk azok további konzekvens megvalósítása. Ha valaki a magyar innováció utóbbi két évtizedét vizsgálja, akkor a megkerülhetetlen szervezet mellett, egy megkerülhetetlen emberre is bukkan. Dr. Pakucs Jánosra, a Szövetség alapító, azóta tiszteletbeli elnökére, akinek eltökéltsége, fáradhatatlansága nemcsak az alapításkor volt meghatározó, hanem az azóta eltelt idõben is. Úgy gondolom, hogy bevezetõmet aligha zárhatnám méltóbban, minthogy mindnyájunk nevében megköszönjem mindazt, amivel János az innováció ügyéhez, az Innovációs Szövetség kialakításához és elfogadtatásához hozzájárult. Dr. Szabó Gábor elnök Magyar Innovációs Szövetség

6

7 BEVEZETÕ Tisztelt Olvasó! 7 A Magyar Innovációs Szövetség december 14-én 30 innováció iránt érdeklõdõ szervezet közremûködésével olyan gondolatok jegyében alakult meg, amelyek az azt követõ években nagyjából megvalósultak. Az innováció gazdaságélénkítõ hatása az alapítás idõszakában még sem a közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert, de még felismert tény sem. Talán nem szerénytelenség azt állítanunk, hogy nem kis mértékben Szövetségünk erõfeszítéseinek eredményeképpen ma már az innováció természetes kifejezéssé és a gazdasági élet meghatározó tényezõjévé vált. A Szövetség az innováció területén mûködõ különbözõ társaságokat, intézményeket horizontálisan integráló, szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, és mûködik olyan szervezetként, amely Európában a mai napig egyedülálló. Az alapító intézmények, vállalatok közül a még jelenleg is létezõ és mûködõ cégek egykori, ill. mai vezetõi ebben a kötetben emlékeznek meg az alapítás történetérõl. Szövetségünk a mai napig alapveto célkituzésének tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. Tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetoen két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévo rendszerben valósul meg: szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások. A Szövetség hét regionális képviseletet mûködtet, melyek élén egy-egy igazgató áll, akik rendszeresen részt vesznek a régió innovációs közéletében. Számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban mûködünk közre. Alapító társtulajdonosként és szakmai befektetõként 22 innovációs szervezet létrehozását segítettük. A Szövetség az egyik legjelentõsebb szakmai szervezetté nõtte ki magát, és ma már minden

8 BEVEZETÕ szempontból megkerülhetetlen, és minden kutatás-fejlesztést, az innovációt érintõ kérdésben véleménye, szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket. A közvetlen és közvetett tagok (csak vállalkozások, ill. intézmények) száma ma már megközelíti a hétszázat. Képviselõinken, megbízottainkon keresztül mintegy 20 testületben (pl. Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsban, a Magyar Akkreditációs Bizottságban stb.) közvetlenül is képviseljük tagszervezeteink érdekeit, ill. a Szövetség véleményét. Tisztségviselõink és vezetõ képviselõink évente közel 30 szakmai rendezvényen, konferencián tartanak elõadást, illetve fejtik ki véleményünket. A Szövetség éves közgyûlése az innovációs szféra egyik legnagyobb eseményének számít. A több mint 200 fõs rangos eseményen a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia és a szakmai társszervezetek elsõ számú vezetõi is részt vesznek, és meg is szólalnak. 8 Szövetségünk az elmúlt 20 év során több témában összesen 16 alkalommal dolgozott ki tanulmányt, elemzést, ill. jelentetett meg szakmai kiadványt. A Szövetség megalakulása óta mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy elgondolásait, véleményét, programjait a közvéleménnyel is megismertesse. Folyamatosan növelte elismertségét, a hazai sajtóban rendszeresen szerepelt, évente közel ezer híradás jelenik meg a Szövetség tevékenységérõl. A megalakulás óta folyamatosan megjelenõ Hírlevél a tagintézményeken túl az innovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazai innovációs szféra képviselõit szakminisztériumokat, különbözõ fõhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat és egyéb érdeklõdõket is rendszeresen informálja, és jelenleg elektronikusan már több mint 2100 címre juttatjuk el. Szövetségünk 1994 óta rendelkezik saját honlappal, innovációs portálunkat 2010-ben több mint szer látogatták meg, s hozzávetõleg 23 GB adatot töltöttek le. Évente több ismert, országos jelentõségû, innovációt népszerûsítõ rendezvényt szervezünk. Az egyik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, melynek keretében több mint kétezer-ötszáz fiatalt mozgósítottunk, akik közül akadémikusokból, professzorokból, gazdasági vezetõkbõl álló zsûri segítségével kiválasztottunk 286 tehetséges magyar diákot. A kiválasztott (ill. díjazott) fiatalok komoly pénzjutalmat, és a fõiskolai, egyetemi felvételin többletpontokat kaptak, ma már sokan közülük elismert kutatók, fejlesztõk, tanárok és sikeres vállalkozók. Az elmúlt 17 évben elért díjak, ill. különdíjak összesítése alapján Magyarország a résztvevo 35 európai ország éremtáblázatán az elokelo 3. helyet foglalja el. Az Egyesült Államokban rendezett fiatal tudósok olimpiáján, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen ( fiatal résztvevõ, országból) Magyarország fiataljai Szövetségünk révén 1995 óta vesznek részt, ahol már sokszor értek el elsõ-második helyezést. Mindezeken túlmenõen 2001 óta egy-egy tehetséges fiatal részt vesz az egyhetes Stockholm

9 BEVEZETÕ International Youth Science Seminar-on és a rendezvény záróünnepségén, a Nobel-díj átadási ünnepségen. Továbbá évente tudunk díjazottat küldeni a kéthetes London International Youth Science Forumra, az International Sustainable World Project Olympiad-ra Houstonba, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contest c. versenyre, valamint a svájci International Wild Life Research Week-re. Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15. nemzetközi döntõjét 2003-ban a Magyar Innovációs Szövetség rendezte meg Budapesten, melyre elsõ alkalommal került sor egy keleteurópai országban. A Mádl Ferenc, köztársasági elnök fõvédnöksége alatt megrendezett eseményen 190 fõ vett részt 39 országból. A versenyrõl a nemzetközi és a hazai sajtó nagy terjedelemben számolt be, 18 államban 56 riport jelent meg, Magyarországon 84 cikket, ill. riportot közöltek a sajtóban, rádióban, a televíziós csatornákon. Az elmúlt években kiválasztott tehetségek (díjazásban részesült fiatalok) szeptemberében, Visegrádon megalakították a Magyar Fiatal Tudósok Társaságát (MAFITUD), melynek célkitûzése egyrészt, hogy segítse a fiatal tudósjelöltek, a fiatal tehetségek érvényesülését, másrészt a rendszeres szakmai események révén a fiatalok egymás közötti szorosabb kapcsolattartására is lehetõséget ad. 9 A másik országos jelentõségû pályázatunk a Magyarországon bejegyzett vállalatok részére meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíj, melyet elsõ ízben az évre hirdettünk meg. Ezt követõen minden évben kiírásra került a pályázat. Az eddigi tizennyolc felhívásra összesen beérkezett 943 pályamûbõl 829 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 146 kapott különbözõ innovációs díjat. További kiemelkedõ innovációs eredmények elismerését minisztériumok, jelentõs szervezetek által alapított egy-egy innovációs díj jelenti. A díjak ünnepélyes átadására 2001 óta az Országház Fõrendiházi Termében kerül sor. Szövetségünk kezdeményezésére megalakult a Magyar Innovációs Klub, amelynek tagja az Innovációs Nagydíj Pályázaton innovációs díjat nyert valamennyi vállalat, ill. intézmény. Szövetségünk felismerte azt az igényt is, hogy a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó vezetõi igénylik, hogy rendszeresen találkozhassanak, és egy klubszerû, kötetlen formában tárgyaljanak meg egy-egy közös témát. Az Innovációs Nagyvállalati Klub alakuló ülése május 31-én volt, s azóta rendszeresen sor kerül a találkozókra. Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze életre hívását az a felismerés szorgalmazta, hogy számos K+F eredmény, találmány, szellemi termék vár piaci bevezetésre, mivel tulajdonosaik nem találnak megfelelõ partnert, nem rendelkeznek kellõ tapasztalattal. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel az innovációban rejlõ konkrét üzlet, vállalkozás lehetõségét. A börze elsõ ízben, 1993-ban került megrendezésre a Gellért Szállóban, majd ezt követõen 2007-ig minden év júniusában megszerveztük. A 15 év alatt összesen 584 kiállított témát tekinthettek meg a látogatók.

10 BEVEZETÕ Stuttgartban június 27. és 29. között Szövetségünk Magyar Innovációs Napokat szervezett, melynek keretében 30 magyar innovatív vállalkozás mutatkozott be. A rendezvény a hazai Innoforum szellemiségéhez hasonló céllal került megrendezésre. A kiállításon, a Gazdaság Háza nyílt napján több száz látogató fordult meg. Az elsõ Lépés a jövõbe országos design pályázatunk a évi millecentenáriumi programok részét alkotta. A pályázaton hazai és külföldön élõ magyar alkotók, designerek, valamint fõiskolai, egyetemi hallgatók indulhattak. A kétévente meghirdetett pályázatra 2000-ig több mint 400 pályamû érkezett. A díjazott és kiválasztott pályamûveket bemutató több napos kiállítást minden alkalommal közel 2000 látogató tekintette meg. 10 A Harsányi István-díj a gazdasági, a mûszaki és a természettudományi felsõfokú intézményekben tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bõvítését kívánja serkenteni. A díjat a Manager Képzés Alapítvány alapította 2001-ben, a Magyar Innovációs Szövetség pedig 2004 óta szervezi és gesztorálja a pályázatot. Az elmúlt hét alkalommal meghirdetett versenyen a zsûri 62 pályázatot (221 pályázatból), ill. 68 pályázót részesített Harsányi István-díjban. A MISZ az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával, 2006 óta minden évben meghirdeti Magyarországon - más közép- és kelet-európai országokhoz hasonlóan - a NOVATech.Com, Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program részeként. A verseny célja egyetemi hallgatók és társaik innovációs tevékenységének elõsegítése; újszerû technológiák üzleti hasznosítása. A Kaliforniában rendezendõ döntõ gyõztesei a pénzdíjon és a publicitáson kívül lehetõséget kapnak bemutatkozásra potenciális befektetõk, ipari szakemberek elõtt is. Egy magyar csapat a keleteurópai elõdöntõn keresztül már kijutott a kaliforniai döntõre is. A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége által adományozott Média Díj az innováció témájával foglakozó újságírók, tudósítók munkáját kívánja elismerni. A rangos elismerés 2006 óta évente kerül kiadásra, a díjátadásra a Szövetség éves közgyûlésén kerül sor. Magyar Innovációs Szövetség, ill. Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által közösen meghirdetett Kontra György Innovációs Díj pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintû természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. Két év alatt a határon innen és határon túlról beérkezett 31 kiemelkedõ színvonalú pályázat közül már 7 fõ részesült a Kontra György Innovációs Díjban, további 3 fõ pedig a Magyar Innovációs Alapítvány különdíját nyerte el. Szövetségünk a tehetségkutató és tudománynépszerûsítõ THE (Tudományos, Hasznos, Em- beri) programját február 20-án a Millenáris Parkban jelentette be. A THE Program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõdését a mûszaki és természettudományok iránt, hogy növelje a tudományos pályák presztízsét. A célokat többféle eszköz segítségével kívánja elérni. A folyamatos visszajelzések alapján a legnépszerûbb elem a már heti gyakorisággal szervezett THE Roadshow, amely egy tudományos showmûsor, ahol a résztvevõ diákok száma alkalmanként fõ. Népszerû a Facebook-on 2010 óta mûködõ Gondolkodom, tehát vagyok

11 BEVEZETÕ c. közösségi csoport, amely jelenleg már több mint 9000 aktív tagot számlál. A Meet the Scientist projektet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége november 19-én indította el a budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban. A mûszaki és természettudományokat, illetve az amerikai tanulmányi lehetõségeket népszerûsítõ projekt az elsõ fél évben négy fõvárosi és hat vidéki iskolába látogat el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerûsítõ elõadásokat. A középiskolákban folyó elektronika oktatás elõsegítése céljából született meg az Áramköri modulrendszerek c. találmány. A Szövetség által 1996 óta menedzselt analóg, illetve digitális modulrendszerbõl óta már a mikroprocesszoros áramköröket is bemutató rendszerrel kiegészülve - 26 szakközépiskolában, összesen 61 egységet használnak. Az elmúlt 20 év sikereit, ill. eredményeit a választott tisztségviselõk, az önkéntes szakértõk társadalmi munkában végzett tevékenysége, illetve a szövetségi tagok, a szakmai partnerek és a támogatók, valamint a Szövetség titkárságának munkája nélkül nem érhettük volna el, a jubileum alkalmával ezúton is köszönet munkájukért. 11 A Magyar Innovációs Szövetség tisztségviselõi, szakértõi közül, társadalmi munkában végzett kiemelkedõ szakmai munkájukért az elmúlt idõszakban - a Magyar Innovációs Szövetség javaslata alapján - 13-an vehettek át jelentõs elismerést, állami kitüntetést, ill. díjat. Budapest, január Dr. Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke

12

13 Magyar Innovációs Szövetség

14 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÜLDETÉS A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet tevé- kenységének középpontjában tagszervezeteine k célkitûzéseivel egyezõen az innováció gazdaságélénkítõ szerepe áll. A Magyar Innovációs Szövetségnek csak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) lehetnek tagjai. 14 A Magyar Innovációs Szövetség a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelõ képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlõdés. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy a kutatás, a mûszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elõsegítse. Ennek érdekében a Szövetség közremuködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen, növekedjék Magyarországon a létrehozott, illetve hasznosított szellemi termékek száma és értéke, a hazai termékekben, gyártmányokban, nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, elsõsorban a hazai innovációs eredmények, a technológia-transzfer segítse a gazdasági eredmények javulását, az innovációs eredmények létrehozásának finanszírozási rendszere egyértelmûen ösztönzõ legyen, a jogi szabályozás támogassa és védje az innovációs eredmények létrehozóit és hasznosítóit, széles körû elismertséget kapjanak a kiemelkedõ innovációs teljesítmények. A Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének szakmai érdekképviseletét, érdekérvényesítését, az innovációs folyamatban érdekeltek (kutatóintézetek, fejlesztõvállalatok, innovatív vállalatok és vállalkozások, tanácsadó, marketing és egyéb innovációs szolgáltató cégek, önálló vállalkozók, kockázati tõkebefektetõk stb.) számára információs rendszert alakít ki és mûködtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez, hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közremûködik a hazai K + F és innovációpolitika alakításában, regionális hálózatot épít ki, és széles körû bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki, tagozatai és bizottságai közremûködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel (marketing munkával, reklám-, és propaganda-tevékenységgel, szakmai tanácsadással stb.) kedvezõ szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.

15 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 30 alapító december 14. Felügyelõ bizottság 3 fõ KÖZGYÛLÉS Tagintézmények: 311 Szervezeti tagok: 6 Szeged 41 fõs Választmány Miskolc Debrecen Budaörs Székesfehérvár Pécs Gyõr Regionális Igazgatóságok Alapított szervezetek ELNÖKSÉG tiszteletbeli elnök elnök általános elnök-helyettes 6 alelnök 4 elnökségi tag Magyar Innovációs Alapítvány elnöke 4 fõ Etikai Bizottság Ügyvezetõ Igazgató Titkárság 15 Innovációs Ügynökség K+F Tagozat Innovatív kkv-k Tagozat Vállalkozásfejlesztési Tagozat Felsõoktatási Tagozat Innovációs Nonprofit Tagozat Innovációs Marketing Tagozat Agrár Innovációs Tagozat TTI Értékelési Tagozat CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budaörs DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs Debreceni Innovációs és Mûszaki Fejlesztési Alapítvány Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség, Budapest Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Inforum), Budapest INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Gyõr INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, Budapest Ipari Parkok Egyesülete (83) Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (44) Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (113) Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (47) Magyar Kockázati és Magántõke Egyesület (72) Magyar Biotechnológiai Szövetség (92) INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Debrecen Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Pécs INNTEK Nonprofit Kft., Eger Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA), Miskolc Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), Budapest Magyar Innovációs Alapítvány, Budapest Magyar Innovációs Klub, Budapest Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, Budapest Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP), Budapest MISZ Nagyvállalati Klub, Budapest Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Pannónia Régia Kht., Tatabánya Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Technika Alapítvány, Budapest VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

16 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 16 A SZÖVETSÉG SZOLGÁLTATÁSAI A Szövetség közremûködik abban, hogy tagintézményei hozzájussanak azokhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz, tanulmányokhoz, amelyek segítik a szellemi termékek létrejöttével kapcsolatos tevékenységüket. A Szövetség kéthetente megjelenõ információs lapjában, az elektronikus HÍRLEVÉL-ben tájékoztat: az innovációs tevékenységet érintõ, illetve meghatározó gazdaságpolitika koncepciókról és döntésekrõl, a gazdasági szabályozók, a gazdálkodás feltételeit meghatározó jogszabályok alkotásáról, innovációs vásárokon, kiállításokon való kedvezményes részvételi lehetõségekrõl, tanulmányutakról, és ennek keretében a tagvállalatok bel- és külkereskedelmi piacainak építési lehetõségeirõl, a nemzetközi kapcsolatokról, a lehetséges hazai és külföldi innovációs partnerekrõl, azok tevékenységérõl és szolgáltatásaikról, az innováció finanszírozási és infrastrukturális lehetõségeirõl, iparjogvédelmi kérdésekrõl, az innovációs munkát segítõ egyéb szakmai szolgáltatásokról. A Szövetség Innovációs Ügynökséget mûködtet, amely nagyobb részt térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: találmányok bejelentése és hasznosítása, üzleti partnerközvetítés, társas vállalkozások létrehozása, kockázati tõke, üzleti angyalok bevonása, ill. közvetítése üzleti, marketing, pénzügyi, technológiai és jogi tanácsadás, szakmai konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal-beszélgetések szervezése, kiállítások, innovációs menedzsment tréningek szervezése, innovációs vásárokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvétel megszervezése, fiatal, tehetséges újítók, illetve kezdõ innovatív vállalkozók támogatása, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny évenkénti meghirdetése és lebonyolítása, az Innovációs Nagydíj pályázat évenkénti kiírása és lebonyolítása, A szolgáltatások keretében a tagintézmények igénybe vehetik részben térítés nélkül, részben kedvezményes térítéssel a Magyar Innovációs Szövetség teljes információs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási rendszerét, technikai hátterét. Magyar Innovációs Szövetség portál: e-posta: telefon: , fax: székhely: 1036 Budapest, Lajos u levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. : Dr. Antos László

17 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG REGIONÁLIS KÉPVISELETI RENDSZER Miskolc Dr. Siposs István tel.: Gyõr Budavári László tel.: Székesfehérvár Szépvölgyi Ákos tel.: Pécs Higi Gyula tel.: BUDAPEST Budaörs Polgárné Májer Ildikó tel.: Szeged Dr. Mogyorósi Péter tel.: Debrecen Dr. Harangozó István tel.: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÖZREMUKÖDÉSÉVEL LÉTREJÖTT SZERVEZETEK: Alapítás: 1995 Alapítás: 1994 Alapítás: 1993 Alapítás: 1992 Technika Alapítvány Vezetõ: Horváth Kálmán László Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon: Magyar Innovációs Alapítvány Vezeto: Dr. Závodszky Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány Vezeto: Borsi Balázs Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Telefon: Debreceni Innovációs és Muszaki Fejlesztési Alapítvány Vezeto: Dr. Erdei Sándor Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 55. Telefon: 52/ Alapítás: 1997 Alapítás: 1997 Alapítás: 1995 Alapítás: 1995 Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Vezeto: Dr. Lehoczky László Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: 46/ /2012 PANNONIA REGIA Kht. Vezeto: Dr. Balogh István Cím: 2801 Tatabánya, Pf.: Telefon: 34/ Informatikai Érdekegyezteto Fórum (Inforum) Vezeto: Dombi Gábor Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 6. Telefon: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Vezetõ: Budavári László Cím: 9027 Gyõr, Gesztenyefa u. 4. Telefon: 96/

18 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Alapítás: 1997 Magyar Innovációs Klub Vezetõ: Zettwitz Sándor Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2006 Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége Vezetõ: Prof. Csermely Péter Cím: 1111 Budapest, Karinthy F. út 4-6. Telefon: Alapítás: 1997 VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Vezetõ: Sztojalovszky Béla Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Telefon: 88/ Alapítás: 2007 Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP) Vezeto: Dr. Kovács Géza Péter Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 24/ Alapítás: 1999 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kft. Vezetõ: Brányi Endre Cím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1. Telefon: 72/ Alapítás: 2007 MISZ Nagyvállalati Klub Vezetõ: Monszpart Zsolt Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 1999 INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Fülöp Gábor Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefon: 36/ Alapítás: 2007 Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Vezetõ: Dr. Simonyi Sándor Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 175. Telefon: 32/ Alapítás: 2003 CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Polgárné Májer Ildikó Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. Telefon: 23/ Alapítás: 2008 DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Kocsis Tamás Cím: 7621 Pécs, Király utca Telefon: 72/ Alapítás: 2005 Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA) Vezeto: Tóth László Cím: 3519 Miskolc, Iglói út 2. Telefon: 30/ Alapítás: 2008 INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Grasseli Norbert Cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon: 52// Alapítás: 2005 Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) Vezetok: Ivánka Gábor, Burus Tünde, Kópiás Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2010 Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség Vezetõ: Dr. Palkovics László Telefon: 20/

19 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELÕK (2010. december) ELNÖKSÉG Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök Olajterv Holding, 1036 Budapest, Lajos u tel.: , fax: Deme Gábor alelnök Innomed Medical Zrt., igazgató 1146 Budapest, Szabó J. u. 12. tel.: , fax: Dr. Szabó Gábor elnök Szegedi Tudományegyetem, rektor 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel.: 62/ , fax: 62/ Dr. Greiner István alelnök Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., kutatási igazgatóhelyettes 1103 Budapest, Gyömrõi út tel.: , fax: Monszpart Zsolt általános elnökhelyettes MÁV-START Zrt., vezérigazgató 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. tel.: , fax: Koós Attila alelnök Magyar Telekom Nyrt. Mûszaki Stratégiai és Gazdasági Igazgatóság, fejlesztési igazgató 1502 Budapest, Pf tel.: , fax: Bolyky János Antal alelnök COVENT Tõke Befektetõ Zrt., vezérigazgató 1122 Budapest, Maros u. 27. tel.: , fax: Tzvetkov Julián alelnök Elan SBI Capital Partners, vezérigazgató 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. D ép. tel.: , fax:

20 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Dr. Ürge László alelnök ThalesNano Zrt., vezérigazgató 1031 Budapest, Záhony u. 7. tel.: , fax: Dr. Gyulai József elnökségi tag MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, Intézeti Tanács, elnök 1121 Budapest, Konkoly Thege u tel.: , fax: Farkas József elnökségi tag Sanatmetal Kft., 3300 Eger, Faiskola u. 5. telefon: 36/ , fax: 36/ Thernesz Artur elnökségi tag MOL Nyrt., fejlesztési igazgató 2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. telefon: 23/ , fax: 23/ Frischmann Gábor elnökségi tag Vialto Consulting Kft., vezetõ tanácsadó 1138 Budapest, Váci út 169. tel.: 30/ fax: Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs Alapítvány elnöke MTA SZBK Enzimológiai Intézet, kutató professzor 1113 Budapest, Karolina u tel.: , fax: AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN AZ ELNÖKSÉG, ILL. A VEZETÕ TESTÜLET TAGJAI VOLTAK MÉG: Dr. Antal István, Mûanyagipari Kutatóintézet ( ) Dr. Csák Attila, Innotrade Kft. ( ) Füzér István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet ( ) Dr. Geleji Frigyes, Bay Zoltán Intézet ( ) Dr. Inzelt Péter, MTA SZTAKI, igazgató ( ) Kacsók József, NOVIKI ( ) Dr. Kapás Ferenc, NOS Szeged Kft., ügyvezetõ ( ) Dr. Kiss Tamás Attila, a Szervesvegyipari Kutatóintézet Rt. ( ) Dr. Kemény Tamás, Iparferjlesztési Közalapítvány ( ) Kovács Zoltán, Borsodchem ( )

21 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Dr. Krómer L. István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt., VEIKI, vezérigazgató ( ) Lengyel László, Pénzügy. Kut. Rt., vezérigazgató ( ) Dr. Pálmai Zoltán, Innotech Kft. ( ) Dr. Pázmándi Gyula, Konzum Bank Rt. ( ) Somogyi Miklós, Ipari Technológiai Centrum Kft. ( ) Vámos Zoltán, GE Hungary Kft., alelnök ( ) Várkonyi Attila, Cellum ( ) Dr. Veress Gábor, Veszprémi Egyetem ( ) VÁLASZTMÁNY Elnök: Dr. Szabó Gábor, rektor, Szegedi Tudományegyetem Tagok: Dr. Ábrahám László, cégvezetõ, NI Hungary Software és Hardware Kft. Dr. Bárdos Krisztina, ügyvezetõ igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány Dr. Barkóczi István, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Benke Ákos, igazgatósági elnök, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Dr. Bérczi István, vezérigazgatói tanácsadó, MOL Nyrt. Dr. Dimény Judit, tanszékvezetõ, Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Falk György, elnök, Varinex Informatikai Zrt. Dr. Frank József, kutató professzor, Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Kazi Károly,, Bonn Magyarország Elektronikai Kft. Dr. Marosi György, nyugalmazott fõtitkár, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület Dr. Palkovics László, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Dr. Patkó Gyula, rektor, Miskolci Egyetem Dr. Rudas Imre, rektor, Óbudai Egyetem Dr. Simig Gyula, kutatási igazgató, EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Dr. Simonyi Sándor,, TRIGON Elelctonica Kft. Szabó Gábor, elnök, Innoreg Közép- Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató, Borsodchem Nyrt. Dr. Vékony Sándor, igazgató, Micro Europe Kft. Völgyiné Nadabán Márta, ügynökségvezetõ, INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlezstési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Wikonkál Éva, partner, P.P.T Tanácsadó Kft. ALAPSZABÁLY SZERINT TAGJAI A VÁLASZTMÁNYNAK: a tagozati elnökök a tagszövetségek elnökei a regionális igazgatók TAGOZATI ELNÖKÖK Dr. Inzelt Péter K+F Tagozat MTA SZTAKI, igazgató 1111 Budapest, Kende u tel.: , fax: Polgárné Májer Ildikó Innovatív KKV-k Tagozat CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. 21

Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség Magyar Innovációs Szövetség KÜLDETÉS A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet tevé- kenységének középpontjában tagszervezeteine k célkitûzéseivel egyezõen az innováció

Részletesebben

Szakmai érdekképviselet

Szakmai érdekképviselet Szakmai érdekképviselet ÁLLÁSFOGLALÁSOK, VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK A Szövetség sikere, hogy megkerülhetetlen tényezõ az innovációt érintõ szakmai, szakpolitikai kérdésekben, melyet az is alátámaszt, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008.

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Misszió A Szövetség szolgáltatásai Szervezeti felépítés Regionális képviseleti rendszer Tisztségviselôk Képviseletek Innostart Alapítvány Innovációs Nagyvállalati

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! A közvélemény alakulásának, alakításának ugyanis döntő hatása lehet az innovációs folyamatok gyorsulására. Budapest, 2006.

Tisztelt Olvasóink! A közvélemény alakulásának, alakításának ugyanis döntő hatása lehet az innovációs folyamatok gyorsulására. Budapest, 2006. Tisztelt Olvasóink! Az Innovációs Nagydíj Pályázat, valamint az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny keretében minden évben értékeljük és elismerjük a kiemelkedő innovatív vállalkozásokat,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Budapest, 2007. február. dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Tisztelt Olvasóink! Budapest, 2007. február. dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke Tisztelt Olvasóink! Legutóbbi tisztújító közgyűlésünk óta az elmúlt négy évben amagyar Innovációs Szövetség stratégiai célkitűzései közül egy megvalósult. Megszületett az innovációs törvény, amely egységes

Részletesebben

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György)

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) 2004 végén megszületett az Innovációs Törvény. A kompromisszumok

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Magyar Innovációs Szövetség. Innovációt népszerűsítő tevékenységek. Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2007.

TARTALOMJEGYZÉK. Magyar Innovációs Szövetség. Innovációt népszerűsítő tevékenységek. Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2007. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Misszió A Szövetség szolgáltatásai Szervezeti felépítés Regionális képviseleti rendszer Tisztségviselôk Képviseletek Innostart Alapítvány Innovációs Nagyvállalati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008.

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Misszió A Szövetség szolgáltatásai Szervezeti felépítés Regionális képviseleti rendszer Tisztségviselôk Képviseletek Innostart Alapítvány Innovációs Nagyvállalati

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Budapest, 2007. február. dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Tisztelt Olvasóink! Budapest, 2007. február. dr. Pakucs János Magyar Innovációs Szövetség elnöke Tisztelt Olvasóink! Legutóbbi tisztújító közgyűlésünk óta az elmúlt négy évben amagyar Innovációs Szövetség stratégiai célkitűzései közül egy megvalósult. Megszületett az innovációs törvény, amely egységes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! A közvélemény alakulásának, alakításának ugyanis döntő hatása lehet az innovációs folyamatok gyorsulására. Budapest, 2006.

Tisztelt Olvasóink! A közvélemény alakulásának, alakításának ugyanis döntő hatása lehet az innovációs folyamatok gyorsulására. Budapest, 2006. Tisztelt Olvasóink! Az Innovációs Nagydíj Pályázat, valamint az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny keretében minden évben értékeljük és elismerjük a kiemelkedő innovatív vállalkozásokat,

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIA TRANSZFER KONFERENCIA ÉS FÓRUM HELYSZÍN: NONPROFIT GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETEK HÁZA

NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIA TRANSZFER KONFERENCIA ÉS FÓRUM HELYSZÍN: NONPROFIT GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETEK HÁZA PROGRAM TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIA TRANSZFER KONFERENCIA ÉS FÓRUM HELYSZÍN: NONPROFIT GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETEK HÁZA A, a TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 számú, kialakítása

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

2007. április 17. Hírlevél. www.innovacio.hu. 8. szám. XVII. évfolyam 2007. április 17.

2007. április 17. Hírlevél. www.innovacio.hu. 8. szám. XVII. évfolyam 2007. április 17. XVlI.évf. 2007. április 17. 8. szám Hírlevél www.innovacio.hu 8. szám XVII. évfolyam 2007. április 17. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György)

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) 2004 végén megszületett az Innovációs Törvény. A kompromisszumok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Az inkubátorházak szerepe az innovációs szolgáltatásfejlesztésben 2009.06.18. KAPOSVÁR

Az inkubátorházak szerepe az innovációs szolgáltatásfejlesztésben 2009.06.18. KAPOSVÁR Az inkubátorházak szerepe az innovációs szolgáltatásfejlesztésben HELYZETtérKÉP VISZ TAGOK INKUBÁTOROK, AKIKRŐL HIVATALOSAN TUDUNK HELYZETtérKÉP SZEMÉLYES KUTATÁS EREDMÉNYE ALAPJÁN 11 15 Felsőzsolca Pálháza

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny NOVATech.Com 3.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny az Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program része INNOVATIVE IDEAS BUSINESS TURN INTO REAL A Magyar Innovációs Szövetség

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az innováció menedzsment 75. lecke Alapfogalmak Menedzsment:

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Európai Uniós és hazai innovációs források

Európai Uniós és hazai innovációs források Európai Uniós és hazai innovációs források Vaspál Gábor innovációs projektkoordinátor Nemzeti Innovációs Hivatal www.nih.gov.hu EU FP 7 NMP Szakmai Nap 2012. Május 23. Győr Az EUREKA program 1985-ben létrehozott

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Enterprise Europe Network 2008.11.20.

Enterprise Europe Network 2008.11.20. Enterprise Europe Network Dobos Erzsébet Dobos Erzsébet 2008.11.20. Új vállalkozásfejlesztési hálózat Létrejötte A CIP (Competitiveness and Innovation Programme) keretében hozta létre az Európai Bizottság

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben