Magyar Innovációs Szövetség, Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató."

Átírás

1

2 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas Péter, Vízkelety Márton, Ludányi Ferenc, Németh Attila, Szabó Péter, Korhut Lili, Kiss Árpád ISBN Magyar Innovációs Szövetség, 2011

3 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntõ Bevezetõ Magyar Innovációs Szövetség Küldetés Szervezeti felépítés A Szövetség szolgáltatásai Regionális képviseleti rendszer A Szövetség közremûködésével létrejött szervezetek Tisztségviselõk Szakmai érdekképviselet Állásfoglalások, vélemények, javaslatok Képviseletek Közgyûlések Elemzések, kiadói tevékenység Hírlevél, portál Díjak, kitüntetések Innovációt népszerûsítõ tevékenységek Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Nemzetközi ifjúsági versenyek EU Fiatal Tudósok Versenye Budapesten Magyar Fiatal Tudósok Társasága Magyar Innovációs Nagydíj Magyar Innovációs Klub MISZ Nagyvállalati Klub Innoforum Magyar Innovációs Napok Stuttgartban Lépés a jövõbe országos design pályázat Harsányi István-díj NovaTech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny Média Díj Kontra György Innovációs Díj THE Tehetségkutató és Tudománynépszerûsítõ Program Meet the Scientist Áramköri modulrendszerek Tagintézmények Alapítók visszaemlékezései, gondolatai Tagság

4

5 KÖSZÖNTÕ Tisztelt Olvasó! 5 Kiadványunk a Magyar Innovációs Szövetség alapításának 20. évfordulójára született. Célunk nem csupán az emlékek felidézése, hanem az is, hogy a Szövetség tevékenységén keresztül a hazai innováció utóbbi két évtizedét bemutassuk. Ha valaki a 20 év alatt kiadott állásfoglalásaink közül csupán a legfontosabbak címét átfutja, nagyon szépen kirajzolódik elõtte egy egyszerûnek biztosan nem mondható történet. A nosztalgia mellett persze az is megállapítható, hogy vannak olyan állásfoglalásaink, amelyek sajnos másfél-két évtized múltán ugyanolyan aktuálisak. A Szövetség azzal, hogy két évtizeden át következetesen képviselte az alapítók által megfogalmazott célokat, a hazai közéletben az innovációt érinto kérdésekben megkerülhetetlen tényezové vált. Azt gondolom, hogy a 20 évvel ezelott megfogalmazott célok aktualitásukból mit sem vesztettek, így a politikamentesség megorzése mellett fo feladatunk azok további konzekvens megvalósítása. Ha valaki a magyar innováció utóbbi két évtizedét vizsgálja, akkor a megkerülhetetlen szervezet mellett, egy megkerülhetetlen emberre is bukkan. Dr. Pakucs Jánosra, a Szövetség alapító, azóta tiszteletbeli elnökére, akinek eltökéltsége, fáradhatatlansága nemcsak az alapításkor volt meghatározó, hanem az azóta eltelt idõben is. Úgy gondolom, hogy bevezetõmet aligha zárhatnám méltóbban, minthogy mindnyájunk nevében megköszönjem mindazt, amivel János az innováció ügyéhez, az Innovációs Szövetség kialakításához és elfogadtatásához hozzájárult. Dr. Szabó Gábor elnök Magyar Innovációs Szövetség

6

7 BEVEZETÕ Tisztelt Olvasó! 7 A Magyar Innovációs Szövetség december 14-én 30 innováció iránt érdeklõdõ szervezet közremûködésével olyan gondolatok jegyében alakult meg, amelyek az azt követõ években nagyjából megvalósultak. Az innováció gazdaságélénkítõ hatása az alapítás idõszakában még sem a közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert, de még felismert tény sem. Talán nem szerénytelenség azt állítanunk, hogy nem kis mértékben Szövetségünk erõfeszítéseinek eredményeképpen ma már az innováció természetes kifejezéssé és a gazdasági élet meghatározó tényezõjévé vált. A Szövetség az innováció területén mûködõ különbözõ társaságokat, intézményeket horizontálisan integráló, szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, és mûködik olyan szervezetként, amely Európában a mai napig egyedülálló. Az alapító intézmények, vállalatok közül a még jelenleg is létezõ és mûködõ cégek egykori, ill. mai vezetõi ebben a kötetben emlékeznek meg az alapítás történetérõl. Szövetségünk a mai napig alapveto célkituzésének tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. Tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetoen két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévo rendszerben valósul meg: szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások. A Szövetség hét regionális képviseletet mûködtet, melyek élén egy-egy igazgató áll, akik rendszeresen részt vesznek a régió innovációs közéletében. Számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban mûködünk közre. Alapító társtulajdonosként és szakmai befektetõként 22 innovációs szervezet létrehozását segítettük. A Szövetség az egyik legjelentõsebb szakmai szervezetté nõtte ki magát, és ma már minden

8 BEVEZETÕ szempontból megkerülhetetlen, és minden kutatás-fejlesztést, az innovációt érintõ kérdésben véleménye, szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket. A közvetlen és közvetett tagok (csak vállalkozások, ill. intézmények) száma ma már megközelíti a hétszázat. Képviselõinken, megbízottainkon keresztül mintegy 20 testületben (pl. Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsban, a Magyar Akkreditációs Bizottságban stb.) közvetlenül is képviseljük tagszervezeteink érdekeit, ill. a Szövetség véleményét. Tisztségviselõink és vezetõ képviselõink évente közel 30 szakmai rendezvényen, konferencián tartanak elõadást, illetve fejtik ki véleményünket. A Szövetség éves közgyûlése az innovációs szféra egyik legnagyobb eseményének számít. A több mint 200 fõs rangos eseményen a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia és a szakmai társszervezetek elsõ számú vezetõi is részt vesznek, és meg is szólalnak. 8 Szövetségünk az elmúlt 20 év során több témában összesen 16 alkalommal dolgozott ki tanulmányt, elemzést, ill. jelentetett meg szakmai kiadványt. A Szövetség megalakulása óta mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy elgondolásait, véleményét, programjait a közvéleménnyel is megismertesse. Folyamatosan növelte elismertségét, a hazai sajtóban rendszeresen szerepelt, évente közel ezer híradás jelenik meg a Szövetség tevékenységérõl. A megalakulás óta folyamatosan megjelenõ Hírlevél a tagintézményeken túl az innovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazai innovációs szféra képviselõit szakminisztériumokat, különbözõ fõhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat és egyéb érdeklõdõket is rendszeresen informálja, és jelenleg elektronikusan már több mint 2100 címre juttatjuk el. Szövetségünk 1994 óta rendelkezik saját honlappal, innovációs portálunkat 2010-ben több mint szer látogatták meg, s hozzávetõleg 23 GB adatot töltöttek le. Évente több ismert, országos jelentõségû, innovációt népszerûsítõ rendezvényt szervezünk. Az egyik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, melynek keretében több mint kétezer-ötszáz fiatalt mozgósítottunk, akik közül akadémikusokból, professzorokból, gazdasági vezetõkbõl álló zsûri segítségével kiválasztottunk 286 tehetséges magyar diákot. A kiválasztott (ill. díjazott) fiatalok komoly pénzjutalmat, és a fõiskolai, egyetemi felvételin többletpontokat kaptak, ma már sokan közülük elismert kutatók, fejlesztõk, tanárok és sikeres vállalkozók. Az elmúlt 17 évben elért díjak, ill. különdíjak összesítése alapján Magyarország a résztvevo 35 európai ország éremtáblázatán az elokelo 3. helyet foglalja el. Az Egyesült Államokban rendezett fiatal tudósok olimpiáján, a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen ( fiatal résztvevõ, országból) Magyarország fiataljai Szövetségünk révén 1995 óta vesznek részt, ahol már sokszor értek el elsõ-második helyezést. Mindezeken túlmenõen 2001 óta egy-egy tehetséges fiatal részt vesz az egyhetes Stockholm

9 BEVEZETÕ International Youth Science Seminar-on és a rendezvény záróünnepségén, a Nobel-díj átadási ünnepségen. Továbbá évente tudunk díjazottat küldeni a kéthetes London International Youth Science Forumra, az International Sustainable World Project Olympiad-ra Houstonba, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contest c. versenyre, valamint a svájci International Wild Life Research Week-re. Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15. nemzetközi döntõjét 2003-ban a Magyar Innovációs Szövetség rendezte meg Budapesten, melyre elsõ alkalommal került sor egy keleteurópai országban. A Mádl Ferenc, köztársasági elnök fõvédnöksége alatt megrendezett eseményen 190 fõ vett részt 39 országból. A versenyrõl a nemzetközi és a hazai sajtó nagy terjedelemben számolt be, 18 államban 56 riport jelent meg, Magyarországon 84 cikket, ill. riportot közöltek a sajtóban, rádióban, a televíziós csatornákon. Az elmúlt években kiválasztott tehetségek (díjazásban részesült fiatalok) szeptemberében, Visegrádon megalakították a Magyar Fiatal Tudósok Társaságát (MAFITUD), melynek célkitûzése egyrészt, hogy segítse a fiatal tudósjelöltek, a fiatal tehetségek érvényesülését, másrészt a rendszeres szakmai események révén a fiatalok egymás közötti szorosabb kapcsolattartására is lehetõséget ad. 9 A másik országos jelentõségû pályázatunk a Magyarországon bejegyzett vállalatok részére meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíj, melyet elsõ ízben az évre hirdettünk meg. Ezt követõen minden évben kiírásra került a pályázat. Az eddigi tizennyolc felhívásra összesen beérkezett 943 pályamûbõl 829 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 146 kapott különbözõ innovációs díjat. További kiemelkedõ innovációs eredmények elismerését minisztériumok, jelentõs szervezetek által alapított egy-egy innovációs díj jelenti. A díjak ünnepélyes átadására 2001 óta az Országház Fõrendiházi Termében kerül sor. Szövetségünk kezdeményezésére megalakult a Magyar Innovációs Klub, amelynek tagja az Innovációs Nagydíj Pályázaton innovációs díjat nyert valamennyi vállalat, ill. intézmény. Szövetségünk felismerte azt az igényt is, hogy a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó vezetõi igénylik, hogy rendszeresen találkozhassanak, és egy klubszerû, kötetlen formában tárgyaljanak meg egy-egy közös témát. Az Innovációs Nagyvállalati Klub alakuló ülése május 31-én volt, s azóta rendszeresen sor kerül a találkozókra. Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze életre hívását az a felismerés szorgalmazta, hogy számos K+F eredmény, találmány, szellemi termék vár piaci bevezetésre, mivel tulajdonosaik nem találnak megfelelõ partnert, nem rendelkeznek kellõ tapasztalattal. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel az innovációban rejlõ konkrét üzlet, vállalkozás lehetõségét. A börze elsõ ízben, 1993-ban került megrendezésre a Gellért Szállóban, majd ezt követõen 2007-ig minden év júniusában megszerveztük. A 15 év alatt összesen 584 kiállított témát tekinthettek meg a látogatók.

10 BEVEZETÕ Stuttgartban június 27. és 29. között Szövetségünk Magyar Innovációs Napokat szervezett, melynek keretében 30 magyar innovatív vállalkozás mutatkozott be. A rendezvény a hazai Innoforum szellemiségéhez hasonló céllal került megrendezésre. A kiállításon, a Gazdaság Háza nyílt napján több száz látogató fordult meg. Az elsõ Lépés a jövõbe országos design pályázatunk a évi millecentenáriumi programok részét alkotta. A pályázaton hazai és külföldön élõ magyar alkotók, designerek, valamint fõiskolai, egyetemi hallgatók indulhattak. A kétévente meghirdetett pályázatra 2000-ig több mint 400 pályamû érkezett. A díjazott és kiválasztott pályamûveket bemutató több napos kiállítást minden alkalommal közel 2000 látogató tekintette meg. 10 A Harsányi István-díj a gazdasági, a mûszaki és a természettudományi felsõfokú intézményekben tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bõvítését kívánja serkenteni. A díjat a Manager Képzés Alapítvány alapította 2001-ben, a Magyar Innovációs Szövetség pedig 2004 óta szervezi és gesztorálja a pályázatot. Az elmúlt hét alkalommal meghirdetett versenyen a zsûri 62 pályázatot (221 pályázatból), ill. 68 pályázót részesített Harsányi István-díjban. A MISZ az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával, 2006 óta minden évben meghirdeti Magyarországon - más közép- és kelet-európai országokhoz hasonlóan - a NOVATech.Com, Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge program részeként. A verseny célja egyetemi hallgatók és társaik innovációs tevékenységének elõsegítése; újszerû technológiák üzleti hasznosítása. A Kaliforniában rendezendõ döntõ gyõztesei a pénzdíjon és a publicitáson kívül lehetõséget kapnak bemutatkozásra potenciális befektetõk, ipari szakemberek elõtt is. Egy magyar csapat a keleteurópai elõdöntõn keresztül már kijutott a kaliforniai döntõre is. A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége által adományozott Média Díj az innováció témájával foglakozó újságírók, tudósítók munkáját kívánja elismerni. A rangos elismerés 2006 óta évente kerül kiadásra, a díjátadásra a Szövetség éves közgyûlésén kerül sor. Magyar Innovációs Szövetség, ill. Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által közösen meghirdetett Kontra György Innovációs Díj pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintû természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása. Két év alatt a határon innen és határon túlról beérkezett 31 kiemelkedõ színvonalú pályázat közül már 7 fõ részesült a Kontra György Innovációs Díjban, további 3 fõ pedig a Magyar Innovációs Alapítvány különdíját nyerte el. Szövetségünk a tehetségkutató és tudománynépszerûsítõ THE (Tudományos, Hasznos, Em- beri) programját február 20-án a Millenáris Parkban jelentette be. A THE Program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõdését a mûszaki és természettudományok iránt, hogy növelje a tudományos pályák presztízsét. A célokat többféle eszköz segítségével kívánja elérni. A folyamatos visszajelzések alapján a legnépszerûbb elem a már heti gyakorisággal szervezett THE Roadshow, amely egy tudományos showmûsor, ahol a résztvevõ diákok száma alkalmanként fõ. Népszerû a Facebook-on 2010 óta mûködõ Gondolkodom, tehát vagyok

11 BEVEZETÕ c. közösségi csoport, amely jelenleg már több mint 9000 aktív tagot számlál. A Meet the Scientist projektet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége november 19-én indította el a budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban. A mûszaki és természettudományokat, illetve az amerikai tanulmányi lehetõségeket népszerûsítõ projekt az elsõ fél évben négy fõvárosi és hat vidéki iskolába látogat el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerûsítõ elõadásokat. A középiskolákban folyó elektronika oktatás elõsegítése céljából született meg az Áramköri modulrendszerek c. találmány. A Szövetség által 1996 óta menedzselt analóg, illetve digitális modulrendszerbõl óta már a mikroprocesszoros áramköröket is bemutató rendszerrel kiegészülve - 26 szakközépiskolában, összesen 61 egységet használnak. Az elmúlt 20 év sikereit, ill. eredményeit a választott tisztségviselõk, az önkéntes szakértõk társadalmi munkában végzett tevékenysége, illetve a szövetségi tagok, a szakmai partnerek és a támogatók, valamint a Szövetség titkárságának munkája nélkül nem érhettük volna el, a jubileum alkalmával ezúton is köszönet munkájukért. 11 A Magyar Innovációs Szövetség tisztségviselõi, szakértõi közül, társadalmi munkában végzett kiemelkedõ szakmai munkájukért az elmúlt idõszakban - a Magyar Innovációs Szövetség javaslata alapján - 13-an vehettek át jelentõs elismerést, állami kitüntetést, ill. díjat. Budapest, január Dr. Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke

12

13 Magyar Innovációs Szövetség

14 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÜLDETÉS A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet tevé- kenységének középpontjában tagszervezeteine k célkitûzéseivel egyezõen az innováció gazdaságélénkítõ szerepe áll. A Magyar Innovációs Szövetségnek csak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) lehetnek tagjai. 14 A Magyar Innovációs Szövetség a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelõ képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlõdés. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy a kutatás, a mûszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elõsegítse. Ennek érdekében a Szövetség közremuködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen, növekedjék Magyarországon a létrehozott, illetve hasznosított szellemi termékek száma és értéke, a hazai termékekben, gyártmányokban, nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, elsõsorban a hazai innovációs eredmények, a technológia-transzfer segítse a gazdasági eredmények javulását, az innovációs eredmények létrehozásának finanszírozási rendszere egyértelmûen ösztönzõ legyen, a jogi szabályozás támogassa és védje az innovációs eredmények létrehozóit és hasznosítóit, széles körû elismertséget kapjanak a kiemelkedõ innovációs teljesítmények. A Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének szakmai érdekképviseletét, érdekérvényesítését, az innovációs folyamatban érdekeltek (kutatóintézetek, fejlesztõvállalatok, innovatív vállalatok és vállalkozások, tanácsadó, marketing és egyéb innovációs szolgáltató cégek, önálló vállalkozók, kockázati tõkebefektetõk stb.) számára információs rendszert alakít ki és mûködtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez, hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közremûködik a hazai K + F és innovációpolitika alakításában, regionális hálózatot épít ki, és széles körû bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki, tagozatai és bizottságai közremûködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel (marketing munkával, reklám-, és propaganda-tevékenységgel, szakmai tanácsadással stb.) kedvezõ szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.

15 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 30 alapító december 14. Felügyelõ bizottság 3 fõ KÖZGYÛLÉS Tagintézmények: 311 Szervezeti tagok: 6 Szeged 41 fõs Választmány Miskolc Debrecen Budaörs Székesfehérvár Pécs Gyõr Regionális Igazgatóságok Alapított szervezetek ELNÖKSÉG tiszteletbeli elnök elnök általános elnök-helyettes 6 alelnök 4 elnökségi tag Magyar Innovációs Alapítvány elnöke 4 fõ Etikai Bizottság Ügyvezetõ Igazgató Titkárság 15 Innovációs Ügynökség K+F Tagozat Innovatív kkv-k Tagozat Vállalkozásfejlesztési Tagozat Felsõoktatási Tagozat Innovációs Nonprofit Tagozat Innovációs Marketing Tagozat Agrár Innovációs Tagozat TTI Értékelési Tagozat CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budaörs DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs Debreceni Innovációs és Mûszaki Fejlesztési Alapítvány Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség, Budapest Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Inforum), Budapest INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Gyõr INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, Budapest Ipari Parkok Egyesülete (83) Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (44) Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (113) Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (47) Magyar Kockázati és Magántõke Egyesület (72) Magyar Biotechnológiai Szövetség (92) INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Debrecen Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Pécs INNTEK Nonprofit Kft., Eger Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA), Miskolc Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), Budapest Magyar Innovációs Alapítvány, Budapest Magyar Innovációs Klub, Budapest Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, Budapest Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP), Budapest MISZ Nagyvállalati Klub, Budapest Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Pannónia Régia Kht., Tatabánya Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Technika Alapítvány, Budapest VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

16 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 16 A SZÖVETSÉG SZOLGÁLTATÁSAI A Szövetség közremûködik abban, hogy tagintézményei hozzájussanak azokhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz, tanulmányokhoz, amelyek segítik a szellemi termékek létrejöttével kapcsolatos tevékenységüket. A Szövetség kéthetente megjelenõ információs lapjában, az elektronikus HÍRLEVÉL-ben tájékoztat: az innovációs tevékenységet érintõ, illetve meghatározó gazdaságpolitika koncepciókról és döntésekrõl, a gazdasági szabályozók, a gazdálkodás feltételeit meghatározó jogszabályok alkotásáról, innovációs vásárokon, kiállításokon való kedvezményes részvételi lehetõségekrõl, tanulmányutakról, és ennek keretében a tagvállalatok bel- és külkereskedelmi piacainak építési lehetõségeirõl, a nemzetközi kapcsolatokról, a lehetséges hazai és külföldi innovációs partnerekrõl, azok tevékenységérõl és szolgáltatásaikról, az innováció finanszírozási és infrastrukturális lehetõségeirõl, iparjogvédelmi kérdésekrõl, az innovációs munkát segítõ egyéb szakmai szolgáltatásokról. A Szövetség Innovációs Ügynökséget mûködtet, amely nagyobb részt térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: találmányok bejelentése és hasznosítása, üzleti partnerközvetítés, társas vállalkozások létrehozása, kockázati tõke, üzleti angyalok bevonása, ill. közvetítése üzleti, marketing, pénzügyi, technológiai és jogi tanácsadás, szakmai konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal-beszélgetések szervezése, kiállítások, innovációs menedzsment tréningek szervezése, innovációs vásárokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvétel megszervezése, fiatal, tehetséges újítók, illetve kezdõ innovatív vállalkozók támogatása, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny évenkénti meghirdetése és lebonyolítása, az Innovációs Nagydíj pályázat évenkénti kiírása és lebonyolítása, A szolgáltatások keretében a tagintézmények igénybe vehetik részben térítés nélkül, részben kedvezményes térítéssel a Magyar Innovációs Szövetség teljes információs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási rendszerét, technikai hátterét. Magyar Innovációs Szövetség portál: e-posta: telefon: , fax: székhely: 1036 Budapest, Lajos u levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. : Dr. Antos László

17 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG REGIONÁLIS KÉPVISELETI RENDSZER Miskolc Dr. Siposs István tel.: Gyõr Budavári László tel.: Székesfehérvár Szépvölgyi Ákos tel.: Pécs Higi Gyula tel.: BUDAPEST Budaörs Polgárné Májer Ildikó tel.: Szeged Dr. Mogyorósi Péter tel.: Debrecen Dr. Harangozó István tel.: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÖZREMUKÖDÉSÉVEL LÉTREJÖTT SZERVEZETEK: Alapítás: 1995 Alapítás: 1994 Alapítás: 1993 Alapítás: 1992 Technika Alapítvány Vezetõ: Horváth Kálmán László Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon: Magyar Innovációs Alapítvány Vezeto: Dr. Závodszky Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány Vezeto: Borsi Balázs Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Telefon: Debreceni Innovációs és Muszaki Fejlesztési Alapítvány Vezeto: Dr. Erdei Sándor Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 55. Telefon: 52/ Alapítás: 1997 Alapítás: 1997 Alapítás: 1995 Alapítás: 1995 Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Vezeto: Dr. Lehoczky László Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: 46/ /2012 PANNONIA REGIA Kht. Vezeto: Dr. Balogh István Cím: 2801 Tatabánya, Pf.: Telefon: 34/ Informatikai Érdekegyezteto Fórum (Inforum) Vezeto: Dombi Gábor Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 6. Telefon: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Vezetõ: Budavári László Cím: 9027 Gyõr, Gesztenyefa u. 4. Telefon: 96/

18 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Alapítás: 1997 Magyar Innovációs Klub Vezetõ: Zettwitz Sándor Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2006 Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége Vezetõ: Prof. Csermely Péter Cím: 1111 Budapest, Karinthy F. út 4-6. Telefon: Alapítás: 1997 VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Vezetõ: Sztojalovszky Béla Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Telefon: 88/ Alapítás: 2007 Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP) Vezeto: Dr. Kovács Géza Péter Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 24/ Alapítás: 1999 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kft. Vezetõ: Brányi Endre Cím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1. Telefon: 72/ Alapítás: 2007 MISZ Nagyvállalati Klub Vezetõ: Monszpart Zsolt Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 1999 INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Fülöp Gábor Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefon: 36/ Alapítás: 2007 Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Vezetõ: Dr. Simonyi Sándor Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 175. Telefon: 32/ Alapítás: 2003 CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Polgárné Májer Ildikó Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. Telefon: 23/ Alapítás: 2008 DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Kocsis Tamás Cím: 7621 Pécs, Király utca Telefon: 72/ Alapítás: 2005 Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA) Vezeto: Tóth László Cím: 3519 Miskolc, Iglói út 2. Telefon: 30/ Alapítás: 2008 INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Grasseli Norbert Cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon: 52// Alapítás: 2005 Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) Vezetok: Ivánka Gábor, Burus Tünde, Kópiás Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2010 Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség Vezetõ: Dr. Palkovics László Telefon: 20/

19 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELÕK (2010. december) ELNÖKSÉG Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök Olajterv Holding, 1036 Budapest, Lajos u tel.: , fax: Deme Gábor alelnök Innomed Medical Zrt., igazgató 1146 Budapest, Szabó J. u. 12. tel.: , fax: Dr. Szabó Gábor elnök Szegedi Tudományegyetem, rektor 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel.: 62/ , fax: 62/ Dr. Greiner István alelnök Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., kutatási igazgatóhelyettes 1103 Budapest, Gyömrõi út tel.: , fax: Monszpart Zsolt általános elnökhelyettes MÁV-START Zrt., vezérigazgató 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. tel.: , fax: Koós Attila alelnök Magyar Telekom Nyrt. Mûszaki Stratégiai és Gazdasági Igazgatóság, fejlesztési igazgató 1502 Budapest, Pf tel.: , fax: Bolyky János Antal alelnök COVENT Tõke Befektetõ Zrt., vezérigazgató 1122 Budapest, Maros u. 27. tel.: , fax: Tzvetkov Julián alelnök Elan SBI Capital Partners, vezérigazgató 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. D ép. tel.: , fax:

20 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Dr. Ürge László alelnök ThalesNano Zrt., vezérigazgató 1031 Budapest, Záhony u. 7. tel.: , fax: Dr. Gyulai József elnökségi tag MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, Intézeti Tanács, elnök 1121 Budapest, Konkoly Thege u tel.: , fax: Farkas József elnökségi tag Sanatmetal Kft., 3300 Eger, Faiskola u. 5. telefon: 36/ , fax: 36/ Thernesz Artur elnökségi tag MOL Nyrt., fejlesztési igazgató 2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. telefon: 23/ , fax: 23/ Frischmann Gábor elnökségi tag Vialto Consulting Kft., vezetõ tanácsadó 1138 Budapest, Váci út 169. tel.: 30/ fax: Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs Alapítvány elnöke MTA SZBK Enzimológiai Intézet, kutató professzor 1113 Budapest, Karolina u tel.: , fax: AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN AZ ELNÖKSÉG, ILL. A VEZETÕ TESTÜLET TAGJAI VOLTAK MÉG: Dr. Antal István, Mûanyagipari Kutatóintézet ( ) Dr. Csák Attila, Innotrade Kft. ( ) Füzér István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet ( ) Dr. Geleji Frigyes, Bay Zoltán Intézet ( ) Dr. Inzelt Péter, MTA SZTAKI, igazgató ( ) Kacsók József, NOVIKI ( ) Dr. Kapás Ferenc, NOS Szeged Kft., ügyvezetõ ( ) Dr. Kiss Tamás Attila, a Szervesvegyipari Kutatóintézet Rt. ( ) Dr. Kemény Tamás, Iparferjlesztési Közalapítvány ( ) Kovács Zoltán, Borsodchem ( )

21 MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG Dr. Krómer L. István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt., VEIKI, vezérigazgató ( ) Lengyel László, Pénzügy. Kut. Rt., vezérigazgató ( ) Dr. Pálmai Zoltán, Innotech Kft. ( ) Dr. Pázmándi Gyula, Konzum Bank Rt. ( ) Somogyi Miklós, Ipari Technológiai Centrum Kft. ( ) Vámos Zoltán, GE Hungary Kft., alelnök ( ) Várkonyi Attila, Cellum ( ) Dr. Veress Gábor, Veszprémi Egyetem ( ) VÁLASZTMÁNY Elnök: Dr. Szabó Gábor, rektor, Szegedi Tudományegyetem Tagok: Dr. Ábrahám László, cégvezetõ, NI Hungary Software és Hardware Kft. Dr. Bárdos Krisztina, ügyvezetõ igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány Dr. Barkóczi István, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Benke Ákos, igazgatósági elnök, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Dr. Bérczi István, vezérigazgatói tanácsadó, MOL Nyrt. Dr. Dimény Judit, tanszékvezetõ, Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Falk György, elnök, Varinex Informatikai Zrt. Dr. Frank József, kutató professzor, Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Kazi Károly,, Bonn Magyarország Elektronikai Kft. Dr. Marosi György, nyugalmazott fõtitkár, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület Dr. Palkovics László, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Dr. Patkó Gyula, rektor, Miskolci Egyetem Dr. Rudas Imre, rektor, Óbudai Egyetem Dr. Simig Gyula, kutatási igazgató, EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Dr. Simonyi Sándor,, TRIGON Elelctonica Kft. Szabó Gábor, elnök, Innoreg Közép- Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató, Borsodchem Nyrt. Dr. Vékony Sándor, igazgató, Micro Europe Kft. Völgyiné Nadabán Márta, ügynökségvezetõ, INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlezstési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Wikonkál Éva, partner, P.P.T Tanácsadó Kft. ALAPSZABÁLY SZERINT TAGJAI A VÁLASZTMÁNYNAK: a tagozati elnökök a tagszövetségek elnökei a regionális igazgatók TAGOZATI ELNÖKÖK Dr. Inzelt Péter K+F Tagozat MTA SZTAKI, igazgató 1111 Budapest, Kende u tel.: , fax: Polgárné Májer Ildikó Innovatív KKV-k Tagozat CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. 21