Magyar Innovációs Szövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Innovációs Szövetség"

Átírás

1 Magyar Innovációs Szövetség

2 KÜLDETÉS A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet tevé- kenységének középpontjában tagszervezeteine k célkitûzéseivel egyezõen az innováció gazdaságélénkítõ szerepe áll. A Magyar Innovációs Szövetségnek csak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek stb.) lehetnek tagjai. 14 A Magyar Innovációs Szövetség a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelõ képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlõdés. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy a kutatás, a mûszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elõsegítse. Ennek érdekében a Szövetség közremuködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen, növekedjék Magyarországon a létrehozott, illetve hasznosított szellemi termékek száma és értéke, a hazai termékekben, gyártmányokban, nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, elsõsorban a hazai innovációs eredmények, a technológia-transzfer segítse a gazdasági eredmények javulását, az innovációs eredmények létrehozásának finanszírozási rendszere egyértelmûen ösztönzõ legyen, a jogi szabályozás támogassa és védje az innovációs eredmények létrehozóit és hasznosítóit, széles körû elismertséget kapjanak a kiemelkedõ innovációs teljesítmények. A Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének szakmai érdekképviseletét, érdekérvényesítését, az innovációs folyamatban érdekeltek (kutatóintézetek, fejlesztõvállalatok, innovatív vállalatok és vállalkozások, tanácsadó, marketing és egyéb innovációs szolgáltató cégek, önálló vállalkozók, kockázati tõkebefektetõk stb.) számára információs rendszert alakít ki és mûködtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez, hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közremûködik a hazai K + F és innovációpolitika alakításában, regionális hálózatot épít ki, és széles körû bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki, tagozatai és bizottságai közremûködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel (marketing munkával, reklám-, és propaganda-tevékenységgel, szakmai tanácsadással stb.) kedvezõ szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.

3 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 30 alapító december 14. Felügyelõ bizottság 3 fõ KÖZGYÛLÉS Tagintézmények: 311 Szervezeti tagok: 6 Szeged 41 fõs Választmány Miskolc Debrecen Budaörs Székesfehérvár Pécs Gyõr Regionális Igazgatóságok Alapított szervezetek ELNÖKSÉG tiszteletbeli elnök elnök általános elnök-helyettes 6 4 elnökségi tag Magyar Innovációs Alapítvány elnöke 4 fõ Etikai Bizottság Ügyvezetõ Igazgató Titkárság 15 Innovációs Ügynökség K+F Innovatív kkv-k Vállalkozásfejlesztési Felsõoktatási Innovációs Nonprofit Innovációs Marketing Agrár Innovációs TTI Értékelési CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budaörs DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs Debreceni Innovációs és Mûszaki Fejlesztési Alapítvány Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség, Budapest Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Inforum), Budapest INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., Gyõr INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, Budapest Ipari Parkok Egyesülete (83) Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (44) Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (113) Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége (47) Magyar Kockázati és Magántõke Egyesület (72) Magyar Biotechnológiai Szövetség (92) INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Debrecen Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., Pécs INNTEK Nonprofit Kft., Eger Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA), Miskolc Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), Budapest Magyar Innovációs Alapítvány, Budapest Magyar Innovációs Klub, Budapest Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, Budapest Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP), Budapest MISZ Nagyvállalati Klub, Budapest Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Pannónia Régia Kht., Tatabánya Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Technika Alapítvány, Budapest VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

4 16 A SZÖVETSÉG SZOLGÁLTATÁSAI A Szövetség közremûködik abban, hogy tagintézményei hozzájussanak azokhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz, tanulmányokhoz, amelyek segítik a szellemi termékek létrejöttével kapcsolatos tevékenységüket. A Szövetség kéthetente megjelenõ információs lapjában, az elektronikus HÍRLEVÉL-ben tájékoztat: az innovációs tevékenységet érintõ, illetve meghatározó gazdaságpolitika koncepciókról és döntésekrõl, a gazdasági szabályozók, a gazdálkodás feltételeit meghatározó jogszabályok alkotásáról, innovációs vásárokon, kiállításokon való kedvezményes részvételi lehetõségekrõl, tanulmányutakról, és ennek keretében a tagvállalatok bel- és külkereskedelmi piacainak építési lehetõségeirõl, a nemzetközi kapcsolatokról, a lehetséges hazai és külföldi innovációs partnerekrõl, azok tevékenységérõl és szolgáltatásaikról, az innováció finanszírozási és infrastrukturális lehetõségeirõl, iparjogvédelmi kérdésekrõl, az innovációs munkát segítõ egyéb szakmai szolgáltatásokról. A Szövetség Innovációs Ügynökséget mûködtet, amely nagyobb részt térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: találmányok bejelentése és hasznosítása, üzleti partnerközvetítés, társas vállalkozások létrehozása, kockázati tõke, üzleti angyalok bevonása, ill. közvetítése üzleti, marketing, pénzügyi, technológiai és jogi tanácsadás, szakmai konferenciák, szimpóziumok, kerekasztal-beszélgetések szervezése, kiállítások, innovációs menedzsment tréningek szervezése, innovációs vásárokon, kiállításokon, tanulmányutakon való részvétel megszervezése, fiatal, tehetséges újítók, illetve kezdõ innovatív vállalkozók támogatása, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny évenkénti meghirdetése és lebonyolítása, az Innovációs Nagydíj pályázat évenkénti kiírása és lebonyolítása, A szolgáltatások keretében a tagintézmények igénybe vehetik részben térítés nélkül, részben kedvezményes térítéssel a Magyar Innovációs Szövetség teljes információs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási rendszerét, technikai hátterét. Magyar Innovációs Szövetség portál: e-posta: telefon: , fax: székhely: 1036 Budapest, Lajos u levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. ügyvezetõ igazgató: Dr. Antos László

5 REGIONÁLIS KÉPVISELETI RENDSZER Miskolc Dr. Siposs István tel.: Gyõr Budavári László tel.: Székesfehérvár Szépvölgyi Ákos tel.: Pécs Higi Gyula tel.: BUDAPEST Budaörs Polgárné Májer Ildikó tel.: Szeged Dr. Mogyorósi Péter tel.: Debrecen Dr. Harangozó István tel.: MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG KÖZREMUKÖDÉSÉVEL LÉTREJÖTT SZERVEZETEK: Alapítás: 1995 Alapítás: 1994 Alapítás: 1993 Alapítás: 1992 Technika Alapítvány Vezetõ: Horváth Kálmán László Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon: Magyar Innovációs Alapítvány Vezeto: Dr. Závodszky Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány Vezeto: Borsi Balázs Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Telefon: Debreceni Innovációs és Muszaki Fejlesztési Alapítvány Vezeto: Dr. Erdei Sándor Cím: 4025 Debrecen, Arany János u. 55. Telefon: 52/ Alapítás: 1997 Alapítás: 1997 Alapítás: 1995 Alapítás: 1995 Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Vezeto: Dr. Lehoczky László Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros Telefon: 46/ /2012 PANNONIA REGIA Kht. Vezeto: Dr. Balogh István Cím: 2801 Tatabánya, Pf.: Telefon: 34/ Informatikai Érdekegyezteto Fórum (Inforum) Vezeto: Dombi Gábor Cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 6. Telefon: INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Vezetõ: Budavári László Cím: 9027 Gyõr, Gesztenyefa u. 4. Telefon: 96/

6 Alapítás: 1997 Magyar Innovációs Klub Vezetõ: Zettwitz Sándor Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2006 Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége Vezetõ: Prof. Csermely Péter Cím: 1111 Budapest, Karinthy F. út 4-6. Telefon: Alapítás: 1997 VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Vezetõ: Sztojalovszky Béla Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Telefon: 88/ Alapítás: 2007 Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP) Vezeto: Dr. Kovács Géza Péter Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon: 24/ Alapítás: 1999 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kft. Vezetõ: Brányi Endre Cím: 7630 Pécs, Finn u. 1/1. Telefon: 72/ Alapítás: 2007 MISZ Nagyvállalati Klub Vezetõ: Monszpart Zsolt Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 1999 INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Fülöp Gábor Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. Telefon: 36/ Alapítás: 2007 Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Vezetõ: Dr. Simonyi Sándor Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 175. Telefon: 32/ Alapítás: 2003 CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. Vezetõ: Polgárné Májer Ildikó Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. Telefon: 23/ Alapítás: 2008 DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Kocsis Tamás Cím: 7621 Pécs, Király utca Telefon: 72/ Alapítás: 2005 Közép- és Délkelet-európai Innovációs Egyesület (CEIA) Vezeto: Tóth László Cím: 3519 Miskolc, Iglói út 2. Telefon: 30/ Alapítás: 2008 INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Vezetõ: Grasseli Norbert Cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon: 52// Alapítás: 2005 Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) Vezetok: Ivánka Gábor, Burus Tünde, Kópiás Péter Cím: 1036 Budapest, Lajos u Telefon: Alapítás: 2010 Együtt a Jövõ Mérnökeiért Szövetség Vezetõ: Dr. Palkovics László Telefon: 20/

7 TISZTSÉGVISELÕK (2010. december) ELNÖKSÉG Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök Olajterv Holding, ügyvezetõ igazgató 1036 Budapest, Lajos u tel.: , fax: Deme Gábor Innomed Medical Zrt., igazgató 1146 Budapest, Szabó J. u. 12. tel.: , fax: Dr. Szabó Gábor elnök Szegedi Tudományegyetem, rektor 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel.: 62/ , fax: 62/ Dr. Greiner István Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., kutatási igazgatóhelyettes 1103 Budapest, Gyömrõi út tel.: , fax: Monszpart Zsolt általános elnökhelyettes MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. tel.: , fax: Koós Attila Magyar Telekom Nyrt. Mûszaki Stratégiai és Gazdasági Igazgatóság, fejlesztési igazgató 1502 Budapest, Pf tel.: , fax: Bolyky János Antal COVENT Tõke Befektetõ Zrt., 1122 Budapest, Maros u. 27. tel.: , fax: Tzvetkov Julián Elan SBI Capital Partners, 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8. D ép. tel.: , fax:

8 Dr. Ürge László ThalesNano Zrt., 1031 Budapest, Záhony u. 7. tel.: , fax: Dr. Gyulai József elnökségi tag MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, Intézeti Tanács, elnök 1121 Budapest, Konkoly Thege u tel.: , fax: Farkas József elnökségi tag Sanatmetal Kft., ügyvezetõ igazgató 3300 Eger, Faiskola u. 5. telefon: 36/ , fax: 36/ Thernesz Artur elnökségi tag MOL Nyrt., fejlesztési igazgató 2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. telefon: 23/ , fax: 23/ Frischmann Gábor elnökségi tag Vialto Consulting Kft., vezetõ tanácsadó 1138 Budapest, Váci út 169. tel.: 30/ fax: Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs Alapítvány elnöke MTA SZBK Enzimológiai Intézet, kutató professzor 1113 Budapest, Karolina u tel.: , fax: AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN AZ ELNÖKSÉG, ILL. A VEZETÕ TESTÜLET TAGJAI VOLTAK MÉG: Dr. Antal István, Mûanyagipari Kutatóintézet ( ) Dr. Csák Attila, Innotrade Kft. ( ) Füzér István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet ( ) Dr. Geleji Frigyes, Bay Zoltán Intézet ( ) Dr. Inzelt Péter, MTA SZTAKI, igazgató ( ) Kacsók József, NOVIKI ( ) Dr. Kapás Ferenc, NOS Szeged Kft., ügyvezetõ ( ) Dr. Kiss Tamás Attila, a Szervesvegyipari Kutatóintézet Rt. ( ) Dr. Kemény Tamás, Iparferjlesztési Közalapítvány ( ) Kovács Zoltán, Borsodchem ( )

9 Dr. Krómer L. István, Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt., VEIKI, ( ) Lengyel László, Pénzügy. Kut. Rt., ( ) Dr. Pálmai Zoltán, Innotech Kft. ( ) Dr. Pázmándi Gyula, Konzum Bank Rt. ( ) Somogyi Miklós, Ipari Technológiai Centrum Kft. ( ) Vámos Zoltán, GE Hungary Kft., ( ) Várkonyi Attila, Cellum ( ) Dr. Veress Gábor, Veszprémi Egyetem ( ) VÁLASZTMÁNY Elnök: Dr. Szabó Gábor, rektor, Szegedi Tudományegyetem Tagok: Dr. Ábrahám László, cégvezetõ, NI Hungary Software és Hardware Kft. Dr. Bárdos Krisztina, ügyvezetõ igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány Dr. Barkóczi István,, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Benke Ákos, igazgatósági elnök, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. Dr. Bérczi István, i tanácsadó, MOL Nyrt. Dr. Dimény Judit, tanszékvezetõ, Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Falk György, elnök, Varinex Informatikai Zrt. Dr. Frank József, kutató professzor, Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Kazi Károly, ügyvezetõ igazgató, Bonn Magyarország Elektronikai Kft. Dr. Marosi György, nyugalmazott fõtitkár, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület Dr. Palkovics László, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Dr. Patkó Gyula, rektor, Miskolci Egyetem Dr. Rudas Imre, rektor, Óbudai Egyetem Dr. Simig Gyula, kutatási igazgató, EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Dr. Simonyi Sándor, ügyvezetõ igazgató, TRIGON Elelctonica Kft. Szabó Gábor, elnök, Innoreg Közép- Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató, Borsodchem Nyrt. Dr. Vékony Sándor, igazgató, Micro Europe Kft. Völgyiné Nadabán Márta, ügynökségvezetõ, INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlezstési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Wikonkál Éva, partner, P.P.T Tanácsadó Kft. ALAPSZABÁLY SZERINT TAGJAI A VÁLASZTMÁNYNAK: a tagozati elnökök a tagszövetségek elnökei a regionális igazgatók TAGOZATI ELNÖKÖK Dr. Inzelt Péter K+F MTA SZTAKI, igazgató 1111 Budapest, Kende u tel.: , fax: Polgárné Májer Ildikó Innovatív KKV-k CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. 21

10 Budaörs, Gyár u. 2. tel: 23/ , fax: 23/ Antoni György Felsõoktatási ELTE Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs Központ, igazgató 1056 Budapest, Szerb u tel.: /3156, fax: Garay Tóth János Innovációs Nonprofit Bemt Bt., ügyvezetõ 1016 Budapest, Csap u. 6. Cseh Ildikó Innovációs Marketing INTERMARK Marketing Tanácsadó- Szervezõ Kft., ügyvezeto igazgató 1364 Budapest, Pf.: 93. tel.: , fax: Dr. Osman Péter Vállalkozás-fejlesztési 1031 Budapest, Zaránd u. 34/B. tel.: Dr. Fenyvesi László Agrár Innovációs VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllo, Tessedik út 4. Borsi Balázs TTI Értékelési INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 130. tel.: , fax: AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN TAGOZATI ELNÖKÖK VOLTAK MÉG: Bretz Gyula, Uvaterv, ( ) Dr. Buzás Norbert, Szegedi Egyetem ( ) Dr. Lippényi Tivadar, Innolt Kft. ( ) Dr. Pálmai Zoltán, Innotech Kft. ( ) TAG-, ILL. TÁRSULT SZÖVETSÉGEK ELNÖKEI Csatlakozás éve: 1997 Csatlakozás éve: 1997 Csatlakozás éve: 1995 Csatlakozás éve: 2000 Csatlakozás éve: 2004 Csatlakozás éve: 2001 Dr. Rohács József, Budapesti Mûszaki és Gzadaságtudományi Egyetem, tanszékvezetõ ( ) Dr. V. Tóth János Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület, IPE, elnök 1146 Budapest, Thököly út tel.: , , fax: Annus István Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége, társelnök 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. tel.: 22/ , fax: 22/ Bretz Gyula Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, elnök 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. tel.: , fax: Hantos Zoltán Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége, elnök 1082 Budapest, Kisfaludy u. 26. II./2. tel.: , fax: Oláh László Magyar Kockázati és Magántõke Egyesület, elnök 1071 Budapest, Városligeti fasor tel.: , fax: ifj. Duda Ernõ Magyar Biotechnológiai Szövetség, elnök 6722 Szeged, Béke u. 5/a. tel.: 62/ , fax: 62/

11 REGIONÁLIS IGAZGATÓK Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális Képviselet igazgatója LASER CONSULT Kft., ügyvezetõ igazgató 6726 Szeged, József Attila sgt tel.: , fax: Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális Képviselet igazgatója 4027 Debrecen, Füredi út 76. tel.: 52/ , fax: 52/ Dr. Siposs István Észak-magyarországi Regionális Képviselet igazgatója Miskolci Egyetem, egyetemi docens 3515 Miskolc-Egyetemváros tel.: , fax: Budavári László Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht., ügyvezetõ igazgató 9028 Gyor, Gesztenyefa u. 4. tel.: , fax: Szépvölgyi Ákos Közép-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., ügyvezetõ igazgató 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. tel.: 20/ Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója High Computer Kft., ügyvezetõ igazgató 7624 Pécs, Oz u. 5. tel.: , fax: Polgárné Májer Ildikó Közép-magyarországi Regionális Képviselet igazgatója CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft Budaörs, Gyár u. 2. tel: 23/ , fax: 23/ AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN REGIONÁLIS IGAZGATÓ VOLT MÉG: Dõry Tibor, MTA RKK Tudományos Intézet ( ) Dr. Horváth Géza, tanszékvezetõ, Pannon Egyetem Mérnöki Kar ( ) Dr. Pázmány József, Creativiti Mérnök Iroda Kft. ( ) FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG Dr. Papanek Gábor, FB-elnök Papanek Bt., ügyvezetõ Dr. Csapody Miklós, FB-tag GE Hungary Zrt., tanácsadó Jamrik Péter, FB-tag NOVOFER Innovációs Zrt., AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG TAGJAI VOLTAK MÉG: Dr. Szarka Ernõ, FB-elnök, ny. MSZH-elnök ( ) Dr. Vékony Lajos, FB-elnök, DANUBIA Kft. ( ) Farkas László, Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Zrt. ( ) Horváthné Dr. Polyánszky Éva Papíripari Kutató Intézet ( ), 23

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György)

a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) a 21. században mindannyiunk életét döntően befolyásolja majd mind az, amit az emberi találékonyság és a feltalálás megújítani képes (Oláh György) 2004 végén megszületett az Innovációs Törvény. A kompromisszumok

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008.

TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Innovációt népszerűsítő tevékenységek Tagintézmények Magyar Innovációs Szövetség 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyar Innovációs Szövetség Misszió A Szövetség szolgáltatásai Szervezeti felépítés Regionális képviseleti rendszer Tisztségviselôk Képviseletek Innostart Alapítvány Innovációs Nagyvállalati

Részletesebben

Alapító tagok. 36 Tagintézmények

Alapító tagok. 36 Tagintézmények Tagintézmények 36 Tagintézmények Alapító tagok 1. Geodéziai és Térképészeti Zrt. képviselő: Bíró Gyula, vezérigazgató cím: 114 Budapest, Bosnyák tér 5. telefon: 363-6801, fax: 383-1527 e-mail: birogeodezia@t-online.hu

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

Alapító tagok. 38 Tagintézmények

Alapító tagok. 38 Tagintézmények Tagintézmények 38 Tagintézmények Alapító tagok 1. Geodéziai és Térképészeti Rt. Bíró Gyula, vezérigazgató cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. telefon: 363-6801, fax: 363-5808 e-mail: birogeodezia@t-online.hu

Részletesebben

2007. február 6. Hírlevél. www.innovacio.hu. 3. szám. XVII. évfolyam 2007. február 6.

2007. február 6. Hírlevél. www.innovacio.hu. 3. szám. XVII. évfolyam 2007. február 6. XVlI.évf. 2007. február 6. 3. szám Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XVII. évfolyam 2007. február 6. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

2006. július 25. Hírlevél. www.innovacio.hu. 14. szám 14. szám

2006. július 25. Hírlevél. www.innovacio.hu. 14. szám 14. szám XVI. évf. 14. szám Hírlevél www.innovacio.hu 14. szám XVI. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

2009. november 10. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám. XIX. évfolyam 2009. november 10.

2009. november 10. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám. XIX. évfolyam 2009. november 10. XIX. évf. 2009. november 10. 20. szám Hírlevél www.innovacio.hu 20. szám XIX. évfolyam 2009. november 10. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

2006. június 13. Hírlevél. www.innovacio.hu. 12. szám. XVI. évfolyam 2006. június 13.

2006. június 13. Hírlevél. www.innovacio.hu. 12. szám. XVI. évfolyam 2006. június 13. XVI. évf. 2006. június 13. 12. szám Hírlevél www.innovacio.hu 12. szám XVI. évfolyam 2006. június 13. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27.

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27. XVI. évf. 2006. június 27. 13. szám Hírlevél www.innovacio.hu 13. szám XVI. évfolyam 2006. június 27. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

2006. december 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 23. szám. XVI. évfolyam 2006. december 19.

2006. december 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 23. szám. XVI. évfolyam 2006. december 19. XVI. évf. 2006. december 19. 23. szám Hírlevél www.innovacio.hu 23. szám XVI. évfolyam 2006. december 19. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

2007. október 30. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám. XVII. évfolyam 2007. október 30.

2007. október 30. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám. XVII. évfolyam 2007. október 30. XVlI.évf. 2007. október 30. 20. szám Hírlevél www.innovacio.hu 20. szám XVII. évfolyam 2007. október 30. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGE TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2 BESZÁMOLÓ 4 1. SZERVEZETI ÉLET 4 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 6 3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 11

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. január 25.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. január 25. Hírlevél www.innovacio.hu 2. szám XV. évfolyam 2005. január 25. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém Dr.

Részletesebben

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24.

2006. okóber 24. Hírlevél. www.innovacio.hu 19. szám. XVI. évfolyam 2006. október 24. XVI. évf. 2006. okóber 24. 19. szám Hírlevél www.innovacio.hu 19. szám XVI. évfolyam 2006. október 24. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA

IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE IV. TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS BESZÁMOLÓJA a 2006. november 21. 2011. november 22. közötti időszak tevékenységéről Dr. Kaposvári Bertalan elnök Dr. Tóth János

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

KERESSÜK! INNOVÁCIÓS ÉS TUDÓSJELÖLTEKET IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK! A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával a Magyar Innovációs S zövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna Televízió által

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL

10 ÉVES A GTTSZ HÍRLEVÉL - 1 - GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE 10 ÉVES A GTTSZ (Szemelvények a GTTSZ 10 éves tevékenységéből) HÍRLEVÉL KÜLÖNKIADÁS GTTSZ jubileumi közgyűlése 2003. január 29. Dr. Kovács Árpád elnök

Részletesebben

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010

xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 xxx Magyar felsõoktatási intézmények 2009/2010 Bevezetõ Kedves Olvasók! A 20 éves fennállását ünneplô Magyar Rektori Konferencia nevében tisztelettel nyújtom át Önöknek kiadványunkat, a magyar felsôoktatási

Részletesebben

Lezárva: 2012. április 23.

Lezárva: 2012. április 23. Lezárva: 2012. április 23. ködéseket kialakítva már nagyobb eséllyel nyílik lehetőség a globális versengésbe való bekapcsolódásra. Köszöntő A világgazdaság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó átalakulása

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben