Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)"

Átírás

1 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola III. Szakmai Program (Pedagógiai Program III. fejezete)

2 Szakmai program tartalomjegyzék Szakmai program tartalomjegyzék Jogszabályi környezet Általános információk Elméleti és gyakorlati képzés: Elméleti képzés Gyakorlati képzés A szakmai képzés ingyenessége: Felvétel rendje a szakképző évfolyamra Szakképző évfolyamra történő felvétel/ besorolás elvei Szakképző osztályok kialakításának elvei Szakképzési évfolyamok száma A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények Hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon Elméleti hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon: Gyakorlati hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon: Előzetes tudás beszámításának feltételei a szakképző évfolyamon Felnőttoktatás Felnőttképzés szeptembere előtt indult iskolai rendszerű szakképzésekről: Az iskolánkban alkalmazott szakképzési kerettantervek: A választott kerettanterv feletti ágazatonként, tagintézményenként Egyéb, az iskola Tantestülete által fontosnak tartott elvek Kötelezettségvállalás Tantárgyi tudás értékelésének módja Az Intézményünk hagyományaiból adódó szakmai rendezvények: Munkaruha, munkavédelmi cipő: Pályázatok: Szakmai Program mellékleteinek listája számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola (Székhelyintézmény) számú SZP melléklet:székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény számú SZP melléklet:székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye számú SZP melléklet:székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye számú SZP melléklet: Gépírás tanterv számú SZP melléklet: Átjárhatóság

3 1. Jogszabályi környezet III. Szakmai program évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről (kifutó rendszerben) 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásról 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásról évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek NGM - 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (az előző módosítása) HM 19/2012. (VII. 18.) HM rendelet NFM 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet BM 20/2013. (V. 28.) BM rendelet EMMI 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet VM 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3

4 2. Általános információk (1) Intézményünk évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. (2) Intézményünk a évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga vizsgakövetelményeit a közismereti érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével az ágazatokra előírt kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki. (3) Intézményünk a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. 2. Elméleti és gyakorlati képzés: 2.1. Elméleti képzés (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik. (2) A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján és a szakképzési törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni Gyakorlati képzés (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. (2) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része. (4) A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján és a szakképzési törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni. 3. A szakmai képzés ingyenessége: (1) Felmenő rendszerben: szeptember 1-től felmenő rendszerben. a) Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől ingyenes: 4

5 aa) a tanuló részére az első szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben három tanéven keresztül, valamint egy szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig, ab) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül, ac) szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a Szakképzési tv. 24. (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves, érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév, ad) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló érettségi vizsga, (a volt tanuló részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is) ae) szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga, (a volt tanuló részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is) af) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első komplex szakmai vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. (a volt tanuló részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is) b) Az (a) bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével a sajátos nevelési igényű tanuló részére. Ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig. c) A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű tanuló kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti az (1) bekezdés szerinti időtartam legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását. d) Azon tanulótól, aki a képzésben való ingyenes részvételre jogosult, a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért a tanulótól vagy a tanuló szülőjétől (gyámjától) nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője (gyámja) pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést. 4. Felvétel rendje a szakképző évfolyamra (1) Az iskolai rendszerű szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással kezdődik. (2) Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 5

6 pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. (3) A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakközépiskola komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. 5. Szakképző évfolyamra történő felvétel/ besorolás elvei (1) Felvételnél és szakválasztásnál előnyt élvez az intézményünk 12. évfolyamon végzett tanulója. (2) Felvételnél és szakválasztásnál előnyt élvez a szakközépiskolai ágazatnak megfelelő szakmai érettségi vizsgával rendelkező jelentkező. (3) Felvételnél és szakválasztásnál előnyt élveznek azok, akiknek a Szülei vagy Rokonai intézményünk tanulója volt. (4) A szakválasztás tanulmányi eredmény alapján történik. (5) Egy adott szakra történő túljelentkezés esetén, a tanulmányi eredmény alapján rangsorba állított jelentkezőkből az indítani tervezett osztályba be nem fért tanulók részére felajánljuk intézményünk másik, párhuzamosan indítani tervezett szakképző osztályába történő felvételt. (6) Figyelembe véve a diák tudásszintjét, beállítottságát és az induló osztályok kapacitását, intézményünk fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén más szakmát felajánl. 6. Szakképző osztályok kialakításának elvei (1) Intézményünk törekszik a jelentkezők igényeinek megfelelően szakképző osztályokat indítani. (2) Fenntartói engedély alapján rokon szakmák egy osztályban való indítását is felvállalják a Tagintézmények. 7. Szakképzési évfolyamok száma (1) Intézményünk 13. (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. (2) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakközépiskola a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamon a szakközépiskola évfolyamára a szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint folyik. A 13. (első szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését követően a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga teljesítésével szakmai érettségi végzettséget szerezhet. (4) Az OKJ szerint iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésráépülés esetén a szakképzési évfolyamok száma a (2) (3) bekezdésben meghatározottnál több lehet, azonban nem lehet több négy szakképzési évfolyamnál. 6

7 (5) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat szakiskolai végzettség birtokában, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozottak szerinti, érettségire történő középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, hogy a 14. (második szakképzési) évfolyam a középiskola befejező évfolyamának elvégzése nélkül már nem kezdhető meg. (6) Ha a tanuló a (5) bekezdés szerint kezdte meg az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítést, a (7) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi végzettség megszerzésének határideje az utolsó szakképzési évfolyam első félévének utolsó tanítási napja. (7) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésőbb a 13. (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg. (8) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat a nevelés-oktatás a szakközépiskolában, ha a szakközépiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki figyelembe véve a (5) (6) bekezdésben foglaltakat teljesítette a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit. 8. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények (1) A mindenkor hatályos Köznevelési törvény és Szakképzési törvény, valamint az adott szakképzés szakképzési kerettantervében meghatározottaknak megfelelően. 9. Hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon 9.1. Elméleti hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon: (1) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc (30) tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. (2) A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat Gyakorlati hiányzások kezelése a szakképző évfolyamokon: (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. (3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő () húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 7

8 (4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő () húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő () öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. (5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára. (6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő () húsz százalékát, de a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő () öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete dönt. 10. Előzetes tudás beszámításának feltételei a szakképző évfolyamon (1) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába való jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. (2) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre előírt megegyező tartalmú követelmények teljesítésébe a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. (3) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint beszámítható. 8

9 11. Felnőttoktatás (1) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén 21. életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (2) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a 16. életévét betölti. (3) Az a tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. (2) és (4) bekezdésében meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. (2), (4) és (7) bekezdésének előírásaitól eltérően kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben. (4) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat. (5) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell megszervezni. (6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak ait az alábbi módon: (7) Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti a legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati hatvan százaléka (60%), a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti a legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati húsz százaléka (20%). (8) Az elméleti képzés jelenléti a az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott ot (50%). (9) Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie. (10) A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint. Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nappali rendszerű iskolai oktatásban vehetnek részt. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie. (11) Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerû oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát (50%), levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát 9

10 (10%) el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglalkozások száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott ot. Más sajátos munkarend szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában. (12) Intézményünk az alábbi formában és létszámadatokkal végezhet felnőttoktatást: a) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola (Székhelyintézmény) - esti munkarend szerit 150 fő b) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye - esti munkarend szerint 120 fő - levelező munkarend szerit 80 fő c) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye - nincs d) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye - esti munkarend szerint 200 fő - levelező munkarend szerint 100 fő 12. Felnőttképzés (1) Intézményünk felnőttképzési tevékenysége külön iskolai dokumentumban kerül szabályozásra. (2) Intézményünk Felnőttképzési nyilvántartási száma: (3) Intézményünk intézményakkreditációs lajstromszáma: AL (4) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési szakaszok lezárásaként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervez. A modulzáró vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhető. (5) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. (6) Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével szeptembere előtt indult iskolai rendszerű szakképzésekről: (1) Az átmeneti időszakban, azaz akik 2012/2013-as tanévben a kilencedik, tizedik, tizenegyedik vagy tizenkettedik évfolyamot végzik a szakközépiskolában, ők csak az új OKJ szerinti két éves képzésre iratkozhatnak be a tizenharmadik évfolyamon. 14. Az iskolánkban alkalmazott szakképzési kerettantervek: (1) Az intézményünk szakmai alapdokumentumában megjelölt összes szakképzés mindenkor hatályos szakképzési kerettantervei szerint. 15. A választott kerettanterv feletti ágazatonként, tagintézményenként (1) Érvényes: szeptember 1-től felmenő rendszerben. (2) A részletes szakmai tantervi programok külön mellékletben találhatók. 10

11 (3) Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/ 2002 OM rendelet nem tartalmazza a szakképzési kerettantervi ajánláshoz kapcsolódó szakmai érettségi témaköröket. A rendelet módosítását követően a kerettantervet felül kell vizsgálni! (4) A gyakorlati képzés csoportbontásai a évi CXC Köznevelési törvény 4. melléklete alapján történnek. 16. Egyéb, az iskola Tantestülete által fontosnak tartott elvek Kötelezettségvállalás (1) A tantárgyi programok nem tartalmazhatnak a választott szakképzési kerettantervekben megfogalmazottakon túli kötelezettségvállalásokat. Külön igény felmerülésekor (pl.: szakmai kirándulások előre nem tervezhető építkezésekhez, stb.), a mindenkori Igazgatóhoz, a tanév tervezési időszakában beadott kérelem útján, a fenntartói engedély megadása után kerülhet be az éves programba. (2) Intézményünk támogatja a pályázatokat (külföldi és belföldi egyaránt), de ezekről minden esetben az Intézményünk mindenkori Igazgatóján keresztül történő Fenntartói engedélyeztetés szükséges. (3) A Szakmai Program különálló mellékletében található a szakképzéssel kapcsolatos költségek tételes jegyzéke, ill. a költségigényes szakmai programok listái Tantárgyi tudás értékelésének módja (1) A szakképzési kerettantervekben az adott tantárgyak esetében előirányzott értékelési módokat alkalmazzuk. (2) Amennyiben a szakképzési kerettanterv máshogyan nem rendelkezik, úgy a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél az érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) Az Intézményünk hagyományaiból adódó szakmai rendezvények: A szakmai rendezvények költségigényét minden esetben a Fenntartó felé jelezzük engedélyeztetésre. (1) OSZTV, SZKTV és SZÉTV versenyeken történő részvétel (2) szakmai versenyeken elért kiemelkedő eredmény díjazása (könyvjutalom, oklevél, plakett, emlékérem) (3) részvétel a pályaválasztási EXPO-n (4) nyílt napok rendezése (5) Megyei Környezetvédelmi és Egészségügyi Vetélkedő (6) Madarak és Fák Napja Vetélkedő (7) Egészségügyi szakmai verseny (8) Szakképzési oklevélátadó ünnepség (9) Szakmai nap 11

12 (10) Hídépítő verseny, iskolánk diákjai és ezzel együtt az általános iskolák 7-8 osztályos tanulói számára (11) Porta Speciosa Pályázat (12) 3 napos földmérő 5 próba (13) Construma építőipari kiállításon látogatása (14) Építőipari gépkiállítás megtekintése (évente változó helyszín) (15) Műszaki hetek (16) Szakágazat legjobbjai versenyek Munkaruha, munkavédelmi cipő: (1) A Munkavédelmi törvény értelmében: a) Minden munkavállaló részére biztosítani kell a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. (2) A A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló korm. rendelet szerint a térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok körébe tartozik: a) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz. (3) A Szakképzési törvény értelmében: a) A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. b) A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. (4) Az Iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet értelmében: a) A tanuló számára az alapvető higiénés feltételeket a gyakorlati képzést szervező biztosítja. b) A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen, illetőleg munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót, közalkalmazottat, köztisztviselőt. c) A b) pontban meghatározott juttatásról a szakképző iskola és a gyakorlati képzést szervező közötti eltérő megállapodás hiányában a gyakorlati képzést szervező természetben gondoskodik. d) A munkaruha kihordási ideje két év. (A gyakorlati képzést szervező azonban a gyakorlati képzésben eltöltött napok arányát, a tanuló életkori sajátosságait, továbbá a munkával járó szennyeződés mértékét figyelembe véve a tanulószerződésben, a szakképző iskola szervezeti és működési szabályzatában, illetőleg a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodásban ennél rövidebb kihordási időt is meghatározhat.) e) A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül. 12

13 f) Ha a tanulói jogviszony a kihordási idő letelte előtt szűnik meg, a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja, vagy, ha megtartja, köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. A gyakorlati képzést szervező ettől eltekinthet, ha a tanulói jogviszony a szakmai tanulmányok befejezése miatt szűnik meg, és a tanuló a munkaruhát legalább egy évig használta. g) A munkaruha tisztán tartása a tanuló kötelezettsége, de a d) pontban megjelölt okiratok ettől eltérően is rendelkezhetnek. (5) Intézményünk helyi munkaruha szabályzata: a) A tanulóink az alábbi iskolarendszerű évfolyamokon kapnak munkaruhát: aa) 9. évfolyamon ab) 11. évfolyamon ac) 13. évfolyamon, azaz a szakképző évfolyamok első évében ad) a szakképzés-ráépülés évfolyamon, amennyiben így a szakképzés teljes időtartama meghaladja a 2 évet b) A Felnőttképzés keretében történő szakképzés esetében az intézményünk megszervezi a szükséges munkaruha beszerzését, azonban ennek vételárát a képzés díjába be kell építeni. Munkaruha nélkül a képzésbe belépés nem engedélyezhető. c) Ha a munka-, védőruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat leselejtezhető, a ruházat pótlását az intézmény Fenntartója engedélyezheti. Amennyiben viszont a tanulónak felróhatóan rongálódott meg, vagy válik használhatatlanná a munka-, védőruházat, abban az esetben annak pótlásáról a tanuló a saját költségén kell, hogy gondoskodjon. d) Amennyiben a tanulói jogviszony a kihordási időn belül (2 év) szűnik meg, az intézményünk a munkaruhát az érintett diákoktól kitisztított állapotban visszaszedi, és azt a követő évfolyamokon újra használatba helyezi. Amennyiben a diák meg kívánja tartani, úgy köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni. e) A szeptember 1. előtt indult, azaz az összes korábbi OKJ-k szerinti képzéseink, melyeket az intézményünk szakmai alapdokumentuma kifutó rendszerű képzésként még tartalmaz, a korábbi iskolai dokumentumokban lefektetett szabályzatok érvényesek kifutó rendszerben. Ezek vonatkozó részei az utolsó érintett évfolyam kifutását követően vesztik hatályukat. f) Intézményünk szakképzéseivel összefüggésben az alábbi Tagintézményeink alábbi szakképzésein van szükség munkaruha biztosítására a szeptember 1. után induló képzések esetén felmenő rendszerben: 13

14 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye: I EGÉSZSÉGÜGY ágazat: szükséges: munkaruha OKJ számú Gyakorló ápoló OKJ számú Gyakorló csecsemő és gyermekápoló OKJ számú Egészségügyi asszisztens OKJ számú Fogászati asszisztens OKJ számú ÁPOLÓ szakképesítés-ráépülés OKJ számú CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ szakképesítés-ráépülés XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM VÍZGAZDÁLKODÁS ágazat: szükséges: munkaruha OKJ számú Környezetvédelmi technikus OKJ számú KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS SZAKTECHNIKUS szakképesítés-ráépülés Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye: XVI. ÉPÍTŐIPAR ágazat: szükséges: munkaruha + munkavédelmi cipő (acélbetétes) OKJ számú Magasépítő technikus OKJ számú Mélyépítő technikus XX. KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ágazat: szükséges: munkaruha + munkavédelmi cipő (acélbetétes) OKJ számú Útépítő és fenntartó technikus OKJ számú Vasútépítő és fenntartó technikus OKJ számú Hídépítő és fenntartó technikus OKJ számú Vízépítő technikus SZAKKÉPESÍTÉS- RÁÉPÜLÉS g) Intézményünk szakképzéseivel összefüggésben az alábbi Tagintézményeinkben nincs szükség munkaruha biztosítására a szeptember 1. után induló képzések esetén felmenő rendszerben: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola (Székhelyintézmény) Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye 14

15 16.5. Pályázatok: (1) Intézményünk folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi pályázatok kiírását. (2) Intézményünk törekszik a pályázatokon való eredményes részvételre. (3) Intézményünk minden esetben időben bejelenti és engedélyezteti a pályázaton való részvételi szándékát a Fenntartónál. (4) Törekszünk arra, hogy a pályázott tevékenységek a résztvevő tanulók tanulmányaiba beszámíthatók legyenek (Pl. Erasmus +). Ezekben az esetekben mindig külön tanterv/ tanmenet készül, mely jelen szakmai program mellékletét képezi. 17. Szakmai Program mellékleteinek listája (1) 1. számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola (Székhelyintézmény) szakmai órahálói 9-5/13. évf. ill. 1/13-2/14. évf. (2) 2. számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye szakmai órahálói és a tantárgyak témaköreinek időfelosztása 9-5/13. évf. ill. 1/13-2/14. évf. (3) 3. számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi Mátyás Tagintézménye szakmai órahálói 9-5/13. évf. ill. 1/13-2/14. évf. (4) 4. számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye szakmai órahálói 9-5/13. évf. ill. 1/13-2/14. évf (5) 5. számú SZP melléklet Gépírás tantárgy tantárgyi programja (6) 6. számú SZP melléklet Átjárhatóság. (7) A Szakmai programmal egységben kezelt további dokumentumok: a. Adott tanév szakmai tantárgyainak mindenkori tanmenetei. b. Adott tanév pályázatainak a tanév tantervében történő beszámításáról készült mindenkori dokumentumok. c. Közzétételi lista elemei. Székesfehérvár, február 10. jóváhagyta: Tóth Katalin igazgató 15

16 1. számú SZP melléklet: Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola (Székhelyintézmény) szakmai órahálói: 9-5/13. évf. ill. 1/13-2/14. évf. Érvényes: szeptember 1.-től felmenő rendszerben. XXIV. KÖZGAZDASÁG ágazat: OKJ számú Pénzügyi- számviteli ügyintéző OKJ számú Vállalkozási és bérügyintéző OKJ számú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző XXIV. KERESKEDELEM ágazat: OKJ számú Logisztikai ügyintéző A kifutó rendszerű órahálók az intézmény korábbi dokumentumaiban megtalálhatók. 16

17 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Székhelyintézmény és Hunyadi Mátyás Tagintézmény XXIV. KÖZGAZDASÁG ágazathoz OKJ számú Pénzügyi- számviteli ügyintéző: ( /13.) és (1/13.-2/14.) évfolyam Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakmai követelménymodulok Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 5/13 és 2/14. heti heti heti heti heti heti e gy e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0, Foglalkoztatás II. 0, Szakmai idegen nyelv 2 Foglalkoztatás I. 2 Gazdasági és jogi alapismeretek 2+1 3,5+1 5,5+1 Ügyviteli gyakorlatok 2,5 2,5 1 6 Általános statisztika Statisztika gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Pénzügy gyakorlat 1 1 Adózási alapismeretek 1 1,5+1 Adózás gyakorlat 1 1 Számviteli alapismeretek ,5+1 Számvitel gyakorlat Gazdálkodási ismeretek 3, Könyvelés számítógépen Számvitel Vállalkozás-finanszírozás 2+1 Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat 1 Adózás 3+1 Elektronikus adóbevallás gyakorlata Projekt-finanszírozás 2 Projekt-finanszírozás gyakorlata Projektfolyamatok követése 2 Projekttervezés gyakorlata 1 összes óra 2,5+1 2,5 3,5+1 2, Heti

18 (1) Szakmai modulok megnevezése: Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Gazdálkodási feladatok ellátása Könyvelés számítógépen Könyvvezetés és beszámolókészítés Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése (2) Részletes tantárgyi programok: A szakképzési kerettantervekkel megegyezően. (3) A plusz időkeretet a szakképzési kerettantervben meghatározott tananyagtartalom mélyítésére szánjuk, nem vezetünk be új ismereteket. (4) A teljes képzés során az elmélet/gyakorlat (70 % / 30 %) arány igazolása (36, ill. végzős évfolyamok esetén 32 héttel számolva): Ágazati szakmai érettségire épülő képzés esetén Ágazati szakmai érettségi nélküli képzés esetén 70% : 30% Összes Összes /13. % 1/13. 2/14. % Összes óra: Elmélet: , ,92 Gyakorlat: , ,08 (5) A képzéssel összefüggő költségeket (pl.: munkaruha, külső gyakorlati helyek, összefüggő nyári szakmai gyakorlat, szakmai versenyek, jutalmazások, esetleges orvosi vizsgálatok költségei, tárgyi eszközök, személyi feltételek, stb.) külön melléklet tartalmazza. 18

19 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Székhelyintézmény XXIV.KÖZGAZDASÁG ágazathoz OKJ számú Vállalkozási és bérügyintéző: ( /13.) és (1/13.-2/14.) évfolyam Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakmai követelménymodulok Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 5/13 és 2/14. heti heti heti heti heti heti e gy e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0, Foglalkoztatás II. 0, Szakmai idegen nyelv 2 Foglalkoztatás I. 2 Gazdasági és jogi alapismeretek 2+1 3,5+1 5,5+1 Ügyviteli gyakorlatok 2,5 2,5 1 6 Általános statisztika Statisztika gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Pénzügy gyakorlat 1 1 Adózási alapismeretek 1 1,5+1 Adózás gyakorlat 1 1 Számviteli alapismeretek ,5+1 Számvitel gyakorlat 1 1 Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 2,5 Üzleti terv készítés gyakorlata 2 Könyvvezetés 4+1 Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat 2 Vállalkozás-finanszírozás 2+1 Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat 1 Adózás 3+1 Elektronikus adóbevallás gyakorlata Munkaerő-gazdálkodás 3+1 Bérszámfejtési gyakorlat Bérügyi feladatok 2 Bérügyi gyakorlat Társadalom-biztosítás 2 TB gyakorlat 1 összes óra 2,5+1 2,5 3,5+1 2, Heti

20 (1) Szakmai modulok megnevezése: Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai Könyvvezetési feladatok Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Munkaerő-gazdálkodás Bérügyi szakfeladatok ellátása Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása (2) Részletes tantárgyi programok:a szakképzési kerettantervekkel megegyezően. (3) A plusz időkeretet a szakképzési kerettantervben meghatározott tananyagtartalom mélyítésére szánjuk, nem vezetünk be új ismereteket. (4) A teljes képzés során az elmélet/gyakorlat (70 % / 30 %) arány igazolása (36, ill. végzős évfolyamok esetén 32 héttel számolva): Ágazati szakmai érettségire épülő képzés esetén Ágazati szakmai érettségi nélküli képzés esetén 70% : 30% Összes Összes /13. % 1/13. 2/14. % Összes óra: Elmélet: , ,91 Gyakorlat: , ,08 (5) A képzéssel összefüggő költségeket (pl.: munkaruha, külső gyakorlati helyek, összefüggő nyári szakmai gyakorlat, szakmai versenyek, jutalmazások, esetleges orvosi vizsgálatok költségei, tárgyi eszközök, személyi feltételek, stb.) külön melléklet tartalmazza. 20