TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről"

Átírás

1 E Ö T V Ö S J Ó Z S E F F Ő I S K O L A VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET H 6500 Baja, Bajcsy Zs. út 14. Tel.: (79) , Fax: (79) V Í Z E L L Á T Á S C S A T O R N Á Z Á S T A N S Z É K TÁJÉKOZTATÓ az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről A továbbképzést koordinálja: az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete Érdeklődés és jelentkezés: EJF Tanulmányi és Felnőttképzési Osztály, vagy Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. Telefon: (79) , fax: (79) ,

2 Az Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kara megfelelő létszámú jelentkező esetén októberi kezdéssel indítja a megújított vízellátás-csatornázás szakirányú szakmérnöki posztgraduális tanfolyamát. A négy féléves képzést szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsgával befejező hallgatók a 21/2002. (IV.25.) KöViM sz. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott (Szüm 2, Szüm 3 jelzetű) víz- és csatornamű műszaki vezetési feladatok ellátására jogosító 2 szakmérnöki oklevelet kapnak. A képzés önköltséges ( Ft/félév + záróvizsga díj ,-Ft). Képzési cél A fôiskolai szakmérnöki továbbképzés célja a korábban, a főiskolai mérnökképzés keretében tanult anyag felújítása és korszerűsítése, valamint kiegészítése új, hangsúlyozottan az üzemeltetéssel kapcsolatos ismeretekkel. A tananyag kiemelten: - a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket; - a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algoritmusokat; - az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismereteket, - valamint a kapcsolódó elméleti alapokat, ágazati és EU-ismereteket tartalmazza. A főiskolai szakmérnöki továbbképzésben a szakirányú* mérnöki oklevéllel, valamint egyedi elbírálás keretében, előírt különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki ill. üzemmérnöki oklevéllel és legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt. * vízépítő, vízellátás-csatornázás, vizi és környezeti, vízrendezés-vízhasznosítás, mélyépítő szak(irány)os építő (üzem)mérnökök. A továbbképzés fő jellemzői A továbbképzés levelező tagozatos, kreditrendszerű formában történik; időtartama négy félév, 120 kredit. A képzést kétheti gyakorisággal, péntek-szombati napokon végezzük. Az oktatás kötelező konzultációkból és a vizsgák letételére szolgáló vizsgaidőszakból áll. Kb. 420 tanóra konzultációs időt vesz igénybe. A nem szakirányos oklevéllel rendelkezők számára a párhuzamos kiegészítő képzésben részvétel kötelező, mások számára fakultatív jellegű. A kiegészítő képzés félévenként további két konzultációs alkalmat jelent, ami távoktatási formában (a tantárgy abszolválása írásos tananyag egyéni feldolgozása alapján letett sikeres beszámolóval) is végezhető. A tanterv általános jellemzői: - az egyes tantárgyakhoz szükséges matematikai, fizikai, kémiai és biológiai alap ismeretanyag szükséges mértékben az egyes tantárgyak keretén belül kerül kifejtésre; - a tantárgyak programjai feltételezik a főiskolai építőmérnöki képzés törzsanyagának ismeretét, de rövidített formában tartalmazzák a csak az EJF-MKK ill. jogelődei által oktatott speciális ismereteket is; - a gyakorlatokat a képzés szintjének megfelelő esettanulmányok, számítási és laboratóriumi gyakorlatok, valamint szakmai tanulmányutak jelentik;

3 3 - az elméleti és gyakorlati tananyag elsajátításának elősegítéséhez az előadók megjelölik a hozzáférhető szakirodalmat, lehetővé teszik egyes anyagok sokszorosítását; - a tanfolyam 4. félévét követően befejezendő szakdolgozat témájaként konkrét, a főiskolai szakmérnöki szintű ismeretek alkalmazását igénylő, a hallgató munkahelyéről származó feladatok választhatók. A kidolgozáshoz a főiskola konzultációs lehetőséget biztosít, az értékelésben a Magyar Viziközmű Szövetség is közremúködik. Tantárgy- és órafelosztási táblázat (külön Excel fájlban) Megjegyzés v vizsga (ötfokozatú értékelés) b beszámoló (háromfokozatú értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) Záróvizsgatárgyak - Vízellátás-víztisztítás - Csatornázás-szennyvíztisztítás Kiegészítő képzés tantárgy- és órafelosztása (külön Excel fájlban) A képzés és kiegészítő képzés rövid tantárgyi programjai: Vízgazdálkodás Vízszerzéssel és szennyvíz elhelyezéssel, vizi környezetvédelemmel összefüggő hidrológia, vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás. Víz-keretirányelv. EU ismeretek. Hidraulika* Folyadékok fizikai tulajdonságai, hidrosztatika, zárt csővezetéki vízmozgások permanens állapotai elemi csőszálon, nyílt mederbeli vízmozgások permanens egyenletes állapotai, szivárgáshidraulika. Hidraulika Permanens és nempermanens áramlások osztályozása, fő mozgástörvényei. Nyomás alatti hidraulikai rendszerek vizsgálata. Szabadfelszínű vízmozgás nyitott és zárt csatornákban. Műtárgyhidraulika. Mechanika* Informatika Információs rendszerek. Alapfogalmak, felépítés, működés. Térinformatikai alapfogalmak, települési információs rendszerek. Szakértői rendszerek. Integrált programcsomagok a műszaki tervezésben. Adatbázisok és kezelésük. SQL alapú rendszerek. Az AUTOCAD és alkalmazása. AUTOCAD ismeretek** Alapbeállítások. Koordináta megadási módok. Rajzelemek létrehozása. Rajzi objektumok kiválasztási módszerei, manipulálása (másolás, mozgatás stb.). Rétegek jellemzői, alkalmazása. Képablakok használata. Szövegelemek készítése, javítása, stílusok. Méretezési stílusok, méretmegadások és méretobjektumok módosítása. Papírtér használata. A koordináta rendszer beállításai. Rajzi blokkok, külső hivatkozások. Raszteres rajzok vektoros környezetben. Vízkémia és vízbiológia Vízminőség-jellemző komponensek és hatásuk. Szennyező anyagok és meghatározásuk. Mintavételek, minták előkészítése. Műszeres mérési módszerek. Szervetlen és szerves mikroszennyezők és meghatározásuk. A vízkezelés kémiai folyamatai: egyensúlyi, katalitikus és autokatalitikus reakciók.

4 Oxidációs és redukciós folyamatok. Szerves klórszármazékok keletkezése. Vízkivételek és a hálózatbeli ivóvíz vizsgálata. Hatósági ellenőrzés és az üzemeltetés vizsgálati igényei és módszerei. Vizi élőlények és a környezet kölcsönhatásai. Ökológiai alapfogalmak. Abiotikus és biotikus hatások. Anyag- és energiaforgalom. Mikroszkópos vizsgálatok. A vizi ökoszisztémák főbb jellegzetességei. Az elemek biológiai körforgása. Produkcióbiológia. Jellegzetes biológiai folyamatok ivóvízellátó és ipari vízellátó rendszerekben. Szennyvíztisztító telepeken végzendő biológiai vizsgálatok. Toxikológiai vizsgálatok. Geotechnika* Talajok eredete, keletkezése, osztályozása, azonosítása. Talajmechanikai jellemzők gyakorlati laboratóriumi meghatározása. Konzisztencia vizsgálatok. Fázismozgások a talajokban. Földnyomások kialakulása, nyugalmi, aktív, passzív földnyomások meghatározása számítással és szerkesztéssel. Földművek osztályozása. Földművek állékonysága. Támfalak vizsgálatai. A víztelenítések általános kérdései. Földtömegszámítások. Sík és mélyalapozási technológiák általános ismertetése. Víztelenítések, munkagödör határolások korszerű módszerei. Vízellátás Vízigények és változásaik. A vízellátó rendszerek felépítése. Csövek, idomok, szerelvények, hálózati műtárgyak. Tárolók méretezése, üzeme, kialakítása, szerelvényezése. Szivattyútelepek kialakítása. A vízellátó rendszerek hidraulikája. szivattyúzási ismeretek. A vízellátó rendszerek jellemző üzemállapotai. Összetett, több magastározóval rendelkező ill. magastározó nélküli rendszerek A hálózati jelleggörbék. Szivattyútelepek együttes üzeme, a feltételes hálózati jelleggörbék. Vízellátó rendszerek hidraulikai modellezése, üzemszimulációja. Hidraulikai feladatok megoldása az Epanettel. A térinformatika alkalmazása. Vízellátó rendszerek üzeme, energia gazdálkodása, az üzemoptimalizálás lehetőségei és korlátai. A hálózati vízminőség változása. Keveredés a hálózatban és tárolókban. A hálózati vízminőség változás modellezése. Vízellátó hálózatok üzemeltetése, tisztítás, fertőtlenítése; Fenntartás, javítás, rehabilitáció. Vízszerzés Hidrogeológiai alapfogalmak. Magyarország vízkészletei: rétegvízek, partiszűrésű és felszíni vizek, karsztvíz. A vízszerzés hidraulikája. A vízszerzés műtárgyai. Kutak szerkezete, építése, vizsgálati módszerei, beüzemelése. Kutak hibái és javítása. Kútcsoportok és üzemük. Vízkészletek védelme. A szennyezőanyagok terjedése a földtani közegbe. A védőterületek méretezése, kialakítása. Szakdolgozat készítés módszertan** Víztisztítás A felszíni és felszín alatti vizek tisztításának igényei. Alapvető műveletek, eljárások, berendezések: makro- és mikroszita-szűrés, levegőztetés, derítés (koaguláció és flokkuláció), lassú- és gyorsszűrés, oxidáció, aktívszén-adszorpció, ioncsere, membrántechnológia, fertőtlenítés. Gázmentesítés, vas- és mangántalanítás, arzén, ammónium, szerves mikroszennyező anyagok eltávolítása. Komplex technológiák jellegzetes felszíni és felszín alatti vizek tisztításához. Folyamatok, kinetikájuk, zavaró tényezők. Hidraulikai, műtárgy-kialakítási és üzemeltetési vonatkozások. Esettanulmányok. Elő- és utótisztítás. Víztisztító műtárgyak és technológiák vizsgálata. Víztisztítási iszapok keletkezése, fajtái, kezelésük és elhelyezésük. 4

5 Csatornázás Csatornázási rendszerek. Szennyvíz-hozamok. Hidrológiai, hidraulikai méretezés. Műtárgyak és szerelvények. Gravitációs csatornák építése. Átemelő telepek. Szennyvíz nyomócsövek. Üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukció és rehabilitáció. A hálózat felmérése és térképezése. Hidraulikai adatok. Térinformatikai rendszer (GIS). Csatornák üzemzavarai. Hagyományos és újszerű tisztítási módszerek. A csatornák korróziója. Védekezés szag és korrózió ellen. Terhelésvizsgálat, füstvizsgálat, ITV-s vizsgálat és értékelése. Helyi javítások. Béléscsövezés. Rekonstrukció (elméleti alapok, kiváltó okok). Kapacitás- és állapot-vizsgálatok. Kitakarás nélküli javítások. Injektálások, bevonatolások. Relining és roppantásos eljárások, bélelések. Költség, élőmunka hatékonyság, élettartam, stb. szempontok. Nyomás alatti rendszerek. Kialakítás, méretezés, üzemeltetés. Vákuumos szennyvízcsatorna rendszerek. Áramlás típusok, nyomómagasság veszteségek. Vákuum központ, vákuumszelep. Regionális csatornarendszerek. Kapcsolat a szennyvíztisztító teleppel. Sokátemelős rendszerek üzembiztonsága. Szag problémák. Csapadékvíz tározás és tározók a csatorna rendszerekben. Tározó típusok. Csatornahálózati túlfolyók. Lefolyásszabályozás. Közművek* Szennyvíztisztítás Tisztítótelepi inputok, mértékadó terhelések. A befogadók által támasztott minőségi követelmények. A szennyvíztisztítás szükséges mértéke. A mechanikai tisztítási fokozat feladatai, eszközrendszere. Rácsok, homokfogók, ülepítők kialakítása, méretezése, üzeme. A biológiai tisztítási fokozat feladatai; a települési szennyvíztisztításban alkalmazott technológiák. Aerob, anoxikus és anaerob műveletek. Szervesanyag lebontás, nitrifikáció és denitrifikáció. Hagyományos és továbbfejlesztett technológiák. Eltávolítási mechanizmusok, kinetikájuk. A biológiai hártya transzport folyamatai. Az eleveniszap jellemzői: pehely-szerkezet, ülepíthetőség, iszapduzzadás, felfúvódás, habképződés. Többlépcsős és SBR rendszerek. Kompakt megoldások. Levegőztető eljárások. Az oxigénbevitel kinetikája. Foszfor eltávolítás: biológiai és kémiai módszerei; kihatásuk az iszap mennyiségére és minőségére. A tisztított szennyvíz utótisztítása. Szennyvíziszapok keletkezése, fajtái, jellemzői. Sűrítés célja, folyamata, módszerei. Az iszapstabilizálás célja, módszerei: aerob, anaerob biológiai és kémiai stabilizálás. Az iszapkondícionálás célja, módszerei: fizikai és kémiai kondicionálás. Természetes és gépi víztelenítés. Természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Szennyvíztisztító telepek tervezése, kialakítása. Telepi infrastruktúra. Telepi emissziók (szag, zaj, stb.) és megelőzésük, csökkentésük lehetősége. A szennyvíztisztítás közegészségügyi és munkavédelmi vonatkozásai. Műszeres vizsgálatok Vízelosztó hálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Szivattyútelepek, víztisztító telepek vizsgálata. Csatornahálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Átemelőtelepek, szennyvíztisztító telepek vizsgálata. Irányítástechnika Irányítás - vezérlés - szabályozás. On line és off line vezérlés ill. szabályozás. Folyamatos és állásos szabályozás. Mérési módszerek, műszerek, távadók. Beavatkozó szervek. Hálózatok üzemének ellenőrzése ill. irányítása. Technológiai folyamatok ellenőrzése és irányítása. Irányítási algoritmusok. Esettanulmányok. 5 Gazdasági és jogi ismeretek I. A makroökonómia alapvető fogalmai és összefüggései. (Árupiac és pénzpiac, az állam és szerepe.) A gazdálkodás mikrokörnyezete. (Piac, vállalkozás, munkapiac, bankrendszer.) Külgazdasági feltételrendszer. A vízgazdálkodás szervezete és gazdaságtana. Állami és önkormányzati feladatok, vállalati szféra. Szabályozók, ár- és díjrendszer, bírságok. Koncessziók. Jogi ismeretek. Alkotmány, közigazgatás. Polgári jogi, munkajogi, vízjogi alapismeretek.

6 Gazdasági és jogi ismeretek II. Vállalkozás szervezés. Alapfogalmak. Jogi formák. Piacismeret, marketing. Az üzleti terv és szerkezete. Induló költségek, alaptőke, nyereségterv, pénzforgalmi terv. Árbevétel és költségelemzés. A vállalkozás könyvelése. Adózási alapismeretek. Az adó. Adófajták (SZJA, ÁFA, TÁNYA, EVA, helyi adók, stb.), adóigazgatás, adózási módszerek. Járulékok. Vezetési és menedzseri ismeretek. Probléma-megoldás és a döntés folyamata, módszerei, kockázata. Szervezetek vezetése (funkciók, stílusok, módszerek). A csapatépítés alapvető problémái. A kommunikáció helye és szerepe. PR-tevékenység. Környezetgazdálkodás* A környezet fogalma, összetevői. A környezetvédelem célja, eszközei, jogi vonatkozások. Környezeti terhelések fajtái, hatásai. A terheléseket jelző, mérő élőlények. A hatások kimutatási lehetőségei, monitoring rendszerek. Vízminőség-gazdálkodás és -szabályozás. Vízszennyezők és hatásuk. Felszíni vizek minősítése, adatgyűjtés és -feldolgozás. Vízvédelmi beavatkozások. Rendkívüli vízminőségi károk észlelése, kárelhárítás. Települések környezetszennyező hatásai és a csökkentés lehetőségei. Talajvédelem, a természetes és mesterséges talajkárosító hatások. A talaj öntisztulása, feldolgozóképessége. Szennyezett anyagok tárolása, szigetelése, kezelése in situ és ex situ módszerekkel. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények, tapasztalatok. Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Anaerob iszapkezelés biogáz-hasznosítással. Folyamatok, kinetikájuk. Komposztálási módszerek. Szennyvíziszapok hasznosításának feltételrendszere. Iszaphasznosítási és elhelyezési módszerek. Injektálás, deponálás. Biotikus és abiotikus kezelési módszerek. Műtárgyszerkezetek Vízellátási és csatornázási műtárgyak szerkezeti kérdései. Terhek, igénybevételek, statikai modellek. Állékonyság-vizsgálatok. Vasbeton szerkezetű aknák, medencék erőtani számításai. Vízzáróság, korrózióvédelem. Vízgépészet A vízellátás és csatornázás területén előforduló vízgépészeti feladatok csoportosítása. Szivattyúk, keverők, mechanikai tisztítók kiválasztása, üzemeltetése, karbantartása. Szivattyúk szabályozása. Különleges körülmények között üzemelő szivattyúk kiválasztása és üzemeltetése. Vízkonzerv készítés követelményei és megoldásai. Keverők műszaki megoldásai, kiválasztása és beépítése. Mechanikai tisztítók szerkezetei és üzemeltetésük. 6

7 A VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS szakmérnök-képzés tanterve Tantárgyak Összes f é l é v i ó r a s z á m o k kredit óra óra kr. óra kr. óra kr. óra kr. Vízgazdálkodás Hidraulika Informatika Vízkémia és vízbilógia Vízellátás Vízszerzés Víztisztítás Csatornázás Szennyvíztisztítás Műszeres vizsgálatok Közegészségügyi ismeretek Irányítástechnika Gazdasági és jogi ismeretek Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Műtárgy szerkezetek Vízgépészet Összesen: Különbözeti/kiegészítő kurzusok Mechanika * Hidraulika * Ökológia* Autocad ismeretek ** Geotechnika * Szakdolgozat módszertan ** Közmúvek * Környezetgazdálkodás * Szakdolgozat konzultáció ** Számítógépes szimuláció ** Megjegyzés *- különbözeti tárgyak; kötelező azok számára akik nem szakirányos végzettséggel rendelkeznek, egyénre szabottan meghatározva a különbözeti tárgyakat külön térítés nélkül, fakultatív tárgyként bárki felveheti **- fakultatív tárgyak, amelyek segítik a tantervi tárgyak abszolválását, a szakdolgozat készítést, vagy külön tanfolyami végzettséget adnak A Különbözeti és fakultatív tárgyak kreditpont-többletet nem eredményeznek, értékelésük háromfokozatú osztályzattal történik.

8 9 J E L E N T K E Z É S I LAP A bajai Eötvös József Főiskolán szervezett Vízellátás-csatornázás szakmérnök képzésére 1. Családi név: Utónév: Asszonyoknál leánykori név: 2. Születési hely: Megye: Születési idő : év hó nap 3. Állandó lakcíme: irányítószám: város/község: utca, házszám: Tel: 4. Értesítési cím: irányítószám: város/község: utca, házszám: cím: 5. Oklevél megszerzésének helye: megnevezése: 6. Jelenlegi munkahelye: ideje: címe: Tel: száma: beosztása: Tel: Fax: 8. Az oklevél megszerzése óta betöltött munkakörök: munkahely neve alkalmazási idő beosztás Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek., év hó nap aláírás A jelentkezési laphoz kérjük csatolni: - rövid szakmai önéletrajzot, - oklevél és leckekönyv másolatot. Tájékoztatjuk, hogy szakmérnöki oklevelet csak a már mérnöki oklevéllel rendelkezők kaphatnak. A képzésben az egyéb (pl. vegyész vagy műszaki tanári) oklevéllel rendelkezők is részt vehetnek, részükre a tanfolyam elvégzését tanúsító igazolást állítunk ki. A szakmérnöki posztgraduális képzéssel kapcsolatban külön nyelvvizsga követelmény nincs.

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 1. A települési vízgazdálkodás rendszere és feladatai. Idealizált és valóságos rendszer,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2017 A képzés célja: Képzés célja: Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing,

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2017.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

Vízgépkezelő Vízműkezelő

Vízgépkezelő Vízműkezelő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái

Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái Vízellátó rendszerek: a vízellátó rendszerek létesítményei, létesítménycsoportjai Vízbeszerzés - A felhasználható vizek; vízszerzési módok és berendezések. Víztisztítási

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ

HIDRO. MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. CÉGISMERTETŐ HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI Kft. FŐBB ADATOK: A Társaság cégneve: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HIDROKOMPLEX Kft. Címe:

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Vízellátás-csatornázás záróvizsga kérdések 2011. december 7. A blokk

Vízellátás-csatornázás záróvizsga kérdések 2011. december 7. A blokk Vízellátás-csatornázás záróvizsga kérdések 2011. december 7. Vízellátás (7) A blokk A1. Vízigények (változásaik, jellemzı értékei), az ivóvíz felhasználás csökkentési lehetıségei. A vízveszteségek (fogalmai,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 2. Ismertesse a baleset, és a munkabaleset fogalmát! Milyen teendői vannak

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel Piskolczi Miklós A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. DEBRECEN A kommunális hulladéklerakók

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE

GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KREDIT ALAPÚ TANTERVE Szak neve: GAZDASÁGI INFORMATIKAI MENEDZSMENT Tagozat: levelező Képzési idő: 4 félév Az oktatás nyelve: magyar Megszerezhető

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Szakmérnöki vizsga felkészítő kérdések Hidraulika alapismeretek 1. Mitől függ a víz viszkozítása? 2. Áramlási tartományok. 3. A Re-szám. 4. A nyomás alatti csővezetékek hidraulikai számításának alapegyenletei.

Részletesebben

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport

Építészmérnöki Intézet Szakcsoport Építészmérnöki Intézet Ábrázoló Geometriai és Rajzi Épületszerkezettani, Építészettörténeti, Tervezési és Települési Épületgépészeti és Épületenergetikai Dr. Bölcskei Attila Babály Bernadett Kámán Előd

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 6211-11 VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a következő

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus Szakirányú továbbképzés neve: alkalmazott térinformatikai idő Levelező Önköltséges 150000 Ft 3 5 < 10 félévente 3 alkalommal Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési

Részletesebben

Vízvédelem KM011_ /2016-os tanév II. félév. 5/A rész: Vízkezelés, csatornázás

Vízvédelem KM011_ /2016-os tanév II. félév. 5/A rész: Vízkezelés, csatornázás Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 5/A rész: Vízkezelés, csatornázás Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Vízkitermelés felszíni vizeket:

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2014.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név: Novák Gyula Születési idő: 1953. 12. 31. Állampolgárság: magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése /

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2017 Üzletfejlesztési menedzser Az innovatív szervezetek, mint az Apple, a Google és a többi nagynevű cég sikereinek vizsgálata során

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2014. (IX.18.) határozata

Részletesebben