HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: március 12-től. Közzététel: március 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7."

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) Budapest hirdetmény HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: március 12-től Közzététel: március 7. TELECENTER: INTERNET: BIC (SWIFT) KÓD: OKHBHUHB A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA: A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év június 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %- os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes tételek legutóbbi inflációs korrigálási dátumát a Hirdetmény tartalmazza. Az infláció összesített értéke a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évi hivatalos inflációs adatai (éves fogyasztói árindex) alapján kerül kiszámításra. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %- os érték esetén 2 tizedes jegyig állapítja meg. Az inflációs számítás és a kerekítés során kapott értékek közötti különbség előjelének megfelelően a következő inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján. A Hirdetményben történt módosításokat félkövér (bold) betűvel és piros színnel jelöltük. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK A K&H LAKOSSÁGI HITELKÁRTYÁK KONDÍCIÓI A K&H lakossági hitelkártyák kondíciói K&H Visa Classic K&H MasterCard K&H MasterCard PayPass K&H World MasterCard plusz K&H World MasterCard plusz PayPass 3-6. oldal A K&H World MasterCard plusz és K&H World MasterCard plusz PayPass - Vásárlás visszatérítés részvételi feltételek 7. oldal A K&H RTL KLUB hitelkártyák kondíciói K&H RTL KLUB Visa Electron K&H RTL KLUB Visa Classic Teljes Hiteldíj Mutató (THM) számítása A K&H lakossági hitelkártyák igénylési feltételei A K&H lakossági hitelkártyák igénylési feltételei K&H menedzsment számlacsomag esetén A K&H lakossági hitelkártyák igénylési feltételei K&H számlacsomag esetén oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 13.oldal EGYÉB KONDÍCIÓK A K&H lakossági mobilinfo szolgáltatás kondíciói A K&H Bank által nyújtott bankkártya szolgáltatásokban résztvevő partnerek listája A K&H lakossági hitelkártyák használati köre Bankkártyával végzett tranzakciók terhelésekor alkalmazott árfolyamok Internetes biztonsági kód-szolgáltatás Általános tájékoztató Érintés nélküli fizetés Általános tájékoztató oldal 16. oldal oldal 19. oldal 20. oldal 21. oldal 2

3 A K&H LAKOSSÁGI HITELKÁRTYÁK KONDÍCIÓI K&H MasterCard K&H MasterCard PayPass 18, 24, 25, 32, 33 K&H Visa Classic 18, 24, 25, K&H World MasterCard plusz K&H World MasterCard plusz PayPass 24, 25, 30, 32, 33 Hitelkártyaszámlához kapcsolódó kamatok, díjak Havi hitelkamat 1 2,78 % 34 / 2,2675% 35 / 1,5% 36 2,72 % 38 / 2,2675% 35 / 1,5% 36 Látra szóló betéti kamat 0 % Minimum törlesztés összege 2 5 % 3, 15 Késedelmi díj 3 065,- Ft 4, 15 Hitelkeret-túllépés díja 3 065,- Ft Türelmi időszak 5 15 naptári nap THM (teljes hiteldíj mutató) 19 40,6 % 34 / 30% 35 / 18,6% 36 /41,8% 38 Választható elszámolási időszak 6 Adott hónap 5. vagy 15. vagy 25. napja Zárlati díj ,- Ft / 0,- Ft 0,- Ft Hitelkártya törlesztés bankfiókban bankkártya használatával Pénztári befizetés díja 22 Hitelkártya törlesztés bankkártya használata nélkül Pénztári befizetés díja ,- Ft Hitelkártya törlesztés postai készpénz-átutalási 14, 15 megbízáson 200,- Ft Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek 15 Éves bankkártya díj 5 000,- Ft ,- Ft 37 Társkártya díj ,- Ft ,- Ft Kártyaletiltás díja ,- Ft Pótkártya díja 1 000,- Ft PIN kód módosítás díja 9 100,- Ft / alkalom PIN kód pótlás díja 9 500,- Ft / alkalom Kártya postai kiküldés díja 23 Díjmentes 0,-Ft / Díjmentes 36 Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 1000,- Ft PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) ,- Ft Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Nem igényelhető a szolgáltatás! Vásárlás díja Külföldön és belföldön Díjmentes 10, 15 Készpénzfelvételi díjak Külföldön 1,05 % Ft Belföldön 3,17 %, de minimum 790,- Ft Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja 15 Egyenleglekérdezés díja ATM-en keresztül 50,- Ft Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön ,- Ft Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön ,- Ft Sürgősségi szolg.-tól való utólagos elállás díja ,- Ft Éves díjba épített utasbiztosítás 11 Díjmentes 28 0,-Ft / Díjmentes Nem igényelhető Választható utasbiztosítás 6 000,- Ft/év a szolgáltatás! Otthon asszisztencia 31 Nem elérhető szolgáltatás! 0,-Ft / Díjmentes 36 Gépjármű asszisztencia 31 Nem elérhető szolgáltatás! 0,-Ft / Díjmentes 36 Hitelkártya Mobilinfo szolgáltatás havi díja és sms díja 16 Jelen hirdetmény Mobilinfo szolgáltatásokra vonatkozó része tartalmazza. Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése 12 Nem igényelhető a szolgáltatás! 3

4 Hitelkártya törlesztési biztosítás 26 0,86% Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS) 5 tranzakció/nap Vásárlások max. száma 99 tranzakció/nap K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy max. száma 50 db bankjegy / tranzakció Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege ,- Ft/nap Vásárlások összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap Vásárlások max. összege 13 számlán rendelkezésre álló egyenleg Egyszeri érintés nélküli tranzakciós limit PayPass hitelkártyák esetén 5 000,- Ft Kumulált érintés nélküli tranzakciós limit PayPass hitelkártyák esetén Belföldön: Ft összeg /Külföldön: 3 db tranzakció Bankkártya érvényességi ideje 3 év 4 év Az igényelhető hitelkeret összege (jövedelemtől függően) ,-Ft 17, ,-Ft 17, ,- Ft 17, ,- Ft 17,29 1. A számítás alapja a felhasznált hitelkeret összege, napi kamatszámítás. 2. Minimum törlesztés összege tartalmazza: az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeret alapján számított minimum törlesztés összegét, valamint a megelőző időszakokban meg nem fizetett minimum-törlesztések összegét. Amennyiben a felhasznált hitelkeret alapján a minimum törlesztés összege nem éri el az 1000,-Ft-ot, úgy a Számlatulajdonosnak nem áll fenn a minimum-törlesztés kötelezettsége az adott fizetési határidőre, vagyis ebben az esetben a minimum törlesztés összegének meg nem fizetése esetén nem kerül késedelmi díj felszámításra. 3. Fizetési határidő utolsó napján, késedelem esetén alkalmanként felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részlete a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik be a számlára. 4. Hitelkeret-túllépés esetén annak díja alkalmanként fizetendő. Túlhívott hitelkeret esetén a számla blokkolásra kerül a hitelkereten túli tartozás rendezéséig. A blokkolás a tartozás befizetése után automatikusan feloldásra kerül, ebben az esetben a a következő naptól újra használható. 5. Amennyiben a fizetési határidőig a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül, az adott elszámolási időszak, vásárlás típusú 15 tranzakcióira a Bank nem számít fel kamatot. 6. Amennyiben a kivonatkészítés napja munkaszüneti nap, akkor az elszámolás napja a megadott kivonat-készítési napot követő első banki munkanap. A választott elszámolási ciklus nem módosítható! 7. Egy számlához max.1 db főkártyát és 4 db társkártyát bocsát ki a Bank, elsőként igényelt kártya csak főkártya lehet. A társkártya és a főkártya típusa lehet eltérő. Amennyiben az igényelt fő és társkártya típusa eltér és a termékekhez kapcsolódó igénylési feltételek nem azonosak, úgy a magasabb igénylési követelményeknek kell megfelelni. 8. Elveszett, ellopott kártyák esetén a tiltás díja magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. A tiltást követően a pótkártya kibocsátása nem automatikus, valamint tiltott bankkártya nem kerül megújításra. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 9. PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást tartalmazza. 10. A hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén a felvett hitelösszeg azonnal kamatozik! 11. A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 12. Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése csak abban az esetben igényelhető, ha a Számlatulajdonos rendelkezik bérelt postafiókkal a Banknál. 13. A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. 4

5 Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 14. Postai befizetéssel történő törlesztéskor alkalmanként, a postai befizetés beérkezésekor felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részletét postai átutalási megbízással (postai csekk) egyenlíti ki. 15. Kamatozás szempontjából vásárlás típusú tranzakciónak minősül. 16. A mobilinfo szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak minden hónapban egyszer a számla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerülnek felszámításra. 17. A hitelkeret végső összege a banki minősítés során kerül meghatározásra. 18. Hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi Ft-ot jóváírunk a vásárlással felhasznált összegből a számláján azon hitelkártyák után, amelyekkel az adott elszámolási ciklusban vásárlással összesen legalább Ft-ot költött, és amennyiben a számla a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a számla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy szerződés bármilyen okból felmondásra és a számla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg visszatérítés jogcímen jelenik meg a számla-kivonaton. 19. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az elszámolási időszak egy hónap. 20. PIN kód tárolás díja visszavonásig kampány keretében elengedésre kerül. 21. Havi zárást követően felszámított díj, mely minden hónapban egyszer a számla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerül felszámításra, amennyiben az adott számla tartozást mutat április 1-e után igényelt új szerződésekre a díj mértéke 0 forint számlacsomagban nincs zárlati díj. 22. Természetes személyek bankszámláira vonatkozó hirdetmény szerinti készpénz befizetés díja (forint befizetés forint számlára). 23. Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 24. Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 25. A termékhez kapcsolódó kampány részleteit a hatályos Hitelkártya Kampány Hirdetmény természetes személyek részére dokumentum tartalmazza. 26. A díj összege a kivonat készítésekor fennálló vonatkozó biztosítási feltételek szerinti díjalap és a jelen hirdetmény szerinti díj százalék szorzata (a kerekítés szabályai szerint) egész forintra kerekítve. A terhelt díj a kamatozó egyenlegébe számít bele. A díj terhelésére abban az esetben is sor kerül, ha ezzel hitelkeret túllépés következik be. A biztosítás részletes feltételeit a "K&H Biztosító Zrt. K&H Hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei" c. dokumentum tartalmazza. 27. A június 3-tól igényelt bankkártyákhoz opcionálisan tartozik választható utasbiztosítás, amely a kártya igénylésével egyidejűleg vagy attól függetlenül igényelhető. A biztosítás kártyaigényléstől független igénylésének feltételei, hogy a kártya, amelyhez a biztosítás kapcsolódni fog aktivált legyen, és ne tartozzon hozzá sem éves díjba épített, sem választható utasbiztosítás. Utólagos igénylés, ha a kártyához még éves díjba épített utasbiztosítás tartozik, úgy a választható utasbiztosítás csak a kártya szerződés felmondásával és új kártya igénylésével lehetséges. A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 60 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. Az első éves biztosítási díjat legkésőbb a kártya aktiválásakor, a további éves biztosítási díjakat a biztosítási évfordulókor számítja fel a Bank és terheli meg vele a Számlatulajdonos bankszámláját/ számláját. 28. A június 3-tól igényelt bankkártyákhoz már nem tartozik éves díjba épített utasbiztosítás, a június 3-a előtt igényelt bankkártyákhoz azonban továbbra is megmarad az éves díjba épített utasbiztosítás a kártya pótlása, megújítása esetén is. 29. A maximum hitelkeret a jövedelemigazoláson vagy a számlakivonaton szereplő havi nettó jövedelem kétszerese. Azon ügyfelek esetében, akik legalább 3 hónapos K&H folyószámla múlttal rendelkeznek - melyre rendszeres munkabérutalás érkezik - a hitelkeret max. mértéke az utolsó 3 havi rendszeres jóváírások átlagának háromszorosa. 5

6 30. A Számlatulajdonos számláján hitelkártyánként 3%-ot, de maximum havi Ft-ot jóváírunk a benzinkútnál történt vásárlással felhasznált összegből, illetve hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi Ft-ot írunk jóvá az élelmiszerüzletben történt vásárlással felhasznált összegből amennyiben a számla a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a számla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy szerződés bármilyen okból felmondásra és a számla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg visszatérítés jogcímen jelenik meg a számla-kivonaton. 31. Az otthon és gépjármű asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó biztosítás szabályzat tartalmazza. 32. Bankunk március 12-től megszünteti a K&H MasterCard hitelkártyák értékesítését, új K&H MasterCard igénylést nem fogad be, illetve a tiltott kártyák pótlása K&H MasterCard PayPass hitelkártyára történik, valamint megszünteti a K&H World MasterCard plusz hitelkártyák értékesítését, új K&H World MasterCard plusz igénylést nem fogad be, illetve a tiltott kártyák pótlása K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyára történik. 33. Bankunk március 12-től megkezdi az általa kibocsátott (mind a lejáró, mind a még érvényes) K&H MasterCard hitelkártyák K&H MasterCard PayPass hitelkártyára történő megújítását illetőleg cseréjét, és megkezdi az általa kibocsátott (mind a lejáró, mind a még érvényes) K&H World MasterCard plusz hitelkártyák K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyára történő megújítását illetőleg cseréjét. A megújítás és csere egyelőre nem érinti valamennyi K&H MasterCard hitelkártyát és K&H World MasterCard plusz hitelkártyát. A 2014-ben lejáró K&H MasterCard hitelkártyák lejáratukig érvényben maradnak, az ezt követően lejáró K&H MasterCard hitelkártyák a csereként kibocsátott K&H MasterCard PayPass aktiválásáig maradnak érvényben, aktiválás hiányában a rajtuk feltüntetett eredeti lejáratig. Az előzőek alapján kibocsátott K&H MasterCard PayPass hitelkártyákhoz tartozó PIN kód megegyezik a lejáró/cserélt K&H MasterCard hitelkártyához tartozó, a kibocsátás időpontjában érvényes PIN kóddal. A 2014-ben lejáró K&H World MasterCard plusz hitelkártyák lejáratukig érvényben maradnak, az ezt követően lejáró K&H World MasterCard plusz hitelkártyák a csereként kibocsátott K&H World MasterCard plusz PayPass aktiválásáig maradnak érvényben, aktiválás hiányában a rajtuk feltüntetett eredeti lejáratig. Az előzőek alapján kibocsátott K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyákhoz tartozó PIN kód megegyezik a lejáró/cserélt K&H World MasterCard plusz hitelkártyához tartozó, a kibocsátás időpontjában érvényes PIN kóddal. 34. Amennyiben a Kártyabirtokosok kizárólag K&H MasterCard hitelkártyát, K&H MasterCard PayPass hitelkártyát, K&H Visa Classic hitelkártyát igényeltek vagy azzal rendelkeznek, vagy a K&H MasterCard, K&H MasterCard PayPass, K&H Visa Classic igénylésekor tiltott K&H World MasterCard plusz hitelkártyával, K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyával is rendelkeznek, amelynek letiltását követően, nem igényeltek/igényelnek pótkártyát. 35. K&H menedzsment számlacsomagban 36. K&H számlacsomagban 37. K&H menedzsment számlacsomagban az elsőként megrendelt főkártya első éves díja 0,- Ft, K&H számlacsomagban a számlához elsőként megrendelt főkártya mindenkori éves díja 0,-Ft. 38. Amennyiben a Kártyabirtokosok legalább egy érvényes K&H World MasterCard plusz hitelkártyával vagy K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyával rendelkeznek, amely kártya nem került letiltásra, vagy letiltás esetén pótkártyát igényeltek 6

7 K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYA ÉS WORLD MASTERCARD PLUSZ PAYPASS HITELKÁRTYA VÁSÁRLÁS VISSZATÉRÍTÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Üzlettípus: Azok elfogadóhely kereskedelmi tevékenysége, ahol K&H World MasterCard plusz, vagy K&H World MasterCard plusz PayPass hitelkártyával végrehajtott vásárlás történt (pl. benzinkút). A K&H Bank az üzlet típusát minden esetben a hitelkártyát elfogadó bank által a tranzakcióban megjelölt kereskedelmi kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. A K&H Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód besorolásának helyességéért. Üzlet kategória: A K&H Bank által előre meghatározott csoportokba sorolt üzlettípusok összessége. ÜZLET KATEGÓRIÁHOZ TARTOZÓ KERESKEDELMI KATEGÓRIA KÓDOK Üzlet kategória 1. Élelmiszer Üzlettípusok Élelmiszer nagyáruházak (szupermarketek) és kisáruházak Kereskedelmi kategória kódok (Merchant Category Code - MCC kód) 5411, 9751, 5311, 5499, 2. Benzinkút Benzinkutak 5541, 5542, 9752, 5172,

8 K&H RTL KLUB HITELKÁRTYA KONDÍCIÓI K&H K&H RTL KLUB Visa 17,20, 25 Electron RTL KLUB Visa Classic 17,18, 20, 25 Hitelkártyaszámlához kapcsolódó kamatok, díjak Havi hitelkamat 1 2,87 % Látra szóló betéti kamat 0 % Minimum törlesztés összege 2 5 % 3, 15 Késedelmi díj 4 000,- Ft 4, 15 Hitelkeret-túllépés díja 4 000,- Ft Türelmi időszak 5 15 naptári nap THM (teljes hiteldíj mutató) 19 45,3% 44,7% Választható elszámolási időszak 6 Adott hónap 5. napja Zárlati díj ,- Ft Hitelkártya törlesztés bankfiókban bankkártya használatával Pénztári befizetés díja 23 Hitelkártya törlesztés bankkártya használata nélkül Pénztári befizetés díja ,- Ft 14, 15 Hitelkártya törlesztés postai készpénz-átutalási megbízáson 200 Ft Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek 15 Éves bankkártya díj 3 990,- Ft 5 990,- Ft Társkártya díj ,- Ft 5 990,- Ft Kártyaletiltás díja ,- Ft ,- Ft Pótkártya díja 1 000,- Ft 1 000,- Ft PIN kód módosítás díja 9 100,- Ft / alkalom PIN kód pótlás díja 9 500,- Ft / alkalom Kártya postai kiküldés díja 24 Díjmentes Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 1000,- Ft PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) ,- Ft Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Nem igényelhető a szolgáltatás! Vásárlás díja Külföldön és belföldön Díjmentes 10, 15 Készpénzfelvételi díjak Külföldön 1,05 % Ft Belföldön 3,17 %, de minimum 790,- Ft Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja 15 Egyenleglekérdezés díja ATM-en keresztül 50,- Ft Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön ,- Ft Nem igényelhető a Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön ,- Ft szolgáltatás! Sürgősségi szolg.-tól való utólagos elállás díja ,- Ft Éves díjba épített utasbiztosítás 11 Nem kapcsolódik a szolgáltatás! Díjmentes Választható utasbiztosítás Nem igényelhető a szolgáltatás! Hitelkártya Mobilinfo szolgáltatás havi díja és sms díja 16 Jelen hirdetmény Mobilinfo szolgáltatásokra vonatkozó része tartalmazza. Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése 12 Nem igényelhető a szolgáltatás! Hitelkártya törlesztési biztosítás 26 0,86% Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS) 5 tranzakció/nap Vásárlások max. száma 99 tranzakció/nap K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy max. száma 50 db bankjegy / tranzakció Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap ,- Ft/nap Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege ,- Ft/nap 8

9 Vásárlások összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap ,- Ft/nap Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) ,- Ft/nap ,- Ft/nap Vásárlások max. összege 13 számlán rendelkezésre álló egyenleg Bankkártya érvényességi ideje 3 év 1. A számítás alapja a felhasznált hitelkeret összege, napi kamatszámítás. 2. Minimum törlesztés összege tartalmazza: az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeret alapján számított minimum törlesztés összegét, valamint a megelőző időszakokban meg nem fizetett minimum-törlesztések összegét. Amennyiben a felhasznált hitelkeret alapján a minimum törlesztés összege nem éri el az 1000,-Ft-ot, úgy a Számlatulajdonosnak nem áll fenn a minimum-törlesztés kötelezettsége az adott fizetési határidőre, vagyis ebben az esetben a minimum törlesztés összegének meg nem fizetése esetén nem kerül késedelmi díj felszámításra. 3. Fizetési határidő utolsó napján, késedelem esetén alkalmanként felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részlete a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik be a számlára. 4. Hitelkeret-túllépés esetén annak díja alkalmanként fizetendő. Túlhívott hitelkeret esetén a számla blokkolásra kerül a hitelkereten túli tartozás rendezéséig. A blokkolás a tartozás befizetése után automatikusan feloldásra kerül, ebben az esetben a a következő naptól újra használható. 5. Amennyiben a fizetési határidőig a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül, az adott elszámolási időszak, vásárlás típusú 15 tranzakcióira a Bank nem számít fel kamatot. 6. Amennyiben a kivonatkészítés napja munkaszüneti nap, akkor az elszámolás napja a megadott kivonat-készítési napot követő első banki munkanap. A választott elszámolási ciklus nem módosítható! 7. Egy számlához max. 4 db társkártyát bocsát ki a Bank. 8. Elveszett, ellopott kártyák esetén a tiltás díja magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. A tiltást követően a pótkártya kibocsátása nem automatikus, valamint tiltott bankkártya nem kerül megújításra. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 9. PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást tartalmazza. 10. A hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén a felvett hitelösszeg azonnal kamatozik! 11. A június 3-tól igényelt bankkártyákhoz már nem tartozik éves díjba épített utasbiztosítás, a június 3-a előtt igényelt bankkártyákhoz azonban továbbra is megmarad az éves díjba épített utasbiztosítás a kártya pótlása, megújítása esetén is. A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 12. Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése csak abban az esetben igényelhető, ha a Számlatulajdonos rendelkezik bérelt postafiókkal a Banknál. 13. A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 14. Postai befizetéssel történő törlesztéskor alkalmanként, a postai befizetés beérkezésekor felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részletét postai átutalási megbízással (postai csekk) egyenlíti ki. 15. Kamatozás szempontjából vásárlás típusú tranzakciónak minősül. 16. A mobilinfo szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak minden hónapban egyszer a számla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerülnek felszámításra. 17. A hitelkeret végső összege a Banki minősítés során kerül meghatározásra. Bankfióki igénylés esetén a max. hitelkeret a jövedelemigazoláson vagy a számlakivonaton szereplő havi nettó jövedelem kétszerese. 18. Hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi Ft-ot jóváírunk a vásárlással felhasznált összegből a számláján azon hitelkártyák után, amelyekkel az adott elszámolási ciklusban vásárlással összesen legalább Ft-ot költött, amennyiben számlája a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a számla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy szerződés bármilyen okból felmondásra és a számla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg visszatérítés jogcímen jelenik meg a számla-kivonaton. 9

10 19. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az elszámolási időszak egy hónap március 12-től K&H RTL KLUB Visa Electron és K&H RTL KLUB Visa Classic hitelkártyákra a Bank nem köt új számla- és kártyaszerződést (sem fő, sem társkártya nem igényelhető). 21. PIN kód tárolás díja visszavonásig kampány keretében elengedésre kerül. 22. Havi zárást követően felszámított díj, mely minden hónapban egyszer a számla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerül felszámításra, amennyiben az adott számla tartozást mutat. 23. Természetes személyek bankszámláira vonatkozó hirdetmény szerinti készpénz befizetés díja (forint befizetés forint számlára). 24. Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 25. Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 26. A díj összege a kivonat készítésekor fennálló vonatkozó biztosítási feltételek szerinti díjalap és a jelen hirdetmény szerinti díj százalék szorzata (a kerekítés szabályai szerint) egész forintra kerekítve. A terhelt díj a kamatozó egyenlegébe számít bele. A díj terhelésére abban az esetben is sor kerül, ha ezzel hitelkeret túllépés következik be. A biztosítás részletes feltételeit a "K&H Biztosító Zrt. K&H Hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei" c. dokumentum tartalmazza. 10

11 TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM) SZÁMÍTÁSA TERMÉK K&H Visa Classic K&H MasterCard K&H MasterCard PayPass K&H World MasterCard plusz K&H World MasterCard plusz PayPass THM 40,6% (30,0%) 18,6%** 41,8% (30,03%) 18,6%** A () lévő értékek a K&H menedzsment számlacsomag esetén érvényes THM mutató értéke ** K&H 4000+számlavezetési csomag esetén érvényes THM mutató értéke A fenti értékek a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint forint hitelösszegre és 1 éves futamidőre vonatkoznak. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát A teljes hiteldíj mutató képlete m k 1 C k (1 ) m' t k sl D l(1 ) l 1 C k: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l: az 1 sorszámú törlesztő részlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztő részlet vagy díjfizetés sorszáma, t k: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1= 0, s l: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, : a THM értéke. 11