Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Művelődési Központ és Könyvtár A KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Gróf Tibor igazgató

2 - 1 - Az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, s ezen belül a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit. Az 56.. (1) bekezdése kimondja, hogy a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, mivel a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, így szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. I. fejezet A könyvtárhasználók jogai és a könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. 2. A könyvtárhasználók a következő alapszolgáltatásokat térítésmentesen vehetik igénybe: a) könyvtárlátogatás b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (olvasóterem, folyóirat-olvasó, helytörténeti gyűjtemény) c) a könyvtár katalógusának használata d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 3. A 2. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe. Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe. Beiratkozáskor tagdíjat nem kell fizetni. 14 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be. Önálló jövedelemmel, keresettel nem rendelkező 14 év feletti személynek jótállót kell megneveznie, és az ő adatait is közölnie kell (név, lakcím, anyja neve, foglalkozás, munkahely neve és címe, születési hely és időpont). A 14 év feletti beiratkozóknak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyazonosító igazolványa (diákigazolvány, nyugdíjszelvény, munkanélküli igazolás, stb.) A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

3 - 2 - A könyvtár és a teleház nyitva tartása: Hétfő: és Kedd: szünnap Szerda: 9-16 Csüt.: és Péntek: II. fejezet Nyitvatartási szabályzat III. Fejezet Könyvtári tagság A könyvtár tagja lehet minden magyar és akár külföldi állampolgár is. A könyvtár tagja lehet minden 8. életévét betöltött gyermek és korlátlan korhatárú felnőtt. A beiratkozott olvasók csak saját részükre kölcsönözhetnek könyveket. Szolgáltatásaink: Könyvkölcsönzés Tájékoztatás Hanghordozók, CD-k, DVD-k, videofilmek kölcsönzése Kézikönyvtár használata Könyvelőjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés Számítógép / internethasználat Kölcsönzés, hosszabbítás Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte. Kölcsönzési idő könyvek esetén: 4 hét A kivehető könyvek száma: max. 3 db Folyóirat nem kölcsönözhető! Kölcsönzési idő digitális anyagok esetén: 2 nap, kivihető digitális anyagok száma: max. 2 db

4 - 3 - Kölcsönzés hosszabbítása: 1 alkalommal, újabb 4 hétre személyesen, telefonon (88/ ) vagy ben Hosszabbítást a lejárat napján vagy az azt követő második napig lehet kérni. Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt. A digitális anyagok (hanghordozók és filmek) kölcsönzési ideje nem hosszabbítható! Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét a könyvtárunk állományába tartozó dokumentumokra. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 5 napig tároljuk és kölcsönzési határidejük két hét. Könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.) A könyvtárközi dokumentumok kölcsönzésre külön szabályzat vonatkozik ( 1. sz. melléklet) Az előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében a felmerülő postai (levelezés, csomagküldés stb.), telefonos értesítési költségeket meg kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk. A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni. Többszöri (három) eredménytelen felszólítás esetén bírósági eljárást indítunk (fizetési meghagyás, letiltó végzés), melynek során az összes addig felmerült költség az olvasót terheli (a kikölcsönzött dokumentumok gyűjteményi értéke, késedelmi díjak, postaköltségek, illeték stb.). Elveszett vagy megrongálódott könyvek térítése: Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni. - Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. - Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.) Számítógép / internethasználat A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni.

5 - 4 - A számítógép használatának díja 200,- Ft / óra. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) térítés ellenében kinyomtathatók. A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, elvárásokat! Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg! A számítógép- és az internethasználatra külön szabályzat vonatkozik ( 2-3. sz. melléklet) Egyéb szabályok: A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja a könyvállomány (a kapcsolódó állományok) és a berendezések védelmét. A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja a csendet. A könyvtár személyi és technikai feltételeivel segíti a civil szervezetek, művészeti csoportok, közösségek munkáját. A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat módosítását. A könyvtár használatának szabályzata minden olvasóra nézve kötelező érvényű. A könyvtár szabályait megsértő olvasók a könyvtári tagságból kizárhatók.

6 - 5 - IV. Fejezet Könyvtárhasználati díjak január 1-től A beiratkozott könyvtári tagok a könyvtár használatáért, a könyvek kölcsönzéséért beiratkozási díjat nem fizetnek. Késedelmi díjak: Első felszólítás 5. hét után: Második felszólítás 6. hét után: Harmadik felszólítás 7. hét után: Tértivevényes levél 300 Ft 1000 Ft + könyvenként 40 Ft/nap 2000 Ft + könyvenként 50 Ft/nap 3000 Ft + könyvenként 60 Ft/nap Digitális anyagok esetén a késedelmi díj: 200 Ft/nap/db Számítógép / internethasználat: 200 Ft / óra Szabálysértési eljárást indítunk a település önkormányzatánál, ha a követelés Ft értékhatáron belül van. Fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk a Veszprémi Városi Bíróságnál, ha a követelés Ft értékhatáron felül van. Gróf Tibor igazgató

7 sz. melléklet Könyvtárközi kölcsönzés A szolgáltatást csak érvényes olvasójeggyel rendelkező veheti igénybe. A szolgáltatás keretében megérkező dokumentumot terhelő postai, fénymásolati stb. térítési díj az olvasót terheli, melyet a dokumentum kézhezvételekor kell kifizetni. A térítés elmulasztása esetében a kért dokumentumot nem kaphatja meg az olvasó. Amennyiben külföldről kéri az olvasó a dokumentumot, akkor az Országos Széchényi Könyvtár által megszabott térítési díjat is kell fizetni. A kérés rögzítése külön adatlapon történik, melyben a térítési kötelezettség vállalásáról is nyilatkozik az olvasó, és ahol a következő adatokat is meg kell adnia: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), cím. A megérkezett dokumentumok kölcsönözhetőségét vagy csak helyben használhatóságát, a határidőt és annak hosszabbíthatóságát a küldő könyvtár határozza meg. A határidő hosszabbításának igényét az olvasónak a lejárat előtt legalább három nappal jeleznie kell. Egyszerre két eredeti formában megérkezett dokumentumot kölcsönözhet ki egy olvasó. A kölcsönzés adminisztrációja a beiratkozási pultnál történik, külön adatlapon. Az érvényes olvasójegyet itt is be kell mutatni, és a következő adatokat kell megadni: név, születési dátum, érvényes lakcím, telefonszám(ok), cím. Aki a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza a dokumentumot 100 Ft/nap/dokumentum késedelmi díjat kell fizetnie. A dokumentum megrongálódása, elvesztése, megsemmisülése esetében a küldő könyvtár által meghatározott térítési díjat az olvasónak kell megfizetnie.

8 sz. melléklet SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Könyvtár számítógépeinek használatánál a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: - Internet elérés, - Elektronikus levelezés, - Szövegszerkesztés, - Táblázatkezelő használata, - Prezentáció készítés, - Multimédia használata, - Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján), - Nyomtatás (külön kérés alapján), - Pen Drive másolás (hozott Pen Drive használatával) - Megrendelés alapján történő információkeresés, megbeszélt időpontra, a könyvtár elektronikus és nyomtatott forrásaira támaszkodva.

9 - 8 - A hálózat zavartalan működése és a támogatások megtartása közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő szabályokat kell betartani: 1. Géphasználatot a könyvtáros(ok) által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni. 2. Géphasználatot a kölcsönzőpultnál lehet kérni a könyvtárosoktól. 3. A könyvtári számítógépeket minden alkalommal legfeljebb 1 órára foglalhatóak el. Indokolt esetben a géphasználati idő meghosszabbítható, ha más felhasználó nem várakozik arra a számítógépre vagy szolgáltatásra. 4. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik. 5. A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni! 6. Magánjellegű levelezésre ( ) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. 7. Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Ennek érdekében saját floppy vagy CD-ROM használata nem engedélyezett. A számítógépeken csak saját és a könyvtáros vagy a rendszergazda által ellenőrzött Pen Drive -ot lehet alkalmazni! 8. A dokumentumok, programok kinyomtatását a könyvtárosok végezhetik. 9. A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 10. A számítógépek elsősorban az Internet elérését hivatottak szolgálni. 11. Aki a könyvtár hálózatán keresztül más hálózatba átlép, idegen szolgáltatót vesz igénybe, ezért az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani!

10 - 9 - A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek: Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: 1. a számítógépek beállításainak megváltoztatása, 2. a számítógépekre magánjellegű programok, játékprogramok telepítése, a feltelepített könyvtári programok törölése; 3. mások személyiségi jogainak megsértése; 4. másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek), 5. a szerzői jogok megsértése; 6. szoftverek szándékos és tudatos illegális terjesztése; 7. tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); 8. profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése, 9. a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység, 10. a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése, (pl. vírusok, férgek), 11. a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (. levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések). A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a hálózat rendszergazdája vagy a könyvtári dolgozó letilthatja a használatot. A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható. A helyi rendszer sávszélessége nem teszi lehetővé a rádiók hallgatását, nagy adatmennyiségek (több Mb-os) letöltését, vagy videó-anyagok élvezhető használatát, mert ezek nagymértékben korlátozzák az Internet vonal sebességét. Másokra való tekintettel kerüljék ezeket a tevékenységeket!

11 sz. melléklet INTERNET-HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az internethasználat módját, személyi és egyéb feltételeit a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár szabályozza: A használat díja 2009-ben: 200 Ft/óra Az Internet kuckóban csak a bejelentkezett internet használók tartózkodhatnak, mobil telefon használatát kérjük, mellőzzék! A használók kötelesek a helység berendezéseit, a számítógépeket és tartozékait rendeltetésszerűen működtetni. A technikai eszközök fizikai helyzete, alapbeállításai nem változtathatók, gondosan ügyelni kell a hálózat épségének, eredeti állapotának megőrzésére: huzalozás, csatlakozók, HUB, router stb. A gépekre idegen programokat, állományokat külső hordozóról felhelyezni tilos. Internetről letölteni csak saját hordozóra lehet. Az interneten szélsőséges nézeteket valló, pornográf, az általános közerkölcsöt sértő tartalmú weblapokat tilos látogatni. Az internet levelezőrendszerét nem lehet vallási, politikai propaganda célra használni. Az internet levelezőrendszereit ingyenes szolgáltatóknál szerzett jogosítványokkal használhatja: (fre , hotmail, gyaloglo, drotposta stb.) Ezek megszerzéséhez amennyiben szükséges kérje a könyvtárosok segítségét! A számítógépek csak internetezésre használhatók! Az internetes szolgáltatásokon kívüli géphasználat: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, egyéb felhasználói programok felügyelő könyvtáros engedélyével lehetségesek. Nyomtatás: az internetről letöltött anyagokat további felhasználás céljából ki lehet nyomtatni (30 Ft/lap) Külső fizikai adathordozók használata: a letöltendő anyagok csak előzetesen vírusvédelmi szempontból is ellenőrzött pen drive-on másolhatók. Használói korosztály: 14 év alatti személyek internetezéséhez szülői jótállási nyilatkozat kitöltése szükséges. Zenék és egyéb hanganyagok meghallgatásához kérjen a könyvtárostól fejhallgatót! A használati szabályzat be nem tartása 2 figyelmeztetés után 1 hónapos kizárást von maga után!