HÍRLEVÉL 51. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL 51. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten"

Átírás

1 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: , fax: HÍRLEVÉL 51. HÉT A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Év végi összegzés Immár másodszor találkoztak december 19-én a katasztrófavédelem, a polgári védelem, a tűzoltóság aktív és nyugdíjas elsőszintű vezetői a BM OKF által szervezett év végi állománygyűlésen. A rendezvényen a főigazgató az új katasztrófavédelmi rendszerről beszélt a megjelentek előtt. Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató a rendezvény résztvevői előtt 2011-et érdekes évnek nevezte, mint mondta két dolog kötötte le alapvetően a katasztrófavédelem erejét: a vörösiszap-katasztrófa utáni helyreállítás, újjáépítés, valamint a katasztrófavédelmi rendszer átalakítása. Előző kapcsán kijelentette, abban sok száz kolléga dolgozott, és külön feladatot jelentett az állami felügyelet alá vont MAL Zrt. működtetése. A felügyelet mint mondta, előzmények nélkül való volt, így tapasztalatokra sem lehetett támaszkodni, viszont felkeltette a nemzetközi figyelmet, elsősorban az Egyesült Államok, illetve a földrengés és cunami sújtotta Japán fordult érdeklődve a magyar megoldás felé. Az eljárás egyébként bekerült az új katasztrófavédelmi törvénybe is. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató kijelentette, hogy a két hét múlva érvénybe lépő rendszer alig hasonlít a korábbira, majd ismertette annak négy legfontosabb elemét, mintegy összefoglalva az új katasztrófavédelmi törvény lényegét. Elsőként a védelmi igazgatásról ejtett szót. A jövőben a megyei védelmi bizottságokat egy honvédelmi és egy katasztrófavédelmi elnökhelyettes segítsége mellett a megyei kormánymegbízott vezeti, 2013-tól pedig létrejönnek a járási kormányhivatalok is, azok veszik át a helyi védelmi bizottságok feladatait. Addig azonban a HVB-k élén az illetékes polgármester áll, akitől veszélyhelyzetben a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt katasztrófavédelmi tiszt veszi át a védelem irányításának feladatát. Második hangsúlyos pontként a főigazgató az egységes iparbiztonsági hatóság létrejöttét jelölte meg. Az új szakterületnek három fő feladata van, a veszélyes üzemek feletti hatósági ellenőrzés és felügyelet, a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi fuvarozásának ellenőrzése, valamint a kritikus infrastruktúra elemeinek beazonosítása, felügyelet alatt tartása. A polgári védelem rendszerének átalakulása volt a harmadik gondolati egység. Bakondi György ezzel kapcsolatban kijelentette, azt várja, hogy a jövőben valóban létező, és ténylegesen mozgósítható polgári védelmi erőkről lehessen beszélni. Beszédében a főigazgató foglalkozott a képzés jövőjéről is, elmondta, január elsejével megkezdi működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, benne a tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági tanszékkel üzemelő önálló Katasztrófavédelmi Intézettel. Hozzátette, átalakul a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban zajló munka is, létrejön egy nagy tűzoltóiskola, ezáltal megszüntetve a szétaprózott tűzoltóképzés gyakorlatát.

2 Végezetül a főigazgató mindenkinek megköszönte az eddigi munkát, és annak a hitének adott hangot, hogy közös erőfeszítéssel jövőre sikerre vihető az elképzelt átalakulás. Mindezek után Bakondi György nyolcvanadik születésnapja alkalmából ajándéktárgyat adott át Dr. Ország Imre nyugállományú ezredesnek, az OKF Nemzetközi Főosztálya egykori vezetőjének. A meghívottak között ugyanúgy, ahogy tavaly is ott volt Dr. Héra Attila nyugalmazott tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Tűzoltó-parancsnokság egykori vezetője. Az előző találkozás óta eltelt egy évben a tábornok folyamatosan figyelemmel kísérte a történéseket, méghozzá testközelből, hiszen tagja a Tűzvédelmi Tanácsadó Testületnek. Úgy vélte, az új előírásokkal sokkal hatékonyabb lesz az ország tűzvédelme. Fontosnak nevezte, hogy az integráció a feladatokban is jelenjen meg, és üdvözölte, hogy a katasztrófavédelemben ezután mindenki egységesen tűzoltói rendfokozatot visel. Ugyanakkor a tábornok érdeklődve figyeli, hogyan sikerült az önkéntesek kérdését megoldani, hogyan vihető tovább az a fontos tradíció, amit ezek az egyesületek képviselnek. Tábornokká nevezték ki a főfelügyelőket Átvette tábornoki kinevezését a köztársasági elnöktől a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági és polgári védelmi főfelügyelője. Bérczi László és Dr. Tóth Ferenc január elsejétől dandártábornokként áll a főfelügyelőség élén. Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére január elsejei hatállyal kinevezte tűzoltó dandártábornokká Bérczi László tű. ezredest, a BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőségének vezetőjét, és szintén január elsejei hatállyal tűzoltó dandártábornokká Dr. Tóth Ferenc tű. ezredest, a Polgári Védelmi Főfelügyelőség első emberét. A kinevezési okiratot a tábornokok a Sándorpalotában vették át, a ceremónián jelen volt többek között Pintér Sándor belügyminiszter és Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató. Bérczi László a tűzoltás, műszaki-mentés szakterületen közel húszéves gyakorlattal rendelkezik. Pályafutása során szakmai tapasztalatait vidéken és a fővárosban szerezte. Számos nagy tűz- és káresetnél látott el irányítói feladatokat a főváros területén. Több szakmai publikációja jelent meg tűzoltás és műszaki-mentés témában től 2000-ig Jász-Nagykun- Szolnok megyében Karcag Hivatásos Tűzoltóságán szolgált, 1997-től vezetői beosztásban és 2001 között Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon volt mentésszervezési osztályvezető, majd 2001 és 2010 között a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon különböző vezetői beosztásokat töltött be óta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Dr. Tóth Ferenc több mint két évtizedes rendvédelmi, közigazgatási vezetői tapasztalattal rendelkezik. Részt vett hazai és külföldi természeti katasztrófák felszámolásban. Jelentős tapasztalatokat szerzett a nukleárisbaleset-elhárításban, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmében is. Több szakmai publikációja jelent meg. A Fővárosi Polgári Védelmi Szövetség alapító tagja és 1990 között a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja volt, 1990 óta polgári védelmi tiszt. Katasztrófavédelmi pályafutása során dolgozott helyi, területi és központi szervnél július 15-től polgári védelmi főfelügyelő, a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzsének vezetője.

3 Jól ismeri Somogy megyét az új igazgató A Megyeháza Nagytermében megtartott ünnepi állománygyűlésen köszöntek el december 20-án Heizler György tű. ezredes, december 30-val nyugdíjba vonuló megyei katasztrófavédelmi igazgatótól, egyben beiktatták az új vezetőt, Dr. Horváth Jenő tű. ezredest, aki eddig az igazgatóhelyettesi posztot töltötte be az igazgatóságon. Januártól helyettese Baranya Károly pv. alezredes, a siófoki polgári védelmi kirendeltség vezetője lesz. A rendezvényen részt vettek a megye hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságainak parancsnokai, a rendvédelmi szervek, az együttműködő társszervek vezetői, az igazgatóság állománya és további meghívott vendégek. Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a parancsok ismertetését követően elmondott beszédében méltatta Heizler György szakmai munkásságát, emberségét, hivatástudatát. A főigazgató elmondta, hogy január elsején nevezte ki az akkor alakuló Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjévé az ezredest. Figyelemmel kísérte vezetői munkáját, a társszervekkel való kapcsolatait, valamint publikációs tevékenységét. Szerinte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság külön kis birodalommá nőtte ki magát az évek során, ahol kiemelkedő csapatmunka eredményeként a bevetésirányítás, a térinformatika és a Védelem című szakmai folyóirat is életre kelt az igazgató irányításával. Szita Károly, Kaposvár polgármestere beszédében azt hangsúlyozta, hogy az egyenruhások után ő a civilek nevében köszöni meg Heizler György áldozatos munkáját. Példaértékűnek nevezte az általa megszerzett tapasztalatot és tekintélyt. A város polgárai nevében is megköszönte az emberi mintát és az igazgató barátságát, majd emléktárggyal köszönte meg az együtt eltöltött szakmai éveket. Witzmann Mihály, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke őszinte barátsággal köszönte meg Heizler György hivatástudattal, szolgálattal és tettrekészséggel végzett munkáját. Elmondta, hogy az igazgató szerénysége példaértékű, hiszen minden kitüntetése mögött a kollégákat említette. Köszönetét és gratulációját fejezte ki minden somogyi polgár nevében. Heizler György tű. ezredes beszédében elmondta, hogy 36 évvel ezelőtt vállalt hűséget a hazához. Folyamatos tanulással, kitartó és áldozatos munkával lépdelt előre a ranglétrán. Az ezredfordulón már megyei igazgatóként az ő vezetésével alakították ki a megyében a katasztrófavédelem szervezetét, feladatrendszerét. A cél továbbra is a somogyi emberek szolgálata volt, de újfajta megközelítést igényelt. Az akkor kialakított fő célok: a reagálóképesség javítása, a mentési képesség fejlesztése és a védekezés feltételeinek megteremtése a mai napig meghatározzák a szervezet tevékenység. Az ezredes megköszönte a megjelent társhatóságoknak, a szakigazgatási szervek vezetőinek, a polgármestereknek az eddigi együttműködést, akikkel együtt dolgozva, gondolkodva a somogyi katasztrófavédelem olyan eredményeket is elért, amelyek országos, sőt nemzetközi szinten is elismerést hoztak. Végül jó szívvel ajánlotta együttműködő partnerül eddigi helyettesét, Dr. Horváth Jenőt, akivel 24 éve vállvetve együtt dolgoznak. Dr. Horváth Jenő tű. ezredes nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az együtt töltött évek után átvehette a stafétabotot Heizler Györgytől. Megköszönte a bizalmat és a kinevezéséhez nyújtott támogatást a vezetőknek. Kiemelte, hogy a megújuló katasztrófavédelem rendszerének a hivatásos állománytól a köztestületi és több száz önkéntes tűzoltón át, a köteles és az önkéntes polgári védelmi szervezetekig mindenki részese. Fő feladat a megújítást szolgáló jogszabályok gyakorlati alkalmazásával a megye 245 településén élő 340 ezer állampolgár és

4 az ide látogató több százezer turista biztonságának megteremtése. Az ezredes vázolta a jövő évi működéssel kapcsolatos feladatokat, kiemelve ezek közül az új katasztrófavédelmi kirendeltség kialakítását, a hivatásos tűzoltóságok és polgári védelmi kirendeltségek integrálását, valamint az iparbiztonsági szervezet létrehozásából fakadó új feladatokat. A beszédeket követően Heizler György tű. ezredes zászlószalagot kötött a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapatzászlójára, amelyet átadott dr. Horváth Jenő tű. ezredesnek. Az idei esztendő utolsó Igazgatói Klubja A Balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban tartotta évértékelő ülését december 20-án az Igazgatói Klub. Ezen a rendezvényen búcsúzott el a tábornoki kartól és kollégáitól Heizler György tű. ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója. Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta a nyugállományba vonuló igazgatókat és megköszönte közel négy évtizedes munkájukat. Mindezek mellett köszöntötte az előző nap kinevezetteket: Bérczi László tű. dandártábornokot, tűzoltósági főfelügyelőt, és Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornokot, polgári védelmi főfelügyelőt. Mindketten szakmai munkájuk elismeréseként kapták a dandártábornoki kinevezést szögezte le a főigazgató. Az összegző értekezletet követően az igazgatók egyenkénti meghallgatása, szakterületük, illetve megyéjük sajátos feladatainak meghatározása zajlott. Az új katasztrófavédelmi szervezet megalakulása előtti utolsó értekezlet a szakterületek vezetőinek előadásával folytatódott. A másnap megtartott igazgatói értekezleten először a főigazgató, valamint szakmai és gazdasági helyettese mondta el a január elsejétől életbe lépő változásokkal kapcsolatos elvárásokat, sok más mellett a képzés erősítését az országos mellett területi szinteken is, emellett Bakondi György felhívta a figyelmet az ellenőrzések fontosságára. A tábornok e fórumon is hangsúlyozta az önkéntes mentőszervezetek szerepét, mint mondta, ösztönözni kell, hogy valamennyi megyében alakuljon ilyen katasztrófavédelmi feladatok ellátására alkalmas szervezet. Dr. Tollár Tibor pv. dandártábornok többek között a hivatásos tűzoltóságok átadás-átvételi feladatairól, valamint a 112-es segélyhívószámra történő átállás módjáról számolt be. Ezt követően a három szakterület tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági főfelügyelője az átálláshoz szükséges előkészületekről, a feladatok elosztásáról számolt be. A januártól megerősödő iparbiztonsági szakterületen dolgozók felkészülését frissen elkészített segédletek támogatják, így az egységes iparbiztonsági hatóság már a megalakulás pillanatában képes lesz hatékony, aktív ellenőrző, megelőző funkcióját betölteni.

5 Árvák és nagycsaládosok karácsonya a Belügyminisztériumban A nagycsaládosok, illetve a szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunytak árván maradt gyermekei és özvegyei köszöntése alkalmából rendezett karácsonyi ünnepséget a Belügyminisztérium december 20-án. A meghívottak köszöntése után Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Kontrát Károly, a tárca parlamenti államtitkára, Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány, Dr. Boda József r. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, Csóti András bv. vezérőrnagy, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának mb. parancsnoka, Dobson Tibor, a BM OKF hivatalvezetője és több más társszervezet képviselője adott át karácsonyi ajándékokat a szolgálatteljesítés közben elhunytak özvegyeinek, árván maradt gyermekeinek, a nagycsaládos rendvédelmiseknek és gyerekeiknek. Pintér Sándor ünnepi köszöntőjében kifejtette, a karácsony a békéről, a boldogságról szól, amikor a családok áttekintik az előző, és tervezgetik a következő évet. Sok meghívott családjában ez sajnos nem történhet így, mert nem lehet szerettei között az, aki a legdrágább, az élete kockáztatásával próbálta teljesíteni szakmai kötelességét. A nagycsaládosoknál más a helyzet. Itt senki sem hiányzik, boldog karácsonyi ünnepet méltat sok gyerek. Az anyagi nehézségek, problémák viszont itt is megvannak. És ezen is szeretne segíteni a társadalom, a minisztérium. Belügyi nyugdíjasok karácsonyi ünnepe A Honvéd Kulturális Központban zajlott december 21-én a Belügyi Nyugdíjasok Egyesületének idei karácsonyi ünnepsége. A Központi Tűzoltózenekar előadásában felcsendülő Himnusz után Bittmann Tibor tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálatának vezetője köszöntötte a megjelenteket. Az ezredes beszélt arról, hogyan változott meg olyan fontos fogalmak jelentése, mint például a munkaszeretet és a hivatástudat. Kifejtette reményét, hogy a rendvédelmi szervek előtt álló, illetve már folyamatban lévő változások elősegítik, hogy az említett szavak ismét visszanyerjék régi jelentésüket. Az ezredes rövid betekintést adott a katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével járó átalakulásokba, és szólt arról, azok hogyan növelik majd a biztonságot. Bittmann Tibor kitért a nyugdíjazással kapcsolatos törvényi változásokra is. Az ünnepi köszöntőt követően a Humán Szolgálat vezetője átadta Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója elismeréseit: a főigazgató a Belügyi Nyugdíjasok Egyesület Polgári Védelmi Tagozatában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dísztőr ajándéktárgyat adományozott Pantyi György ny. pv. alezredesnek és Juhász Béla ny. pv. alezredesnek; a Belügyi Nyugdíjasok Egyesület Tűzoltó Tagozatában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként karóra ajándéktárgyat adományozott Molnár Béla ny. tű. alezredesnek, Németh Tihamér ny. tű. hadnagynak és Veiland Gyula ny. tű. alezredesnek.

6 Tűzoltósági területen történt A hét jelentős eseményei a Tűzoltósági Főfelügyelőségnél Az új katasztrófavédelmi jogszabályokból adódó szakmai, szakterületi és hatósági feladatok végrehajtása érdekében a tűzoltósági, tűzvédelmi szakterület központi és területi szerveknél dolgozó vezetői állományának központi felkészítését tartották december 20-án és 21-én a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Péceli objektumában. A december 20-i programon a BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség kijelölt állománya és a megyei tűzoltósági főfelügyelők vettek részt. A december 21-i programon a BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség kijelölt állománya, a megyei tűzoltósági főfelügyelők, a megyei hatósági osztály állományából 2-2 fő, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek megelőzési állományából 1-1 fő vett részt. A továbbképzésen megjelent állományt tájékoztatták a jövő évi feladatokról, a tűzvédelmi szakterületet érintő jogszabályi változásokról. A következő hét eseményei A Tűzvédelmi Főosztály december 27. és 30. között a januári hatásköri változások jegyében, az ezekhez kapcsolódó folyamatban lévő eljárások soron kívüli elintézését, illetve előkészítését végzi, annak érdekében, hogy az ügyfeleket minél kevesebb késedelem érje. Tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások számokban A tűzoltók az elmúlt héten 254 tűzesethez vonultak és 388 műszaki mentésnél avatkoztak be. Tűzvizsgálati eljárás megindítására 25 esetben volt szükség, más-más okokból: bűncselekmény megalapozott gyanúja, máshol pedig súlyos, életveszélyes sérülés, vagy haláleset indokolta az eljárás megindítását. A hét legjelentősebb beavatkozásai Halálos kimenetelű közúti baleset December 23-án délután a 4-es számú főúton, Újfehértó külterületén egy személygépkocsi és egy tehergépjármű ütközött össze. A baleset során a személygépkocsi kigyulladt és a benne utazó két személy életét vesztette. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalom az esti órákban indult meg. Szén-monoxid mérgezés Budapesten December 24-én napközben Budapesten, egy II. kerületi társasházhoz riasztották a tűzoltókat. Az épület egyik első emeleti lakásában négy személy a tüzelő-, fűtőberendezés hibás működése miatt szén-monoxid mérgezést szenvedett. A kiérkező tűzoltók méréseket végeztek, de az egészségre veszélyes szintű gázkoncentrációt nem mutatott ki a műszer. A sérülteket a mentők kórházba szállították. Gázpalack robbant Gyálon December 25-én délután Gyálra riasztották a fővárosi tűzoltókat, ahol egy 75 négyzetméter alapterületű családi házban gázpalackrobbanás történt. Az épület a robbanás következtében lakhatatlanná vált. Az eset során két személy súlyos égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállítottak. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult.

7 A polgári védelem területén történt A hét jelentős eseményei a Polgári Védelmi Főfelügyelőségnél December 20-án és 21-én Pécelen továbbképzést tartottak a Polgári védelmi felügyelők részére. A BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség állományából, dr. Mógor Judit tű. alezredes, Szarka Zsolt tű. alezredes, Mukics Dániel pv. százados, Bonnyai Tünde pv. hadnagy, és Czifra Ferenc pv. zls., valamint Szántó Attila tartottak előadásokat a megújult katasztrófavédelem polgári védelmi feladatairól, a vis maior támogatás, a helyreállítás és újjáépítés, a lakosságfelkészítés aktuális helyzetéről, valamint a nukleárisbaleset-elhárítás szabályairól. December 23-án értekezletet tartottak a katasztrófavédelmi koordinációs kormánybizottság szakértőinek. Az értekezlet célja az új katasztrófavédelmi törvény szerint létrejövő KKB alakuló ülésének előkészítése, szakmai feladatok meghatározása volt. Az iparbiztonsági területen történt Veszélyes ipari üzemek (SEVESO) ellenőrzése December 19. és 25. között az Iparbiztonsági Főosztály egy veszélyes ipari üzem területén folytatott időszakos hatósági ellenőrzést, illetve egy helyszíni szemlét tartott. A helyszíni szemle során feltárt hiányosságokról a hatóság tájékoztatta az illetékes környezetvédelmi hatóságot. Belsővédelmi-terv gyakoroltatására hat veszélyes ipari üzem területén került sor. Veszélyesáru-szállítással kapcsolatos (ADR) ellenőrzések December 19. és december 25. között közúton nyolc igazgatóság nyolc helyszínen végzett ellenőrzést, amelyek során összesen 106 járművet vizsgáltak meg. Az ADR hatálya alá tartozó 8 ellenőrzött gépjármű között egy volt szabálytalan. Telephelyi ellenőrzést hat igazgatóság tíz esetben végzett. Hatósági eljárás megindítására egy közúti szállítás ellenőrzése kapcsán került sor. December 19. és 21. között a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzésére készítették fel a BM OKF és a területi szervek érintett állományát a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ továbbképző központjában. A következő hét eseményei Folytatódik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos szabályozással, illetve a katasztrófavédelmi hozzájárulással és a bírsággal kapcsolatos üzemeltetői módszertani útmutató kidolgozása. December 26. és január 01. között belsővédelmi-terv gyakoroltatása egy veszélyes ipari üzem területén fog lezajlani.

8 Főügyeleti Főosztályon történt December 19-én a Főügyeleti Főosztály állománya szakmai látogatást tett a Hungarocontrol Zrt.-nél annak érdekében, hogy átfogó képet kapjanak a légi irányítási tevékenységükről, a feladataikról és a szolgálat-ellátás körülményeiről. A megbeszélést követően a katasztrófavédelmi szakértők működés közben tekinthették meg az irányító központot. Egyéb események Együttműködési megállapodás a kiképzőközponttal Három szakterületet érintő együttműködési megállapodást írt alá az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzőközpontja és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság december 23-án. Az ORFK RSZKK nevében Simon Géza igazgató, a BM OKF nevében pedig Bittmann Tibor tű. ezredes, a Humán Szolgálat vezetője látta el kézjegyével a dokumentumot. Az együttműködési megállapodás három szakterületet érint. A képzés területén az RSZKK a gépjármű-vezetéstechnikai és lőkiképzési feladatokhoz oktatási anyagokat, technikai eszközöket, elméleti és gyakorlati foglalkozások lebonyolításához az oktatási- és kiképzési bázisainak igénybevételét biztosítja a katasztrófavédelem számára. A vezetéstechnikai oktatók, vezetőoktatók képzését, továbbképzését szabad kapacitása terhére végrehajtja. Ezen kívül az RSZKK a fizikai felmérésre történő felkészüléshez és a felmérés végrehajtásához biztosítja létesítményeit. A BM OKF teljes állománya az RSZKK Vágóhíd utcai, Mexikói úti és Király utcai létesítményeit térítésmentesen használhatja sport- és szabadidős tevékenységek céljából, továbbá igény esetén lehetőséget biztosít a rendezvényein való részvételre.

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának

a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába és kinevezte a soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára kinevezte tűzoltó főhadnaggyá

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 7. hét

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

HÍRLEVÉL 39. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 39. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 39. HÉT A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. 21. HÉT. Lakossági rovat: Mi a teendő veszélyes áru szállítása közben bekövetkezett baleset során?...2

HÍRLEVÉL 2013. 21. HÉT. Lakossági rovat: Mi a teendő veszélyes áru szállítása közben bekövetkezett baleset során?...2 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 2013. 21.

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 28. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 28. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 28. HÉT A

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül előléptette tűzoltó ezredessé:

Hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül előléptette tűzoltó ezredessé: 1 Hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter soron kívül előléptette tűzoltó ezredessé: Buzás Tibor tűzoltó alezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2015. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/13590/2014. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

HÍRLEVÉL 48. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 48. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 48. HÉT A

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. 5. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 2013. 5. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 2013. 5.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET 1091 Budapest, Hungária krt. 9-11. / Fax: 432-9000, TÁJÉKOZTATÓ A VÉDELMI IGAZGATÁSI SZAK és a KATASZTRÓFAVÉDELEM SZAK 2013/2014.tanévben tanuló

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Elektronikus sajtószemle

Elektronikus sajtószemle Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu Elektronikus sajtószemle

Részletesebben

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp. FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459-2440 Szám:

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

HÍRLEVÉL 50. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 50. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 50. HÉT A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

HÍRLEVÉL 6. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 6. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 6. HÉT A

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

HÍRLEVÉL 3. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 3. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 3. HÉT A

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért. Biztonság az, amivé tesszük! -2-

Magyarország szolgálatában a biztonságért. Biztonság az, amivé tesszük! -2- A veszélyes áruk száll llítása és s a közlekedk zlekedésbiztonság Kozma Sándor tű. alezredes főosztályvezető BM OKF Veszélyes Szállítmányok Főosztály Változások és tervek a veszélyes áruk szállításának

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

2014. október 21-én 14.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

2014. október 21-én 14.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 2014. október 21-én 14.00 óra BM központi épület, márványaula OKTÓBER 23-AI ÜNNEPSÉG ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - HOSSZÚ IDŐN ÁT VÉGZETT KIMAGASLÓ

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály A parancsnoki/vezetői feladatok a műveletirányítási és az ügyeleti munka kapcsán előadás az alparancsnoki képzésen részt vevők

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette:

1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette: 1 Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette: Tűzoltó őrnaggyá: Dr. Sápi Gergely Ferenc tűzoltó századost, a

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21.

MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség MTSZ közgyűlés Tájékoztató a 2014. évi mentő-tűzvédelem feladatairól Budapest, 2015. február 21. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Hírlevél 7. hét. Hétvége eseményei 2013. 02.11.

Hírlevél 7. hét. Hétvége eseményei 2013. 02.11. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hétvége eseményei

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL

ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL ÁDER JÁNOS, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE - A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL A RENDŐRSÉG NAPJA ALKALMÁBÓL ELŐLÉPTETI RENDŐR VEZÉRŐRNAGGYÁ SZABÓ JENŐ

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben