Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12"

Átírás

1 Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12 Talentum: Nem azonos a kegyelmi ajándékkal. Velünk született képességet jelent. Ezzel minden ember rendelkezik. Születésünk óta hordozzuk magunkban. Isten az emberiség használatára adja. Bizonyos esetekben hasznára lehet a karizmáknak. A Szentlélek által felkenve építésre valók lehetnek (pl. prófétai ihlet és a hangszeres tudás). Karizmák-kegyelmi ajándékok: A görög szó a khariszma ill. khariszmata. Kegyelemből fakadó ajándékot jelent. Érdemtelenül kapjuk, ezért kell alázattal használni és működtetni. Az alapszó jelentése öröm. Isten ingyenes ajándéka, amelyet a Szent Szellem oszt szét a Krisztus testében. Nem testi születésünkkor kapjuk, mint a talentumot, hanem az újjászületés révén kerülünk vele kapcsolatba. Végleges ajándék, amely állandóan jelen van az életében. Legalább egy karizmával mindenki rendelkezik. Engedelmesség: G5218 υ πακοη (hüpakoé): - ráhallgatás, engedelmesség <- G5219-ből G5219 υ πακου ω (hüpakúó) 1) meghallgat, figyel 2) válaszol 3) bebocsát 4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad 5) alkalmazkodik G5292 υ ποταγη (hüpotagé): - alárendelés; engedelmesség (2Kor 9:13) Az engedelmesség előbbre való mint az, hogy pontosan tudjam milyen kegyelmi ajándékot kaptam. A Szentlélek, amikor Krisztus elhívását megérteti velünk, és ennek mi engedünk felszerel bennünket az adott szolgálathoz szükséges kegyelmi ajándékkal. Éppen ezért nem találunk a Bibliában egy-egy teljes felsorolást az ajándékokról. Ajándékok különbözősége: Az ajándékok különbözőségéből fakadóan lehetnek feszültségek a gyülekezetben. Az ajándékok különbözőségéből és abból, hogy nem mindenki kap minden ajándékot az egymásrautaltságunkat szükséges felfedezni. (pl. pásztor-evangélista tanmese, ill. a húsleves evés példája). Az ajándék használata az építést hivatott szolgálni szeretetben. Szentszellem keresztség és Szentszellemmel való betöltekezés: megtérés, újjászületés, betöltekezés (Ef 5:18) B - Apostolság (1 Kor. 12,28; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek segítségével valaki új gyülekezetek vagy szolgálatok alapítására és további irányítására képes. Akik rendelkeznek ezzel az ajándékkal, újabb és újabb gyülekezeteket és szolgálatokat indítanak, könnyen feltalálják magukat az idegen helyzetekben, hatékonyan szolgálnak más országok vagy térségek lakói között, vállalják annak a felelősségét, hogy akár több gyülekezet vagy szolgálat munkáját is felügyeljék, és tanújelét adják annak, hogy világosan látják az Egyház küldetését. P - Prófétálás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28; Róma 12,6; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség az igazság megítélésére és megfelelő módon való feltárására, aminek - közvetlen vagy közvetett - célja a tanítás, feddés, dorgálás vagy építés. Akiknek Isten ezt az ajándékot adta, képesek felismerni a mások életében rejtőző bűnt vagy hazugságot, és olyan módon feltárni azokat, hogy a végeredmény megtérés és kibékülés legyen. Ezeknek a személyeknek jó időben mondott szavai bátorságot, megtérést és lelki növekedést hoznak, látják azokat a dolgokat, amelyeket mások gyakran figyelmen kívül hagynak és igyekeznek rámutatni is azokra, s egyúttal figyelmeztetnek is Isten - azonnali vagy később 1. oldal

2 bekövetkező - ítéletére, ha az igazság megismerését nem követi megtérés. Azok a tapasztalatok, amelyeket Isten oldalán szereznek, képessé teszik őket arra, hogy úgy érezzenek és gondolkodjanak bizonyos dolgok felől, mint Isten. G - Evangélizáció (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek birtokában valaki képes úgy továbbítani az evangélium üzenetét a nem hívők felé, hogy azok hittel elfogadják, és elindulnak a tanítványság útján. Akiknek ez az ajándék adatott, képesek Krisztus örömüzenetét világosan és meggyőződéssel hirdetni, gyakran keresik is a lehetőséget arra, hogy nem hívőkkel lelki dolgokról beszélgessenek, hitre és Krisztus elkötelezett szolgálatára ösztökélik azokat, akik még nem hisznek. Képesek megtalálni az evangélium és az adott személyek szükségletei közötti kapcsokat, és szívesen építenek ki mély kapcsolatokat nem hívőkkel. Q - Pásztorolás (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, amely által egy adott személy képes mások lelki építésére, gondozására és tanácsolására, s aminek az eredménye folyamatos lelki érés és krisztusi élet. Akik ezt az ajándékot kapták, azok vállalják azt a felelősséget, amely mások tanításával jár, útmutatást és felügyeletet biztosítanak Isten népének egy bizonyos csoportja számára, valamint saját életükkel példát mutatnak abban, hogy mit jelent Krisztus elkötelezett követőjének lenni. Személyes kapcsolataikban a bizalom és a biztonság légkörét teremtik meg, vezetik és védelmezik a rájuk bízottakat. R - Tanítás (1 Kor. 12,28; Róma 12,7; Efezus 4,11) Az az Istentől kapott adottság, amelynek segítségével valaki képes megérteni Isten Igéjét, elmagyarázni, és nem utolsó sorban segíteni annak alkalmazásában, aminek következtében a hallgatók még inkább hasonlítani fognak Krisztusra. Ennek az ajándéknak a birtokosai olyan igei igazságokat tárnak fel, amelyek még nagyobb engedelmességre biztatják hallgatóikat, s nem rejtik véka alá, hogy egy-egy ige milyen tetteket, cselekedeteket követel. Isten Igéjét annak teljességében hirdetik, s ennek megfelelően a változás, amit elvárnak, ugyancsak magas. Nagy figyelmet szentelnek a részleteknek, és ügyelnek a pontosságra. Képesek hosszasan készülni egy-egy alkalomra. N - Vezetés (Róma 12,8) G4291 προι στημι (proisztémi) 1) előre áll 2) vmi élén áll, vezet, irányít; védelmezően eléáll Isteni adottság a Tőle kapott látás továbbadására, mások motiválására és irányítására, hogy Isten akarata megvalósuljon. Akik ezt az ajándékot kapták, útmutatást adnak Isten népe vagy egy-egy konkrét szolgálat számára a jövőre nézve, arra biztatják munkatársaikat, hogy a lehető legtöbbet próbálják meg kihozni saját magukból, segítenek a többieknek átlátni az eseményeket, saját életükkel is példázzák a szolgálat alapvető értékeit, felelősséget vállalnak és képesek a különféle célok meghatározására, kitűzésére is. Mj: A szó követendő példalépet jelent. Olyan személyt, aki munkában viselkedésben, szolgálatban élenjár. Ennek a tevékenységnek az ismertetőjele a szorgalom. Ugyanezt a kifejezést használja Pál a püspöki, és diakónusi feltételek leírása esetén is;(1 Tim. 3:4-5,12: mindhárom esetben igazgatásnak fordítva). Jól látható, hogy csak olyan ember lehet egy gyülekezetben vezető, akinek erre karizmája van és az életvitele is ennek megfelelő. Akit megválasztanak de erre nincs karizmája, az több kárt tehet mint hasznot. Családi örökség nem lehet a szolgálat alapja. Példamutatónak kell lennie a szolgálatban a családi és polgári életben is. Tulajdonképpen minden kereszténynek ilyennek kell lennie, de ahhoz, hogy valaki vezető legyen karizma is szükséges. Három kifejezést használ az Úsz. A vezetői feladatra, pásztor, püspök vagy felvigyázó és vén vagy presbiter. Három különböző dolog de mégis egységet képviselnek. A vén a minősítést jelenti a pásztor tulajdonképpen a szolgálatot a felvigyázás, pedig a munka leírása. A Pét , és az Ap. Csel 20:17,28 pontosan ezekről tanít. (A vezetői és pásztori szolgálatokról még lesz szó a szolgálati ajándékoknál). A vezetői tisztségekről mindig többes számban van szó. Nincs diktatúra a gyülekezetben. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne egy, aki kiemelkedik a szó bibliai értelmében, ez Úsz.- modell. Mivel ez felelősségteljes szolgálat ezért a gyülekezeti tagoknak tisztelettel kell őket kezelni. 2. oldal

3 1 Thess. 5,12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket. 1 Tim. 5,17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. A Adminisztráció, Kormányzás (1 Kor. 12,28) G2941 κυβε ρνησις (kübernészisz) - vezetés, irányítás, kormányzás, révkalauzolás Istentől kapott képesség, mely által egy adott személy képes előre megtervezni és el is látni azokat a tennivalókat, amelyek egy szolgálat céljainak eléréséhez szükségesek. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, képesek konkrét stratégiát kidolgozni egy-egy adott cél megvalósítása érdekében, segítséget nyújtanak más szolgálattevőknek is, hogy munkájuk még eredményesebb legyen, szükség esetén rendet tudnak teremteni egy adott szervezet felépítésében, képesek egy adott cél megvalósítása érdekében kiosztani a feladatokat, irányítani az embereket, rangsorolni a tennivalókat, és előre megtervezni az eseményeket. Mj: A szó kormányost jelent, olyan személyt, aki a hajót biztosan tudja irányítani. Ezzel a kifejezéssel csak két helyet említ még az Úsz. Mindkettő a hajózással kapcsolatos. Mivel kevés dolog van róla írva, ezért az alapszóból lehet leginkább jellemezni ezt a karizmát. Vezetői ajándék ez szinte biztos, mert irányításról, kormányzásról van szó. Tapasztalt, érett ember, aki ismeri a veszélyeket, veszélyes helyeket és ok nélkül nem teszi ki a gyülekezet hajóját a veszélynek. Tapasztalata van az irányításban magabiztos, határozott. Egyes magyarázatok igazgatónak, valamilyen szolgálati terület vezetőjének is tekintik. Nem minden vezető rendelkezik ilyen karizmával, de hasznos, ha legalább egyvalakiben megvan. Ez nem emeli fel őt a többiek fölé, de tekintélyt adhat bizonyos döntések meghozatalakor. Felelősséggel felruházott ember, ahogy a kormányos felel a hajóért, a személyekért, hogy biztonságban megérkezzenek a célba. E - A lelkek (szellemek) megkülönböztetése (1 Kor. 12,10) G1253 δια κρισις (diakriszisz) 1) elválasztás, megkülönböztetés 2) döntés, ítélet 3) összekülönbözés, vita, viszály Azon Istentől kapott képesség, amely által valaki képes megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, megítélni a lelkeket, különbséget tenni a jó és a gonosz, a helyes és a helytelen között. Azok, akiknek ez az ajándék adatott, látják a különbséget a valódi és a hamis, a helyes és a helytelen dolgok között, meg tudják különböztetni az őszinte szándékot a mesterkéltségtől, azonnal észreveszik, ha valaki félre akar vezetni másokat, meg tudják állapítani, hogy valamit valóban Isten mondott-e, messziről kiszúrják a tanításbeli visszásságokat, a prófétai üzenetek vagy magyarázatok torzulásait, továbbá mindig megérzik a gonosz jelenlétét. F - Buzdítás (Róma 12,8) G3870 παρακαλε ω (parakaleó) 1) odahív, magához hív, meghív 2) felszólít, bátorít, buzdít 3) kér, könyörög; segítségül hív 4) megvigasztal Az az ajándék, amely által egy adott személy képes az igazságot úgy képviselni, hogy közben erősíti, bátorítja azokat, akik elcsüggedtek, vagy éppen megrendült a hitük. Akik ezt az ajándékot kapták Istentől, készségesen odaállnak a csüggedtek mellé, hogy erősítsék őket, másokat arra biztatnak, hogy bízzanak Isten ígéreteiben, megint másokat arra ösztönöznek, hogy a Bibliából tanultakat gyakorlatba ültetve merjenek 3. oldal

4 adott lépéseket megtenni, segítik társaikat a lelki növekedésben, Isten ígéreteire, és az Őbelé vetett bizalom fontosságára hívják fel társaik figyelmét. H - Hit (1 Kor. 12,9) G4102 πι στις (pisztisz) 1) bizalom 2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték 3) hit 4) hűség 5) megbízhatóság 6) hitelesség; hitel 7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés 8) megbízás; rábízott holmi, letét 9) oltalom; fennhatóság Az a képesség, amely révén egy adott személy képes hittel ráállni Isten ígéreteire, és szilárdan kitartani azon meggyőződése mellett, hogy Isten képes megtenni mindazt, amit megígért. Akiknek ez az ajándék adatott, rendíthetetlenül bíznak Isten ígéreteiben, és mindenki mást arra biztatnak, hogy kövessék a példájukat, tetteikkel is azt bizonyítják, hogy hisznek abban, hogy Isten legyőzi a nehézségeket, s eközben minden tettükből az Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett feltétlen bizalom sugárzik. Ők azok, akik akkor is kiállnak Krisztus mellett, ha a többiek meghátrálnak, és mindig Istenhez fordulnak kéréseikkel, mivel csakis az Ő gondoskodásában bíznak. I - Adakozás (Róma 12,8) G3330 μεταδι δωμι (metadidómi) - ad, megoszt, részesít vkit vmiből Az az Istentől kapott képesség, melynek birtokosa szívesen és örömmel járul hozzá anyagi és más segítséggel is az Úr munkájához. Akik ezt az ajándékot kapták, nem azt kérdezik: "Mennyi pénzt kellene adnom Istennek?" hanem ehelyett azt: "Mennyi pénzt fogok megtartani saját magamnak?" Ezek az emberek ügyesen bánnak a pénzzel, és készek akár alacsonyabb színvonalon élni azért, hogy még többet segíthessenek másoknak, önzetlen felajánlásaikkal támogatják a különféle szolgálatokat, s ezáltal Isten országának ügyét szolgálják, előteremtik a szükséges forrásokat azokhoz a dolgokhoz, amelyekre mások lelki növekedéséhez van szükség. Ők azok, akik szívesen, lelkesen adnak, s eközben bíznak Istenben, hogy az ő szükségeikről is gondoskodik. Előfordulhat az is, hogy ezek az emberek valami különleges adottsággal rendelkeznek éppen azért, hogy azzal még több pénzt kereshessenek, amit aztán Isten munkájában kamatoztathatnak. J - Gyámolítás, szolgálat ( diakónia )(1 Kor. 12,28, Róma 12,7) G1248 διακονι α (diakonia) 1) szolgálat; szolgáltatás, kötelességteljesítés (házimunka; anyagi jellegű segítségnyújtás 2) egyházi szolgálat 3) konkrétan diakónusi szolgálat Istentől kapott képesség, amely által valaki képes elvégezni olyan hétköznapi feladatokat, amelyekkel másokat tehermentesít, vagy éppen anyagilag támogat. Akik ezt az ajándékot kapták, szívesen szolgálnak a színfalak mögött, bárhol is van szükség a segítségükre, s ezzel mások szolgálatát segítik elő, észreveszik maguk körül azokat az apró dolgokat, amelyeket valakinek mindenképpen el kell végeznie, sőt, mi több: készségesen meg is teszik. Tudják, hogy Isten szemében kedves az, ha valaki ellátja ezeket a feladatokat, éppen ezért ezeket a teljesen hétköznapi feladatokat is szolgálatként értelmezik, s eközben örömmel tölti el őket az a tudat, hogy miközben ezt a szolgálatot végzik, másoknak így még több idejük és energiájuk marad a rájuk bízott szolgálatok végzésére. O - Irgalom, könyörület (Róma 12,8) G1653 ε λεε ω (eleeó) 1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül 2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül 4. oldal

5 Istentől kapott képesség, melynek birtokában az adott személy szívesen segít a szenvedőknek és rászorulóknak. Az ilyen emberek életében az együttérzés konkrét tettekben fejeződik ki. Akik ezt az ajándékot kapták, igyekeznek, ahol csak lehet, csökkenteni a szenvedők fájdalmát, figyelmük kiterjed a magányos és elhagyatott emberekre is, szeretettel, irgalommal és mégis tisztelettel fordulnak azokhoz, akik nehéz helyzetbe kerültek, vagy éppen súlyos krízist élnek át. Ők azok, akik nehéz vagy éppen egyenesen visszataszító körülmények közepette is szívesen szolgálnak, s adott esetben készek felemelni szavukat a társadalmi elnyomás ellen is. K - Vendégszeretet (1 Péter 4,9; Róma 12,13) G5382 φιλο ξενος (philoxenosz) - vendégszerető, vendégszeretetet gyakorló Az az Istentől kapott készség, amely birtokában egyesek készek másokról úgy is gondoskodni, hogy megosztják velük lakásukat, ételt és barátságos környezetet biztosítanak számukra. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan légkör kialakítására képesek, ahol az emberek értékesnek, fontosnak érzik magukat. Ha soha nem látott személyekkel találkoznak is, körükben nagyon hamar otthon fogják érezni magukat. Olyan, biztonságot árasztó és kényelmes atmoszférát teremtenek, ahol bensőséges kapcsolatok alakulhatnak ki, és többek között ez is a céljuk. Segítenek az idegeneknek otthonra találni az ismeretlenben is. L - Közbenjárás, könyörgés (1 Tim. 2,1-2(5)) G1162 δε ησις (deészisz) 1) szükség 2) kérelem, kérés 3) ima Isteni adottság, melynek birtokában valaki képes másokért (vagy akár mások nevében) folyamatosan huzamosabb ideig imádkozni, s ennek gyakran kézzelfogható eredménye is van. Akiket Isten ezzel a képességgel ruház fel, azok szinte égnek a vágytól, hogy másokért vagy egy-egy fontosabb ügyért imádkozhassanak. Tisztában vannak a körülöttük dúló lelki küzdelemmel, és ennek tudatában imádkoznak minden nap, s közben végig szilárdan hisznek abban, hogy Isten válaszol az imádságaikra. Mindig a Szent Lélek vezetése szerint imádkoznak, akár értik, mi Isten terve, akár nem. Erővel és hatalommal szállnak síkra imában mások védelméért és szolgálatra való készségéért. S - A bölcsesség igéje (1 Kor. 12,8) G4678 σοφι α (szophia) - bölcsesség Istenadta képesség, mely képesé teszi birtokosát a lelki igazságok olyan alkalmazására, amelynek következtében egy-egy adott helyzetben másoknak segíthetnek. Akik ezt az ajándékot kapták, a döntések meghozatala során az (előre talán nem is látható) lehetséges következményekre összpontosítanak, világosan látják, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek, konfliktusokkal terhelt és zavaros helyzetekben Istentől kapott megoldásokkal szolgálnak, figyelnek a Lélek hangjára, amikor egy bizonyos helyzetben Isten akaratának megismerésére van szükség, s az igei igazságokat konkrét és gyakorlati módon alkalmazzák. M - Az ismeret igéje (1 Kor. 12,8) G1108 γνω σις (gnószisz) 1) ismeret 2) tudás 3) megismeré Az az Istentől kapott képesség, amely által valaki képes isteni kinyilatkoztatás vagy a Szentírás tanulmányozása nyomán felismert igazságok ismertetésére. Akiket ezzel az ajándékkal látott el Isten, azok olyan dolgokra jönnek rá, amelyek segítségével még jobban szolgálhatják a gyülekezetet, folyamatosan tanulmányozzák a Bibliát, hogy még több dolgot megérthessenek, időnként olyan dolgokat értenek meg, amelyek természetes módon nem magyarázhatók meg, olykor szokatlan éleslátásról tesznek bizonyságot, amely segítségül van a gyülekezet számára, s észrevételeiket, meglátásaikat képesek olyan formába önteni, hogy azok mások tanítására és gyakorlati célokra is felhasználhatók legyenek. 5. oldal

6 C - Ezermester (Mózes második könyve 31,3-5) Az az Istentől kapott képesség, amelynek segítségével valaki képes olyan tárgyakat, eszközöket készíteni ill. tervezni, amelyek később sikerrel alkalmazhatók a szolgálat során. Ide tartoznak azok a személyek, akik szívesen dolgoznak fával, textillel, festékkel, fémmel, üveggel és más anyagokkal, akik munkája nyomán munkatársaik szolgálata még hatékonyabbá válik, akik szívesen koszolják össze a kezüket mások érdekében, és kézzelfogható segítséget nyújtanak egy-egy szolgálatnak, és értenek különféle szerszámok használatához. D - Kreatív kommunikáció Az az Istentől származó képesség, amely által egy adott személy képes Isten üzenetét különféle művészi területeken keresztül közvetíteni. Akik ezt az ajándékot kapták, képesek különféle művészeti csatornákon keresztül Isten üzenetét továbbítani a többiek felé, készek alkotókészségüket olyan területeken is kamatoztatni, mint például színdarab- és versírás, képzőművészeti alkotások, zene vagy tánc. Ezek a személyek kreativitásukkal felkeltik az emberek érdeklődését, s ezzel figyelmüket Krisztus üzenetére irányítják. Ők azok, akik a különféle művészeti alkotásaikon keresztül tovább formálják az emberek Istenről alkotott képét, s olykor teljesen szokatlan, újszerű formában továbbítják az Úr üzenetét. Nyelveken szólás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Isteni adottság, melynek birtokosa képes olyan nyelven beszélni, imádkozni, vagy éppen Istent dicsérni, amelyet ő maga sem ért. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan alkalmi üzenetek átvételére képesek, amelyek a magyarázat ajándéka segítségével válnak érthetővé Krisztus Teste számára. Ezek a személyek (a magyarázat segítségével) a Szent Lélek olyan üzeneteit tolmácsolhatják más hívőknek, amely építi őket, Isten szavát adhatják tovább a gyülekezetben, olyan nyelven beszélnek, amit sohasem tanultak, és saját maguk sem értenek, az Urat olyan szavakkal dicsérik, amelyek túlságosan mélyek az értelemnek, s mindeközben az Istennel átélt mély, intim közösség tovább buzdítja őket mások szolgálatára és építésére. A nyelveken szólás magyarázata (1 Kor. 12,10) Isteni képesség, amely által valaki képes értelmezni a gyülekezet számára egy olyan személy üzenetét, aki nyelveken szól. Akiket ezzel ajándékozott meg Isten, azok, ha valaki nyelveken szól, képesek értelmes szavakkal elmondani, hogy az illető mit is mondott, Istent dicsőítik, és az Ő erejével végzik ezt a különös szolgálatot, s Krisztus Testét építik azzal, hogy adott esetben egy éppen aktuális üzenetet tolmácsolnak a gyülekezetnek. Ezek a személyek képesek arra, hogy olyan nyelveket értsenek meg, amelyeket sohasem tanultak, és az azon elhangzott üzenetet továbbítsák más keresztyéneknek. Előfordul az is, hogy ezek a személyek prófétai üzenetet közvetítenek a gyülekezetnek, ha az adott nyelveken szólás olyan. Gyógyítás (1 Kor. 12,9; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség az emberek egészségének helyreállítására. Akik ezt az ajándékot kapták, azoknak az életében nagyon is kézzelfogható módon nyilvánul meg Isten ereje és hatalma: szolgálatuk nyomán betegek gyógyulnak meg, ami adott esetben egy-egy Istentől jövő üzenet bizonyítékaként is szolgálhat. Magára a gyógyításra úgy tekintenek, mint a bibliai igazságok világossá tételének eszközére, amelynek nyomán Isten dicsőül meg. Az ilyen személyek imádsága, érintése vagy szavai csodálatos módon gyógyulást hoznak a betegeknek. Csodatevő erők (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség, mely révén egy adott személy képes Isten üzenetét csodákkal is alátámasztani, amelyek Őt magasztalják. Akiknek ez az ajándék adatott, Isten Igéjét hirdetik és adott esetben jelekkel és csodákkal is képesek annak valódiságát és igazságát bizonyítani, szilárdan hisznek Isten hűségében és abban, hogy ha Ő úgy akarja, nyilvánvalóvá teheti jelenlétét. Ők azok, akik Jézus Krisztus üzenetét erővel és hatalommal hirdetik, egyedül Istent tekintik a kezük nyomán történt jelek és csodák szerzőjének, s ezért csakis Őt magasztalják. Krisztust képviselik ebben a világban, és ajándékukkal is azt a célt akarják elérni, hogy minél többen kerüljenek élő, személyes kapcsolatba Ővele. 1Pét 4:10-11:Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 6. oldal

7 kegyelmének jó sáfárai:ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7. oldal

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA DIRICZI TIBOR A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A MODERN GYÜLEKEZETEKBEN 1 ingyenes példány pénzért nem árusítható Kiadja: Diriczi Tibor 6917 Nagyér, Damjanich u. 49 berea14@freemail.hu 2 A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A Biblia

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Mark Driscoll: Lelki ajándékok 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát.

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. 2013. NOVEMBER Kedves olvasó, kedves érdeklődő! Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. November 11-e minden évben fontos nap szervezetünk számára, ez ugyanis a Wycliffe

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben