Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12"

Átírás

1 Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12 Talentum: Nem azonos a kegyelmi ajándékkal. Velünk született képességet jelent. Ezzel minden ember rendelkezik. Születésünk óta hordozzuk magunkban. Isten az emberiség használatára adja. Bizonyos esetekben hasznára lehet a karizmáknak. A Szentlélek által felkenve építésre valók lehetnek (pl. prófétai ihlet és a hangszeres tudás). Karizmák-kegyelmi ajándékok: A görög szó a khariszma ill. khariszmata. Kegyelemből fakadó ajándékot jelent. Érdemtelenül kapjuk, ezért kell alázattal használni és működtetni. Az alapszó jelentése öröm. Isten ingyenes ajándéka, amelyet a Szent Szellem oszt szét a Krisztus testében. Nem testi születésünkkor kapjuk, mint a talentumot, hanem az újjászületés révén kerülünk vele kapcsolatba. Végleges ajándék, amely állandóan jelen van az életében. Legalább egy karizmával mindenki rendelkezik. Engedelmesség: G5218 υ πακοη (hüpakoé): - ráhallgatás, engedelmesség <- G5219-ből G5219 υ πακου ω (hüpakúó) 1) meghallgat, figyel 2) válaszol 3) bebocsát 4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad 5) alkalmazkodik G5292 υ ποταγη (hüpotagé): - alárendelés; engedelmesség (2Kor 9:13) Az engedelmesség előbbre való mint az, hogy pontosan tudjam milyen kegyelmi ajándékot kaptam. A Szentlélek, amikor Krisztus elhívását megérteti velünk, és ennek mi engedünk felszerel bennünket az adott szolgálathoz szükséges kegyelmi ajándékkal. Éppen ezért nem találunk a Bibliában egy-egy teljes felsorolást az ajándékokról. Ajándékok különbözősége: Az ajándékok különbözőségéből fakadóan lehetnek feszültségek a gyülekezetben. Az ajándékok különbözőségéből és abból, hogy nem mindenki kap minden ajándékot az egymásrautaltságunkat szükséges felfedezni. (pl. pásztor-evangélista tanmese, ill. a húsleves evés példája). Az ajándék használata az építést hivatott szolgálni szeretetben. Szentszellem keresztség és Szentszellemmel való betöltekezés: megtérés, újjászületés, betöltekezés (Ef 5:18) B - Apostolság (1 Kor. 12,28; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek segítségével valaki új gyülekezetek vagy szolgálatok alapítására és további irányítására képes. Akik rendelkeznek ezzel az ajándékkal, újabb és újabb gyülekezeteket és szolgálatokat indítanak, könnyen feltalálják magukat az idegen helyzetekben, hatékonyan szolgálnak más országok vagy térségek lakói között, vállalják annak a felelősségét, hogy akár több gyülekezet vagy szolgálat munkáját is felügyeljék, és tanújelét adják annak, hogy világosan látják az Egyház küldetését. P - Prófétálás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28; Róma 12,6; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség az igazság megítélésére és megfelelő módon való feltárására, aminek - közvetlen vagy közvetett - célja a tanítás, feddés, dorgálás vagy építés. Akiknek Isten ezt az ajándékot adta, képesek felismerni a mások életében rejtőző bűnt vagy hazugságot, és olyan módon feltárni azokat, hogy a végeredmény megtérés és kibékülés legyen. Ezeknek a személyeknek jó időben mondott szavai bátorságot, megtérést és lelki növekedést hoznak, látják azokat a dolgokat, amelyeket mások gyakran figyelmen kívül hagynak és igyekeznek rámutatni is azokra, s egyúttal figyelmeztetnek is Isten - azonnali vagy később 1. oldal

2 bekövetkező - ítéletére, ha az igazság megismerését nem követi megtérés. Azok a tapasztalatok, amelyeket Isten oldalán szereznek, képessé teszik őket arra, hogy úgy érezzenek és gondolkodjanak bizonyos dolgok felől, mint Isten. G - Evangélizáció (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek birtokában valaki képes úgy továbbítani az evangélium üzenetét a nem hívők felé, hogy azok hittel elfogadják, és elindulnak a tanítványság útján. Akiknek ez az ajándék adatott, képesek Krisztus örömüzenetét világosan és meggyőződéssel hirdetni, gyakran keresik is a lehetőséget arra, hogy nem hívőkkel lelki dolgokról beszélgessenek, hitre és Krisztus elkötelezett szolgálatára ösztökélik azokat, akik még nem hisznek. Képesek megtalálni az evangélium és az adott személyek szükségletei közötti kapcsokat, és szívesen építenek ki mély kapcsolatokat nem hívőkkel. Q - Pásztorolás (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, amely által egy adott személy képes mások lelki építésére, gondozására és tanácsolására, s aminek az eredménye folyamatos lelki érés és krisztusi élet. Akik ezt az ajándékot kapták, azok vállalják azt a felelősséget, amely mások tanításával jár, útmutatást és felügyeletet biztosítanak Isten népének egy bizonyos csoportja számára, valamint saját életükkel példát mutatnak abban, hogy mit jelent Krisztus elkötelezett követőjének lenni. Személyes kapcsolataikban a bizalom és a biztonság légkörét teremtik meg, vezetik és védelmezik a rájuk bízottakat. R - Tanítás (1 Kor. 12,28; Róma 12,7; Efezus 4,11) Az az Istentől kapott adottság, amelynek segítségével valaki képes megérteni Isten Igéjét, elmagyarázni, és nem utolsó sorban segíteni annak alkalmazásában, aminek következtében a hallgatók még inkább hasonlítani fognak Krisztusra. Ennek az ajándéknak a birtokosai olyan igei igazságokat tárnak fel, amelyek még nagyobb engedelmességre biztatják hallgatóikat, s nem rejtik véka alá, hogy egy-egy ige milyen tetteket, cselekedeteket követel. Isten Igéjét annak teljességében hirdetik, s ennek megfelelően a változás, amit elvárnak, ugyancsak magas. Nagy figyelmet szentelnek a részleteknek, és ügyelnek a pontosságra. Képesek hosszasan készülni egy-egy alkalomra. N - Vezetés (Róma 12,8) G4291 προι στημι (proisztémi) 1) előre áll 2) vmi élén áll, vezet, irányít; védelmezően eléáll Isteni adottság a Tőle kapott látás továbbadására, mások motiválására és irányítására, hogy Isten akarata megvalósuljon. Akik ezt az ajándékot kapták, útmutatást adnak Isten népe vagy egy-egy konkrét szolgálat számára a jövőre nézve, arra biztatják munkatársaikat, hogy a lehető legtöbbet próbálják meg kihozni saját magukból, segítenek a többieknek átlátni az eseményeket, saját életükkel is példázzák a szolgálat alapvető értékeit, felelősséget vállalnak és képesek a különféle célok meghatározására, kitűzésére is. Mj: A szó követendő példalépet jelent. Olyan személyt, aki munkában viselkedésben, szolgálatban élenjár. Ennek a tevékenységnek az ismertetőjele a szorgalom. Ugyanezt a kifejezést használja Pál a püspöki, és diakónusi feltételek leírása esetén is;(1 Tim. 3:4-5,12: mindhárom esetben igazgatásnak fordítva). Jól látható, hogy csak olyan ember lehet egy gyülekezetben vezető, akinek erre karizmája van és az életvitele is ennek megfelelő. Akit megválasztanak de erre nincs karizmája, az több kárt tehet mint hasznot. Családi örökség nem lehet a szolgálat alapja. Példamutatónak kell lennie a szolgálatban a családi és polgári életben is. Tulajdonképpen minden kereszténynek ilyennek kell lennie, de ahhoz, hogy valaki vezető legyen karizma is szükséges. Három kifejezést használ az Úsz. A vezetői feladatra, pásztor, püspök vagy felvigyázó és vén vagy presbiter. Három különböző dolog de mégis egységet képviselnek. A vén a minősítést jelenti a pásztor tulajdonképpen a szolgálatot a felvigyázás, pedig a munka leírása. A Pét , és az Ap. Csel 20:17,28 pontosan ezekről tanít. (A vezetői és pásztori szolgálatokról még lesz szó a szolgálati ajándékoknál). A vezetői tisztségekről mindig többes számban van szó. Nincs diktatúra a gyülekezetben. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne egy, aki kiemelkedik a szó bibliai értelmében, ez Úsz.- modell. Mivel ez felelősségteljes szolgálat ezért a gyülekezeti tagoknak tisztelettel kell őket kezelni. 2. oldal

3 1 Thess. 5,12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket. 1 Tim. 5,17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. A Adminisztráció, Kormányzás (1 Kor. 12,28) G2941 κυβε ρνησις (kübernészisz) - vezetés, irányítás, kormányzás, révkalauzolás Istentől kapott képesség, mely által egy adott személy képes előre megtervezni és el is látni azokat a tennivalókat, amelyek egy szolgálat céljainak eléréséhez szükségesek. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, képesek konkrét stratégiát kidolgozni egy-egy adott cél megvalósítása érdekében, segítséget nyújtanak más szolgálattevőknek is, hogy munkájuk még eredményesebb legyen, szükség esetén rendet tudnak teremteni egy adott szervezet felépítésében, képesek egy adott cél megvalósítása érdekében kiosztani a feladatokat, irányítani az embereket, rangsorolni a tennivalókat, és előre megtervezni az eseményeket. Mj: A szó kormányost jelent, olyan személyt, aki a hajót biztosan tudja irányítani. Ezzel a kifejezéssel csak két helyet említ még az Úsz. Mindkettő a hajózással kapcsolatos. Mivel kevés dolog van róla írva, ezért az alapszóból lehet leginkább jellemezni ezt a karizmát. Vezetői ajándék ez szinte biztos, mert irányításról, kormányzásról van szó. Tapasztalt, érett ember, aki ismeri a veszélyeket, veszélyes helyeket és ok nélkül nem teszi ki a gyülekezet hajóját a veszélynek. Tapasztalata van az irányításban magabiztos, határozott. Egyes magyarázatok igazgatónak, valamilyen szolgálati terület vezetőjének is tekintik. Nem minden vezető rendelkezik ilyen karizmával, de hasznos, ha legalább egyvalakiben megvan. Ez nem emeli fel őt a többiek fölé, de tekintélyt adhat bizonyos döntések meghozatalakor. Felelősséggel felruházott ember, ahogy a kormányos felel a hajóért, a személyekért, hogy biztonságban megérkezzenek a célba. E - A lelkek (szellemek) megkülönböztetése (1 Kor. 12,10) G1253 δια κρισις (diakriszisz) 1) elválasztás, megkülönböztetés 2) döntés, ítélet 3) összekülönbözés, vita, viszály Azon Istentől kapott képesség, amely által valaki képes megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, megítélni a lelkeket, különbséget tenni a jó és a gonosz, a helyes és a helytelen között. Azok, akiknek ez az ajándék adatott, látják a különbséget a valódi és a hamis, a helyes és a helytelen dolgok között, meg tudják különböztetni az őszinte szándékot a mesterkéltségtől, azonnal észreveszik, ha valaki félre akar vezetni másokat, meg tudják állapítani, hogy valamit valóban Isten mondott-e, messziről kiszúrják a tanításbeli visszásságokat, a prófétai üzenetek vagy magyarázatok torzulásait, továbbá mindig megérzik a gonosz jelenlétét. F - Buzdítás (Róma 12,8) G3870 παρακαλε ω (parakaleó) 1) odahív, magához hív, meghív 2) felszólít, bátorít, buzdít 3) kér, könyörög; segítségül hív 4) megvigasztal Az az ajándék, amely által egy adott személy képes az igazságot úgy képviselni, hogy közben erősíti, bátorítja azokat, akik elcsüggedtek, vagy éppen megrendült a hitük. Akik ezt az ajándékot kapták Istentől, készségesen odaállnak a csüggedtek mellé, hogy erősítsék őket, másokat arra biztatnak, hogy bízzanak Isten ígéreteiben, megint másokat arra ösztönöznek, hogy a Bibliából tanultakat gyakorlatba ültetve merjenek 3. oldal

4 adott lépéseket megtenni, segítik társaikat a lelki növekedésben, Isten ígéreteire, és az Őbelé vetett bizalom fontosságára hívják fel társaik figyelmét. H - Hit (1 Kor. 12,9) G4102 πι στις (pisztisz) 1) bizalom 2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték 3) hit 4) hűség 5) megbízhatóság 6) hitelesség; hitel 7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés 8) megbízás; rábízott holmi, letét 9) oltalom; fennhatóság Az a képesség, amely révén egy adott személy képes hittel ráállni Isten ígéreteire, és szilárdan kitartani azon meggyőződése mellett, hogy Isten képes megtenni mindazt, amit megígért. Akiknek ez az ajándék adatott, rendíthetetlenül bíznak Isten ígéreteiben, és mindenki mást arra biztatnak, hogy kövessék a példájukat, tetteikkel is azt bizonyítják, hogy hisznek abban, hogy Isten legyőzi a nehézségeket, s eközben minden tettükből az Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett feltétlen bizalom sugárzik. Ők azok, akik akkor is kiállnak Krisztus mellett, ha a többiek meghátrálnak, és mindig Istenhez fordulnak kéréseikkel, mivel csakis az Ő gondoskodásában bíznak. I - Adakozás (Róma 12,8) G3330 μεταδι δωμι (metadidómi) - ad, megoszt, részesít vkit vmiből Az az Istentől kapott képesség, melynek birtokosa szívesen és örömmel járul hozzá anyagi és más segítséggel is az Úr munkájához. Akik ezt az ajándékot kapták, nem azt kérdezik: "Mennyi pénzt kellene adnom Istennek?" hanem ehelyett azt: "Mennyi pénzt fogok megtartani saját magamnak?" Ezek az emberek ügyesen bánnak a pénzzel, és készek akár alacsonyabb színvonalon élni azért, hogy még többet segíthessenek másoknak, önzetlen felajánlásaikkal támogatják a különféle szolgálatokat, s ezáltal Isten országának ügyét szolgálják, előteremtik a szükséges forrásokat azokhoz a dolgokhoz, amelyekre mások lelki növekedéséhez van szükség. Ők azok, akik szívesen, lelkesen adnak, s eközben bíznak Istenben, hogy az ő szükségeikről is gondoskodik. Előfordulhat az is, hogy ezek az emberek valami különleges adottsággal rendelkeznek éppen azért, hogy azzal még több pénzt kereshessenek, amit aztán Isten munkájában kamatoztathatnak. J - Gyámolítás, szolgálat ( diakónia )(1 Kor. 12,28, Róma 12,7) G1248 διακονι α (diakonia) 1) szolgálat; szolgáltatás, kötelességteljesítés (házimunka; anyagi jellegű segítségnyújtás 2) egyházi szolgálat 3) konkrétan diakónusi szolgálat Istentől kapott képesség, amely által valaki képes elvégezni olyan hétköznapi feladatokat, amelyekkel másokat tehermentesít, vagy éppen anyagilag támogat. Akik ezt az ajándékot kapták, szívesen szolgálnak a színfalak mögött, bárhol is van szükség a segítségükre, s ezzel mások szolgálatát segítik elő, észreveszik maguk körül azokat az apró dolgokat, amelyeket valakinek mindenképpen el kell végeznie, sőt, mi több: készségesen meg is teszik. Tudják, hogy Isten szemében kedves az, ha valaki ellátja ezeket a feladatokat, éppen ezért ezeket a teljesen hétköznapi feladatokat is szolgálatként értelmezik, s eközben örömmel tölti el őket az a tudat, hogy miközben ezt a szolgálatot végzik, másoknak így még több idejük és energiájuk marad a rájuk bízott szolgálatok végzésére. O - Irgalom, könyörület (Róma 12,8) G1653 ε λεε ω (eleeó) 1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül 2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül 4. oldal

5 Istentől kapott képesség, melynek birtokában az adott személy szívesen segít a szenvedőknek és rászorulóknak. Az ilyen emberek életében az együttérzés konkrét tettekben fejeződik ki. Akik ezt az ajándékot kapták, igyekeznek, ahol csak lehet, csökkenteni a szenvedők fájdalmát, figyelmük kiterjed a magányos és elhagyatott emberekre is, szeretettel, irgalommal és mégis tisztelettel fordulnak azokhoz, akik nehéz helyzetbe kerültek, vagy éppen súlyos krízist élnek át. Ők azok, akik nehéz vagy éppen egyenesen visszataszító körülmények közepette is szívesen szolgálnak, s adott esetben készek felemelni szavukat a társadalmi elnyomás ellen is. K - Vendégszeretet (1 Péter 4,9; Róma 12,13) G5382 φιλο ξενος (philoxenosz) - vendégszerető, vendégszeretetet gyakorló Az az Istentől kapott készség, amely birtokában egyesek készek másokról úgy is gondoskodni, hogy megosztják velük lakásukat, ételt és barátságos környezetet biztosítanak számukra. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan légkör kialakítására képesek, ahol az emberek értékesnek, fontosnak érzik magukat. Ha soha nem látott személyekkel találkoznak is, körükben nagyon hamar otthon fogják érezni magukat. Olyan, biztonságot árasztó és kényelmes atmoszférát teremtenek, ahol bensőséges kapcsolatok alakulhatnak ki, és többek között ez is a céljuk. Segítenek az idegeneknek otthonra találni az ismeretlenben is. L - Közbenjárás, könyörgés (1 Tim. 2,1-2(5)) G1162 δε ησις (deészisz) 1) szükség 2) kérelem, kérés 3) ima Isteni adottság, melynek birtokában valaki képes másokért (vagy akár mások nevében) folyamatosan huzamosabb ideig imádkozni, s ennek gyakran kézzelfogható eredménye is van. Akiket Isten ezzel a képességgel ruház fel, azok szinte égnek a vágytól, hogy másokért vagy egy-egy fontosabb ügyért imádkozhassanak. Tisztában vannak a körülöttük dúló lelki küzdelemmel, és ennek tudatában imádkoznak minden nap, s közben végig szilárdan hisznek abban, hogy Isten válaszol az imádságaikra. Mindig a Szent Lélek vezetése szerint imádkoznak, akár értik, mi Isten terve, akár nem. Erővel és hatalommal szállnak síkra imában mások védelméért és szolgálatra való készségéért. S - A bölcsesség igéje (1 Kor. 12,8) G4678 σοφι α (szophia) - bölcsesség Istenadta képesség, mely képesé teszi birtokosát a lelki igazságok olyan alkalmazására, amelynek következtében egy-egy adott helyzetben másoknak segíthetnek. Akik ezt az ajándékot kapták, a döntések meghozatala során az (előre talán nem is látható) lehetséges következményekre összpontosítanak, világosan látják, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek, konfliktusokkal terhelt és zavaros helyzetekben Istentől kapott megoldásokkal szolgálnak, figyelnek a Lélek hangjára, amikor egy bizonyos helyzetben Isten akaratának megismerésére van szükség, s az igei igazságokat konkrét és gyakorlati módon alkalmazzák. M - Az ismeret igéje (1 Kor. 12,8) G1108 γνω σις (gnószisz) 1) ismeret 2) tudás 3) megismeré Az az Istentől kapott képesség, amely által valaki képes isteni kinyilatkoztatás vagy a Szentírás tanulmányozása nyomán felismert igazságok ismertetésére. Akiket ezzel az ajándékkal látott el Isten, azok olyan dolgokra jönnek rá, amelyek segítségével még jobban szolgálhatják a gyülekezetet, folyamatosan tanulmányozzák a Bibliát, hogy még több dolgot megérthessenek, időnként olyan dolgokat értenek meg, amelyek természetes módon nem magyarázhatók meg, olykor szokatlan éleslátásról tesznek bizonyságot, amely segítségül van a gyülekezet számára, s észrevételeiket, meglátásaikat képesek olyan formába önteni, hogy azok mások tanítására és gyakorlati célokra is felhasználhatók legyenek. 5. oldal

6 C - Ezermester (Mózes második könyve 31,3-5) Az az Istentől kapott képesség, amelynek segítségével valaki képes olyan tárgyakat, eszközöket készíteni ill. tervezni, amelyek később sikerrel alkalmazhatók a szolgálat során. Ide tartoznak azok a személyek, akik szívesen dolgoznak fával, textillel, festékkel, fémmel, üveggel és más anyagokkal, akik munkája nyomán munkatársaik szolgálata még hatékonyabbá válik, akik szívesen koszolják össze a kezüket mások érdekében, és kézzelfogható segítséget nyújtanak egy-egy szolgálatnak, és értenek különféle szerszámok használatához. D - Kreatív kommunikáció Az az Istentől származó képesség, amely által egy adott személy képes Isten üzenetét különféle művészi területeken keresztül közvetíteni. Akik ezt az ajándékot kapták, képesek különféle művészeti csatornákon keresztül Isten üzenetét továbbítani a többiek felé, készek alkotókészségüket olyan területeken is kamatoztatni, mint például színdarab- és versírás, képzőművészeti alkotások, zene vagy tánc. Ezek a személyek kreativitásukkal felkeltik az emberek érdeklődését, s ezzel figyelmüket Krisztus üzenetére irányítják. Ők azok, akik a különféle művészeti alkotásaikon keresztül tovább formálják az emberek Istenről alkotott képét, s olykor teljesen szokatlan, újszerű formában továbbítják az Úr üzenetét. Nyelveken szólás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Isteni adottság, melynek birtokosa képes olyan nyelven beszélni, imádkozni, vagy éppen Istent dicsérni, amelyet ő maga sem ért. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan alkalmi üzenetek átvételére képesek, amelyek a magyarázat ajándéka segítségével válnak érthetővé Krisztus Teste számára. Ezek a személyek (a magyarázat segítségével) a Szent Lélek olyan üzeneteit tolmácsolhatják más hívőknek, amely építi őket, Isten szavát adhatják tovább a gyülekezetben, olyan nyelven beszélnek, amit sohasem tanultak, és saját maguk sem értenek, az Urat olyan szavakkal dicsérik, amelyek túlságosan mélyek az értelemnek, s mindeközben az Istennel átélt mély, intim közösség tovább buzdítja őket mások szolgálatára és építésére. A nyelveken szólás magyarázata (1 Kor. 12,10) Isteni képesség, amely által valaki képes értelmezni a gyülekezet számára egy olyan személy üzenetét, aki nyelveken szól. Akiket ezzel ajándékozott meg Isten, azok, ha valaki nyelveken szól, képesek értelmes szavakkal elmondani, hogy az illető mit is mondott, Istent dicsőítik, és az Ő erejével végzik ezt a különös szolgálatot, s Krisztus Testét építik azzal, hogy adott esetben egy éppen aktuális üzenetet tolmácsolnak a gyülekezetnek. Ezek a személyek képesek arra, hogy olyan nyelveket értsenek meg, amelyeket sohasem tanultak, és az azon elhangzott üzenetet továbbítsák más keresztyéneknek. Előfordul az is, hogy ezek a személyek prófétai üzenetet közvetítenek a gyülekezetnek, ha az adott nyelveken szólás olyan. Gyógyítás (1 Kor. 12,9; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség az emberek egészségének helyreállítására. Akik ezt az ajándékot kapták, azoknak az életében nagyon is kézzelfogható módon nyilvánul meg Isten ereje és hatalma: szolgálatuk nyomán betegek gyógyulnak meg, ami adott esetben egy-egy Istentől jövő üzenet bizonyítékaként is szolgálhat. Magára a gyógyításra úgy tekintenek, mint a bibliai igazságok világossá tételének eszközére, amelynek nyomán Isten dicsőül meg. Az ilyen személyek imádsága, érintése vagy szavai csodálatos módon gyógyulást hoznak a betegeknek. Csodatevő erők (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség, mely révén egy adott személy képes Isten üzenetét csodákkal is alátámasztani, amelyek Őt magasztalják. Akiknek ez az ajándék adatott, Isten Igéjét hirdetik és adott esetben jelekkel és csodákkal is képesek annak valódiságát és igazságát bizonyítani, szilárdan hisznek Isten hűségében és abban, hogy ha Ő úgy akarja, nyilvánvalóvá teheti jelenlétét. Ők azok, akik Jézus Krisztus üzenetét erővel és hatalommal hirdetik, egyedül Istent tekintik a kezük nyomán történt jelek és csodák szerzőjének, s ezért csakis Őt magasztalják. Krisztust képviselik ebben a világban, és ajándékukkal is azt a célt akarják elérni, hogy minél többen kerüljenek élő, személyes kapcsolatba Ővele. 1Pét 4:10-11:Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 6. oldal

7 kegyelmének jó sáfárai:ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7. oldal

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Szentlélek és a Lélek ajándékai

A Szentlélek és a Lélek ajándékai 8. tanulmány Február 18 24. A Szentlélek és a Lélek ajándékai SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 12:3-8; 1Korinthus 12:4-7, 11; 12:14-31; Efezus 4:7; 1János 4:1-3 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

6. évfolyam. Isten-én témakör

6. évfolyam. Isten-én témakör 6. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör Világvallások,

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA DIRICZI TIBOR A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A MODERN GYÜLEKEZETEKBEN 1 ingyenes példány pénzért nem árusítható Kiadja: Diriczi Tibor 6917 Nagyér, Damjanich u. 49 berea14@freemail.hu 2 A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A Biblia

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Mark Driscoll: Lelki ajándékok 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben