Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12"

Átírás

1 Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12 Talentum: Nem azonos a kegyelmi ajándékkal. Velünk született képességet jelent. Ezzel minden ember rendelkezik. Születésünk óta hordozzuk magunkban. Isten az emberiség használatára adja. Bizonyos esetekben hasznára lehet a karizmáknak. A Szentlélek által felkenve építésre valók lehetnek (pl. prófétai ihlet és a hangszeres tudás). Karizmák-kegyelmi ajándékok: A görög szó a khariszma ill. khariszmata. Kegyelemből fakadó ajándékot jelent. Érdemtelenül kapjuk, ezért kell alázattal használni és működtetni. Az alapszó jelentése öröm. Isten ingyenes ajándéka, amelyet a Szent Szellem oszt szét a Krisztus testében. Nem testi születésünkkor kapjuk, mint a talentumot, hanem az újjászületés révén kerülünk vele kapcsolatba. Végleges ajándék, amely állandóan jelen van az életében. Legalább egy karizmával mindenki rendelkezik. Engedelmesség: G5218 υ πακοη (hüpakoé): - ráhallgatás, engedelmesség <- G5219-ből G5219 υ πακου ω (hüpakúó) 1) meghallgat, figyel 2) válaszol 3) bebocsát 4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad 5) alkalmazkodik G5292 υ ποταγη (hüpotagé): - alárendelés; engedelmesség (2Kor 9:13) Az engedelmesség előbbre való mint az, hogy pontosan tudjam milyen kegyelmi ajándékot kaptam. A Szentlélek, amikor Krisztus elhívását megérteti velünk, és ennek mi engedünk felszerel bennünket az adott szolgálathoz szükséges kegyelmi ajándékkal. Éppen ezért nem találunk a Bibliában egy-egy teljes felsorolást az ajándékokról. Ajándékok különbözősége: Az ajándékok különbözőségéből fakadóan lehetnek feszültségek a gyülekezetben. Az ajándékok különbözőségéből és abból, hogy nem mindenki kap minden ajándékot az egymásrautaltságunkat szükséges felfedezni. (pl. pásztor-evangélista tanmese, ill. a húsleves evés példája). Az ajándék használata az építést hivatott szolgálni szeretetben. Szentszellem keresztség és Szentszellemmel való betöltekezés: megtérés, újjászületés, betöltekezés (Ef 5:18) B - Apostolság (1 Kor. 12,28; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek segítségével valaki új gyülekezetek vagy szolgálatok alapítására és további irányítására képes. Akik rendelkeznek ezzel az ajándékkal, újabb és újabb gyülekezeteket és szolgálatokat indítanak, könnyen feltalálják magukat az idegen helyzetekben, hatékonyan szolgálnak más országok vagy térségek lakói között, vállalják annak a felelősségét, hogy akár több gyülekezet vagy szolgálat munkáját is felügyeljék, és tanújelét adják annak, hogy világosan látják az Egyház küldetését. P - Prófétálás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28; Róma 12,6; Efezus 4,11) Istentől kapott képesség az igazság megítélésére és megfelelő módon való feltárására, aminek - közvetlen vagy közvetett - célja a tanítás, feddés, dorgálás vagy építés. Akiknek Isten ezt az ajándékot adta, képesek felismerni a mások életében rejtőző bűnt vagy hazugságot, és olyan módon feltárni azokat, hogy a végeredmény megtérés és kibékülés legyen. Ezeknek a személyeknek jó időben mondott szavai bátorságot, megtérést és lelki növekedést hoznak, látják azokat a dolgokat, amelyeket mások gyakran figyelmen kívül hagynak és igyekeznek rámutatni is azokra, s egyúttal figyelmeztetnek is Isten - azonnali vagy később 1. oldal

2 bekövetkező - ítéletére, ha az igazság megismerését nem követi megtérés. Azok a tapasztalatok, amelyeket Isten oldalán szereznek, képessé teszik őket arra, hogy úgy érezzenek és gondolkodjanak bizonyos dolgok felől, mint Isten. G - Evangélizáció (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, melynek birtokában valaki képes úgy továbbítani az evangélium üzenetét a nem hívők felé, hogy azok hittel elfogadják, és elindulnak a tanítványság útján. Akiknek ez az ajándék adatott, képesek Krisztus örömüzenetét világosan és meggyőződéssel hirdetni, gyakran keresik is a lehetőséget arra, hogy nem hívőkkel lelki dolgokról beszélgessenek, hitre és Krisztus elkötelezett szolgálatára ösztökélik azokat, akik még nem hisznek. Képesek megtalálni az evangélium és az adott személyek szükségletei közötti kapcsokat, és szívesen építenek ki mély kapcsolatokat nem hívőkkel. Q - Pásztorolás (Efezus 4,11) Istentől kapott képesség, amely által egy adott személy képes mások lelki építésére, gondozására és tanácsolására, s aminek az eredménye folyamatos lelki érés és krisztusi élet. Akik ezt az ajándékot kapták, azok vállalják azt a felelősséget, amely mások tanításával jár, útmutatást és felügyeletet biztosítanak Isten népének egy bizonyos csoportja számára, valamint saját életükkel példát mutatnak abban, hogy mit jelent Krisztus elkötelezett követőjének lenni. Személyes kapcsolataikban a bizalom és a biztonság légkörét teremtik meg, vezetik és védelmezik a rájuk bízottakat. R - Tanítás (1 Kor. 12,28; Róma 12,7; Efezus 4,11) Az az Istentől kapott adottság, amelynek segítségével valaki képes megérteni Isten Igéjét, elmagyarázni, és nem utolsó sorban segíteni annak alkalmazásában, aminek következtében a hallgatók még inkább hasonlítani fognak Krisztusra. Ennek az ajándéknak a birtokosai olyan igei igazságokat tárnak fel, amelyek még nagyobb engedelmességre biztatják hallgatóikat, s nem rejtik véka alá, hogy egy-egy ige milyen tetteket, cselekedeteket követel. Isten Igéjét annak teljességében hirdetik, s ennek megfelelően a változás, amit elvárnak, ugyancsak magas. Nagy figyelmet szentelnek a részleteknek, és ügyelnek a pontosságra. Képesek hosszasan készülni egy-egy alkalomra. N - Vezetés (Róma 12,8) G4291 προι στημι (proisztémi) 1) előre áll 2) vmi élén áll, vezet, irányít; védelmezően eléáll Isteni adottság a Tőle kapott látás továbbadására, mások motiválására és irányítására, hogy Isten akarata megvalósuljon. Akik ezt az ajándékot kapták, útmutatást adnak Isten népe vagy egy-egy konkrét szolgálat számára a jövőre nézve, arra biztatják munkatársaikat, hogy a lehető legtöbbet próbálják meg kihozni saját magukból, segítenek a többieknek átlátni az eseményeket, saját életükkel is példázzák a szolgálat alapvető értékeit, felelősséget vállalnak és képesek a különféle célok meghatározására, kitűzésére is. Mj: A szó követendő példalépet jelent. Olyan személyt, aki munkában viselkedésben, szolgálatban élenjár. Ennek a tevékenységnek az ismertetőjele a szorgalom. Ugyanezt a kifejezést használja Pál a püspöki, és diakónusi feltételek leírása esetén is;(1 Tim. 3:4-5,12: mindhárom esetben igazgatásnak fordítva). Jól látható, hogy csak olyan ember lehet egy gyülekezetben vezető, akinek erre karizmája van és az életvitele is ennek megfelelő. Akit megválasztanak de erre nincs karizmája, az több kárt tehet mint hasznot. Családi örökség nem lehet a szolgálat alapja. Példamutatónak kell lennie a szolgálatban a családi és polgári életben is. Tulajdonképpen minden kereszténynek ilyennek kell lennie, de ahhoz, hogy valaki vezető legyen karizma is szükséges. Három kifejezést használ az Úsz. A vezetői feladatra, pásztor, püspök vagy felvigyázó és vén vagy presbiter. Három különböző dolog de mégis egységet képviselnek. A vén a minősítést jelenti a pásztor tulajdonképpen a szolgálatot a felvigyázás, pedig a munka leírása. A Pét , és az Ap. Csel 20:17,28 pontosan ezekről tanít. (A vezetői és pásztori szolgálatokról még lesz szó a szolgálati ajándékoknál). A vezetői tisztségekről mindig többes számban van szó. Nincs diktatúra a gyülekezetben. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne egy, aki kiemelkedik a szó bibliai értelmében, ez Úsz.- modell. Mivel ez felelősségteljes szolgálat ezért a gyülekezeti tagoknak tisztelettel kell őket kezelni. 2. oldal

3 1 Thess. 5,12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket. 1 Tim. 5,17 A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. A Adminisztráció, Kormányzás (1 Kor. 12,28) G2941 κυβε ρνησις (kübernészisz) - vezetés, irányítás, kormányzás, révkalauzolás Istentől kapott képesség, mely által egy adott személy képes előre megtervezni és el is látni azokat a tennivalókat, amelyek egy szolgálat céljainak eléréséhez szükségesek. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, képesek konkrét stratégiát kidolgozni egy-egy adott cél megvalósítása érdekében, segítséget nyújtanak más szolgálattevőknek is, hogy munkájuk még eredményesebb legyen, szükség esetén rendet tudnak teremteni egy adott szervezet felépítésében, képesek egy adott cél megvalósítása érdekében kiosztani a feladatokat, irányítani az embereket, rangsorolni a tennivalókat, és előre megtervezni az eseményeket. Mj: A szó kormányost jelent, olyan személyt, aki a hajót biztosan tudja irányítani. Ezzel a kifejezéssel csak két helyet említ még az Úsz. Mindkettő a hajózással kapcsolatos. Mivel kevés dolog van róla írva, ezért az alapszóból lehet leginkább jellemezni ezt a karizmát. Vezetői ajándék ez szinte biztos, mert irányításról, kormányzásról van szó. Tapasztalt, érett ember, aki ismeri a veszélyeket, veszélyes helyeket és ok nélkül nem teszi ki a gyülekezet hajóját a veszélynek. Tapasztalata van az irányításban magabiztos, határozott. Egyes magyarázatok igazgatónak, valamilyen szolgálati terület vezetőjének is tekintik. Nem minden vezető rendelkezik ilyen karizmával, de hasznos, ha legalább egyvalakiben megvan. Ez nem emeli fel őt a többiek fölé, de tekintélyt adhat bizonyos döntések meghozatalakor. Felelősséggel felruházott ember, ahogy a kormányos felel a hajóért, a személyekért, hogy biztonságban megérkezzenek a célba. E - A lelkek (szellemek) megkülönböztetése (1 Kor. 12,10) G1253 δια κρισις (diakriszisz) 1) elválasztás, megkülönböztetés 2) döntés, ítélet 3) összekülönbözés, vita, viszály Azon Istentől kapott képesség, amely által valaki képes megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, megítélni a lelkeket, különbséget tenni a jó és a gonosz, a helyes és a helytelen között. Azok, akiknek ez az ajándék adatott, látják a különbséget a valódi és a hamis, a helyes és a helytelen dolgok között, meg tudják különböztetni az őszinte szándékot a mesterkéltségtől, azonnal észreveszik, ha valaki félre akar vezetni másokat, meg tudják állapítani, hogy valamit valóban Isten mondott-e, messziről kiszúrják a tanításbeli visszásságokat, a prófétai üzenetek vagy magyarázatok torzulásait, továbbá mindig megérzik a gonosz jelenlétét. F - Buzdítás (Róma 12,8) G3870 παρακαλε ω (parakaleó) 1) odahív, magához hív, meghív 2) felszólít, bátorít, buzdít 3) kér, könyörög; segítségül hív 4) megvigasztal Az az ajándék, amely által egy adott személy képes az igazságot úgy képviselni, hogy közben erősíti, bátorítja azokat, akik elcsüggedtek, vagy éppen megrendült a hitük. Akik ezt az ajándékot kapták Istentől, készségesen odaállnak a csüggedtek mellé, hogy erősítsék őket, másokat arra biztatnak, hogy bízzanak Isten ígéreteiben, megint másokat arra ösztönöznek, hogy a Bibliából tanultakat gyakorlatba ültetve merjenek 3. oldal

4 adott lépéseket megtenni, segítik társaikat a lelki növekedésben, Isten ígéreteire, és az Őbelé vetett bizalom fontosságára hívják fel társaik figyelmét. H - Hit (1 Kor. 12,9) G4102 πι στις (pisztisz) 1) bizalom 2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték 3) hit 4) hűség 5) megbízhatóság 6) hitelesség; hitel 7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés 8) megbízás; rábízott holmi, letét 9) oltalom; fennhatóság Az a képesség, amely révén egy adott személy képes hittel ráállni Isten ígéreteire, és szilárdan kitartani azon meggyőződése mellett, hogy Isten képes megtenni mindazt, amit megígért. Akiknek ez az ajándék adatott, rendíthetetlenül bíznak Isten ígéreteiben, és mindenki mást arra biztatnak, hogy kövessék a példájukat, tetteikkel is azt bizonyítják, hogy hisznek abban, hogy Isten legyőzi a nehézségeket, s eközben minden tettükből az Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett feltétlen bizalom sugárzik. Ők azok, akik akkor is kiállnak Krisztus mellett, ha a többiek meghátrálnak, és mindig Istenhez fordulnak kéréseikkel, mivel csakis az Ő gondoskodásában bíznak. I - Adakozás (Róma 12,8) G3330 μεταδι δωμι (metadidómi) - ad, megoszt, részesít vkit vmiből Az az Istentől kapott képesség, melynek birtokosa szívesen és örömmel járul hozzá anyagi és más segítséggel is az Úr munkájához. Akik ezt az ajándékot kapták, nem azt kérdezik: "Mennyi pénzt kellene adnom Istennek?" hanem ehelyett azt: "Mennyi pénzt fogok megtartani saját magamnak?" Ezek az emberek ügyesen bánnak a pénzzel, és készek akár alacsonyabb színvonalon élni azért, hogy még többet segíthessenek másoknak, önzetlen felajánlásaikkal támogatják a különféle szolgálatokat, s ezáltal Isten országának ügyét szolgálják, előteremtik a szükséges forrásokat azokhoz a dolgokhoz, amelyekre mások lelki növekedéséhez van szükség. Ők azok, akik szívesen, lelkesen adnak, s eközben bíznak Istenben, hogy az ő szükségeikről is gondoskodik. Előfordulhat az is, hogy ezek az emberek valami különleges adottsággal rendelkeznek éppen azért, hogy azzal még több pénzt kereshessenek, amit aztán Isten munkájában kamatoztathatnak. J - Gyámolítás, szolgálat ( diakónia )(1 Kor. 12,28, Róma 12,7) G1248 διακονι α (diakonia) 1) szolgálat; szolgáltatás, kötelességteljesítés (házimunka; anyagi jellegű segítségnyújtás 2) egyházi szolgálat 3) konkrétan diakónusi szolgálat Istentől kapott képesség, amely által valaki képes elvégezni olyan hétköznapi feladatokat, amelyekkel másokat tehermentesít, vagy éppen anyagilag támogat. Akik ezt az ajándékot kapták, szívesen szolgálnak a színfalak mögött, bárhol is van szükség a segítségükre, s ezzel mások szolgálatát segítik elő, észreveszik maguk körül azokat az apró dolgokat, amelyeket valakinek mindenképpen el kell végeznie, sőt, mi több: készségesen meg is teszik. Tudják, hogy Isten szemében kedves az, ha valaki ellátja ezeket a feladatokat, éppen ezért ezeket a teljesen hétköznapi feladatokat is szolgálatként értelmezik, s eközben örömmel tölti el őket az a tudat, hogy miközben ezt a szolgálatot végzik, másoknak így még több idejük és energiájuk marad a rájuk bízott szolgálatok végzésére. O - Irgalom, könyörület (Róma 12,8) G1653 ε λεε ω (eleeó) 1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül 2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül 4. oldal

5 Istentől kapott képesség, melynek birtokában az adott személy szívesen segít a szenvedőknek és rászorulóknak. Az ilyen emberek életében az együttérzés konkrét tettekben fejeződik ki. Akik ezt az ajándékot kapták, igyekeznek, ahol csak lehet, csökkenteni a szenvedők fájdalmát, figyelmük kiterjed a magányos és elhagyatott emberekre is, szeretettel, irgalommal és mégis tisztelettel fordulnak azokhoz, akik nehéz helyzetbe kerültek, vagy éppen súlyos krízist élnek át. Ők azok, akik nehéz vagy éppen egyenesen visszataszító körülmények közepette is szívesen szolgálnak, s adott esetben készek felemelni szavukat a társadalmi elnyomás ellen is. K - Vendégszeretet (1 Péter 4,9; Róma 12,13) G5382 φιλο ξενος (philoxenosz) - vendégszerető, vendégszeretetet gyakorló Az az Istentől kapott készség, amely birtokában egyesek készek másokról úgy is gondoskodni, hogy megosztják velük lakásukat, ételt és barátságos környezetet biztosítanak számukra. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan légkör kialakítására képesek, ahol az emberek értékesnek, fontosnak érzik magukat. Ha soha nem látott személyekkel találkoznak is, körükben nagyon hamar otthon fogják érezni magukat. Olyan, biztonságot árasztó és kényelmes atmoszférát teremtenek, ahol bensőséges kapcsolatok alakulhatnak ki, és többek között ez is a céljuk. Segítenek az idegeneknek otthonra találni az ismeretlenben is. L - Közbenjárás, könyörgés (1 Tim. 2,1-2(5)) G1162 δε ησις (deészisz) 1) szükség 2) kérelem, kérés 3) ima Isteni adottság, melynek birtokában valaki képes másokért (vagy akár mások nevében) folyamatosan huzamosabb ideig imádkozni, s ennek gyakran kézzelfogható eredménye is van. Akiket Isten ezzel a képességgel ruház fel, azok szinte égnek a vágytól, hogy másokért vagy egy-egy fontosabb ügyért imádkozhassanak. Tisztában vannak a körülöttük dúló lelki küzdelemmel, és ennek tudatában imádkoznak minden nap, s közben végig szilárdan hisznek abban, hogy Isten válaszol az imádságaikra. Mindig a Szent Lélek vezetése szerint imádkoznak, akár értik, mi Isten terve, akár nem. Erővel és hatalommal szállnak síkra imában mások védelméért és szolgálatra való készségéért. S - A bölcsesség igéje (1 Kor. 12,8) G4678 σοφι α (szophia) - bölcsesség Istenadta képesség, mely képesé teszi birtokosát a lelki igazságok olyan alkalmazására, amelynek következtében egy-egy adott helyzetben másoknak segíthetnek. Akik ezt az ajándékot kapták, a döntések meghozatala során az (előre talán nem is látható) lehetséges következményekre összpontosítanak, világosan látják, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek, konfliktusokkal terhelt és zavaros helyzetekben Istentől kapott megoldásokkal szolgálnak, figyelnek a Lélek hangjára, amikor egy bizonyos helyzetben Isten akaratának megismerésére van szükség, s az igei igazságokat konkrét és gyakorlati módon alkalmazzák. M - Az ismeret igéje (1 Kor. 12,8) G1108 γνω σις (gnószisz) 1) ismeret 2) tudás 3) megismeré Az az Istentől kapott képesség, amely által valaki képes isteni kinyilatkoztatás vagy a Szentírás tanulmányozása nyomán felismert igazságok ismertetésére. Akiket ezzel az ajándékkal látott el Isten, azok olyan dolgokra jönnek rá, amelyek segítségével még jobban szolgálhatják a gyülekezetet, folyamatosan tanulmányozzák a Bibliát, hogy még több dolgot megérthessenek, időnként olyan dolgokat értenek meg, amelyek természetes módon nem magyarázhatók meg, olykor szokatlan éleslátásról tesznek bizonyságot, amely segítségül van a gyülekezet számára, s észrevételeiket, meglátásaikat képesek olyan formába önteni, hogy azok mások tanítására és gyakorlati célokra is felhasználhatók legyenek. 5. oldal

6 C - Ezermester (Mózes második könyve 31,3-5) Az az Istentől kapott képesség, amelynek segítségével valaki képes olyan tárgyakat, eszközöket készíteni ill. tervezni, amelyek később sikerrel alkalmazhatók a szolgálat során. Ide tartoznak azok a személyek, akik szívesen dolgoznak fával, textillel, festékkel, fémmel, üveggel és más anyagokkal, akik munkája nyomán munkatársaik szolgálata még hatékonyabbá válik, akik szívesen koszolják össze a kezüket mások érdekében, és kézzelfogható segítséget nyújtanak egy-egy szolgálatnak, és értenek különféle szerszámok használatához. D - Kreatív kommunikáció Az az Istentől származó képesség, amely által egy adott személy képes Isten üzenetét különféle művészi területeken keresztül közvetíteni. Akik ezt az ajándékot kapták, képesek különféle művészeti csatornákon keresztül Isten üzenetét továbbítani a többiek felé, készek alkotókészségüket olyan területeken is kamatoztatni, mint például színdarab- és versírás, képzőművészeti alkotások, zene vagy tánc. Ezek a személyek kreativitásukkal felkeltik az emberek érdeklődését, s ezzel figyelmüket Krisztus üzenetére irányítják. Ők azok, akik a különféle művészeti alkotásaikon keresztül tovább formálják az emberek Istenről alkotott képét, s olykor teljesen szokatlan, újszerű formában továbbítják az Úr üzenetét. Nyelveken szólás (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Isteni adottság, melynek birtokosa képes olyan nyelven beszélni, imádkozni, vagy éppen Istent dicsérni, amelyet ő maga sem ért. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan alkalmi üzenetek átvételére képesek, amelyek a magyarázat ajándéka segítségével válnak érthetővé Krisztus Teste számára. Ezek a személyek (a magyarázat segítségével) a Szent Lélek olyan üzeneteit tolmácsolhatják más hívőknek, amely építi őket, Isten szavát adhatják tovább a gyülekezetben, olyan nyelven beszélnek, amit sohasem tanultak, és saját maguk sem értenek, az Urat olyan szavakkal dicsérik, amelyek túlságosan mélyek az értelemnek, s mindeközben az Istennel átélt mély, intim közösség tovább buzdítja őket mások szolgálatára és építésére. A nyelveken szólás magyarázata (1 Kor. 12,10) Isteni képesség, amely által valaki képes értelmezni a gyülekezet számára egy olyan személy üzenetét, aki nyelveken szól. Akiket ezzel ajándékozott meg Isten, azok, ha valaki nyelveken szól, képesek értelmes szavakkal elmondani, hogy az illető mit is mondott, Istent dicsőítik, és az Ő erejével végzik ezt a különös szolgálatot, s Krisztus Testét építik azzal, hogy adott esetben egy éppen aktuális üzenetet tolmácsolnak a gyülekezetnek. Ezek a személyek képesek arra, hogy olyan nyelveket értsenek meg, amelyeket sohasem tanultak, és az azon elhangzott üzenetet továbbítsák más keresztyéneknek. Előfordul az is, hogy ezek a személyek prófétai üzenetet közvetítenek a gyülekezetnek, ha az adott nyelveken szólás olyan. Gyógyítás (1 Kor. 12,9; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség az emberek egészségének helyreállítására. Akik ezt az ajándékot kapták, azoknak az életében nagyon is kézzelfogható módon nyilvánul meg Isten ereje és hatalma: szolgálatuk nyomán betegek gyógyulnak meg, ami adott esetben egy-egy Istentől jövő üzenet bizonyítékaként is szolgálhat. Magára a gyógyításra úgy tekintenek, mint a bibliai igazságok világossá tételének eszközére, amelynek nyomán Isten dicsőül meg. Az ilyen személyek imádsága, érintése vagy szavai csodálatos módon gyógyulást hoznak a betegeknek. Csodatevő erők (1 Kor. 12,10; 1 Kor. 12,28) Istentől kapott képesség, mely révén egy adott személy képes Isten üzenetét csodákkal is alátámasztani, amelyek Őt magasztalják. Akiknek ez az ajándék adatott, Isten Igéjét hirdetik és adott esetben jelekkel és csodákkal is képesek annak valódiságát és igazságát bizonyítani, szilárdan hisznek Isten hűségében és abban, hogy ha Ő úgy akarja, nyilvánvalóvá teheti jelenlétét. Ők azok, akik Jézus Krisztus üzenetét erővel és hatalommal hirdetik, egyedül Istent tekintik a kezük nyomán történt jelek és csodák szerzőjének, s ezért csakis Őt magasztalják. Krisztust képviselik ebben a világban, és ajándékukkal is azt a célt akarják elérni, hogy minél többen kerüljenek élő, személyes kapcsolatba Ővele. 1Pét 4:10-11:Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 6. oldal

7 kegyelmének jó sáfárai:ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 7. oldal

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

5. A Szentlélek Tartalom

5. A Szentlélek Tartalom 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka

A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka A karizmatikus nyelveken szólás és a bibliai nyelvek ajándéka RUDOLF EBERTSHÄUSER A) A KARIZMATIKUS NYELVEKEN SZÓLÁS, KÖVETŐI SZEMLÉLETE SZERINT A nyelveken szólás vagy a nyelvek ajándéka, a pünkösdi és

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Negyedik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Hetednapi Adventista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház Hetednapi Adventista Egyház GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV Copyright 2000 by the Secretariat, General Conference of Seventh-day Adventists Fordította: Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza Lektorálta: dr.

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Dietrich Bonhoefferről Ódor Balázzsal, Pulay Gyulával és Prőhle Gergellyel

Dietrich Bonhoefferről Ódor Balázzsal, Pulay Gyulával és Prőhle Gergellyel A VIGILIA BESZÉLGETÉSE MEZEI KÁROLY Dietrich Bonhoefferről Ódor Balázzsal, Pulay Gyulával és Prőhle Gergellyel Az összeállítás a szerkesz - tett és rövidített változata annak a kétrészes beszélgetésnek,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben