A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 100. szám március A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT OLVASÓK! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ez a lapszámunk a 100. jubileumi Hírmondó. Mindazoknak, akik az újság eddigi létrehozásában részt vettek, szerkesztőknek, kiadóknak, cikk íróknak nagy tisztelettel köszönjük eddigi munkájukat. Köszönjük olvasóinknak az újságunk iránti érdeklődést. ( a szerk.) TISZTELT POLGÁROK! Március 15-én az es Forradalom és Szabadságharc 163. évfordulóját ünnepeljük. Szerte hazánkban, de országhatárainkon túl is ünnepi megemlékezésekkel tisztelgünk Magyarország függetlenségi harca előtt, felidézzük az államférfiak, a hősök cselekedeteit. Kisorosziban sincs ez másként, 2011 március 15-én 11 órakor a Művelődési Házban tartjuk rendezvényünket, melyre tisztelettel hívjuk falunk lakosságát. A műsorban fellépnek az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai, Szabó Aranka Vörösmarty Mihály verseit szavalja el, Futaki (Horog) József a Szabadságharc Kisoroszihoz kötődő mártírjáról beszél, Nádasdy-Csontos Elek Alpolgármester ünnepi beszédet mond. Szeretettel várunk mindenkit! Kisoroszi Község Önkormányzata Beszámoló Kisoroszi Község Képviselő-testületének február 15-i üléséről évi költségvetési beszámoló Pályázati felhívás! Czilik Edénét 95. születésnapja alkalmából köszöntötték. Ófaluvédelmi rendelet Ovisok farsangja Egy régi kép nyomában Művelődési ház és könyvtár programjai Kisoroszi eredeti térképe 1880-ból A nyugdíjas klub karácsonya Közhasznú adatok

2 Önkormányzati hírek 2 Beszámoló Kisoroszi Község Képviselő-testületének február 15-i üléséről A Képviselő testület február 15-én nyílt ülést tartott, melyen valamennyi képviselő jelen volt. Napirend előtt a polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy elkészült a színes Kisoroszi Hírmondó újságunk melyet reméljük a lakosság is nagy örömmel fog olvasni. A Fővárosi Vízművek átutalta az önkormányzatnak járó értékesített víz m3-ként járó 1 Ft-ot, mely 20 millió forint bevételhez jutatta önkormányzatunkat. Ezt az összeget a Vízművekkel aláírt szerződés értelmében kötött felhasználással kapjuk. A képviselő testület napirendre vette Máli Gábor úr tavaly benyújtott beadványát, melyben kérte a Kisoroszi, Széchenyi út 30 és 24 sz. közötti útszakasz javítását. A képviselő testület úgy döntött, hogy településünk utolsó szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszát megcsináltatja. Az útszakasz a legolcsóbb, de jó minőségű mart aszfalt burkolatot kap. Ezután került a testület elé dr. Simon Sándorné kérelme, melyben több lakossal együtt azt kérték, hogy a Kisorosziba beérkező főút falunkat elérő szakaszán, forgalomlassító megoldást keressünk. A Polgármester Úr levélben kereste meg a Közútkezelő Kht.-ét ez ügyben, melyre várjuk a választ. Elfogadásra kerültek a civil szervezetek beszámolói. Első napirendi pontban tárgyalta a képviselő testület a Pilis Security ajánlatát a településen kiépítésre kerülő kamera hálózatról, a részletes tervek a későbbiekben kerülnek kidolgozásra. A képviselő testület elfogadta a családi napközi és az óvoda benyújtott eszközigényét és megkezdődhet a családi napközi épületének helyreállítsa is. Ezt követően a 2011 évi költségvetés elfogadására került a sor. Polgármester úr elmondta, hogy nincs likviditási probléma, de az adóbevételek nagyon visszaestek. Ezek után a képviselő testület egyhangúlag elfogadta a költségvetést. Elfogadásra került a évi ivóvíz díjakról szóló rendelet és a évi munkaterv is. A Vízművekkel kötött szerződés értelmében kiírásra fognak kerülni a környezetkímélő gazdálkodási formához kapcsolódó pályázatok. Ezután a Kisoroszi Általános Iskola alapító okiratát módosította a képviselő testület, de mivel az iskola igazgatónője betegség miatt nem volt jelen, így a későbbiekben kerül sor eszközigényük elfogadására. A településünk Polgárőrsége a tavaly összegyűjtött és az idén megkapott támogatásából jó minőségű autót szeretne venni, melyhez a képviselő testület megadta a támogatását. A képviselő testület úgy döntött, hogy a Szigetcsúcs büfére új együttműködési megállapodást kötünk. Az egyebek napirendi pontban a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Tahitótfaluban megépítésre kerül egy tűzoltóőrs, amihez mentőállomás is tartozni fog és amely a környező településekből álló társulás tulajdona lenne. A képviselő testület egyhangúlag támogatta a társulási szerződés megkötését. A tahitótfalusi OIL benzinkút azzal a kéréssel kereste meg a Kisoroszi Önkormányzatot, hogy szeretné a kisoroszi lakosoknak 2 Ft-al olcsóbban adni a benzint, hogy szélesítse vásárlói körét. Ennek a kedvezménynek a reklámozásához kérte az önkormányzat támogatását, melyet megkaptak. Végül a képviselő testület elfogadta a Kisoroszi Hírmondó új hirdetési díjait. Reméljük, minél több hirdető találja majd vonzónak újságunkat. Ezt követően a k épviselő testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást, ahol szociális ügyeket tárgyalt meg. Dr. Kosztarab Ibolya jegyző Tisztelt Kisoroszi Lakossága! év február hónap 15. napján Kisoroszi Község Képviselő-testülete rendes testületi ülést tartott. Elfogadásra került a évi költségvetési rendelet. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65../1/bek. és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. alapján a évi költségvetésről rendeletet kell alkotnia. A rendelet megalkotásánál fontos szempont volt az a tény, hogy Kisoroszi község állandó lakosságának létszáma folyamatosan növekszik év január 1. napján a lakosság száma: 874 volt, évben az állandó lakosok száma 951, a évben 965. Ezek az adatok azért fontosak, mert az állami támogatást a lakosságszám alapján jár az önkormányzatoknak, évben a évi adatok az irányadóak. Az önkormányzatok, a támogatásokat normatív létszámhoz illetőleg feladatmutatóhoz kötötten kapják. Helyi adók tekintetében az adózásról szóló rendelkezések alapján, a kivetett majd beszedett idegenforgalmi adó minden egy forintja után az állam további két forinttal egészítette ki a díj mértékét, évtől már csak egy forinttal támogatja, évben másfél forinttal. Önkormányzat átengedett bevételei: a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó, ezek összege jelentősen megváltozott, hiszen évben forintra volt, évben forintra csökkent. Gépjárműadó összege forint. Az összes adónem, tehát az önkormányzat képviselő-testülete által kivetett és az állami által kivetett központi adók főösszege

3 3 Önkormányzati hírek , ez a költségvetés bevételi főösszegének a 46 %-a. Az iparűzési adó mértékét a képviselő-testület évben nem emelte. Az iparűzési adó kivetése, előírása továbbra is az önkormányzatok feladata, azonban a díjak beszedése az állami központi adóhatóságot terheli. A csökkenés oka a személyi jövedelem adó és az iparűzési adó tekintetében a gazdasági válság, másrészt a lakosság adófizetési fegyelmének lazulása. Kisoroszi Község pénzmaradványa forint, ez egy része feladatok elmaradásából származik, másrészt az iparűzési bevételeink jelentős csökkenéséből. A működési kiadások a évi bázis évtől minimálisan csak az inflációval növekednek. A község rendezvényeire is elkülönítettük a pénzösszegeket. Megrendezésre kerül a falukarácsony,a Duna ünnep és egyéb állami ünnepek rendezvényeit is megtartjuk. Vis maior keretünk, mely a dunai jégzajlásra és az árvízre vonatkozik nettó Ft. A Képviselő-testület működési támogatást nyújt a Kék Szilva Egyesületnek, a Nyugdíjas Klubnak, a Polgárőrségnek, a Kisoroszi Judo, Kung-fu és Taekwon-do Klubnak. Tavaly a működési támogatásaink rendszerébe bekerült a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat, mely a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatására vonatkozik. A Képviselő-testület továbbra is támogatja, az Ófalu pályázatot, a babakötvényeket, a Dunakanyar televíziót. Művelődési Háznak programok szervezésére nettó forint áll rendelkezésre, illetve kistérségi támogatással valósul meg a mozgókönyvtár, számítástechnikai eszközök beszerzése, könyvtári berendezések vásárlása. Fekete István Mesesziget Óvoda esetében a évben karbantartásra, kisebb javításokra forint lett elkülönítve. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a évben karbantartásra, javításra, eszközök beszerzésére forint lett meghatározva. A Képviselő-testület fejlesztési kiadások keretében elkülönített a Családi Napközi kialakítására forintot. Továbbá a fejlesztési kiadások között szerepel a Széchenyi út Szám közötti út portalanítása Ft. összegben. Általános tartalékunk összege forint és arra szolgál, hogy ha az önkormányzat pályázaton kíván részt venni, a kötelező önrész biztosítva legyen. Összességében elmondható, hogy Kisoroszi Község Önkormányzat évi költségvetése pozitív képet mutat, fontos feladatokra tudunk pénzt elkülöníteni, és ezeket meg is tudjuk valósítani. Sok helyhatósággal ellentétben, a gazdasági válság, a nagyfokú elvonások, a felelősen működő választott tisztségviselők munkájának köszönhetően kis mértékében tükröződik költségvetésünkben. A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelmében kifüggesztettük, a részletező táblázatokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében megtekinthetik. A Képviselő-testület elfogadta az ívóvízdíj mértékéről szóló rendeletet, a rendelet a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve megtalálható. Az ivóvíz fogyasztási díj évi mértéke 188,4 Ft/m 3 +ÁFA, a évben a fogyasztási díj mértéke 182,7 Ft/m3+ÁFA volt. A nem lakossági ivóvíz alapdíj évi mértéke: 0 m 3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft. 0 m 3 -nél nagyobb, legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 14,544 Ft +ÁFA. 7,5 m 3 -nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 52,992 Ft+ÁFA. 15 m 3 napi átlagfogyasztás felett évente 86,544 Ft+ÁFA. Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz fogyasztási díj: 196,40 Ft/m 3 +ÁFA A lakossági ivóvíz alapdíj évi mértéke: 0 m 3 -nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 154 Ft/ bekötés/hónap+áfa 0 m 3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft. Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 188,4 Ft/m 3 + ÁFA Dr. Kosztarab Ibolya jegyző Dubniczki István VILLANY- SZERELŐ Teljes körű ELMŰ-ügyintézés BOJLERJAVÍTÁS Telefon: Megújult ÁLLATORVOSI RENDELŐ és PET SHOP Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. TESCO-val szemben. Hosszú nyitva tartási idő: hétfő péntek 9-18, szombat 9-12 óráig. RTG, UH, labor, műtétek, kiszállások. Dr. Szolnoki János, telefon: , ÜGYELET éjszaka, hétvégén is

4 Petőfi Sándor u. Széchenyi út Önkormányzati hírek 4 Pályázati felhívás! Kisoroszi Község Önkormányzata Kisoroszi Fejlődésért Közhasznú Közalapítvánnyal közösen pályázatot hirdet az ófalu (történelmi településmag) védettség alatt álló házai utcavonali homlokzatának, valamint a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítására. A pályázat célja: településünk egyedülálló faluképének megóvása. A pályázat lehetőséget biztosít Ft, azaz kettőszázhúszezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása ( Ft) szükséges, melyet a pályázó a ház felújítása után visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, Ft a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó Ft ( Ft önrész és Ft vissza nem térítendő támogatás) a munka befejezésekor vehető igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban a második oldalon lévő formanyomtatványon. A pályázat nyerteseit 4 tagú szakmai bizottság választja ki. A pályázat kiírója ingyenes szakmai tanácsot nyújt Szily Boldizsár okl. építészmérnök személyében. Pályázati adatlap Pályázó neve:... Címe:... Telefonszáma.:... A munka rövid leírása:... Költségvetés tervezet:... Az érintett ingatlan megjelölése a helyszínrajzon: Petőfi Sándor u. A kiíró különösen fontosnak tartja a fölösleges kiadások mellőzését. A pályázat benyújtásának határideje: április óra. A pályázat feltételei: 1. A homlokzat felújítása csak egy építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet. 2. Az elsődleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása. 3. A pályázaton csak a tömegükben (méreteikben, arányaikban) hagyományokat őrző ún. parasztházak vehetnek részt. 4. A rendelkezésre álló összeg csak a felújításhoz vehető igénybe, új ház illetve udvari ház vagy házrész építésére nem. A munkálatokat előre egyeztetett határidőre be kell fejezni. 5. A pályázó a felújítás költségtervezetét maga állítja össze. 6. A pályázó a mellékelt pályázati adatlapon a munka rövid leírását és költségvetés tervezetet készít. 7. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság előírásait, és az előre egyezetett kivitelezési határidőt. Ennek elmulasztása esetén a forintos első részletet a visszafizetés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetni. Kisoroszi, március 3. Sikeres pályázást! Óvjuk meg Kisoroszi páratlan faluképi értékeit! A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal ( ) Czilik Edénét 95. születésnapja alkalmából köszöntötték március 3-án Molnár Csaba polgármester és dr. Kosztarab Ibolya jegyző virágcsokorral köszöntötték a 95. Születésnapját betöltött Czilik Edénét, Annus nénit. Ez alkalomból adták át Orbán Viktornak a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének emléklapját, melyben köszöntette kedves lakosunkat. Mindannyiunk nevében kívánunk Annus néninek jó egészséget, hosszú, boldog éveket! Temető u. Klapka u. Széchenyi út Hősök tere Kossuth Lajos u. Templom u. Dajanich u. Kovács u. Duna u. Helyi I.-es védettségű épületek Helyi II.-es védettségű épületek Helyi védettség bővítésére javasolt épületek Történelmi településmag

5 5 Közösségi hírek Ófaluvédelmi rendelet Kivonat Kisoroszi Község épített örökségének védelméről szóló 2007/ IV. 20 rendeletből. A kisoroszi önkormányzat 2007-ben rendeletet alkotott az épített környezet értékeinek helyi védelméről. A rendelet néhány fontosabb pontjára hívnám fel a figyelmet: A rendelet célja Kisoroszi község (a továbbiakban: község) faluképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása. Helyi értékvédelem feladata a falukép védelme, a különleges oltalmat érdemlő építészeti, építészettörténeti, régészeti, településtörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások megóvása. Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: a Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IX. 29.) rendeletének (Kisoroszi Község Helyi Építési Szabályzata) 13. -ában felsorolt építményekre. Ezen az ó-falu régi házait, homlokzatokat, kerítéseket kell érteni (a Kisoroszi Hírmondó februári számában térképen vannak bejelölve a védelem alatt álló épületek). A helyi védelem alatt álló épületeken, kerítéseken szigorúan tilos engedély nélküli munkálatokat végezni! Így építési engedély köteles: a védett homlokzat (és közterületről látható homlokzat)felújítása, festése, védett épület nyílászáróinak cseréje, védett tetőzet, védett épület tetőzetének felújítása, védett épület vagy épületrész belső dekoratív falfestése, burkolatainak felújítása, létesítése, védett mûtárgy, utcabútor cseréje, vagy áthelyezése, védett területen új mûtárgy elhelyezése. Nem adható építési (elvi építési) engedély olyan építési (bontási) munkára, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból károsan befolyásolja. Nem adható fennmaradási engedély olyan építési munkálatokra, amelyek a védett értéket károsan érintik. Ilyen esetben az építtetőt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. A védett ó-falu épületeinek felújítására, az eredeti állapot viszszaállítására szolgál az önkormányzat által immár második éve meghirdetett pályázat. Aki a rendelet hatálya alá tartozó védett értéket megrongálja, vagy megsemmisíti amennyiben cselekménye más jogszabály szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Ovisok farsangja Február19-én tartottuk az óvodások farsangját a Művelődési Házban. Az idei farsangi műsorunk kicsit eltért az eddig megszokottaktól. Most nem külön műsorral szerepelt a két csoport, hanem egy lakodalmas jelenetet adott elő az óvoda apraja és nagyja, amiben még az óvó nénik is szerepeltek. A vidám lakodalmas nagy tapsot kapott a vendégektől. Ezt követte a jelmezes felvonulás. A gyerekek rövid kis verssel, énekkel mutatták be jelmezeiket. A műsor után a gyerekek és a vendégek kedvükre kóstolgathatták az anyukák és a nagymamák által sütött finom süteményeket és fánkokat. Miután mindenki jóllakott, megszólalt a zene a Kolompos együttes CD-jéről, s roptuk a táncot felnőttek és gyerekek egyaránt, mint egy igazi lakodalomban. A nagy vigasságba a zsákbamacska-húzás hozott egy kis pihenőt, majd a tombolahúzásig ismét táncra kerekedtünk. Reméljük a jó hangulatú bállal sikerült végleg elkergetnünk a telet, s várjuk, hogy minél hamarabb Ránk köszöntsön a tavasz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Benkovics Lászlóné óvodavezető

6 Közösségi hírek 6 Egy régi kép nyomában Egy ritka pillanat: népviseletbe öltözött kisoroszi kislányok a Kánitz villa kertjében. Nem könnyű feladat az időpont beazonosítása: a kép versoján semmiféle feljegyzés nincs, a tulajdonos, aki másolásra behozta szintén semmit sem tud róla. Még élő idős asszonyok is csak találgatnak. Annyit biztosan tudunk, hogy a háború előtt a falubelieknek nemigen volt bejárása a magas kőfallal körülvett, teniszpályás, virágzó kertekkel körülvett villakertbe. Induljunk ki a kép megszemléléséből: a népviseletről tudjuk, hogy egészen biztosan nem helyi sajátosságokat tükröz, hisz ha volt is ilyen korábban, az ezredforduló környékén, az nem hasonlított ehhez. Sokkal inkább hasonlít az 1930-as évek álnépies divatjához, melyeket a korabeli képes ujságokban is lehetett látni, s még jobban hasonlít az 1948-as Mindszenty hercegprímás látogatásakor viseltekhez. Beszédes a kert elhanyagoltsága: gaz, burjánzó fák, bokrok, elhanyagolt pázsit. Jól tudjuk: az arisztokrata életmódot folytató Kánitz családnak saját kertésze volt, tehát tételezzük fel, hogy ez utóbbi dátum a keletkezés ideje.ha ez így van, akkor rövidesen megkezdődik a ház államosítása (Kánitz Artúrné mint örökös némi kártalanítást is kapott érte), majd az elhanyagolt épületből először kisoroszi óvoda, aztán állami mentős üdülő lesz. Nem sokat tudunk az egykor itt élt Kánitz család történetéről (az ős tulajdonosnak, Kánitz Artúrnak Verőcén is volt impozáns villája), budapesti acélárugyárról és elegáns áruházról van tudomásunk. A hazai golf életben is részt vállaltak, egyik fia a konvertálás után a korai magyar cserkészmozgalomba is bekapcsolódott. Hiányoznak azonban a megbízható források. Ki tud ebben segíteni? Művelődési ház és könyvtár KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS Szerda: 10-12, 15-20; Péntek: 10-12, 15-20; Szombat: 10-12, óráig TEREMBÉRLET A Művelődési Ház nagyterme előzetes kérés és időegyeztetés alapján bérelhető az Önkormányzati Hivatalban megtekinthető díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. időegyeztetés Futaki József Műv.ház vezetőnél: mobil számon.(magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenőrizzük, az esetleg felmerülő állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelező takarítási díj: Ft)) VÁSÁRI NAPOK 2010 Általában szombaton, 9-12-ig: Posh Noémi: Március óráig Resler László: Március óráig, Bimbó BT. termékbemutató: Március 2. szerda de MÁRCIUS HAVI PROGRAMOK 1848-AS MEGEMLÉKEZÉS: március 15. kedd 11-órakor a Művelődési Ház nagytermében A műsorban fellépnek az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai, Szabó Aranka Vörösmarty Mihály verseit szavalja el, Futaki (Horog) József a Szabadságharc Kisoroszihoz kötődő mártírjáról beszél, Nádasdy- Csontos Elek Alpolgármester ünnepi beszédet mond. Szeretettel várunk mindenkit! DR. ROZSÁLYI KÁROLY: BŐRÜNK, AZ EREK ÉS A STRESSZ március 17. csütörtök este 18 óra (Orvosi előadás a nagyteremben)

7 7 Közösségi hírek ÉS A DUNAKANYAR A RÓMAI KORBAN Gróf Péter tudományos kutató, régész vetített képes előadása. Időpontja: március 30. szerda este 18 órakor a Könyvtárban. NYUGDÍJAS KLUB: Március 9-én, 23-án szerdán 17 órától. VARRÓ KLUB: kéthetenként, csütörtöki napokon óráig (Kelemen Emma textilművész vezetésével) BABA-MAMA KLUB: Keddenként óráig a Könyvtár helyiségében. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÜGYELETE: Szerdánként óráig a Könyvtárban ÉJSZAKAI PINGPONG: Péntek esténként 20 órától. Felügyelnek a Falunk Gyermekeiért Egyesület önkéntesei. SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK: Alapfokú tanfolyamok szerda délelőttönként óráig. FILMVETÍTÉS Folytatódik a sorozat a Könyvtárban: zártkörű vetítés keretében havonta egy alkalommal bemutatjuk a régi magyar filmművészet egy-egy remekét. A vetítések előtt rövid összefoglaló mutat rá a film művészi és kortörténeti jelentőségére a könnyebb eligazodás kedvéért. A Fekete István regényéből készült Tüskevár c. film II. része (1967) nemcsak gyerekeknek, hanem a természetkedvelő felnőtteknek is szól. Ismétlés: március 11. péntek 18 órakor Február havi filmvetítésünk ismétlése a legendás Páger Antal főszereplésével a Felmegyek a miniszterhez c. film (1961). Ismétlés ideje: március 12. szombat kor. A kitűnő humorba csomagoltan is átsüt a kor jellemző viszonya a parasztsághoz, valláshoz, egyházhoz: Belépődíj: felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt 100 Ft. SZOLGÁLTATÁS Lakossági Internet használat kisoroszi állandó lakosok részére díjtalan (1 óra), (dolgozatíráshoz, munkakereséshez 2 óra). Könyvtárunkban kinyomtathatók (színes ill. fekete-fehér lézernyomtatóval) az interneten talált, vagy otthonról hozott dokumentumok. Okmányok, igazolványok, régi képek fotó minőségű szkennelése, és adathordozóra másolása. (Vigyázat: nem fénymásolás, hanem fotó minőségű szkennelés!) Régi képek számítógépes restaurálását is elvégezzük, külön megállapodás szerint. Fontos információk, interneten található dokumentumok felkeresésében továbbra is díjtalan segítséget nyújt a könyvtáros. ÚJ KÖNYVEK Tavaly decemberben 130 db új könyvet kaptunk Szentendrétől Ft értékben. Végre teljesült minden falusi könyvtáros álma is: megvan a 19 kötetes Magyar Nagylexikon! Tessék bejönni, válogatni, nagyon jó könyvek is jöttek: sok színes gyermekkönyv és mai interjúkötetek, színvonalas lektűrök. Minden kedves látogatóját tisztelettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros az Önök szolgálatára Kisoroszi eredeti térképe 1880-ból Megvan! Örömmel jelentem, hogy múlthavi felhívásunkra jelentkezett az 1880-as Kisoroszi Birtokkönyv térképmellékletének helybeli tulajdonosa, s volt oly szíves másolásra átengedni az igen értékes helytörténeti dokumentumot. Ennek alapján bárki pontosan visszakövetkeztetheti (a Birtokkönyvben lévő nevek és HRSZ.-ek alapján) ősei háza és földjei pontos helyét. Köszönjük Baranyai Gézáné szívességét. A digitális másolat kivetítőn is nagy méretben megtekinthető lesz a könyvtárban. Köszönöm mindazoknak, akik február 11-én Brőnisch János hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek és osztoztak családunk gyászában. Brőnisch Jánosné és családja TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL T! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! Kérjük Önöket, 2011-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat,településünket. Adószám: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma

8 Közösségi hírek 8 A nyugdíjas klub karácsonya Színes programokkal zárta az évet az elmúlt esztendőben is a kisoroszi Nyugdíjas Klub: december 15-én műsorral egybekötött vacsorára hívták a falu vezetőit (Molnár Csaba Polgármestert, Nádasdy-Csontos Elek polgármester helyettest) és lelkészeit is (Kalász István kanonok urat, Makkai Lilla tiszteletes asszonyt). Az ünnepi beszédet Németh József fafaragó, klubelnök tartotta, utána jókívánságait elmondta az újra választott polgármester is. Szép pillanata volt az estnek a falu két legidősebb lakosának köszöntése egy-egy gyönyörű virágcsokorral: Sándor Andrásné Ilus néni, Borda Lajosné Juci néni örült a virágnak. December 8-án pedig egy remek szórakoztató műsorral búcsúztunk az óévtől: Straub Dezső és alkalmi együttese lépett fel, kabarétréfákat és nosztalgia slágereket adtak elő óriási tapsot learatva. Köszönjük a Kedves Művész úrnak és együttesének a kellemes és feledhetetlen perceket! Matolcsi Ferenc klubvezető Közhasznú adatok Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Körzeti megbízott: Vadászi László törzszászlós Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: Polgárőrség Kovács Géza Tel.: Mezőőr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelő Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védőnői fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól és hétvégén tel: 0626/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan tel: 0626/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel:0626/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 1. Levélcím: 2001 Szentendre, Pf. 59. Fax: 26/ Telefon: / / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: php?page=pmsz Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idők háza Széchenyi út 53. Nyitva: VI-VII-VIII.-hónapban szo-vas h, csoportoknak előre egyeztetett időpontban: tel: 06 70/ Baktay Ervin westernjátékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Losonczi Zoltán Tel.: Fogadóóra: hétfő a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temető gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyűjtő Zrt.: Szelektív gyűjtés a házak elől (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési árak: apróhirdetés 500 Ft (20 szóig), 1/16 oldal Ft, 1/8 oldal Ft, 1/4 oldal Ft, 1/2 oldal Ft, 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Tel.: Lapzárta minden hónap 25-én Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Szily Boldizsár

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Jóváhagyott rendelet Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató K 122. szám 2013. május w w w. k i s o r o s z i. h u ISOROSZI KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató Testületi döntések Interjú a 75 éves Rácz Gáborral

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzata Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzatának az építészeti örökség helyi védelméről szóló 6/2005. (III.1.) Ör. rendelete alapján A helyi értékvédelmi rendelettel

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/tervezet/ A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2012. (IV. 23.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő község helyi értékei védelmének szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 11/2008. (X. 30.) Ör-rel) Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben