A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 100. szám március A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT OLVASÓK! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ez a lapszámunk a 100. jubileumi Hírmondó. Mindazoknak, akik az újság eddigi létrehozásában részt vettek, szerkesztőknek, kiadóknak, cikk íróknak nagy tisztelettel köszönjük eddigi munkájukat. Köszönjük olvasóinknak az újságunk iránti érdeklődést. ( a szerk.) TISZTELT POLGÁROK! Március 15-én az es Forradalom és Szabadságharc 163. évfordulóját ünnepeljük. Szerte hazánkban, de országhatárainkon túl is ünnepi megemlékezésekkel tisztelgünk Magyarország függetlenségi harca előtt, felidézzük az államférfiak, a hősök cselekedeteit. Kisorosziban sincs ez másként, 2011 március 15-én 11 órakor a Művelődési Házban tartjuk rendezvényünket, melyre tisztelettel hívjuk falunk lakosságát. A műsorban fellépnek az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai, Szabó Aranka Vörösmarty Mihály verseit szavalja el, Futaki (Horog) József a Szabadságharc Kisoroszihoz kötődő mártírjáról beszél, Nádasdy-Csontos Elek Alpolgármester ünnepi beszédet mond. Szeretettel várunk mindenkit! Kisoroszi Község Önkormányzata Beszámoló Kisoroszi Község Képviselő-testületének február 15-i üléséről évi költségvetési beszámoló Pályázati felhívás! Czilik Edénét 95. születésnapja alkalmából köszöntötték. Ófaluvédelmi rendelet Ovisok farsangja Egy régi kép nyomában Művelődési ház és könyvtár programjai Kisoroszi eredeti térképe 1880-ból A nyugdíjas klub karácsonya Közhasznú adatok

2 Önkormányzati hírek 2 Beszámoló Kisoroszi Község Képviselő-testületének február 15-i üléséről A Képviselő testület február 15-én nyílt ülést tartott, melyen valamennyi képviselő jelen volt. Napirend előtt a polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy elkészült a színes Kisoroszi Hírmondó újságunk melyet reméljük a lakosság is nagy örömmel fog olvasni. A Fővárosi Vízművek átutalta az önkormányzatnak járó értékesített víz m3-ként járó 1 Ft-ot, mely 20 millió forint bevételhez jutatta önkormányzatunkat. Ezt az összeget a Vízművekkel aláírt szerződés értelmében kötött felhasználással kapjuk. A képviselő testület napirendre vette Máli Gábor úr tavaly benyújtott beadványát, melyben kérte a Kisoroszi, Széchenyi út 30 és 24 sz. közötti útszakasz javítását. A képviselő testület úgy döntött, hogy településünk utolsó szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszát megcsináltatja. Az útszakasz a legolcsóbb, de jó minőségű mart aszfalt burkolatot kap. Ezután került a testület elé dr. Simon Sándorné kérelme, melyben több lakossal együtt azt kérték, hogy a Kisorosziba beérkező főút falunkat elérő szakaszán, forgalomlassító megoldást keressünk. A Polgármester Úr levélben kereste meg a Közútkezelő Kht.-ét ez ügyben, melyre várjuk a választ. Elfogadásra kerültek a civil szervezetek beszámolói. Első napirendi pontban tárgyalta a képviselő testület a Pilis Security ajánlatát a településen kiépítésre kerülő kamera hálózatról, a részletes tervek a későbbiekben kerülnek kidolgozásra. A képviselő testület elfogadta a családi napközi és az óvoda benyújtott eszközigényét és megkezdődhet a családi napközi épületének helyreállítsa is. Ezt követően a 2011 évi költségvetés elfogadására került a sor. Polgármester úr elmondta, hogy nincs likviditási probléma, de az adóbevételek nagyon visszaestek. Ezek után a képviselő testület egyhangúlag elfogadta a költségvetést. Elfogadásra került a évi ivóvíz díjakról szóló rendelet és a évi munkaterv is. A Vízművekkel kötött szerződés értelmében kiírásra fognak kerülni a környezetkímélő gazdálkodási formához kapcsolódó pályázatok. Ezután a Kisoroszi Általános Iskola alapító okiratát módosította a képviselő testület, de mivel az iskola igazgatónője betegség miatt nem volt jelen, így a későbbiekben kerül sor eszközigényük elfogadására. A településünk Polgárőrsége a tavaly összegyűjtött és az idén megkapott támogatásából jó minőségű autót szeretne venni, melyhez a képviselő testület megadta a támogatását. A képviselő testület úgy döntött, hogy a Szigetcsúcs büfére új együttműködési megállapodást kötünk. Az egyebek napirendi pontban a polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Tahitótfaluban megépítésre kerül egy tűzoltóőrs, amihez mentőállomás is tartozni fog és amely a környező településekből álló társulás tulajdona lenne. A képviselő testület egyhangúlag támogatta a társulási szerződés megkötését. A tahitótfalusi OIL benzinkút azzal a kéréssel kereste meg a Kisoroszi Önkormányzatot, hogy szeretné a kisoroszi lakosoknak 2 Ft-al olcsóbban adni a benzint, hogy szélesítse vásárlói körét. Ennek a kedvezménynek a reklámozásához kérte az önkormányzat támogatását, melyet megkaptak. Végül a képviselő testület elfogadta a Kisoroszi Hírmondó új hirdetési díjait. Reméljük, minél több hirdető találja majd vonzónak újságunkat. Ezt követően a k épviselő testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást, ahol szociális ügyeket tárgyalt meg. Dr. Kosztarab Ibolya jegyző Tisztelt Kisoroszi Lakossága! év február hónap 15. napján Kisoroszi Község Képviselő-testülete rendes testületi ülést tartott. Elfogadásra került a évi költségvetési rendelet. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 65../1/bek. és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. alapján a évi költségvetésről rendeletet kell alkotnia. A rendelet megalkotásánál fontos szempont volt az a tény, hogy Kisoroszi község állandó lakosságának létszáma folyamatosan növekszik év január 1. napján a lakosság száma: 874 volt, évben az állandó lakosok száma 951, a évben 965. Ezek az adatok azért fontosak, mert az állami támogatást a lakosságszám alapján jár az önkormányzatoknak, évben a évi adatok az irányadóak. Az önkormányzatok, a támogatásokat normatív létszámhoz illetőleg feladatmutatóhoz kötötten kapják. Helyi adók tekintetében az adózásról szóló rendelkezések alapján, a kivetett majd beszedett idegenforgalmi adó minden egy forintja után az állam további két forinttal egészítette ki a díj mértékét, évtől már csak egy forinttal támogatja, évben másfél forinttal. Önkormányzat átengedett bevételei: a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó, ezek összege jelentősen megváltozott, hiszen évben forintra volt, évben forintra csökkent. Gépjárműadó összege forint. Az összes adónem, tehát az önkormányzat képviselő-testülete által kivetett és az állami által kivetett központi adók főösszege

3 3 Önkormányzati hírek , ez a költségvetés bevételi főösszegének a 46 %-a. Az iparűzési adó mértékét a képviselő-testület évben nem emelte. Az iparűzési adó kivetése, előírása továbbra is az önkormányzatok feladata, azonban a díjak beszedése az állami központi adóhatóságot terheli. A csökkenés oka a személyi jövedelem adó és az iparűzési adó tekintetében a gazdasági válság, másrészt a lakosság adófizetési fegyelmének lazulása. Kisoroszi Község pénzmaradványa forint, ez egy része feladatok elmaradásából származik, másrészt az iparűzési bevételeink jelentős csökkenéséből. A működési kiadások a évi bázis évtől minimálisan csak az inflációval növekednek. A község rendezvényeire is elkülönítettük a pénzösszegeket. Megrendezésre kerül a falukarácsony,a Duna ünnep és egyéb állami ünnepek rendezvényeit is megtartjuk. Vis maior keretünk, mely a dunai jégzajlásra és az árvízre vonatkozik nettó Ft. A Képviselő-testület működési támogatást nyújt a Kék Szilva Egyesületnek, a Nyugdíjas Klubnak, a Polgárőrségnek, a Kisoroszi Judo, Kung-fu és Taekwon-do Klubnak. Tavaly a működési támogatásaink rendszerébe bekerült a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat, mely a felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű diákok támogatására vonatkozik. A Képviselő-testület továbbra is támogatja, az Ófalu pályázatot, a babakötvényeket, a Dunakanyar televíziót. Művelődési Háznak programok szervezésére nettó forint áll rendelkezésre, illetve kistérségi támogatással valósul meg a mozgókönyvtár, számítástechnikai eszközök beszerzése, könyvtári berendezések vásárlása. Fekete István Mesesziget Óvoda esetében a évben karbantartásra, kisebb javításokra forint lett elkülönítve. Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a évben karbantartásra, javításra, eszközök beszerzésére forint lett meghatározva. A Képviselő-testület fejlesztési kiadások keretében elkülönített a Családi Napközi kialakítására forintot. Továbbá a fejlesztési kiadások között szerepel a Széchenyi út Szám közötti út portalanítása Ft. összegben. Általános tartalékunk összege forint és arra szolgál, hogy ha az önkormányzat pályázaton kíván részt venni, a kötelező önrész biztosítva legyen. Összességében elmondható, hogy Kisoroszi Község Önkormányzat évi költségvetése pozitív képet mutat, fontos feladatokra tudunk pénzt elkülöníteni, és ezeket meg is tudjuk valósítani. Sok helyhatósággal ellentétben, a gazdasági válság, a nagyfokú elvonások, a felelősen működő választott tisztségviselők munkájának köszönhetően kis mértékében tükröződik költségvetésünkben. A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teljes terjedelmében kifüggesztettük, a részletező táblázatokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében megtekinthetik. A Képviselő-testület elfogadta az ívóvízdíj mértékéről szóló rendeletet, a rendelet a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve megtalálható. Az ivóvíz fogyasztási díj évi mértéke 188,4 Ft/m 3 +ÁFA, a évben a fogyasztási díj mértéke 182,7 Ft/m3+ÁFA volt. A nem lakossági ivóvíz alapdíj évi mértéke: 0 m 3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft. 0 m 3 -nél nagyobb, legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 14,544 Ft +ÁFA. 7,5 m 3 -nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 52,992 Ft+ÁFA. 15 m 3 napi átlagfogyasztás felett évente 86,544 Ft+ÁFA. Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz fogyasztási díj: 196,40 Ft/m 3 +ÁFA A lakossági ivóvíz alapdíj évi mértéke: 0 m 3 -nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 154 Ft/ bekötés/hónap+áfa 0 m 3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft. Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 188,4 Ft/m 3 + ÁFA Dr. Kosztarab Ibolya jegyző Dubniczki István VILLANY- SZERELŐ Teljes körű ELMŰ-ügyintézés BOJLERJAVÍTÁS Telefon: Megújult ÁLLATORVOSI RENDELŐ és PET SHOP Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. TESCO-val szemben. Hosszú nyitva tartási idő: hétfő péntek 9-18, szombat 9-12 óráig. RTG, UH, labor, műtétek, kiszállások. Dr. Szolnoki János, telefon: , ÜGYELET éjszaka, hétvégén is

4 Petőfi Sándor u. Széchenyi út Önkormányzati hírek 4 Pályázati felhívás! Kisoroszi Község Önkormányzata Kisoroszi Fejlődésért Közhasznú Közalapítvánnyal közösen pályázatot hirdet az ófalu (történelmi településmag) védettség alatt álló házai utcavonali homlokzatának, valamint a hagyományos utcakép (kerítés, kapu) felújítására. A pályázat célja: településünk egyedülálló faluképének megóvása. A pályázat lehetőséget biztosít Ft, azaz kettőszázhúszezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása ( Ft) szükséges, melyet a pályázó a ház felújítása után visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, Ft a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó Ft ( Ft önrész és Ft vissza nem térítendő támogatás) a munka befejezésekor vehető igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban a második oldalon lévő formanyomtatványon. A pályázat nyerteseit 4 tagú szakmai bizottság választja ki. A pályázat kiírója ingyenes szakmai tanácsot nyújt Szily Boldizsár okl. építészmérnök személyében. Pályázati adatlap Pályázó neve:... Címe:... Telefonszáma.:... A munka rövid leírása:... Költségvetés tervezet:... Az érintett ingatlan megjelölése a helyszínrajzon: Petőfi Sándor u. A kiíró különösen fontosnak tartja a fölösleges kiadások mellőzését. A pályázat benyújtásának határideje: április óra. A pályázat feltételei: 1. A homlokzat felújítása csak egy építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet. 2. Az elsődleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása. 3. A pályázaton csak a tömegükben (méreteikben, arányaikban) hagyományokat őrző ún. parasztházak vehetnek részt. 4. A rendelkezésre álló összeg csak a felújításhoz vehető igénybe, új ház illetve udvari ház vagy házrész építésére nem. A munkálatokat előre egyeztetett határidőre be kell fejezni. 5. A pályázó a felújítás költségtervezetét maga állítja össze. 6. A pályázó a mellékelt pályázati adatlapon a munka rövid leírását és költségvetés tervezetet készít. 7. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság előírásait, és az előre egyezetett kivitelezési határidőt. Ennek elmulasztása esetén a forintos első részletet a visszafizetés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetni. Kisoroszi, március 3. Sikeres pályázást! Óvjuk meg Kisoroszi páratlan faluképi értékeit! A pályázat további részleteiről érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal ( ) Czilik Edénét 95. születésnapja alkalmából köszöntötték március 3-án Molnár Csaba polgármester és dr. Kosztarab Ibolya jegyző virágcsokorral köszöntötték a 95. Születésnapját betöltött Czilik Edénét, Annus nénit. Ez alkalomból adták át Orbán Viktornak a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének emléklapját, melyben köszöntette kedves lakosunkat. Mindannyiunk nevében kívánunk Annus néninek jó egészséget, hosszú, boldog éveket! Temető u. Klapka u. Széchenyi út Hősök tere Kossuth Lajos u. Templom u. Dajanich u. Kovács u. Duna u. Helyi I.-es védettségű épületek Helyi II.-es védettségű épületek Helyi védettség bővítésére javasolt épületek Történelmi településmag

5 5 Közösségi hírek Ófaluvédelmi rendelet Kivonat Kisoroszi Község épített örökségének védelméről szóló 2007/ IV. 20 rendeletből. A kisoroszi önkormányzat 2007-ben rendeletet alkotott az épített környezet értékeinek helyi védelméről. A rendelet néhány fontosabb pontjára hívnám fel a figyelmet: A rendelet célja Kisoroszi község (a továbbiakban: község) faluképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása. Helyi értékvédelem feladata a falukép védelme, a különleges oltalmat érdemlő építészeti, építészettörténeti, régészeti, településtörténeti, kultúrtörténeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, köztéri alkotások megóvása. Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: a Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IX. 29.) rendeletének (Kisoroszi Község Helyi Építési Szabályzata) 13. -ában felsorolt építményekre. Ezen az ó-falu régi házait, homlokzatokat, kerítéseket kell érteni (a Kisoroszi Hírmondó februári számában térképen vannak bejelölve a védelem alatt álló épületek). A helyi védelem alatt álló épületeken, kerítéseken szigorúan tilos engedély nélküli munkálatokat végezni! Így építési engedély köteles: a védett homlokzat (és közterületről látható homlokzat)felújítása, festése, védett épület nyílászáróinak cseréje, védett tetőzet, védett épület tetőzetének felújítása, védett épület vagy épületrész belső dekoratív falfestése, burkolatainak felújítása, létesítése, védett mûtárgy, utcabútor cseréje, vagy áthelyezése, védett területen új mûtárgy elhelyezése. Nem adható építési (elvi építési) engedély olyan építési (bontási) munkára, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy azt értékvédelmi szempontból károsan befolyásolja. Nem adható fennmaradási engedély olyan építési munkálatokra, amelyek a védett értéket károsan érintik. Ilyen esetben az építtetőt kötelezni kell az eredeti állapot helyreállítására. A védett ó-falu épületeinek felújítására, az eredeti állapot viszszaállítására szolgál az önkormányzat által immár második éve meghirdetett pályázat. Aki a rendelet hatálya alá tartozó védett értéket megrongálja, vagy megsemmisíti amennyiben cselekménye más jogszabály szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Ovisok farsangja Február19-én tartottuk az óvodások farsangját a Művelődési Házban. Az idei farsangi műsorunk kicsit eltért az eddig megszokottaktól. Most nem külön műsorral szerepelt a két csoport, hanem egy lakodalmas jelenetet adott elő az óvoda apraja és nagyja, amiben még az óvó nénik is szerepeltek. A vidám lakodalmas nagy tapsot kapott a vendégektől. Ezt követte a jelmezes felvonulás. A gyerekek rövid kis verssel, énekkel mutatták be jelmezeiket. A műsor után a gyerekek és a vendégek kedvükre kóstolgathatták az anyukák és a nagymamák által sütött finom süteményeket és fánkokat. Miután mindenki jóllakott, megszólalt a zene a Kolompos együttes CD-jéről, s roptuk a táncot felnőttek és gyerekek egyaránt, mint egy igazi lakodalomban. A nagy vigasságba a zsákbamacska-húzás hozott egy kis pihenőt, majd a tombolahúzásig ismét táncra kerekedtünk. Reméljük a jó hangulatú bállal sikerült végleg elkergetnünk a telet, s várjuk, hogy minél hamarabb Ránk köszöntsön a tavasz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Benkovics Lászlóné óvodavezető

6 Közösségi hírek 6 Egy régi kép nyomában Egy ritka pillanat: népviseletbe öltözött kisoroszi kislányok a Kánitz villa kertjében. Nem könnyű feladat az időpont beazonosítása: a kép versoján semmiféle feljegyzés nincs, a tulajdonos, aki másolásra behozta szintén semmit sem tud róla. Még élő idős asszonyok is csak találgatnak. Annyit biztosan tudunk, hogy a háború előtt a falubelieknek nemigen volt bejárása a magas kőfallal körülvett, teniszpályás, virágzó kertekkel körülvett villakertbe. Induljunk ki a kép megszemléléséből: a népviseletről tudjuk, hogy egészen biztosan nem helyi sajátosságokat tükröz, hisz ha volt is ilyen korábban, az ezredforduló környékén, az nem hasonlított ehhez. Sokkal inkább hasonlít az 1930-as évek álnépies divatjához, melyeket a korabeli képes ujságokban is lehetett látni, s még jobban hasonlít az 1948-as Mindszenty hercegprímás látogatásakor viseltekhez. Beszédes a kert elhanyagoltsága: gaz, burjánzó fák, bokrok, elhanyagolt pázsit. Jól tudjuk: az arisztokrata életmódot folytató Kánitz családnak saját kertésze volt, tehát tételezzük fel, hogy ez utóbbi dátum a keletkezés ideje.ha ez így van, akkor rövidesen megkezdődik a ház államosítása (Kánitz Artúrné mint örökös némi kártalanítást is kapott érte), majd az elhanyagolt épületből először kisoroszi óvoda, aztán állami mentős üdülő lesz. Nem sokat tudunk az egykor itt élt Kánitz család történetéről (az ős tulajdonosnak, Kánitz Artúrnak Verőcén is volt impozáns villája), budapesti acélárugyárról és elegáns áruházról van tudomásunk. A hazai golf életben is részt vállaltak, egyik fia a konvertálás után a korai magyar cserkészmozgalomba is bekapcsolódott. Hiányoznak azonban a megbízható források. Ki tud ebben segíteni? Művelődési ház és könyvtár KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS Szerda: 10-12, 15-20; Péntek: 10-12, 15-20; Szombat: 10-12, óráig TEREMBÉRLET A Művelődési Ház nagyterme előzetes kérés és időegyeztetés alapján bérelhető az Önkormányzati Hivatalban megtekinthető díjszabás ellenében. Tel: (Önkormányzat) ill. időegyeztetés Futaki József Műv.ház vezetőnél: mobil számon.(magánrendezvények után a terem állapotát szigorúan ellenőrizzük, az esetleg felmerülő állagrontás után külön számlát állítunk ki. Kötelező takarítási díj: Ft)) VÁSÁRI NAPOK 2010 Általában szombaton, 9-12-ig: Posh Noémi: Március óráig Resler László: Március óráig, Bimbó BT. termékbemutató: Március 2. szerda de MÁRCIUS HAVI PROGRAMOK 1848-AS MEGEMLÉKEZÉS: március 15. kedd 11-órakor a Művelődési Ház nagytermében A műsorban fellépnek az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai, Szabó Aranka Vörösmarty Mihály verseit szavalja el, Futaki (Horog) József a Szabadságharc Kisoroszihoz kötődő mártírjáról beszél, Nádasdy- Csontos Elek Alpolgármester ünnepi beszédet mond. Szeretettel várunk mindenkit! DR. ROZSÁLYI KÁROLY: BŐRÜNK, AZ EREK ÉS A STRESSZ március 17. csütörtök este 18 óra (Orvosi előadás a nagyteremben)

7 7 Közösségi hírek ÉS A DUNAKANYAR A RÓMAI KORBAN Gróf Péter tudományos kutató, régész vetített képes előadása. Időpontja: március 30. szerda este 18 órakor a Könyvtárban. NYUGDÍJAS KLUB: Március 9-én, 23-án szerdán 17 órától. VARRÓ KLUB: kéthetenként, csütörtöki napokon óráig (Kelemen Emma textilművész vezetésével) BABA-MAMA KLUB: Keddenként óráig a Könyvtár helyiségében. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÜGYELETE: Szerdánként óráig a Könyvtárban ÉJSZAKAI PINGPONG: Péntek esténként 20 órától. Felügyelnek a Falunk Gyermekeiért Egyesület önkéntesei. SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK: Alapfokú tanfolyamok szerda délelőttönként óráig. FILMVETÍTÉS Folytatódik a sorozat a Könyvtárban: zártkörű vetítés keretében havonta egy alkalommal bemutatjuk a régi magyar filmművészet egy-egy remekét. A vetítések előtt rövid összefoglaló mutat rá a film művészi és kortörténeti jelentőségére a könnyebb eligazodás kedvéért. A Fekete István regényéből készült Tüskevár c. film II. része (1967) nemcsak gyerekeknek, hanem a természetkedvelő felnőtteknek is szól. Ismétlés: március 11. péntek 18 órakor Február havi filmvetítésünk ismétlése a legendás Páger Antal főszereplésével a Felmegyek a miniszterhez c. film (1961). Ismétlés ideje: március 12. szombat kor. A kitűnő humorba csomagoltan is átsüt a kor jellemző viszonya a parasztsághoz, valláshoz, egyházhoz: Belépődíj: felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt 100 Ft. SZOLGÁLTATÁS Lakossági Internet használat kisoroszi állandó lakosok részére díjtalan (1 óra), (dolgozatíráshoz, munkakereséshez 2 óra). Könyvtárunkban kinyomtathatók (színes ill. fekete-fehér lézernyomtatóval) az interneten talált, vagy otthonról hozott dokumentumok. Okmányok, igazolványok, régi képek fotó minőségű szkennelése, és adathordozóra másolása. (Vigyázat: nem fénymásolás, hanem fotó minőségű szkennelés!) Régi képek számítógépes restaurálását is elvégezzük, külön megállapodás szerint. Fontos információk, interneten található dokumentumok felkeresésében továbbra is díjtalan segítséget nyújt a könyvtáros. ÚJ KÖNYVEK Tavaly decemberben 130 db új könyvet kaptunk Szentendrétől Ft értékben. Végre teljesült minden falusi könyvtáros álma is: megvan a 19 kötetes Magyar Nagylexikon! Tessék bejönni, válogatni, nagyon jó könyvek is jöttek: sok színes gyermekkönyv és mai interjúkötetek, színvonalas lektűrök. Minden kedves látogatóját tisztelettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros az Önök szolgálatára Kisoroszi eredeti térképe 1880-ból Megvan! Örömmel jelentem, hogy múlthavi felhívásunkra jelentkezett az 1880-as Kisoroszi Birtokkönyv térképmellékletének helybeli tulajdonosa, s volt oly szíves másolásra átengedni az igen értékes helytörténeti dokumentumot. Ennek alapján bárki pontosan visszakövetkeztetheti (a Birtokkönyvben lévő nevek és HRSZ.-ek alapján) ősei háza és földjei pontos helyét. Köszönjük Baranyai Gézáné szívességét. A digitális másolat kivetítőn is nagy méretben megtekinthető lesz a könyvtárban. Köszönöm mindazoknak, akik február 11-én Brőnisch János hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek és osztoztak családunk gyászában. Brőnisch Jánosné és családja TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL T! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! Kérjük Önöket, 2011-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat,településünket. Adószám: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma

8 Közösségi hírek 8 A nyugdíjas klub karácsonya Színes programokkal zárta az évet az elmúlt esztendőben is a kisoroszi Nyugdíjas Klub: december 15-én műsorral egybekötött vacsorára hívták a falu vezetőit (Molnár Csaba Polgármestert, Nádasdy-Csontos Elek polgármester helyettest) és lelkészeit is (Kalász István kanonok urat, Makkai Lilla tiszteletes asszonyt). Az ünnepi beszédet Németh József fafaragó, klubelnök tartotta, utána jókívánságait elmondta az újra választott polgármester is. Szép pillanata volt az estnek a falu két legidősebb lakosának köszöntése egy-egy gyönyörű virágcsokorral: Sándor Andrásné Ilus néni, Borda Lajosné Juci néni örült a virágnak. December 8-án pedig egy remek szórakoztató műsorral búcsúztunk az óévtől: Straub Dezső és alkalmi együttese lépett fel, kabarétréfákat és nosztalgia slágereket adtak elő óriási tapsot learatva. Köszönjük a Kedves Művész úrnak és együttesének a kellemes és feledhetetlen perceket! Matolcsi Ferenc klubvezető Közhasznú adatok Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Fekete István Mesesziget Óvoda Tel.: Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: Körzeti megbízott: Vadászi László törzszászlós Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: Polgárőrség Kovács Géza Tel.: Mezőőr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: 13 16, K: 8 12, Sz: 8 12, 13 16, Cs: 8 12 Orvosi rendelő Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Védőnői fogadóóra: K: 9-11 Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól és hétvégén tel: 0626/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan tel: 0626/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel:0626/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 1. Levélcím: 2001 Szentendre, Pf. 59. Fax: 26/ Telefon: / / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: php?page=pmsz Könyvtár és internet Nyitva: Sze.: 10-12, 15-20, P.: 10-12, 15-20, Szo.: 10-12, óráig Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Régi idők háza Széchenyi út 53. Nyitva: VI-VII-VIII.-hónapban szo-vas h, csoportoknak előre egyeztetett időpontban: tel: 06 70/ Baktay Ervin westernjátékok emlékhelye május 1. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Falugazdász Losonczi Zoltán Tel.: Fogadóóra: hétfő a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temető gondnoka Vanyák László, Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyűjtő Zrt.: Szelektív gyűjtés a házak elől (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési árak: apróhirdetés 500 Ft (20 szóig), 1/16 oldal Ft, 1/8 oldal Ft, 1/4 oldal Ft, 1/2 oldal Ft, 1/1 oldal ,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatal Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Tel.: Lapzárta minden hónap 25-én Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Szily Boldizsár

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu 103. szám 2011. június www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Önkormányzati hírek 2 Tisztelt Kisorosziak, Kedves Vendégeink! A sokunk által szeretett és várt Duna Ünnep

Részletesebben

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján.

FELHÍVÁS NYILATKOZAT. Kelt: Kisoroszi, 2008. április hónap... napján. FELHÍVÁS A Kisoroszi Önkormányzat kéri azokat a kisoroszi szülôket, akiknek gyermeke(-i) az 1 és 14 év közötti korosztály tagjai, hogy az alábbiakban nyilatkozzanak arról, hogy gyermekeik számára igénybe

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

vallanánk sehol sem szégyent. A rendezvény hangulatát, a zenés mûsorok tették teljessé, melynek nagyrésze a várt színvonalon teljesült.

vallanánk sehol sem szégyent. A rendezvény hangulatát, a zenés mûsorok tették teljessé, melynek nagyrésze a várt színvonalon teljesült. 191. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu X. EPERFESZTIVÁL A jubileumi Eperfesztivál minden eddigi arcát megmutatta: - sütött a nap esett az esô - volt kínálat, de kevés az eper - sok árus

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Eperfesztivál május 29-31.

Eperfesztivál május 29-31. 273. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl 2014. évi költségvetési zárszámadást a Képviselô-testület elfogadta. 2015. április

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Futó Rózsa Diszkont Áron

Futó Rózsa Diszkont Áron Nem, kérem, itt nem apróhirdetésrõl van szó, hisz a házasság komoly dolog, még ha bolond esküvõrõl is beszélünk. A rönkhúzás, mint néphagyomány, szerves része a farsangi mulatságoknak, és csak hab a tortán,

Részletesebben