DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt."

Átírás

1 Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás módját - hivatkozással a Bank Üzletszabályzatában valamint a bankszámlaszerződésekben foglaltakra - a jelen Hirdetményben határozza meg és teszi közzé. A Bank azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről nyújt előzetes tájékoztatást ügyfeleinek, amelyekről információ birtokában van. Érvényben tól A Bank február 1-jei hatállyal egyes díj - és jutaléktételeit módosítja - az Általános Üzletszabályzat I.I pont rendelkezéseinek megfelelően -, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény augusztus 1-i változása, illetve a Bank megnövekedett közteher fizetési kötelezettsége miatt augusztus 1-től hatályba lépő pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXXIII. törvénynek megfelelően a tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt banki szolgáltatásaink díjának megjelenítése a fix (vagy százalékosan megjelölt összeg) + 0,3 % illetve 0,6 % összeg megjelöléssel, banki szolgáltatásaink kedvezményes díjtételeinél a megjelölt 0 (vagy X összegű) Ft + 0,3 % vagy 0,6 % mérték feltüntetésével kerülnek megjelölésre.

2 TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK... 3 I. Betéti termékek... 3 II. Hitel termékek... 9 III. Automatizált bankügyletek DÍJTÉTELEK I-II. Forintszámla-vezetés I. Lakossági / Ifjúsági Bankszámla díjtételek II. Vállalkozói / Önkormányzati pénzforgalmi számla díjtételek III. Hitel Díjtételek: IV. Lekötött betét díjtételek MELLÉKLETEK: sz. melléklet: Lakossági számlabetétek kamatozása sz. melléklet: Vállalkozói számlabetétek kamatozása sz. melléklet: Takarékbetétek kamatozása sz. melléklet: Lakossági hitelek kamatozása sz. melléklet: Rövid és középlejáratú vállalkozói hitelek kamatozása sz. melléklet: Széf szolgáltatás sz. melléklet: Betéti bankkártya kondíciók sz. melléklet: Nem forgalmazható betétek, Nem forgalmazható hitelek sz. melléklet: TÁJÉKO ZTATÓ egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM), teljes hiteldíj mutató (THM) sz. melléklet: Betétbiztosítás sz. melléklet: Az elévült értékpapírok beváltási rendje

3 Termékek, szolgáltatások A Bankunk által kínált termékek I. Betéti termékek Forint Bankszámla és lekötött betétek Vállalkozói bankszámla és lekötött Betét Könyves betétek, értékpapírok A Bankszámla megnyitásához a Bank egyéb, az igénylő személyazonosságára és az általa bemutatott okmányok valódiságára vonatkozó okmányokat kérhet. I.I.. Forint: Lekötött betétek futamideje: 2 hét, 1, 2, 3, 4, 6, 9,12 hónap 3 I.II. Lekötött betét típusú számlákhoz kapcsolódó egyéb feltételek Számla mellett lekötött betét esetén - egyszeri lekötéskor lejáratkor a tőke és a futamidő végéig járó kamat a Bankszámlán/Pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra, - folyamatos lekötés esetén az ügyfél rendelkezésétől függően o folyamatos tőkésedő lekötés esetén a betét fordulónapján az esedékes kamat a betét összegére kerül jóváírásra. A betét összege és az utolsó kamatperiódus kamata a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a Bankszámlán/Folyószámlán jóváírásra. o folyamatos nem tőkésedő lekötés esetén az esedékes kamat a betét fordulónapján kerül a Bankszámlán/Pénzforgalmi számlán jóváírásra, a lekötött betét összege az utolsó kamatperiódus esedékes kamatával a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a Bankszámlán/Folyószámlán jóváírásra. Tartós Befektetési Számla (TBSZ) esetén: o egyszeri lekötés lejáratakor a tőke és a futamidő végéig járó kamat a TBSZ számlára kerül jóváírásra o o folyamatos tőkésedő lekötés esetén a betét fordulónapján az esedékes kamat a betét összegére kerül jóváírásra. A betét összege és az utolsó kamatperiódus kamata a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a TBSZ-ra jóváírásra. Amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esik, úgy a számla mellett lekötött betét a munkaszüneti napot követő munkanapon kerül jóváírásra a betét által megszolgált kamattal egyidejűleg, mely a jóváírás napjáig kerül meghatározásra. Futamidő lejárata előtti visszavezetésre vonatkozó rendelkezés (betétfeltörés) esetén az aktuális futamidőre a Bank a hirdetménye szerint térít kamatot. Betétfeltörés esetén az adott lekötés teljes tőkeösszege kerül jóváírásra a bankszámlán. I.III. Díjtételek: Díjak, jutalékok - A fedezettel rendelkező fizetési megbízások esetében a díjtételek felszámítása a tranzakció teljesülését követően azonnal, - A havi egységben meghatározott díjak, valamint a fizetési megbízásokhoz kapcsolódó egyéb díjtételek esetén a díjak felszámítása tárgyhót követő első munkanapon, - Egyéb fentiekbe be nem besorolható díjak esetében a díjtételek felszámítása felmerüléskor történik a bankszámlán. Ha az adott Megbízás teljesítésében más bank is közreműködik, akkor a Bank a közreműködő által a Bankra terhelt költségeket az Üzletfél terhére felszámítja. Az alszámla működésére a mindenkori pénzforgalmi számla előírásai, díjtételei vonatkoznak. II. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben az ügyfél bármely számlájának egyenlege negatív lesz (a Számlatulajdonos a jóváhagyott és szerződésben rögzített folyószámla-hitelkeretet túllépi) a túllépés összegére a Bank kényszerhitel kamatot számít fel, amelynek mértéke a Bank érvényes fogyasztási hitel legmagasabb kamata Bank a banki díjak, jutalékok, költségek, egyéb banki terhelések meg nem térítése miatt, a hátralékos tételekre az esedékesség napjától a teljesítés napjáig 6 %-os késedelmi kamatot számít fel. Pénzforgalmi jutalék: a bankszámla tartozik forgalma után számított jutalék (kivétel a bankon belüli utalások, átvezetések, banki költségek). I. IV. Kamatszámításnál alkalmazott képlet: Számla mellett lekötött betét esetén:

4 Tőke * naptári napok száma * kamatláb 360 * 100 Takarékbetét esetén*: * napok száma: egy hónap 30 nap Tőke * napok száma * kamatláb 360 * 100 I.V. Megbízások - Nyitva tartás A Bank Bankfiókokra vonatkozó nyitva tartása az adott fiókban kerül közzétételre, a Bankhálózat egészére vonatkozó nyitva tartás a Bank honlapján hozzáférhető. 4 - Megbízás adható - Bankfiókban személyesen, - Homebankon keresztül - Megbízásokkal kapcsolatos szabályok július 01-jétől a benyújtott fizetési megbízások feldolgozása két GIRO elszámolási rendszer alapján történik a fizetési megbízások típusától, illetve benyújtásának módjától függően. Ennek megfelelően a fizetési megbízások besorolása az alábbi szabályok figyelembevételével történik: 1./ Naponta egyszeri - éjszakai - elszámolású IG1 rendszerbe tartozó megbízások IG1 rendszerbe Papíralapú megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. Bank részére papíralapú megbízás faxon nem nyújtható be. IG1 megbízási típusok különösen: - Papír alapon benyújtott átutalási megbízás - Rendszeres (állandó) megbízás - Nem átutalás típusú tranzakciók (pl. csoportos beszedés) - Hatósági átutalás és átutalási végzés - Az Államkincstár, illetve a nem-közvetlen klíringtagok által indított megbízások 2./ Napközbeni többszöri elszámolású ( InterGiro2) IG2 rendszerbe tartozó megbízások IG2 rendszerbe kerül besorolásra az elektronikusan indított és forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi forint átutalás, melynél mind a kedvezményezett mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon nyújt pénzforgalmi szolgáltatást. Elektronikus benyújtásnak minősül: Az Electra Internet Banking rendszeren és az Electra Ügyfélprogramon keresztül benyújtott megbízás. IG2 megbízási (átutalási) típusok : - egyszeri átutalási megbízás - csoportos átutalási megbízás július 1-jétől az elektronikus úton tárgynapi (aznapi) teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízás a befogadástól számított 4 órán belül (belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órán belül) jut el a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához.

5 A 4 órás szabály illetve a belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órás szabály) betartása az indító pénzforgalmi szolgáltató felelőssége. Ennek alapján az indító pénzforgalmi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy legfeljebb 4 (illetve a belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében legfeljebb 6) óra teljen el attól kezdve, hogy az indító pénzforgalmi szolgáltató befogadta az átutalási megbízást addig, amíg az átutalás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának MNB-nél vezetett számláján jóváíródik. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. 5 Benyújtási határidők: - Készpénzes megbízások: Bankfiókban: Pénztárnyitástól pénztárzárásig adott megbízás aznapi értéknappal kerül könyvelésre - Ügyfél saját számlái közötti átvezetési megbízások: IG 1 rendszerbe tartozó megbízások esetén A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon megbízásokat, amelyek bankfiókban pénztárzárásig benyújtottak. IG2 rendszerbe tartozó megbízások esetén Homebank/Internetbank esetében az adott napon a Bank által a Forint elektronikus átutalási megbízások/ig2 rendszerbe tartozó megbízások - alatt meghatározott befogadási időpontokig érkeznek be. - Forint átutalási megbízások IG 1 rendszerbe tartozó megbízások esetén A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon megbízásokat, amelyek Bankfiókban pénztárzárásig benyújtottak. IG2 rendszerbe tartozó megbízások esetén Home bank/internetbankon keresztül történő benyújtás esetén Bank által meghatározott, alábbi befogadási határidők szerint érkeznek be. Bank adott munkanapon belül 5 elszámolási ciklust határoz meg (2 óránként): 1. ciklus: adott banki munkanap 8:00-ig 2. ciklus: adott banki munkanap 10:00-ig 3. ciklus: adott banki munkanap 12:00-ig 4. ciklus: adott banki munkanap 14:10-ig 5. ciklus: adott banki munkanap 16:00-ig - VIBER megbízás befogadási ideje: Banki munkanapokon óráig. Amennyiben a VIBER megbízás a benyújtási határidő után kerül benyújtásra úgy azt a Bank normál papír alapú utalási megbízásként teljesíti. - Egyéb megbízások A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon egyéb megbízásokat, amelyek bankfiókban pénztárzárásig, Homebank/Internetbank esetében az adott napon a Bank legkésőbb nyitva tartó fiókjának nyitvatartási idejéig (hétköznapokon) érkeznek be.

6 Tárgynapon a benyújtási határidő lejártát követően benyújtott, tárgynapi teljesítési nap megjelöléssel, vagy teljesítési nap megjelölése nélkül kiállított fizetési megbízásokat a Bank a tárgynapot követő banki munkanapon teljesíti. Tárgynapot megelőző teljesítési nap megjelöléssel benyújtott fizetési megbízást a Bank a tárgynapon, de legkésőbb a tárgynapot követő banki munkanapon teljesíti. A Bank a befogadott megbízások fedezet rendelkezésre bocsátása esetén teljesíti. Állandó utalási megbízás esetében a tárgynapon 10 óráig benyújtott új, módosító, vagy megszüntető megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 1. munkanap lehet. A tárgynapon 10 óra után benyújtott új, módosító, vagy megszüntető megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét követő 2. munkanap lehet. Amennyiben az új megbízás első teljesítési napja a legkorábbi teljesítési napon megelőző nap lenne, úgy a Bank az első utalás teljesítését az állandó megbízás periódusa szerinti következő esedékességi napon teljesíti. Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére megnevezésű megbízás esetében a tárgynapon 10 óráig benyújtott új, módosító, vagy megszüntető, illetve felfüggesztő megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 1. munkanap lehet. A tárgynapon 10 óra után benyújtott új, módosító, vagy megszüntető, illetve felfüggesztő megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 2. munkanap lehet. 6 Fizetési megbízásokra vonatkozó általános szabályok Pontatlanul vagy hiányosan kiadott megbízások, utasítások következményeként felmerülő hibákért, késésekért, félreértésekért a felelősség egyedül az ügyfelet terheli. A 18/2009.(VIII.6). MNB rendelet 20, 21. értelmében; A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizető fél fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegével a fizető fél fizetési számláját megterhelte. - A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat későbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegét a saját számláján jóváírták. - Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon és azonos értéknappal teljesíti. a) csoportos beszedés és a pénznemek közötti átváltást igénylő fizetési művelet esetében a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon teljesíti, b) egyéb fizetési művelet esetében a fizető fél fizetési számlájának a megterhelését követően a fizetési művelet összegét haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja. Elektronikus úton benyújtott átutalási megbízás esetén legkésőbb az IG2 rendszerbe tartozó fizetési megbízások teljesítési határidejének megfelelően teljesíti Bank a megbízást. Amennyiben a megbízás alapján jóváírandó számlát másik, belföldi forint fizetésforgalomban résztvevő bank vezeti, akkor IG1 rendszerbe tartozó fizetési megbízások esetén Bank a kötelezett számla terhelésével azonos napon továbbítja belföldi forintfizetés forgalomban a jóváírandó összeget a jogosult számláját vezető bank részére. A jogosult számlát vezető bank a kötelezett számla terhelését követő napon köteles jóváírni a megbízás összegét a jogosult forint bankszámláján. A belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében ez a határidő legfeljebb további egy banki munkanappal meghosszabbodhat. IG2 rendszerbe tartozó fizetési megbízások esetén Bank az elektronikus úton tárgynapi (aznapi) teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízást a befogadástól számított 4 órán belül - belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órán belül - köteles eljuttatni a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. Bank a kedvezményezett fizetési számláján - a saját számláján történt jóváírását követően - a fizetési művelet összegét haladéktalanul köteles jóváírni. A teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. Ha a fizetési megbízás továbbítása a VIBER igénybevételével történik, akkor a VIBER rendszerhez közvetlenül csatlakozó bank a kötelezett számla terhelésével azonos napon köteles a megbízás összegét a jogosult számláján jóváírni. VIBER rendszerhez közvetett módon csatlakozó bank esetében ez további egy banki munkanappal meghosszabbodhat. Nem forint számlára történő konverziós jóváírás esetén ezen időpontok plusz egy munkanappal meghosszabbodhatnak.

7 A Bank az általa vezetett bankszámlára, mint jogosult bankszámlára vonatkozó, a belföldi forint fizetésforgalomból (hitelintézetek közötti országos elszámolás-forgalomból, VIBER-ből, postai pénzforgalomból) érkező fizetési megbízás összegét a Bank saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján jóváírja a jogosult bankszámláján oly módon, hogy a számla tulajdonosa még aznap a jóváírt összeg felett rendelkezhessen. Nem forint számlára történő konverziós jóváírás esetén a megbízásnak a Bank saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napját követő második munkanapon írja jóvá az utalás összegét a jogosult bankszámláján úgy, hogy még a jóváírás napján rendelkezhessen felette. A fizetési megbízások visszavonása Bank a benyújtott fizetési megbízások visszavonásának határidejét és módját az alábbiakban határozza meg: A fizetési megbízásnak Bank által történő átvételét, illetve a Bank részére történő átadását követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. Kivétel: a./papír alapú megbízás: terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén esedékességét megelőző nap bankfiók nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. b./csoportos beszedés megbízás: a fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. Home bankon történő visszavonás esetén szabad formátumú levélben, cégszerűen aláírva*. c./home bank: a terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről a home-bank által biztosított levelezési rendszeren keresztül, szabad formátumú levélben, az elektronikus aláírás követelményeinek megfelelően*, illetve faxon a számla mellett bejelentett aláírási módnak megfelelően. 7 A visszavonások tartalmi követelményei: A fentiek alapján benyújtandó dokumentumnak tartalmaznia kell: - Az utalás értéknapját - A jóváírandó számlaszámot - A kedvezményezett megnevezését - Bizonylat szám esetén, annak feltüntetését - Összeget. Ügyfél azonosítás A Bank (2007.évi CXXXVI. törvény alapján) az alábbi esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, ill. a rendelkezésre jogosultat azonosítani és nyilatkoztatni. - A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor (bankszámlanyitás, hitelszerződés kötés, betét elhelyezés stb.) - A hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve ilyen piaci értékű értékpapír letétjére, ill. bizalmi őrzésére irányuló ügyleti megbízás estében. - Az egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több üzleti megbízás esetén az azonosítást a hárommillióhatszázezer forint átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával. - Az ötszázezer forintot elérő, ill. meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet köteles az azonosítást elvégezni. - A háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, készpénzátutalás és a fizetési számlára történő közvetlen - pénzforgalmi szolgáltató igénybevétele nélküli - készpénzbefizetés teljesítésekor. - Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor. - Ha a korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, ill. a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. I.VI. Rendelkezés meghatalmazott útján - Állandó meghatalmazott Az állandó meghatalmazott Banknak történő bejelentése az erre vonatkozó Szerződési nyomtatvány kitöltése által, a Meghatalmazottnak megjelölni kívánt személy és a Számlatulajdonos bankfiókban történő személyes megjelenése esetén lehetséges. A meghatalmazás a Nyomtatvány - felek és a Bank általi - aláírását követõ banki munkanapon lép hatályba. - Eseti meghatalmazott

8 Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó közokiratban meghatározott Megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi adatait (név, lakcím, szig. szám), a számlaszámot, a Megbízás időpontját és helyszínét. I.VII. Könyves betétek kamatozására és lejáratára vonatkozó feltételek A könyves betétek kamatozásánál minden naptári hónapot 30 nappal veszünk figyelembe. A betét azon a naptári napon jár le, amely napon a betét kötése megtörtént (természetesen annyi hónappal később, ahány hónapra a betétet lekötöttük). A betét a lejáratot követő napon kerül kifizetésre, illetve jóváírásra. Amennyiben a kifizetés, illetve jóváírás napja munkaszüneti napra esik, úgy a betét feletti tényleges rendelkezésre a munkaszüneti napot követő első munkanapon van lehetőség. A betét által megszolgált kamat összegén ez nem változtat, hiszen annak összege fix napokkal kerül meghatározásra. I.VIII. Betéti okiratok kamatozására és lejáratára vonatkozó feltételek 8 A betéti okiratok kamatozásánál minden naptári hónapot 30 nappal veszünk figyelembe. A betét így azon a naptári napon jár le, amely napon a betét kötése megtörtént (természetesen annyi hónappal később, ahány hónapra a betétet lekötöttük). Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a betét feletti tényleges rendelkezésre a munkaszüneti napot követő első munkanapon van lehetőség. A betét által megszolgált kamat összegén ez nem változtat, hiszen annak összege fix napokkal kerül meghatározásra.

9 II. Hitel termékek Folyószámlahitel, Rulírozó A Bank egyes Folyószámlákon a Folyószámlára vonatkozó Szerződés feltételei szerint, határozott időre, rögzített összegű hitelkeretet, azaz Rulírozó Folyószámlahitelt biztosíthat a Folyószámla Számlatulajdonosának / Számlatulajdonosainak együttes igénylése alapján, melynek erejéig a Bank a Folyószámla terhére végrehajtott Megbízásokat akkor is teljesíti, ha a Folyószámláról a Megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet hiányzik. Fogyasztási (egyéb áruvásárlási) és Áruvásárlási Hitelek Megfelelő jövedelmek, illetve fedezet esetén fogyasztási (egyéb áruvásárlási) hitelt, kedvezményes célhoz kötött fogyasztási hitelt, BOR-ÁSZ hitelt, illetve törvényi előírások szerint ifjúsági betét utáni hitelt biztosítunk ügyfeleink számára. Építési hitelek, ingatlan fedezeti hitelek Ingatlan fedezet mellett új családi ház építésére, új lakás vásárlására állam által támogatott, illetve támogatás nélküli hiteleket, egyéb építési (gáz, közmű, felújítás, korszerűsítés stb.), adóság-rendezési, valamint szabad felhasználású hitelt nyújtunk ügyfeleink részére 9 Vállalkozói hitelek Mindenkor hatályos Kormány rendeletben maghatározott célokhoz MFB által biztosított kedvező kamatozású hitel igénybevételére is van lehetőség, egyéb esetekben saját forrású, partnerminősítéstől függő kamattal vállalkozások (egyéni és társas,) számára vállalkozás-fejlesztéshez vagy átmeneti forgóeszköz hiány pótlására beruházási valamint forgóeszköz hitelt biztosítunk ügyfeleink számára. Lombard, Lízing, Faktor hitelezés Eszközvásárlás céljából Lízing hitelt, valamint megfelelő értékpapír fedezett mellett Lombard hitel lehetőségét kínáljuk ügyfeleink részére. Bankgarancia az ügyfél megbízása alapján a Bank fizetési kötelezettséget vállal az ügyfél egyéb, garanciális kötelezettségei (pl.: jólteljesítési, ajánlattételi stb.) teljesítésére a kedvezményezett felé. Új Széchenyi Hitel (GOP) Program keretében nyújtott forgóeszköz- és beruházási hitel formájában finanszírozzuk minimum 10% önerő mellett - gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzését; meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítését és/vagy fejlesztését és/vagy gazdasági tevékenység elindítását. Célunk tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozás, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzéseket. Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a Bank által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg, azok forgóeszközhitelrésze tekintetében nem szükséges a tevékenység-bővítés mint hitelcél külön igazolása. Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel A közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel azon mezőgazdasági ügyfeleinknek ajánlott, akik számára a nyári-őszi betakarítás után kialakult piaci árszínvonal mellett a terményértékesítés nem kifizetődő, valamint a felmerülő őszi talajés vetésmunkálatok input igényét önerőből finanszírozni nem tudják. A közraktárjegy fedezete mellett nyújtott vagy más néven közraktári hitel olyan éven belüli lejáratú hiteltermék, melyet a ügyfelei a Budapesti Árutőzsdén jegyzett, közraktárban elhelyezett áru ellenében kibocsátott közraktárjegy fedezete mellett vehetnek igénybe, gyors és egyszerű hiteligényléssel. A betakarított termést így nem kell azonnal értékesítenie, hanem a közraktárba történő betárolás után kivárhatja azt az időpontot, amikor a legjobb árat kaphatja az áruért. A hitel felvételével biztosíthatja a vállalkozás forgóeszköz szükségletét arra az időtartamra is, amíg a betárolt áru ellenértékét a vevőtől megkapja. Kizárólag a Concordia Közraktár Zrt. áru- és zálogjegyeit fogadjuk el fedezetként, ill. az AVHgA kezességgel biztosított közraktári ügyletek esetén elfogadjuk az ÁTI DEPO Kft. és a KORONA Közraktár áru-és zálogjegyeit is.

10 Életbiztosítás (Allianz Varia-É) A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási eseménynek a kockázatviselés ideje alatti bekövetkezte esetén egy összegben kifizeti a kedvezményezett (Bank) részére a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában érvényes és hatályos hitelszerződés alapján a szerződő felé fennálló hiteltartozását. A szerződésben biztosított az adós, illetve adóstárs, akinek személyével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerződés létrejött. 100%-ban biztosított lehet a hitelszerződés megkötésének napján legalább 18 és olyan belépési korú természetes személy, aki a hitel lejáratáig legfeljebb 65 éves.(ebben az esetben a biztosítási kártérítés 100%), Ha a hitel lejáratáig az ügyfél a 65. életévet meghaladja a biztosítási kártérítés az évek előrehaladtával %-osan csökken. A biztosító kifizetése az összes hiteltartozásra vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától, nem haladja meg a 30 millió forintot. A biztosító szolgáltatása nem tartalmazza azon elmaradt törlesztő részletek megfizetését, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított 3 hónapnál régebben váltak esedékessé. A Varia-É biztosítás díja havonta kerül felszámításra, melynek a számítási alapja az év elején fennálló tőketartozás. Életbiztosítás (AEGON) Bank az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel fogyasztási hitelekhez és folyószámla hitelekhez kapcsolódóan csoportos biztosítást köt. Biztosított olyan természetes személy lehet, aki a biztosítási szerződés tartama alatt fogyasztási- vagy folyószámla hitelre vonatkozó szerződéses jogviszonyt létesít Bankkal, valamint életkora a hitelszerződés megkötésekor 14 és 65 év között van. Kockázatviselés időtartama a hitelszerződés megkötését követő naptól a hitelszerződés tartamának végéig tart. Biztosítási összeg a hitelszerződés szerint felvett összeg. A szolgáltatás bármely okból, betegségből és balesetből bekövetkező halál esetére nyújt szolgáltatást, továbbá balesetből eredő maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodásra (31-100%), TB I-II fokú rokkantság esetére. A biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje a Bank, a biztosított hitelszerződésének fennálló tartozása és esetleges hátralékai összegéig. A biztosítási összegnek ezen felüli része a biztosított életében maga a biztosított, míg a biztosított halálát követen örökösét/örököseit illeti. A biztosítás díja éven belüli hitelnél egy összegben kerül megfizetésre, míg éven túli hitelnél havonta, számítási alapja a fennálló tőketartozás. 10 GIRinfO adatlekérés A Bank az Adatbázis-kezelőkkel kötött szerződései alapján, jogszerű hozzáférési lehetőséggel rendelkezik olyan adatokat tartalmazó adatbázisokhoz, amely adatok ismerete a Bank gazdasági érdekei érvényesülését (továbbiakban: együttesen Adatigénylők) prudens működését elősegítheti. Ügyfélnek a Bankkal kötött szerződések hatálya alatt a Bankkal szemben tájékoztatási kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az Ügyfél kötelezettségének nem tesz eleget a Banknak a kockázatainak csökkentése érdekében jogában áll az Ügyfél költségére a szükséges adatokat beszerezni. Behajtás érdekében harmadik fél közreműködése Amennyiben az Ügyfél a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, a Banknak jogában áll követelések behajtása érdekében harmadik fél közreműködését is igénybe venni, melynek költségei szintén az Ügyfelet terhelik.

11 Árfolyamrögzítés a évi LXXV. törvény alapján Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező ügyfelek, akik kérik az árfolyamrögzítést és megfelelnek a szükséges feltételeknek, az árfolyamrögzítés kezdő időpontjától esedékes törlesztőrészleteiket a törvényben rögzített árfolyamon fizethetik meg. A törlesztőrészletek esedékességekor a tényleges törlesztési árfolyamon számított törlesztőrészlet, és a rögzített árfolyamon számított törlesztőrészlet közötti különbözet egy ún. gyűjtőszámlán (mely díjmentes) halmozódik fel: tehát ez idő alatt a bank forinthitelt nyújt az ügyfélnek a különbözet összegére, amelynek gyűjtőszámlahitel a neve. A különbözet összegéből a tényleges törlesztőrészlet kamat- és kamatjellegű díj vagy költség (pl. kezelési költség) arányával megegyező mértékben számított ügyleti kamat, vagy bármilyen más késedelmi kamatnak nem minősülő kamatjellegű díj vagy költség jogcímén számítható követelésrész megfizetését a Magyar Állam vállalja át, így a különbözet ezen része nem követelhető az ügyféltől. Amennyiben a törlesztési árfolyam meghaladja a törvényben rögzített úgynevezett legmagasabb árfolyam szintet: 270 forint/svájci frank, 340 forint/euró, a törlesztőrészlet ezen árfolyamszintek feletti részének megfizetését a Magyar Állam vállalja, tehát a gyűjtőszámla-hitel alapján a különbözetnek ez a része sem követelhető az ügyféltől. A fentieknek megfelelően az adós az árfolyamrögzítés alatt a törlesztési kötelezettségét a rögzített árfolyam alkalmazásával megállapított törlesztőösszeg erejéig saját erőből, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét a gyűjtőszámlahitel terhére folyósított kölcsönből rendezi, a fent meghatározott összegek állam általi átvállalása mellett. 11 Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező ügyfelek igényelhetik az árfolyamrögzítést, akik Bankunknál írásban kezdeményezik belépésüket a programba, és legkésőbb a gyűjtőszámlahitel első folyósításának napján megfelelnek a következő feltételeknek: a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra nincs folyamatban végrehajtási eljárás a devizahitel fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanra a Bank javára bejegyzett jelzálogjog Az árfolyamrögzítés időszaka alatt a havonta forintban fizetendő törlesztőrészlet az alábbi árfolyamokon kerül kiszámításra: svájci frank alapú devizakölcsön esetében 180 forint/svájci frank euró alapú devizakölcsön esetében 250 forint/euró Az igénylés benyújtásának nincs végső határideje, az árfolyamgát igénybevételét bármikor lehet kezdeményezni a devizahitel lejáratát megelőzően. Az árfolyamrögzítés alkalmazásához az eredeti kölcsönszerződés módosítása és a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés megkötése szükséges. A közszférában dolgozók az 57/2012. Korm. rendeletben meghatározottak szerint kamattámogatást igényelhetnek a devizakölcsönükhöz kapcsolódó gyűjtőszámlahitel kamatainak megfizetéséhez, a gyűjtési időszak alatt. A feltételeket és a részletes leírást a közszférában dolgozók támogatásáról szóló ügyféltájékoztató tartalmazza.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom 1 Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Devizában végzett műveletek, nemzetközi pénzforgalom A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a számla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502 Gyomaendrőd,

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. július 9. 1 / 74 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az célja, alkalmazási köre, módosítása... 3 III. Azonosító

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben