DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt."

Átírás

1 Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás módját - hivatkozással a Bank Üzletszabályzatában valamint a bankszámlaszerződésekben foglaltakra - a jelen Hirdetményben határozza meg és teszi közzé. A Bank azokról a díjakról, költségekről, egyéb fizetési kötelezettségekről nyújt előzetes tájékoztatást ügyfeleinek, amelyekről információ birtokában van. Érvényben től augusztus 1.-től hatályba lépő pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXXIII. törvénynek megfelelően a tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt banki szolgáltatásaink díjának megjelenítése a fix (vagy százalékosan megjelölt összeg) + 0,3 % illetve 0,6 % összeg megjelöléssel, banki szolgáltatásaink kedvezményes díjtételeinél a megjelölt 0 (vagy X összegű) Ft + 0,3 % vagy 0,6 % mérték feltüntetésével kerülnek megjelölésre.

2 Tartalomjegyzék: TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK... 3 I. Betéti termékek... 3 II. Hitel termékek... 9 III. Automatizált bankügyletek DÍJTÉTELEK I-II. Forintszámla-vezetés I. Lakossági / Ifjúsági Bankszámla díjtételek II. Vállalkozói / Önkormányzati pénzforgalmi számla díjtételek III. Hitel Díjtételek: IV. Lekötött betét díjtételek MELLÉKLETEK: sz. melléklet: Lakossági számlabetétek kamatozása sz. melléklet: Vállalkozói számlabetétek kamatozása sz. melléklet: Takarékbetétek kamatozása sz. melléklet: Lakossági hitelek kamatozása sz. melléklet: Rövid és középlejáratú vállalkozói hitelek kamatozása sz. melléklet: Széf szolgáltatás sz. melléklet: Betéti bankkártya kondíciók sz. melléklet: Nem forgalmazható betétek, Nem forgalmazható hitelek sz. melléklet: TÁJÉKO ZTATÓ egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM), teljes hiteldíj mutató (THM) sz. melléklet: Betétbiztosítás sz. melléklet: Az elévült értékpapírok beváltási rendje... 87

3 Termékek, szolgáltatások A Bankunk által kínált termékek I. Betéti termékek Forint Bankszámla és lekötött betétek Vállalkozói bankszámla és lekötött Betét Könyves betétek, értékpapírok A Bankszámla megnyitásához a Bank egyéb, az igénylő személyazonosságára és az általa bemutatott okmányok valódiságára vonatkozó okmányokat kérhet. I.I.. Forint: Lekötött betétek futamideje: 2 hét, 1, 2, 3, 4, 6, 9,12 hónap 3 I.II. Lekötött betét típusú számlákhoz kapcsolódó egyéb feltételek Számla mellett lekötött betét esetén - egyszeri lekötéskor lejáratkor a tőke és a futamidő végéig járó kamat a Bankszámlán/Pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra, - folyamatos lekötés esetén az ügyfél rendelkezésétől függően o folyamatos tőkésedő lekötés esetén a betét fordulónapján az esedékes kamat a betét összegére kerül jóváírásra. A betét összege és az utolsó kamatperiódus kamata a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a Bankszámlán/Folyószámlán jóváírásra. o folyamatos nem tőkésedő lekötés esetén az esedékes kamat a betét fordulónapján kerül a Bankszámlán/Pénzforgalmi számlán jóváírásra, a lekötött betét összege az utolsó kamatperiódus esedékes kamatával a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a Bankszámlán/Folyószámlán jóváírásra. Tartós Befektetési Számla (TBSZ) esetén: o egyszeri lekötés lejáratakor a tőke és a futamidő végéig járó kamat a TBSZ számlára kerül jóváírásra o o folyamatos tőkésedő lekötés esetén a betét fordulónapján az esedékes kamat a betét összegére kerül jóváírásra. A betét összege és az utolsó kamatperiódus kamata a folyamatos lekötésű betét megszakításakor kerül a TBSZ-ra jóváírásra. Amennyiben a futamidő vége munkaszüneti napra esik, úgy a számla mellett lekötött betét a munkaszüneti napot követő munkanapon kerül jóváírásra a betét által megszolgált kamattal egyidejűleg, mely a jóváírás napjáig kerül meghatározásra. Futamidő lejárata előtti visszavezetésre vonatkozó rendelkezés (betétfeltörés) esetén az aktuális futamidőre a Bank a hirdetménye szerint térít kamatot. Betétfeltörés esetén az adott lekötés teljes tőkeösszege kerül jóváírásra a bankszámlán. I.III. Díjtételek: Díjak, jutalékok - A fedezettel rendelkező fizetési megbízások esetében a díjtételek felszámítása a tranzakció teljesülését követően azonnal, - A havi egységben meghatározott díjak, valamint a fizetési megbízásokhoz kapcsolódó egyéb díjtételek esetén a díjak felszámítása tárgyhót követő első munkanapon, - Egyéb fentiekbe be nem besorolható díjak esetében a díjtételek felszámítása felmerüléskor történik a bankszámlán. Ha az adott Megbízás teljesítésében más bank is közreműködik, akkor a Bank a közreműködő által a Bankra terhelt költségeket az Üzletfél terhére felszámítja. Az alszámla működésére a mindenkori pénzforgalmi számla előírásai, díjtételei vonatkoznak. II. pontban meghatározottak szerint. Amennyiben az ügyfél bármely számlájának egyenlege negatív lesz (a Számlatulajdonos a jóváhagyott és szerződésben rögzített folyószámla-hitelkeretet túllépi) a túllépés összegére a Bank kényszerhitel kamatot számít fel, amelynek mértéke a Bank érvényes fogyasztási hitel legmagasabb kamata Bank a banki díjak, jutalékok, költségek, egyéb banki terhelések meg nem térítése miatt, a hátralékos tételekre az esedékesség napjától a teljesítés napjáig 6 %-os késedelmi kamatot számít fel. Pénzforgalmi jutalék: a bankszámla tartozik forgalma után számított jutalék (kivétel a bankon belüli utalások, átvezetések, banki költségek). I. IV. Kamatszámításnál alkalmazott képlet: Számla mellett lekötött betét esetén:

4 Tőke * naptári napok száma * kamatláb 360 * 100 Takarékbetét esetén*: * napok száma: egy hónap 30 nap Tőke * napok száma * kamatláb 360 * 100 I.V. Megbízások - Nyitva tartás A Bank Bankfiókokra vonatkozó nyitva tartása az adott fiókban kerül közzétételre, a Bankhálózat egészére vonatkozó nyitva tartás a Bank honlapján hozzáférhető. 4 - Megbízás adható - Bankfiókban személyesen, - Homebankon keresztül - Megbízásokkal kapcsolatos szabályok július 01-jétől a benyújtott fizetési megbízások feldolgozása két GIRO elszámolási rendszer alapján történik a fizetési megbízások típusától, illetve benyújtásának módjától függően. Ennek megfelelően a fizetési megbízások besorolása az alábbi szabályok figyelembevételével történik: 1./ Naponta egyszeri - éjszakai - elszámolású IG1 rendszerbe tartozó megbízások IG1 rendszerbe Papíralapú megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. Bank részére papíralapú megbízás faxon nem nyújtható be. IG1 megbízási típusok különösen: - Papír alapon benyújtott átutalási megbízás - Rendszeres (állandó) megbízás - Nem átutalás típusú tranzakciók (pl. csoportos beszedés) - Hatósági átutalás és átutalási végzés - Az Államkincstár, illetve a nem-közvetlen klíringtagok által indított megbízások 2./ Napközbeni többszöri elszámolású ( InterGiro2) IG2 rendszerbe tartozó megbízások IG2 rendszerbe kerül besorolásra az elektronikusan indított és forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi forint átutalás, melynél mind a kedvezményezett mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon nyújt pénzforgalmi szolgáltatást. Elektronikus benyújtásnak minősül: Az Electra Internet Banking rendszeren és az Electra Ügyfélprogramon keresztül benyújtott megbízás. IG2 megbízási (átutalási) típusok : - egyszeri átutalási megbízás - csoportos átutalási megbízás július 1-jétől az elektronikus úton tárgynapi (aznapi) teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízás a befogadástól számított 4 órán belül (belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órán belül) jut el a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához.

5 A 4 órás szabály illetve a belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órás szabály) betartása az indító pénzforgalmi szolgáltató felelőssége. Ennek alapján az indító pénzforgalmi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy legfeljebb 4 (illetve a belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében legfeljebb 6) óra teljen el attól kezdve, hogy az indító pénzforgalmi szolgáltató befogadta az átutalási megbízást addig, amíg az átutalás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának MNB-nél vezetett számláján jóváíródik. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. 5 Benyújtási határidők: - Készpénzes megbízások: Bankfiókban: Pénztárnyitástól pénztárzárásig adott megbízás aznapi értéknappal kerül könyvelésre - Ügyfél saját számlái közötti átvezetési megbízások: IG 1 rendszerbe tartozó megbízások esetén A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon megbízásokat, amelyek bankfiókban pénztárzárásig benyújtottak. IG2 rendszerbe tartozó megbízások esetén Homebank/Internetbank esetében az adott napon a Bank által a Forint elektronikus átutalási megbízások/ig2 rendszerbe tartozó megbízások - alatt meghatározott befogadási időpontokig érkeznek be. - Forint átutalási megbízások IG 1 rendszerbe tartozó megbízások esetén A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon megbízásokat, amelyek Bankfiókban pénztárzárásig benyújtottak. IG2 rendszerbe tartozó megbízások esetén Home bank/internetbankon keresztül történő benyújtás esetén Bank által meghatározott, alábbi befogadási határidők szerint érkeznek be. Bank adott munkanapon belül 5 elszámolási ciklust határoz meg (2 óránként): 1. ciklus: adott banki munkanap 8:00-ig 2. ciklus: adott banki munkanap 10:00-ig 3. ciklus: adott banki munkanap 12:00-ig 4. ciklus: adott banki munkanap 14:10-ig 5. ciklus: adott banki munkanap 16:00-ig - VIBER megbízás befogadási ideje: Banki munkanapokon óráig. Amennyiben a VIBER megbízás a benyújtási határidő után kerül benyújtásra úgy azt a Bank normál papír alapú utalási megbízásként teljesíti. - Egyéb megbízások A Bank az adott napon beérkezettnek tekinti mindazon egyéb megbízásokat, amelyek bankfiókban pénztárzárásig, Homebank/Internetbank esetében az adott napon a Bank legkésőbb nyitva tartó fiókjának nyitvatartási idejéig (hétköznapokon) érkeznek be.

6 Tárgynapon a benyújtási határidő lejártát követően benyújtott, tárgynapi teljesítési nap megjelöléssel, vagy teljesítési nap megjelölése nélkül kiállított fizetési megbízásokat a Bank a tárgynapot követő banki munkanapon teljesíti. Tárgynapot megelőző teljesítési nap megjelöléssel benyújtott fizetési megbízást a Bank a tárgynapon, de legkésőbb a tárgynapot követő banki munkanapon teljesíti. A Bank a befogadott megbízások fedezet rendelkezésre bocsátása esetén teljesíti. Állandó utalási megbízás esetében a tárgynapon 10 óráig benyújtott új, módosító, vagy megszüntető megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 1. munkanap lehet. A tárgynapon 10 óra után benyújtott új, módosító, vagy megszüntető megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét követő 2. munkanap lehet. Amennyiben az új megbízás első teljesítési napja a legkorábbi teljesítési napon megelőző nap lenne, úgy a Bank az első utalás teljesítését az állandó megbízás periódusa szerinti következő esedékességi napon teljesíti. Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére megnevezésű megbízás esetében a tárgynapon 10 óráig benyújtott új, módosító, vagy megszüntető, illetve felfüggesztő megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 1. munkanap lehet. A tárgynapon 10 óra után benyújtott új, módosító, vagy megszüntető, illetve felfüggesztő megbízás legkorábbi teljesítési napja a megbízás banki átvételét (érkeztetését) követő 2. munkanap lehet. 6 Fizetési megbízásokra vonatkozó általános szabályok Pontatlanul vagy hiányosan kiadott megbízások, utasítások következményeként felmerülő hibákért, késésekért, félreértésekért a felelősség egyedül az ügyfelet terheli. A 18/2009.(VIII.6). MNB rendelet 20, 21. értelmében; A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizető fél fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegével a fizető fél fizetési számláját megterhelte. - A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat későbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegét a saját számláján jóváírták. - Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon és azonos értéknappal teljesíti. a) csoportos beszedés és a pénznemek közötti átváltást igénylő fizetési művelet esetében a terhelést és a jóváírást azonos munkanapon teljesíti, b) egyéb fizetési művelet esetében a fizető fél fizetési számlájának a megterhelését követően a fizetési művelet összegét haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja. Elektronikus úton benyújtott átutalási megbízás esetén legkésőbb az IG2 rendszerbe tartozó fizetési megbízások teljesítési határidejének megfelelően teljesíti Bank a megbízást. Amennyiben a megbízás alapján jóváírandó számlát másik, belföldi forint fizetésforgalomban résztvevő bank vezeti, akkor IG1 rendszerbe tartozó fizetési megbízások esetén Bank a kötelezett számla terhelésével azonos napon továbbítja belföldi forintfizetés forgalomban a jóváírandó összeget a jogosult számláját vezető bank részére. A jogosult számlát vezető bank a kötelezett számla terhelését követő napon köteles jóváírni a megbízás összegét a jogosult forint bankszámláján. A belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében ez a határidő legfeljebb további egy banki munkanappal meghosszabbodhat. IG2 rendszerbe tartozó fizetési megbízások esetén Bank az elektronikus úton tárgynapi (aznapi) teljesítésre meghirdetett benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízást a befogadástól számított 4 órán belül - belföldi fizetési rendszerhez közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében a 6 órán belül - köteles eljuttatni a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. Bank a kedvezményezett fizetési számláján - a saját számláján történt jóváírását követően - a fizetési művelet összegét haladéktalanul köteles jóváírni. A teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése. Ha a fizetési megbízás továbbítása a VIBER igénybevételével történik, akkor a VIBER rendszerhez közvetlenül csatlakozó bank a kötelezett számla terhelésével azonos napon köteles a megbízás összegét a jogosult számláján jóváírni. VIBER rendszerhez közvetett módon csatlakozó bank esetében ez további egy banki munkanappal meghosszabbodhat. Nem forint számlára történő konverziós jóváírás esetén ezen időpontok plusz egy munkanappal meghosszabbodhatnak.

7 A Bank az általa vezetett bankszámlára, mint jogosult bankszámlára vonatkozó, a belföldi forint fizetésforgalomból (hitelintézetek közötti országos elszámolás-forgalomból, VIBER-ből, postai pénzforgalomból) érkező fizetési megbízás összegét a Bank saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján jóváírja a jogosult bankszámláján oly módon, hogy a számla tulajdonosa még aznap a jóváírt összeg felett rendelkezhessen. Nem forint számlára történő konverziós jóváírás esetén a megbízásnak a Bank saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napját követő második munkanapon írja jóvá az utalás összegét a jogosult bankszámláján úgy, hogy még a jóváírás napján rendelkezhessen felette. A fizetési megbízások visszavonása Bank a benyújtott fizetési megbízások visszavonásának határidejét és módját az alábbiakban határozza meg: A fizetési megbízásnak Bank által történő átvételét, illetve a Bank részére történő átadását követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. Kivétel: a./papír alapú megbízás: terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén esedékességét megelőző nap bankfiók nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. b./csoportos beszedés megbízás: a fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről írásban, cégszerű aláírással benyújtva az adott fiók vezetője (távollétében: helyettese) részére. Home bankon történő visszavonás esetén szabad formátumú levélben, cégszerűen aláírva*. c./home bank: a terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén fizetési megbízás esedékességét megelőző nap a Bank legkésőbb nyitvatartó fiókjának nyitvatartási idejéig, az ügyfél részéről a home-bank által biztosított levelezési rendszeren keresztül, szabad formátumú levélben, az elektronikus aláírás követelményeinek megfelelően*, illetve faxon a számla mellett bejelentett aláírási módnak megfelelően. 7 A visszavonások tartalmi követelményei: A fentiek alapján benyújtandó dokumentumnak tartalmaznia kell: - Az utalás értéknapját - A jóváírandó számlaszámot - A kedvezményezett megnevezését - Bizonylat szám esetén, annak feltüntetését - Összeget. Ügyfél azonosítás A Bank (2007.évi CXXXVI. törvény alapján) az alábbi esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, ill. a rendelkezésre jogosultat azonosítani és nyilatkoztatni. - A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor (bankszámlanyitás, hitelszerződés kötés, betét elhelyezés stb.) - A hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve ilyen piaci értékű értékpapír letétjére, ill. bizalmi őrzésére irányuló ügyleti megbízás estében. - Az egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több üzleti megbízás esetén az azonosítást a hárommillióhatszázezer forint átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával. - Az ötszázezer forintot elérő, ill. meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet köteles az azonosítást elvégezni. - A háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, készpénzátutalás és a fizetési számlára történő közvetlen - pénzforgalmi szolgáltató igénybevétele nélküli - készpénzbefizetés teljesítésekor. - Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha átvilágításra még nem került sor. - Ha a korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, ill. a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni. I.VI. Rendelkezés meghatalmazott útján - Állandó meghatalmazott Az állandó meghatalmazott Banknak történő bejelentése az erre vonatkozó Szerződési nyomtatvány kitöltése által, a Meghatalmazottnak megjelölni kívánt személy és a Számlatulajdonos bankfiókban történő személyes megjelenése esetén lehetséges. A meghatalmazás a Nyomtatvány - felek és a Bank általi - aláírását követõ banki munkanapon lép hatályba. - Eseti meghatalmazott

8 Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó közokiratban meghatározott Megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi adatait (név, lakcím, szig. szám), a számlaszámot, a Megbízás időpontját és helyszínét. I.VII. Könyves betétek kamatozására és lejáratára vonatkozó feltételek A könyves betétek kamatozásánál minden naptári hónapot 30 nappal veszünk figyelembe. A betét azon a naptári napon jár le, amely napon a betét kötése megtörtént (természetesen annyi hónappal később, ahány hónapra a betétet lekötöttük). A betét a lejáratot követő napon kerül kifizetésre, illetve jóváírásra. Amennyiben a kifizetés, illetve jóváírás napja munkaszüneti napra esik, úgy a betét feletti tényleges rendelkezésre a munkaszüneti napot követő első munkanapon van lehetőség. A betét által megszolgált kamat összegén ez nem változtat, hiszen annak összege fix napokkal kerül meghatározásra. I.VIII. Betéti okiratok kamatozására és lejáratára vonatkozó feltételek 8 A betéti okiratok kamatozásánál minden naptári hónapot 30 nappal veszünk figyelembe. A betét így azon a naptári napon jár le, amely napon a betét kötése megtörtént (természetesen annyi hónappal később, ahány hónapra a betétet lekötöttük). Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti napra esik, úgy a betét feletti tényleges rendelkezésre a munkaszüneti napot követő első munkanapon van lehetőség. A betét által megszolgált kamat összegén ez nem változtat, hiszen annak összege fix napokkal kerül meghatározásra.

9 II. Hitel termékek Folyószámlahitel, Rulírozó A Bank egyes Folyószámlákon a Folyószámlára vonatkozó Szerződés feltételei szerint, határozott időre, rögzített összegű hitelkeretet, azaz Rulírozó Folyószámlahitelt biztosíthat a Folyószámla Számlatulajdonosának / Számlatulajdonosainak együttes igénylése alapján, melynek erejéig a Bank a Folyószámla terhére végrehajtott Megbízásokat akkor is teljesíti, ha a Folyószámláról a Megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet hiányzik. Személyi és Áruvásárlási Hitelek Megfelelő jövedelmek, illetve fedezet esetén ,- Ft-tól személyi jellegű hitelt, valamint kereskedőkkel megkötött megállapodás alapján akciós áruvásárlási hitelt illetve törvényi előírások szerint ifjúsági betét utáni hitelt biztosítunk ügyfeleink számára. Építési hitelek, ingatlan fedezeti hitelek Ingatlan fedezet mellett új családi ház építésére, új lakás vásárlására állam által támogatott, illetve támogatás nélküli hiteleket, egyéb építési (gáz, közmű, felújítás, korszerűsítés stb.), adóság-rendezési, valamint szabad felhasználású hitelt nyújtunk ügyfeleink részére 9 Vállalkozói hitelek Mindenkor hatályos Kormány rendeletben maghatározott célokhoz MFB által biztosított kedvező kamatozású hitel igénybevételére is van lehetőség, egyéb esetekben saját forrású, partnerminősítéstől függő kamattal vállalkozások (egyéni és társas,) számára vállalkozás-fejlesztéshez vagy átmeneti forgóeszköz hiány pótlására beruházási valamint forgóeszköz hitelt biztosítunk ügyfeleink számára. Lombard, Lízing, Faktor hitelezés Eszközvásárlás céljából Lízing hitelt, valamint megfelelő értékpapír fedezett mellett Lombard hitel lehetőségét kínáljuk ügyfeleink részére. Bankgarancia az ügyfél megbízása alapján a Bank fizetési kötelezettséget vállal az ügyfél egyéb, garanciális kötelezettségei (pl.: jólteljesítési, ajánlattételi stb.) teljesítésére a kedvezményezett felé. Új Széchenyi Hitel (GOP) Program keretében nyújtott forgóeszköz- és beruházási hitel formájában finanszírozzuk minimum 10% önerő mellett - gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzését; meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítését és/vagy fejlesztését és/vagy gazdasági tevékenység elindítását. Célunk tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozás, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzéseket. Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a Bank által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg, azok forgóeszközhitelrésze tekintetében nem szükséges a tevékenység-bővítés mint hitelcél külön igazolása. Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel A közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel azon mezőgazdasági ügyfeleinknek ajánlott, akik számára a nyári-őszi betakarítás után kialakult piaci árszínvonal mellett a terményértékesítés nem kifizetődő, valamint a felmerülő őszi talajés vetésmunkálatok input igényét önerőből finanszírozni nem tudják. A közraktárjegy fedezete mellett nyújtott vagy más néven közraktári hitel olyan éven belüli lejáratú hiteltermék, melyet a ügyfelei a Budapesti Árutőzsdén jegyzett, közraktárban elhelyezett áru ellenében kibocsátott közraktárjegy fedezete mellett vehetnek igénybe, gyors és egyszerű hiteligényléssel. A betakarított termést így nem kell azonnal értékesítenie, hanem a közraktárba történő betárolás után kivárhatja azt az időpontot, amikor a legjobb árat kaphatja az áruért. A hitel felvételével biztosíthatja a vállalkozás forgóeszköz szükségletét arra az időtartamra is, amíg a betárolt áru ellenértékét a vevőtől megkapja. Kizárólag a Concordia Közraktár Zrt. áru- és zálogjegyeit fogadjuk el fedezetként, ill. az AVHgA kezességgel biztosított közraktári ügyletek esetén elfogadjuk az ÁTI DEPO Kft. és a KORONA Közraktár áru-és zálogjegyeit is.

10 Életbiztosítás (Allianz Varia-É) A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási eseménynek a kockázatviselés ideje alatti bekövetkezte esetén egy összegben kifizeti a kedvezményezett (Bank) részére a biztosítottnak a biztosítási esemény bekövetkezése időpontjában érvényes és hatályos hitelszerződés alapján a szerződő felé fennálló hiteltartozását. A szerződésben biztosított az adós, illetve adóstárs, akinek személyével kapcsolatos biztosítási eseményre a szerződés létrejött. 100%-ban biztosított lehet a hitelszerződés megkötésének napján legalább 18 és olyan belépési korú természetes személy, aki a hitel lejáratáig legfeljebb 65 éves.(ebben az esetben a biztosítási kártérítés 100%), Ha a hitel lejáratáig az ügyfél a 65. életévet meghaladja a biztosítási kártérítés az évek előrehaladtával %-osan csökken. A biztosító kifizetése az összes hiteltartozásra vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától, nem haladja meg a 30 millió forintot. A biztosító szolgáltatása nem tartalmazza azon elmaradt törlesztő részletek megfizetését, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított 3 hónapnál régebben váltak esedékessé. A Varia-É biztosítás díja havonta kerül felszámításra, melynek a számítási alapja az év elején fennálló tőketartozás. Életbiztosítás (AEGON) Bank az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel fogyasztási hitelekhez és folyószámla hitelekhez kapcsolódóan csoportos biztosítást köt. Biztosított olyan természetes személy lehet, aki a biztosítási szerződés tartama alatt fogyasztási- vagy folyószámla hitelre vonatkozó szerződéses jogviszonyt létesít Bankkal, valamint életkora a hitelszerződés megkötésekor 14 és 65 év között van. Kockázatviselés időtartama a hitelszerződés megkötését követő naptól a hitelszerződés tartamának végéig tart. Biztosítási összeg a hitelszerződés szerint felvett összeg. A szolgáltatás bármely okból, betegségből és balesetből bekövetkező halál esetére nyújt szolgáltatást, továbbá balesetből eredő maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodásra (31-100%), TB I-II fokú rokkantság esetére. A biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje a Bank, a biztosított hitelszerződésének fennálló tartozása és esetleges hátralékai összegéig. A biztosítási összegnek ezen felüli része a biztosított életében maga a biztosított, míg a biztosított halálát követen örökösét/örököseit illeti. A biztosítás díja éven belüli hitelnél egy összegben kerül megfizetésre, míg éven túli hitelnél havonta, számítási alapja a fennálló tőketartozás. 10 GIRinfO adatlekérés A Bank az Adatbázis-kezelőkkel kötött szerződései alapján, jogszerű hozzáférési lehetőséggel rendelkezik olyan adatokat tartalmazó adatbázisokhoz, amely adatok ismerete a Bank gazdasági érdekei érvényesülését (továbbiakban: együttesen Adatigénylők) prudens működését elősegítheti. Ügyfélnek a Bankkal kötött szerződések hatálya alatt a Bankkal szemben tájékoztatási kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az Ügyfél kötelezettségének nem tesz eleget a Banknak a kockázatainak csökkentése érdekében jogában áll az Ügyfél költségére a szükséges adatokat beszerezni. Behajtás érdekében harmadik fél közreműködése Amennyiben az Ügyfél a Bankkal szemben vállalt kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, a Banknak jogában áll követelések behajtása érdekében harmadik fél közreműködését is igénybe venni, melynek költségei szintén az Ügyfelet terhelik. Árfolyamrögzítés a évi LXXV. törvény alapján Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező ügyfelek, akik kérik az árfolyamrögzítést és megfelelnek a szükséges feltételeknek, az árfolyamrögzítés kezdő időpontjától esedékes törlesztőrészleteiket a törvényben rögzített árfolyamon fizethetik meg. A törlesztőrészletek esedékességekor a tényleges törlesztési árfolyamon számított törlesztőrészlet, és a rögzített árfolyamon számított törlesztőrészlet közötti különbözet egy ún. gyűjtőszámlán (mely díjmentes) halmozódik fel: tehát ez idő alatt a Bank forinthitelt nyújt az ügyfélnek a különbözet összegére, amelynek gyűjtőszámla-hitel a neve. A különbözet összegéből a tényleges törlesztőrészlet kamat- és kamatjellegű díj vagy költség (pl. kezelési költség) arányával megegyező mértékben számított ügyleti kamat, vagy bármilyen más késedelmi kamatnak nem minősülő kamatjellegű díj vagy költség jogcímén számítható követelésrész (mentesített követelésrész) megfizetését a Magyar Állam vállalja át, így a különbözet ezen része nem követelhető az ügyféltől. Amennyiben a törlesztési árfolyam meghaladja a törvényben rögzített úgynevezett legmagasabb árfolyam szintet: 270 forint/svájci frank, 340 forint/euró, a törlesztőrészlet ezen árfolyamszintek feletti részének megfizetését a Magyar Állam vállalja, tehát a gyűjtőszámla-hitel alapján a különbözetnek ez a része sem követelhető az ügyféltől. A fentieknek megfelelően az adós az árfolyamrögzítés alatt a törlesztési kötelezettségét a rögzített árfolyam alkalmazásával megállapított törlesztőösszeg erejéig saját erőből, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét a gyűjtőszámla-hitel terhére folyósított kölcsönből rendezi, a fent meghatározott összegek a Bank, illetve az állam általi átvállalása mellett. Az árfolyamrögzítés időszaka alatt a havonta forintban fizetendő törlesztőrészlet az alábbi árfolyamokon kerül kiszámításra: o svájci frank alapú devizakölcsön esetében 180 forint/svájci frank o euró alapú devizakölcsön esetében 250 forint/euró

11 III. Automatizált bankügyletek Kártyatípusok 7. sz. melléklet szerint. Kártyaigénylés feltételei A kártyák igénylésének feltétele, hogy az igénylő a folyószámlán legalább Meghatalmazott legyen, továbbá a rendszeres jövedelem átutalás. Kártya használhatósága Saját és idegen ATM hálózatban Forint készpénz felvétel, befizetés, egyenleg lekérdezés Készpénz felvétel külföldön POS terminállal rendelkező más bank fiókjaiban Készpénz felvétel belföldön POS terminállal rendelkező postahivatalokban Készpénz felvétel belföldön POS terminállal rendelkező kereskedőknél Vásárlás belföldön, külföldön 11 Homebank Lehetőséget nyújt a magánszemélyek vagy vállalati ügyfelek számára a számlákkal kapcsolatos megbízási tranzakciók és számlainformációk, valamint banki levelezés elektronikus úton történő egyszerű, gyors, kényelmes és biztonságos intézkedésére. Elektronikus értesítés (TeleSMS) Ügyfélszámla változásáról rövid szöveges üzenet küldése. IV. Egyéb: Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetről és Pénzügyi vállalkozásokról, a Takarékbetétekről szóló törvényerejű rendelet, valamint a pénzforgalomról szóló jogszabályok, Magyar Nemzeti Bank rendelkezései, továbbá a Bank mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatainak, és az egyedi szerződésnek a rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés rendelkezései alkalmazandók. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Hirdetményt új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azt illetve a benne foglalt kondíciókat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül új díjakat és egyéb költségelemeket vezessen be (a továbbiakban egységesen: egyoldalú szerződésmódosítás). Amennyiben az egyoldalú szerződésmódosítás az Ügyfeleket kedvezőtlenül érinti, a Bank az egyoldalú szerződésmódosításról, annak hatályba lépését legalább tizenöt nappal megelőzően, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben értesíti az Ügyfeleket. Az egyoldalú szerződésmódosítással bevezetett rendelkezések az új szerződések esetében a kifüggesztés napjától, a már megkötött szerződések esetében a hatályba lépés időpontjától kezdve alkalmazandók. Mellékletek: - 1 sz. melléklet: Lakossági számlabetétek kamatozása - 2 sz. melléklet: Vállalkozói számlabetétek kamatozása - 3 sz. melléklet: Takarékbetétek kamatozása - 4 sz. melléklet: Lakossági hiteltermékek kamatozása - 5 sz. melléklet: Rövid és középlejáratú vállalkozói hitelek kamatozása - 6 sz. melléklet: Széf szolgáltatás díjtétele - 7 sz. melléklet: Bankkártya kondíciók - 8 sz. melléklet: Nem forgalmazható betét és hitel termékek - 9 sz. melléklet: Tájékoztató - 10 sz. melléklet: BETÉTBIZTOSÍTÁS - 11 sz. melléklet: Az elévült értékpapírok beváltási rendje Díjtételek Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

12 I-II. Forintszámla-vezetés I.I Számlacsomagok: 10. sz. melléklet: Betétbiztosítás figyelembevételével I. Lakossági / Ifjúsági Bankszámla díjtételek 12 A: Belföldi állampolgárok részére Díjtételek Standard számla Elektronikus számla Betét Bankszámla (technikai ) SZÁMLAVEZETÉS Takarékszelvény folyamatos lekötéséhez Számlavezetés díja/hó 200 Ft 150 Ft 0 Ft Csomagváltás 500 Ft 500 Ft 0 Ft Törzsbetét Ft Ft 0 Ft SZÁMLAFORGALOM* Forint tranzakciók Jóváírások (GIRO, bankon belüli átutalások esetén) díjmentes díjmentes Letilva Papíralapú utalás bankon kívül (GIRO) 312 Ft+0,35% /tétel +0,3% max Ft/tétel 412 Ft+0,35%/tétel +0,3% max Ft/tétel Letilva Papíralapú utalás bankon belül 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 100 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letilva Papíralapú utalás bankon belül - saját számák között 20 Ft/tétel 50 Ft/tétel Elektronikus utalás bankon kívül (GIRO) 0,22%, min. 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 0,15%, min. 60 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Elektronikus utalás bankon belül 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 10 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letilva Elektronikus utalás bankon belül - saját számlák között 10 Ft/tétel díjmentes Letilva Csoportos beszedés teljesítése (bankon kívül/belül) 60 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Állandó jellegű megbízás bankon belül (teljesült tételre v.) 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 60 Ft/tétel + 0,3% max Ft/tétel Letiltva Állandó jellegű megbízás bankon kívül (teljesült tételre v.) 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva VIBER utalás 0,5% min Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Deviza tranzakciók Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon kívül forint számláról Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon belül forint számláról EUR utalások az EU-n belül (SEPA rendszerben) *** PÉNZTÁRI TÉTELEK* Pénztári befizetés HUF számlára Pénztári kifizetés HUF számláról Pénztári kifizetés HUF számláról valutában ELEKTRONIKUS BANK* Elektronikus értesítés havi díj - Számla tranzakciókról (kártya műveletek kivételével ) - 5 db tranzakció értesítést és 5 db egyenleg értesítést foglal magába 0,2% min Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0,1% min. 500 Ft max Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0,05% Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0 Ft/tétel 150 Ft + 0,35%, min. 300 Ft/tétel +0,6%/tétel 0,3%+0,6%/tétel 300 Ft Letiltva Letiltva Letiltva díjmentes Lsd. Takarékszelvény termékek 3. sz. melléklet Letiltva Letiltva Elektronikus értesítés díja - a 6.db tranzakció értesítéstől és a 6.db egyenleg értesítéstől kerül felszámításra (adott hónapra vonatkozóan) 30 Ft/db Internet bank telepítési díja 0 Ft Internet bank havi díj - Partnerenként kerül felszámításra 100 Ft 0 Ft Internet bank regisztrációs díj Ft BANKKÁRTYA 7. sz. melléklet szerint** Kibocsátási díj (új kártya igénylésekor, vagy lejáró kártya megújításakor) Visa Electron 2000 Ft/db Visa Classic 4100 Ft/db Maestro PayPass 2500 Ft/db MasterCard Standard PayPass 4600 Ft/db Letiltva Éves tagsági díj Visa Electron Visa Classic Maestro PayPass MasterCard Standard PayPass DRB Kártyainfó szolgáltatás Vásárlás Készpénz felvétel saját ATM Készpénz felvétel idegen ATM (belföld) Egyenleglekérdezés saját/idegen ATM Kedvezményes tranzakció Az kártyakibocsátás évében Bank AKCIÓS jelleggel elengedi 2000 Ft/db 4100 Ft/db 2500 Ft/db 4600 Ft/db 30 Ft/db 0 Ft 200 Ft/tétel +0,6%/tétel 450 Ft/tétel +0,6%/tétel 40 Ft/tétel Havonta az első két ATM készpénzfelvétel, melyből egy történhet idegen ATM igénybevételével: 0 Ft/tétel + 0,6%/tétel LÁTRASZÓLÓ SZÁMLA KAMATA** 1. sz. melléklet szerint 0,25 % (0,25% EBKM) 0,25 % (0,25% EBKM) - Feltételek a számlacsomag igénybevételéhez Egyedi betétlekötésre vonatkozóan * további díjtételei Egységes díjtételek alatt ** a kondíciók közlése a tájékoztatást szolgálja, a kondíciókat egységes szerkezetben az 1.sz., illetve a 7.sz. melléklet tartalmazza

13 *** A SEPA (STEP2) átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA A tranzakciós díjtételek %-os meghatározásának alapja a tranzakció összege. Bank a kivonatokat első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésre. A bankszámlához kapcsolódó rulírozó hitel kivonata díjmentes. Az elektronikus számlacsomagok választása magában foglalja a home bank/internetbank szolgáltatás egyidejű igénylését! 13

14 B: Külföldi állampolgárok részére Díjtételek Standard számla (Nem együttműködő országok állampolgárai számára nem nyitható) Elektronikus számla (Nem együttműködő országok állampolgárai számára nem nyitható) NEM EGYÜTTMŰKÖDŐ ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ELEKTRONIKUS BANKSZÁMLÁJA SZÁMLAVEZETÉS Számlanyitás díja Ft Számlavezetés díja/hó 200 Ft 150 Ft Ft Csomagváltás 500 Ft 500 Ft - Törzsbetét Ft Ft Ft SZÁMLAFORGALOM* ****KORLÁTOZÁS! IRÁNI ÜGYFELEK által forint és deviza utalásra vonatkozó megbízás csak Magyarországon számlavezetett kedvezményezett javára indítható. Forint tranzakciók Jóváírások (GIRO, bankon belüli átutalások esetén) Papíralapú utalás bankon kívül (GIRO) 312 Ft+0,35%/tétel +0,3% max Ft/tétel díjmentes 412 Ft+0,35%/tétel +0,3% max Ft/tétel 412 Ft+0,35%/tétel +0,3% max Ft/tétel Papíralapú utalás bankon belül 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 100 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 100 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Papíralapú utalás bankon belül - saját számák között 20 Ft/tétel 50 Ft/tétel 50 Ft/tétel Elektronikus utalás bankon kívül (GIRO) 0,22%, min. 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 0,15%, min. 60 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 0,15%, min. 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel Elektronikus utalás bankon belül 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 10 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel 10 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Elektronikus utalás bankon belül - saját számlák között 10 Ft/tétel díjmentes díjmentes Csoportos beszedés teljesítése (bankon kívül/belül) Állandó jellegű megbízás bankon belül (teljesült tételre v.) 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel Állandó jellegű megbízás bankon kívül (teljesült tételre v.) 80 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel 60 Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel VIBER utalás Deviza tranzakciók 0,5% min Ft/tétel +0,3% max 6000 Ft/tétel 14 Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon kívül forint számláról Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon belül forint számláról EUR utalások az EU-n belül (SEPA rendszerben) *** PÉNZTÁRI TÉTELEK* Pénztári befizetés HUF számlára Pénztári kifizetés HUF számláról Pénztári kifizetés HUF számláról valutában ELEKTRONIKUS BANK* Elektronikus értesítés havi díj - Számla tranzakciókról (kártya műveletek kivételével ) - 5 db tranzakció értesítést és 5 db egyenleg értesítést foglal magába 0,2% min Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0,1% min. 500 Ft max Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0,05% Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel 0 Ft/tétel 150 Ft + 0,35%, min. 300 Ft/tétel +0,6%/tétel 0,3%+0,6%/tétel 300 Ft 0 Ft Elektronikus értesítés díja - a 6.db tranzakció értesítéstől és a 6.db egyenleg értesítéstől kerül felszámításra (adott hónapra vonatkozóan) Internet bank havi díj - Partnerenként kerül felszámításra Internet bank regisztrációs díj BANKKÁRTYA 7. sz. melléklet szerint** 30 Ft/db 100 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Kibocsátási díj (új kártya igénylésekor, vagy lejáró kártya megújításakor) Visa Electron Visa Classic Maestro PayPass MasterCard Standard PayPass Az kártyakibocsátás évében Bank AKCIÓS jelleggel elengedi 2000 Ft/db 4100 Ft/db 2500 Ft/db 4600 Ft/db Az kártyakibocsátás évében Bank AKCIÓS jelleggel elengedi 2000 Ft/db Nem igényelhető 2500 Ft/db Nem igényelhető Éves tagsági díj Visa Electron 2000 Ft/db Visa Classic 4100 Ft/db - Maestro PayPass 2500 Ft/db MasterCard Standard PayPass 4600 Ft/db - DRB Kártyainfó szolgáltatás 30 Ft/db Vásárlás 0 Ft Készpénz felvétel saját ATM 200 Ft/tétel +0,6%/tétel Készpénz felvétel idegen ATM (belföld) 450 Ft/tétel +0,6%/tétel Egyenleglekérdezés saját/idegen ATM 40 Ft/tétel Kedvezményes tranzakció Havonta az első két ATM készpénzfelvétel, melyből egy történhet idegen ATM igénybevételével: 0 Ft/tétel + 0,6%/tétel LÁTRASZÓLÓ SZÁMLA KAMATA** 1. sz. melléklet szerint 0,25 % (0,25% EBKM) Feltételek a számlacsomag igénybevételéhez Egyéb korlátozások: db DRB Bank Deviza ügyletekre vonatkozó Hirdetményében kínált devizaszámla nyitása, melynek díjtételeire a Deviza Ügyletekre vonatkozó Hirdetmény díjtételei érvényesek. IRÁNI ÜGYFELEK részére a bankszámla csak budapesti és pécsi fiókjainkban nyitható: Budapest József A. u., Budapest Fehérvári u., Pécs Hal tér, Pécs Kodolányi u., Pécs Barbakán tér * további díjtételei Egységes díjtételek alatt ** a kondíciók közlése a tájékoztatást szolgálja, a kondíciókat egységes szerkezetben az 1.sz., illetve a 7.sz. melléklet tartalmazza *** A SEPA (STEP2) átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA **** Bank a korlátozást az Iránnal szemben fennálló korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012 EU rendelet alapján vezette be. (A korlátozás iráni állampolgárokra valamint iráni lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, szervezetekre, szervekre terjed ki.) A tranzakciós díjtételek %-os meghatározásának alapja a tranzakció összege.

15 Bank a kivonatokat első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésre. Az elektronikus számlacsomagok választása magában foglalja a home bank/internetbank szolgáltatás egyidejű igénylését! Nem együttműködő országok listája AFGHANISTAN AL QAEDA BELARUS BOSNIA AND HERZEGOVINA BURMA CHINA DEMOCRACTIC REPUBLIC OF CONGO COTE D IVOIRE EGYPT ERITREA REPUBLIC OF GUINEA (CONAKRY) HAITI IRAN IRAQ IVORY COAST DEMOCRATIC PEOPLE S REPUBLIC OF KOREA (NORTH KOREA) LEBANON LIBERIA LIBYA MOLDOVA MYANMAR (BURMA) NORTH KOREA SERBIA AND MONTENEGRO 15

16 C: Gyermekek, diákok részére SZÁMLAVEZETÉS Számlavezetés díja/hó Csomagváltás Díjtételek Ifjúsági számla (14-26 évesek részére) MiaManó Perselyszámla (Gyermek Bankszámla 0-14 évesek részére) Törzsbetét 0 Ft Ft SZÁMLAFORGALOM* Forint tranzakciók Jóváírások (GIRO, bankon belüli átutalások esetén) díjmentes Papíralapú utalás bankon kívül (GIRO) 100 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Papíralapú utalás bankon belül 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Papíralapú utalás bankon belül - saját számák között 0 Ft Elektronikus utalás bankon kívül (GIRO) 0,15%, de min. 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Elektronikus utalás bankon belül 0 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Csoportos beszedés teljesítése (bankon kívül/belül) 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Állandó jellegű megbízás bankon belül (teljesült tételre v.) 20 Ft/tétel +0,3% ma.x Ft/tétel Letiltva Állandó jellegű megbízás bankon kívül (teljesült tételre v.) 20 Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva VIBER utalás 0,5% min Ft/tétel +0,3% max Ft/tétel Letiltva Deviza tranzakciók Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon kívül forint számláról 0,2% min Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel Letiltva Papíralapú/Elektronikus deviza utalás bankon belül forint számláról 0,1% min. 500 Ft max Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel Letiltva EUR utalások az EU-n belül (SEPA rendszerben) *** 0,05% Ft/tétel+0,3% max Ft/tétel Letiltva PÉNZTÁRI TÉTELEK* Pénztári befizetés HUF számlára 0 Ft/tétel Pénztári kifizetés HUF számláról 150 Ft + 0,19%, min. 300 Ft/tétel +0,6%/tétel 150 Ft + 0,3%,min. 300 Ft, max Ft/tétel +0,6%/tétel Pénztári kifizetés HUF számláról valutában 0,3%+0,6%/tétel ELEKTRONIKUS BANK* 0 Ft 0 Ft 16 Elektronikus értesítés havi díj - Számla tranzakciókról (kártya műveletek kivételével ) - 5 db tranzakció értesítést és 5 db egyenleg értesítést foglal magába 50 Ft 0 Ft Elektronikus értesítés díja - a 6.db tranzakció értesítéstől és a 6.db egyenleg értesítéstől kerül felszámításra (adott hónapra vonatkozóan) 10 Ft/db - Internet bank telepítési díja 0 Ft Internet bank havi díj - Partnerenként kerül felszámításra 0 Ft Internet bank regisztrációs díj 0 Ft BANKKÁRTYA 7. sz. melléklet szerint** Visa Light Visa Light( MiaManó) Kibocsátási díj (új kártya igénylésekor, vagy lejáró kártya megújításakor) Éves tagsági díj DRB Kártyainfó szolgáltatás Vásárlás Készpénz felvétel saját ATM Készpénz felvétel idegen ATM (belföld) Egyenleglekérdezés saját/idegen ATM Ft/db 0 Ft/tétel 100 Ft/db +0,6%/tétel 200 Ft/db +0,6%/tétel 40 Ft/db Havonta az első két ATM készpénzfelvétel, melyből egy történhet idegen ATM igénybevételével: 0 Ft/tétel + 0,6%/tétel Kedvezményes tranzakció LÁTRASZÓLÓ SZÁMLA KAMATA** 1. sz. melléklet szerint 0,25 % (0,25% EBKM) 3,00% (3,04% EBKM) * további díjtételei Egységes díjtételek alatt ** a kondíciók közlése a tájékoztatást szolgálja, a kondíciókat egységes szerkezetben az 1.sz., illetve a 7.sz. melléklet tartalmazza *** A SEPA (STEP2) átutalás feltételei: csak az Európai Unió országaiba indítható, csak EUR devizanemben, max EUR összeghatárig, hibátlanul (szóközök és egyéb írásjelek nélkül) megadott IBAN számlaszám és létező BIC kód (= SWIFT kód) megadásával, SHA A tranzakciós díjtételek %-os meghatározásának alapja a tranzakció összege. Bank a kivonatokat első alkalommal díjmentesen bocsátja rendelkezésre.

17 I.II Számlacsomagok Egységes Díjtételei: I.II.1 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA I.II.1.1Számlavezetés Inkasszó Inkasszó a Bank által vezetett számla javára (papíralapú megbízás) 300 Ft+ a behajtott összeg 0,2%, max ,-Ft Inkasszó a Bank által vezetett számla javára (elektronikus megbízás) 300 Ft+ a behajtott összeg 0,2%, max ,-Ft Inkasszó a Bank által vezetett számla ellen 200 Ft+ a behajtott összeg 0,2%/ tétel +0,3% max Ft/tétel Inkasszóértesítő díja I.II.1.2 További Pénztári tranzakciók 120Ft/db 17 Nagy mennyiségű érmés befizetés (100 db felett) befizetett összeg 10%-a Nagy mennyiségű érmés kifizetés (100 db felett) - érme váltás kifizetett összeg 10%-a Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása 0,15% min Ft Készpénzfelvét előre bejelentésének elmulasztása gyorsított készpénzfelvét 0,15% min Ft MEGJEGYZÉS: Ft feletti készpénzfelvétel esetén a Bankot legalább 1 banki nappal a tranzakció előtt, d.e. 10:00 óráig értesíteni kell. E bejelentések elmulasztása esetén az adott Bankfiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e, ám ilyenkor a Számlatulajdonos kérhet ún. Gyorsított készpénzfelvét is: a bankfiók azonnal eljár és a legjobb tudása szerint megpróbálja a kért összeget megrendelni. Az összegnek a kérelemmel összhangban történő megérkezéséért a Bank felelősséget nem vállal. A gyorsított készpénzfelvét díjának megfizetése az írásbeli kérelem átvételekor esedékes és ennek terhelése független a tranzakció sikerétől. Prompt (azonnali) pénz- és értékszállítás : Tárgynapon felmerülő készpénzigény kielégítése esetén, mely a Bank részéről extra(rendkívüli) pénzszállítással párosul. A díjtétel mellett a Készpénzfelvétel előre bejelentésének elmulasztása díjtétel is felszámítandó. - Prompt (azonnali) pénz-és értékszállítások / alkalom - 1. kategória (0-100 km) - 2. kategória ( km) - 3. kategória ( km) - 4. kategória ( km) - 5. kategória (400 km felett) ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom I.II.1 3 Egyéb készpénzes műveletek Éjszakai trezor számlára befizetés őrzésre díjmentes Ft/doboz/nap Széf szolgáltatás külön hirdetmény szerint (6. sz. melléklet) Számlával nem rendelkező ügyfél készpénzfelvétele ill. utalási megbízás adása a Bank fiókjában Csak Bankkal szerződéses viszonyban lévő ügyfelek részére! Ft + 0,3%/tétel +0,6%/tétel

18 Sérült bankjegyek, érmék befogadásának díja** Az kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 5%-a, A kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a Bank sérült érmét és bankjegyeket csak számlavezetett Ügyfelétől, illetve más banki szolgáltatást igénybevevő Ügyfelétől fogad el! *Bank a forgalomképes, valamint törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forint bankjegyből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles azonos vagy más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve legfeljebb 100 darabig forintérmére átváltani. A Bank nem köteles a szándékosan megcsonkított forintérmét valamint azon forintérmét átváltani, ahol az érme névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A Bank címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. **A bank akkor köteles a sérült bankjegy befogadására, ha a bankjegynek a felénél nagyobb része történt benyújtásra. 18 Pénzváltási tevékenység díja az eladott fizetőeszköz 0,3%-a, max Ft. I.II.1 4. Postai fizetések (posta ktg. felszámításánál a mindenkori postai OC31 és az OC32 minimum díjtételéből kiindulva kerülnek az értékek felszámításra) Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása bankszámlán tételes jóváírás esetén 100 Ft/db + posta ktg PEK felár díja* 15 Ft/db *Azon ügyfeleket érinti, akik részére képmásolatos formában történik a PEK feldolgozás és nem rendelkeznek homebank, illetve internetbank szolgáltatással. Postai készkiutalás 150 Ft + posta ktg/tétel +0,3% max Ft/tétel I.II.1 5. Rendkívüli ügyintézések Rendelkezés módosítás 250 Ft csoportos beszedésre felhatalmazás befogadása díjmentes Felhatalmazó levél befogadása 500 Ft prioritás váltás 300 Ft/tétel Szerződés szegésből eredő levelezés Sima * 175 Ft R * 375 Ft R + tértivevényes 575 Ft Számlatulajdonos megbízásából FAX igénybevétel 150 Ft Telefon igénybevétel Ft fénymásolás 50 Ft/oldal Számla tulajdonos írásbeli kérésére kiállított kivonat másolat Tételsoros forgalmi kivonat Éven belül Ft/kivonat Éven túl Ft/kivonat Bankinformáció - egyszerű Ft/db - összetett Ft/db Egyenlegigazolás Ft/db

19 Teljesült tranzakciókról igazolás Ft/db I.II.2. IFJÚSÁGI, MIAMANÓ PERSELYSZÁMLA - BANKSZÁMLA I.II.2.1. További Pénztári tranzakciók Nagy mennyiségű érmés befizetés (100 db felett) befizetett összeg 10%-a Nagy mennyiségű érmés kifizetés (100 db felett) - érme váltás kifizetett összeg 10%-a Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása 0,1% min Ft Készpénzfelvét előre bejelentésének elmulasztása gyorsított készpénzfelvét 0,1% min Ft 19 MEGJEGYZÉS: Ft feletti készpénzfelvétel esetén a Bankot legalább 1 banki nappal a tranzakció előtt, d.e. 10:00 óráig értesíteni kell. E bejelentések elmulasztása esetén az adott Bankfiók aktuális készpénz-készletszintjétől függ, hogy a tranzakció végrehajtható-e, ám ilyenkor a Számlatulajdonos kérhet ún. Gyorsított készpénzfelvét is: a bankfiók azonnal eljár és a legjobb tudása szerint megpróbálja a kért összeget megrendelni. Az összegnek a kérelemmel összhangban történő megérkezéséért a Bank felelősséget nem vállal. A gyorsított készpénzfelvét díjának megfizetése az írásbeli kérelem átvétekor esedékes és ennek terhelése független a tranzakció sikerétől. Prompt (azonnali) pénz- és értékszállítás : Tárgynapon felmerülő készpénzigény kielégítése esetén, mely a Bank részéről extra(rendkívüli) pénzszállítással párosul. A díjtétel mellett a Készpénzfelvétel előre bejelentésének elmulasztása díjtétel is felszámítandó. - Prompt (azonnali) pénz-és értékszállítások / alkalom - 1. kategória (0-100 km) - 2. kategória ( km) - 3. kategória ( km) - 4. kategória ( km) - 5. kategória (400 km felett) ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom ,- Ft+ÁFA / alkalom I.II.2.2. Egyéb készpénzes műveletek Széf szolgáltatás külön hirdetmény szerint (6. sz. melléklet) Sérült érmék befogadása* Az átváltott forintérme névértékének 10%-a Sérült bankjegyek befogadása** Az átváltott forintbankjegy névértékének 5%-a, amennyiben az ügyfélnek bankjegykerül kifizetésre, Az átváltott forintbankjegy névértékének 10%-a, amennyiben az ügyfélnek érme kerül kifizetésre. Bank sérült érmét és bankjegyeket csak számlavezetett Ügyfelétől, illetve más banki szolgáltatást igénybevevő Ügyfelétől fogad el! *Bank a forgalomképes, valamint törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen érméből és bankjegyből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 db-t köteles a bank azonos vagy más címletű forgalomképes forintérmére, illetve forint bankjegyre átváltani. A Bank nem köteles a szándékosan megcsonkított forintérmét valamint azon forintérmét átváltani, ahol az érme névértéke nem állapítható meg egyértelműen.

20 **A bank akkor köteles a sérült bankjegy befogadására, ha a bankjegynek a felénél nagyobb része történt benyújtásra. Számlával nem rendelkező ügyfél készpénzfelvétele, ill. utalási megbízás adása a Bank fiókjában Csak Bankkal szerződéses viszonyban lévő ügyfelek részére! Ft + 0,2%/tétel +0,6% /tétel Pénzváltási tevékenység díja az eladott fizetőeszköz 0,2%-a, max Ft. I.II.2.3. Postai fizetések (posta ktg. felszámításánál a mindenkori postai OC31 és az OC32 minimum díjtételéből kiindulva kerülnek az értékek felszámításra) Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása bankszámlán tételes jóváírás esetén 100 Ft/db + posta ktg PEK felár díja* 15 Ft/db *Azon ügyfeleket érinti, akik részére képmásolatos formában történik a PEK feldolgozás és nem rendelkeznek homebank, illetve internetbank szolgáltatással. 20 Postai készkiutalás 150 Ft + posta ktg/tétel +0,3% max Ft/tétel 1.II.2.4.Rendkívüli ügyintézések Rendelkezés módosítás 100 Ft csoportos beszedésre felhatalmazás befogadása díjmentes Felhatalmazó levél befogadása 500 Ft prioritás váltás 100 Ft/tétel Szerződés szegésből eredő levelezés Sima * 175 Ft R * 375 Ft R + tértivevényes 575 Ft Számlatulajdonos megbízásából FAX igénybevétel 150 Ft Telefon igénybevétel Ft Fénymásolás 50 Ft/oldal Számla tulajdonos írásbeli kérésére kiállított kivonat másolat Tételsoros forgalmi kivonat Éven belül Ft/kivonat Éven túl Ft/kivonat Bankinformáció egyszerű Ft/db összetett Ft/db Egyenlegigazolás Ft/db Teljesült tranzakciókról igazolás Ft/db I.II.3 ELEKTRONIKUS BANK (LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ PERSELYSZÁMLA) I.II.3.1.Elektronikus Banki Szolgáltatások Regisztráció díjmentes

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%)

Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: Látra szóló 0,25% (0,25%) Számlabetétek kamatozása Ifjúsági bankszámla és Gyámhatósági betét esetén: éves kamat (EBKM) Látra szóló 0,25% (0,25%) Látra szóló MiaManó Perselyszámla esetén 3,00% (3,04%) Egyszeri illetve folyamatos

Részletesebben

Hatályos 2014. február 1- jétől

Hatályos 2014. február 1- jétől Díjtétel Standard Komfort számla (elektronikus számla) Dinamikus számla (elektronikus számla) SZÁMLAVEZETÉS Számlanyitás Törzsbetét Társas vállalkozó 30 00 Törzsbetét Egyéni vállalkozás 10 00 Törzsbetét

Részletesebben

Termékek, szolgáltatások

Termékek, szolgáltatások Termékek, szolgáltatások A Bankunk által kínált termékek I. Betéti termékek Forint Bankszámla és lekötött betétek Vállalkozói bankszámla és lekötött Betét Könyves betétek, értékpapírok A Bankszámla megnyitásához

Részletesebben

Hatályos 2012. augusztus 1-jétől

Hatályos 2012. augusztus 1-jétől Lakossági / ifjúsági folyószámla Látra szóló 1% (1,01 %) Lakossági / Ifjúsági folyószámla Exkluzív számlacsomag (látra szóló) Összeghatárok éves kamat (EBKM) 0 Ft -100.000 Ft-ig 1,25 % (1,27%) 100.001

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

Termékek, szolgáltatások

Termékek, szolgáltatások Termékek, szolgáltatások A Bankunk által kínált termékek I. Betéti termékek Forint Bankszámla és lekötött betétek Vállalkozói bankszámla és lekötött Betét Könyves betétek, értékpapírok A Bankszámla megnyitásához

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

Hatályos 2013. szeptember 1-jétől

Hatályos 2013. szeptember 1-jétől Számlacsomagok Belföldi állampolgárok részére Díjtételek Standard számla Elektronikus számla Betét Bankszámla (technikai ) SZÁMLAVEZETÉS Takarékszelvény folyamatos lekötéséhez Számlavezetés díja/hó 20

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás

Betéti kamatlábak (%) Bankszámlanyitás Betéti kamatlábak (%) CHF EUR GBP USD Látraszóló 0,00 0,15 0,10 0,08 1 hónap = 30 nap HRK devizanemre a Bank kamatot nem fizet. Bankszámlanyitás Törzsbetét Számlavezetés díja 5.000 Ft-nak megfelelő deviza

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI ELEKTRONIKUS Számlacsomag neve Számlavezetés költségei Számlanyitás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről

HIRDETMÉNY. a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Széchenyi István Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági és vállalkozói devizaszámlákra, valamint a devizában lekötött betétekre vonatkozó feltételekről Érvényes: 2013. november 01-től I. Általános feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka, hogy a vízumköteles és nem együttműködő országok állampolgárai

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák. Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt

HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák. Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt . HIRDETMÉNY Vállalkozások részére forintban vezetett számlák Érvényes: 2014. március 17-től 1. Egyszeri díjak, havi díjak, forgalmi jutalékok 1.1. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái Általános

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 06/2011. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendı összeg Nincs - Számlán tartandó minimális

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től

HIRDETMÉNY. a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról. Hatályos: 2014.04.01-től HIRDETMÉNY a devizában végzett műveletekről és a nemzetközi pénzforgalomról Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével és a nemzetközi pénzforgalomról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LAKOSSÁGI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Lakossági forint számlacsomagok Számlacsomag neve STANDARD ELEKTRONIKUS Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó 24 18 Törzsbetét

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Lakosság részére, forintban vezetett számlák

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Lakosság részére, forintban vezetett számlák Érvényes: 2014. március 17-től HIRDETMÉNY Lakosság részére, forintban vezetett számlák 1. Egyszeri díjak, havi díjak, forgalmi jutalékok 1.1. Általános lakosság számlák SZÁMLAVEZETÉS Általános lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2016. július 20-tól TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZÁMLAVEZETÉSE A pénzforgalmi-, elkülönített-, illetve fedezeti számlák vezetéséért, a pénzforgalom

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

Belföldi állampolgárok részére

Belföldi állampolgárok részére Számlacsomagok Belföldi állampolgárok részére Díjtételek Standard számla Elektronikus számla Betét Bankszámla (technikai ) SZÁMLAVEZETÉS Takarékszelvény folyamatos lekötéséhez Számlavezetés díja/hó 24

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,20%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,20%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT,- JUTALÉK,- DÍJ MÉRTÉKEKRŐL L A K O S S Á G Érvényes: 2013.05.01-től Megnevezés BUDA

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése.

A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése. 1/23 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a jegybanki alapkamat mértékének csökkenése. 56/2013.12.18. számú ülés nélküli

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével LAKOSSÁGI/IFJÚSÁGI/MIAMANÓ/VÁLLALKOZÓI FORINT BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A pénzváltási tevékenység díjánál pótlásra került az alkalmazott árfolyam.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben