Tankkal a kocsmába. - Bírják az italt, erős legények ezek állapítják meg a helybéliek elismerően addig, amíg az ember erősebb, mint a szesz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tankkal a kocsmába. - Bírják az italt, erős legények ezek állapítják meg a helybéliek elismerően addig, amíg az ember erősebb, mint a szesz."

Átírás

1 Tankkal a kocsmába Három szovjet katonatiszt egy százados, egy főhadnagy és egy alhadnagy baktat Gyulafirátót községben, a posta utcáján a kocsma felé. Az időpont felejthetetlen, június 16. Radics József 36 éves karbantartó kőműves életének utolsó napja. Kicsivel múlt el dél. A nap zavartalanul ontja melegét, szellő sem mozdítja a forróságot. A tisztek lépteit a hőség lassítja, szomjúságuk meg szaporázza. A százados a kezében viszi a sapkáját, az alhadnagy kigombolta zubbonyát. Csak a főhadnagy öltözéke szabályos, katonás. A közeli lőtérről jönnek. Harckocsizó egységük ott gyakorlatozik. A napokban érkeztek az ország más vidékéről. Helyismeretük nincs, de a kocsma helyét könnyű rárajzolni a katonai térképre. A falu szélén állították le a tankot, onnan gyalogolnak. A harckocsi a szélső háztól alig kijjebb, a réten áll. Vezetője, fiatal sorkatona kikászálódik belőle. Neki is melege van, ő is szomjas. Beköszön a szélső házba és kér egy pohár friss vizet. Aztán még egyet. Szomjúságát csillapítva visszamegy a tankhoz. A réten virágot lát. Mint otthon. Tudja, hogy parancsnokai hamar nem jönnek vissza. A tisztek szomjúságát olyan hamar nem lehet csillapítani, mint a sorkatonáét. Van hát ideje virágot szedni, s a tank melletti árnyékban koszorút kezd el fonni. Mint otthon. Kinek szánja? Édesanyjának? Kis húgának? Kedvesének? Ki tudja? A kocsma előtt egy árok van. Keskeny híd vezeti be a vendéget. A három tiszt is vendégként érkezett. Nem gondoltak arra, hogy egyikük gyilkosként távozik. A hídon kialakult libasorban, rang szerint lépnek be a kellemesen hűvös ivóba. Elöl a százados, szőke, nagy darab, csupa izom atléta. Utána a főhadnagy, magas, sportos, sötéthajú harmincas, majd a köpcös, bikaerős kinézetű alhadnagy. - Szto gramma vodka, ogyin pivo kezdi a százados a pulthoz lépve. A magyarul jól beszélő főhadnagy ugyanezt, de érthetőbben rendeli: - Egy deci vodka, egy korsó sör! Az alhadnagy az ujjával mutatja, hogy ugyanezt. Először, még a pultnál állva a vodkát hajtják fel, s utána nyomban a sört. S rögtön kérik a folytatást. Leülnek az asztalokhoz, ahol csak egy-két vendég időzik. Így szokott ez lenni kora délután. Majd úgy öt óra körül népesül be a kocsma. Ekkor érkezik meg a téesz autóbusza. Addig alig van esemény a kocsmában. Legfeljebb annyi, hogy a szovjet tisztek folyamatosan rendelnek: egy vodka, egy sör. - Bírják az italt, erős legények ezek állapítják meg a helybéliek elismerően addig, amíg az ember erősebb, mint a szesz. Úgy öt óra körül kezd az alkohol felülkerekedni. A százados erejét fitogtatva szkanderezésre hívja ki a helyieket. Sorra jönnek a jelentkezők. Mindenkit legyőz, különös erőlködés nélkül. - Szar magyar minősíti legyőzött ellenfeleit a százados, s ezzel a megjegyzéssel a békegalamb kiszállt a nyitott kocsmaajtón. A szar magyar kijelentést alátámasztva a tisztek feltépték a néhány napos érzékeny sebet, a mexikói labdarúgó világbajnokságon a magyarokra mért 6:0-s szovjet

2 győzelem felemlegetésével. Hangoskodás, viták közepette a többieknél józanabb főhadnagy figyelmeztette a helyieket: - Ezekkel ne vitázzatok, ezek afganisztáni hősök, kiképzett kommandósok, mindenkit legyőznek! Az alhadnagyot közben az alkohol győzte le, mert az atlétatrikóra vetkőzött köpcös izompacsirta megtántorodván az asztalba kapaszkodva lesöpörte a poharakat a betonra. A cserepeket sepregető kocsmáros kiküldte a szovjet különítményt az udvarra, ott murvás a placc. Ám az udvari levegő sem hatott józanítólag, így hát a kocsmáros kijelentette: szeszes itallal nem szolgálja ki a tiszteket, mert részegek. Erre a kocsmába berepült a viharmadár! A szovjet tisztek továbbra is rendeltek, nyújtogatták a 100 forintost, s amikor nem kaptak érte italt, megköpködték a papírpénzt, majd földre dobva megtaposták. És ekkor a százados eltűnt. A helyiek nem is vették észre, s aki észlelte se gondolta, hogy még visszajön. A másik két tiszt hajthatatlanul próbált italhoz jutni. Az alhadnagy volt az agresszívabb. Mikor ismételten nem kapott pénzért, hát kivette a kifizetett sört egy magyar kezéből és megitta. A kocsmáros végképp megelégelte a rendbontást és azt hajtogatva, hogy ittatok eleget, részegek vagytok, menjetek haza, elkezdte a két tisztet a kijárat felé tuszkolni. A helyiek segítettek neki. Ezt a vendégek zokon vették, és az ajtón kívül visszafordultak. S ekkor tört ki a verekedés. A főhadnagy és ellenfele egy kis hempergés és adok-kapok után hamar befejezték. Az alhadnagy azonban részegen is életveszélyes ellenfélnek bizonyult. Elkapta a szintén erős testi felépítésű Kálmán István nyakát, leteperte és fojtogatta. A tragédia már ekkor bekövetkezhetett volna, hiszen már lilult a magyar feje, fuldoklott, amikor Epinger Ferenc az utolsó pillanatban munkatársa segítségére sietett és telirüszttel vesén rúgta az alhadnagyot. Ő erre elengedte alélt ellenfelét, akin a fojtás nyomai még egy hétig árulkodtak a történtekről. A verekedés és a rúgás tanúja volt a helyi önkéntes rendőr, aki Epinger Ferencnek megjegyezte: - Sokba kerül még neked ez a rúgás! (Másnap a rendőrségen, a kihallgatást vezető szovjet tiszt más szellemben vélekedett: - Rúgtad volna meg úgy, hogy döglött volna bele!) Az aggódó önkéntes rendőr telefonálni ment. Felhívta a feletteseit. - Ütik a szovjet katonákat jelentette. Nem várt választ kapott: - Akit ütnek, megérdemli és nem jött ki senki a helyszínre. Ekkor még Ekkor még sokan azt hitték, hogy elült a vihar Pedig valójában ez a néhány békésebb perc a félelmetes vihar előtti csend volt. Elmúlt 5 óra, mire Radics József karbantartó kőműves a munkából hazaérkezett. Megmosakodott, felvett egy tiszta inget, evett és elindult a kocsmába. Mint máskor. Nem az ital, inkább a társak, barátok kedvéért ment egy kicsit beszélgetni. Közelgett a hétvége. Ilyenkor szokták egyeztetni a szombat-vasárnapi munkát. Mert Radics József akkor is dolgozott. Kellett a pénz. Ott a két gyerek, a 9 éves fiú meg a 6 éves kislány Nemrég fejezte be a családiház-építést, törleszteni kell

3 az adósságokat is Odaért a kocsmához. Még mindig nagyon meleg volt. Az épület árnyékot vetett a hídra. Ráült a korlátra. Kényelmes ülés volt rajta. Megkért valakit, hogy hozzon ki neki egy korsó sört. Éppen csapolás volt. Várni kellett rá Az önkéntes rendőrtől megtudta, hogy szovjet katonák összeverekedtek a helyiekkel. A fél-hivatalos ember kért tőle két forintot, hogy ismét felhívja a rendőrséget, rosszat sejtett A kocsmai helyszínt elhagyó százados ekkorra visszatért a tankhoz. A tank vezetője, a kiskatona már a harmadik virágkoszorúval készült el. (Gondolatban jutott belőle mindenkinek.) A százados láttán vigyázzba állt és várta a parancsot. Megrettent, mert látta, hogy a parancsnoka részeg. Talán pénzért jött vissza? Az illuminált tiszt a tankért jött vissza. Bemászott, indított, s a tank vezetőjét hátrahagyva bevágtatott a faluba. A kiskatona kezében egy virágkoszorúval egy darabig még futott utána, aztán a kanyarban eltűnt szeme elől a robogó páncélos, ami rémületet keltve berontott a csendes falusi alkonyatba. A posta sarkán elvitte a kerítést, majd hajszál híján a telefonfülkét önkéntes rendőröstől, és hirtelen megállt a kocsma előtt. A korláton Radics József ült békésen, és várta a sörét. Valaki odakiáltott neki: -Gyere onnan Bent a kocsmában hallották, ahogy a tank motorja felhördült, azt azonban nem látták, amint az útról, szinte álló helyzetből derékszögben ráfordult a kocsmára. Hallották még az éktelen robajt, csattanást, s közben megjelent szemük előtt a tank csövének a vége, átütve a felső ajtótokot, s megállt Babos István és a kocsmáros orra előtt. A tank tovább nem tudott menni, mert leszakadt alatta a híd, az orra belehuppant az árokba, s lefulladt a motor. Aki tudott, menekült a tank elől. Volt, aki oldalra, volt, aki a nyitott kocsmaajtón át befelé ugrott, s voltak, akik a tank alá kerültek. A szerencsések a két lánctalp között, a tank csapott orra alatt életben maradtak. Volt, akit úgy rántottak ki, Nagy Sándor négykézláb mászott be a kocsmába. Haller Józsefnek csak a papucsa maradt a tank alatt, a lábát sikerült kirántani belőle A kocsmárosnak nem esett bántódása, pedig a százados haragja ellene irányult. Újra próbálta indítani a lefulladt motort, hosszan köszörült, hasztalan. Közben az emberek a hátulsó udvaron keresztül ( körben ) kifutottak az utcára, a kocsma elé. Először csak azt látták, hogy az alhadnagy és a hadnagy igyekeznek felugrani a tankra. A köpcös útjába az éppen húsz éves Varga Attila került, akit egy vízszintes, gyomorra irányuló karate-rúgással akart eltakarítani az útból. Varga Attila gyors válaszként kirúgta a tiszt támaszkodó lábát, aki így beleesett az árokba. Varga Attila ráugrott, meglovagolta és ököllel megsorozta a fejét. (Néhány nap elteltével, mikor a rendőrségen elétették a szovjet tisztek fényképét kérdezvén, ki vezette a tankot megelégedéssel látta, hogy több ütésének nyoma maradt.) A tank vezetője közben egyfolytában önindítózott. A nyitott kiemelt vezetői résen keresztül többen is látták az indulatos arcát. Amikor végre beindult a motor, a két tisztnek sikerült felugrania a harckocsira. A főhadnagynak azonban nem volt szerencséje: Babos István utánanyúlt, és lehúzta az induló páncélosról. S amint a harckocsi kihátrált a kocsmaárokból, döbbentek rá a jelenlévők: Radics Józsefet halálra zúzta! Az elmenekülő harckocsin véres testfoszlányok lebegtek

4 A tank elment. A kocsma előtt a döbbenet, egy ember széttiport teteme és a lefogott főhadnagy maradt. A szörnyű hír futótűzként terjedt. Minden irányból rohantak az emberek a kocsma felé. Látták, hogy a főhadnagyot egy közlekedési táblához vonszolja Babos István és egy munkásőr ruhás férfi, majd oda is kötözték az oszlophoz, munkásőr derékszíjjal. -A nyakára tedd! -Fojtsátok meg! -Akasszátok fel! A lincshangulat közepette néhány ember józan maradt: az önkéntes rendőr, aki ismét telefonált a rendőrségre, a főhadnagyot kikötöző két férfi, akik nem mozdultak halálra rémült foglyuk mellől, s megvédték a népharagtól. Elsőnek a rendőrség érkezett a helyszínre, majd egy mentőautó, s végül a szovjet katonai rendészek. Kiszabadították a főhadnagyot. Radics József teteméhez senki nem nyúlt. Később lemérték: 76 cm. maradt belőle emberi formában Percek alatt rendőrkordon vette körül a helyszínt. Több száz fős zúgó tömeg gyűlt össze a kocsma körül, majd magas rangú szovjet tisztek érkeztek a körzeti parancsnokságról. Bíró Márton 12 piroscsíkos nadrágos főtisztet számolt meg. A tömeg torkaszakadtából kiabált: Pasli damoj vagyis: Ruszkik haza! Majd elkezdtek köpködni. A rendőrkordonon keresztül a szovjet főtiszteket vették célba. Bíró Márton szerint a tisztek zokszó nélkül tűrték a turhát. Radics József családjához többen vitték a szörnyű hírt. A döbbenet percei után a fájdalom órái következtek. Az özveggyé vált feleség gyermekeit magához ölelve görcsösen kapaszkodott abba, ami férjéből számára megmaradt. A helyszínen megkezdődött a jegyzőkönyvezés. Verekedésbe keveredett helybelieket, szemtanúkat kerestek. Babos István elé meghallgatása után egy oroszul írt jegyzőkönyvet tettek. Nem írta alá. Kérte, hogy írják le magyarul. Nem írták, és soha többet nem kérdezték. Még aznap este kézbesítették az idézéseket a másnapi rendőrségi kihallgatásra. Epinger Ferencet már otthon találták. A gyalázat láttán a helyszínen elfogta a hányinger. Hazáig hányt A falu csak éjfél után csendesedett el. Radics József családja még akkor sem. Az összeroskadt özvegyhez orvost kellett hívni. A fájdalomtól meggyötört gyerekek apjuk után anyjukért imádkoztak. És újra, meg újra kérdezték: az ő szelíd apjuk kinek volt útjában és miért tették ezt vele? Miért?! Miért?! Az emberi szenvedések felállíthatatlan sorrendjében a temetés átélése nagyon elöl van. Fájdalmainkat nem csak elviselni kell, hanem ki kell vele állnunk az emberek elé. Leplezni kell az érzéseinket, mert elvárják tőlünk, hogy viselkedjünk. Radics József temetésén a hatalom várta el, hogy viselkedjen a család, a pap, a gyászoló falu. Az égbekiáltó bűnt elkövették, de beszélni róla,

5 utalni rá már tilos volt. Csak a Szabad Európa Rádió adta hírül a gyalázatot. A hatalom a gyilkosságból közúti balesetet kreált, halált okozó közúti veszélyeztetés címen. A temetéshez a Győri Katonai Ügyészség engedélyére volt szükség. Ezt már másnap, június 17-én kiadták. A katonai ügyész a holttest elhamvasztásához nem járult hozzá. Ez beszédes kitétel volt A temetésre június 19-én délután 3 órakor került sor. Rokonok, barátok, ismerősök ásták ki a sírgödröt. A temetés időpontját szájról szájra adták az emberek. A hatalom is készült. A szovjet katonai alakulatok, járművek, csellengő katonák elkerülték a falut, a szőlőhegyet. A faluban rendőrök járőröztek. Illetékesek felkeresték a temetési szertartást celebráló katolikus papot. Nyomatékosan meghagyták neki, hogy röviden, csak a szertartás szerinti szöveget mondhatja. A halál körülményeire még csak nem is utalhat. A hatalom félelme indokolt volt. A falu valósággal forrongott! A népharag főként a szovjet katonai alakulatok ellen irányult. Nem is képviseltették magukat a temetésen. A helyi temetőben soha nem látott tömeg gyülekezett csendesen. Mindenki feketébe öltözött, s kezükben volt egy-két szál virág. A helybéliek jó ötszázan lehettek. A gyászoló sokaság közé civil ruhás rendőrök keveredtek. Csunyi János szerint legalább ötvenen. Egyforma öltözékük elárulta őket. És az ő kezükben nem volt virág Lestek, füleltek, éberek voltak. -Ezek mitőlünk féltik a ruszkikat, ahelyett, hogy minket védenének meg őtőlük volt az általános vélekedés. A szertartás rövid volt. A pap, Szöllősi Mihály visszafogottan beszélt. A koporsó sírba helyezése után elindultak a helyiek a sírhoz. Vitték virágjaikat. Puhán ráejtették a koporsóra, hogy ne fájjon A virágokkal majd megtelt a sír. Radics József gyilkosa és a Szovjet Katonai Parancsnokság nem küldött koszorút. Az utóbbi kifizette a temetés költségét, forint 10 fillért. A tragédia megtörténte után nyomban megkezdődött a vizsgálat: vajon ki volt a gyilkos? illetve ahogy feltették a kérdést: Ki vezette a tankot? A szovjet katonai ügyészség a Veszprémi rendőrség segítségével nyomozott, s hallgatták ki a tucatnyi tanút. Volt, akit ötször-hatszor vagy még többször is berendeltek. Mindenki ugyanazt vallotta: a százados vezette a tankot! Hisz látták, meg más nem is vezethette; a tank sorkatona vezetőjét a százados a faluvégen hagyta, az alhadnagy és a főhadnagy a szörnyűség pillanatában a kocsma előtt tartózkodott. Látni lehetett a százados arcát a vezetői résen keresztül, amikor lefulladt a tank, s farkasszemet nézett sokakkal, így a százados arcára határozottan emlékező Rezeli Jánossal is. Minden helyszínen lévő ember tudta: a százados a gyilkos! A vizsgálatot végzőknek azonban más volt az elképzelésük, ezért megpróbálták hát oroszul felvett jegyzőkönyvet magyar tanúkkal látatlanban aláíratni. nem sikerült. Senki sem írta alá. Ekkor módszert váltottak: megpróbálták a tanúkat meggyőzni arról, hogy a sorkatona vezette a tankot. A tanúk elé tették a harckocsi személyzetének fényképeit, 3-3 felvételt, egyet-egyet szemből, jobbról, balról. A kérdések így következtek:

6 - Ki vezette a tankot, a kiskatona? - Nem? - Biztos benne? - Akkor melyik vezette? A válasz minden esetben ugyanaz volt: a tankot a szőke, bajuszos százados vezette. Egy hét múlva újra behívták a tanút: -Kezdjük az elején. A sorkatona vezette a tankot? Neeem?! Biztos benne? Varga Attilát legalább hatszor hívták a rendőrségre. Még két hónap elteltével is kapott idézést a közben katonai szolgálatra bevonult honvéd. A kérdések nem változtak: -Ki vezette a tankot? A sorkatona? Neeem?! Biztos benne?... Senki nem vallott az ártatlan kiskatonára, aki virágkoszorút kötött, miközben részeg parancsnoka kitervelte a megtorlást. A magyar tanúk az életét védték meg, amit honfitársai szívesen dobtak volna oda, elégtétel gyanánt, hogy védjék a szovjet tisztek becsületét. A korábbi évek gyakorlatából ugyanis ismert volt, hogy a halálos balesetet okozó szovjet közkatonát könyörtelenül kivégezték, de egy százados, egy afganisztáni hős, egy különlegesen képzett kommandós más elbírálás alá esett. Sakknyelven szólva tisztért szívesen áldoztak volna egy gyalogot. Rideg, könyörtelen, embertelen játszma. Hála a tanúknak, a helybeliek igazolták a kiskatonát Hónapok elteltével pártberkekből azt lehetett hallani, hogy a százados 8 évet kapott, a közkatona 6- ot, a többiek 4-et. Egy másik verzió szerint a kiskatonát felmentették. Azt is beszélték, hogy a büntetés végrehajtását felfüggesztették, és vezekelni visszavitték az afganisztáni hősöket az afganisztáni szovjet csapatokhoz, harcolni. Nem tudni, mi az igazság. Csak remélni lehet, hogy a kiskatona otthon újra font virágból csodát, szeretteinek. S talán a századosnak (őrnagynak? alezredesnek?) hazatérvén Afganisztánból megszólalt gyötrő lelkiismerete. Lehet egy családot kártalanítani a családfő elvesztéséért? Képtelenség. A Polgári Törvénykönyv anyagi értelemben ad erre lehetőséget. Radics József özvegye kártérítési keresetet nyújtott be a Magyar-Szovjet Vegyes Bizottsághoz július 9-én. Ennek pontos eredményét alig néhányan ismerik. Azt azonban sokan tudni vélik a faluban, hogy Radics József özvegye és gyermekei olyan bőséges kártalanítást kaptak, ami mellett anyagi gondjaik nem lehettek. Igaz ez? Annyi igaz belőle, hogy teljes anyagi kártalanítás járt volna nekik, a Ptk (1) bekezdése értelmében, ugyanis a szovjet fél teljes kártérítési felelőssége megállapítást nyert, ami a Ptk (1) bekezdése szerint a bíróság a károkozásért felelős személyt olyan összegű általános kártérítés megfizetésére kötelezheti, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. Mit jelentett valójában a teljes anyagi kárpótlás? A Magyar-Szovjet Vegyes Bizottság november 23-án kelt, 470/ számú határozata egyértelműen rendelkezik: az özvegy részére forint dologi kár megtérítését rendeli el sírkőállítás ( Ft.) és örökösödési illeték ( Ft.) költsége címén. Az özvegyet megilleti még forint utazási költség. A két kiskorú gyermeknek

7 apjuk havi forint nettó keresete alapján összesen forint nem vagyoni kártérítést ítélnek meg. Mivel Radics József hétvégeken alkalmi munkát is vállalt, s az ebből származó mintegy havi forint jövedelemről az elhunyt írásos feljegyzéseit fel tudták mutatni, így a gyermekeknek 16 éves korukig (illetve az igazolt továbbtanulás végéig) még havi forint általános kártérítést állapítanak meg. Majd két évvel később, az inflációra való tekintettel a gyermekek havi forintos kártérítését forintra emelték. A határozat arról is rendelkezik, hogy a család részére a korábban kiutalt forint előleg a kártérítésbe beszámít. A határozat záró passzusa kiemeli, hogy ellene fellebbezésnek helye nincs! Hát ennyi a teljes anyagi kárpótlás. Érdemes a határozat dátumát is megnézni: november 23. Vagyis három és fél év után zárult le az ügy. Eddig húzta a Magyar-Szovjet Vegyes Bizottság. Pedig az özvegy és ügyvédje számos sürgető beadvánnyal élt. A vegyes bizottság kezdetben arra hivatkozott, hogy a Fővárosi Bíróság állásfoglalása hiányzik. Aztán eltelt két év, s a vegyes bizottság még mindig nem határozott. Ekkor az özvegy levelet írt a vegyes bizottság titkárságvezető ezredesének és közölte vele, hogy a Fővárosi Bíróság már továbbította az álláspontját a vegyes bizottsághoz, majd hozzátette: Férjem halála óta eltelt két év. Mikor fog már egyszer lezárulni az ügy? Másban úgysem tudnak rajtam segíteni. Legalább anyagilag támogassanak, mivel sok a kiadásom és az árak is egyre mennek felfele Minden problémát egyedül kell megoldanom Az özvegy szívhez szóló levele sem rendítette meg a vegyes bizottságot, hiszen csak másfél évvel később, november 23-án határozott. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy pontosan egy hónappal korábban, október 23-án kikiáltsák a köztársaságot vélekedik utólag ifj. Radics József. A Gyulafirátóti alsó temetőben észrevétlenül húzódik meg Radics József sírja. a sírkövön ez áll: Radics József S alatta a család fájdalmas vallomása: Míg éltél szerettünk, míg élünk el nem felejtünk. Nem csak a család, a falu emlékezetéből is kitörölhetetlen Radics József emléke. A tragikus napokat követően eltűntek Gyulafirátótról és a szőlőhegyből a gyakran sanda szándékkal csellengő szovjet katonák. Érintetlenek maradtak a pincék, húsfüstölők. Katonai járműveknek megtiltották a faluba történő behajtást. A gyakorlótérről a községbe vezető utak mellé őrséget állítottak. A falut és az azon átvezető főutat elkerülendő célból a gyakorlatozó egységek számára külön utat és aluljárót építettek. Létesítettek még egy külön telefonvonalat is, amin közvetlenül a szovjet laktanyába lehetett jelezni az esetleges rendbontást. A nyílt szovjet-ellenes megnyilvánulások ellenére a faluban senkinek sem esett bántódása. Egyedül annak a munkásőrségi alkalmazottnak nem bocsátottak meg, aki közreműködött a főhadnagy helyben marasztalásával, s akinek nadrágszíjával kikötötték a szovjet tisztet. Az eset után egy hónappal elbocsátották. Rezeli János emlékszik az indoklásra is: Egy szovjet tisztet kikötöttetek, mint egy kutyát!

8 Hát igen. Az egyik szovjet tiszt (terhelő tanú!) helyben-marasztalása konkréttá, eltusolhatatlanná tette az ügyet. Mert máskor is történtek atrocitások, lopások, betörések. Többször is felírták a helyszínről elmenekülő szovjet katonai járművek rendszámát. Soha nem mentek vele semmire. A válasz mindig ez volt: ilyen rendszám nincs is a szovjet hadseregben. Most azonban a főhadnagy lefogásának, Babos István lélekjelenlétének köszönhetően el kellett ismerniük a történteket. A tragikus eset iratait titkosították. Hivatalos televízió, rádió nem beszélt, sajtó nem írt róla. A falu azonban kitörölhetetlenné tette történelméből Radics József emlékét: szeptember 29-én emlékművet avattak a második világháború áldozatainak emlékére. A kőoszlop oldalán szerepel azoknak a neve is, akik a háború következtében haltak meg. Köztük van Radics József is. 41 évvel a háború vége után. Dr. Kégl Tamás (Gyulafirátóti állatorvos) 2002

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK.

A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. A TÚLÉLŐK EMLÉKEZNEK. Amikor 1991-ben elgondoltuk, hogy a vészkorszakról fogunk emlékanyagot összegyűjteni, azt gondoltuk, hogy ez a fejezet majd könnyen elkészíthető lesz, és talán ez lesz a legterjedelmesebb

Részletesebben

Zmeskál Zoltán Tamás. Mentősregény. Trilógia - 1 2014. június 27.

Zmeskál Zoltán Tamás. Mentősregény. Trilógia - 1 2014. június 27. Zmeskál Zoltán Tamás Mentősregény Trilógia - 1 2014. június 27. Műszaki, majd egészségügyi tanulmányokat követően a TF-en sportszervezésből is levizsgáztam. A média világába a 80-as évek végén csöppentem.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

Megoldásra váró helyzet

Megoldásra váró helyzet FODOR JÁNOS Megoldásra váró helyzet A katasztrófapasztoráció magyarországi hiányáról A 2010 októberében bekövetkezett vörösiszapkatasztrófa idején mint katolikus plébános önkéntes segítõként érkeztem a

Részletesebben

Zmeskál Zoltán Tamás. Tárgyalóteremben. Trilógia - 2 2014. augusztus 9.

Zmeskál Zoltán Tamás. Tárgyalóteremben. Trilógia - 2 2014. augusztus 9. Zmeskál Zoltán Tamás Tárgyalóteremben Trilógia - 2 2014. augusztus 9. Műszaki, majd egészségügyi tanulmányokat követően a TF-en sportszervezésből is levizsgáztam. A média világába a 80-as évek végén csöppentem.

Részletesebben

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján

1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján www.hunsor.se/1956 FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas 1956 és előzményei írta Radics Géza megjelent a Magyarságtudományi Intézet honlapján Minden forradalomnak és szabadságharcnak

Részletesebben

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése Túl jón s rosszon Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése A 99 éves Halper Nándor Ferdinándot 2006. február 4-én kerestem fel kassai otthonában. Interjút készítettem vele, majd Salamon Pál kassai történész-levéltároson

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

1020 nap az őrtornyok árnyékában

1020 nap az őrtornyok árnyékában GÖRBEDI MIKLÓS 1020 nap az őrtornyok árnyékában A tiszalöki hadifogolytábor története 2 A kiadvány az 1989-ben megjelent mű (1-3. fejezetének) feldolgozása alapján készült Az eredeti művet írta és szerkesztette:

Részletesebben

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1

Valentin János. A Magyar társadalom a két világháború között Családtörténeti életútinterjúk 1 Az interjút készítette, szerkesztette: Buchmüller Péter Szentendre: 2010. június-október Dalmátok Szentendrén Valamikor állítólag a törökök elől menekültek Magyarországra Dalmáciából a dalmátok, és egészen

Részletesebben

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak)

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) 16 év alatt csak felnőttek jelenlétében ajánlott Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét sokszorosítani,

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal

Kozma Gyula nyugállományú törzszászlóssal 1978. október 12-ét írunk, délután 14 óra 30 perc. Az MN 5081 alakulat, a pápai 47. honi vadászrepülő ezred a délutáni repülési váltásra készül. A repülésre előkészített repülőgépek az indító zónában egymás

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 8. szám Nándorfehérvár 1456. július 22. (Kard és kereszt) Tisztelt Olvasók! Talán soha nem esett még ennyire nehezemre az írás! Hogy miért? Azért,

Részletesebben

DR. KENDE PÉTER: MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛHIBÁK 1.

DR. KENDE PÉTER: MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛHIBÁK 1. DR. KENDE PÉTER: MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛHIBÁK 1. Azt feleled nekem: Ez nincsen egészen úgy. Semmi sincsen egészen úgy felelem én. Vagyis minden, amit mondani tudok, esetleg tizenöt szempontból

Részletesebben

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választáson rám szavaztak, és a kampányom során segítségemre voltak. Kopogtató cédulát

Részletesebben

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2.

Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught: Valaki vigyáz rám 2. Judith McNaught kétkötetes regényének főhőse, Leigh Manning, a gyönyörű, sikeres színésznő olyan bűntény közepében találja magát, amelyre soha életében nem számított.

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE / \ TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE III. évfolyam, 3. szám 1992 MÁRCIUS 19,50 Ft FÜGGETLEN KÓZELETI LAP Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a szerkesztő lepődött meg a legjobban, amikor kiderült, februárban

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962)

Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kunszentmártontól Kolozsvárig (1951 1962) Kitelepítés 1951. június 20-án reggel szüleim megkapták a kitelepítési végzést. Nem mondhatnám, hogy várták volna de nagyon is számítani lehetett rá. Akkor már

Részletesebben