KVANTITATÍV KUTATÁSI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KVANTITATÍV KUTATÁSI JELENTÉS"

Átírás

1 KVANTITATÍV KUTATÁSI JELENTÉS a 122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében megvalósuló azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott Rábaköz turizmusfejlesztési stratégiája című pályázathoz Készítette: Régiófókusz Nonprofit Kft. Szombathely, szeptember hó

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Kutatási célok Személyes megkérdezés a Rábaközben élők körében Kutatási eredmények bemutatása Demográfiai adatok Kérdések Telefonos megkérdezés a Rábaközön kívüliek körében Kutatási eredmények bemutatása Demográfiai adatok Kérdések Összehasonlító elemzés Turisztikai piacon való elhelyezkedés Elégedettség vizsgálat Mellékletek (személyes megkérdezés) SPSS Outputok Mellékletek (telefonos lekérdezés) SPSS Outputok Kérdőívek

3 1. Bevezetés A Rábaköz turizmusstratégiájának megalkotásához primer és szekunder kutatásokat végeztünk. Jelen kutatási jelentésben a primer kutatás során begyűjtött, kvantitatív eredmények bemutatására kerül sor. A kutatás során összesen 1208 főt kérdeztünk meg. A mintasokaságot két részre osztottuk, és két kérdőívet szerkesztettünk. Személyes lekérdezéssel kérdeztük meg a Rábaközben élőket (608 fő), és telefonos megkérdezést hajtottunk végre a Rábaközön kívül élők körében (600 fő). Mindkét megkérdezés esetén más kapott nagyobb figyelmet, de vannak átfedések a kérdések között, melyeket az eredmények bemutatásánál összehasonlítunk. A személyes lekérdezés során elsősorban arra fektettünk nagyobb hangsúlyt, hogy megtudjuk, a rábaköziek hogyan látják a tájegység turizmusát, milyennek ítélik a turisztikai vonzerőket, adottságokat, milyen erősségeket, gyengeségeket tudnak felsorakoztatni a Rábaköz turizmusa szempontjából. Célunk továbbá, hogy összeállítsunk egy turisztikai értékleltárt a rábaközi településekre lebontva. A telefonos megkérdezés során egy rövidebb, lényegretörőbb kérdőív segítségével kívánjuk feltárni, hogy a Rábaközt ölelő, szomszédos tájegységek hogyan látják a térség turisztikai helyzetét. A személyes lekérdezés során a földrajzi Rábaközt alkotó 64 település mindegyikéről szólítottunk meg embereket. A rábaközi települések az alábbi táblázatban láthatók. Rábaközi települések 1. Acsalag 17. Enese 33. Markotabödöge 49. Rábaszentmiklós 2. Árpás 18. Egyed 34. Mérges 50. Rábatamási 3. Babót 19. Farád 35. Mihályi 51. Rábcakapi 4. Bágyogszovát 20. Fehértó 36. Mórichida 52. Sobor 5. Barbacs 21. Győrsövényház 37. Osli 53. Sopronnémeti 6. Beled 22. Gyóró 38. Páli 54. Szany 7. Bezi 23. Himod 39. Pásztori 55. Szárföld 8. Bodonhely 24. Hövej 40. Potyond 56. Szil 9. Bogyoszló 25. Ikrény 41. Rábacsanak 57. Szilsárkány 10. Bősárkány 26. Jobaháza 42. Rábacsécsény 58. Tárnokréti 11. Cakóháza 27. Kapuvár 43. Rábakecöl 59. Vadosfa 12. Cirák 28. Kisbabot 44. Rábapatona 60. Vág 13. Csorna 29. Kisfalud 45. Rábapordány 61. Vásárosfalu 14. Dénesfa 30. Kóny 46. Rábasebes 62. Veszkény 15. Dör 31. Maglóca 47. Rábaszentandrás 63. Vitnyéd 16. Edve 32. Magyarkeresztúr 48. Rábaszentmihály 64. Zsebeháza Forrás: A telefonos megkérdezés során a Rábaközzel szomszédos tájegységekből kérdeztük meg az embereket: Csepregi, sárvári és celldömölki kistérségek (Vas megye északi területe) Soproni, mosonmagyaróvári, és téti kistérségek (Győr-Moson-Sopron megye, a 64 rábaközi település kivételével) 3

4 A megkérdezett célcsoportok a telefonos lekérdezés során: Önkormányzati hivatalok Turisztikai szolgáltatók (szálláshely szolgáltatók, vendéglátóhelyek) Tourinform irodák Vállalkozók Magánszemélyek A megkérdezett célcsoportok a személyes lekérdezés során: Önkormányzatok (elsősorban a településvezetők vagy a jegyzők megkérdezése) Vállalkozók Magánszemélyek A primer kutatás során véletlen mintavételi technikát alkalmaztunk, azonban a személyes lekérdezés esetén kvótákat határoztunk meg a rábaközi települések lélekszámának tükrében. A mintavétel számát a települések népességéhez mérten alakítottuk ki, vagyis arányosítottuk a mintát az alapsokasághoz. Természetesen az alábbi számok egy tervezett mintavételt mutatnak, melyektől kis mértékben eltérhetünk. Tervezett mintavétel (személyes lekérdezés) Sorszám Település Lélekszám (fő) Mintavétel (fő) 1. Csorna Kapuvár Beled Kóny Rábapatona Szany Bősárkány Farád Ikrény Enese Szil Bágyogszovát Vitnyéd Babót Mihályi Rábapordány Rábatamási Veszkény

5 Sorszám Település Lélekszám (fő) Mintavétel (fő) 19. Osli Szárföld Mórichida Győrsövényház Rábakecöl Kisfalud Barbacs Szilsárkány Himod Bogyoszló Rábacsécsény Dör Cirák Egyed Jobaháza Vág Rábacsanak Rábaszentmihály Bezi Fehértó Rábaszentandrás Markotabödöge Acsalag Magyarkeresztúr Dénesfa Páli Pásztori Gyóró Hövej Bodonhely Sobor Sopronnémeti Árpás Kisbabot Tárnokréti Rábcakapi Vásárosfalu Rábaszentmiklós Zsebeháza Edve Potyond Rábasebes

6 Sorszám Település Lélekszám (fő) Mintavétel (fő) 61. Mérges Maglóca Vadosfa Cakóháza 59 1 Összesen Kutatási célok A primer kutatás elsődleges célja, hogy feltérképezzük a Rábaköz jelenlegi helyzetét a turisztikai piacon, és megismerjük a tájegység turisztikai vonzerőit. Ennek megfelelően az alábbi kutatási célok kerültek megfogalmazásra: SWOT elemzés: A Rábaköz turizmusára vonatkozóan összeállítjuk a tájegység erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A turizmusstratégia elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük a Rábaköz jelenlegi pozitív és negatív, belső és külső tényezőit, hatásait. Turisztikai helyzetelemzés: A Rábaköz elhelyezkedése a turisztikai piacon, a szűkebb és a tágabb régió térségeihez képest. A turizmus változása a tájegységben a múlt, a jelen és a jövő tükrében. Elégedettség vizsgálat: A Rábaköz turisztikai kínálatának minősítése. Turisztikai értékleltár összeállítása: A tájegység turisztikai vonzerőinek bemutatása a 64 rábaközi településre lebontva. A következőkben kerül sor a kutatási eredmények bemutatására. Először a személyes lekérdezés eredményeit, majd a telefonos megkérdezés eredményeit mutatjuk be. 3. Személyes megkérdezés a Rábaközben élők körében 3.1. Kutatási eredmények bemutatása Demográfiai adatok A válaszadók 34%-a férfi, 66%-a nő. A családi állapotról mindössze egy megkérdezett nem kívánt választ adni. A válaszadók többsége, 68,3%-a házas/élettárssal él, 23,7%-a hajadon/nőtlen, 7,9%-a elvált/külön él/özvegy. A válaszadók 0,3%-a nem árulta el az életkorát, 53%-a középkorú (36-59 éves), 33,9%-a fiatal (16-35 éves), 12,8%-a idős (60-84 éves). A megkérdezettek átlagéletkora 42 év, a leggyakrabban előforduló életkor (módusz) a 35 év, a legfiatalabb válaszadó 1995-ös születésű (maximum érték), vagyis 16 éves, míg a legidősebb 1927-es születésű (minimum érték), azaz 84 éves volt. Mindössze egy megkérdezett nem kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy Hányan élnek közös háztartásban?. A válaszadók 39%-a négyfős, 22,4%-a háromfős, 19,2%-a kétfős, 10,7%-a ötfős, 5,8%-a egyfős, 2,3%-a hatfős, 0,3%-a hétfős, 0,2%-a nyolcfős háztartásban él. Két 6

7 megkérdezett nem kívánta megadni a legmagasabb iskolai végzettségét. A válaszadók 40,5%- ának felsőfokú (egyetem, főiskola), 40,1%-ának középiskolai érettségi, 11,8%-ának szakmunkásképző, 6,7%-ának 8 általános, 0,5%-ának 8 általános alatti a legmagasabb iskolai végzettsége. A válaszadók 66,8%-a munkavállaló, 12,2%-a nyugdíjas, 9,4%-a tanuló, 7,9%-a vállalkozó és 3,6%-a munkanélküli. Egy válaszadó (0,2%) nem kívánta megadni jelenlegi státuszát. A megkérdezettek háztartási összetétele az alábbiak szerint alakult: 45,9% középkorú pár gyermekkel, 18,8% egyéb. Az egyéb kategóriába tartozik például az egyedülálló szülő egy vagy több gyermekkel, vagy ha egy vagy több nagyszülő él a családdal, illetve ha a fiatal felnőtt még a szüleivel él közös háztartásban. 14,1% fiatal pár gyermekkel, 7,9% idős házaspár, 5,9% egyedülálló, 4,1% középkorú pár gyermekkel, 3,3% fiatal pár gyermek nélkül. A megkérdezettek 46,2%-a nem kívánta megmondani, hogy mennyi a háztartás havi nettó bevétele. A minimum érték Ft, a maximum Ft volt. Az átlag Ft, a leggyakoribb érték (módusz) a Ft volt. Az átlagtól való átlagos eltérés (szórás) Ft, ami azt jelenti, hogy a válaszok heterogének Kérdések A 608 válaszadó a földrajzi Rábaközt alkotó 64 településről került megszólításra. Az alábbi táblázatban láthatók a tervezett és a tényleges mintavételi adatok. Mintavétel (személyes lekérdezés) Sorszám Település Tervezett mintavétel (fő) Tényleges mintavétel (fő) Eltérés 1. Kapuvár Csorna Kóny Beled Rábapatona Szany Bősárkány Farád Enese Ikrény Bágyogszovát Szil Mihályi Vitnyéd Babót Osli Himod Rábapordány Rábatamási Kisfalud Szárföld

8 Sorszám Település Tervezett mintavétel (fő) Tényleges mintavétel (fő) Eltérés 22. Veszkény Barbacs Győrsövényház Mórichida Rábakecöl Cirák Szilsárkány Bezi Bogyoszló Dénesfa Dör Egyed Jobaháza Rábacsécsény Rábaszentmihály Vág Acsalag Fehértó Hövej Magyarkeresztúr Markotabödöge Pásztori Rábacsanak Rábaszentandrás Bodonhely Gyóró Sobor Árpás Kisbabot Rábcakapi Sopronnémeti Tárnokréti Vásárosfalu Cakóháza Edve Maglóca Mérges Páli Potyond Rábasebes Rábaszentmiklós

9 Sorszám Település Tervezett mintavétel (fő) Tényleges mintavétel (fő) Eltérés 63. Vadosfa Zsebeháza Összesen kérdés: Mi jut eszébe a Rábaköz szó hallatán? A válaszadókat megkérdeztük arról, hogy mit jut először eszükbe, mikor meghallják a Rábaköz szót. A 608 megkérdezett közül 604 fő válaszolt erre a kérdésre. Ez a kérdés nyitott kérdés volt, így sok különböző válasz született, amelyeket csoportosítottunk. Összesen 676 db válasz született, mivel egy válaszadó több tényezőt is mondhatott. Az alábbi diagram esetében a 676 db választ tekintjük a 100%-nak. A válaszadók többségének (32,1%) az otthona, szülőföldje jutott először eszébe a Rábaköz szó hallatán. A megkérdezettek 18,8%-ának a rábaközi folyók, 11,7%-ának a rábaközi települések, 10,8%-ának a népi értékek jutottak eszébe. A rábaközi települések közül leginkább Kapuvárt és Csornát említették a válaszadók, de néhány további települést is felsoroltak. A népi értékek közül kiemelkedők a néphagyományok, a néptánc, a népviselet. A válaszadók 7%-a említette a rábaközi perecet és a kapuvári húst a Rábaköz szó hallatán. Közel ugyanennyien (6,8%) a tájegység természeti értékeit sorolták fel, míg a megkérdezettek 6,2%-a a Kisalföldet és a Hanságot említette a Rábaköz kapcsán. Az egyéb kategóriába olyan elemek kerültek, amelyek egyszer fordultak elő a válaszok között. Az alábbi táblázatban láthatók az egyes fogalmakhoz tartozó tartalmi jelentések. Fogalom Szülőföld, otthon Folyók Szülőhely, lakhely, otthon Rába, Rábca, Répce Tartalmi jelentés 9

10 Fogalom Rábaközi települések Népi értékek Gasztronómiai értékek Természeti kincsek Egyéb Tájak Tartalmi jelentés Csorna, Kapuvár, Beled, Mihályi stb. Hagyományok, népviselet, néptánc, népszokások, népművészet, Hany Istók, kézművesség, hímzés, csipke, Perec, kapuvári hús Fertő-Hanság, élővilág, táj, jó levegő, vizek, nyugodt környezet pl.: munkanélküliség, apátság, egyesületek, Berg Gusztáv, premontreiek, építészet (egyszeri előfordulás) Kisalföld, Hanság 2. kérdés: Ön mit gondol, a Rábaköz hol helyezkedik el a térségek rangsorában? Ahogy a diagramon is látható, a megkérdezettek többsége (63,2%) a feltörekvő kategóriába helyezte a Rábaközt a térségek rangsorában. 3. kérdés: Kérem, hogy az alábbi skála segítségével értékelje, hogy Ön szerint a Rábaköz mennyire fejlett a tágabb régió térségeihez képest! A válaszadóknak egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük a tájegység fejlettségét. Az átlag 3,5, a leggyakrabban adott érték (módusz) a 4-es volt a válaszadók körében. A megkérdezett rábaköziek 50%-a fejlettnek tartja a Rábaközt, míg 39,8%-uk szerint közepes mértékben fejlett a tájegység. 10

11 4. kérdés: A Rábaközben a turizmus körülményei az elmúlt 3 évben javultak, változatlanok vagy romlottak? A megkérdezettek 0,7%-a nem tudott érdemben választ adni erre a kérdésre. A megkérdezett rábaköziek 50,2%-a szerint a Rábaközben javultak a turizmus körülményei. Mindössze 7,9% szerint romlottak a turizmus körülményei a tájegységben. 5. kérdés: Milyennek ítéli Ön mindent egybevetve a rábaközi turisztikai kínálatot? A válaszadóknak egy 1-5-ig terjedő skálán kellett összességében értékelniük a tájegység turisztikai kínálatát. Ahogy a diagramon is látható, a válaszadók többsége (54,5%) közepesnek ítélte meg a turisztikai kínálatot. Az átlag 3,28. 11

12 6. kérdés: Véleménye szerint hogyan változik a rábaközi turisztikai piac az elkövetkezendő 2-3 évben? Ez a kérdés nyitott kérdés volt, ezért a beérkezett válaszokat csoportosítottuk. Alapvetően három jól elkülöníthető választípus volt észlelhető. A válaszadók 70,9%-a pozitív változást jósol, 2,5% negatív változást, míg 24,8% szerint nem várható változás a rábaközi turisztikai piacban az elkövetkezendő 2-3 évben. Azok a válaszadók, akik pozitív változásról beszéltek, több szempontot vettek figyelembe. A főbb okok, amelyek a fejlődéshez hozzájárulnak a válaszadók szerint, az alábbiak: szálláshelyek, valamint a turisztikai szolgáltatók és szolgáltatások bővülése o falusi turizmus kialakítása 12

13 o turisztikai vonzerők kiaknázása (természeti-, kulturális-, népi-, gasztronómiai értékek, épített örökség stb.) o turisztikai eseménytermékek létrehozása (programok, események, fesztiválok, kiállítások, koncertek stb.) gyógy-, és kerékpárturizmus fellendülése o kerékpárutak kiépítése o kerékpáros centrumok és pihenőhelyek kialakítása o gyógyvíz kihasználtságának növelése beruházások, befektetések növekedése bővülő pályázati lehetőségek közösségi marketing kiépítése Azok a válaszadók, akik szerint stagnál vagy romlik majd a rábaközi turisztikai piac, az alábbi okokat említették: forráshiány programhiány gazdasági válság hatása a tájegységre nincsenek kihasználva a turisztikai adottságok 2-3 év kevés idő a nagyobb változásokhoz beruházások függvénye 7. kérdés: Mik a tájegység erősségei és gyengeségei turisztikai szempontból az Ön véleménye szerint? Erősségek A válaszadók csupán 5%-a nem válaszolt erre a kérdésre. Ez a kérdés nyitott kérdés volt, így a megkérdezettek bármit mondhattak. A válaszokat csoportosítottuk és rendszereztük. A Rábaköz turisztikai erősségei az alábbiak. Földrajzi adottságok: A Rábaköz az ország egyik legfejlettebb régiójában, a Nyugatdunántúli régióban fekszik. A tájegység földrajzi elhelyezkedése kedvezőnek mondható, hiszen két nagy forgalmú főút (85-ös, 86-os) is keresztezi a tájegységet. Ezek az utak lehetővé teszik a tájegység könnyű elérhetőségét, jó megközelíthetőségét. A kedvező földrajzi elhelyezkedéshez tartozik a határ közelsége is, hiszen Ausztriából is érkezhetnek turisták a Rábaközbe. 13

14 Természeti adottságok: A Rábaköz igen gazdag természeti kincsekben. Kedvező a tájegység éghajlata, gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. A Rábaközben szép természeti tájak, zöld területek találhatók, és a Fertő-Hansági Nemzeti Park is benyúlik a Rábaköz területébe. A Rábaközben jó a levegő, csend és nyugalom van. Ezek az adottságok kedveznek az öko-, a gyalogos, a senior-, az ifjúsági- valamint a falusi turizmus kialakításához. A folyók (pl.: Rába, Rábca) és a tavak megléte elősegítik a horgász- és a víziturizmus (hajózás, kajak-kenu, vadvízi evezés stb.) kiépítését. Az erdők, ligetek pedig az eddig is kiválóan működő vadászturizmushoz járulnak hozzá. Népi és kulturális értékek: A Rábaköz további turisztikai erősségeit a népi és a kulturális értékei adják. A tájegység gazdag a hagyományőrző és kulturális csoportokban, legyen az néptánc, dalkör vagy lovas bandérium. Rábaköz erősségei közé tartoznak a népszokások, hagyományok, népviselet, néptánc, népdalok, népművészet, és a néprajzi értékek. A térségben számos népi kismesterség (pl.: csuhéfonás, hímzés, fafaragás) is fellelhető, melyek komoly hozzáadott értéket adnak a térség turisztikai eszköztárához. A fent említett turisztikai vonzerőkre az alábbi ágazatok építhetők: kulturális-, ifjúsági-, és senior turizmus. Épített örökség: A térségben található templomok, kastélyok, emlékművek a vallásiés a kulturális turizmus fellendítését teszik lehetővé. További erősségek: A Rábaközben az országos átlaghoz képest magasabb a mezőgazdaságban dolgozók száma, és számos major, családi és ipari gazdaság található a tájegységben. Az önellátó, gazdálkodó életmód bemutatása is turisztikai vonzerő lehet. A fent említett adottságok hozzájárulnak az agroturizmus, valamint az aktív turisztikai ágazatok (pl.: lovas) kiépítéséhez. A gasztronómiai értékek, mint például a rábaközi perec vagy a kapuvári böllérmáj szintén erősségei a Rábaköznek. A gasztroturizmus kialakításához is adottak a lehetőségek, hiszen rábaközi tájételekből sincs hiány. A válaszadók a Rábaköz erősségének említették még a helyiek vendégszeretetét, ami nem utolsó szempont a turizmus szempontjából. Gyengeségek A megkérdezettek 7,1%-a nem válaszolt erre a kérdésre. A válaszadók sokféle választ adtak, melyeket rendszereztünk. A válaszadók szerint a Rábaköz gyengeségei turisztikai szempontból az alábbiak. Turisztikai triád : A turizmus fejlesztéséhez három releváns tényezőre van szükség. 1. Adottság, vonzerő. 2. Infrastruktúra. 3. Turisztikai szolgáltatók/szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás, program). A válaszadók véleménye szerint, bár a Rábaköz rendelkezik adottságokkal (természeti, kulturális stb.), még sincsenek eléggé kihasználva ezek a vonzerők. A megkérdezettek elsősorban a Rába alacsony kihasználtságában látták a tájegység turisztikai gyengeségét, ugyanis kiváló víziturizmust lehetne a folyóra felépíteni. A válaszadók a további természeti adottságokban rejlő lehetőségeket is megemlítették, amelyeknek szintén alacsony a 14

15 kihasználtsága. A megkérdezettek szerint fontos lenne a meglévő épített örökségeknek a felújítása is. Az infrastruktúra tekintetében a megkérdezettek két jelentős gyengeséget említettek. Az egyik, hogy bár két főút (85-ös, 86-os) is áthalad a Rábaköz területén, ezeknek az utaknak rossz az állapota, és a magas forgalom a helyiek életminőségét is rontja. A másik gyengeséget a kerékpárutak, illetve a kerékpár úthálózatok hiányában látták a válaszadók. A turisztikai szolgáltatások tekintetében a megkérdezettek szerint kevés: a szálláshely a vendéglátóhely a pihenőhely a kikapcsolódási, szórakozási lehetőség a program További turisztikai hiányosságok: A megkérdezettek szerint komoly gyengeséget jelent, hogy nincsen egységes turisztikai koncepció a Rábaközre vonatkozóan, ennél fogva nincsenek megfelelően kiépítve a turisztikai ágazatok, nincsen egységes arculat, nincsen tájegységi marketing. A megkérdezettek a forráshiányt is gyengeségként említették. Egyéb gyengeségek: A válaszadók az alábbi gyengeségeket említették a Rábaközre vonatkozóan: elöregedés kiürülő falvak fiatalok elvándorlása munkanélküliség összefogás hiánya kommunikáció hiánya (emberek és falvak között) szervezetlenség 8. kérdés: Milyen problémákat lát a Rábaköz turizmusa kapcsán? Ez a kérdés szintén nyitott kérdés volt, melyre a megkérdezettek bármilyen választ adhattak. A válaszadók 13,65%-a nem válaszolt erre a kérdésre. A problémák tekintetében hasonló válaszok születtek, mint a gyengeségek esetében. Az alábbi táblázatban összefoglalóan megtekinthetők a válaszok. 15

16 Problémák Turizmus Infrastruktúra, megközelíthetőség Egyéb Adottságok Turisztikai kihasználatlansága infrastruktúra hiánya Forráshiány Kevés szállás-, és vendéglátóhely Kerékpárutak hiánya Reklám, marketing hiánya Kevés program, esemény Utak állapota (rossz minőség) Összefogás, együttműködés hiánya Nincs egységes turisztikai koncepció Elkerülő utak hiánya Szervezetlenség Nincs turisztikai koordináló szervezet Falvak rossz megközelíthetősége Koordináció hiánya Kevés a turisztikai szakértő Értékvesztés (hagyományokat fiatalok nem viszik tovább) Turisztikai információs pontok hiánya Rába szennyezettsége Túraútvonalak hiánya Környezetszennyezés Információ hiánya 9. kérdés: Kérjük, értékelje 1-5-ös skálán a rábaközi turisztikai kínálat minőségét! A válaszadóknak 24 turisztikai ágazatot kellett értékelniük iskolai osztályzatok alapján. Az alábbi diagramon láthatók az átlagos eredmények. A legalacsonyabb értékeléseket a golfturizmus (1,14), a konferenciaturizmus (1,79), a világörökségek (1,92) és az üzleti turizmus (1,93) kapták. Ezek az átlagok nem érik el a kettes szintet sem. Az üzleti- és a konferenciaturizmushoz nincsenek a Rábaköznek infrastrukturális adottságai, de célszerű azon elgondolkodni, hogy vajon szükség van-e ezekek a turisztikai ágazatoknak a 16

17 fejlesztésére. Ne feledjük, hogy Magyarországon elsősorban Budapest a legfőbb konferenciahelyszín, és a Nyugat-dunántúli régióban még Sopronnak vannak meg azok az adottságai, amelyek szükségesek az üzleti turizmus kialakításához. A legmagasabb értékeket a vadászturizmus (3,79), a kulturális rendezvények (3,7), a horgászturizmus (3,39) és a lovas turizmus (3,17) kapták. Ez a négy turisztikai ágazat kapott közepes érték feletti átlagot. A vadászturizmus jelenleg is működik a Rábaközben, azonban a válaszadók szerint még lehet rajta javítani ahhoz, hogy elérjük az ötös szintet. A diagramon is látható, hogy a 24 turisztikai ágazatból 16 a kettes és hármas szint között helyezkedik el a megkérdezettek szerint. A legtöbb felsorolt turisztikai ágazat fejlesztéséhez megvannak a Rábaköz szükséges adottságai, vonzerői. A cél mindenképpen az, hogy olyan integrált turizmusfejlesztést hajtsunk végre a tájegységben, amelyben a vonzerők nem maradnak kihasználatlanok, és elegendő szálláshely, vendéglátóhely és program várja a Rábaközbe látogató turistákat. 10. kérdés: Ön milyennek ítéli meg a Rábaközben az alábbiakat? A válaszadóknak 12 releváns tényezőt kellett értékelniük a Rábaközre vonatkozóan egy 1-től 5-ig terjedő skálán. Talán nem meglepő, hogy az utak állapota kapta a legalacsonyabb átlagos értéket (1,82). A 85-ös és 86-os főutak a magas leterheltségből adódó minőségi romlás mellett, a rábaköziek életminőségét is rontják a zajterhelés és levegőszennyezés miatt. A legmagasabb értéket a természeti adottságok kapták, a megkérdezettek átlagosan jónak (4,09) értékelték a Rábaköz természeti értékeit. Közepes alatt értékelték a válaszadók a fürdők kínálatát (2,79), a szórakozási lehetőségeket (2,84) és a szálláslehetőségek színvonalát (2,93). A vendéglátás színvonala (3,68), a megközelíthetőség (3,66), a tisztaság (3,34), a közbiztonság (3,71), a vásárlási lehetőség (3,85), a kulturális programok (3,34) és a sportolási lehetőség (3,16) közepes és jó közötti értékeket kapott. A cél természetesen az, hogy ezeket a turizmushoz szorosan kötődő tényezőket magasabb minőségi szintre hozzuk. 17

18 11. kérdés: Az Ön településén milyen rábaközi értékek találhatók? Ennél a kérdésnél arra kértük a válaszadókat, hogy sorolják fel milyen helyi értékek találhatók a saját településükön. A válaszokat az alábbi tíz kategóriába vártuk: Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek Népi kismesterségek Történelmi hagyományok Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb A beérkezett válaszokat kategóriánként és településenként mutatjuk be az alábbi táblázatokban. 1 1 A megkérdezettek bármilyen választ adhattak a 11. kérdésre, mivel az nyitott kérdés volt. A válaszadók ismeretszinte alapján azonban előfordulhatnak pontatlanságok. A táblázatok a válaszadóktól beérkezett válaszokat tartalmazzák. 18

19 Népi kismesterségek Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek néptánc, lucázás, pünkösdi király, úrnapi körmenet, a kis Jézus köszöntése, 1. Acsalag májusfaállítás, Márton-nap Árpás Babót betlehemezés, locsolkodás, néptánccsoport, pünkösdölés, lucázás, bágyogszováti bágyogi csipkedett, szováti népi hímzés (Idősek 4. Bágyogszovát verbunk káposzta - klubja), fazekasság 5. Barbacs Beled locsolás, májusfaállítás, körmenet, népi gyermekjátékok Karsay család tejtermékei - méhészeti 7. Bezi - - termékek fazekasság (Budai Viktória), búzakosár (Bognár László) - kézimunka, fa- és gyökérfaragás - Történelmi hagyományok jelentős történelmi múlt Hősök napi megemlékezés 8. Bodonhely Bogyoszló néptánc - - fafaragás Bősárkány - langalló, szaladós, málé, prósza - gyékényfonás, háncsfonás, seprűkészítés, kosárfonás veterántalálkozó, Hősök napja 11. Cakóháza - babgulyás, marhapörkölt Cirák háromtánc a ciráki lakodalomban - rábaközi perec kosárfonás Nemzeti összetartozás napja, IV. Károly 19

20 13. Csorna Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek Hany Istók legendája, Pántlika Néptáncegyüttes, népviselet, kékfestés Kugler mézeskalács, rábaközi perec, kuglóf kékfestő termékek Népi kismesterségek fazekasság, bőrdíszművesség, hímzés, mézeskalács készítés, rábaközi pereckészítés, kékfestés, szíjkészítés Történelmi hagyományok csornai csata emlékezete, emlékhelyek, temetők 14. Dénesfa Dör fazekasság Edve Egyed néptánc Enese néphagyományok, verbunk pünkösdkor, pünkösdölés, hagyományőrző fesztivál, virágmajális gulyás, lecsó - babakészítés, fazekasság, kovácsmesterség, cipészmesterség, pékség Hetvényi István megemlékezések, koszorúzás a Hősok szobránál 19. Farád hímzés, babakészítés - bográcsételek, gyékényfonás, kosárfonás, nemezelés, 20. Fehértó - marhapörkölt, gulyás, rétes - kovácsmesterség - 20

21 Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek Népi kismesterségek Történelmi hagyományok 21. Gyóró Győrsövényház - vadételek, marhapörkölt Himod - lekvár 24. Hövej szilvalekvár, aszalt szilva fafaragás - csipkevarrás, pókolás Ikrény falukarácsony - - fafaragás Jobaháza búcsú Kapuvár búcsú, hagyományőrzés, néphagyományok, művészetek, népművészet, népszokások, kapuvári verbunk, Hany Istók, kézművesség, lovas bandérium, hanyi íjászat, népzene, népviselet, népdalok, történelmi hagyományok, lakodalmas szokások böllérmáj, bicskás tál, kapuvári borda, rábaközi perec, kapuvári hús, Cserpes tejtermékek, hansági göngyölt, gyórói gombóc csermajori sajt, Hany aranya méz, gyümölcs, fa, rábaközi perec, sajtok, tejtermékek, böllérmáj, kapuvári húsok, sonka, Cserpes termékek babakészítés, csipkehímzés, csipkeverés, korongozás, fazekasság, rábaközi hímzés, horgolás, kézimunkázás, kosárfonás, csuhéfonás 28. Kisbabot Kisfalud hagyományőrzés, néptánc - alma fafaragás - Esterházy és Nádasdy családok, vár, Hany Istók, Szent László, íjászat, világháborús megemlékezések, trianoni megemlékezés, Szigethy Attila élete 21

22 Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek gulyás, langalló, kónyi gombóc, kónyi bikatál, kónyi verbunk, legénycéh, kónyi legényfogó leves, szalmafonás 30. Kóny néptánc marhapörkölt termékei Népi kismesterségek szalmafonás Történelmi hagyományok Hősök emlékezete, kónyi bika legendája 31. Maglóca Magyarkeresztúr horgászegyesület pünkösdi rendezvénye, néptánc lángos méz kosárfonás Markotabödöge két temető keresztjei, verbunk Mérges Mihályi bohócjárás almás ételek bioalma, biogyümölcslevek, péktermékek fafaragás, festészet korona monda, apácák öröksége 36. Mórichida Boróka Néptáncegyüttes, népdalkör, néptánc Osli búcsújárás, dalkör rábaközi perec - csuhéfonás, fazekasság 38. Páli Páli Dalkör rábaközi perec - fafaragás Pásztori betlehemezés - - népi hímzés, fafaragás Potyond - rábaközi perec a kegyszobor legendás története, csodák 22

23 Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek 41. Rábacsanak 42. Rábacsécsény 43. Rábakecöl 44. Rábapatona 45. Rábapordány Népi kismesterségek csanaki karéj (verbunk), pünkösdölés, betlehemezés búcsú, farsangi disznóvágás, népdalok, pünkösdölés, lucázás, pilickázás, betlehemezés lucázás, májusfaállítás, locsolás, betlehemezés, körömpörkölt, halászlé, kocsonya, Sibrik család és Deák Ferenc ételei, vad- és halételek méz - csörgetés langalló, rábaközi perec - csiripiszli, házi kenyér, kuglóf, langalló, ecetes hal, fánk, kukoricakása, rétes, Bilibáncs, helyi dalkincs, vadpörkölt, fasírozott, népdalok, rábapatonai fonottkalács, hagyományok, népi játékok, kulcsocskalács, füstölthúsos patonai lakodalmas, pávakör gombóc gyümölcsaszalás, méhészet termékei, zöldségek gyékényezés, fazekasság, hímzés - fafaragás, kékfestés, fazekasság, kosárfonás, vesszőfonás betlehemezés, lucázás, kiszebábégetés - - kosárfonás Rábasebes Rábaszentandrás Történelmi hagyományok Deák Napok, jeles ősök emlékezete, sírok, Sibrik család emlékeinek őrzése, Molnár János, Deák, Hérics Márton emlékezete, Svastics Ignác besenyő eredet, Hősök napja, halászat hagyományai, múzeum, helytörténeti könyv 23

24 Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek Népi kismesterségek Történelmi hagyományok 48. Rábaszentmihály Rábaszentmiklós néptánc halászlé Rábatamási pünkösdi királyné választása a gyerekek körében Rábcakapi aratási játék, kenyérsütés töltött káposzta, halászlé, marhapörkölt Sobor néptánc, sobri verbunk rétes, betyárbatyu, sobri Sopronnémeti Szany Szent Imre dalkör, Szent Anna búcsújáróhely, Anna napi gyertyás körmenet, Vadásznap, Bokréta Néptáncegyüttes, dalárda rábaközi perec, cicege=rétes, újházi tyúkhúsleves, legényfogó leves, tojáskása - ostorkészítés, fafaragás, kosárfonás, fazekasság, kovácsmesterség Szárföld - rábaközi perec Szil húsvéti locsolóbál, farsangi sütiverseny, kézművesség, vallás, néptánc, citerások, dalkör, búcsú, aratás, egyházi ünnepek, májusfaállítás, Katalin-bál, Szilveszteri bál gulyás, pörkölt, rábaközi perec, sajt, uborka, málna, ribizli rábaközi perec cipészmesterség, kosárfonás, méhészet Hősi emlékművek 57. Szilsárkány búcsú - - fafaragás, méhészet, kovácsmesterség - 24

25 Települések Hagyományok Gasztronómia Tájtermékek 58. Tárnokréti - - Népi kismesterségek pálinkafőzde termékei Vadosfa Vág Rábaközi dalkör Vásárosfalu ünnepek őrzése, bilickézés tóros ételek - fazekasság - Történelmi hagyományok 62. Veszkény veszkényi dalkör - - fafaragás - hagyományőrzés, néptánc, asszonykórus, pünkösdölés, bölcsőcskézés, népszokások, népi játékok, népdalok, betlehemezés, pásztorjáték, 63. Vitnyéd lucázás, karácsonyi köszöntők - rábaközi perec fafaragás Vörös-kép 64. Zsebeháza

26 Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb természetvédelmi 1. Acsalag templom terület, Kocsis-tó néptánc Árpás templom, Nepomuki-kápolna Rába - Rábaparti Nap - 3. Babót 4. Bágyogszovát 5. Barbacs Szent Mihály templom, régészeti leletek, Feketevár, parasztházak az Év Fája címért is pályázó babóti királyfa, kocsányos tölgyek Babaház, Babamúzeum, Feketevár - - artézi kút, falumúzeum, templom artézi kút, Natura 2000 terület a falu határán hagyományőrző néptáncegyüttes Káposztafesztivál, Horváth Ferenc emléktorna muzeális házak, templom, kápolna barbacsi tó Barthodeszky-kastély, malom, agyag, szénsav, erdők, folyók, forrásvíz, gyógyvíz, horgásztó, Kis-Rába, tavak, falumúzeum, nyugdíjas Pünkösdi Fesztivál, 6. Beled múzeum, templom termálvíz énekkar Tavaszi Fesztivál - 7. Bezi evangélikus és katolikus templom, szenteket ábrázoló szobrok Fehértói-tó, horgásztó, Rába, Rábca egyesületi tevékenység, kiállítások Bodonhely templomok Rába Bogyoszló régi épületek, temlom rétek, legelők néptánccsoport Bősárkány faluház, falumúzeum, templom, malom, Hősök szobra (négy szobor), kegyeleti park Hanság, Hany, termálvíz hagyományőrző Nefelejcs kórus Márton napi ünnep Cakóháza harangláb Sissy királynő tölgyfája helytörténeti könyv - - Bakody László suszter, biogazdálkodás, európai színvonalú ételszobrász, zöldség, gyümölcs, Bágyogszovátért egyesület 26

27 12. Cirák 13. Csorna 14. Dénesfa Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb Király kápolna, templom, szobrok védett platánfák Premontrei rendház, apátság, Bárdos kórus, Rábaközi Napok, Petőfi szobor, emlékművek, fúvószenekar, Aratófesztivál, múzeum, Palotasor, múzeum, Pántlika Zenepaviloni Zenepavilon, Szent Antal artézi víz, gyógyvíz, Néptáncegyüttes, koncertek, Veréb temető sírjai termálvíz népdalok Feszt Cziráky kastély és gazdasági épülete, kápolna kastélypark, természetvédelmi területek, Kis-Rába, gyógyvíz - Pünkösdi fesztivál, IV. Károly látogatásának évfordulójára rendezett ünnepség Dör templom látványtó tájház Katolikus bál Edve - Rába nyugdíjas énekkar Egyed kastély Hét vezér fa Hagyományok napja, Hagyományőrző falumúzeum, babaház, Fesztivál, Ádventi babamúzeum, vásár, néptánccsoport, Néptáncfesztivál, 18. Enese színjátszókör Virágmajális 19. Farád Boncza, Kesserű, Tschurl kúriák, kastélyok Hanság, rét, erdő, tó evangélikus és katolikus templom, Hanyi csárda, Ostffykastély es horgásztó, Natura területek citerazenekar, énekkar 20. Fehértó falumúzeum, templom, szobrok Fehértói-tó, Madárvárta nyugdíjas énekkar Aratóverseny, Lovas napok, Fogathajtóverseny - Nádszál Egyesület rendezvényei - cserépgyártás, csornai liszt, biogazdálkodás foltvarró egyesület, faluszépítő egyesület 27

28 21. Gyóró Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb 22. Győrsövényház harangláb, templom malom, templom, Királykápolna Répce Fehértói-tó, Rábca, Keszeg-ér - Lovas találkozó, Lurkó fesztivál Himod katolikus templom horgásztó, bányató - Egészségnap, Rockfesztivál rábaközi táj, kocsányos tölgyek, élővilág, erdők, 24. Hövej kápolnák, templom mezők höveji csipke Ikrény Merán kastély, magtár, templom ikrényi tó, horgásztó, Rába, Rábca könyv Ikrény múltjáról, néptánc, nyugdíjas klub Jobaháza éves tölgyfa népdalok Lovasnap - Szent Anna templom, Szent Sebestyén templom, Röntgenmúzeum, Várgödör, Hany és élővilága, Hanság és élővilága, Fertő-Hanság Nemzeti Park, gyógyvíz, Ars Camerata, kórusok, fúvószenekar, Big Band, énekkarok, daloskörök, hagyományörző Rábaközi Vár, Városháza, Pátzaymúzeum, termálvíz, szénsavfürdő, együttesek, kapuvári Gazdanapok, Anna 27. Kapuvár Pátzay szobrok, kastély, temetőkápolna, Rábaközi Múzeum, Rába Palota, tájház, Fő tér épületei(járásbíróság, polgári iskola), bujtató Madárvárta, Király-tó, Váti-tó, Csáfordi tőzikés, Öntés, lápi égererdők, Kis-Rába, japán akácfák, nád, tőzeg népviselet, múzeum, néptánc, művészeti iskola, zeneiskola, népzene, mazsorettcsoport, Pátzay hagyaték Napok, Kistérségi Fesztivál, Alma Fesztivál, Sás utcai Fesztivál, Hany Istók Fesztivál, Böllérmáj Fesztivál 28. Kisbabot templom, hősi emlékmű, védett nádas házak szürkemarhák, tavak menti rekreációs lehetőségek, horgászturizmus sportcsarnok, vízisípálya, Fudipuszta, Dózsamajor disznóölések, Hany Istók legendája, rendezett parkok, íjászat, várgödör, útmenti keresztek 28

29 Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb 29. Kisfalud hivatal épülete, templom 30. Kóny barokk templom, malom, parasztház, kápolna, szobrok gyümölcstermesztés, horgásztó Hanság, tőzegtavak, Tündér-tó, Nemzeti Park helytörténeti gyűjtemény - Erkel kórus, legénycéh, Pipitér Néptáncegyüttes Bika fesztivál, Könnyűzenei fesztivál, kézműves tábor 31. Maglóca templom, szobor Hanság Magyarkeresztúr 33. Markotabödöge Baditz-kastély, kúriák, katolikus templom - falumúzeum - - Kálvária, Barokk templom, Pieta-szobor Keszeg-ér, Hany, táj, zöld területek Pieta-szobor, egyházi szobrok Uborkafesztivál Mérges Evangélikus templom Rába, Holt-Rába Mihályi 36. Mórichida 37. Osli 38. Páli Dőry-kastély, Szentháromság templom, tájház, egykori zárdaépüélet, temető Kis-Rába, kastélypark, szénsav, termálvíz Evangélikus templom, présházak, pincesor Rába, Marcal - kegytemplom, kálvária, csíkos égeres, Hany, falumúzeum, Szent Vendel Madárvárta, szürke kápolna, szobrok marhák, túzok templom, kálvária, műemlékjellegű szobrok, síremlék Rába, Keszeg-ér - kastély, néptánccsoport Alma fesztivál, Dőrykupa, Bionap Burgonyafesztivál, Szüreti Felvonulás és Bál gyümölcstermesztés, hagyományőrző szakkör horgász- és vadásztársaságok, készülő falumúzeum és tájház aug. 20-án zarándoklat Mihályiból Vadosfára, gyümölcstermelés artézi víz helytörténeti gyűjtemény, Vadgesztenye dalkör - múzeum Rábaközi Perecfesztivál - 29

30 Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb önkéntes tűzoltók egyesülete, Horváth 39. Pásztori templom, Mária-szobrok szénsav népdalok - Endre verseskötete 40. Potyond falumúzeum Rábacsanak templom, Szent Sebestyén szobra Rábacsécsény 43. Rábakecöl 44. Rábapatona nádfedeles parasztházak, szentek szobrai Katolikus templom, Szentháromság szobor, Hősök szobra, pajtaműhely, műemlékek, kápolnák, parasztház Katolikus templom, kápolna, falumúzeum, milleniumi kettőskereszt, agárpálya, szobrok, tájház Rába, Holt-Rába erdők, folyók, tavak, Rába, erdő, talaj minősége Holt-Rába, nagyerdő, Rába ártere, Rábapart, nagyerdő kamarakórus, citerázás, népi játékok, hagyományőrző csoportok, népdalkör Rábaparti Napok - Bábi néni kincsesháza, népdalok Nyugdíjasklub hagyományőrző tevékenysége, Bolero táncegyüttes, helytörténeti könyv, tájház, Pillér Ifjúsági Klub, Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány Kihívás napja, egészségnap - Agárverseny, Bilibáncs, 24 órás asztalitenisz,pife Ifjúsági fesztivál, táncgálák - templom, Gévay Wolf Lajos hagyományőrző Virtusvetélkedő, Kossuth utcai 45. Rábapordány családjának sírjai artézi kút, termálvíz együttesek Lovasnap cipészház 46. Rábasebes kastély, templom

31 Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb 47. Rábaszentandrás Batidai Miklós emléktábla, evangélikus és katolikus templom, régi parasztházak (falumúzeum) - énekkar Szentandrási Napok híres emberek kötődése pl: Kis János MTA tag, költő, író, műfordító, evangélikus püspök, honvédsírok, emlékművek 48. Rábaszentmihály falumúzeum - citerazenekar, dalkör Rába nap lovastábor templom és körkép, Győri kereszt (Győr visszafoglalásának állít 49. Rábaszentmiklós emléket) Marcal, Rába - Szentmiklósiak Napja Rábatamási Jászai-ház Rábcakapi tájház, játszótér, park Rábca, Hanság Hagyományőrző együttes tevékenysége Apák napja 52. Sobor templomok, kastély Rába, Rábapart tájszoba - - sági kúria, katolikus templom, lakóházak, emlékpark, régi Keszeg-ér, zöld Kis települések 53. Sopronnémeti temető, kastély területek, parkok - regionális találkozója Szany 55. Szárföld templom Háromtornyú templom, Szent Anna kápolna, püspöki kastély, Nepomuki-szobor, keresztek, helytörténeti múzeum 56. Szil templom, szobrok termőföld, víz szobrok szürke marhák, lovak, biokertészet helytörténeti kavicsbánya, horgásztó, Rába gyűjtemény a kastélyban, szanyi népviselet készítője Vadásznap, Rábaközi Fesztivál, Szent Anna búcsú téglamúzeum horgásztavak, látványtó, ártér Aratófesztivál, Szili búcsú - 31

32 Települések Épített örökség Természeti kincsek Kulturális értékek Rendezvények Egyéb 57. Szilsárkány Baditz-kastély, Kiss Ferenc emlékház, templomok, Lővinger ház, Závory Zoltán emlékfája, kúriák ősgyepmaradványok a legelőn rábaközi hímző szakkör Egészségnap, Lovasnapok, Íróolvasó találkozók Székely Emilia festőművész 58. Tárnokréti templom Hanság, Rábca 59. Vadosfa falumúzeum, pálinkaház - - Evangélikus és katolikus templomok Vág falumúzeum, templom Rába, horgásztó - - Wathay-tér 61. Vásárosfalu 62. Veszkény 63. Vitnyéd parasztházak, orsós faluszerkezet termál- és ivóvíz, termőföld hagyományok, bilickézés Vé fesztivál - Zalka kápolna, kopjafák, szobrok, templom horgásztó Dalárda - - Énekes Lenke falumúzeum, 17. sz-i templom, asszonykórus, néptánc, Vöröskép-emlékhely, Szent Anna kápolna, népviselet, Énekes amatőr festők, emlékművek Jézus-fa Lenke múzeum Sajtnapok bútorasztalosok 64. Zsebeháza harangláb

33 12. kérdés: Részt venne-e a helyi értékteremtésben, értékmegőrzésben? Ahogy az a diagramon is látható, örömteli, hogy a válaszadók 52%-a szívesen kapcsolódna be a rábaközi értékek megőrzésébe. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a megkérdezettek 28%-a már most is részt vesz a helyi értékteremtésben. A nemrégiben megalakult Rábaközi Civil Műhely Egyesület lehetőséget kínál a rábaközieknek arra, hogy aktívan részt vegyenek a tájegység értékeinek, hagyományainak megőrzésében. 13. kérdés: Tud-e olyan rábaközi értékről, hagyományról, amely a feledés homályába merült, és érdemes lenne feléleszteni? A válaszadókat megkérdeztük, hogy tudnak-e olyan rábaközi értékről vagy hagyományról, amely a feledés homályába merült. A beérkezett válaszokat településenként mutatjuk be az alábbi táblázatban. Ssz. Település Feledés homályába merült rábaközi értékek, hagyományok 1. Acsalag Csiripiszli (csíramálé), nyújtott rétes 2. Árpás - 3. Babót Kisvasút, kézművesség, kovácsmesterség 4. Bágyogszovát verbunk, Szent Márton útvonal, aratséi hagyományok, kékfestés 5. Barbacs csuhépödrés, gyékényezés, vesszőfonás, hímzés, lyukhímzés, kosárfonás, barbacsi verbunk 6. Beled bilickézés, májusfaállítás, locsolás, lucázás, fazekasság, kovácsmesterség, fafaragás, beledi nagyvásár 7. Bezi pünkösdölés, búcsúi hagyományok, verbunk 8. Bodonhely - 33

34 Ssz. Település Feledés homályába merült rábaközi értékek, hagyományok 9. Bogyoszló fafaragás, hímzés, csipkeverés, állattartással kapcsolatos hiedelmek bilickézés, sásfonás, gyékényaratás, kukoricafosztás, tyúkverés 10. Bősárkány (húshagyó), legényavatás, lucázás, betlehemezés, tojásdobálás 11. Cakóháza gyékényfonás 12. Cirák háromtánc háromkirályjárás, Mihály napi vásár, rábaközi hímzés, kékfestés, csuhéfonás, kenyérsütés, kovácsmesterség, fazekasság, kötélfonás, szitás, méta játék, népviselet, Szerecseny-kultusz, törökbasázás, 13. Csorna kiskirályné választás 14. Dénesfa rábaközi pereckészítés, népi mesterségek 15. Dör kékfestés, csipke 16. Edve Egyed kékfestés, néptánc fesztiválok, verbunk 18. Enese gyékény- és kukoricalevél pödrés, kosárfonás 19. Farád Babakiállítás Farádon, fazekasság, lakodalmas szokások, farsangolás 20. Fehértó Fehértói-tó látogathatósága, locsolás, pünkösdölés, lucázás 21. Gyóró malom 22. Győrsövényház karácsonyi köszöntés, mendikálás 23. Himod népszokások 24. Hövej verbunk, pünkösdölés, három tánc, lakodalmakon igazság kikérése, kukoricafonás, Szentháromság és Vendel napja horgászversenyek, kosárfonás, pereckészítés, locsolás, májusfaállítás, 25. Ikrény népdalok, néptánc 26. Jobaháza néptánc, népviselet, tollfosztás Hany Istók legendája, kisvasút, kapuvári népszokások, kapuvári hímzés, kapuvári csata felelevenítése, kosárfonás, csuhéfonás, locsolás, lucázás, papucsfonás, kenderáztatás, vesszőfonás, 27. Kapuvár kosárfonás 28. Kisbabot Kisfalud bohócjárás, szőnyegszövés, forrásvíz, hímzés 30. Kóny falucsúfolók, falusi vásárok, kézi aratás, népi mesterségek 31. Maglóca Magyarkeresztúr néptáncegyüttes felélesztése 33. Markotabödöge legénykeresztelő búcsú előtt 34. Mérges - bohócjárás, szénsav hasznosítása, Dőry-kastély felújítása, apácák 35. Mihályi öröksége, keresztjáró napok hagyománya 36. Mórichida lucanapi söröntés, balázsolás 37. Osli kézi aratás, csuhéfonás 34

35 Ssz. Település Feledés homályába merült rábaközi értékek, hagyományok 38. Páli Úrnapi körmenet, oltárok 39. Pásztori Potyond Rábacsanak búcsúhétfők 42. Rábacsécsény Rábakecöl rábaközi hímzés, színjátszócsoport, tojásdobálás 44. Rábapatona pávakör, gyümölcsöskertek 45. Rábapordány búzakötés, rábaközi dalok, táncok 46. Rábasebes langallófesztivál 47. Rábaszentandrás mendikálás, kerékrépa leves, legényfogó leves, lucskos-túrós rétes (sós) gergelyjárás, lucázás, betlehemezés, kosárfonás, kovácsmesterség, 48. Rábaszentmihály nádazó 49. Rábaszentmiklós mendikálás lakodalmakkor kalácsdobálás a bámészkodóknak, táncok: Radetzkymars, 50. Rábatamási rábaközi dus 51. Rábcakapi kosárfonás 52. Sobor Sopronnémeti keresztszemes hímzés helyi szokás: szállást kereső Szent család befogadása, rábaközi lakodalmas, kötélgyártás, kosárfonás, cirokseprű készítés, kézművestábor, babakészítés, kovácsmesterség, disznóölés, szanyi 54. Szany népviselet 55. Szárföld horgolás, kisvasút búcsúi karéj, kocsmai sátor készítése, pereckészítés, perecszedés, húsvétkor csörgető gyerekek, cséplés végén áldomásivás, cséptánc, fazekasság, cipészmesterség, méhészet, rábaközi párnák, terítők, szili 56. Szil búcsú, 57. Szilsárkány kelepelés húsvétkor, kosárkötés, gyékényfonás 58. Tárnokréti népi kismesterségek 59. Vadosfa Vág vági rétes, hímzés, tányérfestés 61. Vásárosfalu bognár és kovácsmesterség, lucázás, bilickézés 62. Veszkény kisvasút, kosárfonás, seprűfonás falusi lakodalom, disznóölés, kisvasút, vitnyédi lakodalmas, 63. Vitnyéd Vöröskép 64. Zsebeháza kismesterség bemutató 35

36 4. Telefonos megkérdezés a Rábaközön kívüliek körében A lekérdezés során figyelmet fordítottunk arra, hogy 600 olyan személyt kérdezzünk meg, akik már hallottak a Rábaközről, és így véleményt tudnak formálni a tájegységről. A kutatás során 684 főt szólítottunk meg, de közülük 84 fő (12%) nem hallott a tájegységről, így ők nem kerülhettek be a mintába. Az eredmények bemutatása során a 600 főt tekintjük a 100%- nak Kutatási eredmények bemutatása Demográfiai adatok A válaszadók 47%-a férfi, 53%-a nő. A megkérdezettek 2%-a nem kívánta megmondani a családi állapotát, 69,5%-uk házas/élettárssal él, 17,7%-uk hajadon/nőtlen, 10,8%-uk elvált/külön él/özvegy. A válaszadók 2,7%-a nem árulta el az életkorát, 63,5%-a középkorú (36-59 éves), 25%-a fiatal (16-35 éves), 8,8%-a idős (60-81 éves). A megkérdezettek átlagéletkora 44 év, a leggyakrabban előforduló életkor (módusz) a 42 év, a legfiatalabb válaszadó 1994-es születésű (maximum érték), vagyis 17 éves, míg a legidősebb 1937-es születésű (minimum érték), azaz 74 éves volt. A megkérdezettek 3,3%-a nem kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy Hányan élnek közös háztartásban?. A válaszadók 32,7%-a háromfős, 26,3%-a kétfős, 17%-a négyfős, 13,2%-a egyfős, 6%-a ötfős, 1,3%-a hatfős és 0,2%-a hétfős háztartásban él. A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében elmondható, hogy a megkérdezettek 43,2%-ának középiskolai érettségije, 34,2%-ának felsőfokú végzettsége, 15,2%-ának szakmunkás képesítése, 3,3%-ának 8 általános iskolai végzettsége van. A válaszadók 4,2%-a nem kívánt válaszolni erre a kérdésre. A megkérdezettek többsége, 64,5% munkavállaló, 17,8% vállalkozó, 7,8% nyugdíjas, 3,8% munkanélküli, 2,5% tanuló státuszban van. A válaszadók 3,5%-a nem válaszolt erre a kérdésre. A háztartás összetételére vonatkozó kérdésre 4,2% nem kívánt választ adni. A megkérdezettek háztartási összetétele az alábbiak szerint alakult: 39% középkorú pár gyermekkel, 15,2% egyedülálló, 10,7% egyéb. Az egyéb kategóriába tartozik például az egyedülálló szülő egy vagy több gyermekkel, vagy ha egy vagy több nagyszülő él a családdal, illetve ha a fiatal felnőtt még a szüleivel él közös háztartásban. 8,8% fiatal pár gyermekkel, 8,5% középkorú pár gyermek nélkül, 8,5% idős házaspár, 5,2% fiatal pár gyermek nélkül. A megkérdezettek 39,7%-a nem kívánta megmondani, hogy mennyi a háztartás havi nettó bevétele. A minimum érték Ft, a maximum érték Ft volt. Az átlag Ft, a leggyakoribb érték (módusz) Ft volt. Az átlagtól való átlagos eltérés (szórás) Ft, ebből is látszik, hogy meglehetősen heterogén válaszok születtek Kérdések A 600 válaszadó 145 településről került megkérdezésre. A települések listája, és az egyes településekről származó megkérdezettek száma a mellékletben megtalálható. 2 2 Ld.: 7. melléklet 36

37 2. kérdés: Mi jut eszébe a Rábaköz szó hallatán? A válaszadókat megkérdeztük arról, hogy mit jut először eszükbe, mikor meghallják a Rábaköz szót. A 600 megkérdezett közül 479 fő tudott érdemben válaszolni erre a kérdésre. Ez a kérdés nyitott kérdés volt, így sok különböző válasz született, amelyeket rendszereztünk. Összesen 550 darab válasz született, mivel egy válaszadó több tényezőt is mondhatott. Az alábbiakban ezt az 550 darab választ tekintjük majd a 100%-nak. Az eredmények az alábbi diagramon láthatók. Látható, hogy a válaszok közel 40%-át a rábaközi folyók teszik ki, vagyis elsősorban a Rába és a Répce jut először a válaszadók eszébe a Rábaközről. A Rábaköz hallatán 15,6% a tájegység természeti értékeit említette úgy, mint a gazdag élővilágot, a csendes, békés környezetet vagy a friss levegőt. 13,5% a két nagyobb várost, Kapuvárt és Csornát említette a Rábaköz kapcsán. 11,3%-nak az olyan népi értékek jutnak eszébe a Rábaközről, mint például a néphagyományok, népszokások vagy a hímzés. 4,9% említette a rábaközi perecet valamint a sajtokat. 3,5%-nak a Hanság és a Kisalföld jut eszébe a Rábaközről. A további említések 1-2% körüliek, az alsó táblázatban látható, hogy az egyes fogalmak milyen jelentést tartalmaznak. Fogalom Tartalmi jelentés Folyók Rába, Répce Természeti kincsek, nyugalom, élővilág, friss levegő, szép táj, vidék, Természeti értékek természetvédelmi terület, Fertő-Hanság Nemzeti Park Városok, falvak Kapuvár, Csorna, Beled, Nick, Bodonhely, Babot Néptánc, népviselet, népművészet, népszokások, néphagyományok, kultúra, Népi értékek hímzés, rábaközi énekesek Gasztronómiai értékek Perec, sajtok Tájak Kisalföld, Hanság Gyógyfürdők Fürdők Egyéb pl.: tallér, uborka, madarak, szennyezettség, csatorna (egyszeri előfordulás) 37

38 Fogalom Turizmus Otthon Közlekedés Mezőgazdaság Épített örökség Tartalmi jelentés Víziturizmus, kajakozás, kenuzás, kerékpározás, egészségturizmus Rokonság, szülőföld Rossz utak, nehéz közlekedés Cukorrépa termesztés, mezőgazdaság Kastélyok, templomok 3. kérdés: Járt már a Rábaközben? A megkérdezettek 81,7%-a járt már a Rábaközben. 4. kérdés: Milyen céllal utazott a térségbe? A válaszadók 19,5%-a nem járt még a Rábaközben, 29,8%-a átutazóban járt a tájegységben. A megkérdezettek 26,3%-a turisztikai céllal utazott a térségbe, míg 14,3%-a üzleti céllal, és 10%-a rokonlátogatás alkalmával járt a Rábaközben. Az alábbi táblázatban látható, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek azok, akik rokonlátogatás, hivatalos, turisztikai vagy átutazó céllal jártak a Rábaközben. Rokonlátogatás Hivatalos Turisztikai Átutazó Férfi 45% 59,3% 42,4% 46,9% Nő 55% 40,7% 57,6% 53,1% Összesen 100% 100% 100% 100% Házas/élettárssal él 78,3% 67,4% 76,2% 70,5% Hajadon/nőtlen 13,3% 17,4% 15,9% 18,2% Elvált/özvegy/külön él 8,3% 15,1% 7,9% 11,4% Összesen 100% 100% 100% 100% 8 általános 5,4% 1,2% 2,7% 4,6% Szakmunkásképző 10,7% 19,3% 18,7% 14,3% Érettségi 60,7% 41% 43,3% 39,4% Egyetem, főiskola 23,2% 38,6% 35,3% 41,7% 38

39 Rokonlátogatás Hivatalos Turisztikai Átutazó Összesen 100% 100% 100% 100% Tanuló 1,7% 1,2% 0,7% 4% Munkavállaló 64,4% 71,4% 66,2% 65,9% Vállalkozó 16,9% 16,7% 21,2% 17,3% Nyugdíjas 13,6% 9,5% 7,9% 6,9% Munkanélküli 3,4% 1,2% 4% 5,8% Összesen 100% 100% 100% 100% Fiatalok (16-35 év) 23,3% 32,1% 15,9% 31,8% Középkorúak (36-59 év) 65% 57,1% 72,8% 60,8% Idősek (60-) 11,7% 10,7% 11,3% 7,4% Összesen 100% 100% 100% 100% 5. kérdés: Tapasztalata és/vagy ismerete alapján Ön milyennek ítéli meg a Rábaközben az alábbi tényezőket? A kutatás során az elégedettség vizsgálat az egyik legfontosabb rész. Az eredmények megmutatják, hogy a válaszadók milyen pozitív vagy éppen negatív benyomással rendelkeznek a Rábaközről. A kérdőívben 12 olyan tényezőt kellett értékelniük a megkérdezetteknek, amelyek kapcsolódnak a turizmushoz. A válaszadóknak iskolai osztályzatok alapján (1-től 5-ig) kellett osztályozniuk ismereteik vagy tapasztalataik alapján az egyes jellemzőket a Rábaközben. A táblázatban láthatóak az összesített adatok és az eredmények. Az átlagos értékek az érvényes minta elemszámok alapján kerültek kiszámításra. A hiányzó elemszámok azt mutatják, hogy hány olyan válaszadó volt, aki nem tudott érdemben választ adni az egyes tényezőkre. A módusz azt az értéket mutatja, amelyet a leggyakrabban (legtöbbször) adtak a válaszadók. A szórás az átlagtól való átlagos eltérést mutatja meg, míg a minimum és maximum értékek a megkérdezettek által adott legkisebb és legnagyobb osztályzatot mutatja. Vendéglátás színvonal Szálláslehetőségek színvonal Fürdők kínálata Utak állapota Érvényes minta elemszám (db) Hiányzó elemszám (db) Átlag 3,96 3,81 3,6 2,45 Módusz Szórás 0,555 0,562 0,77 0,789 Minimum Maximum Megközelíthetőség Tisztaság Közbiztonság Természeti adottság Érvényes minta elemszám (db) Hiányzó elemszám (db) Átlag 3,65 3,78 3,84 4,36 Módusz Szórás 0,727 0,681 0,649 0,661 Minimum Maximum

40 Vásárlási lehetőség Szórakozási lehetőség Kulturális programok Sportolási lehetőség Érvényes minta elemszám Hiányzó elemszám Átlag 3,71 3,6 3,71 3,58 Módusz Szórás 0,599 0,649 0,67 0,632 Minimum Maximum Az eredmények egy szemléletesebb vonaldiagramon is láthatók, melyek az átlagos értékeket mutatják. Ahogy a diagramon látható, az utak állapotát ítélték meg a válaszadók a legrosszabbnak, 2,45- ös átlaggal. A Rábaközt átszelő 85-ös és 86-os - komoly forgalmat lebonyolító - főutak nagyban megnehezítik az ott élők életét, ugyanakkor könnyű megközelíthetőséget is eredményez, amely a turizmus szempontjától elengedhetetlen. A nehézséget ez esetben inkább az utak rossz minősége jelenti, amelynek javulását külső tényezők (kormányzati szintű döntéshozatal, források) is befolyásolják. A megkérdezettek a Rábaköz természeti adottságait ítélték a legjobbnak, 4,36-os átlagos értéket mutatva. A Rábaköz tájegység gazdag a természeti értékekben, és a kutatás is igazolja, hogy akik hallottak a tájegységről, vagy esetleg már jártak is a Rábaközben, hasonló véleményen vannak. A Rábaköz egyik legfontosabb turisztikai vonzereje a természeti kincseiben rejlik. A válaszadók a többi tényezőt 3,58 és 3,96 közé értékelték, amely összességében egy átlagosnál erősebb értéket mutat. 6. kérdés: Honnan tájékozódott a Rábaközről? A telefonos megkérdezés során a megkérdezettek választ adtak arra, hogy általában honnan szerzik az információkat a Rábaközről. A válaszadók több választ is mondhattak. Az 40

41 eredmények az alábbi diagramon láthatók. A megkérdezettek 44,2%-a újságból tájékozódik a Rábaközről, a válaszadók a Kisalföldet és a Vas Népét említették ennél a kategóriánál. Manapság már az internet megkerülhetetlen és elsődleges információforrás. A válaszadók 43,2%-a az internetről szerzi be az információkat a Rábaközről. Az internet számos lehetőséget nyújt a tájegység népszerűsítésére. A közös arculat, a közösségi marketing kommunikációs eszközök mind hozzájárulnak egy egységes imázs kialakításához a Rábaközről. A szájreklám szerepét sem szabad elfelejteni, ugyanis a válaszadók 22,3%-a a barátoktól, ismerősöktől szerzi be az információkat a Rábaközről. 11,8% a televízióból, 9,2% kiadványokból, 6,2% a rádióból is tájékozódik a tájegységről. Az utazási irodákból a válaszadók 1,3%-a tájékozódik, míg az Utazás kiállításon 0,5%. Az alábbi diagramon az látható, hogy azok a válaszadók, akik turisztikai céllal jártak a Rábaközben, honnan tájékozódtak a térségről. Az alábbi táblázatban kiemeltük azoknak a válaszadóknak a tulajdonságait, akik az újságból és az internetről érdeklődnek, mivel ez a kettő információs csatorna kapta a legmagasabb 41

42 százalékot, vagyis a legtöbben erről a két kommunikációs helyről tájékozódnak a Rábaközről. Elmondható, hogy az életkor befolyásolja a tájékozódási szokásokat. Az újságból tájékozódók 19,8%-a fiatal, míg az internetről tájékozódóknál ez az arány már 36,9%. Újság Internet Férfi 47% 47,7% Nő 53% 52,3% Összesen 100% 100% Tanuló 1,9% 3,2% Munkavállaló 67,1% 76,5% Vállalkozó 19,8% 15,1% Nyugdíjas 7,8% 1,2% Munkanélküli 3,5% 4% Összesen 100% 100% Fiatalok (16-35 év) 19,8% 36,9% Középkorúak (36-59 év) 70,5% 59,9% Idősek (60-) 9,7% 3,2% Összesen 100% 100% 7. kérdés: Mit tart Rábaköz legnagyobb vonzerejének? Ezt a kérdést nyitott kérdés formájában tettük fel, vagyis amit a válaszadók mondtak, az került rögzítésre. A 600 megkérdezett közül 464 fő (77,3%) válaszolt. Összesen azonban 510 darab válasz született, mivel egy válaszadó több vonzerőt is mondhatott. A beérkezett válaszokat csoportosítottuk és rendszereztük. Az eredmények bemutatása során az 510 darab választ tekintjük majd a 100%-nak. Mivel a heterogén válaszokat csoportosítottuk, ezért a diagramon csak az összesítő fogalmak láthatók, de az alatta lévő táblázatban megtalálhatók az egyes fogalmakhoz tartozó tartalmi jelentések is. A válaszadók nagy része a Rábaköz természeti értékeit, adottságait tartja a tájegység legnagyobb vonzerejének. Az adattáblák összeállítása során a folyóknak külön kategóriát képeztünk, mivel nagy számban (20,4%) jelent meg a válaszok között. A folyók ugyanúgy a Rábaköz természeti értékeihez tartoznak, és ha összeadjuk a két kategóriát, az azt jelenti, hogy a megkérdezettek 61%-a szerint a folyók és a természeti kincsek a legnagyobb vonzerői a Rábaköznek. A folyókhoz szorosan kapcsolódik a víziturizmus (kajak-kenu, vadvízi evezés, horgászat) is, melyet szintén említettek a válaszadók. A természeti értékek mellett a népi értékek azok, melyek komoly vonzerőt képviselnek a Rábaközben. A megkérdezettek 13,9%- a szerint a rábaközi hagyományok, a népművészet, a néptánc, a kultúra jelentik a tájegység vonzerőit. A válaszadók 7,5%-a a fürdőket, 3,1%-a a két nagyobb várost, 2,9%-a a tájakat, és 1%-a az épített örökségeket említette meg vonzerőnek. 42

43 Fogalom Természeti adottságok Folyók Népi értékek Turizmus Fürdő Városok Tájak Egyéb Épített örökség Tartalmi jelentés Természeti kincsek, nyugalom, élővilág, friss levegő, szép táj, vidék, természetvédelmi terület, Fertő-Hanság Nemzeti Park Rába, Répce Néptánc, népviselet, népművészet, népszokások, néphagyományok, kultúra, hímzés, rábaközi énekesek, csipke Víziturizmus, kajakozás, kenuzás, kerékpározás, falusi turizmus, horgászat Gyógy- és termálfürdő Kapuvár, Csorna Kisalföld, Hanság pl.: mezőgazdaság, önellátó életmód, jó megközelíthetőség (egyszeri előfordulás) Kastélyok, templomok 8. kérdés: Ön mit gondol, a Rábaköz hol helyezkedik el a turisztikai piacon? A válaszadók ennél a kérdésnél három válasz közül választhattak: élboly, feltörekvő és sereghajtó. Ahogy a diagramon is látható, a megkérdezettek döntő többsége (63,7%) a feltörekvő kategóriába sorolta a Rábaköz tájegységet. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 3 évvel ezelőtti megalakulása óta a térség elkezdte a sereghajtóktól való elszakadást, és folyamatosan tör az élboly felé. A cél természetesen az, hogy a Rábaköz az élbolyba kerüljön. Ehhez azonban még szükség van turisztikai szakértőkre, szervezetekre (TDM), tőkére, fejlesztésekre, beruházásokra, aktív vállalkozókra, együttműködő önkormányzatokra és lelkes polgárokra. A turizmus csapatjáték, és az ehhez szükséges belső együttműködés és társadalmi kohézió komoly erőssége a Rábaköznek. 43

44 Az alábbi diagramon az látható, hogy akik jártak/nem jártak a Rábaközben, milyennek ítélik a tájegység helyzetét a turisztikai piacon. Látható, hogy akik már jártak a Rábaközben, nagyobb számban nyilatkozták azt, hogy a tájegység a feltörekvők közé tartozik, mint azok, akik még nem jártak. Az alábbi diagramon az látható, hogy azok, akik a Rábaközt az élbolyba tartozók/feltörekvők/sereghajtók közé sorolták, milyen turisztikai céllal érkeztek a Rábaközbe. Pozitívumként könyvelhető el, hogy azok a válaszadók, akik a Rábaközt az élbolyba sorolták, 44%-uk turisztikai céllal járt a Rábaközben, vagyis turisztikai tapasztalat alapján nyilatkozták ezt. 24%-uk a rokonait látogatta meg, így elmondható, hogy ők is ismerik a Rábaközt. Érdekesség, hogy akik a sereghajtók közé sorolták a Rábaközt, többségük (48,5%) csak átutazóban járt a tájegységben, vagyis nincsen olyan rálátásuk a turisztikai kínálatra, mint azoknak, akik konkrét céllal utaztak a Rábaközbe. 44

45 9. kérdés: Tervezi-e, hogy ellátogat a Rábaközbe a jövőben turisztikai céllal? A primer kutatás során a jövőbeni turisztikai szándékra is kerestük a választ. Ahogy a diagramon is látható, a megkérdezettek 27%-a tervezi, hogy ellátogat a Rábaközbe. A válaszadók 28%-a még nem tudta megmondani, hogy szerepel-e a turisztikai tervei között a Rábaköz. Ők azok, akik még motiválhatók, és meggyőzhetőek egy jól irányzott marketing kommunikációval. Az alábbi táblázatban látható, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek azok, akik tervezik, akik nem tervezik, és akik még nem tudják, hogy ellátogatnak-e a Rábaközbe. 45

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

A megélhető hagyomány

A megélhető hagyomány A megélhető hagyomány Ismerd, műveld, élvezd amit hagyományainkról tudni kell! FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/1. TARTALOM Népművészet és idegenforgalom (Héra Éva) 3 Helyi emlékezet, kulturális örökség,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013

MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 MOSONMAGYARÓVÁR IDEGENFORGALMI STRATÉGIÁJA ÉS IDEGENFORGALMI OPERATÍV PROGRAMJA 2008-2013 Nyugat-magyarországi Egyetem Turizmus Intézet 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló...6 1.1 Az idegenforgalmi

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE

BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE PÉCS 2000 Készült a Gazdasági Minisztérium támogatásával. A program összeállításában részt vettek: Szerzők: Dr. Aubert Antal - Miszler Miklós Szabó Géza Janus Pannonius

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség turisztikai fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum

A magyar-szerb határmenti térség turisztikai fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség turisztikai fejlesztésének stratégiai irányait megalapozó dokumentum INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében

Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Turisztikai koncepciót megalapozó helyzetfeltárás Vas megyében Készítette: a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. augusztus 31. 1 Köszönet Ezúton

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. A Balaton imázsa a magyar lakosság körében 2

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. A Balaton imázsa a magyar lakosság körében 2 TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt. M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Balaton imázsa a magyar lakosság körében 2 Sulyok Judit A Balaton mint turisztikai desztináció ismertsége

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István út 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben