HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Bényei Miklós: Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye Db., (2000.) (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 133 p. Bényei Miklós: Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye Db., (Hajdú- Bihar Megyei Könyvtár.) 133 p. Bényei Miklós: Téka-tükör. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Birkásné Vincze Rita: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db., p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára.) 222 p. Hlavacska Edit: Jakab László tudományos és publicisztikai munkássága. = Magyar nyelvjárások XXXVIII. Db., p. Horváth Ildikó, T.: Hajdú-Bihar megye és a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei. Válogatott bibliográfia (Db.), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-bihari Csoportja. 72 p. Lilik János: Zsáka-irodalom a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár helytörténeti adatbázisában. = Rálátás, sz p.

2 378 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Nagy Beáta Ungvári János: Dr. Nagy János megjelent fontosabb tanulmányai, cikkei. = Emlékezés Nagy Jánosra. (Db.), Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület p. Sebők Vilma: Az Alföld repertóriuma Db., (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 128 p. Szabó, Edit: The Publications of Lajos Balla. = Balla Lajos: Studia Dacia. Collected Papers. Db., (University of Debrecen Dept. of Ancient History.) p. Szentmihályi János-bibliográfia. Szerk. Nagy Anikó. Összeáll. Jávori Ferencné. = Szentmihályi-emlékkötet. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, Osiris K p. *** [Bényei Miklós] B. M.: Hajdú-bihari információk az országos tájékoztatási segédletekben. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Bibliográfiai szemle. Dankó Imre: Szabadi István: Kormos László ( ). Biográfia bibliográfia. [Ism.] = Jászkunság, sz p.; Református Egyház, sz p. Gáborjáni Szabó Botond: Takács Béla élete és munkássága. = Valóság, sz. 116.p. Ismertetés Dankó Imre kötetéről. LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK A Hajdúdorogi Főesperességi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója (Szerk. Dudás László.) (Ford. Lakatos László.) Nyíregyháza, p. /Görög katolikus püspökség kiadványai, 3./ A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke. (Szerk. Szabadi István.) Db., (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár.) 503 p. GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK Az Alföld történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, (MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyházi Főiskola Földrajzi Tanszéke.) 509 p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 379 Bényei Miklós: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) 140 p. Cikkek, könyvismertetések. Csohány János: Kirándulás a debreceni múltba. Régi emberek, régi sorsok. Bp., Szenci Molnár Társaság. 79 p. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Sz. Máthé Márta, Selmeczi László.) Db., p. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 74./ Délibábok légterében. Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete. Szerk. Varga György. (Db., Debreceni Könnyűrepülő Sportegyesület.) 139 p. Egyek története. Szerk. Bencsik János. Egyek, (Önkormányzat.) 258 p. Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. (Szerk. G. Szabó Botond, Fekete Csaba, Bereczki Lajos.) Db., Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár. 504 p. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, Barta János. Db., Multiplex Media DUP. 563 p. Hajdú-Bihar évszázadai. Szerk. Angyal László András. (Előszó: Rácz István.) Db., (Megyei Önkormányzat.) 479 p., 1 mell. Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Szerk. Csiha László, Gyulai Edit.) (Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium.) 106 p. Hajdúsámson története és néprajza. Szerk. Gazdag István. Hajdúsámson, (Önkormányzat.) 471 p., [10] t. In honorem Tamás Attila. (Szerk. Görömbei András.) Db., Kossuth Egyetemi K. 504 p. Iskolatörténeti dolgozatok. A Hajdú-Bihar megyei iskolatörténeti konferencián elhangzott előadások (Alsójózsa, január 22.). (Szerk. Lévai Béla.) Db.-Józsa, [2000.] (Józsai Honismereti Műhely.) 100 p. /Józsai helytörténeti füzetek, 11./ Karácsony Sándor és a kollégiumi nevelés, családpedagógia tegnap és ma. Földes, (2000.) Karácsony Sándor Művelődési Társaság. 70 p. /Karácsony Sándor Művelődési Társaság füzetei, 3./ Könyv és könyvtár XXI. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve.) (Szerk. Kun András, Szeszák Ferencné, Vecsey Beatrix.) Db., (2000.) 394 p.

4 380 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Magyar nyelvjárások XXXVIII. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Db., p. Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. (Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor.) Db., KLTE Magyar Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke. 396 p. /Jelenkortörténeti műhely 2./ Rácz István: Parasztok, hajdúk, cívisek. (Társadalomtörténeti tanulmányok.) Db., (Kossuth Egyetemi K.) 421 p. Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. (Szerk. Baranyi Béla.) Sáránd, (Községi Önkormányzat.) 133, [12] p. A szabadságharc zászlaja alatt. Az es forradalom a Partiumban és a Bánságban. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. 435 p. /Partiumi füzetek, 13./ Szatmári Endre: Régi melódiák, hamis hangok. (Egy XX. századi debreceni muzsikus emlékei.) Db., Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola. 304 p. Szekeres Gyula: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, Szabadhajdú K. 215 p. /A Hajdúság néprajza./ A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. (Fel. szerk. Sári Zsolt.) Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 519 p. TÖBB KORSZAKOT ÁTFOGÓ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 100 éves a nagyváradi színház. = Új Magyar Építőművészet, sz. 60.p. Angyal László András: A nagy-alföldi kiemelten a hajdúsági és bihari tájegység népi építészet történetének vázlatos áttekintése. = Építésügyi Szemle, sz p. Angyal László András: Pásztorépítmények a Hortobágyon. = Építésügyi Szemle, sz p.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 381 Ármós Endre: A bagaméri református egyház lelkészei = Bagaméri Krónika, sz p. Bácsi Imre: Hajdúböszörmény földrajzának néhány jellegzetes vonása. = Hajdúböszörményi honismereti kiadvány középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) 7-13.p. Történeti szemlélettel, adalékokkal. Balla Sándor: Hajdúböszörmény vallás- és egyháztörténete. (Történelmi egyházak Hajdúböszörményben.) = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Balla Sándor: Környezeti értékek és védelmük Hajdúböszörményben. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Történeti visszatekintéssel. Balogh Béla: Debrecen vallási képe: = Debreceni Katolikus Figyelő, sz. 15.p. Baranyi Béla: Hajdúsámson földrajza. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Baranyi Béla: Sáránd nyolc évszázada. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Barcsa János: A hajdu-nánási ev. ref. egyház történelme. (Reprint kiad.: Hajdúnánás, Református Egyházközség.) 65 p. Eredetileg: Db., Ugyanebben a kötetben: A hajdu-nánási ev. ref. egyház számára tett alapítványok és adományok rövid ismertetése. Pótfüzet A hajdu-nánási ev.ref. egyház történelme c. műhöz (H.- Nánás, p.) Barna Gábor: Június. Szent Iván hava. = Szókimondó, sz. 4-5.p. Hortobágy vidéke szokás- és hiedelemvilágának kalendáris szokásai. Beck Mihály Vincze László: A Debreceni Egyetem érmei, 1-3. = Magyar Felsőoktatás, sz. 43.p., 5-6.sz. 53.p., 7.sz p tól. Békés-Bihar. Sarkad és térsége. (Szerk. Kőváry E. Péter.) (Bp.), Ceba K. 175 p. /Magyarország kisrégiói 3/4. Békés megye./ Jórészt 1950 előtt Bihar megyéhez tartozó települések: Sarkad, Biharugra, Doboz, Geszt, Körösnagyharsány, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Torkos, Újszalonta, Zsadány.

6 382 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Bencsik János: A Kadarcs folyó szerepe Hajdúböszörmény életében. = Böszörményi Szemle, sz p. A XVIII-XIX. században. Bényei Miklós: A jobbágyfalutól a polgári községig. Hajdúsámson = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Birinyi Péter: Cívis házak Debrecenben a Bakóczy család tulajdonában. = Tudósaink, örökségünk Db., (2000.) Tóth Árpád Gimnázium Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub p. Borók Imre: A magyar Genftől a református Rómáig. Hajdú-Bihar megye őrzi vallási sokszínűségét. = Új Hónap, október p Boros László: Az Alföld szőlő- és borgazdasága ( század). = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. Csiha Antal: A partikulától a gimnáziumig. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Hajdúböszörmény, 1621-től a XX. század végéig. Csiha László: Hajdúböszörmény művelődése. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Történeti áttekintés. Csiha László: Hajdúböszörmény utcanevei. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Dalmi Ilona: Milyen volt az oktatás 150 évvel ezelőtt az Alsójózsai Iskolában? = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Valójában 1949-től az 1990-es évekig tekinti át az iskola fejlődését. Dancs László: Sáránd földrajza. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Deleff István: Hazai légiközlekedésünk debreceni emlékeiből. = Délibábok légterében. (Db., 2000.) p Demény Lajos: Forgácsok Debrecen történetéhez. = Debreceni Szemle, sz p. Debrecen és Erdély kapcsolatáról: Református Kollégium (1666), Kőrösi Csoma Sándor könyvküldeménye a kollégiumi könyvtárnak, Bem tábori nyomdája a városból. (Dobrossy Barnabásné): Lurkó napközi otthonos óvoda (Szerk. Kincses Lászlóné.) [Hajdúszoboszló], (2000.) [Lurkó Óvoda.] 40 p.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 383 Dóka Klára: A Körös-Berettyó völgy a kéziratos térképeken. = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. A XVIII. század végétől az 1880-as évekig. Dunka Sándor: Hajdú-Bihar megye vízügyi múltja. Db., (Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete.) 115 p. Emlékharang helyett. Visszatekintés a hajdúszoboszlói zsidóság múltjára. = Szókimondó, sz p. Erdei Gyula: Hajdúszoboszló múltjából. = Szókimondó, sz p.; 2.sz p.; 4.sz p. Erdei Gyula: A Madarak és Fák Napjától a Föld Napjáig. = Szókimondó, sz p. Hajdúszoboszló, az 1930-as évektől. Fleisz János: Nagyvárad története évszámokban. Nagyvárad, (2000.) Literator Könyvek. 45 p. Fodor Éva: A zsákai református templom és gyülekezetének története. = Rálátás, sz p. Fodor Éva: A zsákai Rhédey kastély. = Rálátás, sz p. Füvessy Anikó: A Tisza mente népművészete. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Gaál Botond: A református teológia jövőképe a sajátos debreceni múlt és jelen nézőpontjából. = Theologiai Szemle, sz p. Gáborjáni Alice: Cifraszűrök. Bp., Néprajzi Múzeum. 175 p. /A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 5./ Debreceni-hajdúsági szűrök: p. (Hajdúböszörmény); Bihari-erdélyi szűrök: p. (Berettyóújfalu, Derecske). Gajdán Zsuzsa: Hajdúböszörmény település-szerkezete. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Főleg a nevezetesebb épületekről, műemlékekről, a szobrokról. Gazdag István: Hajdúsámson történeti kronológiája. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Gazdag István: Iskola és társadalom. (125 éves a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium.) = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p.

8 384 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Gulyás Katalin: Ármentesítés és szabályozás a Tisza völgyben. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Győri L. János: A Debreceni Református Kollégium és Erdély. = Református Tiszántúl, sz. 2-4.p. Gyulai Edit: A hajdúböszörményi beszéd. (A helyi nyelvváltozat hangtani, alaktani és frazeológiai sajátosságai.) = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Gyulai Sándor: Fejezetek Hajdúböszörmény város társadalmának történetéből. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Haja István: Az Ebesi Iskola történetéből. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Hajdúsámson. Szerk. Gazdag István. (Bp., Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.) 177 p. /Száz magyar falu könyvesháza./ Hajdúság, Tiszamente és a Hortobágy. (Főszerk. Pozsonyi József.) [Írta]: (Pozsonyi András, Pozsonyi József, Taar Ferenc.) (Fotók: Vencsellei István.) [Bp.], Ceba K. 300 p. /Magyarország kisrégiói. Hajdú-Bihar megye 8/3./ Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Téglás, Bocskaikert, Hajdúszovát, Hortobágy, Nagyhegyes, Vámospércs, Tiszacsege, Polgár, Egyek, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos. Héty Péter: Debrecen ezoterikus térképe és címere. (Hermész városa.) Db., (2000.) (Blue Line Bt.) 39 p. Horváth Imre: Temetőkertek művészete. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Hosszúpályi képekben. (Írta, szerk.) Bődi István. (Fotók: H. Csongrády Márta, Bődi István.) Hosszúpályi, (2000.) (Nagyközségi Önkormányzat.) 112 p. Így együtt voltunk valami. Hajdú-Bihar az idők sodrában. (Fotók: Oláh Tibor.) Db., (Megyei Önkormányzat.) 119 p. Képeskönyv. Bényei József: Így együtt voltunk valami. Bevezetés 5-36.p. Bényei Miklós: Kronológia ; Könyvajánló , p. Jordán Sándor: A zsákai juhászatról, 1. = Rálátás, sz p.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 385 Juhász Imre: Szoboszlói egyházak, templomok a millennium fényében. = Szókimondó, sz p. A XIX. századtól. Juhász Lajos: A Debreceni Köztemető természeti értékei. = DMÉ Db., p. Kálnási Árpád: Gondolatok a Cívis szólások és közmondások Debrecenből című kötetről. = Magyar nyelvjárások XXXVIII. Db., p. Karacs Zsigmond: Adatok a Medgyesi család történetéhez. = Böszörményi Szemle, sz p. A XVII. század közepétől a XIX: század közepéig; hajdúböszörményi kapcsolatok. Király István: Iskolák és oktatásügy Balmazújvároson, Balmazújváros, (Városi Önkormányzat.) 189 p., [16] t. A kisdedóvás 100 éve. Debrecen Mester utcai óvoda évkönyve. [Db., 2000.] 179 p. Kiss Tímea: Féligkötött futóhomokformák morfometriai vizsgálata a Dél- Nyírségben különös tekintettel az őket ért antropogén hatásokra. = Tiszteletadás Szabó Józsefnek. Tanulmányok a földrajztudomány témaköréből. Db.-(Eger), (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék.) p. Kotrás Gábor: Repülőtér, Hajdúszoboszló, , = Délibábok légterében. (Db., 2000.) p. Kürti Katalin, Sz.: A debreceni grafika két évszázada. = A debreceni grafika két évszázada. XIX-XX. századi grafika Debrecenben. (Szerk. Tamus István.) (Db., 2000.) [Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola.] 4-6.p. Lengyel Zoltánné: Az Alsójózsai Óvoda története. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Lévai Béla: Hajdúsámson helynevei. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Magi Csaba: Hajdúböszörmény gazdasági élete a XVII. és XX. század között. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Major Zoltán László: Forrásközlés Zsáka történetéhez. = Rálátás, sz p

10 386 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Máró Gábor: A hajdúnánási tűzoltóság 100 éves története. (Hajdúnánás, 2000.) [Szerző.] 123 p. Mazsu János: Század/ezredvégi gondolatok Debrecen fejlődéséről. = Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Db., p. Medvigy Endre: Népi irodalom a Sárréten. = Népi Krónika, sz p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi cigányság története. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben, 2. Db., p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi Kálvineum története. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Múltunk örökségünk. Kabai falukönyv. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Önkormányzat.) 159 p., [6] t. Rövid írások, emlékezések. Muszta Attila: A debreceni Nagysándor József Általános Iskola múltja és jelene. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Nagy Attila: Püspökladány története dióhéjban. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt.) p. Nagy Béla: A tegnapok színháza. A nagyváradi magyar színház képes olvasókönyve a XX. századból. Nagyvárad, Bihari Napló K. 190 p. Nagy Mihályné Nyáry Erika: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története ( ). (Db., Debreceni Református Kollégium.) 212 p. Nagybákay Antal Zelmos: Hogyan készültek a debreceni kereskedők életpályájukra? II. rész. = DMÉ Db., p. Nyakas Miklós: A bihari részek. = Új Hónap, augusztus p. A XVI. század derekától 1950-ig. Nyakas Miklós: Debrecen. = Új Hónap, szeptember. 6-7.p Nyakas Miklós: Az Erdőspuszták. = Új Hónap, december p. XV-XX. század. Nyakas Miklós: Hajdú-Bihar ezer év fényében. = Új Hónap, július p. Hajdúkerület ( ), Hajdú vármegye megszervezése (1876).

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 387 Nyakas Miklós: Hajdúböszörmény történetéről röviden. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Nyakas Miklós: Az ősi debreceni városhatár. A Hortobágy. = Új Hónap, november p. XVI-XX. század. Nyakas Miklós: A mai Hajdú-Bihar megye és jogelődjeinek története a hajdúk letelepítésétől a közelmúltig. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Nyakas Miklós: A szabolcsi részek. = Új Hónap, október p. A Hajdú vármegyéhez csatolt szabolcsi települések, a XVI. század elejétől. Ojtozi Eszter: Két ritka egyházi szláv zsoltárkönyv a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. Ötvös László: Sáránd református egyházközségének története. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Papp József: Adalék a határbeli helynevek néprajzi vizsgálatához. = Ethnica, sz p. Tiszacsegéről is. Papp Zsolt: Hajdúböszörmény néprajza. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Patai István: Hajdúnánás Napváros. Hajdúnánás, [Szerző.] 53 p. Településtörténeti vázlat, a sumér-magyar rokonítás mítoszával. Rácz István: Debrecen város schola nostra szemléletének gazdasági háttere. = Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Db., p. Rácz Zoltán: Építészettörténeti áttekintés. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Rőfi Mónika: A múlt jövője, a jövő múltja. (Egyetemalapítás Debrecenben.) = Kihívások és közvetítések. A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai. Db., (Debreceni Egyetem.) p. Ruszoly József: Bagamér évszázadai. = Bagaméri Krónika, sz. 3-5.p. Sápi Anikó: Sáránd földrajzi nevei. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p.

12 388 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Simonyi Alfonz: A Piarista iskola Debrecenben. = Debreceni Szemle, sz p. Síró Judit: Hajdú-Bihar megye évfordulónaptára, Válogatott ajánlás. = Hajdú- Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Surányi Béla: Debrecen gazdasági könyvészetének múltjából. = Rálátás, sz p. Surányi Béla: A mezőgazdasági táj és a szántóföldi növénykultúra kapcsolata Hajdú-Bihar megyében ( ). = A táj változásai a Kárpát-medencében. A Nyíregyházán november 4-6-án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Gödöllő, GATE p. Szabó Imre: Kilencvenéves a debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon. Múltunk, jelenünk, jövőnk. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Szabó István, Cs.: Egy szerepi funerátor néhai id. Mile Endre emlékezete. (A szerepi temető, sírjelek.) = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Szalay Emőke, P.: Egy alig ismert fazekasközpont a váradi kerámia. = DMÉ Db., p. Szalay Emőke, P.: Iparművészeti emlékeink. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Szalay Emőke, P.: Úrihímzések Hajdú-Biharban. Db., (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi Tanszéke.) 148 p. /Studia folkloristica et ethnographica, 42./ Szatmári Endre: Az Ady-Társaság zenei szakosztályának tevékenysége. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Szatmári Endre: A debreceni rádió elé. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. A debreceni rádiózás múltjáról. Szatmári Endre: Történetek a MÁV Filharmonikus Zenekar életéből. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Szatmári Endre: A zenélés amatőr megszállottjai. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Debrecen.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 389 Szécsi András: A józsai iskolai oktatás-nevelés kezdetének háttere a XVIII-XIX. században. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Székelyhidi Ágoston: Képzőművész és iparművész nemzedékek. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Szekeres Gyula: Böszörményi lovas-legínyes. A lakodalmi szokások főbb jellemzői. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: A csónak-alakú fejfás Nyugati temetőrész. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény, as évek. Szekeres Gyula: Disznóölés böszörményi módon. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Egy kovács, nem kovács = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény. Szekeres Gyula: A gyógyító táltos. Kígyók lelkek sárkányok. Lélekveszteséges betegségek a magyar néphagyományban. Hajdúböszörmény, (Polgármesteri Hivatal, Városi Önkormányzat.) 134 p. /A Hajdúság néprajza, 2./ Szekeres Gyula: A hajdúböszörményi kovácsok szervezeti rendszere. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Királyasszony-táncmulatság. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény, XIX. század. Szekeres Gyula: Ló-, és patabetegségek, illetve azok gyógymódja Hajdúböszörményben. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Mi az a Pós patkó? = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény. Szekeres Gyula: Muzsikálva fenés. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p.

14 390 Borotvák; hajdúsági adatok. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Szekeres Gyula: Poródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó Csárdák, kocsmák, csapszékek Hajdúböszörményben és környékén. Hajdúböszörmény, (Hajdúsági Múzeum, Polgármesteri Hivatal.) 167 p. /Studia oppidorum haidonicalium, 2./ Szekeres Gyula: Rajtuk maradt. Hajdúböszörményi ragadványnevek és adomák. (Ill. Fekete János.) Hajdúböszörmény, (Hajdúsági Múzeum, Polgármesteri Hivatal.) 264 p. /Studia oppidorum haidonicalium, 3./ Szűcs Ernő: A Berettyóújfalui Hengermalom. = Honismeret, sz p. Szűcs Ernő: A Debreceni Társulati Kereskedelmi Középiskola. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Takács Béla: A református egyház iparművészeti emlékeiből. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Tamus István: A debreceni képzőművészeti élet a tanítóképzés tükrében (a 18. századtól napjainkig). = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Tarné Hajdú Judit: Függelék. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Dokumentumok, névsorok. Tasi Miklós: Alig ismert szoboszlói irodalmi és művészeti örökségünkből. = Szókimondó, sz p.; 11.sz p. Tóth Albert: A Tisza-völgy vízrajzi állapotának változása a történelem folyamán. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Tűzrendészeti vonatkozású intézkedések a Hajdúkerületben és a hajdúvárosokban. = Szókimondó, sz. 5-6.p Vadász István: Egyek történeti földrajza. = Egyek története. Egyek, p. Vajda Mária: Adatok a népi gyógyítás hagyományos gyakorlatához Zsákán. = Rálátás, 1.sz p. A vállalkozás szabadsága. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 150 éve. (Szerk. Gulyás Judit. Bev. Ruszkabányai György.) (Db.), Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 28 p.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 391 Vona János: A vaspálya évszázada. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt.) p. Varga Gyula: Hajdúsámson történeti néprajza. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Varga Gyula: A népi építkezés. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Varga Károly: 100 éves a vasúti járműjavítás Debrecenben. A 100 éves debreceni MÁV járműjavító története. = Közlekedéstudományi Szemle, sz p. Városunk. Honismereti szöveggyűjtemény Debrecenről az általános iskola 3-8. osztálya számára. (Szerk., írta Kardos Lászlóné.) Db., (Ibolya Utcai Általános Iskola.) 163 p. Utánnyomás. Vasváry József: Debrecen repülőmúltjából. = Délibábok légterében. Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete. (Db., 2000.) 9-71.p. Venyigéné Makrányi Margit: Egyek egyház- és iskolatörténete, művelődési viszonyai 1948-ig. = Egyek története. Egyek, p. Veress László Aradi Csaba Dunka Béla: Történelmi kép. = Magyar Tudomány, sz p. Hortobágy hasznosítása. Vincze József: Hajdani vármegyéink. Bihar. = Belvedere Meridionale, sz p. A Vöröskereszt Hajdúnánási Szervezetének története Hajdúnánás, (Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete.) 44 p. *** Bényei Miklós: Debreceni nyomdák és nyomdászok. [Ism.] = B.M.: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., p. A Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód-kutatási tanulmányok c. kötetről. Első közlés: Debrecen, márc. 14. Bényei Miklós: a sziklán épült vár. A Debreceni Református Kollégium története. [Ism.] = B.M.: Debreceni történeti miniatűrök. Db., p. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, dec. 31. Csohány János: Nagy Mihályné Nyáry Etelka: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története ( ). [Ism.] = Egyháztörténeti Szemle, sz p.

16 392 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Dankó Imre: Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. [Ism.] = Jászkunság, sz p. Dankó Imre: Szekeres Gyula: Poródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó Csárdák, kocsmák, csapszékek Hajdúböszörményben és környékén. [Ism.] = Ethnica, sz p. Erdei Gyula: A Lurkó Napköziotthonos óvoda jubileumi kiadványáról. [Ism.] = Szókimondó, sz p. Dobrossy Barnabásné Lurkó napközi otthonos óvoda c. kötetéről. Juhász Éva: A debreceni tímármesterség történeti emlékei. [Ism.] = Debreceni Szemle, sz p. Kiss Endre József: Kirándulás a debreceni múltba. [Ism.] = Új Hónap, július. 22.p. Csohány János cikkgyűjteményéről. Róbert Péter: Három könyv egy témáról. = Magyar Tudomány, sz p. Könyvismertetések; az egyik mű Csiki Tamás Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon c. kötete. [Ruszoly József] R. J.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. [Ism.] = Bagaméri Krónika, sz p. Szlávik Lajos: Dunka Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei és a tógazdálkodás. [Ism.] = Vízügyi Közlemények, sz p. Telenkó Bazil Mihály: Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. [Ism.] = Ethnica, sz. 90.p. ŐSKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA Antalóczy Ildikó, M.: Bűnözés és büntetés Debrecenben a XVIII. század közepén. Db., Csokonai K. 255 p. /Csokonai história könyvek./ Antalóczy Ildikó, M.: A család és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. = Debreceni Szemle, sz p. Antalóczy Ildikó, M.: Az ember élete és testi épsége elleni bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. = Történeti tanulmányok VIII. Db., (Debreceni Egyetem.) p.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 393 Balogh István: A Hortobágy melléke. (Hagyomány, irodalom, történelem.) = Hagyomány és történelem. Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára. Eger, (Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézete.) p. XVIII. század, Debrecen legelője. Bánfi Szilvia: A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 16. századi debreceni nyomtatvány-töredék. = Magyar Könyvszemle, sz p. Bánfi Szilvia: Az Fiú is Jehovah. Ismeretlen művek Komlós András műhelyéből. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni nyomda, Barcza József: Sáfárság, közösség, türelmesség. A XVII. századi magyar református teológia szociáletikai felelősségvállalása. = Egyház és művelődés. Db., p. Bencsik János: Mohácstól a polgári forradalomig. = Egyek története. Egyek, p. Bényei Miklós: Százötven éves a debreceni sajtó szeptember 4-én jelent meg először a Debreczen-Nagyváradi Értesítő. = B.M.: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) p. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, szept. 4. Bényei Miklós: Színjátszás Debrecenben. Az erdélyi magyar társulat vendégszereplése 1898-ban. = B.M.: Debrecen történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) 9-11.p. Első közlés: Táj-kép, aug. 19. Bihari Nagy Éva: Névadási szokások Berekböszörményben. = Rálátás, sz p között. Birinyi Péter: András templom. = Tudósaink, örökségünk Db., (2000.) Tóth Árpád Gimnázium BIOCÉN Környezet- és Természetvédelmi Klub p. Csohány János: Egy deákot keresnek szülei. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés. Hajdú-bihari Napló, júl. 19. Csohány János: A királyi biztos rendet csinál Debrecenben. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Hajdú-bihari Napló, aug. 10. Csohány János: Levelek az 1831-es kolerajárvány idejéből. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p.

18 394 Református Kollégium. Első közlés: Haj-bihari Napló, ápr. 19., 26., máj. 10. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Csohány János: Még egy esély a deáknak. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p. Református Kollégium, Első közlés: Hajdú-bihari Őszike, szept. 17. Csohány János: Régi diákok a szórakozóhelyeken. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p as évek. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, júl. 27. Csohány János: Régi emberek, régi sorsok. Tallózás a debreceni református halotti anyakönyvben. = Cs. J.. Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Múzeumi Kurír, 5.sz Csohány János: Szikszai Benjámin debreceni tógátus diák kunyhójának leltára. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Csohány János: A tűzoltó diákok becsülete. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Hajdú-bihari Napló, febr. 1. Csüllög Gábor: századi monostorhelyek a Körös-Maros vidékén és a Közép- Tisza mentén. = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. Csüllög Gábor: Tájjellemzők a bihari térség középkori településrendszerének kialakulásában. = A táj változásai a Kárpát-medencében. A Nyíregyházán november 4 6-án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Gödöllő, GATE p. Dani János Kis-Varga Miklós: Fajszi-típusú rézbalta Hajdúdorog- Szállásföldekről. = Ősrégészeti Levelek, p. Dankó Imre: Egy neves derecskei inventárium 1792-ből. = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Debrecen mesterséges kiemelkedései. Halmok, dombok, laponyagok, földvárak és régi templomok még fellelhető szent helyei. XXI. századi jelentés. (Szerk. Gyarmathy István.) [Db.], Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület. 56 p. Debrecen társadalma a 17. és 18. században. Debrecen története 1. és 2. kötete alapján. = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei Ford., sajtó alá rend. Balogh István. Szerk. Rácz István. Db., p.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 395 /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 32./ Dziobek Ferenc: Adalékok a bodaszőlői Zeleméry László Általános Iskola történetéhez. = iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Erdei Gyula: Adalékok a Csanády család múltjához, 1-2. = Szókimondó, sz p.; 12.sz p. Hajdúszoboszló, XVIII. század, XIX. század eleje. Fabók Zoltán: A Bocskai-mozgalom: vallásháború, szabadságharc vagy rendi felkelés? = Valóság, sz p. Fekete Csaba: Napban lött Eclipsis után. Bihar és a puritánok. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. Fleisz János: Nagyvárad társadalmi fejlődése és városiasodása a 17. és 19. században. = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Füvessy Anikó: Reformkori debreceni tál a kisújszállási Helytörténeti Gyűjteményben. = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Gáborjáni Szabó Botond: A természettudományok oktatása a Debreceni Református Kollégiumban a században. (Részlet az elhangzott előadásból.) = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Galambos Lajos: A Váradi Biblia. = Fejedelmek forradalmak vasutak. Tanulmányok Erdély történetéből. Db., (Erdély-történeti Alapítvány, KLTE Történelmi Intézete.) p Goda Éva: A Debreceni Casino közéleti tevékenysége a reformkorban. = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Goda Éva: A Polgári Casino megalakulása (1841), könyv- és folyóiratállománya között. = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Győri L. János: Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. századi prédikátori irodalomban. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni és hajdú-bihari vonatkozásokkal. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Biharország neolitikuma : Egy tájrégészeti hosszú távú kutatóprogram vázlata. = Rálátás, sz. 2-6.p.

20 396 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Középső neolitikus agyagkorong töredéke Biharkeresztesről. = Ősrégészeti Levelek, p. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: A neolitikum általános képe Biharországban. = Biharország neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből. Régészeti kiállítás katalógusa. Db.-Oradea, p. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Újabb neolit leletek Hajdú-Bihar megyéből. = Biharország neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből. Régészeti kiállítás katalógusa. Db.-Oradea, p. Hárs János: Az első magyar nyelvű matematikakönyvünk (1577). = A magyar matematika történetéből. Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Részlet a szerző A Debreceni Aritmetika (1936) c. könyvéből. Imre Mihály: Wittenbergtől Debrecenig. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. A Levelek Európának című Melanchton-kiállítás megnyitója Debrecenben, november 15-én. Melanchton debreceni hatásáról is szól. Jakucs István Urbán Barna: A debreceni és sárospataki kollégium legrégibb fizikai eszközei. = A magyarországi fizika klasszikus századai Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Első közlés: Fizikai Szemle, Jakucs István Zemplén Jolán, M.: Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei. = A magyarországi fizika klasszikus századai Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Első közlés: Fizikai Szemle, Karacs Zsigmond: A köröttünk lévő világ és a múló idő a földesi emberek szemében. = Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság október között megrendezett vándorgyűlésének anyaga. Szentendre, p. Földes, XVIII. sz. XIX. sz. eleje. Karacs Zsigmond: Udvari családok régmúlt idők nyomában. = Udvari kalendárium (Sárrétudvari, Parasztkórus Egyesület.) p. XIII. sz Karasszon Dezső: Synopsis Gradualis. A gregorián ének és a magyar református istentisztelet. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni adalékok, kiadványok is.

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben