HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Bényei Miklós: Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye Db., (2000.) (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 133 p. Bényei Miklós: Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye Db., (Hajdú- Bihar Megyei Könyvtár.) 133 p. Bényei Miklós: Téka-tükör. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Birkásné Vincze Rita: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db., p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága az évben. (Szerk. Berényi Ernőné.) Db., (Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára.) 222 p. Hlavacska Edit: Jakab László tudományos és publicisztikai munkássága. = Magyar nyelvjárások XXXVIII. Db., p. Horváth Ildikó, T.: Hajdú-Bihar megye és a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei. Válogatott bibliográfia (Db.), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-bihari Csoportja. 72 p. Lilik János: Zsáka-irodalom a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár helytörténeti adatbázisában. = Rálátás, sz p.

2 378 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Nagy Beáta Ungvári János: Dr. Nagy János megjelent fontosabb tanulmányai, cikkei. = Emlékezés Nagy Jánosra. (Db.), Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület p. Sebők Vilma: Az Alföld repertóriuma Db., (Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár.) 128 p. Szabó, Edit: The Publications of Lajos Balla. = Balla Lajos: Studia Dacia. Collected Papers. Db., (University of Debrecen Dept. of Ancient History.) p. Szentmihályi János-bibliográfia. Szerk. Nagy Anikó. Összeáll. Jávori Ferencné. = Szentmihályi-emlékkötet. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, Osiris K p. *** [Bényei Miklós] B. M.: Hajdú-bihari információk az országos tájékoztatási segédletekben. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Bibliográfiai szemle. Dankó Imre: Szabadi István: Kormos László ( ). Biográfia bibliográfia. [Ism.] = Jászkunság, sz p.; Református Egyház, sz p. Gáborjáni Szabó Botond: Takács Béla élete és munkássága. = Valóság, sz. 116.p. Ismertetés Dankó Imre kötetéről. LEVÉLTÁRI SEGÉDLETEK A Hajdúdorogi Főesperességi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója (Szerk. Dudás László.) (Ford. Lakatos László.) Nyíregyháza, p. /Görög katolikus püspökség kiadványai, 3./ A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke. (Szerk. Szabadi István.) Db., (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár.) 503 p. GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK Az Alföld történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, (MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyházi Főiskola Földrajzi Tanszéke.) 509 p.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 379 Bényei Miklós: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) 140 p. Cikkek, könyvismertetések. Csohány János: Kirándulás a debreceni múltba. Régi emberek, régi sorsok. Bp., Szenci Molnár Társaság. 79 p. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Sz. Máthé Márta, Selmeczi László.) Db., p. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 74./ Délibábok légterében. Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete. Szerk. Varga György. (Db., Debreceni Könnyűrepülő Sportegyesület.) 139 p. Egyek története. Szerk. Bencsik János. Egyek, (Önkormányzat.) 258 p. Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből. (Szerk. G. Szabó Botond, Fekete Csaba, Bereczki Lajos.) Db., Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár. 504 p. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, Barta János. Db., Multiplex Media DUP. 563 p. Hajdú-Bihar évszázadai. Szerk. Angyal László András. (Előszó: Rácz István.) Db., (Megyei Önkormányzat.) 479 p., 1 mell. Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Szerk. Csiha László, Gyulai Edit.) (Hajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium.) 106 p. Hajdúsámson története és néprajza. Szerk. Gazdag István. Hajdúsámson, (Önkormányzat.) 471 p., [10] t. In honorem Tamás Attila. (Szerk. Görömbei András.) Db., Kossuth Egyetemi K. 504 p. Iskolatörténeti dolgozatok. A Hajdú-Bihar megyei iskolatörténeti konferencián elhangzott előadások (Alsójózsa, január 22.). (Szerk. Lévai Béla.) Db.-Józsa, [2000.] (Józsai Honismereti Műhely.) 100 p. /Józsai helytörténeti füzetek, 11./ Karácsony Sándor és a kollégiumi nevelés, családpedagógia tegnap és ma. Földes, (2000.) Karácsony Sándor Művelődési Társaság. 70 p. /Karácsony Sándor Művelődési Társaság füzetei, 3./ Könyv és könyvtár XXI. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve.) (Szerk. Kun András, Szeszák Ferencné, Vecsey Beatrix.) Db., (2000.) 394 p.

4 380 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Magyar nyelvjárások XXXVIII. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve.) Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Db., p. Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. (Szerk. Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor.) Db., KLTE Magyar Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke. 396 p. /Jelenkortörténeti műhely 2./ Rácz István: Parasztok, hajdúk, cívisek. (Társadalomtörténeti tanulmányok.) Db., (Kossuth Egyetemi K.) 421 p. Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. (Szerk. Baranyi Béla.) Sáránd, (Községi Önkormányzat.) 133, [12] p. A szabadságharc zászlaja alatt. Az es forradalom a Partiumban és a Bánságban. Nagyvárad, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. 435 p. /Partiumi füzetek, 13./ Szatmári Endre: Régi melódiák, hamis hangok. (Egy XX. századi debreceni muzsikus emlékei.) Db., Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola. 304 p. Szekeres Gyula: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, Szabadhajdú K. 215 p. /A Hajdúság néprajza./ A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. (Fel. szerk. Sári Zsolt.) Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 519 p. TÖBB KORSZAKOT ÁTFOGÓ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 100 éves a nagyváradi színház. = Új Magyar Építőművészet, sz. 60.p. Angyal László András: A nagy-alföldi kiemelten a hajdúsági és bihari tájegység népi építészet történetének vázlatos áttekintése. = Építésügyi Szemle, sz p. Angyal László András: Pásztorépítmények a Hortobágyon. = Építésügyi Szemle, sz p.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 381 Ármós Endre: A bagaméri református egyház lelkészei = Bagaméri Krónika, sz p. Bácsi Imre: Hajdúböszörmény földrajzának néhány jellegzetes vonása. = Hajdúböszörményi honismereti kiadvány középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) 7-13.p. Történeti szemlélettel, adalékokkal. Balla Sándor: Hajdúböszörmény vallás- és egyháztörténete. (Történelmi egyházak Hajdúböszörményben.) = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Balla Sándor: Környezeti értékek és védelmük Hajdúböszörményben. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Történeti visszatekintéssel. Balogh Béla: Debrecen vallási képe: = Debreceni Katolikus Figyelő, sz. 15.p. Baranyi Béla: Hajdúsámson földrajza. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Baranyi Béla: Sáránd nyolc évszázada. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Barcsa János: A hajdu-nánási ev. ref. egyház történelme. (Reprint kiad.: Hajdúnánás, Református Egyházközség.) 65 p. Eredetileg: Db., Ugyanebben a kötetben: A hajdu-nánási ev. ref. egyház számára tett alapítványok és adományok rövid ismertetése. Pótfüzet A hajdu-nánási ev.ref. egyház történelme c. műhöz (H.- Nánás, p.) Barna Gábor: Június. Szent Iván hava. = Szókimondó, sz. 4-5.p. Hortobágy vidéke szokás- és hiedelemvilágának kalendáris szokásai. Beck Mihály Vincze László: A Debreceni Egyetem érmei, 1-3. = Magyar Felsőoktatás, sz. 43.p., 5-6.sz. 53.p., 7.sz p tól. Békés-Bihar. Sarkad és térsége. (Szerk. Kőváry E. Péter.) (Bp.), Ceba K. 175 p. /Magyarország kisrégiói 3/4. Békés megye./ Jórészt 1950 előtt Bihar megyéhez tartozó települések: Sarkad, Biharugra, Doboz, Geszt, Körösnagyharsány, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Torkos, Újszalonta, Zsadány.

6 382 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Bencsik János: A Kadarcs folyó szerepe Hajdúböszörmény életében. = Böszörményi Szemle, sz p. A XVIII-XIX. században. Bényei Miklós: A jobbágyfalutól a polgári községig. Hajdúsámson = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Birinyi Péter: Cívis házak Debrecenben a Bakóczy család tulajdonában. = Tudósaink, örökségünk Db., (2000.) Tóth Árpád Gimnázium Biocén Környezet- és Természetvédelmi Klub p. Borók Imre: A magyar Genftől a református Rómáig. Hajdú-Bihar megye őrzi vallási sokszínűségét. = Új Hónap, október p Boros László: Az Alföld szőlő- és borgazdasága ( század). = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. Csiha Antal: A partikulától a gimnáziumig. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Hajdúböszörmény, 1621-től a XX. század végéig. Csiha László: Hajdúböszörmény művelődése. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Történeti áttekintés. Csiha László: Hajdúböszörmény utcanevei. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Dalmi Ilona: Milyen volt az oktatás 150 évvel ezelőtt az Alsójózsai Iskolában? = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Valójában 1949-től az 1990-es évekig tekinti át az iskola fejlődését. Dancs László: Sáránd földrajza. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Deleff István: Hazai légiközlekedésünk debreceni emlékeiből. = Délibábok légterében. (Db., 2000.) p Demény Lajos: Forgácsok Debrecen történetéhez. = Debreceni Szemle, sz p. Debrecen és Erdély kapcsolatáról: Református Kollégium (1666), Kőrösi Csoma Sándor könyvküldeménye a kollégiumi könyvtárnak, Bem tábori nyomdája a városból. (Dobrossy Barnabásné): Lurkó napközi otthonos óvoda (Szerk. Kincses Lászlóné.) [Hajdúszoboszló], (2000.) [Lurkó Óvoda.] 40 p.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 383 Dóka Klára: A Körös-Berettyó völgy a kéziratos térképeken. = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. A XVIII. század végétől az 1880-as évekig. Dunka Sándor: Hajdú-Bihar megye vízügyi múltja. Db., (Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete.) 115 p. Emlékharang helyett. Visszatekintés a hajdúszoboszlói zsidóság múltjára. = Szókimondó, sz p. Erdei Gyula: Hajdúszoboszló múltjából. = Szókimondó, sz p.; 2.sz p.; 4.sz p. Erdei Gyula: A Madarak és Fák Napjától a Föld Napjáig. = Szókimondó, sz p. Hajdúszoboszló, az 1930-as évektől. Fleisz János: Nagyvárad története évszámokban. Nagyvárad, (2000.) Literator Könyvek. 45 p. Fodor Éva: A zsákai református templom és gyülekezetének története. = Rálátás, sz p. Fodor Éva: A zsákai Rhédey kastély. = Rálátás, sz p. Füvessy Anikó: A Tisza mente népművészete. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Gaál Botond: A református teológia jövőképe a sajátos debreceni múlt és jelen nézőpontjából. = Theologiai Szemle, sz p. Gáborjáni Alice: Cifraszűrök. Bp., Néprajzi Múzeum. 175 p. /A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 5./ Debreceni-hajdúsági szűrök: p. (Hajdúböszörmény); Bihari-erdélyi szűrök: p. (Berettyóújfalu, Derecske). Gajdán Zsuzsa: Hajdúböszörmény település-szerkezete. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Főleg a nevezetesebb épületekről, műemlékekről, a szobrokról. Gazdag István: Hajdúsámson történeti kronológiája. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Gazdag István: Iskola és társadalom. (125 éves a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium.) = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p.

8 384 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Gulyás Katalin: Ármentesítés és szabályozás a Tisza völgyben. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Győri L. János: A Debreceni Református Kollégium és Erdély. = Református Tiszántúl, sz. 2-4.p. Gyulai Edit: A hajdúböszörményi beszéd. (A helyi nyelvváltozat hangtani, alaktani és frazeológiai sajátosságai.) = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Gyulai Sándor: Fejezetek Hajdúböszörmény város társadalmának történetéből. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Haja István: Az Ebesi Iskola történetéből. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Hajdúsámson. Szerk. Gazdag István. (Bp., Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.) 177 p. /Száz magyar falu könyvesháza./ Hajdúság, Tiszamente és a Hortobágy. (Főszerk. Pozsonyi József.) [Írta]: (Pozsonyi András, Pozsonyi József, Taar Ferenc.) (Fotók: Vencsellei István.) [Bp.], Ceba K. 300 p. /Magyarország kisrégiói. Hajdú-Bihar megye 8/3./ Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Téglás, Bocskaikert, Hajdúszovát, Hortobágy, Nagyhegyes, Vámospércs, Tiszacsege, Polgár, Egyek, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos. Héty Péter: Debrecen ezoterikus térképe és címere. (Hermész városa.) Db., (2000.) (Blue Line Bt.) 39 p. Horváth Imre: Temetőkertek művészete. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Hosszúpályi képekben. (Írta, szerk.) Bődi István. (Fotók: H. Csongrády Márta, Bődi István.) Hosszúpályi, (2000.) (Nagyközségi Önkormányzat.) 112 p. Így együtt voltunk valami. Hajdú-Bihar az idők sodrában. (Fotók: Oláh Tibor.) Db., (Megyei Önkormányzat.) 119 p. Képeskönyv. Bényei József: Így együtt voltunk valami. Bevezetés 5-36.p. Bényei Miklós: Kronológia ; Könyvajánló , p. Jordán Sándor: A zsákai juhászatról, 1. = Rálátás, sz p.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 385 Juhász Imre: Szoboszlói egyházak, templomok a millennium fényében. = Szókimondó, sz p. A XIX. századtól. Juhász Lajos: A Debreceni Köztemető természeti értékei. = DMÉ Db., p. Kálnási Árpád: Gondolatok a Cívis szólások és közmondások Debrecenből című kötetről. = Magyar nyelvjárások XXXVIII. Db., p. Karacs Zsigmond: Adatok a Medgyesi család történetéhez. = Böszörményi Szemle, sz p. A XVII. század közepétől a XIX: század közepéig; hajdúböszörményi kapcsolatok. Király István: Iskolák és oktatásügy Balmazújvároson, Balmazújváros, (Városi Önkormányzat.) 189 p., [16] t. A kisdedóvás 100 éve. Debrecen Mester utcai óvoda évkönyve. [Db., 2000.] 179 p. Kiss Tímea: Féligkötött futóhomokformák morfometriai vizsgálata a Dél- Nyírségben különös tekintettel az őket ért antropogén hatásokra. = Tiszteletadás Szabó Józsefnek. Tanulmányok a földrajztudomány témaköréből. Db.-(Eger), (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék.) p. Kotrás Gábor: Repülőtér, Hajdúszoboszló, , = Délibábok légterében. (Db., 2000.) p. Kürti Katalin, Sz.: A debreceni grafika két évszázada. = A debreceni grafika két évszázada. XIX-XX. századi grafika Debrecenben. (Szerk. Tamus István.) (Db., 2000.) [Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola.] 4-6.p. Lengyel Zoltánné: Az Alsójózsai Óvoda története. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Lévai Béla: Hajdúsámson helynevei. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Magi Csaba: Hajdúböszörmény gazdasági élete a XVII. és XX. század között. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Major Zoltán László: Forrásközlés Zsáka történetéhez. = Rálátás, sz p

10 386 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Máró Gábor: A hajdúnánási tűzoltóság 100 éves története. (Hajdúnánás, 2000.) [Szerző.] 123 p. Mazsu János: Század/ezredvégi gondolatok Debrecen fejlődéséről. = Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Db., p. Medvigy Endre: Népi irodalom a Sárréten. = Népi Krónika, sz p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi cigányság története. = Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben, 2. Db., p. Mónus Imre: A hajdúböszörményi Kálvineum története. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Múltunk örökségünk. Kabai falukönyv. (Szerk. Papp Józsefné.) Kaba, (Nagyközségi Önkormányzat.) 159 p., [6] t. Rövid írások, emlékezések. Muszta Attila: A debreceni Nagysándor József Általános Iskola múltja és jelene. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Nagy Attila: Püspökladány története dióhéjban. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt.) p. Nagy Béla: A tegnapok színháza. A nagyváradi magyar színház képes olvasókönyve a XX. századból. Nagyvárad, Bihari Napló K. 190 p. Nagy Mihályné Nyáry Erika: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története ( ). (Db., Debreceni Református Kollégium.) 212 p. Nagybákay Antal Zelmos: Hogyan készültek a debreceni kereskedők életpályájukra? II. rész. = DMÉ Db., p. Nyakas Miklós: A bihari részek. = Új Hónap, augusztus p. A XVI. század derekától 1950-ig. Nyakas Miklós: Debrecen. = Új Hónap, szeptember. 6-7.p Nyakas Miklós: Az Erdőspuszták. = Új Hónap, december p. XV-XX. század. Nyakas Miklós: Hajdú-Bihar ezer év fényében. = Új Hónap, július p. Hajdúkerület ( ), Hajdú vármegye megszervezése (1876).

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 387 Nyakas Miklós: Hajdúböszörmény történetéről röviden. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Nyakas Miklós: Az ősi debreceni városhatár. A Hortobágy. = Új Hónap, november p. XVI-XX. század. Nyakas Miklós: A mai Hajdú-Bihar megye és jogelődjeinek története a hajdúk letelepítésétől a közelmúltig. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Nyakas Miklós: A szabolcsi részek. = Új Hónap, október p. A Hajdú vármegyéhez csatolt szabolcsi települések, a XVI. század elejétől. Ojtozi Eszter: Két ritka egyházi szláv zsoltárkönyv a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. Ötvös László: Sáránd református egyházközségének története. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p. Papp József: Adalék a határbeli helynevek néprajzi vizsgálatához. = Ethnica, sz p. Tiszacsegéről is. Papp Zsolt: Hajdúböszörmény néprajza. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Patai István: Hajdúnánás Napváros. Hajdúnánás, [Szerző.] 53 p. Településtörténeti vázlat, a sumér-magyar rokonítás mítoszával. Rácz István: Debrecen város schola nostra szemléletének gazdasági háttere. = Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Db., p. Rácz Zoltán: Építészettörténeti áttekintés. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Rőfi Mónika: A múlt jövője, a jövő múltja. (Egyetemalapítás Debrecenben.) = Kihívások és közvetítések. A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai. Db., (Debreceni Egyetem.) p. Ruszoly József: Bagamér évszázadai. = Bagaméri Krónika, sz. 3-5.p. Sápi Anikó: Sáránd földrajzi nevei. = Sáránd. Fejezetek a település múltjából és jelenéből. Sáránd, p.

12 388 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Simonyi Alfonz: A Piarista iskola Debrecenben. = Debreceni Szemle, sz p. Síró Judit: Hajdú-Bihar megye évfordulónaptára, Válogatott ajánlás. = Hajdú- Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Surányi Béla: Debrecen gazdasági könyvészetének múltjából. = Rálátás, sz p. Surányi Béla: A mezőgazdasági táj és a szántóföldi növénykultúra kapcsolata Hajdú-Bihar megyében ( ). = A táj változásai a Kárpát-medencében. A Nyíregyházán november 4-6-án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Gödöllő, GATE p. Szabó Imre: Kilencvenéves a debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon. Múltunk, jelenünk, jövőnk. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Szabó István, Cs.: Egy szerepi funerátor néhai id. Mile Endre emlékezete. (A szerepi temető, sírjelek.) = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Szalay Emőke, P.: Egy alig ismert fazekasközpont a váradi kerámia. = DMÉ Db., p. Szalay Emőke, P.: Iparművészeti emlékeink. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Szalay Emőke, P.: Úrihímzések Hajdú-Biharban. Db., (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi Tanszéke.) 148 p. /Studia folkloristica et ethnographica, 42./ Szatmári Endre: Az Ady-Társaság zenei szakosztályának tevékenysége. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Szatmári Endre: A debreceni rádió elé. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. A debreceni rádiózás múltjáról. Szatmári Endre: Történetek a MÁV Filharmonikus Zenekar életéből. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Szatmári Endre: A zenélés amatőr megszállottjai. = Sz. E.: Régi melódiák, hamis hangok. Db., p. Debrecen.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 389 Szécsi András: A józsai iskolai oktatás-nevelés kezdetének háttere a XVIII-XIX. században. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Székelyhidi Ágoston: Képzőművész és iparművész nemzedékek. = Hajdúböszörményi honismereti kézikönyv középiskolai használatra. (Hajdúböszörmény, 2000.) p. Szekeres Gyula: Böszörményi lovas-legínyes. A lakodalmi szokások főbb jellemzői. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: A csónak-alakú fejfás Nyugati temetőrész. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény, as évek. Szekeres Gyula: Disznóölés böszörményi módon. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Egy kovács, nem kovács = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény. Szekeres Gyula: A gyógyító táltos. Kígyók lelkek sárkányok. Lélekveszteséges betegségek a magyar néphagyományban. Hajdúböszörmény, (Polgármesteri Hivatal, Városi Önkormányzat.) 134 p. /A Hajdúság néprajza, 2./ Szekeres Gyula: A hajdúböszörményi kovácsok szervezeti rendszere. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Királyasszony-táncmulatság. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény, XIX. század. Szekeres Gyula: Ló-, és patabetegségek, illetve azok gyógymódja Hajdúböszörményben. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Szekeres Gyula: Mi az a Pós patkó? = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p. Hajdúböszörmény. Szekeres Gyula: Muzsikálva fenés. = Sz. Gy.: Tizenhárom ezüst pityke Néprajzi tanulmányok a Hajdúságból. Hajdúböszörmény, p.

14 390 Borotvák; hajdúsági adatok. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Szekeres Gyula: Poródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó Csárdák, kocsmák, csapszékek Hajdúböszörményben és környékén. Hajdúböszörmény, (Hajdúsági Múzeum, Polgármesteri Hivatal.) 167 p. /Studia oppidorum haidonicalium, 2./ Szekeres Gyula: Rajtuk maradt. Hajdúböszörményi ragadványnevek és adomák. (Ill. Fekete János.) Hajdúböszörmény, (Hajdúsági Múzeum, Polgármesteri Hivatal.) 264 p. /Studia oppidorum haidonicalium, 3./ Szűcs Ernő: A Berettyóújfalui Hengermalom. = Honismeret, sz p. Szűcs Ernő: A Debreceni Társulati Kereskedelmi Középiskola. = Iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Takács Béla: A református egyház iparművészeti emlékeiből. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Tamus István: A debreceni képzőművészeti élet a tanítóképzés tükrében (a 18. századtól napjainkig). = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Tarné Hajdú Judit: Függelék. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Dokumentumok, névsorok. Tasi Miklós: Alig ismert szoboszlói irodalmi és művészeti örökségünkből. = Szókimondó, sz p.; 11.sz p. Tóth Albert: A Tisza-völgy vízrajzi állapotának változása a történelem folyamán. = A Tiszavölgyi fajtánk bölcsője. Ezer év a Tisza mentén. Szolnok, p. Tűzrendészeti vonatkozású intézkedések a Hajdúkerületben és a hajdúvárosokban. = Szókimondó, sz. 5-6.p Vadász István: Egyek történeti földrajza. = Egyek története. Egyek, p. Vajda Mária: Adatok a népi gyógyítás hagyományos gyakorlatához Zsákán. = Rálátás, 1.sz p. A vállalkozás szabadsága. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 150 éve. (Szerk. Gulyás Judit. Bev. Ruszkabányai György.) (Db.), Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 28 p.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 391 Vona János: A vaspálya évszázada. = Püspökladányi kalendárium (Püspökladány, EU Kontakt.) p. Varga Gyula: Hajdúsámson történeti néprajza. = Hajdúsámson története és néprajza. Hajdúsámson, p. Varga Gyula: A népi építkezés. = Hajdú-Bihar évszázadai. Db., p. Varga Károly: 100 éves a vasúti járműjavítás Debrecenben. A 100 éves debreceni MÁV járműjavító története. = Közlekedéstudományi Szemle, sz p. Városunk. Honismereti szöveggyűjtemény Debrecenről az általános iskola 3-8. osztálya számára. (Szerk., írta Kardos Lászlóné.) Db., (Ibolya Utcai Általános Iskola.) 163 p. Utánnyomás. Vasváry József: Debrecen repülőmúltjából. = Délibábok légterében. Debrecen és a Hajdúság repüléstörténete. (Db., 2000.) 9-71.p. Venyigéné Makrányi Margit: Egyek egyház- és iskolatörténete, művelődési viszonyai 1948-ig. = Egyek története. Egyek, p. Veress László Aradi Csaba Dunka Béla: Történelmi kép. = Magyar Tudomány, sz p. Hortobágy hasznosítása. Vincze József: Hajdani vármegyéink. Bihar. = Belvedere Meridionale, sz p. A Vöröskereszt Hajdúnánási Szervezetének története Hajdúnánás, (Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete.) 44 p. *** Bényei Miklós: Debreceni nyomdák és nyomdászok. [Ism.] = B.M.: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., p. A Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód-kutatási tanulmányok c. kötetről. Első közlés: Debrecen, márc. 14. Bényei Miklós: a sziklán épült vár. A Debreceni Református Kollégium története. [Ism.] = B.M.: Debreceni történeti miniatűrök. Db., p. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, dec. 31. Csohány János: Nagy Mihályné Nyáry Etelka: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története ( ). [Ism.] = Egyháztörténeti Szemle, sz p.

16 392 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Dankó Imre: Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. [Ism.] = Jászkunság, sz p. Dankó Imre: Szekeres Gyula: Poródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó Csárdák, kocsmák, csapszékek Hajdúböszörményben és környékén. [Ism.] = Ethnica, sz p. Erdei Gyula: A Lurkó Napköziotthonos óvoda jubileumi kiadványáról. [Ism.] = Szókimondó, sz p. Dobrossy Barnabásné Lurkó napközi otthonos óvoda c. kötetéről. Juhász Éva: A debreceni tímármesterség történeti emlékei. [Ism.] = Debreceni Szemle, sz p. Kiss Endre József: Kirándulás a debreceni múltba. [Ism.] = Új Hónap, július. 22.p. Csohány János cikkgyűjteményéről. Róbert Péter: Három könyv egy témáról. = Magyar Tudomány, sz p. Könyvismertetések; az egyik mű Csiki Tamás Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon c. kötete. [Ruszoly József] R. J.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve. [Ism.] = Bagaméri Krónika, sz p. Szlávik Lajos: Dunka Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei és a tógazdálkodás. [Ism.] = Vízügyi Közlemények, sz p. Telenkó Bazil Mihály: Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. [Ism.] = Ethnica, sz. 90.p. ŐSKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA Antalóczy Ildikó, M.: Bűnözés és büntetés Debrecenben a XVIII. század közepén. Db., Csokonai K. 255 p. /Csokonai história könyvek./ Antalóczy Ildikó, M.: A család és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. = Debreceni Szemle, sz p. Antalóczy Ildikó, M.: Az ember élete és testi épsége elleni bűncselekmények Debrecenben a XVIII. század közepén. = Történeti tanulmányok VIII. Db., (Debreceni Egyetem.) p.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 393 Balogh István: A Hortobágy melléke. (Hagyomány, irodalom, történelem.) = Hagyomány és történelem. Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára. Eger, (Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézete.) p. XVIII. század, Debrecen legelője. Bánfi Szilvia: A csíksomlyói ferences gyűjteményben lappangó ismeretlen, 16. századi debreceni nyomtatvány-töredék. = Magyar Könyvszemle, sz p. Bánfi Szilvia: Az Fiú is Jehovah. Ismeretlen művek Komlós András műhelyéből. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni nyomda, Barcza József: Sáfárság, közösség, türelmesség. A XVII. századi magyar református teológia szociáletikai felelősségvállalása. = Egyház és művelődés. Db., p. Bencsik János: Mohácstól a polgári forradalomig. = Egyek története. Egyek, p. Bényei Miklós: Százötven éves a debreceni sajtó szeptember 4-én jelent meg először a Debreczen-Nagyváradi Értesítő. = B.M.: Debreceni történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) p. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, szept. 4. Bényei Miklós: Színjátszás Debrecenben. Az erdélyi magyar társulat vendégszereplése 1898-ban. = B.M.: Debrecen történelmi miniatűrök. Db., (Ethnica.) 9-11.p. Első közlés: Táj-kép, aug. 19. Bihari Nagy Éva: Névadási szokások Berekböszörményben. = Rálátás, sz p között. Birinyi Péter: András templom. = Tudósaink, örökségünk Db., (2000.) Tóth Árpád Gimnázium BIOCÉN Környezet- és Természetvédelmi Klub p. Csohány János: Egy deákot keresnek szülei. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés. Hajdú-bihari Napló, júl. 19. Csohány János: A királyi biztos rendet csinál Debrecenben. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Hajdú-bihari Napló, aug. 10. Csohány János: Levelek az 1831-es kolerajárvány idejéből. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p.

18 394 Református Kollégium. Első közlés: Haj-bihari Napló, ápr. 19., 26., máj. 10. Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Csohány János: Még egy esély a deáknak. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p. Református Kollégium, Első közlés: Hajdú-bihari Őszike, szept. 17. Csohány János: Régi diákok a szórakozóhelyeken. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p as évek. Első közlés: Hajdú-bihari Napló, júl. 27. Csohány János: Régi emberek, régi sorsok. Tallózás a debreceni református halotti anyakönyvben. = Cs. J.. Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Múzeumi Kurír, 5.sz Csohány János: Szikszai Benjámin debreceni tógátus diák kunyhójának leltára. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Csohány János: A tűzoltó diákok becsülete. = Cs. J.: Kirándulás a debreceni múltba. Bp., p Első közlés: Hajdú-bihari Napló, febr. 1. Csüllög Gábor: századi monostorhelyek a Körös-Maros vidékén és a Közép- Tisza mentén. = Az Alföld történeti földrajza. Nyíregyháza, p. Csüllög Gábor: Tájjellemzők a bihari térség középkori településrendszerének kialakulásában. = A táj változásai a Kárpát-medencében. A Nyíregyházán november 4 6-án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Gödöllő, GATE p. Dani János Kis-Varga Miklós: Fajszi-típusú rézbalta Hajdúdorog- Szállásföldekről. = Ősrégészeti Levelek, p. Dankó Imre: Egy neves derecskei inventárium 1792-ből. = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Debrecen mesterséges kiemelkedései. Halmok, dombok, laponyagok, földvárak és régi templomok még fellelhető szent helyei. XXI. századi jelentés. (Szerk. Gyarmathy István.) [Db.], Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület. 56 p. Debrecen társadalma a 17. és 18. században. Debrecen története 1. és 2. kötete alapján. = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei Ford., sajtó alá rend. Balogh István. Szerk. Rácz István. Db., p.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 395 /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 32./ Dziobek Ferenc: Adalékok a bodaszőlői Zeleméry László Általános Iskola történetéhez. = iskolatörténeti dolgozatok. Db.-Józsa, [2000.] p. Erdei Gyula: Adalékok a Csanády család múltjához, 1-2. = Szókimondó, sz p.; 12.sz p. Hajdúszoboszló, XVIII. század, XIX. század eleje. Fabók Zoltán: A Bocskai-mozgalom: vallásháború, szabadságharc vagy rendi felkelés? = Valóság, sz p. Fekete Csaba: Napban lött Eclipsis után. Bihar és a puritánok. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. Fleisz János: Nagyvárad társadalmi fejlődése és városiasodása a 17. és 19. században. = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Füvessy Anikó: Reformkori debreceni tál a kisújszállási Helytörténeti Gyűjteményben. = Múzeumi Kurír, 73.sz p. Gáborjáni Szabó Botond: A természettudományok oktatása a Debreceni Református Kollégiumban a században. (Részlet az elhangzott előadásból.) = Barokk utak. A barokk-európa és Debrecen-Nagyvárad c. konferenciára november 10. Db., [2000.] Tudomány és Technika Háza p. Galambos Lajos: A Váradi Biblia. = Fejedelmek forradalmak vasutak. Tanulmányok Erdély történetéből. Db., (Erdély-történeti Alapítvány, KLTE Történelmi Intézete.) p Goda Éva: A Debreceni Casino közéleti tevékenysége a reformkorban. = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Goda Éva: A Polgári Casino megalakulása (1841), könyv- és folyóiratállománya között. = Tanulmányok Db., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola p. Győri L. János: Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. századi prédikátori irodalomban. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni és hajdú-bihari vonatkozásokkal. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Biharország neolitikuma : Egy tájrégészeti hosszú távú kutatóprogram vázlata. = Rálátás, sz. 2-6.p.

20 396 Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2000 Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Középső neolitikus agyagkorong töredéke Biharkeresztesről. = Ősrégészeti Levelek, p. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: A neolitikum általános képe Biharországban. = Biharország neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből. Régészeti kiállítás katalógusa. Db.-Oradea, p. Hajdú Zsigmond Nagy Emese Gyöngyvér: Újabb neolit leletek Hajdú-Bihar megyéből. = Biharország neolitikuma. Válogatás a környék újkőkori leleteiből. Régészeti kiállítás katalógusa. Db.-Oradea, p. Hárs János: Az első magyar nyelvű matematikakönyvünk (1577). = A magyar matematika történetéből. Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Részlet a szerző A Debreceni Aritmetika (1936) c. könyvéből. Imre Mihály: Wittenbergtől Debrecenig. = Könyv és könyvtár XXI. Db., (2000.) p. A Levelek Európának című Melanchton-kiállítás megnyitója Debrecenben, november 15-én. Melanchton debreceni hatásáról is szól. Jakucs István Urbán Barna: A debreceni és sárospataki kollégium legrégibb fizikai eszközei. = A magyarországi fizika klasszikus századai Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Első közlés: Fizikai Szemle, Jakucs István Zemplén Jolán, M.: Debrecen és a magyarországi fizika kezdetei. = A magyarországi fizika klasszikus századai Összeáll. Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet p. Első közlés: Fizikai Szemle, Karacs Zsigmond: A köröttünk lévő világ és a múló idő a földesi emberek szemében. = Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság október között megrendezett vándorgyűlésének anyaga. Szentendre, p. Földes, XVIII. sz. XIX. sz. eleje. Karacs Zsigmond: Udvari családok régmúlt idők nyomában. = Udvari kalendárium (Sárrétudvari, Parasztkórus Egyesület.) p. XIII. sz Karasszon Dezső: Synopsis Gradualis. A gregorián ének és a magyar református istentisztelet. = Egyház és művelődés. Db., p. Debreceni adalékok, kiadványok is.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 Bényei Miklds BIBLIOGRÁFIÁK Ajánló jegyzék. (Bev. Taar Ferenc.) [Kiad. a] Debrecen városi Tanács V. B. Dokumentációs Stúdiója. [Db.] 1981. 130 p. [Hangdokumentumok,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 449 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001 BÉNYEI MIKLÓS Összeállításunk ettől az évtől a tételeket a bibliográfiai leírás érvényben lévő nemzetközi szabványainak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Petrolay Margit Az irodalom halmozzon fel tökét a gyerekben az örömből, amely egész életében biztosítja számára azt az optimizmust, ami szükséges az embernek ahhoz, hogy bízni tudjon a saját erejében és abban, hogy a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994. = HBMLÉ XXII. Db., 1995.(1996.) 363-388.p. Bényei Miklós: Helyismereti

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 6.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 6.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája Debrecen 1. 36 Sorosánszky Péter Petritelepi Általános Püspökladány 2. 33 Kiss Aletta Derecskei Bocskai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága (1987 1996). = Európából Európába. Tanulmányok a

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2002

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2002 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 345 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2002 BÉNYEI MIKLÓS Ö sszeállításunk a tételeket a bibliográfiai leírás érvényben lévő nemzetközi szabványainak szellemében,

Részletesebben