Pénzforgalmi számlák Mezőgazdasági őstermelők részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalmi számlák Mezőgazdasági őstermelők részére"

Átírás

1 A forint pénzforgalmi számla kamata Látra szóló, változó kamatozású. Az éves kamat a megjelölt összeghatárok szerint, naptári negyedévenként kerül elszámolásra. EBKM: egységesített betéti kamatláb mutató. Mértéke megegyezik az éves kamatlábbal. Kamatszámítás képlete: Kamat = egyenleg * kamatláb * naptári nap A pénzforgalmi számla és az ügyfél által meghatározott célra elkülönített számlák éves kamata 0,01 % Deviza átutalások fedezetére elkülönített számla kamata: 0 % Levonásra kerülő kamatadó mértéke: 15 %. Levonásra kerülő EHO mértéke: 0 %. Havi számlavezetési díj: 1 99 A pénzforgalmi számlán tartandó minimum összeg: 5 00 Havi számlavezetés díj a Számlanyitási akció keretében megnyitott új pénzforgalmi számla esetén (feltételeket és részleteket lásd a 3. oldalon!): A forgalmi jutalék mértéke függ a minden év január 5-éig összesített, előző éves tartozik forgalom: üzleti évben könyvelt tartozik forgalom mértékétől (forint és deviza átutalások - kivéve ügyfél saját számlái közötti átvezetések -, csoportos beszedés, pénztári vagy bankkártyás készpénz felvét) Ft fölött Belföldi forint átutalások - Takarékszövetkezeten kívüli átutalások tételdíjai Electra ügyfélterminálon benyújtott egyedi átutalási megbízás alapján: 5 + 0,4925 % min ,4675 % min ,4425 % min. 20 max max max Csoportos (Ugiro)* átutalások tételdíja: 5 + 0,4925 % min. 5 max ,4675 % min. 5 max. 5 +0,4425 % min. 5 max Csoportos beszedés teljesítése: 5 + 0,4925 % min ,4675 % min ,4425 % min. 5 max max max Átutalás tartós megbízás alapján: 5 + 0,4925 % min. 5 max ,4675 % min. 5 max. 5 +0,4425 % min. 5 max NetBankban benyújtott egyedi megbízás alapján: 5 + 0,4925 % min ,4675 % min ,4425 % min. 20 Őstermelők pénzforgalmi számla 5/1

2 max max max Papír alapon benyújtott egyedi megbízás alapján: ,515 % min ,48 % min. 30 max ,455 % min. 30 max max Beszedés (kivéve csoportos) vagy hatósági átutalási megbízás alapján: ,515 % min ,48 % min. 20 max ,455 % min. 20 max max * Ugiro csoportos átutalások tételdíja (a forgalmi jutalékon felül): 4,16 Ft + ÁFA Éves tartozik forgalom (lásd előző oldalon!): fölött Takarékszövetkezeten belüli forint átutalások tételdíjai Elektronikus úton benyújtott egyedi átutalási megbízás alapján: 5 + 0,4 % min ,375 % min ,35 % min. 10 max max max Tartós megbízás: 5 + 0,4 % min ,375 % min ,35 % min. 5 Csoportos (Ugiro)* átutalások tételdíja: 5 + 0,4 % min ,375 % min ,35 % min. 5 max max max Más módon benyújtott megbízás alapján: ,425 % min ,4 % min ,375 % min. 15 max max max Bankkártya díjak Mastercard Business MC Electr. Business Főkártyák gyártási és éves díja: 8 00* 2 00 Kártyapótlás díja (letiltást követően): 737 Ft 737 Ft Kártyapótlás díja (sérülés esetén): PIN pótlás díja: Kártya letiltás díja: ATM egyenleg lekérdezés (saját vagy integrációs): 10 5 Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját vagy integrációs): 10 5 Napi kártyahasználati limit felső határa ATM/POS (forintban) / / Fedezetlen bankkártya tétel esetén fizetendő overdraft hitel évi kamatának mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat + 10 % kamatfelár. *A Mastercard Business bankkártya éves díja magába foglalja a külföldi utazásokra szóló egészségügyi segélynyújtás-, betegség és balesetbiztosítás valamint egyéb segítségnyújtás és poggyászbiztosítás díját is. A szerződés feltételeiről a kirendeltségekben adnak felvilágosítást. A pénzforgalmi jogszabályok módosulása okán január 13. napjától változtak a lakossági és vállalati bankkártyák/hitelkártyák esetében alkalmazott kártyatiltási és pótlási díjak. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a Hitelintézet a hirdetmények közzétételétől függetlenül a jelen hirdetményben feltüntetett díjakat alkalmazza a január 13. napjától érkezett bejelentésekre, illetve pótlási igényekre. Őstermelők pénzforgalmi számla 5/2

3 Pénztári és bankkártyás tranzakciós díjak Készpénz felvét pénztárban: 0,99 % + 25 Pénztári készpénz befizetés: 0,05 % min. 10 Készpénz felvét saját vagy integrációs ATM-ből: 0,9 % + 6 Készpénz felvét idegen belföldi ATM-ből: 0,9 % + 25 Készpénz felvét külföldi ATM-ből: 1,6 % + 4 EUR Bankpénztári POS készpénz felvét** saját vagy integrációs terminálon: 0,9 % + 10 max Bankpénztári POS készpénz felvét** idegen belföldi terminálon: 0,9 % + 35 max Bankpénztári POS készpénz felvét** külföldön: 1,6 % + 5 EUR max. 75 EUR Készpénz felvét** postán: 0,9 % + 35 max Vásárlás belföldön: 0,3 % max Vásárlás külföldön: 0,3 % max. 21 EUR **Bankpénztári vagy postai POS kp. felvét csak Mastercard Business bankkártyával lehetséges. Elkülönített számlák költségei Ügyfél által meghatározott célra elkülönített számlák forgalmi jutaléka megegyezik a pénzforgalmi számlák forgalmi jutalékával. Ügyfél által meghatározott célra elkülönített számlák esetén a számlán tartandó minimum összeg: Ügyfél által meghatározott célra elkülönített számlák havi számlavezetési díja: Egyéb díjak, költségek Átevezetés ügyfél saját számlái között (ide értve a lekötött betétszámlákat is): díjmentes Átvezetés takarékszövetkezetnél folyósított hitel törlesztésére (papír alapú vagy állandó megbízással) 0,3 % max Számlanyitási díj: Fedezet igazolás kiállítása az ügyfél kérésére: 1 00 Kamat-, pályázati igazolás, bankinformáció nyújtás (pénzügyi helyzetről, saját erő meglétéről, követelésekről stb.): 2 00 Beszedésre (nem csoportos) adott felhatalmazás befogadási és nyilvántartási díja felhatalmazásonként: 50 Számlatulajdonos kérésére kiadott időszaki forgalmi kivonat díja: 50/oldal Számlatulajdonos kérésére kiadott egyéb okirat másolata: 20/oldal Számlatartozás miatti felszólító levél díja: 50/levél Felmondó levél díja: 10/levél Fax igénybevétel számlatulajdonos megbízásából vagy érdekében: 20 Fiókbérlet negyedéves díja: ÁFA Őstermelők pénzforgalmi számla 5/3

4 Számlakivonat díja havonta egyszer: A havi egy számlakivonaton felüli, nem elektronikus csatotnán keresztül továbbított kivonatok díja: 15/kivonat Sorba állítási díj (sorba állítási szerződés esetén): 10/tétel Készpénzfelvételi bizonylat tömb ( csekkfüzet ): 40 Postai készpénz átutalási megbízás fogadása (mennyiségi, forgalmi és expediálási díj), postai kifizetési utalvány: hatályos postai díjszabás szerint Késedelmi kamat fedezetlen zárlati tételek (költségek, jutalékok) után: évi 6 % A deviza és valuta műveletek kondícióit a Devizában és valutában végzett műveletek Hirdetménye tartalmazza. VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) tételek indítása: 0,5 % min Számlavezetési díj kedvezmény feltételei: Az akció időtartama ( ) alatt megnyitott új pénzforgalmi számlához igényelhető, ha az ügyfél az Akció adatlapon ezt a kedvezményt választotta, és az alábbiak közül legalább 2 db. feltétel teljesül az új számlára vonatkozóan: bankkártya vagy NetBank igénybevétele havi 3 db. NAV utalás teljesítése a számláról havi 3 db. elektronikusan indított átutalás a számláról Új számla: azon ügyfél által megnyitott új pénzforgalmi (fizetési) számla, amely ügyfél a számlanyitáskor még nem rendelkezik pénzforgalmi (fizetési) számlával a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezetnél. A kedvezmény ügyfelenként csak egy számla esetében igényelhető. A Takarékszövetkezet jogosult a kedvezményt véglegesen visszavonni, ha a megelőző hónapban annak feltételeit a Számlatulajdonos nem teljesítette. A visszavonást követő első elszámolási időszaktól kezdődően a jelen Kondíciós listában meghirdetett, nem kedvezményes havi számlavezetési díjat számítja fel a Takarékszövetkezet. A kedvezmény időtartama: a számlanyitástól számított egy év. Elektronikus banki szolgáltatások díjai NetBank szerződéskötési díj: NetBank Internet szolgáltatás havidíj: NetBank SMS szolgáltatás havidíj: NetBank IVR szolgáltatás havidíj: Havidíj kedvezmény két NetBank szolgáltatási csatorna igénybevétele esetén: Havidíj kedvezmény mindhárom szolgáltatási csatorna igénybevétele esetén: SMS tételdíjak: Kedvezményes díjú üzenet (az ügyintéző által küldött SMS): Technikai jellegű üzenet (a szerződésben meghatározottak szerinti SMS: dinamikus jelszó, értesítés belépésről, letiltásról, hibaüzenet stb.): Normál SMS tételdíj (értesítés számla forgalmakról, bankkártya használatról, számla limit átlépésről, betétlejáratról, egyenlegküldés kérésre): Program telepítés óradíja (minden megkezdett óra után, az eddigi gyakorlat szerint a telepítés és oktatás együttes időszükséglete 1 óra): Ft ÁFA Őstermelők pénzforgalmi számla 5/4

5 Kiszállási díj Pécs területén: ÁFA Kiszállási díj Pécs területén kívül: ÁFA Havi díj: Ft + ÁFA Csoportos (UGIRO) lekérdezés: 0,47 Ft/db + ÁFA POS terminál telepítése, kiszállás egyéb esetben: POS havidíj (analóg vagy internetes kommunkáció esetén): 6 90* POS havidíj (GPRS kommunikáció esetén): 8 90* egyedi megállapodás POS forgalmi jutalék (tételenként): szerint *Amennyiben az adott naptári hónap folyamán a POS terminál elfogadási forgalma eléri a ot, a havidíjból akció keretében 3 90 kedvezményt biztosítunk. Az akció visszavonásig érvényes. A Takarékszövetkezet Igazgatósága fenntartja azon jogát, hogy egyedi megállapodástól függően eltérjen a jelen Kondíciós Listában meghirdetett kamatoktól, jutalékoktól és egyéb költségektől. A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat. Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. Őstermelők pénzforgalmi számla 5/5