XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA"

Átírás

1 XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság 2011

2 XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK SZERKESZTETTE: HEGEDŰS JUDIT KEMPF KATALIN NÉMETH ANDRÁS Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság

3 TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG: Benedek András Csapó Benő Csíkos Csaba Hegedűs Judit (titkár) Kozma Tamás Mesterházi Zsuzsanna Németh András (elnök) Pukánszky Béla Szabolcs Éva A RENDEZVÉNY SZERVEZŐBIZOTTSÁGA: Baska Gabriella Csík Orsolya Garai Imre Kempf Katalin Kovács Tamás (webmester) Pirka Veronika Szabó Zoltán András A KONFERENCIA HELYSZÍNE: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 1097 BUDAPEST, ECSERI ÚT 3. A KONFERENCIA HONLAPJA: A kötetben a szerzők által beküldött absztraktok szerkesztett változatai olvashatók. A szerkesztésben résztvevő munkatársak: Baska Gabriella, Garai Imre, Pirka Veronika. 3

4 KÖSZÖNTŐ A Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, Tudományos Programbizottsága és a szervezők nevében köszöntjük a rendezvény résztvevőit és a kötet olvasóit. Az ebben az évben immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő éves konferenciánk napjainkra a magyar neveléstudomány nagy hagyományú, rangos országos találkozójává formálódott. Jól jelzi ezt, hogy a rendezvény több, mint egy évtizedes története során ebben az évben a legmagasabb, közel 400 fő a regisztrált részvevők száma. Az értékelést a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, azonos szempontsor alapján két anonim bíráló végezte. Ezúton is szeretnénk megköszönni igényes munkájukat, a nagyszámú bírálati anyag megadott határidőre történő elkészítését. A beérkezett, illetve elfogadott színvonalas szakmai anyag jól jelzi azt, hogy a hazai neveléstudomány nagy tapasztalattal rendelkező elméleti és gyakorlati szakembereinek, valamint a tudományos utánpótlás képviselőinek elmélyült munkája nyomán ebben az évben is számos olyan új kutatási eredmény született, amely méltó a hazai akadémiai tudományosság legrangosabb rendezvényén történő bemutatásra. Konferenciánknak idén az ország legnagyobb hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézménye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ad helyet. A rendezvény szervezésében amely a Pedagogikum Központ anyagi támogatásával kerül megrendezésre kiemelt szerepet vállaltak a helyszínt is biztosító Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar munkatársai. A technikai lebonyolításban szerepet vállalt a Tanárképzők Szövetsége is. A XI. Országos Neveléstudományi Konferencia a hazai neveléstudományi kutatások mellett a közoktatás és a pedagógusképzés múltból származó legfontosabb értékeinek és jövőbeni feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. Ennek jegyében fogalmazódott meg idei szakmai rendezvényünk e kettős feladatra orientáló címe: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai. Hagyományainknak megfelelően ebben az évben is több külföldi szakember angol nyelvű előadása gazdagítja majd a konferencia programját. A rendezvény orientációjának megfelelően annak nyitó előadását, a pedagógiatörténeti kutatás és szakmai közélet egyik kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert képviselője, Marc Depaepe, a leuveni Katholieke Universiteit professzora tartja. Előadásában a tudományterület fontosabb nemzetközi irányzatait, legújabb módszertani törekvéseit mutatja be. A konferencia további három meghívott külföldi előadója Marion Jones, John Moores University, Liverpool, Horst Biedermann, Universität Flensburg, Anatoli Rakhkochkine, Universität Leipzig ebben az évben rendhagyó módon, nem plenáris előadás, hanem egy a pedagógusképzés nemzetközi kutatási és fejlesztési törekvéseit elemző angol nyelvű szimpózium keretében kap lehetőséget tudományos eredményeinek bemutatására. A szakmai programok mellett a rendezvényt az egyetem dísztermében megrendezésre kerülő kulturális esemény is gazdagítja, amelyen a Magyar Táncművészeti Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Zenei Tanszékének művésztanárai és hallgatói lépnek fel. További kísérő programként az egri Eszterházy Károly Főiskola a hazai borkultúra jeles régióját, az egri borvidéket mutatja be. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Tartalmas eszmecserét, hasznos és emlékezetes konferenciát kívánunk mindenkinek! Németh András a XI. ONK elnöke 4

5 A KONFERENCIA TÁMOGATÓI, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK - Tanárképzők Szövetsége - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar - ELTE BTK Zenei Tanszék, külön köszönet illeti a fellépő művészeket és a felkészítő tanárokat: Dr. Erdős Ákos, Wiedemann Judit, Hercz-Dorman Aliz, Ivanyickaja Irina, Dr. Bodnár Gábor - Magyar Táncművészeti Főiskola, külön köszönet illeti a fellépő művészeket és a felkészítő tanárokat: Szakály György rektor, Macher Szilárd sz.ig. Hortobágyi Gyöngyvér és Spala Karinna tanszékvezetők, Fodorné Molnár Márta és Kazinczy Eszter balett mesterek. - Gondolat Kiadó - Eszterházy Károly Főiskola - Hotel E*Stella 5

6 PROGRAM CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Regisztráció Ünnepélyes megnyitó C/105. terem Marc Depaepe: More than an antidote against amnesia... C/105. terem Some historiographical, theoretical and methodological reflections on the History of Education as a field of research and as a teaching subject (Plenáris előadás) Szendvicsebéd CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/401. terem B/406. terem A/18. terem Folyosó Szimpóziumok Képességfejlesztő programok eredményessége A dualizmus-kori pedagógiai sajtó kutatásának új lehetőségei Az iskolaépület múltja és jövője A felsőoktatás szerepe a regionális társadalmi kohézió erősítésében Pedagógiai kultúraváltás tantestületi szinten Tematikus előadások A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései Poszterek CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Művészetpedagógia és életreform B/306. terem Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon B/302. terem Hazai deszegregációs lehetőségek és tapasztalatok B/401. terem Családi és intézményes nevelés, szülői bevonódottság B/406. terem A gyógypedagógus-képzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi tananyagfejlesztő program tapasztalatai Tematikus előadások A/18. terem Új kutatási aspektusok a neveléstudományban B/402. terem Oktatás-politika európai dimenziói B/206. terem Nevelésügy a két világháború közötti Magyarországon 6

7 CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Tanulást támogató eszközök hazai fejlesztése és alkalmazásuk esélyei B/306. terem A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken B/302. terem Új elméleti és kutatásmódszertani megközelítések a professziótörténeti és elitkutatásokban B/401. terem Tanulásra vonatkozó tanulói és szülői meggyőződések vizsgálata Tematikus előadások B/406. terem Kihívások és stratégiák a pedagóguspályán A/18. terem Fogalmazástanítás és pedagógiai vonatkozásai Referátumok A/202. terem Filozófiától a pedagógiáig CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Könyvbemutató A/202. terem Állófogadás C/105 és C/107. terem PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/401. terem A/202. terem B/406. terem A/18. terem B/402. terem Szimpóziumok Akciókutatás résztvevői kutatás professzionális tanulásalapú innováció a felsőoktatásban a pedagógia Ba Bevezetéséhez kötődően; a BaBe Újabb kutatások a táncpedagógiában Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élő tanulók számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből Tematikus előadások Új témák és módszertani törekvések a neveléstörténeti kutatásokban A tanári professzió napjainkban A tanulás új formái a XXI. században Tanulás, tudás, informális tanulási formák 7

8 PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín A/202. terem B/401. terem B/301. terem B/306. terem Szimpóziumok Teacher Education in Europe Developing Tendences and Reforms Szocializáció és kultúrák párbeszéde a pedagógia és a történetiség dialógusában Tematikus előadások Gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatás szemszögéből A magyar óvodai nevelés múltja és jelene Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Tanítóképzés és tanítói hivatal a század fordulóján Pécsen B/306. terem Egy önkormányzat iskoláinak minden diákjára kiterjedő online felmérés tanulságai A/202. terem Elvárások, szükségletek, szolgáltatások a fogyatékos személyek integrációs folyamatában B/401. terem Kulturális és társadalmi tőke: versengő tőkék a felsőoktatásban? Tematikus előadások A/18. terem Módszertani sokféleség a felsőoktatásban B/406. terem Fejezetek a nagy szocialista pedagógia történetéből Folyosó Poszterek PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Prevenció, együttnevelés és szakemberképzés a gyógypedagógiai többletszolgáltatást igénylő gyermekek, tanulók társadalmi integrációjáért B/306. terem A pedagógusképzés regionális expanziója a 20. századi északkelet-magyarországi térségben B/302. terem Társadalmi nem az iskolában 8

9 B/406. terem Regionalitás és szakképzés: új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban B/401. terem Szabályozás és valóság Tematikus előadások A/18. terem Fejezetek a magyar iskolaügy és pedagógusképzés történetéből B/206. terem Középpontban az egészségnevelés PÉNTEK (NOVEMBER 4.) MTA Neveléstudományi Bizottság ülése A/202. terem Hangverseny és táncbemutató ELTE ÁJK Aula Magna Társas vacsora Trófea Grill ELTE ÁJK: 1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3 TRÓFEA GRILL: 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/406. terem B/401. terem A/202. terem Folyosó Szimpóziumok A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Új trendek a nyelvtudás mérésében A pedagógusképzés és továbbképzés gyakorlata Kultúra, család, iskola Tematikus előadások Természettudományos nevelés Reformok és reformpedagógiai törekvések a 20. század első felében Poszterek SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/406. terem Szimpóziumok Gyermekek, fiatalok, gyermekvédők perspektívái Szakképzés és munkapiac szimpózium Classmate PC beválásvizsgálat Andragógiai Szimpózium

10 B/401. terem Adatokra, tényekre alapozott oktatás (evidence-based education) Tematikus előadások A/202. terem Mérés és értékelés az iskolában A/18. terem Az IKT iskolai alkalmazásának lehetőségei SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín Szimpóziumok B/406. terem A környezetpedagógia fókuszában a fenntarthatóság A/202. terem Homofóbia az iskolában: jelenségek és pedagógiai kezdeményezések B/401. terem A felsőoktatás világa a társadalmi nemek aspektusából egy határmenti régióban Tematikus előadások B/301. terem A művészeti nevelés és a vizuális kultúra aktuális kérdései B/306. terem Fókuszban a kompetenciafejlesztés B/302. terem A nyelvpedagógia aktuális kérdései SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Záróünnepség A/202. terem

11 RÉSZLETES PROGRAM 11

12 CSÜTÖRTÖK Regisztráció Ünnepélyes megnyitó C/105. terem Marc Depaepe: More than an antidote against amnesia... C/105. terem Some historiographical, theoretical and methodological reflections on the History of Education as a field of research and as a teaching subject (Plenáris előadás) Szendvicsebéd CSÜTÖRTÖK SZIMPÓZIUM Képességfejlesztő programok eredményessége Elnök: Józsa Krisztián Opponens: Fazekasné Fenyvesi Margit A dualizmuskori pedagógiai sajtó kutatásának új lehetőségei Elnök: Nóbik Attila Opponens: Mikonya György B/301. terem B/306. terem A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel egy három hónapos zenei fejlesztőkísérlet eredményei Janurik Márta, Józsa Krisztián Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében Nyitrai Ágnes, Zentai Gabriella Egy képességfejlesztő kísérlet hatása a különböző fejlettségű tanulókra 5. évfolyamon Pap-Szigeti Róbert A rendszerező képesség összefüggése a kombinatív képességgel, induktív gondolkodással és az intelligenciával Zentai Gabriella A Család és Iskola előfizetői között Nobik Attila Gyermekkor narratívák a 19.sz.végén Hegedűs Judit Tanító-narratívák a 19.sz. végén Baska Gabriella Nekrológok, mint a pedagógusidentitás-képzés eszközei Szűcs Katalin 12

13 Az iskolaépület múltja és jövője Elnök: Varga Attila Opponens: Horváth Zsuzsanna A felsőoktatás szerepe a regionális társadalmi kohézió erősítésében Elnök: Pusztai Gabriella Opponens: Kozma Tamás B/302. terem B/401. terem Minőségi kritériumok az eredményes tanulási környezet kialakításában Réti Mónika Olvasható iskola környezetpszichológia a tanulási tér kialakításában Lippai Edit Virtualizált tanulási környezet tudástranszfer a kollaboráció, audio-vizualitás eszközeivel Gáspár Attila A fenntarthatóság szempontrendszere és a jövő iskolája Varga Attila Indokolt-e a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása a felsőoktatásban? Ceglédi Tímea, Fónai Mihály Felnőttképzés - továbbképzés - integráció szerepe egy határmenti térségben Chrappán Magdolna, Erdei Gábor Önképzés és adaptivitás. A pedagógusok tudása mint szociális konstrukció avagy hogyan tanulnak a pedagógusok egymástól? Bordás Andrea A hallgatói jól-lét szociális és mentális dimenziói Barta Szilvia, Kovács Klára Pedagógiai kultúraváltás tantestületi szinten Elnök: Ugrai János Opponens: Nahalka István B/406. terem A kultúraváltás egyik letéteményese: kommunikáció a tantestületben Ádám Anetta Egy komplex módszertani program adaptációs lehetőségei K. Nagy Emese Iskolafejlesztési dilemmák a halmozottan hátrányos helyzet kontextusában Knausz Imre Pedagógiai kultúraváltás a feladatkultúra megváltoztatásával, avagy miben fejleszti a tanárt a feladatfejlesztés? Einhorn Ágnes 13

14 TEMATIKUS ELŐADÁS A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései Elnök: Mesterházi Zsuzsa A/18. terem A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a XX. század elején Magyarországon Gál Anikó A Montessori pedagógia megjelenése a hazai értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában Mede Perla Az önérvényesítés jelentősége, szerepe és lehetőségei értelmileg akadályozott személyek életminőségének javításában. Egy participatív kutatás. Radványi Katalin, Heiszer Katalin Autizmussal élő gyermekek kognitív funkcióinak vizsgálata Balogh Virág Helyzetértékelés a kora gyermekkori intervenciós rendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásához Kereki Judit POSZTEREK Elnök: Kocsis Mihály Folyosó A multikulturális személyiség Kállai Gabriella Roma felső tagozatos tanulók életmód-vizsgálata Lelovics Zsuzsanna, Csáki István, Pásztorné Batta Klára, Hegedüs Ferenc Gyermeki jogok és pedagógusi kötelességek Fodor László Tanulási zavaros gyerekek szakmaválasztásának jellemzői Kolozsvári Csaba A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése Lannert Judit, Kereki Judit Oktatás integráció fogyatékosügy Laki Ildikó Életkísérés lehetőségek és határok Hatos Gyula A vallás(os) nevelés, mint társadalmi beilleszkedést segítő módszer, jelenléte a hazai értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában Regényi Enikő Mária A hálózati tanulás új rendszerelemei a szakmai pedagógusképzésben Benedek András, Lőrincz Éva Anna Hálózatépítés eszközei a szakmai pedagógusképzésben Horváth Cz. János 14

15 A szakmai pedagógusképzés és szolgáltatás mint hálózat problematika egy magyarországi régióban Szabóné Berki Éva A minőség problematikája a pedagógusképzést segítő hálózatokban Kata János A felsőoktatási kollégiumok változó világa a Partiumban A DE kollégistáinak tevékenységrenszerhez köthető értékpreferenciái Pataki Gyöngyvér Interaktív oktatás a marosvásárhelyi óvó-és tanítóképzésben Bodoni Ágnes, Kádár Annamária Jólneveltség metaforák elemzése Seres-Busi Etelka CSÜTÖRTÖK Művészetpedagógia és életreform Elnök: Németh András Opponens: Pukánszky Béla Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon Elnök: Kinyó László Opponens: Hercz Mária B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM Az 1914 es Gyermekművészeti Kiállítás Tészabó Júlia Kós Károly és az életreform - művészetpedagógiai és iskolaépítési törekvései Sanda István Dániel A mozdulatművészet intézményesülése és az avantgárd Boreczky Ágnes Életreform és művészetpedagógia a magyar pedagógiai sajtóban Németh Regina, Pirka Veronika A vizuális képességrendszer vizsgálata 6-12 éves korban Kárpáti Andrea, Gaul Emil Tanulási jellemzők vizsgálata 3. és 6. évfolyamos tanulók körében Habók Anita 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária 6 12 éves tanulók állampolgári ismereteinek diagnosztikus mérése Kinyó László 15

16 Hazai deszegregációs lehetőségek és tapasztalatok Elnök: Fejes József Balázs Opponens: Varga Aranka Családi és intézményes nevelés, szülői bevonódottság Elnök: Podráczky Judit Opponens: Hunyady Györgyné B/302. terem B/401. terem A szegregáció települési szintű felszámolásának lehetőségei és akadályai Fejes József Balázs Pedagógusok a nyíregyházi deszegregációról Kerülő Judit Pedagógusok nézetei és tapasztalatai a szegedi deszegregációs intézkedéssel összefüggésben Bereczky Krisztina, Fejes József Balázs Helyzetelemzési szempontrendszer deszegregációs lépések támogatásához Hódmezővásárhely példája alapján Szűcs Norbert A szülői bevonásra irányuló nemzetközi és hazai törekvések, jó gyakorlatok Perlusz Andrea, Marton Eszter, Podráczky Judit, F.Lassú Zsuzsa Fókuszcsoportos beszélgetések a közoktatási intézmény és a család kapcsolatáról Hegedűs Judit, F.Lassú Zsuzsa Érdektelen szülők, különböző nézőpontok Podráczky Judit Kapcsolatépítés- kapcsolattartás a mentálisan sérülékeny szülőkkel F.Lassú Zsuzsa A gyógypedagógusképzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi tananyagfejlesztő program tapasztalatai Elnök: Mesterházi Zsuzsa Opponens: Szabolcs Éva B/406. terem Helyiérték és helyi érték Magyar Adél, Máténé Homoki Tünde, Tóthné Aszalai Anett Az összefüggő terepgyakorlat sajátosságai a gyógypedagógus-képzésben Dankovics Natália, Meggyesné Hosszu Tímea A gyógypedagógus-képzés alap-, mester- és doktori szintjének összehasonlítása Mesterházi Zsuzsa, Papp Gabriella, Szabó Ákosné Intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben: egy hároméves nemzetközi projekt oktatói és hallgatói tapasztalatai Novák Géza Máté, Deszpot Gabriella, Marjai Kamilla 16

17 TEMATIKUS ELŐADÁS Új kutatási aspektusok a neveléstudományban Elnök: Sáska Géza Oktatás-politika európai dimenziói Elnök: Kaposi József A/18. terem B/402. terem A bajor hatás. Az osztrák-bajor oktatáspolitikai és pedagógiai kölcsönhatás a század fordulóján Ugrai János A német főrendi réteg neveltetési sajátosságai Virág Irén Neveléstörténészek ONK-szerepléseinek tartalom- és kapcsolatháló elemzése Barta Szilvia Cigány gyermekek képe a pedagógiai szaksajtóban Géczi János Az első uniós pályázatok háttere és a megvalósítás tapasztalatai Torgyik Judit Egyetemes értékek az egyetemen - Demokráciakutatás 2010/2011 Arapovics Mária Képzés és munkaerőpiac Szép Zsófia A munka világában jelentkező kompetenciaigények elemzése az Egri Kistérségben Vas István Az EUA Lifelong Learning Kartájának megvalósítása, mint a tudásháromszög kialakításának eszköze Kálmán Anikó Nevelésügy a két világháború közötti Magyarországon Elnök: Nagy Péter Tibor B/206. terem A hazai történelemtanítás népszerűsítése az 1933-as varsói történészkongresszuson Albert Gábor Az informális tanulás színterei az 1940-es években két főváros közeli településen Horváth H. Attila Emlékképek a Gazdasági Szaktanárképző Intézet történetéből ( ) Pfister Éva A pécsi jezsuita Pius Internátus intézményi totalitásáról Somodi Imre 17

18 CSÜTÖRTÖK SZIMPÓZIUM Tanulást támogató eszközök hazai fejlesztése és alkalmazásuk esélyei Elnök: Derényi András Opponens: Kocsis Mihály B/301.terem Tantervi fejlesztés és validáció a felsőoktatásban Vámos Ágnes, Lénárd Sándor A tanulási eredmények értékelése az oktatatói együttműködés tükrében Szivák Judit, Vass Vilmos Az Országos Képesítési Keretrendszer a közoktatás szemszögéből Ütőné Visi Judit Életpálya tanácsadó rendszerek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás számára Borbély-Pecze Tibor Bors A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken Elnök: Ollé János Opponens: Forgó Sándor B/306. terem A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és online az eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések Ollé János Az online tanulás egy lehetséges megközelítése avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata Papp-Danka Adrienn Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök Tóth-Mózer Szilvia Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen Lévai Dóra 18

19 Új elméleti és kutatásmódszertani megközelítések a professziótörténeti és elitkutatásokban Elnök: Szabolcs Éva Opponens: Nagy Péter Tibor Tanulásra vonatkozó tanulói és szülői meggyőződések vizsgálata Elnök: Csíkos Csaba Opponens: Nahalka Isván B/302. terem B/401. terem Férfiak és/vagy nők? A két nem képviselete és differenciálódása a tanító pályán és a kisdedóvás területén a K. u. K. Monarchiában Hegedűs Judit, Podráczky Judit, Baska Gabriella Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye Garai Imre Számítógéppel segített modellezés és kvalitatív tartalomelemzés az 1924-es középiskolai törvény példáján Szabó Zoltán András Pedagógusok szerepe az elitben Morvai Tünde A tanulásra vonatkozó meggyőződések kutatása: konstruktum, mérőeszközök, nyitott kérdések Csíkos Csaba Ismeretelméleti meggyőződések mérése hetedik évfolyamosok körében Barassevich Tamás Hetedikes tanulók olvasási stratégiákra vonatkozó meggyőződéseinek mérése Molitorisz Anikó Szülői nézetek a gyermekek tanulásáról és a tanulás-segítés módjáról Hercz Mária TEMATIKUS ELŐADÁS Kihívások és stratégiák a pedagóguspályán Elnök: Mátrai Zsuzsa B/406. terem Iskola-összevonások vs pedagóguspálya Jármai Erzsébet Mária A szakmai fejlődést befolyásoló tényezők vizsgálata erdélyi magyar pedagógusok körében Bodoni Ágnes Erdélyi pedagógusok stresszorainak, kiégési szintjének, munkával szembeni elközelezettségének vizsgálata a társas támogatottság tükrében Kádár Annamária Mentőöv tanároknak - A változás mentorálása Suplicz Sándor, Fűzi Beatrix 19

20 Fogalmazástanítás és pedagógiai vonatkozásai Elnök: Hunyady Györgyné A/18. terem Magyart tanító pedagógusok fogalmazástanítással kapcsolatos meggyőződései és oktatási módszere Nagy Zsuzsanna Negyedik évfolyamos tanulók szövegértésének longitudinális vizsgálata Hódi Ágnes, D. Molnár Éva A fogalmazásképesség fejlettsége 4. és 8. évfolyamon Nagy Zsuzsanna, Molnár Edit Katalin A fogalmazásképesség és az elsajátítási motiváció kapcsolata Molnár Edit Katalin Miről árulkodnak az aranyköpések? Bálint Ágnes Filozófiától a pedagógiáig Elnök: Brezsnyánszky László A/202. terem REFERÁTUMOK Pszichoanalízis és pedagógia. Változatok Ferenczire Hárs György Péter A tanulmányi pályafutás jellegzetességei a felsőoktatásban Engler Ágnes A tolerancia neveléstudományi alapjai: Kultúrák keveredése Dél-Afrikától Dél-Tirolig és Németországtól Nagy- Britanniáig Héjj Andreas Keresztény nevelés a posztszekuláris társadalomban Szilveszter László Szilárd Kik a nem-tradicionális hallgatók? Kísérlet a fogalom megragadására a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében Tőzsér Zoltán CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Könyvbemutató A/202. terem Állófogadás C/105 és C/107. terem 20

21 PÉNTEK :15 SZIMPÓZIUM Akciókutatás résztvevői kutatás professzionális tanulás-alapú innováció a felsőoktatásban a pedagógia Ba Bevezetéséhez kötődően; a BaBe Elnök: Vámos Ágnes Opponens: Derényi András Újabb kutatások a táncpedagógiában Elnök: Szakály György Opponens: Németh András B/301. terem B/306. terem A kompetencia alapú oktatás szemléletének megjelenése és terjedése Kálmán Orsolya, Rapos Nóra Az együttműködés különböző szintjei, a szervezeti tanulás jellemzői egy új alapszak bevezetése során Lénárd Sándor, Kopp Erika A hallgatók hangja a képzés beválásának megítélésében Dóczi-Vámos Gabriella, Gaskó Krisztina Gyakorlati képzés vizsgálata a pedagógia alapképzésben Szarka Emese, Szivák Judit Művészképzés, mint belügy. A táncoktatás igazgatásrendészeti szabályozásának fél évszázada ( ) Bolvári-Takács Gábor A táncos írásbeliség és a mozdulat-gondolkodás komplex képességének összefüggései Fügedi János Kinek segít a tükör a tánctanulásban? Bernáth László, Deák Anita, Séra László Komplex művészetpedagógiai módszerek kiválasztási szempontjai és hatékonyságuk vizsgálata Mizerák Katalin Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élő tanulók számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből Elnök: Győri Miklós Opponens: Virányi Anita B/401. terem Autizmus, speciális nevelési igények, infokommunikációs támogatás: a HANDS projekt kontextusa és módszertanai Kanizsai-Nagy Ildikó, Győri Miklós Speciális nevelési igények, innovatív kutatási eszközök: a tekintetkövetéses módszertan alkalmazása a HANDS projektben Várnagy Zsombor, Győri Miklós Egyéni támogatási szükségletek és kvantitatív hatásmérés: a Kísérleti Feladatanalízis módszertana és eredményei Stefanik Krisztina, Őszi Tamásné Miért nélkülözhetetlen a komplex empirikus kutatásmódszertan? Integrált eredmények és érvek a HANDS projektből. Győri Miklós, Kanizsai-Nagy Ildikó, Stefanik Krisztina 21

22 Új témák és módszertani törekvések a neveléstörténeti kutatásokban Elnök: Ambrusné Kéri Katalin A tanári professzió napjainkban Elnök: Lannert Judit A tanulás új formái a XXI. században Elnök: Józsa Krisztián Tanulás, tudás, informális tanulási formák Elnök: Kaposi József B/402. terem A/18. terem B/406. terem A/202. terem TEMATIKUS ELŐADÁS A magyar pedagógiai lexikonok tankönyv-képe - A tankönyvi szócikkek tematikus vizsgálata Molnár-Kovács Zsófia Az itáliai quattrocento festészete gyermekkortörténeti aspektusból ikonográfiai elemzés Endrődy-Nagy Orsolya Az iskolai hazárdjátékkal kapcsolatos vélekedések a századfordulón Szűcs Katalin, Baska Gabriella Rabok oktatása a börtönökben Magyarországon történeti megközelítésben Kereszty Orsolya, Fehér Katalin A tanárság útján Köcséné Szabó Ildikó A jövő tanárképzéséért Buda András A tanári professzionalizáció folyamata Sántha Kálmán Nemek a képzésben és az oktatásban Rostás Rita A blog mint a hálózati tanulás eszköze a pedagógusképzésben. Tanár- és tanuló- reprezentáció tanári és hallgatói blogokban Fodorné Tóth Krisztina A nonformális tanulás során szerzett informatikai tapasztalatok felmérése Dancsó Tünde Az autonóm tanulás szerepe felnőttkorban Juhász Erika Egyéni különbségek szerepe a tanulásban - a tanulási stílus Tóth Péter Önszabályozó tanulás értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében Kovács Zsuzsa Az adaptív stratégia-választás pedagógiai relevanciája Csíkos Csaba, Steklács János A televízió szerepe az egyének szocializációjában, a kritikai szemlélet kialakításának szükségessége Kenyeres Attila Zoltán Natural Europe: egy nemzetközi projekt, melyben a múlt értékei a jövő pedagógiáját szolgálják Vásárhelyi Tamás 22

23 PÉNTEK SZIMPÓZIUM Teacher Education in Europe Developing Tendences and Reforms Elnök: Csíkos Csaba Opponens: Kozma Tamás Szocializáció és kultúrák párbeszéde a pedagógia és a történetiség dialógusában Elnök: Mikonya György Opponens: Szenes Márta A/202. terem B/401. terem International Comparison of Teacher Education: Empirical Evidence and Practical Challenges Horst Biedermann Teacher Education Reforms in Europe: National Concerns and International Harmonisation Anatoli Rakhkochkine Developing effective mentors for novice teachers: an English perspective and a comparison of findings from twelve European countries Marion Jones Developing standards for teacher education and teacher professional development Falus Iván Személyiség-elméletek és értelmezési keret a kultúrák párbeszédének hatástani vizsgálatához Mikonya György Iskolán kívüli nevelés személyiségfejlesztés és tanulástechnikai módszerek egy kvázi vallásos mozgalomban Szarka Emese A személyiségfejlesztés alaternatív módszerei az iskolán kívüli képzésben Belényesi Emese Szocializációs konfliktusok az iskolában Mesterházy Ágnes Gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatás szemszögéből Elnök: Forray R. Katalin B/301. terem TEMATIKUS ELŐADÁS Kisiskolák és hátrányos helyzet oktatási stratégiák Baranya megyében Andl Helga Padtárs vagy kórtárs - A gyermekvédelemben élők iskolázottsági lehetőségei Varga Aranka Iskolai osztályok légkörének és érzelmi védőfaktorainak vizsgálata - Zaklatók és áldozatok érzelmeik tükrében Fehér Ágota Tájékoztatás helyett interaktivitás és érzelmi bevonódás avagy hogyan lehet hatékony a drogprevenció? Szabó Csilla 23

24 A magyar óvodai nevelés múltja és jelene Elnök: Hunyady Györgyné B/306. terem Kárpátalja magyar óvodái a Csehszlovák Köztársaság idején ( ) Balogh Lívia Az óvodai nevelés alapkövei a mai Káprátalja területén a történelmi Magyarország idején Reho Anna Az iskola előtti nevelés átalakulása a 21. századi Magyarországon Fináncz Judit Mesét Másként a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben Kerekes Valéria PÉNTEK SZIMPÓZIUM Tanítóképzés és tanítói hivatal a század fordulóján Pécsen Elnök: Ambrusné Kéri Katalin Opponens: Fáyné Dombi Alice Egy önkormányzat iskoláinak minden diákjára kiterjedő online felmérés tanulságai Elnök: Molnár Gyöngyvér Opponens: Falus Iván B/301. terem B/306. terem A pécsi tanítóképzés a századfordulón Takács Zsuzsanna Mária Az egészségtan oktatása a tanítóképzőkben a század fordulóján Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette A Pécsi Napló tanítókkal kapcsolatos narratívái a századfordulón Méreg Martin A tanítók szerepe, helyzete a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) Pécs környéki bányatelepeinek társadalmában ( /1944) Huszár Zoltán A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben évfolyamon Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével Tóth Edit, Kinyó László Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér Az iskolák és osztályok közötti különbségek változásának település szintű elemzése Csapó Benő 24

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2008. FEBRUÁR 1. I. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet A konferencia társrendezői: Magyar Pedagógiai

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7.

PROGRAMFÜZET. konferencia. Veszprém. 2013. június 7. PROGRAMFÜZET Kulcskompetenciák fejlesztése a formális, a nem formális, valamint az informális tanulás során a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében konferencia 2013. június 7.

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet 1 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA Tanulmánykötet 1 VII. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet Szerkesztő: Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra 2 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI Konferencia ELTE Pedagogikum

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram

A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram A SZEGEDI ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI DESZEGREGÁCIÓT TÁMOGATÓ HALLGATÓI MENTORPROGRAM ÖT ÉV TAPASZTALATAI Szerkesztette: Fejes József

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2012 XL. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben