XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA"

Átírás

1 XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság 2011

2 XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK SZERKESZTETTE: HEGEDŰS JUDIT KEMPF KATALIN NÉMETH ANDRÁS Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság

3 TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG: Benedek András Csapó Benő Csíkos Csaba Hegedűs Judit (titkár) Kozma Tamás Mesterházi Zsuzsanna Németh András (elnök) Pukánszky Béla Szabolcs Éva A RENDEZVÉNY SZERVEZŐBIZOTTSÁGA: Baska Gabriella Csík Orsolya Garai Imre Kempf Katalin Kovács Tamás (webmester) Pirka Veronika Szabó Zoltán András A KONFERENCIA HELYSZÍNE: EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 1097 BUDAPEST, ECSERI ÚT 3. A KONFERENCIA HONLAPJA: A kötetben a szerzők által beküldött absztraktok szerkesztett változatai olvashatók. A szerkesztésben résztvevő munkatársak: Baska Gabriella, Garai Imre, Pirka Veronika. 3

4 KÖSZÖNTŐ A Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Bizottsága, Tudományos Programbizottsága és a szervezők nevében köszöntjük a rendezvény résztvevőit és a kötet olvasóit. Az ebben az évben immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő éves konferenciánk napjainkra a magyar neveléstudomány nagy hagyományú, rangos országos találkozójává formálódott. Jól jelzi ezt, hogy a rendezvény több, mint egy évtizedes története során ebben az évben a legmagasabb, közel 400 fő a regisztrált részvevők száma. Az értékelést a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, azonos szempontsor alapján két anonim bíráló végezte. Ezúton is szeretnénk megköszönni igényes munkájukat, a nagyszámú bírálati anyag megadott határidőre történő elkészítését. A beérkezett, illetve elfogadott színvonalas szakmai anyag jól jelzi azt, hogy a hazai neveléstudomány nagy tapasztalattal rendelkező elméleti és gyakorlati szakembereinek, valamint a tudományos utánpótlás képviselőinek elmélyült munkája nyomán ebben az évben is számos olyan új kutatási eredmény született, amely méltó a hazai akadémiai tudományosság legrangosabb rendezvényén történő bemutatásra. Konferenciánknak idén az ország legnagyobb hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézménye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ad helyet. A rendezvény szervezésében amely a Pedagogikum Központ anyagi támogatásával kerül megrendezésre kiemelt szerepet vállaltak a helyszínt is biztosító Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar munkatársai. A technikai lebonyolításban szerepet vállalt a Tanárképzők Szövetsége is. A XI. Országos Neveléstudományi Konferencia a hazai neveléstudományi kutatások mellett a közoktatás és a pedagógusképzés múltból származó legfontosabb értékeinek és jövőbeni feladatainak számbavételét tűzi napirendjére. Ennek jegyében fogalmazódott meg idei szakmai rendezvényünk e kettős feladatra orientáló címe: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány a múlt értékei és a jövő kihívásai. Hagyományainknak megfelelően ebben az évben is több külföldi szakember angol nyelvű előadása gazdagítja majd a konferencia programját. A rendezvény orientációjának megfelelően annak nyitó előadását, a pedagógiatörténeti kutatás és szakmai közélet egyik kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert képviselője, Marc Depaepe, a leuveni Katholieke Universiteit professzora tartja. Előadásában a tudományterület fontosabb nemzetközi irányzatait, legújabb módszertani törekvéseit mutatja be. A konferencia további három meghívott külföldi előadója Marion Jones, John Moores University, Liverpool, Horst Biedermann, Universität Flensburg, Anatoli Rakhkochkine, Universität Leipzig ebben az évben rendhagyó módon, nem plenáris előadás, hanem egy a pedagógusképzés nemzetközi kutatási és fejlesztési törekvéseit elemző angol nyelvű szimpózium keretében kap lehetőséget tudományos eredményeinek bemutatására. A szakmai programok mellett a rendezvényt az egyetem dísztermében megrendezésre kerülő kulturális esemény is gazdagítja, amelyen a Magyar Táncművészeti Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Zenei Tanszékének művésztanárai és hallgatói lépnek fel. További kísérő programként az egri Eszterházy Károly Főiskola a hazai borkultúra jeles régióját, az egri borvidéket mutatja be. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Tartalmas eszmecserét, hasznos és emlékezetes konferenciát kívánunk mindenkinek! Németh András a XI. ONK elnöke 4

5 A KONFERENCIA TÁMOGATÓI, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK - Tanárképzők Szövetsége - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar - ELTE BTK Zenei Tanszék, külön köszönet illeti a fellépő művészeket és a felkészítő tanárokat: Dr. Erdős Ákos, Wiedemann Judit, Hercz-Dorman Aliz, Ivanyickaja Irina, Dr. Bodnár Gábor - Magyar Táncművészeti Főiskola, külön köszönet illeti a fellépő művészeket és a felkészítő tanárokat: Szakály György rektor, Macher Szilárd sz.ig. Hortobágyi Gyöngyvér és Spala Karinna tanszékvezetők, Fodorné Molnár Márta és Kazinczy Eszter balett mesterek. - Gondolat Kiadó - Eszterházy Károly Főiskola - Hotel E*Stella 5

6 PROGRAM CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Regisztráció Ünnepélyes megnyitó C/105. terem Marc Depaepe: More than an antidote against amnesia... C/105. terem Some historiographical, theoretical and methodological reflections on the History of Education as a field of research and as a teaching subject (Plenáris előadás) Szendvicsebéd CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/401. terem B/406. terem A/18. terem Folyosó Szimpóziumok Képességfejlesztő programok eredményessége A dualizmus-kori pedagógiai sajtó kutatásának új lehetőségei Az iskolaépület múltja és jövője A felsőoktatás szerepe a regionális társadalmi kohézió erősítésében Pedagógiai kultúraváltás tantestületi szinten Tematikus előadások A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései Poszterek CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Művészetpedagógia és életreform B/306. terem Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon B/302. terem Hazai deszegregációs lehetőségek és tapasztalatok B/401. terem Családi és intézményes nevelés, szülői bevonódottság B/406. terem A gyógypedagógus-képzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi tananyagfejlesztő program tapasztalatai Tematikus előadások A/18. terem Új kutatási aspektusok a neveléstudományban B/402. terem Oktatás-politika európai dimenziói B/206. terem Nevelésügy a két világháború közötti Magyarországon 6

7 CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Tanulást támogató eszközök hazai fejlesztése és alkalmazásuk esélyei B/306. terem A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken B/302. terem Új elméleti és kutatásmódszertani megközelítések a professziótörténeti és elitkutatásokban B/401. terem Tanulásra vonatkozó tanulói és szülői meggyőződések vizsgálata Tematikus előadások B/406. terem Kihívások és stratégiák a pedagóguspályán A/18. terem Fogalmazástanítás és pedagógiai vonatkozásai Referátumok A/202. terem Filozófiától a pedagógiáig CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Könyvbemutató A/202. terem Állófogadás C/105 és C/107. terem PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/401. terem A/202. terem B/406. terem A/18. terem B/402. terem Szimpóziumok Akciókutatás résztvevői kutatás professzionális tanulásalapú innováció a felsőoktatásban a pedagógia Ba Bevezetéséhez kötődően; a BaBe Újabb kutatások a táncpedagógiában Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élő tanulók számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből Tematikus előadások Új témák és módszertani törekvések a neveléstörténeti kutatásokban A tanári professzió napjainkban A tanulás új formái a XXI. században Tanulás, tudás, informális tanulási formák 7

8 PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín A/202. terem B/401. terem B/301. terem B/306. terem Szimpóziumok Teacher Education in Europe Developing Tendences and Reforms Szocializáció és kultúrák párbeszéde a pedagógia és a történetiség dialógusában Tematikus előadások Gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatás szemszögéből A magyar óvodai nevelés múltja és jelene Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Tanítóképzés és tanítói hivatal a század fordulóján Pécsen B/306. terem Egy önkormányzat iskoláinak minden diákjára kiterjedő online felmérés tanulságai A/202. terem Elvárások, szükségletek, szolgáltatások a fogyatékos személyek integrációs folyamatában B/401. terem Kulturális és társadalmi tőke: versengő tőkék a felsőoktatásban? Tematikus előadások A/18. terem Módszertani sokféleség a felsőoktatásban B/406. terem Fejezetek a nagy szocialista pedagógia történetéből Folyosó Poszterek PÉNTEK (NOVEMBER 4.) Helyszín Szimpóziumok B/301. terem Prevenció, együttnevelés és szakemberképzés a gyógypedagógiai többletszolgáltatást igénylő gyermekek, tanulók társadalmi integrációjáért B/306. terem A pedagógusképzés regionális expanziója a 20. századi északkelet-magyarországi térségben B/302. terem Társadalmi nem az iskolában 8

9 B/406. terem Regionalitás és szakképzés: új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és felnőttoktatásban B/401. terem Szabályozás és valóság Tematikus előadások A/18. terem Fejezetek a magyar iskolaügy és pedagógusképzés történetéből B/206. terem Középpontban az egészségnevelés PÉNTEK (NOVEMBER 4.) MTA Neveléstudományi Bizottság ülése A/202. terem Hangverseny és táncbemutató ELTE ÁJK Aula Magna Társas vacsora Trófea Grill ELTE ÁJK: 1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3 TRÓFEA GRILL: 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/406. terem B/401. terem A/202. terem Folyosó Szimpóziumok A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Új trendek a nyelvtudás mérésében A pedagógusképzés és továbbképzés gyakorlata Kultúra, család, iskola Tematikus előadások Természettudományos nevelés Reformok és reformpedagógiai törekvések a 20. század első felében Poszterek SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín B/301. terem B/306. terem B/302. terem B/406. terem Szimpóziumok Gyermekek, fiatalok, gyermekvédők perspektívái Szakképzés és munkapiac szimpózium Classmate PC beválásvizsgálat Andragógiai Szimpózium

10 B/401. terem Adatokra, tényekre alapozott oktatás (evidence-based education) Tematikus előadások A/202. terem Mérés és értékelés az iskolában A/18. terem Az IKT iskolai alkalmazásának lehetőségei SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Szendvicsebéd C/105 és C/107. terem SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Helyszín Szimpóziumok B/406. terem A környezetpedagógia fókuszában a fenntarthatóság A/202. terem Homofóbia az iskolában: jelenségek és pedagógiai kezdeményezések B/401. terem A felsőoktatás világa a társadalmi nemek aspektusából egy határmenti régióban Tematikus előadások B/301. terem A művészeti nevelés és a vizuális kultúra aktuális kérdései B/306. terem Fókuszban a kompetenciafejlesztés B/302. terem A nyelvpedagógia aktuális kérdései SZOMBAT (NOVEMBER 5.) Záróünnepség A/202. terem

11 RÉSZLETES PROGRAM 11

12 CSÜTÖRTÖK Regisztráció Ünnepélyes megnyitó C/105. terem Marc Depaepe: More than an antidote against amnesia... C/105. terem Some historiographical, theoretical and methodological reflections on the History of Education as a field of research and as a teaching subject (Plenáris előadás) Szendvicsebéd CSÜTÖRTÖK SZIMPÓZIUM Képességfejlesztő programok eredményessége Elnök: Józsa Krisztián Opponens: Fazekasné Fenyvesi Margit A dualizmuskori pedagógiai sajtó kutatásának új lehetőségei Elnök: Nóbik Attila Opponens: Mikonya György B/301. terem B/306. terem A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel egy három hónapos zenei fejlesztőkísérlet eredményei Janurik Márta, Józsa Krisztián Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében Nyitrai Ágnes, Zentai Gabriella Egy képességfejlesztő kísérlet hatása a különböző fejlettségű tanulókra 5. évfolyamon Pap-Szigeti Róbert A rendszerező képesség összefüggése a kombinatív képességgel, induktív gondolkodással és az intelligenciával Zentai Gabriella A Család és Iskola előfizetői között Nobik Attila Gyermekkor narratívák a 19.sz.végén Hegedűs Judit Tanító-narratívák a 19.sz. végén Baska Gabriella Nekrológok, mint a pedagógusidentitás-képzés eszközei Szűcs Katalin 12

13 Az iskolaépület múltja és jövője Elnök: Varga Attila Opponens: Horváth Zsuzsanna A felsőoktatás szerepe a regionális társadalmi kohézió erősítésében Elnök: Pusztai Gabriella Opponens: Kozma Tamás B/302. terem B/401. terem Minőségi kritériumok az eredményes tanulási környezet kialakításában Réti Mónika Olvasható iskola környezetpszichológia a tanulási tér kialakításában Lippai Edit Virtualizált tanulási környezet tudástranszfer a kollaboráció, audio-vizualitás eszközeivel Gáspár Attila A fenntarthatóság szempontrendszere és a jövő iskolája Varga Attila Indokolt-e a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása a felsőoktatásban? Ceglédi Tímea, Fónai Mihály Felnőttképzés - továbbképzés - integráció szerepe egy határmenti térségben Chrappán Magdolna, Erdei Gábor Önképzés és adaptivitás. A pedagógusok tudása mint szociális konstrukció avagy hogyan tanulnak a pedagógusok egymástól? Bordás Andrea A hallgatói jól-lét szociális és mentális dimenziói Barta Szilvia, Kovács Klára Pedagógiai kultúraváltás tantestületi szinten Elnök: Ugrai János Opponens: Nahalka István B/406. terem A kultúraváltás egyik letéteményese: kommunikáció a tantestületben Ádám Anetta Egy komplex módszertani program adaptációs lehetőségei K. Nagy Emese Iskolafejlesztési dilemmák a halmozottan hátrányos helyzet kontextusában Knausz Imre Pedagógiai kultúraváltás a feladatkultúra megváltoztatásával, avagy miben fejleszti a tanárt a feladatfejlesztés? Einhorn Ágnes 13

14 TEMATIKUS ELŐADÁS A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései Elnök: Mesterházi Zsuzsa A/18. terem A gyermektanulmányozás és a gyógypedagógia kapcsolata a XX. század elején Magyarországon Gál Anikó A Montessori pedagógia megjelenése a hazai értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában Mede Perla Az önérvényesítés jelentősége, szerepe és lehetőségei értelmileg akadályozott személyek életminőségének javításában. Egy participatív kutatás. Radványi Katalin, Heiszer Katalin Autizmussal élő gyermekek kognitív funkcióinak vizsgálata Balogh Virág Helyzetértékelés a kora gyermekkori intervenciós rendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásához Kereki Judit POSZTEREK Elnök: Kocsis Mihály Folyosó A multikulturális személyiség Kállai Gabriella Roma felső tagozatos tanulók életmód-vizsgálata Lelovics Zsuzsanna, Csáki István, Pásztorné Batta Klára, Hegedüs Ferenc Gyermeki jogok és pedagógusi kötelességek Fodor László Tanulási zavaros gyerekek szakmaválasztásának jellemzői Kolozsvári Csaba A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése Lannert Judit, Kereki Judit Oktatás integráció fogyatékosügy Laki Ildikó Életkísérés lehetőségek és határok Hatos Gyula A vallás(os) nevelés, mint társadalmi beilleszkedést segítő módszer, jelenléte a hazai értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában Regényi Enikő Mária A hálózati tanulás új rendszerelemei a szakmai pedagógusképzésben Benedek András, Lőrincz Éva Anna Hálózatépítés eszközei a szakmai pedagógusképzésben Horváth Cz. János 14

15 A szakmai pedagógusképzés és szolgáltatás mint hálózat problematika egy magyarországi régióban Szabóné Berki Éva A minőség problematikája a pedagógusképzést segítő hálózatokban Kata János A felsőoktatási kollégiumok változó világa a Partiumban A DE kollégistáinak tevékenységrenszerhez köthető értékpreferenciái Pataki Gyöngyvér Interaktív oktatás a marosvásárhelyi óvó-és tanítóképzésben Bodoni Ágnes, Kádár Annamária Jólneveltség metaforák elemzése Seres-Busi Etelka CSÜTÖRTÖK Művészetpedagógia és életreform Elnök: Németh András Opponens: Pukánszky Béla Kognitív és affektív területek diagnosztikus mérése az 1-6. évfolyamon Elnök: Kinyó László Opponens: Hercz Mária B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM Az 1914 es Gyermekművészeti Kiállítás Tészabó Júlia Kós Károly és az életreform - művészetpedagógiai és iskolaépítési törekvései Sanda István Dániel A mozdulatművészet intézményesülése és az avantgárd Boreczky Ágnes Életreform és művészetpedagógia a magyar pedagógiai sajtóban Németh Regina, Pirka Veronika A vizuális képességrendszer vizsgálata 6-12 éves korban Kárpáti Andrea, Gaul Emil Tanulási jellemzők vizsgálata 3. és 6. évfolyamos tanulók körében Habók Anita 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók egészségtudásának diagnosztikus mérése Nagy Lászlóné, Korom Erzsébet, B. Németh Mária 6 12 éves tanulók állampolgári ismereteinek diagnosztikus mérése Kinyó László 15

16 Hazai deszegregációs lehetőségek és tapasztalatok Elnök: Fejes József Balázs Opponens: Varga Aranka Családi és intézményes nevelés, szülői bevonódottság Elnök: Podráczky Judit Opponens: Hunyady Györgyné B/302. terem B/401. terem A szegregáció települési szintű felszámolásának lehetőségei és akadályai Fejes József Balázs Pedagógusok a nyíregyházi deszegregációról Kerülő Judit Pedagógusok nézetei és tapasztalatai a szegedi deszegregációs intézkedéssel összefüggésben Bereczky Krisztina, Fejes József Balázs Helyzetelemzési szempontrendszer deszegregációs lépések támogatásához Hódmezővásárhely példája alapján Szűcs Norbert A szülői bevonásra irányuló nemzetközi és hazai törekvések, jó gyakorlatok Perlusz Andrea, Marton Eszter, Podráczky Judit, F.Lassú Zsuzsa Fókuszcsoportos beszélgetések a közoktatási intézmény és a család kapcsolatáról Hegedűs Judit, F.Lassú Zsuzsa Érdektelen szülők, különböző nézőpontok Podráczky Judit Kapcsolatépítés- kapcsolattartás a mentálisan sérülékeny szülőkkel F.Lassú Zsuzsa A gyógypedagógusképzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi tananyagfejlesztő program tapasztalatai Elnök: Mesterházi Zsuzsa Opponens: Szabolcs Éva B/406. terem Helyiérték és helyi érték Magyar Adél, Máténé Homoki Tünde, Tóthné Aszalai Anett Az összefüggő terepgyakorlat sajátosságai a gyógypedagógus-képzésben Dankovics Natália, Meggyesné Hosszu Tímea A gyógypedagógus-képzés alap-, mester- és doktori szintjének összehasonlítása Mesterházi Zsuzsa, Papp Gabriella, Szabó Ákosné Intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben: egy hároméves nemzetközi projekt oktatói és hallgatói tapasztalatai Novák Géza Máté, Deszpot Gabriella, Marjai Kamilla 16

17 TEMATIKUS ELŐADÁS Új kutatási aspektusok a neveléstudományban Elnök: Sáska Géza Oktatás-politika európai dimenziói Elnök: Kaposi József A/18. terem B/402. terem A bajor hatás. Az osztrák-bajor oktatáspolitikai és pedagógiai kölcsönhatás a század fordulóján Ugrai János A német főrendi réteg neveltetési sajátosságai Virág Irén Neveléstörténészek ONK-szerepléseinek tartalom- és kapcsolatháló elemzése Barta Szilvia Cigány gyermekek képe a pedagógiai szaksajtóban Géczi János Az első uniós pályázatok háttere és a megvalósítás tapasztalatai Torgyik Judit Egyetemes értékek az egyetemen - Demokráciakutatás 2010/2011 Arapovics Mária Képzés és munkaerőpiac Szép Zsófia A munka világában jelentkező kompetenciaigények elemzése az Egri Kistérségben Vas István Az EUA Lifelong Learning Kartájának megvalósítása, mint a tudásháromszög kialakításának eszköze Kálmán Anikó Nevelésügy a két világháború közötti Magyarországon Elnök: Nagy Péter Tibor B/206. terem A hazai történelemtanítás népszerűsítése az 1933-as varsói történészkongresszuson Albert Gábor Az informális tanulás színterei az 1940-es években két főváros közeli településen Horváth H. Attila Emlékképek a Gazdasági Szaktanárképző Intézet történetéből ( ) Pfister Éva A pécsi jezsuita Pius Internátus intézményi totalitásáról Somodi Imre 17

18 CSÜTÖRTÖK SZIMPÓZIUM Tanulást támogató eszközök hazai fejlesztése és alkalmazásuk esélyei Elnök: Derényi András Opponens: Kocsis Mihály B/301.terem Tantervi fejlesztés és validáció a felsőoktatásban Vámos Ágnes, Lénárd Sándor A tanulási eredmények értékelése az oktatatói együttműködés tükrében Szivák Judit, Vass Vilmos Az Országos Képesítési Keretrendszer a közoktatás szemszögéből Ütőné Visi Judit Életpálya tanácsadó rendszerek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás számára Borbély-Pecze Tibor Bors A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken Elnök: Ollé János Opponens: Forgó Sándor B/306. terem A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és online az eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések Ollé János Az online tanulás egy lehetséges megközelítése avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata Papp-Danka Adrienn Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök Tóth-Mózer Szilvia Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen Lévai Dóra 18

19 Új elméleti és kutatásmódszertani megközelítések a professziótörténeti és elitkutatásokban Elnök: Szabolcs Éva Opponens: Nagy Péter Tibor Tanulásra vonatkozó tanulói és szülői meggyőződések vizsgálata Elnök: Csíkos Csaba Opponens: Nahalka Isván B/302. terem B/401. terem Férfiak és/vagy nők? A két nem képviselete és differenciálódása a tanító pályán és a kisdedóvás területén a K. u. K. Monarchiában Hegedűs Judit, Podráczky Judit, Baska Gabriella Az Eötvös Collegium, mint a tanári elitképzés műhelye Garai Imre Számítógéppel segített modellezés és kvalitatív tartalomelemzés az 1924-es középiskolai törvény példáján Szabó Zoltán András Pedagógusok szerepe az elitben Morvai Tünde A tanulásra vonatkozó meggyőződések kutatása: konstruktum, mérőeszközök, nyitott kérdések Csíkos Csaba Ismeretelméleti meggyőződések mérése hetedik évfolyamosok körében Barassevich Tamás Hetedikes tanulók olvasási stratégiákra vonatkozó meggyőződéseinek mérése Molitorisz Anikó Szülői nézetek a gyermekek tanulásáról és a tanulás-segítés módjáról Hercz Mária TEMATIKUS ELŐADÁS Kihívások és stratégiák a pedagóguspályán Elnök: Mátrai Zsuzsa B/406. terem Iskola-összevonások vs pedagóguspálya Jármai Erzsébet Mária A szakmai fejlődést befolyásoló tényezők vizsgálata erdélyi magyar pedagógusok körében Bodoni Ágnes Erdélyi pedagógusok stresszorainak, kiégési szintjének, munkával szembeni elközelezettségének vizsgálata a társas támogatottság tükrében Kádár Annamária Mentőöv tanároknak - A változás mentorálása Suplicz Sándor, Fűzi Beatrix 19

20 Fogalmazástanítás és pedagógiai vonatkozásai Elnök: Hunyady Györgyné A/18. terem Magyart tanító pedagógusok fogalmazástanítással kapcsolatos meggyőződései és oktatási módszere Nagy Zsuzsanna Negyedik évfolyamos tanulók szövegértésének longitudinális vizsgálata Hódi Ágnes, D. Molnár Éva A fogalmazásképesség fejlettsége 4. és 8. évfolyamon Nagy Zsuzsanna, Molnár Edit Katalin A fogalmazásképesség és az elsajátítási motiváció kapcsolata Molnár Edit Katalin Miről árulkodnak az aranyköpések? Bálint Ágnes Filozófiától a pedagógiáig Elnök: Brezsnyánszky László A/202. terem REFERÁTUMOK Pszichoanalízis és pedagógia. Változatok Ferenczire Hárs György Péter A tanulmányi pályafutás jellegzetességei a felsőoktatásban Engler Ágnes A tolerancia neveléstudományi alapjai: Kultúrák keveredése Dél-Afrikától Dél-Tirolig és Németországtól Nagy- Britanniáig Héjj Andreas Keresztény nevelés a posztszekuláris társadalomban Szilveszter László Szilárd Kik a nem-tradicionális hallgatók? Kísérlet a fogalom megragadására a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében Tőzsér Zoltán CSÜTÖRTÖK (NOVEMBER 3.) Könyvbemutató A/202. terem Állófogadás C/105 és C/107. terem 20

21 PÉNTEK :15 SZIMPÓZIUM Akciókutatás résztvevői kutatás professzionális tanulás-alapú innováció a felsőoktatásban a pedagógia Ba Bevezetéséhez kötődően; a BaBe Elnök: Vámos Ágnes Opponens: Derényi András Újabb kutatások a táncpedagógiában Elnök: Szakály György Opponens: Németh András B/301. terem B/306. terem A kompetencia alapú oktatás szemléletének megjelenése és terjedése Kálmán Orsolya, Rapos Nóra Az együttműködés különböző szintjei, a szervezeti tanulás jellemzői egy új alapszak bevezetése során Lénárd Sándor, Kopp Erika A hallgatók hangja a képzés beválásának megítélésében Dóczi-Vámos Gabriella, Gaskó Krisztina Gyakorlati képzés vizsgálata a pedagógia alapképzésben Szarka Emese, Szivák Judit Művészképzés, mint belügy. A táncoktatás igazgatásrendészeti szabályozásának fél évszázada ( ) Bolvári-Takács Gábor A táncos írásbeliség és a mozdulat-gondolkodás komplex képességének összefüggései Fügedi János Kinek segít a tükör a tánctanulásban? Bernáth László, Deák Anita, Séra László Komplex művészetpedagógiai módszerek kiválasztási szempontjai és hatékonyságuk vizsgálata Mizerák Katalin Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élő tanulók számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből Elnök: Győri Miklós Opponens: Virányi Anita B/401. terem Autizmus, speciális nevelési igények, infokommunikációs támogatás: a HANDS projekt kontextusa és módszertanai Kanizsai-Nagy Ildikó, Győri Miklós Speciális nevelési igények, innovatív kutatási eszközök: a tekintetkövetéses módszertan alkalmazása a HANDS projektben Várnagy Zsombor, Győri Miklós Egyéni támogatási szükségletek és kvantitatív hatásmérés: a Kísérleti Feladatanalízis módszertana és eredményei Stefanik Krisztina, Őszi Tamásné Miért nélkülözhetetlen a komplex empirikus kutatásmódszertan? Integrált eredmények és érvek a HANDS projektből. Győri Miklós, Kanizsai-Nagy Ildikó, Stefanik Krisztina 21

22 Új témák és módszertani törekvések a neveléstörténeti kutatásokban Elnök: Ambrusné Kéri Katalin A tanári professzió napjainkban Elnök: Lannert Judit A tanulás új formái a XXI. században Elnök: Józsa Krisztián Tanulás, tudás, informális tanulási formák Elnök: Kaposi József B/402. terem A/18. terem B/406. terem A/202. terem TEMATIKUS ELŐADÁS A magyar pedagógiai lexikonok tankönyv-képe - A tankönyvi szócikkek tematikus vizsgálata Molnár-Kovács Zsófia Az itáliai quattrocento festészete gyermekkortörténeti aspektusból ikonográfiai elemzés Endrődy-Nagy Orsolya Az iskolai hazárdjátékkal kapcsolatos vélekedések a századfordulón Szűcs Katalin, Baska Gabriella Rabok oktatása a börtönökben Magyarországon történeti megközelítésben Kereszty Orsolya, Fehér Katalin A tanárság útján Köcséné Szabó Ildikó A jövő tanárképzéséért Buda András A tanári professzionalizáció folyamata Sántha Kálmán Nemek a képzésben és az oktatásban Rostás Rita A blog mint a hálózati tanulás eszköze a pedagógusképzésben. Tanár- és tanuló- reprezentáció tanári és hallgatói blogokban Fodorné Tóth Krisztina A nonformális tanulás során szerzett informatikai tapasztalatok felmérése Dancsó Tünde Az autonóm tanulás szerepe felnőttkorban Juhász Erika Egyéni különbségek szerepe a tanulásban - a tanulási stílus Tóth Péter Önszabályozó tanulás értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében Kovács Zsuzsa Az adaptív stratégia-választás pedagógiai relevanciája Csíkos Csaba, Steklács János A televízió szerepe az egyének szocializációjában, a kritikai szemlélet kialakításának szükségessége Kenyeres Attila Zoltán Natural Europe: egy nemzetközi projekt, melyben a múlt értékei a jövő pedagógiáját szolgálják Vásárhelyi Tamás 22

23 PÉNTEK SZIMPÓZIUM Teacher Education in Europe Developing Tendences and Reforms Elnök: Csíkos Csaba Opponens: Kozma Tamás Szocializáció és kultúrák párbeszéde a pedagógia és a történetiség dialógusában Elnök: Mikonya György Opponens: Szenes Márta A/202. terem B/401. terem International Comparison of Teacher Education: Empirical Evidence and Practical Challenges Horst Biedermann Teacher Education Reforms in Europe: National Concerns and International Harmonisation Anatoli Rakhkochkine Developing effective mentors for novice teachers: an English perspective and a comparison of findings from twelve European countries Marion Jones Developing standards for teacher education and teacher professional development Falus Iván Személyiség-elméletek és értelmezési keret a kultúrák párbeszédének hatástani vizsgálatához Mikonya György Iskolán kívüli nevelés személyiségfejlesztés és tanulástechnikai módszerek egy kvázi vallásos mozgalomban Szarka Emese A személyiségfejlesztés alaternatív módszerei az iskolán kívüli képzésben Belényesi Emese Szocializációs konfliktusok az iskolában Mesterházy Ágnes Gyermek- és ifjúságvédelem a közoktatás szemszögéből Elnök: Forray R. Katalin B/301. terem TEMATIKUS ELŐADÁS Kisiskolák és hátrányos helyzet oktatási stratégiák Baranya megyében Andl Helga Padtárs vagy kórtárs - A gyermekvédelemben élők iskolázottsági lehetőségei Varga Aranka Iskolai osztályok légkörének és érzelmi védőfaktorainak vizsgálata - Zaklatók és áldozatok érzelmeik tükrében Fehér Ágota Tájékoztatás helyett interaktivitás és érzelmi bevonódás avagy hogyan lehet hatékony a drogprevenció? Szabó Csilla 23

24 A magyar óvodai nevelés múltja és jelene Elnök: Hunyady Györgyné B/306. terem Kárpátalja magyar óvodái a Csehszlovák Köztársaság idején ( ) Balogh Lívia Az óvodai nevelés alapkövei a mai Káprátalja területén a történelmi Magyarország idején Reho Anna Az iskola előtti nevelés átalakulása a 21. századi Magyarországon Fináncz Judit Mesét Másként a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben Kerekes Valéria PÉNTEK SZIMPÓZIUM Tanítóképzés és tanítói hivatal a század fordulóján Pécsen Elnök: Ambrusné Kéri Katalin Opponens: Fáyné Dombi Alice Egy önkormányzat iskoláinak minden diákjára kiterjedő online felmérés tanulságai Elnök: Molnár Gyöngyvér Opponens: Falus Iván B/301. terem B/306. terem A pécsi tanítóképzés a századfordulón Takács Zsuzsanna Mária Az egészségtan oktatása a tanítóképzőkben a század fordulóján Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette A Pécsi Napló tanítókkal kapcsolatos narratívái a századfordulón Méreg Martin A tanítók szerepe, helyzete a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) Pécs környéki bányatelepeinek társadalmában ( /1944) Huszár Zoltán A képességek fejlődésének vizsgálata online tesztkörnyezetben évfolyamon Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő Pedagógusok nézetei a mérés-értékelés néhány aspektusáról és ezek kapcsolata a tanulók teljesítményével Tóth Edit, Kinyó László Az iskola infrastrukturális fejlettségi szintjének teljesítménybefolyásoló hatása Tóth Edit, Molnár Gyöngyvér Az iskolák és osztályok közötti különbségek változásának település szintű elemzése Csapó Benő 24

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM SZOMBAT 8.30-10.15 A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Zsolnai Anikó Géczi János Új trendek a nyelvtudás mérésében Nikolov Marianne Józsa Krisztián B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A KONFERENCIA PROGRAMJA. 2009. november 19. (csütörtök)

A KONFERENCIA PROGRAMJA. 2009. november 19. (csütörtök) 11 00 13 00 Regisztráció : -terem, előtér A KONFERENCIA PROGRAMJA november 19. (csütörtök) 13 00 13 45 Megnyitó (miniszter, rektor, polgármester, elnök) A megnyitó sajtónyilvános! 13 45 14 45 Plenáris

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pedagógusok, tanulók, iskolák az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pedagógusok, tanulók, iskolák az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa XV. Országos Neveléstudományi Konferencia Óbudai Egyetem Budapest, 2015. november 19-21. Pedagógusok, tanulók, iskolák az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa Programfüzet Magyar

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben