A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9.

2 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

3 b. hajtó zsófia csóra karola A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA ÁLTALÁNOS RÉSZ SZEMÉLYI RÉSZ A ZS akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

4 A kötet munkálatait az Országos Tudományos Kutatási Alap, kiadását a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. ISBN (Összkiadás) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó és az Argumentum Kiadó, Budapest Első kiadás: 2007 B. Hajtó Zsófia jogörököse és Csóra Karola, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, a fordítás, továbbá a CD-n és az Interneten való terjesztés jogát, az egyes fejezeteket illetően is. A nyomdai munkálatokat az Argumentum Kiadó nyomdaüzeme végezte Tördelte: Nagy Erika Printed in Hungary

5 Bevezető Jelen kötet a magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány között megjelent szakirodalmát tartalmazza: kézikönyveket, irodalomelméleti, műfajtörténeti munkákat; ezen időszak magyar irodalomtörténeti folyamatával, irodalmi életével, világirodalmi kapcsolataival foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek, kritikák adatait, valamint az egyes írókra és műveikre vonatkozó köteteket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat. Tartalmazza a kritikai, illetve a jegyzetapparátussal ellátott kiadásokat, de nem közli viszont a szépirodalmi jellegű kiadványok és az időszaki lapokban megjelent szépirodalmi alkotások könyvészeti leírását. Tartalmára, szerkezetére és jellegére nézve követi az MTA tudományi Intézet által kiadott nyolc kötetes bibliográfiai kézikönyv-sorozat (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1 8. Szerk. Vargha Kálmán, Kókay György, V. Windisch Éva. Bp Akadémiai Kiadó, utóbb Argumentum Kiadó) gyakorlatát. E sorozat kötetei 1970-ig bezárólag tárták fel az irodalomtörténeti szakirodalmat. A következő két évtized ( ) anyagát az Országos Széchényi Könyvtár tette közzé. Előbb egy öt esztendő termését magában foglaló munkában (A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája köt. Szerk. Pajkossy György), majd az közötti anyagot, évenként külön kötetben Németh S. Katalin, Lichtmann Tamás, Velich Sándorné, Varga Katalin, Dobó Katalin, Záhony Éva szerkesztésében. Ez némi visszatérést jelentett a kurrens hazai irodalomtörténeti bibliográfia korábbi gyakorlatához, amikor is Kozocsa Sándor és mások szerkesztésében szintén évenként jelent meg egy-egy kötet. De több év kumulálásához, vagy ezek évenkénti nyomtatásban megjelentetett sorozat folytatásához nem voltak továbbra is adottak a könyvtár lehetőségei. Ugyanakkor a digitális formában megindult elektronikus lehetőség mellett szükségesnek látszott mind a tudományos kutatás, mind pedig az irodalomtörténeti tájékozódás kielégítésére a hagyományos nyomtatott bibliográfiai forma fenntartása és folytatása is. Ezért az MTA tudományi Intézete a digitális információ mellett az így megszakadt kurrens irodalomtörténeti bibliográfia folytatását határozta el. Jelen kötet amellett, hogy követi a bibliográfiai kézikönyv-sorozat rendszerét, bizonyos eltéréseket is mutat attól. Hiányzik pl. az anyag korszakok szerinti tagolása, a személyi rész egy betűrendben tartalmazza az írók neveit, függetlenül attól, hogy mikor éltek. Az öt évnek viszonylagos adatgazdagságát főként az a jelentős változás indokolja, amely éppen 1990-ben következett be az ország életében. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadabbá válása eredményezte a könyvek, folyóiratok és általában a publikációk mennyiségi növekedését. Különösen az irodalommal, művelődéssel kapcsolatos publicisztikai műfajok növelték meg a kötet számos fejezetének méreteit. Úgy gondoltuk, e korszak jellegzetessége és jelentősége miatt ezen írásoknak is fontos szerepe lehet az időszak szellemi életének kutatásában. Teljességre természetesen ezúttal is csak a tudományos értékű publikációk felgyűjtése terén törekedtünk. E körülmények magyarázzák meg, hogy a kötet terjedelme, noha csak öt esztendő publikációs termését tartalmazza, csaknem elérte a bibliográfiai kézikönyv-sorozat több évtizedet magába foglaló egy-egy kötetének méreteit. Mindez nem könnyítette meg a rövidebb idő-

6 6 Bevezető szakasz ellenére sem a gyűjtő, sem pedig a szerkesztői munkát. Az anyaggyűjtésnél jelentős segítséget nyújtottak az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum elektronikus katalógusai, adatbázisai, valamint az Eötvös Könyvtár munkatársai és gyűjteménye. A színházi bemutatók évszámainak felkutatásához segítséget jelentettek az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet évkönyvei, melyeket a Színháztörténeti Intézet könyvtára bocsátott a rendelkezésünkre. A kötet munkálatainak elhúzódásához és így ahhoz, hogy ismét csak egy évtizedre sikerült csökkenteni a kurrens bibliográfia elmaradását nagy mértékben hozzájárult a személyi és anyagi támogatottság elégtelensége. A munkatársak közül éppen e kötet egyik szerkesztőjét váratlanul elragadta a halál. Többen pedig nyugdíjba vonultak. Jelentős pótlás hiányában a munkálatok külső és egyéb feladattal is megbízott munkatársakra hárult és jelentősen lelassult. Fokozta a nehézségeket, hogy a korlátozások miatt az Intézet nem tudott anyagi támogatást nyújtani a kiesett munkaerők pótlására. Egyedül az OTKA által nyújtott szerény támogatásra lehetett számítani a munkálatok befejezésénél és a kötet kiadásánál. A bibliográfia összeállítása az időközben elhunyt B. Hajtó Zsófia illetve Csóra Karola nevéhez fűződik. A gyűjtő- és kontroll munkálatoknál többek között Botka Anikó, Czövek Zoltán, Komlovszkiné Tódor Ildikó, Perger Péter, Róbert Péter, Sőrés Zsolt és Szász Andrásné nyújtott segítséget. A sorozatszerkesztői tevékenységet Kókay György és Németh S. Katalin látta el. Még néhány technikai útmutatást szeretnénk adni a kötet használóinak. A bibliográfiai tételek időrendi sorrendben következnek, ezen belül szerző szerinti betűrendben. A könnyebb tájékozódás érdekében az évszámokat tipográfiailag kiemeltük, kivéve az 1991 előtt megjelent művek dátumát. Azokat csak abban az esetben vettük fel, amennyiben volt 1991-es vagy későbbi ismertetése. Az Egyes művekről című fejezetek rendezési elve az időrend. A művek kurzivált címe után következik a megjelenés éve, ha ez nem esik gyűjtőkörünk időhatárai közé, akkor az évszámot a cím alatt, kiemelés nélkül közöljük. A kötet használatát ezúttal is megkönnyítheti a rövidítésjegyzék (az előforduló folyóiratok, hírlapok, stb. rövidítésének a feloldása), az Átnézett kiadványok jegyzéke, a Tartalomjegyzék és a Névmutató.

7 Az átnézett kiadványok jegyzéke 1. Periodikumok 168 óra 3. Part 7 nap (címváltozata: 2x7 nap) 2000 Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Szemiotikai Szövegtan Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Acta Historiae Litterarum Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnographia et Linguistica Aetas Agria Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Apollon Árgus Arrabona Athenaeum Baranya Baranyai Történetírás Bárka Bécsi Napló Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Beszélő Brassói Lapok Budapester Rundschau Budapesti Negyed Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei BUKSZ Café Bábel Cahiers d études hongroises Confessio Criticai Lapok Csongrád megyei Könyvtáros Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debreceni Szemle Délsziget Demokrata Diakónia Evangélikus Szemle Dimenziók. Felsőmagyarországi Szemle Dunatáj Édes Anyanyelvünk Együtt Élet és Élet és Tudomány Életünk Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Érintés Eszmélet Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Ethnographia Európai Utas Ex Symposion Ezredvég Fejér megyei Könyvtáros Filmkultúra Filológiai Közlöny Fókusz Fons Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve Hadtörténelmi Közlemények Hajdúsági Múzeum Évkönyv Határ Hatodik Síp Havi Magyar Fórum Hazánk Helikon Helikon (Kolozsvár) Herman Ottó Múzeum Évkönyve A Hét (Bukarest) A Hét (Pozsony) Hétvilág

8 8 Az átnézett kiadványok jegyzéke Hevesi Napló A Híd Híd Holmi Holnap Hölgyfutár Hungarológiai Közlemények Hunnia Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei Irodalmi Szemle ismeret történet történeti Közlemények, Kultúra Iskolakultúra Janus Janus Pannonius Tudományegyetem Évkönyve Jel Kép Jelenkor Jelen lét Jelentkezünk Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Juss Kalligram Kapu Kárpátalja Katolikus Szemle Kikötő Kilátó Kisalföldi Könyvtáros Kláris Kortárs Könyv és Könyvtár Könyv Könyvtár Könyvtáros Könyvesház Könyvtári Figyelő Könyvtáros Könyvvilág Kőrösi Műhely Köznevelés Köztársaság Respublika Kristály Kritika Kultúra és Közösség Látó Látóhatár Létünk Levéltári Közlemények Levéltári Szemle Liget Limes Literator Literatura Lyukasóra Ma és Holnap Madách Kör Tár Magyar Élet Magyar Felsőoktatás Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Műhely Magyar Napló Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyar Szó Magyar Tudomány Magyarok Világlapja Magyarország Magyarság Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyartanítás Mérleg Metsze(t)t Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Mozgó Világ Múlt és Jövő Múltunk Múzsák Műhely Művelődés Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág Napóra Nappali Ház Népszabadság Neohelicon Néprajzi Látóhatár The New Hungarian Quarterly Nógrád megyei Múzeum Évkönyve Nyelv és tudományi Közlemények Nyelvünk és Kultúránk

9 Az átnézett kiadványok jegyzéke 9 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Nyugati Magyarság Opus Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve Országépítő Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve Orvostörténeti Közlemények Őszidő Palócföld Pannonhalmi Szemle Pánsíp Parnasszus Polisz Pompeji Prágai Tükör Protestáns Szemle A Ráday Gyűjtemény Évkönyve Respublika Rivista di Studi Ungheresi Rubicon Somogyi Honismeret Somogyi Kultúra Soproni Szemle Studia Litteraria Studia Nova Studia Slavica Szabolcs-Szatmári Szemle Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Szemiotikai Szövegtan Széphalom Színház Színházi Élet Színháztudományi Szemle Szivárvány Szózat Társadalomkutatás Távlatok Theológiai Szemle Tiszatáj Tiszavirág Tokaji Írótábor Történelmi Szemle Történeti Tanulmányok Tudományos Közlemények (Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja) Új Arc Új Demokrata Új Élet Új Ember Új Forrás Új Holnap Új Írás Új Látóhatár Új Magyar Hírek Magyarok Világlapja Új Symposion Újhold-Évkönyv Üzenet Valóság Vasi Szemle Vigilia Világosság Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (előbb: Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve) 2. Tanulmánykötetek, emlékkönyvek Agárdi Péter: Torlódó múlt. József Attila és kortársai. Bp Alabán Ferenc: közelben. Tanulmányok és kritikák. Nitra Aniszi Kálmán: Forgószélben (esszék, jegyzetek, interjúk) Ungvár Bp Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet- Európában. Szerk. Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Krasztev Péter. Bp Les avant-gardes nationales et internationales. Liberation de la pensée, de l âme et des instincts par l avant-garde. S. a. r. Judith Karafiáth et György Tverdota. Bp Bacsó Béla: Határpontok. Hermeneutikai esszék. Bp Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Székesfehérvár V. Bálint Éva: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Bp Bányai János: Talán így. Könyv és kritika III. Újvidék Beck András: Nincs megoldás, mert nincs probléma. Bp Bérczes László: A mezsgyén. Bp Bertha Zoltán: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Bp

10 10 Az átnézett kiadványok jegyzéke Beszélgetések Petri Györggyel. Bp Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék Bp Curriculum vitae. 30 kortárs magyar író önéletrajza. Kiad. Tárnok Zoltán. Bp Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról. Bp Cseke Péter: Hazatérő szavak. Bp Cseres Tibor: Felhők fölött száll a sas. Találkozásaink háborúban és békében. Kiad. dr. Fejér Dénes. Szerk. Eszes Máté. Bp Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Kiad. Károlyi Csaba. Bp Csűrös Miklós: Lesz idő, hogy visszatérhet. Tanulmányok Arany János és a századforduló irodalmának korszerűségéről Bp Csűrös Miklós: Géniuszok kortársaik. Bp de nem felelnek, úgy felelnek. A magyar líra a húszas harmincas évek fordulóján. Szerk. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Pécs Dobos István Odorics Ferenc: Beszédhelyzetben. Bp Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Elemzések a XIX. és XX. századi magyar művekről. Bp Eisemann György: Végidő és katarzis. Bp Elek Tibor: Szabadságszerelem. Pozsony Écrire le voyage. Textes réunis par Tverdota, György. Paris Évkönyv I., II., IV. Kiad. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. Bp. 1992, 1993, Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira. Bp Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. Bp Fejtő Ferenc: Szép szóval. Bp Fekete J. Jó4zsef: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Újvidék Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Kiad. Szabó B. István Császtvay Tünde. Bp Fónod Zoltán: Kőtábláink. Válogatott írások. Bp Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom Bp Főiskolai Tanulmányok. 1. köt.. 2. köt. és módszertana. Kiad. Arapovics Mária L. Simon László. Bp Füzi László: Az irodalom helyzettudata. Pécs Gáll Ernő: A nacionalizmus színváltozása. Nagyvárad Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Újvidék Gesta Typographorum. Megjelent Borsa Gedeon 70. születésnapjára. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp Gülch Csaba: Az Idő fénylő nyoma. (Interjúk tengeren innenről és túlról). Győr Győrffy Miklós: Új magyar prózaszemle. Nyolcvanas évek. Pécs Határ Győző: történet. Szerk. Lakatos István. Békéscsaba Herceg János: Nyíló idő. Esszék, visszaemlékezések. Újvidék A hetedik te magad légy! Újabb József Attila-versértelmezések. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának XX. századi Magyar történeti Tanszékén készült dolgozatok. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp Hogyan éljük át a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Szerk. Vig Mónika. Bp Irodalmi művek szóetimológiai vizsgálata. Szerk. Simon L. László. Bp tanítás. Szerk. Sipos Lajos. Celldömölk Bp köt. Jánosy István: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Pécs Kabdebó Lóránt: Sorsfordító pillanatok. Miskolc Kakanien Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. Hrsg. Eugen Thurner, Walter Weiss, János Szabó, und Attila Tamás unter Mitarbeit von Hildemar Holl. Bp. Wien Karátson Endre: Baudelaire ajándéka. Pécs Károlyi Csaba: Ellakni, nézelődni. Esszék, kritikák. Bp Kemény István Vörös István: A Kafka-paradigma. Bp Kenyeres Zoltán:, történet, írás. Bp Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Bp Kiss Ferenc: És Szabadka... Debrecen Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Bp Koppány Zsolt: Szavak és szenvedélyek. Bp

11 Az átnézett kiadványok jegyzéke 11 Kovács Sándor Iván: A Syrena és a szobor. Pécs Kovács Sándor Iván: Ferenchegyi esték. Esszék, cikkek, bírálatok. Bp Költő, felelj! Tanulmányok Illyés Gyuláról. Kiad. Tasi József. Bp Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Bp Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen. Bp Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története Bp Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták. Bp Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. Újvidék Lányi András: A kettészakított üstökös. Széchenyi, Arany, Jókai, Görgey. Négy történelmi esszé. Bp Legendás irodalom. Rádióbeszélgetések. Összeáll.: Albert Zsuzsa. Bp Lengyel András: Utak és csapdák. - és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp Lukácsy Sándor: Isten gyertyácskái. Kiad. Csordás Gábor. Szerk. Koszta Gabriella. Pécs Lukácsy Sándor: A hazudni büszke író. Válogatott tanulmányok. Bp Magyarok Bécsben Bécsről. (Tanulmányok az osztrák magyar művelődési kapcsolatok köréből.) Szerk. Fried István. Szeged A magyarságtudomány kézikönyve. Szerk. Kósa László. Bp Marafkó László: Az utókor inspektora. Bp Miklós Elemér: Üzenetek félárnyékból. Nyíregyháza Mítosz és utópia. - és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk. Illés László és József Farkas. Bp Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére). Szerk. Nagy Tamás, Szegfű László. Szeged Németh G. Béla: Kérdések és kétségek. történeti tanulmányok. Bp Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. Bp Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikkek, bírálatok. Kiad., jegyz. Kerényi Ferenc. Bev. Németh G. Béla. Bibliogr.: Oltványi Noémi. Bp Páll Árpád: Harangszó a mélyből. Beszélgetések romániai magyar értelmiségiekkel. Bp Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Vál. és szerk. Pomogáts Béla. Bp Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc Péter Katalin: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Bp Petőfi S. János: A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. (A mondatszemiotikától a szövegszemiotikáig. Tanulmányok.) Párizs; Bécs; Bp Pomogáts Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Bp Pomogáts Béla: Magyar girondisták. Bp Pomogáts Béla: Nyugati égbolt. (Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról). Bp Pomogáts Béla: Erdélyi tükör. Tanulmányok és emlékezések. Bp Pomogáts Béla: Vázlat az egészről. Déry Tibor tizenegy regénye. Bp Rádics Károly: A múlt évgyűrűi. Bp Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Bp Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon köt. Szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Bp. Szeged Sokágú életfa. Emlékkönyv a 80 éves Szíj Rezső tiszteletére. Szerk. Beke Albert. Bp Somlyó György: Az elvitathatatlan hely. (Tanulmányok) Bp Sükösd Mihály: Merengő. Bp Szabó Ferenc: Csillag után. Istenkeresés a modern irodalomban. Válogatott tanulmányok. Bp Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörében. Győr A századvég szellemi körképe. Szerk. biz. Füzi László, Géczi János, Poszler György, Sándor Iván. Elnök: Staar Gyula, Vekerdi László. Pécs Szeghalmi Elemér: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Bp Széles Klára: Szeged Kolozsvár Bp Széles Klára: A létté vált hiány. Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról. Miskolc Szent művészet. Tanulmányok az ars sacra köréből. Vál. és szerk. Cs. Varga István. Bp Szilágyi Márton: Kritikai berek. Bp Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk Kabdebó Lóránt Kulcsár Szabó Ernő. Pécs A szó hatalma. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak előadásanyaga. Kiad. Kassai György. Pécs 1991.

12 12 Az átnézett kiadványok jegyzéke Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Bp Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Szerk. Alexa Károly és Szörényi László. Bp. [1992.] Tanulmányok. Kiad. az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke. Újvidék Tarján Tamás: A királynét megölni nem kell félnetek. Bp Tarján Tamás: Egy tiszta tárgy találgatása. Esszék, elemzések. Bp Tarján Tamás: Nagy László tekintete. A költő mesterek és kortársak között. Bp Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. Szeged Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. [1994.] Tompa Gábor: A késdöfés gyöngédsége. Kolozsvár Tóth László: Párhuzamok, kitérők. Tatabánya Tüskés Tibor: Időrosta. Egy szerkesztő emlékei. Történetek és dokumentumok. Pécs Tüskés Tibor: Jelbeszéd. (Tanulmányok). Bp Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Újvidék Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp Vargha Kálmán: Korok és pillanatok. Bp Vasy Géza: Sors és irodalom. Bp Visky András: Hamlet elindul Chicago Marosvásárhely Zeman László: Stílus és fordítás. Pozsony Zentai László: A csúcsok megközelítése esszérecenziók, kritikák, interjúk, kisesszék. Bp

13 rövidítésjegyzék 1. Periodikumok címének rövidítései A.Acad.Paed.Nyíregyháziensis A.Acad.Paed.Szegediensis A.Lingu A.Litt A.Univ.Szeg.A.Hist.Litt.Hung Alf Ann.Univ.Litt.et Art.Miskolciensis Ath BécsiN Benda Emlk. BpNegyed BpRschau BrL Conf CrL DebrSz Dtáj ÉI ErdMság ErdMúz Ethn Filmkult FK Fo FSzEK Évk. HaviMFórum Haz Hel hk Hungk Iism ISz It It.Füz. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnogaphia et Linguistica Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Athenaeum Bécsi Napló Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére) Budapesti Negyed Budapester Rundschau Brassói Lapok confessio Criticai Lapok Debreceni Szemle Dunatáj Élet és Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Ethnographia Filmkultúra Filológiai Közlöny Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve havi Magyar Fórum hazánk helikon hadtörténeti Közlemények hungarológiai Közlemények ismeret Irodalmi Szemle történet történeti Füzetek

14 14 Rövidítésjegyzék ItK IÚ Je KatSz kkk Kort Közn Kr K KtáriF Ktáros Kvilág Látóh Lit LSz MÉ Mészöly Emlk. MFilSz MFórum MIzr.Évk. MJövő MKsz MLI MMúz MNarancs MNemzet MNy MNyr Mo MságEur MságJövője MSzó MTud MúJövő MűvÉrt Nagyv NHQu Nszab NU NyItudK NyugMság OrvHetil OSzK Évk. PannonhSz ProtSz történeti Közlemények Irodalmi Újság Jelenkor katolikus Szemle könyv Könyvtár Könyvtáros kortárs köznevelés kritika Könyvtári Figyelő könyvtáros könyvvilág Látóhatár Literatura Levéltári Szemle Magyar Élet Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Évkönyv (Magyar Izraeliták Országos Képviselete [Címváltozata. Izraelita Évkönyv] Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyarország Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyar Szó Magyar Tudomány Múlt és Jövő Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág The New Hungarian Quarterly Népszabadság Nemzeti Újság Nyelv- és tudományi Közlemények Nyugati Magyarság Orvosi Hetilap Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve pannonhalmi Szemle protestáns Szemle

15 Rövidítésjegyzék 15 RefL SoprSz StudLitt StudSlav Széph SzínhÉ SzínhtudSz Tan.Bp.Mból TheolSz TörtSz Ttáj ÚÍ ÚjÉ ÚjEmb ÚjFo ÚjLátóh ÚjMHírek ÚjPedSz ÚjSymp Üz VasiSz Vig Vil Vság Reformátusok Lapja soproni Szemle studia Litteraria Studia Slavica széphalom színházi Élet színháztudományi Szemle Tanulmányok Budapest Múltjából Theológiai Szemle Történelmi Szemle Tiszatáj Új Írás Új Élet Új Ember ÚjFo Új Látóhatár Új Magyar Hírek Új Pedagógiai Szemle Új Symposion Üzenet Vasi Szemle Vig Világosság Valóság 2. Címleírási rövidítések átd. átdolgozta Ausg. Ausgabe bev. bevezetés, bevezette bőv. bővített Bp. Budapest c. című d. dátum, datálva d.n. dátum nélkül EK Egyetemi Könyvtár ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlk. Emlékkönyv é.n. év nélkül Ért Értesítő(je) Értek. Értekezés(ek, -ei) évf. évfolyam Évk. Évkönyv(e) ford. Fordította főszerk. Főszerkesztő Füz. Füzetek(-ei) füz. füzet hrsg. herausgegeben

16 16 Rövidítésjegyzék id. idősebb ifj. ifjú Int. Intézet Intr. Introduction Ism. Ismertetés JATE József Attila Tudományegyetem jav. javított Kiad. Kiadta, kiadás (jelenti még: közreadta, összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta) KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem köt. kötet Kszle könyvszemle Ktár könyvtár kvek könyvek l. lap l.n. lap nélkül M. Magyar m. megyei megj. megjelent Mell. Melléklet Mitw Mitwirkung MTA Magyar Tudományos Akadémia Múz Múzeum Nekr. Nekrológ Orsz. Országos OSzK Országos Széchényi Könyvtár Összeáll. Összeállította PIM Petőfi Irodalmi Múzeum r. rész röv. rövidített s. a. r. sajtó alá rendezte Ser. series soksz. sokszorosítás sor. sorozat sz. szám Szerk. Szerkesztette, szerkesztő Tom. Tomus Trad. Traduction Transl Translation Ua. ugyanaz ÚjF Új Folyam Uo. ugyanott übers. übersetzt Vál. Válogatta vö. vesd össze

17 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

18

19 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Segédkönyvek Bibliográfiák nemzeti bibliográfiák Magyar könyvészet Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. Szerk. Kertész Gyula. Bp l. Ism.: Bilicsi Lajos, MKsz Lisztes László, KtáriF Sipka László, MTud Magyar és magyar vonatkozású nyomtatványok A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár katalógusa. Ungarische Drucke und Hungarica Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel köt. Összeáll. Németh S. Katalin. München New York London Paris, , , l. Ism.: Futaky István, ErdMúz füz Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetéhez. VII. = MKsz repertóriumok Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Tájékoztató Ugocsa. Bp (PIM Bibliogr. Füz. A sor.) Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Oláh Gábor és kortársai Petőfi állomásai. Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Hitel. Kolozsvár Tanulmányok. Repertórium. Összeáll., és bev. Záhony Éva köt. Bp , 448 l. Ism.: V. I., MKsz Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. 12. füz.: Petőfi almanach Sarkcsillag. Bp ; 13. füz.: Sárkirály országa Századvég Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Szivárvány, M-szivárvány. Repertórium Összeáll.: Nagy Csaba. Bp. Chicago XIII., 98 l. (Szivárvány kvek 25.) irodalomtörténeti bibliográfiák A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 7. köt Személyi rész 2. köt. L Zs. Kiad. Botka Ferenc Vargha Kálmán. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Péter László, ItK A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája Szerk. Pajkossy György. Bp (1990.) Ism.: Pogány György, Ktáros sz A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Általános rész Személyi rész I. A Gy Kiad. H. Törő Györgyi Nagy Miklós Tódor Ildikó. Bp l. Ism.: Kovács József László, SoprSz Fenyő István, MKsz Varga Pál, BUKSZ Nyár, Dávidházi Péter, BUKSZ Tavasz, Varga Pál, BUKSZ Tavasz, 18. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Kiad. Botka Ferenc. Személyi rész. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Mák Ferenc, MSzó febr. 1. Bibliográfia V. Antológia, verseskötet, album. (Összeáll. Csicskó Mária.) = Évkönyv I [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia V. része, amely az 1992-ben megjelent ötvenhatos témájú szépirodalmi műveket írja le.] Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Direction: Horváth, Iván. Paris, Tom , l. Ism.: Nyéki Lajos, Cahiers d études hongroises Bibliográfia IV. Szépirodalom, könyvkritika. = Évkönyv II Bp [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia IV. része, amely az 1993-ban megjelent 1956-os témájú szépirodalmi művek leírását is tartalmazza.] Horváth József Máté Mária: Válogatott bibliográfia. = Műhely Szürrealizmus különszám [Az között magyarul megjelent önálló kötetek.]

20 20 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Lexikonok irodalmi lexikonok. életrajzgyűjtemények Magyar írók élete és munkái. Szerk. Gulyás Pál. Új sorozat I VII. köt. S. a. r. Viczián János. Bp Ism.: Dávid Gyula, ErdMúz Hanthy Kinga, MNemzet sz. 5. Pogány György, Ktáros sz [Hanthy Kinga] H. K., MNemzet sz. 7. Németh S. Katalin, ItK Romániai magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Balogh Edgár. 2. köt. G Ke. Bukarest, l. Ism.: Szőts István, Látó sz MSzó szept sz. 11. Dávid Gyula, Látó sz Füzi László, Iskolakultúra sz. 75. Gittai István, Mo márc sz. 14. A magyar irodalom évkönyve Kiad. Pálinkás György. Bp l. [I.: Intézmények. II.: Alkotók. III.: Kitüntetések, díjak. IV.: Recepció. V.: Magyar szerzők művei 1991-ben.] A Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona. Szerk. Bánszki István és Futaky László. Nyíregyháza l. Ism.: Bényei József, Szabolcs-SzatmáriSz Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár. A Z. Bp l. Ism.: Kálmán C. György, BUKSZ sz Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp l. Ism.: [S. Csoma Lajos] S. CS. L., BécsiN sz. 12. Gosztonyi Péter, MNemzet sz. 10. Hartyányi István, HaviMFórum sz. 71. Jankovics József, Szivárvány sz Szabó György, Látó sz Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése. Bp l. Ism.: ( más), Kvilág sz. 8. Péter László, ItK Eszenyi Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei. = Ann.Univ.Litt. et Art. Miskolciensis [Magyarország lexikontörténete a XVIII. századtól máig. Az lapon szemléltető mutatványok.] Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Bp l. Ism.: Osztovits Ágnes, MNemzet febr sz. 9. Tarján Tamás, Nszab sz. 29. A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók és folyóiratok. V.: Intézmények.] A magyar emigráns irodalom lexikona köt. Összeáll. Nagy Csaba. Bp Ism.: Mózes Huba, ErdMúz Murányi Gábor, MNemzet febr Vezényi Pál, MNapló sz Miska János, Szivárvány sz A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp l. 2. bőv. átdolg. kiad. Ism.: Czegő Zoltán, MÉ sz Bölcs István, 168 óra sz Lukácsy Sándor: Az első magyar lexikon. = Lyukasóra sz [Az ben megjelent Wigand Ottó-féle 12 kötetes lexikon keletkezésének története.] A magyar irodalom évkönyve Kiad. Madarász Szilvia, Mezey Katalin. Bp [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Szerdahelyi István: elméleti enciklopédia. Bp l. Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László köt. Bp l. Ism.: Kontra Ferenc, MSzó dec. 8., 18. Orbán Ottó, Nszab sz. 22. Vég Ferenc, Könyvvilág sz. 11. Ágoston Zoltán, BUKSZ sz Babarczy Eszter, BUKSZ sz Balassa Iván, Ethn Danielisz Endre, Nyelvünk és Kultúránk sz., Gaal György, ErdMúz Futaky László Baranyi Ferenc, Szabolcs-Szatmár-BeregiSz Gömöri György, Szivárvány sz Gyuris György, MTud Horváth Iván, BUKSZ sz V. Horváth Károly, BUKSZ sz Kiss Tamás, Alf sz Kulcsár Szabó Ernő, BUKSZ sz Kuszálik Péter, Látó sz Margócsy István, BUKSZ sz Nyerges András, Iism sz Papp Tibor, MMűhely sz Pásztor Emil, MTud Rónay László, ÚjEmb sz. 8. Sükösd Mihály, Nszab sz. 27. Szerdahelyi István, Ezredvég sz. 91. Szőke György, BUKSZ sz Töttös Gábor, Dtáj sz

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Bibliográfia I. Ady Endre életében megjelent kötetei II. Fontosabb kiadások január 27. óta

Bibliográfia I. Ady Endre életében megjelent kötetei II. Fontosabb kiadások január 27. óta Bibliográfia I. Ady Endre életében megjelent kötetei Versek, Debrecen, 1899. 63 l. Még egyszer, Nagyvárad, 1903. 95 l. Új versek, Bp., 1906. 127 l. Sápadt emberek és történetek, Bp., [1907]. 62 l. Vér

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei

Elsők és utolsók : elbeszélések. Médea és gyermekei Ljudmilla Ulickaja művei a Debreceni Városi Könyvtár fiókkönyvtáraiban Daniel Stein, tolmács Központi Olvasóterem Elsők és utolsók : elbeszélések Petőfi Emlékkönyvtár Kukockij esetei Benedek Elek Könyvtár

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Folyóirataink (teljes lista)

Folyóirataink (teljes lista) Folyóirataink (teljes lista) 168 ÓRA 2010-2000 2007- ADÓ 2011- ADÓ KÓDEX 2011- ALFÖLD 1970- AMELIE 2009- ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA 2010- AQUA 2001-2005 ARANYSAS 2009- ART & DECORATION 2009-

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3.

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3. 100 x Szép H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf 168 Óra 2000 Acta Agronomica Ovariensis Adó Per Számvitel Adókódex H: 1995/2. Aetas Agrárpiac Agrártörténeti Szemle Alaprajz Alföld H: 1978/4. Autó Motor H: 1967/21.,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY In memóriám N ag y László N a p K ia d ó TARTALOM Sz e r e l m e m, c so n t t ö r ő é l e t Nagy László: Bemutatkozás (Valóság, 1947/12. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt.

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 Folyóiratlista 100xSZÉP 168 ÓRA 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- () ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 () ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA - megszűnt 2013 AQUA 2001-2005 ARANYSAS ART & DECORATION

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Bertha Bulcsú: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsú: írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5 JELEK A PORBAN Tatay Sándor: Az udvarunk

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Örkény István emlékére. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Örkény István emlékére. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Örkény István emlékére Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Örkény István önvallomásai Babonák a rendezés körül. Filmvilág, 1. (1958) 8. sz.

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben