Következik a 187. oldal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Következik a 187. oldal."

Átírás

1 Következik a 187. oldal.

2 A díszkiadás képei Magyarország Alaptörvénye jelen díszkiadásának szövegét a magyar történelem, illetve a történelmi emlékezet többnyire jeles, olykor pedig tragikus pillanatait megidéző, négy nagy csoportba osztható képek kísérik. Az első csoportba a kötet borítója és az első hat oldal képei sorolhatók ezek a magyar történeti emlékezet kiemelkedő elemeit idézik fel. A könyv tábláját a magyar koronázási palást öleli körül, ahogy egykor a trónra lépő uralkodókat. A szkíta aranyszarvas a csodaszarvas legendáját idézi, a Képes krónika lapja a honfoglalást, a Szent Korona az évezredes magyar államiságot, a nagyszentmiklósi kincs aranykorsója Emese álmát, Hunyadi Mátyás trónkárpitja pedig az ezeréves állam egyik legfényesebb korszakát szimbolizálja. A második csoport ötven képe az 1900-ban Budapesten megjelent, Nemzeti dicsőségünk című díszmű képeit, illetve azok részleteit reprodukálja. Az album lapjain a kor legjobb írói a magyar történelem félszáz kiemelkedő epizódját idézték fel, a magyar historizmus, a történelmi festészet legszebb 19. századi darabjainak úgynevezett fénynyomatú, fotomechanikai eljárással készült reprodukciói kíséretében. Az ötven metszet Ősi erény címmel önálló albumban is megjelent. A két pompás kiadvány lenyomata, egyben alakítója is volt a magyar történelmi tudatnak, olyan sikerrel, ami máig érvényessé teszi a gyűjteményt. A Magyar Alaptörvény jelen díszkiadása mind az ötven képből egy-egy karakteres részletet kiemelve közli újra a képsorozatot. A harmadik csoport képei, tovább kísérve az Alaptörvény szövegét, kifejezetten e kiadvány számára készültek. A magyar történelem nem ért véget a millenniummal, felemelő és tragikus eseményekben bővelkedik azóta is. A képek sorozatát is folytatni kellett tehát, kortárs magyar festők megfogalmazásában. A kötet szerkesztői tudva jól, hogy mások más listát is összeállíthattak volna tizenöt eseményt választottak a millennium óta eltelt bő évszázadból, és azok megfestésére tizenhat alkotót kértek fel. Alkotásaik a 116.-tól a 144. oldalig találhatók, kiegészítve a jövő generációjának alkotóerejét mintegy megelőlegező gyermekrajzzal. E rajz kíséretében az Alaptörvény szövege is véget ér. A képek negyedik csoportja az Alaptörvény szövegét követő, A magyar alkotmány előzményei című fejezet illusztrációjául szolgál. Magyarország új Alaptörvénye ugyanis nem légüres térben született, hanem amint szövegében maga is utal rá évezredes közjogi hagyomány szerves folytatója. A kötet szerkesztői ennek a hagyománynak a legjelesebb elemeit választották. A fejezet képei a magyar közjog jeles alkotásaihoz kapcsolódnak, azok tárgyi emlékeit és korabeli dokumentumait idézik. A kötetet képjegyzék zárja, ahol megtalálható valamennyi kép kisméretű, de teljes reprodukciója, valamint lényeges adataik. 187

3 I. A kötet borítója és az előzék 1. A magyar királyok koronázási palástja 2. Az Ősi erény című kiadvány előzékének reprodukciója II. A bevezető rész 1. A zöldhalompusztai szkíta aranyszarvas 2. A magyarok bejövetele Pannóniába Képes krónika 3. A Szent Korona 4. Mátyás király trónkárpitja 5. A Parlament kupolája alulnézetből 6. A koronázási palást III. A millenniumi kiadvány képei korabeli fénynyomatok alapján, és a 2011-ben készült festmények színes reprodukciói A millenniumi kiadvány képei 1. Than Mór: Attila lakomája 2. Vágó Pál: A magyarok Kijev előtt 3. Kovács Mihály: Árpád pajzsra emeltetése 4. Munkácsy Mihály: A magyar honfoglalás 5. Lotz Károly: A kereszténység hirdetése 6. Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése 7. Lotz Károly: Szent István kora 8. Pállya Celesztin: A cserhalmi ütközet 9. Weber Xavér Ferenc: Szent Lászlónak felajánlják a keresztes hadak fővezérségét 10. Lotz Károly: Kálmán király kora 11. Than Mór: Imre király elfogja pártütő Endre öccsét 12. Liezen-Mayer Sándor: Magyarországi Szent Erzsébet 13. Iványi-Grünwald Béla: A tatárjárás 14. Than Mór: Kun László és Habsburg Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren 15. Orlay Petrich Soma: Zách Felicián 16. Molnár József: Dezső hősi önfeláldozása királyáért, Róbert Károlyért 17. Lotz Károly: Nagy Lajos kora 18. Jan Matejko: A várnai csata 19. Bihari Sándor: Zsigmond a nagyváradi székesegyházban Ulászló lengyel királyt fogadja 20. Székely Bertalan: V. László udvara 21. Wagner Sándor: Dugovics Titusz 22. Tornai Gyula: Hunyadi János halála 23. Gyárfás Jenő: V. László esküje a Hunyadiháznak 24. Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja 188

4 25. Madarász Viktor: Hunyadi László ravatala 26. Wagner Sándor: Mátyás viadala a cseh Holubárral 27. Koroknyai Ottó: Mátyás Bécs előtt 28. Ligeti Antal és Wagner Sándor: Mátyás király hazatér a vadászatból Hunyadvárába 29. Lotz Károly: Mátyás király kora 30. Székely Bertalan: A mohácsi vész 31. székely Bertalan: II. Lajos holttestének feltalálása a Csele pataknál 32. Madarász Viktor: Martinuzzi bemutatja a gyermek-királyt a töröknek 33. Wagner Sándor: Izabella búcsúja Erdélytől 34. Székely Bertalan: Dobozy 35. Than Mór: Nyáry és Pekry elfogatása a török által 36. Székely Bertalan: Az egri nők 37. székely Bertalan: Zrínyi Miklós, kirohanása Szigetvárából 38. Lotz Károly: A hitújítás 39. Körösfői-Kriesch Aladár: A tordai or szág gyűlésen kimondják a vallásszabadságot 40. Madarász Viktor: Bethlen Gábor tudósai között 41. Lotz Károly: Zrínyi Miklós a költő 42. Madarász Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben 43. Madarász Viktor: Zrínyi Ilona Munkács várában 44. székely Bertalan: Thököly Imre menekülése 45. Dudits Andor: Az ónodi országgyűlés 46. Than Mór: Mária Terézia kora 47. Holló Barnabás: Az akadémia megalakítása 48. Than Mór: Széchenyi, Kossuth, Deák 49. zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál 50. Pataky László: A király a szegedi árvíznél A 2011-ben készült festmények 51. szinte Gábor: A dualizmus kora ( ) 52. somogyi Győző: Az első világháború ( ) 53. Filep Sándor: A tanácsköztársaság (1919) 54. Kiss Tibor: Trianon (1920) 55. incze Mózes: Horthy Miklós kora ( ) 56. Bráda Tibor: A második világháború ( ) 57. Gyémánt László: A holokauszt ( ) 58. László Dániel: Rákosi Mátyás kora ( ) 59. Kocsis Imre: Forradalom és szabadságharc (1956) 60. rényi Krisztina: Kádár János kora ( ) 61. Galambos Tamás: Nagy Imre újratemetése (1989) 62. Atlasz Gábor: Nemzeti Színház ( ) 63. Korényi János: Lovasroham (2006) 64. szentgyörgyi József: A vörös iszap ( ) 65. szkok Iván: Új alkotmány születik (2011. április 25.) 66. Barta Réka (14 éves): Egy család Magyarországon 189

5 IV. A befejező rész 1. A Himnusz kottája Erkel Ferenc kézírásával 2. A Magyar Királyság középcímere 3. Honfoglalás kori tarsolylemez 4. Honfoglalás kori hajfonatkorong 5. Szent István a koronázási paláston 6. Zára késő középkori képe 7. Aranyból készült pecsét, azaz bulla II. András 1224-ben kelt oklevelén 8. Képek egy 17. századi erdélyi viseletkódexből 9. A Corpus Juris Hungarici évi kiadásának címlapja 10. Dávid Ferenc: Rövid Magyarázat 11. II. Rákóczi Ferenc 12. Mária Terézia magyar koronázási díszben 13. Egy kunsági paraszt 14. A Nemzeti dal első lenyomata 15. Deák Ferenc korabeli ábrázolása 16. A Tanácsköztársaság kikiáltása 17. Horthy Miklós kormányzói esküje 18. Rákosi Mátyás beterjeszti az Alkotmányt 19. A Nemzeti Kerekasztal ülése 20. schmitt Pál köztársasági elnök aláírja az Alaptörvényt 21. Az égberagadási jelenet (Emese álma) a nagyszentmiklósi kincs 7. korsóján 22. Hunor és Magor a Képes krónikában Hunor és Magor űzi a csodaszarvast iniciálé a Képes krónikából 190

6 Képek jegyzéke A címoldalak képei Borító koronázási palást Eredetileg miseruha. Latin nyelvű felirata magyar fordításban: Ez a casula Szűz Máriának Fejérváron levő egyháza számára készült és adatott Krisztus megtestesülésének évében, a XIV. indikcióban, István király és Gizella királyné által. Gallérja 12. század végi kiegészítés, feltehetően ettől az időtől fogva használták koronázási palástként. Legkorábbi írásos említése II. (Kis) Károly (uralkodott ) koronázásával kapcsolatos. Őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Előzék végtelenített díszítő motívum a magyar címer elemeinek felhasználásával Reprodukció az 1900-ban megjelent Ősi erény című kiadványból 191

7 1. oldal a zöldhalompusztai szkíta aranyszarvas A zöldhalompusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) szkíta fejedelmi sír 1928-ban került elő, benne a leroskadó, fejét hátrafelé fordító, aranylemezből domborított 37 cm-es szarvasalak. A hiányzó középső rész a feltáráskor veszett el. A szarvas készítése a 6 7. századra tehető, eredetileg valószínűleg fejedelmi pajzsdíszként szolgált. Őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2. oldal a magyarok bejövetele Pannóniába A 75 pergamenlap (150 oldal) terjedelmű Képes krónika minden bizonnyal Nagy Lajos király megbízásából készült 1360 körül. A Kálti Márk által írt szöveget 147 miniatúra díszíti. Az egyik legszebb oldal a 21., amelyen felül a magyarok Pannóniába érkezése látható, a két iniciáléban pedig valószínűleg Álmos és Árpád. A piros színű fejezetkezdő szöveg magyar fordítása: Kezdődik az előszó a magyarok második bejöveteléhez, a velük történt szerencsés és kedvezőtlen eseményekhez. Őrzési helye: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 3. oldal Magyar Szent Korona A magyar Szent Korona a középkor óta a koronázási jelvények (korona, palást, jogar, országalma, kard, korábban lándzsa, kesztyű, lábbeli) kitüntetett darabja. Az azzal való megkoronázás nélkül az uralkodókat nem tekintették legitimnek, mert a magyar közjog magát a Szent Koronát tekintette az uralkodói jogok birtokosának. A királyra ez a birtoklás a koronázás aktusával háramlott át. Őrzési helye: Magyar Országgyűlés 192

8 4. oldal Mátyás király trónkárpitja Aranybrokát, zöld bársonykontúrokkal. Firenzében szőtték Francesco Malocchi műhelyében, tervét Antonio Pollaiuolo készítette. Hossza: 252 cm, szélessége: 162 cm. 6. oldal a magyar Országház Steind Imre tervei alapján 1885 és 1904 között, kizárólag hazai anyagokból épült fel a magyar Országház, amely közel tizennyolcezer négyzetméter alapterületével Magyarország legnagyobb épülete. Ma is meglévő két ülésterme eredetileg a kétkamarás parlament képviselőházának és felsőházának adott otthont, több mint kétszáz irodájában az Országgyűlés és a Miniszterelnökség hivatalai találhatók. Fotó Naatsita (Dreamstime.com) 193

9 A millenniumi díszalbum képei 12. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Attila lakomája Készítés dátuma: 1870 Méret: Falkép a Pesti Vigadó Csemegetárában; a második világháborúban elpusztult. 14. oldal alkotó: Vágó Pál ( ) Cím: A magyarok Kijev előtt Készítés dátuma: 1885 Méret: ,5 cm 16. oldal alkotó: Kovács Mihály ( ) Cím: Árpád pajzsra emeltetése Készítés dátuma: 1854 Méret: cm Egykor a Szépművészeti Múzeumban, a második világháború során megsemmisült. 18. oldal alkotó: Munkácsy Mihály ( ) Cím: A magyar honfoglalás részlet Készítés dátuma: 1893 Méret: cm Tulajdonos: Magyar Nemzeti Galéria Őrzési helye: Magyar Országház 20. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: A kereszténység hirdetése Készítés dátuma: 1874 Mennyezetfreskó a Magyar Nemzeti Múzeumban, Budapest 194

10 22. oldal alkotó: Benczúr Gyula ( ) Cím: Vajk megkeresztelése Készítés dátuma: 1875 Méret: cm 24. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: Szent István kora Készítés dátuma: 1888 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 26. oldal alkotó: Pállya Celesztin ( ) Cím: A cserhalmi ütközet Készítés dátuma: nem ismert Technika: nem ismert Méret: nem ismert Őrzési helye: nem ismert 28. oldal alkotó: Weber Xavér Ferenc ( ) Cím: Szent Lászlónak felajánlják a keresztes hadak fővezérségét Készítés dátuma: 1873 Méret: cm 30. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: Kálmán király kora Készítés dátuma: 1888 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 195

11 32. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Imre király elfogja pártütő Endre öccsét Készítés dátuma: 1857 Méret: cm 34. oldal alkotó: Liezen-Mayer Sándor ( ) Cím: Magyarországi Szent Erzsébet Készítés dátuma: 1882 Méret: cm 36. oldal alkotó: Iványi-Grünwald Béla ( ) Cím: A tatárjárás Készítés dátuma: 1896 Méret: cm 38. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Kun László és Habsburg Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren Készítés dátuma: 1873 Méret: ,5 cm 40. oldal alkotó: Orlay Petrich Soma ( ) Cím: Zách Felicián Készítés dátuma: 1860 Méret: ,5 cm 196

12 42. oldal alkotó: Molnár József ( ) Cím: Dezső hősi önfeláldozása királyáért, Róbert Károlyért Készítés dátuma: 1855 Méret: cm 44. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: Nagy Lajos kora Készítés dátuma: 1888 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 46. oldal alkotó: Jan Matejko ( ) Cím: A várnai csata Készítés dátuma: 1879 Technika: olaj, fa Méret: cm Őrzési helye: Szépművészeti Múzeum, Budapest 48. oldal alkotó: Bihari Sándor ( ) Cím: Zsigmond a nagyváradi székesegyházban Ulászló lengyel királyt fogadja Készítés dátuma: 1898 Méret: nem ismert Őrzési helye: Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad 50. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: V. László udvara Készítés dátuma: 1870 Méret: cm 197

13 52. oldal alkotó: Wagner Sándor ( ) Cím: Dugovics Titusz Készítés dátuma: 1859 Méret: cm 54. oldal alkotó: Tornai Gyula ( ) Cím: Hunyadi János halála Készítés dátuma: 1897 Méret: ,5 cm 56. oldal alkotó: Gyárfás Jenő ( ) Cím: V. László esküje a Hunyadi-háznak Készítés dátuma: 1895 Méret: cm Őrzési helye: Temesvári Szépművészeti Múzeum, Temesvár 58. oldal alkotó: Benczúr Gyula ( ) Cím: Hunyadi László búcsúja Készítés dátuma: 1866 Méret: cm 60. oldal alkotó: Madarász Viktor ( ) Cím: Hunyadi László ravatala Készítés dátuma: 1859 Méret: cm 198

14 62. oldal alkotó: Wagner Sándor ( ) Cím: Mátyás viadala a cseh Holubárral Készítés dátuma: 1865 Falkép a Pesti Vigadó Csemegetárában; a második világháborúban elpusztult 64. oldal alkotó: Koroknyai Ottó ( ) Cím: Mátyás Bécs előtt Készítés dátuma: (1896) Méret: körülbelül 5 3 méter Őrzési helye: Püspöki palota, Nagyvárad 66. oldal alkotó: Ligeti Antal ( ) és Wagner Sándor ( ) Cím: Mátyás király hazatér a vadászatból Hunyadvárába Készítés dátuma: Méret: cm 68. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: Mátyás király kora Készítés dátuma: 1891 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 70. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: A mohácsi vész Készítés dátuma: 1866 Méret: cm 199

15 72. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: II. Lajos holttestének feltalálása a Csele pataknál Készítés dátuma: 1860 Méret: cm 74. oldal alkotó: Madarász Viktor ( ) Cím: Martinuzzi bemutatja a gyermek-királyt a töröknek Készítés dátuma: 1879 Méret: cm 76. oldal alkotó: Wagner Sándor ( ) Cím: Izabella búcsúja Erdélytől Készítés dátuma: 1863 Méret: cm 78. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: Dobozy Készítés dátuma: 1861 Méret: cm 80. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Nyáry és Pekry elfogatása a török által Készítés dátuma: 1853 Méret: cm 200

16 82. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: Az egri nők Készítés dátuma: 1867 Méret: cm 84. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: Zrínyi Miklós kirohanása Szigetvárából Készítés dátuma: 1885 Méret: cm Őrzési helye: Déri Múzeum, Debrecen 86. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: A hitújítás Készítés dátuma: 1891 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 88. oldal alkotó: Körösfői-Kriesch Aladár ( ) Cím: A tordai országgyűlésen kimondják a vallásszabadságot Körösfői-Krieschnek van egy ilyen témájú, gyakran reprodukált képe, amely Tordán található, de az Ősi erény fénymetszete egy másik képről készült, amelynek holléte, adatai ismeretlenek. 90. oldal alkotó: Madarász Viktor ( ) Cím: Bethlen Gábor tudósai között Készítés dátuma: 1870 Méret: cm 201

17 92. oldal alkotó: Lotz Károly ( ) Cím: Zrínyi Miklós a költő Készítés dátuma: 1891 Falkép a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Budapest 94. oldal alkotó: Madarász Viktor ( ) Cím: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben Készítés dátuma: 1864 Méret: cm 96. oldal alkotó: Madarász Viktor ( ) Cím: Zrínyi Ilona Munkács várában Készítés dátuma: 1859 Méret: cm 98. oldal alkotó: Székely Bertalan ( ) Cím: Thököly Imre menekülése Készítés dátuma: 1873 Méret: cm 100. oldal alkotó: Dudits Andor ( ) Cím: Az ónodi országgyűlés Készítés dátuma: 1895 Technika: Olaj, vászon Méret: cm Őrzési helye: Hadtörténeti Múzeum és Intézet, Budapest 202

18 102. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Mária Terézia kora Készítés dátuma: Mennyezetfreskó a Magyar Nemzeti Múzeumban, Budapest 104. oldal alkotó: Holló Barnabás ( ) Cím: Az akadémia megalakítása Készítés dátuma: 1893 Technika: bronz relief Méret: cm Dombormű a Magyar Tudományos Akadémia Akadémia utcai homlokzatán, Budapest 106. oldal alkotó: Than Mór ( ) Cím: Széchenyi, Kossuth, Deák Készítés dátuma: Mennyezetfreskó a Magyar Nemzeti Múzeumban, Budapest 108. oldal alkotó: Zichy Mihály ( ) Cím: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál Készítés dátuma: 1877 Méret: cm (feltekerve, restaurálásra vár) 110. oldal alkotó: Pataky László ( ) Cím: A király a szegedi árvíznél Készítés dátuma: 1896 Technika: Olaj, vászon Méret: cm Őrzési helye: Móra Ferenc Múzeum, Szeged 203

19 A 2011-ben született történelmi tárgyú festmények jegyzéke (Fehér Katalin reprodukciói) 112. oldal alkotó: Szinte Gábor Cím: A dualizmus kora ( ) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 114. oldal alkotó: Somogyi Győző Cím: Az első világháború ( ) Technika: tojástempera; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 116. oldal alkotó: Filep Sándor Cím: A Tanácsköztársaság (1919) Technika: ezüstvessző, grafit, akril; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 118. oldal alkotó: Kiss Tibor Cím: Trianon (1920) Technika: olaj; falemez Méret: cm Őrzési helye: Országház 204

20 120. oldal alkotó: Incze Mózes: Cím: Horthy Miklós kora ( ) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 122. oldal alkotó: Bráda Tibor: Cím: A második világháború ( ) Technika: pasztel; rétegelt lemezen papír Méret: cm Őrzési helye: Országház 124. oldal alkotó: Gyémánt László Cím: A holokauszt ( ) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 126. oldal alkotó: László Dániel Cím: Rákosi Mátyás kora ( ) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 205

21 128. oldal alkotó: Kocsis Imre Cím: Forradalom és szabadságharc (1956) Technika: vegyes Méret: cm Őrzési helye: Országház 130. oldal alkotó: Rényi Krisztina Cím: Kádár János kora ( ) Technika: kréta, olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 132. oldal alkotó: Galambos Tamás Cím: Nagy Imre újratemetése (1989) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 134. oldal alkotó: Atlasz Gábor Cím: Nemzeti Színház ( ) Technika: akriltempera; rétegelt lemez Méret: cm Őrzési helye: Országház 206

22 136. oldal alkotó: Korényi János Cím: Lovasroham (2006. október 23.) Technika: Olaj-lüszter; fémfólia vásznon Méret: cm Őrzési helye: Országház 138. oldal alkotó: Szentgyörgyi József Cím: A vörös iszap ( ) Technika: akril, kréta; farostlemez Méret: cm Őrzési helye: Országház 140. oldal alkotó: Szkok Iván Cím: Új alkotmány születik (2011 április 25.) Technika: olaj; vászon Méret: cm Őrzési helye: Országház 142. oldal alkotó: Barta Réka (14 éves) Cím: Egy család Magyarországon Technika: olajpasztel Méret: cm Felkészítő tanár: Murányi József Iskola: Mezőkövesd, MÁAMIPSZ Mező Ferenc Tagiskola Őrzési helye: Országház 207

23 A Himnusz kézirata 144. oldal himnusz Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményéhez írott dallam kottája, Erkel Ferenc kézírásával. Őrzési helye: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest Az Országos Széchényi Könyvtár hozzájárulásával. A magyar alkotmány előképei című fejezet ábráinak jegyzéke 147. oldal a Magyar Királyság középcímere A magyar állam címere hosszú fejlődés során, számos változaton át alakult. Az angyalos középcímer az 1868-as horvát kiegyezés után jött létre, 1874-ben kibővült Fiume jelképével, végleges formáját pedig az 1896-os címerrendelettel nyerte el. Alkotóelemei: középen Magyarország korona nélküli kis címere, bal oldalon Dalmácia és Szlavónia, jobb oldalon Horvátország és Erdély, legalul Fiume oldal tarsolylemez Galgócról (Nyitra megye), életfadíszítéssel. Előkerült 1868-ban. Készítési ideje: a 10. század eleje. Mérete 13 11,2 cm Anyaga: aranyozott ezüst. Őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum A Magyar Nemzeti Múzeum hozzájárulásával. 208

24 150. oldal hajfonatkorong Ibrányból (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), előkerült 1984-ben. Készítési ideje: század. Átmérője: 7,3 cm Anyaga: aranyozott ezüst. Őrzési helye: Jósa András Múzeum, Nyíregyháza A Nyíregyházi Jósa András Múzeum hozzájárulásával oldal szent István kortárs ábrázolása a koronázási paláston A palást ismertetését lásd a Képek jegyzéke 1. alatt. A Magyar Nemzeti Múzeum hozzájárulásával oldal zára késő középkori képe Zára (ma Zadar) képe Sebastian Münster Cosmographiájából, 1580-ból. A félsziget valójában nyugati irányban áll. Zárában található a magyar horvát közös múlt egyik legnagyszerűbb alkotása, az aranyozott ezüst Szent Simon-koporsó, rajta gyönyörű domborművek, mások mellett a magyar király párról. A műalkotást 1380-ban ajándékozta Nagy Lajos felesége, Kotromanics Erzsébet a városnak oldal a nagybetűvel írt Aranybulla eredetileg hét példányban készült, mára azonban egy eredeti sem maradt fenn. A szöveget későbbi oklevelek őrizték meg. Maga az aranyból készült pecsét sem maradt fenn, helyette II. András egy két évvel később, 1224-ben kibocsátott oklevelének a korábbihoz minden bizonnyal nagyon hasonló aranypecsétjét, azaz bulláját reprodukálják ez függ az alkotmánybírók díszláncán is. A Magyar Országos Levéltár hozzájárulásával. 209

25 158. oldal erdély népei a 17. században Részletek egy 1690 előtt, Apafi Mihály fejedelem uralkodásának végén keletkezett viseletkódexből, eredetije az Országos Széchényi Könyvtárban, jelzete Quart. Germ Közreadta: Oborni-Tompos-Bencsik: A régi Erdély népeinek képeskönyve, Budapest, Föntről lefelé, balról jobbra haladva: magyar grófné, székely leány ünneplőben, szász falusi iskolamester, román marhapásztor oldal a Corpus Juris Hungarici 1751-ben, Nagyszombatban megjelent kiadásának címlapja oldal dávid Ferenc: Rövid magyarázat, miképpen az Antikrisztus az igaz Istenről való tudományt meghomályosította. Gyulafehérvár, oldal ii. Rákóczi Ferenc Mányoki Ádám portréja, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 166. oldal Mária Terézia magyar koronázási díszben Reprodukció Martin Meytens egykorú festménye nyomán, Marczali Henrik Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig című kötetéből. Budapest,

26 168. oldal egy kunsági paraszt Bikkessy Heinbucher József: A Magyar és Horváth országi Leg nevezetesebb Nemzeti Öltözetek Bécs, oldal a Talpra Magyar első nyomtatott példánya, Petőfi Sándor kézírásával. Eredetije az Országos Széchényi Könyvtárban. Az Országos Széchényi Könyvtár hozzájárulásával 172. oldal deák Ferenc 1861-ben Grimm Vince kőnyomata oldal a Tanácsköztársaság kikiáltása március 21-én Garbai Sándor, a Forradalmi Kormányzótanács elnöke és Kun Béla külügyi népbiztos kikiáltják a Tanácsköztársaságot. Korabeli fényképfelvétel oldal horthy Miklós leteszi a kormányzói esküt a magyar Parlamentben március 1-jén. 211

27 178. oldal rákosi Mátyás beterjeszti az Alkotmányt augusztus 17-én oldal nemzeti Kerekasztal, június 13. A politikai egyeztető tárgyalás résztvevői a Parlament Vadásztermében. Háttal az elnökség, balra a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) képviselői, szemben a társadalmi szervezetek delegációja, jobbra az Ellenzéki Kerekasztal küldöttsége foglalnak helyett oldal az új Alaptörvény Schmitt Pál köztársasági elnök április 25-én a Sándor-palotában aláírja Magyarország Alaptörvényét. Az MTI felvétele oldal az égberagadási jelenet a nagyszentmiklósi kincs 7. számú korsójáról A nagyszentmiklósi kincs a Kárpát-medence egyik leggazdagabb középkori kincslelete. Legvalószínűbb készítési ideje a 8. század vége, néhányan azonban a honfoglaló magyarsághoz kötik. A 7. számú korsón egy asszonyt égbe ragadó sas (turul) látható, ami Emese álma képi megfogalmazásának is tekinthető. Őrzési helye: Kunsthistorisches Museum, Bécs 190. oldal hunor és Magor űzi a csodaszarvast A-iniciálé a Képes krónika 5. oldaláról. 212

28 A kötetben közölt idézetek forrásai évi 9. törvénycikk lásd Corpus Juris Hungarici évi III. törvénycikk lásd Corpus Juris Hungarici évi XXXIII. Törvénycikk, közli (2011. november 3.) Acsádi Ignác: Magyarország három részre oszlásának története. A Szilágyi Sándor szerkesztette, A magyar nemzet története című tízkötetes sorozat V. kötete, Budapest, Anonymus: Gesta Hungarorum. A mű 1200 körül keletkezett. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Pais Dezső. von Apolda, Dietrich: Szent Erzsébet élete. A mű 1289-ben keletkezett. Az idézett kiadás: Árpád-kori legendák és intelmek II., Budapest, Latinból fordította Bellus Ibolya. Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei. A mű kódex alakban 1496-ban készült el, nyomtatásban az első részlet 1543-ban, a teljes könyv először 1568-ban jelent meg. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Kulcsár Péter. Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Először megjelent: 1527-ben. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Kardos Tibor. Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár. Először megjelent: 1584-ben. A többek által fordított millenniumi kiadás alapján a szöveget átdolgozta és közreadta Bencsik Gábor, Budapest, Döbrentei Gábor: Dugovics Titus, ki magát, csak hogy Nemzete győzzön, halálra szánta. Tudományos Gyűjtemény, évfolyam, 8. füzet. Frangepán Ferenc búcsúlevele feleségének. Olaszból fordította és közli Thallóczy Lajos, Történelmi Tár, Hármaskönyv, bővebb címén Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve, melyet Werbőczy István készített. Először megjelent: latinul 1517-ben, magyarul ban, horvátul 1574-ben, németül 1599-ben. A kötetben a Corpus Juris Hungarici (lásd ott) alapján idézzük. Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Első kiadás Kolozsvár, Az idézett kiadás Budapest, Hérodotosz: A görög perzsa háború. Az idézett kiadás Budapest, Görögből fordította Muraközi Gyula. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Pest,

29 Horváth Mihály: A magyarok története rövid előadásban. Először megjelent 1866-ban. Az idézett kiadás Budapest, István király nagyobb legendája. A mű 1080 körül keletkezett. Az idézett kiadás Árpád-kori legendák és intelmek I. Budapest, Latinból fordította Kurcz Ágnes. Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt latin nyelvű históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában. A szerző Bonfinit folytatja 1606-ig, nyomtatásban először 1622-ben jelent meg. Az idézett mű Budapest, Jordanes (Iordanes): Getica. A 6. században élt itáliai gót történetíró művében maradt fenn Priszkosz rétor leírása a hunoknál tett látogatásáról. Az idézett kiadás Budapest, Görögből fordította Szilágyi Sándor. Keserűi Dajka János: Bethlen Gábor nemzetsége, jelleme és tettei. A mű, eredetileg Patreus Dávid heidelbergi professzornak írott levél ban keletkezett. Közli: Makkai László szerk: Bethlen Gábor krónikásai, Budapest, Képes krónika. A mű 1360 körül keletkezett. Az idézet kiadás Budapest, Latinból fordította Bellus Ibolya. Kézai Simon krónikája. A mű körül keletkezett. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Császár Mihály. Kisfaludy Károly Mohács című verse először 1824-ben jelent meg, a 19. század második fele óta iskolai tananyag, az újraközlése folyamatos. Küküllei János: Lajos király krónikája, készült 1365 körül. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Kristó Gyula Mária Terézia hitlevele lásd Corpus Juris Hungarici Marzio, Galeotto: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Kardos Tibor. Mikszáth Kálmán: Királyi ajándék cikk a Szegedi Naplóban, április 17. Ónodi országgyűlés határozata közli: images/67-032b.jpg (2011. november 5.) Pacta Conventa Szeberényi Gábor: A Pacta Conventa és a középkori horvát társadalom. Középkortörténeti Tanulmányok 5. Szeged, Piccolomini, Enea Sylvius (a későbbi II. Piusz pápa): Historia Friderici imperatoris. Az idézett kiadás Budapest, XXXX. Latinból fordította Szilágyi Sándor Pragmatica Sanctio közli: (2011. november 3.) Priszkosz rétor lásd Jordanes Rákóczi Ferenc: Emlékiratok. Rákóczi az emlékiratait eredetileg magyarul írta, ez elveszett, a franciaországi emigrációban ezért újra megírta franciául. A mű először Franciaországban jelent meg, 1739-ben. A hivatkozott kiadás Budapest, Franciából fordította Vas István. 214

30 Ransanus, Petrus: Epithoma rerum Hun gari carum (A magyarok történetének rövid foglalata). Készült 1490 körül. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. Redemptio Mária Terézia diplomája ben kelt, magyar fordítása dr. Kele József: A Jász-Kunság megváltása című könyvében, Budapest, Schmitt Pál köztársasági elnök beszéde, közli (2011. november 3.) Sylvester János: Új testamentum. Először megjelent 1541-ben, hasonmása 1960., Budapest (Bibliotheca Hungarica Antiqua I.). Tanácsköztársaság A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya. Közli: (2011. november 3.) Temesvári János deák: A Béla királyról, mint jöttenek be a tatárok és elpusztították mind egész Magyarországot. Először megjelent Heltai Gáspár Cancionalejában, 1574-ben. Thököly Imre levele Teleki Mihályhoz. Közli Deák Farkas: Gróf Thököly Imre levelei. Budapest, Thuróczy János: A magyarok krónikája. Először nyomtatásban megjelent 1488-ban, latinul. Az idézett kiadás Budapest, Latinból fordította Bellus Ibolya. Tinódi Lantos Sebestyén versei Cronica: Tinodi Sebestien szoerzese cím alatt jelentek meg először 1554-ben Kolozsváron, majd Heltai Gáspár (lásd ott) Cancionalejában 1575-ben. Mindkettő hasonmás kiadása megjelent a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban, Budapest, és Tordai országgyűlés. Az idézett részletet közreadja az Erdélyi Múzeum, 56. kötet, Kolozsvár, füzet. Tripartitum lásd Hármaskönyv Vasárnapi Újság képes hetilap, megjelent között Budapesten. Verancsics Antal: De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae. A részletet közli Nagy Gábor szerk: Magyar História, Debrecen, é.n Zrínyi Ilona levele Franciaországba. Közli Angyal Dávid: Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. A magyar nemzet története szerk Szilágyi Sándor, Budapest, 1897, VI. kötet. Zrínyi Miklós verseinek válogatása, köztük a Szigeti veszedelem először 1651-ben jelent meg Bécsben, Adriai tengernek Syrenaia cím alatt. Ennek hasonmása 1981., Budapest. A Török áfium első kiadása (Symbolum illustrissimi Domini Comitis Nicolai Zrinyi) Bártfa, a második (Ne bántsd a magyart) Marosvásárhely, ennek hasonmása és szövegkiadása 2009., Budapest. 215

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út Annahegyi utca Bajcsy-Zsilinszky út Bubiktanya Cifra út Csillag Kálmán utca Degenfeld utca Eperfasor utca Farkasdi út Fromm Antal utca Gróf Almássy utca Gróf Pálffy utca Gyógypedagógia Int. 1.szavazókör

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,250 1 47,400 1 47,700 1 142,350 2 Izsák Táncsics Mihály Ált. Isk. 44,450 4 46,600 2 47,500 2 138,550 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 44,300

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK. 2015/2016-os tanév Gyulai Dürer Albert Általános Iskola VERSENYEREDMÉNYEK 2015/2016-os tanév Verseny neve Verseny szintje Időpontja Tanuló neve Helyezése Felkészítő tanár neve Nálunk ilyen a szüret c. rajzpályázat Mátyás

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2008. február 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427 453117

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben