K Ö N Y V, B R O S S U R A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö N Y V, B R O S S U R A"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Vastag, kurzív betűvel a gyermek és ifjúsági szervezetekkel kapcsolatos írások.) P. MIKLÓS TAMÁS K Ö N Y V, B R O S S U R A Önálló munkák a reformálás az ifjabb nemzedék dolga. Mozaikok a magyar református ifjúsági mozgalmak, szervezetek történetéből Zánka, A magyarországi gyermek- és ifjúsági mozgalmak, szervezetek, egyesületek történetének válogatott bibliográfiája B : OPKM, (Neveléstörténeti bibliográfiák. 14.) Révfülöp történeti kronológiája Révfülöp, (Révfülöpi Honismereti Füzetek, 1.) Zánka. Ifjúsági Centrum. Jugendzentrum. B, (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára, 607.) 5. - Kiss László: A Révfülöpi Fürdőegyesület 100 éve. Révfülöp, (Révfülöpi Kiskönyvtár, 3.) Gyermekszervezet-történeti Múzeum Zánka, (Zánkai Múzeumi Füzetek, 2.) 7. A világ egyik legszebb tája : Adalékok és források Révfülöp és környéke történetéhez. Honismereti olvasókönyv. Révfülöp, A Balaton-kultusz egyik úttörője. Czigány Károly élete és munkássága. Révfülöp, (Révfülöpi Honismereti Füzetek, 3.) Középkori templomok és műemlékek a Káli-medence vidékén. Zánka, (Zánkai Múzeumi Füzetek, 3.) 10. Révfülöp Anno. Révfülöpi életképek és fölvételek a XIX-XX. Század fordulójáról. Révfülöp, (Müller Mártonnal Gyermekalkotások Galériája Zánka : Gallery of Children s Art Zánka (öszeáll. Bene Kinga, P. Miklós Tamás; szerk. P. Miklós Tamás) Zánka : Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Révfülöp és környéke útikalauz (öszeáll. P. Miklós Tamás) Révfülöp,

2 2 13. Gyermek- és serdülőkori gyermekszervezetek. Zánka : ZGYIC Kht. : Gyermek- és Ifjúságszervezettörténeti Múzeum, (A magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, mozgalmak történetének válogatott dokumentumai I.) A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum története ( ) Történet Kronológia Adattár Bibliográfia. Zánka : ZGYIC Kht, (Zánkai múzeumi füzetek 5.) Kővágóörs Révfülöp és a Balatoni Zala-Somogy Gőzhajó Társaság története ( ). Révfülöp, (Révfülöpi Honismereti Füzetek, 6.) Gyermekalkotások Galériája Zánka : Gallery of Children s Art Zánka (öszeáll. Bene Kinga, P. Miklós Tamás; szerk. P. Miklós Tamás) Zánka : Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., (2. kiad) Révfülöp régi képes levelezőlapokon Veszprém: Agenda Natura, Szerkesztői, összeállítói közreműködés Nagy Lajos: Ez a mi világunk?!- Révfülöp, (Révfülöpi Kiskönyvtár. 2.) Benke László: Gyökerek ezek itt... Révfülöp, (Révfülöpi Honismereti Füzetek. 2. ) Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón./ szerkesztette P. Miklós Tamás. - Zánka : Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht, Egyszer volt játék : Magyar népi gyermekjáték eszközök a honfoglalástól napjainkig. Zánka, (Zánkai Múzeumi Füzetek, 1.) 5. Nádházi Lajos: A magyar úttörőmozgalom történeti kronológiája B : MÚSZ, Legyen miénk a Balaton! Útikalauz gyermekeknek és fiataloknak Zánka, (T. Horváth Lajossal) Legyen miénk a Balaton! Útikalauz gyermekeknek és fiataloknak Zánka, (T. Horváth Lajossal) Nagy Lajos: Ez a mi világunk?! II. Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, (Révfülöpi Kiskönyvtár 4.) Tóth József: Úttörőmozgalmi életrajzi lexikon. (szerk. P. Miklós Tamás). B, MÚSZ, Nádházi Lajos: A magyarországi úttörőintézmények története és adattára. (szerk. P. Miklós Tamás). B, MÚSZ,

3 3 11. Révfülöpi finom falatok : receptgyűjtemény I. (szerk.: P. Miklós Tamás) Révfülöp, Révfülöpi Polgármesteri Hivatal, Süle Sándor: Révfülöp Földrajzi nevei (1979) (szerk.: P. Miklós Tamás) Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, (Révfülöpi Honismereti Füzetek, 7.) A kultúrkincsek milliomosa. Benke László emlékkötet. Révfülöp: Révfülöpi Honismereti Egyesület, (Révfülöpi Honismereti Füzetek 8.) 14. A Révfülöpi Honismereti Egyesület működése és tevékenysége ( ) = Villa Filip repertóriuma ( ). Révfülöp: Révfülöpi Honismereti Egyesület, Villa Fili Honismereti közlöny sz. (28 ) sz. (32 ) sz. (32 ) sz. (32 ) sz. (32 ) sz. (42 ) sz. (32 ) sz. (20 ) sz. (68 ) sz. (40 ) sz. (28 ) sz. (72 ) sz. (60 ) sz. (IX. évf.) sz. (X. évf.) sz. (X. évf.) sz. (XI. évf. 17. sz.) (XII. évf. 18. sz.) (XIII. évf. 19. sz.) (XIV. évf. 20. sz.) (XIVI. évf. 21. sz.) (XIVII. évf. 22. sz.) (XIVIII. évf. 23. sz.) (XIX. évf. 24. sz.) 36.

4 T A N U L M Á N Y O K, C I K K E K Az úttörőmozgalom történeti emlékeinek múzeuma. = Honismeret, sz. p Tények és gondolatok.(1919-es cserkész-úttörőszervezés) = Úttörővezető, sz. p Az eltömegesedés szindrómája rész. = Úttörővezető, sz. p , sz. p Őrszemcsapatok, = Magyar Nemzet, április Az 1919-es cserkész-úttörőcsapatokról. In.: Történeti Múzeumi Közlemények B, p Gyermekszervezetek ébredése külföldön. = Tantusz, sz. 30. A Gyermekszervezet Történeti Múzeum honismereti munkájáról. = Honismeret, sz A Zöld szívtől a Gyermekláncig. = A Világ, sz. p A pluralizmus (árva)gyermekei. = Tantusz, sz. 17. Munkásmozgalmi gyermekszervezetek. = Tantusz, sz. 20. A Révfülöpi Helytörténeti Gyűjtemény négy évtizedéről. = Honismeret, sz. p Egy ajándékozás margójára. = Révfülöpi Képek, sz. 3. Hazai egyházi és polgári gyermekszervezetek a századelőn. = Tantusz, sz Egy névhasználat anatómiája. = Tantusz, sz. 20. Emlékezés a gyermekbarátokra. = Tantusz, sz. p Vasárnapi iskola. = Tantusz, sz. p 6-7. Kötödés a tájhoz = Új Balatoni Futár, sz. 8. Egy révbe jutott honismereti gyűjtemény. = Napló, július Évforduló. Eucharisztikus Gyermekszövetség. Az Úttörőszövetség létrehozásának történetéről. = Tantusz, sz. p A Honismereti Gyűjtemény históriájáról. = Révfülöpi Képek, sz. 2. Ifjúsági egyesületek a századfordulón. = Tantusz, sz. p 4-7. Ifjúsági egyesületek, szervezetek évszázada. Megyei Pedagógiai Körkép, sz. p Adalékok a század eleji magyar katonai előképzés történetéhez = Hadtörténelmi Közlemények, sz. p A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek. = Tantusz, sz. 4. A szocialista ifjúmunkás-mozgalom kezdetei. = Tantusz, sz. p 4-5. Iparos tanonciskolai otthonok. = Tantusz, sz. 4. Emléklapok a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény történetéből. = Új Horizont, sz. p Otthonteremtés és táborozás... Visszapillantás a révfülöpi cserkészéletre. = Révfülöpi Képek, sz. 3. Ecsér az évszázadok viharaiban. = Révfülöpi Képek, sz Balatoni kötödések. Emlékezés Pauler Tivadarra. = Új Horizont, sz. p A gyermek(tanulmány) évszázada?! = Új Pedagógiai Szemle, sz. p Elkötelezett vallásosság, tevékeny hazaszeretet.(ifjúsági Mária Kongregációk).= Tantusz, sz. p 5-6.

5 a Kormány Guzsa el szakadván Adalékok a balatoni révhajózás és az 1796-os révhajó-szerencsétlenség történetéhez. = Révfülöpi Képek, sz. p 3. (Müller Mártonnal) Bónis György ( ) életművének bibliográfiája. = Történelmi Szemle, sz. p Adalékok a hazai ifjúsági Mária-kongregációk történetéhez. ( ) = In.: "1000 éves a magyarországi iskola" Veszprém megyei neveléstörténeti tanulmányok. - Veszprém, p a Kormány Guzsa el szakadván Adalékok a balatoni révhajózás és az 1796-os révhajó-szerencsétlenség történetéhez. = Honismeret, sz. p (Müller Mártonnal) A gyermek- és ifjúsági szervezetek, mozgalmak történeti kutatásának helyzete. = In.: Iskolatörténet - Iskolakultúra - Neveléstörténeti kutatások. - B: OPKM, p a Kormány Guzsa el szakadván. Adalékok a balatoni révhajózás és az 1796-os révhajó szerencsétlenség történetéhez. = Pannon Tükör, sz. p IX-XII. Adalékok Pauler Tivadar pályafutásához.(személyiségfejlődés és történelem a 19. századi Magyarországon ) = In.: Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok. 16. köt. - Veszprém, p Gyermek-és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón. Országos szakmai konferencia, Zánka = Megyei Pedagógiai Körkép, sz. p Ifjúsági szerveződések évszázada!? Gyermek- és ifjúsági szervezetek a századi Magyarországon. = In.: Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón. - Zánka, p Ifjúsági szerveződések évszázada!? - Gyermek- és ifjúsági szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon. = Új Pedagógiai Szemle, sz. p (bővített változat) Balatonboglár évszázadai. = Révfülöpi Képek, sz Kronológia a Zala-Somogyi Gőzhajózási társaság történetéről. = Villa Filip, sz Czigány Károly utóélete (avagy a Czigány emlékmű állításának története). = Villa Filip, sz Honismereti tevékenység Révfülöpön. = Villa Filip, sz Közgyűlésünkről. = Villa Filip, sz. 3. Bozzay Pál költő (utó)élete. ( ). = Villa Filip, sz Jubileumi honismereti közgyűlés Révfülöpön. = Révfülöpi Képek, sz. 5. Adalékok Pauler Tivadar ( ) pályafutásához. = Comitatus, sz. (március) Honismereti hírek. = Révfülöpi Képek, Állami ifjúsági egyesületek a század eleji Magyarországon. = Iskolakultúra, sz Jegyzetek nagyatyám naplójából (Részletek Pauler Ákos nagyatyja Pauler Tivadar naplójából készült jegyzeteiből) ( ) =In.: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 17. köt. - Veszprém, Adalékok a magyar népi gyermekjátékok történetéből. In.: Egyszer volt játék. Zánka, p A magyar népi gyermekjáték irodalom válogatott bibliográfiája. In.: Egyszer volt játék. Zánka, p Benke László zánkai honismereti kutatásai. In.: A szellem napvilága : Fejezetek Zánka művelődéstörténetéből. Zánka, p A Balaton gyöngyétől az Evangélikus Oktatási Központig = Villa Filip, sz. p 4-7. Evangélikus egyházi rendezvények Révfülöpön a két világháború között. = Villa Filip, sz. p A révfülöpi evangélikus gyülekezet és az evangélikus templom építésének története. = Villa Filip, sz. p A millennium jegyében az ezredfordulón. = Révfülöpi Képek, sz. 3. A Révfülöpi Fürdőegyesület története ( ) = Villa Filip, sz. p (Kiss Lászlóval)

6 6 Tájékoztató a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről és a révfülöpi honismereti tevékenységről. = Villa Filip, sz. p XX. századi sorsfordulók: 100 év Magyarországon. = Révfülöpi Képek, sz. 2. A révfülöpi szőlőművelés és bortermelés múltjából. = Villa Filip, sz. p 4-9. A révfülöpi szőlőművelés és bortermelés kronológiája = Villa Filip, sz. p Beszámoló a Révfülöpi Honismereti Egyesület évi tevékenységéről. = Villa Filip, sz. 29. Adalékok a révfülöpi borrigmusok történetéhez. = Révfülöpi Képek, sz. 4. Tíz éves a Révfülöpi Képek! : Egy évtized margójára. = Révfülöpi Képek, sz. 1. A Révfülöpi Honismereti Egyesület múltja és jelene. = Révfülöpi Képek, sz. 7. Honismereti Gyűjtemény Révfülöpön. = Révfülöpi Képek, sz. 7. A révfülöpi strandról. = Népszava, augusztus A zánkai Gyermekszervezet-történeti Múzeum: = Megyei Pedagógiai Körkép, sz. p Ki kicsoda Révfülöp történetében. I. r. = Villa Filip, sz Múzeumi évforduló. = Köznevelés, Történelmi barangolás a Káli-medence vidékén. = Bakony-Balaton Kalendárium. Veszprém, p Könyvtár a változó világban (Bemutatkozik a Zánkai Ifjúsági centrum könyvtára) = Iskolakönyvtáros, január (3-4. sz.) Az úttörővárostól a közhasznú társaságig In.: Kultúra és rendszerváltás. Válogatás kulturális menedzser dolgozatokból ( ). (szerk. Csongrádiné Dr. Balogh Éva, Markó Aranka, Tóth Lajos). B, Az úttörőparktól a közhasznú társaságig (A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum története) In.: Zánka gyökerei. Millenniumi emlékkötet a magyar államalapítás évfordulójára. (szerk. T. Horváth Lajos). Zánka, A révfülöpi lokálpatrióták közgyűlése. = Révfülöpi Képek, sz éves a zánkai Gyermekszervezet-történeti Múzeum. = Múzeumi Hírlevél, sz Emlékezés révfülöpi Szontagh Tamásra. = Révfülöpi Képek, (5.!) sz. 2. Szontagh Tamás dokumentumok a Révfülöpi Honismereti Gyűjteményben. = Villa Filip, sz Révfülöpi tisztelgés Egry József halálának 50. évfordulóján. = Villa Filip, sz. 21. Tényszerű beszámoló a Révfülöpi Honismereti Egyesület 2000-ben végzett tevékenységéről. = Villa Filip, sz. 35. A révfülöpi sporttörténet vázlata. = Villa Filip, sz A révfülöpi sporttörténet kronológiája ( ). = Villa Filip, sz A révfülöpi vitorlázás és vitorlássport történetéből. = Villa Filip, sz (Török Péterrel) Ki kicsoda Révfülöp történetében. II. rész. = Villa Filip, sz Révfülöpi események kronológiája, = Villa Filip, sz Beszámoló a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről (2001) = Villa Filip, sz A Balaton-kultusz egyik úttörője : Czigány Károly. = Új Balaton, sz Csudás Balatoni történetek : Révfülöpi siker a Balatoni regék és mondák versenyen. = Révfülöpi Képek, sz. 3. Válogatás Szalai Imre Benke Lászlóhoz írt leveleiből és egyéb révfülöpi vonatkozású irodalmi csemegék. (összeállította P. Miklós Tamás) = Villa Filip, sz Mezriczky Péter (életrajz). = Villa Filip, sz. 26. Beszámoló a Révfülöpi Honismereti Egyesület 2001-ben végzett tevékenységéről. = Villa Filip, sz. 26. A Balaton-kultusz egyik úttörője : Czigány Károly ( ). = Comitatus, sz

7 7 Révfülöp önálló utakon ( ). = Villa Filip, sz Dokumentumok Révfülöp önálló településsé válása történetéből. (válogatta Kiss László - P. Miklós Tamás) = Villa Filip, sz éve önálló Révfülö A Révfülöpi Honismereti Egyesület új kiadványai. = Révfülöpi Képek, sz. 2. ; illetve sz. 4. Beszámoló a Révfülöpi Honismereti Egyesület 2002-ben végzett tevékenységéről = Villa Filip, sz. 53. Czigány Károly élete és munkássága ( ). = Villa Filip, sz Fejezetek a hazai gyermeküdültetés és ifjúsági turizmus történetéből. Cserkésztáborozás és turisztikai tevékenység a 20. század első felében. = Új Pedagógiai Szemle, sz Ferenc József kedvenc minisztere Pauler Tivadar ( ) élete és pályafutása. = Villa Filip, sz Ki kicsoda Révfülöp történetében III. = Villa Filip, sz Régi épületek bűvöletében. = Révfülöpi Képek, sz. 3. Révfülöp demográfiai helyzetképe. = Révfülöpi Képek, sz Révfülöp településképének változása. = Villa Filip, sz Révfülöpi események kronológiája (összeáll. Futó Judit, P. Miklós Tamás) = Villa Filip, sz Villák és épületek Révfülöpön. Kultúrtörténeti barangolás a révfülöpi épületek körében. = Villa Filip, sz Bónis György művei. In.: Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. B Osiris, Révfülöpi rendezvénynaptár = Révfülöpi Képek, sz. 4. Ferenc József kedvenc minisztere. Pauler Tivadar ( ) élete és pályafutása. In.: Deák és utódai Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. Pécs, Sebestyén Gyula és a Balaton. = Villa Filip, sz Bydeskuthy Sándor és Révfülöp; Bydeskuthy Sándorné Sarlay Erzsébet. = Villa Filip, sz Egy hajdan volt település Ecsér falu története. = Villa Filip, sz Szent Kristóf avagy Dávid és Góliát. = Villa Filip, sz. 44. A Balatoni fürdőegyesületek. = Villa Filip, sz Révfülöpi fürdővendégek 1892 és 1902 között. = Villa Filip, sz Hajdu Margit - P. Miklós Tamás: Adalékok a révfülöpi római katolikus egyházközség és templom történetéhez. = Villa Filip, sz József Attila Révfülöpön. Napló, április Révfülöpi életrajzi lexikon. (Könyvajánló) = Révfülöpi Képek, sz. 2. Révfülöp és a tihanyi bencés apátság kapcsolatai. = Villa Filip, sz A magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek a dualizmuskori Magyarországon. Neveléstörténet, sz Adalékok a révfülöpi móló-kikötő történetéhez. = Villa Filip, sz Adalékok a balatoni és révfülöpi üdülőhelyi fejlődés történetéhez. I. r. A kezdetektől a Révfülöpi Fürdő- és partszépítő Egyesület megalakulásáig = Révfülöpi Képek, sz Adalékok a balatoni és révfülöpi üdülőhelyi fejlődés történetéhez. II. r. A Révfülöpi Fürdő- és partszépítő Egyesület működése és Révfülöp fejlődése ( ) = Révfülöpi Képek, sz Dr. Herczegh Mihály ( ). = Villa Filip, sz Dr. Herczegh Mihály irodalmi munkássága. = Villa Filip, sz. 21.

8 8 A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége és az úttörőmozgalom egyesülése 1948-ban Kutatási zárójelentés). In.: A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége és az úttörőmozgalom egyesülése 1948-ban.B : Magyar Pedagógiai Társaság, Révfülöpi és a káli-medencei falvak népességének alakulása a század között. Villa Filip, sz Kékkút kincse. Kékkút és a kékkúti szénsavas ásványvíz kitermelésének története. Villa Filip, sz Községi-hivatali események. (Január-március.) Révfülöpi Képek, sz Gazdasági helyzetünk. Révfülöpi Képek, sz Önkormányzati Nőna Révfülöpi Képek, sz. 8. Megújuló turisztikai központ. Révfülöpi Képek, sz. 1.; 10. Révfülöpi rendező és a szabadkai magyar színjátszás sikere! Révfülöpi Képek, sz. 12. Községi-hivatali események. (Április-május). Révfülöpi Képek, sz Számvetés és tisztújítás. Révfülöpi Képek, sz. 10. Adalékok a balatoni és a révfülöpi üdülőhelyi fejlődés történetéhez. III. rész. Révfülöpi Képek, sz. 11. Községi-hivatali események. (Június-július.) Révfülöpi Képek, sz Múltból Építkezés: A jövőnk! Révfülöpi Képek, sz Adalékok a balatoni és a révfülöpi üdülőhelyi fejlődés történetéhez. IV. rész. Révfülöpi Képek, sz Pincéből pincébe, avagy a IV. honismereti séta. Révfülöpi Képek, sz. 2. Községi-hivatali események. (Augusztus-november.) Révfülöpi Képek, sz éves számvetés A Révfülöpi Honismereti Egyesület működése és tevékenysége ( ) Villa Filip, [18.] sz Adalékok a balatoni révhajózás és az 1796-os révhajó-szerencsétlenség történetéhez. Villa Filip, [18.] sz P. Miklós Tamás Müller Márton Dr. Lichtneckert András: Az 1796-os Fülöp-boglári révhajószerencsétlenség dokumentumai. Villa Filip, [18.] sz Gondok és örömök. Rendhagyó (ön)kormányzati számvetés félidőben. Révfülöpi Képek, Hagyományőrzők. 15 éves a Révfülöpi Honismereti Egyesület. Révfülöpi Képek, Könyvbemutató centenáriumi évfordulón. Révfülöpi Képek, Balatoni rév és fürdőélet Anno A rév és fürdőélet településfejlesztési hatásai Révfülöpön. Hévíz, sz Másodközlése: Villa Filip, [19.] sz Adalékok a révfülöpi vasútállomás és a 100 éves Észak-Balatoni vasút történetéhez. Villa Filip, [19.] sz Információk a Révfülöpi Honismereti Egyesület működéséről. Villa Filip, [19.] sz Megyei honismereti vezetők Révfülöpön. Révfülöpi Képek, sz. 6. Különdíjas Révfülö Révfülöpi Képek, sz. 12. Önkormányzati hírek. (Szeptember-október.) Révfülöpi Képek, sz. 2. Honismereti séta a turizmus jegyében. Révfülöpi Képek, sz. 4. Együttgondolkodás településképünk féltésében. Révfülöpi Képek, sz. 11. Bővülő turizmus Révfülöpön. Révfülöpi Képek, sz. 1.; 3. Községi-hivatali események. (November.) Révfülöpi Képek, sz. 1. Évfordulók jegyében Emlékezés Révfülöp nagyjaira Révfülöpi Képek, sz éves Révfülö Révfülöp első okleveles említése. Villa Filip, [20.] sz. 4-5.

9 9 Üdülőhelyi és turisztikai fejlődés Révfülöpön. 1. rész. A kezdetektől 1945-ig. Villa Filip, [20.] sz Kompolthy Tivadar ( ) Villa Filip, [20.] sz. 30. Információk a Révfülöpi Honismereti Egyesület működéséről. Villa Filip, [20.] sz Emlékezés a kulturkincsek milliomosára Invitáló Benke László emlékkötetének bemutatójára. Révfülöpi Képek, sz. 3. Közmeghallgatás. Révfülöpi Képek, sz. 2. A településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata és újra alkotása. Révfülöpi Képek, sz Honismereti könyvbemutató és előadás. Révfülöpi Képek, sz. 12. Révfülöpi Nyár Révfülöpi Kártya Révfülöpi Képek, sz. 3. Ajánló. Révfülöpi Képek, sz. 7. Közösségi ház épül Révfülöpön. Révfülöpi Képek, sz. 1. Révfülöpi helyzetké Révfülöpi Képek, sz. 1.;3. Megújuló közterek park és játszótér felújítás Révfülöpön. Révfülöpi Képek, sz évvel ezelőtt, májusban történt. Révfülöpi Képek, sz. 11. Norvég tanulmányúton a polgármester. Révfülöpi Képek, sz. 3. Válasz olvasói levélre! Révfülöpi Képek, sz éves település-évfordulóra készülnek. Révfülöpi Képek, sz évvel ezelőtt, júniusban történt. Révfülöpi Képek, sz. 14. Strandfelújítás Révfülöpön I. Révfülöpi Képek, sz. 3. Tudásfejlesztés önképzéssel. Révfülöpi Képek, sz. 2. Strandfelújítás Révfülöpön II. Révfülöpi Képek, sz Tényszerű ciklusértékelés. Révfülöpi Képek, sz Polgármesteri program. Révfülöpi Képek, sz Dr. Tölgyesi József és Révfülö In.: A művelődéstörténet és a pedagógiai vonzásában. Veszprém, év kötelez (interjú). Révfülöpi Képek, sz. 1.; 3. Önkormányzati Krónika (2010. október december). Révfülöpi Képek, sz éves Révfülöp! Megjelent a Villa Filip honismereti közlöny legújabb száma. Révfülöpi Képek, sz. 8. A. Tóth Sándor Magyar Örökség-díjas. Révfülöpi Képek, sz. 1. Fonay Tiborra emlékeztünk. Révfülöpi Képek, sz. 4. Fonay Tibor és a borrigmusok. Révfülöpi Képek, sz. 5. Ünnepi számvetés a 800 éves jubileumi évforduló jegyében. Révfülöpi Képek, sz. 4. A Révfülöpi Honismereti Egyesület történetéből ( ). Révfülöpi Képek, sz. 12. A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény. Révfülöpi Képek, sz. 13. A révfülöpi szőlőművelés és bortermelés története 1945-ig. Villa Filip, (21. sz.) Engelbrecht Károly ( ). Villa Filip, (21. sz.) 23. A Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről. Villa Filip, (21. sz.) Egyesületi rendezvényeink. Információk a Révfülöpi Honismereti Egyesület működéséről. Villa Filip, (21. sz.) Jókedv és Bőség! A Balaton-Egylet története (1877, ). In.: Az emlékőrzés szolgálatában. Tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára. Veszprém, Történelmi barangolás Balatonszepezden és környékén. Villa Filip, (22. sz.) Kapiller Imre P. Miklós Tamás: A fülöp-boglári révátkelő díjszabása 1821-ben. Révhajózás a Balatonon az 1820-as években. Villa Filip, (22. sz.) A révfülöpi evangélikus templom eredeti tervrajza. Villa Filip, (22. sz.) 24. Czigány Károly születésének 180. évfordulójára. 100 éves a révfülöpi Czigány Károly emlék. Villa Filip, (22. sz.)

10 10 Forr a világ bús tengere, ó magyar! Egy polgármester dilemmái múltról és jövőről a esztendő elején. Révfülöpi Képek, sz. 1., 4-5. Aranyhíd utca. Polgármesteri válasz egy Nyílt levél -re. Révfülöpi Képek, sz. 3. Rendhagyó polgármesteri fogadóóra. Révfülöpi Képek, sz éves a Révfülöpi Általános Iskola. Révfülöpi Képek, sz. 1., 2. Révfülöpi kitüntetettek. Révfülöpi Képek, sz. 1. Évfordulóra készülődve. Őrizni hagyományainkat, gyarapítani értékeinket. Révfülöpi Képek, sz. 1., 7. Kiss Ervin emlékére. Révfülöpi Képek, sz. 7. Egy világelső (majdnem révfülöpi) fotós: Lakat Imre. Révfülöpi Képek, sz. 9. Zaj, Zaj, Zaj! Révfülöpi Képek, sz. 12. A szomszéd Balatonboglár öröme. Révfülöpi Képek, sz. 7. Pénzügyi stabilitás önkormányzati fejlesztések. Révfülöpi Képek, sz. 1. Értékeink és emlékeink I. Múzeumok és helytörténeti gyűjtemények Révfülöp környékén. Révfülöpi Képek, sz Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal jövőjével kapcsolatban tett intézkedésekről. Révfülöpi Képek, sz. 3. Értékeink és emlékeink II. Révfülö Révfülöpi Képek, sz Többfunkciós kultúrterem Révfülöpön? Egy régi álom valóra válása?! Révfülöpi Képek, sz A Balaton-kultusz egyesületei. A Balatoni Kultúregyesület ( ?) és a Balatonvidéki Kör (1882, ?) története. In.: A pedagógus sokszínű egyénisége az iskola értékteremtő ereje. Veszprém, Révfülöpi tanítómesterek emlékezés egy kis Balaton-parti település hajdani nevelőire. In.: A pedagógus sokszínű egyénisége az iskola értékteremtő ereje. Veszprém, Történelmi barangolás Balatonszepezden és környékén. In.: A kultúra vonzásában. Egy életút páthuzamai. Tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára. Veszprém, A Balatoni és a révfülöpi halászat története. Adalékok a balatoni halászat történetéhez. Villa Filip, (23. sz.) Közbirtokosok és halászok pereskedése Fülöp pusztához tartozó balatoni vízterület halászatáért 1775-ben. (Forrásközlés) Villa Filip, (23. sz.) Egyesületi életünk Otthonunk Révfülö Települési identitás erősítése a Balaton középvidékén Villa Filip, (23. sz.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos események, intézkedések és tájékoztatások. Révfülöpi Képek, sz Bizalom és szolgálat. Révfülöpi Képek, sz. 13. Válasz Kálomista Gábor képviselő úr Nyílt levelére. Révfülöpi Képek, sz. 14. Köszönet. Révfülöpi Képek, sz. 6. Húsz éves a Révfülöpi Honismereti Egyesület. Révfülöpi Képek, sz. 6. Pöltenberg Ernő relikviái Révfülöpön. Révfülöpi Képek, sz Irodalmi barangolás a Magyar Kultúra Napján avagy egy településteremtő fiskális, író emlékezete. Révfülöpi Képek, sz A Honismereti Egyesület kitüntetése. Révfülöpi Képek, sz Verses 19. századi Kál-völgyi utazás Mezriczky Péter Hattyu-dalom (1874) című költeménye alapján P. Miklós Tamás kultúrtörténeti magyarázataival. Villa Filip, (24. sz.) 4-7 Vidékünk nestora : Mezriczky Péter ( ). Egy kővágóörsi nemes rendhagyó életrajza. Villa Filip, (24. sz.) Újabb adatok az 1796-os Fülöp-boglári révhajó-szerencsétlenség történetéhez. Villa Filip, (24. sz.) 16.

11 11 A Balaton-kultusz 19. századi egyletei a Balaton-Egylet (1877, ), a Balatoni Kultúregyesület ( ?) és a Balatonvidéki Kör (1882, ?) története. Villa Filip, (24. sz.) Egyesületi életünk Információk a Révfülöpi Honismereti Egyesület működéséről. Villa Filip, (24. sz.) K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K, R E C E N Z I Ó K Gyermekmozgalmak gyermekszervezetek. / Horváth Lajos, Bartosné Márfai Anna, Molnári Sándor. - B = In.: Úttörővezető, sz A magyar cserkészet története / Gergely Ferenc. - B, =In.: Hadtörténelmi Közlemények, sz. p Veszprém vármegye alsó fokú oktatása között./ Tölgyesi József. - Veszprém, = In.: Megyei Pedagógiai Körkép, sz. p Két könyv egy szerző. = Révfülöpi Képek, sz. 3. (Fonay Tibor: Pedagógiai ellenponttan I-II. c. köteteinek ismertetése. U. a. -In.: Fonay Tibor: Életem II. - Veszprém, Újabb két könyv - és egy szerző. = Révfülöpi Képek, sz. 2. U. a. -In.: Fonay Tibor: Életem II. - Veszprém, p A tanító vallomásai. = Révfülöpi Képek, sz Egry-képek a magyar költészetben. = Révfülöpi Képek, sz. 3. Németh László balatoni emlékezete. = Révfülöpi Képek, sz Gyógyító hangok: Dr. Vértes László orvos zene- és orvostörténeti írásai. = Révfülöpi Képek, sz. 4. L E K T O R Á L Á S Tölgyesi József: Nádházi Lajos. (lektorálta P. Miklós Tamás) Veszprém, Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság, Tölgyesi József: Tatai Zoltán. (lektorálta P. Miklós Tamás) Veszprém, Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság, Tölgyesi József: Fonay Tibor pedagógiai és közéleti munkássága. (lektorálta P. Miklós Tamás) Veszprém, Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság,

12 N E K R O L Ó G Benke László ( ) = Megyei Pedagógiai Körkép, sz. p Benke László ( ) = Honismeret, sz. p Benke László ( ) = Villa Filip, sz. p A kultúrkincsek milliomosának halálára. Benke László ( ) = Révfülöpi Képek, sz. 3. Fonay Tibor ( ) = Villa Filip, sz. p Benke László = Veszprém megyei honismereti tanulmányok Lisziák Elek (Lexy) ( ) Nekrológ helyett. Révfülöpi Képek, sz. 12. Nádházi Lajos ( ) = Neveléstörténet, (13.) sz Elhunyt Szivásy Nándor. = Révfülöpi Képek, sz. 6.

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010

BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE. Veszprém, 2010 BALOGH FERENCNÉ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE Veszprém, 2010 Szerkesztő Varga Béla Fotók Archív, Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta A borító elején

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan PÉNZÜGYEK TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK Nyugdíjproblematika: mi vár ránk nyugdíjas éveinkben? Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan Kedves Olvasó! A nyugdíjkérdés ma Magyarországon

Részletesebben

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Oldal 2006. január hó XXII. évfolyam 1. szám 80 éve született Fábián Zoltán (Borsody István) 1. Január 22.: a magyar kultúra napja (B.

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben