Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje"

Átírás

1 Név Tantárgy Végzettség Végzettség megszerzésének ideje Munkaviszony kezdete az intézményben Balassa Krisztina Barkovits Ágnes Bedécs Anikó Békefi Gabriella Edit Számvitel Üzleti gazdaságtan elmélet Üzleti gazdaságtan gyakorlat Számviteli alapismeretek Számviteli alapismeretek gyakorlat Gazdasági alapismeretek Kommunikáció Marketing Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció Angol nyelv Földünk és környezetünk Angol nyelv Szakmai angol Német nyelv Szakmai német - Pannon Egyetem gazdálkodási szakon okleveles közgazdász ELTE Bölcsészettudományi Kar informatikus könyvtáros-magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész - ELTE Bölcsészettudományi Kar valamint Ped. És Pszich. Kar magyar nyelv és irodalom szakos tanár - Nyugat-magyarországi Egyetem okleveles angoltanár Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola földrajz és testnevelés szakos általános iskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol szakos nyelvtanár Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar,egyetemi szintő kiegészítı alapképzés,angol nyelv és irodalom tanári szak angol nyelv és irodalom szakos tanár - Nyugat-magyarországi Egyetem okleveles földrajztanár Nyugat-magyarországi Egyetem szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetı mentortanári szakterületen - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola német nyelv és irodalom szakos tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola olasz szakos nyelvtanár

2 - Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - Pécsi Tudományegyetem okleveles olasztanár József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának Bodáné Szendrı Mónika Matematika Fizika Matematika (emelt) Matematika-fizika szakán matematika-fizika szakos középiskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola számítástechnika szakos tanár - Budapesti Corvinus Egyetem szakvizsgázott pedagógus teljesítményértékelési és minıségfejlesztési szakterületen Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar Agrármérnöki Szak agrármérnök - PM Számviteli Képesítı Bizottság mezıgazdasági szakon mérlegképes könyvelı - Pénzügyi és Számviteli Fıiskola adótanácsadó Bokor Csaba Számvitel elmélet Számvitel gyakorlat - Berzsenyi Dániel Fıiskola rendszerinformatikus - Budapesti Mőszaki Fıiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, mérnöktanári szakon, kiegészítı képzésben mérnöktanár - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga - ECDL Full Ügyviteli gyakorlatok - Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola - magyar-gyors és gépírás Információkezelés szakos általános iskolai tanár Dériné H. Judit Szövegfeldolgozás - ECDL Full Gépírás és iratkezelés gyakorlat Levelezési ismeretek elmélet

3 - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol nyelv és irodalom és Szakmai német német nyelv és irodalom szakos tanár Döbrösy Ildikó Német nyelv (emelt) Angol nyelv - Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár Szakmai angol - Nemzeti Szakképzési Intézet számítógép-kezelı (OKJ) Pannon Egyetem okleveles némettanár Berzsenyi Dániel Fıiskola magyar nyelv és irodalom és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár Fábián Éva Magyar nyelv és irodalom Anyanyelv és kommunikáció (képességfejlesztés) Német nyelv Szakmai német - Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet német nyelvtanári fıiskolai szak német szakos nyelvtanár - Pécsi Tudományegyetem, a JPTE jogutód intézménye Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár - Pécsi Tudományegyetem, a JPTE jogutód intézménye Bölcsészettudományi Kar szakvizsgázott pedagógus szakirányú továbbképzési szak - Berzsenyi Dániel Fıiskola matematika és testnevelés szakos tanár Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tanári Fancsali András Testnevelés és sport Tömegsport szak kiegészítı testnevelı tanár - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetı Gecséné Bedıcs Német nyelv - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola német nyelv és irodalom Mónika Szakmai német szakos tanár Glavanics Krisztina Német nyelv Szakmai német - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola horvát nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német

4 nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár - Nyugat-magyarországi Egyetem okleveles horvát-és nemzetiségi horvát-tanár Informatika - Berzsenyi Dániel Fıiskola történelem szakos tanár Informatikai alkalmazások - Berzsenyi Dániel Fıiskola számítástechnika szakos tanár Hollósi András Számítógépes grafika - Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar informatikatanári Adatbázis és szoftverfejlesztés kiegészítı szak- informatika szakos tanár elmélet - Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár - Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Horváth Judit Történelem Német nyelv Szakmai német német nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár - Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Nemzetközi kommunikáció szak Gazdaságdiplomácia szakirányán közgazdász (nemzetközi kommunikáció szakon) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német magyar, magyar-német szakfordító (képesítı bizonyítvány) Marketing - Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Vállalatgazdálkodási szak Marketing gyakorlat Mezıgazdasági szakágazatán- üzemgazdász Horváth Noémi Gazdálkodási ismeretek Közgazdaságtan - NYME Közgazdaságtudományi Kar Kiegészítı Gazdálkodási Szak - közgazdász Menedzselési ismeretek Vállalkozásmenedzsment Dr. Huszár Attiláné Angol nyelv Szakmai angol Angol nyelv (emelt) - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár - Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzı Kar orosz nyelv

5 és irodalom szakos középiskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol szakos nyelvtanár Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, egyetemi szintő kiegészítı alapképzésben, angol nyelv és irodalom szakon angol nyelv és irodalom szakos tanár - Budapesti Mőszaki Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetı - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola matematika és testnevelés szakos általános iskolai tanár Kálmánné Testnevelés és sport - Magyar Testnevelési Egyetem tanári szak testnevelı tanár Petıházi Krisztina Tömegsport - Nyugat-magyarországi Egyetem gyakorlatvezetı mentortanár Nyugat-magyarországi Egyetem szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezetı mentortanári szakterületen - Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Mőszaki Fıiskola Közlekedés- és Postaüzemi Intézet postaüzemi szak üzemmérnök - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola matematika szakos általános iskolai tanár Király Bernadett Matematika Informatika - Berzsenyi Dániel Fıiskola számítástechnika szakos tanár - Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, matematika tanár szak, egyetemi kiegészitıképzés matematika szakos tanár - Debreceni Egyetem mesterfokozat és informatikatanár Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar szakvizsgázott pedagógus szakirányú továbbképzési szak Kissné Süle Henriette Történelem Társadalomismeret Német nyelv - Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzı Kar történelemorosz szakos középiskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola német szakos nyelvtanár

6 Szakmai német - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német nemzetiségi szak német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár Kocsisné Körmendi Klára Ének-zene Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kónya Nóra Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Kommunikáció - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar elméleti nyelvészet szakos bölcsész Pénzügyi alapismeretek - Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Pénzügy gyakorlat Gazdálkodási egyetemi szak okleveles közgazdász Adózási alapismeretek - ECDL Full Adózás gyakorlat Kovács-Németh Eszter Titkári feladatvégzés Pénzügy Statisztika Szervezés Munkaügy Minıségirányítás és folyamatkezelés Gazdasági vállalkozások ügyintézése - Berzsenyi Dániel Fıiskola testnevelés szakos tanár és Kıszegfalvi Testnevelés és sport mővelıdésszervezı; non-profit menedzser szakirányú képzés Andrea Tömegsport - Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tanári szak testnevelı tanár Gazdasági és jogi alapismeretek - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem okleveles Kulics György Gazdasági alapismeretek középiskolai tanár Munkavédelmi alapismeretek - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

7 Közgazdaságtan filozófia szakos középiskolai tanár Gazdasági jog - Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Gazdasági jog gyakorlat mérlegképes könyvelı Gazdálkodási ismeretek - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Gazdálkodási ismeretek gyakorlat Társadalomtudományi kar közoktatási vezetı szakirányú pedagógus Vállalkozási ismeretek szakvizsga - Berzsenyi Dániel Fıiskola matematika és számítástechnika szakos tanár - Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar, informatikatanári kiegészítı Matematika szak informatika szakos tanár Marosán Ottó Informatika Információtechnológia elmélet - Gábor Dénes Fıiskola mőszaki informatika szak mérnökinformatikus Projektirányítás - Debreceni Egyetem mesterfokozat és matematikatanár Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı és szakvizsgázott pedagógus Információkezelés - Bessenyei György Tanárképzı Fıiskola- magyar- gyors-és gépírás Gépírás és iratkezelés gyakorlat szakos általános iskolai tanár Levelezési ismeretek elmélet - ECDL Full Levelezési gyakorlat Nagyné Giczi Éva Szövegfeldolgozás Gépírás és iratkészítés Dokumentumkészítés Ügyviteli gyakorlatok Gépírás Novákné Soós Angol nyelv - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol szakos nyelvtanár Judit Szakmai angol - Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar angol nyelv és irodalom

8 kiegészítı szak angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar pénzügy-vállalkozás szak, Európai Uniós pénzügyek pénzügyvállalkozási szak, Európai Uniós pénzügyek szakértı - Berzsenyi Dániel Fıiskola biológia és kémia szakos tanár Orvos Eszter Biológia Kémia - Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar biológia kiegészítı szak biológia szakos tanár - Eszterházy Károly Fıiskola Mesterképzési szak okleveles kémiatanár Munkavédelmi alapismeretek - Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Pénzügyi- Számviteli Kar Pénzügyi Gazdasági környezetünk szak, Költségvetési szakágazat okleveles üzemgazdász Pékné Vadalma Éva Számítógépes programcsomag Üzleti gazdaságtan elmélet Üzleti gazdaságtan gyakorlat - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem középiskolai tanár - Pénzügyminisztérium okleveles könyvvizsgáló - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Általános statisztika Társadalomtudományi Kar közoktatás vezetı és pedagógus Általános statisztika gyakorlat Üzleti gazdaságtan elmélet - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem könyvvitel-statisztika Üzleti gazdaságtan gyakorlat szakos középiskolai tanár Pungorné Lakner Katalin Pénzügyi feladatok elmélet Pénzügyi feladatok gyakorlat Pénzügyi alapismeretek - Pénzügyminisztérium okleveles könyvvizsgáló Pénzügyi alapismeretek gyakorlat Gazdasági környezetünk Riffel Katalin Angol nyelv Szakmai angol Angol nyelv (emelt) - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola könyvtáros és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola angol szakos nyelvtanár - Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, egyetemi szintő

9 kiegészítı alapképzésben angol nyelv és irodalom szak angol nyelv és irodalom szakos tanár - Nyugat-magyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szak okleveles orosztanár - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetı - ELTE Általános Iskolai Tanárképzıs Fıiskolai Kar magyartörténelem szakos általános iskolai tanár Sági József - Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem történelem szakos középiskolai tanár Társadalomismeret - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola matematika és történelem szakos tanár Serman Péter Adatbázis és szoftver elmélet Adatbázis és szoftver gyakorlat Informatikai alkalmazások Programozási ismeretek Számítástechnikai alkalmazások - Berzsenyi Dániel Fıiskola rendszerinformatikus - Berzsenyi Dániel Fıiskola számítástechnika szakos tanár - Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar informatikatanári kiegészítı szak informatika szakos tanár - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetı Jószef Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar kémiafizika szak kémia-fizika szakos középiskolai tanár Stanglné Pintér Fizika Márta Kémia - Pécsi Tudományegyetem közoktatás vezetı Szilvágyiné Szakmai német - Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskola fıiskolai szintő német-orosz

10 Lırincz Anita szakos tanár - Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai kar pénzügy-vállalkozási szakirány pénzügyi vállalkozási szakértı Közgazdaságtan - Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Mőszaki Kar Adózási alapismeretek Gazdálkodási szak közgazdász gazdálkodási szakon Adózás gyakorlat - Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, számvitel mesterszak Takács Tamás Számviteli alapismeretek okleveles közgazdász számvitel szakon Számvitel gyakorlat - Magyar Könyvvizsgálói Kamara mérlegképes könyvelı Üzleti kommunikáció gyakorlat - ECDL Full Kommunikáció alapjai - Közlekedési és Távközlési Mőszaki Fıiskola Közlekedés-és Postaüzemi Intézet postaüzemi szak üzemmérnök - Közlekedési és Távközlési Mőszaki Fıiskola Mőszaki Tanárképzı Osztály Kiegészítı mőszaki tanár szak közlekedési mőszaki tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola számítástechnikai szakos Trummer Borbála Informatika Informatikai alkalmazások tanár - Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar számítástechnikai szakos tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar közbeszerzési referens - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga Unger Józsefné Titkári feladatvégzés Marketing - Közlekedési és Távközlési Mőszaki Fıiskola Közlekedés- és Postaüzemi Intézet Postaüzemi Szak üzemmérnök

11 Marketing gyakorlat - Széchenyi István Egyetem Közlekedési és Távközlési Mőszaki Gazdálkodási ismeretek Fıiskola Mőszaki Tanárképzı Osztály Kiegészítı mőszaki tanár szak Közgazdaságtan mőszaki tanár Gazdasági és jogi alapismeretek - Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Kar Munkaszervezési ismeretek Számviteli Szak, Vállalkozási szakirány közgazdász Munkaszervezés gyakorlat - Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetési ismeretek Kiegészítı Gazdálkodási Szak közgazdász Rendezvényszervezés - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetı Óraadók Borsodi Ilona Ügyviteli gyakorlatok Zsuzsanna Ügyviteli gyakorlatok Információtechnológiai alapok Bende Imre gyakorlat Informatikai alkalmazások Hálózati ismeretek I. - Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Csetényi Sándor Matematika Matematika (képességfejlesztés) Matematika-fizika szak középiskolai tanár - Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı Munkavédelmi alapismeretek Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem könyvvitel, statisztika, Dr. Gyuk Mihály Gazdasági és jogi alapismeretek tervezés szakos középiskolai tanár Jogi ismeretek Házi Gábor Információtechnológiai alapok gyakorlat - Berzsenyi Dániel Fıiskola számítástechnika szakos tanár - Veszprémi Egyetem Tanárképzı Kar informatikatanári kiegészítı szak

12 Hálózati ismeretek I. gyakorlat informatika szakos tanár Munkavédelmi alapismeretek - Pénzügyi és Számviteli Fıiskola Számvitel szak Vállalkozási Gazdasági alapismeretek szakirány közgazdász Kovács Mónika Jogi ismeretek Gazdasági ismeretek Közgazdaságtan - Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi kar gazdálkodási szak, marketing szakirány közgazdász (MSc) - Pécsi Tudományegyetem jogi szakokleveles közgazdász (MSc) Nagy Tamás Rajz és vizuális kultúra - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola matematika szakos tanár Oktatást segítık Csorba Éva Horváth Dominika Móritzné Zsámboki Nóra Nagyné Kovács Hajnalka Roznár Tamás Tóth Enikı Technikai dolgozók Góth Dezsıné Németh Lászlóné Pál Józsefné Süle Éva Takács László Zelles Sándorné

13 Kollégium Nevelıtanárok - Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola matematika ének-zene szakos általános iskolai tanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola technika szakos általános iskolai tanár Bogáti Imréné - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola mozgókép- és médiakultúra pedagógus Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola fejlesztı tanár Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola szakvizsgázott pedagógus Nyugat-magyarországi Egyetem Tanári mesterképzési szak pedagógiatanár - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola mővelıdésszervezı és történelem szakos tanár Dénes Edina - Berzsenyi Dániel Fıiskola egészségfejlesztı és mentálhigiénikus Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar egészségtantanár Domján Éva - Berzsenyi Dániel Fıiskola angol szakos nyelvtanár - Pannon Egyetem Tanári mesterképzési szak angol tanár Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola népmővelı és történelem szakos általános iskolai tanár Egri Csilla - Budapesti Mőszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı - ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem szakos tanár Károli Gáspár Református Egyetem református hittanoktató Für Eszter - Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár

14 - FLAG Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. számítógépkezelı Gépipari és Informatikai Mőszaki Szakközépiskola mőszaki Koczorné Jónás számítástechnikai technikus Judit - Berzsenyi Dániel Fıiskola matematika és számítástechnika szakos tanár Poór Edit Anna - Berzsenyi Dániel Fıiskola biológia szakos tanár és könyvtáros Berzsenyi Dániel Fıiskola technika szakos általános iskolai tanár Prófusz György - Vas Megyei Pedagógiai Intézet oktatás informatikus Pécsi Tudományegyetem közoktatási vezetı Nyugat-magyarországi Egyetem mesterfokozat és technikatanár Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola testnevelés és matematika Szabó Magdolna szakos általános iskolai tanár - Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem pedagógiai szakos elıadó (oktatásirányítás) Szilágyiné - Berzsenyi Dániel Tanárképzı Fıiskola biológia szakos tanár Horváth Adrienn - Berzsenyi Dániel Fıiskola környezetvédelem szakos tanár Szombathelyi Tanárképzı Fıiskola matematika, ének-zene szakos Tóth Ilona általános iskolai tanár - Budapesti Mőszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezetı Óraadó/megbízásos dolgozók Ávár Andrea Dr. Gyüre Zsuzsánna - Országos Szakorvosi Vizsgabizottság csecsemı- és gyermekgyógyász

15 Oktatást segítık Deák Anna Markovics Beáta Dr. Sinkóné Varga Diána Vas-Horváth Anett Technikai dolgozók Fendrik Istvánné Kissné Vass Andrea Komonczki Istvánné Oltai István Szabó Ferenc Szabó Lászlóné Szilvágyi János Tulok Antalné Vadász Antal Zseli Péter

Tanári névsor 2012/2013. tanév

Tanári névsor 2012/2013. tanév Tanári névsor 2012/2013. tanév Név Megbízatása a 2012/2013-as tanévben Mely tantárgyakat tanítja? DR. LENGYEL ERZSÉBET Tagintézmény-vezető Történelem, ének-zene BARTHA LÁSZLÓNÉ Tagintézmény-vezető helyettes

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 4 1 Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Baksa-Haskó Gabriella docens 3 Baran Ádám ifjúsági referens 4 Biris Rodica Teodora 5 Berecz Antónia 6 Beregszászi István 7 Dr. Borzán Anita

Részletesebben

SZFPr német nyelvtanfolyam Berlinben

SZFPr német nyelvtanfolyam Berlinben Névsor Tanfolyam(ok) neve Nyelvvizsga/nyelvismer et Albert Ibolya Könyvelői tanfolyam ; Német nyelvtanfolyam középfokú német Németországban (SZFPr) ECDL Start Szakmai végzettség Matematikus, matematika,

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben City College Üzleti Szakközépiskola Szombathelyi tagintézménye A 2010/2011-es tanévben az alábbi szakokon folyik képzés Gazdasági informatikus Protokoll és utazásügyintéző Sportedző Sportszervező, -menedzser

Részletesebben

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv

munkahelyi egészség és biztonság 3 tanár főiskola általános isk. tanár magyar nyelv német nyelv 1 tanár érettségi középfokú végzettségű ételkészítési gyakorlat szakács termelési és eladói gyak. ételkészítési alapgyak. előkészítési és ételkészítési alapgyak. 2 tanár mesterfokozat MA okl. közgazdásztanár

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Frissítve: 2012. február 8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 11. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 11. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 11. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 8/2006. (I. 20.) KE határozata egyetemi tanárok kinevezésérõl és Posztumusz egyetemi cím adományozásáról. 681 A Nyelvvizsgát

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné,

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR. ANGOL: Nagy Lászlóné, SIKERES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK, A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN, 2012. január BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR ANGOL: Nagy Lászlóné, ANGOL-TÖRTÉNELEM: Gáthy Gabriella NÉMET: Baló István, RAJZ: Vincze Annamária

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről Utolsó frissítés dátuma: 2014. január 03. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvett személyekről A szolgáltatási tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. igazgató 1., pedagógia, technika speckoll. 2. közoktatási vezető 2. igazgatóhelyettes 1. földrajz szakos

Részletesebben

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8.

HATÁROZATOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. II. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. NOVEMBER 8. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 795-4722,

Részletesebben

A leendő kancellárok életrajzai

A leendő kancellárok életrajzai A leendő kancellárok életrajzai Név: Dr. Pavlik Lívia Születési hely, idő: Ajka, 1969.08.12 Budapesti Corvinus Egyetem Végzettség: 2003 Okleveles könyvvizsgáló és adószakértő 1993 Okleveles közgazdász,

Részletesebben

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN 2 PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN Középiskolai pályázat 2014 díjátadó ünnepség 2014. október 9. A Pro Progressio

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl Budapest 2002 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre

A Páterdombi Szakképzı Iskola munkaterve a 2009/2010. tanévre Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi Székhelyiskola István Báthory School of Commerce, Catering and Tourism Kinizsi Pál Mezıgazdasági és Élelmiszer-ipari Tagiskola Pál Kinizsi Secondary

Részletesebben

Holczinger András intézmény vezetı

Holczinger András intézmény vezetı iskola/intézmény neve város utca irányitósz. OM e-mail cím telefonszám Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka Kandó Kálmán ltp. 4. 8400 Holczinger András intézmény vezetı 37215

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben