Celldömölki Városi Általános Iskola 001. telephely Celldömölk, Árpád u. 34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Celldömölki Városi Általános Iskola 001. telephely Celldömölk, Árpád u. 34."

Átírás

1 001. telephely Celldömölk, Árpád u. 34. Balhási Istvánné mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök általános iskolai tanár matematika tantárgycsoport (matematika); kémia tantárgycsoport (kémia); technika matematika szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, kémia szakos tanár, tantárgycsoport (technika, életvitel és gyakorlat); okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár, Bálintné Wendler Ágnes főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); népművelő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Bánfalvi Kata alapfokozat BA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskolai tanár rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra tantárgycsoport (vizuális kultúra); biológus, Bedőné Brányi Mária Magdolna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár matematika tantárgycsoport (matematika); matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos általános iskolai tanár, Bene Csilla mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár tanító 1-4. évfolyamon történelem szakos tanár, tudományos szocializmus szakos előadó, általános iskolai tanító, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, okleveles történelemtanár, Berghoffer Adél főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskolai tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); könyvtáros, német szakos nyelvtanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, mentorpedagógus, Berzsenyi Lilla főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); német nyelv magyar nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német nyelvtanár, általános iskolai tantárgycsoport (német nyelv); tanító, Boznánszky Ágnes főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, Buzás Jenőné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Csizmazia Nóra főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai német nyelvoktató tanító, mentorpedagógus, Danka Adél mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. intézményvezető tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító pedagógia okleveles játék- és szabadidőszervező tanár, Dankáné Harkai Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító népművelés dr. Dienesné Mesterházy Márta főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító pedagógia Dömötör Barbara Mária alapfokozat BA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok tanító tanító 1-4. évfolyamon germanisztika, német alapszakos bölcsész, Enyinginé Géczy Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető gyógypedagógus rehabilitáció gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta, Fehér László István főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár okleveles szakedző (a sportág megjelölésével), testnevelés szakos általános iskolai tanár, Fülöpné Kovács Márta főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító népművelés Gálné Nagy Erika mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskolai tanár természettudomány tantárgycsoport (életvitel és gyakorlati ismeretek); természettudomány tantárgycsoport (biológia - egészségtan); biológia szakos tanár, általános iskolai tanító, okleveles pedagógiatanár, Geiger Csilla egyetem közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); testnevelés szakos tanár, testnevelő tanár, Gergácz Orsolya mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. iskolapszichológus okleveles pszichológus, Gulyásné Vass Veronika főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, Györkös Attila főiskola közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); egészségtantanár, testnevelő tanár, Györkös Judit főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. gyógypedagógus általános iskolai tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, Hartmanné Fekete Ildikó főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök könyvtáros tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Hegedűs Erzsébet főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár ének-zene tantárgycsoport (ének-zene); erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); ének-zenetanár, karvezető, Horváth Alexandra főiskola közalkalmazotti jogviszony Gyakornok tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Horváth Györgyi mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskolai tanár erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); történelem tantárgycsoport (történelem, társadalmi és könyvtáros, történelem szakos tanár, játék- és szabadidő szervező, állampolgári ismeretek); Horváth Lászlóné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök általános iskolai tanár természetismeret tantárgycsoport (természetismeret); természettudomány tantárgycsoport (biológia - egészségtan); rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra tantárgycsoport (vizuális biológia szakos tanár, rajz szakos tanár, kultúra); Horváth Zoltán István mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskolai tanár erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); történelem tantárgycsoport (történelem, társadalmi és történelem szakos tanár, történelem szakos tanár, kommunikáció szakos bölcsész (zárójelben a állampolgári ismeretek); szakirány megjelölésével), Horváthné Boros Enikő Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár történelem tantárgycsoport (hon- és népismeret); történelem tantárgycsoport (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek); történelem szakos tanár, könyvtáros, Kazári József főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár, Kazári Józsefné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskolai tanár természetismeret tantárgycsoport (természetismeret); földrajz tantárgycsoport (földrajz); biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, Kisváriné Németh Judit főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár matematika tantárgycsoport (matematika); Kondics Balázs főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. általános iskolai tanár technika tantárgycsoport (technika, életvitel és gyakorlat); Kondics Erika főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskolai tanár Kovács Ernő főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskolai tanár földrajz tantárgycsoport (földrajz); természetismeret tantárgycsoport (természetismeret); természettudomány tantárgycsoport (biológia - egészségtan); német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); történelem tantárgycsoport (történelem, társadalom és állampolgári ismeretek angolul); matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal, általános iskolai tanító népművelés technika szakos tanár, műszaki szakoktató, közlekedési ismeretek szakos szakoktató, biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, orosz szakos tanár, német szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár, Kreiner Györgyné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító rajz Kupi Miklós mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár angol nyelv tantárgycsoport (angol nyelv); történelem szakos tanár, népművelő, okleveles angoltanár, Küllei Katalin egyetem közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskolai tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar német szakos nyelvtanár, német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv és irodalom); orosz szakos tanár, Lampért Gyöngyi Ildikó főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. gyógypedagógus rehabilitáció felsőfokú óvónő, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár,, Lócsi József Attila főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon gépgyártástechnológus, általános iskolai tanító népművelés Lőkkösné Varga Alíz főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító könyvtár Mestery Andrea mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); rekreációszervező és egészségfejlesztő (rekreációszervezés), testnevelő tanár, Mógor Anita mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár angol nyelv tantárgycsoport (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); okleveles angoltanár, oligofrénpedagógia szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, általános iskolai tanító, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus társadalom és állampolgári ismeretek területen, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen, Nagy Márta főiskola óraadó tanító báb általános iskolai tanító, Nagyné Horváth Mária egyetem közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. intézményvezető-helyettes általános iskolai tanár kémia tantárgycsoport (kémia); matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, kémia szakos tanár, Nemes Norbert egyetem közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. gyógypedagógus rehabilitáció gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, az inkluzív nevelés okleveles tanára, biológia szakos tanár, Németh Szilvia főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon óvónő, gyermekfelügyelő, általános iskolai tanító, óvodapedagógus, Pálné Horváth Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök általános iskolai tanár matematika tantárgycsoport (matematika); fizika tantárgycsoport (fizika); matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus, Pörnecziné Lakatos Klementina mesterfokozat MSc közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár informatika tantárgycsoport (informatika); matematika tantárgycsoport (matematika); okleveles informatikatanár, matematika szakos tanár, német szakos nyelvtanár, számítástechnika szakos tanár, Samu Marianna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító rajz Sebestyén Lajosné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. intézményvezető-helyettes tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen, Sebestyén Tímea főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, 1/2

2 001. telephely Celldömölk, Árpád u. 34. Süléné Rosta Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító technika tantárgycsoport (technika); biológia szakos tanár, általános iskolai tanító, Szabó Bence egyetem közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); testnevelés szakos tanár, Szabó Lóránt főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tanító sportedző (atlétika), általános iskolai tanító testnevelés Szabóné Nagy Henriette mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); népművelő, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár, Szabóné Tulok Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító ének-zene Szalókyné Pőcze Nóra főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, számítógép-kezelő, Tanai Anikó főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár okleveles általános iskolai matematikatanár, számítástechnika szakos tanár, Tőke Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár fizika tantárgycsoport (fizika); technika tantárgycsoport (technika, életvitel és gyakorlat); kémia tantárgycsoport (kémia); biológia szakos tanár, technika szakos tanár, kémia szakos tanár, fizika szakos tanár, Vécsei Istvánné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító testnevelés általános iskolai tanító pedagógia Viola István főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. intézményvezető-helyettes általános iskolai tanár informatika tantárgycsoport (informatika); fizika szakos tanár, okleveles általános iskolai informatikatanár, rendszerinformatikus, technika szakos tanár, Zseli Róbertné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); orosz nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, 2/2

3 003. telephely Celldömölk, Széchenyi u. 16. Bertalanné Horváth Dóra főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen, úszásoktató, Dankáné Harkai Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító népművelés Enyinginé Géczy Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezetői pótlék; gyógypedagógus rehabilitáció Ferenczyné Horváth Anita főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta, Hegedüs Csaba Józsefné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító könyvtár Kovácsné Keszei Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító napközi otthoni és egész napos iskolai nevelés általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, Lampértné Horváth Veronika főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító népművelés László Adrienn főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Markos Marianna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Mestery Andrea mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskolai tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); rekreációszervező és egészségfejlesztő (rekreációszervezés), testnevelő tanár, Mógor Anita mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskolai tanár angol nyelv tantárgycsoport (angol nyelv); magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); okleveles angoltanár, oligofrénpedagógia szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, általános iskolai tanító, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, Nagyné Ferencz Myrtill főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító ének-zene Németh Lászlóné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. Osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító népművelés Őszéné Barti Anikó főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító rajz Péter-Tóth Izabella Jolán főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító könyvtár általános iskolai tanító ének-zene Polgár Éva egyetem közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, Seregélyné Szabó Klára főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. Munkaközösség-vezető, osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító könyvtár Somogyi Mónika főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, kiadói szerkesztő, Vassné Smidéliusz Mónika Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő területen, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus tanító fejlesztési (differenciáló) területen,

4 005. telephely Alsósági Tagiskola Bódisné Burján Ibolya Ottilia főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskola tanár matematika tantárgycsoport (matematika); fizika tantárgycsoport (fizika); matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, Hegedűs Erzsébet főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskola tanár ének-zene tantárgycsoport (ének-zene); erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); ének-zenetanár, karvezető, Horváth Csabáné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskola tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); könyvtáros, német szakos nyelvtanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, Katona János főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Kéri Adrienn főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, Kériné Németh Katalin főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, általános iskolai tanító matematika Kiss Emília mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok általános iskola tanár testnevelés tantárgycsoport (testnevelés és sport); magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, rekreációszervező és egészségfejlesztő (rekreációszervezés), okleveles testnevelő tanár, Kondics Balázs főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. általános iskola tanár technika tantárgycsoport (technika, életvitel és gyakorlat); általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal, általános iskolai tanító népművelés technika szakos tanár, műszaki szakoktató, közlekedési ismeretek szakos szakoktató, Kupi Miklós mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskola tanár angol nyelv tantárgycsoport (angol nyelv); történelem szakos tanár, népművelő, okleveles angoltanár, Nagy Jánosné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, általános iskolai tanító orosz speciális kollégiummal, Pőcze Judit főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); tanító 1-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, Radányiné Nováki Márta főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskola tanár, tanító informatika tantárgycsoport (informatika); tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, számítástechnika szakos tanár, biológia tantárgycsoport (biológia); földrajz tantárgycsoport (földrajz); természetismeret tantárgycsoport Rosta Zsolt főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskola tanár biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, (természetismeret); rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra tantárgycsoport (rajz és vizuális kultúra); földrajz Skriba Zsoltné mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. munkaközösség-vezető, osztályfőnök általános iskola tanár földrajz szakos tanár, rajz szakos tanár, vizuális és környzetkultúra tanár, tantárgycsoport (földrajz); erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); Soósné Imre Gyöngyi mesterfokozat MA közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskola tanár történelem tantárgycsoport (történelem és állampolgári ismeretek); hon- és népismeret tantárgycsoport (hon- és népismeret); emberismeret tantárgycsoport (ember és társadalom, etika); művelődésszervező, történelem szakos tanár, Szabóné Kiss Ildikó Margit főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. tagintézmény-vezető általános iskola tanár magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); erkölcstan tantárgycsoport (erkölcstan); orosz nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Szelestey Izabella főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus II. gyógypedagógus tanító 1-4. évfolyamon óvónő, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár,, Tőke Zsuzsanna főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. általános iskola tanár fizika tantárgycsoport (fizika); technika tantárgycsoport (technika, életvitel és gyakorlat); kémia tantárgycsoport (kémia); biológia szakos tanár, technika szakos tanár, kémia szakos tanár, fizika szakos tanár, Zsámboki Anita Zita főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök általános iskola tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); kémia tantárgycsoport (kémia); kémia szakos tanár, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló

5 007. telephely Kenyeri Tagiskola Császárné Nemes Alexandra főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító általános iskolai tanító, általános ápolónő, általános asszisztens, Németh Jennifer Katalin alapfokozat BA közalkalmazotti jogviszony Gyakornok tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító, Pappné Varga Ágnes Éva főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító ének-zene számítógépkezelő, Szabó Ferencné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. osztályfőnök tanító tanító 1-4. évfolyamon általános iskolai tanító orosz nyelv általános iskolai tanító könyvtár Zseli Róbertné főiskola közalkalmazotti jogviszony Pedagógus I. tagintézmény-vezető általános iskolai tanár német nyelv tantárgycsoport (német nyelv); orosz nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár,

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

technika tantárgycsoport (technika és életvitel); magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom);

technika tantárgycsoport (technika és életvitel); magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport (magyar nyelv és irodalom); Pedagógus neve A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanító pedagógusok végzettségei és az általuk tanított tantárgyak Végzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak 1. általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. osztályfőnök 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár rajz, technika, testnevelés, 2. általános

Részletesebben

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a),

Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: tanító, osztályfőnök (1.a), munkaközösség vezető. tanár, osztályfőnök (8.a), Pedagógusaink: Munkaköre, megbízatásai: Képesítése: Balogh Jánosné tanító, osztályfőnök (1.a), általános iskolai tanító Bárány Jutka, osztályfőnök (5.b), diákönkormányzat segítő pedagógus, gyermek- és

Részletesebben

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva.

Oktazon Név Szakképzettségek. Afonyi Lászlóné. Asztalos Enikő. Bánhegyi Péterné Sütő Dorottya. Bányász Monika. Bári Judit Éva. Oktazon Név Szakképzettségek 76998676601 77170903439 77285741518 71626111199 75876851872 79320074129 74027487099 78376708878 73039759028 71654221049 71374092370 Afonyi Lászlóné Asztalos Enikő Bánhegyi

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz.

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz. S.sz. 1 Iskolai végzettség matematika-testnevelés tanár Egyetem gyógytestnevelő tanár szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium Oktatási azonosító 74911947817 2 magyar nyelv és irodalom tanító 76788670402

Részletesebben

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai

A Vaszary János Általános Iskola pedagógusainak adatai Pedagógus 01 felsőfokú egyetem matematika, számítástechnika Pedagógus 02 felsőfokú főiskola magyar, orosz szakos általános iskolai gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája Pedagógus 03 felsőfokú

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám 1. tanító Surinné Zsidel Andrea: 4,. tanító Nagyné Hoppál

Részletesebben

Gyógypedagó giai tanár. 1. Gyógypedagó giai tanár 2. Pedagógus szakvizsga. iskolai tanár. 1.Általános. iskolai tanár 2. Gyógypedagó giai tanár.

Gyógypedagó giai tanár. 1. Gyógypedagó giai tanár 2. Pedagógus szakvizsga. iskolai tanár. 1.Általános. iskolai tanár 2. Gyógypedagó giai tanár. A pedagóok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 2013/2014-es tanév Általános iskolai egység Név Munkakör Végzettségek Mely szakokra képesített Ács

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. oldal testnevelés szakos 1 intézményvezető egyetem, intézményv ezető mesterfokozat és okl. pededagógia szak Közoktatási vezetői és pedagógus magyar szakos tanulmányi, kulturális verseny művészetoktatás

Részletesebben

Pedagógusok végzettsége

Pedagógusok végzettsége Pedagógusok végzettsége Sorszám Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1. Antal Zsuzsanna Margit egyetem 2. Aranyosi Gábor mesterfokozat MSc 3. Balázs Andrea egyetem 4. Balogh Barbara egyetem gyógypedagógiai

Részletesebben

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola

ISKOLAI VÉGZETTSÉGE. tanító / tanítóképző főiskola Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz szakos tanárképző nevelőtanár / tanárképző háztartástan tanár / tanárképző földrajz szakos közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga / tanárképző

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. informatika szakos tanár. informatika szakos tanár fizika 1 egyetem tanár, intézményvezető fizika Közoktatsi vezető és pedagógus szakvizsga 2 tanár, intézményegysé g-vezető magyar szakos tanár pedagógiai értékelési szakértő 7.a

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám. tanító.a matematika 4 erkölcstan környezetismeret testnevelés.5.5.

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -2- Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettségek 1. fejlesztő pedagógus gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 2. fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Tanított osztály vagy évfolyam

Tanított osztály vagy évfolyam Andáné Vastag Andrea Kornélia Balogh Róbert 10AB 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 9C 9D 10A 10B 10C 10D 11. és 12. művészeti csoport Beke László Endre főiskola 8. 11. 12. ének-zene tantárgycsoport (énekzene);

Részletesebben

Sorszám Iskolai végzettség 1. Egyetem Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár 2. Főiskola Angol szakos nyelvtanár 3. Főiskola Gépészmérnök

Sorszám Iskolai végzettség 1. Egyetem Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár 2. Főiskola Angol szakos nyelvtanár 3. Főiskola Gépészmérnök Sorszám Iskolai végzettség 1. Egyetem Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár 2. Főiskola Angol szakos nyelvtanár 3. Főiskola Gépészmérnök 4. Főiskola Biológia technika szakos általános iskolai

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 testnevelő tanár főiskola, egyetem matematika- testnevelés szakos általános iskolai tanár testnevelés szakos mestertanár egyetem történelem

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség 1. 2. Mely szakra képesített Tárgyakat tanít

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE

OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE OM:033431 KÖZZÉTÉTELI LISTA A 2016/2017-ES TANÉVRE Közzétételi lista Sorszám Végzettség, szakképzettség Feladatkör (a 2016-17-es tantárgyfelosztás alapján) 1. Némethné Keresztesy Magdolna 2. Gerliczki

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

Pedagógus neve Végzettség, szakképzettség Tanított tantárgy

Pedagógus neve Végzettség, szakképzettség Tanított tantárgy Pedagógus neve Végzettség, szakképzettség Tanított tantárgy Adorján Marianna magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai, drámapedagógia szakterületen Ágfalvi Tamás Albert Tünde Viola bölcsész

Részletesebben

Pedagógusok es tanévben

Pedagógusok es tanévben Pedagógusok 2010-11-es tanévben 1 : magyar szak KÉPESÍTÉSE óvónó mit tanít 2 3 általános iskolai.tanár: orosz, 4 5 pedagógia-rajz -orosz úttörővezető természetismeret 6 rajz rajz 7 matematika-fizika alsó

Részletesebben

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő

Alsó tagozat Hétfő. Felső tagozat Hétfő Hétfő 1. Környezet Magyar Matematika Magyar 2. Testnevelés Magyar Magyar Magyar 3. Magyar Matematika Magyar Testnevelés 4. Matematika Testnevelés Környezet Matematika 5. Matematika korrep. Korrep. Korrep.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége Tanított tárgyak 1 tanító, német szk. matematika, német 2 tanító, magyar

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

Szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés értékelése területen

Szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés értékelése területen ssz. PEDAGÓGUS ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 1. tanító: pedagógia- spec.koll 2. tanító: könyvtár-orosz spec.koll., ált.isk.tanár: orosz, ált.isk.tanár: német 3. tanító: úttörővezető spec.koll. 4. tanító: természetismeret

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tárgy

Iskolai végzettség Szakképzettség Tanított tárgy tanító, oligofrén-logopédia, speciális pedagógia, közoktatási vezető tartósan távol Tanító, oligofrén szakos gyp., közoktatási vezető, társadalomismeret, kereskedelmi ismeretek, gazdasági ismeretek népművelés-ének,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai

Részletesebben

1./ A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S.sz. Végzettség Szakképzettség

1./ A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S.sz. Végzettség Szakképzettség 1./ A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S.sz. Végzettség Szakképzettség 1. Általános iskolai tanító Történelem szak Történelem szakos

Részletesebben

Pedagógusaink NÉV VÉGZETTSÉG TANTÁRGY FOGADÓÓRA. Aczél Ildikó. tanítóképzõ fõiskola, fejlesztõ szakvizsga. magyar, matematika. csütörtök 3.

Pedagógusaink NÉV VÉGZETTSÉG TANTÁRGY FOGADÓÓRA. Aczél Ildikó. tanítóképzõ fõiskola, fejlesztõ szakvizsga. magyar, matematika. csütörtök 3. Pedagógusaink NÉV VÉGZETTSÉG TANTÁRGY FOGADÓÓRA Aczél Ildikó, magyar, matematika csütörtök 3. óra Ambach Gyöngyi, technika péntek 5. óra Antus Györgyné, egyetem pedagógia szak, vezetõi szakvizsga magyar,

Részletesebben

Tanár neve Tantárgyai Ofő.

Tanár neve Tantárgyai Ofő. Tanár neve Tantárgyai Ofő. Patkó Lajos Igazgató Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, Biológia és egészségtan, BiológiaEmelt

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Végzetts ég szintje Szakképzettség Osztály Ádám Mihályné Rapcsó Ibolya tanító 4.d Andrássyné Dolog Éva 2.b dr Babiczkiné

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Felsős nyílt órák időpontjai

Felsős nyílt órák időpontjai Felsős nyílt órák időpontjai Május 11. Hétfő 1. óra irodalom Faragó Ágnes 1. óra rajz Jobbágyné Vörös Ibolya 2. óra ének Frányó Judit 3. óra természetismeret Kis-Pál Gabriella 5. óra testnevelés Onozó

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola felső tagozatának 2013-2014. tanév 2. félévi órarendje

A Hevesy György Általános Iskola felső tagozatának 2013-2014. tanév 2. félévi órarendje Csoport 5.a Órák: 30 1. angol Barna Ágnes F2 angol Gecsey Krisztina 2. természetismeret Jenei Csabáné 3. magyar Ács Lívia angol Barna Ágnes T1 angol Gecsey Krisztina magyar Ács Lívia 4. informatika Tóth-S.

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar CSÜTÖRTÖK PÉNTEK "A" HÉT a b c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret Inf.(F)/Tech.(L) Testnevelés Testnevelés Természetismeret Ének Tanulás mestersége 6. Német Hon- és népismeret 7. fakultáció 1.

Részletesebben

1 könnyűip.mérnökruhaip.szakirány, műszaki-szakoktató- kereskedő, boltvezető, női szabó szakm.biz.

1 könnyűip.mérnökruhaip.szakirány, műszaki-szakoktató- kereskedő, boltvezető, női szabó szakm.biz. SZAKOS ELLÁTOTTSÁG 2016/2017. tanév Oktatott tantárgyak Létsz ám Iskolai végzettség Név Szakképesítés A marketing alapjai 1 műszaki-szakoktató, kereskedő Kovács Károlyné A működtetés szabályai 1 könnyűip.mérnökruhaip.,

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó 2 Balog Zsigmondné egyetem gyógy magántanuló oktatása, nevelése, rehabilitációja -- péntek 4. óra

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola)

Iskolai végzettsége. Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető igazgató Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

főiskola média szakv.

főiskola média szakv. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM NEVELŐTESTÜLETÉNEK TAGJAI 2016/2017.

A NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM NEVELŐTESTÜLETÉNEK TAGJAI 2016/2017. A NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM NEVELŐTESTÜLETÉNEK TAGJAI 2016/2017. Márk Attila Olivér Igazgató Okleveles matematika fizika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, szakvizsgázott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés magyar Bérciné Iváncsics Etelka intézményvezető-helyettes,

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről ped.műsz. igazgató helyettes ped. tagintézmény vezető helyettes intézményvezető, informatika szakos, könyvtáros villamos üzemmérnök, Szaküzemmérnök, Villamosipari

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec.

szakképzettsége főiskola pedagógia spec. matematika 1.c tanító technika spec. pedagógia spec. pedagógus neve iskolai végzettsége szakképzettsége mely tárgyakat tanít Varga Ildikó igazgató Szabóné Valkony Mária igazgatóhelyettes Szivós Istvánné igazgatóhelyettes Algayerné Vadász Gabriella média

Részletesebben

Ssz. Név Iskolai végzettség Szakképzettség. 6. tanár FŐISKOLA matematika szakos általános iskolai tanár

Ssz. Név Iskolai végzettség Szakképzettség. 6. tanár FŐISKOLA matematika szakos általános iskolai tanár 1. EGYETEM népművelő és magyar szakos középiskolai, mozgókép- és médiakultúra pedagógus 2. FŐISKOLA orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 3. EGYETEM fizika-technika szakos általános

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

NYITOTT KAPUK Bemutató órák 2013. március 18. (hétfő)

NYITOTT KAPUK Bemutató órák 2013. március 18. (hétfő) 2013. március 18. (hétfő) 8 00-8 45 4.a Angol nyelv Zimmermanné Fekete Judit 201. 8 00-8 45 5.a Angol nyelv Makkainé Chmara Marianna 107. 8 00-8 45 7.b Biológia Szilvásiné Bodnár Tímea 3. 9 00-9 45 7.b

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben