J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének november 22-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Nagyvázsony Jelen vannak: Meghívott vendég: Fábry Szabolcs polgármester Felföldi Zoltán Henn János Dr. Sebestyén Gyula Stefanovitsné Sipos Mária Vígh-Krupla Orsolya Wagenhoffer Károlyné képviselők Egyed Klára pénzügyi csoportvezető Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Tupcsia Péter Kinizsi Nonprofit Kft. Stáhl Györgyné Mesevár Óvoda és Bölcsőde Lendvay Endre Responsum Kft. Csebi Pogány Péter Nagyvázsonyi Német Kisebbségi Önkormányzat 1 fő a lakosság köréből. I. Napirend előtt: Fábry Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Előterjeszti az ülés napirendjét, javasolja azok sorrendjének módosítását. A 7. napirendi pont 1. napirendi pontként, a 3. napirendi pont 2. napirendi pontként, a 4. napirendi pont 3. napirendi pontként az 5. napirendi pont 4. napirendi pontként, a 6. napirendi pont 5. napirendi pontként, az 1. napirendi pont 6. napirendi pontként, a 2. napirendi pont 7. napirendi pontként, a 8. és 9. napirendi pont változatlan hagyása mellett. A 8. napirendi pont zárt ülésen tárgyalják. A napirend módosító javaslatot a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. A Kinizsi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. 2. Közös tulajdonú ingatlanok megváltására létrejött megállapodás fizetési határidejének módosítása. 1

2 3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 5. Kinizsi Terv képviselő-testületi jóváhagyása. 6. Beszámoló a szervezetfejlesztési projektről. Előterjesztő: Fábry Szabolcs Meghívott vendég: Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezető igazgató 7. Tájékoztató a jelenlegi és év végére várható pénzügyi helyzetről. 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Beérkezett pályázatok elbírálása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 9. Egyéb ügyek II. Napirend tárgyalása. 1/ A Kinizsi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Tupcsia Péter: jelenleg három tagú a felügyelő bizottság. Ha a javaslat szerint öt főre bővül, először arról kell határozatot hozni, majd a visszahívásról, majd az új tagok megválasztásáról. Stefanovitsné Sipos Mária: átnézte a Kft. alapító okiratát. A felügyelő bizottság az ügyrendért és a működésért felel, javasolja, hogy a felügyelő bizottság kizárólag a képviselő-testület tagjaiból álljon. Henn János: véleménye szerint sem kellene a tagok létszámát bővíteni, javaslata, hogy 2 képviselő plusz egy külső tag alkossa a bizottságot. Fábry Szabolcs: nagyon fontosnak tartaná a külső szereplők megjelenését, főleg turisztikai vonalon, de a szállásadók részéről is fontosnak tartaná a jelenlétet. Fontos a működés szakmai felügyelete. Továbbra is fenntartja előterjesztését. Felföldi Zoltán: egyetért a háromtagú bizottsággal. Úgy látja, hogy azok a kötelezettségek, amik most már egyre inkább a vár Kft. irányában a település részéről megjelennek, azt hiszi, hogy sokkal inkább azt igényli, hogy egy igazi tulajdonosi szemlélet alakuljon ki. Antal 2

3 Bernadett és Dubicsné Nagy Anita részére véleménye szerint pont nem a felügyelő bizottság ad kibontakozási lehetőséget, a település rendezvényein komoly szerepet kaphatnak. Fábry Szabolcs: nagyon fontosnak tartaná, a civil társadalom megjelenését, ne csak a tulajdonos ellenőrizze a saját cégét. Nem tartja jó üzenetnek, de meghajlik a többség akarata előtt. Dr. Sebestyén Gyula: a felügyelő bizottság feladatait nézve, ő is fontosnak tartaná a szakmaiság jelenlétét. Nem vesztik el a többséget, de szakmaiságot nyernek. Támogatja polgármester úr előterjesztését. Henn János: az ő neve is szerepel a javaslatban, köszöni szépen, de nem szeretne tagja lenni a biztosságnak. Ő a szociális bizottságból venné ki a részét, mint tag. Felföldi Zoltán képviselőt javasolja maga helyett. Fábry Szabolcs: Felföldi Zoltán elfogadja a jelölést? Felföldi Zoltán: megköszöni a jelölést, elfogadja. Vígh-Krupla Orsolya: a közvetlen környezetében sok turisztikai szakember van, nem gondolja, hogy a bizottságban részt kellene venniük ahhoz, hogy valaki tanácsot tudjon adni. Ötleteikkel, javaslataikkal segíthetik a bizottság munkáját. Véleménye szerint a kevesebb tag jobban átlátja a feladatokat, könnyebben tud döntést hozni. Köszöni a jelölést, nagyon örül neki, elfogadja azt. Henn Ferencné: először a módosító indítványokról kell szavazniuk a képviselőknek. Fábry Szabolcs: továbbra is az a véleménye, hogy legalább egy fő külsős tag legyen a bizottságban. A TDM-eknek komoly szerepük lesz a jövőben, Antal Bernadett az első, aki ebből diplomázott Magyarországon. Szerencsésnek tartaná, ha egy ilyen szakember, aki komoly szolgálatot fog teljesíteni a jövőben, a Balaton Turizmusban. Fontosnak tartaná, ha Nagyvázsony megnyerné magának. Persze el lehet várni tőle, hogy segítsen, de gesztus értékű lenne a felkérés. Felföldi Zoltán: szerinte ő szakmai tevékenység végzését tudná segíteni, ami a felügyelő bizottságnak nem feladata. Úgy gondolja, az ő szerepét megtalálhatja a testület, hogy felkéri, kéri a segítségét, támogatását kéri. Dr. Sebestyén Gyula: mi célt szolgál egy szakember kizárása a felügyelő bizottságból, miért tiltakoznak ellene? Nem gondolja, hogy külsősként jobban tudja segíteni, mint ha tagja lenne a bizottságnak, ezt az érvet nem tudja elfogadni. Fábry Szabolcs: minden cég igyekszik szakembereket bevonni. Erősíti a felügyelő bizottság munkáját. Nem csak törvényességi feladata van a felügyelő bizottságnak, hanem szakmai feladata is van. Tupcsia Péter: gyakorlatilag minden oldalnak részben igaza van. amikor arról beszélnek, hogy tulajdonost képviseli, akkor igen fontos az, hogy legyen egy külső szem aki esetleg azt veszi észre amit a bent ülő nem feltétlenül vesz észre. A képviselő-testület egy költségvetést is tárgyal, lehet, hogy kicsit más szemmel nézi ezeket a cégeket, szerencsés lehet ha van egy 3

4 külsős is, az önkormányzat nem csak a saját embereivel figyelteti a cégét. A másik az, hogy a felügyelő bizottságnak a tulajdonos érdekeinek a képviselete a feladata, tehát nem kimondottan a szakmai, hanem ténylegesen az, hogy jó irányba működik e felügyeli azt, hogy az adott elvárások teljesülnek e. Egy könyvvizsgáló testület is csatlakozik a bizottság munkájához, segíti azt. Az elsődleges feladata a bizottságnak a pénzügy rendes menete. Fábry Szabolcs: meddig kell a felügyelő bizottságnak összeülnie és elfogadni a mérleget stb. Tupcsia Péter: a felügyelő bizottságnak évente egyszer kell összeülnie, nincs meghatározva, hogy mikor. Egyszer kötelező, de az összes többi alkalomról ők döntenek. Fábry Szabolcs: mi az a dokumentum amit május végéig kell beadni. Tupcsia Péter: május végéig kell a mérleget és az ehhez kapcsolódó jelentést elkészíteni, azt a felügyelő bizottságnak jogában áll véleményezni. Fábry Szabolcs: ebben az évben ez határidőig megtörtént? Tupcsia Péter: a felügyelő bizottságnak ilyen szintű határideje nincs. Fábry Szabolcs: arra akarna rávilágítani, hogy hatékonyabban működjön. Tupcsia Péter: nem mondaná, hogy rosszul működött, működött de a minimális kötelezettségeket teljesítette, lehetne hatékonyabban működtetni. Az előző bizottság a kötelező feladatainak eleget tett. Fábry Szabolcs: úgy gondolja, hogy az eddigieknél hatékonyabban kellene a bizottságnak működnie. Szavazniuk kell arról az indítványról, hogy három képviselő alkossa a felügyelő bizottságot. A saját előterjesztését annyiban módosítani, hogy három képviselő, plusz egy külsős tag alkossa a bizottságot. Kéri szavazzanak arról az indítványról, hogy három képviselő alkossa a felügyelő bizottságot. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazat 3 nem szavazat mellett a 154/2010.(XI.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak létszámáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak létszámát 3 főben határozza meg, úgy, hogy azok a képviselő-testület tagjai közül kerüljenek ki. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: most szavazniuk kell a bizottság tagjairól külön-külön. Elsőként kéri szavazzanak Dr. Sebestyén Gyula Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 4

5 155/2010.(XI.22.) határozat Dr. Sebestyén Gyula Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Dr. Sebestyén Gyula képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: Kéri szavazzanak Vigh-Krupla Orsolya Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 156/2010.(XI.22.) határozat Vigh - Krupla Orsolya Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Vigh-Krupla Orsolya képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: Kéri szavazzanak Felföldi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazat 3 tartózkodás mellett a 157/2010.(XI.22.) határozat Felföldi Zoltán Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Felföldi Zoltán képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: szavazzanak a jelenlegi tagok visszahívásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 5

6 158/2010.(XI.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Tarsoly Zsanett, Nyúzó László és Resperger István felügyelő bizottsági tagokat visszahívja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. 2/ Közös tulajdonú ingatlanok megváltására létrejött megállapodás fizetési határidejének módosítása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében jött létre a megállapodás. Ahhoz, hogy pályázni tudjanak adott épületre, rendezni kell a tulajdonviszonyokat. Ingatlanbecslő szakembereket kértek fel, így került megállapításra az ár. 2,5 millió Ft-ot kellene még ebben az évben kifizetni a társtelepüléseknek, de arra nem lesz sajnos lehetősége az önkormányzatnak. Határidő módosítást kell kérni az érintettektől. Stefanovitsné Sipos Mária: sok választási lehetőségük nincs. Gesztus értékűnek tartaná, ha személyesen leülnének az érintett települések polgármestereivel egyeztetés céljából. Felföldi Zoltán: támogatja a személyes találkozót a polgármesterekkel, a közös fenntartású intézmények ellehetetlenülhetnek ennek okán. A működést veszélyeztetné. Henn Ferencné: december 8-án kerül sor a következő együttes testületi ülésre, ahol jelen lesznek nemcsak a polgármesterek, hanem a települések képviselői is. Nagyvázsony kezdeményezte a tulajdon kiváltását. Az bizonyos, hogy december 30-ig nem fogják tudni kifizetni a már említett összeget. Azért kérte ügyvéd asszony a módosítást, továbbá kérni kell az esetleges pótlék elengedését is az érintettektől. Átütemezésre tesz javaslatot. Henn János: kapják meg a rendőrségi szolgálati lakást és értékesítsék. Fábry Szabolcs: ezt nem tartaná szerencsésnek. Javasolja, hogy az együttes ülés után üljenek össze és beszéljék meg közösen, kérnek átütemezést. Henn Ferencné: ismerteti határozati javaslatát. Dr. Sebestyén Gyula: javasolja, hogy még az együttes testületi ülés előtt keresse meg polgármester úr a társtelepülések polgármestereit egyeztetés céljából. 6

7 159/2010.(XI.22.) határozat Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek önkormányzata felé fennálló tartozás átütemezésének kezdeményezéséről. Nagyvázsony Község önkormányzata képviselő-testülete megbízza Fábry Szabolcs polgármestert, hogy az érintett önkormányzatok polgármestereivel a fizetési kötelezettség átütemezésének lehetőségéről egyeztessen. Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: december 8. 3/ A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Fábry Szabolcs: felkéri körjegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést. Henn Ferencné: ismerteti az írásos előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem volt. 160/2010.(XI.22.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának - a Társulási Tanács 61/2010. (VIII.02.) számú VKTT határozatával kezdeményezett - módosítását egységes szerkezetben elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását jóváhagyó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak küldje meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű megállapodást aláírja., körjegyző 4/ Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Nem kívánja kiegészíteni, elfogadásra javasolja. 161/2010.(XI.22.) határozat az önkormányzat évi belsőellenőrzési tervéről. Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete a körjegyző által előterjesztett, a 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 21. előírásai alapján elkészített évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és utasítja a körjegyzőt a tervezett 7

8 ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. Felelős: körjegyző Határidő: folyamatos 5/ Kinizsi Terv képviselő-testületi jóváhagyása. Fábry Szabolcs: közösen létrehozott dokumentumról van szó. Fontos dokumentum több egyeztetés volt ebben az ügyben. Jó esély van arra, hogy pályázati szempontból kiemelt programba kerüljön be. Nonprofit szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzatok, önkormányzati szervezetek pályázhatnak. Önkormányzat is pályázhat, nyílván az önkormányzatnak van a legkevesebb pályázati önereje, de bízik abban, hogy az új takarékbankos megállapodásnak köszönhetően itt is áthidalhatóak lesznek ezek a nehézségek. Eleve a pályázatok egyszerűbbek és kézenfekvőbbek lesznek, bízik abban, hogy az önkormányzat mellett mások is pl. Nonprofit Kft., magánszemélyek is befektetnek. Itt felmerül megint Antal Bernadett személye, talán lesz lehetőségük az ő segítségét kérni. A Kinizsi Terv a vezérdokumentum ami keretet ad mindenféle beruházásnak, elképzelésnek, akár magán-, civil-, alapítványi-, akár önkormányzati kezdeményezés. Kéri a terv elfogadását. Felföldi Zoltán: egyetlen problémája van ezzel, ha most megszavazzák akkor az az ő számára csak annyit jelent, hogy ami ebben szerepel és ehhez köthető, az kívánatos, vagy jó lenne ha a településen megvalósulna. De mivel anyagi forrás erre nincs, mit vár a mostani szavazástól a polgármester? Mind a mellett ez egy nagyon jó dokumentum, tele jó ötletekkel. Fábry Szabolcs: a Széchényi terv előkészítő programjába bekerült ez a terv, jegyző asszony hívta fel a figyelmet arra, hogy a testület erősítse meg ezt a programot. Henn Ferencné: mivel a Kinizsi Program Nagyvázsonyban kézen közön forog, a képviselőtestület is úgy kezeli, hogy van egy Kinizsi Programunk, holott még a képviselő-testület erre a programra nem mondta azt, hogy igen ez a Nagyvázsony Önkormányzat programja. Úgy gondolja, hogy ha Nagyvázsony Önkormányzat nevével fémjelzik ezt a programot, akkor azt a testületnek illik elfogadnia. Wagenhoffer Károlyné: ez egy terv, amit meg kell szavazni. De anyagi vonzatáról nem kell szavazniuk most. Fábry Szabolcs: a tervet fogadják el, nincs anyagi vonzata. Dr. Sebestyén Gyula: eléggé elméleti néhány fejlesztési elképzelés. De reméli, hogy a fontos dolgok nem szorulnak háttérbe, gondol az orvosi rendelő fejlesztésére. Felföldi Zoltán: egyetért Sebestyén úrral, a mindennapi valóságnak kell majd meghatároznia a tevékenységüket. Támogatja a program elfogadását. 8

9 Stefanovitsné Sipos Mária: természetesen ő is támogatja. Azt szeretné kérni, hogy minden olyan esemény, tárgyalás ami ezzel kapcsolatos, arról kapjanak tájékoztatást. Minden ezzel kapcsolatos kiadás, ami a települést érinti, azt a testület szavazza meg. 162/2010.(XII.22.) határozat a Kinizsi Terv elfogadásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Kinizsi Terv Nagyvázsony fejlesztési programja - dokumentumban foglaltakat fejlesztési programjának tekinti. Kéri a polgármestert, hogy a Tervben foglalt fejlesztésekkel kapcsolatos tárgyalásokról a képviselő-testületet tájékoztassa, a Tervben foglaltak előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, kifizetéshez a képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: folyamatos 6/ Beszámoló a szervezetfejlesztési projektről. Előterjesztő: Fábry Szabolcs Meghívott vendég: Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezető igazgató Fábry Szabolcs: köszönti Lendvay Endrét, majd ismerteti az írásos előterjesztést, felkéri Lendvay urat tartsa meg tájékoztatóját. Lendvay Endre: ismerteti a projekt történetet. Fábry Szabolcs: a köszönet jár a Responsum Kft-nek, de jár a körjegyzőség dolgozóinak is, azon belül kiemelten körjegyző asszonynak, pénzügyi csoport vezetőjének és munkatársainak. Minden évben sikerült megtakarítást elérni. Henn Ferencné: a tartalmi beszámoló mellé csatolta a szervezetfejlesztési projekt elszámolásával kapcsolatban a pénzügyi tájékoztatót. Ahhoz, hogy az elszámolást meg tudják tenni a VÁTI felé, szükséges a testület határozata. Ismerteti az írásos előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária: az 5 %-os ÁFA emelésről nem tehet senki, de mi az oka annak, hogy nem történt meg a támogatás kifizetése, rosszul lett kiállítva a számla, vagy mi történt? Henn Ferencné: benyújtásra került majdnem minden számla, az utolsó két számla kivételével. Azzal az indokkal került elutasításra a kifizetés, hogy nem megfelelő részletezéssel kerültek kimutatásra a számlában szereplő tételek. Lendvay Endre: többször beszéltek ez ügyben a VÁTI-val. Ott volt azon a megbeszélésen ahova személyesen vitték be, ott volt a projekt igazgató is, elkészítették a táblázatokat, elmagyarázták, megértették, azt mondták, hogy megfelelő. Úgy tudja, rendeződött időközben ez a probléma. Felföldi Zoltán: ezt hitelből fizették ki, ketyeg a kamat, nem tudja mikor fog bejönni ez a pénz. Az intézmények finanszírozhatóak lesznek? 9

10 Egyed Klára: az idei évben igen. Felföldi Zoltán: ha megnézik, ez a 15 millió Ft-os projekt drága dolog lesz. Az önrész, amire számítottak más oldalról, az ÁFA, a kamat... Lendvay Endre: 15 millió Ft-os projektről van szó, ami 90 %-ban finanszírozott. A projektmenedzseri költség esetében nem történik kifizetés. Tehát már csak kb Ft-ról beszélnek. Miközben a grafikonok azt mutatják, hogy a közös gondolkodás hozott eredményeket. Úgy gondolja, hogy ez a projekt már megtérült a település számára. Az a kérdés, hogy a közeljövőben azok amiket még nem valósított meg a település, abból mit tud realizálni. Az már a projekthez képest a hasznos sáv. Felföldi Zoltán: ő, ahogy számolja ez több, mint két millió Ft mínusz, ha az önrészt és mindent beleszámol. Úgy gondolja, hogy el kell gondolkodni azon, hogy ez az egész igazából mit hozott a településnek. Lendvay Endre: ők annyi plusz munkát raktak ebbe a projektbe, hogy ha azt kiszámolnák szép összeg lenne. Felföldi Zoltán: ő úgy gondolja, hogy volt egy megállapodás a kezdet kezdetén ami nem teljesült. Fábry Szabolcs: ez a projekt korrektül teljesült, sőt többet kaptak, mint ami elvárható lett volna. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet órától óráig Fábry Szabolcs: a számla kérdése rendezésre került a VÁTI-nál. Az elszámolással van még kötelezettsége az Önkormányzatnak? Henn Ferencné: még egyszer be kell nyújtani az elszámolást, és ezúton kéri a Responsum Kftt, hogy munkatársuk, Bagladi Veronika futassa végig a VÁTI-nál, hogy megfelelő lesz e. Ezt kérheti? Lendvay Endre: a képviselő-testület határozatát kéri a felkérésről. Azt nem szeretné, hogy ők szívességet tesznek a településnek, és utána még őket támadják meg. Ezt elfogadhatatlannak tartja. Dr. Sebestyén Gyula: mint az egész projektet megszavazó képviselő, szeretné elmondani, hogy nagyra értékeli a Responsum Kft. tevékenységét. De tanulságul elmondaná, hogy akkor amikor a szerződések köttetek, három oldalú szerződés, akkor azt szinkronba kellett volna hozni, és akkor ez a vita elkerülhető lett volna. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak arról, hogy felkérik a Responsum Kft.-t segítse a projekt záró elszámolását. 10

11 163/2010.(XI.22.) határozat a Responsum Kft. felkéréséről a szervezetfejlesztési projekt lezárásához. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a szervezetfejlesztési projektben vezetési tanácsadói és képzési szolgáltatásokat nyújtó Responsum Kft. ügyvezetőjét Lendvay Endrét, hogy a projekt pénzügyi lezárhatóságának érdekében az elszámolásában és előrehaladási jelentésében külön ellenszolgáltatás nélkül továbbra is nyújtson segítséget a körjegyzőség részére., körjegyző Határidő: február 28. Henn Ferencné: kéri szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 164/2010.(XI.22.) határozat a szervezetfejlesztési projekt lezárásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az ÁROP-1.A.2/A azonosító számú projekt záró előrehaladási jelentéséhez a projekt keretében a vállalkozói szerződések alapján az alábbi kifizetéseket tudomásul veszi és jóváhagyja: Clearinfo Kft részére - Immateriális javak beszerzése Ft - képzés Ft Összesen Ft Vanin és Responsum Kft részére - Mérnöki, szakértői díja Ft - Tanulmányok, tervek készítése Ft - Képzés Ft - Nyilvánosság biztosítása Ft Összesen Ft Projektmenedzseri költségekre átalány alapú támogatást igényel, melyet a projektmenedzser munkabérére és járulékaira számol el. (A munkabéren felül kifizetést nem teljesít.) A kifizetett számlákra elszámolható költségek az alábbiak: Immateriális javak Mérnöki, szakértői díjak Tanulmányok Képzés Nyilvánosság biztosítása Összesen Ft, melyre az igényelhető támogatás 90,34 %, azaz Ft. Az elszámolható projektmenedzseri költségekre jutó támogatást ( Ft 90,34 %-a Ft) abban az esetben veszi igénybe, ha az átalányként elszámolható és többletkifizetést nem eredményez. 11

12 A kifizetési kérelem dokumentációjához kéri a vezetési tanácsadói és képzési szolgáltatásokat nyújtó Vanin és Responsum Kft-t, hogy a számlákhoz kapcsolódó teljesítés igazolást olyan részletességgel dolgozza ki, hogy az a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolható legyen. Számla részletezőben részletezze a jóváhagyott támogatási szerződésnek (pályázatnak) megfelelően a számlákban szereplő képzési szolgáltatást, mérnöki szakértői díjat, tanulmány készítési díjat ill. a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költséget. Megbízza a polgármestert, hogy a záró előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásáról a fentiek alapján intézkedjék. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet órától óráig 7/ Tájékoztató a jelenlegi és év végére várható pénzügyi helyzetről. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. 38 millió Ft-al kisebb normatívával gazdálkodik az önkormányzat, mint négy éve. Ez nem kevés pénz. Hitelkerete van az önkormányzatnak. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy a meglévő folyószámlahitel egy részét váltsák át fix hitellel. A következő év költségvetését úgy kell elkészíteniük, hogy ennek a ciklusnak a közepére legkésőbb a második felére a működés álljon be nullás működésre. Ez szerinte vállalható, végig lehet vinni. Változások várhatóak az oktatás finanszírozásában is. Felföldi Zoltán: a helyi adóbevétel növekedhet, az Antenna Hungária Kft.- társasági adófizetésében várható változás következtében. Wagenhoffer Károlyné: ha konkrét ígéret van, akkor lehet hitelt felvenni. Fábry Szabolcs: folyószámla hitelkeret már van, az volt a javaslat, hogy ezt váltsák ki egy fix hitellé és hagyjanak meg kevesebb összeget folyószámla hitelkeretnek. Dolgozzák le a költségvetésüket úgy, hogy ne kelljen igénybe venni. Wagenhoffer Károlyné: van arra reális esély, hogy nem veszik igénybe? Henn Ferencné: a évi költségvetés elfogadásánál tette ezt a javaslatot, de most azt mondja várják meg a évi költségvetést, akkor számoljanak újra. Mások már a feltételek. Fábry Szabolcs: Lakatos Antal a Kinizsi Bank Zrt. elnöke ígérte személyes segítségét. A tájékoztatást a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül tudomásul vette. Fábry Szabolcs polgármester a 8. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 12

13 9/ Egyéb ügyek 9.1./Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos költségekről. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Wagenhoffer Károlyné: kártérítést fognak kérni? Fábry Szabolcs: kompenzációt kérnek. A kistérség települései csatlakoznak Nagyvázsonyhoz. 165/2010.(XI.22.) határozat az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos költségekről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete azzal fordul az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökéhez, hogy a második félévtől kétszeresen megfizetett - lakossági díjban megjelenő és az önkormányzat részére leszámlázott - szelektív hulladékgyűjtés költségét az önkormányzatnak térítse vissza, ill. intézkedjék a kétszeres számlázás megszüntetéséről. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 9.2./LAROCO Motorsport Egyesület kérelme. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Rendezésre került a tavaszi versenyen történő károkozás, javasolja a kérelem támogatását. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazat 2 tartózkodás mellett a 166/2010.(XI.22.) határozat a 14. Mikulás Rallye során önkormányzati tulajdonú út igénybe vételének engedélyezéséhez. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a LAROCO Motorsport Egyesület által december 5-én rendezendő 14. Mikulás Rallye során Nemesleányfalu határában lévő 050. hrsz-ú út verseny céljára történő igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: - az Egyesület gondoskodik a jelzett útszakasz versenyre alkalmas állapotba történő gépi feljavításáról és utólagos rendbetételéről. Határidő: december 5. 13

14 9.3./Szendrődi Lilla bérleti díj elengedési kérelme. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Jelenleg Ft a bérleti díja. Wagenhoffer Károlyné: javasolja, hogy a kért időszakban csökkentsék felére a bérleti díjat. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak a javaslatról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazat 2 nem szavazat mellett a 167/2010.(XI.22.) határozat a Nemesleányfalui bolt bérleti díjának módosításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete Szendrődi Lilla kérelmének részben helyt adva a Nemesleányfalui bolt helységbérleti díját október 1-től március 31-ig havi Ft-ban állapítja meg. A bérleti díj összege április 1-től szeptember 30-ig változatlanul Ft. Megbízza a körjegyzőt a szükséges intézkedés megtételére, meghatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 9.4./Árpád Vilmos bérleti díj tartozása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos kérelmet. Bérleti díj tartozása Ft Ft vízdíj tartozása van. Henn János: fel kell ajánlani a kiköltözés lehetőségét. Olyan szerződés lett kötve vele annak idején, ami nem teszi lehetővé azt, hogy kirakják, akkor lehet kitenni, ha biztosítanak neki más lehetőséget. Henn Ferenc lakossági hozzászóló: korábban szüksége lett volna a tűzoltóságnak arra az épületre, de mivel volt benne lakó nem tudta az önkormányzat felajánlani azt. Végig kell gondolnia a testületnek mit tesz, most esetleg van arra lehetőség, hogy visszakapja az épületet, amit a későbbiekben lehetne hasznosítani. Szociális bérlakásként kapta. Ha ilyen alapon megszüntethető, akkor meg kell tenni. Henn Ferencné: első körben azt javasolja a testületnek, hogy a lakbér díj eleve egy részletfizetési lehetőség, hisz nem egy összegben kéri a testület az éves díjat, arról kell határozni, hogy a képviselő-testületnek nem áll módjában engedélyezni a részletfizetést. Fel kell szólítani fizesse meg tartozását. Édesanyja itt él a településen. Wagenhoffer Károlyné: akkor van hova mennie. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak arról, hogy nem engedélyezik a részletfizetés lehetőségét. 14

15 168/2010.(XI.22.) határozat Árpád Vilmos bérleti díj tartozásáról. Nagyvázsony Község önkormányzata képviselő-testülete Árpád Vilmos Nagyvázsony Petőfi u. sz. alatti lakos bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá. Felhívja a bérlő figyelmét, hogy amennyiben e határozat és fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a lakásbérleti szerződést az önkormányzat további 8 napon belül írásban felmondhatja. Megbízza a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: körjegyző Határidő: december /A nagyvázsonyi temetőben lévő lejárt sírhelyekkel kapcsolatos intézkedés. Fábry Szabolcs: kéri Henn Jánost ismertesse előterjesztését. Henn János: kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a temetőben azokra a síremlékekre, amelyek megváltási ideje lejárt, az általa elkészíttetett címkével értesíthesse a hozzátartozókat a sírhely lejártáról és az újra megváltás lehetőségéről. Jelentős bevételt eredményezne. 169/2010.(XI.22.) határozat a nagyvázsonyi temetőben lévő lejárt sírhelyekkel kapcsolatos intézkedésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete megbízza Henn János vállalkozót, hogy a temetőben azokra a síremlékekre, amelyek megváltási ideje lejárt, az általa elkészíttetett címkével értesítse a hozzátartozókat a sírhely lejártáról és az újra megváltás lehetőségéről. Felelős: Henn János Határidő: folyamatos 9.6./SZMSZ módosítására javaslat. Stefanovitsné Sipos Mária: kéri a testület tagjait, hogy az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását a következő ülésen tűzze napirendre. A javaslattal a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértett. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Fábry Szabolcs polgármester megköszönte a részvételt, az ülést órakor bezárta. k.m.f. Fábry Szabolcs polgármester Henn Ferencné körjegyző Vigh-Krupla Orsolya jkv hitelesítő Wagenhoffer Károlyné jkv hitelesítő 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben