J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének november 22-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Nagyvázsony Jelen vannak: Meghívott vendég: Fábry Szabolcs polgármester Felföldi Zoltán Henn János Dr. Sebestyén Gyula Stefanovitsné Sipos Mária Vígh-Krupla Orsolya Wagenhoffer Károlyné képviselők Egyed Klára pénzügyi csoportvezető Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Tupcsia Péter Kinizsi Nonprofit Kft. Stáhl Györgyné Mesevár Óvoda és Bölcsőde Lendvay Endre Responsum Kft. Csebi Pogány Péter Nagyvázsonyi Német Kisebbségi Önkormányzat 1 fő a lakosság köréből. I. Napirend előtt: Fábry Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van. Előterjeszti az ülés napirendjét, javasolja azok sorrendjének módosítását. A 7. napirendi pont 1. napirendi pontként, a 3. napirendi pont 2. napirendi pontként, a 4. napirendi pont 3. napirendi pontként az 5. napirendi pont 4. napirendi pontként, a 6. napirendi pont 5. napirendi pontként, az 1. napirendi pont 6. napirendi pontként, a 2. napirendi pont 7. napirendi pontként, a 8. és 9. napirendi pont változatlan hagyása mellett. A 8. napirendi pont zárt ülésen tárgyalják. A napirend módosító javaslatot a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag elfogadta. Elfogadott napirend: 1. A Kinizsi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. 2. Közös tulajdonú ingatlanok megváltására létrejött megállapodás fizetési határidejének módosítása. 1

2 3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 4. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 5. Kinizsi Terv képviselő-testületi jóváhagyása. 6. Beszámoló a szervezetfejlesztési projektről. Előterjesztő: Fábry Szabolcs Meghívott vendég: Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezető igazgató 7. Tájékoztató a jelenlegi és év végére várható pénzügyi helyzetről. 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Beérkezett pályázatok elbírálása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 9. Egyéb ügyek II. Napirend tárgyalása. 1/ A Kinizsi Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Tupcsia Péter: jelenleg három tagú a felügyelő bizottság. Ha a javaslat szerint öt főre bővül, először arról kell határozatot hozni, majd a visszahívásról, majd az új tagok megválasztásáról. Stefanovitsné Sipos Mária: átnézte a Kft. alapító okiratát. A felügyelő bizottság az ügyrendért és a működésért felel, javasolja, hogy a felügyelő bizottság kizárólag a képviselő-testület tagjaiból álljon. Henn János: véleménye szerint sem kellene a tagok létszámát bővíteni, javaslata, hogy 2 képviselő plusz egy külső tag alkossa a bizottságot. Fábry Szabolcs: nagyon fontosnak tartaná a külső szereplők megjelenését, főleg turisztikai vonalon, de a szállásadók részéről is fontosnak tartaná a jelenlétet. Fontos a működés szakmai felügyelete. Továbbra is fenntartja előterjesztését. Felföldi Zoltán: egyetért a háromtagú bizottsággal. Úgy látja, hogy azok a kötelezettségek, amik most már egyre inkább a vár Kft. irányában a település részéről megjelennek, azt hiszi, hogy sokkal inkább azt igényli, hogy egy igazi tulajdonosi szemlélet alakuljon ki. Antal 2

3 Bernadett és Dubicsné Nagy Anita részére véleménye szerint pont nem a felügyelő bizottság ad kibontakozási lehetőséget, a település rendezvényein komoly szerepet kaphatnak. Fábry Szabolcs: nagyon fontosnak tartaná, a civil társadalom megjelenését, ne csak a tulajdonos ellenőrizze a saját cégét. Nem tartja jó üzenetnek, de meghajlik a többség akarata előtt. Dr. Sebestyén Gyula: a felügyelő bizottság feladatait nézve, ő is fontosnak tartaná a szakmaiság jelenlétét. Nem vesztik el a többséget, de szakmaiságot nyernek. Támogatja polgármester úr előterjesztését. Henn János: az ő neve is szerepel a javaslatban, köszöni szépen, de nem szeretne tagja lenni a biztosságnak. Ő a szociális bizottságból venné ki a részét, mint tag. Felföldi Zoltán képviselőt javasolja maga helyett. Fábry Szabolcs: Felföldi Zoltán elfogadja a jelölést? Felföldi Zoltán: megköszöni a jelölést, elfogadja. Vígh-Krupla Orsolya: a közvetlen környezetében sok turisztikai szakember van, nem gondolja, hogy a bizottságban részt kellene venniük ahhoz, hogy valaki tanácsot tudjon adni. Ötleteikkel, javaslataikkal segíthetik a bizottság munkáját. Véleménye szerint a kevesebb tag jobban átlátja a feladatokat, könnyebben tud döntést hozni. Köszöni a jelölést, nagyon örül neki, elfogadja azt. Henn Ferencné: először a módosító indítványokról kell szavazniuk a képviselőknek. Fábry Szabolcs: továbbra is az a véleménye, hogy legalább egy fő külsős tag legyen a bizottságban. A TDM-eknek komoly szerepük lesz a jövőben, Antal Bernadett az első, aki ebből diplomázott Magyarországon. Szerencsésnek tartaná, ha egy ilyen szakember, aki komoly szolgálatot fog teljesíteni a jövőben, a Balaton Turizmusban. Fontosnak tartaná, ha Nagyvázsony megnyerné magának. Persze el lehet várni tőle, hogy segítsen, de gesztus értékű lenne a felkérés. Felföldi Zoltán: szerinte ő szakmai tevékenység végzését tudná segíteni, ami a felügyelő bizottságnak nem feladata. Úgy gondolja, az ő szerepét megtalálhatja a testület, hogy felkéri, kéri a segítségét, támogatását kéri. Dr. Sebestyén Gyula: mi célt szolgál egy szakember kizárása a felügyelő bizottságból, miért tiltakoznak ellene? Nem gondolja, hogy külsősként jobban tudja segíteni, mint ha tagja lenne a bizottságnak, ezt az érvet nem tudja elfogadni. Fábry Szabolcs: minden cég igyekszik szakembereket bevonni. Erősíti a felügyelő bizottság munkáját. Nem csak törvényességi feladata van a felügyelő bizottságnak, hanem szakmai feladata is van. Tupcsia Péter: gyakorlatilag minden oldalnak részben igaza van. amikor arról beszélnek, hogy tulajdonost képviseli, akkor igen fontos az, hogy legyen egy külső szem aki esetleg azt veszi észre amit a bent ülő nem feltétlenül vesz észre. A képviselő-testület egy költségvetést is tárgyal, lehet, hogy kicsit más szemmel nézi ezeket a cégeket, szerencsés lehet ha van egy 3

4 külsős is, az önkormányzat nem csak a saját embereivel figyelteti a cégét. A másik az, hogy a felügyelő bizottságnak a tulajdonos érdekeinek a képviselete a feladata, tehát nem kimondottan a szakmai, hanem ténylegesen az, hogy jó irányba működik e felügyeli azt, hogy az adott elvárások teljesülnek e. Egy könyvvizsgáló testület is csatlakozik a bizottság munkájához, segíti azt. Az elsődleges feladata a bizottságnak a pénzügy rendes menete. Fábry Szabolcs: meddig kell a felügyelő bizottságnak összeülnie és elfogadni a mérleget stb. Tupcsia Péter: a felügyelő bizottságnak évente egyszer kell összeülnie, nincs meghatározva, hogy mikor. Egyszer kötelező, de az összes többi alkalomról ők döntenek. Fábry Szabolcs: mi az a dokumentum amit május végéig kell beadni. Tupcsia Péter: május végéig kell a mérleget és az ehhez kapcsolódó jelentést elkészíteni, azt a felügyelő bizottságnak jogában áll véleményezni. Fábry Szabolcs: ebben az évben ez határidőig megtörtént? Tupcsia Péter: a felügyelő bizottságnak ilyen szintű határideje nincs. Fábry Szabolcs: arra akarna rávilágítani, hogy hatékonyabban működjön. Tupcsia Péter: nem mondaná, hogy rosszul működött, működött de a minimális kötelezettségeket teljesítette, lehetne hatékonyabban működtetni. Az előző bizottság a kötelező feladatainak eleget tett. Fábry Szabolcs: úgy gondolja, hogy az eddigieknél hatékonyabban kellene a bizottságnak működnie. Szavazniuk kell arról az indítványról, hogy három képviselő alkossa a felügyelő bizottságot. A saját előterjesztését annyiban módosítani, hogy három képviselő, plusz egy külsős tag alkossa a bizottságot. Kéri szavazzanak arról az indítványról, hogy három képviselő alkossa a felügyelő bizottságot. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazat 3 nem szavazat mellett a 154/2010.(XI.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak létszámáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak létszámát 3 főben határozza meg, úgy, hogy azok a képviselő-testület tagjai közül kerüljenek ki. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: most szavazniuk kell a bizottság tagjairól külön-külön. Elsőként kéri szavazzanak Dr. Sebestyén Gyula Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 4

5 155/2010.(XI.22.) határozat Dr. Sebestyén Gyula Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Dr. Sebestyén Gyula képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: Kéri szavazzanak Vigh-Krupla Orsolya Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 156/2010.(XI.22.) határozat Vigh - Krupla Orsolya Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Vigh-Krupla Orsolya képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: Kéri szavazzanak Felföldi Zoltán Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazat 3 tartózkodás mellett a 157/2010.(XI.22.) határozat Felföldi Zoltán Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagságáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Felföldi Zoltán képviselőt a Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának delegálja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. Fábry Szabolcs: szavazzanak a jelenlegi tagok visszahívásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazat 1 tartózkodás mellett a 5

6 158/2010.(XI.22.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete, mint a Kinizsi Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa Tarsoly Zsanett, Nyúzó László és Resperger István felügyelő bizottsági tagokat visszahívja. Megbízzák a polgármestert, hogy a taggyűlésben az önkormányzat döntését képviselje. 2/ Közös tulajdonú ingatlanok megváltására létrejött megállapodás fizetési határidejének módosítása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében jött létre a megállapodás. Ahhoz, hogy pályázni tudjanak adott épületre, rendezni kell a tulajdonviszonyokat. Ingatlanbecslő szakembereket kértek fel, így került megállapításra az ár. 2,5 millió Ft-ot kellene még ebben az évben kifizetni a társtelepüléseknek, de arra nem lesz sajnos lehetősége az önkormányzatnak. Határidő módosítást kell kérni az érintettektől. Stefanovitsné Sipos Mária: sok választási lehetőségük nincs. Gesztus értékűnek tartaná, ha személyesen leülnének az érintett települések polgármestereivel egyeztetés céljából. Felföldi Zoltán: támogatja a személyes találkozót a polgármesterekkel, a közös fenntartású intézmények ellehetetlenülhetnek ennek okán. A működést veszélyeztetné. Henn Ferencné: december 8-án kerül sor a következő együttes testületi ülésre, ahol jelen lesznek nemcsak a polgármesterek, hanem a települések képviselői is. Nagyvázsony kezdeményezte a tulajdon kiváltását. Az bizonyos, hogy december 30-ig nem fogják tudni kifizetni a már említett összeget. Azért kérte ügyvéd asszony a módosítást, továbbá kérni kell az esetleges pótlék elengedését is az érintettektől. Átütemezésre tesz javaslatot. Henn János: kapják meg a rendőrségi szolgálati lakást és értékesítsék. Fábry Szabolcs: ezt nem tartaná szerencsésnek. Javasolja, hogy az együttes ülés után üljenek össze és beszéljék meg közösen, kérnek átütemezést. Henn Ferencné: ismerteti határozati javaslatát. Dr. Sebestyén Gyula: javasolja, hogy még az együttes testületi ülés előtt keresse meg polgármester úr a társtelepülések polgármestereit egyeztetés céljából. 6

7 159/2010.(XI.22.) határozat Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek önkormányzata felé fennálló tartozás átütemezésének kezdeményezéséről. Nagyvázsony Község önkormányzata képviselő-testülete megbízza Fábry Szabolcs polgármestert, hogy az érintett önkormányzatok polgármestereivel a fizetési kötelezettség átütemezésének lehetőségéről egyeztessen. Felelős: Fábry Szabolcs polgármester Határidő: december 8. 3/ A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. Fábry Szabolcs: felkéri körjegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést. Henn Ferencné: ismerteti az írásos előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem volt. 160/2010.(XI.22.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának - a Társulási Tanács 61/2010. (VIII.02.) számú VKTT határozatával kezdeményezett - módosítását egységes szerkezetben elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását jóváhagyó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak küldje meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű megállapodást aláírja., körjegyző 4/ Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Nem kívánja kiegészíteni, elfogadásra javasolja. 161/2010.(XI.22.) határozat az önkormányzat évi belsőellenőrzési tervéről. Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő-testülete a körjegyző által előterjesztett, a 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 21. előírásai alapján elkészített évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és utasítja a körjegyzőt a tervezett 7

8 ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására. Felelős: körjegyző Határidő: folyamatos 5/ Kinizsi Terv képviselő-testületi jóváhagyása. Fábry Szabolcs: közösen létrehozott dokumentumról van szó. Fontos dokumentum több egyeztetés volt ebben az ügyben. Jó esély van arra, hogy pályázati szempontból kiemelt programba kerüljön be. Nonprofit szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzatok, önkormányzati szervezetek pályázhatnak. Önkormányzat is pályázhat, nyílván az önkormányzatnak van a legkevesebb pályázati önereje, de bízik abban, hogy az új takarékbankos megállapodásnak köszönhetően itt is áthidalhatóak lesznek ezek a nehézségek. Eleve a pályázatok egyszerűbbek és kézenfekvőbbek lesznek, bízik abban, hogy az önkormányzat mellett mások is pl. Nonprofit Kft., magánszemélyek is befektetnek. Itt felmerül megint Antal Bernadett személye, talán lesz lehetőségük az ő segítségét kérni. A Kinizsi Terv a vezérdokumentum ami keretet ad mindenféle beruházásnak, elképzelésnek, akár magán-, civil-, alapítványi-, akár önkormányzati kezdeményezés. Kéri a terv elfogadását. Felföldi Zoltán: egyetlen problémája van ezzel, ha most megszavazzák akkor az az ő számára csak annyit jelent, hogy ami ebben szerepel és ehhez köthető, az kívánatos, vagy jó lenne ha a településen megvalósulna. De mivel anyagi forrás erre nincs, mit vár a mostani szavazástól a polgármester? Mind a mellett ez egy nagyon jó dokumentum, tele jó ötletekkel. Fábry Szabolcs: a Széchényi terv előkészítő programjába bekerült ez a terv, jegyző asszony hívta fel a figyelmet arra, hogy a testület erősítse meg ezt a programot. Henn Ferencné: mivel a Kinizsi Program Nagyvázsonyban kézen közön forog, a képviselőtestület is úgy kezeli, hogy van egy Kinizsi Programunk, holott még a képviselő-testület erre a programra nem mondta azt, hogy igen ez a Nagyvázsony Önkormányzat programja. Úgy gondolja, hogy ha Nagyvázsony Önkormányzat nevével fémjelzik ezt a programot, akkor azt a testületnek illik elfogadnia. Wagenhoffer Károlyné: ez egy terv, amit meg kell szavazni. De anyagi vonzatáról nem kell szavazniuk most. Fábry Szabolcs: a tervet fogadják el, nincs anyagi vonzata. Dr. Sebestyén Gyula: eléggé elméleti néhány fejlesztési elképzelés. De reméli, hogy a fontos dolgok nem szorulnak háttérbe, gondol az orvosi rendelő fejlesztésére. Felföldi Zoltán: egyetért Sebestyén úrral, a mindennapi valóságnak kell majd meghatároznia a tevékenységüket. Támogatja a program elfogadását. 8

9 Stefanovitsné Sipos Mária: természetesen ő is támogatja. Azt szeretné kérni, hogy minden olyan esemény, tárgyalás ami ezzel kapcsolatos, arról kapjanak tájékoztatást. Minden ezzel kapcsolatos kiadás, ami a települést érinti, azt a testület szavazza meg. 162/2010.(XII.22.) határozat a Kinizsi Terv elfogadásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Kinizsi Terv Nagyvázsony fejlesztési programja - dokumentumban foglaltakat fejlesztési programjának tekinti. Kéri a polgármestert, hogy a Tervben foglalt fejlesztésekkel kapcsolatos tárgyalásokról a képviselő-testületet tájékoztassa, a Tervben foglaltak előkészítésével, megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, kifizetéshez a képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. Határidő: folyamatos 6/ Beszámoló a szervezetfejlesztési projektről. Előterjesztő: Fábry Szabolcs Meghívott vendég: Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezető igazgató Fábry Szabolcs: köszönti Lendvay Endrét, majd ismerteti az írásos előterjesztést, felkéri Lendvay urat tartsa meg tájékoztatóját. Lendvay Endre: ismerteti a projekt történetet. Fábry Szabolcs: a köszönet jár a Responsum Kft-nek, de jár a körjegyzőség dolgozóinak is, azon belül kiemelten körjegyző asszonynak, pénzügyi csoport vezetőjének és munkatársainak. Minden évben sikerült megtakarítást elérni. Henn Ferencné: a tartalmi beszámoló mellé csatolta a szervezetfejlesztési projekt elszámolásával kapcsolatban a pénzügyi tájékoztatót. Ahhoz, hogy az elszámolást meg tudják tenni a VÁTI felé, szükséges a testület határozata. Ismerteti az írásos előterjesztést. Stefanovitsné Sipos Mária: az 5 %-os ÁFA emelésről nem tehet senki, de mi az oka annak, hogy nem történt meg a támogatás kifizetése, rosszul lett kiállítva a számla, vagy mi történt? Henn Ferencné: benyújtásra került majdnem minden számla, az utolsó két számla kivételével. Azzal az indokkal került elutasításra a kifizetés, hogy nem megfelelő részletezéssel kerültek kimutatásra a számlában szereplő tételek. Lendvay Endre: többször beszéltek ez ügyben a VÁTI-val. Ott volt azon a megbeszélésen ahova személyesen vitték be, ott volt a projekt igazgató is, elkészítették a táblázatokat, elmagyarázták, megértették, azt mondták, hogy megfelelő. Úgy tudja, rendeződött időközben ez a probléma. Felföldi Zoltán: ezt hitelből fizették ki, ketyeg a kamat, nem tudja mikor fog bejönni ez a pénz. Az intézmények finanszírozhatóak lesznek? 9

10 Egyed Klára: az idei évben igen. Felföldi Zoltán: ha megnézik, ez a 15 millió Ft-os projekt drága dolog lesz. Az önrész, amire számítottak más oldalról, az ÁFA, a kamat... Lendvay Endre: 15 millió Ft-os projektről van szó, ami 90 %-ban finanszírozott. A projektmenedzseri költség esetében nem történik kifizetés. Tehát már csak kb Ft-ról beszélnek. Miközben a grafikonok azt mutatják, hogy a közös gondolkodás hozott eredményeket. Úgy gondolja, hogy ez a projekt már megtérült a település számára. Az a kérdés, hogy a közeljövőben azok amiket még nem valósított meg a település, abból mit tud realizálni. Az már a projekthez képest a hasznos sáv. Felföldi Zoltán: ő, ahogy számolja ez több, mint két millió Ft mínusz, ha az önrészt és mindent beleszámol. Úgy gondolja, hogy el kell gondolkodni azon, hogy ez az egész igazából mit hozott a településnek. Lendvay Endre: ők annyi plusz munkát raktak ebbe a projektbe, hogy ha azt kiszámolnák szép összeg lenne. Felföldi Zoltán: ő úgy gondolja, hogy volt egy megállapodás a kezdet kezdetén ami nem teljesült. Fábry Szabolcs: ez a projekt korrektül teljesült, sőt többet kaptak, mint ami elvárható lett volna. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet órától óráig Fábry Szabolcs: a számla kérdése rendezésre került a VÁTI-nál. Az elszámolással van még kötelezettsége az Önkormányzatnak? Henn Ferencné: még egyszer be kell nyújtani az elszámolást, és ezúton kéri a Responsum Kftt, hogy munkatársuk, Bagladi Veronika futassa végig a VÁTI-nál, hogy megfelelő lesz e. Ezt kérheti? Lendvay Endre: a képviselő-testület határozatát kéri a felkérésről. Azt nem szeretné, hogy ők szívességet tesznek a településnek, és utána még őket támadják meg. Ezt elfogadhatatlannak tartja. Dr. Sebestyén Gyula: mint az egész projektet megszavazó képviselő, szeretné elmondani, hogy nagyra értékeli a Responsum Kft. tevékenységét. De tanulságul elmondaná, hogy akkor amikor a szerződések köttetek, három oldalú szerződés, akkor azt szinkronba kellett volna hozni, és akkor ez a vita elkerülhető lett volna. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak arról, hogy felkérik a Responsum Kft.-t segítse a projekt záró elszámolását. 10

11 163/2010.(XI.22.) határozat a Responsum Kft. felkéréséről a szervezetfejlesztési projekt lezárásához. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a szervezetfejlesztési projektben vezetési tanácsadói és képzési szolgáltatásokat nyújtó Responsum Kft. ügyvezetőjét Lendvay Endrét, hogy a projekt pénzügyi lezárhatóságának érdekében az elszámolásában és előrehaladási jelentésében külön ellenszolgáltatás nélkül továbbra is nyújtson segítséget a körjegyzőség részére., körjegyző Határidő: február 28. Henn Ferencné: kéri szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 164/2010.(XI.22.) határozat a szervezetfejlesztési projekt lezárásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az ÁROP-1.A.2/A azonosító számú projekt záró előrehaladási jelentéséhez a projekt keretében a vállalkozói szerződések alapján az alábbi kifizetéseket tudomásul veszi és jóváhagyja: Clearinfo Kft részére - Immateriális javak beszerzése Ft - képzés Ft Összesen Ft Vanin és Responsum Kft részére - Mérnöki, szakértői díja Ft - Tanulmányok, tervek készítése Ft - Képzés Ft - Nyilvánosság biztosítása Ft Összesen Ft Projektmenedzseri költségekre átalány alapú támogatást igényel, melyet a projektmenedzser munkabérére és járulékaira számol el. (A munkabéren felül kifizetést nem teljesít.) A kifizetett számlákra elszámolható költségek az alábbiak: Immateriális javak Mérnöki, szakértői díjak Tanulmányok Képzés Nyilvánosság biztosítása Összesen Ft, melyre az igényelhető támogatás 90,34 %, azaz Ft. Az elszámolható projektmenedzseri költségekre jutó támogatást ( Ft 90,34 %-a Ft) abban az esetben veszi igénybe, ha az átalányként elszámolható és többletkifizetést nem eredményez. 11

12 A kifizetési kérelem dokumentációjához kéri a vezetési tanácsadói és képzési szolgáltatásokat nyújtó Vanin és Responsum Kft-t, hogy a számlákhoz kapcsolódó teljesítés igazolást olyan részletességgel dolgozza ki, hogy az a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolható legyen. Számla részletezőben részletezze a jóváhagyott támogatási szerződésnek (pályázatnak) megfelelően a számlákban szereplő képzési szolgáltatást, mérnöki szakértői díjat, tanulmány készítési díjat ill. a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költséget. Megbízza a polgármestert, hogy a záró előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásáról a fentiek alapján intézkedjék. Fábry Szabolcs polgármester szünetet rendel el. Szünet órától óráig 7/ Tájékoztató a jelenlegi és év végére várható pénzügyi helyzetről. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. 38 millió Ft-al kisebb normatívával gazdálkodik az önkormányzat, mint négy éve. Ez nem kevés pénz. Hitelkerete van az önkormányzatnak. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy a meglévő folyószámlahitel egy részét váltsák át fix hitellel. A következő év költségvetését úgy kell elkészíteniük, hogy ennek a ciklusnak a közepére legkésőbb a második felére a működés álljon be nullás működésre. Ez szerinte vállalható, végig lehet vinni. Változások várhatóak az oktatás finanszírozásában is. Felföldi Zoltán: a helyi adóbevétel növekedhet, az Antenna Hungária Kft.- társasági adófizetésében várható változás következtében. Wagenhoffer Károlyné: ha konkrét ígéret van, akkor lehet hitelt felvenni. Fábry Szabolcs: folyószámla hitelkeret már van, az volt a javaslat, hogy ezt váltsák ki egy fix hitellé és hagyjanak meg kevesebb összeget folyószámla hitelkeretnek. Dolgozzák le a költségvetésüket úgy, hogy ne kelljen igénybe venni. Wagenhoffer Károlyné: van arra reális esély, hogy nem veszik igénybe? Henn Ferencné: a évi költségvetés elfogadásánál tette ezt a javaslatot, de most azt mondja várják meg a évi költségvetést, akkor számoljanak újra. Mások már a feltételek. Fábry Szabolcs: Lakatos Antal a Kinizsi Bank Zrt. elnöke ígérte személyes segítségét. A tájékoztatást a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül tudomásul vette. Fábry Szabolcs polgármester a 8. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 12

13 9/ Egyéb ügyek 9.1./Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos költségekről. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Wagenhoffer Károlyné: kártérítést fognak kérni? Fábry Szabolcs: kompenzációt kérnek. A kistérség települései csatlakoznak Nagyvázsonyhoz. 165/2010.(XI.22.) határozat az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megállapított szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos költségekről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete azzal fordul az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnökéhez, hogy a második félévtől kétszeresen megfizetett - lakossági díjban megjelenő és az önkormányzat részére leszámlázott - szelektív hulladékgyűjtés költségét az önkormányzatnak térítse vissza, ill. intézkedjék a kétszeres számlázás megszüntetéséről. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 9.2./LAROCO Motorsport Egyesület kérelme. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Rendezésre került a tavaszi versenyen történő károkozás, javasolja a kérelem támogatását. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazat 2 tartózkodás mellett a 166/2010.(XI.22.) határozat a 14. Mikulás Rallye során önkormányzati tulajdonú út igénybe vételének engedélyezéséhez. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a LAROCO Motorsport Egyesület által december 5-én rendezendő 14. Mikulás Rallye során Nemesleányfalu határában lévő 050. hrsz-ú út verseny céljára történő igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: - az Egyesület gondoskodik a jelzett útszakasz versenyre alkalmas állapotba történő gépi feljavításáról és utólagos rendbetételéről. Határidő: december 5. 13

14 9.3./Szendrődi Lilla bérleti díj elengedési kérelme. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos előterjesztést. Jelenleg Ft a bérleti díja. Wagenhoffer Károlyné: javasolja, hogy a kért időszakban csökkentsék felére a bérleti díjat. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak a javaslatról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazat 2 nem szavazat mellett a 167/2010.(XI.22.) határozat a Nemesleányfalui bolt bérleti díjának módosításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete Szendrődi Lilla kérelmének részben helyt adva a Nemesleányfalui bolt helységbérleti díját október 1-től március 31-ig havi Ft-ban állapítja meg. A bérleti díj összege április 1-től szeptember 30-ig változatlanul Ft. Megbízza a körjegyzőt a szükséges intézkedés megtételére, meghatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 9.4./Árpád Vilmos bérleti díj tartozása. Fábry Szabolcs: ismerteti az írásos kérelmet. Bérleti díj tartozása Ft Ft vízdíj tartozása van. Henn János: fel kell ajánlani a kiköltözés lehetőségét. Olyan szerződés lett kötve vele annak idején, ami nem teszi lehetővé azt, hogy kirakják, akkor lehet kitenni, ha biztosítanak neki más lehetőséget. Henn Ferenc lakossági hozzászóló: korábban szüksége lett volna a tűzoltóságnak arra az épületre, de mivel volt benne lakó nem tudta az önkormányzat felajánlani azt. Végig kell gondolnia a testületnek mit tesz, most esetleg van arra lehetőség, hogy visszakapja az épületet, amit a későbbiekben lehetne hasznosítani. Szociális bérlakásként kapta. Ha ilyen alapon megszüntethető, akkor meg kell tenni. Henn Ferencné: első körben azt javasolja a testületnek, hogy a lakbér díj eleve egy részletfizetési lehetőség, hisz nem egy összegben kéri a testület az éves díjat, arról kell határozni, hogy a képviselő-testületnek nem áll módjában engedélyezni a részletfizetést. Fel kell szólítani fizesse meg tartozását. Édesanyja itt él a településen. Wagenhoffer Károlyné: akkor van hova mennie. Fábry Szabolcs: kéri szavazzanak arról, hogy nem engedélyezik a részletfizetés lehetőségét. 14

15 168/2010.(XI.22.) határozat Árpád Vilmos bérleti díj tartozásáról. Nagyvázsony Község önkormányzata képviselő-testülete Árpád Vilmos Nagyvázsony Petőfi u. sz. alatti lakos bérleti díj tartozásának részletekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá. Felhívja a bérlő figyelmét, hogy amennyiben e határozat és fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a lakásbérleti szerződést az önkormányzat további 8 napon belül írásban felmondhatja. Megbízza a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: körjegyző Határidő: december /A nagyvázsonyi temetőben lévő lejárt sírhelyekkel kapcsolatos intézkedés. Fábry Szabolcs: kéri Henn Jánost ismertesse előterjesztését. Henn János: kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a temetőben azokra a síremlékekre, amelyek megváltási ideje lejárt, az általa elkészíttetett címkével értesíthesse a hozzátartozókat a sírhely lejártáról és az újra megváltás lehetőségéről. Jelentős bevételt eredményezne. 169/2010.(XI.22.) határozat a nagyvázsonyi temetőben lévő lejárt sírhelyekkel kapcsolatos intézkedésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete megbízza Henn János vállalkozót, hogy a temetőben azokra a síremlékekre, amelyek megváltási ideje lejárt, az általa elkészíttetett címkével értesítse a hozzátartozókat a sírhely lejártáról és az újra megváltás lehetőségéről. Felelős: Henn János Határidő: folyamatos 9.6./SZMSZ módosítására javaslat. Stefanovitsné Sipos Mária: kéri a testület tagjait, hogy az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását a következő ülésen tűzze napirendre. A javaslattal a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértett. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Fábry Szabolcs polgármester megköszönte a részvételt, az ülést órakor bezárta. k.m.f. Fábry Szabolcs polgármester Henn Ferencné körjegyző Vigh-Krupla Orsolya jkv hitelesítő Wagenhoffer Károlyné jkv hitelesítő 15

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-20 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. október 25- én 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V

Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2015. március 18- án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésér l. Az ülés helyszíne: Pula Faluház

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-9 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 233-24 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én 19.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó községek önkormányzatai képviselő-testületeinek 2013. február 25-én 18.00 órakor tartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2011. mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. február 2-án 17.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-4 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137-2/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 11-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ügyszám: 11/2-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 17.30. órakor megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben