Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői Iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgármester, Györgyné Fodor Gizella, Tóth János, Balla Dénes és Németh István képviselők, Távol maradt: Bodnár Andrásné képviselő igazoltan Tanácskozási joggal meghívottak: Gál Béla jegyző, Dr. Szepesy Márk aljegyző, Illés Lászlóné pénzügyi osztályvezető, Gönczi Zsolt főtanácsos Meghívott vendégek: Buda József Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cigándi Tankerület igazgatója Oláh Krisztián polgármester üdvözli a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek elfogadni Lőrincz-Juhász Mariettát. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Javasolja továbbá az alábbi napirendi pontok felvételét a 4, 5, 6, napirendi pontként. A Képviselőtestület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. 4. A évi közbeszerzési terv módosítása 5. Alapítványok támogatására megelőlegezési kölcsön 6. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú pályázat benyújtása 1

2 Oláh Krisztián polgármester az alábbi napirendet terjeszti a testület elé jóváhagyásra. 1. Köznevelési intézmény működtetésre történő átadása 2. Térfigyelő rendszer üzemeltetésre történő átadása 3. A Cigándi 1109 hrsz. alatti ingatlan vásárlása 4. A évi közbeszerzési terv módosítása 5. Alapítványok támogatására megelőlegezési kölcsön 6. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú pályázat benyújtása Napirend után: Bejelentések, interpellációk Más javaslat nem érkezett. A Képviselő Testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el. 1. Köznevelési intézmény működtetésre történő átadása 2. Térfigyelő rendszer üzemeltetésre történő átadása 3. A Cigándi 1109 hrsz. alatti ingatlan vásárlása 4. A évi közbeszerzési terv módosítása 5. Alapítványok támogatására megelőlegezési kölcsön 6. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú pályázat benyújtása Napirend után: Bejelentések, interpellációk 2

3 A Képviselő-testület az 1. napirendi pont keretében a Köznevelési intézmény működtetésre történő átadását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Oláh Krisztián polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a legjobb az lenne, ha az önkormányzat tulajdonába kerülne vissza az iskola. Viszont ez az év pénzügyileg nem olyan biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni. Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy szeretné az önkormányzat visszavenni, de alapos pénzügyi felmérés alapján, erre az évre nem lehetetlen, hogy visszakerüljön. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy 2015/16-os tanévre maradjon állami tulajdonban. Kérdések, hozzászólások: Oláh Krisztián polgármester kérdezi, hogy van e olyan település amely visszavette az iskolát? Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója válaszában elmondja, hogy nem tud erre példát. Polgármester Úrral mindig egyeztetnek, úgy érzi jó a kapcsolat az önkormányzat és a KLIK között. Ablonczy Dániel alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy nem szívesen adták át állami tulajdonba, míg az önkormányzat tulajdonát képezte, jobban odafigyeltek rá. Jó lenne, ha újra az önkormányzat tulajdonában lenne. Kaotikus állapotok uralkodtak a ballagáson. Sajnálatos, hogy a KLIK részéről senki nem jelent meg a ballagáson, ez azért szúrt szemet, mert ők a fenntartók. Az okok azt erősítenék, hogy vegyük vissza, de a számok nem engedik. Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója válaszában elmondja, hogy a KLIK köteles megóvni az átvett ingatlan állapotát. Mindent megtesznek azért, hogy az állagmegóvás 100%-san megtörténjen. A ballagásra nem tudott eljönni, mert olyan iskolába volt, ahová még eddig nem jutott el. Véleménye szerint az, hogy ki a fenntartó nem befolyásolja a rendezvény lebonyolítását. 3

4 Az állam a megyét próbálja erősíteni, számos jogkört kapott. A közvetlen kapcsolat nincs meg a megyével, csak annyi a könnyítés, hogy nem Budapestre kell menni. Gál Béla jegyző kérdezi, hogy az iskolaigazgató milyen jogkörrel rendelkezik? Mit tehet meg és mit nem? A törvény által az iskolaigazgatók több jogkört kapnak. Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója válaszában elmondja, hogy szakmai téren megmaradt a jogkörük, pl.: személyi jellegű ügyekben. Van egy státuszlétszám, amit nem léphetünk túl. Gál Béla jegyző kérdezi, hogy a pedagógusok kapnak e caffeteriát? Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója válaszában elmondja, hogy ez évtől nem kapnak a pedagógusok caffeteriát. Ablonczy Dániel alpolgármester kéri, hogy ha vannak állandó alkalmazottak, akkor végezzék el rendesen a feladatukat. Minden kisebb, nagyobb feladatra oda kell figyelni. Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója a karbantartónak az igazgató írja a munkaköri leírását, melyben szerepel, hogy minden adódó munkát el kell végezni maradéktalanul. Oláh Krisztián polgármester kérdezi, hogy lesz e nyári festés? Buda József KLIK cigándi tankerület igazgatója válaszában elmondja, hogy terveznek festést. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: Köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli felmentés kérése A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján Cigánd Város Önkormányzata 4

5 kinyilatkozza, hogy köznevelési intézményünk működtetését vállalni nem tudja, kéri annak állami működtetési körben történő biztosítását. Felhívja a polgármester, hogy a határozatot az állami intézményfenntartó központ részére küldje meg. Felelős: Képviselő-testület A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozza: 44/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: Köznevelési intézmény működtetési kötelezettség alóli felmentés kérése A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján Cigánd Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy köznevelési intézményünk működtetését vállalni nem tudja, kéri annak állami működtetési körben történő biztosítását. Felhívja a polgármester, hogy a határozatot az állami intézményfenntartó központ részére küldje meg. Felelős: Képviselő-testület A Képviselő-testület az 2. napirendi pont keretében a térfigyelő rendszer üzemeltetésre történő átadását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Ablonczy Dániel alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 6 éven keresztül havi Ft-ba kerül. Ebbe benne van a működtetés és a javítás is egyaránt. Ha átadjuk az üzemeltetést a Kft-nek, akkor az ÁFA-t meg tudjuk spórolni. A teljes településen nem lesz kameralefedettség, de a település nagy részét érinteni fogja. A Polgármesteri Hivatalban és a Rendőrőrsön is visszanézhető lesz a kamerák által rögzített felvétel. Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztést tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 5

6 Kérdések, hozzászólások: Balla Dénes képviselő kérdezi, hogy ki üzemeltette most a térfigyelő rendszert? Ablonczy Dániel alpolgármester a WBS Rendszerház Kft. ha volt valami probléma mindig jöttek és elhárították. Tóth János képviselő hozzászólásában elmondja, hogy az fontos lenne, hogy az új épületeknél, építkezéseknél legyen kamerarendszer. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra. /2015. (VI.15.) Képviselő-testületi Határozat Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer átadása üzemeltetésre Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszert a mellékelt üzemeltetési szerződés alapján Ft bruttó értékben, Ft június 30-ig elszámolt értékcsökkenéssel, Ft könyv szerinti nettó értékben üzemeltetésre átadja a Cigánd Településfejlesztési és Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A Képviselőtestület hozzájárul a rendszert érintő fejlesztések, beruházások elvégzéséhez. és Gál Béla jegyző Határidő: július 1. A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 45/2015. (VI.15.) Képviselő-testületi Határozat Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer átadása üzemeltetésre Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszert a mellékelt üzemeltetési szerződés alapján Ft bruttó értékben, Ft június 30-ig elszámolt értékcsökkenéssel, 6

7 Ft könyv szerinti nettó értékben üzemeltetésre átadja a Cigánd Településfejlesztési és Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A Képviselőtestület hozzájárul a rendszert érintő fejlesztések, beruházások elvégzéséhez. és Gál Béla jegyző Határidő: július 1. A Képviselő-testület a 3. napirendi pont keretében a Cigándi 1109 hrsz. alatti ingatlan vásárlását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy bizottság az előterjesztést tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A cigándi hrsz. alatti ingatlan vásárlása Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a cigándi hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant az értékbecslésben szereplő értékkel megegyező Ft, azaz kettőmillió forint vételárért megveszi. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. Határidő: június 30. A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 7

8 46/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A cigándi hrsz. alatti ingatlan vásárlása Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a cigándi hrsz. alatt felvett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant az értékbecslésben szereplő értékkel megegyező Ft, azaz kettőmillió forint vételárért megveszi. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. Határidő: június 30. A Képviselő-testület a 4. napirendi pont keretében a évi közbeszerzési terv módosítását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy bizottság az előterjesztést tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Kérdések, hozzászólások: nem voltak. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti a testület elé jóváhagyásra. /2015. (VI.15.) Képviselő-testület Határozata Tárgy: A évi közbeszerzési terv módosítása A Képviselőtestület a 9/2015 (II.5.) Kt. Határozatával jóváhagyott közbeszerzési tervét az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja. 8

9 Sorszám Szerződéshez rendelt elnevezés 1. Középületek energetikai korszerűsítése A beszerzés tárgya építési beruházás Becsült érték (nettó Ft) Eljárásrend Nemzeti eljárásrend Eljárás tervezett indítása II. negyedév A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 47/2015. (VI.15.) Képviselő-testület Határozata Tárgy: A évi közbeszerzési terv módosítása A Képviselőtestület a 9/2015 (II.5.) Kt. Határozatával jóváhagyott közbeszerzési tervét az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja. Sorszám Szerződéshez rendelt elnevezés 1. Középületek energetikai korszerűsítése A beszerzés tárgya építési beruházás Becsült érték (nettó Ft) Eljárásrend Nemzeti eljárásrend Eljárás tervezett indítása II. negyedév A Képviselő-testület a 5. napirendi pont keretében a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú pályázat benyújtását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Ablonczy Dániel alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a pályázat frissen jön ki. 116 Millió Ft-ra lehet pályázni, homlokzati és nyílászárócserét foglal magába, nem igényel önerőt. Július 15-ig közbeszereztetni kell és kell egy szerződés, amely akkor lép életbe, amikor a pályázat kihirdetésre kerül és elnyertük. Közbeszerzési tervet módosítani kell. 9

10 Az épületek, amelyek be tudunk vonni a pályázatba: Központi Iskola (4 épülete) Járási Hivatal + Munkaügyi Kirendeltség Gyámhivatal Szociális Szolgáltató Központ (József A. u.) Könyvtár és Művelődési Ház Tűzoltóság + Garázs Rendőrség A pályázat benyújtása során m 2 ben kell megadni az épületeket, nem kell nevesíteni, és m 2 alapján jár a támogatás. 3 hónap alatt kell kivitelezni a pályázatot. Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a Testületet, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a testület elé jóváhagyásra. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtása A Képviselő-testület 1. Pályázatot kíván benyújtani a KEOP azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívásra. 2. A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével. 3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP 10

11 azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátásáról A Képviselő-testület 1. A KEOP azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt keretében benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátásával a Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 4611 Jéke, Liptay utca 4.; adószám: ; cégjegyzékszám: ) bízza meg. A megbízási díj nettó összege: Ft. 2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásról A Képviselő testület 1. A KEOP azonosító számú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívás keretében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122/A alapján Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárást indít. 2. A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (3) bekezdése alapján feltételesen kerül lefolytatásra. 3. Elfogadja a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítését és lefolytatását meghatározó eseti közbeszerzési szabályzatot. 4. Felhatalmazza a polgármestert az eljárással összefüggő feladatok végrehajtására. 11

12 A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 48/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtása A Képviselő-testület 1. Pályázatot kíván benyújtani a KEOP azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívásra. 2. A projekt célja az érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve a nyílászárók cseréjével. 3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 49/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című KEOP azonosító számú kiemelt projekt felhívás keretében pályázat benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak ellátásáról A Képviselő-testület 1. A KEOP azonosító számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt keretében benyújtandó pályázat előkészítési, projektmenedzsmenti és közbeszerzési feladatainak teljes körű ellátásával a Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 4611 Jéke, Liptay utca 4.; adószám: ; cégjegyzékszám: ) bízza meg. A megbízási díj nettó összege: Ft. 12

13 2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 50/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásról A Képviselő testület 1. A KEOP azonosító számú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívás keretében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122/A alapján Középületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárást indít. 2. A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 40. (3) bekezdése alapján feltételesen kerül lefolytatásra. 3. Elfogadja a projekt keretében lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítését és lefolytatását meghatározó eseti közbeszerzési szabályzatot. 4. Felhatalmazza a polgármestert az eljárással összefüggő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az 6. napirendi pont keretében az Alapítványok támogatására megelőlegezési kölcsön átadását tárgyalja. (Az előterjesztés írásban elkészítve, a jegyzőkönyvhöz csatolva) Gönczi Zsolt főtanácsos szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzatnak 2 civil szervezet, valamint a Településüzemeltetési és Városfejlesztő Kft. részére megelőlegezési kölcsönt kellene, hogy nyújtson, annak érdekében, hogy a Tranzitfoglalkoztatási program be tudjon fejeződni. A megelőlegezési kölcsön összege alapítványonként Ft, amelyet az alapítványok 2 héten belül vissza tudnak utalni az önkormányzat részére. A 13

14 Kft. részére Ft. összegű kölcsön folyósítása szükséges, amelyet a Kft IX. 30-ig tudja visszafizetni. Tóth János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy bizottság az előterjesztést tárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Kérdések, hozzászólások: nem voltak. Oláh Krisztián polgármester az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a testület elé jóváhagyásra: /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét július 15. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július 20. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 14

15 Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét július 15. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július 20. /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét szeptember 30. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július 20. A Képviselőtestület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 51/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét július 15. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. 15

16 Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július /2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét július 15. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július 20. Napirend után: Bejelentések, interpellációk 53/2015.(VI.15.) sz. Képviselő-testület Határozata Tárgy: A Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére előfinanszírozási kölcsön nyújtása A Képviselőtestület a polgármester előterjesztése, a pénzügyi bizottság javaslata alapján a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Tranzitfoglalkoztatás Cigánd városában megnevezésű projektben az Alapítvány által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez Ft támogatásmegelőlegező hitelt nyújt. A hitel visszafizetési kötelezettségét szeptember 30. határnapban állapítja meg. Felhívja a Pénzügyi Osztályt, hogy a kölcsön átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Pénzügyi osztály Határidő: július

17 Oláh Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Kábel tv-vel mi a helyzet? Gál Béla jegyző válaszában elmondja, hogy Pusztai László a működtetést július 1-től visszaadta. A működtetés nekünk nem fog pénzbe kerülni, az új cég átvállal minden felmerülő költséget. 2 csomagot terveznek, amely magába foglalja majd az internetet is. Az I. csomag ára: 990 Ft., a II. csomag ára: 2200 Ft. Az lenne a cél, hogy az előfizetők száma emelkedjen, éppen ezért kiépítenek TV, internet és telefonszolgáltatást is. Oláh Krisztián polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az új cég kicseréli az összes vezetéket, az erősítőket. A munkát 2 hét alatt befejezik. Ablonczy Dániel alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy kevés helyen működteti az önkormányzat, mi piaci szolgáltatást adtunk, nem piaci áron. A kábel Tv hálózat a Kft. vagy az Önkormányzat tulajdona. Gál Béla jegyző válaszában elmondja, hogy a hálózat a Kft. tulajdonát képezi. Javasolja, hogy a szerződést át kell olvasni, meg kell beszélni. Minden meglévő szerződést át kell írni a jelenlegi szolgáltató nevére. A II. csomagba 26 csatorna van. Több tárgy nem lévén Oláh Krisztián polgármester órakor az ülést bezárta. Kmft. Gál Béla jegyző Oláh Krisztián polgármester 17

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

- Képviselő-testülethez

- Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:../2015. ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének jóváhagyása Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének jóváhagyása Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 29-én 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.A 2014. évi I. félévi munkaterv jóváhagyása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. A 2014. évi caffetéria juttatás biztosítása

Jegyzőkönyv. 1.A 2014. évi I. félévi munkaterv jóváhagyása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. A 2014. évi caffetéria juttatás biztosítása Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. A Képviselő-testület évi költségvetéséről szóló 3/2014. rendelet módosítása Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1. A Képviselő-testület évi költségvetéséről szóló 3/2014. rendelet módosítása Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 16-án 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2015. június 16-án megtartott rendkívüli ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 99/2015. (06.16.) számú határozat Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

a u g u s z t u s 15- é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y VI./2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. június 7-én megtartott rendkívüli üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 103 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

f e b r u á r 4 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 103/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat 104/2013. (XI. 21.) számú BKt. határozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 26. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 26. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 9 fő képviselő jelen van. 252 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 7. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Molnár István

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/22/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. március 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 438 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben