2011. április 26. ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. április 26. ülés"

Átírás

1 2011. április 26. ülés 40/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi belső ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. Határidő: május 1. 41/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az önszerveződő közösségek részére meghatározott célra évben a határozat mellékletét képező táblázat szerinti támogatást nyújtja. Sorszám Szervezet neve évi támogatás összege 1. Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület ,- Ft 2. Gazdakör Dunaharaszti ,- Ft 3. Dh. Szent Imre Egyházközség ,- Ft 4. Dh. Szent Erzsébet Karitász Csoport ,- Ft 5. Őszirózsa Nyugdíjasklub ,- Ft 6. Dh. Környezetbarátok Egyesület ,- Ft 7. Barátság Nyugdíjas Egyesület ,- Ft 8. Liget Kórus ,- Ft 9. Dh. Nyugdíjasok Egyesülete ,- Ft 10. Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidő 0,- Ft Sport Közhasznú Egyesület 11. Dh. Judo Club ,- Ft 12. Magyar Ashihara Közhasznú Szövetség ,- Ft 13. Dh. Baptista Gyülekezet ,- Ft 14. Alkotók Dunaharaszti Egyesülete ,- Ft 15. Alsófalusi Nyugdíjas Klub ,- Ft 16. Dh. Darazsak Sportegyesület ,- Ft 17. Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület FIDU ,- Ft 18. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma ,- Ft 19. Dh. Polgárok Vállalkozói Egyesülete ,- Ft 20. Honismereti Kör ,- Ft 21. Napfény Tánccsoport ,- Ft osok Dh. Városi Bajtársi Szövetsége ,- Ft 23. RSD Eszkimó Sportegyesület ,- Ft 24. ATS Tenisz Klub 0,- Ft 25. Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dh. 0,- Ft 26. NOE 146. sz. Csoport ,- Ft 27. Dh. Evangélikus Egyházközség ,- Ft 28. Dh. Foltvarázslók ,- Ft 29. Rocky Nagyik Tánccsoport 0,- Ft 30. Dh. Modellező Klub Sportegyesület ,- Ft 31. Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület TEA ,- Ft Alkotótábor Cered VII ,- Ft 33. Dh. Művészeti Egyesület (DME) ,- Ft 34. Dh. Szt. István Plébánia Szt. Cecília Kórusa ,- Ft 35. Dh. Nőegylet ,- Ft

2 2 36. Hard Steppers Tánc- és Sportegyesület ,- Ft 37. Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete ,- Ft 38. Dh. Református Egyházközség 0,- Ft 39. Dh. Református Egyházközség ,- Ft 40. Dh. Kempo Sportegyesület ,- Ft 41. Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület Dance Feeling ,- Ft 42. Művészetbarátok Köre 0,- Ft 43. Dh. Goju-Ryu Karate Sportegyesület ,- Ft 44. Happy Dance Company Amatőr ,- Ft Moderntánccsoport 45. Dh. Ifjúsági Egyesület ,- Ft 46. Dh. Polgári Kör ,- Ft 47. Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület ,- Ft Összesen: ,- Ft Határidő: május /2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja évekre vonatkozóan Dunaharaszti Város Gazdasági Programját. 43/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Orgona, Akácfa és Bercsényi utcák útépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítésére és megindítására. Az építés becsült költsége nettó ,- Ft. Határidő: május /2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Iparművészeti Kollégiuma által meghirdetett kétfordulós pályázaton való részvételt a Laffert-kúriában iparművészeti kályha létesítésére. 45/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is vállalja a nem kötelező önkormányzati feladatok közül a nevelés-oktatás területéhez kapcsolódó következő feladatok ellátását: középfokú oktatás a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola fenntartásával, alapfokú művészetoktatás a Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartásával; pedagógiai szakszolgáltatás a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó fenntartásával. Határidő: április /2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat

3 3 Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetért. 47/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete június 1-től május 31-ig terjedő időtartamra, az Önkormányzat könyvvizsgálójává Dr. Benedek József könyvvizsgálót a BÉTA- AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatóját választja meg. A könyvvizsgáló díjazását a Képviselő-testület éves szinten ,- Ft + ÁFA, azaz összesen ,- Ft összegben határozza meg. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 48/2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Szabályozási Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a 6217/3, 6216/4, 6219/9 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú közterületeket, valamint a Dunaharaszti 6217 hrsz-ú magántulajdonú ingatlant, így az ebből kialakítandó 6217/4 tervezett hrsz-ú utat és a 6217/5 tervezett helyrajzi számú építési telket belterületbe csatolja. A belterületbe csatolással felmerülő költségeket az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok arányos megosztással közösen viselik. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy 6217 hrsz-ú ingatlan megosztását követően 6217/4 tervezett hrsz-ú útra vonatkozó ajándékozási szerződést kösse meg. Határidő: június /2011. (IV. 26.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 0142/1 hrsz-ú ingatlanból a város Szabályozási Terve szerint kialakítandó 0142/153,154,156,158 tervezett helyrajzi számú utakat, ajándékozás jogcímén a tulajdonosoktól közterület kialakítása céljára elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 0142/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást, majd az ingatlan megosztását követően a tervezett közterületekre vonatkozó ajándékozási szerződést kösse meg. Határidő: június 30. Melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet) mely létrejött a Dunaharaszti Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat), valamint Dr. Halászné Fajta Terézia, Boros István, Boros Regina

4 4 mint a Dunaharaszti 0142/1 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonosai (a továbbiakban: Tulajdonosok) között az Ingatlan és környezete fejlesztéséhez a szerződő felek érdekeinek kölcsönös biztosítása céljából. A Tulajdonosok készek együttműködni az Önkormányzattal annak érdekében, hogy az Ingatlanból a Bezerédi utcai lakóterület hiányzó utcarészei a Szabályozási Tervben előírtak szerint kialakuljanak, ezért a Tulajdonosok a következőket vállalják: 1. öt napon belül a Ráckevei Körzeti Földhivatalnál kérelmezik a. 0142/153, 154, 156, 158 tervezett helyrajzi számú utak más célú hasznosításának engedélyezését, b. az Ingatlan megosztását a Gamzisz Kft 52./2011. munkaszámú, /2011 számon záradékolt, az Önkormányzat által elkészíttetett vázrajz szerint 2. jelen megállapodással egyidőben aláírják a 0142/153, 154, 156, 158 tervezett helyrajzi számú utak önkormányzati tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges iratokat. Az Ingatlan elhelyezkedéséből adódik, hogy az átlagos telekalakításoknál szokásos %-os közterület veszteséggel szemben az Ingatlan közel 26 %-ából közterület kell kialakítani. Ennek ellensúlyozására, valamint a évi költségvetés 2.B számú melléklet I./14. sorában meghatározott Temető utcai MÁV gyalogos átjáró megépíthetőségének érdekében az Önkormányzat a következőket vállalja: 1. a tervezett telekalakítást és annak ingatlannyilvántartási bejegyeztetését saját költségén végezteti el, 2. a 0142/155 és 0142/157 tervezett helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosaitól, vagy az ezeken beruházást végző befektetőtől a. az oda tervezett létesítményekhez felhasználandó közműkapacitások igénybevételének tényleges, közvetlen költségén, b. a 0142/156 tervezett helyrajzi számú út a Tulajdonosokat, befektetőket (leghamarabb a tervezett beruházással egyidőben) terhelő szilárd útburkolat, teljes közművesítés (ivóvíz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, valamint villamos energia ellátás közvilágítással) kiépítésének költségén kívül út-, és közműépítésre pénzbeli, vagy természetbeli hozzájárulást sem most, sem a jövőben nem kér. 3. a 0142/157 tervezett helyrajzi számú ingatlanra saját költségén haladéktalanul kezdeményezi a meglevő Lke-SZ/2 övezeti besorolás módosítását, oly módon hogy az ingatlan teljes területe a tervezett új övezetben max. 40 %-os beépíthetőséggel, és max. 7,5 m-es építménymagassággal lakások és kereskedelemszolgáltatás céljára szolgáló épületekkel beépíthető legyen. Szerződő felek rögzítik hogy 1. az építési telkeken keletkező csapadékvizet a közterületre kivezetni tilos, azt a telkeken belül kell elszikkasztani, 2. az utcai járdák megépítése és a közterületi fásítás a tulajdonost/befektetőt terheli. Dunaharaszti, május Dr. Halászné Fajta Terézia Boros István Boros Regina

5 5 Dunaharaszti Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. május 20. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

MEGHÍVÓ. 2008. május 20. napján délelőtt 09 00 órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 862-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közművelődési és ingatlanhasznosítási megállapodás

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben