HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 25., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 33/2013. (X. 25.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról /2013. (X. 25.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2013. (X. 25.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI. 18.) VM utasítás módosításáról /2013. (X. 25.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról IV. Egyéb közlemények A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a hatósági szereplő gazdálkodó szervezetekről A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről V. Alapító okiratok Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Nemzeti Választási Iroda Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, Békéscsaba Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 19699

2 19534 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 33/2013. (X. 25.) KIM utasítása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 60. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki: 1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás Melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter 1. melléklet a 33/2013. (X. 25.) KIM utasításhoz 1. A Szabályzat 28. (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (A társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár felelős a Statútum 5. -ában meghatározott feladatok ellátásáért, amelynek keretében) i) gondoskodik a Bejárható Magyarország Keretprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról. 2. A Szabályzat 49. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 49. (1) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár a miniszternek a kormányzati minőségpolitikáért, valamint a közigazgatás-fejlesztésért való feladat- és hatásköre vonatkozásában a) gondoskodik a kormányzati minőségpolitika irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; b) gondoskodik a közigazgatás-politikai, közigazgatás-fejlesztés kormányzati és hivatali irányításával összefüggő feladatai végrehajtásáról; c) gondoskodik az OECD-vel való kapcsolattartásból adódó feladatok végrehajtásáról; d) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását; da) ellátja a hatásvizsgálati lap és a tételes hatásvizsgálati lap kitöltése alóli felmentéssel kapcsolatos feladatokat; db) irányítja a minisztériumi szervezeti egységek és a minisztériumok közötti hatásvizsgálati kapcsolattartói tevékenységet; dc) gondoskodik a hatásvizsgálati jelentések és a hatásvizsgálati beszámoló elkészítéséről; dd) a hatáselemzési rendszer működtetése során gondoskodik az utólagos hatásvizsgálattal kapcsolatos adatok kezeléséről; e) gondoskodik a minisztériumnak mint a hivatalos statisztikai szolgálat tagjának képviseletéről, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által a Kormány részére előkészített előterjesztéseknek és jelentéseknek a Kormány ügyrendje szerinti benyújtásáról. (2) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár a közigazgatás szakpolitikai irányítás megvalósításán keresztül az összkormányzati érdekek érvényesítése feladatkörében felelős a kormányprogram megvalósítása céljából törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével a Kormány általános közpolitikája érvényesüléséért az egyes szakpolitikák megvalósítása során.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám (3) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár a kormányzati tevékenység összehangolásával kapcsolatos feladatai körében a) figyelemmel kíséri az összkormányzati jellegű, valamint más koncepcionális jelentőségű javaslatok kidolgozását és megvalósítását; b) közreműködik a Kormány programjának megvalósítását szolgáló, több tárcát érintő műveletek hatékony végrehajtásában, és kormányzati döntést kezdeményez gazdaság- és társadalompolitikai, környezeti kérdésekben, ha a hatáselemzések alapján szükségesnek mutatkozik; c) részt vesz kezdeményez, véleményez és közreműködik az egyes minisztériumokban folyó döntés-előkészítő folyamatokban és a kapcsolódó egyeztetéseken; d) képviseli a minisztert minden egyes minisztérium miniszteri értekezletén, és szükség szerint egyéb vezetői értekezletein; e) felelős a szakpolitikai egyeztetések megszervezéséért és eredményes lebonyolításáért; f) a közigazgatási egyeztetés során valamennyi, az egyes tervezetekhez fűzött tárca észrevételek alapján amennyiben a kormányprogram megvalósítását jobban szolgáló szakpolitikai alternatíva merül fel egyeztetést kezdeményez; g) a jogszabályok előkészítése során közreműködik a társadalmi és gazdasági szereplőkkel a konzultációs műveletek ellátásában; h) közreműködik az előzetes szakmai és közigazgatási egyeztetésre megküldött előterjesztés- és jogszabálytervezetek véleményezésében, a Kormány, az államtitkári értekezlet üléseire történő felkészítésben; i) jóváhagyásra előkészíti a Kormány ülésének összefoglalóját; j) részt vesz a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának kidolgozásában; k) felelős a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért; l) gondoskodik az állami szervek korrupció elleni tevékenységének stratégiai koordinációjáról; m) kialakítja a kormányzati korrupcióellenes stratégiát, illetve nyomon követi annak megvalósítását. (4) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár a) összehangolja a minisztérium nemzetközi tevékenységét, ennek keretében aa) szervezi és koordinálja a minisztérium protokolltevékenységét, ab) gondoskodik a minisztérium éves utazási és fogadási tervének összeállításáról, nyilvántartásáról, ac) javaslatot tesz külföldi és belföldi látogatások programjára, a részvételre és annak szintjére, valamint a minisztérium illetékes szervezeti egységeivel együttműködve elemzi, feldolgozza és nyilvántartja a minisztérium nemzetközi programjait és az azokkal kapcsolatos dokumentumokat, úti jelentéseket, ad) képviseli a minisztériumot az OECD Nemzeti Tanácsban, ae) koordinálja a minisztérium képviseletét az OECD bizottságaiban; b) képviseli Magyarországot az EU Emberi Erőforrás, valamint Szociális Párbeszéd Munkacsoport kivételével az Európai Közigazgatási Hálózat ülésein és annak munkacsoportjaiban (European Public Administration Network); c) közigazgatás-fejlesztési és a jobb (intelligens) szabályozást érintő feladatkörében részt vesz az Európai Unió versenyképességi és növekedési tanácsi munkacsoportjával kapcsolatos magyar kormányzati műveletek ellátásában; d) közigazgatás-fejlesztési és a jobb (intelligens) szabályozást érintő feladatkörében ellátja a Brüsszeli Állandó Képviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett, feladatkörében képviseletet ellátó szakdiplomata szakmai irányítását; e) a minisztérium más szervezeti egységeivel együttműködve gondoskodik a jobb (intelligens) szabályozás területén a kormányzati álláspont előkészítéséről és e feladatkörében képviseli Magyarországot az Európai Unió intézményei magas szintű munkacsoportjainak és egyéb fórumainak munkájában; f) a jobb (intelligens) szabályozás területén irányítja az európai uniós döntéshozatali eljárási rendből következő, az európai uniós tagállami működésből, valamint a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel és a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő műveleteket; g) felelős a minisztérium fordítási és tolmácsolási tevékenységével kapcsolatos műveletek koordinálásáért. 3. A Szabályzat 50. -a a következő d) e) ponttal egészül ki: (A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár irányítja) d) a Kormányzati Szakpolitikai vezetőjének, valamint e) a Nemzetközi vezetőjének (tevékenységét.)

4 19536 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám 4. A Szabályzat 52. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 52. (1) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője helyettesíti. (2) A közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a 49. (1) bekezdés a) c) pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési vezetője helyettesíti. 5. A Szabályzat 69. -a a következő g) ponttal egészül ki: (Az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár) g) ellátja az önálló bírósági végrehajtók vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, 6. A Szabályzat 77. (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: (A területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkár) i) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő döntések ellen előterjesztett fellebbezések tárgyában. 7. A Szabályzat a) 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép, b) 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul, c) 3. függeléke a 3. függelék szerint módosul, d) 8. függeléke helyébe a 4. függelék lép. 8. A Szabályzat a) 14. (2) bekezdésében a gazdasági ügyekért szövegrész helyébe a közigazgatási stratégiáért, b) 105. (7) bekezdésében a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár szövegrész helyébe a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár, a közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár, c) 115. (3) bekezdés a) pontjában, valamint 116/A. -ában a Kormányzati Szakpolitikai vezetője szövegrész helyébe a közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár szöveg lép. 9. Hatályát veszti a Szabályzat a) 9. n) p) pontja, b) 10. a) pontja, c) 11/A. -a, d) 12. (2) bekezdés b) c) pontja, e) 50. b) pontjában a valamint szövegrész, f) 2. függelék pont 1. alpont c) d) pontja, g) 2. függelék pontja, h) 4. függelék III. pontja és az azt követő táblázat.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám függelék a 33/2013. (X. 25.) KIM utasításhoz 1. függelék

6 19538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám 2. függelék a 33/2013. (X. 25.) KIM utasításhoz 1. A Szabályzat 2. függelék A KÖZIGAZGATÁSI STRATÉGIÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK alcíme helyébe a következő alcím lép: A KÖZIGAZGATÁSI STRATÉGIÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság 1. A Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a Szabályzat 96. -ában meghatározott feladatokon túl koordinációs feladatai körében a) előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, b) véleményezi és miniszteri jóváhagyás céljából felterjeszti az egyes minisztériumok, kormányhivatalok, valamint a miniszter által irányított háttérintézmények szervezeti és működési szabályzatait Kormányzati Szakpolitikai 1. A Kormányzati Szakpolitikai közigazgatási szakpolitikai koordinációs feladatkörében: a) a közigazgatási államtitkár részére szakmai javaslatokat tesz, illetve kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket és a hatástanulmányok elkészítését; b) szakpolitikai szempontból véleményezi a kormányelőterjesztések és miniszteri rendeletek tervezeteit és szakpolitikai szempontból javaslatot tesz azok közigazgatási egyeztetésre bocsáthatósága tárgyában; c) az előzetes szakmai egyeztetés és a közigazgatási egyeztetés során gondoskodik az általános kormányzati közpolitikának, az átlátható állam követelményének, valamint az egyenlő bánásmód elősegítésének való megfelelőség érvényesítéséről, valamint arról, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e; d) a közigazgatási államtitkár és a miniszter közigazgatási államtitkári értekezletre, illetve kormányülésre, valamint a Kormány kabinetjeire történő szakpolitikai felkészítése érdekében részt vesz a felkészítő feljegyzések elkészítésében, szakpolitikai véleményt biztosít; e) egyeztetést szervez, illetve közreműködik az államigazgatási egyeztetés során fennmaradó véleményeltérések feloldásában; f) ellátja a minisztérium képviseletét szakmai-ágazati fórumokon; g) napi kapcsolatot tart az érintett minisztériumokkal, képviselője átruházott jogkörben meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a miniszteri és más fontosabb vezetői értekezleteken, felkérés alapján részt vesz a minisztériumok és más szervezetek által szervezett szakirányú programokban; h) folyamatosan figyelemmel kíséri az összkormányzati érdekek érvényesülését, ennek keretében az érintett ágazatoktól tájékoztatást, információt kérhet; i) tájékoztatja a minisztérium szervezeti egységeit a minisztériumok működésével kapcsolatos aktuális szakmaiágazati kérdésekről; j) közreműködik a gazdaság, a társadalom, illetve a környezet fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányprogramok és fejlesztési célkitűzések előkészítésének, megvalósításának és értékelésének összehangolásában; k) gyűjti, rendszerezi és elemzi a Kormány programjának, illetve munkatervének végrehajtását befolyásoló társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségeket, gazdaság-társadalompolitikai és környezetpolitikai szakirodalmat. 2. A Kormányzati Szakpolitikai hatáselemzési feladatkörében: a) koordinálja a kormányzati jogalkotás folyamatában a hatáselemzési rendszer módszertanával és a folyamatszabályozással összefüggő műveleteket; b) összehangolja a hatáselemzési rendszerrel kapcsolatban a kormányzati munkában felmerülő statisztikai információs, módszertani, folyamatszabályozási, szervezeti és más releváns kérdések kidolgozásával kapcsolatos

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám műveleteket, irányítja a kapcsolattartást és indokolt esetben felhasználja a különböző tudományos-szakmai kutatóműhelyek és más szereplők ezeket illető szakmai munkáját; c) összehangolja a kiemelt jelentőségű jogszabályok, tervezetek, előterjesztések, illetve egyéb anyagok hatásvizsgálatával összefüggő műveleteket, ennek érdekében gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről; d) figyelemmel kíséri a központi közigazgatás hatások elemzésével összefüggő feladatellátását és szükség esetén összehangolja a hatásvizsgálati tevékenység hatékonyságának növeléséhez szükséges műveletek végrehajtását; e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat; f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat; g) a minisztérium egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a minisztérium hatásvizsgálati beszámolóját; h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót; i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat Nemzetközi 1. A Nemzetközi koordinációs feladatkörében: a) koordinációs műveleteket végez egyes kiemelt nemzetközi kétoldalú relációkkal különösen a BRICS (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) országokkal kapcsolatos stratégiai feladatok ellátása során; b) koordinálja a minisztérium képviseletét az OECD bizottságaiban, biztosítja az egységes összehangolt minisztériumi álláspont képviseletét; c) a minisztérium megfelelő képviselete érdekében előkészíti az OECD Nemzeti Tanácsának üléseit; d) szervezi, előkészíti és koordinálja a minisztérium éves nemzetközi tevékenységét és biztosítja a minisztérium nemzetközi tevékenységének összehangolását; e) minden év december 15. napjáig összeállítja a minisztérium következő évre vonatkozó kiutazási és fogadási tervét, valamint összeállítja a minisztérium nemzetközi tevékenységéről szóló éves jelentést és (a tárgyévet követő év) január 10. napjáig felterjeszti a közigazgatási államtitkárhoz; f) a miniszter feladat- és hatásköre szerint ellátandó ügyekben kapcsolatot tart külföldre akkreditált magyar külképviseletekkel, Budapestre akkreditált külföldi képviseletekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel, és biztosítja a szükséges szakmai tájékoztatást; g) felhatalmazás szerint képviseli a minisztériumot az egyes szakbizottságokban és a kétoldalú kormányközi vegyes bizottságokban, ellátja a több szervezeti egységet érintő nemzetközi műveletek összehangolását és lebonyolítását; h) az illetékes szervek, társtárcák és más államigazgatási szervek bevonásával utasítás szerint részt vesz, illetve előkészíti a minisztérium felső vezetői szintű nemzetközi tárgyalásainak szakmai anyagait, amelynek keretében gondoskodik az e tárgyalásokból eredő műveletek végrehajtásáról, illetve végrehajtatásáról, valamint szükség szerint az e tárgyalásokról szóló tájékoztató jelentéseknek a Kormány, illetve a minisztérium vezetése számára történő előkészítéséről; i) tájékoztatja a minisztérium állami vezetőinek nemzetközi tárgyalásairól a minisztérium illetékes szervezeti egységeit, az érintett társtárcákat és más államigazgatási szerveket; j) a miniszter feladat- és hatáskörében közreműködik nemzetközi szerződések és annak nem minősülő nemzetközi megállapodások előkészítésében, vezeti a minisztérium nemzetközi kapcsolataival összefüggő nyilvántartásokat, szolgáltatást nyújt azok anyagai alapján, továbbá végzi a minisztérium felső vezetésének nemzetközi levelezését, illetve abban közreműködik;

8 19540 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám k) a minisztérium más szervezeti egységeivel együttműködve gondoskodik a jobb (intelligens) szabályozás területén a kormányzati álláspont előkészítéséről és e feladatkörében képviseli Magyarországot az Európai Unió intézményei magas szintű munkacsoportjainak és egyéb fórumainak munkájában; l) a jobb (intelligens) szabályozás területén irányítja az európai uniós döntéshozatali eljárási rendből következő, az európai uniós tagállami működésből, valamint a nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő kötelezettségekkel és a nemzetközi szakmai együttműködéssel összefüggő műveleteket. 2. A Nemzetközi funkcionális feladatkörében: a) a Miniszteri Kabinettel egyeztetve a vonatkozó minisztériumi szabályzat szerint ellátja a minisztérium felső szintű vezetőinek és munkatársainak kiutazásaival és a külföldi partnerek fogadásával kapcsolatos protokolláris teendőket, illetve abban az Állami Protokollal együttműködve közreműködik; b) a vonatkozó minisztériumi szabályzat szerint megszervezi a felső szintű és szakértői tárgyalásokhoz szükséges szolgáltatásokat, szervezi a minisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi konferenciákat, rendezvényeket; c) koordinálja a minisztérium szervezeti egységei által igényelt fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint külön utasításban foglaltak szerint koordinálja a minisztérium munkatársai ideiglenes külföldi kiküldetéséről készült úti jelentések feltöltését Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési 1. A Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési funkcionális feladatai körében felel: a) az egységes közigazgatás-fejlesztési stratégia kidolgozásáért és annak végrehajtásáért, továbbá a központi közigazgatás továbbfejlesztéséért, amelynek keretében aa) az érintett minisztériumokkal közösen javaslatot tesz a Kormány egységes közigazgatás-fejlesztési politikájára, ab) előkészíti az e politika végrehajtását szolgáló jogalkotási, pénzügyi és programozási intézkedéseket, ac) folyamatosan ellenőrzi és értékeli a meghozott intézkedések végrehajtását, melyről kétévente beszámolót készít a miniszter részére; b) a kormányzati működés továbbfejlesztéséért; c) a kormányzaton belüli ágazati stratégiaalkotás és a stratégiák végrehajtását figyelemmel kísérő monitoringrendszer összehangolásáért. 2. A Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési közigazgatás-fejlesztés feladatkörében: a) kidolgozza a közigazgatás-fejlesztési stratégiát; b) az ügyfélbarát közigazgatás, az átlátható állam elősegítése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése körébe tartozó intézkedési terveket, továbbá intézkedési javaslatokat készít a bürokrácia csökkentésére; c) a központi közigazgatás továbbfejlesztéséért való felelőssége keretében elkészíti a központi közigazgatás fejlesztési koncepcióját és annak a végrehajtását szolgáló intézkedési tervet; d) kidolgozza a közigazgatási minőségpolitika elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait; e) kialakítja az egységes közigazgatási szolgáltatási politikát; f) gondoskodik a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak összehangolásáról; g) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket; h) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontokat érvényesít a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében; i) javaslatokat tesz az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések megvalósítására; j) véleményezi a közigazgatási szolgáltatások elektronizálására vonatkozó javaslatokat; k) részt vesz más központi közigazgatási szervek szervezet- és működtetésfejlesztési intézkedéseinek előkészítésében; l) gondoskodik a társadalmi-gazdasági partnerek bevonásáról; m) koordinálja a as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, valamint javaslatot tesz intézkedésekre az érintett operatív programok vonatkozásában;

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám n) részt vesz az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményei döntéshozatalában, a kormányzati álláspont kialakításában és képviseletében a közigazgatás-fejlesztési feladatkörébe tartozó területeken, közreműködik a as ÁROP szakmai feladatainak meghatározásában és végrehajtásában; o) gondoskodik a közigazgatási statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, a minisztériumon belüli statisztikai tevékenység összehangolásáról, a minisztériumnak mint a hivatalos statisztikai szolgálat tagjának képviseletéről, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által a Kormány részére előkészített előterjesztéseknek és jelentéseknek a Kormány ügyrendje szerinti benyújtásáról; p) előkészíti a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó közigazgatással foglalkozó intézményekkel kapcsolatos döntéseket és folyamatos kapcsolatot tart velük; q) ellenőrzi és értékeli a Kormány közigazgatási szakpolitikájának a végrehajtását; r) feladatkörében együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal; s) a területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkárral együttműködve gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai hatályosításának és érvényesülésének vizsgálatáról; t) kapcsolatot tart a közigazgatás-fejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, OECD, EU stb.), valamint előkészíti a helyettes államtitkár részvételét e nemzetközi szervezetek ülésein, különös tekintettel az Európai Közigazgatási Hálózatra és annak munkacsoportjaira; u) javaslatot tesz a Kormány korrupció elleni stratégiájára és az az alapján megvalósítandó intézkedésekre, valamint ellátja az állami szervek korrupció elleni tevékenységének stratégiai koordinációját; v) kidolgozza a kormányzat stratégiai tervezési rendszereinek összehangolására vonatkozó javaslatokat, ennek keretében kezdeményezi a szükséges jogszabályalkotást és véleményezi a vonatkozó jogszabálytervezeteket; w) részt vesz a Kormányzati Szakpolitikai Főosztállyal együttműködve az egyes minisztériumok stratégiai tervezési folyamataiban, a kormányzati koordináció keretében a kijelölt stratégiai tervezési folyamatok eredményes lebonyolítása érdekében akcióterveket készít és folyamatosan felügyeli azok végrehajtását; x) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatás fejlesztésére irányuló intézkedésekkel és kiemelt programokkal kapcsolatos döntésekben Program-irányítási 1. A Program-irányítási pályázat-kezelési és monitoring feladatai körében: a) javaslatot tesz a kiemelt programok, illetve a pályázatos eljárások eljárásrendjének változtatására, folyamatosan figyelemmel kíséri e programok végrehajtását; b) részt vesz az Államreform Operatív Program és akcióterveinek, valamint a minisztérium hatáskörébe tartozó támogatási konstrukciók útmutatóinak kidolgozásában; c) a monitoring bizottságokon keresztül biztosítja az érintett operatív programok végrehajtásának ellenőrzését; d) részt vesz a projekt/pályázati felhívás és az útmutató kidolgozásában, véleményezésében; e) a projekt szakmai vezetését ellátó egységgel együttműködve elkészíti a projekt/pályázati adatlap nem szakmai tartalmú részeit; f) felelős az adatlap, támogatási szerződés elkészítéséért, összeállításáért, azok módosításáért és benyújtásáért a Közreműködő Szervezet felé; g) a projekt szakmai vezetését ellátó egységgel együttműködve elkészíti a Közreműködő Szervezet által megküldött hiánypótlási felhívásokat és felelős azok véglegezéséért, benyújtásáért a Közreműködő Szervezet felé; h) kapcsolatot tart a támogatóval, a közreműködő szervezettel, a konzorciumi partnerekkel, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeivel, valamint a külső ellenőrző szervekkel; i) véleményezi a projekt során felmerülő belső, illetve külső erőforrásból finanszírozott szerződéseket; j) összeállítja a kifizetési igényléseket; k) ellenőrzi a kifizetési igénylésekhez kapcsolódó elszámolást alátámasztó dokumentumokat elszámolhatósági szempontjából; l) a projekt szakmai vezetését ellátó egységgel együttműködve elvégzi a szakmai beszámoló összeállítását; m) rögzíti a kifizetési igénylést és a szakmai beszámolót az EMIR Pályázó Tájékoztató Felületén; n) végzi a projekt kommunikációs követelmények teljesítésének adminisztrálását, megvalósulásának nyomon követését (sajtódosszié vezetés); o) vezeti a projektdossziét;

10 19542 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám p) részt vesz a as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzésében; q) figyelemmel kíséri a minisztérium háttérintézményei szervezetében megvalósuló projektek végrehajtását; r) ellenőrzi a közigazgatás fejlesztésére irányuló operatív programok megvalósulását, folyamatosan tájékozódik a programok előrehaladásáról; s) véleményezi az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program akciótervét, tervezett beavatkozásait és a támogatási konstrukciók útmutatóit; t) közreműködik az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program akciótervének, tervezett beavatkozásainak és a támogatási konstrukciónak megvalósításában Társaság-felügyeleti 1. A Társaság-felügyeleti koordinációs feladatai körében: a) ellátja a minisztérium tulajdonában, vagyonkezelésében levő, illetve a Balassi Intézet szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a szakmai felügyelet gyakorolásával kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében aa) kapcsolatot tart a 4. függelékben meghatározott szakmai közreműködőkkel, ab) kapcsolatot tart az MNV Zrt. képviselőjével, ac) figyelemmel kíséri a gazdasági társaságok tervezési, gazdálkodási, elszámoltatási, adatszolgáltatási műveleteit, ad) elemzi és értékeli a gazdasági társaságok gazdálkodását, szükséges esetben részt vesz a gazdasági társaságok tevékenységével összefüggő előterjesztések előkészítésében, ae) ellátja a minisztérium vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok vonatkozásában az éves rendes közgyűléshez/taggyűléshez kapcsolódó beszámolók és üzleti tervek tulajdonosi jóváhagyásának előkészítését, af) ellátja a gazdasági társaságokkal összefüggő, az MNV Zrt. és az MFB Zrt. Igazgatósága által megküldött, és a tárcát érintő előterjesztések véleményezését, az ülésekre meghívott vezetők részére felkészítőt készít, a tulajdonosi jogok gyakorlását elősegítő tájékoztatókat, elemzéseket, beszámolókat készít, ag) gondoskodik a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok vagyongazdálkodásához, a vagyon kezeléséhez és a tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódó döntések előkészítéséről, a meghozott döntések végrehajtásáról, koordinálásáról, ah) javaslatot tesz a gazdasági társaságok tevékenységével összefüggő kötelezettségvállalások kezdeményezésére, ai) a hasznosítási szerződésekben biztosított jogok alapján ellátja a gazdasági társaságok tevékenységének felügyeletét, a társasági vagyon tekintetében a tárcához telepített jogosultságok érvényesítését, döntések előkészítését, illetve abban közreműködik; b) gondoskodik a minisztérium cégvezetői értekezletének összehívásáról és ellátja az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat. 2. A Szabályzat 2. függelék pont 3. alpontja a következő g) ponttal egészül ki: (A Területi Közigazgatás Irányítási hatósági feladatai körében elbírálásra előkészíti:) g) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő (ügyekben a miniszter hatáskörébe utalt hatósági döntéseket.)

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám függelék a 33/2013. (X. 25.) KIM utasításhoz 1. A Szabályzat 3. függelék 1.1. Közigazgatási államtitkár sora helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1. Közigazgatási államtitkár [19] Közigazgatási Államtitkári Titkárság Szervezeti és Vezetési Auditálást Támogató Osztály Ellenőrzési 2. A Szabályzat 3. függelék Közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár sora helyébe a következő rendelkezés lép: Közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Közigazgatási Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Kormányzati Szakpolitikai Szakpolitikai Koordinációs Osztály Hatáselemzési Osztály Nemzetközi Nemzetközi Stratégiai Osztály Nemzetközi Protokoll Osztály Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Közigazgatási Fejlesztési Osztály Stratégiai Tervezési és Monitoring Osztály Program-irányítási Koordinációs Nyomon-követési Osztály Társaság-felügyeleti Gazdasági Társaságok Osztálya [55] 3. A Szabályzat 3. függelék 1.3. Igazságügyért felelős államtitkár sora helyébe a következő rendelkezés lép: 1.3. Igazságügyért felelős államtitkár Igazságügyért Felelős Államtitkári Kabinet [10] 4. A Szabályzat 3. függelék Igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár sora helyébe a következő rendelkezés lép: Igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Gazdasági Kodifikációs Gazdasági Jogi Kodifikációs Osztály Versenyjogi és Erőforrás-szabályozási Osztály Pénzügyi Jogi Kodifikációs Osztály [62]

12 19544 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Polgári Jogi Kodifikációs Osztály Polgári Peres és Nemperes Eljárásjogi Kodifikációs Osztály Igazságügyi Kodifikációs Osztály Igazságügyi Szolgáltatási Igazságügyi Szolgálatok Osztálya Igazságügyi Igazgatási Osztály 5. A Szabályzat 3. függelék Közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár sora helyébe a következő rendelkezés lép: Közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Alkotmányjogi Alkotmányjogi Kodifikációs Osztály Közigazgatási Jogi Kodifikációs Osztály Közjogi Koordinációs Osztály Jogszabály-szerkesztési és Deregulációs Módszertani Osztály Alapjogi Koordinációs Osztály Hatósági Hatósági és Állampolgársági Osztály Kegyelmi Osztály Anyakönyvi Osztály Büntetőjogi Kodifikációs Büntetőjogi Kodifikációs Osztály Büntetőeljárási és Büntetés-végrehajtási Jogi Kodifikációs Osztály [83] 6. A Szabályzat 3. függelék Egyes minisztériumi állománycsoportok Miniszteri kabinetfőnök sora helyébe a következő rendelkezés lép: Egyes minisztériumi állománycsoportok Miniszteri kabinetfőnök [18] 7. A Szabályzat 3. függelék Személyügyekért felelős helyettes államtitkár Központi kezelésű állománycsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép: Személyügyekért felelős helyettes államtitkár Központi kezelésű állománycsoport [39]

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám függelék a 33/2013. (X. 25.) KIM utasításhoz 8. függelék A B С Név Feladat Kinevezés 1. dr. Guller Zoltán miniszteri biztos 34/2013. (X. 25.) KIM utasítás 2. dr. Mihalovics Péter a közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfőnöki feladatainak ellátására, valamint az Új Nemzedék Jövőjéért Program kormányzati koordinációjával kapcsolatos teendők ellátásáért felelős miniszteri biztos 3. dr. Virág Rudolf a területi államigazgatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos 4. dr. Wetzel Tamás az egyszerűsített honosítási és az állampolgárságmegállapítási eljárás felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos 5. dr. Deák Rita a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos 31/2013. (X. 11.) KIM utasítás 28/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás 23/2013. (VII. 19.) KIM utasítás 18/2013. (VI. 18.) KIM utasítás A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2013. (X. 25.) KIM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján október 28. napjától április 28. napjáig dr. Guller Zoltánt miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos az Államreform Operatív Program vonatkozásában a) gondoskodik az akciótervek kidolgozásáról, b) felügyeli valamennyi projekt megvalósulását, c) beszámoltatja a kedvezményezett projektgazdákat a projektek megvalósulásáról, d) monitoring rendszert működtet. 3. A miniszteri biztos a 2. -ban meghatározott feladatai ellátása körében irányítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Államreform Operatív Programmal kapcsolatos tevékenységét. 4. A miniszteri biztos a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Államreform Operatív Program projektjeinek vonatkozásában a) irányítja a projektek menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat, b) részt vesz a as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

14 19546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám 5. A miniszteri biztos az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program vonatkozásában ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot érintő projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. 6. (1) A miniszteri biztos a Környezet és Energia Operatív Program végrehajtása során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás (a továbbiakban: KIM SZMSZ) 4. függelék I. pontjában meghatározott szervezetek vonatkozásában a) felügyeli valamennyi projekt megvalósulását, b) beszámoltatja a kedvezményezett projektgazdákat a projektek megvalósulásáról, c) monitoring rendszert működtet. (2) A miniszteri biztos az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása körében irányítja a Környezet és Energia Operatív Programmal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységét. 7. A miniszteri biztos az Erzsébet-program vonatkozásában a) előkészíti az Erzsébet-program megvalósításához szükséges jogszabályok tervezetét, kezdeményezi azok koordinációját; b) felelős a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium között, valamint az egyéb intézmények közötti kapcsolattartásért; c) az Erzsébet-program megvalósítása érdekében koordinálja a szükséges közigazgatási egyeztetéseket, végrehajtja az egyeztetés eredményeként hozott döntéseket; d) kidolgozza az Erzsébet-programra vonatkozó fejlesztési javaslatokat, indítványt tesz az üdültetési tevékenységet szolgáló ingatlanállomány kialakítására; e) előkészíti és irányítja az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (a Gödör Klub és a Design Terminál) építési munkáinak befejezését, az ingatlanegyüttes fejlesztését, kialakítja az új, egységes intézmény működési modelljét; f) uniós források bevonását kezdeményezi az Erzsébet-program továbbfejlesztése érdekében; g) az Erzsébet-program nemzetközi megismertetése érdekében együttműködik szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi célú nemzetközi szervezetekkel. 8. A miniszteri biztos szakmai irányítást gyakorol a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, valamint a Balassi Intézet szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában. 9. A miniszteri biztos gyakorolja a KIM SZMSZ 50. b) és c) pontjában meghatározott feladatköröket. 10. (1) A miniszteri biztost a Ksztv. 38. (10) bekezdés a) pontja alapján megállapított havi Ft összegű díjazás illeti meg. (2) A miniszteri biztos munkájának és feladatainak ellátása érdekében a Miniszteri Kabinetben önálló szervezeti egységként háromfős titkárság működik. 11. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 12. Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 15/2013. (IV. 26.) KIM utasítás. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám A vidékfejlesztési miniszter 23/2013. (X. 25.) VM utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI. 18.) VM utasítás módosításáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 60. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdésére a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával a következő utasítást adom ki: 1. A Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI. 18.) VM utasítás Mellékletét (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint módosítom. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter Jóváhagyom: Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter Melléklet a 23/2013. (X. 25.) VM utasításhoz 1. A Szabályzat 1. (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A minisztérium alapadatai a következők:) k) alapító okirat kelte, : március 20., VIII/103/7/ A Szabályzat 4. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A miniszter mint a minisztérium vezetője különösen) e) személyesen gyakorolja az irányítása alá tartozó központi hivatalok, központi költségvetési szervek és azok területi szervei vezetői felett a kinevezés és felmentés tekintetében a munkáltatói jogokat. Az irányítása alá tartozó központi hivatalok, központi költségvetési szervek és azok területi szervei vezetői feletti egyéb munkáltatói jogokat az érintett háttérintézmény felügyeletét ellátó, jelen Szabályzat 4. függelékében meghatározott állami vezető gyakorolja. 3. A Szabályzat 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közigazgatási államtitkár irányítja a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységét. 4. A Szabályzat 12. (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közigazgatási államtitkár) a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten, az ott született döntésekről tájékoztatást ad a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár részére, 5. A Szabályzat 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. A közigazgatási államtitkárt ha nem helyettesítő jogkörében jár el akadályoztatása esetén a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

16 19548 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám 6. A Szabályzat 36. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A minisztériumban) a) jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár, 7. A Szabályzat II. Fejezet 5. cím alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár 8. A Szabályzat 38. helyébe a következő rendelkezés lép: 38. (1) A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár a) a miniszter által kiadmányozásra kerülő ügyiratokat, a miniszterhez szóló előterjesztéseket (jelentéseket, tájékoztatókat, feljegyzéseket) felülvizsgálja, b) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását, kiadmányozza a kormányzati döntés-előkészítés során adott tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt, c) kiadmányozza a másodfokú határozatot, ha a földvédelmi eljárásban első fokon a megyei (fővárosi) kormányhivatalok földhivatalai hoztak döntést, a másodfokú szakhatósági állásfoglalást, ha a megyei (fővárosi) kormányhivatalok földhivatalai első fokú szakhatósági állásfoglalást adtak ki, továbbá a földvédelmi, a földminősítési, valamint a földhasználati nyilvántartásba vételi ügyekkel kapcsolatos felügyeleti eljárásban hozott határozatot, d) kiadmányozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok földhivatalai által előkészített ügyrendeket, e) felülvizsgálja a minisztérium éves munkatervét, f) jogi természetű vita esetén dönt a jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról, g) ellátja a tárca oktatásszervezési feladatainak irányítását, h) bármely szervezeti egységet a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladattal kapcsolatos, illetve bármely háttérintézményt a feladatkörébe tartozó intézményfelügyeleti, -elhelyezési ügyben feladat elvégzésére vagy jelentéstételre utasíthat, i) ellenőrzi a nem közösségi tárgyú nemzetközi kiutazások és vendéglátások szakmai szükségességét, dönt azok szakmai engedélyezésében, j) képviseli a tárcaálláspontot az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) előtt, akadályoztatása esetén az EU és FAO Ügyek ának vezetője helyettesíti, k) ellátja a minisztérium által fenntartott nevelési-oktatási intézmények feletti szakmai felügyeletet, l) felügyeli a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a minisztérium fenntartása alatt álló nevelési-oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó feladatellátását. (2) A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a) a, b) a, c) a Földügyi és Térinformatikai, d) az EU és FAO Ügyek a vezetőjének tevékenységét. 9. A Szabályzat 39. helyébe a következő rendelkezés lép: 39. (1) A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik. (2) A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének a tevékenységét. 10. A Szabályzat 40. helyébe a következő rendelkezés lép: 40. A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkárt ha nem a közigazgatási államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el akadályoztatása esetén a vezetője, a vezetőjének akadályoztatása esetén a vezetője helyettesíti.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám A Szabályzat 44. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár) b) ellátja a NAKVI szakmai felügyeletét, ide nem értve a NAKVI a minisztérium által fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó feladatellátását, 12. A Szabályzat 66. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Miniszteri Értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár, a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri titkárságvezető, a sajtófőnök, valamint a miniszter döntése alapján meghívottak. A Miniszteri Értekezlet állandó résztvevője a közigazgatási és igazságügyi miniszter képviselője. A résztvevőket a kabinetfőnök elektronikus úton vagy telefonon hívja meg. 13. (1) A Szabályzat 67. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Vezetői Értekezletre, szükség szerint, a közigazgatási államtitkár által megállapított időpontban kerül sor. Az értekezleten részt vesz a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, az MVH elnöke, a NÉBIH elnöke, az OKTVF főigazgatója, a NeKI főigazgatója, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) főigazgatója, az Agrárgazdasági Kutatóintézet (a továbbiakban: AKI) főigazgatója, a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságvezetője, emlékeztető készítésének céljából a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságának munkatársa, valamint a közigazgatási államtitkár döntése alapján meghívottak. (2) A Szabályzat 67. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az értekezletről a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár titkárságának munkatársa az értekezletet követő munkanap óráig emlékeztetőt készít, melyet megküld az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök részére. A tárgyalt anyagokat a a feladatok nyilvántartásba vétele és az érdekeltekhez történő eljuttatásának szervezése érdekében megküldi a nak. (3) A Szabályzat 67. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A döntések végrehajtásának ellenőrzéséről a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik. 14. A Szabályzat 71. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A (2) bekezdésben meghatározott iratokat ellenkező miniszteri rendelkezés hiányában a felettes helyettes államtitkár, a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján a Miniszteri Titkársághoz kell megküldeni. A fenti ügyiratokat és előterjesztéseket ellenkező miniszteri rendelkezés hiányában a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján kell a Miniszteri Titkársághoz megküldeni. A kiemelt politikai jelentőséggel bíró ügy és a minisztérium felügyelete alá tartozó átfogó politikai, stratégiai, illetve a politikák megvalósítását szolgáló források felhasználását célzó ügyiratok esetén a felettes államtitkár és valamennyi államtitkár is szignálja az előadói ívet. Különösen indokolt esetben a vezető az ok megjelölésével közvetlenül fordulhat a miniszterhez, az államtitkárhoz, a közigazgatási államtitkárhoz a közvetlen felettese egyidejű, vagy ha ez nem lehetséges, utólagos tájékoztatása mellett. Az ügyiratot az előadóív felzetén aláírással és dátummal kell ellátnia a felülvizsgálat előtti szignálást végző személynek. 15. A Szabályzat 74. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A minisztérium által megkötésre kerülő szerződéseket a témája szerint érintett szervezeti egység készíti elő, és a, valamint a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár részére előzetesen be kell mutatni, majd a megkötött szerződések egy példányát a által vezetett szerződéstárban kell elhelyezni. 16. A Szabályzat 78. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A miniszter és a közigazgatási államtitkár kivételével vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül adhat utasítást az irányítása alá nem tartozó önálló szervezeti

18 19550 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell. 17. A Szabályzat 80. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A a tervezetet jogi szempontból felülvizsgálja. Ha az előkészítésért felelős szervezeti egység és a között jogi természetű vita merül fel a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról, a kérdésben a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár dönt. A Vezetői Értekezlet által a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról hozott döntés jogi felülvizsgálatát és új döntés meghozatalát a a közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti. A tervezeteknek a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetésre bocsátásáról, valamint közigazgatási egyeztetésre bocsátásáról a gondoskodik. A közigazgatási egyeztetés során beérkező véleményeket a továbbítja az előkészítésért felelős főosztály részére. A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését, valamint azok benyújtását (ideértve a Versenyképességi Tanács elé terjesztendő anyagok benyújtását is) a végzi. 18. (1) A Szabályzat 81. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni. (2) A Szabályzat 81. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott választervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő ésszerű határidőn belül a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni. 19. A Szabályzat 84. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az éves munkatervet a a minisztérium szervezeti egységekkel történő előzetes egyeztetés alapján állítja össze mely tartalmazza a feladatok végrehajtásáért felelős részlegek és ügyintézők, valamint a bevont háttérintézmények neveit, és a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár egyetértésével a miniszternek jóváhagyás céljából benyújtja. 20. (1) A Szabályzat 88. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A minisztériumi szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, a biztos megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott választervezetét a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel. (2) A Szabályzat 88. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az ellenőrző szervek megkeresésére, ajánlására és az általuk megküldött jelentéstervezetre adott válasz tervezetét a felelős szervezeti egységek a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár útján terjesztik fel a közigazgatási államtitkár részére (a közigazgatási államtitkár részére érkezett megkeresés, ajánlás, illetve jelentéstervezet esetén), illetve a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel a miniszter részére (a miniszter részére érkezett megkeresés, ajánlás, illetve jelentéstervezet esetén). 21. A Szabályzat 89. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A minisztériumnak a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a e feladattal megbízott kormánytisztviselői látják el. A minisztérium jogi képviseletére vagy egyes kérdésekben jogi tanácsadásra más személyekkel vagy szervezetekkel így különösen ügyvédi irodával kivételes esetben, a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár előzetes jóváhagyását követően köthető szerződés. A jóváhagyás során a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár megvizsgálja a szerződéskötés indokoltságát, különösen a szerződés tárgyát képező jogi munka összetettségét, a speciális jogi területeken való jártasság szükségességét, és jóváhagyását csak abban az esetben adja meg, ha a állományában lévő kormánytisztviselők az adott területen releváns tapasztalattal nem rendelkeznek, vagy a különleges szaktudás elsajátítása a részéről indokolatlan erőforrás-ráfordítást jelentene.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 52. szám A Szabályzat 90. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az EKTB keretében a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár, akadályoztatása esetén az EU és FAO Ügyek ának vezetője látja el a képviseleti teendőket. 23. A Szabályzat 2. függelék címe helyébe a következő rendelkezés lép: A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek 24. A Szabályzat 2. függelék pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében működik a Titkárság. Feladatait a 61. rögzíti. 25. (1) A Szabályzat 2. függelék pont 3. alpont 9) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A funkcionális feladatai:) 9) az ágazatot érintő ide nem értve a minisztérium által fenntartott nevelés-oktatási intézményekkel kapcsolatos személyügyi és képzési, továbbképzési feladatok koordinálása; (2) A Szabályzat 2. függelék pont 3. alpont 23) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 23) a tárca által benyújtani kívánt előterjesztések, a kormány valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő bejelentésével kapcsolatos feladatok végzése, a tájékoztatása alapján összeállított lista ben történő megküldése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányirodának napirendre vétel céljából, továbbá erről a jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár feljegyzésben, az államtitkárok és az érdekelt minisztériumi vezető ben történő értesítése, az előterjesztések beterjesztésének szervezése; 26. A Szabályzat 2. függelék pont 5. alpont 37) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Földügyi és Térinformatikai funkcionális feladatai körében:) 37) felelős a minisztérium szervezeti egységeinél használt, TakarNet hozzáférést biztosító digitális igazolványok jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyásával történő kiadásáért, visszavonásáért, illetve az igénybevétel felfüggesztéséért; 27. A Szabályzat 2. függelék pont 4. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Vidékfejlesztési funkcionális feladatai:) d) a NAKVI szakmai felügyelete feladatkörébe tartozó feladatok, ide nem értve a minisztérium által fenntartott nevelés-oktatási intézmények működéséhez kapcsolódó feladatellátást; 28. (1) A Szabályzat 3. függeléke az 1. függelék szerint módosul. (2) A Szabályzat 4. függeléke helyébe a 2. függelék lép.

20 19552 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 52. szám 1. függelék a 23/2013. (X. 25.) VM utasításhoz (1) A Szabályzat 3. függelék 5.1. Közigazgatási államtitkár sora helyébe a következő sorok lépnek: 5.1. Közigazgatási államtitkár Közigazgatási Államtitkár Titkársága Projektkoordinációs Iroda Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya Intézményi Előirányzatok Osztálya Vagyongazdálkodási Osztály Számviteli és Beszámolási Osztály Gazdálkodási Osztály 201 (2) A Szabályzat 3. függelék Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár sora helyébe a következő sorok lépnek: Jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár Jogi, Igazgatási és Agrárszakképzési Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága Agrárkodifikációs és Támogatás-szabályozási Osztály Környezetügyi és Természeti Erőforrás Szabályozási Osztály Perképviseleti és Jogtanácsosi Osztály Intézményfelügyeleti Osztály Szakképzési Osztály Jogi Koordinációs Osztály Közszolgálati Osztály Igazgatási és Biztonsági Osztály Ügykezelési Osztály Földügyi és Térinformatikai Földmérési és Térinformatikai Osztály Ingatlan- Osztály Földvédelmi és Földhasználati Osztály EU és FAO Ügyek a Környezetügyi Osztály Agrárügyi Osztály FAO Ügyek és Fejlesztési Projektek Osztálya (3) A Szabályzat 3. függelék 5.2. Parlamenti államtitkár sora helyébe a következő sorok lépnek: 5.2. Parlamenti államtitkár Parlamenti Államtitkár Titkársága 55

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Álláspályázatok Fajsz Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére 814

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Álláspályázatok Fajsz Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére 814 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 28., péntek 6. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2011. (I. 28.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 683 6/2011.

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) VM utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2012. (IV. 21.) VM utasítás. a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2012. (IV. 21.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 53. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 53. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 53. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. október 27., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (X. 27.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 26., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 26.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2722 IV. Egyéb közlemények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Utasítások, jogi iránymutatások

Utasítások, jogi iránymutatások 11562 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 82. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (IX. 30.) VM utasítása a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 30., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 30., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 30., csütörtök 82. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 8/2010. (IX. 30.) VM utasítás a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (I. 25.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítés

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 19., kedd

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 19., kedd HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 19., kedd 90. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erõforrás

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének. 2/2017. (II. 8.) OBH utasítása

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének. 2/2017. (II. 8.) OBH utasítása 1 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2017. (II. 8.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 57. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 57. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 57. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az ok jogállásáról szóló 2010. évi

Részletesebben

7/2014. (XI. 14.) IM utasítás. az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2014. (XI. 14.) IM utasítás. az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A külügyminiszter 14/2010. (X. 29.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 20. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 20. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 20. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 14., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 14/2014. (IV. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 23., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. szeptember 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 39. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. szeptember 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. szeptember 7., péntek 39. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (IX. 7.) BM utasítás a rendõrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2016.08.26-2016.08.27

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Miniszterelnöki Kabinetiroda (továbbiakban: MK) látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. augusztus 31., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

3/2014. (VIII.1.) KKM utasítás. a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2014. (VIII.1.) KKM utasítás. a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2014. (VIII.1.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 1. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. január 6., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2014. (I. 6.) BM KIM együttes utasítás az Egységes Szabálysértési Nyilvántartó és Eljárás-támogató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 8., kedd 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2013. (I. 8.) EMMI utasítás a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságról 3 1/2013. (I. 8.) KIM

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (X. 10.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (X. 10.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6522 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 51. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (X. 10.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata jogállása és alapadatai

1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata jogállása és alapadatai 3230 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 20. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2011. (III. 9.) KIM utasítása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Szervezeti

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról [az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 14/2013.

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 34. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E június 2., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 34. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E június 2., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 2., csütörtök 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011 (VI. 2.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben