Használati útmutató VC-55 LCD SE típusú kétpólusú feszültségvizsgáló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati útmutató VC-55 LCD SE típusú kétpólusú feszültségvizsgáló"

Átírás

1 Használati útmutató VC-55 LCD SE típusú kétpólusú feszültségvizsgáló Rend. sz Rendeltetésszerű használat A kétpólusú feszültségvizsgáló hordozható készülék kisfeszültségű elektromos áramkörök feszültségállapotának a vizsgálatára. Kijelzi az egyen- és váltófeszültségeket a V-os tartományban, valamint a polaritást kétpólusú érintés által. A feszültségtartomány 7 fokozatban.jeleníthető meg. Az 50 V váltó-, vagy a 120 V egyenfeszültség fölötti tartományoknál egy jelzőfény figyelmeztet a veszélyes feszültségre. Ez a figyelmeztető jelzés kimerült elemek esetén is megjelenik. A feszültségvizsgáló megfelel a kétpólusú feszültségvizsgálók szabványának (EN / DIN VDE ), 401) valamint az IP64 védelemnek (por- és fröccsenő víz ellen védett), és száraz vagy nedves beltéri és kültéri környezetben való használatra alkalmas. Használata esőben vagy más csapadék esetén nem engedélyezett. A feszültségvizsgáló elektromos szakemberek számára készül, személyi védőfelszerelés feltételezésével. A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezik: egy LC kijelző a vizsgáló feszültség azonos idejű értékének kijelzésével, egy audio-vizuális folytonosságvizsgáló, egy beépített mérési hely megvilágító fényforrás, valamint egy "egypólusú" fázisvizsgáló funkció. A vizsgáló funkcióhoz két mikroelemre (AAA/LR03) van szükség. Az akkumulátorokkal való táplálás nem megengedett. A készülék rendelkezik forgómező (fázissorend) kijelzővel földelt háromfázisú hálózatokhoz. A feszültségvizsgáló csak a CAT III kategóriába tartozó (épületvillamossági hálózatok/elosztók) berendezéseknél a földpotenciálhoz képest 1000 V-ig, ill. a CAT IV berendezéseknél (kisfeszültségű hálózatok forrásánál) 600 V-ig használható. Ezek a mérési kategóriák magukba foglalják az összes kisebb mérési kategóriát is (pl. a CAT II és CAT I kategóriákat). A feszültségvizsgálót mérés közben mindkét markolatán (1 és 16) teljesen körben kell megfogni. Ne érjen a keze túl a fogási tartomány érezhető behatároló jelzésein (5 és 13). A kijelzőmezőt nem szabad letakarni, és a fémérintkezőket, valamint a mérési helyeket nem szabad megérinteni. Vegye figyelembe az ebben a használati útmutatóban olvasható egyéb biztonsági előírásokat. Kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a használat nem megengedett. A kedvezőtlen környezeti körülmények: -- Nedvesség vagy túl magas páratartalom -- por és éghető gázok, gőzök vagy oldószerek -- robbanásveszélyes helyek (Ex) - vihar, ill. viharos időjárási körülmények, pl. erős elektrosztatikus terek stb. A fentiektől eltérő alkalmazás a készülék károsodásához vezethet; ezen kívül veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlat, tűz, elektromos áramütés stb. okozhat. A teljes készüléket nem szabad megváltoztatni, ill. átépíteni! A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani! A szállítás tartalma VC-55 LCD SE feszültségvizsgáló elveszíthetetlen vizsgálóhegy-védővel 2 db csavaros érintkező (Ø4 mm a CAT II-nél való alkalmazáshoz) 2 db műanyag védőkupak a CAT III/CAT IV alkalmazáshoz 2 db mikroelem (AAA/LR03) használati útmutató Aktuális használati útmutatók Töltse le az aktuális használati útmutatókat a web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait. A szimbólumok magyarázata A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. A háromszögbe foglalt villám szimbólum elektromos áramütésre, vagy a készülék elektromos biztonságának veszélyeztetésére figyelmeztet. A készülék CE-konform, és megfelel a megkövetelt nemzeti és nemzetközi irányelveknek. A nyíl szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Biztonsági tudnivalók és veszélyelhárítás A készülék a gyárat biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban hagyta el. Ezen állapot megőrzése és a veszélytelen működés biztosítása érdekében a felhasználónak figyelembe kell vennie az útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket. A használati útmutató be nem tartásából eredő károkra nem vonatkozik a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó tárgyi vagy személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia! Biztonsági és engedélyezési okokból a készüléket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Ipari létesítményekben vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait. Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácsműhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie. Ügyeljen a készülék szakszerű üzembe helyezésére. Ennek során vegye figyelembe a jelen használati útmutatót. A feszültségvizsgálón megadott feszültségértékek névleges feszültségek. A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek vagy nedvességnek kitenni. A kijelzés csak -15 és +55 C hőmérséklettartományban és max. 85% (nem kondenzálódó) relatív páratartalom esetén biztosított. A feszültségvizsgálót mérés közben csak az erre szolgáló markolatoknál (1 és 16) szabad megfogni. Ne érjen a kéz túl a fogási tartomány (5 és 13) érezhető behatároló jelzésén. Minden mérés előtt és után ellenőrizze a feszültségvizsgáló működését. Vizsgáljon egy ismert feszültségforrást (pl. 230 V-os hálózati feszültséget), és ellenőrizze a kijelzés helyességét. Egy vagy több kijelzési tartomány kiesése után a feszültségvizsgálót többé nem szabad használni. A feszültségvizsgáló házát - az elemtartó rekeszfedél felnyitása kivételével - nem szabad szétszedni. A feszültségvizsgálót csak a megadott feszültségtartományokban szabad használni. A fokozatkijelzés következő magasabb feszültségtartománya már a névleges érték 0,85- szörösénél világítani kezd. Egyenfeszültségnél a veszélyes érintési feszültségre érvényes határértéket (DIN VDE 0100, 410. rész szerint) a 120 V-os jelzőfény jelzi. Váltófeszültségnél a veszélyes érintési feszültségre érvényes határértéket (DIN VDE 0100, 410. r. szerint) a 50 V-os jelzőfény jelzi. A feszültségvizsgáló csak helyesen földelt kisfeszültségű berendezéseken működik. Rosszul földelt berendezések vagy szigetelő testvédő eszközök a kijelzőt negatívan befolyásolják. Ha a nullavezető (N) vagy a védővezető (PE) megszakadt, nincs kijelzés! Tartsa a feszültségvizsgálót tisztán, tárolja szabályszerűen és szárazon. A készülék nem játék, és nem való gyermekek kezébe. Az esetleges sérülések megelőzésére mindig tegye fel a védőkupakot a mérőhegyekre, ha a feszültségvizsgálót nem használja. Ha a feszültségvizsgálót a CAT III és CAT IV kategóriákban alkalmazza, ajánlatos a mellékelt műanyag védőkupakokat (2) a mérőhegyekre feltenni, a szabadon maradó érintkezőhegyhossz csökkentésére. Ez csökkenti a lehetséges rövidzárlat veszélyét a vizsgálat közben. A feszültségmérő belső impedanciájától függően zavarfeszültség jelenlétében különböző lehetőségek állnak rendelkezésre a "van üzemi feszültség" vagy "nincs üzemi feszültség" kijelzés formájában. A 100 kω referenciaértékhez képest viszonylag alacsony belső impedanciájú feszültségvizsgáló készülék nem jelenít meg minden olyan feszültséget, amelynek kezdeti értéke meghaladja az ELV értéket. A vizsgálandó berendezésrészekkel való érintkezéskor a feszültségmérő kisütés révén ideiglenesen lecsökkentheti a zavarfeszültséget az ELV-nél alacsonyabb szintre; azonban a feszültségmérő eltávolítása után a zavarfeszültség visszatér az eredeti értékéhez. Ha nem jelenik meg a "van feszültség" kijelzés, kifejezetten javasolt a munkálatok elkezdése előtt a földelő berendezés beiktatása. A 100 kω referenciaértékhez képest viszonylag magas belső impedanciájú feszültségvizsgáló készülék nem egyértelműen jeleníti meg a "nincs üzemi feszültség" kijelzést. Ha a rendszerből leválasztottnak számító alkatrész esetében a "van üzemi feszültség" kijelzés jelenik meg, erősen ajánlott, hogy további intézkedésekkel (pl. megfelelő feszültségmérő használata, az elektromos hálózat szétkapcsolási helyének a vizuális ellenőrzése stb.) igazolja a "nincs üzemi feszültség" állapotot, és állapítsa meg, hogy a feszültségmérő által jelzett feszültség zavarfeszültség. A két belső impedancia értékkel bíró feszültségmérő megfelelt a zavarfeszültségek kezelésére való alkalmasság vizsgálatának, és képes (a műszaki határokon belül) megkülönböztetni az üzemi feszültséget a zavarfeszültségtől, és közvetlenül vagy közvetetten jelezni a feszültség típusát. CAT I Az I. mérési kategória a nem közvetlenül a hálózati feszültségről táplált (pl. elemről táplált stb.)elektromos és elektronikus készülékeken végzett mérésekre. CAT II A II. mérési kategória a közvetlenül a hálózati feszültségről egy hálózati dugón keresztül táplált elektromos és elektronikus készülékeken végzett mérésekre. Ez a kategória tartalmazza az alacsonyabb kategóriákat is (pl. (pl. CAT I a jel- és vezérlő-feszültségek méréséhez). CAT III vagy A III. mérési kategória épületvillamossági berendezéseknél alkalmazható(pl. dugaszaljak alelosztók). Ez a kategória tartalmazza az alacsonyabb kategóriákat is (pl. CAT II elektromos készülékeken való mérésekhez). CAT IV A IV. mérési kategória a kisfeszültségű elosztóhálózatok táppontjainak mérésére alkalmazható(pl. főelosztó, az energiaszolgáltató házi átadási pontja, stb.) és kültéren. Ez a kategória az alacsonyabb kategóriákat is magában foglalja.

2 A következő szimbólumokat és feliratokat okvetlenül figyelembe kell venni: L1- mérőhegy az L1 fázishoz, negatív potenciál egyenfeszültségnél mérőhegy az L2 fázishoz, egypólusú fázisvizsgálat, pozitív potenciál L2 + egyenfeszültségnél V V AC = váltófeszültség vált ó- /egyenfeszültsé g V DC = egyenfeszültség + kijelzés pozitív potenciál az L2+ mérőhegyen - kijelzés negatív potenciál az L2+ mérőhegyen + - kijelzés váltófeszültség (mindkét kijelzés (+ és -) világít) Az alkatrészek megnevezése 1 L1(-) mérőhegy kézi markolata 2 műanyag védőkupakok a CAT III/CAT IV alkalmazáshoz 3 4 mm-es csavaros érintkezők dugaszoló aljzatok vizsgálatához elölről (beépített dugaszoló aljzatnál! CAT II) 4 mérőhegy L1 (-) 5 fogási tartomány korlátozó rögzítőcsappal 6 L2 (+) mérőhegy 7 LED-es mérőhegyvilágítás 8 a feszültségtartomány és a polaritás LED-es fokozatkijelzése 9 letakart hangnyílás a figyelmeztető hangjelzés számára 10 veszélyes feszültségre figyelmeztető jelzés (>50 V váltó-, >120 V egyenfeszültség (kimerült elemmel, ill. elem nélkül is működik). Fázisjelzés egypólusú fázisvizsgálatnál 11 Rx-kijelzés folytonosságvizsgálatnál 12 forgásirány kijelzése L = balra forgó, R = jobbra forgó 12/24/50/ /400/690 Rx kω A névleges feszültségtartomány kijelzése voltban (V) A folytonosságvizsgálat kijelzése Az elektromos ellenállás kiloohm-ban 13 fogási tartomány korlátozása 14 LC-kijelző a névleges feszültség és az elemcsere-szimbólum kijelzésére 15 nyomógomb a LED-es mérőhegy-megvilágításhoz 16 L2 (+) mérőhegy fogantyú 17 bajonettzáras elemtartó 18 csatlakozókábel f Az elektromos feszültség névleges frekvenciatartománya I A vizsgálóáram kijelzése ma-ben (milliamper) W Az elektromos vizsgálati terhelés watt-ban Hz Az elektromos frekvencia (Hertz) Temp C Megengedett hőmérséklettartomány Celsius-ban ON Maximális bekapcsolási időtartam másodpercben (s) OFF A legkisebb üzemszünet egy vizsgálati ciklus után másodpercben (s) dátum gyártás éve OL A túlcsordulás kijelzése A mérési tartomány túllépve Működésjelzés a kijelzőn Veszélyes feszültségre figyelmeztető jelzés (>38 V váltó, >120 V egyen (működik kimerült elem esetén, ill. elem nélkül is). Figyelmeztető hangjelzés szimbóluma Készülék és felszerelés feszültség alatt végzett munkához Személyi védőfelszerelésre van szükség. Forgómező-irány kijelzés földelt háromfázisú hálózatokon L = balra forgó, R = jobbra forgó Védelmi osztály: 2 (kettős vagy megerősített szigetelés/védőszigetelés) Elemszimbólum az alkalmazott elemekhez 2 db 1,5 V-os mikroelem, LR03, AAA Elemcserére figyelmeztető jel a kijelzőn. A szimbólum megjelenésekor haladéktalanul ki kell cserélni az elemeket. 19 mérőhegyvédő Az elemek berakása/cseréje A feszültségvizsgáló számára az alapfunkciójához - kétpólusú feszültségvizsgáló feszültségtartomány kijelzéssel -, valamint a kiegészítő funkciókhoz - mérőhegy-megvilágítás, folytonosságvizsgálat, forgómező kijelzés vagy "egypólusú" fázisvizsgálat - szükséges az elemes táplálás. Ehhez két mikroelemre van szükség (AAA/LR03, együttszállított tartozék). Újratölthető akkumulátorok használata nem engedélyezett. Az elemek berakását vagy cseréjét a következőképpen végezze: Távolítsa el a feszültségvizsgálót minden mérési helyről, és dugja fel a védőkupakot a mérőhegyekre. Nyissa ki az elemtartót (17) úgy, hogy a zárat egy lapos tárggyal (pl. egy széles pengéjű, lapos végű csavarhúzóval) 90 -kal elfordítja az az óramutató járásával ellenkező irányba. Oldalt egy kis bemetszés válik szabaddá, amikor az elemtartó fedelét kihúzhatja a készülékből. Rakjon be két új mikroelemet (LR03/AAA) az elemtartóba. Vegye figyelembe a pólusjelöléseket az elemtartó fedelén. Alkáli elemeket célszerű használni, mivel azok hosszabb üzemidőt biztosítanak. Zárja le és reteszelje az elemtartót a fentiek fordított sorrendjében. Vigyázzon arra, hogy az elemtartó fedelén lévő tömítőgyűrű ne törjön meg és ne sérüljön meg. Az elemtartó fedél csak egyféle helyzetben illik a készülékre. A bemetszésnek jobboldalon kell lennie. Elemcserére akkor van szükségs, ha a fokozatkijelző (8) a működési vizsgálatnál már nem világít, ha az elemcsere szimbóluma az LC kijelzőn megjelenik, vagy ha a két mérőhegy (4 és 6) kölcsönös érintkeztetésénél nem hallható jelzőhang. Ha az elemek kimerültek, az 50 V váltó- és 120 V egyenfeszültség vizsgáló feszültségtől kezdve csak a veszélyes feszültség figyelmeztető jelzés (10) működik. Ha ez a jelzőfény világít, ne érintse meg a mérőérintkezőket. A készülék használata nyitott elemtartóval tilos. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza az esetleg kifolyó elemek álatl okozott károsodást. Ugyanezen okból ajánlott a készülékből a kimerült elemek azonnali eltávolítása. Megfelelő alkáli elemeket az alábbi rendelési számon szerezhet be: Rendel. sz (1 x 2 db. rendelendő) Kizárólag alkáli elemeket használjon, mivel ezek nagy teljesítménnyel és hosszú élettartammal rendelkeznek. A mérőhegy megvilágítása A VC-55 LCD SE típusú készülék elemmel táplált mérőhegy megvilágítással rendelkezik. A megvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja röviden a (15) gombot. A világítás kb. 130 másodpercig marad bekapcsolva, majd automatikusan kialszik. A vizsgálatok végzése A kétpólusú feszültségvizsgáló részei: két mérőhegy (4 és 6), egy összekötő kábel (18), valamint a kijelzőmező. Tartsa a készüléket mindig úgy, hogy függőlegesen pillanthasson rá a kijelzőre. A kijelzést erős fény negatívan befolyásolhatja. Egyenfeszültség méréseknél az L2+ mérőhegy (6) a pozitív, és az L1- mérőhegy (4) a negatív pólust jelenti. A VC-55 LCD SE típusú feszültségvizsgáló automatikusan bekapcsolódik a vizsgálat kezdetekor (bemeneti szint >10 V), és a vizsgálat végén ismét kikapcsolódik.

3 Ellenőrizze a feszültségvizsgálót minden mérés előtt és után működés szempontjából. Vizsgáljon egy ismert feszültségforráson (pl. 230 V hálózati feszültségen), és ellenőrizze a kijelzés helyességét. Egy vagy több kijelzési tartomány (8) kiesése után a feszültségvizsgálót többé nem szabad használni. Ha a mérőműszer nem működik, vagy az egyes jelzőfények nem működnek, vonja ki a használatból a feszültségvizsgálót. Hibás feszültségvizsgálót nem szabad használni. Be kell tartani az elektronikus készülékek használatára vonatkozó előírásokat. A veszélyes elektromos feszültségen végzett munkához való védőfelszerelést használjon. A maximálisan megengedett bekapcsolási időtartam (ON) 30 másodperc. Ez idő eltelte után legalább 240 másodperces használati szünetet (OFF) kell tartani. Ha a rendszerből leválasztottnak számító mérési pont esetében a "van üzemi feszültség" kijelzés jelenik meg, erősen ajánlott, hogy további intézkedésekkel (pl. megfelelő feszültségmérő használata, az elektromos hálózat szétkapcsolási helyének a vizuális ellenőrzése stb.) igazolja a "nincs üzemi feszültség" állapotot, és határozza meg, hogy a feszültségmérő által jelzett feszültség zavarfeszültség. Ha nem jelenik meg a "van feszültség" kijelzés, kifejezetten javasolt a munkálatok elkezdése előtt a földelő berendezés beiktatása. A következő vizsgálatok végezhetők: a) Kétpólusú feszültségvizsgálat érjen a kéz túl a fogási tartomány (5 és 13) érezhető behatároló jelzésén. Tegye rá a két mérőhegyet a mérendő pontokra. A feszültségtartomány a fokozatkijelzőn (8), míg a tényleges mért feszültség az LC kijelzőn jelenik meg. A (+) és (-) jelzőfények mutatják a feszültség fajtáját és a megfelelő polaritást. Ha a (+) és (-) jelzőfények egyidejűleg világítanak, akkor váltófeszültség (AC) van jelen. A polaritást csak a két LED által jelzi ki a készülék. Kb. 38 V váltó-, vagy 100 V egyenfeszültségtől kezdődően egy hangjelzés hallható. Az L és R forgómezőjelzőfények a vizsgálatnál felvillanhatnak. Ez műszakilag normális, és nincs jelentősége, ill. nem befolyásolja a vizsgálat lefolyását. Az L1 és L2 mérőhegy oldalt egy rögzítővel az L1 mérőhegy (5) markolatának a határolópontjánál összedugható. A két mérőhegy távolsága ekkor 19 mm, ami megfelel a szabványos EURO- és védőérintkezős dugaszoló aljzatok érintkezőtávolságának. Az együttszállított 4 mm-es csavaros adapterek felcsavarozásával megkönnyíthető a dugaszoló aljzatok érintkezőivel való megbízható érintkezés. A kétpólusú feszültségvizsgáló így egy kézzel vezethető. Vigyázzon arra, hogy a keze az L2 mérőhegy fogási tartományán (16) belül maradjon, és ne takarja le a kijelzőt.

4 b) A forgómező irányának a jelzése A VC-55 LCD SE típusú készülék helyesen földelt háromfázisú hálózatoknál kijelzi a forgómező irányát (csak elemes tápláláskor). A feszültségvizsgáló detektálja a növekvő fázisok sorrendjét a földpotenciálhoz viszonyítva. Rakja fel a két mérőhegyet a vizsgálandó mérési pontokra növekvő sorrendben. Az L1 mérőhegy (4) megfelel az L1 külső vezetőnek (fázis) Az L2 mérőhegy (6) megfelel az L2 külső vezetőnek (fázis) Az adott feszültségtartomány, valamint a forgómező iránya megjelenik a kijelzőmezőben. A jelzőfények (12) mutatják a megfelelő forgómező irányt (L = balra forgó / R = jobbra forgó). 1. példa: 2. példa: L1 mérőhegy az L1 külső vezetőn, L2 mérőhegy az L2 külső vezetőn, A helyes forgásirány kijelzése R 3. példa: L1 mérőhegy az L2 külső vezetőn, L2 mérőhegy az L1 külső vezetőn, Az ellentétes forgásirány kijelzése "L" c) Folytonosságvizsgálat L1 mérőhegy az L2 külső vezetőn, L2 mérőhegy az L3 külső vezetőn, A helyes forgásirány kijelzése R A VC-55 LCD SE típusú készülék berakott elemekkel folytonosságvizsgálóként alkalmazható. A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizze a működést. Érintse össze egymással a két mérőhegyet. Felhangzik egy hangjelzés, és világít a (11) kijelzés. Ha nem ez történik, cserélje ki az elemeket az "Elemek berakása és cseréje" c. fejezetnek megfelelően. A folytonosságvizsgáló kb kω (+50 %) ellenállást jelez folytonos átmenetként. d) Egypólusú fázisvizsgálat A VC-55 LCD SE típusú készülék berakott elemekkel egypólusú fázisvizsgálóként alkalmazható. Ez az egypólusú fázisvizsgálat csak gyorstesztként szolgál, és a vezetéken végzendő munkálatok előtt még egyszer ellenőrizni kell kétpólusú mérési eljárással a feszültségmentességet. Be kell tartani az elektronikus készülékek használatára vonatkozó előírásokat. Érintse meg az L2 mérőheggyel a mérendő pontot. Az L1 mérőhegy közben érintkezés nélkül marad. Ha 100 V-nál nagyobb váltófeszültség van jelen, akkor a figyelmeztető jelzőfény (10) világít, és egy hangjelzés hallható. Az egypólusú fáziskijelzést kedvezőtlen környezeti feltételek (elektrosztatikus tér, jó szigetelés, stb.) negatívan befolyásolhatják. Végezzen el a feszültségmentesség megállapítására minden esetben egy kiegészítő kétpólusú feszültségvizsgálatot is. Karbantartás és tisztítás A készülék az időnkénti tisztítástól eltekintve nem igényel karbantartást. Tisztítás előtt a feszültségvizsgálót minden mért tárgyról le kell választani. Tisztítás után hagyja a készüléket teljesen megszáradni, csak ezután vegye ismét használatba. Műszaki adatok: a) Általános tudnivalók LED-es feszültségkijelzés: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V váltó-/egyenfeszültség LC-feszültségkijelző V váltó-/egyenfeszültség LC-kijelző felbontása 0,1 V Polaritáskijelzés +, -, +/- (váltó) LC-kijelző tűrése ±(3,5 % + 5 jegy) A LED-kijelzés tűrése az EN szabvány szerint Feszültségjelző automatikus hangjelzés > 38 V, folytonosság Kijelzés-késleltetés <1 s LED Frekvenciatartomány... egyenfeszültség, Hz Teljesítményfelvétel kb. 2,4 W, 690 V esetén Max. vizsgálóáram I <3,5 ma LED-jelzőfény >50 V váltó-, >120 V egyenfeszültség Mérési idő/bekapcsolási időtartam...max. 30 másodperc Szünetidő másodperc LED/LC-kijelző...> 10 V váltó-/egyenfeszültségtől kezdődően Tápfeszültségellátás... 2 db 1,5 V-os mikroelem (AAA/LR03) Elem-áramfelvétel...kb. 80 ma Üzemi hőmérséklettartomány C Tárolási hőmérséklettartomány C Rel. páratartalom...max. 85%, nem kondenzálódó Mérési kategória...catiii 1000 V, CAT IV 600 V Szennyezettségi fok... 2 Üzemi magasság...max m tengerszint feletti magasság Védelmi mód... IP64 b) A forgómező irányának a jelzése Csak földelt háromfázisú rendszereknél! Feszültségtartomány V váltó Frekvenciatartomány... 50/60 Hz c) Folytonosságvizsgálat Mérési tartomány kω (+50 %) Túlfeszültség elleni védelem V egyen-/váltófeszültség d) Egypólusú fázisvizsgálat Feszültségtartomány V váltó Frekvenciatartomány... 50/60 Hz Az elemtartó felnyitása kivételével ne kísérelje meg a burkolat felnyitását. Ellenőrizze rendszeresen a feszültségvizsgáló műszaki biztonságát. Akkor feltételezhető, hogy a rendeltetésszerű használat már nem lehetséges, -- Ha a készüléknek, ill. az összekötőkábelnek látható sérülései vannak -- kedvezőtlen körülmények közötti hosszabb ideig tartó tárolás után -- súlyos szállítási igénybevétel után A készülék külső felületét csak egy puha, nedves ruhával vagy ecsettel tisztítsa. Semmi esetre se használjon súrolószert vagy vegyszert, mivel megtámadhatják a házat, és ronthatják a termék működését is. Eltávolítás a) Általános tudnivalók Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe. Az elhasznált készüléket a helyi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. b) Elemek Önt, mint végfelhasználót törvény (elemekre vonatkozó rendelkezés) kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szemétbe dobni! A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak jelölve, amelyek a háztartási szeméttel együtt való eltávolítás tilalmára utalnak. A meghatározó nehézfémek jelzései a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul környezete védelméhez! Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D Hirschau ( Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm-felvétel készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozógépen való regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. Copyright 2017 by Conrad Electronic SE _V2_0917_02_LS_m_DE

5

Laserliner. lnnováció az eszközök területén. ActivePen multiteszter

Laserliner. lnnováció az eszközök területén. ActivePen multiteszter Laserliner lnnováció az eszközök területén ActivePen multiteszter Olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat. Funkciók/alkalmazás Érintés nélküli feszültségvizsgáló

Részletesebben

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86 HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 5-1000 VAC LT 74 RO 78 BG 82 GR 86 Olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót és tartsa be

Részletesebben

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T903

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T903 L2 FESZÜLTSÉG TESZTER Model AX-T903 L1 AUTO TEST Használati útmutató Biztonság A biztonsággal kapcsolatos nemzetközi szimbólumok Figyelmeztetés a potenciális veszélyforrásra. Olvassa el a használati útmutatót.

Részletesebben

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T902

FESZÜLTSÉG TESZTER. Model AX-T902 ~ AC FESZÜLTSÉG TESZTER Model AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Használati útmutató Biztonság A biztonsággal kapcsolatos nemzetközi szimbólumok Figyelmeztetés a potenciális veszélyforrásra. Olvassa el a használati

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Használati útmutató PAN Aircontrol

Használati útmutató PAN Aircontrol Használati útmutató PAN Aircontrol Air Quality meter Tartalom 1. Bevezető... 2 2. Szállítmány tartalma... 3 3. Általános biztonsági útmutatások... 3 4. A készüléken lévő szimbólumok magyarázata... 4 5.

Részletesebben

Speciális motor tükörgömbhöz

Speciális motor tükörgömbhöz CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.de H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Verzió: 04 /99 Speciális motor tükörgömbhöz Rend. sz.: 58 08 64 100 % Újrahaszn osítható Klórmentesen Impresszum Ez a használati

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5101A, 5102A, 5103A, 5104A, 5105A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 3 FUNKCIÓK... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK...

Részletesebben

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz Kvalifik Kft. Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. oldal, összesen: 5 Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz 1. Technikai adatok: Numerikus kijelző: 4 számjegyű folyadékkristályos

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ R/C SMD csipesz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználja

Részletesebben

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató 6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A Használati útmutató 1. Biztonsági szabályok SOHA ne használjon a mérőműszernél olyan feszültséget, vagy áramerősséget, amely értéke túllépi a megadott maximális

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990B Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5101A Digitális szigetelési ellenállásmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...1 2. Biztonsági figyelmeztetések...1 3. Műszaki jellemzők...2 4. Mérési jellemzők...2 5. Előlap és kezelőszervek.......2

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Használati útmutató. mobilux_digital_multi.indd :54:20

Használati útmutató. mobilux_digital_multi.indd :54:20 Használati útmutató mobilux_digital_multi.indd 1 08.09.2010 13:54:20 3 mobilux_digital_multi.indd 3 08.09.2010 13:54:20 Magyar Bevezetés Az Eschenbach cégnek a legmodernebb gyártástechnológiával készült

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 990A Digitális SMD Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági megjegyzések... 2 3. A készülék felépítése, kezelőszervek... 2 5. Mérési tulajdonságok... 4 6. Mérési

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90A Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Általános tulajdonságok... 3 5. Mérési tulajdonságok...

Részletesebben

Használati útmutató. TFA_No_ _Anl :03 Uhr Seite 1

Használati útmutató. TFA_No_ _Anl :03 Uhr Seite 1 TFA_No_30.5024_Anl. 15.06.2011 18:03 Uhr Seite 1 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Használati útmutató

Részletesebben

ANALÓG MULTIMÉTER VC2030A

ANALÓG MULTIMÉTER VC2030A ANALÓG MULTIMÉTER VC2030A H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2-20 OLDAL Rend.sz. 1009621 Verzió 01/15 Tartalomjegyzék H oldal 1. Bevezetés... 3 2. Rendeltetésszerű használat... 4 3. A szállítás tartalma... 5 4. Szimbólumok

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

1.5 változat. Használati útmutató. Testavit Schuki 1A

1.5 változat. Használati útmutató. Testavit Schuki 1A 1.5 változat Használati útmutató Testavit Schuki 1A Testavit Schuki 1A Biztonsági tudnivalók FIGYELEM! Veszélyforrások lehetnek pl. mechanikai alkatrészek, melyek személyi sérüléseket okozhatnak. Tárgyak

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

AX-7020 Felhasználói kézikönyv

AX-7020 Felhasználói kézikönyv AX-7020 Felhasználói kézikönyv 1. Áttekintés Az AX-7020 egy nagy pontosságú, analóg multiméter. A nagy mértékben javított biztonsági teljesítmény már a CAT III 600V szabványnak is megfelel. DC feszültség-,

Részletesebben

Használati útmutató Black & White Term. sz

Használati útmutató Black & White Term. sz Használati útmutató Black & White Term. sz. 25160 Black & White Term. sz. 25160 Tisztelt vevő, sok szerencsét kívánunk egyik minőségi termékünk beszerzéséhez. Kérjük, olvassa el gondosan a használati útmutatót,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6302 Digitális Gépjárműdiagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Tulajdonságok... 2 4. Működési leírás... 4 5. Karbantartás...

Részletesebben

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték azonosító LZG-1 DMM Rend. szám: 10 08 78 KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató Hőelem kalibrátor Model AX-C830 Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Ahhoz, hogy elkerülje az áramütést vagy a személyi sérülést: - Soha ne kapcsoljon 30V-nál nagyobb feszültséget

Részletesebben

Registrer dit produkt, og få support på. SBA1710. Felhasználói kézikönyv

Registrer dit produkt, og få support på.   SBA1710. Felhasználói kézikönyv Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA1710 Felhasználói kézikönyv a b c d 1 Fontos! Biztonság Biztonsági jelzések ismertetése Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára

Részletesebben

Dugaszolóalj teszter VC40 Rend. sz

Dugaszolóalj teszter VC40 Rend. sz Használati útmutató Dugaszolóalj teszter VC40 Rend. sz. 1509105 2-24 oldal Inhaltsverzeichnis oldal 1. Bevezetés... 3 2. A szimbólumok magyarázata... 5 3. Rendeltetésszerű használat... 6 4. A szállítás

Részletesebben

Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 98030AB5X5VIII

Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 98030AB5X5VIII LED-es éjszakai lámpa hálózati és USB aljzattal hu Használati útmutató Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98030AB5X5VIII 367 048 2018-04 Kedves Vásárlónk! A beépített mozgásérzékelő automatikusan bekapcsol -

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató

AC50A. Lakatfogó. Használati útmutató AC50A Lakatfogó Használati útmutató Tartalom Lakatfogó AC50A Bevezetés... 2 A készlet tartalma... 2 Szállítás és tárolás... 2 Biztonság: 2 Megfelelő kezelés... 3 A készülék tulajdonságai... 3 Kezelés.....

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90C Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

DT9205A Digital Multiméter

DT9205A Digital Multiméter DT9205A Digital Multiméter 1. BEVEZETÉS: DT9205A digitális multiméter precíziós, akkumulátoros, 3-1 / 2 számjegyű LCD digitális eszközhöz. Nagy pontosság Digit magasság 33mm Egyetlen 32 állású forgókapcsoló

Részletesebben

BE15 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FESZÜLTSÉGMÉRŐ TRT-BA-BE15-TC-001-HU

BE15 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FESZÜLTSÉGMÉRŐ TRT-BA-BE15-TC-001-HU BE15 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FESZÜLTSÉGMÉRŐ TRT-BA-BE15-TC-001-HU Tartalomjegyzék Tudnivalók a kezelési útmutatóhoz... 1 A kezelési útmutatót az aktuális megfogalmazásban és az EUmegfelelőségi nyilatkozatot

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

BDI-A Használati útmutató, személyvédő köztes dugalj

BDI-A Használati útmutató, személyvédő köztes dugalj BDI-A 2 30 Használati útmutató, személyvédő köztes dugalj *) Szükséges szakismeret a telepítéshez A telepítéshez többek között a következő szakismeretekre van szükség: az alkalmazandó 5 biztonsági szabály

Részletesebben

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán)

VOLTCRAFT digitális multiméter. Biztonsági tudnivalók. Rendeltetés. Kezelő szervek (Ld. az ábrán) Rendeltetés Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT digitális multiméter Rend. sz.: 12 44 01 VC 130 12 44 02 VC 150 12 44 03 VC 170 Elektromos mennyiségek mérése és

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 DIGITÁLIS MULTIMÉTER AUTOMATIKUS MÉRÉSHATÁR TARTOMÁNY KIVÁLASZTÁSSAL AX-201 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT JÓTÁLLÁS Garantáljuk,

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 39B Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

4-in-1 NAPELEMES TÖLTŐKÉSZÜLÉK SOLAR CHARGER

4-in-1 NAPELEMES TÖLTŐKÉSZÜLÉK SOLAR CHARGER 4-in-1 NAPELEMES TÖLTŐKÉSZÜLÉK SOLAR CHARGER DE Használati útmutató EN FR NL (E S) C B f G D I E DE EN H FR NL (ES) Általános információk Általános figyelmeztetések DE EN FR NL ES Használati útmutató Figyelmesen

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel

R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel R/C/D SMD csipesz automatikus szkennelési lehetőséggel Használati útmutató 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az R/C/D SMD csipesz lehetővé teszi az apró alkatrészek gyors és precíz méréseit a különféle rendszerekben.

Részletesebben

Testavit Schuki 3A. Testavit Schuki 3A 3. Használati útmutató. 1.5 változat

Testavit Schuki 3A. Testavit Schuki 3A 3. Használati útmutató. 1.5 változat 1.5 változat Használati útmutató Testavit Schuki 3A Testavit Schuki 3A 3 MAGYAR Tudnival ók Tudnivalók Biztonsági tudnivalók FIGYELEM! Veszélyforrások lehetnek pl. mechanikai alkatrészek, melyek személyi

Részletesebben

Ébresztőóra. Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GS

Ébresztőóra. Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 69380FV06XIII00GS Ébresztőóra Használati útmutató Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 69380FV06XIII00GS Kedves Vásárlónk! Ez a színes ébresztőóra különösen halk kvarc óraszerkezettel rendelkezik, így nem zavarja gyermekét alvás

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05

Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Rend. sz. 64 66 12 Rend. sz. 64 66 02 Rend. sz. 64 66 05 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Beépíthető

Részletesebben

AC/DC LAKATFOGÓ AX-203

AC/DC LAKATFOGÓ AX-203 AC/DC LAKATFOGÓ AX-203 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve az azt jelenti, hogy olvassa el a használati

Részletesebben

Adapter 2 P + E C.A 751. Használati útmutató

Adapter 2 P + E C.A 751. Használati útmutató Adapter 2 P + E C.A 751 Magyar Használati útmutató 1 Köszönjük bizalmát, hogy minket választott a C.A 751 Adapter 2 P + E megvásárlásával. Ahhoz, hogy a készüléket optimálisan használhassa: Olvassa el

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató. Asztali állvány DS (2018/10) hu

Szerelési és kezelési útmutató. Asztali állvány DS (2018/10) hu Szerelési és kezelési útmutató Asztali állvány DS-1 6720889403 (2018/10) hu Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók....... 2 1 Szimbólum-magyarázatok........................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

LED-es karácsonyfagyertyák

LED-es karácsonyfagyertyák OFF ON OFF ON LED-es karácsonyfagyertyák Termékismertető Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Biztonsági előírások Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések

Részletesebben

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez.

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. A Severin márka több mint 115 éve a tartósság, a minőség és a német fejlesztési

Részletesebben

KENYÉRPIRÍTÓ R-210. Használati útmutató. Kenyérpirító R-210

KENYÉRPIRÍTÓ R-210. Használati útmutató. Kenyérpirító R-210 Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ R-210 Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Használat. HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék

Használat. HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék HU HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék - olyan leírások, amelyek az Ön által választott típusra nem vonatkoznak. esetleges károkért. elszívó közötti biztonsági távolság minimum 650

Részletesebben

DistanceCheck. Laser nm

DistanceCheck. Laser nm 44 Laser 645-655 nm Laser 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline 02 x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt Garanciális és egyéb útmutatások c. füzetet. Kövesse

Részletesebben

Használati útmutató AX-5002

Használati útmutató AX-5002 Használati útmutató AX-5002 PIROMÉTER HŐELEMMEL 1. Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta a hőmérséklet mérő szondával ellátott pirométert. Szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására a munkakezdés

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Li-Ion Akkupack. Használati útmutató Biztonságtechnikai tudnivalók

Li-Ion Akkupack. Használati útmutató Biztonságtechnikai tudnivalók Li-Ion Akkupack Használati útmutató Biztonságtechnikai tudnivalók Használati útmutató a STABILA li-ion akkucsomaghoz és dugasztápegységhez Fontos tudnivalók Alaposan olvassa át a biztonsági tudnivalókat

Részletesebben

Elektromos tetűfésű SC 04

Elektromos tetűfésű SC 04 Elektromos tetűfésű SC 04 Használati útmutató RENDELTETÉS Az elektromos SC 04 tetűfésű nem gyógyászati készülék. Az elektromos tetűfésű csak a fejen lévő természetes hajban található tetvek ellen alkalmazható.

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HU Használati útmutató Kezelők és kijelző 1. Bekapcsoló gomb 2. USB csatlakozó (Quick Charge 3.0) 3. Micro-USB csatlakozó 4. USB csatlakozó 5. Kapacitásjelző LED 6. Zseblámpa funkció LED-je 7. Kábel: Micro-USB

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HU Használati útmutató Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége

Részletesebben

DIGITÁLIS ZSEBMULTIMÉTER. Model AX-MS8221A. Használati útmutató

DIGITÁLIS ZSEBMULTIMÉTER. Model AX-MS8221A. Használati útmutató DIGITÁLIS ZSEBMULTIMÉTER Model AX-MS8221A Használati útmutató 1. A MÉRŐMŰSZER LEÍRÁSA A mérőműszer megfelelően lett megtervezve, hogy megfeleljen az elektronikus mérőműszerekről (túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90B Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter

Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter HoldPeak Felhasználói kézikönyv 760D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... 1 2. ELŐLAP ÉS KEZELŐSZERVEK... 1 3. NYOMÓGOMBOK MŰKÖDÉSE... 2 4. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 2 5.

Részletesebben

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d) A zsebméretű multiméter egy es kijelzővel rendelkező univerzális mérőműszer, amely forgókapcsolóval és 4-állású kézikapcsolóval rendelkezik. Alkalmas feszültség, ellenállás, egyenáram, dióda és folytonosság

Részletesebben

Ultrahangos párásító

Ultrahangos párásító Ultrahangos párásító 100318 1003183 Tisztelt vásárló, gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket. Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony

Részletesebben

HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék

HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék HU HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék - olyan leírások, amelyek az Ön által választott típusra nem vonatkoznak. esetleges károkért. elszívó közötti biztonsági távolság minimum 650

Részletesebben

TFA_No _Útmut._02_ :30 óra oldal 1. Használati útmutató. RoHS Kat. Sz

TFA_No _Útmut._02_ :30 óra oldal 1. Használati útmutató. RoHS Kat. Sz TFA_No. 30.5033.02_Útmut._02_17 2017.02.23 14:30 óra oldal 1 Használati útmutató RoHS 30.5033 Kat. Sz 1. ábra 1 2. ábra B 1 A 1 B 2 B 6 B 3 B 5 A 3 A 2 A 4 B 4 2 3 TFA_No. 30.5033.02_Útmut._02_17 2017.02.23

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Műanyag cső hegesztő WD W

Műanyag cső hegesztő WD W Műanyag cső hegesztő WD050411500 1500W WD050411500 Köszönjük, hogy WIDO termék vásárlása mellett döntött. Biztosak vagyunk abban, hogy értékelni fogja a termék minőségét, és teljes mértékben elégedett

Részletesebben

RIZSFŐZŐ RC-12. Használati útmutató. Rizsfőző RC-12

RIZSFŐZŐ RC-12. Használati útmutató. Rizsfőző RC-12 Használati útmutató RIZSFŐZŐ RC-12 Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

LED-es asztali lámpa. Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI

LED-es asztali lámpa. Használati útmutató. Tchibo GmbH D Hamburg 85677FV04X00VI LED-es asztali lámpa hu Használati útmutató Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 85677FV04X00VI 2016-01 328 108 Kedves Vásárlónk! Az Ön újonnan vásárolt LED-es asztali lámpája kellemes fényt áraszt. Ellenáll az

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv PÁRAELSZÍVÓ BELLA ISOLA EV8

Felhasználói Kézikönyv PÁRAELSZÍVÓ BELLA ISOLA EV8 HU Felhasználói Kézikönyv PÁRAELSZÍVÓ BELLA ISOLA EV8 HU Tanácsok és javaslatok A használati útmutató a készülék - olyan leírások, amelyek az Ön által választott típusra nem vonatkoznak. esetleges károkért.

Részletesebben

PowerBox Slim Colorovo. hordozható töltő. rbox Slim 3000 Manual.indd

PowerBox Slim Colorovo. hordozható töltő. rbox Slim 3000 Manual.indd Colorovo PowerBox Slim 3000 hordozható töltő 20 rbox Slim 3000 Manual.indd 20 23.12.2013 15 Kezelési utasítás PowerBox Slim 3000 Köszönjük, hogy megvásárolta a Colorovo PowerBox Slim 3000 hordozható töltőt.

Részletesebben

Használati útmutató különböző széfekhez:

Használati útmutató különböző széfekhez: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Használati útmutató különböző széfekhez: Megnevezés: Típus: Rend. szám: Elektronikus széf LC-kijelzővel SFT-25EC SFT-36EC 75 08 23 75 08

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 90D Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló

MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló MFT 1835 multifunkciós ÉV-vizsgáló Megger MFT1835 multifunkciós készülék (ÉV-vizsgáló) Eredeti ár: 416.000 Ft + ÁFA Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a készülékkel kapcsolatban, kérjük keressen

Részletesebben

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv

ASTRASUN PID Reduktor. Kézikönyv ASTRASUN PID Reduktor Kézikönyv A kézikönyv használata Kérem olvassa el és értelmezze a kézikönyvet mielőtt használatba veszi a terméket. Miután elolvasta tartsa kézközelben, hogy a telepítés során bármikor

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 1000 Digitális Fázissorrend Tesztelő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési leírás...

Részletesebben

THR880i Ex. Biztonsági előírások

THR880i Ex. Biztonsági előírások THR880i Ex Biztonsági előírások 1 Tartalomjegyzék 1 Alkalmazás...3 2 Biztonsági információk...3 3 Biztonsági előírások...3 4 Akkumulátorfedél védelme...5 4.1 Az akkumulátorfedél lecsavarozása...5 4.2

Részletesebben

EL-EPM01 Energiamérő készülék

EL-EPM01 Energiamérő készülék EL-EPM01 Energiamérő készülék MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezető: Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések fi gyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek

Részletesebben

Centronic VarioControl VC180

Centronic VarioControl VC180 Centronic VarioControl VC180 hu Szerelési és kezelési útmutató Rádió dugaszoló aljzat Fontos információk: a szerelő / az elektromos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6208 Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információk... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3

Részletesebben

Aktív PA hangfal szett. Használati utasítás

Aktív PA hangfal szett. Használati utasítás Aktív PA hangfal szett Használati utasítás Jelek magyarázata A háromszög jelet vektor piktogrammal olyan termékek jelzésére használják, amelyek a nem megfelelő használat miatt veszélyt jelenthetnek (például

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben