KISZL PÉTER publikációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISZL PÉTER publikációs jegyzéke"

Átírás

1 KISZL PÉTER publikációs jegyzéke I. Önálló kötetek: 1. Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Az elıszót írta: Rózsa György, lektorálta: Pálvölgyi Mihály. Közreadta az ELTE. Budapest, Traduirex p. ISBN független hivatkozások: 30 db 2. Hálózati révkalauz. Magyarországi hajózási információforrások az interneten. Az elıszót írta: Kis-Tóth Lajos, lektorálta: Pál Ernı, Sebestyén György. Közreadta az ELTE és az EKF. Eger, Líceum Kiadó p. ISBN független hivatkozások: 11 db II. Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek: 3. Információs rendszerek 2. (alkalmazás). A Dialog alapjai. Közreadta az ELTE BTK. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó p. (ELTE-munkafüzetek) [Utánnyomás: 2009.] 4. A könyvtári menedzsment alapjai 1. Közreadta az ELTE BTK. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó p. (ELTE-munkafüzetek) [Utánnyomás: 2010., 2011.] III. Könyvrészletek, fejezetek: 5. Paks történeti bibliográfiája. = Várossá válni... Várostörténeti tanulmányok. Paks, Szerk. Kernné Magda Irén. Paks, Paks Város Önkormányzata p. ISBN [Társszerzı: Kernné Magda Irén.] 6. A jövı információbrókerei: könyvtáros hallgatók felkészítése a vállalkozási tevékenységre. = Információból üzleti érték. Az információbróker környezete és munkája. Szerk. Mikulás Gábor. Budapest, MIBE p. ISBN független hivatkozások: 2 db 7. Bolognai boszorkánykonyha: tapasztalatok, tanulságok, dilemmák az informatikus könyvtárosok osztott képzésében. = II. Masters of Library and Information Science konferencia. Budapest, ELTE szeptember Konferenciakötet. Szerk. Sebestyén György, Habók Lilla, Nemes László. Budapest, ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet p. ISBN Libraries in Hungary in Digital Age. = Technology and Libraries in the Twenty First Century: An International Perspective. Ed. by Ravindra Sharma. Lanham, Scarecrow Press [Társszerzık: Áts József, Deák Nóra, Varga Klára.] [Megjelenés alatt.] IV. Lektorált tanulmányok referált tudományos folyóiratokban: 9. Rendszerváltás a könyvtárakban. Közkönyvtárak a gazdasági információk közvetítésében. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 47. évf sz p. független hivatkozások: 7 db 1

2 10. Beszámoló a DAT 2000 konferencia Üzleti információk online címő szekcióülésérıl. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 48. évf sz p. független hivatkozások: 1 db 11. Magyarországi céginformációs rendszerek tipizálása. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 49. évf sz p. független hivatkozások: 6 db 12. Business informatikus könyvtáros hallgatóknak. A vállalkozói, üzleti információ oktatása a felsıfokú könyvtárosképzésben. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 51. évf sz p. független hivatkozások: 5 db 13. Hogyan tovább? Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 51. évf sz p. független hivatkozások: 12 db 14. Bonnier az élvonalban. Koncentráció a hazai céginformációs piacon. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 52. évf sz p. független hivatkozások: 2 db 15. Az információgazdálkodás kihívásai a globális információs gazdaság korában. = Vezetéstudomány. 36. évf sz p. független hivatkozások: 2 db 16. Navigare necesse est... Magyarországi hajózási információforrások az interneten. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 55. évf sz p. 17. Ízlik-e a bolognai? A többciklusú informatikus könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 57. évf sz p. független hivatkozások: 3 db 18. Zavarosban halászók: villanások az üzleti információs piac kétes zónájából. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 58. évf [Megjelenés alatt.] V. Nem lektorált szakfolyóiratokban megjelent cikkek: 19. Céginformációs adatszolgáltatások a hazai könyvtárakban. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 9. évf sz p. független hivatkozások: 3 db 20. Internet Librarian International. London, = Könyvtári Levelezı/lap. 14. évf sz p. 21. Vállalkozói, üzleti információforrások címő kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi - Informatikai Tanszékén. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. évf sz p. független hivatkozások: 1 db 22. OVID konferencia a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. = Könyvtári Levelezı/lap. 15. évf sz p. 23. Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak. = Könyvtári Levelezı/lap. 15. évf sz p. 24. Hallgatói projektek az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékén. = Könyvtári Levelezı/lap. 17. évf sz p. 25. Lépéskényszerben. Az üzleti információszolgáltatások fejlesztése a hazai könyvtárakban. = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítıje. 36. évf sz p. 26. A könyvtárosképzés jelene és jövıje az átalakuló magyar felsıoktatásban. = Könyvtári Levelezı/lap. 19. évf sz p. 27. Tessék választani! Informatikus könyvtárosok mesterképzésen innen, alapképzésen túl. = Könyvtári Levelezı/lap. 20. évf sz p. 2

3 VI. Recenziók: 28. Információból üzlet. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 54. évf sz p. [Információból üzleti érték címő kötet ismertetése.] 29. Útikalauz a Googletenberg-galaxis stopposainak: hazai könyves alapmő az e- bookról. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 58. évf sz p. [Kerekes Pál: Az elektronikus könyv címő kötetének ismertetése.] VII. Kéziratok: 30. Könyvtárak az üzleti információk közvetítésében, különös tekintettel a céginformációs szolgáltatásokra. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetı: Sebestyén György. Budapest, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola könyvtártudományi program p. 31. A felsıoktatásban folyó képzés 2 tanéves tapasztalatai az ELTE informatikus könyvtáros alapszakjának (BA) vonatkozásában. Összefoglaló (belsı) munkaanyag az ELTE BTK dékánja részére. Budapest, [Elektronikus dokumentum.] 32. Javaslatok az ELTE BTK belsı PR tevékenységének fejlesztésére. Belsı munkaanyag. Konzulensek: Brenner Koloman, Kóczán András Imre. Budapest, [Elektronikus dokumentum.] 33. Az ELTE BTK könyvtári koncepciója: Középpontban a használó. Budapest, [Elektronikus dokumentum.] 34. Muzeális dokumentumok és kéziratok az ELTE BTK könyvtári állományában. Belsı munkaanyag az ELTE BTK vezetése részére. Budapest, [Elektronikus dokumentum.] VIII. Egyéb publikációk: 35. Céginformáció dióhéjban. = BOSS Magazin. 3. évf sz p. [Ismeretterjesztı cikk.] független hivatkozások: 2 db 36. Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban! Megjegyzések Mikulás Gábor hozzászólásához. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 52. évf sz. 73. p. [Altera pars vitairat.] független hivatkozások: 4 db 37. Trendek és tendenciák az információszolgáltatások területén: könyvtár 2.0 = Vasi Digitális Könyvtár. Az elektronikus információszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései. Szombathely, október 10. [Konferencia-elıadás tömörítvénye.] független hivatkozások: 3 db 38. Ki mint vet, úgy arat. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 56. évf sz. [Szerkesztıi ajánló.] IX. Tudományos hírszerkesztés: KIT (Könyvtár-Információ-Társadalom) Hírlevél (5 tétel): Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak sz. Ante-equilibrium. Vitairat a fejlıdı országok esélyegyenlıségérıl sz. A könyvtárban vagyok! Impressziók a Corvinus Egyetem megújult könyvtáráról sz. 3

4 Üzleti hírszerzés: versenyelıny legális hírszerzési eszközökkel sz. Egyre több cégadat ingyen sz. MIBE Hírlevél (26 tétel): The British Library The world s knowledge sz. Elektronikus cégügyintézés sz. Informatika a kisvállalkozásokért sz. Segítség a magyar cégek tulajdonosi viszonyainak feltárásához sz. Figyelı TOP sz. Ezer év törvényei az interneten sz. A brand és a logó sz. Sokasodó levélszemét sz. Magyar Virtuális Enciklopédia sz. Információbiztonság az üzleti életben sz. Ingyenes cégadatok wapon sz. Elindult az Infomediátor sz. Bonnier a céginformáció élvonalában sz. Az elektronikus információszabadság tézisei sz. Ötmilliárd marketingre sz. Proodle az európai cég- és termékinformáció adatbázisa sz. Üzleti tudás az adatok mélyén sz. Konferenciaajánló Infotoday sz. Egységes Európai Gazdasági Oklevél sz. TOP 100 a D&B-tıl sz. Minısített céginformáció az Optentıl is sz. EU-s domain nevek regisztrációja sz. Vigyázat! Trükkös céginformációs ajánlatok sz. IT-mentor bıvülı szolgáltatások sz. Marketing céginformáció aranyszabályok sz. Egyre több cégadat ingyen sz. X. Lektorálás (fontosabb munkák): Mikulás Gábor: Marketing információbrókereknek. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 51. évf sz p. Tanyiné Kocsis Anikó: Vállalkozók könyvtári információellátásának lehetıségei: hazai elektronikus források. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 53. évf sz p. Koltay Tibor: Internetes forráskalauzok: elvek és generációk. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 55. évf sz p. Horváth Sarolta: Gondolatok a könyvtári panaszkezelésrıl. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 56. évf sz p. Juhász Éva: Titokzatos olvasók: a mystery shopping alkalmazása könyvtári környezetben. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 56. évf sz p. 4

5 Kóródy Judit: Gyakorlati marketing vállalati könyvtárakban. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 56. évf sz p. Tóth Gabriella: A közkönyvtári szolgáltatások új dimenziói: az önkormányzati információellátás lehetıségei. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 56. évf sz p. Lengyelné Molnár Tünde: Referátumkészítés. [Elektronikus tananyag. TÁMOP 4.1.2/A.] Eger, Eszterházy Károly Fıiskola Racskó Réka: Virtuális könyvtárak. [Elektronikus tananyag. TÁMOP 4.1.2/A.] Eger, Eszterházy Károly Fıiskola Bognárné Lovász Katalin: A felsıoktatási könyvtárak szerepe a tudásmegosztásban. = Tudományos és Mőszaki Tájékoztatás. 58. évf [Megjelenés alatt.] A Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve. XXIX. köt. Szerk. Fodor Péter. Budapest, Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár [Megjelenés alatt.] XI. Interjúk, sajtószereplések (válogatás): Más-Nap. Magyar ATV. Riporter: Ács Mónika április 18. Záróra. Magyar Televízió (M2). Mősorvezetı: Rózsa Péter május 2. Napi Mozaik. Magyar Televízió (MTV). Mősorvezetı: Dióssy Klári, Mann Dániel május 3. Mozaik. TelePaks. Riporter: Préházi Ildikó május 17. Interjú a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat kapcsán. Rádió Q szeptember 25. Mártonffy Attila: Bróker infólesen. IT Business december p. Interjú az Üzlet a könyvtárban céginformációról könyvtáros szemmel címő elıadásról. TelePaks. Riporter: Vida Tünde május 27. Közhasznú és üzleti információk a könyvtárakból. Tolnai Népújság május p. Vállalkozó könyvtárosok. Paksi Hírnök június p. Interjú az információbrókerségrıl. Katolikus Rádió. Tallér gazdasági magazin. Riporter: Sályi András június 6. Habók Lilla: A használó a király. Interjú dr. Kiszl Péterrel, a kar fıkönyvtárosával. PBÚ Pesti Bölcsész Újság december p. Kerekes Pál: Céges kételyek, konnekcióhiányok. Prím Online február 7. Pegán Anita: Elsı tiszt a fedélzeten: Beszélgetés dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktussal a piacképes könyvtáros diplomákról és az ELTE BTK könyvtári rendszerérıl. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 19. évf sz p Várhegyi Júlia: Infobróker: adatból üzlet: Az információkereskedelem a könyvtárosképzést is forradalmasítja. Népszabadság július p. Fortuna Unikum. Fortuna Rádió. Riporter: Vida Tünde, Schuckert József október 3. Arról van szó... Líceum Televízió október 22. Kultúrszoba, Hálózati révkalauz. Tolnatáj Televízió október 28. Vida Tünde: Jó napot, mi újság? Révkalauz a digitális tengeren. Paksi Hírnök október p. Interjú a Sikeres vezetı lehetsz címő konferencia kapcsán. Hírlánc. Líceum Televízió március 11. 5

6 XII. Konferencia-előadások és szereplések tudományos rendezvényeken: 1. Üzleti információk az interneten. Versenypiaci információk és üzleti partnerkeresés az interneten konferencia. Budapest, Gundel étterem. Online Marketing Ügynökség Céginformáció és forrásai. MIBE szakmai nap. Budapest, Benedict School A jövı infobrókerei könyvtáros hallgatók felkészítése a vállalkozói tevékenységre. Infobróker vállalkozás indítás és pozícionálás. MIBE konferencia. Budapest, Magyar Telekom székház Céginformáció szolgáltatók és források. Üzleti hírszerzés és elhárítás konferencia. Visegrád, Danubius Hotel. Open Gates Hungary Üzleti információ a könyvtárban: kihívások és lehetıségek. MKE továbbképzés. Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Céginformáció célkeresztben: szolgáltatók és adatbázisaik. Magánnyomozói Akadémia. Budapest, Buda Plaza. Magyar Detektív Szövetség Fókuszban a céginformáció. Partner, konkurens, megrendelı céginformáció Magyarországon. MIBE konferencia. Budapest, Hotel Mediterrán Trendek és tendenciák az információszolgáltatások területén: könyvtár 2.0 Az elektronikus információszolgáltatás elméleti és gyakorlati kérdései. Könyvtárak az információs társadalomért. Informatikai és Könyvtári Szövetség Országos Könyvtári Napok. Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár ÜzletInfo az üzleti információmenedzsment elmélete és gyakorlata a könyvtárosképzésben. A könyvtárosképzés jelene és jövıje az átalakuló magyar felsıoktatásban. Budapest, ELTE BTK Sikerek-tanulságok az információbróker és az ügyfél közötti kommunikációban. Ügyfélmegértés és -követés. Az infobróker ügyfélkapcsolatai. MIBE konferencia. Budapest, Általános Vállalkozási Fıiskola Az üzlettıl az egészségügyig a könyvtárosképzés új irányai. Informatio Medicata konferencia. Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége. Budapest, Semmelweis Egyetem Input-output: humánerıforrást kibocsátó intézmények és felvevıpiac. Oktatás másként 2006-tól, pályakezdık másként 2009-tıl. I. Masters of Library Science konferencia. Budapest, ELTE BTK [elıadó és szekcióvezetı] 13. Az információ drága: csak a hiánya kerül többe céginformáció a mindennapokban. A lakossági információ 20 éve. Budapest, Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár Üzlet a könyvtárban céginformációról könyvtáros szemmel. Elıadások a könyvtárban - Tolna megyei könyvtárosok szakmai napja. Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár InfoPRofik bizalomépítés az információs szférában. PR az információszolgáltatásokban. MIBE konferencia. Budapest, Trófea Grill étterem Informatio Medicata konferencia. Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége. Budapest, Balassi Intézet [szekció üléselnök és az Elsevier workshop moderátora (angol nyelven)] 17. Modernizáció több szólamban könyvtárosképzés új utakon. Szentmihályi emlékülés. ELTE BTK - MKE Bibliográfiai Szekció. Budapest, ELTE BTK Company information in Hungary. Budapest, ELTE BTK [elıadás kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó külföldi szakembereknek, Sebestyén Györggyel közösen (angol nyelven)] 19. Az információs piac kihívásai. Korszerő eljárások korszerő könyvtárak konferencia. Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

7 20. Összekapcsolhatók-e az internetes keresési modellek? Keresés az interneten. MIBE konferencia. Budapest, Fortuna Szálloda- és étteremhajó Könyvtárak jelene és jövıje szerepük a felsıoktatásban. Könyvtári Nap. Budapest, ELTE BTK [kerekasztal beszélgetés moderátora] 22. Informatio Medicata konferencia. Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége. Budapest, Balassi Intézet [szekció üléselnök] 23. Ízlik-e a bolognai? Az informatikus könyvtárosképzés tapasztalatai. II. Masters of Library and Information Science konferencia. Budapest, ELTE BTK [elıadó és szekcióvezetı] 24. Könyvtárosképzés az ELTE BTK-n. Az informatikus könyvtáros képzés tapasztalatai a Bologna folyamat tükrében szakmai nap. Eger, Eszterházy Károly Fıiskola Hírpiaci kihívások. Hírigény, hírszolgáltatás. MIBE konferencia. Budapest, Lurdy Konferenciaközpont Az informatikus könyvtáros képzés sodorvonalai: tapasztalatok és jövıkép. Hova tovább könyvtárosok? Budapest, ELTE BTK Információs üzlet. Sikeres vezetı lehetsz vezetıi kompetenciák testközelbıl. Eszterházy Károly Fıiskola Kepes György Szakkollégium. Eger, Hotel Estella Ismertség, bizalom, imázs az információs szolgáltatások kommunikációja (alulnézetbıl). A kommunikáció kihívásai a XXI. században. Budapest, ELTE BTK Bibliometriai adatok a könyvtár- és információtudomány területén I. Publikációk regisztrálása nemzetközi és hazai, könyvtár- és információtudományi referáló adatbázisokban, szakbibliográfiákban LISA; Library and Information Science Abstracts (nemzetközi, Proquest CSA Illumina Social Sciences): 7 tétel: IV/9.: IV/10.: IV/12.: IV/13.: IV/14.: IV/16.: IV/17.: LI04374 LISTA; Library, Information Science & Technology Abstracts (nemzetközi, EBSCO Publishing): 8 tétel: IV/11.: ISTA IV/12.:

8 IV/13.: IV/14.: IV/16.: IV/17.: VI/28.: VIII/36.: HLISA; Hungarian Library and Information Science Abstracts (magyar, Könyvtári Intézet, lezárva, 2005-ig): 5 tétel: IV/9.: H 3013 IV/11.: H 3180 IV/12.: H 3271 IV/13.: H 3300 V/21.: H 3137 MAKSZAB; A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája (magyar, Könyvtári Intézet, lezárva, 2007-ig): 16 tétel: IV/9.: 54471/00 A IV/10.: 55630/01 A IV/11.: 57999/02 A IV/12.: 61793/04 A IV/13.: 62088/04 A IV/14.: 63264/05 A V/19.: 55484/00 A V/20.: 57635/02 A V/21.: 57672/02 A V/22.: 58950/03 A V/23.: 60001/03 A V/24.: 62641/05 A V/25.: 65045/06 A V/26.: 179/2007 VI/28.: 387/2007 VIII/36.: 62965/05 M MANCI; Magyar és Nemzetközi Cikkek (magyar, Könyvtári Intézet, lezárva, 2007-ig): 14 tétel: IV/9.: IV/10.: IV/11.: IV/12.: IV/13.: IV/14.:

9 V/19.: V/20.: V/21.: V/22.: V/23.: V/24.: V/25.: VIII/36.: HUMANUS; Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa (magyar, Országos Széchényi Könyvtár, 2007-tıl): 8 tétel: I/1.: I/2.: IV/16.: IV/17.: V/26.: 7466 V/27.: VI/28.: 6322 VI/29.: Mindösszesen: Ebbıl: nemzetközi: magyar: 58 tétel 15 tétel 43 tétel II. Független hivatkozások Tudományos publikációkra: 94 tétel Tudományos konferencia-elıadásokra: 11 tétel Tudományos munkásságra, szakmai közéleti tevékenységre: 43 tétel Független idézettség mindösszesen: 148 tétel Budapest, április 13. Dr. Kiszl Péter habilitált adjunktus 9

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Általános információk 2. Köszöntő A MIBE... Könyveink.. 11

Általános információk 2. Köszöntő A MIBE... Könyveink.. 11 Általános információk 2 A MIBE 2010-es évi szervezetismertető kiadvány kiadója: Mikulás Gábor Az egyesület elnöksége: Elnök Mikulás Gábor (GM Consulting) mikulasg@gmconsulting.hu Tartalomjegyzék Köszöntő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM. 2010. évi jelentés. 2011. évi munkaterv SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM 2010. évi jelentés és 2011. évi munkaterv BUDAPEST 2011 TARTALOM TARTALOM... 2 ÖSSZEGZÉS... 3 I. GAZDÁLKODÁS... 5 II. ÁLLOMÁNYSZERVEZÉS...

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD Válogatott publikációs lista 1980-2012

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD Válogatott publikációs lista 1980-2012 Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD Válogatott publikációs lista 1980-2012 Könyvek, könyvrészletek Világraszóló magyar tudományos és műszaki teljesítmények. In: Stratégiai kutatások 2009-2010. Kutatási jelentések.

Részletesebben

Információból üzleti érték Az információbróker környezete és munkája Szerk: Mikulás Gábor Az előszót írta: Dr. Pitlik László

Információból üzleti érték Az információbróker környezete és munkája Szerk: Mikulás Gábor Az előszót írta: Dr. Pitlik László Információból üzleti érték Az információbróker környezete és munkája Szerk: Mikulás Gábor Az előszót írta: Dr. Pitlik László 1. Az információbróker Az információ- és tudáspiac új szereplője: az információbróker

Részletesebben

1. Az információbróker

1. Az információbróker Információból üzleti érték Az információbróker környezete és tevékenysége Szerk: Mikulás Gábor Az előszót írta: Dr. Pitlik László Kiadja a Információs Társadalomért Alapítvány és a Magyar Információbrókerek

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2014. 11. évf. 3. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 Informatio Scientifica Informatio Medicata 2014... 4 Szakmai program...

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2013. 10. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2013. 10. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK BESZÁMOLÓK 2012-RŐL... 4 2012. év a GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtárában...

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2011. 8. évf. 1. szám

ORVOSI KÖNYVTÁRAK. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja. 2011. 8. évf. 1. szám ORVOSI KÖNYVTÁRAK A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2011. 8. évf. 1. szám 1 Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK... 4 Bibliotéka Emlékérem... 4 Honvédelmi Kitüntetés... 5 Egyetemi kitüntetettek

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 9 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2001. évi mőködésérıl Budapest 2002 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia. A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket?

Részletesebben