ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben Ft volt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt."

Átírás

1 ÚJ IRÁNY L á t o g a t á s G o m b o s o n Gombos jelentősége valamikor sokkal nagyobb volt mint mai időkben. A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember, kőkori település nyomait is felfedeztek itt. Árpád-kori település, vára már a XIII.-ik században állt, II. Lajos országgyűlést tartott itt ben a lakosság létszáma 3225 volt, szinte teljesen magyarok lakták, ez 1991-re erősen megváltozott, akkor a lakosság létszáma 2300 volt, és a magyarok aránya ebből 69,8 %. Az etnikai helyzet azóta tovább romlott, ma 2100 lakosból 54,5 % magyar. Látogatást tettünk a helyi iskolában, nem egy nyolcadik osztályos tablón mindössze 5 végzős magyar tanulót számoltunk össze. Jelenleg Gombos közigazgatásilag Hódság városhoz tartozik, Szerbiában az iskolák nem az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, üzemeltetésük állami feladat. Még alig múltak el a karácsonyi és szilveszteri ünnepek, amikor önkormányzatunk néhány tagja - már előretekintve az új évi faladatokra - látogatásra indult a szerbiai testvérközségünkbe, Gombosra. Az apropót egy határokon átnyúló együttműködési program keretébe illeszkedő DAOP-os pályázat szolgáltatta, amelyben a két testvértelepülés kulturális-infrastrukturális feladatokat célzott meg. A részletek megbeszélésére indult útnak Katona Imre polgármester, Geredy Péter alpolgármester, Nyúl József Jenő az Ügyrendi Bizottság elnöke és Gróf Zoltán Pénzügyi Bizottsági elnök január 20.-án. Vendéglátóink Ruppa Attila polgármester úr, a jegyző asszony és több képviselő a helyi kultúrházban fogadtak minket egy pohárköszöntőre, majd rögtön megkezdődtek a tárgyalások az együttműködés lehetőségeiről. Mi a pályázat kapcsán főleg a Faluház nyílászáró cseréit tűztük ki célul, de hasonló gondokra fordították volna a Gombosiak is a pályázaton megnyerendő pénzt. Sajnos amit akkor még nem tudtunk a pályázaton több okból kifolyóan mégsem vehetünk részt. Egy közös ebéd elköltése után 4 óra körül indultunk haza, fél 7 után már Ballószögön voltunk. Bár a közös pályázat most nem sikerült, azért a látogatás elérte célját. Szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat, terveket készítettünk a a jövő évi kulturális kapcsolatokról, előadásokról (színjátszókör, népdalkör, stb.) csereüdültetésről. A folytatás már rajtunk múlik! Gróf Zoltán A több mint egy órás tervezgetés, egyeztetés után együtt kimentünk a település mellett folyó Dunához, melynek túlpartja már Horvátország. A két országot többek között egy vasúti híd köti össze, melyet ma már nem használnak. Valaha a folyó két partja között gőzkomp végezte a szállítási feladatokat, ilyen technikai készítmény az egész világon csak kettő volt. R e n d h a g y ó k i á l l í t á s Időfüzér címmel Demeter József DeJó ballószögi székely és unokája, Demeter Imola közös festmény- kiállítására kerül sor március 22.- én, 17 órától, Budapesten a Magyarok Háza, Csontváry galériában. Cím: BP, V. kerület Semmelweis u Ez az első alkalom, hogy nagyszülő és unoka együtt állít ki. Demeter József magyardellői népdalokat hegedül, énekel, kisebbik unokája, Levente közreműködésével. Az egy hónapig tartó kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitja meg. Mindenkit szeretettel várunk. kép forrása: kis-kunsag.hu A BALLÓSZÖGI MOSOLYGÓ Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben Ft volt. 1% Kérjük, támogassák 2011-ben is Alapítványunkat! Alapítványunk adószáma: H a g y o m á n y ő r z ő N é p d a l k ö r B a l l ó s z ö g Kérjük, hogy adója 1 %-ának felajánlásával támogassa egyesületünk tevékenységét! Adószámunk: %

2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé tanyagondnoki munkakör betöltésére. A kinevezés időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, melynek kezdő időpontja, egyben a munkába állás napja legkorábban április 1. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik. A kinevezés feltételei: Legalább középfokú iskolai végzettség és B kategóriás jogosítvány. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a szociális területen szerzett képesítés, helyismeret, gépjárművezetői gyakorlat. A kinevezett közalkalmazottnak vállalnia kell a 321/2009.(XII.29.) Kormányrendelet, 81/2004.(IX.18) ESzCsM alapján a tanyagondnoki tanfolyam elvégezését, ezáltal a tanyagondnoki képesítés megszerzését. A munkavégzés helye: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15 (a fenntartó székhelye), azonban a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet értelmében Ballószög Község Önkormányzatának a tanyagondnoki szolgálatról szóló Szakmai Programjában foglalt feladatok ellátására. A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt), valamint a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázat tartalmi követelményei: - a pályázó szakmai életrajza, - iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok, - az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, illetőleg a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez. A pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán megjelentek szerint, legkésőbb március 15-ig. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban Ballószög Község Önkormányzat tanyagondnoki pályázat megnevezéssel 1 példányban, postai úton kell benyújtani. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a kiemelt munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Ballószög Község Önkormányzat jegyzője látja el. A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást Bárdonné Dr. Benda Mónika, Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője ad, az alábbi elérhetőségen: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15., Tel.:06-76/ ,032,034, Az elbírálás várható határideje március

3 M a k u l á t l a n Egy... Fűszál áll Ki a hóból. Makulátlan Zöld csönd. Homokhátságon Csöpp víz Ragyog. Nem Szívja magába Göröngy, Sem homok. Messzi Tengereink leg- Igazibb Gyöngye; értékét Őrizvén, mily Egyedi. Konok. Tavasz kékségében Íriszed zenitje Északi fényként Lobog. Napnak Támasztott Tükrökből? Rengeteg éhes, Falánk kéz feszül, Integet. Mezítelen Angyal röppen át Esténként mohó Férfiak nehéz Vágyai felett, de! Álmaimat én Virrasztom át egy Fűszál tornyában Neked. VAGY A CSAJKA GÖRBE, VAGY! A LEVES NEM EGYENES, mert hát! Mit tányérkodik ez az Orbán Viktor, amikor! Az EU egyes szögleteiben éhínség szerte kikitör a béke Farsangoljunk! Pörög az orsó, aztán puff! Szöknek érte a legények, és! Csókot kap érte a legserényebb. Szépséges falusi estvén. (Faluból lett a város.) Telehold sétál az égen, s ez az Pörög az IGAZSÁG, pörög szédíti leány, legény Leragasztott szájjal farsangosan, maszkurásan, és puff! Az I - betű. Marad a közszájon forgó GAZSÁG. Nos kérem alássan, mondjanak még egy ilyen nyelvet, mert! Orsósan szólva-pörögve, ilyen facsarintos, feslett csakis a magyar nyelv lehet... Farsang ide vagy oda. Jean: Fordítva ül a lovon, uram! Az úr: Honnan tudod, merre akarok menni EU-san, Jean. Viccesebben fordítva komolyra a szót Lovas nemzet vagyunk, nemde? Atilla, Isten ostora, kardja most is csattog, most is villo(n)g? Baktat. Szent István. A lován. Aztán, mit gondol, mit nem, felajánlja. Az országát. Fel!!! És nem le Ma pedig, Egyedüliként! Két nagy egyház-világnak a Szentje. EU-naptár ide vagy oda a keresztény ünnepek felsorolása nélkül! Hát micsoda kalendáriumkodás ez ó, szegény, szegény KERESZTÉNY EURÓPA, mert! Hogyha Keresztes háború se volt, akkor! Nos, akkor Szent Föld sem létezett logice (Zárójeles, nagyon halk suttogás: Egyiptom is így tudja?!) Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz ( Zsolt 37,3). Nagy ország ez az EU. Biblia ide, vagy amoda Nézzük csak Árpád Apánkat. Vele jöttünk, jöttek, avagy Ő jött velünk, velük? MECSODA különbség! Fű, ló, víz, föld ajándékként ide, vagy ide! Díjugratás. Jól a sarkára állt Orbán, avagy! Azt is mondhatnók, hogy a sarkantyújára. Méghozzá! Ló hátán, ló nélkül Vadászengedélye sincs. Mégis, lovasnemzet-sarjadékként szemtelenül jó szeműként jól közénk rittyentett, puffantott, mondhatják a leragasztott szájúak, mert! Ők időnként csak így tudnak beszélni, és! Lássanak csodát! Nem esik ki szájukból a SAJTó. Sőt! Egy kéz nyúl át az Óperenciás nagy vízen, (nem fentről, nem), és! Vállon veregeti őket. Egy dolgot felejt el ez az okos kéz, azt, hogy! Keletről kezd kelni a Nap Közép-Kelet? Egy pont. A virtuális körző parafrazálom a költőt e pontnak veti lábát, és! Meghúzza maga körül a saját határát. Légmentesen. Ma. A nagy baj ám, nem ez, hanem az, hogy! Nem százszázalékos Magyarország Csak 93. Nyúgdíjasék arányában persze. Szegény nyögdíjasok, mert! Jómagam is az vagyok. No, de! Mit akarnak 2/3-ék? Hisz! Csak annyian, meg ennyien mentek el szavazni. Még az Oxfordon is a hírek szerint hamisítják a diplomákat. Ezekért sorba állnának? Akiknél semmi sem biztos, azoknál már minden lehetségesen kétséges. Tételezzük fel, hogy! Hegyomlás van Honunk tenyérnyi egyenes helyén, és! Erre föl százhúsz százalékunk megy el voksolni. Böszmééknek még ez sem jelentené azt, hogy! A fehér, fehér, és! A fekete, az fekete. Vagy inkább fordítva? Szürke köd van még hajnalonta, de már oszlik az oszolni való. Felszentül a Nap, és nem le A nyertes! Ballószög fölött meg pláne. Pedig! Itt is volt ám egy helybéli napkitörés éjszakába fulladóan. Erőnk volt, és marad az: Emlékezés. Ugyanis nemrég néhány kétkedő szerint, kik bojkottban úgy látták kormos üvegen átnézve, ugyebár a Holdat, hogy a helyi Vezetőnk a fénytörés miatt, vagy mi miatt, de! Nem egyenes És hogy markából gazdaság-politikus-vándorként a forrásvíz sem iható. De a választók, nos a választók Mindig ők a megmondók. Kollektíve. Pedig! Egyenként járultak, járulnak, járulunk a demokrácia fülkéjébe, és ez így van EU-s szinten is. Össz-Magyarországon dettó. Bízzunk hát a népfenségben, mondja Jean helyett Tiborc, és Csíkzsögödön is a jó öreg, már-már kilenc X-es, de! még most is beretva-eszű Aczél Ignác atyafi aláírását gyakorolván Visszahonosodó kedvvel. Ő is tudván tudja, hogy a nép, az Istenadta magyar-kormányos nép nem köpik az ő levesébe sem. Határain belül, határain kívül úgyszintén önmagával határosan főleg. Országépítő-mód. Óperenciás tenger ide, vagy oda. Görbe vizével egyenesen hullámozva. Nyugati csajkát ringatván És! Nem utolsó sorban, a Miniszterelnök nem beszédet mondott, hanem! IGAZAT. DeJó - 3 -

4 Monitoring adatszolgáltatás A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik év végéig. Monitoring adatszolgáltatási támogatási jogcímek a következők: a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások agrár-környezetgazdálkodási támogatások a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie február 15. és március 15. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás (kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Az egyéni űrlapon az összes igénybe vett jogcímre vonatkozó kérdés megjelenik és a nyomtatvány hiányosan nem adható be. Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. Amennyiben az ügyfél teljeskörű - minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. A monitoring adatszolgáltatás előkészítéséhez ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, mert így könnyebb az időközi változásokat követni. Különösen a származtatott adatok és a nyilvántartásra és jelentésre kötelezett adatok igényelnek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/jelentendő adatokkal. K & H B i z t o s í t ó G a z d a h í r e k Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ H e l y i k é p v i s e l e t Helyben a lakosság és a vállalkozások szolgálatában. Széleskörű Biztosítási és Banki tevékenységgel. Pusztai Istvánné Vincze Ágnes Vezérképviselő Iroda Ballószög, Rákóczi utca 34. alatt Telefon: 06/ Nyitva: Hétfő : De 9-12h Szerda Du 15-17h Péntek Du 15-17h Más időpontban telefonos egyeztetés szerint - 4 -

5 Kedves Szülők! Támogassák iskolánkat az álmok megvalósulásában! Küldjék be iskolánkba április 22. ig az UNIVER termékeken lévő, a csomagolásokon található Sulipontokat (kizárólag a zöld színű Sulipontok érvényesek!). A 200-nál több pont beküldésével 5 kosárlabdát kapunk ajándékba. Köszönjük segítségüket! Új eszközök a tanórán Az iskolába új taneszközöket, interaktív táblákat szereltek fel, és megújult egy tanterem is. Matematika verseny A Széchenyi István matematikaversenyt idén január 28-án Ágasegyházán rendezték meg, ahol iskolánk csapata( Barát Konrád 5. oszt., Varga Zita 6. oszt., Szeghalmi Norbert 7. oszt., Antal Zsolt 8. oszt.) 12 csapat közül, az előkelő III. helyet szerezte meg. Antal Zsolt 8. osztályos tanuló II.helyen, Barát Konrád 5.osztályos versenyzőnk IV. helyen végzett az egyéni értékelésnél. Az alsósok matematika versenyén, amit február 2-án tartottunk, a 28 versenyző közül korosztályukban az első helyet Barát Noel 4. osztályos, Domokos Dávid 2. osztályos, Kovács Brigitta 3. osztályos, és Mestyán Erik 1. osztályos tanuló szerezte meg. F E L H Í V Á S ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSÁRA 2011/2012 Leendő elsősök beíratása: március 22. (kedd) március 23. (szerda) H e l y e é s i d e j e : Óvodák: Iskola titkársága:

6 Ó v o d a i H í r m o n d ó Néhány gondolat az óvoda érettségről, hiszen bő két hónap múlva elkezdődnek az óvodai beíratások. A hároméves gyermek belép az óvodáskorba - amely hatéves-hét éves korig tart-s ekkor a körülötte lévő világban már sokkal magabiztosabban mozog. A harmadik életévben a gyermekek mozgása jelentősen megváltozik, érettebbé harmonikusabbá válik. Egyre nehezebb mozgásokat talál ki magának és örül, amikor ügyességét tapasztalja. A testi változások mellett az Én kialakulása is jelentőséggel bír a gyermek életében. Megváltozik a személyekhez fűződő kapcsolata is. Korábban az anya volt számára a legfontosabb személy. Ez az ún. ölelj magadhoz korszak. A harmadik életév végén azonban az anya és a gyermek viszonyában új korszak kezdődik, amelyet Morris tegyél le korszaknak nevez. A gyermek szociális érdeklődése a családról más felnőttekre, illetve kortárs csoportjára terelődik át. Önmaga is kezdeményez kapcsolatokat úgy, hogy mások figyelmét próbálja magára terelni. Tehát nyit a külvilág felé, ahol érdekes, izgalmas dolgokkal találkozik. Ekkor válik a gyermek óvoda éretté. Az 1993 évi LXXIX törvény idevonatkozó részei: 24. (1) Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek ha e törvény másképp nem rendelkezik,abban az évben, melyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A leggyakrabban ismételt kérdésre mikor és ki veheti igénybe az óvodát? a következő választ adjuk segítségként. Aki a 3. életévét betöltötte, megbízhatóan ágy és szobatiszta, és egészséges. Kötelező felvételt kell biztosítani annak a gyermeknek, akinek a felvételét gyámhatóság kezdeményezte, illetve aki halmozottan hátrányos helyzetű, valamint aki a tárgy évben az ötödik életévét betölti. Az óvodába kerülést siettetni nem szabad. A gyermek egyéni fejlődését, fejlettségét kell figyelembe vennünk, és ezt nekünk felnőtteknek el is kell fogadnunk. Elfogadásunkkal erősítjük gyermekünk biztonságérzetét, amely pozitívan hat személyiségfejlődésére. A legtöbb gyermek, aki az óvodáskor előtt csak az édesanya mellett volt, most egyszerre idegen környezetbe kerül, idegen arcok, tárgyak veszik körül. Minél kisebb a gyermek, annál teljesebbnek érzi a bizonytalanságot. Fontos tehát, hogy az óvodában maradás lassú, fokozatos és egyéni ütemű legyen. Legyen mód arra, hogy rendesen elbúcsúzzanak tőle, megbeszéljék vele, ki és mikor érkezik érte (ebéd, uzsonna után).ez megalapozza jelenlegi és hosszú távú biztonságérzetét. Január 21-én nevelőtestületünk egész napos továbbképzés keretében ismerkedett meg a Magyar mozgáskotta készségfejlesztő módszerével, eszközeivel. E gyakorlatokat személyesen Magyar Gábor a mozgáskotta szülőatyja mutatta be az óvodapedagógusoknak. Ezen a továbbképzésen részt vett a leendő elsős tanítónő is. Ebben a félévben is szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket a csoport fejlődéséről, illetve jövőbeni terveinkről. Hagyományainkhoz híven február az egészségnevelés hónapja óvodánkban. Február 11-én 17 órakor várunk minden kedves érdeklődő szülőt a Csillagszem Óvodába dentálhigiéniai előadásra, melyet Kovács Katalin tart. Február 25- ére tervezzük farsangi mulatságunkat, ahol a talpalávalót ismét a Hegedűs együttes húzza és szülői segítséggel készül a finom lekváros fánk gyermekeinknek. Kovácsné Szél Emma / Gallóné Farkas Éva Január 24-én nagycsoportosaink szüleinek a helyi általános iskola igazgatónője, Kovácsné Király Erika mutatta be az iskolát, illetve a leendő elsős tanító néni, Irénke néni is bemutatkozott. Természetesen, mint minden évben, idén is megtartottuk fogadó óráinkat, amely során a szülők egyenként értesülhettek a gyermekeik fejlődéséről, iskolaérettségéről, viselkedés kultúrájáról, a társakhoz fűződő viszonyáról. Ilyenkor a felmerült kérdésekre és problémákra is próbáltunk közösen a szülővel megoldást találni

7 - 7 -

8 GYERMEK NÉPTÁNC ÉS NÉPI JÁTÉKOK 2011 ben minden Hétfőn ig Helye:Ballószög, Faluház Nagyterem A foglalkozást vezeti: Trencsényi Csiha Tímea, a Kurázsi Táncműhely tagja Érdeklődni: / Napjaink éget kérdései Mi választható-utakkal állunk segítségére! Aktív és passzív BAR osok!: Német banktól igényelhet jelzáloghitel, és személyi kölcsön. (KHR t nem vizsgálják. ) Adósságrendezés: Adósságrendezés jogi háttér segítségével. (NEM HITELKIVÁLTÁS) Árverésre kerül ingatlanának megmentése. A Bank oldaláról felmondott jelzálog hitelszerz dés visszaállítása. Fizetési könnyítés igénylése a Banktól, átmeneti problémák esetén. (pl: munkahely elvesztése) Teljes kör hitelügyintézés: Építés, Vásárlás, Hitelkiváltás, Szabadfelhasználás, Felújítási és b vítési hitel. Bármelyik Bank. Áthidaló hitel: Azonnali záloghitel 6 hónapra. Lakástakarék pénztár: 30 % os állami támogatás igénylése, aktuális akciókkal. Ingatlan: Értékesítése keresése Kecskemét + vonzáskörzete. Biztosításközvetítés: Biztosító aktuális kedvezményei által Vagyon, Élet és Vállalkozói felel sségbiztosítás, személyre szabottan. Meglév biztosítások igény szerint aktualizálhatók. Babakötvény : Bankba helyezése, kamatok optimalizálása. Információ: 70/ vagy 70/ Web: SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Gróf Zoltán, Milotayné Tamás Marianna, Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplényi Falugondnoki Szolgálat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben