ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben Ft volt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt."

Átírás

1 ÚJ IRÁNY L á t o g a t á s G o m b o s o n Gombos jelentősége valamikor sokkal nagyobb volt mint mai időkben. A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember, kőkori település nyomait is felfedeztek itt. Árpád-kori település, vára már a XIII.-ik században állt, II. Lajos országgyűlést tartott itt ben a lakosság létszáma 3225 volt, szinte teljesen magyarok lakták, ez 1991-re erősen megváltozott, akkor a lakosság létszáma 2300 volt, és a magyarok aránya ebből 69,8 %. Az etnikai helyzet azóta tovább romlott, ma 2100 lakosból 54,5 % magyar. Látogatást tettünk a helyi iskolában, nem egy nyolcadik osztályos tablón mindössze 5 végzős magyar tanulót számoltunk össze. Jelenleg Gombos közigazgatásilag Hódság városhoz tartozik, Szerbiában az iskolák nem az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, üzemeltetésük állami feladat. Még alig múltak el a karácsonyi és szilveszteri ünnepek, amikor önkormányzatunk néhány tagja - már előretekintve az új évi faladatokra - látogatásra indult a szerbiai testvérközségünkbe, Gombosra. Az apropót egy határokon átnyúló együttműködési program keretébe illeszkedő DAOP-os pályázat szolgáltatta, amelyben a két testvértelepülés kulturális-infrastrukturális feladatokat célzott meg. A részletek megbeszélésére indult útnak Katona Imre polgármester, Geredy Péter alpolgármester, Nyúl József Jenő az Ügyrendi Bizottság elnöke és Gróf Zoltán Pénzügyi Bizottsági elnök január 20.-án. Vendéglátóink Ruppa Attila polgármester úr, a jegyző asszony és több képviselő a helyi kultúrházban fogadtak minket egy pohárköszöntőre, majd rögtön megkezdődtek a tárgyalások az együttműködés lehetőségeiről. Mi a pályázat kapcsán főleg a Faluház nyílászáró cseréit tűztük ki célul, de hasonló gondokra fordították volna a Gombosiak is a pályázaton megnyerendő pénzt. Sajnos amit akkor még nem tudtunk a pályázaton több okból kifolyóan mégsem vehetünk részt. Egy közös ebéd elköltése után 4 óra körül indultunk haza, fél 7 után már Ballószögön voltunk. Bár a közös pályázat most nem sikerült, azért a látogatás elérte célját. Szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat, terveket készítettünk a a jövő évi kulturális kapcsolatokról, előadásokról (színjátszókör, népdalkör, stb.) csereüdültetésről. A folytatás már rajtunk múlik! Gróf Zoltán A több mint egy órás tervezgetés, egyeztetés után együtt kimentünk a település mellett folyó Dunához, melynek túlpartja már Horvátország. A két országot többek között egy vasúti híd köti össze, melyet ma már nem használnak. Valaha a folyó két partja között gőzkomp végezte a szállítási feladatokat, ilyen technikai készítmény az egész világon csak kettő volt. R e n d h a g y ó k i á l l í t á s Időfüzér címmel Demeter József DeJó ballószögi székely és unokája, Demeter Imola közös festmény- kiállítására kerül sor március 22.- én, 17 órától, Budapesten a Magyarok Háza, Csontváry galériában. Cím: BP, V. kerület Semmelweis u Ez az első alkalom, hogy nagyszülő és unoka együtt állít ki. Demeter József magyardellői népdalokat hegedül, énekel, kisebbik unokája, Levente közreműködésével. Az egy hónapig tartó kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitja meg. Mindenkit szeretettel várunk. kép forrása: kis-kunsag.hu A BALLÓSZÖGI MOSOLYGÓ Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben Ft volt. 1% Kérjük, támogassák 2011-ben is Alapítványunkat! Alapítványunk adószáma: H a g y o m á n y ő r z ő N é p d a l k ö r B a l l ó s z ö g Kérjük, hogy adója 1 %-ának felajánlásával támogassa egyesületünk tevékenységét! Adószámunk: %

2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé tanyagondnoki munkakör betöltésére. A kinevezés időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, melynek kezdő időpontja, egyben a munkába állás napja legkorábban április 1. A próbaidő tartama négy hónap. A meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik. A kinevezés feltételei: Legalább középfokú iskolai végzettség és B kategóriás jogosítvány. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a szociális területen szerzett képesítés, helyismeret, gépjárművezetői gyakorlat. A kinevezett közalkalmazottnak vállalnia kell a 321/2009.(XII.29.) Kormányrendelet, 81/2004.(IX.18) ESzCsM alapján a tanyagondnoki tanfolyam elvégezését, ezáltal a tanyagondnoki képesítés megszerzését. A munkavégzés helye: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15 (a fenntartó székhelye), azonban a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet értelmében Ballószög Község Önkormányzatának a tanyagondnoki szolgálatról szóló Szakmai Programjában foglalt feladatok ellátására. A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt), valamint a végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A pályázat tartalmi követelményei: - a pályázó szakmai életrajza, - iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok, - az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához szükséges, a korábbi jogviszonyról kiadott munkáltatói igazolás, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, illetőleg a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez. A pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán megjelentek szerint, legkésőbb március 15-ig. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban Ballószög Község Önkormányzat tanyagondnoki pályázat megnevezéssel 1 példányban, postai úton kell benyújtani. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a kiemelt munkáltatói jogokat gyakorló szervként Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Ballószög Község Önkormányzat jegyzője látja el. A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást Bárdonné Dr. Benda Mónika, Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője ad, az alábbi elérhetőségen: 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15., Tel.:06-76/ ,032,034, Az elbírálás várható határideje március

3 M a k u l á t l a n Egy... Fűszál áll Ki a hóból. Makulátlan Zöld csönd. Homokhátságon Csöpp víz Ragyog. Nem Szívja magába Göröngy, Sem homok. Messzi Tengereink leg- Igazibb Gyöngye; értékét Őrizvén, mily Egyedi. Konok. Tavasz kékségében Íriszed zenitje Északi fényként Lobog. Napnak Támasztott Tükrökből? Rengeteg éhes, Falánk kéz feszül, Integet. Mezítelen Angyal röppen át Esténként mohó Férfiak nehéz Vágyai felett, de! Álmaimat én Virrasztom át egy Fűszál tornyában Neked. VAGY A CSAJKA GÖRBE, VAGY! A LEVES NEM EGYENES, mert hát! Mit tányérkodik ez az Orbán Viktor, amikor! Az EU egyes szögleteiben éhínség szerte kikitör a béke Farsangoljunk! Pörög az orsó, aztán puff! Szöknek érte a legények, és! Csókot kap érte a legserényebb. Szépséges falusi estvén. (Faluból lett a város.) Telehold sétál az égen, s ez az Pörög az IGAZSÁG, pörög szédíti leány, legény Leragasztott szájjal farsangosan, maszkurásan, és puff! Az I - betű. Marad a közszájon forgó GAZSÁG. Nos kérem alássan, mondjanak még egy ilyen nyelvet, mert! Orsósan szólva-pörögve, ilyen facsarintos, feslett csakis a magyar nyelv lehet... Farsang ide vagy oda. Jean: Fordítva ül a lovon, uram! Az úr: Honnan tudod, merre akarok menni EU-san, Jean. Viccesebben fordítva komolyra a szót Lovas nemzet vagyunk, nemde? Atilla, Isten ostora, kardja most is csattog, most is villo(n)g? Baktat. Szent István. A lován. Aztán, mit gondol, mit nem, felajánlja. Az országát. Fel!!! És nem le Ma pedig, Egyedüliként! Két nagy egyház-világnak a Szentje. EU-naptár ide vagy oda a keresztény ünnepek felsorolása nélkül! Hát micsoda kalendáriumkodás ez ó, szegény, szegény KERESZTÉNY EURÓPA, mert! Hogyha Keresztes háború se volt, akkor! Nos, akkor Szent Föld sem létezett logice (Zárójeles, nagyon halk suttogás: Egyiptom is így tudja?!) Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz ( Zsolt 37,3). Nagy ország ez az EU. Biblia ide, vagy amoda Nézzük csak Árpád Apánkat. Vele jöttünk, jöttek, avagy Ő jött velünk, velük? MECSODA különbség! Fű, ló, víz, föld ajándékként ide, vagy ide! Díjugratás. Jól a sarkára állt Orbán, avagy! Azt is mondhatnók, hogy a sarkantyújára. Méghozzá! Ló hátán, ló nélkül Vadászengedélye sincs. Mégis, lovasnemzet-sarjadékként szemtelenül jó szeműként jól közénk rittyentett, puffantott, mondhatják a leragasztott szájúak, mert! Ők időnként csak így tudnak beszélni, és! Lássanak csodát! Nem esik ki szájukból a SAJTó. Sőt! Egy kéz nyúl át az Óperenciás nagy vízen, (nem fentről, nem), és! Vállon veregeti őket. Egy dolgot felejt el ez az okos kéz, azt, hogy! Keletről kezd kelni a Nap Közép-Kelet? Egy pont. A virtuális körző parafrazálom a költőt e pontnak veti lábát, és! Meghúzza maga körül a saját határát. Légmentesen. Ma. A nagy baj ám, nem ez, hanem az, hogy! Nem százszázalékos Magyarország Csak 93. Nyúgdíjasék arányában persze. Szegény nyögdíjasok, mert! Jómagam is az vagyok. No, de! Mit akarnak 2/3-ék? Hisz! Csak annyian, meg ennyien mentek el szavazni. Még az Oxfordon is a hírek szerint hamisítják a diplomákat. Ezekért sorba állnának? Akiknél semmi sem biztos, azoknál már minden lehetségesen kétséges. Tételezzük fel, hogy! Hegyomlás van Honunk tenyérnyi egyenes helyén, és! Erre föl százhúsz százalékunk megy el voksolni. Böszmééknek még ez sem jelentené azt, hogy! A fehér, fehér, és! A fekete, az fekete. Vagy inkább fordítva? Szürke köd van még hajnalonta, de már oszlik az oszolni való. Felszentül a Nap, és nem le A nyertes! Ballószög fölött meg pláne. Pedig! Itt is volt ám egy helybéli napkitörés éjszakába fulladóan. Erőnk volt, és marad az: Emlékezés. Ugyanis nemrég néhány kétkedő szerint, kik bojkottban úgy látták kormos üvegen átnézve, ugyebár a Holdat, hogy a helyi Vezetőnk a fénytörés miatt, vagy mi miatt, de! Nem egyenes És hogy markából gazdaság-politikus-vándorként a forrásvíz sem iható. De a választók, nos a választók Mindig ők a megmondók. Kollektíve. Pedig! Egyenként járultak, járulnak, járulunk a demokrácia fülkéjébe, és ez így van EU-s szinten is. Össz-Magyarországon dettó. Bízzunk hát a népfenségben, mondja Jean helyett Tiborc, és Csíkzsögödön is a jó öreg, már-már kilenc X-es, de! még most is beretva-eszű Aczél Ignác atyafi aláírását gyakorolván Visszahonosodó kedvvel. Ő is tudván tudja, hogy a nép, az Istenadta magyar-kormányos nép nem köpik az ő levesébe sem. Határain belül, határain kívül úgyszintén önmagával határosan főleg. Országépítő-mód. Óperenciás tenger ide, vagy oda. Görbe vizével egyenesen hullámozva. Nyugati csajkát ringatván És! Nem utolsó sorban, a Miniszterelnök nem beszédet mondott, hanem! IGAZAT. DeJó - 3 -

4 Monitoring adatszolgáltatás A támogatások elnyerésének feltételei között a monitoring adatszolgáltatás is szerepel. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szól. Monitoring adatszolgáltatásra mindenki kötelezett, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik év végéig. Monitoring adatszolgáltatási támogatási jogcímek a következők: a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások agrár-környezetgazdálkodási támogatások a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások Az ügyfélnek az adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie február 15. és március 15. között vagy saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazás (kamarai tanácsadó, falugazdász) útján. Az egyéni űrlapon az összes igénybe vett jogcímre vonatkozó kérdés megjelenik és a nyomtatvány hiányosan nem adható be. Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. Az MVH a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni. Amennyiben az ügyfél teljeskörű - minden támogatási határozattal vagy szerződéssel rendelkező műveletre vonatkozó - adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható. A monitoring adatszolgáltatás előkészítéséhez ajánlott előkeresni a korábbi év(ek) adatszolgáltatásait, mert így könnyebb az időközi változásokat követni. Különösen a származtatott adatok és a nyilvántartásra és jelentésre kötelezett adatok igényelnek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/jelentendő adatokkal. K & H B i z t o s í t ó G a z d a h í r e k Összeállította: Agócs Bernadett ÚMVP tanácsadó Tel: 30/ H e l y i k é p v i s e l e t Helyben a lakosság és a vállalkozások szolgálatában. Széleskörű Biztosítási és Banki tevékenységgel. Pusztai Istvánné Vincze Ágnes Vezérképviselő Iroda Ballószög, Rákóczi utca 34. alatt Telefon: 06/ Nyitva: Hétfő : De 9-12h Szerda Du 15-17h Péntek Du 15-17h Más időpontban telefonos egyeztetés szerint - 4 -

5 Kedves Szülők! Támogassák iskolánkat az álmok megvalósulásában! Küldjék be iskolánkba április 22. ig az UNIVER termékeken lévő, a csomagolásokon található Sulipontokat (kizárólag a zöld színű Sulipontok érvényesek!). A 200-nál több pont beküldésével 5 kosárlabdát kapunk ajándékba. Köszönjük segítségüket! Új eszközök a tanórán Az iskolába új taneszközöket, interaktív táblákat szereltek fel, és megújult egy tanterem is. Matematika verseny A Széchenyi István matematikaversenyt idén január 28-án Ágasegyházán rendezték meg, ahol iskolánk csapata( Barát Konrád 5. oszt., Varga Zita 6. oszt., Szeghalmi Norbert 7. oszt., Antal Zsolt 8. oszt.) 12 csapat közül, az előkelő III. helyet szerezte meg. Antal Zsolt 8. osztályos tanuló II.helyen, Barát Konrád 5.osztályos versenyzőnk IV. helyen végzett az egyéni értékelésnél. Az alsósok matematika versenyén, amit február 2-án tartottunk, a 28 versenyző közül korosztályukban az első helyet Barát Noel 4. osztályos, Domokos Dávid 2. osztályos, Kovács Brigitta 3. osztályos, és Mestyán Erik 1. osztályos tanuló szerezte meg. F E L H Í V Á S ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSÁRA 2011/2012 Leendő elsősök beíratása: március 22. (kedd) március 23. (szerda) H e l y e é s i d e j e : Óvodák: Iskola titkársága:

6 Ó v o d a i H í r m o n d ó Néhány gondolat az óvoda érettségről, hiszen bő két hónap múlva elkezdődnek az óvodai beíratások. A hároméves gyermek belép az óvodáskorba - amely hatéves-hét éves korig tart-s ekkor a körülötte lévő világban már sokkal magabiztosabban mozog. A harmadik életévben a gyermekek mozgása jelentősen megváltozik, érettebbé harmonikusabbá válik. Egyre nehezebb mozgásokat talál ki magának és örül, amikor ügyességét tapasztalja. A testi változások mellett az Én kialakulása is jelentőséggel bír a gyermek életében. Megváltozik a személyekhez fűződő kapcsolata is. Korábban az anya volt számára a legfontosabb személy. Ez az ún. ölelj magadhoz korszak. A harmadik életév végén azonban az anya és a gyermek viszonyában új korszak kezdődik, amelyet Morris tegyél le korszaknak nevez. A gyermek szociális érdeklődése a családról más felnőttekre, illetve kortárs csoportjára terelődik át. Önmaga is kezdeményez kapcsolatokat úgy, hogy mások figyelmét próbálja magára terelni. Tehát nyit a külvilág felé, ahol érdekes, izgalmas dolgokkal találkozik. Ekkor válik a gyermek óvoda éretté. Az 1993 évi LXXIX törvény idevonatkozó részei: 24. (1) Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek ha e törvény másképp nem rendelkezik,abban az évben, melyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A leggyakrabban ismételt kérdésre mikor és ki veheti igénybe az óvodát? a következő választ adjuk segítségként. Aki a 3. életévét betöltötte, megbízhatóan ágy és szobatiszta, és egészséges. Kötelező felvételt kell biztosítani annak a gyermeknek, akinek a felvételét gyámhatóság kezdeményezte, illetve aki halmozottan hátrányos helyzetű, valamint aki a tárgy évben az ötödik életévét betölti. Az óvodába kerülést siettetni nem szabad. A gyermek egyéni fejlődését, fejlettségét kell figyelembe vennünk, és ezt nekünk felnőtteknek el is kell fogadnunk. Elfogadásunkkal erősítjük gyermekünk biztonságérzetét, amely pozitívan hat személyiségfejlődésére. A legtöbb gyermek, aki az óvodáskor előtt csak az édesanya mellett volt, most egyszerre idegen környezetbe kerül, idegen arcok, tárgyak veszik körül. Minél kisebb a gyermek, annál teljesebbnek érzi a bizonytalanságot. Fontos tehát, hogy az óvodában maradás lassú, fokozatos és egyéni ütemű legyen. Legyen mód arra, hogy rendesen elbúcsúzzanak tőle, megbeszéljék vele, ki és mikor érkezik érte (ebéd, uzsonna után).ez megalapozza jelenlegi és hosszú távú biztonságérzetét. Január 21-én nevelőtestületünk egész napos továbbképzés keretében ismerkedett meg a Magyar mozgáskotta készségfejlesztő módszerével, eszközeivel. E gyakorlatokat személyesen Magyar Gábor a mozgáskotta szülőatyja mutatta be az óvodapedagógusoknak. Ezen a továbbképzésen részt vett a leendő elsős tanítónő is. Ebben a félévben is szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket a csoport fejlődéséről, illetve jövőbeni terveinkről. Hagyományainkhoz híven február az egészségnevelés hónapja óvodánkban. Február 11-én 17 órakor várunk minden kedves érdeklődő szülőt a Csillagszem Óvodába dentálhigiéniai előadásra, melyet Kovács Katalin tart. Február 25- ére tervezzük farsangi mulatságunkat, ahol a talpalávalót ismét a Hegedűs együttes húzza és szülői segítséggel készül a finom lekváros fánk gyermekeinknek. Kovácsné Szél Emma / Gallóné Farkas Éva Január 24-én nagycsoportosaink szüleinek a helyi általános iskola igazgatónője, Kovácsné Király Erika mutatta be az iskolát, illetve a leendő elsős tanító néni, Irénke néni is bemutatkozott. Természetesen, mint minden évben, idén is megtartottuk fogadó óráinkat, amely során a szülők egyenként értesülhettek a gyermekeik fejlődéséről, iskolaérettségéről, viselkedés kultúrájáról, a társakhoz fűződő viszonyáról. Ilyenkor a felmerült kérdésekre és problémákra is próbáltunk közösen a szülővel megoldást találni

7 - 7 -

8 GYERMEK NÉPTÁNC ÉS NÉPI JÁTÉKOK 2011 ben minden Hétfőn ig Helye:Ballószög, Faluház Nagyterem A foglalkozást vezeti: Trencsényi Csiha Tímea, a Kurázsi Táncműhely tagja Érdeklődni: / Napjaink éget kérdései Mi választható-utakkal állunk segítségére! Aktív és passzív BAR osok!: Német banktól igényelhet jelzáloghitel, és személyi kölcsön. (KHR t nem vizsgálják. ) Adósságrendezés: Adósságrendezés jogi háttér segítségével. (NEM HITELKIVÁLTÁS) Árverésre kerül ingatlanának megmentése. A Bank oldaláról felmondott jelzálog hitelszerz dés visszaállítása. Fizetési könnyítés igénylése a Banktól, átmeneti problémák esetén. (pl: munkahely elvesztése) Teljes kör hitelügyintézés: Építés, Vásárlás, Hitelkiváltás, Szabadfelhasználás, Felújítási és b vítési hitel. Bármelyik Bank. Áthidaló hitel: Azonnali záloghitel 6 hónapra. Lakástakarék pénztár: 30 % os állami támogatás igénylése, aktuális akciókkal. Ingatlan: Értékesítése keresése Kecskemét + vonzáskörzete. Biztosításközvetítés: Biztosító aktuális kedvezményei által Vagyon, Élet és Vállalkozói felel sségbiztosítás, személyre szabottan. Meglév biztosítások igény szerint aktualizálhatók. Babakötvény : Bankba helyezése, kamatok optimalizálása. Információ: 70/ vagy 70/ Web: SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Demeter József (DeJó), Gallóné Farkas Éva, Gróf Zoltán, Milotayné Tamás Marianna, Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban

Húsvét 13. Irány Dél-Afrika! Elvárás a pontos, precíz munkavégzés Beszélgetés dr. Antal Erzsébet jegyzővel. Március 15-re emlékeztek a Rákócziban Derecske Nagy Könyve játék Elérkezett a játék második fordulója. Ebben a szakaszban, az első fordulóban, a legtöbb jelölést kapott ötven regényből lehet kiválasztani, újabb szavazással, azt a tizenkét

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint

Megjelenik havonta. Ára: 150 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Arad a magyar Golgota Ára: 150 forint Megjelenik havonta XXIII. év fo lyam 10. szám 2008. október Látogatás lengyel testvérvárosunkban A szabadságharc

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. F a l u k a r á c s o n y

ÚJ IRÁNY. F a l u k a r á c s o n y F a l u k a r á c s o n y A keresztény világban a Karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. Advent Örömvasárnapját követően a készülődés,

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából.

Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 1. szám 2013. JANUÁR FEBRUÁR Ára: 120 Ft Március 15. Részlet az Életképek 1848. március 15-i számából. A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.

Részletesebben

Jószívű bicskei motorosok

Jószívű bicskei motorosok közéleti információs önkormányzati havilap www.bicske.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. INGYeNeS Jószívű bicskei motorosok Február 9. (szombat) 19.00 ROCKFARSANG A Művelődési Központban Fellépők zenekarok:

Részletesebben

Újévi koncert Újhartyánban

Újévi koncert Újhartyánban Újévi koncert Újhartyánban A Kistérségi Fúvószenekar január 12-én hagyomány teremtő szándékkal koncertet adott az Újhartyáni Városközpont dísztermében. A koncert első részében felcsendültek Johann Strauss

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben