Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17."

Átírás

1 Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u évi Közhasznúsági jelentése Budapest, május 30. elnök

2 Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Az Antall József Baráti Társaságot (AJBT) 1994-ben alapították a néhai miniszterelnök közeli munkatársai, barátai és tisztelői azzal a céllal, hogy az Antall Józseffel kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékeket számba vegye ill. örökségét bemutassa közéleti aktivitás kifejtésével, tudományos igényű, illetőleg ismeretterjesztő jellegű rendezvények lebonyolításával. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Baráti Társaság évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 126 ezer Ft, a saját tőke -446 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza (éves egyszerűsített beszámolóból és eredménykimutatásból áll). 2. KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Baráti Társaság évben közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült. 3. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Baráti Társaság a évben az L&L Consulting Bt-től és az Alapítvány a Közjóérttól Ft-os támogatásokban részesült, melyeket működési költségekre fordította a szervezet. A Fiatalok Lendületben Program keretein belül euros támogatásban részesült, melyből Szabadkán került megrendezésre a What do we want to do? Why haven t we done it yet? című nemzetközi ifjúsági program. A program csak részben előfinanszírozásos: Ft átutalása novemberében megvalósult. A fennmaradó összeg átutalására 2012-ben, az elszámolást követően kerül sor. 4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Bevétel NCA Fiatalok Lendületben Program Alapítvány a Közjóért L&L Consulting Bt Tagdíj Banki kamatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Fenntartás, szervezés Ft A Társaság éves bevétele Ft volt, míg a fenntartásának és rendezvényeinek évben esedékes költségei Ft-ba kerültek. Így az év során mínusz Ft-os eredménnyel zárt. 2

3 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Baráti Társaság a évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Kitől NCA (Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének támogatása, 2011) NCA (Civil szervezetek működési támogatása, 2011) Mennyit Ft Ft 7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Baráti Társaság a évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeli támogatást tisztségviselőinek. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 1. A Modell és Valóság - előadássorozat harmadik évadja A Modell és Valóság előadássorozat első évadjában az Antall-kormány hivatalbalépésének 20. évfordulójára emlékezett meg a Baráti Társaság októberétől márciusáig. A sorozat 2011-ben is folytatódott: tavasszal a II. évad, ősszel pedig a III. évad rendezvényeivel. Január 13-án Magyarország régiós együttműködései (Barsiné Pataky Etelka, Szilágyiné Bátorfi Edit, Becsey Zsolt, Almássy Kornél), február 24-én a magyar EU-elnökség (Martonyi János, Csóti György), március 24-én a közigazgatás átalakítása (Verebélyi Imre, Gémesi György, Kovács Zoltán, Lesti Árpád) míg november 24-én az Antall József politikai eszmerendszeréről szóló frissen megjelent könyv bemutatása (Erdődy Gábór, Kónya Imre) volt rendezvényünk témája. 2. X. Vajdasági Szabadegyetem A Baráti Társaság már az ezt megelőző években felvette a kapcsolatot a Vajdasági Szabadegyetem szervezőjével, a Vajdasági Ifjúsági Fórummal. A évben közösen pályáztunk a 2012-ben jubileumi X. Vajdasági Szabadegyetem PR és arculati fejlesztésére, melynek megvalósulásával a jubileumra modern külsővel készülhet a Szabadegyetem. 3. Gödöllő, Királyi Kastély Kapcsolódva a Modell és Valóság előadássorozat tavaszi rendezvényeihez június 29-én látogatást szerveztünk a gödöllői Királyi Kastélyba a magyar EU-elnökség központi programjainak otthont adó termek megtekintése céljából. 4. What do we want to do? Why haven t we done it yet? Az Európai Unióban az önkéntesség éve volt, s az önkéntesség nélkül nem létezhetnének civil szervezetek sem. Éppen ezért régiónk országainak civil szervezeteinek részvételével nemzetközi programot hoztunk létre novemberében a vajdasági Szabadkán. A képzésen macedón, ausztriai, szerbiai és magyarországi civil 3

4 szervezetek ifjúsági önkéntesei vettel részt abból a célból, hogy megismerjék egymás kultúráját, s lehetőség szerint elsajátítsanak egymástól olyan módszereket, amelyeket a továbbiakban saját országukban is hasznosítani tudnak civil szervezetük munkája során. 5. Névadónk életéhez köthető eseményekre való megemlékezés A hagyományokhoz híven április 8-a és december 12-e kapcsán is megemlékezett Társaságunk névadónk születésére és halálára. Április 8-án Cegléden Latorcai János és Juhász Judit, 9-én a Társaság közreműködésével felújított mányi Antall-szobornál Juhász Judit, Ugron Zoltán és Marinovich Endre, míg 10-én a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomban megtartott Szent Misével emlékeztünk névadónk születésnapjára. A decemberi évfordulóra szokásainkhoz híven a Magyar Piarista Diákszövetséggel közösen megtartott megemlékezéssel készültünk, ahol Borián Tibor, Strommer Pál és Szentgyörgyi András tartott beszédet. A esztendőben Antall József június 30-ai Somló-hegyi Szabadság Napja alkalmából tartott megemlékezésre az Antall József Tudásközponttal közösen készültünk. Az ünnepségen beszédet mondott Horváth Zoltán, Hende Csaba, Gulyás Gergely és Antall Józsefné is. 6. Széchenyi koszorúzás Társaságunk részt vett gróf Széchenyi István születésének 220. évfordulója alkalmából szervezett koszorúzáson Budapesten, a Széchenyi téren. Budapest, május 30. elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság közgyűlése május 30-ai ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 2 ANTALL JÓZSEF EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS BARÁTI TÁRSASÁG a vállalkozás címe,telefonszáma: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. Egyszer"sített éves beszámoló 2011 üzleti évr!l Keltezés:_Budapest 2012.március 25. szevezet vezet!je P.H. "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva" 5

6 Egyszer!sített éves beszámoló év ANTALL JÓZSEF EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS BARÁTI TÁRSASÁG adatok E Ftban MEGNEVEZÉS El"z" év El"z" év(ek) módosításai Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK): A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 0 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív id"beli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK): D. Saját t"ke I. Induló t!ke/jegyzett t!ke II. T!keváltozás ebb!l:tárgyévi eredmény 0 III. Értékelési tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id"beli elhatárolások 25 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, március 25. aláírás "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva"

7 ANTALL JÓZSEF EMLÉKBIZOTTSÁG ÉS BARÁTI TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁS év adatok E Ftban MEGNEVEZÉS El!z! év El!z! év(ek) módosításai Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú m!ködésre kapott támogatás a) alapítótól b) Központi költségvetésb"l c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységb"l származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 6. Pénzügyi m!veletek bevétele 6 2 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjelleg! ráfordítások Személyi jelleg! ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m!veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 ( ) 1. Anyagjelleg! ráfordítások 2. Személyi jelleg! ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi m!veletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D + E) G. ADÓZÁS EL"TTI EREDMÉNY (B - E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G - H) 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A - D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg# ráfordítások Bérköltség 0 0 ebb"l: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg! egyéb kifizetések Bérjárulékok 0 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 ebb"l: a Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Budapest, március 25. aláírás "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva"

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben