Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából"

Átírás

1

2

3 Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA GIZELLA

5 I. A gantersheimi hölgyalapítvány valaha kolostorként mûködött. Heldrungen herceg, akinek a birtokai határosak voltak vele, csak késõbb vásárolta meg, s alakíttatta át kastéllyá az épületet. A herceg az év nagy részét Gantersheimban töltötte, mivel birtokai közül ennek volt a legszebb fekvése, ráadásul felejthetetlen emlékek fûzték ide. Különös végrendeletének értelmében, a halála után Gantersheim nõi alapítványi otthonként mûködött tovább. A kastély a türingiai erdõ egyik csendes, festõi szépségû szegletében állt. A háború zajától és a politikai forrongásoktól távol, a legválságosabb idõkben is a béke szigete maradt. A kastély és a falu között elterülõ erdõn kívül a birtokhoz tartozott még egy gazdagon termõ gyümölcsös, néhány hold szántó, illetve legelõ. Ezenkívül ló- és tehénistállók, sertésólak, egy nagy baromfiudvar és számtalan egyéb ingóság képezte az alapítvány vagyonát. Erich herceg az alapítvány vezetõjének, vagyonkezelõjének és jogtanácsosának egykori iskolatársát, Bennigsen ügyvédet nevezte ki. Végrendeletében meghagyta, hogy az ügyvéd halála után annak fia vegye át a hivatalt, amely azután is mindaddig apáról fiúra száll, amíg lesz fiúörökös a Bennigsen családban. Az utolsó Bennigsen viszont tet- 5

6 szés szerint választhat utódot magának, mondta ki többek között a végrendelet számos záradékának egyike. Mintegy száz év telt el az elsõ jogtanácsos hivatalba lépése után, s a gantersheimi alapítványnak most elõször volt olyan jogtanácsosa, akit már nem Bennigsennek hívtak. Az utolsó Bennigsen egyetlen leányának, Magdalenának a férje immár öt éve látta el ezt a magas hivatalt. A herceg végrendeletének talán legfontosabb kitétele az alapítvány úrnõi posztjának betöltésére vonatkozott. Erich herceg az alapítványt a megboldogult Elisa von Drake bárónõ tiszteletére hozta létre. Kikötötte, hogy e hölgy nõi leszármazottai minden körülmények között, mindenkor addig élvezhetik az alapítvány nyújtotta kényelmet, ameddig csak óhajtják. Ráadásul a rokonhölgyek koruktól, helyzetüktõl, családi állapotuktól függetlenül bármikor kérelmezhették felvételüket az otthonba. Az úrnõi posztot mindenkor a néhai Elisa von Drake bárónõvel legközelebbi rokonságban álló hölgyutódnak kellett betöltenie. A szállás és ellátás mellett az úrnõt nem csekély értékû havi tûpénz és egyéb kedvezmények illették meg. Ezenkívül az otthon minden lakója, sõt maga a kuratórium is köteles volt õt elöljárójaként tisztelni. Erich herceg a legszebb férfikorban volt, amikor beleszeretett Elisa von Donat kisasszonyba, a késõbbi von Drake bárónõbe. A Heldrungenek íratlan szabályainak értelmében azonban nem vehette feleségül, mivel a lány alacsonyabb rangú családból származott. A gyönyörû, fiatal teremtés teljes szívébõl viszonozta a herceg érzelmeit, és nem akart lemondani szerelmérõl. Hosszas, kétségbeesett küzdelem után végül mégis engedett a szülõi kényszernek, és feleségül ment von Drake báróhoz. Kétévi házasság után egy lánygyermeknek adott 6

7 életet. Amikor nem sokkal ezután meghalt, azt beszélték, megszakadt a szíve szerelmese után. A megboldogult von Drake bárónõ leánya, akit szintén Elisának hívtak, a megszólalásig hasonlított édesanyjára. Alig töltötte be a tizennyolcadik életévét, amikor az édesapját is elveszítette. Teljesen magára maradt, és mivel édesapja a birtoknak csupán haszonélvezõje volt, nem hagyott a lányára semmit. A birtokot von Drake báró egyik sógora örökölte, aki befogadta, és kegyelemkenyéren tartotta az árvát. Erich herceg, aki lelkében mindörökre hû maradt szerelméhez, figyelemmel kísérte az ifjú Elisa von Drake sorsát. Saját lányaként szerette, annál is inkább, mert a gyönyörû teremtés egyre jobban hasonlított az édesanyjára. Szívesen megtette volna örökösévé, hiszen szabadon rendelkezhetett a vagyonával, ám attól félt, ezzel tönkretenné a megboldogult Elisa bárónõ jó hírét. Más módszert eszelt ki tehát, amivel megmenthette a szerencsétlen teremtést a nyomortól. Létrehozta a gantersheimi alapítványt, s az ifjú Elisa bárókisasszonyt tette meg elsõ úrnõjévé. Akárcsak az õt követõ többi úrnõnek, a bárókisasszonynak is jogában állt eldönteni, kik kerülhetnek be az alapítványi otthonba, ha édesanyja hölgy rokonai nem töltik be az összes férõhelyet. Erich herceg ezzel az intézkedésével egyúttal odaadó lakótársakat is biztosított az ifjú úrnõ számára, hiszen a többi hölgy mérhetetlenül hálás volt neki az ingyenes intézeti ellátásért. A herceg jelentõs készpénzvagyonának a sorsáról is aprólékos pontossággal rendelkezett. Ennek értelmében a vagyon kétharmada képezte az alapítvány alaptõkéjét, amelynek kamataiból fedezték az alapítvány kiadásait: a hölgyek ellátását, havi járandóságukat, valamint a sze- 7

8 mélyzet és a jogtanácsos bérét. A fennmaradó egyharmad különleges célt szolgált, hogy pontosan mit is, arról majd késõbb esik szó. Amikor Heldrungen herceg meghalt, az akkor alig húszéves von Drake bárókisasszony habozás nélkül elvállalta az alapítvány úrnõi posztját. Három évig élt Gantersheimban, majd férjhez ment. Von Drake bárónõ egyetlen nõi leszármazottja lévén azonban, férjes asszonyként is megmaradt hivatalában. Mindössze annyi változás történt, hogy egyik unokahúga személyében helyettest választott magának, aki a nyilvános szerepléseken képviselte. A fiatal Elisa házasságából leánygyermek született, aki huszadik életéve betöltése után anyja örökébe lépett. Elisa rajta kívül még egy fiúgyermekkel ajándékozta meg férjét. Az alapítvány úrnõjének tiszteletreméltó címét von Drake bárónõ minden nõutódja megkapta ban, amikor az alapítvány százéves fennállását ünnepelték, az úrnõi posztot egy bizonyos Katharina von Haiden nevû hölgy töltötte be, a jogtanácsos pedig az utolsó Bennigsen volt. Röviddel a háború kitörése után Katharina von Haiden meghalt, majd két évvel késõbb Bennigsen jogtanácsos. Végrendeletében a vejét jelölte ki utódjául. Az alapítvány élére egyelõre nem került új úrnõ, mivel von Drake bárónõ egyetlen élõ nõi leszármazottjának nem sikerült a nyomára bukkanniuk. A világháborút a nyolc alapítványi hölgy Gantersheim védelmet nyújtó falai között vészelte át, örök rettegésben, de hál istennek minden bántódás nélkül. Az idõsebbek lassanként sorban jobb létre szenderültek, a forradalmat már csak a két legfiatalabb érte meg közülük: a megözvegyült Eisenstein õrnagyné és von Bardeleben kisasszony. 8

9 Kettejüknek, amint azt gyakorta mondogatták, egyetlen céljuk volt már csupán az életben: felkutatni von Drake bárónõ kései utódját, az egyedüli jogosultat az úrnõi posztra. A alapítvány új jogtanácsosának, dr. Julius Reinertnek a segítségével kinyomozták, hogy a néhai Elisa von Drake bárónõ egyetlen élõ nõi leszármazottja dr. Honegg geológus professzor leánya, aki 1897-ben látta meg a napvilágot. A berlini egyetem rektorának elmondása szerint, az ifjú hölgy 1914-ben, vagyis tizenhét évesen, édesapjával együtt egy Szunda-szigeteki kutatóútra indult. Honegg professzor máskülönben a berlini egyetemen tanított, a kutatások idejére mindössze felmentését kérte. A szabadsága azóta már réges-rég lejárt, ám az egyetemen mind ez ideig nem kaptak hírt felõle. A rektor biztosra vette, hogy a háború kitörése akadályozta meg dr. Honegget a hazatérésben, s megígérte, mihelyt megtud valamit, értesíti a gantersheimiakat. Az alapítványi hölgyeknek jobb híján be kellett érniük ennyivel. 9

10 II ben, egy csodaszép nyári napon, az alapítványi otthonban csend és nyugalom honolt. Az õrnagyné és von Bardeleben kisasszony dr. Reinertnéhez voltak hivatalosak délutáni kávéra. Igaz, a jogtanácsosnénál sosem volt túlságosan vidám a hangulat, a hölgyek mégis örömmel tettek eleget a meghívásnak. Egy kis terefere változatosságot hozott magányos hétköznapjaikba. Kezükben az elmaradhatatlan kézimunkával a jogtanácsosék világos, kényelmesen berendezett nappalijában üldögéltek. Bele-belekortyoltak az illatosan gõzölgõ kávéba, s megkóstolták a vaníliás kuglófot, amelyet Reinertné tett eléjük ízléses porcelán tányérokon. Magdalena Reinert harminc év körüli, sápadt, karcsú fiatalasszony volt. Kizárólag szürke, dísztelen ruhákat hordott. Finom metszésû, színtelen arcában gyönyörû, mélykék szempár sötétlett. Megtört tekintete szomorú asszonysorsról árulkodott, szeme mintha el nem sírt könnyektõl égett volna. Néhány évvel ezelõtt a tehetõs dr. Bennigsen egyetlen leányaként ragyogó partinak számított. A számos kérõ közül végül a jóképû, megnyerõ modorú dr. Julius Reinertet választotta. Tiszta szerelemmel szerette a férfit, aki így könnyûszerrel elnyerte a kezét. Dr. Bennigsen ugyancsak örömmel adta áldását a frigyre, mivel úgy gondolta, jogász veje kiváló utódja lesz az alapítványnál ban megtartották az esküvõt. Az imádott férfi oldalán eltöltött néhány gondtalan év után Magdalena borzadva ébredt rá, hogy boldogsága csalóka látszat volt csupán. Apósa haláláig dr. Reinert látszólag példamutató férj- 10

11 ként viselkedett. Ám valójában csak megjátszotta, hogy imádja a feleségét. Kezdettõl fogva egyetlen célja volt csupán: elérni, hogy dr. Bennigsen õt tegye meg utódjának az alapítványnál. Julius Reinert megvetette a munkát, s amióta csak az eszét tudta, egy ilyen jól jövedelmezõ, zsíros állásról álmodott. Lassacskán talán túl hosszúnak is érezte a várakozást Amikor aztán egy nap végre elfoglalhatta az áhított jogtanácsosi széket, úgy érezte, révbe ért. Magdalenát nagyon megrázta hõn szeretett édesapja halála. Felfoghatatlan volt számára, hogy az ereje teljében lévõ, makkegészséges férfival néhány nap leforgása alatt végezzen egy titokzatos kór. A karácsonyi ünnepekre utazott haza az édesapjához Gantersheimba. Férje, aki a közeli járási székhely bíróságán fogalmazóként dolgozott, ugyancsak elkísérte az útra. Dr. Bennigsen még a fiatalok ott-tartózkodása alatt váratlanul ágynak esett, és nem sokkal tervezett elutazásuk elõtt meghalt. Magdalena idegeit annyira megviselték a történtek, hogy már a legrosszabbtól kellett tartani. Nem is mozdult ki többé Gantersheimbõl. Édesapja temetése után a férje nélküle utazott vissza a városba, hogy felmondja ottani lakásukat. Az alapítvány új jogtanácsosaként neki és hitvesének ezentúl Gantersheimban kellett laknia. Senkinek sem tûnt fel, hogy a házaspár új otthonában külön hálószobát rendezett be magának, ám a fiatalaszszony viselkedésében tapasztalt gyökeres változáson mindenki megdöbbent. Ha ismerõseik ezt szóba hozták, dr. Reinert felsóhajtott, az égre emelte tekintetét, s mindig csak ennyit mondott: Ha tudnák, mennyit szenvedek. Szegény, szeretett feleségem... A gyász teljesen megzavarta az elméjét. Nem 11

12 tehetek egyebet, mint hogy imádkozom. Bárcsak már elmúlna ez a rettenetes fásultság! Magdalena boldogságának és lelki nyugalmának azonban egyszer s mindenkorra vége szakadt. Egyedül õ volt a megmondhatója, milyen döbbenetes események idézték elõ a pálfordulást gondolkodásában, érzelmeiben és férjéhez való viszonyában. A ragyogó szépségû, boldogságtól sugárzó asszonyból egyik napról a másikra sápadt, hallgatag teremtés lett, akit még a megkönnyebbülést jelentõ könnyek is cserbenhagytak. A férje, legalábbis az alapítványi hölgyek jelenlétében, gyengéden és kedvesen bánt vele. Leste minden kívánságát, és egyre csak azon fáradozott, hogy mosolyt csaljon az arcára. Ha próbálkozása sikertelennek bizonyult, lemondóan felsóhajtott. Szomorúan a két hölgyre pillantott, akik igyekeztek osztozni bánatában. A felesége távollétében viszont mindegyre az asszony megváltozott viselkedésére panaszkodott, sõt félreérthetetlen utalást tett arra is, hogy szellemileg beszámíthatatlannak tartja. Végül mindig gondterhelt arccal kérte a hölgyeket, hogy próbálják meg felvidítani Magdalenát, s valamiképp elterelni a figyelmét fájdalmáról. A hölgyek örömmel teljesítették a kérését, egyrészt mert sajnálták a fiatalasszonyt, másrészt pedig bármit megtettek volna hõn szeretett jogtanácsosuk kedvéért. Dr. Reinert született gavallér volt. Mindig is remekül értette a módját, hogyan férkõzzön be a nõi szívekbe. A hölgyek, akik ismerték, kivétel nélkül rajongtak a jóképû, izgalmas, ízig-vérig lovagias úriemberért. Ez a hízelgõ jellemzés von Bardeleben kisasszonytól eredt, aki vénlányos imádattal csüngött a jogtanácsoson. Az alapítványi hölgyek aznap délután is dr. Reinertrõl áradoztak. 12

13 Ön igazán irigylésre méltó asszony, kedves Magdalena, hiszen a férje lesi minden kívánságát! lelkendezett az õrnagyné. Szegény megboldogult férjem is jó ember volt, de ennyire nem kényeztetett. Hát igen helyeselt ábrándos sóhajjal von Bardeleben kisasszony. A mi doktorunk csakugyan nagyon szeretetreméltó férfiú. Az õrnagynénak igaza van, kedves Lena, ön valóban szerencsés asszony. Örülnie kellene, amiért az ég ilyen nagy boldogsággal áldotta meg. Magdalena nem válaszolt. Elhomályosult a tekintete, szinte már nem is látta a mintát, de azért csak hímzett tovább. Figyelmetlenségében megszúrta az ujját, és felszisszent. Az elõbuggyanó pici vércsepp vörös foltot hagyott a hófehér batiszton. Hohó, ez bizony csókot jelent, kedves Magdalena asszony! incselkedett von Bardeleben kisasszony. Csókot kap, ha majd elõször veszi fel ezt a hímzett blúzt. Az õrnagyné elnevette magát. No de kedves Bardeleben, úgy mondja ezt, mintha a csók valami rendkívüli dolog lenne ilyen fiatal házasok között. Fõleg ha a férj olyan gyengéd, mint a mi jogtanácsosunk! Gyakran elcsattan egy-két csók, és még csak az ujját sem kell megszúrnia az embernek! Von Bardeleben kisasszony szégyenlõsen kuncogott. Hát persze, egy ilyen boldog házasságban! Azt hiszem, kedves Magdalena asszony, csupán egyvalami hiányzik még, hogy teljes legyen az örömük... egy édes kisgyermek. Hál istennek, soha nem lesz tõle gyerekem! A fiatalasszony összeszorította a száját, nehogy kicsússzon rajta, amit gondolt. Bocsássanak meg egy pillanatra, de el kell állítanom 13

14 a vérzést, mielõtt folytatnám a kézimunkázást mondta ehelyett, majd hirtelen elhatározással felállt, és kisietett a szobából. A hölgyek fejcsóválva néztek utána. Néha tényleg furcsán viselkedik, olyan, mint aki nincs is teljesen magánál. No persze vannak tiszta pillanatai jegyezte meg a vénkisasszony. Igaza van, kedves Bardeleben. Bár talán a gyermekáldást nem kellett volna szóba hoznia felelte az õrnagyné, majd közelebb hajolt a barátnéjához, s lehalkított hangon hozzátette: Köztünk szólva, én arra gyanakszom, hogy Magdalena asszonyt nem is az édesapja elvesztése keseríti el a legjobban. Sokkal inkább az, hogy a házassága ez ideig gyermektelen maradt. Istenem, milyen tapintatlan vagyok! nézett rá rémülten von Bardeleben kisasszony. Mentségemre szóljon, hogy ez meg sem fordult a fejemben. Lehet, hogy tényleg emiatt viselkedik olyan furcsán? Igen, szinte egészen biztos. Nagyon restellem, hogy szóba hoztam a dolgot. Megígértem a mi kedves doktorunknak, hogy felvidítom a feleségét, és tessék, ehelyett butaságokat fecsegek összevissza Ne izgassa fel magát, kedves Bardeleben, hiszen csak jót akart. De a jövõben inkább ne hozza szóba a dolgot! Szerintem dr. Reinert téves nyomon jár, amikor azt hiszi, hogy a felesége a gyász miatt ilyen búskomor. Emlékszik, megkért bennünket, hogyha Magdalena asszony az édesapjáról kezdene beszélni, tereljük el a figyelmét. Ez rendben is volna, csakhogy a jogtanácsosné soha nem hozza szóba az édesapját. Ezzel szemben most, amikor ön a gyermekáldást emlegette, figyeltem, olyan lett az arca, akár egy haldoklóé. Hirtelenjében azt sem tudta, mit csi- 14

15 nál. Nekem, aki vénségemre sokat láttam és tapasztaltam, bátran elhiheti, kedvesem, hogy Magdalena asszony legnagyobb bánata a gyermektelenség. Ebbe betegedett bele szegénykém, hiszen mi más oka lenne a búslakodásra. Biztos vagyok benne, hogy minden jóra fordulna, ha végre gyermeke születne fejezte be eszmefuttatását az õrnagyné. Ugyan mit szólt volna, ha beleláthat Magdalena lelkébe, aki ezalatt a szomszéd szobában kezét szívére szorítva, égre emelt tekintettel imádkozott: Édes Istenem, ugye Te voltál, aki nem akartad, hogy gyermekem szülessen egy olyan embertõl, aki, aki... Nem tudta befejezni. Térdre rogyott, és hálásan az ég felé emelte imára kulcsolt kezét. Aztán felállt, s mintha minden ereje elhagyta volna, imbolygó léptekkel odament a falhoz. Nekitámaszkodott, s égõ arcát a karjára szorította. Nem bírom tovább... nem bírom tovább zokogta. Ám az ember többet is elvisel, mint gondolná. A sápadt, törékeny asszonynak sikerült annyira összeszednie magát, hogy visszamenjen a vendégekhez. A hölgyek újult erõvel próbálták felvidítani, s mint hitték, sikerrel, hiszen Magdalena igyekezett jókedvûnek mutatkozni. Kisvártatva átjött hozzájuk dr. Reinert is, aki eddig a dolgozószobájában foglalatoskodott. Az alapítványi hölgyek lelkesen üdvözölték. Szabad lesz elfogyasztanom egy csésze kávét a hölgyek társaságában? kérdezte a doktor mézesmázos hangon. Milyen kedves, hogy ránk pazarolja a drága idejét! lelkendezett von Bardeleben kisasszony, és lopva megigazította a frizuráját. A jogtanácsos kezet csókolt a hölgyeknek, majd a feleségéhez fordult. 15

16 Ugye, megengeded, kedves Magdalena? Vagy tán megzavartam a beszélgetést? Foglalj helyet! Magdalena sápadt arcán enyhe pír futott végig, majd anélkül hogy a férjére nézett volna, felállt, és tányért, csészét tett elé. Bár mindezt a tõle megszokott nyugalommal tette, mozdulatai mégis kényszeredett tartózkodásról árulkodtak. A férfi illedelmes kézcsókkal köszönte meg a szívességét, mire õ gyorsan visszahúzta a kezét, és lopva megtörölte a ruhájában. A hölgyek elégedetten nézték a piruló Magdalenát. Milyen kedves látvány, ahogy egy fiatalaszszony elpirul, ha a férje udvarol neki. A mi doktorunk csakugyan igazi gavallér állapította meg, ki tudja, hányadszor, von Bardeleben kisasszony. Dr. Reinert úgy tett, mint aki nem vette észre, hogy Magdalena letörölte a csókját. Rámosolygott a fiatalaszszonyra, mintha mi sem történt volna, majd a másik két hölgyhöz fordult. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy egy kicsit felolvassak a hölgyeknek. Talán csak nem sztrájkolnak megint? érdeklõdött az õrnagyné. Ami azt illeti, elég válságos a helyzet. Von Bardeleben kisasszony összecsapta a kezét. Rettenetes dolgok történnek, doktor úr! Hál istennek, mi itt az ön védelme alatt biztonságban vagyunk. Úgy bizony, drága hölgyem, Gantersheim maga a béke szigete. Igazam van, kedves Magdalena? A látszat arra vall válaszolta munkája fölé hajolva, gépiesen az asszony. A férje szigorú pillantást vetett rá a szeme sarkából, de aztán mégsem szólt semmit. Ehelyett mosolyogva elõhúzta 16

17 a felöltõje zsebébõl az újságot, s lágy, kellemes hangján felolvasott néhányat a legfrissebb hírek közül. A két alapítványi hölgy rendkívül élvezte ezeket a felolvasásokat. Most is érdeklõdéssel hallgatták a doktort, s amikor befejezte, megvitatták vele a hallottakat. Egyedül Magdalena asszony nem szólt semmit. Egy óra múlva a hölgyek megköszönték a kellemes délutánt, és elbúcsúztak vendéglátóiktól. Alighogy kettesben maradtak, Magdalena nyomban felállt, csengetett a személyzetnek, és utasítást adott, hogy szedjék le az asztalt. Meg sem várta, hogy végezzen a szolgáló, fogta magát, s egyetlen szó nélkül átment a szomszéd szobába. Dr. Reinert ezt nem hagyta annyiban, azonnal utána sietett az asszonynak. Hogy érzed magad, kedves Magdalena? mérte végig különös, átható tekintettel a feleségét, miután leült vele szemben egy karosszékbe. Ahogy máskor felelte az asszony kurtán. Jól érezted magad a hölgyekkel? Igen. Mirõl beszélgettetek? Jelentéktelen dolgokról felelte gépiesen Magdalena. Most sem nézett a férjére, így nem láthatta annak gonoszul megvillanó tekintetét. Már megint nagyon szûkszavú vagy, kedves Magdalena jegyezte meg fenyegetõ hangon a férfi, miközben az arckifejezése teljesen megváltozott. Nyomtalanul eltûnt róla az iménti nyájas mosoly, s a helyébe mindenre elszánt, ördögi vonás költözött. Az asszony ajka megrándult, de még mindig nem nézett a férjére. Nincs semmi mondanivalóm a számodra. 17

18 Dr. Reinert hátradõlt a széken, és keresztbe tette a lábát. Hát jó, ha magunk közt vagyunk, hajlandó vagyok eltûrni ezt a megvetõ és udvariatlan hangnemet kezdte a kioktatás, mert tudom, hogy kínoznak a rögeszméid. Tudom, hogy nem vagy beszámítható. Csakhogy mások nem tudják, és nem szeretném, ha téves következtetéseket vonnának le a velem szemben tanúsított viselkedésedbõl. Az asszony halántéka lüktetett, kezét idegességében görcsösen összekulcsolta. Látszott rajta, hogy csak nehezen tud uralkodni felindultságán. Gondoskodtál róla, hogy mások beszámíthatatlannak tartsanak mondta fojtott hangon. Elnézést, de ezt egyedül magadnak köszönheted. A viselkedésedbõl bárki leszûrheti, hogy nem vagy épelméjû, anélkül hogy nekem egyetlen szóval is említenem kellene nevetett fel megvetõen a férfi. Magdalena összerezzent, és az ajkába harapott. Tekintete vadul felizzott, olyan volt, akár a megsebzett vad. Nem vagyok õrült, éppen olyan tisztán gondolkodom, mint bárki más... Igaz, néha magam is csodálkozom rajta, hogy még képes vagyok rá préselte ki magából a szavakat. A férfi felállt, és közelebb lépett hozzá. Szegény kis Magdalenám, bizony nem ártana, ha összeszednéd magad. Soha ne felejtsd el, hogy egyedül magadnak ártasz vele, ha mindenféle badarságot kezdesz el fecsegni. Ha ez bekövetkezik, már nem tudlak megvédeni. Magdalena reszketve hátrálni kezdett. Te... te, sátán! sziszegte szinte magánkívül, mire a doktor keményen megragadta a karját, és ráripakodott. Nézz rám! Az asszony szabadulni próbált. 18

19 Hagyj békén... engedj el... nem tûröm, hogy hozzám érj! Nézz rám! utasította a férfi ellentmondást nem tûrõ hangon. Magdalena ráemelte a tekintetét. Ahogy belenézett a férje szemébe, iszonyodva megremegett. Hagyj békén! nyögte elborzadva. A férfi parancsoló tekintete szinte megbénította. Azt ajánlom, vigyázz magadra! Ha társaságban vagyunk, úgy viselkedj, hogy elégedett lehessek veled! Tudod, mi vár rád, ha ellenkezel. Az asszony erõtlenül egy székre rogyott. Tudta, hogy tehetetlen a férfival szemben, akit valaha mindenkinél jobban szeretett, és akire soha többé nem tud undor nélkül ránézni. Igen, tudom, hogy a hatalmadban tartasz... hisz csak egy gyenge, védtelen asszony vagyok mondta keserûen. Nem ajánlom, hogy ezt elfelejtsd... hallod? villant meg diadalittasan a férfi szeme. Végre elengedte a felesége karját, aztán már a tekintetével sem tartotta fogva. Nem felejtem el... kész gyötrelem... Nyugodt lehetsz... sóhajtotta megadóan a fiatalasszony. Én nyugodt vagyok... nagyon nyugodt felelte hûvösen a férfi, majd gúnyos mosollyal hozzátette: Egy kedélybeteg fecsegését úgysem venné senki komolyan. Magdalena fel akart állni, hogy otthagyja, de nem volt elég ereje hozzá. Így végül elgyötörten visszaroskadt a karosszékbe. Menj innen, hagyj magamra... nem tudom tovább elviselni a jelenlétedet! mindössze ennyit tudott kipréselni magából. Megyek, szegény, drága Magdalenám, megyek. Hátha sikerül megnyugodnod egy kicsit. Tudom, hogy nem 19

20 ajánlatos túlságosan visszaélni a betegek türelmével. De már itt sem vagyok öltötte fel a doktor szokásos nyájas mosolyát, és kisietett a szobából. Magdalena elborzadva nézett maga elé. Amikor felocsúdott, átment a hálószobába, és térdre borult édesapja arcképe elõtt. Elgyötört tekintetét a képre emelte, majd kétségbeesetten tenyerébe rejtette az arcát. Apám... drága jó édesapám... segíts! Szabadíts meg ezektõl a méltatlan béklyóktól! 20

21 III. Dr. Honegg professzor még a háború kitörése elõtt elhagyta Németországot. A köztiszteletnek örvendõ geológus leányával, Levinával a Szunda-szigetekre indult, hogy helyben tanulmányozza a tûzhányók mûködését. Könyvet készült írni a Szunda-szigetek vulkanikus képzõdményeirõl, amihez viszont csak a helyszínen tudott adatokat gyûjteni. Rövid töprengés után úgy döntött, hogy magával viszi a leányát is. Egyrészt Levina sokat segíthetett neki az adatgyûjtésben, másrészt nem volt senkije, akire rábízhatta volna, ha otthon hagyja Németországban. Vina, ahogy az édesapja becézte, egy percig sem ellenkezett. Még örült is, hogy az apja mellett maradhat, remélve, hogy így kevesebb kellemetlenség éri a szórakozott professzort. A hosszú és fárasztó hajóút után szerencsésen elérték a Szunda-szigeteket. Ám alig kötöttek ki Szumátrán, amikor eljutott hozzájuk a hír, hogy Európában kitört a háború. Szerencsére egy hollandok lakta településen kaptak szállást, így zavartalanul hozzákezdhettek a tudományos kutatáshoz. Remélték, hogy még a kutatások befejezése elõtt véget ér a háború, s a tervezett idõben hazatérhetnek. Aztán minden másként alakult. Egy teljes évet töltöttek Szumátra, Borneó, Celebes és Flores szigetén, majd Jávára utaztak. Amikor a profeszszor itt is befejezte a munkát, leányával a kikötõvárosba, Surabayába indult. Csalódottan vette tudomásul, hogy az Európában dúló háború miatt egyelõre semmilyen lehetõségük sincs a hazautazásra. Ez a hír bizony meglehetõsen aggasztó volt a számukra. A mindennapi életben ügyesen és gyakorlatiasan mozgó 21

22 Levina minden igyekezete ellenére a magukkal hozott pénz nagy részét mostanára már felemésztették a kiadások. Elfogta õket a kétség, vajon mibõl fognak megélni, ha még sokáig eltart a háború. Apa és leánya egy kikötõi vendéglõben üldögéltek, és a lehetõségeiket latolgatták. Mi lesz velünk, Vina? nézett a professzor tanácstalanul a lányára. Vina már jó ideje aggodalommal gondolt a jövõjükre. Mivel az õ figyelmét közel sem kötötték le annyira a vulkánok, mint a professzorét, volt ideje ezen rágódni. Most azonban, az apja kétségbeesését látva, igyekezett bizakodó arcot vágni. Tudta, hogy a hétköznapok útvesztõiben elsõsorban neki kell eligazodnia. Nem akarta kimutatni az apja elõtt, hogy a jövõt illetõen õ is tele van aggodalommal, inkább biztatóan rámosolygott. Ne aggódj, édesapám! Talán nem is olyan kilátástalan a helyzetünk, mint amilyennek hisszük. Gondolj bele, mennyivel jobb, hogy itt vagyunk, és nem Németországban, ahol most biztosan kétségbeejtõ állapotok uralkodnak! Azt javaslom, keressük fel a német nagykövetséget itt Surabayában, és mondjuk el, hogy jártunk. A nagykövet talán tud tanácsot adni. Ha nem, akkor nekünk kell magunkon segíteni. Attól azért nem kell félnünk, hogy éhen halunk. A professzor gyorsan megvigasztalódott. Ha okos kis pénzügyminisztere szerint nem kilátástalan a helyzetük, akkor neki sincs oka aggodalomra. A nagykövetségen azonban nem sok jóval biztatták õket. A nagykövet udvariasan fogadta honfitársait, figyelmesen végighallgatta õket, és megígérte, hogy mihelyt a körülmények lehetõvé teszik, megpróbál segíteni rajtuk. 22

23 Ugyanakkor kertelés nélkül kijelentette, hogy hazautazásra egyelõre ne is gondoljanak. A szállásukra visszatérve apa és lánya ismét leültek tanácskozni. Neked mi a véleményed, Vina? kérdezte kissé bizonytalanul a professzor. A lány apjára emelte nyílt, tiszta tekintetét. Nincs más választásunk, mint hogy alkalmazkodunk az elõállt helyzethez. Mivel belátható idõn belül úgysem mehetünk haza, szerintem az lesz a legjobb, ha itt maradunk Surabayában. No de kislányom, a szabadságom két hónap múlva lejár. Hallgatólagosan meghosszabbítod, hiszen nem áll módodban hazautazni. Bármennyire is zseniális profeszszor vagy, a lehetetlenre azért még te sem vagy képes. Itt maradunk, és ha már úgyis kényszerszabadságon leszel, legokosabb, ha nekifogsz megírni a könyvedet. A professzornak felcsillant a szeme. Szerinted tényleg ezt kellene tennem? Elkezdjem a könyvem? Mi tagadás, ez minden vágyam, csak azt nem tudom, mibõl fogunk megélni. Emiatt ne fájjon a fejed, édesapám! simított végig mosolyogva az apja magas homlokán Vina. Hál istennek, Surabayában nem drága az élet, mi pedig majd egy kicsit összehúzzuk magunkat. Arra gondoltam, kibérelhetnénk két takaros szobát a Kali Mas partján. Ahogy tudunk, berendezkedünk. Hiszen sosem voltak túlzott igényeink. A professzor felsóhajtott. Bár a legkevésbé sem volt gyakorlatias gondolkodású, azt azért tudta, hogy ha összehúzzák magukat, akkor sem lesz elég a pénzük. 23

24 Ez mind szép és jó, gyermekem, csak az a baj, hogy tudomásom szerint mindössze annyi pénzünk van, ami a hazautazáshoz kell nézett elgondolkozva a lányára. Ezt az összeget pedig félre kell tennünk, különben soha nem jutunk haza. Igazad van, apám bólintott Vina, a hajójegy árát valóban nem költhetjük el. De ezenkívül van még kétszáz guldenünk. Ha jól beosztjuk, egy hónapig kihúzhatjuk belõle. És ha elfogy? Utána mihez kezdünk? Valami jövedelmi forrás után kell néznünk. De hogyan? A professzor kétkedve ingatta a fejét, Vina azonban kihúzta magát, s elszántan az apja szemébe nézett. Van egy tervem mondta. Miféle terved? A lány habozott egy pillanatig, de aztán megfogta az édesapja kezét, és nyugodt, határozott hangon így felelt: Máris elmondom, apám. Nos, nemrégiben beszéltem Kepplernével, tudod, a gépgyáros feleségével. Kepplernek nagy gyára van a kikötõben, ahol szükség van levelezõ munkatársra. Kepplerné nagyon kedves asszony, szerinte nõi munkaerõ is megfelelne. Megígérte, hogy szól a férjének az érdekemben. Gondoltam, nem lesz ellene kifogásod, úgyhogy holnap reggelre be is jelentkeztem Keppler úrhoz. Ha felvesz, megoldódik a helyzetünk. Honegg professzor megütközve nézett a lányára, és a fejét csóválta. Vina, az ég szerelmére, hogy jutott ilyesmi az eszedbe? Világ életedben ilyen elhamarkodottan hoztad meg a döntéseidet... A lány határozottan válaszolt. 24

25 Most nincs idõ fontolgatásra, édesapám, szükség törvényt bont. Valamibõl meg kell élnünk. Eltökélt szándékom, hogy megkeressem a mindennapi kenyérre valót. Remélem, a bérem elegendõ lesz szerény igényeink kielégítésére. Most az a fontos, hogy te nyugodtan dolgozhass a könyveden. A lehetõ legokosabb, ha kihasználod a kényszerszabadságot, mert ha Németországban újra munkába állsz, úgysem lesz idõd az írásra. Láss munkához, a többit pedig bízd rám! A lánya elszánt, határozott viselkedése láttán Honegg professzor letette a fegyvert. Meg aztán Vinának tulajdonképpen igaza is volt: a jelenlegi helyzetben valóban nem tehetett jobbat, mint hogy a könyvírásnak szentelje magát. Végül minden Vina tervei szerint alakult. Másnap megkapta a levelezõi állást, olyan fizetéssel, amely fedezte kettejük megélhetését. Ezt követõen rögtön elindult lakást keresni, s viszonylag gyorsan rá is bukkant egy hollandok lakta takaros kis házikóra a folyóparton. Nem volt nehéz meghoznia a döntést, hiszen nagy örömére a szobák ablakaiból pompás kilátás nyílt a gyönyörû trópusi vidékre és a Madura-szorosra, ahol a Kali Mas az óceánba torkollott. Ügyesen megszervezte a költözködést, s a lehetõségekhez mérten néhány nap alatt kényelmes otthont teremtett maguknak a két kis szobában. Örömmel elfogadta a barátságos házinéni javaslatát, aki szerény összeg fejében vállalta, hogy fõz rájuk. Hiszen mire volt szükségük kettejüknek? Néhány marék rizs, kevés curry, gyümölcs, tojás, néha egy tyúk vagy pár szelet hal elegendõnek bizonyult. Úgy beszélték meg, hogy Mevrouw Poolman hetente benyújtja Vinának a csekély összegû számlát. Hónapok, majd évek teltek el, de a háborúnak csak 25

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány Hedwig Courths-Mahler Aranyhajú boszorkány 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Hexengold Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította:

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben