kékvilág A gyógyszeripar A gyógyszeripar múltja, jelene és jövője Inspiráció Rendszer Sterilizáló kamra modernizálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kékvilág A gyógyszeripar A gyógyszeripar múltja, jelene és jövője Inspiráció Rendszer Sterilizáló kamra modernizálása"

Átírás

1 kékvilág Inspiráció A gyógyszeripar múltja, jelene és jövője Rendszer Sterilizáló kamra modernizálása Fókuszban A gyógyszeripar Története, folyamatai, a fejlesztés irányai Biztonság WFI minőségű víz előállításánál

2 Gyógyszergyártás anno A kép 1955-ben készült a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyárban. Ez volt akkor az egyik legjobban gépesített részleg, az extraháló üzem. A gyár Magyarországon egyetlenként foglalkozott a morfin alkaloida gyártásával, melyet magyar szabadalom alapján, a learatott mákgubóból vontak ki.

3 kékvilág Fókuszban: gyógyszeripar 2 3

4 Történelem A magyar gyógyszeripar fejlődése Magyarországon a gyógyszeripar már az I. világháború után is igen jelentős és sikeres ipari ágazat volt, mely az 1920-as évektől látványos fejlődésnek indult. A Monarchiából alakult szomszédos országok közül hamar az első helyre került, világviszonylatban pedig a 6. helyet foglalta el. Ekkor már létezett a Richter és a Chinoin is, 1923-ban német tőkeérdekeltségként alakult meg a Pharmacia Gyógyszer vegyészeti Gyár Rt., valamint a Magyar Gyógyszer Rt ben Kabay János megalapította az Alkaloidát, 1930-ban önállósult a Magyar Pharma Gyógyszeráru Rt., és létezett számos gyógyszertárból alakult közepes méretű gyógyszergyártó cég is, melyek főként licenc alapján gyártottak. A Richternek kiterjedt érdekeltségei voltak külföldön, mintegy 40 képviseletet és öt világrészt behálózó ügynöki hálózattal. A cég készítményeit Indiától Kanadán át Brazíliáig mindenhol árusították. A termékek számos nemzetközi kiállításon szerepeltek sikeresen, az ország egyik legnagyobb és legsikeresebb gyógyszergyára volt, mely folyamatosan növekedett. Az Alkaloida megalapításával beindult a magyarországi morfingyártás. A vállalkozás állandó pénzügyi nehézségekkel küzdött, a szakmai körök nem igazán ismerték fel az ópium előállításának jelentőségét, így szakmai támogatást sem nyújtottak. Érdekesség, hogy a gyógyszergyár gépeit maga az alapító, Kabay János (gyógyszerész) tervezte ban sikerült állami támogatáshoz jutniuk, ekkor már a szakma is belátta a felfedezés jelentőségét. Kabay az előállítás gazdaságtalan volta miatt újabb vizsgálódásokba kezdett, eljárásokat keresett a morfin száraz mákszalmából történő előállítására. Szabadalmát 1930-ban nyújtotta be, mely meghozta számára a sikert és elismerést. A hazai szükségletek kielégítése mellett főleg külföldre szállították a morfint. A Chinoin 1924-től sikeres kutatásokat végzett új gyógyszerek után, egyik jelentős állomás volt a ma is létező Novurit nevű gyógyszer felfedezése 1927-ben. A cég folyamatosan növelte árbevételét, mely az 1929-es 4,3 millió pengőről 1943-ra 31,9 millió pengőre emelkedett ban dolgozták ki az inzulin gyártásának technológiáját a gyárban ben pedig itt fedezték fel a B1- vitamint, mely sok ember- és állatgyógyászati termék alapja volt. Az as gazdasági világválság a gyógyszergyárakat is erőteljesen érintette. Mind a belföldi, mind a külföldi értékesítés csökkent és számos exportpiacról kiszorultak. Nem mentek azonban tönkre, melyhez találékonyság is kellett. A Chinoin például növényvédő szereinek népszerűsítésére és gyakorlatban történő bemutatására kertet bérelt gondozatlan gyümölcsfákkal. Ezeket a fákat kezelte szereivel, melyek látványosan javulni kezdtek, és a gyümölcsminőség is jobb lett. Ezután elkezdett növekedni a kereslet a gyár termékei iránt ban Dr. Szent-Györgyi Albert előállította az aszkorbinsavat mellékveséből, majd 1932-ben paradicsompaprikából is, és bizonyította jelentőségét a biológiai oxidációban. Az ő kutatásai alapján indult meg a C-vitamin üzemi gyártása, szintén a Chinoinban. Később az extrakciót szintetikus eljárás váltotta fel. A Richter 1938-ban szabadalmaztatta első eredeti szintetikus gyógyszerét, a Dilurgent, mely az USA-ban is forgalomba került. A cég alapításától 1944-ig mintegy 86 eljárás részesült szabadalmi oltalomban. Az 1920-as évek második felében indult fejlődésnek a cukorkák és gyógyszerspecialitások termelését végző Wandergyár, ahol ekkortájt kezdtek import hatóanyagokból készgyógyszereket gyártani. Termékskálájukban később megjelentek a kozmetikai és tisztítószerek is ben saját kutatólabort hoztak létre és egyre több erőforrást szántak a K+F tevékenységre. Ennek eredményeként kifejlesztették az első heterociklikus szulfonamid készítményt, és 1936-ban elkezdték gyártani a ricinusolajat ban a Phylaxia Szérumtermelő Rt. piacra dobta a Manninger-féle baromfikolera-vakcinát, majd a sertéspestis és sertésorbánc elleni bivalens szérumot ben 25 különböző állatgyógyászati szerobakteriológiai készítményt gyártottak ben kezdték meg az embergyógyászati oltóanyagok termelését is ben alapították meg az Országos Közegészségügyi Intézetet, melynek feladata az egységes szempontok szerinti,

5 kékvilág Történelem 4 5 Tablettázó berendezés a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyárában (fotó: MTI) Kisüzemi gyártású berendezés a több mint 100 éves Sanofi-Aventis (Chinoin) cégnél (fotó: MTI) Injekciót sterilen töltő automata gépek a Kőbányai Gyógyszerárugyárban (fotó: MTI) pártatlan és szigorú, az egész ország területére kiterjedő ellenőrző tevékenység ben 40 gyógyszergyár, illetve gyógyszert előállító laboratórium működött Magyarországon. Az ágazat a nemzetgazdaság jelentős tényezője volt. Az 1930-as évek végén már jelentkeztek a háborút megelőző feszültségek, melyek miatt a nyugat-európai és tengerentúli piacok is veszélybe kerültek, de a nyersanyagimportban is problémákat okozott. A Chinoin ismét előrelátó volt; nagy mennyiségű nyersanyagot szerzett be és halmozott fel. Emellett kezdett beruházni az alapanyag gyártás fejlesztésébe is. A Chinoin termelése a háború idején 100%-kal nőtt, és kiszorította a Balkánról a német gyógyszeripart. A Wander Tápszergyár szintén gondoskodott saját nyersanyagellátásáról. A Richternek viszont nehézséget jelentett, hogy ezt a forrást elsősorban a mezőgazdaság nyújtotta számára, ami a háború idején problémákat okozott. A gyógyszeripari termelés egészen 1943-ig növekedett, utána azonban folyamatos csökkenésnek indult. A II. világháború kitörésekor a gyárakat hadiüzemmé nyilvánították, vezetésükre katonai parancsnokokat neveztek ki. Az export a közeli európai országokra korlátozódott. A háború komoly veszteségeket okozott, minden nagyobb üzem bombatalálatot kapott és súlyos gépkárokat szenvedett. Ennek ellenére a háború után viszonylag hamar talpra álltak, különösen kedvező helyzetben volt a Chinoin és a Richter, akik jelentős nyersanyagkészlettel rendelkeztek ben öt nagy gyár volt Magyarországon: Chinoin, Richter Gedeon, Wander, Alkaloida és a Phylaxia. Ezeken kívül 13 kisebb üzem és 27 gyógyszervegyészeti laboratórium tevékenykedett. Az 1948-as államosítás azonban teljesen megváltoztatta a termelés és kutatás szerkezetét. A Richter részvényei állami tulajdonba kerültek, nevét Kőbányai Gyógyszerárugyárra változtatták. A kisebb üzemeket felszámolták vagy nagyobb szövetségekbe tömörítették.

6 Robot a Teva Gyógyszergyár csomagolóüzemében (fotó: MTI) A Gyógyszeripari Egyesülés keretében öt gyógyszergyár működött tovább: Chinoin, Kőbányai Gyógyszerárugyár, Alkaloida, Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár (a Wander-gyárból), valamint a Magyar Pharma Gyógyszergyár (először szovjet, majd magyar tulajdon). Ennek keretein belül kezdett működni a Reanal Finomvegyszergyár, mely laboratóriumi vegyszereket, biokemikáliákat készített. A gyógyszergyárak között a termelési profilt is megosztották, a Chinoin megkapta az antibiotikumok üzemi gyártását ben állították elő először a penicillint. A Kőbányai Gyógyszerárugyár megvalósította a természetes anyagok szintetikus vagy félszintetikus gyártását, itt oldották meg először a B12-vitamin ipari méretű fermentációját. Az Alkaloida a mák hatóanyagai mellett más alkaloidák termelését tűzte ki célul. A kisebb oltóanyag-termelő laboratóriumok beolvadtak a Phylaxiába, a cég Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet néven működött tovább. Megnövekedett az igény az embergyógyászati oltó anyagokra, és a téma közegészségügyi jelentősége is nőtt. Ennek eredményeképpen az emberi oltóanyagokat gyártó részleg 1954-ben Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet néven különvált, és önállóan folytatta tovább tevékenységét ben megalakul a Gyógyszeripari Kutató Intézet, melynek fő feladata a gyógyszeriparban folyó, nagy volumenű gyártások felülvizsgálata, a Magyarországon még nem gyártott készítmények gazdaságos, szabadalmilag független úton történő reprodukciója, illetve elvi kutatások és eredeti készítmények kidolgozása ben pedig megalakul a gyógyszerkutatás második alapintézete, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete. Alapvetően a kémiai szerkezet és a gyógyszertani hatások összefüggéseit tanulmányozták. Az itt folyó munka számos jelentős elméleti és gyakorlati eredményhez vezetett. Később a gyógyszerkutatás a gyógyszergyárakban is újra lendületet kapott. A magyar gyógyszeripar termékeinek 60%-át 1965-ben a világ 70 országába exportálta. Elsődlegesen természetesen a szocialista országokba és a Távol-Keletre. A legnagyobb magyar gyógyszercégek azonban együttműködtek nyugateurópai gyógyszergyárakkal, például a svájci Ciba és Sandoz, a belga Jansen, a német Bayer cégekkel. Magyarország 1976-ban csatlakozott az EFTA egyezményhez, ekkor az öt vezető magyar gyógyszergyár a nemzeti jövedelem 5-7%-át adta ban újjászületett a Biogal Gyógyszergyár is, melynek feladata antibiotikumok, antibiotikum-tartalmú állattápszerek és egyéb gyógyszeralapanyagok gyártása lett. Történetének egyik legdinamikusabban fejlődő korszaka a 60-as évek első felére tehető, egyik legnagyobb sikerű, saját fejlesztésű terméke a Maripen volt 1972-ben. Az 1990-es évek elején bekövetkezett politikai, társadalmi és gazdasági fordulat kihatott a gyógyszeriparra is. Fellazultak az állam által kialakított termékspecializációk, a gyógyszergyárak kialakították saját, önálló bel- és külkereskedelmi részlegeiket. Határozottabban léptek fel, jelenlétük egyre erőteljesebbé vált. Megváltozott a törzskönyvezési és forgalomba hozatali gyakorlat is, és ezzel együtt szinte az összes külföldi készítmény megjelent Magyarországon is, ezzel erős versenyhelyzetbe hozva a magyar gyógyszergyárakat. További nehézségként ezzel együtt exportlehetőségeik is szűkültek, a hagyományos piacok elvesztése miatt. Az 1990-es változások legfőbb eleme azonban a privatizáció volt. A Richter külföldi pénzügyi befektetők, a többi nagy gyártó pedig külföldi szakmai befektetők többségi tulajdonába került.

7 kékvilág Történelem 6 7 (fotók: Festo AG) Az új helyzetben a Richter gazdálko dá sa 1992-re veszteségessé vált. Az között zajló privatizációs program az állami tulajdonrész fokozatos csökkenését eredményezte, mára keletközép-európai regionális társasággá nőtt. Az Egis az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárból alakult, 1985-ben nevezték át ben nyitotta meg zöldmezős beruházásként új, nyugat-európai színvonalú termelő-kutató bázisát Budapesten től EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság néven működik tovább, majd 1995-ben zártkörű alaptőke-emelést hajtottak végre, melynek során az EBRD 30%-os tulajdonossá vált a cégben, az állam kezében maradt részvénycsomag felét 1994-ben nyilvános kibocsátással, a többit pedig tőzsdei tranzakció keretében értékesítették külföldi befektetőknek decembere óta a francia Servier gyógyszergyár az EGIS Rt. részvényeinek többségi tulajdonosa. A TEVA tulajdonosa egy izraeli gyógyszergyártó cég lett. Érdekesség volt, hogy amikor megvette a Biogalrészvények 77%-át, maga sem volt nagyobb a debreceni vállalatnál, mára már Argentínától Szingapúrig, Svájctól Mexikón át Kanadáig 20 országban képviselteti magát. A Humán Gyógyszergyár is integrálódott a TEVA-ba. A Béres cseppet gyártó és forgalmazó Béres Rt.-t Dr. Béres József alapította meg 1972-ben. A cég nyomelemeket komplex formában tartalmazó humán gyógyászati termékeket gyártott és gyárt ma is. A készítmény 1978-ban került forgalomba. Forrás: Fehérvári Anikó (2009), A magyar gyógyszeripar fejlődése az 1920-as évektől, IN: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 114. évfolyam, 1. szám

8 Rendezvény, konferencia PharmConnect Kongresszus február 8 9. között került sor Budapesten a PharmConnect Congress elnevezésű rendezvényre. A kongresszus a közép-európai régió legjelentősebb gyógyszeripari rendezvénye, ahol Magyarország és Kelet-Európa legnagyobb gyógyszergyártó cégei, a gyógyszeripari szakmát képviselő egyesületek és szolgáltató cégek is jelen voltak. A konferencián olyan témákról esett szó, mint például a költségcsökkentés, a környezetbarát programok, hatékony gyártásoptimalizálás, a generikus gyógyszerek fejlesztésének tendenciái, vagy a TCO a gyógyszeripari gyártásnál. A kongresszus érdekessége, hogy már a rendezvényt megelőzően tárgyalások szervezésére nyílt lehetőség, így a standon töltött két nap részben előre megtervezett megbeszélésekkel telt. A standon két működő modell mutatta be a CPX-alapú vezérlést, az egyik a csomagolástechnika területén, a másik a fermentálási technológiákban. A vendégekkel történő megbeszélések központi témája a TCO volt, óriási érdeklődés övezte az energiamegtakarítási szolgáltatást és az egységes rendszerek elvét. Magyarországon jelentős gyógyszeripari beruházások valósultak meg az elmúlt években és vannak folyamatban jelenleg is. Mozgó kiállítás Expotainer augusztus 27-től szeptember 3-ig a Festo bemutató körútra indul Expotainer elnevezésű kamionjával. A túra várható útvonalai: Kazincbarcika, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba, Kecskemét, Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Csorna A körúton a Festo rendszermegoldásait, technológai folyamatok automatizálására fejlesztett termékeit, Hannoverben bemutatott új termékeit tekinthetik meg a látogatók, miközben lehetőségük nyílik szakértőinkkel történő egyeztetésre, szakmai kérdések megbeszélésére is. A bemutató során hangsúlyos terület lesz az élelmiszer- és gyógyszeripari megoldások bemutatása.

9 kékvilág Hírek, termékek 8 9 Hajtóművek DSM-HD fordítóművek Nyomáskapcsolók SPBA nyomáskapcsolók A VTSA szelepsziget egyes szelepmoduljaihoz csatlakoztatható külső SPBA nyomáskapcsolók a szelepek pozícióérzékelésére kínálnak alternatív megoldást. A vezérlőlevegő nyomásfigyelésére alkalmas érzékelők a modulárisan konfigurálható NEBU csatlakozókábelekkel kapcsolódnak a vezérléshez, amely így folyamatosan információhoz jut a szelepek kapcsolási állapotáról. DSM-HD fordítómű nagy mechanikai terhelésre A precíziós csapágyazással kiegészített standard DSM fordítómű nagy axiális és radiális terhelések mellett is kiemelkedő futáspontosságot kínál. A fordítómű tipikus alkalmazási tartományához illeszkedő hat rendelhető méretnagyság és a három véghelyzet-csillapítási változat, valamint az érintésmentes helyzetérzékelés lehetővé teszi a feladatoknak megfelelő optimális kiválasztást. Átmérőválaszték: 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm Fordítónyomaték: max. 40 Nm SPBA nyomáskapcsoló VTSA szelepszigethez Levegő-előkészítők LWS vízleválasztók Elektromos hajtóművek DNCE elektromos hengerek A levegő-előkészítő egységek standard szűrőinek tehermentesítésére és a sűrített levegőben található kondenzátum durva leválasztására szolgálnak az LWS vízleválasztók. A Festo legújabb, MS9 sorozatú levegő-előkészítő sorozatát kiegészítő LWS vízleválasztók rendelhetők egyedi csatlakozással és a moduláris rendszerbe illesztve, előre konfigurált változatban is. A nagyszerűen bevált DNCE elektromoshenger-család további rendelhető opcióval bővült: az építőszekrény 32-es, 40-es és 63-as mérete, valamint az ezekhez tartozó axiális építőkészlet különleges tömítéssel ellátott változattal egészült ki. Az IP65 védettség az elektromos hengerek alkalmazását poros és/vagy nedves környezeti körülmények között is lehetővé teszi. Szennyezett környezetben is alkalmazható DNCE elektromos henger LWS vízleválasztó az MS9 sorozathoz

10 Projekt: Polpharma Lengyelország Sterilizáló kamra modernizálása A Polpharma a legnagyobb vényköteles és generikus gyógyszer- és aktív gyógyszerhatóanyag- (APIs) gyártó cég Lengyelországban. Széles portfóliójukkal a piac számos szegmensében versenyeznek, termékeiket a világ több mint 50 országába exportálják. A cég a kardiológiai, emésztő- és idegrendszeri gyógyszerek specialistája. A Festo lengyelországi munkatársai a Starogard Gdanski helységben lévő Polpharma gyár egyik sterilizáló kamrájának modernizálására kaptak felkérést. Az eredeti 4 kamrát 20 évvel ezelőtt gyártotta a GETINGE cég. A működés szempontjából mostanra szükségessé vált az első kamra teljes vezérlőrendszerének modernizálása, gyakorlatilag cseréje. Ezt a kamrát a már teljesen lezárt termékekhez: üveg ampullákhoz és fém palettákon lévő műanyag zacskókhoz tervezték, ezért a szigorúan tiszta tereken kívül helyezkedik el (csupán normál fehér kötényre van szükség). A sterilizálás tipikusan összetett művelet. Mintegy 16 receptúra van a felmelegítésre, sterilizálásra és lehűtésre ezeket hőmérséklet- és nyomásdiagramként kellett alkalmazni. Új bővítő funkció is beépítésre került, a termékek vákuum alatti ellenőrzése érdekében. Sterilizáló kamra

11 kékvilág Alkalmazás Elektropneumatikus vezérlőszelepek Polpharma SA Pelplińska Starogard Gdański Lengyelország Működési terület: vényköteles és generikus gyógyszerek és aktív gyógyszerhatóanyagok (APIs) gyártása A Festo teljes megoldást szállított, melynek elemei a következők voltak: CPX-MPA szelepszigetek, D-sorozatú levegő-előkészítő egységek nyomáskapcsolóval, pneumatikus vezérlésű technológiai szelepek (63-as típusú GSR), néhány közülük elektropneumatikus pozícionálóval, hőmérséklet- és nyomásérzékelők és távadók, PLC (Simatic, a vevő kívánságára), érintőképernyős panel és nyomtató, programozás, dokumentáció, szerelés és üzembe helyezés, GMP minősítés és validálás. A programozást, a dokumentálást, a szerelést és az üzembe helyezést a Festo végezte fővállalkozásban. Egy másik, a GMP (Good Manufacturing Practice) szabályait és eljárásait jól ismerő partnercég végezte a minősítést és a validálást. A legnagyobb kihívást a projekt során az jelentette, hogy a kamra csak rövid időre volt leállítható a modernizációhoz, és a hőmérséklet, valamint nyomás sterilizációs diagramokat nagyon pontosan kellett tartani. Pneumatikus vezérlésű technológiai szelepek

12 Érdekesség Vízkezelés a gyógyszeriparban WFI minőségű víz és ultratiszta gőz előállítása WFI minőségű víz előállítása WFI azaz injekciós vizet (Water for Injection) a következő területeken használnak: aktív gyógyszeripari adalékanyagok oldószereként tartályokban és fermentorokban, utolsó öblítővízként a gyártó berendezések tisztításánál. A WFI vizet általában C hőmérsékleten tartják és az elosztó hálózat köreiben cirkuláltatják. Minden fontos felhasználó (gépek és feldolgozó berendezések), amely WFI vizet használ, csatlakozik a saját WFI köréhez. A desztillálóüzemek emiatt ezen a hőmérsékleten állítják elő. Az egyfokozatú desztilláló berendezés csak néhány egységből áll: egy tápvízmelegítő, amelyben a tiszta gőz kondenzálódik, egy párologtató, amelyben a tápvíz tiszta gőzzé alakul, egy hűtőegység, amelyben a kondenzálódott tiszta gőzt WFI vízzé hűtik a tárolási hőmérsékletre. Az egyfokozatú desztilláló berendezések nagyon energiaigényesek, ezért ezeket ipari termelésre nem használják. Alkalmazási területük a tesztelés és a kísérleti üzemek, vagy olyan helyek, ahol csak időnként van szükség WFI vízre, vagy ahol nagyon kicsi ebből a fogyasztás. Termokompressziós rendszer Fő alkotórészei: tápvíztérfogat alul, hőcserélő középen a párologtatáshoz és a kondenzációhoz, gőztérfogat felül, kompresszor az ismételt sűrítéshez. 01. Tápvízbetáplálás 02. WFI hőcserélő 03. Koncentrátum hőcserélő 04. Gáztalanító kondenzátor 05. Ipari gőz / fűtőtekercs

13 kékvilág Alkalmazás Kimenet a nem kondenzálódó gázok részére Ipari gőz Tápvíz Bemenet a hűtővíz részére Desztillált víz Kimenet a hűtővíz részére Koncentrátum kiürítés Kimenet a kondenzátum részére Többoszlopos desztillációs berendezés 06. Elektromos fűtőelemek 07. Kompresszor 08. Kondenzátor 09. Hidrosztatikus oszlop 10. WFI szivattyú 11. WFI kiömlés 12. Szivattyú 13. Gőzölögtető oszlop 14. Kondenzátumleeresztés 15. Koncentrátumleeresztés 16. Légszűrő 17. Nem kondenzálódó gázok Az elemeket egyetlen oszloppá szerelik, a kompresszorral együtt. Telepítenek még egy külön tartályt hőcserélővel a nem kondenzálódó gázoknak, és két hőcserélőt a tápvíz előmelegítésére. Egy szivattyú távolítja el a koncentrátumot és a desztillátumot. A csekély pozitív nyomással keletkező gőzt egy turbinás kompresszorhoz vezetik és sűrítik. Ennek a folyamatnak az energiaköltsége a tisztított víz membrános előállításának szintjén van. A WFI előállításának általános módszere a párologtató fokozatok sorba kapcsolása. A módszer lényeges jellemzője az, hogy a vízmolekulákat nem párologtatják el többször. Minden egyes vízmolekula csak egyszer párolog el és csapódik le. A többoszlopos rendszereket ipari gőzzel vagy elektromosan fűtik. A WFI többfokozatú rendszerekben történő előállításánál a melegítő gőz hőmérséklete és a desztillátum hőmérséklete közötti teljes hőmérséklet-különbség a fokozatok száma szerint oszlik meg. A gyógyszeriparban vannak 3 10 fokozatú desztilláló berendezések, ezek mindegyike pozitív nyomással üzemel. A berendezés által létrehozott összes teljesítmény tehát ezek között a fokozatok között oszlik meg. A desztillációs kimenet felé haladva valamennyi többoszlopos berendezésben csökken a nyomás és a hőmérséklet szintje. A tápvizet fokozatosan előmelegítik, és a legnagyobb hőmérsékletű pontnál táplálják be. Az első lépés hőmérséklete energetikailag érzékeny jellemző: éppen a melegítő gőz hőmérséklete alatt van. A berendezés felépítése a következőkből áll: párologtató oszlopok, hűtőegység WFI-hez, kondenzáló egység, oszloponként egy előmelegítő. A kondenzáló egységben az utolsó oszlop gőze csapódik le, és a belépő tápvíz ezen a ponton kapja a hőközlést. Az oszlopok előmelegítőiben a már folyékony halmazállapotú WFI tiszta gőzt lehűtik, és a tápvizet tovább melegítik. A tápvizet bevezetik a kondenzáló egységbe, felmelegítik, majd utána tovább melegítik a következő fokozatok előmelegítőiben. A tápvíz minden előmelegítőn átfolyik, és lehűti a létrejött WFI részáramlást. Ezután az első kondenzáló oszlopba kerül. Akkor lép be, amikor az előmelegítés éppen a párologtatási hőmérséklet alatt van. Csak az első párologtató fokozatot fűtik, ipari gőzzel vagy elektromosan. Ha ipari gőzzel fűtik, a berendezés felől ez lecsapódást okoz, és visszakerül a fűtő g őz-generátorba. Az első oszlop hőmérséklete a legmagasabb, körülbelül 10 Kelvin-fokkal van a fűtőgőz hőmérséklete alatt. A WFI kimenet felé mind a hőmérséklet, mind a nyomás csökken, a párologtatás csaknem teljes entalpiáját újra felhasználják a következő fokozatban. A tápvíz első oszlopban el nem párolgott részét bevezetik a második oszlopba, ahol azt az első oszlopban keletkező és itt lecsapódó gőz elpárologtatja, és tovább kerül a következő előmelegítőhöz. A második oszlopban elpárolgott tápvizet a harmadik oszlopban mint fűtőközeget használják annak érdekében, hogy WFI-ként kondenzálódjon. Azt az elgőzölögtetett tápvizet, amely a második oszlopban nem párolgott el, tovább vezetik a harmadik oszlopba. Ez a gőzölögtetési és lecsapatási folyamat minden következő oszlopban így folyik, amíg az utolsó fokozatban létrejön a desztillált gőz, és az összegyűlt WFI tovább áramlik a kondenzáló egységbe.

14 MPS PA HTST Miniplant oktatórendszer Nincs esély a csírázásra Folyékony közegek Konti-sterilizálása A HTST eljárás A csíramentesség sterilitás vagy aszeptikusság világszerte számos iparágban és eljárásnál előírás. A folyékony közegek csíramentességének, illetve sterilitásának eléréséhez főleg a High-Temperature-Short-Time, röviden HTST eljárást alkalmazzák. Ez olyan folyamatos eljárás, amelynek az a célja, hogy a sterilizálandó közeget a lehető legrövidebb idő alatt olyan hőmérsékletre hevítsék, ahol a benne lévő csírák elpusztulnak, és a közeg nem károsodik. Jól ismert példa a nyers tej kezelése, az úgynevezett pasztőrözés. Képzés veszélyek nélkül, és mégis a gyakorlathoz közeli módon A HTST Miniplant oktatórendszer folyékony közegek ipari, folyamatos sterilizálási folyamatának elvét szimulálja, azonban alacsonyabb hőmérsékleteken, így lehetővé válik a veszélytelen oktatás. A vezérlés- és szabályozástechnikai folyamatok ezzel az oktató berendezéssel 1:1-ben kipróbálhatók, úgy, mint a valódi folyamatoknál. A HTST eljárás tipikus alkalmazási területei Élelmiszer-technológia Biotechnológia Vegyipar Gyógyszeripar Az oktatórendszer részfolyamatai Folyamatos sterilizálási folyamat hőntartó szakasszal Kétlépcsős felmelegítési folyamat Kétlépcsős hűtési folyamat CIP (Cleaning-in-Place) tisztítási folyamat Folyamatvezérlési technika, Siemens PC S7, más rendszerek kívánság szerint Hővisszanyerés és kiegyensúlyozás A sterilizálandó közeg előmelegítését a steril forró közeg végzi a hőcserélőben. A hő visszanyerésével így fűtési energiát lehet megtakarítani. A HTST Miniplant oktatórendszer a gyakorlatban előforduló tipikus alkatrészekből épül fel annak érdekében, hogy az oktatott tudás gyorsan alkalmazható legyen a gyakorlatban. Tanulás vízzel A berendezésben technológiai közegként vizet alkalmazunk. A közeg felmelegítésére forró gőz helyett 60 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű forró vizet használunk. Ez nem jelent veszélyt sem a kezelőre, sem a környezetre. A tanulók veszélytelenül gyakorolhatnak és okulhatnak a hibáikból, anélkül, hogy ez rájuk vagy másokra veszélyt jelentene. Kompatibilis a Festo MPS PA oktatórendszerrel. Fő funkcionális alkotórészek Készülék felépítése: műanyag tartályok a nem steril közeg számára, rozsdamentes tartály a steril közeg számára, 3 műanyag tartály a hideg-, a tisztítóés a meleg víz számára, három acél hőcserélő, egy műanyag hőcserélő a visszahűtő ágba beépítve, hőntartó hurok rozsdamentes acélból, átfolyó hűtő, 19 -os állvány I/O bekötés hőcserélő tartály CIP szimulációval mérőkészülékek: átáramlás töltési szint nyomás hőmérséklet technológiai szelepek golyósszelep membránszelep ferde ülékes szelep biztonságtechnika túlnyomásszelep vész-állj hőntartó szakasz rozsdamentes acél tartály dugaszolható csővezetékrendszer technológiai szivattyúk tisztítószertartály (csak víz) forróvíz-tartály hűtővíztartály

15 kékvilág Didactic stabil, mozgatható gépállvány alumíniumprofilból, 2 kocsira osztva, mm, összedugható csőrendszer a gyors változtatásokhoz, kötözőtábla csatlakozással. Érzékelők: mágneses induktív áramlásmérő készülék, Profibus PA, nyomásérzékelő Profibus PA a töltési szint felügyeletére, PT100 bedugható hőmérsékletérzékelő, felcsatolható hőmérséklet-érzékelő Profibus PA, PT100. Végrehajtó szervek: rotációs- és fogaskerék-szivattyúk, speciális gyógyszeripari szelepek pneumatikus hajtóművekkel, membrántechnikával és ferde ülékes technikával, golyósszelepek pneumatikus fordítóművekkel, pneumatikus szelepsziget, Festo CPX-MPA. Energiafelügyelet: a hűtőaggregát áramfogyasztásának regisztrálása, lehetőség a hőcserélőben folyó hőáramok kijelzésére. Így ki lehet mutatni a közeg-előmelegítéssel elért energiamegtakarítást. Interdiszciplináris oktatás Az élelmiszerek, a biotechnológiai vagy kémiai közegek kezelése speciális tudást igényel a technológiai összefüggésekről. A készüléképítési, az automatizálási és a technológiai kompetenciák összhangban kell legyenek. Sík hőcserélő Spirális hőcserélő Hőntartó hurok Rotációs szivattyú Áramlásmérő berendezés PT100 bedugható hőmérséklet-érzékelő PT100 felcsatolható hőmérséklet-érzékelő Ferde ülékes szelep Előnyök áttekintése A folyamatokat teljes egészükben és veszélyek nélkül lehet megtanulni és gyakorolni. Modern folyamatvezérlő rendszer Siemens PCS7 vezérlővel. Decentralizált automatizálási elemek a Profibus DP ipari buszon. A szabályozástechnika alapjainak megismertetése (hőmérséklet- és áramlásszabályozás, holtidős szakaszok). Hőegyensúly kialakítása hőcserélőkben. Energiatudatosság az energia hatékony alkalmazása. Rugalmas csővezetékrendszer (az elemek összekapcsolása egyszerűen változtatható). A berendezés egyes alkotórészei/ anyagai mint a gyakorlatban. CIP szimuláció szórófejjel a tartály belső tisztításához április között került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Festo Kft. szervezésében a WorldSkills 2013 Mechatronika szakma magyarországi válogatóversenyére, valamint az Automatikai és Mechatronikai műszerész OSZTV-re. Helyszín: Hungexpo, Budapest X., Albertirsai út 10. Időpont: április A rendezvényen bemutattuk a Festo új elektrotechnikai, elektronikai oktatókészleteit is. Leipzig2013

16 Új kollégák Medgyesi Zsuzsa Multinational Contact Center ügyintéző A Temesvári Műszaki Egyetem mechanika karán végzett, gyártástechnológia, mechatronika szakon. Az első hosszabb találkozása a Festo-val az ipari vékonyréteg technológiát alkalmazó Kraft Elektronikai Zrt.-nél volt, ahol Festo termékeket építettek be a vákuumot előállító pneumatikus rendszerekbe. Elérhetőségeink hotline: (1) telefax: (1) telefon: (1) Siszer Tamás oktatási szaktanácsadó Szeptember 12-én csatlakozott csapatunkhoz Siszer Tamás oktatási szaktanácsadóként. Tamás közel egy évtizedes multinacionális vállalatnál szerzett tapasztalattal rendelkezik cégspecifikus tanfolyamok értékesítése területén. Tamás gondolatai az új feladattal kapcsolatban: Örülök a lehetőségnek, hogy a Festo Didactic csapatában kamatoztathatom értékesítési tapasztalataimat. Oktatási szaktanácsadóként a partnerkapcsolatok fejlesztését, és minél inkább partnereink igényeihez szabott tanfolyamok szervezését tekintem elsődleges célomnak. Kérjük, hogy ajánlatkéréseiket és megrendeléseiket a címre küldjék. Óbudai temető Bécsi út Aranyvölgy út Pomázi út Csillaghegyi út Bojtár u. Csillaghegyi úti irodánk megközelítése Törökkő u. Keled út Kunigunda útja Huszti út Amennyiben további információt szeretne kapni a cégről vagy termékeinkről, keresse fel a weboldalt, vagy küldje vissza információkérő lapunkat Lukács Andrea részére a (06-1) faxszámra. Küldő neve: Igényel-e személyes tanácsadást? igen nem Cég: Postacím: A jövőben milyen hírlevelet kíván kapni? Termék- és megoldásorientált HTML: elektronika pneumatika energiamegtakarítási szolgáltatások technológiai folyamatok automatizálása oktatás Telefon: Fax: Nyomtatott Kékvilág magazin Nem kérek hírlevelet Más, a cégnél dolgozó kolléga is szeretné kapni a Kékvilág magazint Név: Magyar nyelvű információs anyagot kér Levegő-előkészítő egységekről Pneumatikus munkahengerekről Elektromos hajtásokról Mágnesszelepekről Kiegészítő elemekről DVD katalógus Tanfolyamokról 2012/02/hírlevél_q1

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR FEJLŐDÉSE AZ 1920-AS ÉVEKTŐL

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR FEJLŐDÉSE AZ 1920-AS ÉVEKTŐL Fehérvári Anikó A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR FEJLŐDÉSE AZ 1920-AS ÉVEKTŐL Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e nagy műnek, s bár fontos a szerepünk, csak a mi kis körünket látjuk, de egészében fel nem foghatjuk.

Részletesebben

Szalkai Zsuzsanna: A Kalmorypintől a Cavintonig - a gyógyszeripar nagy korszakai Magyarországon

Szalkai Zsuzsanna: A Kalmorypintől a Cavintonig - a gyógyszeripar nagy korszakai Magyarországon Forrás: http://www.sci-tech.hu/gyogyszeripar.sci-tech.hu/00home/00home.htm Szalkai Zsuzsanna: A Kalmorypintől a Cavintonig - a gyógyszeripar nagy korszakai Magyarországon 1. Az ősgyógyászattól a gyógyszergyártásig

Részletesebben

kékvilág Az energiahatékonyság Potenciális megtakarítási lehetőségek költségcsökkentés Iránytű Az érzékeny elefántormány Lendület Repülő nápolyi

kékvilág Az energiahatékonyság Potenciális megtakarítási lehetőségek költségcsökkentés Iránytű Az érzékeny elefántormány Lendület Repülő nápolyi kékvilág 2010.4 Iránytű Az érzékeny elefántormány Lendület Repülő nápolyi Didactic Pilot projekt Vásárosnaményban Fókuszban Az energiahatékonyság Potenciális megtakarítási lehetőségek költségcsökkentés

Részletesebben

kékvilág A napenergia Technika, innovácó, perspektívák Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával

kékvilág A napenergia Technika, innovácó, perspektívák Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával kékvilág 2010.3 Innováció Győztes levegőelőkészítők Biztonság Megoldások szervopneumatikával Oktatás Gyakorlati képzés a műszaki oktatásban Fókuszban A napenergia Technika, innovácó, perspektívák A boldog

Részletesebben

kékvilág A tanulás soha nem ér véget Stratégiák, tippek és új megközelítések Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral

kékvilág A tanulás soha nem ér véget Stratégiák, tippek és új megközelítések Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral kékvilág 2011.4 Inspiráció Az agyad te magad vagy Interjú Manfred Spitzer professzorral Biztonság Rázva, nem keverve Az Aston Martin V8 motorblokkalaptestek biztonságos leválasztása Hatékonyság A tubusra

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR VERSENYKÉPESSÉGE - ADATOK, HIPOTÉZISEK, TÖPRENGÉSEK. - muhelytanulmány -

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR VERSENYKÉPESSÉGE - ADATOK, HIPOTÉZISEK, TÖPRENGÉSEK. - muhelytanulmány - 1.1.1. 1.1.1. VERSENYBEN A VILÁGGAL A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezõi - Kutatási program BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA

A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ELŐTT MŰKÖDÖTT GYÓGYSZERIPARI VÁLLALATOK REPERTÓRIUMA Magyar Országos Levéltár Budapest, 2004 A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR SEGÉDLETEI 13. AZ ÁLLAMOSÍTÁS

Részletesebben

Magyar gyógyszer, magyar ipar II. A magyar gyógyszeripar 1945 1989 közöttitörténetéből. Dobson Szabolcs

Magyar gyógyszer, magyar ipar II. A magyar gyógyszeripar 1945 1989 közöttitörténetéből. Dobson Szabolcs Magyar gyógyszer, magyar ipar II. A magyar gyógyszeripar 1945 1989 közöttitörténetéből Dobson Szabolcs Az 1945 1956 közötti időszak A közvetlen előzményeket illetően, 1943-ig a magyar gyógyszerexport a

Részletesebben

kékvilág Intelligens gyártásautomatizálás A jövő megoldásai és folyamatai

kékvilág Intelligens gyártásautomatizálás A jövő megoldásai és folyamatai kékvilág 2012.4 Inspiráció (R)evolúció 4.0 Interjú prof. dr. Wolfgang Wahlster professzorral a gyártásautomatizálás jövőjéről Iránytű Gondolatok, melyek megmozgatnak Új fejlesztések, ember és gép együttműködése

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR KEZDETEI

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR KEZDETEI Fehérvári Anikó A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR KEZDETEI GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZADBAN Az egészség nem egyszerűen a betegség ellentéte, hanem a fizikai és szellemi jólét egysége. Dr. Mayer Ferenc Kolos A gyógyítás,

Részletesebben

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők Vegy-, gyógyszer- és építőanyag-ipar Holczer Gábor A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők 2007 Tartalomjegyzék 1. Vegyipar, építőanyag ipar... 3 2. Az ágazat jellege, struktúrája... 4 2.

Részletesebben

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban kékvilág 2013.4 Fókuszban Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Inspiráció Festo BionicOpter Újabb mérföldkő a bionika területén Iránytű Időnyerés Optimised

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 HELYZETKÉP A VILÁG GYÓGYSZERIPARÁRÓL... 3 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR... 4 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS... 4 A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERIPAR JELLEMZÉSE ÉS HELYZETÉRTÉKELÉSE... 5 A

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 5 2 0 0 7 Cégnév: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: ÁPV ZRt. 25% belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok

Részletesebben

NIVELCO Magazin 2012/1. Bevezető 3. Hírek. Tisztelt Partnerünk!

NIVELCO Magazin 2012/1. Bevezető 3. Hírek. Tisztelt Partnerünk! 2012/1 Tartalom Bevezető Bevezető 3 Hírek A NIVELCO elmúlt 30 éve...4 9 NIVELCO kiállítások 2012-ben...10 11 ISOIL Industria képviselet...12 13 Gazdasági mutatók 2011-ben...14 Cégcsoport NIVELCO készülékek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Cégnév: richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: A vezérigazgató üzenete 4

TARTALOMJEGYZÉK. Cégnév: richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: A vezérigazgató üzenete 4 Fenntarthatósági jelentés 2012-2013 TARTALOMJEGYZÉK Cégnév: richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: MNV ZRt. 25%, belföldi tulajdonosok 6%, külföldi tulajdonosok 69% Székhely:

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 28 29 Cégnév: Tulajdonosok: MNV ZRt. 25% Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tartalomjegyzék belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok 63% Székhely: 113

Részletesebben

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft

52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft 52. évfolyam, 2009. 8. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Környezetvédelem Rexroth-technikával

Környezetvédelem Rexroth-technikával 01 2012 local Magyarország Környezetvédelem Rexroth-technikával A Zala Balaton Sió vízrendszer részben szabályozott rendszer, melynek főbb elemei a siófoki vízlépcső és a keselyűsi torkolati mű, melyek

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ. A Nagydíjat a Magyar Innovációs Szövetség alapította 1992-ben

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ. A Nagydíjat a Magyar Innovációs Szövetség alapította 1992-ben INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2007 A Nagydíjat a Magyar Innovációs Szövetség alapította 1992-ben INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2007 A Nagydíjat a Magyar Innovációs Szövetség alapította 1992-ben M A XVI., 2007. ÉVI I N P AGYAR

Részletesebben

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE addig, amíg nem teremtődnek olyan körülmények, amelyek lényegében azonos minőségű oktatást garantálnak az ország valamennyi szakképző intézményében tanuló fiatal számára. IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE IV.1 KUTATÁSI

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Készítette:

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika A természettudományok, a technika és az ipar egymást kölcsönösen megtermékenyítő jellege századunkban hihetetlen mértékben felerősödött. Az ipari

Részletesebben