BIBLIOGRÁFIA A ÉVI MAGYAR HADTÖRTÉNELMI IRODALOM VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIBLIOGRÁFIA A ÉVI MAGYAR HADTÖRTÉNELMI IRODALOM VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA"

Átírás

1 BIBLIOGRÁFIA A ÉVI MAGYAR HADTÖRTÉNELMI IRODALOM VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK Bibliográfiák, közgyűjtemények 1-70 Határterületek II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet A hadművészet és a fegyveres erők története Csapattörténetek A katonaság és kiképzésének története A katonai nevelés és hagyományápolás története A haditechnika története A katonai jog, a háborús bűnök története Veszteségek, a hadifogság története Helytörténet, vártörténet Életrajzok, emlékezések III. EGYETEMES ÉS MAGYAR HADTÖRTÉNELEM A kezdetektől a XV. század végéig XVI-XVII. század XVIII. század XIX.század XX. század HK 117. (2004)

2 1348 Bibliográfia ÁLTALÁNOS MUNKÁK Bibliográfiák, közgyűjtemények 1. Veszprémy László: Szent István korának válogatott bibliográfiája. = Szent István és az államalapítás. Bp. Osiris, (Nemzet és emlékezet) Hadtörténet, várak, fegyvertörténet: Rákóczy Rozália: Militaria hungarica. Magyar katonai nyomtatványok. Válogatott bibliográfia. 2. = Hadtört, közi A évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. [Összeáll.] Bojtásné Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi Éva. = Hadtört, közi A Magyar Hadtudományi Társaság között megjelent kiadványainak repertóriuma. Összeáll. Varga Mihály. = Hadtudomány A Haditechnika repertóriuma Összeáll. Landstoff Nándorné. Bp. HM Technológiai Hiv, p. 6. Bánkúti Imre műveinek bibliográfiája, Összeáll. Mészáros Kálmán. = írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Bp. M. Nemzeti Múz., Szakály Ferenc munkásságának bibliográfiája. Összeáll. Pálffy Géza. = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Bp. MTA TKI Gazd. és Társ. tört. Kutatócs., (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek, 2.) 8. Urbán Aladár publikációinak válogatott bibliográfiája, = Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. [Bp.] Argumentum, Hanny Erzsébet: Academia Poetica..." Buda visszavívása a spanyol köztudatban. = írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Bp. M. Nemzeti Múz., Papp Dezső: A magyar katonai sajtó története 1705-től 1849-ig. = Új honvédségi szle Kaiser Ferenc: A tudomány védelmében. = Új honvédségi szle Hadi krónika c. képes folyóirat. 12. Erdődy Gábor: Vezető liberális belga hírlapok a magyarországi eseményekről 1848-ban. = Századok Erdődy Gábor: Vezető belga liberális hírlapok a magyarországi változásokról ben. = Századok Müller Gabriella: A spanyol-marokkói háború a korabeli magyar sajtóban, = Limes Papp Dezső: Az első magyar katonai hetilap. = Ármádia Honvéd 16. Agg honvéd is jó katona. Rákospalota [írta:] Z. Sz. = Népszabadság Rákospalota c. lap és az első világháború. 17. Füleki Mihály: Egy honvédségi könyvtáros halálára. = Könyv, könyvtár, könyvtáros Windisch Aladárné 18. Ságvári György; Veszprémy László: Kováts Mihály nyomában az Egyesült Államokban. = Ármádia Udvardy Tibor az amerikai Nemzeti Gárda tábornoka adománya. 19. Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve Szerk. Lenkefi Ferenc. Bp. Petit Real, p. ill. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok.) 20. Szijj Jolán: Sine praeteritis futura nulla - Múlt nélkül nincs jövő!" = Ármádia Hadtörténelmi Levéltár 21. Szijj Jolán: Sine praeteritis futura nulla (Bez minulosti niet budúcnosti). Vojenský Historický Archív, Budapest, november = Vojenská hist A budapesti Hadtörténelmi Levéltár, Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok. Szerk. Szijj Jolán. 2. bőv. kiad. Bp. Petit Real, p. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok) 23. Győri László: Levéltári dokumentumok, iratok tükrében. A Kossuth-év jegyében. = Ármádia évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. 24. A Történeti Hivatal évkönyve, Szerk. Gyarmati György. Bp. Tört. Hiv, p. (Trezor, 2.) HK 117. (2004) 4.

3 Bibliografia Quellen zur Militärgeschichte 200 Jahre Kriegsarchiv. Hrsg. von der Generaldirektion. Innsbruck [etc.] Studien Verl., p. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 49.) 200 éves a bécsi Kriegsarchiv. - Magyar vonatkozásokkal. Ism.: Balia Tibor. = Hadtört, közi Unter Österreichs Fahnen. Katalog zur Ausstellung 200 Jahre Kriegsarchiv" vom 18. Oktober bis 28. Februar Militärhistorische Kostbarigkeiten aus sechs Jahrhunderten. Hrsg. Rainer Egger, Peter Jung, Robert Rill. Wien, Stöhr, p. ill. Osztrák zászlók alatt. 200 éves a Kriegsarchiv" kiállítás katalógusa. - Magyar vonatkozásokkal. Ism.: Pandula Attila. = Turul A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta Musei Militaris in Hungária. 5. [Szerk. Hausner Gábor, Kincses Katalin Mária, Kreutzer Andrea.] Bp. Hadtört. Múz., p. [12] t. ill. Ism.: Múzeumi hírlev Látogatás a kincstárban. Hadtörténeti Múzeum. = Kaliber Lugosi József: A Hadtörténeti Múzeum legújabb fegyverkollekciója. 1. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Zsohár Melinda: Négy lövés hajnalban. A legendás Szent István csatahajó emlékei a Hadtör-téneti Múzeumban. = M. nemzet Varga Mihály: Ecsettel írt történelem. = Új honvédségi szle Kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. 32. Kossuth és kortársai. Hermann Róbert és Dobák Géza kiállítása. Kecskemét, szeptember 13 - október 27. Kecskemét, Katona J. Múz., p. ill. 33. Temesváry Ferenc: Tallózás a bécsi vagyonmegosztás Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárát érintő iratanyagában. = írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Bp. M. Nemzeti Múz., Viniczai Ferenc: Haditechnikai park a Bolyain. [Riporter:] Papp Dezső. = Ármádia Hajdú Ferenc: Múzeumátadás a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalánál. = Haditechnika Kelé József: Túri János tűzoltó zászlós szeghalmi gyűjteménye. = Haditechnika Mundérba bújt történelem. Sárréti Múzeum, Szeghalom. 37. Józsa Béla: Tíz év, száz gyűjtőtalálkozó. = Militaria Budapesti militaria gyűjtőtalálkozó. 38. '48-as emlékek Oroszországból. [írta:] N.K. J. = Népszabadság Velancsics Béla: Andrássy út A hely és szelleme. = Népszava Horváth Ildikó: Kafkái kaland a Terror Házában. = Népszava Frazon Zsófia; Horváth Zsolt, K.: A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai ritus. = Regio Murányi Gábor: Egy rémes múzeum. Andrássy út - Terror Háza. = HVG A terror nem szülhet megbékélést. = M. fórum Terror Háza 44. Schmidt Mária: A látottak közös emlékezetté válnak" leendő főigazgató a Terror Házáról [Riporter:] Gréczy Zsolt. = M. hírlap Gréczy Zsolt: Gyötrelmes emlékezés a terror folyosóin. = M. hírlap Terror Háza 46. Rainer M. János: A terrorháza-jelenség. = M. hírlap Szfekeres] GfáborJ: Raktármúzeum. = Aero magazin Kbely /Csehország/ 48. Zsillé Péter: Brüsszel, a csodák csarnoka. Múzeum a város szívében. = Aero magazin Hadtörténeti és Repülési Múzeum 49. Zsillé Péter: Múzeum a Négy Szélhez. = Aero magazin Cuatro Vientos /Spanyolország/ 50. Zsillé Péter: Nyugállományú repülőtér. A KG 200-tól a 787. szovjet vadászrepülőezredig. = Aero magazin Finowfurti Repüléstörténeti Gyűjtemény 51. Tardos János: Grand Canyon légimúzeum. = Aero magazin Sajtos [Zoltánj: Tízdolláros vállalkozás. = Aero magazin Boeing Field repülőmúzeum 53. Pokorádi László: Kaliforniai képeslapok. Séta a San Diego-i Aerospace Museumban. = Aero magazin HK 117.(2004)4.

4 1350 Bibliográfia 54. Kacsó Lajos: A falak ereje nem a kőben van..." = Ármádia Vár-múzeum 55. Szekeres Gábor: Utolsó bástya.=ármádia Kubai Forradalmi Légierő múzeuma 56. Lippai Erzsébet: A munsteri páncélosmúzeum. - Haditechnika Amaczi Viktor: Az Egyesült Államok Szárazföldi Hadserege Szállítószolgálatának Múzeuma. = Haditechnika Madiewski, Samson: Egy kiállítás története. A megsemmisítő háború és a Wehrmacht bűntettei között. (Ford.) = Eszmélet Hahn Veronika, H: Birodalmi hadtörténet Manchesterben. = Népszabadság Imperial War Museum North 60. Békési László: Svéd acél. A Stockholmi Hadtörténeti Múzeum. = Top gun Matthaeidesz Konrád: Besztercebánya. = Top gun Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma 62. Matthaeidesz Konrád: Közös múlt, kicsit másképp. Bukaresti múzeumok. = Top gun Mathaeidesz Konrád: Múzeumban Isztambulban: légi janicsárok. = Top gun Matthaeidesz Konrád: A kubinkai páncélosmúzeum. = Haditechnika Egy 1000 éves kapcsolat. Bajorok és magyarok. = Ármádia Részletek a Bajorország és Magyarország 1000 éve c. kiállítás katalógusból. 66. A magyar térképészet nagyjai=die Grossen der ungarischen Kartographie. Lipszky János / /, Mikoviny Sámuel / /. Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus. Szerk. Plihál Katalin, Reisz T. Csaba, Török Enikő. Bp. OSzK. Osiris, p. Ism.: Mészáros Kálmán. = Hadtört, közi Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismertetése. Bp. Cartofil, p térk. mell. 68. Pászti László: Haditérképek Széchényi Ferenc kéziratos térképgyűjteményében. = Gróf Széchényi Ferenc térképeinek és atlaszainak katalógusa. 1. Szerk. Plihál Katalin. Bp. OSzK., Osiris, Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken. Bp. Cartographia, Kossuth, p. ill. 70. Plihál Katalin: Térképkülönlegességek. Térképetűdök. Bp. Cartofil, p., 3 t. ill. + 2 mell. Ism.: Ferch [Magda]: Fantáziatérképek. M. nemzet Határterületek 71. Varga József: A katonai szolgálat szimbólumai. = Állampolgári és honvédelmi ismeretek. 2002/1., Foglalkozásvezetői segédkönyv sorkatonák oktatásához. Bp. Zrínyi, ünnepek, jelképek 72. Makai Agnes; Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Kitüntetések a magyar történelemben. Bp., Helikon, p. ill. 73. Makai Ágnes: Kossuth és a magyar kitüntetésügy. = Hadtört, közi Makai Ágnes: Pontosító adatok Horthy Miklós kitüntetéseihez. - A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Sallay Gergely: Az éremművészet aprópénze." Propaganda az Osztrák-Magyar Monarchia világháborús numizmatikájában. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Varga László: Ritka magyar katonai jelvények és keletkezésük körülményei. = Haditechnika Németh György: Az es Magyar Katonai Érdemrend. = Haditechnika Z/ía/M/erowí:A:/,/4//reí/:Zászlóenciklopédia. Nemzetek, országok és népek zászlóinak és lobogóinak legteljesebb kézikönyve. Bp. Atheneaum 2000, p. ill. Katonai jelzések: HK 117. (2004) 4.

5 Bibliografia 1351 Eredeti cím: World encyclopedia of flags. Ism.: Szikszai Péter: Lobogók kézikönyve. Történelem zászlókban elbeszélve. = M. nemzet Kovács László: A honfoglaló magyarok bőrpáncéljáról. = Hadtört, közi Mátyássy Gabriella: A Pesti Polgárőrség lovas-osztályának tisztjei által használt, 1837-ben átalakított sisak restaurálása. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp., Hadtört. Múz., Baczoni Tamás: Válogatás a Hadtörténeti Múzeumban található magyar vonatkozású rohamsisakokból. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Rest, Stefan; Ortner, M. Christian; liming, ľt/omas: Des Kaisers Rock im 1. Weltkrieg. Uniformierung und Ausrüstung der österreichisch-ungarischen Armee von 1914 bis Wien, Militaria, p. ill. Az osztrák-magyar hadsereg egyenruházata és felszerelése az első világháborúban, Ism.: Pandula Attila. = Hadtört, közi Hinter sto s sier, Hermann: Zur feldgrauen Uniformierung des k.u.k. Heeres = Pallasch , A es. és kir. hadsereg tábori egyenruhája. 84. Baczoni Tamás: Bakaruhában. Magyar Királyi Honvédség = Aranysas , , , Müller, Reinhold; Vetters, Dieter M.; Göschel, Detlef: Im dienste Sachsens. Zur Geschichte der Uniform und reglementierten Dienstbekleidung sachischen Institutionen. Dresden, Verl. der Kunst, p. 125 t. Szászországban használt szolgálati öltözetek a 17. sz-tól a 20. sz. második feléig. Ism.: Pandula Attila. = Hadtört, közi Angolia, R. John: Belt buckles and brocades of the Third Reich. San Jose, Bender, p. Övcsatok a Harmadik birodalom egyenruháin. Ism.: Pandula Attila. = Hadtört, közi Fehér Bence: Katonai táborok Pannoniában a limes mentén. (Szemle.) = Aetas Kovács Péter: Vicus és castellum kapcsolata az alsó-pannoniai limes mentén. Piliscsaba. PPKE BTK, Magyar Károly: A királyi székhelytől a kormányzói székhelyig. Fejezetek a budavári királyi palota és a Szent György tér történetéből. = História Szatucsek Zoltán: A visszaperelt Vérmező. A katonaság és a város több mint két évszázadon át harcolt a Tábornokrét tulajdonáért. = Népszabadság A Mária Terézia laktanya. = M. nemzet Bem tér - Radetzky laktanya. = M. nemzet Tamáska Máté: Helyőrségi templom a hegyen után nem építették újjá a régi, Kapisztrán téri műemléket. = M. nemzet Amaczi Viktor: A Pentagon. Építés - újjáépítés. = Honvéd altiszti folyóirat Amaczi Viktor: A Pentagon - építés, újjáépítés. = Haditechnika Sudár Balázs: Görösgál ostroma" ben és a hódoltsági török epikus költészet. = Hadtört, közi Acs Pál: Sásvár bég históriája. História cladis Turcicae ad Naduduar, = Hadtört, közi Krizsán László: Ki volt János vitéz? = Elet és tud Molnár András: Aki nem ment honvédnek, gyáva volt a neve" Ráth János honvéd százados verses visszaemlékezése az es szabadságharcra. = Hadtört, közi Kroh, Antoni; O Szwejku i o nas. Warszawa, Proszynki i S-ka, p. ill. Svejkről és rólunk lengyelekről. - Magyar vonatkozások Semsey Viktória: Egy ismeretlen ostromrajz Buda visszafoglalásáról. = Aetas térk. Sitio y expugnation de la ciudad de Buda - Buda városának ostroma és visszafoglalása Rózsa György: Egy újra hazakerült ritka budai ostromkép. = Művészettört, ért Basics Beatrix: A török kori várábrázolások hitelességének kérdése. = A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti HK 117. (2004)4.

6 1352 Bibliografia Múzeumban május között megtartott konferencia előadásai. Bp. M. Nemz. Múz., (Opuscula Hungarica, 3.) 103. Hadi krónika. Képek a II. világháború történetéből [Szerk. Ungváry Krisztián.] Bp. Eaglemoss Int db (1060 p.) + mell., korabeli újságreprodukciók Illésfalvy Péter: Fényképalbumok a Hadtörténeti Múzeum 1945 utáni Fotógyűjteményében. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Sümegi György: A fotóhasználattól a börtönrajzokig. Forradalom képeken - avagy a képek forradalma? = Rubicon Varga istván: Napóleon Magyarországon. = Ármádia Filmforgatás Magyarországon Megidézett történelem. [1-11.] [Közrend.] Győri László = Új Honvédségi Szle , , , , , , , , , , TV-sorozat Várak, kastélyok, legendák. 2. MultimédiásbarangolásatörténelmiMagyarország váraiban. Szerk. Kosa Pál. Pécs, Talma, Ism.: Rumy Dániel: Most kőhalom. Magyar várak, legendák CD-ROM-on. = M. nemzet Új hadifogoly-honlap. = Népszabadság Adatbázisok a 2. világháborúban elesett katonákról - az interneten Kalis, Karl; Kohl, Alfred: Die Feldpost der k. u. k. Kriegsmarine im 1. Weltkrieg 1914/18. Bd. 1. Graz, Wien, ARGE Feldund Zensurpost 1914/18, p. ill. Tábori posta a k. u. k. haditengerészetnél az első világháború idején, 1914/18. II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet 111. Szabó A. Ferenc: Magyar hadiutazók. = Valóság, Nagy Miklós Mihály: Magyar hadiutazók. Bp. Kornétás, Pawlik, Georg: Im Taifun beinahe gekentert. Die abenteuerliche Reise der k. u. k. Korvette Fasana in den Jahren Wien, NWV, p. ill. (Österreichs Schiffahrt in alten Ansichten. Album 4.) A k. u. k. Fasana korvett kalandos útjai, Bada Zoltán: Horvát kalózok az Adriai tenger keleti partján a 7. századtól a 19. század elejéig. = Limes Kossuth-dalok, Kossuth-nóta. írta és összeáll. H. Szabó Lajos. Pápa, Szerző, p Galván Károly: Resnitsek József és Scholl Miklós hangász kari mesterek" a es. kir. 32. gyalogezrednél. = A Hadtörténeti Múzeum értesítője. Bp. Hadtört. Múz., Fekete István, Gy.: Az indulótól a modern fúvószenéig. A repülők és Szolnok katonazenészei. = M. szárnyak Szepesi Attila: Bene vitéz sírja a honfoglalás korából. = M. nemzet Benepuszta 118. Özgüven, Burcu: A Duna menti oszmántörök palánkvárak jellegzetességei. = A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban május között megtartott konferencia előadásai. Bp. M. Nemz. Múz., (Opuscula Hungarica, 3.) 119. Bencze Zoltán: Török emlékek régészeti kutatása Budán az 1990-es években. = A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban május között megtartott konferencia előadásai. Bp. M. Nemz. Múz., (Opuscula Hungarica, 3.) 120. Bakay Kornél: Gyepű II. sasfészek. [Riporter:] Dévényi István. = M. nemzet Szálasi-bunker régészeti feltárása Magyar párbaj. Clair Vilmos: A párbaj története. Magyar párbajok. Párbajkódex. Előszó: Ságvári György. Bp. Osiris, p. ill. Ism.: Pollmann Ferenc. = Hadtört, közi HK 117. (2004) 4.

7 Bibliografia Bokros Gábor: Jog és fegyver. (Folyt.) = Kaliber , , pisztolypárbajok 123. Molnár Tamás: Az új Trója. Clausewitz, Mao és Ibn Haldún bölcsessége. = M. nemzet Kristó Gyula: Magyar historiográfia. 1., Történetírás a középkori Magyarországon. Bp. Osiris, p. 15 t. ill. (A történettudomány kézikönyve.) Ism.: Thoroczkay Gábor. = Századok Acs Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia kiemekedő katona tudósai. = Közgyűlési előadások Az MTA 175 éve. 2. köt. Bp. MTA, (Akadémia műhely.) 126. Acs Tibor: Kossuth Lajos hadtudományi öröksége. [Riporter:] Kacsó Lajos. = Új honvédségi szle Acs Tibor: Kossuth és a hadtudomány. = Hadtudomány Kossuth Lajos: Hadviselet- és csatatan elemei. Sajtó alá rend., az előszót és a tanulmányt írta Ács Tibor. Bp. Zrínyi p. ill Varga Mihály: Tanácskozás a magyar hadtörténetírásról. = Új honvédségi szle Tudományos tanácskozás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban Varga Mihály: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tevékenységéről. = Hadtudomány VfargaJ MfihályJ: A magyar hadtörténelem reprezentánsai. = Új honvédségi szle Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum. = Sic Itur ad Astra Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Páffy Géza, Tóth István György. Bp. MTA TKI Gazd. és Társ. tört. Kutatócsop., p. (Gazdaságés társadalomtörténeti kötetek, 2.) Ism.: Skornyákné Török Márta. = Turul írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Szerk. Mészáros Kálmán. Bp. M. Nemz. Múz., Bp-i Tört. Múz., Hadtört. Múz., p. ill Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk. Erdődy Gábor, Hermann Róbert. [Bp.] Argumentum, p Hermann Róbert: Arra valók a jók, hogy egyetértsenek." Beszélgetés történésszel a Kossuth Emlékbizottság titkárával. [Riporter:] Gyarmati Krisztina. = Országjáró márc.-ápr Hermann Róbert: Gondolatok a szabadságharc hadtörténete kapcsán. = Új honvédségi szle Hermann Róbert: A történész jól tudja, hogy a múlt változik... [Riporter:] Katona M. István. = Ármádia Sallai Gergely: Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban. =...ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat, Várpalota, Nógrád M. Lvt., (Nagy Iván könyvek) (Kárpátia könyvek) 140. Balogh Béni L.: A magyar és a román történetírás a második bécsi döntésről. / / =...ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat, Várpalota, Nógrád M. Lvt., (Nagy Iván könyvek) (Kárpátia könyvek) 141. Iván Dezső: A repülőcsapatok krónikása. [Riporter:] Kacsó Lajos. = Ármádia Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban. A 16. Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai. A második világháború és történelmi következményei Magyar-ország szempontjából A 10. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Szentendre, Szerk. Csihák György. Bp. Zürich, ZMTE, p. ill Armáda, mesto, spoločnost od 15. storočia do roku 1918 = Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és összefüggések. A bratislavai nemzetközi tudományos konferenciaanyagai, november Szerk. Mária Stanová. Bratislava, VHÚ, p A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban május között megtartott konferencia előadásai. Szerk. Gerelyes Ibolya, Kovács Gyöngyi. Bp. M. Nemz. Múz., p., 2 t. ill. (Opuscula Hungarica, 3.) Hadi építészet, várkutatás: HK 117. (2004)4.

8 1354 Bibliografia 145. Hausner Gábor: Az egri vár diadala X. végvári konferencia az egri vár védelmének 450. évfordulója alkalmából, Eger, április = Hadtört, közi Bonaparte et les Alpes. Actes du Colloque Bonaparte du bicentenaire Documenta militara. Ed. Hervé de Week. Zürich, Thesis, p. Napóleon és az Alpok. Ism.: Zachar József. = Hadtört, közi Varga Mihály: Kossuth Lajos és a ma gyar hadügy. = Új honvédségi szle Tudományos konferencia Varga Mihály: Hadsereg születik. = Új honvédségi szle Kerekasztal-beszélgetés az 1848/49. for radalom és szabadságharctól napjainkig terjedő időszakig Ballá Tibor: Katonapolitika Európában, Nemzetközi konferencia, Szó fia, március 4-7. = Hadtört, közi Makó a dualizmus és a forradalmak korában. A VIII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok előadásai. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, Önkorm., p. ill. (A Makói Múzeum füzetei, 101.) 151. Ballá Tibor: Katonai konfliktusok és XX. századi geopolitika. A Nemzetközi Had történelmi Bizottság XXVII. kongresszu sa, Athén augusztus 19 - augusztus 25. = Hadtört, közi Horváth Miklós: Tizenhárom nap, amely..." Emlékülés és tudományos kon ferencia az 1956-os forradalom és sza badságharc tiszteletére. Budapest, október = Hadtört, közi Szabó A. Ferenc: Tudományos szimpózi um a magyar 56 nemzetközi jelentőségé ről. - Hadtudomány Az osztrák Nemzetvédelmi Akadémia október 8-10-én rendezett nemzet közi szimpóziuma Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Sár váron. Nemzetközi magyar-francia kul túrtörténeti konferencia a Nádasdy-vár dísztermében, Sárvár, május 31 -jú nius 1. = Hadtört, közi Globalizáció, biztonság, honvédelem. A Magyar Történemi Társulat Tanári Tagozata és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében szeptember 28-án rendezett országos konferencia elő adásai. Bp. M. Tört. Társ. Tanári Tagoza ta, p. (A történelemtanári to vábbképzés kiskönyvtára, 29.) 156. Zachar Péter Krisztián: Új nemzetközi körülmények és biztonsági kihívások. A CEID első nemzetközi biztonság- és vé delempolitikai konferenciája, Budapest március = Hadtört, közi Zachar József: A katona szerepe teg nap, ma, holnap" Az Osztrák Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Tudományos Bizottsága és a Karl Franzens Egyetem nemzetközi tudományos ülésszaka, Graz, március = Hadtört, közi Az ország területének védelmi célú elő készítése. Alternatívák a múlt tükrében című november 13-án megtartott - tudományos konferencia anyaga. Elő szó: Lugosi József. = Hadtud. táj p A repüléstörténeti konferencia közlemé nyei Szerk. Zörgő Tibor. Bp. M. Repüléstört. Társ., p. ill. 27. Repüléstörténeti konferencia közle ményei. A hadművészet es a fegyveres erők története 160. Forgács Balázs: Háború és hadikultúrák. = Új honvédségi szle Keegan, John: A hadviselés története. Bp. Corvina, p. [16] t. ill. Eredeti cím: A history of warfare Ism.: Juhari Zsuzsa. = Élet és tud LiddelHart, B.H.: Stratégia. Bp. Európa, p. Eredeti cím: Strategy 163. Tarján G. Gábor: A terrorizmus történelmi dimenzió. = Belügyi szle Nagy Kálmán: AMagyar Nagyfejedelem ség hadművészete a honfoglalás idején. = A magyar haditechnika és magyar hadjá- HK 117. (2004)4.

9 Bibliográfia 1355 rátok a kora középkorban. A 16. Magyar Őstörténeti Találkozó előadásai és iratai, Szentendre, Bp. Zürich, ZMTE, Zöllei Zoltán: A középkori hadviselés a kézitusa fénykora.=kard és toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. 2002/1. [Bp.] HM Okt. és Tud. szerv. Föoszt., Földesi Ferenc: Adalékok a toborzás történetéhez és jelenéhez. = Új honvédségi szle Czigány István: A végvári katonaság évi létszámcsökkentésének kérdőjelei. = Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Bp. MTA TKI Gazd. és Társ. tört. Kutatócs., (Gazdaságés társadalomtörténeti kötetek, 2.) 168. Ságvári György: Kuruc regularizálás, = Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról. Bp. Zrínyi, (História) 169. Perjés Géza: Taktika és stratégia a Rákóczi-szabadságharcban. = Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról. Bp. Zrínyi, (História) 170. Csikány Tamás: Hadművészet a szabadságharcban. = Global izáció, biztonság, honvédelem. Bp. M. Tört. Társ. Tanári Tagozata, (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, 29.) 171. Csikány, Tamás: The structure and command system of the Hungarian army in the War of Independence of = AARMS A Magyar Honvédség szervezete és vezetési rendszere az es szabadságharc idején Hadnagy Tibor: Harccsoportok kialakulása az első világháborúban. = Nemzetvédelmi egyet, közlem Szakály Sándor: A trianoni békediktátum és az önálló magyar hadsereg létrehozása. =...ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Balassagyarmat, Várpalota, Nógrád M. Lvt., (Nagy Iván könyvek) (Kárpátia könyvek) 174. Hajma Lajos: A váratlanság szerepe az USA hadművészetében. = Hadtudomány század 175. Kiss Kalmánné; Tóth József: Hadsereg a modern társadalomban. 1. = Bolyai szle Történeti kitekintéssel Demény Lajos: Báthori István és a székely gyalogpuskás rend felállítása. Két kiadatlan udvarhelyszéki darabonti kiváltságlevél 1575-ből és 1576-ból. = Tört. szle Tóth Ferenc: Magyar huszárok francia szemmel. Egy XVIII. századi francia hadászati kézirat magyar vonatkozásai. = Hadtört, közi Mémoires du chevalier de Chabot sur la Cavalerie 178. Boissau, R.: Les sept regiments de hussards de la guerre de succession d'autriche. 1. = Vivat hussar Hét huszárezred az osztrák örökösödési háborúban Hughes, Matthew; Mann, Chris: A német páncélgránátos, Debrecen, Hajjá, p. ill. (20. századi hadtörténet) Eredeti cím: Fighting techniques of a Panzergrenadier 180. Ónody György: A hírszerzés története. Ókor, középkor, újkor. [Bp.] Útmutató, [1998.] 124 p. (Változó világ, 24.) Ism.: Dévai Gábor. = Élet és tud Sarmant, Thierry: Der alte Adler fliegt noch. Les attachés militaires français et la dislocation de l'empire austro-hongrois, = Revue hist, des armées Még repül az öreg sas. A francia katonai attasék és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása Horváth Csaba: A magyar vezérkar tevékenysége a hírszerzés megszervezése és fejlesztése terén között. - Felderítő szle Arokay Lajos: Rejtett katonai attasék nyomában. A magyar katonadiplomácia titkai. [Riporter:] Kacsó Lajos. = Ármádia Kovácsics Ferenc; Izsa Jenő: A magyar katonai elhárítás történetéből. = Kard és toll. Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból. 2002/2. [Bp.] HM Okt. és Tud. szerv. Főoszt., Okváth Imre: Egymás ellen. Kémek a Katpolon. = Rubicon HK 117. (2004)4.

10 1356 Bibliográfia 186. Pacepa, Ion Mihai: A Kreml öröksé ge. A hírszerzés szerepe a kommunista kormányzási rendszerben. Bp. PolgArt, p. Eredeti cím: Mostenirea Kremlinului 187. Illényi Balázs: Üzlet a hídon. Abel-Powers kémcsere: =HVG Czuth László: A magyar rádiótechnikai felderítés kialakulása, szervezeti struktú rájának és feladatainak változása, = Felderítő szle Viniczai Ferenc: A nehézlégvédelmi tü zérség kialakulásának és későbbi háttérbe szorulásának okai. = Bolyai szle ksz Becze Csaba: Légvédelmi tüzérek a Donnál. 60 éve történt. = Aranysas Veres Mihály: Légvédelmi tüzérek és ra kétások. A légvédelmi tüzér- és rakétacsa patok története, Veszprém,. Bp. Püski, p. ill. Ism.: Tömből László: A légvédelmi tüzérés rakétacsapatok fél évszázados krónikája. = Új honvédségi szle Veres Mihály: Légvédelmi tüzrendszerek az 1950-es években. = M. szárnyak Illényi Balázs: Megvert legyőzhetetle nek. Erődrendszerek evolúciója. = HVG Helgert Imre: Az országerődítések tör ténetének rövid áttekintése. = Az ország területének védelmi célú előkészítése. Al ternatívák a múlt tükrében című november 13-án megtartott - tudományos konferencia anyaga. = Hadtud. táj Winkler Gusztáv: Az erődítések kutatá sa, a hadszíntér-előkészítés és a térinfor matika. = Az ország területének védelmi célú előkészítése. Alternatívák a múlt tük rében című november 13-án meg tartott - tudományos konferencia anyaga. = Hadtud. táj Horváth Attila: A hadszíntér-előkészítés és a közlekedésügy összefüggései a két vi lágháború között. = Az ország területének védelmi célú előkészítése. Alternatívák a múlt tükrében című november 13án megtartott - tudományos konferencia anyaga. = Hadtud. táj Horváth Attila: A közúti hálózat fej lesztésével szembeni honvédelmi köve telmények a két világháború között. = Nemzetvédelmi egyet, közlem Állami (királyi és császári) tisztségvise lők a 17. századi Magyarországon. Adattár. Összeáll: Fallenbüchl Zoltán. Bp. OSzK, Osiris, p. (Nemzeti téka) 199. Zsiborás János: A HM HVK Logisztikai Csoportfőnökség megalakulása és jelen legi helyzete. Történelem és valóság. = Kat. logisztika Füreder Balázs: A római katonák táplál kozása. = Bolyai szle Bencze László: A cs. k. hadsereg élelme zése menetben, táborban a napóleoni hábo rúk előtt. = A Hadtörténeti Múzeum értesí tője. 5. Bp. Hadtört. Múz., Bencze László: A katonai egészségügy történetéből = Élet és tud , , Biwald, Brigitte: Von Helden und Krüp peln. Das österreichisch-ungarische Mili tärsanitätswesen im Ersten Weltkrieg Wien, Heeresgeschichtliches Mus., (Militärgeschichtliche Dissertationen ös terreichischer Universitäten, 14.) Az osztrák-magyar haderő egészségügyi szolgálata az első világháborúban Kiss Gábor: Megfigyelőállomások és sebesültszállítmányt kísérő osztagok te vékenysége az első világháborúban. = Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár év könyve Bp. Petit Real, (Hadtörténelmi levéltári kiadványok.) 205. Sandra Sándor; Sandra Markiján: A Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szol gálat története 1949 és 1956 között. = Bolyai szle A Budai Helyőrségi Kórház. = M. nem zet Makrai Tibor István: A harcistressz ke zelésének története. = Humán szle József István: A katonai alkalmasság vizsgálat múltja, jelene és egy lehetséges alternatívája. = Új honvédségi szle Kapronczay Károly: A Lengyel Vöröske reszt magyarországi szervezete a második világháború alatt = Valóság, Spector, Ronald H.: Háború a tengere ken. Tengerészek és tengeri csaták a 20. században. Bp. Kossuth, p. [16] t. ill. HK 117.(2004)4.

11 Bibliográfia 1357 Eredeti cím: At war at sea. Sailors and naval combat in the twentieth century. Ism.: Zsohár Melinda: Csuzimától Vietnamig. Katonaélet a tengeri erődítményeken. = M. nemzet Sokol, Hans Hugo: Des Kaisers Seemacht, Diek.k. österreichische Kriegsmarine. Wien, München, Amalthea, p. [32] t. ill. A k. k. haditengerészet, Magyar vonatkozásokkal Csonkaréti Károly: A császári és királyi haditengerészeti repülés, = Haditechnika Juba Ferenc: A diadalmas otrantoi ütközet 80. évfordulójára. = A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából A 10. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Szentendre, Bp. Zürich, ZMTE, Juba Ferenc: Oroszország földközi-tengeri célkitűzései és haditengerészetünk. = A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából A 10. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai. Szentendre, Bp. Zürich, ZMTE, Juba Ferenc: Tengerhajózásunk a második világháború alatt. = A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából A 10. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Szentendre, Bp. Zürich, ZMTE, Jackson, Robert: Kriegsmarine. A német haditengerészet képes története a II. világháborúban. Debrecen, Hajjá, p. ill. (20. századi hadtörténet) Eredeti cím: Kriegsmarine Simon Endre Tamás: Haditengerészeti taktika a második világháború csendes-óceáni hadszínterén. 1. = Belvedere merid Szekeres István: A légierő repülőcsapatai harci alkalmazásának fejlődése. 1., = Repüléstud. közlem./ ZMNE Meindl, Karl: Duftsiege der k. u. k. Luftfahrtruppe. 3., Russische Front, Wien, ÖFH, p. ill. (ÖFH Nachrichten Sonderheft, 29.) A es. és kir. légjáró csapat győzelmei az orosz fronton, Pálos Géza: A német légierő kialakítása. = M. szárnyak Berkovics Gábor; Krajne Zoltán: A figyelő- és jelentőszolgálat helyzete Magyarországon a húszas években. = Nemzetvédelmi egyet. közi Berkovics Gábor; Krajne Zoltán: A harmincas évek háborúinak tapasztalatai a magyar légierő és légvédelem megszervezéséhez és alkalmazásához. = Repüléstud. közlem. /ZMNE Mujzer Péter: A Magyar Királyi Honvéd Légierő, =Top gun , A Magyar Királyi Honvéd Légierő a II. világháborúban. = M. szárnyak Ethell, Jeffrey L.: A Luftwaffe bevetésen. Sasok Észak-Afrika és a Földközitenger felett, Debrecen, Hajjá, p. ill. (20. századi hadtörténet) Eredeti cím: Eagles over North Africa and the Mediterranean, Price, Alfred: A Luftwaffe utolsó éve május május. Debrecen, Hajjá, p. [32.] t. ill. (20. századi hadtörténet) Eredeti cím: The last year of the Luftwaffe. 227 Mujzer Péter: Északi fény. A finn légierő = Top.gun , Mujzer Péter: Magyar pilóták a téli háborúban". = Top gun orosz-finn háború 229. Horváth Zoltán: A finn fenegyerek. Aranysas Juutilainen, Iémari ( Illu") 230. Péterdi A. János: A volt m. kir. honvéd légierők szervezete, = M. szárnyak Horváth Csaba: Bombázások és rombolások a második világháborúban. Bp. Puedlo, p. Ism.: Szántó Mihály. = Hadtört, közi Papp János: Légitámadások Szabadka ellen június 2. - szeptember 21. = A repüléstörténeti konferencia közleményei Bp. M. Repüléstört. Társ Horváth Zoltán: Jenkik Őfelsége szolgálatában. Az amerikai SAS-századok". = Aranysas HK 117. (2004)4.

12 1358 Bibliográfia 234. Porkoláb Imre: A Brit Különleges Légi Szolgálat, a SAS = Ármádia , , , Zord Gábor László: Leáldozott-e a légi közelharcnak? Aero magazin , , Kovács Zoltán: Katapult! Menekülés a magasból = Top gun , Szepesi József: Aki első magyarként túlélte a katapultálást. = M. szárnyak Ferencz István 238. Bevetésen a Stinger [írta:] L. S. = Aranysas , Afganisztán, Pakisztán 239. Németh Miklós: A katonai légiforgalmi irányítás és -kiképzés története. 1. = M. szárnyak Gibás Andor: Légvédelmünk 1945-től. = A repüléstörténeti konferencia közleményei Bp. M. Repüléstört. Társ., Gabula János: Egy furcsa" történet. = M. szárnyak Sztálinváros, április Hautzinger Gyula: Nemzetőrség: történelmi előzmények, üzenet a mának. = Tanulmánygyűjtemény. Válogatás a Honvédelmi Minisztérium évi kutatási eredményeit összegező tanulmányokból, pályázatokból. Bp. HM Okt. és Tud. szerv. Főoszt., Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr-tüzérség 1848-ban. = Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. [Bp.] Argumentum, A dévai nemzetőrség jegyzőkönyve. [Közzéteszi:] Csorba György. = Hadtört, közi Horváth Miklós: A nemzetőrség szervezése és felállítása 1956-ban. = Hadtört, közi Horváth Miklós: Az utasítás ellentmondásos nemzetőrsége a legújabb kutatások tükrében. = M. nemzet Fazekas László; Hegedűs Ernő; Hennel Sándor: A Szent Korona őrzése. A koronaőrök, a koronaőrség. Bp. Heraldika, p. [6] t Kaiser Ferenc: A magyar királyi csendőrség története a két világháború között. Pécs, Pro Pannónia, p. ill. (Pannónia könyvek) 249. Orgoványi István: A vasfüggöny őrei. = Rubicon Határőrség, Boreczky Beatrix: Fegyelmi ügyek az Államvédelmi Hatóságnál. = A Történeti Hivatal évkönyve, Bp (Trezor, 2.) 251. Kajári Erzsébet: Az ÁVH felszámolása, = História Baczoni Gábor: Pár(t)viadal. A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya, = A Történeti Hivatal évkönyve, Bp. Tört. Hiv., (Trezor, 2.) 253. Gyarmati György: A politika rendőrsége Magyarországon a Rákosi-korszakban. = Die Polizei der Politik in der Rákosi-Ära in Ungarn. Pécs, Tudományegy., p. + 1 mell. (Habilitációs füzetek, 1.) 254. Müller Rolf: A politikai rendőrség tájékoztató szolgálata, = A Történeti Hivatal évkönyve, Bp. Tört. Hiv., (Trezor, 2.) 255. Jobst Ágnes: A politikai rendőrség létrehozása a Német Demokratikus Köztársaságban. ( A Történeti Hivatal évkönyve, Bp. Tört. Hiv., (Trezor, 2.) 256. Zsitnyány i Ildikó: A Magyar Néphadsereg karhatalmi célú alkalmazása az os forradalom kezdetén. = A Történeti Hivatal évkönyve, Bp. Tört. Hiv., (Trezor, 2.) 257. Bikki István: A politikai rendőrség újjászervezése és működése = Rubicon Urbán Attila: Kádár politikai rendőrsége. A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség felépítése és működése. = Rubicon Kiszely Gábor: A politikai rendőrség bukása. = Rubicon Daniss Győző: október Budapesten. Az erőszakszervezetek sem szálltak szembe egységesen a forradalommal. = Népszabadság Zsitnyányi Ildikó: Hiba a hálózatban. Miért mondott csődöt 1956-ban a karhatalom? = M. nemzet Várhalmi Miklós: A Nemzetbiztonsági Szolgálatok megváltozott szerepe, értékei HK 117. (2004) 4.

13 Bibliografia 1359 Magyarország biztonságvédelmében. Bp. Novissima, p. Borítócím: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek és ajövő. Ism.: Pataky Iván: A nemzetbiztonsági szolgálatokról. = Hadtudomány Csapattörténetek 263. Csikány Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. = Kecskemét is kiállítja... Kecskemét, Katonai Múz., (Kecskemétiek a szabadságharcban, 2.) 264. Péterné Fehér Mária: Első a tűzben utolsó a hátrálásban." Lestár Péter és a 71. zászlóalj az es szabadságharcban. = Kecskemét is kiállítja... Kecskemét, Katona J. Múz., (Kecskemétiek a szabadságharcban, 2.) 265. Hermann Róbert: Hősök és/vagy árulók. = Ármádia (Ceccopieri-) gyalogezred Strausz Péter: Az 1. Császár-huszárezred az évi nyári hadjáratban. = Sic Itur ad Astra Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvédzászlóalj története az es szabadságharcban. Bp. Heraldika, p. ill. Hozzászólás: Kovács István: A szabadságharc több mint százötven honvédzászlóaljának egyikéről. = Kortárs A szegedi repülés története, Szerk. Pusztai János. Szeged, Belvedere, p. ill. (Közlekedéstörténeti tanulmányok) 269. Pusztai János: A szegedi repülés Trianon terhe alatt, Belvedere merid Fekete István: Dongók" szárnyalása. = M. szárnyak szolnoki repülők 271. Emlékezés a hegyicsapatokra, Az október 1-én hadrendbe állt m. kir. kárpátaljai 1. honvéd hegyidandár megszervezésének 60. évfordulója alkalmából a budapesti Hadtörténeti Múzeumban rendezett emléktábla-avatás, kiállítás-megnyitó és tudományos konferencia. Szerk.: Illésfalvi Péter. Bp. Paktum, p. ill Szmetana György:...csak meghalni lehet..." A Magyar Királyi Görgey Arthur" 13. Honvéd gyalogezred a keleti hadszíntéren Az elesett katonák listáját összeáll: Balaskó Edina. [Miskolc], Magánkiad., [2002.] 284 p. ill Sárhidai Gyula: A kassai VIII. hadtest 23. könnyűhadosztályának díszfelvonulása. = Haditechnika ksz Nagy Kálmán: A magyar királyi 1. honvéd lovasdandár harcai Ukrajnában, ben. = A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából. A 10. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Szentendre, Bp. Zürich, ZMTE, Szakonyi István: Egy bevetés története. = M. szárnyak Debreceni 4. bombázóezred, jún Szepesi József: Hatvan évvel ezelőtt indult a keleti frontra az 1. repülő csoport. = M. szárnyak Szepesi József: Az 1. repülőcsoport a keleti fronton. = Új honvédségi szle A 3/2. közelfelderítő század harctéri tevékenysége 1942-ben. 2. Hátas János naplója alapján összeáll. Rozsos Tamás. = M. szárnyak r. =u.o Dobos Béla: Kórházi beszélgetés. Lejegyezte: Farkas Jenő. = M. szárnyak M. kir. repülőszerelő iskola. 1. század Kenyeres Dénes: Jubilált a HM légijármüjavítóüzem =M. szárnyak Hangodi László: Bombaszőnyeget kézbesítő légiposta-alosztály". 4. honvéd nehézbombázó-ezred. = Aranysas Martin Kornél, Ugrón István: Von Generalmajor vitéz Zoltán Szügyi geprägt: Die Szent-László"-Division. Ungarische Honvédség-Truppén kämpften auf deutscher Seite. = DMZ Deutsche Militärzeitschrift Szügyi Zoltán vezérőrnagy vezette Szent László hadosztály a németek oldalán. HK 117. (2004)4.

14 1360 Bibliográfia 283. Huszár János: Horthy kormányzó ejtőernyős katonái. = Hadak útján Illésfalvi Péter; Demeter László: A m. kir. 24. székely honvéd határvadász zászlóalj. = Erdővidéki lapok Suba János: A m. kir. Honvédség a határvédelemben a két világháború között. A m. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyesdandár példáján. = Új honvédségi szle Lippai Péter: Királytigrisek Magyarországon. Az 503. nehézpáncélos-osztály magyarországi szereplése. 7. = Haditechnika = u.o , sz Torna József; Bődi Ferenc: Nagyatád. A 69. harckocsi ezred rövid története. Nagyatád, p. ill. (Múltidéző) 288. Szepesi József: Az 1. honi légvédelmi hadosztály. = Aranysas Szepesi József: A 2. honi légvédelmi hadosztály. = Aranysas Hadnagy Imre József: Ikarosz fiai a Nagykunságban. 2. rész. = Repüléstud. közlem. /ZMNE l.r. = u.o kunmadarasi repülők 291. Dobai István: Fél évszázad a haza egén! = Honvéd altiszti folyóirat Kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis A katonaság és kiképzésének története 292. Szani Ferenc: A katona és a történelem. = Új honvédségi szle ksz parancsnoki tevékenység 293. Erdős Zoltán: Magyar mentalitás és életmód a 16. és 17. században. Pécs, Kódex ny. Kft, p. ill. Végvárak, végvári élet: , Hegyi Klára: Balkáni katonák és katonaparasztok a budai vilajetben. = A hódoltság régészeti kutatása. A Magyar Nemzeti Múzeumban május között megtartott konferencia előadásai. Bp. M. Nemz. Múz., (Opuscula Hungarica, 3.) 295. Remeczki Imre: Az érsekújvári vár évi zsoldjegyzékének vizsgálata. = Hadtört, közi Mészáros Kálmán: A szabadságharc tisztikara. = Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról. Bp. Zrínyi, (História) 297. Zachar József: A katonai pálya mint karrierlehetőség a XVIII. századi magyarság előtt. Történeti-statisztikai adalék a társadalmi mobilitás kérdéséhez. - írott és tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Bp. M. Nemz. Múz., Lackó András: Critico - Militaris." Sárközy István és a katonaság. = Somogy Zachar Péter Krisztián: Kétszázötven éve a jövő szolgálatában. = Új honvédségi szle Theresianische Militärakademie 300. Kacsó Lajos: Magyar tisztjelöltek a Wiener Neustadt-i akadémián. A Babenbergvár titkai. = Ármádia Hermann Róbert: Kossuth Lajos fővezérsége. = Századok Hermann Róbert: Kossuth és a fővezéri kérdés ben. - Hadtört, közi Hermann Róbert: Kossuth és tábornokai. Katonai karriertörténetek, = Rubicon Hermann Róbert: Lelkesítő érzés rájuk gondolni." Beszélgetés a szabadságharc katonáiról. [Riporter:] Szunyogh Balázs. = Köznevelés Hermann Róbert: Vereségben is hűség. Vonzások és választások a szabadságharcban. = M. nemzet Osgyán Edina: 1848: egy új képzési forma a tudományegyetemen. A haza állapota szükségessé tette, hogy hadiakadémia hiányában egy tanfolyam rendeztessék a hadi szolgálatra készülőknek. = M. nemzet Szabó József János: The supreme command of the armed forces in the Austro- Hungarian monarchy from 1868 until the end of World War I. = AARMS Az Osztrák-Magyar Monarchia legfelsőbb parancsnoksága 1868-tól az I. világháború végéig Ballá Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar katonái az első világháborúban. = Hadtört, közi HK 117.(2004)4.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz

Ismertetem. Emléktárgyat adományoz. Oklevelet adományoz Ismertetem Magyarország Honvédelmi Miniszterének a Honvéd Vezérkar Főnökének a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnökének a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Szakály Sándor. I. Személyi adatok

Szakály Sándor. I. Személyi adatok Szakály Sándor I. Személyi adatok Szül.: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új-és Jelenkori Történeti Tanszék 1146 Budapest,

Részletesebben

TAB2107 Helytörténet tematika

TAB2107 Helytörténet tematika TAB2107 Helytörténet tematika Tantárgyi követelményrendszer: Projektmunka és prezentáció 1. A helytörténeti kutatások elméleti háttere, diszciplináris és módszertani határai 2-3. Makro- és mikrotörténet

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

minden édenek neve vad poklokat büvöl. A Magyarországi Tanácsköztársaság

minden édenek neve vad poklokat büvöl. A Magyarországi Tanácsköztársaság Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tisztelettel meghívja

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. Felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. Felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE Felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére 2018. május 21-i hatállyal ELŐLÉPTETTE ALTÁBORNAGGYÁ SZABÓ

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke, felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Magyarország köztársasági elnöke, felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére Magyarország köztársasági elnöke, felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, a honvédelmi miniszter előterjesztésére 2019. május 21-i hatállyal ELŐLÉPTETTE VEZÉRŐRNAGGYÁ KORONCZAI

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ( )...13

TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ( )...13 A MAGYAR KIRÁLYSÁG KATONASÁGA A HABSBURG BIRODALOM HADSEREGÉBEN 1715-1740 TARTALOM BEVEZETŐ...11 HORVÁTH CSABA NEMZETI HADSEREGBŐL MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG (1919 1938)...13 A nemzeti hadsereg alapjainak

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

HADTUDOMÁNY. 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA

HADTUDOMÁNY. 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA HADTUDOMÁNY A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA XXIII. évfolyam 2013/1. elektronikus lapszám A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS AZ MTA HADTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km Férfi 1-2003 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest I. korcsoport fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest I. korcsoport fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Fazekas Mihály Ált. Isk. 36,700 37,000 73,700 2 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 37,400 35,800 73,200 3 Szentendre Szent András Katolikus Ált. Isk. 36,200 36,800 73,000 4 Nagykanizsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi Férfi 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km 1 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 2004+ 1 631 RÉVÉSZ Hunor 2004 00:31:36 00:31:58 00:00:30 01:04:05 48 77 6:06 min/km +00:00:00 2 188 BOTTÓ Balázs 2008 00:35:35 00:36:44 00:00:34 01:12:54 59 117 6:56 min/km +00:08:49 2018.06.24 13:25:59

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.03.31. 1 NYZCS/14/12289497 SIMON GYULA 4 357,00 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12290655 CZUBOR SÁNDORNÉ 3 101,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12289468 KINCSES GÁBOR FERENC 2 520,00 520 000 520 000

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés Élelmiszer- és vegyiáru eladó Tervezett létszám: 12 fő Süveges Attila 10. B 1 felvéve Földvári Beáta 10. B 2 felvéve Vadász Brigitta 10. B 3 felvéve Kun Ibolya 10. B 4 felvéve Baktai Vivien 10. B 5 felvéve

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V.

EREDMÉNYLISTA. Megye: Maros. Körzet: Marosvásárhely és környéke. Osztály: V. EREDMÉNYLISTA Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely és környéke Osztály: V. 1. Kotirlán Ágnes Barabás Anna Liviu Rebreanu Általános Iskola Marosvásárhely 140,5 2. Szekeres Kinga Kádár Andrea Dr.Bernády György

Részletesebben

VII. Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról.

VII. Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. Társrendező: Szegedi Tudományegyetem-Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézete A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 43. konferenciája VII. Újragondolt

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A. 1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1. Csikány Tamás: Psotta Móric

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám:

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ 2017. 05. 18 06. 09. Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 130509 1. Csík Tamás Gábor 2. Rostás Erik Adrián 3. Szegő Adorján József 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI

CSÉMI KÁROLY KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI RENDFOKOZATAI CSÉMI KÁROLY 1922. június 22. Tany, Csehszlovákia 1992. június 7. Diósd, Pest megye KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSAI, FŐBB PÁRTTISZTSÉGEI Honvéd Akadémia Páncélos Tanszéke, tanszékvezető 1953. május 1. 1956.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 37,850 37,650 38,250 113,750 2 Tatabánya Dózsakerti Váci Mihály Ált. Isk. 37,550 37,750 36,700 112,000 3 Szeged Arany János Ált. Isk. 37,100 37,400

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Ferencz József és kora

Ferencz József és kora Ferencz József és kora Az elveszett aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia világa : A Habsburg Történeti Intézet kerekasztal-beszélgetése [Video] Ferenc József / Somogyi Éva. Bp. : Gondolat, 1989. (Magyar

Részletesebben

2017. október 5. Konferencia helyszíne: Korona Hotel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.) 11.00 13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12.30 14.00 Ebéd 14.00 15.00 A Vándorgyűlés megnyitója

Részletesebben

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi 1 1027 FAZEKAS Attila 1970 00:38:34 00:38:20 3:50 min/km 1 Szenior (40 év felett) 1 +00:00:00 2 1068 KÖVÉR Balázs 1976 00:40:33 00:40:19 4:01 min/km 2 Szenior (40 év felett) 2 +00:01:59 3 1079 MAZUG Zsolt

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák /Osztályozóvizsgák/

Tanulmányok alatti vizsgák /Osztályozóvizsgák/ I. Bizottság Hétfő 2018.04.16. Tanulmányok alatti vizsgák /Osztályozóvizsgák/ Ispán Ildikó 12.a magyar irodalom magántanuló 12.00-12.45 B.-né U.Rita 120. 14.00-15.30 18. Kárpáti Monika/ Gergely Krisztina

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán

2. oldal Dolhai Balázs Dombi Ádám dr. Buséter Gábor dr. Galó Zsolt dr. Gyürke Bettina dr. Kovács Nikolett dr. Nagy Dóra Zita dr. Németh István dr. Sán 1. oldal Személyi rész a Hivatalos Értesítő 2018/2. számában A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei 2017. december 1. - 2017. december 31. közötti időszakban Kormányzati szolgálati jogviszony létesült

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Otthon Melege Program ZFR-KAZ/14 "Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.05.21. adatai 1 KZCS/14/12193369 PAIS-HORVÁTH SZILVIA 631 380 17 210,00 631 380 2 KZCS/14/12193377 ÁBRAHÁM LÁSZLÓ 422 420 14 500,00 422 420 3 KZCS/14/12193299 KEMÉNYNÉ NAGY ERIKA 493 326 9

Részletesebben

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr.

Tárgyfelvétel típusa. Kötelező Nincs megadva 0 MAGY0007 Helyesírás 1 Kötelező 0 Gyakorlati jegy (5 fokozatú) 2 Gúti Erika Dr. Félév szám Min félévszám Max félévszám Tárgyfelvétel típusa Tárgy kredit Tárgykövetelmény Heti óraszám1 Heti óraszám Kreditek a tárgycsoportban Tárgyfelelős nyomtatási neve ANYISM01 TORTKONO01 TORTKONO0

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Futakeszi. 10 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Fiatal (19 éves korig) Tempó Hátrány

Futakeszi. 10 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Fiatal (19 éves korig) Tempó Hátrány Fiatal (19 éves korig) 1 1101 PUSZTAI Dominik 2003 00:42:36 00:42:23 4 4 4:14 min/km +00:00:00 2 1152 GOTTHARD Béla 2000 00:45:39 00:44:45 12 12 4:28 min/km +00:02:21 3 1093 NEMESS-KISS Noel 2006 00:45:44

Részletesebben

I. Szada Terepfutás km Nem szerinti eredmények

I. Szada Terepfutás km Nem szerinti eredmények 1 22064 LE SAUX Yann 1978 Budapest 01:46:16 2 22029 CSOMAI-KÜRTÖSSY Roland 1987 Pécel 01:47:09 3 1015 SZÁSZ Norbert 1978 01:51:30 4 22125 MOLNÁR István Péter 1975 Hatvan 01:55:48 5 1025 VARGA Zoltán 1970

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás

Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás A képzőművészeti és a tánc tagozat szóbeli felvételije két részből áll (elméleti és gyakorlati). (Angyalföld tér 7.) aulájában szakmai tájékoztató (csoport

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, augusztus 20-a alkalmából

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, augusztus 20-a alkalmából MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2019. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE több mint négy évtizedes katonai szolgálata során végzett kiemelkedő színvonalú szakmai

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 1 Urbanus Benedek 1430 -... 2 Name Benedek... 3 János Benedek... 3 Péter Benedekfi... 2 Antal Benedek... 3 Balázs Benedek... 4 János Benedek... 5 Balázs Benedek... 6 Mihaly

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

III. S.Pártai Félmaraton

III. S.Pártai Félmaraton 45-49 éves 1 21211 TAKÁCS László 1968 01:20:35 01:20:31 6 6 3:50 min/km +00:00:00 2 21260 KISS Attila 1969 01:26:55 01:26:52 15 16 4:08 min/km +00:06:21 3 21346 KELEMEN Attila 1971 01:34:44 01:34:35 26

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

MVK 2014 I. Kategória # Név MRSZ Klub Szám Össz. Sz1. Sz2. Sz3. Sz4. Négy % Minősítés

MVK 2014 I. Kategória # Név MRSZ Klub Szám Össz. Sz1. Sz2. Sz3. Sz4. Négy % Minősítés MVK 2014 I. Kategória 1 HEGEDŰS László 1309 ARK 26 27618 1518 1510 1482 1452 5962 100.00 1. osztály 2 BARTOLF Richárd 1393 ARK 5 7149 1513 1487 1448 1397 5845 98.04 1. osztály 3 VEREBÉLYI Zoltán 29 ARK

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem

Péterfi Gábor. Bölcsészettudományi Kar, Politikaelmélet speciális képzés József Attila Tudományegyetem Péterfi Gábor MUNKAHELYEK 2013 - Evangélikus Pedagógiai Intézet, történelem tantárgygondozó 2000 - Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, középiskolai tanár, tanított szaktárgyak:

Részletesebben

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában!

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában! Történelem 13/I 1. A középkori gazdaság Ismertesse a korai középkori gazdaság működését, a termelés színtereit és szereplőit, az eszközök és módszerek fejlődését a XI-XIII. századi, Európában! Mutassa

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve:

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Harmos Szilvia (A) Burján Viktor (A) Fóris Zsófia (A) Rácz Lajos Manassé (A) Temesvári Bence Zheng

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben