II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A. 1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1. Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, Budapest, p. 32 I.A. 2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 2. Csikány Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái ben. Hadtörténelmi Közlemények pp B) kategóriájú folyóiratban 3. Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség ben. Limes pp C) kategóriájú folyóiratban 4. Csikány Tamás: Az es honvédtüzérség megszervezése. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Hallgatói Közlemények pp Csikány Tamás: Honvédtüzérség a kápolnai csatában. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Akadémiai Közlemények pp D) kategóriájú folyóiratban 6. Csikány Tamás:. megmaradt nekünk az Isten és Magyarország Új Honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: Az es szabadságharc lövegei és lőszerei. Militária Modell Magazin pp Csikány Tamás: Lovastüzérek a szabadságharcban. Militária Modell Magazin pp I.A. 3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben. 9. Csikány Tamás: A magyar tüzérség az 1848/49-es szabadságharcban. In. A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése I. rész. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület kiadványa. Szerk.: Enzsöl Gyula. Budapest, pp

2 2 II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 10. Szamódy Zsolt-Csikány Tamás-Horváth Csaba: Komárom, erődváros. Komárom, pp Csikány Tamás: A honvédsereg szervezése 1848-ban. Jeles Napok 3. Honvédelmi Minisztérium. Tájékoztatási és Médiaközpont, Budapest, p Csikány Tamás: Magyarország hadügye A Magyar Honvédség 150 éve. Budapest, p Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Tinta Kiadó, Budapest p Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Budapest, p A cibakházi híd. A cibakházi hídért 1849 január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta: Csikány Tamás. Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok. Petit Real Kiadó. Budapest, p Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona Kiadó. Budapest p. 132 II.A.2. Önálló vagy társszerzős folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóirat 17. Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ben. Aetas pp Csikány Tamás: Az V. (később IX.) honvéd lovasüteg története ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Csikány Tamás: Végzetes győzelem. Aetas pp Csikány Tamás: Ütközet az Ácsi-erdőben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények pp

3 3 22. Csikány Tamás: Török Ignác ezredes jelentése a komáromi sáncokról. Levéltári Közlemények Magyar Országos Levéltár. Budapest, pp Csikány Tamás: A francia és az osztrák tüzérség alkalmazása az évi magyarországi hadjárat során. Acta Musei Papaensis Pápai Múzeumi Értesítő 11. Pápa, pp B) kategóriájú folyóirat 24. Csikány Tamás: Az 1848/49-es szabadságharc ostromtüzérsége. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Akadémiai Közlemények pp Csikány Tamás: Zászlók és címerek az 1848/49-es szabadságharcban. Limes pp Csikány Tamás: Gustav Hermán mérnökkari alezredes emlékirata a Komáromnál létesítendő vasúti hídról. Fons pp Csikány Tamás: Várharcok az 1848/49-es szabadságharcban. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények pp C) kategóriájú folyóirat 28. Csikány Tamás: Bem tábornok az es magyar honvédségben. Új Honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: A komáromi erődök. Új honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: Gróf Károlyi István és a Károlyi-huszárezred az 1848/49- es szabadságharcban. Újpesti Helytörténeti Értesítő november. pp Csikány Tamás: Tüzérség a XIX. század elején. Rubicon pp Csikány Tamás: A magyar honvéd tüzérség megszervezése és alkalmazása az 1848/49-es szabadságharcban. Új Forrás pp Csikány Tamás Hermann Róbert: Buda ostroma. Egy historiográfiai vita tényei. Életünk (különszám) pp Csikány Tamás: Vécsey Károly tábornok. Életünk (különszám) pp Csikány Tamás: Pétervárad, a Duna Gibraltárja. Életünk (különszám) pp

4 4 36. Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Iskolakultúra pp Csikány Tamás: Psotta Móric honvédezredes. Rubicon Melléklet. pp.viii-ix. 38. Csikány Tamás: Az 1848/49-es magyar szabadságharc honvédseregének szervezete és vezetése. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: Klapka György. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: A vörös sipka, mint a kollektív helytállás jelképe. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. 4. Budapest, pp Csikány Tamás: Hadművészet a szabadságharcban. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: Két ország katonatudósa: Czetz János. Új Honvédségi Szemle pp E) egyéb, nem listás folyóiratban 43. Csikány Tamás: május 21. Pesti Hírlap május Csikány Tamás: Visszaveszi-e a természet. Népszabadság augusztus 26. p Csikány Tamás: Kossuth, a pénzügyminiszter. Pénzügyünk március. pp Csikány Tamás: Gondolatok a hadtörténelemről. Magyar Honvéd Csikány Tamás: Gróf Vécsey Károly megpecsételt sorsa. Kapu pp Hadvezérek és tüzérek. Beszélgetés hadtörténésszel. (Riporter:) Büki Erzsébet. Pannon tükör pp Csikány Tamás: Lenkey százada. Élet és Tudomány október 9. pp Csikány Tamás: Sikkasztó és/vagy vértanú. Múlt századi rejtélyek. Élet és Tudomány pp A szabadságharc ostromtüzérei. (Riporter:) Kacsó Lajos. Ármádia pp Csikány Tamás: Az aradi vár védelmi rendszere. Várak, kastélyok, templomok szám. pp. 4-7.

5 5 II.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 53. Csikány Tamás: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Csikány Tamás: Szolnoki Repülőtiszti Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Csikány Tamás: Kossuth Lajos Katonai Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Bona Gábor Csikány Tamás Dobszay Tamás Estók János Fónagy Zoltán Hermann Róbert Kedves Gyula Pelyach István Urbán Aladár Zakar Péter: Az évi forradalom és szabadságharc története. Szerk.: Hermann Róbert. Budapest, pp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados. In. Egy küzdelmes év katonái. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, pp Benkő Elek Csikány Tamás Czigány István Demsea Dan Domokos György: Az aradi vár története. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. In.: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Csikány Tamás: Ivánka Imre. Váci Füzetek 4. Népek, hősök, emberek. Szerk.: Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, pp Csikány Tamás: Hadműveletek a főhadszíntéren ben. In. V. és VI. honvéd emléknap Makón. Szerk.: Halmágyi Pál. Makó, pp Csikány Tamás Horváth Csaba: A katonai eskü. In. Állampolgári és Honvédelmi ismeretek Magyar Honvédség kiadványa. Budapest, pp

6 6 63. Csikány Tamás: Az es magyar szabadságharc hadművészete. In A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király Béla Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány. Budapest, pp Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr-tüzérség 1848-ban. In Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Argumentum. Budapest, pp Csikány Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. In. Kecskemét is kiállítja Szerk.: Körösiné Székely Ilona. Kecskemét pp Csikány Tamás: Magyarország katonaföldrajza az 1848/49-es szabadságharcban. In. Történelem Tanítás Módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor Vargyai Gyula. Budapest, Csikány Tamás: A komáromi erődrendszer elemei a Duna jobb partján. In. Magyar erődítészet. Szerk.: Winkler Gusztáv. Tinta Kiadó. Budapest pp Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-ben. In. Felszedek utamban minden fegyveres népet Szerk.: L. Balogh Béni Tatabánya, pp Csikány Tamás: Lovassági ütközet Herkálynál július 2-án. In. Magyarország legerősebb bástyája Komárom Szerk.: Kiss Vendel. Komárom pp Csikány Tamás: Vetter Antal tábornok a táborkar élén. In.: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk.: Hausner Gábor. Budapest, pp Csikány Tamás Szabó József János Horváth Csaba Lengyel Ferenc Horváth Miklós Szani Ferenc Helgert Imre: A hazáért A Magyar Honvédség múltja és jelene. Szerk.: Dr. Helgert Imre és Vass Jenő Sándor. Bp pp Csikány Tamás: A szigetvári vár ben. In. Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk.: Bősze Sándor Ravazdi László Szita László. Szigetvár, pp

7 7 73. Csikány Tamás: Magyarok az austerlitzi csatában. In. A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk.: Prof. Szabó János. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum PolgART Kiadó, pp II.A.4. Tematikus szakkönyv, előszó 74. Csikány Tamás: A szabadságharc foglalata. Bevezető tanulmány In.: Saját kezébe, ott, ahol... Az es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. (Szerk.: Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította: Bőhm Jakab. Budapest, pp , II.B. Idegen nyelvű és külföldi publikációk II.B. 2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 75. Csikány, Tamás: Das Einsetzen der franzözischen und österreichischen Artillerie im ungarischen Feldzug Acta Musei Papaensis Pápai Múzeumi Értesítő 11. Pápa, pp B) kategóriájú folyóiratban 76. Csikány, Tamás: The structure and command system of the Hungarian army in the War of Independence of Aarms Volume 1 Issue pp Csikány Tamás: Heydte dragonyoskapitány Erdővidéken 1848 decemberében. Erdővidéki Lapok. Románia, Barót, pp. C) Kategóriájú folyóiratban E) egyéb nem listás folyóiratban 78. Lenkeys Schwadron In.: Revolution und Freiheitskrieg /2005. Társszerző. pdf. 79. Csikány Tamás: Új könyv a szabadságharcról. Határvidék 2. Könyvismertetés. Háromszék. Kovászna-megyei napilap. Románia március 21.

8 8 II.B.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 80. Csikány, Tamás: Logistics of the Honvéd Army. In. The Hungarian Revolution and war of Independence, Edited by Gábor Bona. New York, pp Csikány, Tamás: Military Geography of Hungary In. The Hungarian Revolution and war of Independence, Edited by Gábor Bona. New York, pp Csikány, Tamás: The Art of Warfare in In. A Milleneum of Hungarian Military History. Veszprémy-Király. New York, pp Csikány Tamás: Kossuth és a haditanács 1849 nyarán In. Kossuth Lajos emlékezete születésének 200. évfordulóján. Szerk.: Demeter László. Románia. Barót, pp Csikány Tamás: Gábor Áron ágyúi. In A bodvaji kohó. Szerk.: Demeter László. Románia. Sepsiszentgyörgy, pp Csikány, Tamás: Komárňanské pevnosti pod ochranou kamennej panny. In. Miles Semper Honestus. Zborník študií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Editori: Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Bratislava, pp II.B.4. Tematikus szakkönyv alkotó szerkesztése 85. Eine historische Reise Österreich und Ungarn. Kaiser und König Wien, Tudományos közreműködő. 86. Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki nem engedett a 48-ból. Ford.: Zágoni Zsolt. Románia. Csikszereda, Kísérőtanulmány és kronológia. III. Tankönyvek III.A.1. Önálló vagy társszerzős tankönyvek 87. Csikány Tamás: Magyarország hadügye ig. Hadtörténelmi jegyzet. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia p Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. század közepéig. Hadtörténelmi jegyzet. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, p.126

9 9 89. Csikány Tamás: Magyar hadtörténelem In.: A Magyar Honvédség Szerk.: Csikány Tamás. Egyetemi tankönyv. I-II. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pp III.A.3. Tankönyv szerkesztése 90. A Magyar Honvédség Egyetemi tankönyv. I-II. kötet. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pp , IV. Konferenciakötetekben megjelent munkák 91. Csikány Tamás: Adalékok a komáromi vártüzérség történetéhez. In. Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Az 1. Komáromi Napok alkalmából rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerk.: Kiss Vendel. Komárom, pp Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In.: A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Csikány Tamás Hermann Róbert: Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. In. A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Csikány Tamás: Josip Jellačić altábornagy a magyar szabadságharcban. In. Népek a Mura mentén. Szerk.: H. Simon Katalin. A Nagykanizsán május között megrendezett nemzetközi konferencia előadásai. Zalaegerszeg, Csikány Tamás: Gondolatok a politikai és katonai vezetés viszonyáról az es szabadságharcban. In. Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok konferenciája december 15. Budapest. Szerk.: Poroszlai Ákos mk. alezredes. Bolyai János Műszaki Főiskolai Kar. Budapest, pp Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése 1848-ban. In. Közlemények Székesfehérvár történetéből I. Akit szolgáltatok egy árva hon volt Az május 13-án szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos találkozás előadásai. Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, Székesfehérvár, pp Csikány Tamás: Hadművészet a szabadságharcban. In. Globalizáció biztonság honvédelem. (A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata

10 10 és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében szeptember 28- án rendezett országos konferencia előadásai) Budapest, pp Csikány Tamás: Ruszkabánya jelentősége az 1848-as magyar hadiiparban. V. Recenziók Összefoglaló táblázat A kandidátusi cím megszerzése előtt A kandidátusi cím megszerzése után Lánchíd Köri Füzetek november 22-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében elhangzott előadások szerkesztett változata. Budapest, pp Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Hadtörténelmi Közlemények p. 100.Máriássy János: Visszaemlékezések az évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sugár István (Argumentum Kiadó, Budapest, p. 250) Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Orosz visszaemlékezés az évi nyári hadjáratra. (Nyepokojcsickij, A.A.: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó. Budapest, Kissebbségkutatás pp Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Hadtörténelmi Közlemények pp Publikáció formája magyar Publikáció külföldi és idegen Összesen Tudományos cikkek 9-9 Könyvek 7-7 Könyvfejezetek Tudományos cikkek Egyetemi tankönyvek 3-3 Népszerűsítő cikkek Konferencia kiadványok 8-8 Összesen

11 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, pp Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Csapó Zoltán Hermann Róbert Jánosi András: A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as parancsolatkönyve 1. Parancskönyvek, levelezőkönyvek, naplók. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Kosáry Domonkos: A Görgey-kérdés története. Osiris. Budapest, II. kötet. p Hermann Róbert: Egy végzetes döntés születése. Századok. 1999/2. szám p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A magyar tüzérség az 1848/49-es szabadságharcban. In. A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése I. rész. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület kiadványa. Szerk.: Enzsöl Gyula. Budapest, pp Bona Gábor: A szabadságharc fegyveres ereje. Hadtörténelmi Közlemények p. 17. Szamódy Zsolt-Csikány Tamás-Horváth Csaba: Komárom, erődváros. Komárom, pp

12 10. Rédli Margit: A monostori erőd. Fort Monostor. Komárom, é.n. p Rédli Margit Számadó Emese: Komárom a XXI. század küszöbén. Komárom, p Dr. Kovács Vilmos: Monostori erőd. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtár. Komárom, p. 13. Csikány Tamás: Magyarország hadügye A Magyar Honvédség 150 éve. Budapest, p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p. 418 Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Tinta Kiadó, Budapest p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Egy elszalasztott lehetőség. Vadász Sándor és Józsa Antal könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények p Pest-budai nemzetőrök Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Szerk.: Czaga Viktória-Jancsó Éva. Budapest, pp Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvédzászlóalj története. Budapest, Heraldika Kiadó. p Dér Dezső: A felső-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az első győzelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények p. 709., Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények p. 512., 516., ,

13 23. Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Az es I. magyar hadtest iratai II. A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. Eger, p Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. Magyar Tudománytörténeti Intézet. Piliscsaba, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p A cibakházi híd. A cibakházi hídért 1849 január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta: Csikány Tamás. Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok. Petit Real Kiadó. Budapest, p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Tizenkét hónap. Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról. Kecskemétiek a szabadságharcban III. A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta és szerk.: Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, p Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p. 89., 187., Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona Kiadó. Budapest p A hosszúnyársak joga 13

14 Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Hermann Róbert: Tenni kevés, de halni volt esély Az évi nyári hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények p Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. In. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p. 153., 154., 157., Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Debrecen, DUP. p Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Ágoston Sándor: Dévaványai önkéntesek és honvédek az es szabadságharcban. Dévaványa, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ben. Aetas pp Görföl Jenő-Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. Mosonmagyaróvár, B meg B Lap és Könyvkiadó p Rácz Etelka: A szabadságharc hadiipara. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények pp. 512.,

15 Csikány Tamás: Az V. (később IX.) honvéd lovasüteg története ben. Hadtörténelmi Közlemények Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékkönyve Pápa, p Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Sopron, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás - Hermann Róbert: Buda ostroma. Egy historiográfiai vita tényei. Életünk (különszám) pp Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p. 22. Csikány Tamás: Vécsey Károly tábornok. Életünk (különszám) pp Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc vértanui október 6. Iskolai emléknapok. Budapest, p. 75. Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In.: A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, Zrínyi Kiadó p

16 54. Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő a szabadságharc tábornoka. Budapest, é.n. A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány kiadása p Hermann Róbert: Gáspár András honvéd tábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás Hermann Róbert: Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. In. A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő a szabadságharc tábornoka. Budapest, é.n. A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány kiadása p Hermann Róbert Kucza: Péter: Szabadságharc a Tápióvidéken. A tápióbicskei ütközet. KÁTA 95 BT. Nagykáta, p Hermann Róbert: Gáspár András honvéd tábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, pp Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p. 668 Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados. In. Egy küzdelmes év katonái. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, pp Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Szenttamástól Világosig. Szalkay Gergely emlékirata ről és a 6. honvédzászlóalj történetéről. Kecskemétiek a szabadságharcban I. A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, szerk.: Körösiné Székely Ilona. Kecskemét, p. 73., 75., 78.,

17 64. Hajagos József: A 28. honvédzászlóalj története. In. Szabolcsi honvédek a szabadságharcban. Szerk.: Bene János. Nyíregyháza p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Benkő Elek Csikány Tamás Czigány István Demsea Dan Domokos György: Az aradi vár története. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p. 22., 80., Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. In.: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. In. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p Nagy Domokos Imre recenziója. Hadtörténelmi Közlemények p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Oreusz, Ivan Ivanovics: Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p

18 Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr-tüzérség 1848-ban. In Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Argumentum. Budapest, pp Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Magyarország katonaföldrajza az 1848/49-es szabadságharcban. In. Történelem Tanítás Módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor - Vargyai Gyula. Budapest, Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-ben. In. Felszedek utamban minden fegyveres népet Szerk.: L. Balogh Béni Tatabánya, pp Csorba György recenzió. Hadtörténelmi Közlemények pp Bencze László- Bona Gábor Csikány Tamás Hermann Róbert Kedves Gyula: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. Aetas p.83. Bona Gábor Csikány Tamás Dobszay Tamás Estók János Fónagy Zoltán Hermann Róbert Kedves Gyula Pelyach István Urbán Aladár Zakar Péter: Az évi forradalom és szabadságharc története. Szerk.: Hermann Róbert. Budapest, Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. Aetas p

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállítására irányuló

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 4. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/B 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név Csapat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Vágott János Pestújhely

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben