II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A. 1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1. Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, Budapest, p. 32 I.A. 2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 2. Csikány Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái ben. Hadtörténelmi Közlemények pp B) kategóriájú folyóiratban 3. Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség ben. Limes pp C) kategóriájú folyóiratban 4. Csikány Tamás: Az es honvédtüzérség megszervezése. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Hallgatói Közlemények pp Csikány Tamás: Honvédtüzérség a kápolnai csatában. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Akadémiai Közlemények pp D) kategóriájú folyóiratban 6. Csikány Tamás:. megmaradt nekünk az Isten és Magyarország Új Honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: Az es szabadságharc lövegei és lőszerei. Militária Modell Magazin pp Csikány Tamás: Lovastüzérek a szabadságharcban. Militária Modell Magazin pp I.A. 3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben. 9. Csikány Tamás: A magyar tüzérség az 1848/49-es szabadságharcban. In. A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése I. rész. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület kiadványa. Szerk.: Enzsöl Gyula. Budapest, pp

2 2 II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk II.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 10. Szamódy Zsolt-Csikány Tamás-Horváth Csaba: Komárom, erődváros. Komárom, pp Csikány Tamás: A honvédsereg szervezése 1848-ban. Jeles Napok 3. Honvédelmi Minisztérium. Tájékoztatási és Médiaközpont, Budapest, p Csikány Tamás: Magyarország hadügye A Magyar Honvédség 150 éve. Budapest, p Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Tinta Kiadó, Budapest p Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Budapest, p A cibakházi híd. A cibakházi hídért 1849 január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta: Csikány Tamás. Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok. Petit Real Kiadó. Budapest, p Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona Kiadó. Budapest p. 132 II.A.2. Önálló vagy társszerzős folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóirat 17. Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ben. Aetas pp Csikány Tamás: Az V. (később IX.) honvéd lovasüteg története ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Csikány Tamás: Végzetes győzelem. Aetas pp Csikány Tamás: Ütközet az Ácsi-erdőben július 2-án. Hadtörténelmi Közlemények pp

3 3 22. Csikány Tamás: Török Ignác ezredes jelentése a komáromi sáncokról. Levéltári Közlemények Magyar Országos Levéltár. Budapest, pp Csikány Tamás: A francia és az osztrák tüzérség alkalmazása az évi magyarországi hadjárat során. Acta Musei Papaensis Pápai Múzeumi Értesítő 11. Pápa, pp B) kategóriájú folyóirat 24. Csikány Tamás: Az 1848/49-es szabadságharc ostromtüzérsége. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. Akadémiai Közlemények pp Csikány Tamás: Zászlók és címerek az 1848/49-es szabadságharcban. Limes pp Csikány Tamás: Gustav Hermán mérnökkari alezredes emlékirata a Komáromnál létesítendő vasúti hídról. Fons pp Csikány Tamás: Várharcok az 1848/49-es szabadságharcban. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények pp C) kategóriájú folyóirat 28. Csikány Tamás: Bem tábornok az es magyar honvédségben. Új Honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: A komáromi erődök. Új honvédségi Szemle pp Csikány Tamás: Gróf Károlyi István és a Károlyi-huszárezred az 1848/49- es szabadságharcban. Újpesti Helytörténeti Értesítő november. pp Csikány Tamás: Tüzérség a XIX. század elején. Rubicon pp Csikány Tamás: A magyar honvéd tüzérség megszervezése és alkalmazása az 1848/49-es szabadságharcban. Új Forrás pp Csikány Tamás Hermann Róbert: Buda ostroma. Egy historiográfiai vita tényei. Életünk (különszám) pp Csikány Tamás: Vécsey Károly tábornok. Életünk (különszám) pp Csikány Tamás: Pétervárad, a Duna Gibraltárja. Életünk (különszám) pp

4 4 36. Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Iskolakultúra pp Csikány Tamás: Psotta Móric honvédezredes. Rubicon Melléklet. pp.viii-ix. 38. Csikány Tamás: Az 1848/49-es magyar szabadságharc honvédseregének szervezete és vezetése. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: Klapka György. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: A vörös sipka, mint a kollektív helytállás jelképe. A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. 4. Budapest, pp Csikány Tamás: Hadművészet a szabadságharcban. Társadalom és Honvédelem pp Csikány Tamás: Két ország katonatudósa: Czetz János. Új Honvédségi Szemle pp E) egyéb, nem listás folyóiratban 43. Csikány Tamás: május 21. Pesti Hírlap május Csikány Tamás: Visszaveszi-e a természet. Népszabadság augusztus 26. p Csikány Tamás: Kossuth, a pénzügyminiszter. Pénzügyünk március. pp Csikány Tamás: Gondolatok a hadtörténelemről. Magyar Honvéd Csikány Tamás: Gróf Vécsey Károly megpecsételt sorsa. Kapu pp Hadvezérek és tüzérek. Beszélgetés hadtörténésszel. (Riporter:) Büki Erzsébet. Pannon tükör pp Csikány Tamás: Lenkey százada. Élet és Tudomány október 9. pp Csikány Tamás: Sikkasztó és/vagy vértanú. Múlt századi rejtélyek. Élet és Tudomány pp A szabadságharc ostromtüzérei. (Riporter:) Kacsó Lajos. Ármádia pp Csikány Tamás: Az aradi vár védelmi rendszere. Várak, kastélyok, templomok szám. pp. 4-7.

5 5 II.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 53. Csikány Tamás: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Csikány Tamás: Szolnoki Repülőtiszti Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Csikány Tamás: Kossuth Lajos Katonai Főiskola. In. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Budapest, pp Bona Gábor Csikány Tamás Dobszay Tamás Estók János Fónagy Zoltán Hermann Róbert Kedves Gyula Pelyach István Urbán Aladár Zakar Péter: Az évi forradalom és szabadságharc története. Szerk.: Hermann Róbert. Budapest, pp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados. In. Egy küzdelmes év katonái. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, pp Benkő Elek Csikány Tamás Czigány István Demsea Dan Domokos György: Az aradi vár története. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. In.: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Csikány Tamás: Ivánka Imre. Váci Füzetek 4. Népek, hősök, emberek. Szerk.: Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, pp Csikány Tamás: Hadműveletek a főhadszíntéren ben. In. V. és VI. honvéd emléknap Makón. Szerk.: Halmágyi Pál. Makó, pp Csikány Tamás Horváth Csaba: A katonai eskü. In. Állampolgári és Honvédelmi ismeretek Magyar Honvédség kiadványa. Budapest, pp

6 6 63. Csikány Tamás: Az es magyar szabadságharc hadművészete. In A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk.: Király Béla Veszprémy László. Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány. Budapest, pp Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr-tüzérség 1848-ban. In Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Argumentum. Budapest, pp Csikány Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. In. Kecskemét is kiállítja Szerk.: Körösiné Székely Ilona. Kecskemét pp Csikány Tamás: Magyarország katonaföldrajza az 1848/49-es szabadságharcban. In. Történelem Tanítás Módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor Vargyai Gyula. Budapest, Csikány Tamás: A komáromi erődrendszer elemei a Duna jobb partján. In. Magyar erődítészet. Szerk.: Winkler Gusztáv. Tinta Kiadó. Budapest pp Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-ben. In. Felszedek utamban minden fegyveres népet Szerk.: L. Balogh Béni Tatabánya, pp Csikány Tamás: Lovassági ütközet Herkálynál július 2-án. In. Magyarország legerősebb bástyája Komárom Szerk.: Kiss Vendel. Komárom pp Csikány Tamás: Vetter Antal tábornok a táborkar élén. In.: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk.: Hausner Gábor. Budapest, pp Csikány Tamás Szabó József János Horváth Csaba Lengyel Ferenc Horváth Miklós Szani Ferenc Helgert Imre: A hazáért A Magyar Honvédség múltja és jelene. Szerk.: Dr. Helgert Imre és Vass Jenő Sándor. Bp pp Csikány Tamás: A szigetvári vár ben. In. Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk.: Bősze Sándor Ravazdi László Szita László. Szigetvár, pp

7 7 73. Csikány Tamás: Magyarok az austerlitzi csatában. In. A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Szerk.: Prof. Szabó János. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum PolgART Kiadó, pp II.A.4. Tematikus szakkönyv, előszó 74. Csikány Tamás: A szabadságharc foglalata. Bevezető tanulmány In.: Saját kezébe, ott, ahol... Az es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. (Szerk.: Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította: Bőhm Jakab. Budapest, pp , II.B. Idegen nyelvű és külföldi publikációk II.B. 2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban 75. Csikány, Tamás: Das Einsetzen der franzözischen und österreichischen Artillerie im ungarischen Feldzug Acta Musei Papaensis Pápai Múzeumi Értesítő 11. Pápa, pp B) kategóriájú folyóiratban 76. Csikány, Tamás: The structure and command system of the Hungarian army in the War of Independence of Aarms Volume 1 Issue pp Csikány Tamás: Heydte dragonyoskapitány Erdővidéken 1848 decemberében. Erdővidéki Lapok. Románia, Barót, pp. C) Kategóriájú folyóiratban E) egyéb nem listás folyóiratban 78. Lenkeys Schwadron In.: Revolution und Freiheitskrieg /2005. Társszerző. pdf. 79. Csikány Tamás: Új könyv a szabadságharcról. Határvidék 2. Könyvismertetés. Háromszék. Kovászna-megyei napilap. Románia március 21.

8 8 II.B.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben 80. Csikány, Tamás: Logistics of the Honvéd Army. In. The Hungarian Revolution and war of Independence, Edited by Gábor Bona. New York, pp Csikány, Tamás: Military Geography of Hungary In. The Hungarian Revolution and war of Independence, Edited by Gábor Bona. New York, pp Csikány, Tamás: The Art of Warfare in In. A Milleneum of Hungarian Military History. Veszprémy-Király. New York, pp Csikány Tamás: Kossuth és a haditanács 1849 nyarán In. Kossuth Lajos emlékezete születésének 200. évfordulóján. Szerk.: Demeter László. Románia. Barót, pp Csikány Tamás: Gábor Áron ágyúi. In A bodvaji kohó. Szerk.: Demeter László. Románia. Sepsiszentgyörgy, pp Csikány, Tamás: Komárňanské pevnosti pod ochranou kamennej panny. In. Miles Semper Honestus. Zborník študií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Editori: Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Bratislava, pp II.B.4. Tematikus szakkönyv alkotó szerkesztése 85. Eine historische Reise Österreich und Ungarn. Kaiser und König Wien, Tudományos közreműködő. 86. Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki nem engedett a 48-ból. Ford.: Zágoni Zsolt. Románia. Csikszereda, Kísérőtanulmány és kronológia. III. Tankönyvek III.A.1. Önálló vagy társszerzős tankönyvek 87. Csikány Tamás: Magyarország hadügye ig. Hadtörténelmi jegyzet. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia p Csikány Tamás: Az európai hadművészet a harmincéves háborútól a XIX. század közepéig. Hadtörténelmi jegyzet. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, p.126

9 9 89. Csikány Tamás: Magyar hadtörténelem In.: A Magyar Honvédség Szerk.: Csikány Tamás. Egyetemi tankönyv. I-II. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pp III.A.3. Tankönyv szerkesztése 90. A Magyar Honvédség Egyetemi tankönyv. I-II. kötet. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pp , IV. Konferenciakötetekben megjelent munkák 91. Csikány Tamás: Adalékok a komáromi vártüzérség történetéhez. In. Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Az 1. Komáromi Napok alkalmából rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerk.: Kiss Vendel. Komárom, pp Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In.: A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Csikány Tamás Hermann Róbert: Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. In. A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Csikány Tamás: Josip Jellačić altábornagy a magyar szabadságharcban. In. Népek a Mura mentén. Szerk.: H. Simon Katalin. A Nagykanizsán május között megrendezett nemzetközi konferencia előadásai. Zalaegerszeg, Csikány Tamás: Gondolatok a politikai és katonai vezetés viszonyáról az es szabadságharcban. In. Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok konferenciája december 15. Budapest. Szerk.: Poroszlai Ákos mk. alezredes. Bolyai János Műszaki Főiskolai Kar. Budapest, pp Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése 1848-ban. In. Közlemények Székesfehérvár történetéből I. Akit szolgáltatok egy árva hon volt Az május 13-án szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos találkozás előadásai. Szerk.: Csurgai Horváth József, Demeter Zsófia, Székesfehérvár, pp Csikány Tamás: Hadművészet a szabadságharcban. In. Globalizáció biztonság honvédelem. (A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata

10 10 és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében szeptember 28- án rendezett országos konferencia előadásai) Budapest, pp Csikány Tamás: Ruszkabánya jelentősége az 1848-as magyar hadiiparban. V. Recenziók Összefoglaló táblázat A kandidátusi cím megszerzése előtt A kandidátusi cím megszerzése után Lánchíd Köri Füzetek november 22-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében elhangzott előadások szerkesztett változata. Budapest, pp Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Hadtörténelmi Közlemények p. 100.Máriássy János: Visszaemlékezések az évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sugár István (Argumentum Kiadó, Budapest, p. 250) Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Orosz visszaemlékezés az évi nyári hadjáratra. (Nyepokojcsickij, A.A.: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó. Budapest, Kissebbségkutatás pp Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Hadtörténelmi Közlemények pp Publikáció formája magyar Publikáció külföldi és idegen Összesen Tudományos cikkek 9-9 Könyvek 7-7 Könyvfejezetek Tudományos cikkek Egyetemi tankönyvek 3-3 Népszerűsítő cikkek Konferencia kiadványok 8-8 Összesen

11 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Csikány Tamás: Psotta Móric honvéd ezredes. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, pp Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Csapó Zoltán Hermann Róbert Jánosi András: A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as parancsolatkönyve 1. Parancskönyvek, levelezőkönyvek, naplók. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A tüzérségi lőszerutánpótlás rendszere és problémái ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Kosáry Domonkos: A Görgey-kérdés története. Osiris. Budapest, II. kötet. p Hermann Róbert: Egy végzetes döntés születése. Századok. 1999/2. szám p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A magyar tüzérség az 1848/49-es szabadságharcban. In. A magyar tüzérség kialakulása és fejlődése I. rész. A Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület kiadványa. Szerk.: Enzsöl Gyula. Budapest, pp Bona Gábor: A szabadságharc fegyveres ereje. Hadtörténelmi Közlemények p. 17. Szamódy Zsolt-Csikány Tamás-Horváth Csaba: Komárom, erődváros. Komárom, pp

12 10. Rédli Margit: A monostori erőd. Fort Monostor. Komárom, é.n. p Rédli Margit Számadó Emese: Komárom a XXI. század küszöbén. Komárom, p Dr. Kovács Vilmos: Monostori erőd. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtár. Komárom, p. 13. Csikány Tamás: Magyarország hadügye A Magyar Honvédség 150 éve. Budapest, p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p. 418 Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Tinta Kiadó, Budapest p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete. Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Egy elszalasztott lehetőség. Vadász Sándor és Józsa Antal könyvéről. Hadtörténelmi Közlemények p Pest-budai nemzetőrök Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Szerk.: Czaga Viktória-Jancsó Éva. Budapest, pp Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvédzászlóalj története. Budapest, Heraldika Kiadó. p Dér Dezső: A felső-tiszai hadtest. Az újjászervezés nehézségei és az első győzelmek 1849 januárjában. Hadtörténelmi Közlemények p. 709., Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények p. 512., 516., ,

13 23. Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Az es I. magyar hadtest iratai II. A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. Eger, p Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. Magyar Tudománytörténeti Intézet. Piliscsaba, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p A cibakházi híd. A cibakházi hídért 1849 január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta: Csikány Tamás. Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok. Petit Real Kiadó. Budapest, p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Tizenkét hónap. Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról. Kecskemétiek a szabadságharcban III. A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta és szerk.: Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, p Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p. 89., 187., Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona Kiadó. Budapest p A hosszúnyársak joga 13

14 Csikány Tamás: Temesvár ostroma 1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények pp Hermann Róbert: Tenni kevés, de halni volt esély Az évi nyári hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények p Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. In. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p. 153., 154., 157., Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Pete László: Monti ezredes és az olasz légió a magyar szabadságharcban. Debrecen, DUP. p Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Ágoston Sándor: Dévaványai önkéntesek és honvédek az es szabadságharcban. Dévaványa, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ben. Aetas pp Görföl Jenő-Limpár Péter: Pacsirtaszót hallok megint Csaták a Felföldön, emlékhelyek és honvédsírok a nyelvhatáron túl. Mosonmagyaróvár, B meg B Lap és Könyvkiadó p Rácz Etelka: A szabadságharc hadiipara. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények pp. 512.,

15 Csikány Tamás: Az V. (később IX.) honvéd lovasüteg története ben. Hadtörténelmi Közlemények Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékkönyve Pápa, p Hermann Róbert: A csornai ütközet története és okmánytára június 13. Sopron, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás - Hermann Róbert: Buda ostroma. Egy historiográfiai vita tényei. Életünk (különszám) pp Aggházy Kamil: Budavár bevétele I. kötet. Szerk. és s.a.r.: Hermann Róbert. Budapest, p. 22. Csikány Tamás: Vécsey Károly tábornok. Életünk (különszám) pp Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc vértanui október 6. Iskolai emléknapok. Budapest, p. 75. Csikány Tamás: A hatvani ütközet. In.: A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, Zrínyi Kiadó p

16 54. Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő a szabadságharc tábornoka. Budapest, é.n. A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány kiadása p Hermann Róbert: Gáspár András honvéd tábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás Hermann Róbert: Okmánytár a hatvani ütközet történetéhez. In. A tavaszi hadjárat. Szerk.: Horváth László. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek március 14-i tudományos konferencia anyaga. Hatvan, pp Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő a szabadságharc tábornoka. Budapest, é.n. A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány kiadása p Hermann Róbert Kucza: Péter: Szabadságharc a Tápióvidéken. A tápióbicskei ütközet. KÁTA 95 BT. Nagykáta, p Hermann Róbert: Gáspár András honvéd tábornok. Kecskemétiek a szabadságharcban IV. Kecskemét, pp Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p. 668 Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyöngyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados. In. Egy küzdelmes év katonái. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, pp Hermann Róbert: Eredmények és feladatok hadtörténetének kutatásában. Történelmi Szemle 1998/3-4. p Szenttamástól Világosig. Szalkay Gergely emlékirata ről és a 6. honvédzászlóalj történetéről. Kecskemétiek a szabadságharcban I. A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, szerk.: Körösiné Székely Ilona. Kecskemét, p. 73., 75., 78.,

17 64. Hajagos József: A 28. honvédzászlóalj története. In. Szabolcsi honvédek a szabadságharcban. Szerk.: Bene János. Nyíregyháza p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Benkő Elek Csikány Tamás Czigány István Demsea Dan Domokos György: Az aradi vár története. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Ács Tibor: Bolyai János új arca a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum, Budapest, p. 22., 80., Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. In.: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, pp Maruzsa Zoltán: Hadjárat a Délvidékért 1849 tavaszán. In. Függetlenség és modern Magyarország 1848/49. Magyar Történészhallgatók Egyesülete. Szerk.: Őry Gábor. Budapest, p Nagy Domokos Imre recenziója. Hadtörténelmi Közlemények p Ágoston Sándor: A hazáért a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban. Gyomaendrőd, p Oreusz, Ivan Ivanovics: Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Rosonczy Ildikó. Balassi Kiadó. Budapest, p Hermann Róbert: Megírható-e az es csaták története, avagy az es hadtörténetírás problémái. Hadtörténelmi Közlemények p

18 Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr-tüzérség 1848-ban. In Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Argumentum. Budapest, pp Urbán Aladár: A Nemzetőrségi haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények p Csikány Tamás: Magyarország katonaföldrajza az 1848/49-es szabadságharcban. In. Történelem Tanítás Módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Szerk.: Nagy Péter Tibor - Vargyai Gyula. Budapest, Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái. Budapest, p Csikány Tamás: A komáromi vártüzérség 1848/49-ben. In. Felszedek utamban minden fegyveres népet Szerk.: L. Balogh Béni Tatabánya, pp Csorba György recenzió. Hadtörténelmi Közlemények pp Bencze László- Bona Gábor Csikány Tamás Hermann Róbert Kedves Gyula: A szabadságharc katonai története. Szerk.: Bona Gábor. Zrínyi Kiadó. Budapest, Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. Aetas p.83. Bona Gábor Csikány Tamás Dobszay Tamás Estók János Fónagy Zoltán Hermann Róbert Kedves Gyula Pelyach István Urbán Aladár Zakar Péter: Az évi forradalom és szabadságharc története. Szerk.: Hermann Róbert. Budapest, Hermann Róbert: Az es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. Aetas p

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók: Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit 1938-1945. Kritika,

Részletesebben

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Szarka Lajos. Doktori értekezés tézisei. Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életrajza

Szarka Lajos. Doktori értekezés tézisei. Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életrajza Szarka Lajos Doktori értekezés tézisei Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életrajza 2011 Doktori értekezés tézisei Szarka Lajos Gyulai Gaál Miklós honvédtábornok életrajza. I. Célkitűzések Gyulai Gaál Miklós

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Okváth Imre SZAKMAI ÉLETRAJZ Okváth Imre Születés helye, ideje Gyöngyös, 1956 Középiskola 1970 1974 Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Hatvan Egyetem 1976 1981 Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 3. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 4. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 4. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986)

Tudományos publikációk jegyzéke. a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986) Tudományos publikációk jegyzéke a tudományos fokozat (kandidátusi) megszerzéséig (1971 1986) I. Könyvfejezet: Sárvár munkásságának helyzete a két világháború között = Sárvár monográfiája. Szombathely,

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben