Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely évi közhasznú tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló 2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról 3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 6.sz. melléklet: közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról A közzétett adatokat könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!.. Zugor Zsuzsanna elnök a szervezet képviselője Székesfehérvár, augusztus 4. 1

2 A szervezet megnevezése: Echo Innovációs Műhely Adószám: Statisztikai számjel: A szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. telephely: 8000 Székesfehérvár, Tóváros 67. fsz.3. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2003 Előző év 2004 Előző év 2005 adatok E FT-ban Tárgyév 2006 a B C D E F 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 9. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK sorból: Követelések értékelési különbözete sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK sorból: értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTATRTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34.. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

3 Tételszám Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA A változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a B C D E Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 IX. VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 2 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keletezés:... P.H.... A vállalkozás felelős vezetője (képviselője) T (E.É.B.) 3

4 A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E FT-ban Előző év Helyesbítés Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke saját termelésű készletek állományváltozása saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 4

5 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: -megbízási díjak tiszteletdíjak 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások illetve átadott támogatás 5

6 1. sz. melléklet - Tartalmi beszámoló (2006) Bevételi szerkezet évben az Echo Innovációs Műhely adományt és támogatást magánszemélytől, egyéni vállalkozóktól és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól nem kapott. Az év során jogi személyiségű gazdasági társaságtól sem történt támogatás illetve adományozás. Egyesületünk közhasznú célú működésre ezer forint támogatást kapott, ebből ezer Ft önkormányzati támogatás, ezer Ft más civil szervezettől kapott támogatás volt. Az egyesület adómentes pénzbeli támogatást 500 ezer Ft értékben nyújtott egy összegben a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítványnak alapítói vagyon átadása címén. Az Echo Innovációs Műhely 1 % közcélú adományban nem részesült 2006-ban. A közhasznú tevékenységből származó bevétel (pályázati források, tudományos kutatások, szakmai képzési programok, nonprofit rendezvények) mindösszesen ezer Ft volt, ami 19 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ebből ezer Ft volt a pályázati úton elnyert támogatás, ami az összes közhasznú bevétel közel fele, s a közhasznú tevékenység cél szerinti értékesítési bevétele meghaladta a 18 millió forintot. Ennek 37 százalékát egy finanszírozó, a KDRFÜ-től elnyert kistérségi közösségi kezdeményezéseket megalapozó közép-dunántúli képzési tender tette ki. 19 százalékát az önkormányzatok által megrendelt tudományos kutatások, elemzések, konferencia előadások adták. A közhasznú értékesítés kormányzati megrendelés értéke 975 ezer Ft volt 2006-ban ami jelentős visszaesés az előző évekhez képest, az összes közhasznú értékesítési bevétel alig 5 százaléka volt. Az Echo Networkon belüli értékesítés bevétele is nagyon alacsony volt, mindössze 610 ezer Ft. Más civil szervezeteknek végzett közhasznú szolgáltatás ezer Ft-ot tett ki a 2006-os bevételből (11 százalék). Tartós adományozásra szerződéskötés 2006-ban sem történt. Az egyesületnek vállalkozási bevétele nem volt. Az Echo Innovációs Mûhely közhasznú bevételei (2006) közhasznú értékesítés 40% NCA 27% 18% 2% 13% egyéb bevétel egyéb pályázat központi pályázatok Echo Network

7 Kiadási oldal A közhasznú tevékenység kiadásait a személyi, anyagi ráfordítások az ügyviteli kiadások, szakkönyv, posta költség, nyomtatványköltség, telefonköltség és bankköltség valamint a közcélú tevékenységek célja szerinti kifizetések (alvállalkozói kifizetések, oktatók, trénerek díja, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése stb.) tették ki ezer Ft értékben, mint ráfordításként érvényesíthető kiadás jelentkezett. A tárgyévi közhasznú eredmény ezer Ft. A közhasznú szervezet eredménytartaléka én közel 20 millió forint Ft volt, ennek elsődleges oka azon NCA és Mobilitás pályázatok, amelyek előfinanszírozásban részesültek és a költségek csak a tárgyévet követő évben, 2007-ben jelentkeznek majd. A tárgyévi értékcsökkenés 212 ezer Ft volt. Az Echo Innovációs Műhely, mint közhasznú szervezetnek négy nevesített tisztségviselője van, az elnök, és a felügyelő bizottság elnöke valamint két felügyelő bizottsági tag. Feladatokat társadalmi munka keretén belül látják el, munkájáért az egyesület csak útiköltség térítést nyújtott 2006 évben mindösszesen 1708 ezer összegben. Az átlagnál magasabb összeg elsődleges oka a külföldi kiküldetések elszámolás volt, amikor a szervezet vezetői nemzetközi fórumokon, nemzetközi szervezetekben képviselték az egyesületet. A szakmai feladatokat az egyesület többségében alkalmazottakon keresztül végzi. Az egyesület statisztikai állománya január elsején 7 fő volt, december 31-én pedig 4 fő, a csökkenés oka a Phare program év közbeni lezárása. A szakmai munkát a network referens koordinálta. Összességében megállapítható, hogy az Echo Innovációs Műhely dinamikusan fejlődő, innovatív nonprofit szervezetként az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2006-ban. Szakmai munka A szakmai munkáról szóló részletes beszámolót a Szakmai beszámoló az Echo Innovációs Műhely évi közhasznú tevékenységéről című dokumentum, mint a közhasznúsági beszámoló melléklete tartalmazza. Székesfehérvár, augusztus 4... Zugor Zsuzsanna elnök a szervezet képviselője 7

8 2. sz. melléklet: kimutatás a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: -adóköteles pénzbeli támogatás -adóköteles nem pénzbeli támogatás -adómentes pénzbeli támogatás -adómentes természetbeni támogatás Előző évi összeg /Ft/ Tárgyévi összeg /Ft/ Változás /Ft/ Megjegyzés Ft Ft Ft Alapító vagyon átadása Zöld Alma Alapítványnak 8

9 3. sz. melléklet: kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről (2006) Sorszám Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Tárgyévi /Ft/ 1. Központi költségvetési szerv Drogrehabilitációs és prevenciós programok Alacsonyküszöbű szolgáltatások Ft Phare Generátor program Diákújság kiadása és ifjúsági tehetségnap 2. Elkülönített állami pénzalap Működési és bértámogatás Nemzetközi részvétel támogatása Nonprofit kutatások támogatása Ft Konferencia és képzések támogatása Mentálhigiénés konferencia szervezése Kistérségi civil multiplikátor hálózat 3. Helyi önkormányzat szervei Egészségfejlesztő tábor és Generátor Ft program 4. Kissebségi települési önk. és szervei 5. Települési önkormányzat társulása 6. Egészségbiztosítási önk. és szervei 7. Magánszemély 8. Egyéni vállalkozó 9. Jogi személyiségű gazdasági társaság 10. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 11. Közhasznú szervezet Bértámogatás Ft. Demokrácia program támogatás 12. Közhasznúként be nem sorolt: -közalapítvány -alapítvány -társadalmi szervezet -közhasznú társaság 13. APEH /1% közcélú adomány/ Összesen: Ft 9

10 4. sz. melléklet: kimutatás a vagyonfelhasználásról (2006) Megnevezés Előző évi összeg (ezer Ft) Tárgyévi összeg (ezer Ft) Változás (ezer Ft) Saját tőke összege Saját tőke csökkenésére ható tényezők Rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke Értékcsökkenés Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 5. sz. melléklet: kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (2006) támogatás időpontja támogatás összege felhasználás célja felhasznált összeg Szoc. Munk. Min Ft Phare Generátor program Ft Szoc. Munk. Min Ft Phare Generátor program Ft Szfvár MJV Ft Phare Generátor program Ft Mobilitás Ft Diákújság készítése Ft Mobilitás Ft Party service drogprevenció Ft Mobilitás Ft Alacsonyküszöbű szolgáltatás Ft Mobilitás Ft Party service drogprevenció Ft Mobilitás Ft Phare DSAS program Ft Mobilitás Ft Egészségfejlesztő tábor Ft Mobilitás Ft Ifjúsági tehetségnap szervezése Ft Mobilitás Ft Bértámogatás Ft NCA Ft Nonprofit kutatás Ft NCA Ft Működési támogatás Ft NCA Ft nemzetközi tagdíj és konferencia Ft NCA Ft mentáhigiénés konferencia szervezése Ft NCA Ft Deliberatív Poll képzés Ft NCA Ft Működési támogatás Ft NCA Ft EU civil kutatás Ft NCA Ft Kistérségi civil multiplikátor hálózat Ft NCA Ft Működési támogatás Ft Fejér Megyei Önk Ft Egészségfejlesztő tábor Ft OFA Ft Bértámogatás Ft 10

11 6. sz. melléklet: kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások - SZJA mentes - SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak K I M U T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Költségtérítések Ft 100% Ft Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Összesen: Ft Ft 11

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben