VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET"

Átírás

1 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: Kny.20303/2004/4. Lenti, február 27. 1

2 T a r t a l o m I. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója... 3 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról... 6 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 7 IV: A cél szerinti juttatások kimutatása... 8 V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása... 9 VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 10 VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 I. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Az Egyesület az évi CLVI.tv.19. (3) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő: A december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján az Egyesület mérlegének főösszege: ezer Ft, azaz Egymillió-ötszázhatvanezer Ft Az egyéb szervezet megnevezése: Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8960 Lenti. Vörösmarty M. utca 24/D. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege év Sorszám Adatok e Ft-ban Tárgyév A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök Eszközök (Aktívák) összesen (1+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke/jegyzett tőke 13 II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 15 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (Közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17 D. Tartalék E. Céltartalék 19 F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források (Passzívák) összesen: ( sor)

4 Adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8960 Lenti. Vörösmarty M. utca 24/D. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése év Adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II.) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) 3 1. Közhasznú működésre kapott 150 támogatás 4 a.) alapítótól 5 b.) központi költségvetésből 70 6 c.) helyi önkormányzattól 80 7 d.) társadalombiztosítótól 8 e.) egyéb 9 f.) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó 15 bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 (A/II+B/II) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22 Ebből továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 4

5 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 34 H. Nem pénzben realizált eredmény Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 37 I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozói tevékenység tárgyévi eredménye 42 A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből megbízási díjak 45 tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49 C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

6 II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Költségvetési támogatás 2009-ben: ,- Ft ,- Ft-ot az NCA-CIV-09-A-0094 azonosítószámú Profi civil 2009 projekt megvalósítására kaptunk. A teljes projektköltség ,- Ft, melynek az első részlete érkezett meg 2009-ben. Felhasználása: bér és járulékai: ,- munkavállaló útiköltség térítése: ,- irodaszer: ,- posta, telefonköltség: ,- Tréner díjazása ,- Tréner szállásköltsége: ,- Képzés során a résztvevők számára biztosított étkezés : 95806,- Összesen: , ben felhasználható: ,- NCA-NYD azonosítójú működési támogatás: ,- (teljes támogatási összeg: ,- Ft. A második részlet: ,- Ft 2010-ben került az Egyesület számlájára.) Felhasználása: postaköltség: 4 380,- folyószámla fenntartásának költsége: ,- kisértékű eszközbeszerzés (flipchart tábla): ,- nagyértékű eszközbeszerzés (projektor, vászon): ,- irodaszer 7 990,- Összesen: , ben felhasználható: 28533,- 7406,- Ft Szja 1% - felhasználása: Az Egyesület honlapjához szükséges tárhely éves bérleti díjára használtuk fel. (Teljes összeg 9500,- Ft) 6

7 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyesület bevételeinek bemutatása: A bevételek a tagság által fizetett tagdíjból, magánszemélyi támogatásból és pályázat útján elnyert összegből tevődik össze a következő bontásnak megfelelően. A tétel megnevezése Adatok Ft-ban 1. Tagdíjból származó bevétel ,- 2. Pályázatok útján kapott bevétel ,- 3. Bankkamat ,- 4. SZJA 1% ,- Összesen: ,- Az egyesület kiadásainak bemutatása: A felmerült költségek teljes egészében a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel és kerültek felhasználásra az alábbiak szerint: A tétel megnevezése Adatok Ft-ban 1. Nyomtatvány, irodaszer ,- 2. Bankköltség ,- 3. Postaköltség ,- 4. Egyéb költség ,- 5. Tárgyi eszközbeszerzés ,- 6. Écs ,- 7. Munkabér ,- 8. Bérjárulékok ,- 9. Utiköltség ,- 10. Telefondíj ,- 11. Képzés-oktatás (Profi civil 2009 program ,- keretében) 4. Egyéb költség (164579,- Ft) 1504 részletezése: A évre az NCA-tól kapott működési támogatásból 33273,- Ft visszautalásra került, mivel a tervezettnél olcsóbban sikerült beszerezni a számítógépet és a multifunkciós nyomtatót. A fennmaradó ,- Ft az NCA-CIV-09-A-0094 azonosítószámú, Profi civil 2009 című képzési program keretében a résztvevők számára biztosított étkezési költségeit takarja. Tárgyi eszközök, melyek 2009-ben kerültek beszerzésre: - Projektor és vetítővászon - Flipchart tábla Korábbi években beszerzett tárgyi eszközök: - Multifunkciós színes, lézer fénymásoló, nyomtató - Notebook 7

8 IV: A cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület évben közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét gyakorolta. Az Egyesület Alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységei a Ksztv. 26. c) szerint: (1) egészségmegőrzés (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (5) kulturális tevékenység (9) környezetvédelem (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Anyagiakban kifejezhető juttatások nem kerültek kifizetésre. A tagság és a pártoló tagok által végzett tevékenység önkéntes és anyagi ellenszolgáltatás nélküli volt. 8

9 V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület 2008-ban a NCA programból ,- Ft támogatásban részesült, melynek megoszlása: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól NCA-CIV-A Profi civil ,- Ft-ot kaptunk. (A teljes támogatás összege: ,- Ft, melynek második részlete, ,- Ft a 2010-es évet érinti.) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Nemzeti Civil Alap Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma által NCA-NYD azonosítószámmal a civil szervezet működésének támogatására ,- Ft-ot kapott az Egyesület. (A teljes támogatás összege: ,- Ft, melynek második részlete, ,- Ft a 2010-es évet érinti.) Szja 1% ,- Ft Felhasználása: Az Egyesület honlapjához szükséges tárhely éves bérleti díjára került felhasználásra. (Teljes összeg 9500,- Ft) 9

10 VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület 2009-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 10

11 VII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület március 27-én alakult azzal a céllal, hogy egy olyan szellemi műhelyt hozzon létre, mely támogatja, segíti, erősíti tagjait, a kistelepüléseken élő nőket, hátteret nyújt a közösségépítő tevékenységhez a helyi civil kezdeményezések felkarolásával. E cél érdekében előadásokat, programokat szervez. Értékrendjében a környezettudatos magatartás, az esélyegyenlőség fontos szerepet kap. Az Egyesület Alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységei a Ksztv. 26. c) szerint: (1) egészségmegőrzés (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (5) kulturális tevékenység (9) környezetvédelem (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A célok megvalósítása érdekében 2009-ban a következők történtek: - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Együttműködési megállapodást kötött az Egyesület Kozmadombja Község Önkormányzatával emagyarország Pont működtetésére. Az Önkormányzat biztosítja a helyiséget és az Internet elérést, míg az Egyesület biztosítja a szolgáltatás elérhetőségét. - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be a Norvég Civil Alap programhoz a kistérség civil életének fejlesztésére, közösségfejlesztésre, sikertelenül. - (1) egészségmegőrzés; (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez LEADER program keretében Faluakadémia programok megvalósítására. Két településen (Kozmadombja és Szilvágy) 13 előadásra kerül sor 2010 és 2011-es években a támogatás megítélése esetében. A programsorozat témái: növényvédelem, környezetvédelem, úti élménybeszámoló, gazdasági tanácsok háziasszonyoknak, lelki egészségünk időskorban, és gyógy- és fűszernövények megismerését segítő előadások. 11

12 - (1) egészségmegőrzés; (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (5) kulturális tevékenység; (9) környezetvédelem; (10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében: Pályázatot nyújtottunk be az Őrség Határok Nélkül Egyesülethez LEADER program keretében Közösségfejlesztés célterületre. Négy hátrányos helyzetű zalai aprófaluban (Kerkabarabás, Resznek, Kozmadombja és Zalabaksa) településen történik demokratizálódási folyamatot elősegítő, a lakosság aktivitását felkeltő, önfelelősséget erősítő programsorozat. - (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz az a Lenti kistérségben működő civil szervezetek fejlesztésére, az Egyesületek, alapítványok tagjainak, tisztségviselőinek képzése folyik szeptemberétől. Ezen program keretében foglalkoztatunk egy főt 4 órás munkaviszonyban. A cél szerinti tevékenységek végzésének érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz az Egyesület működési költségeinek támogatására. 12

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben