Küzdelem egy pohár vízért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Küzdelem egy pohár vízért!"

Átírás

1 Küzdelem egy pohár vízért! XXI. sz. egyik legsúlyosabb problémája a vízszennyezés és a fenyegető vízhiány (Alcím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. ivóvize és védelme) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. 1-es, 2-es, és 3 as kútjai 2010.november Készítette: Birkás Attila Szemvidítófű Közhasznú Egyesület

2 Tartalom: 1) Előszó 3 2) Zánka tágabb környékének földtani felépítése 4 3) Zánkai GYIC Kft. tágabb környékének hidrogeológiai jellemzése 5 4) Zánkai GYIC Kft., mint ivóvíz szolgáltató Zánkai GYIC Kft. saját ivóvíz szolgáltatása Kutak telepítésének rövid története Zánkai GYIC Kft. termelő kútjainak bemutatása Vízbázist és a kutakat veszélyeztető tényezők Vízbázis és a kutak védelme Mit tett/mit tehet a GYIC Kft. ivóvize és vízbázisa védelme érdekében? Mit tehetnek felszíni és felszín alatti vizeink védelme érdekében a hatóságok, a törvényhozók, és az önkormányzatok? 11 5) Összegzés 12 6) Melléklet (fotó, térképek) 13 2

3 1) Előszó A víz az emberiség kultúrtörténetének egyik legősibb jelképe: eredetmítoszok és teremtéstörténetek visszatérő szereplője. Már a görög filozófia eszmerendszerének is meghatározó őseleme, bibliai történetek gyakori szereplője. Hazánk történelmének is szimbolikus alakja, történelmi események és személyiségek életének alakítója. Azonban a közelmúlt eseményei úgy tűnik, inkább árnyoldalát mutatják: ár és belvizekről, cián és vörösiszap szennyezésről, vízbázisok veszélyeztetéséről, védett mocsár lecsapolásának szándékáról egyaránt szólnak a tudósítások. Úgy tűnik a pótolhatatlan kincsről, amellyel nem törődünk, amíg úgy hisszük korlátlanul rendelkezésünkre áll, játszhatunk vele kényünkrekedvünkre. Csak az ínség perceiben döbbenünk majd rá felelőtlenségünkre, ostobaságunkra. Legyen ez intő jel: ne pusztítsuk tovább azt, ami éltetőnk, lételemünk! A dolgozat írójának nem volt könnyű dolga, vagy ha tetszik nagyon is könnyű dolga volt: a víz ugyanis kimeríthetetlenül gazdag téma. Íródhatott volna ez a pályázat a Balatonról számtalan aspektusban, a Nivegy-völgy felszíni vízfolyásairól, Mencshely és Zánka közötti települések szennyvízkezelési anomáliáiról, vagy éppenséggel a klímaváltozás Balatonra gyakorolt hatásáról is. Végül a választás a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban GYIC Kft.) vízmű kútjainak és védőterületeinek üzemeltetésére, egy hosszútávon is fenntartható vízgazdálkodás bemutatására esett. Témaválasztás indoklása: Napjainkban 1,1 milliárd ember nem jut rendszeresen elegendő és tiszta ivóvízhez, s ez a szám néhány évtizeden belül megháromszorozódik. Vagyis 2025 re az emberiség 66 % -ának nem lesz elegendő és fogyasztásra alkalmas ivóvize. Ez a tény önmagában is megmagyarázza, hogy miért egyik legsúlyosabb, megoldásra váró problémája a XXI. századnak a vízszennyezés és a fenyegető vízhiány, mely megállapítást dolgozatom címéül is választottam. Magyarországon a klímaváltozás következtében az átlaghőmérséklet az elmúlt 100 évben 0,77 C al lett magasabb, miközben a csapadék mennyisége 25 % -al lett kevesebb. Az elmúlt 30 évben a felmelegedés gyorsult, a csapadék térbeli és időbeli eloszlása egyre nagyobb szélsőségeket produkált/produkál. A globális felmelegedés a Balaton vidékét különösen sújtja, mely területre a klímamodellek az elkövetkező 100 éven belül mediterrán klímát jósolnak. A fokozatos felmelegedés okozta időjárási szélsőségek, a környezetterhelés növekedése, egyre nagyobb veszélyt jelent a térség ivóvízbázisára is. 3

4 2) Zánka tágabb környékének földtani felépítése Zánkai GYIC Kft. vízbázisát és vízgyűjtőjét a 219/200. (VII.21.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete felszín alatti vizek állapota és az esetleges szennyeződés szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősítette. Mivel nyitott karszt területről van szó, így különös jelentőséggel bírnak azok a geológiai formációk és szennyeződésre érzékeny kőzettípusok, melyek meghatározzák a karsztvíz tárolását, a vízszint alakulását, a víz korát és áramlását. Zánka szerkezeti-földtani szempontból a Balaton-felvidék nyugati részéhez tartozik. A területen belül jellemzőek a meghajlított, a hegység irányára merőleges gyűrődési vonalak és harántszerkezetek. A jelenleg ismert neotektonikus törések többsége idősebb, ÉNy-DK i csapású haránttörések felújulásának tekinthető. A Balaton-felvidék területét felépítő geológiai formációt keletkezési idő szerint négy fő csoportba sorolhatjuk, melyeket a szűkös terjedelmi lehetőségek miatt csak felsorolok. (Szerencsés módon ez a csoportosítás a fő hidrogeológiai egységeknek is megfeleltethető.) Perm, triász és idősebb kőzetek ( ,5 millió év) Balatonfelvidéki Homokkő Formáció, Révfülöpi Metaandezit, Lovasi Agyagpala Formáció, Köveskáli Dolomit Formációt, Arácsi Márga Formációt, Hidegkúti Formáció Zánkai tagozat, Csopaki Márga Formáció. Aszófői Dolomit Formációt, Iszkahegyi Mészkő Formációt, Megyehegyi Dolomit Formációt, Tagyoni Mészkő Formációt, Buchensteini Formációcsoportot, Felsőörsi Mészőkő Formációt, Veszprémi Márga Formáció mencshelyi márga tagozat, Budaörsi Dolomit F., Sándorhegyi F., Edericsi Formációt. A 223,4-209,5 millió éves Fődolomit Formáció a Dunántúli-középhegység legfontosabb, főkarsztvíztároló képződménye. Miocén mészkő (12-13 millió év) Szarmata korszak Zánka környékének legfontosabb neogén fedőkarsztos víztároló képződménye. Az ún. Tinnyei Formáció alkotja a Zánkai gyerektábor vízadó kőzetét is. Pannon és negyedidőszaki rétegek (8,9-0,1 millió év) Felső-pannon (8,9-5,2 millió év) A Megyehegyi dolomitból és a Buchensteini Formációból áthalmozott, közepesen cementált kavicskonglomerátum, breccsa, illetve kavicsos homok vastagsága a területen 2-6 m. A Felső-pliocén (3-4 millió év) Tapolcai Bazalt Formációja. A felszíni lejtőkön és a patakvölgyekben található, évesnél fiatalabb felsőpleisztocén és holocén kori proluviumok, deluviális üledékek, lösz-képződmények, lejtőtörmelékek és patakhordalékok a területen mindössze 0-6 m es vastagságúak. A GYIC Kft. területének döntő többségén fél méterrel a terepszint alatt már miocén mészkőbe ütközünk. A fedőréteg vastagsága csak a főépülettől délre nagyobb 1 méternél, mely a Balaton 4

5 felé fokozatosan vastagszik, illetve a Csorsza-patak mentén jelenik meg 4-8 méter agyagos üledék. A Balaton-felvidéken a löszképződés alárendelt a morfológia és a szélirányok következtében. Ugyanakkor a negyedkori rétegeknek jelentős szerepük lehet a felszíni beszivárgás szabályozásában és a szennyeződések visszatartásában. Zánka környékén a MÁFI Agrogeológiai Osztályának vizsgálatai szerint a szarmata mészkövek felett túlnyomó részben barna erdőtalaj, kisebb mértékben pedig rendzina jellegű feltalaj alakult ki. A vízadó rétegek kőzettípusai, a védelmet biztosító összefüggő agyagsor hiánya indokolja a vízbázis fokozott védelmét, s a vonatkozó jogszabályok (123/1997.(VII.18.) Korm. r., évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról) előírásainál nagyobb védőterület kijelölését. Földtani szelvény a Balaton mentén a zánkai kutakon keresztül Dr. Léczfalvy S. (2004) szerint 3) Zánkai GYIC Kft. tágabb környékének hidrogeológiai jellemzése A terület felszíni vízrendszerének főbb jellemzői a következők: A hajdani Ságpusztai forrásos területnek a felszíni vízgyűjtőjét K ről a Bere-árok, Ny ról a Csorsza-patak és vízgyűjtője határolja. A felszíni vízgyűjtő területek mérete a vízválasztók menti lefolyástalan területek nélkül: Ságpusztai források 2,723 km 2, Csorsza-patak 20,566 km 2, Bere-árok 6,975 km 2. Zánka környékén megjelenő, hidrogeológiai szempontból elkülönülő víztestek: 5

6 Balaton-felvidék vízadó képződményeinek térképe (Gondárné Söregi Katalin és Gondár Károly geológusok szakdolgozata nyomán) A) A perm és alsó triász homokkövek repedéseiben és legfelső, regolitos részükben lassan szivárgó vizek. B) Főkarsztvíz-tároló a tárolókőzet jellegzetességeitől függő áramlási sebességgel C) Fedőkarsztvíz a szarmata mészkövekben: ez összefügg a főkarsztvíz-tárolóval is, helyenként a talajvízzel is, esetleg néhol perm rétegek vizével is. (ahol szarmata települ idős homokrétegekre) D) Talajvízadó: elsősorban a Balaton környékén, illetve patakvölgyekben. A talajvízadó megcsapolását a hegyek közötti medencékben kisebb lápok, tavak jelentik; a Balaton mentén és a patakoknál keskeny sávban folytonos. Mint látható, a felvidék hegységszerkezetének megfelelően sávosan rendeződnek el a felszínen a vízadó rétegek. Az egyes rétegszintek érintkezése a térképen jelzettnél nagyobb felületen történik meg (tektonikus elemek mentén, és a mélységben az egymásra rétegződésnél), de a legintenzívebb vízforgalom a felszín közelében történik a karsztos területen. A felvidék pereme közelében és a part közelében levő legjobb vízadókat (fődolomit, illetve szarmata Tinnyei Mészkő) a Veszprémi Márga kibúvási területe választja el egymástól. 6

7 A karsztvízszintek áramlását az alábbi, természetes állapotok bemutatására készült karsztvízszint-térkép jól szemlélteti. A Balaton-felvidék karsztvízszint-térképe (Gondárné Söregi Katalin és Gondár Károly geológusok szakdolgozata alapján) Mint látható, a karsztvíz szivárgása a hegység peremétől a Balaton felé történik, a vízadó rétegek folytonossági irányára merőlegesen. A térképen szaggatott vonallal jelzett kisebb vízválasztók közül az egyik Zánka területén a Csorsza-patak vonalában húzódik. A GYIC Kft. kútjaitól ÉNy -ra található az egyik karsztvíz-maximum a domborzati kiemelkedéseknek megfelelően. Az összes vízadó szint erózióbázisát a Balaton jelenti. A tóba érkező patakok a felső szakaszukon mindenütt megcsapolják a karsztvizet, alsó részükön enyhe rátápláló hatásúak. Az idősebb, mélybe süllyedő rétegek felől is vertikálisan felfelé mutató vízáramlás történik a parti zónában. Ezt a hatást erősíti a perm rétegek Balaton közeli megjelenése, vízzáró peremként a karsztos rétegek folytonosságát is megszünteti. A kutak szempontjából elsődleges szarmata rétegek hidrogeológiai szempontból kevert jelleget mutatnak. A szarmata rétegen belül egy felső, a talajvízhez hasonló viselkedésű, nagy ingadozású zóna, és több lentebbi, kis mértékben elkülönülő, hidraulikailag már nyomás alattiként viselkedő zóna különíthető el. Mivel a rétegek kiékelődnek, a rétegzett jellegű viselkedés a peremeken fokozatosan megszűnik, és a teljes összlet inkább szabad tükrű rétegként viselkedik. A vízszintek ingadozása a szarmata rétegekben (és általában a környező karsztos területen) meglehetősen nagy. 7

8 A GYIC Kft. kútjai kevert vizet termelnek. A szarmata mészkő vize viszonylag fiatal. A termelt kevert víz hozzávetőleges átlag kora, tartózkodási ideje év. (Legfiatalabb vízrészecske 3-9 év (átlagosan 5 év), a legidősebb pedig 550 éves.) Az 50 éves elérési idővel (HGV B ) kijelölt védőidom a Ságpusztai forráscsoport felszíni vízgyűjtőjétől kissé Ny ra hajlik el, mérete 1,04 km 2. A regionális modellek alapján a vízbázis sérülékeny. A teljes utánpótlódási területet magába foglaló rétegbeli (HGV C ) mérete mintegy 3,56 km 2. Ugyanakkor biztató, hogy a termelt víz nagy hányada mélyről jövő, magas nyomású főkarsztvíz. 4) Zánkai GYIC Kft., mint ivóvíz szolgáltató 4.1 Zánkai GYIC Kft. saját ivóvíz szolgáltatása GYIC Kft. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve (123/1997.(VII.18.) Korm. r., évi LVII. Tv. a vízgazdálkodásról, 38/1995. (IV.5.) Korm. r., 201/2001.(X.25.) Korm. r. stb.) érvényes hatósági engedélyek birtokában, a területén üdülő, pihenő vendégek, a Kft. által működtetett középiskola és kollégium, a kiszolgáló létesítmények (TMK, garázs, kazánházak, kertészet, kikötő stb.) szolgálati lakásokban elhelyezett munkatársak, illetve munkaidőben dolgozók részére biztosít ivóvíz szolgáltatást. Külső ügyfeleknek (természetes és jogi személyeknek) nem szolgáltat ivóvizet. Jellemző a vízfelhasználás szezonális ingadozása. A GYIC Kft. vízigénye a következő tételekből áll össze: Főépület és szállók 733 m 3 /d, Kis és nagy sportpálya locsolás 116 m 3 /d (nyári szezonban), Szolgálati lakások 18 m 3 /d, Strand 40 m 3 /d (májustól-októberig), szennyvíztisztító telep 10 m 3 /d, MÁV állomás, egyéb 50 m 3 /d. Csúcsvízigény: 330 m 3 /h, Maximális vízigény nyáron (összesen): m 3 /d, Maximális vízigény télen (összesen): 300 m 3 /d 4.2 Kutak telepítésének rövid története A Zánkai Úttörőváros átadására 1974 ben került sor. A kivitelezést megelőző tervezés már 1966 ban elkezdődött, sőt a vízügyi feltárások első szakaszára már 1965 ben sor került. A legelső vízfeltáró fúrásokat a tábor területén, a patak mellett fúrta le az OVIKUV 1965 ben. A részletes vízfeltárás terveit a Dunai és Tiszai Vízi Nagylétesítményeket Beruházó Vállalat és a Mélyépterv közösen készítette. A vízellátás tervezését Dr. Léczfalvy Sándor, műegyetemi professzor irányította. Vízfeltárást a nyári hónapokban m 3 /d hozamra méretezték. A munkálatok kezdetén felfakadó vizek felkutatására került sor. A második ütemben vízkutató fúrásokat mélyítettek le az elsődleges fakadási terület és nyomásszintek meghatározására a legnagyobb hozamú, a gyerekvároshoz legközelebbi források közül. 8

9 Az eredmények alapján a mélyebb réteget megcsapoló kutak létesítését határozták el a területen, a délebbre fakadó vizek egybegyűjtésével és a túlfolyó hozamok levezetésének engedélyezésével együtt. Ma is ezen a koncepción alapulva működik a vízbázis. Már a korabeli tervdokumentáció is leírta a karsztos mészkő rétegzett jellegét, és felhívta a figyelmet a felszíni védőidom kijelölésének szükségességére Zánkai GYIC Kft. termelő kútjainak rövid bemutatása A GYIC Kft. vízellátását 5 db fúrt kút biztosítja (1. fotó), melyek mélysége m között váltakozik. A vízbázis mind az 5 kútja nem védett felszín alatti vízkivétel nek minősül. A kutak karsztvizet termelnek, azonban a vízadó felső-miocén agyagos mészkő közettanirétegtani, és a kutak hidraulikai jellemzői miatt átmenetet képez a felszínközeli rétegvíz felé. Ezt földtani, vízminőségi és trícium izotóp-mérések, illetve hidrogeológiai vizsgálatok is alátámasztják. Maguk a trícium-eredmények is azt jelezték, hogy a kitermelt víz kevert jellegű, egy része 50 évesnél fiatalabb. A kutak környéke az A földtani sérülékenységi kategóriába tartozik. A kutak forrásterületen létesültek, melyek nyomásviszonyai a védettség szempontjából kedvezőek. A nyugalmi vízszintjük mindig a legfelső réteg talajvízszintje felett marad, sőt általában a terepszint felett áll be még az üzemi vízszint is. A termelőkutak az év hónapjában túlfolyóak. A túlfolyó vizek, és a felfakadó forrásvizek a Balaton-parti nádasba folynak el, azaz a tó utánpótlódását segítik. 4.4 Vízbázist és a kutakat veszélyeztető tényezők A kutak hosszú távú biztonságos üzemeltetése érdekében szükséges volt a védőterületeken, védőövezeteken szennyezőforrások, potenciális szennyezőforrások, vízfelfakadások és kutak felkutatása. Bejárások során a következő kockázati tényezőkre derült fény: A GYC Kft. től É ra, Tagyon község határában egy időszakosan működő bányára leltünk. (2. fotó) A bánya közvetlen ÉNy -i szomszédja egy felhagyott törmelék és szemétlerakó. (3. fotó) A lerakóból kimosódó anyagok tehát itt közvetlenül a triász mészkőbe szivároghatnak. (A lerakó bejárata mellett, a bányával ellentétes oldalon egy lezárt figyelőkutat találtunk. (4. fotó) A környék legnagyobb diszperz szennyezőforrását a domboldali szőlőművelés jelenti. Ugyan az utóbbi évben a műtrágyázás gyakorlatilag megszűnt, s így a nitrogénterhelés is, a gomba és rovarölő szerek, gyomirtók azonban továbbra is jelentős kockázatot jelentenek. A táborhoz legközelebbi nagyobb kiterjedésű szőlők a kutaktól É ra, 2 2,5 km re találhatók. (5. fotó) 9

10 Kockázati tényező a kutak belső védőterülete mellett, a 71 es főútvonalon közvetlenül elhaladó gépkocsiforgalom. Veszélyes anyagot szállító kamiont ért baleset súlyos következményekkel járhatna. (6. fotó) Nivegy-völgyi települések vezetői, Nivegy-völgyi Szennyvíz Csatornázási Társulást hoznak létre, mely társulás közösen nyújt be pályázatot a KDRFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése c. pályázatra. Terveik szerint egyedi, 2000 lakos egyenértékű szennyvíztisztítót építenének. A telep Tagyon alatt, légvonalban mindössze 4-5 km-re lenne a GYIC Kft. víztermelő kútjaitól, s mindössze 1-2 km -re a kutak HGV B felszíni területtől. A tervek szerint a szennyvíztisztító telepet egy párologtató tóval látnák el, vagy a tisztított szennyvizet közvetlenül a Csorsza-patakba vezetnék. Hosszú távon mindkét változat kockázatot jelent részben a nyitott karsztra, mint vízadó rétegre, részben a Csorszapatak vízminőségére és élővilágára, továbbá a GYIC Kft. vízbázisára, kútjainak vízminőségére. Kockázati tényezőként jelenik meg, hogy a Csorsza-patak mentén, illetve a kutak belső védőterületétől mindössze 300 méterre, hosszú évtizedek óta folytatnak legeltető állattartás. A patak így jelentős nitrogénterhelést kap, mely nitrogén a patak 6-8 méteres hordalékán áthatolva eléri a vízadó réteget adó szarmata, illetve triász mészkő-rétegeket, megteremtve annak elszennyezési lehetőségét. (7. fotó) A patak vízhozamát, vízminőségét veszélyeztető tényező, hogy a felső szakaszon (Szentantalfa) alapítványi turistaház egyedi, biológiai szennyvíztisztítója mindössze 5-10 métere van a pataktól, hogy a falu telente elárasztja a sportpályát a patak vizével (korcsolyázás céljából), ezzel is csökkentve az alsó szakaszra jutó víz mennyiségét, hogy magánemberek tucatjai öntöznek a patak vizével, illetve engedik be szennyvizüket a patakba. (8. fotó) Szintén súlyos, évtizedes problémát jelent, hogy a Nivegy-völgyi településeken még mindig nincs megnyugtató módon megoldva a kommunális szennyvíz elszállítása, kezeltetése. A lakott ingatlanok és a lakosság számához képest meglepően ritkán járja a falvakat szippantós tehergépjármű. Derítőkből, kutakból a lakossági szennyvíz döntően a talajvízbe szivárog, elszikkad, ezzel is szennyezve a talajvizet, a talajt, s szép lassan vízadó karsztrétegeket is. (Ez ügyben az elmúlt évben vizsgálatot indított a Felügyelőség.) A Balaton-felvidéken és a Bakonyban számtalan helyen, sajnos a GYIC Kft. határában is (Sági erdő), az erdészetek jóváhagyásával még mindig alkalmazzák a tarra vágásos erdőművelést. Ez nem csak az élőhelyre (biodiverziás), hanem az ivóvíz kincsünkre (kiszáradás) és a talajra nézve (erózió) is káros. (9. és 10. fotó) 10

11 4.5 Vízbázis és a kutak védelme Mit tett/mit tehet a GYIC Kft. ivóvize és vízbázisa védelme érdekében? Négy monitoring kutat fúratott (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 2 kútra vonatkozó elvárásai voltak.), melyekből a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, évente 4 alkalommal történik mintavétel. A négy kútból 3 talajvizet (A/1, B, C jelű kutak), 1 kútból rétegvizet vesznek (jele A/2). (11. fotó) Kutak védőterületét a vízbázist hosszútávon feszélyeztető tényezőkből kifolyólag, a modellszámítások alapján, a szükséges méretnél nagyobbra méretezte. (térkép) A kutakra és védőterületeikre vonatkozó felügyelőségi határozatot, a kutak üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot maradéktalanul végrehajtja, illetve betartja. Évente kétszer terepi bejárást tart a teljes védőterületen, hogy az esetleges új szennyezőforrásokat a lehető leghamarabb észlelni lehessen, s a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni. Önkorlátozás: Saját, 209 hektáros területén nem folytat olyan tevékenységet, nem kezdeményez olyan beruházásokat, melyek veszélyeztethetnék a vízbázist, vagy veszélyt jelenthetnének a kitermelhető víz mennyiségére. Folyamatos, partneri kapcsolatot tart fenn a környék önkormányzataival annak érekében, hogy a tervezett beruházásokkal kapcsolatosan (pl.: Tagyon alatti tervezett szennyvíztelep), - melyek esetleg veszélyeztetnék a vízbázist, a környék felszíni és felszín alatti vizeit - elmondhassa álláspontját, s amennyiben szükséges, akkor változtatásokat kezdeményezzen. Részt vállal a hazai általános és középiskolás korosztály környezettudatosságának javításában, a pedagógus társadalom módszertani ismereteinek bővítésében. (Ennek formái: erdei iskola, szaktábor, zöld jeles napok, környezeti nevelési konferenciák stb.) Mit tehetnek felszíni és felszín alatti vizeink védelme érdekében a hatóságok, a törvényhozók, az önkormányzatok? A klímaváltozás következményeinek enyhítése érdekében szükséges a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia ismertetése a társadalom valamennyi szereplőjével. Szükséges továbbá politikai, társadalmi és szakmai konszenzus megteremtése. Szintén ismertetni kellene a társadalom valamennyi szereplőjével a VAHAVA projekt keretében tárgyalt feladatokat. Fokozatosan vissza kellene szorítani a környezetvédelmi szempontból káros állami támogatásokat. Akár pénzügyi ösztönzőkkel is elő kellene mozdítani a gazdasági szereplők, s a lakosság körében is a vízfogyasztás csökkentését. 11

12 1995. évi LVII. tv., valamint a évi CXLVI tv. vonatkozó paragrafusai alapján vízhasználó vízkészlet járulékot kell, hogy fizessen az államnak. A törvény nem segíti a víztakarékosságot, mivel a vízhasználó köteles fizetni, amennyiben a lekötött vízmennyiségnél kevesebb vizet hasnál fel. Ez lényegében azt jelenti, minél többet takarékoskodik valaki, annál többet fizet. Ezért szükséges a törvény módosítása. Szükséges lenne bizonyos ROP- ok pályázati kiírásainak felülbírálására is. Vízbázisok, felszíni vizek védelme érekében támogathatnák meglévő szennyvíztelepekhez való csatlakozást. Nem kellene feltétlenül minden apró községnek saját szennyvíztisztító teleppel rendelkeznie, még akkor sem, ha a létesítmény egy társulás, vagy egy önkormányzat vagyonát gyarapíthatná. Vagyis gazdasági haszonért cserébe a környezeti elemeket terhelnék tovább Miért írom ezt? A Nivegy-völgyi Szennyvíz Csatornázási Társulást létrehozó települések annak ellenére ragaszkodnak saját szennyvíztisztító telep megépítéséhez, hogy a környékben két korszerű, a szigorú előírásoknak megfelelő, szabad kapacitással bíró szennyvíztisztító telep is működik (Balatonfüred DRV, Zánka GYIC Kft.) A szennyvíz tisztítását tehát meglévő kapacitások jobb kihasználásával is meg lehetne oldani! Ezt egyébként a tervek elbírálásában illetékes Tervtanács is szorgalmazza. Szükséges lenne a zöld hatóságok megerősítésére. Általánosságban leírható, hogy a környezeti és természeti károkozást a bíróságoknak is szigorúbban kellene elbírálni. A Pro Silva elvek alapján kellene az erdészeti oktatást megújítani, illetve abba kellene hagyni a tarvágásos erdőművelés gyakorlatát, s helyette a szálalásos erdőművelést kellene alkalmazni. (Ezt egyébként a VAHAVA projekt is tartalmazza.) Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia szellemében, és az abban meghatározott feladatok mentén kellene a környezeti nevelés hatékonyságát javítani. Csak így lehet elérni, hogy a természeti és emberi környezet állapotában tartós és megalapozott javulás következzen be. 5) Összegzés évvel ezelőtt sokan kételkedtek a környezetvédelem fontosságában, abban, hogy a természeti környezeti adottságok rombolása valóban társadalmi, gazdasági problémák forrásává válhat. Ma már tudjuk, a környezetpolitika fontosságához nem fér kétség. Vizek, vízbázisok védelmét, mint ahogy a klímaváltozás problémáját sem tudják kormányok, önkormányzatok, szakmai szervezetek, civilek, jó szándékú állampolgárok önállóan megoldani. Szükség van a párbeszédre, a közös felelősség vállalásra, az együttműködésre. E nélkül, illetve paradigmaváltás nélkül nem tudjuk megoldani problémáinkat! 12

13 6) Melléklet (fotókat készítette: Birkás Attila, térképet: Lorberer Árpád Ferenc) 1. fotó: Zánkai GYIC Kft. 2. sz. kút 2. fotó: Tagyon alatti bánya (bánya pereménél a felhagyott szeméttelep látszik) 13

14 3. fotó: Felhagyott tagyoni szeméttelep D i határa, közvetlenül a bánya mellett 4. fotó: Tagyoni felhagyott szeméttelep figyelőkútja (háttérben a Hegyestű) 14

15 5. fotó: Szőlőtábla Tagyon-hegy alatt 6. fotó: 71 es főút a kutak belső védőterülete mellett 15

16 7. fotó: Birkalegelő a kutak belső védőterületétől 100 méterre, É i irányba 8. fotó: Turistaház gyökérzónás szennyvíztisztítója Szentantalfa alatt, a Csorsza-patak partján 16

17 9. fotó: Tarvágásos erdőművelés a Sági erdőben (háttérben a GYIC Kft. víztornya) 10. fotó: Erózió következtében kibukkanó triász mészkő, a tarra vágott Sági erdőben 17

18 11. fotó: GYIC Kft. figyelőkútjai közül az A/1 és A/2 jelűek Térkép a GYIC Kft. kútjainak védőterületeiről 18

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-6

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta

Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta XIX. évfolyam 2. szám v A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság lapja v 2009. ápr.-máj.-jún. Tartalom Bejelentkezett az aszály, de a júniusi eső enyhített rajta (1. oldal) Társadalmi konzultáció

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása?

Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Mit jelent valójában a CO 2 geológiai tárolása? Tartalomjegyzék Klímaváltozás és a CO 2 geológiai tárolásának szükségessége 4 1. Hol és milyen mennyiségű CO 2 tárolható a föld alatt? 6 2. Hogyan történik

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben