II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan), etikatanár, fizikatanár (természettudományi gyakorlatok), földrajztanár, francia nyelv és kultúra tanára, holland nyelv és kultúra tanára, hon- és népismerettanár, kémiatanár, közösségi művelődés tanára, latin nyelv és kultúra tanára, magyartanár, matematikatanár, német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, testnevelőtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, testnevelőtanár, zenetanár, zeneművész-tanár pedagógusképzés mesterképzés (MA, MSc) levelező Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Informatikai Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar ek száma: -4-5 az oklevélhez szükséges kreditek száma: A képzésben előírt kreditek: Szakterületi kreditek: 0 : 40 kredit Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat: 0 kredit Összesen: 60 kredit Szakterületi kreditek: 46 kredit : 4 kredit Összesen: 60 kredit Szakterületi kreditek: 00 kredit : 0 kredit Összesen: 0 kredit Szakterületi kreditek: 90 kredit : 0 kredit Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat: 0 kredit Összesen: 0 kredit Szakterületi kreditek: 50 kredit : 0 kredit Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat: 0 kredit Összesen: 50 kredit összes kontaktóra száma: 000 szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: tanítási gyakorlat (közismereti tanárszakon a. vagy 3. vagy 4. ben kredit a tanári felkészítés keretében), összefüggő egyéni iskolai gyakorlat (közismereti tanárszakon a. vagy 4. vagy 5. ben 0 kredit

2 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. KÉPZÉSFAJTÁK a) nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit b) főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit c) egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit d) tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit e) tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 5, 50 kredit A DEBRECENI EGYETEM ÁTA INDÍTOTT KÉPZÉSEK SZAK A B C D E angol nyelv és kultúra tanára biológiatanár + + etikatanár + + fizikatanár + földrajztanár francia nyelv és kultúra tanára holland nyelv és kultúra tanára + hon- és népismerettanár kémiatanár + + magyartanár + + matematikatanár német nyelv és kultúra tanára + + orosz nyelv és kultúra tanára pedagógiatanár + testnevelőtanár + + történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

3 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. ÁTAÁNOS RENDEKEZÉSEK Az osztatlan tanárképzéstől eltérő követelményeket az alábbiakban rögzítjük. GYAKORATOK Az iskolai gyakorlatok formái: a) a képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőtanár irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, osztályfőnöki órán, nem szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 5 önállóóra. b) kizárólag a szakmai tanárképzésben a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat. A gyakorlat koordinációját a i Központ végzi. c) az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor, szükség esetén vezetőtanár és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben végzett gyakorlat. Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése. A gyakorlat időtartama a nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanárképzés megszerzésre irányuló képzésben és a tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai, illetve a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésekben egy, a szakmai tanárképzésben két. SZAKDOGOZAT A közismereti tanárképzésben szakdolgozat nem készül, csak a szakmai tanárképzésben kötelezően teljesítendő. TANÁRI ZÁRÓVIZSGA A záróvizsgára bocsátás feltételei: - Szakmai zárószigorlat letétele. Anyaga az adott szakterület teljes ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A zárószigorlat az előírt szakmai kreditek megszerzése után teendő le. A zárószigorlat megszervezését az illetékes kar végzi, a szaktan székek/intézetek bevonásával. - Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése (kizárólag a nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanárképzés megszerzésre irányuló képzésben és a tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai, illetve a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésekben). - Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és a nyelvvizsga kivételével más tanulmányi követelmények teljesítését. - A gyakorlat során elkészített, elbírált portfólió benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása. A portfólió védésére az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat zárásaként az iskolában kerül sor, kivéve a főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére és az egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésekben. - A szakdolgozat benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása (kizárólag a szakmai tanárképzésben). A tanárizáróvizsga-bizottság összetétele Elnök: a szakma minősített oktatója, tagjai a szakmódszertan oktatója és külső tag. (Kivéve a nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanárképzés megszerzésre irányuló képzésben és a szakmai tanárképzésben, ahol a tanári záróvizsga-bizottság elnökea pedagógia vagy pszichológia minősített oktatója, tagjai a megfelelő szakmódszertan oktatója és külső tag.) A záróvizsga részei: - portfólió-védés (kizárólag a főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére és az egyetemi szintű, mesterfokozatú 3

4 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésekben), - szakdolgozatvédés (kizárólag a szakmai tanárképzésben), - felelet a pedagógia-pszichológia témaköréből (kizárólag a nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanárképzés megszerzésre irányuló képzésben és a szakmai tanárképzésben), - felelet a szakmódszertan témaköréből. Élő idegen nyelv szakokon a módszertani vizsga a képzés nyelvén történik. A záróvizsga akkor eredményes, ha minden részjegy legalább elégséges, különben a szóbeli vizsga érdemjegye elégtelen. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban csak az elégtelen érdemjegyű részterület(ek)et kell pótolni. A tanári záróvizsga minősítése az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két tizedesre kerekítve: - portfólió-védés, - szakdolgozatvédés (kizárólag a szakmai tanárképzésben), - pedagógia-pszichológia felelet (kizárólag a nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanárképzés megszerzésre irányuló képzésben és a szakmai tanárképzésben), - szakmódszertani felelet. - Az osztatlan tanárképzés oklevelének minősítése A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlat és a tanári záróvizsga összesített érdemjegyének átlaga alapján, valamint a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. (9) szerinti besorolás szerint határozzák meg. 4

5 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. PEDAGÓGIAI-PSZICHOÓGIAI MODUOK TANTERVE NEM TANÁRI MESTERKÉPZÉST KÖVETŐEN UGYANAZON SZAKMÁBÓ A KÖZÉPISKOAI TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés Szakmódszertan Szakmódszertan. Szakmódszertan 6 BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak.. 5

6 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. FŐISKOAI SZINTŰ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN, UGYANAZON A SZAKTERÜETEN, EGY SZAKON A KÖZÉPISKOAI TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számonkérés.. Szakterület 46 Szakmódszertan Szakmódszertan Szakmódszertan 6 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen 60 6

7 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. EGYETEMI SZINTŰ, MESTERFOKOZATÚ VAGY FŐISKOAI SZINTŰ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN AZ ÚJABB KÖZÉPISKOAI TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számonkérés Szakterület 00 Szakmódszertan Szakmódszertan Szakmódszertan Szakmódszertan 8 BTTK430OMA A tanulói személyiség 0 Gy megismerése BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Összesen 0 7

8 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN AZ ÁTAÁNOS ISKOAI TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 4, 0 kredit Tantárgy kód Tantárgynév Számonkérés Szakterület 90 Gyakorlat BTTK450 0OMA BTTK400 0OMA BTTK550 0OMA Szakmódszertan Szakmódszertan Szakmódszertan 6 Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 3 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 Portfólió Gy 4 Kísérő szeminárium szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) 0 Gy Összesen 0 4 8

9 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN A KÖZÉPISKOAI TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 5, 50 kredit Tantárgy kód Tantárgynév Számon - kérés Szakterület 0 Tanári felkészítés Gyakorlat Tantárgy kód BTTK450 0OMA BTTK400 0OMA BTTK550 0OMA Tantárgynév Szakmódszertan Számon - kérés Szakmódszertan 6 Szakmódszertan.. 3. Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 4. Összefüggő egyéni iskolai 50 Gy 0 5 gyakorlat Portfólió Gy 5 Kísérő szeminárium szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) Összesen Gy

10 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. ANGO NYEV ÉS KUTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés.. BTAN30OMA English anguage Teaching Methodology 30 GY BTAN500OMA English anguage Teaching Methodology 30 GY BTAN53OMA Classroom Practices in Focus K 6 vizsgakurzus BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt 0 Gy személyiségfejlesztése BTTK430OMA A tanulói személyiség 0 Gy megismerése BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód 5 Gy pedagógiája BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógia- 0 Gy pszichológia Kísérő szeminárium 0 Gy 0 szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy Összesen 60 0

11 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09.. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számonkérés.. BTAN50OMA Teaching British iterature, Culture and Society GY 5 30 BTAN5OMA anguage Technology and the konz GY 3 TO Classroom BTAN504OMA Teaching Contemporary American GY 5 30 iterature and Culture BTAN509OMA Second anguage Acquisition GY 3 30 BTAN508OMA The mental lexicon and vocabulary GY 3 30 acquisition BTAN504OMA anguage Test Construction and GY 3 30 Evaluation BTAN5OMA Visual English: Cognitive Ergonomics konz GY 3 46 TO in FT BTAN506OMA anguage and Gender GY 4 30 BTAN500OMA Modern British iterature and Culture GY 4 30 BTAN50OMA American Popular Culture konz GY 4 TO BTAN503OMA American Hungarian Relations K 4 VK BTAN5300OMA Syntax and Morphology konz GY 4 TO BTAN5099OMA Zárószigorlat K V BTAN54OMA Szakmódszertan: English anguage K VK Teaching Methodology BTAN55OMA Szakmódszertan: English anguage K VK Teaching Methodology BTAN50OMA Szakmódszertan: Classroom Practices GY 6 30 in Focus BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen 60 (V = vizsga, VK = vizsgakurzus, TO = távoktatás)

12 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számonkérés BTAN000OMA Skills Development (R & Sp) GY 3 BTAN00OMA Skills Development (Sp & ) GY 3 30 BTAN00OMA Skills Development (Wr & Comp) GY 3 30 BTAN03OMA Targeting the Verb Phrase GY 3 30 BTAN04OMA The Structure of English: The K 3 VK Noun Phrase and the Verb Phrase BTAN00OMA British Civilisation konz GY 3 TO BTAN009OMA Nyelvi alapvizsga K 3 V BTAN03OMA The English Sentence K 3 VK BTAN0OMA Introduction to inguistics GY 3 TO BTAN05OMA Introduction to Applied K 3 VK inguistics BTAN30OMA British iterature to 945 K 3 VK BTAN30OMA Modern British iterature and GY 3 30 Culture BTAN330OMA American iterature GY fé.. fé. 3. fé. 4. fé. Előfeltét BTAN330OMA American iterature 3 BTAN0OMA History of the British Isles konz K GY VK TO BTAN3304OMA History of the USA GY BTAN3303OMA American Culture and konz GY 3 TO Institutions BTAN0OMA Introduction to iterature and K 3 VK Culture + BTAN506OMA anguage and Gender GY 4 30 BTAN0 0 9OMA BTAN500OMA Modern British iterature and GY 4 30 Culture + BTAN50OMA American Popular Culture konz GY 4 5 TO BTAN503OMA American Hungarian Relations K 4 + VK BTAN5300OMA Syntax and Morphology konz GY 4 TO BTAN50OMA Teaching British iterature, Culture and Society GY 5 30 BTAN5OMA anguage Technology and the konz GY 3 TO Classroom BTAN504OMA Teaching Contemporary American iterature and Culture GY 5 30 BTAN0 9OMA BTAN509OMA Second anguage Acquisition GY

13 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. BTAN508OMA The mental lexicon and vocabulary acquisition BTAN504OMA anguage Test Construction and Evaluation GY 3 GY 3 = 30 BTAN0 00 9OMA BTAN5OMA Visual English: Cognitive Ergonomics in FT konz GY 3 TO BTAN5099OMA Zárószigorlat K V BTAN30OMA Szakmódszertan: English anguage Teaching Methodology GY 30 BTAN500OMA Szakmódszertan: English GY 30 BTAN0 anguage Teaching Methodology 8 9OMA BTAN53OMA Szakmódszertan: Classroom Practices in Focus K VK BTAN56OMA anguage Teaching Methods K VK BTTK430OMA A tanulói személyiség 0 Gy megismerése BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Összesen

14 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számon- kérés BTAN000OMA Skills Development (R & Sp) GY 3. BTAN00OMA Skills Development (Sp & ) GY BTAN00OMA Skills Development (Wr & Comp) GY 3 30 BTAN03OMA Targeting the Verb Phrase GY 3 30 BTAN04OMA The Structure of English: The K 3 VK Noun Phrase and the Verb Phrase BTAN00OMA British Civilisation konz GY 3 TO BTAN009OMA Nyelvi alapvizsga K 3 V BTAN03OMA The English Sentence K 3 VK BTAN0OMA Introduction to inguistics konz GY 3 TO BTAN05OMA Introduction to Applied K 3 VK inguistics BTAN30OMA British iterature to 945 K 3 VK BTAN30OMA Modern British iterature and GY 3 30 Culture BTAN330OMA American iterature GY 3 30 BTAN330OMA American iterature 3 K 3 VK BTAN0OMA History of the British Isles konz GY 3 TO 5 BTAN3304OMA History of the USA GY Előfeltétel BTAN3303OMA American Culture and konz GY 3 TO Institutions BTAN0OMA Introduction to iterature and K 3 VK Culture + BTAN3308OMA Contemporary American GY 3 30 BTAN009 4 Society OMA BTAN530OMA Semantics and Pragmatics GY 4 30 BTAN009 BTAN500OMA Modern British iterature and Culture BTAN50OMA Teaching British iterature, GY 5 30 Culture and Society BTAN5OMA anguage Technology and - GY 3 TO the Classroom + BTAN504OMA Teaching Contemporary GY 5 30 BTAN009 American iterature and 5 OMA Culture + BTAN509OMA Second anguage Acquisition GY GY 4 30 OMA 4

15 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Gyakorlat BTAN508OMA The mental lexicon and vocabulary acquisition GY 3 30 BTAN504OMA anguage Test Construction GY 3 30 BTAN009 and Evaluation = OMA BTAN5OMA Visual English: Cognitive Ergonomics in FT - GY 3 90 TO BTAN5099OMA Zárószigorlat K V BTAN54OMA Szakmódszertan: English anguage Teaching Methodology K VK BTAN55OMA Szakmódszertan: English anguage Teaching Methodology K VK BTAN50OMA Szakmódszertan: Classroom GY 6 30 Practices in Focus BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 3 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai 50 Gy 0 4 gyakorlat BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Kísérő szeminárium szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) 0 Gy Összesen 0 (V = vizsga, VK = vizsgakurzus, TO = távoktatás) 5

16 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. BIOÓGIATANÁR (EGÉSZSÉGTAN) KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat TTBME300_/T TBMG300_ TTBME30_/T TBMG30_ Számonkérés Szakmódszertan: Biológia tanítása I. 4 K,Gy + Szakmódszertan: Biológia tanítása 4 K,Gy + TTBMG303_ Szakmódszertan: Biológia tanítása 8 Gy 6 BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0.. BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy + BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy TTBMG300_ Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak. 6

17 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számonkérés TTBME500_ Állattan 4 K TTBME500_ Állatélettan II.szem.? 8 K TTBMG500_ G TTBME5005_ Növénybiológia 8 K 3.. TTBME500_ Biokémia II. 5 K TTBME505_ Sejtbiológia II. 5 K TTBME500_ Mikrobiológia 5 K TTBME505_ Genetika 5 K 46 TTBME5030_ Mol biol módszerek és gyakorlati 5 K 3 alkalmazásuk TTBME5035_ Ökológia 5 K TTBME5040_ A fenntarthatóság 5 K TTBME5045_ Evolúcióbiológia és popgen. 6 K 3 TTBME5050_ Talajtan 5 K TTBME5055_ Környezetvédelem 5 K TTBME600_ Hidrobiológia 5 K 3 TTBME6005_ Biogeográfia 5 K 3 TTBME600_ Etológia 8 K 3 TTBME605_ Mikológia 5 K TTBME600_ Egészségtan 4 K TTBME605_ Szabályozásbiológia, fiziológia és 4 K 3 immunológia TTBME6030_ Zárószigorlat Sz TTBME300_/T Szakmódszertan: Biológia tanítása I. 4 K,Gy + TBMG300_ TTBME30_/T Szakmódszertan: Biológia tanítása 4 K,Gy + TBMG30_ II. TTBMG303_ Szakmódszertan: Biológia tanítása 8 Gy 6 III. BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 0 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen 60 Szakterület 7

18 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. ETIKATANÁR-KÉPZÉS TANTERVE Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Szakterület Tantárgykód Tantárgynév Számon - kérés BTEE0OMA Az európai filozófia története I. 0 K 5 BTEE0OMA Etikatörténet I. 0 K 5 00 BTEE03OMA Általános etika I. 0 Gy 4 BTEE04OMA Vallástörténet 0 K 5 BTEE05OMA Műelemzés 0 Gy 4 BTEE06OMA Bevezetés az etikába 0 K 5. BTEE0OMA Az európai filozófia története II. 0 K 5 modern filozófia BTEE0OMA Általános etika II 0 Gy 4 BTEE03OMA Környezeti-és bioetika 0 Gy 4 BTEE04OMA Vallásfil. és vallási antropológia 0 K 5 BTEE05OMA Kortárs esztétikai elméletek 0 Gy 4 BTEE06OMA Bev. a kult. antropológiába 0 K BTEE30OMA Az európai filozófia története III. 0 K 5 3 kortárs filozófia BTEE30OMA A művészetek és az erkölcsi 0 Gy 4 3 nevelés BTEE303OMA Globális problémák erkölcsi 0 K 5 3 dilemmái BTEE304OMA Az etikai érvelés teológiai 0 Gy 4 3 modelljei BTEE305OMA Műelemzés 0 Gy 4 3 BTEE40OMA Filozófiai antropológia és 0 K 5 4 személyiségetika BTEE40OMA Üzleti etika 0 K 5 4 BTEE403OMA Filmelmélet és filmelemzés 0 Gy 4 4 BTEE404OMA Műelemzés 0 Gy 4 4 BTEE405OMA Kortárs viták az igazságosságról 0 Gy 4 4 BTEE500OMA Záró szigorlat 0 GY 4 BTEE07OMA Szakmódszertan 0 Gy BTEE07OMA Szakmódszertan 0 Gy BTEE306OMA Szakmódszertan 0 Gy 3 BTEE406OMA Szakmódszertan 0 Gy 8 4 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK5500OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Összesen

19 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Tanári felkészítés Számon - kérés BTEE0OMA Az európai filozófia története I. 0 K 5 BTEE0OMA Etikatörténet I. 0 K 5 90 BTEE03OMA Általános etika I. 0 Gy 4 BTEE04OMA Vallástörténet 0 K 5 BTEE05OMA Műelemzés 0 Gy BTEE0OMA Az európai filozófia története II. 0 K 5 modern filozófia BTEE0OMA Általános etika II 0 Gy 4 BTEE03OMA Környezeti-és bioetika 0 Gy 4 BTEE04OMA Vallásfilozófia és vallási 0 K 5 antropológia BTEE05OMA Kortárs esztétikai elméletek 0 Gy 4 BTEE30OMA Az európai filozófia története III. 0 K 5 3 kortárs filozófia BTEE30OMA A művészetek és az erkölcsi 0 Gy 4 3 nevelés BTEE303OMA Globális problémák erkölcsi 0 K 5 3 dilemmái BTEE304OMA Az etikai érvelés teológiai 0 Gy 4 3 modelljei BTEE305OMA Műelemzés 0 Gy 4 3 BTEE40OMA Filozófiai antropológia és 0 K 5 4 személyiségetika BTEE40OMA Üzleti etika 0 K 5 4 BTEE403OMA Filmelmélet és filmelemzés 0 Gy 4 4 BTEE404OMA Műelemzés 0 Gy 4 4 BTEE405OMA Kortárs viták az igazságosságról 0 Gy 4 4 BTEE500OMA Záró szigorlat 0 GY 4 BTEE07OMA Szakmódszertan 0 GY BTEE306OMA Szakmódszertan 0 GY 6 3 BTEE406OMA Szakmódszertan 0 GY 4 BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 3 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai 50 Gy 0 4 gyakorlat BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Kísérő szeminárium 0 Gy szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) Összesen 0 Gyakorlat 4. 9

20 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. FIZIKATANÁR (TERMÉSZETTUDOMÁNYOS GYAKORATOK) KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés száma TFOE070_ Fizika szakmódszertan. 8 K TFO070_ Fizika szakmódszertan gyakorlat. 8 Gy 6.. TFOE070_ Fizika szakmódszertan. 8 K BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak. 0

21 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. FÖDRAJZTANÁR-KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés. 0 K 3 A földrajz tanítása I. 0 Gy 3 6 A földrajz tanítása II. BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OAMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy Összesen 60. * A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak.

22 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Földrajz Szakterület Számonkérés Földtani alapismeretek 0 Gy 3 Meteorológiai alapismeretek 0 Gy 3 Természeti és antropogén veszélyek 0 K 3 Tájvédelem és környezetpolitika 0 Gy 3 A földrajz közgazdasági alapjai 0 Gy 3 Globalizáció - a világ akciócentrumai 0 K 3 Kárpát-medence tájai/területhasználata 0 K 3 0 K 3 Tájvédelem Európában 46 Földrajz tanári levelező MSc Sz zárószigorlat Kárpát-medence társadalmi-gazdasági 0 K 3 folyamatai A világ regionális társadalomföldrajza 0 Gy 3 A világ nagytájai 0 Gy 3 Általános természetföldrajzi szintézis 0 K 3 A GIS alapjai 0 Gy 3 A földtudományi kutatás irányzatai 0 Gy 3 Távérzékelés 0 Gy 3 A földrajz tanítása I. 0 K 3 A földrajz tanítása II. 0 Gy 3 6 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy 3 BTTK550OMA A különleges bánásmód pedagógiája 0 K BTTK4500OM Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy A BTTK5500OM Portfólió Gy 8 A Összesen 60..

23 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Földrajz Szakterület Tantárgynév Számon - kérés Tantárgykód.. 3. Földtani alapismeretek 0 Gy 3 Meteorológiai alapismeretek 0 Gy 3 Természeti és antropogén verszélyek 0 K 3 3 Tájvédelem és környezetpolitika 0 Gy 3 3 A földrajz közgazdasági alapjai 0 Gy 3 3 Globalizáció - a világ akciócentrumai 0 K 3 3 Kárpát-medence 0 K 3 4 tájai/területhasználata Tájvédelem Európában 0 K 3 4 Földrajz tanári levelező X Sz 4 MSczárószigorlat Kárpát-medence társadalmigazdasági 0 K 3 4 folyamatai A világ regionális 0 Gy 3 4 társadalomföldrajza A világ nagytájai 0 Gy K 3 3 Általános természetföldrajzi szintézis 0 Gy A GIS alapjai A földtudományi kutatás irányzatai 0 Gy 3 4 Távérzékelés 0 Gy 3 4 EU ismeretek és szakpolitikák 0 Gy 3 Klimatológiai ismeretek 0 Gy 3 Általános természetföldrajz I. 0 K 4 Általános természetföldrajz II. 0 K 4 Szerkezeti földtan 0 Gy 3 Általános környezetvédelem 0 K 3 Népesség- és településföldrajz I. 0 K 4 Népesség- és településföldrajz II. 0 Gy 4 Ágazati gazdasági földrajz 0 Gy 4 Területfejlesztés alapjai 0 K 4 3 Európa társadalmi-gazdasági 0 K 4 földrajza Térképtan 0 Gy 4 Kutatásmódszertan a földrajzban 0 Gy 4 Csillagászat 0 K

24 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Összesen BTTK430O MA BTTK550O MA BTTK00 OMA BTTK360O MA BTTK4500 OMA BTTK5500 OMA Általános és történeti földtan 0 K 3 Új módszerek a földrajzoktatásban 0 Gy 8 A földrajz tanítása I. 0 K 3 3 A földrajz tanítása II. 0 Gy 3 4 A tanulói személyiség megismerése 0 Gy A tanári pálya komplex kérdései 0 K Tanulási nehézségek 0 Gy A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 Portfólió Gy 4 0 4

25 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Szakterület Tantárgynév Számon - kérés Tantárgykód.. 3. Földtani alapismeretek 0 Gy 3 Meteorológiai alapismeretek 0 Gy 3 Természeti és antropogén verszélyek 0 K 3 3 Tájvédelem és környezetpolitika 0 Gy 3 3 A földrajz közgazdasági alapjai 0 Gy 3 3 Globalizáció - a világ akciócentrumai 0 K 3 3 Kárpát-medence 0 K 3 4 tájai/területhasználata Tájvédelem Európában 0 K 3 4 Földrajz tanári levelező X Sz 4 Msczárószigorlat Kárpát-medence társadalmigazdasági 0 K 3 4 folyamatai A világ regionális 0 Gy 3 4 társadalomföldrajza A világ nagytájai 0 Gy Általános természetföldrajzi szintézis 0 K 3 3 A GIS alapjai 0 Gy 3 3 A földtudományi kutatás irányzatai 0 Gy 3 4 Távérzékelés 0 Gy 3 4 EU ismeretek és szakpolitikák 0 Gy 3 Klimatológiai ismeretek 0 Gy 3 Általános természetföldrajz I. 0 K 4 Általános természetföldrajz II. 0 K 4 Szerkezeti földtan 0 Gy 3 Általános környezetvédelem 0 K 3 Népesség- és településföldrajz I. 0 K 4 Népesség- és településföldrajz II. 0 Gy 4 Ágazati gazdasági földrajz 0 Gy 4 Területfejlesztés alapjai 0 K 4 3 Európa társadalmi-gazdasági 0 K 4 földrajza Térképtan 0 Gy 4 4. Tanár i felkés zítés A földrajz tanítása I. 0 K 3 3 5

26 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Gyakorlat A földrajz tanítása II. 0 Gy BTTK4500 OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 3 BTTK4000 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 4 OMA BTTK5500 Portfólió Gy 4 OMA Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy (Benne van a gyakorlatban) Összesen 0 6

27 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. FRANCIA NYEV ÉS KUTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számonkérés. BTFR50OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 0 Gy BTFR503OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 0 K 6 BTFR504OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 3 0 Gy BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy. Gyakorlat BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K 6 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatók. 7

28 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számonkérés. BTFR03OMA Francia szóbeli és írásbeli 0 Gy nyelvfejlesztés BTFR04OMA Francia szóbeli és írásbeli 0 Gy nyelvfejlesztés BTFR08OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 0 Gy BTFR09OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 0 Gy BTFR0OMA Francia fordítási gyakorlat 5 Gy BTFR4OMA Francia nyelvészeti szeminárium 5 Gy 3 BTFR5OMA Francia nyelvészeti szeminárium 5 Gy 3 BTFR6OMA Nyelvváltozatok a franciában 0 K 4 BTFR30OMA Az irodalom elméletei 0 K 4 BTFR309OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 5 Gy 3 BTFR30OMA Kortárs francia irodalom és kultúra 0 K 4 BTFR403OMA Művészetek a mai Franciaországban 5 Gy 3 BTFR406OMA Francia sajtószövegek olvasása 5 Gy 3 46 BTFR408OMA Interkulturális ismeretek a francia 0 Gy nyelv tanításában Szabadon választható* 0 K/Gy BTFR60OMA Zárószigorlat szig BTFR50OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 0 Gy 3 BTFR503OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 0 Gy 3 BTFR504OMA Szakmódszertan A francia nyelv 0 Gy 3 6 tanításának módszertana 3 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy 3 BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 0 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgy a Francia Tanszék kínálatából választható.. 8

29 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számon - kérés BTFR0OMA Bevezetés a romanisztikába 30 K 4 BTFR03OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 30 Gy 3 BTFR07OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 30 Gy 3 BTFROMA Francia fonetikai gyakorlat 30 Gy 3 BTFR3OMA Franciaország ismerete 30 K 4 BTFR30OMA Az irodalom elméletei 30 K 4. BTFR305OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 30 Gy 3 BTFR0OMA Bevezetés a romanisztikába 30 K 4 BTFR06OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 30 Gy 3 BTFR0OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 30 Gy 3 BTFROMA Francia fonetikai gyakorlat 30 Gy Szakterület BTFR0OMA Francia fordítási gyakorlat 45 Gy 3 BTFR303OMA Francia irodalom és kultúra 30 K 4 BTFR306OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 30 Gy 3 BTFR8OMA Nyelvi alapvizsga av 4 Szabadon választható* 30 K/Gy 3 BTFR0OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 3 30 Gy 3 3 BTFR08OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 3 30 Gy 3 3 BTFR06OMA Francia leíró nyelvtan 30 K 4 3 BTFR304OMA Francia irodalom és kultúra 30 K 4 3 Francia irodalmi szövegolvasás és BTFR307OMA 5 Gy elemzés 3 Ta ná ri fel BTFR404OMA Művészetek a mai Franciaországban 5 Gy 3 BTFR408OMA Interkulturális ismeretek a francia nyelv tanításában 5 Gy 3 Szabadon választható* 30 K/Gy 3 BTFR04OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 4 30 Gy 3 4 BTFR09OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 4 30 Gy 3 4 BTFR07OMA Francia leíró nyelvtan 30 K 4 4 BTFR5OMA Francia nyelvészeti szeminárium 30 Gy 3 4 BTFROMA Modern francia nyelvészet 30 K 3 4 BTFR6OMA Nyelvváltozatok a franciában 30 K 3 4 BTFR406OMA Francia sajtószövegek olvasása 30 Gy 3 4 BTFR60OMA Zárószigorlat szig 4 Összesen 00 Szakmódszertan A francia nyelv BTFR50OMA 30 Gy tanításának módszertana 9

30 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. BTFR50OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 30 Gy BTFR503OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 3 30 Gy 8 3 BTFR504OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 4 30 Gy 4 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Összesen 0 *A szabadon választható tantárgy a Francia Tanszék kínálatából választható. 30

31 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Tanítói szakképzettség birtokában a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 5, 50 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számon - kérés BTFR0OMA Bevezetés a romanisztikába 30 K 4 BTFR03OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 30 Gy 3 BTFR07OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 30 Gy 3 BTFROMA Francia fonetikai gyakorlat 30 Gy BTFR3OMA Franciaország ismerete 30 K 4 BTFR30OMA Az irodalom elméletei 30 K 4 BTFR30OMA Francia irodalom és kultúra 30 K 4. BTFR305OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 30 Gy 3 Szabadon választható* 30 K/Gy BTFR0OMA Bevezetés a romanisztikába 30 K 4 BTFR06OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 30 Gy 3 BTFR0OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 30 Gy 3 BTFROMA Francia fonetikai gyakorlat 30 Gy félé Szakterület BTFR0OMA Francia fordítási gyakorlat 30 Gy 3 BTFR303OMA Francia irodalom és kultúra 30 K 3 4 BTFR306OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 30 Gy 3 BTFR403OMA Művészetek a mai Franciaországban 30 Gy BTFR8OMA Nyelvi alapvizsga av 4 Szabadon választható* 30 K/Gy BTFR0OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 3 30 Gy 3 3 BTFR08OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 3 30 Gy 3 BTFR06OMA Francia leíró nyelvtan 30 K 4 3 BTFR4OMA Francia nyelvészeti szeminárium 30 Gy 3 BTFR304OMA Francia irodalom és kultúra 3 30 K 4 3 Francia irodalmi szövegolvasás és BTFR307OMA 30 Gy 3 3 elemzés 3 BTFR404OMA Művészetek a mai Franciaországban 30 Gy 3 BTFR405OMA Francia sajtószövegek olvasása 30 Gy 3 Szabadon választható* 30 K/Gy 3 BTFR04OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 4 30 Gy 3 4 BTFR09OMA Francia leíró nyelvtani gyakorlat 4 30 Gy 4 BTFR07OMA Francia leíró nyelvtan 30 K 4 4 BTFR5OMA Francia nyelvészeti szeminárium 30 Gy 4 BTFROMA Modern francia nyelvészet 30 K 4 4 BTFR6OMA Nyelvváltozatok a franciában 30 K 4 4 BTFR308OMA Francia irodalmi szövegolvasás és elemzés 4 30 Gy 3 4 BTFR40OMA Interkulturális kommunikáció: magyarfrancia kapcsolatok 30 Gy 4 BTFR406OMA Francia sajtószövegek olvasása 30 Gy 4 3

32 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. BTFR60OMA Zárószigorlat szig 4 BTFR05OMA Francia szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztés 5 30 Gy 3 5 BTFR30OMA Kortárs francia irodalom és kultúra 30 K 4 5 BTFR408OMA Interkulturális ismeretek a francia nyelv tanításában 30 Gy 3 5 Összes 0 Tantárgykód Tantárgynév Számon kérés - kredit- félé félé félé félé fél száma v v v v v BTFR50OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 30 Gy BTFR50OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 30 Gy 6 BTFR503OMA Szakmódszertan A francia nyelv tanításának módszertana 3 5 K 3 BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 5 Gyakorlat BTTK5500OMA Portfólió Gy 5 Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy (Benne van a gyakorlatban) Összesen 50 *A szabadon választható tantárgy a Francia Tanszék kínálatából választható. 3

33 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. HOAND NYEV ÉS KUTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés Szakmódszertan 0 Gy Szakmódszertan 0 Gy.. Szakmódszertan 0 Gy 6 BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K 6 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak. 33

34 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. HON- ÉS NÉPISMERETTANÁR-KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Gyakorlat Számonkérés. BTNR00OMA Hon- és népismeret oktatásának gy módszertana. BTNR00OMA A hon- és népismeret oktatásának elméleti és gyakorlati kérdése k BTNR003OMA Hon- és népismeret oktatásának módszertana. gy 6 BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K 6 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy BTNR005OMA Kísérő szeminárium szakmódszertan 0 Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak.. 34

35 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számonkérés BTNR04OMA Folklór K 3. BTNR05OMA Folklór K 3 BTNR08OMA Etnográfia. K 3 BTNR09OMA Etnográfia 3 K 3 BTNR0OMA Társadalomnéprajz K 3 BTNROMA Vallásantropológia és vallási néprajz K 4 BTNR3OMA Népi iparművészet K 4 BTNR4OMA Anyagi kultúra K 4 BTNR5OMA Ember és társadalom gy 4 BTNR6OMA Szellemi kulturális örökségvédelem gy 4 BTNR7OMA Népek és kultúrák k 3 BTNR8OMA Néprajzi szeminárium gy 4 BTNR0OMA Zárószigorlat Sz 4 46 BTNR00OMA Hon- és népismeret oktatásának gy módszertana. BTNR00OMA A hon- és népismeret oktatásának elméleti és gyakorlati kérdése k BTNR003OMA Hon- és népismeret oktatásának módszertana. gy 6 BTTK430OMA A tanulói személyiség 0 Gy 3 megismerése BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen

36 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában az újabb középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Számon - kérés BTNR00OMA Bevezetés a néprajztudományba K 5 BTNR0OMA Bevezetés a folklorisztikába K 5 BTNR0OMA Kulturális régiók K 4 BTNR03OMA Bev. a kulturális antropológiába K 5 BTNR04OMA Folklór 4 K+gy 7 BTNR05OMA Folklór 4 K+gy 7 BTNR06OMA Folklór 3 K 4 3 BTNR07OMA Etnográfia 4 K+gy 7 BTNR08OMA Etnográfia. 4 K+gy 7 BTNR09OMA Etnográfia 3 4 K+gy 7 3 BTNR0OMA Társadalomnéprajz K 4 BTNROMA Kutatásmódszertan K 5 3 BTNROMA Vallásantropológia és vallási néprajz K 4 3 BTNR3OMA Népi iparművészet K BTNR4OMA Anyagi kultúra K 4 3 BTNR5OMA Ember és társadalom gy 4 BTNR6OMA Szellemi kulturális örökségvédelem gy 4 4 BTNR7OMA Népek és kultúrák k 3 BTNR8OMA Néprajzi szeminárium 4 gy 6 3 BTNR0OMA Zárószigorlat Sz 4 4 BTNR00OMA Hon- és népismeret oktatásának gy módszertana. BTNR00OMA A hon- és népismeret oktatásának k elm. és gyakorlati kérdése BTNR003OMA Hon- és népismeret oktatásának gy 3 módszertana. BTNR004OMA Mikrotanítás gy 8 3 BTTK430OMA A tanulói személyiség 0 Gy megismerése BTTK550OMA A tanári pálya komplex 0 K kérdései BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód 5 Gy pedagógiája BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 4 BTTK5500OMA Portfólió Gy 4 Összesen

37 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. Tanítói szakképzettség birtokában az általános iskolai tanári szakképzettség megszerzése 4, 0 kredit Tantárgykód Tantárgynév Szakterület Gyakorlat Számon - kérés BTNR00OMA Bevezetés a néprajztudományba K 5 BTNR0OMA Bevezetés a folklorisztikába K 5. BTNR0OMA Kulturális régiók K 4 BTNR03OMA Bevezetés a kulturális K 5 antropológiába BTNR04OMA Folklór 4 K+gy 7 BTNR05OMA Folklór 4 K+gy 7 BTNR08OMA Etnográfia. 4 K+gy 7 BTNR09OMA Etnográfia 3 4 K+gy 7 BTNR0OMA Társadalomnéprajz K 4 BTNROMA Kutatásmódszertan K BTNROMA Vallásantropológia és vallási néprajz K 4 3 BTNR3OMA Népi iparművészet K 5 4 BTNR4OMA Anyagi kultúra 4 K+gy 7 3 BTNR5OMA Ember és társadalom gy 4 BTNR6OMA Szellemi kulturális örökségvédelem gy 4 4 BTNR8OMA Néprajzi szeminárium 4 gy 6 3 BTNR0OMA Zárószigorlat Sz BTNR00OMA BTNR00OMA BTNR003OMA BTTK4500OMA BTTK4000OMA BTTK5500OMA BTNR005OMA Hon- és népismeret oktatásának módszertana. gy A hon- és népismeret k oktatásának elméleti és gyakorlati kérdése Hon- és népismeret oktatásának gy 6 3 módszertana. Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy 3 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 Portfólió Gy 4 Kísérő szeminárium szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) 4. 0 Gy Összesen

38 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. INFORMATIKATANÁR-KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számon- kérés kredit- száma.. IMIM00-8 Az informatika tanítása A Gy IMIM00-8 Az informatika tanítása B Gy IMIM003-8 Az informatika tanítása C Gy 6 BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy 6 BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 Gyakorlat BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA IMIM004-8 Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia Kísérő szeminárium szakmódszertan (Benne van a gyakorlatban) 0 Gy Gy 0 BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak. 38

39 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09.. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Számonkérés IMIM005-8 Programozási nyelvek labor 0 Gy 6.. IMIM006-8 Web technológiák 0 K 6 IMIM007-8 Számítástudomány 6 K 6 IMIM008-8 Fejezetek informatikából 6 K 4 Szakterület IMIM009-8 Mesterséges intelligencia 0 Gy 6 IMIM00-8 Adatbázisrendszerek 0 K 3 IMIM0-8 Adatbázisrendszerek labor 0 Gy 3 IMIM0-8 Hálózati architektúrák és protokollok 0 K 6 IMIM03-8 Tehetséggondozás az informatikában Gy Választható szakmai tárgy K/Gy 3 IMIM04-8 Zárószigorlat Sz 46 IMIM00-8 Az informatika tanítása A Gy IMIM00-8 Az informatika tanítása B Gy IMIM003-8 Az informatika tanítása C Gy 6 BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 K BTTK4500OMA Iskolai tanítási gyakorlat 5 Gy BTTK5500OMA Portfólió Gy 8 Összesen 60 39

40 A Debreceni Egyetem képzési programja, 08/09. KÉMIATANÁR-KÉPZÉS TANTERVE Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév TKOG080 A kémiatanítás alapjai (+)+ TKGO080 A kémia tanításának eszközei és módszerei 0 Számonkérés.. K * * Gy * * A kémia elemi szintű tanítása Gy 6 * * Gyakorlat BTTK5OMA A nevelés pszichológiai alapjai 0 K BTTK400OMA A nevelés szociálpszichológiája 0 Gy BTTK00OMA A tanárjelölt személyiségfejlesztése 0 Gy BTTK430OMA A tanulói személyiség megismerése 0 Gy BTTK40OMA Iskolai tehetséggondozás 0 Gy 0 BTTK500OMA Társadalompedagógia 0 K BTTK000OMA Didaktika 0 K BTTK800OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK900OMA Pedagógiai folyamat. 5 Gy BTTK350OMA IKT az oktatásban 0 Gy BTTK360OMA A különleges bánásmód pedagógiája 5 Gy BTTK00OMA Tanulási nehézségek 0 Gy BTTK550OMA A tanári pálya komplex kérdései 0 K 6 BTTK4000OMA Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 50 Gy 0 BTTK5500OMA Portfólió Gy BTTK400OMA Kísérő szeminárium pedagógiapszichológia 0 Gy TKGO0804 Kísérő szeminárium szakmódszertan Gy 0 (Benne van a gyakorlatban) BTTK4400OMA Szabadon választható* 0 K/Gy BTTK440OMA Szabadon választható* 0 K/Gy 4 Összesen 60 *A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak. 40

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉS

II. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉS A Debreceni Egyetem képzési programja, 207/208. ÚJ TÍPUSÚ (RÖVID CIKLUSÚ) TANÁRI MESTERKÉPZÉS KÉPZÉSFAJTÁK a) nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség

Részletesebben

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 2 félév, 60 kredit

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 2 félév, 60 kredit Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 2 félév, 60 kredit Tantárgykód Tantárgynév Tanári felkészítés Gyakorlat Számonkérés 1. félév 2. félév

Részletesebben

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 2 félév, 60 kredit

Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése 2 félév, 60 kredit Tantárgykód Tanári felkészítés Gyakorlat Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése Tantárgynév 2 félév, 60 kredit Számon- kérés Kredit kreditszáma

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1)

OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1) OSZTATLAN ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA KÉPZÉS TANTERVE (5+1) ÉS (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRKÉPZÉS:

Részletesebben

Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angol nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁR KÉPZÉS:

Részletesebben

Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2015/2016. II. félév

Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2015/2016. II. félév Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2015/2016. II. félév Tantárgykód Oktató Tantárgy Óraszám/félév Kredit Követelmény TBME3016_L Dr. Nagy Állatélettan II. 5 1 K Gábor György TBME3002_L

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő Dr. Pusztai abriella Dr. Pusztai

Részletesebben

A Debreceni Egyetem képzési programja, 2016/2017. TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. mesterképzés (MA, MSc) levelező

A Debreceni Egyetem képzési programja, 2016/2017. TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. mesterképzés (MA, MSc) levelező Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár,

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. mesterképzés (MA, MSc) levelező

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. mesterképzés (MA, MSc) levelező Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár,

Részletesebben

Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2016/2017. II. félév

Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2016/2017. II. félév Biológia tanár levelező MSc 2 féléves (60 kredit) képzés 2016/2017. II. félév Tantárgykód Oktató Tantárgy Óraszám/félév redit övetelmény TBME3016_L Dr. Nagy Állatélettan II. 5 1 Gábor György TBME3002_L

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA MELLÉKLET. 1. A közismereti tanárképzés Tanári mesterképzés (kétciklusú képzés)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA MELLÉKLET. 1. A közismereti tanárképzés Tanári mesterképzés (kétciklusú képzés) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1. A közismereti tanárképzés 1.1. Tanári mesterképzés 1.2. Osztatlan tanárképzés MELLÉKLET 2. A zenetanárképzésre vonatkozó eltérő szabályok 2.1. Zenetanár

Részletesebben

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar

Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Bölcsészettudományi Kar 0BTANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Az alábbi dokumentum jelenleg csak az Angol-Amerikai Intézet hatáskörébe tartozó információkat tartalmazza! Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus:

Részletesebben

Tanári mesterképzés levelező, 2018.

Tanári mesterképzés levelező, 2018. Tanári mesterképzés levelező, 2018. A tanárképzés célja: Olyan tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel

Részletesebben

Tudnivalók az új típusú, rövid ciklusú mesterképzésekről

Tudnivalók az új típusú, rövid ciklusú mesterképzésekről Tudnivalók az új típusú, rövid ciklusú mesterképzésekről 1. Az osztatlan tanárképzés beindulásával megszűntek a régi mesterszakos tanárképzések rövid időtartamú változatai, s 17-től már csak ezekre az

Részletesebben

Osztatlan biológiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan biológiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan biológiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIOLÓGIA-BÖLCSÉSZ TANÁRKÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS PEDAGÓGIA- PSZICHOLÓGIA.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 4 4 6 4 4 ( kredit ( gyakorlat. gyakorlat. 0 0 TANÍTÁSI * 0 0 0 PORTFOLIÓ 0 SZABADON VÁLASZTHATÓ SZAKMAI KREDITEK

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

A. Osztott (kétciklusú) tanárképzés

A. Osztott (kétciklusú) tanárképzés A tanárképzésre vonatkozó külön rendelkezések 15. (1) A tanárképzés szakterületi és szakmódszertani moduljait a szakmailag illetékes kar oktatja, annak tanulmányi adminisztrációja is ott történik. A közös

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

A KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS, A ZENETANÁR ÉS A MÉRNÖKTANÁR MESTERKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS, A ZENETANÁR ÉS A MÉRNÖKTANÁR MESTERKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 3. sz. melléklet A KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS, A ZENETANÁR ÉS A MÉRNÖKTANÁR MESTERKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK (1) A képzés menete 1. A közismereti tanárképzésre vonatkozó eltérő szabályok 1.1. Osztatlan

Részletesebben

Osztatlan földrajztanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan földrajztanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása A Debreceni Egyetem képzési programja, 06/07. Osztatlan földrajztanár képzés tanterve (5+) és (+) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FÖLDRAJZTANÁR

Részletesebben

A 10 kredites pedagógia pszichológiai előkészítő modul K elméleti alapok BTTK200BA A tanárjelölt

A 10 kredites pedagógia pszichológiai előkészítő modul K elméleti alapok BTTK200BA A tanárjelölt A 10 kredites pedagógia pszichológiai előkészítő modul Kód Tantárgy Heti kontakt Kredit Számonkérés BTTK100BA Pszichológiai 2+0 2 K elméleti alapok BTTK200BA A tanárjelölt 0+2 2 G személyiségének fejlesztése

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

A T-BIO-O-L-E kódú, Biológiatanár szak mintatanterve

A T-BIO-O-L-E kódú, Biológiatanár szak mintatanterve A TBIOOLE kódú, Biológiatanár szak mintatanterve Szakmai alapozó modul LBP_MI937G2 Információs és kommunikációs 2 Gyakorlati jegy 0 10 0 1 Kötelező technológiák (IKT) LBT_BL774K2 Földtudományi alapismeretek

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar TÉZMÉY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető. A megszerzendő kreditek száma legalább 300 legfeljebb 360,

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés. Tájékoztató október 25.

Osztatlan tanárképzés. Tájékoztató október 25. Osztatlan tanárképzés Tájékoztató 2017. október 25. Gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben Közösségi Közösségszervezési feladatok 7-8.félév vagy nyári szünet Iskolai Szaktárgyi tanítási gyakorlat ELTE

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN A rövid ciklusú tanári mesterképzési szakokat a kar kizárólag levelező tagozatos formában hirdeti. A képzés levelező munkarenden

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VLMINT Z KKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VLÓ MEGFELELÉS KÉTSZKOS OSZTTLN HITTNÁR-NEVELŐTNÁR KÖZISMERETI TNÁR ÁLTLÁNOS ISKOLI KIMENETTEL (NPPLI TGOZT) KÉPZÉS TRTLM akfelelősök

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedéssel) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti.

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedéssel) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti. A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Osztatlan kémiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan kémiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan kémiatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉMIATANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév, óraszám,

Részletesebben

A tanári szak neve: olasz nyelv és kultúra tanára (átfedéssel, 11 félév) Félévi óraszám. Ajánlott félév. Heti óraszám

A tanári szak neve: olasz nyelv és kultúra tanára (átfedéssel, 11 félév) Félévi óraszám. Ajánlott félév. Heti óraszám A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel 2 Típusa Előfeltétel 1 Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve:

Részletesebben

A tanári szak neve: kínai nyelv és kultúra tanára (12 féléves) Féléves óraszám Heti óraszám. Ajánlott félév. Előfeltétel 1

A tanári szak neve: kínai nyelv és kultúra tanára (12 féléves) Féléves óraszám Heti óraszám. Ajánlott félév. Előfeltétel 1 A tárgyfelelős személy neve A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel 2 Típusa Előfeltétel 1 Ajánlott félév Féléves óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak

Részletesebben

Kedves tanári szakos Hallgató!

Kedves tanári szakos Hallgató! Kedves tanári szakos Hallgató! Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen

Részletesebben

Az osztatlan tanárképzési szakok mintatantervei

Az osztatlan tanárképzési szakok mintatantervei Az osztatlan tanárképzési szakok mintatantervei Válassza ki a listából a megtekinteni kívánt szakpárt! - fizikatanár (természettudományi ok) 1 matematikatanár 1 - fizikatanár (természettudományi ok) 1

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN52+TR20_2015OAN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Szakfelelős: A pedagógiai-pszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella angol nyelv és kultúra tanára: biológiatanár

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Szakfelelős: A pedagógiai-pszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella angol nyelv és kultúra tanára: biológiatanár

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR MATEMATIKAI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR MATEMATIKAI INTÉZET DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR MATEMATIKAI INTÉZET A matematika tanár szakos levelező képzés konzultációinak beosztása a 2017/2018-as tanév I. félévében Az alábbi órarendben elkülönítve

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatók számára. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2016-tól felvett hallgatók számára. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Szakfelelős: A pedagógiai-pszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella angol nyelv és kultúra tanára: biológiatanár

Részletesebben

A B-ANG-O-N-E kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve

A B-ANG-O-N-E kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve A BANGONE kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve Képzési terület szerinti közös modul NBB_AN136G3 Angol nyelvfejlesztés 1 3 Gyakorlati jegy 0 2 0 1 Kötelező NBB_AN137G3 Angol nyelvfejlesztés

Részletesebben

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedés nélkül) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti.

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedés nélkül) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti. A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Földrajz. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: geográfus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Földrajz. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: geográfus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Földrajz. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: geográfus. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Kistérségi menedzser Térinformatikai

Részletesebben

AZ INKLUZÍV NEVELÉS PEDAGÓGUSA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE. Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése:

AZ INKLUZÍV NEVELÉS PEDAGÓGUSA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE. Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése: AZ INKLUZÍV NEVELÉS PEDAGÓGUSA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 1. A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: Dr. habil. Venter György 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) 10 1< <20

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) 10 1< <20 Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: A55+T53 2014ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára (középiskolai) -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (középiskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK FRANCIA SZAKIRÁNY. 2017/2018/II. félév. I. évfolyam

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK FRANCIA SZAKIRÁNY. 2017/2018/II. félév. I. évfolyam ROMNISZTIK PKÉPZÉSI (B) SZK FRNCI SZKIRÁNY 2017/2018/II. félév I. évfolyam Bevezetés a H14 16/1 Kiss Sándor BTFR102B bölcsészettudományok 2 gyj 2 módszertanába II. BTFR202B Franciaország ismerete II. 2

Részletesebben

A B-NÉM-O-N-E kódú, Német nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve

A B-NÉM-O-N-E kódú, Német nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve A BNÉMONE kódú, Német nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve Képzési terület szerinti közös modul NBB_GE115K2 Bevezetés a nyelvtudományba 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBB_GE159G4 Nyelvi alapok I.

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV

TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV TANÍTÓ BA SZAK MINTATANTERV Kód Tantárgynév Kredit Féléves óraszám Közös kötelező alapozó és szakmai modulok (175 kr.) 175 2505 835 Alapozó modulok (46 kr.) 46 645 215 Társadalmi ismeretek (16 kr.) 16

Részletesebben

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok < 25 osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 10 4 < < 30

Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok < 25 osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv 10 4 < < 30 Osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Önköltség Képz. Idő Kapacitás Meghirdetett képzések (félév) (félév) min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Történelem képzési ág. Néprajz alapszak től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Történelem képzési ág. Néprajz alapszak től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Történelem képzési ág Néprajz alapszak 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium A = alapvizsga V = vizsga k = kötelező

Részletesebben

A földrajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben

A földrajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben A földrajztanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003 tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: földrajztanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2018. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

Önköltség (félév) Képz. idő (félév) magyar nyelv és irodalom v. keleti nyelvek és kultúrák [arab] (Budapest) (1) Ft 6 1 < 5

Önköltség (félév) Képz. idő (félév) magyar nyelv és irodalom v. keleti nyelvek és kultúrák [arab] (Budapest) (1) Ft 6 1 < 5 Hitéleti AF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok PPKE F79633 PPKE-BTK TÉZMÉY ELÉRHETŐSÉGE: 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Questura Telefon: (26) 577-000/2047 E-mail: felveteli@btk.ppke.hu Honlap: http://btk.ppke.hu,

Részletesebben

IDŐTERV. ANKO01 English Language Development

IDŐTERV. ANKO01 English Language Development IDŐTERV ANGKONO01 - Osztatlan Angol nyelv és kultúra tanára közös képzési rész Ösvények: Osztatlan Angol nyelv és kultúra tanára közös képzési rész MK-1 Közös képzési szakasz 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009-2010. tanévtől Inkluzív nevelés diszciplináris mintatanterve (40 kredit) Alapozó törzstárgyak (8 kredit) felelős

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza a földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem tanári irány) és a szakirányok

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei 14/2016. (04.18.) számú határozat: A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a karok által előterjesztett pedagógiai-pszichológiai tantárgyak

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Biológiatanári Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP B.2-13/ PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE

AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP B.2-13/ PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE AZ ÓBUDAI EGYETEM ÁLTAL A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKTBEN FEJLESZTETT ELEKTRONIKUS TANANYAGOK RENDSZERE Tóth Péter Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 1 MILYEN MÉRNÖKTANÁR-KÉPZÉSBEN

Részletesebben

Modul Tantárgy Óraszám Számonkérés Kredit Modul kredit Közös ismeretkörök Általános és magyar zenetörténet 1-4

Modul Tantárgy Óraszám Számonkérés Kredit Modul kredit Közös ismeretkörök Általános és magyar zenetörténet 1-4 Szakterületi ÚJABB TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGET ADÓ MŰVÉSZTANÁR KÉPZÉS TANTERVE A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS BEMUTATÁSA EGYHÁZZENEMŰVÉSZ-TANÁR (egyházzene-kóruskarnagy) 4 FÉLÉV, 120

Részletesebben

IDŐTERV. MK-1.1. A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 1 2

IDŐTERV. MK-1.1. A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 1 2 IDŐTERV GYVMPLST1/16-17-1 - Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak Ösvények: Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakirányú továbbképzés MK-1 Szakmai törzsanyag 1 2 - A mérföldkőben

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára. Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: A 354.

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára. Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: A 354. Bizottság száma: 1. sz. Terem szám: A 354. Záróvizsga időpontja: 2019. június 12. 8 00 óra tanári mesterszak, közgazdásztanár, 2 félév Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B 323. Záróvizsga időpontja: 2019.

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben