2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT"

Átírás

1 2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne düljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet - nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. ( Nagy László ) Az adventkor, majd karácsonykor fellobbanó gyertyalángok lassan kialszanak, az utcákon haladva a karácsonyfák díszkivilágításai is egyre szegényednek... Lassan kihunynak az ünnepek fényei A szilveszteri vigadalom is emlékké válik, és egy új év, a 2004-es esztendő hétköznapjai kezdődnek. Vajon tovább él-e bennünk a Szenteste üzenete, meg tudjuk-e tartani - világnézetünktől függetlenül - annak békességét, családközelségét, melegségét? Valamit talán mindig erősít rajtunk az ünnepek szellemisége, lelki gazdagsága. Talán ha képzeletünk síkjába helyezzük a karácsony csodáját, és életünk rövid pályáját idézzük, talán akkor a valóságban időben is egy kicsit mindig tovább ég bennünk az adventkor meggyújtott gyertya. Talán egy-két nappal, talán egy-két héttel, egy-két

2 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 2 hónappal Évről évre hosszabbodik bennünk az adventi gyertya lángja... Talán. Mikor az Idősek Klubjában kívántam boldog új évet, a csendes öröm és az aggodalom volt az uralkodó hangulat. Öröm, hogy együtt vagyunk és bizakodhatunk - és aggodalom, mely az idős emberek bölcs igazsága és tapasztalata : hogy vajon mi lesz az új esztendőben? Drágább lesz a kenyér, a megélhetés? Ezek a gondolatok járták be a meghitt, otthonos helyiséget. Valószínűleg mindannyiunkban végigfutottak ezek a gondolatok a Himnusz katarzisa után. Vagy tudatosan vagy tudat alatt. Hiszen ilyenkor első gondolatunk a családunk, de a második a jövő. A közös jövőnk. Az Idősek Klubjában e tekintetben az aggodalom volt az erösebb tónus. Mert nehézségeket már végigélt a magyar nép, nemegyszer és nem ilyeneket. De akkor nem rohantunk el egymás mellett, erösebbek voltak az emberi kapcsolatok, melyek átsegítettek embertársainkat a problémákon... Mégis bizakodással tölthet el bennünket, hogy a mi kis szűkebb hazánkban, Bakonyszombathelyen meg nem jellemző az "elidegenedés" Mi még igazi családban elünk, gyermekeink nem "kulcsos", utcára szorult kisgyerekek. Mi meg gondoskodunk rokonainkról, ha rászorulnak. Mi még figyelünk szomszédainkra. Őrizzük meg ezeket a belső értékeket! Mert mi történik a nagyvilágban? Míg a "napfényesebb oldalon" a jólét mindent meghaladó magaslatai és a fogyasztói társadalom luxusigényei a jellemzőek, addig a harmadik világ országaiban évente 10 millióan halnak éhen, megszámlálhatatlan a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők száma... Az emberiség saját jövőjét "fogyasztja", szennyezve a környezetét, de a professzionista, médiacsomagolású Jelekszennyezes" talán még ezt is képes felül- ill helyesebben alulmúlni Keresztény országok viselnek hadat mohamedán államok ellen. melyeknél nem jellemző a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a prostitúció es a tv képernyőjétől sem kell félteni a gyermekeket Nem véletlen, hogy a katolikus világ foméltósága, II János Pál pápa az újévi nagymisen arra szólított fel, hogy legyen a 2004-es esztendő mindenki szamára a beké és a kibontakozás éve. A katolikus egyházfő új nemzetközi világrendet sürgetett, amelyben a fegyverek erejét a jog és az erkölcs erejének kell felváltania Új világrendet egy más jog és egy jobb erkölcs alapjain! Ilyen bátran és radikálisan egyházi méltóság talán még soha sem szólította fel az emberiséget, a világi vezetőket! Köztársasági elnökünk Mádl Ferenc újévi beszédében kijelentette : "Mintha kevésbé hinnénk el a másikról, hogy ö is jót akar. Sokszor érezzük úgy, hogy szinte kizárólag az anyagi javak kerülnek előtérbe." Hangsúlyozta az államfő, hogy : Az eluralkodó bizalmatlansággal, szeretetlenséggel szembe lehet és szembe is kell fordulni." Visszatérve a kezdő gondolatokhoz : Hiszem, hogy a mi kis falunkban uralkodó tud maradni családokban, barátságokban, közösségekben és az egész faluközösségben az összetartozás, az összefogás és a szeretet ereje. E gondolatok jegyeben kívánok a helyi Képviselőtestület nevében minden kedves bakonyszombathelyi állampolgárnak jó egészséget és békés, nagyon boldog uj esztendőt : ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK Pintér Lajos polgármester A helyi Képviselő-testület december 15-én tartotta 2003 évi utolsó soros testületi ülését Az egyik fő napirendi pontként a faluközpont fejlesztési koncepciója szerepelt A téma aktualitását egy rövidesen megjelenő EU-s pályázat adta, mely a települések ( falvak ) központjának, magjának felújítását célozzák Erre már tervek és engedélyek birtokában lehet csak startolni Mindezért szükséges a fejlesztési koncepció es a tervdokumentáció mielőbbi elkészítése. Bán Gellert úr, a Bazalt Kft ügyvezető igazgatója adott ajanlatot e tekintetben - a tervező ceg készítette - többek között - Kornye. Császár és Komarom megújult településközpontjának műszaki terveit. A faluközpont megújítása nagyban meghatározza Bakonyszombathely jövendőbeli arculatát, ezért a lakossági véleményekre, társadalmi szervezetek javaslataira feltétlenül számít az Önkormányzat.

3 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ Mindezeknek egy közös találkozó ad fórumot január 22-én ( csütörtökön ) este 6 órakor a művelődési házban, ahol is elhangzanak a tervezői elképzelések járdák, térburkolatok, építmények, gyalogos átkelőhelyek, autóbuszmegállók, parkolók, belvízelvezető műtárgyak, stb. tekintetében. A fórumra várjuk a vállalkozókat. társadalmi szervezeteket. egyesületeket. alapítványokat. klubokat. közművelődési köröket, a település közügyek iránt érdeklődő állampolgárait! A következőkben a évi költségvetés előzetes tárgyalása szerepelt napirendi pontként. Bár még a végleges állami támogatások ekkor nem voltak láthatóak, valószínűsíthető a évhez hasonló forráshiányos működés. A költségvetést januárjában további fordulóban tárgyalják a képviselők. A 2004 évi munkaterv tárgyalása, a helyi adórendelet felülvizsgalata következtek. Ezt követően a szemétszállítási díj meghatározása a Bakonyszolg Kft ajánlata alapján, majd a csatornaszolgáltatasi díj meghatározása az EDVRT ajanlata alapján történt meg. A két közüzemi díjszabásról a következőkben részletesebb tájékoztatást adunk Utolsó napirendi pontként Geringer Istvánné, a Közművelődés Háza igazgatója adott tájékoztatót a 2004 évi közművelődési programtervről Bakonyszombathely Község Polgármesterétől Bakonyszombathely MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 /2/ bekezdése alapján a Képviselőtestület ülését január 26-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND IV Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési tervének tárgyalása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Előadó: Janó Tiborné pénzügyi főelőadó 3./ Körjegyzőséghez való társulás lehetőségének megvizsgálása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása, tájékoztatás a munkaköri változásokról. Reformtervek a magyar közigazgatásban - kistérségi társulások Előterjesztő: Dr Döbrössy. Idriennjegyző 5./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2004 évben. Előterjesztő:Dr.DöbrössyAdriennjegyző 6./ Térítési díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Dr Döbrössy Adrienn jegyző 7./ Egyebek a) A faluközpont tervegyeztetésének állása Előterjesztő :PintérLajos polgármester b) Az 516. sz. ingatlanegyüttes megvásárlása Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester c) Március 1 5-i ünnepség menetének megtárgyalása Előterjesztő :PintérLajos polgármester d) Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál programsorozata Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester Bakonyszombathely, január 05. Pintér Lajos Polgármester KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJEMELÉSEK A közszolgáltatók / Bakonyszolg. Kft, ÉDVRT / szolgáltatási díjemelései következtében évben emelkednek a szemétszállítási és a csatornadíjak.

4 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 4 Szemétszállítási díj Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy évre vonatkozóan a szemétszállítási díj a követezők szerint alakul: - Egyedülálló esetén: 13611,-Ft/ negyedév - Kétszemélyes háztartás esetén, amennyiben mindkét fő 60 éven felüli: 1630,-Ft/negyedév. - Minden egyéb esetben: 1899,-Ft/negyedév. A szemétszállítási díjat negyedévente utólag kell megfizetni, a Bakonyszolg Kft. által a lakosságnak kézbesített csekken A szemétszállítási díj viszonylag nagyarányú emelkedését az okozza, hogy a hulladékgazdálkodási törvény rendkívül szigorú szabályokat vezetett be, amelyek betartása a szemétszállítás és kezelés költségét nagymértékben emeli. Így a következő, törvény által megkövetelt költségek kerülnek a díjszámításba : rekultivációs díj, a ténylegesen felmerülő költségek kötelező beépítése ( A törvény nem engedi, hogy egy kft más díjszabást alkalmazzon a gazdasági társaság beltagjának, mint a "külső", szolgáltatást igénybe vevő egyéb teleknek ) A szemétszállítás igénybevétele egyébként törvény alapján mindenki számára kötelező Az önkormányzat díjmentesen átvételi elismervény alapján minden olyan háztartás számára hulladékgyűjtő kukát biztosít január hónap folyamán, akik eddig ilyennel nem rendelkeztek. Csatorna díj Az ÉDVRT szolgáltatási díjtételeinek emelkedése következtében településünkön a csatornadíj lakosság által fizetendő része : 238.-Ft/ m3+ ÁFA. Az Önkormányzat által a lakosság terheit csökkentő támogatás mertéke 35.-Ft/m3 -röl 45.-Ft/m3-re emelkedett a Képviselő-testület rendelete alapján. Kéményseprő-ipari szolgáltatás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményellenőrzés és tisztítás munkálatait a Komtűz Kft. Bakonyszombathelyen január 15-től végzi, valamint ekkor történik a szolgáltatási díj beszedése is. A 2004 évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díja: egyedi kémény: 807,-Ft/db/év - gyűjtő kémény: 513,-Ft/db/év kisközponti kémény: 1.332,-Ft/db/év. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM! A mezőgazdasági termelők támogatásában évtől jelentős változások következnek be. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szőlő- és gyümölcstermelök közül azok, akik 0,3ha-nál nagyobb tényleges termőterülettel rendelkeznek, jogosultak támogatási igény benyújtására. Ennek feltétele, hogy regisztráltassák magukat a Mezőgazdasági es Vidékfejlesztési Hivatalnál Érdeklődni lehet: Nagy Károly falugazdásznál a 06/70/ telefonszámon, vagy személyesen minden kedden óra között a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Polgármesteri Hivatal KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK évi közművelődési programterv Január 03. /szombat/ 10 h Kiskörzeti Téli Szabadidősport Kupa - asztalitenisz bajnokság gyermek-, ifjuságiés felnőtt kategóriákban - sakk bajnokság gyermek-, ifjúsági- és felnőtt kategóriákban Január 24. / szombat / 18 h Egyházzenei hangverseny az evangélikus templomban Február 7. / szombat / 19 h. : "Alapítvány a Bakonyszombathclyi Altalános Iskoláért" Bál Műsorprogram : "Lesz út, lélektől lélekig!" - Vadkerti Imre és Szabó Ilona CD lemezének bemutatója Február 21. (szombat) iskolai farsangi karnevál

5 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 5 Március 13. / szombat / 14 h: XI Bakonyi Amatör Népművészeti Fesztivál Népművészeti vásár ( újdonságként megszervezve ) Gálaműsor A kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes folklórműsora Táncház Március 15. / hétfő / Koszorúzás és ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk tiszteletére Részletek Koltay Gergely : 1848 c. rock operájából A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat ünnepi műsora Március vége: Hagyományos bakonyszombathelyi Borverseny Április 17/szombat/ kezdettel: A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Diákszínjátszó Társulatának előadása: Szigligeti Ede : Liliomfi Május 1. / szombat / : MAJÁLIS Majális Kupa kispályás labdarúgó bajnokság De.: kerékpáros ügyességi verseny Du : sorversenyek 18 h.: Szabadtéri színházi előadás / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Május 2. (vasárnap) - Anyák napja Május 14 (péntek) - Műsoros est Május 22. (szombat) - Gyermeknap Május 28 (péntek) - Hősök napja Június 12 (szombat) - Ballagás Június V. Bakonyi Néptánctábor Június 28 / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarúgó Szaktábor 1. Július 3. / szombat / 10 h: "A szeretet hangja" - KERESZTÉNY FIATALOK TALÁLKOZÓJA -ZENEI NAP - egesznapos szabadtéri program Kastélypark Július 05. / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarugó Szaktábor 11 Július 18 / vasárnap / : "CSODA-BOGARAK NAPJA BAKONYSZOMBATHELYI FALUNAP bogárhátúak, bogárgyűjtők - csodabogarak bemutatója Szórakoztató rendezvények (terv) - Dupla Kávé, Princess, Christal együttes. / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Hajmáskéri Színjátszók Társulata : Vásári komédiák Augusztus 15. / vasárnap / h.: "Valahol Európában" - musical/ vagy "Mátyás a vérpadon" rock-opera - A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat és a Bakonytérségi művészeti csoportok, valamint a Syncron zenekar előadása Augusztus 15. / vasárnap / 12 h.:: "Sárkányi Őrület" - NEMZETKÖZI MARATONI Futóverseny - érkezés Bakonyszombathelyre Szeptember 11 (szombat) Könnyűzenei koncert (sikeres pályázattól függően) Szeptember 25 (szombat) Szüreti felvonulás Október 10. Idősek napja Október 23.: Ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk alkalmából November 6: Búcsúi bál a Syncron zenekarral November 13.(szombat) - Párok bálja November vége - December eleje MŰSOROS EST - zenés kabaré (pályázat függvénye) December 18. : Mindenki karácsonya December 31.: Zártkörű szilveszteri mulatság Géringer Istvánné Közművelődés Háza vezetője EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események január -hónapban Jan 4. Vízkereszt Napja. A szentmisében vízszentelés Jan 11. vasárnap. Urunk megkeresztelkedése A víz aranyat ér, de kevés. A víz táplál, de sok esetben pusztít is. A víz tisztit, de szennyezett és szennyező is tud lenni Mindenek előtt azonban Isten ajándéka az emberiség számára Jóllehet a

6 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 6 földünk felületének 70 %-át víz borítja, de a vízforrásoknak csak 2.5 % édesvíz és ebből is csak 1 % alkalmas ivásra Ezért is lehetséges az, hogy az emberiségből 1.1 milliárdnak nincs esélye tiszta ivóvízhez jutni.20 év múlva ez a szám már háromszorosára emelkedhet. Ezek az adatok is mutatják, milyen drága tényező számunkra a víz. Nélküle nincs élet a földön Nem csoda ezek után, hogy az emberiség életében és vallásában a víz szent és központi szerepet játszik. A Szentírás utolsó könyve a Jelenések Könyve a végső üdvösséget a víz képével szemlélteti: "Akkor a Bárány legelteti majd őket és forrásokhoz terelgeti majd őket ahonnan az élet vize szökellik elő." "Aki szomjazik jöjjön hozzám és igyon..."- mondja Jézus az evangéliumban Jézus szavai keveset mondanak azoknak, akik vízvezetékből minden pillanatban ereszthetik a vizet, de annál többet azoknak, akik ismerik a szárazságot, keresik az ivóvizet és látják a sivataggá váló földjüket. Ha a kutak, patakok, folyók kiszáradnak, nincs ivóvíz se embernek, se állatnak. így válik értékes kinccsé egy vízforrás, vagy vízszállítmány: életet jelent sok ember számára. Erre gondolhatott Jézus amikor kijelentette : "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! " Isten úgy teremtette meg a földet, hogy mindenkinek elég víz jusson az élethez: " Vizet adok a szomjazónak és folyamokat küldök a szárazságot szenvedőknek "Ezt üzeni az Isten Izaiás prófétával Az Újszövetségben az üdvösség biztosítása a keresztségben történik meg A víz az üdvösség jele és Isten kapcsolat az emberrel A víz Isten ajándéka minden ember számára! Köszöntet mondok a Markovics Családnak a szép ezüstfenyőért és Kováts Istvánnak a kis fenyőfákért melyeket a templomnak ajándékoztak. **************************************** Február 2. Hétfő. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő boldogasszony. Este 1/2 6 órakor szentmise és gyertyaszentelés. Február 3. Kedd Szent Balázs püspök és vértanú Balázs áldas 8-án vasárnap a mise után. Február 11 Szerda A Betegek Világnapja. A Szüzanya Lourdesi Megjelenésének ünnepe. Este 1/2 6 órakor a templomi lourdesi szobornál ájtatosság, ima a betegekért Február 14. Szombat. Szent Cirill és Szent Metód ünnepe Február 24. Kedd. Szent Mátyás apostol. Február 25. HAMVAZÓSZERDA! A nagyböjt kezdete. Február 29. Nagyböjt 1 Vasárnapja Gyűjtés a katolikus iskolák javára. Az 1979-évben eltemetett halottak sírhelyét 2004.évben újra meg kell váltani! Aki a Római Katolikus Egyháznak akarja felajánlani jövedelemadójának 1% -át ezt a számot írja bevallására : Köszönjük. A Veszprémi Érsekség közlése alapján, 2004-ben az egyházi hozzájárulás személyenként évi 2000 ft./havi 166 ft / Farkas József Plébános ANYAKÖNYVI HÍREK Köszöntjük községünk új állampolgárait: Héjas Mónika és Fazekas Imre kislányát: Fazekas Szandrát Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Tóth Mihálytól (Kossuth u.) Marosi Józseftől (Árpad u.) ISKOLAI HÍREK A 2003/04. tanév első féléve lassan lejár A félév utolsó tanítási napja január 23. A tanulók január 30- án kapják meg a félévi eredményeiket, teljesítményeiket tükröző felévi értesítőt. Január 31-én (szombaton) színházba utaznak a felső tagozatosaink. A budapesti Kolibri Színház előadásában a Királyfi és koldus c. darabot nézik

7 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 7 A szokásos jelmezes farsangi karnevál időpontja az idén február 21. Folynak az iskolai alapítványi bál előkészületei. A bál időpontja: február 7 (szombat). Az utolsó kuratóriumi ülésen eldőlt, hogy a vacsora Budapest ragu lesz rizzsel és káposzta salátával, amelyet finom sütemény követ majd A gútai Rock Színház vezető énekesei Szabó Márta és Vadkerti Imre szolgáltatják a műsort. Reméljük a mulatós műfajban is olyan sikeresek, mint az egyéb zenei kategóriákban. Büfé, tombola és - nem utolsó sorban - a sokak által kedvelt Syncron zenekar gondoskodik a színvonalas szórakozásról. A belépőket helyfoglalással az iskolában Vigh Sándorné iskolatitkárnál lehet megvásárolni. Ismételten kérjük a szülőket, egykori tanítványainkat, vállalkozókat, a község lakosságát, hogy tombola tárgyak felajánlásával, személyes megjelenésükkel támogassák a rendezvényt! Hisz a falunk iskola-ügye, a helyi alapfokú oktatás-nevelés valamennyiünk szamara fontos! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit abban bízva, hogy az iskolai alapítvány rendezésében megvalósuló 2004-es farsangi bál községünk rangos és színvonalas eseményeinek sorát gyarapítja. Bódai Julianna Éva igazgató Ezúton közreadjuk az Altalános Iskola hozzánk intézet köszönetét: Tisztelt Szerkesztőség! december 16-án meghívólevélben értesítettük Önöket a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett es szervezeti IX Elelmiszercsomag Akcióra benyújtott sikeres pályázatunkról. Megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az alábbiakban a Bakonyszombathelyi Hirmondó olvasói számara szeretnénk beszámolni a pályázattal kapcsolatos eseményről A Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest Mária u. 3.) óvodák és iskolák számára pályázatot írt ki "IX. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldő Akció" címmel, melynek célja a rászoruló gyerekek karácsonyi élelmezésének segítése. Intézményünk harmadik alkalommal-ezúttal sikeresen-pályázott, az alapítvány 36 család szamára juttatott el ajándékcsomagot, melyet a személyi jövedelemadók 1 %-ának az alapítvány számára történő befizetéséből finanszírozott. A csomagok tartós élelmiszereket, édességet és kifestő mesekönyvet tartalmaztak. Az átadásra December. 20-án szombaton az önkormányzat udvarán megrendezett hangulatos és nagyon szépen sikerült Falukarácsony ünnepséget követően került sor. A szervezésben és a lebonyolításban részt vettek az iskola és óvoda dolgozói, a védőnő, az önkormányzat, és rendkívül sok segítséget nyújtott a Gondozási Központ. Reméljük, hogy ezzel az adománnyal is sikerült minden közreműködőnek hozzájárulni az érintett családok karácsonyának szebbé tételéhez. Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítsék a Gyermekétkeztetési Alapítvány működését. Adószáma: Köszönjük. Bakonyszombathely, Január. 07. KÖZÉRDEKŰ INFROMÁCIÓK Homoki Péterné Pályázati felelős MEGNYÍLT! INTERNET-KÁVÉHÁZ ÉS MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ IRODA 2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 8. TELEFON: Szolgáltatásaink: munkaerő közvetítés (cégek és magánszemélyek részére) külföldön szerzett bizonyítványok honosítása faxolás fénymásolás videokazetta kölcsönzés Internet hozzáférés (Az Internet szolgáltatás kiépítés alatt áll, előreláthatólag től lesz elérhető.)

8 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 8 Kedves Olvasóink! Sajnos az év eleji áremelések a Hírmondó megjelenésének költségeit is érintették. Emiatt elkerülhetetlen volt lapunk árának emelése! Csak remélni tudjuk, hogy olvasóink továbbra is hűségesek maradnak hozzánk és ez az árváltozás nem befolyásolja vásárlási szándékukat. Sikerekben gazdag és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Tisztelettel: Hírmondó Szerkesztősége SPORT HÍREK Bar még tart a tél miatt a holt szezon a labdarúgásban, de azért a kisbéri sportcsarnoknak köszönhetően jelenleg is láthatunk jó mérkőzéseket. November 30-án ugyanis 12 csoport részvételével megkezdődött a 2003/2004-es teremlabdarúgó bajnokság, melyre Bakonyszombathely is nevezett. Az eddig lejátszott nagyon jó mérkőzések hűen tükrözik a szabadtéri teljesítményünket, ugyanis ha kell meg tudunk verni bárkit és sajnos képesek vagyunk kikapni attól, akitől sokkal jobbak vagyunk A bajnokság február 15-ig minden vasárnap du óráig tart, melynek megtekintését javaslom minden focirajongónak. Nagyon jó, színvonalas es küzdelmes mérkőzéseket láthatunk vasárnaponként, kar lenne kihagyni Az eredményekről a következő számunkban tájékoztatjuk Önöket. Ezzel párhuzamosan mi is megpróbáljuk kihasználni a lehetőségeinket annak érdekében, hogy a község minden lakosát egy picit megmozgassuk és téli mozgásigényét településünkön mindenki ki tudja elégíteni. Ennek érdekében minden pénteken ig tisztelettel hívunk és várunk a Közművelődés Hazába mindenkit, aki asztaliteniszezni ill sakkozni szeretne December 27-én megrendeztük a bakonyszombathelyi asztalitenisz-és sakkbajnokságot, melyen szép számmal részt vett a falu lakossága. Nagy szellemi és taktikai csaták után a sakkbajnokság végeredménye: 1-2 helyezett holtversenyben Csikár Gábor Pintér Lajos 3. helyezett Bakonyvári Erik Az asztaliteniszben színvonalas és pörgős mérkőzések után a következő eredmények születtek: Ifjúsági: 1 helyezett Horváth Roland 2 helyezett Cserháti Henrik 3. helyezett Jakab Ádám Felnőtt: 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett ifj. Török Elek Szeleczki Attila Geller Kálmán Ezután január 3-án következett a Kistérségi sakk-ill asztalitenisz bajnokság, melyen Bakonyszombathelyt az előbb említettek képviseltek azzal a különbseggel, hogy Geller Kálmán elfoglaltsága miatt az ö helyén Horváth Attila játszott Eredmények: Sakk: Bszhelv - Kerékteleki Bszhely - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 1. helyezett Bszhely 2. helyezett Bársonyos 3. helyezett Kerékteleki Asztalitenisz: Bszhelv - Kerékteleki Bszhelv - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 2 : 1 2: 1 2: 1 4 pont 3 pont 2 pont : 0 2 : 1 1 helyezett Bszhely 6 győzelem 2. helyezett Bársonyos 2 győzelem 3. helyezett Kerékteleki 1 győzelem A bajnokságon való aktív szereplésért minden résztvevőnek szeretnénk kifejezni köszönetünket, a győzteseknek pedig gratulálunk! Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket és az előttünk álló esztendőre mindannyiuknak sok sikert, szép eredményeket és mindezek eléréséhez nagyon jó erőt és egészséget kívánjak 1 Tisztelettel: Sportvezetés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április

Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Lomtalanítás! ADSL a községünkben! Járdaépítés a Soproni utcában. 2004. április VII. évfolyam 1. szám A KÉPVISELŐ-TESTÜLET INFORMÁCIÓS LAPJA 2004. április Határnyitással ünnepeljük az EU-csatlakozást! Május elsején, az európai közösséghez való csatlakozásunk napján Nagycenk és testvérközsége

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben