2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT"

Átírás

1 2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne düljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet - nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. ( Nagy László ) Az adventkor, majd karácsonykor fellobbanó gyertyalángok lassan kialszanak, az utcákon haladva a karácsonyfák díszkivilágításai is egyre szegényednek... Lassan kihunynak az ünnepek fényei A szilveszteri vigadalom is emlékké válik, és egy új év, a 2004-es esztendő hétköznapjai kezdődnek. Vajon tovább él-e bennünk a Szenteste üzenete, meg tudjuk-e tartani - világnézetünktől függetlenül - annak békességét, családközelségét, melegségét? Valamit talán mindig erősít rajtunk az ünnepek szellemisége, lelki gazdagsága. Talán ha képzeletünk síkjába helyezzük a karácsony csodáját, és életünk rövid pályáját idézzük, talán akkor a valóságban időben is egy kicsit mindig tovább ég bennünk az adventkor meggyújtott gyertya. Talán egy-két nappal, talán egy-két héttel, egy-két

2 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 2 hónappal Évről évre hosszabbodik bennünk az adventi gyertya lángja... Talán. Mikor az Idősek Klubjában kívántam boldog új évet, a csendes öröm és az aggodalom volt az uralkodó hangulat. Öröm, hogy együtt vagyunk és bizakodhatunk - és aggodalom, mely az idős emberek bölcs igazsága és tapasztalata : hogy vajon mi lesz az új esztendőben? Drágább lesz a kenyér, a megélhetés? Ezek a gondolatok járták be a meghitt, otthonos helyiséget. Valószínűleg mindannyiunkban végigfutottak ezek a gondolatok a Himnusz katarzisa után. Vagy tudatosan vagy tudat alatt. Hiszen ilyenkor első gondolatunk a családunk, de a második a jövő. A közös jövőnk. Az Idősek Klubjában e tekintetben az aggodalom volt az erösebb tónus. Mert nehézségeket már végigélt a magyar nép, nemegyszer és nem ilyeneket. De akkor nem rohantunk el egymás mellett, erösebbek voltak az emberi kapcsolatok, melyek átsegítettek embertársainkat a problémákon... Mégis bizakodással tölthet el bennünket, hogy a mi kis szűkebb hazánkban, Bakonyszombathelyen meg nem jellemző az "elidegenedés" Mi még igazi családban elünk, gyermekeink nem "kulcsos", utcára szorult kisgyerekek. Mi meg gondoskodunk rokonainkról, ha rászorulnak. Mi még figyelünk szomszédainkra. Őrizzük meg ezeket a belső értékeket! Mert mi történik a nagyvilágban? Míg a "napfényesebb oldalon" a jólét mindent meghaladó magaslatai és a fogyasztói társadalom luxusigényei a jellemzőek, addig a harmadik világ országaiban évente 10 millióan halnak éhen, megszámlálhatatlan a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők száma... Az emberiség saját jövőjét "fogyasztja", szennyezve a környezetét, de a professzionista, médiacsomagolású Jelekszennyezes" talán még ezt is képes felül- ill helyesebben alulmúlni Keresztény országok viselnek hadat mohamedán államok ellen. melyeknél nem jellemző a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a prostitúció es a tv képernyőjétől sem kell félteni a gyermekeket Nem véletlen, hogy a katolikus világ foméltósága, II János Pál pápa az újévi nagymisen arra szólított fel, hogy legyen a 2004-es esztendő mindenki szamára a beké és a kibontakozás éve. A katolikus egyházfő új nemzetközi világrendet sürgetett, amelyben a fegyverek erejét a jog és az erkölcs erejének kell felváltania Új világrendet egy más jog és egy jobb erkölcs alapjain! Ilyen bátran és radikálisan egyházi méltóság talán még soha sem szólította fel az emberiséget, a világi vezetőket! Köztársasági elnökünk Mádl Ferenc újévi beszédében kijelentette : "Mintha kevésbé hinnénk el a másikról, hogy ö is jót akar. Sokszor érezzük úgy, hogy szinte kizárólag az anyagi javak kerülnek előtérbe." Hangsúlyozta az államfő, hogy : Az eluralkodó bizalmatlansággal, szeretetlenséggel szembe lehet és szembe is kell fordulni." Visszatérve a kezdő gondolatokhoz : Hiszem, hogy a mi kis falunkban uralkodó tud maradni családokban, barátságokban, közösségekben és az egész faluközösségben az összetartozás, az összefogás és a szeretet ereje. E gondolatok jegyeben kívánok a helyi Képviselőtestület nevében minden kedves bakonyszombathelyi állampolgárnak jó egészséget és békés, nagyon boldog uj esztendőt : ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK Pintér Lajos polgármester A helyi Képviselő-testület december 15-én tartotta 2003 évi utolsó soros testületi ülését Az egyik fő napirendi pontként a faluközpont fejlesztési koncepciója szerepelt A téma aktualitását egy rövidesen megjelenő EU-s pályázat adta, mely a települések ( falvak ) központjának, magjának felújítását célozzák Erre már tervek és engedélyek birtokában lehet csak startolni Mindezért szükséges a fejlesztési koncepció es a tervdokumentáció mielőbbi elkészítése. Bán Gellert úr, a Bazalt Kft ügyvezető igazgatója adott ajanlatot e tekintetben - a tervező ceg készítette - többek között - Kornye. Császár és Komarom megújult településközpontjának műszaki terveit. A faluközpont megújítása nagyban meghatározza Bakonyszombathely jövendőbeli arculatát, ezért a lakossági véleményekre, társadalmi szervezetek javaslataira feltétlenül számít az Önkormányzat.

3 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ Mindezeknek egy közös találkozó ad fórumot január 22-én ( csütörtökön ) este 6 órakor a művelődési házban, ahol is elhangzanak a tervezői elképzelések járdák, térburkolatok, építmények, gyalogos átkelőhelyek, autóbuszmegállók, parkolók, belvízelvezető műtárgyak, stb. tekintetében. A fórumra várjuk a vállalkozókat. társadalmi szervezeteket. egyesületeket. alapítványokat. klubokat. közművelődési köröket, a település közügyek iránt érdeklődő állampolgárait! A következőkben a évi költségvetés előzetes tárgyalása szerepelt napirendi pontként. Bár még a végleges állami támogatások ekkor nem voltak láthatóak, valószínűsíthető a évhez hasonló forráshiányos működés. A költségvetést januárjában további fordulóban tárgyalják a képviselők. A 2004 évi munkaterv tárgyalása, a helyi adórendelet felülvizsgalata következtek. Ezt követően a szemétszállítási díj meghatározása a Bakonyszolg Kft ajánlata alapján, majd a csatornaszolgáltatasi díj meghatározása az EDVRT ajanlata alapján történt meg. A két közüzemi díjszabásról a következőkben részletesebb tájékoztatást adunk Utolsó napirendi pontként Geringer Istvánné, a Közművelődés Háza igazgatója adott tájékoztatót a 2004 évi közművelődési programtervről Bakonyszombathely Község Polgármesterétől Bakonyszombathely MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 /2/ bekezdése alapján a Képviselőtestület ülését január 26-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND IV Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési tervének tárgyalása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Előadó: Janó Tiborné pénzügyi főelőadó 3./ Körjegyzőséghez való társulás lehetőségének megvizsgálása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása, tájékoztatás a munkaköri változásokról. Reformtervek a magyar közigazgatásban - kistérségi társulások Előterjesztő: Dr Döbrössy. Idriennjegyző 5./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2004 évben. Előterjesztő:Dr.DöbrössyAdriennjegyző 6./ Térítési díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Dr Döbrössy Adrienn jegyző 7./ Egyebek a) A faluközpont tervegyeztetésének állása Előterjesztő :PintérLajos polgármester b) Az 516. sz. ingatlanegyüttes megvásárlása Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester c) Március 1 5-i ünnepség menetének megtárgyalása Előterjesztő :PintérLajos polgármester d) Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál programsorozata Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester Bakonyszombathely, január 05. Pintér Lajos Polgármester KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJEMELÉSEK A közszolgáltatók / Bakonyszolg. Kft, ÉDVRT / szolgáltatási díjemelései következtében évben emelkednek a szemétszállítási és a csatornadíjak.

4 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 4 Szemétszállítási díj Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy évre vonatkozóan a szemétszállítási díj a követezők szerint alakul: - Egyedülálló esetén: 13611,-Ft/ negyedév - Kétszemélyes háztartás esetén, amennyiben mindkét fő 60 éven felüli: 1630,-Ft/negyedév. - Minden egyéb esetben: 1899,-Ft/negyedév. A szemétszállítási díjat negyedévente utólag kell megfizetni, a Bakonyszolg Kft. által a lakosságnak kézbesített csekken A szemétszállítási díj viszonylag nagyarányú emelkedését az okozza, hogy a hulladékgazdálkodási törvény rendkívül szigorú szabályokat vezetett be, amelyek betartása a szemétszállítás és kezelés költségét nagymértékben emeli. Így a következő, törvény által megkövetelt költségek kerülnek a díjszámításba : rekultivációs díj, a ténylegesen felmerülő költségek kötelező beépítése ( A törvény nem engedi, hogy egy kft más díjszabást alkalmazzon a gazdasági társaság beltagjának, mint a "külső", szolgáltatást igénybe vevő egyéb teleknek ) A szemétszállítás igénybevétele egyébként törvény alapján mindenki számára kötelező Az önkormányzat díjmentesen átvételi elismervény alapján minden olyan háztartás számára hulladékgyűjtő kukát biztosít január hónap folyamán, akik eddig ilyennel nem rendelkeztek. Csatorna díj Az ÉDVRT szolgáltatási díjtételeinek emelkedése következtében településünkön a csatornadíj lakosság által fizetendő része : 238.-Ft/ m3+ ÁFA. Az Önkormányzat által a lakosság terheit csökkentő támogatás mertéke 35.-Ft/m3 -röl 45.-Ft/m3-re emelkedett a Képviselő-testület rendelete alapján. Kéményseprő-ipari szolgáltatás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményellenőrzés és tisztítás munkálatait a Komtűz Kft. Bakonyszombathelyen január 15-től végzi, valamint ekkor történik a szolgáltatási díj beszedése is. A 2004 évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díja: egyedi kémény: 807,-Ft/db/év - gyűjtő kémény: 513,-Ft/db/év kisközponti kémény: 1.332,-Ft/db/év. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM! A mezőgazdasági termelők támogatásában évtől jelentős változások következnek be. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szőlő- és gyümölcstermelök közül azok, akik 0,3ha-nál nagyobb tényleges termőterülettel rendelkeznek, jogosultak támogatási igény benyújtására. Ennek feltétele, hogy regisztráltassák magukat a Mezőgazdasági es Vidékfejlesztési Hivatalnál Érdeklődni lehet: Nagy Károly falugazdásznál a 06/70/ telefonszámon, vagy személyesen minden kedden óra között a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Polgármesteri Hivatal KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK évi közművelődési programterv Január 03. /szombat/ 10 h Kiskörzeti Téli Szabadidősport Kupa - asztalitenisz bajnokság gyermek-, ifjuságiés felnőtt kategóriákban - sakk bajnokság gyermek-, ifjúsági- és felnőtt kategóriákban Január 24. / szombat / 18 h Egyházzenei hangverseny az evangélikus templomban Február 7. / szombat / 19 h. : "Alapítvány a Bakonyszombathclyi Altalános Iskoláért" Bál Műsorprogram : "Lesz út, lélektől lélekig!" - Vadkerti Imre és Szabó Ilona CD lemezének bemutatója Február 21. (szombat) iskolai farsangi karnevál

5 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 5 Március 13. / szombat / 14 h: XI Bakonyi Amatör Népművészeti Fesztivál Népművészeti vásár ( újdonságként megszervezve ) Gálaműsor A kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes folklórműsora Táncház Március 15. / hétfő / Koszorúzás és ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk tiszteletére Részletek Koltay Gergely : 1848 c. rock operájából A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat ünnepi műsora Március vége: Hagyományos bakonyszombathelyi Borverseny Április 17/szombat/ kezdettel: A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Diákszínjátszó Társulatának előadása: Szigligeti Ede : Liliomfi Május 1. / szombat / : MAJÁLIS Majális Kupa kispályás labdarúgó bajnokság De.: kerékpáros ügyességi verseny Du : sorversenyek 18 h.: Szabadtéri színházi előadás / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Május 2. (vasárnap) - Anyák napja Május 14 (péntek) - Műsoros est Május 22. (szombat) - Gyermeknap Május 28 (péntek) - Hősök napja Június 12 (szombat) - Ballagás Június V. Bakonyi Néptánctábor Június 28 / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarúgó Szaktábor 1. Július 3. / szombat / 10 h: "A szeretet hangja" - KERESZTÉNY FIATALOK TALÁLKOZÓJA -ZENEI NAP - egesznapos szabadtéri program Kastélypark Július 05. / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarugó Szaktábor 11 Július 18 / vasárnap / : "CSODA-BOGARAK NAPJA BAKONYSZOMBATHELYI FALUNAP bogárhátúak, bogárgyűjtők - csodabogarak bemutatója Szórakoztató rendezvények (terv) - Dupla Kávé, Princess, Christal együttes. / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Hajmáskéri Színjátszók Társulata : Vásári komédiák Augusztus 15. / vasárnap / h.: "Valahol Európában" - musical/ vagy "Mátyás a vérpadon" rock-opera - A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat és a Bakonytérségi művészeti csoportok, valamint a Syncron zenekar előadása Augusztus 15. / vasárnap / 12 h.:: "Sárkányi Őrület" - NEMZETKÖZI MARATONI Futóverseny - érkezés Bakonyszombathelyre Szeptember 11 (szombat) Könnyűzenei koncert (sikeres pályázattól függően) Szeptember 25 (szombat) Szüreti felvonulás Október 10. Idősek napja Október 23.: Ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk alkalmából November 6: Búcsúi bál a Syncron zenekarral November 13.(szombat) - Párok bálja November vége - December eleje MŰSOROS EST - zenés kabaré (pályázat függvénye) December 18. : Mindenki karácsonya December 31.: Zártkörű szilveszteri mulatság Géringer Istvánné Közművelődés Háza vezetője EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események január -hónapban Jan 4. Vízkereszt Napja. A szentmisében vízszentelés Jan 11. vasárnap. Urunk megkeresztelkedése A víz aranyat ér, de kevés. A víz táplál, de sok esetben pusztít is. A víz tisztit, de szennyezett és szennyező is tud lenni Mindenek előtt azonban Isten ajándéka az emberiség számára Jóllehet a

6 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 6 földünk felületének 70 %-át víz borítja, de a vízforrásoknak csak 2.5 % édesvíz és ebből is csak 1 % alkalmas ivásra Ezért is lehetséges az, hogy az emberiségből 1.1 milliárdnak nincs esélye tiszta ivóvízhez jutni.20 év múlva ez a szám már háromszorosára emelkedhet. Ezek az adatok is mutatják, milyen drága tényező számunkra a víz. Nélküle nincs élet a földön Nem csoda ezek után, hogy az emberiség életében és vallásában a víz szent és központi szerepet játszik. A Szentírás utolsó könyve a Jelenések Könyve a végső üdvösséget a víz képével szemlélteti: "Akkor a Bárány legelteti majd őket és forrásokhoz terelgeti majd őket ahonnan az élet vize szökellik elő." "Aki szomjazik jöjjön hozzám és igyon..."- mondja Jézus az evangéliumban Jézus szavai keveset mondanak azoknak, akik vízvezetékből minden pillanatban ereszthetik a vizet, de annál többet azoknak, akik ismerik a szárazságot, keresik az ivóvizet és látják a sivataggá váló földjüket. Ha a kutak, patakok, folyók kiszáradnak, nincs ivóvíz se embernek, se állatnak. így válik értékes kinccsé egy vízforrás, vagy vízszállítmány: életet jelent sok ember számára. Erre gondolhatott Jézus amikor kijelentette : "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! " Isten úgy teremtette meg a földet, hogy mindenkinek elég víz jusson az élethez: " Vizet adok a szomjazónak és folyamokat küldök a szárazságot szenvedőknek "Ezt üzeni az Isten Izaiás prófétával Az Újszövetségben az üdvösség biztosítása a keresztségben történik meg A víz az üdvösség jele és Isten kapcsolat az emberrel A víz Isten ajándéka minden ember számára! Köszöntet mondok a Markovics Családnak a szép ezüstfenyőért és Kováts Istvánnak a kis fenyőfákért melyeket a templomnak ajándékoztak. **************************************** Február 2. Hétfő. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő boldogasszony. Este 1/2 6 órakor szentmise és gyertyaszentelés. Február 3. Kedd Szent Balázs püspök és vértanú Balázs áldas 8-án vasárnap a mise után. Február 11 Szerda A Betegek Világnapja. A Szüzanya Lourdesi Megjelenésének ünnepe. Este 1/2 6 órakor a templomi lourdesi szobornál ájtatosság, ima a betegekért Február 14. Szombat. Szent Cirill és Szent Metód ünnepe Február 24. Kedd. Szent Mátyás apostol. Február 25. HAMVAZÓSZERDA! A nagyböjt kezdete. Február 29. Nagyböjt 1 Vasárnapja Gyűjtés a katolikus iskolák javára. Az 1979-évben eltemetett halottak sírhelyét 2004.évben újra meg kell váltani! Aki a Római Katolikus Egyháznak akarja felajánlani jövedelemadójának 1% -át ezt a számot írja bevallására : Köszönjük. A Veszprémi Érsekség közlése alapján, 2004-ben az egyházi hozzájárulás személyenként évi 2000 ft./havi 166 ft / Farkas József Plébános ANYAKÖNYVI HÍREK Köszöntjük községünk új állampolgárait: Héjas Mónika és Fazekas Imre kislányát: Fazekas Szandrát Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Tóth Mihálytól (Kossuth u.) Marosi Józseftől (Árpad u.) ISKOLAI HÍREK A 2003/04. tanév első féléve lassan lejár A félév utolsó tanítási napja január 23. A tanulók január 30- án kapják meg a félévi eredményeiket, teljesítményeiket tükröző felévi értesítőt. Január 31-én (szombaton) színházba utaznak a felső tagozatosaink. A budapesti Kolibri Színház előadásában a Királyfi és koldus c. darabot nézik

7 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 7 A szokásos jelmezes farsangi karnevál időpontja az idén február 21. Folynak az iskolai alapítványi bál előkészületei. A bál időpontja: február 7 (szombat). Az utolsó kuratóriumi ülésen eldőlt, hogy a vacsora Budapest ragu lesz rizzsel és káposzta salátával, amelyet finom sütemény követ majd A gútai Rock Színház vezető énekesei Szabó Márta és Vadkerti Imre szolgáltatják a műsort. Reméljük a mulatós műfajban is olyan sikeresek, mint az egyéb zenei kategóriákban. Büfé, tombola és - nem utolsó sorban - a sokak által kedvelt Syncron zenekar gondoskodik a színvonalas szórakozásról. A belépőket helyfoglalással az iskolában Vigh Sándorné iskolatitkárnál lehet megvásárolni. Ismételten kérjük a szülőket, egykori tanítványainkat, vállalkozókat, a község lakosságát, hogy tombola tárgyak felajánlásával, személyes megjelenésükkel támogassák a rendezvényt! Hisz a falunk iskola-ügye, a helyi alapfokú oktatás-nevelés valamennyiünk szamara fontos! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit abban bízva, hogy az iskolai alapítvány rendezésében megvalósuló 2004-es farsangi bál községünk rangos és színvonalas eseményeinek sorát gyarapítja. Bódai Julianna Éva igazgató Ezúton közreadjuk az Altalános Iskola hozzánk intézet köszönetét: Tisztelt Szerkesztőség! december 16-án meghívólevélben értesítettük Önöket a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett es szervezeti IX Elelmiszercsomag Akcióra benyújtott sikeres pályázatunkról. Megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az alábbiakban a Bakonyszombathelyi Hirmondó olvasói számara szeretnénk beszámolni a pályázattal kapcsolatos eseményről A Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest Mária u. 3.) óvodák és iskolák számára pályázatot írt ki "IX. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldő Akció" címmel, melynek célja a rászoruló gyerekek karácsonyi élelmezésének segítése. Intézményünk harmadik alkalommal-ezúttal sikeresen-pályázott, az alapítvány 36 család szamára juttatott el ajándékcsomagot, melyet a személyi jövedelemadók 1 %-ának az alapítvány számára történő befizetéséből finanszírozott. A csomagok tartós élelmiszereket, édességet és kifestő mesekönyvet tartalmaztak. Az átadásra December. 20-án szombaton az önkormányzat udvarán megrendezett hangulatos és nagyon szépen sikerült Falukarácsony ünnepséget követően került sor. A szervezésben és a lebonyolításban részt vettek az iskola és óvoda dolgozói, a védőnő, az önkormányzat, és rendkívül sok segítséget nyújtott a Gondozási Központ. Reméljük, hogy ezzel az adománnyal is sikerült minden közreműködőnek hozzájárulni az érintett családok karácsonyának szebbé tételéhez. Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítsék a Gyermekétkeztetési Alapítvány működését. Adószáma: Köszönjük. Bakonyszombathely, Január. 07. KÖZÉRDEKŰ INFROMÁCIÓK Homoki Péterné Pályázati felelős MEGNYÍLT! INTERNET-KÁVÉHÁZ ÉS MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ IRODA 2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 8. TELEFON: Szolgáltatásaink: munkaerő közvetítés (cégek és magánszemélyek részére) külföldön szerzett bizonyítványok honosítása faxolás fénymásolás videokazetta kölcsönzés Internet hozzáférés (Az Internet szolgáltatás kiépítés alatt áll, előreláthatólag től lesz elérhető.)

8 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 8 Kedves Olvasóink! Sajnos az év eleji áremelések a Hírmondó megjelenésének költségeit is érintették. Emiatt elkerülhetetlen volt lapunk árának emelése! Csak remélni tudjuk, hogy olvasóink továbbra is hűségesek maradnak hozzánk és ez az árváltozás nem befolyásolja vásárlási szándékukat. Sikerekben gazdag és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Tisztelettel: Hírmondó Szerkesztősége SPORT HÍREK Bar még tart a tél miatt a holt szezon a labdarúgásban, de azért a kisbéri sportcsarnoknak köszönhetően jelenleg is láthatunk jó mérkőzéseket. November 30-án ugyanis 12 csoport részvételével megkezdődött a 2003/2004-es teremlabdarúgó bajnokság, melyre Bakonyszombathely is nevezett. Az eddig lejátszott nagyon jó mérkőzések hűen tükrözik a szabadtéri teljesítményünket, ugyanis ha kell meg tudunk verni bárkit és sajnos képesek vagyunk kikapni attól, akitől sokkal jobbak vagyunk A bajnokság február 15-ig minden vasárnap du óráig tart, melynek megtekintését javaslom minden focirajongónak. Nagyon jó, színvonalas es küzdelmes mérkőzéseket láthatunk vasárnaponként, kar lenne kihagyni Az eredményekről a következő számunkban tájékoztatjuk Önöket. Ezzel párhuzamosan mi is megpróbáljuk kihasználni a lehetőségeinket annak érdekében, hogy a község minden lakosát egy picit megmozgassuk és téli mozgásigényét településünkön mindenki ki tudja elégíteni. Ennek érdekében minden pénteken ig tisztelettel hívunk és várunk a Közművelődés Hazába mindenkit, aki asztaliteniszezni ill sakkozni szeretne December 27-én megrendeztük a bakonyszombathelyi asztalitenisz-és sakkbajnokságot, melyen szép számmal részt vett a falu lakossága. Nagy szellemi és taktikai csaták után a sakkbajnokság végeredménye: 1-2 helyezett holtversenyben Csikár Gábor Pintér Lajos 3. helyezett Bakonyvári Erik Az asztaliteniszben színvonalas és pörgős mérkőzések után a következő eredmények születtek: Ifjúsági: 1 helyezett Horváth Roland 2 helyezett Cserháti Henrik 3. helyezett Jakab Ádám Felnőtt: 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett ifj. Török Elek Szeleczki Attila Geller Kálmán Ezután január 3-án következett a Kistérségi sakk-ill asztalitenisz bajnokság, melyen Bakonyszombathelyt az előbb említettek képviseltek azzal a különbseggel, hogy Geller Kálmán elfoglaltsága miatt az ö helyén Horváth Attila játszott Eredmények: Sakk: Bszhelv - Kerékteleki Bszhely - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 1. helyezett Bszhely 2. helyezett Bársonyos 3. helyezett Kerékteleki Asztalitenisz: Bszhelv - Kerékteleki Bszhelv - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 2 : 1 2: 1 2: 1 4 pont 3 pont 2 pont : 0 2 : 1 1 helyezett Bszhely 6 győzelem 2. helyezett Bársonyos 2 győzelem 3. helyezett Kerékteleki 1 győzelem A bajnokságon való aktív szereplésért minden résztvevőnek szeretnénk kifejezni köszönetünket, a győzteseknek pedig gratulálunk! Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket és az előttünk álló esztendőre mindannyiuknak sok sikert, szép eredményeket és mindezek eléréséhez nagyon jó erőt és egészséget kívánjak 1 Tisztelettel: Sportvezetés

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben