2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT"

Átírás

1 2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne düljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet - nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. ( Nagy László ) Az adventkor, majd karácsonykor fellobbanó gyertyalángok lassan kialszanak, az utcákon haladva a karácsonyfák díszkivilágításai is egyre szegényednek... Lassan kihunynak az ünnepek fényei A szilveszteri vigadalom is emlékké válik, és egy új év, a 2004-es esztendő hétköznapjai kezdődnek. Vajon tovább él-e bennünk a Szenteste üzenete, meg tudjuk-e tartani - világnézetünktől függetlenül - annak békességét, családközelségét, melegségét? Valamit talán mindig erősít rajtunk az ünnepek szellemisége, lelki gazdagsága. Talán ha képzeletünk síkjába helyezzük a karácsony csodáját, és életünk rövid pályáját idézzük, talán akkor a valóságban időben is egy kicsit mindig tovább ég bennünk az adventkor meggyújtott gyertya. Talán egy-két nappal, talán egy-két héttel, egy-két

2 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 2 hónappal Évről évre hosszabbodik bennünk az adventi gyertya lángja... Talán. Mikor az Idősek Klubjában kívántam boldog új évet, a csendes öröm és az aggodalom volt az uralkodó hangulat. Öröm, hogy együtt vagyunk és bizakodhatunk - és aggodalom, mely az idős emberek bölcs igazsága és tapasztalata : hogy vajon mi lesz az új esztendőben? Drágább lesz a kenyér, a megélhetés? Ezek a gondolatok járták be a meghitt, otthonos helyiséget. Valószínűleg mindannyiunkban végigfutottak ezek a gondolatok a Himnusz katarzisa után. Vagy tudatosan vagy tudat alatt. Hiszen ilyenkor első gondolatunk a családunk, de a második a jövő. A közös jövőnk. Az Idősek Klubjában e tekintetben az aggodalom volt az erösebb tónus. Mert nehézségeket már végigélt a magyar nép, nemegyszer és nem ilyeneket. De akkor nem rohantunk el egymás mellett, erösebbek voltak az emberi kapcsolatok, melyek átsegítettek embertársainkat a problémákon... Mégis bizakodással tölthet el bennünket, hogy a mi kis szűkebb hazánkban, Bakonyszombathelyen meg nem jellemző az "elidegenedés" Mi még igazi családban elünk, gyermekeink nem "kulcsos", utcára szorult kisgyerekek. Mi meg gondoskodunk rokonainkról, ha rászorulnak. Mi még figyelünk szomszédainkra. Őrizzük meg ezeket a belső értékeket! Mert mi történik a nagyvilágban? Míg a "napfényesebb oldalon" a jólét mindent meghaladó magaslatai és a fogyasztói társadalom luxusigényei a jellemzőek, addig a harmadik világ országaiban évente 10 millióan halnak éhen, megszámlálhatatlan a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők száma... Az emberiség saját jövőjét "fogyasztja", szennyezve a környezetét, de a professzionista, médiacsomagolású Jelekszennyezes" talán még ezt is képes felül- ill helyesebben alulmúlni Keresztény országok viselnek hadat mohamedán államok ellen. melyeknél nem jellemző a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a prostitúció es a tv képernyőjétől sem kell félteni a gyermekeket Nem véletlen, hogy a katolikus világ foméltósága, II János Pál pápa az újévi nagymisen arra szólított fel, hogy legyen a 2004-es esztendő mindenki szamára a beké és a kibontakozás éve. A katolikus egyházfő új nemzetközi világrendet sürgetett, amelyben a fegyverek erejét a jog és az erkölcs erejének kell felváltania Új világrendet egy más jog és egy jobb erkölcs alapjain! Ilyen bátran és radikálisan egyházi méltóság talán még soha sem szólította fel az emberiséget, a világi vezetőket! Köztársasági elnökünk Mádl Ferenc újévi beszédében kijelentette : "Mintha kevésbé hinnénk el a másikról, hogy ö is jót akar. Sokszor érezzük úgy, hogy szinte kizárólag az anyagi javak kerülnek előtérbe." Hangsúlyozta az államfő, hogy : Az eluralkodó bizalmatlansággal, szeretetlenséggel szembe lehet és szembe is kell fordulni." Visszatérve a kezdő gondolatokhoz : Hiszem, hogy a mi kis falunkban uralkodó tud maradni családokban, barátságokban, közösségekben és az egész faluközösségben az összetartozás, az összefogás és a szeretet ereje. E gondolatok jegyeben kívánok a helyi Képviselőtestület nevében minden kedves bakonyszombathelyi állampolgárnak jó egészséget és békés, nagyon boldog uj esztendőt : ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK Pintér Lajos polgármester A helyi Képviselő-testület december 15-én tartotta 2003 évi utolsó soros testületi ülését Az egyik fő napirendi pontként a faluközpont fejlesztési koncepciója szerepelt A téma aktualitását egy rövidesen megjelenő EU-s pályázat adta, mely a települések ( falvak ) központjának, magjának felújítását célozzák Erre már tervek és engedélyek birtokában lehet csak startolni Mindezért szükséges a fejlesztési koncepció es a tervdokumentáció mielőbbi elkészítése. Bán Gellert úr, a Bazalt Kft ügyvezető igazgatója adott ajanlatot e tekintetben - a tervező ceg készítette - többek között - Kornye. Császár és Komarom megújult településközpontjának műszaki terveit. A faluközpont megújítása nagyban meghatározza Bakonyszombathely jövendőbeli arculatát, ezért a lakossági véleményekre, társadalmi szervezetek javaslataira feltétlenül számít az Önkormányzat.

3 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ Mindezeknek egy közös találkozó ad fórumot január 22-én ( csütörtökön ) este 6 órakor a művelődési házban, ahol is elhangzanak a tervezői elképzelések járdák, térburkolatok, építmények, gyalogos átkelőhelyek, autóbuszmegállók, parkolók, belvízelvezető műtárgyak, stb. tekintetében. A fórumra várjuk a vállalkozókat. társadalmi szervezeteket. egyesületeket. alapítványokat. klubokat. közművelődési köröket, a település közügyek iránt érdeklődő állampolgárait! A következőkben a évi költségvetés előzetes tárgyalása szerepelt napirendi pontként. Bár még a végleges állami támogatások ekkor nem voltak láthatóak, valószínűsíthető a évhez hasonló forráshiányos működés. A költségvetést januárjában további fordulóban tárgyalják a képviselők. A 2004 évi munkaterv tárgyalása, a helyi adórendelet felülvizsgalata következtek. Ezt követően a szemétszállítási díj meghatározása a Bakonyszolg Kft ajánlata alapján, majd a csatornaszolgáltatasi díj meghatározása az EDVRT ajanlata alapján történt meg. A két közüzemi díjszabásról a következőkben részletesebb tájékoztatást adunk Utolsó napirendi pontként Geringer Istvánné, a Közművelődés Háza igazgatója adott tájékoztatót a 2004 évi közművelődési programtervről Bakonyszombathely Község Polgármesterétől Bakonyszombathely MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 /2/ bekezdése alapján a Képviselőtestület ülését január 26-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye: Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND IV Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester 2./ Az Önkormányzat évi költségvetési tervének tárgyalása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Előadó: Janó Tiborné pénzügyi főelőadó 3./ Körjegyzőséghez való társulás lehetőségének megvizsgálása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása, tájékoztatás a munkaköri változásokról. Reformtervek a magyar közigazgatásban - kistérségi társulások Előterjesztő: Dr Döbrössy. Idriennjegyző 5./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2004 évben. Előterjesztő:Dr.DöbrössyAdriennjegyző 6./ Térítési díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Dr Döbrössy Adrienn jegyző 7./ Egyebek a) A faluközpont tervegyeztetésének állása Előterjesztő :PintérLajos polgármester b) Az 516. sz. ingatlanegyüttes megvásárlása Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester c) Március 1 5-i ünnepség menetének megtárgyalása Előterjesztő :PintérLajos polgármester d) Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál programsorozata Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester Bakonyszombathely, január 05. Pintér Lajos Polgármester KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJEMELÉSEK A közszolgáltatók / Bakonyszolg. Kft, ÉDVRT / szolgáltatási díjemelései következtében évben emelkednek a szemétszállítási és a csatornadíjak.

4 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 4 Szemétszállítási díj Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy évre vonatkozóan a szemétszállítási díj a követezők szerint alakul: - Egyedülálló esetén: 13611,-Ft/ negyedév - Kétszemélyes háztartás esetén, amennyiben mindkét fő 60 éven felüli: 1630,-Ft/negyedév. - Minden egyéb esetben: 1899,-Ft/negyedév. A szemétszállítási díjat negyedévente utólag kell megfizetni, a Bakonyszolg Kft. által a lakosságnak kézbesített csekken A szemétszállítási díj viszonylag nagyarányú emelkedését az okozza, hogy a hulladékgazdálkodási törvény rendkívül szigorú szabályokat vezetett be, amelyek betartása a szemétszállítás és kezelés költségét nagymértékben emeli. Így a következő, törvény által megkövetelt költségek kerülnek a díjszámításba : rekultivációs díj, a ténylegesen felmerülő költségek kötelező beépítése ( A törvény nem engedi, hogy egy kft más díjszabást alkalmazzon a gazdasági társaság beltagjának, mint a "külső", szolgáltatást igénybe vevő egyéb teleknek ) A szemétszállítás igénybevétele egyébként törvény alapján mindenki számára kötelező Az önkormányzat díjmentesen átvételi elismervény alapján minden olyan háztartás számára hulladékgyűjtő kukát biztosít január hónap folyamán, akik eddig ilyennel nem rendelkeztek. Csatorna díj Az ÉDVRT szolgáltatási díjtételeinek emelkedése következtében településünkön a csatornadíj lakosság által fizetendő része : 238.-Ft/ m3+ ÁFA. Az Önkormányzat által a lakosság terheit csökkentő támogatás mertéke 35.-Ft/m3 -röl 45.-Ft/m3-re emelkedett a Képviselő-testület rendelete alapján. Kéményseprő-ipari szolgáltatás Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményellenőrzés és tisztítás munkálatait a Komtűz Kft. Bakonyszombathelyen január 15-től végzi, valamint ekkor történik a szolgáltatási díj beszedése is. A 2004 évi kéményseprő-ipari szolgáltatás díja: egyedi kémény: 807,-Ft/db/év - gyűjtő kémény: 513,-Ft/db/év kisközponti kémény: 1.332,-Ft/db/év. MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELEM! A mezőgazdasági termelők támogatásában évtől jelentős változások következnek be. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szőlő- és gyümölcstermelök közül azok, akik 0,3ha-nál nagyobb tényleges termőterülettel rendelkeznek, jogosultak támogatási igény benyújtására. Ennek feltétele, hogy regisztráltassák magukat a Mezőgazdasági es Vidékfejlesztési Hivatalnál Érdeklődni lehet: Nagy Károly falugazdásznál a 06/70/ telefonszámon, vagy személyesen minden kedden óra között a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Polgármesteri Hivatal KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK évi közművelődési programterv Január 03. /szombat/ 10 h Kiskörzeti Téli Szabadidősport Kupa - asztalitenisz bajnokság gyermek-, ifjuságiés felnőtt kategóriákban - sakk bajnokság gyermek-, ifjúsági- és felnőtt kategóriákban Január 24. / szombat / 18 h Egyházzenei hangverseny az evangélikus templomban Február 7. / szombat / 19 h. : "Alapítvány a Bakonyszombathclyi Altalános Iskoláért" Bál Műsorprogram : "Lesz út, lélektől lélekig!" - Vadkerti Imre és Szabó Ilona CD lemezének bemutatója Február 21. (szombat) iskolai farsangi karnevál

5 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 5 Március 13. / szombat / 14 h: XI Bakonyi Amatör Népművészeti Fesztivál Népművészeti vásár ( újdonságként megszervezve ) Gálaműsor A kolozsvári Szarkaláb Néptáncegyüttes folklórműsora Táncház Március 15. / hétfő / Koszorúzás és ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk tiszteletére Részletek Koltay Gergely : 1848 c. rock operájából A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat ünnepi műsora Március vége: Hagyományos bakonyszombathelyi Borverseny Április 17/szombat/ kezdettel: A Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium Diákszínjátszó Társulatának előadása: Szigligeti Ede : Liliomfi Május 1. / szombat / : MAJÁLIS Majális Kupa kispályás labdarúgó bajnokság De.: kerékpáros ügyességi verseny Du : sorversenyek 18 h.: Szabadtéri színházi előadás / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Május 2. (vasárnap) - Anyák napja Május 14 (péntek) - Műsoros est Május 22. (szombat) - Gyermeknap Május 28 (péntek) - Hősök napja Június 12 (szombat) - Ballagás Június V. Bakonyi Néptánctábor Június 28 / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarúgó Szaktábor 1. Július 3. / szombat / 10 h: "A szeretet hangja" - KERESZTÉNY FIATALOK TALÁLKOZÓJA -ZENEI NAP - egesznapos szabadtéri program Kastélypark Július 05. / hétfő / 10 h. Komárom - Esztergom Megyei Labdarugó Szaktábor 11 Július 18 / vasárnap / : "CSODA-BOGARAK NAPJA BAKONYSZOMBATHELYI FALUNAP bogárhátúak, bogárgyűjtők - csodabogarak bemutatója Szórakoztató rendezvények (terv) - Dupla Kávé, Princess, Christal együttes. / A Bakonyi Nyár rendezvénysorozat kertében műsorfüzetben meghirdetve / Hajmáskéri Színjátszók Társulata : Vásári komédiák Augusztus 15. / vasárnap / h.: "Valahol Európában" - musical/ vagy "Mátyás a vérpadon" rock-opera - A gútai Kis-Duna Menti Rockszínház Társulat és a Bakonytérségi művészeti csoportok, valamint a Syncron zenekar előadása Augusztus 15. / vasárnap / 12 h.:: "Sárkányi Őrület" - NEMZETKÖZI MARATONI Futóverseny - érkezés Bakonyszombathelyre Szeptember 11 (szombat) Könnyűzenei koncert (sikeres pályázattól függően) Szeptember 25 (szombat) Szüreti felvonulás Október 10. Idősek napja Október 23.: Ünnepi műsor Nemzeti Ünnepünk alkalmából November 6: Búcsúi bál a Syncron zenekarral November 13.(szombat) - Párok bálja November vége - December eleje MŰSOROS EST - zenés kabaré (pályázat függvénye) December 18. : Mindenki karácsonya December 31.: Zártkörű szilveszteri mulatság Géringer Istvánné Közművelődés Háza vezetője EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események január -hónapban Jan 4. Vízkereszt Napja. A szentmisében vízszentelés Jan 11. vasárnap. Urunk megkeresztelkedése A víz aranyat ér, de kevés. A víz táplál, de sok esetben pusztít is. A víz tisztit, de szennyezett és szennyező is tud lenni Mindenek előtt azonban Isten ajándéka az emberiség számára Jóllehet a

6 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 6 földünk felületének 70 %-át víz borítja, de a vízforrásoknak csak 2.5 % édesvíz és ebből is csak 1 % alkalmas ivásra Ezért is lehetséges az, hogy az emberiségből 1.1 milliárdnak nincs esélye tiszta ivóvízhez jutni.20 év múlva ez a szám már háromszorosára emelkedhet. Ezek az adatok is mutatják, milyen drága tényező számunkra a víz. Nélküle nincs élet a földön Nem csoda ezek után, hogy az emberiség életében és vallásában a víz szent és központi szerepet játszik. A Szentírás utolsó könyve a Jelenések Könyve a végső üdvösséget a víz képével szemlélteti: "Akkor a Bárány legelteti majd őket és forrásokhoz terelgeti majd őket ahonnan az élet vize szökellik elő." "Aki szomjazik jöjjön hozzám és igyon..."- mondja Jézus az evangéliumban Jézus szavai keveset mondanak azoknak, akik vízvezetékből minden pillanatban ereszthetik a vizet, de annál többet azoknak, akik ismerik a szárazságot, keresik az ivóvizet és látják a sivataggá váló földjüket. Ha a kutak, patakok, folyók kiszáradnak, nincs ivóvíz se embernek, se állatnak. így válik értékes kinccsé egy vízforrás, vagy vízszállítmány: életet jelent sok ember számára. Erre gondolhatott Jézus amikor kijelentette : "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! " Isten úgy teremtette meg a földet, hogy mindenkinek elég víz jusson az élethez: " Vizet adok a szomjazónak és folyamokat küldök a szárazságot szenvedőknek "Ezt üzeni az Isten Izaiás prófétával Az Újszövetségben az üdvösség biztosítása a keresztségben történik meg A víz az üdvösség jele és Isten kapcsolat az emberrel A víz Isten ajándéka minden ember számára! Köszöntet mondok a Markovics Családnak a szép ezüstfenyőért és Kováts Istvánnak a kis fenyőfákért melyeket a templomnak ajándékoztak. **************************************** Február 2. Hétfő. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő boldogasszony. Este 1/2 6 órakor szentmise és gyertyaszentelés. Február 3. Kedd Szent Balázs püspök és vértanú Balázs áldas 8-án vasárnap a mise után. Február 11 Szerda A Betegek Világnapja. A Szüzanya Lourdesi Megjelenésének ünnepe. Este 1/2 6 órakor a templomi lourdesi szobornál ájtatosság, ima a betegekért Február 14. Szombat. Szent Cirill és Szent Metód ünnepe Február 24. Kedd. Szent Mátyás apostol. Február 25. HAMVAZÓSZERDA! A nagyböjt kezdete. Február 29. Nagyböjt 1 Vasárnapja Gyűjtés a katolikus iskolák javára. Az 1979-évben eltemetett halottak sírhelyét 2004.évben újra meg kell váltani! Aki a Római Katolikus Egyháznak akarja felajánlani jövedelemadójának 1% -át ezt a számot írja bevallására : Köszönjük. A Veszprémi Érsekség közlése alapján, 2004-ben az egyházi hozzájárulás személyenként évi 2000 ft./havi 166 ft / Farkas József Plébános ANYAKÖNYVI HÍREK Köszöntjük községünk új állampolgárait: Héjas Mónika és Fazekas Imre kislányát: Fazekas Szandrát Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Tóth Mihálytól (Kossuth u.) Marosi Józseftől (Árpad u.) ISKOLAI HÍREK A 2003/04. tanév első féléve lassan lejár A félév utolsó tanítási napja január 23. A tanulók január 30- án kapják meg a félévi eredményeiket, teljesítményeiket tükröző felévi értesítőt. Január 31-én (szombaton) színházba utaznak a felső tagozatosaink. A budapesti Kolibri Színház előadásában a Királyfi és koldus c. darabot nézik

7 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 7 A szokásos jelmezes farsangi karnevál időpontja az idén február 21. Folynak az iskolai alapítványi bál előkészületei. A bál időpontja: február 7 (szombat). Az utolsó kuratóriumi ülésen eldőlt, hogy a vacsora Budapest ragu lesz rizzsel és káposzta salátával, amelyet finom sütemény követ majd A gútai Rock Színház vezető énekesei Szabó Márta és Vadkerti Imre szolgáltatják a műsort. Reméljük a mulatós műfajban is olyan sikeresek, mint az egyéb zenei kategóriákban. Büfé, tombola és - nem utolsó sorban - a sokak által kedvelt Syncron zenekar gondoskodik a színvonalas szórakozásról. A belépőket helyfoglalással az iskolában Vigh Sándorné iskolatitkárnál lehet megvásárolni. Ismételten kérjük a szülőket, egykori tanítványainkat, vállalkozókat, a község lakosságát, hogy tombola tárgyak felajánlásával, személyes megjelenésükkel támogassák a rendezvényt! Hisz a falunk iskola-ügye, a helyi alapfokú oktatás-nevelés valamennyiünk szamara fontos! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit abban bízva, hogy az iskolai alapítvány rendezésében megvalósuló 2004-es farsangi bál községünk rangos és színvonalas eseményeinek sorát gyarapítja. Bódai Julianna Éva igazgató Ezúton közreadjuk az Altalános Iskola hozzánk intézet köszönetét: Tisztelt Szerkesztőség! december 16-án meghívólevélben értesítettük Önöket a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett es szervezeti IX Elelmiszercsomag Akcióra benyújtott sikeres pályázatunkról. Megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az alábbiakban a Bakonyszombathelyi Hirmondó olvasói számara szeretnénk beszámolni a pályázattal kapcsolatos eseményről A Gyermekétkeztetési Alapítvány (1203 Budapest Mária u. 3.) óvodák és iskolák számára pályázatot írt ki "IX. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldő Akció" címmel, melynek célja a rászoruló gyerekek karácsonyi élelmezésének segítése. Intézményünk harmadik alkalommal-ezúttal sikeresen-pályázott, az alapítvány 36 család szamára juttatott el ajándékcsomagot, melyet a személyi jövedelemadók 1 %-ának az alapítvány számára történő befizetéséből finanszírozott. A csomagok tartós élelmiszereket, édességet és kifestő mesekönyvet tartalmaztak. Az átadásra December. 20-án szombaton az önkormányzat udvarán megrendezett hangulatos és nagyon szépen sikerült Falukarácsony ünnepséget követően került sor. A szervezésben és a lebonyolításban részt vettek az iskola és óvoda dolgozói, a védőnő, az önkormányzat, és rendkívül sok segítséget nyújtott a Gondozási Központ. Reméljük, hogy ezzel az adománnyal is sikerült minden közreműködőnek hozzájárulni az érintett családok karácsonyának szebbé tételéhez. Kérjük a Tisztelt Olvasókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítsék a Gyermekétkeztetési Alapítvány működését. Adószáma: Köszönjük. Bakonyszombathely, Január. 07. KÖZÉRDEKŰ INFROMÁCIÓK Homoki Péterné Pályázati felelős MEGNYÍLT! INTERNET-KÁVÉHÁZ ÉS MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ IRODA 2870 KISBÉR, SZÉCHENYI U. 8. TELEFON: Szolgáltatásaink: munkaerő közvetítés (cégek és magánszemélyek részére) külföldön szerzett bizonyítványok honosítása faxolás fénymásolás videokazetta kölcsönzés Internet hozzáférés (Az Internet szolgáltatás kiépítés alatt áll, előreláthatólag től lesz elérhető.)

8 2004. JANUÁR HÍRMONDÓ 8 Kedves Olvasóink! Sajnos az év eleji áremelések a Hírmondó megjelenésének költségeit is érintették. Emiatt elkerülhetetlen volt lapunk árának emelése! Csak remélni tudjuk, hogy olvasóink továbbra is hűségesek maradnak hozzánk és ez az árváltozás nem befolyásolja vásárlási szándékukat. Sikerekben gazdag és nagyon boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! Tisztelettel: Hírmondó Szerkesztősége SPORT HÍREK Bar még tart a tél miatt a holt szezon a labdarúgásban, de azért a kisbéri sportcsarnoknak köszönhetően jelenleg is láthatunk jó mérkőzéseket. November 30-án ugyanis 12 csoport részvételével megkezdődött a 2003/2004-es teremlabdarúgó bajnokság, melyre Bakonyszombathely is nevezett. Az eddig lejátszott nagyon jó mérkőzések hűen tükrözik a szabadtéri teljesítményünket, ugyanis ha kell meg tudunk verni bárkit és sajnos képesek vagyunk kikapni attól, akitől sokkal jobbak vagyunk A bajnokság február 15-ig minden vasárnap du óráig tart, melynek megtekintését javaslom minden focirajongónak. Nagyon jó, színvonalas es küzdelmes mérkőzéseket láthatunk vasárnaponként, kar lenne kihagyni Az eredményekről a következő számunkban tájékoztatjuk Önöket. Ezzel párhuzamosan mi is megpróbáljuk kihasználni a lehetőségeinket annak érdekében, hogy a község minden lakosát egy picit megmozgassuk és téli mozgásigényét településünkön mindenki ki tudja elégíteni. Ennek érdekében minden pénteken ig tisztelettel hívunk és várunk a Közművelődés Hazába mindenkit, aki asztaliteniszezni ill sakkozni szeretne December 27-én megrendeztük a bakonyszombathelyi asztalitenisz-és sakkbajnokságot, melyen szép számmal részt vett a falu lakossága. Nagy szellemi és taktikai csaták után a sakkbajnokság végeredménye: 1-2 helyezett holtversenyben Csikár Gábor Pintér Lajos 3. helyezett Bakonyvári Erik Az asztaliteniszben színvonalas és pörgős mérkőzések után a következő eredmények születtek: Ifjúsági: 1 helyezett Horváth Roland 2 helyezett Cserháti Henrik 3. helyezett Jakab Ádám Felnőtt: 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett ifj. Török Elek Szeleczki Attila Geller Kálmán Ezután január 3-án következett a Kistérségi sakk-ill asztalitenisz bajnokság, melyen Bakonyszombathelyt az előbb említettek képviseltek azzal a különbseggel, hogy Geller Kálmán elfoglaltsága miatt az ö helyén Horváth Attila játszott Eredmények: Sakk: Bszhelv - Kerékteleki Bszhely - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 1. helyezett Bszhely 2. helyezett Bársonyos 3. helyezett Kerékteleki Asztalitenisz: Bszhelv - Kerékteleki Bszhelv - Bársonyos Bársonyos - Kerékteleki 2 : 1 2: 1 2: 1 4 pont 3 pont 2 pont : 0 2 : 1 1 helyezett Bszhely 6 győzelem 2. helyezett Bársonyos 2 győzelem 3. helyezett Kerékteleki 1 győzelem A bajnokságon való aktív szereplésért minden résztvevőnek szeretnénk kifejezni köszönetünket, a győzteseknek pedig gratulálunk! Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket és az előttünk álló esztendőre mindannyiuknak sok sikert, szép eredményeket és mindezek eléréséhez nagyon jó erőt és egészséget kívánjak 1 Tisztelettel: Sportvezetés

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Komlói Térség évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR Nimsz Zoltán emlékverseny Hosszúhetény 4.

Komlói Térség évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR Nimsz Zoltán emlékverseny Hosszúhetény 4. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3.-5. Nimsz Zoltán emlékverseny Hosszúhetény 4. Nőnap Oroszló március 4. Egészségnevelési nap - Kiss György Általános és AMI 4. Véradás - Kiss György Általános

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi M U N K A T E R V E Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2017. évben 10 ülést tart.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben