Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben"

Átírás

1 Nemzetközi konferenciák szeptember közö" rendezték Cipruson a CARDET és az Intercollege szervezésében az ICEM (Nemzetközi Taneszköz Tanács) éves konferenciáját. Az Educational Media and Innovative Practices: Challenges and Visions címmel rendeze" konferenciának az Intercollege egyetem ado" helyet a fővárosban, Nicosiában. A Médiainformatika Intézet munkatársai öt fővel képviselte"ék magukat a rendezvényen: dr. Hauser Zoltán rektor, dr. Kis október közö" rendezték meg Kanadában az Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) éves világkonferenciát. Az E-Learn 2007 World Conference on ELearning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education címmel rendeze" konferenciának a Centre des congrès de Québec ado" helyet Quebec Cityben. A rendezvényen a Médiainformatika Intézetet egyedüli magyar résztvevőként Czeglédi László főiskolai adjunktus képviselte. Tóth Lajos rektorhelye"es, dr. Forgó Sándor távoktatási igazgató, Czeglédi László főiskolai adjunktus és dr. Nádasi András egyetemi docens, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főosztályvezetője. A konferencián 12 szekcióban számos nemzetközi érdeklődésre számot tartó témát muta"ak be és vita"ak meg. A résztvevő kollégák részéről két előadás hangzo" el a következő címmel: Kis-Tóth Lajos Hauser Zoltán: Advanced Information and Communication Technologies in Teacher Training, Komló Csaba Czeglédi László Forgó Sándor: Expectations of e-learning Multimedia Instructional Material. A konferenciát társasági rendezvények kísérték, amelyeken a résztvevők eredményesen építették a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. Komló Csaba főiskolai adjunktust (betegsége mia" távollétében) intézményünk előterjesztésére megválaszto"ák az ICEM (Nemzetközi Taneszköz Tanács) végrehajtó testülete tagjának.... (.) Új o honában a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Dr. Hauser Zoltán rektor díjakat ad át a megújult épületben A konferencia anyaga 10 fő témakörre tagolódo". Ennek mintegy ötven altémájában, több mint 600 nemzetközi érdeklődésre számot tartó előadás hangzo" el, többek közö" Czeglédi László Digital Repository, e-learning Library and Technology-Supported Learning című előadása. Emelle" az Evaluation fő témakörének egyik szekciójában a szekcióelnök feladatait is ellá"a. A konferenciát társasági rendezvények kísérték, amelyeken lehetőség nyílt hasznos és fontos nemzetközi szakmai kapcsolatok építésére. November hetedikétől hivatalosan is átadták az érsekkerti épületet. A 210 millió forintos beruházás két ütemben folyt. A külső megújulás melle" az épület belseje is átalakult. Öt tanterem és 22 iroda várja a dolgozókat, hallgatókat. Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna az átadó ünnepségen kijelente"e: nem csupán a tanárképzésben látják a kar jövőjét. Stratégiájuk szerint a regionális észak-magyarországi pedagógusképzés szellemi központján kívül, nemzetközi szerepüket is erősíteni kívánják. Ennek részeként, Joint Master tanárképzési programban vesznek részt, 8 ország 9 intézményével együ"működve, ezzel segítve a hallgatói mobilitást, a tehetséggondozást. A szakmai program a tanárképzésben résztvevő társkarokkal és a gyakorlóiskolával együ"műkö- désben elindult. Dr. Hauser Zoltán rektor Az Eszterházy Károly Főiskoláért elnevezésű díj arany fokozatát adományozta Papp Istvánnak, a NÍVÓBER Építőipari K%. ügyvezető igazgatójának, és Vladár Jánosnak, az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató K%. építésvezetőjének. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a jelenlevők együ" tekinte"ék meg az új épületet. Megújult a főiskola honlapja:

2 2 Hírek Idén hetedszer rendezték meg a Tiszta élvezet napot szeptember 14-én. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mint programkoordinátor konferenciát, délután pedig a Dobó téren prevenciós programokat valósíto meg. A programok sorában nagy népszerűségnek örvende a Droglabirintus interaktív prevenciós sátor, amelynek megtervezésében és megvalósításában a szociálpedagógia szakos önkéntesek ve ek részt. Abu Dhabiban, a 27. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Konferencián ve részt a közelmúltban Ráczné dr. Horváth Ágnes, a Politológia Tanszék vezetője és Mandák Fanni, gyakornok. Előadásukat, amelyet a Helyi önkormányzati reformtörekvések a XXI. század eleji Magyarországon címmel tarto ak, a szakmai zsűri a konferencia három legjobb prezentációja közé választo a. A Pécsi Tudományegyetemen szeptember én rendezték meg a HUSIS (Hungarian Society for Irish Studies) első nemzetközi konferenciáját, Literary and Cultural Relations between Ireland, Hungary and Central and Eastern Europe címmel. A főiskola Anglisztika Tanszékéről dr. Dolmányos Péter ve részt a konferencián, előadásának címe When West Meets East Seamus Heaney s Eastward Glance. Dr. Szentesi Zsolt a nyáron előadást tarto Iszkázon a Nagy László Emlékháznál, a Nagy László Társaság és a Fiatal Írók Szövetségének szervezésében Nagy László portréversei (Balassi Bálint lázbeszéde) címmel. Dr. Abkarovits Endre, az Anglisztika Tanszék docense az Erasmusprogram keretében október közö brit kultúrtörténeti előadás-sorozatot tarto a Dél- Csehországi Egyetem Anglisztika Tanszékén České Budejoviceben. Ezeken ismerte e az angol szakos hallgatók képzésében a hazai felsőoktatás keretei közö is ritkaságnak számító brit kultúr- és művésze örténeti tárgyak oktatásában az elmúlt évtized során szerze egri tapasztalatokat. Bevezető előadásában foglalkozo a kultúra fogalmának lehetséges értelmezéseivel, melyek közül az oktatásban annak csak szűkebb részével, a művészetekkel van reális lehetőség foglalkozni. Konkrét példákon muta a be mind a magas, mind a népi kultúra területéről, milyen ágazatokban és mely időszakokban alko ak művészileg kiemelkedőt a brit szigetek népei európai mércével tekintve is. Mint nemzetközileg kiemelkedő példákkal, külön előadásokban foglalkozo az angol gótikus katedrális építésze el, valamint az ír népzenei hagyományokkal, illetve azok XX. századi megújításával (revival) a városokban. Az utóbbi téma kapcsán utalt a hasonló magyar illetve cseh/morva népzenei mozgalmakra. Dr. Kádár Judit, az Amerikanisztika Tanszék főiskolai docense nemrégiben részt ve és előadást tarto Kanadában, az O awa Summer Seminar című konferencián. Neveléstörténeti szimpózium Egerben Egerben szervezte meg idén a Magyar Tudományos Akadémia két napos Neveléstörténeti szimpóziumát óta van rendszeresen ilyen összejövetel hazánkban. Az egri Hi udományi Főiskolán gyűltek össze októberben az előadók és az érdeklődők. Német és osztrák szakemberek is kifejte ék gondolataikat. Az idei téma alapját a Pukánszky Béla, az MTA Pedagógiai Bizo ságának alelnöke által készíte kutatás adta. Ő a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában használható új utakat kereste. A kutatás kapcsán felvetődö kérdéseket vizsgálták meg a szakemberek, és előadásaikban a megoldáshoz vezető lehetséges módszereket muta ák be. Az előadók közt volt Németh András, aki a magyar pedagógiai historiográfiát elemezte az 1930-as években. Szerepelt még a témák közö az ötvenes évek neveléstörténetének levéltári kutatása, az iskolai elitek meghatározása, a neveléstörténet-írás mint a kulturális emlékezet forrása, valamint a nemek közö i különbségek empirikus feldolgozása. Főiskolánkat Nagy Mária képviselte, aki a tanítóképzés forrásairól és lehetséges megközelítéseiről Globalizáció EU Magyarország Rangos nemzetközi konferenciának ado o hont a Líceum kápolnája 2007 október 18-án. A Globalizáció Európai Unió Magyarország névre keresztelt rendezvényt a Marketing és Európai Gazdasági Kapcsolatok Tanszék szervezte, amely 2005-ben elnyerte az Európai Unió által keveseknek odaítélt Jean Monnet Chairt. Habis László, Eger város polgármesterének köszöntő beszédét követően dr. Hauser Zoltán rektor főiskolánk új Európai Uniós pályázatát; dr. Zám Éva, a Gazdaságtudományi Kar dékánja a bolognai folyamat eddigi eredményeit ismerte e. Prof. dr. Gaál Béla tanszékvezető a vállalkozási ismeretek felsőoktatásban történő tanításáról tarto előadást, őt köve e Gérnyi Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezető-helyettese, aki a Kárpát-medencei vállalkozások helyzetét ismerte e az EU-csatlakozás után. Dr. Nagy Frigyes, egykori földművelésügyi miniszter, valamint dr. Vajda László, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője az egriekhez és az Egerben tanulókhoz közelálló borágazat helyzetét értékelték. Németországból érkeze az eseményre Helmut Fahrschon kormánytanácsadó, aki német szemmel elemezte a magyar agrármarketinget. Dr. Lóránt Károly brüsszeli EU-szakértő a globalizáció magyar gazdaságra kifejte hatásáról, dr. Mészáros Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa pedig a fenntartható közlekedésről beszélt. A rendezvény szünetében a résztvevők állófogadáson vehettek részt, majd orgonakoncertet hallha ak Réz Lóránt tolmácsolásában. A konferenciát különböző szakemberek részvételével egy kerekasztal beszélgetés zárta, amelyben aktívan részt ve ek a hallgatóság soraiból is a szakemberek, diákok. Dr. Belyó Pál, az Ecostat főigazgatója, Gál Lajos, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója, dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerész Kamara tiszteletbeli elnöke és Magyar Zoltán, az Adidas K. szaktanácsadója igyekeztek minél több lényeges kérdést megvitatni. A rendezvénynyel párhuzamosan zajlo az i ú tanárok és doktoranduszok tanácskozása, akik osztrák társintézmények vendégelőadóival adták elő legfrissebb kutatási eredményeiket. A több, mint szász fős közönség elő zajló konferenciáról több médium is tudósíto, anyaga pedig eljuto a brüsszeli EU-központba is. Az elhangzo előadások íro változatát kötetbe foglalva hamarosan bárki elolvashatja. A három konferencia közül a legmagasabb rangú előadók az október 11-i, A NATO és Oroszország együ működése címmel rendeze tanácskozáson voltak. Az Oroszországi Föderáció Magyarországra akkreditált nagykövete, Igor Szavolszkij és az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének politikai főtanácsosa, Eric Gaudiosi képviselték a téma két pólusát. A diplomáciai szint képviselőin kívül a külügyminisztériumból meghívo szakemberek hivatali oldalról elemezték a kérdést, míg a téma kutatói tudományos érvekkel muta ák be az orosz és az amerikai nemzetközi szervezet által képviselt álláspontot. Az október 15-i Társadalompolitika Európában című konferencián a civil szférát leginkább érintő kérdések kerültek elő. Dr. Stumpf István a civil társadalom mai szerepét határozta meg, történelmi előzményekkel társítva, a fejlődés további lehetőségeit is bemutatva. A rendszerváltás utáni helyzetet elemezték az egyik, míg. november tarto beszámolót. Kutatásában mind a kvalitatív, mind a kvantitatív módszerek szerepet kapnak. A vizsgálat tárgyát képezi a tanítói szak belső rétegződése, a végze ek további sorsa, és a tanítóság mint életforma megjelenése. A történeti á ekintés makroszinten és egyedi sorsok, források alapján is lehetséges és szükséges. Az elhangzo előadásokat Pukánsz ky Béla gyűjti össze, melyek nyom tato formában is megjelennek. Nagy Mária előadásában hangzo el, hogy a neveléstörténe el foglalkozóknak egyszerre kell távcsövön és nagyítón keresztül vizsgálódniuk. Vagyis egyaránt kell messzire tekinteni időben és tér ben illetve belemerülni a részle tek be. A két nap ala a szimpó zium résztvevői is ezt az elvet köve ék. Konferenciafüzér a Politológia Tanszéken A Társadalompolitika Európában című konferencia Október közepe a nemzetközi tanulmányok szakosok életében a konferenciák ideje volt. Az elsőéveseknek először nyílt alkalmuk arra, hogy nemzetközi tanácskozások részesei legyenek. a jövőbeli utakat a másik szekcióban. A konferencia nyílt fórummal zárult, ahol kistérségi polgármesterek számoltak be területük civil életéről, helyi törekvéseikről. A legtöbb országból az október 16-ai A civil szervezetek mint az európai demokrácia építőkövei elnevezéssel tarto ülésen voltak. A gondolatébresztő plenáris ülésen svéd, cseh és magyar szakemberek ismerte ék országuk állampolgári aktivitásának összetevőit és mutatóit. A szekciók angol és magyar nyelven ezt mélyíte ék el, alternatívákat keresve, s példákat bemutatva arra, milyen is az európai polgár. A konferenciát szervező tanszék vezetője, Ráczné Dr. Horváth Ágnes elégede en értékelte mindhárom rendezvényt, jelezve, ezzel is segíteni szeretnék hallgatóikat, hogy minél több gyakorla al, tapasztala al, információval rendelkezzenek tanulmányaik végén, hiszen az i első kézből származó ismeretek nem találhatóak meg egyetlen tankönyvben sem!

3 . november 3 A Szenátus október 24-i üléséről Lendületes a hallgatói kulturális tevékenység. Az ülésen 18 fő szavazati joggal rendelkező testületi tag ve részt, három fő bejelente e hiányzását, egy fő előre leadta szavazatát az előterjesztésekre. Az ülésen a rektor tájékozta a a Szenátust arról, hogy a Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén megtárgyalta a felvételi eljárás változása következtében felmerülő feladatokat. A Tanács egy év elteltével újra megvizsgálja az eredményeket, és döntést hoz a szükséges beavatkozó intézkedésekről. A Tanács a RET tevékenységéről tájékoztatást hallgato meg. Szólt arról, hogy a Kutatók éjszakája című rendezvény nagy sikerrel zajlo le. Örömmel szólt arról, hogy a hallgatói kulturális tevékenység Czeglédi Csaba könyve A Líceum Kiadó Pandora Könyvek sorozatában megjelent dr. Czeglédi Csabának, az Anglisztika Tanszék főiskolai tanárának Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English című, 181 oldal terjedelmű könyve. Az UNIDO-ról Az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke 2007 novemberében előadássorozatot szervez, melyben nemzetközi szervezetek képviselői beszélnek munkájukról, szervezetük működéséről és aktuális programjaikról. Főként a vállalkozók, az önkormányzati és a civil szakemberek, valamint a Nemzetközi Tanulmányok szakos hallgatók, s a Századvég Politikai Iskola hallgatói számára hasznosak a találkozók. A sorozat első állomásaként október 26-án délután, a főiskola Egészségház úti épületében Ulbrich Péter, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) gaz dasági elnökhelye ese tarto előadást. Ulbrich Péter az ENSZ-en belül működő szervezetek egy máshoz és a fő szervezethez va ló viszonyának bemutatásakor hang súlyozta, az Egyesült Nemzetek Szövetségének tematikus szervezetei hálózatot alkotnak, egymás mellé rendelten léteznek. Az UNIDO szuverén egység, amely általános elveiben követi az ENSZ célkitűzéseket, programjairól azon ban önállóan dönt. Az elnökhelye es emelle az ipar fogalmát tisztázta, jelezve, az UNIDO iparfejlesztési törekvése eltér az európai gondolkodásban lévőtől. Tevékenységük a harmadik világ fejlődő országainak iparosítására irányul, a környezetvédelmi szempontok és a társadalmi igazságosság érvényesítésével. Az előadásban elhangzo akat a szervezet 40 évéről és sikeres projektjeiről szóló filmek vetítésével támaszto a alá az UNIDO vezetője. A helyi vállalkozók, a nemzetközi tanulmányok szakosok, s a századvégesek kérdéseiből kiderült, érdekes a téma, hasznosak az így szerze ismeretek, érdemes ilyen találkozókat szervezni! lendületes, egyre több egyesület jön létre, amely növeli intézményünk reputációját. Sportoló hallgatóink az utóbbi idők versenyein kiválóan szerepeltek. Az intézmény sportéletében új eredmény lesz, hogy a kosárlabdacsapatot egy osztállyal feljebb soroljuk. Ehhez jók az ado ságaink, az eredmények növelik intézményünk hírnevét. A rektor tájékozta a a Szenátust arról, hogy főiskolánk vendége volt Mesterházi Balázs, az OKM Fejlesztési Osztályának vezetője, akivel az intézmény vezetői az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rejlő lehetőségekről tárgyaltak. A rektor beszámolt az Országos Tanárképzési Tanács, a Bologna-Bizo ság és az MRK üléseiről. A testület napirendjén az alábbi A zsarnokság szépsége A Debreceni Egyetem Filozófia Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia TKI A zsarnokság szépsége A totalitarizmus esztétikája címmel rendeze tudományos konferenciát október közö Debrecenben. A neves hazai filozófusokat (Heller Ágnes és Vajda Mihály) és esztétákat (Angyalosi Gergely, György Péter, Radnóti Sándor és Perneczky témák szerepeltek, az alábbi határozatok szüle ek: 1. A Rajz Tanszék kérelmére a Szenátus elfogadta a kari tanács által is támogato előterjesztést a Tanszék megnevezésének megváltoztatásáról. A képzésben történt változásokkal indokolható, hogy a Tanszék január 1-től Vizuális Művészeti Tanszék megnevezéssel kerüljön be az SzMSzbe. 2. A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosítására vonatkozó belső ellenőri előterjesztést elfogadta a testület. A Szabályzat módosítását jogszabályváltozások indokolták. 3. Az oktatásfejlesztési rektorhelye es előterjesztését a Képzési program módosítására vonatkozóan a testület megtárgyalta és elfogadta. A programba bekerültek azok az új képzések, amelyeket a A Történelemtudományi Intézet hallgatói október 2 7. közö kirándulni voltak Györkös A ila és Kozári József tanár urak vezetésével. Első nap Bécsbe mentünk, ahol a Szépművészeti Múzeumban megnéztük a nagyszentmiklósi kincseket és a Stephansdomot. Majd átmentünk Csehországba, Znojmóba, ami egyebek melle az uborkájáról híres, és a kaszinókból, valamint az örömlányokból él meg. Második nap elmentünk Telčbe (a város főtere a világörökség része), majd délután Tabor volt a cél. I megnéztük a huszita múzeumot, és a várost. Harmadnap Prágában voltunk, ahol a Szent Vitus székesegyházat, a várat, és az Óvárost néztük meg. Negyedik nap délelő Karlsteinben, a várban voltunk, amit I. Károly azért épí ete, hogy a Szent Vencel-koronát tudja valahol tárolni, stratégiai fontossága egyenlő volt a nullával. Délután ismét Prága következe, ahol a Károly-hidat, az Arany utcácskát és az Orlojt néztük meg. Majd szabadprogram gyanánt elmentünk az U Fleků-ba, egy olyan helyi kocsmába, amely 1499 óta főz barna sört helyben. A sör nagyon finom volt. Következő nap délelő Kutná főiskola a Képzési program elfogadása óta indíto. 4. A Szenátus módosíto a a Hallgatói ju atási és térítési szabályzatot, melyet a TIK igazgatója fog megküldeni az illetékeseknek, de megtekinthető a minőségirányítási rendszerben is. Az előerjesztés egy részének tárgyalását a testület a decemberi ülésre halaszto a. 5. A testület elfogadta a Felvételi szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést, amit a jogszabályi változások te ek szükségessé. 6. A Szenátus jóváhagyta a Kepes György Szakkollégium módosíto Alapszabályzatát. A Különfélék című napirendi pontban a Szenátus tagjai aktuális témákról tájékozta ák a testületet. Történészek Csehországban Horában voltunk, ahol lementünk az ezüstbányába. Szépen beöltözte ek minket kis bányászoknak (képünkön). A bánya egyes pontjai igen szűkek voltak: a legszűkebb helyen csak 40 cm, a legalacsonyabb helyen pedig mindössze 1,2 m magas volt a beltér. A bánya után megnéztük a Szt. Borbála templomot, majd sietve elindultunk a pilseni sörgyárba. Sajnos a prágai körgyűrűn 2 órát dekkoltunk, így lekéstük az időpontunkat a gyárban. Mi úgy tudtuk, hogy 4-kor be is szoko zárni, de próba-szerencse alapon mégis megálltunk elő e. Mázlinkra épp aznap volt 155 éves az első csapolt pilseni, így egy fesztivál révén a nyitva tartás is kitolódo. Sikerült hát bejutnunk a gyárba, ahol mindenki kapo pasztőrözetlen, szűretlen pilsenit. A gyárlátogatás volt szerintem a legnépszerűbb az összes program közül. Utolsó nap délelő még megnéztük Ferenc Ferdinánd kastélyát Konopistében, ami a szállásunktól 1 km-re volt. Géza) felvonultató rangos eseményen főiskolánk három oktatója ado elő. Az Anglisztika Tanszékről dr. Antal Éva tanszékvezető docens irodalomelméleti előadást tarto A magyar szatíra aranykora kako- és disztópikus gulliveriádák a magyar irodalomban címmel, míg Győri Zsolt főiskolai adjunktus Lassú temetés című kultúrkritikai prezentá ciójában Jochen Gerz és Esther Gerz harburgi antifasiszta emlékművét elemezte. A Filozófia Tanszéket dr. Pólik József főiskolai docens képviselte Az indoktrináció művészete Utópia és realizmus viszonya a totalitárius képzőművészetben című előadásával, mely az oktató Bolyai kutatási témájához illeszkedik. A konferencia szervezői mindhárom előadás szövegét tanulmánykötetben kívánják megjelentetni. Hírek Az EKF Központi Könyvtárának dolgozói Tircsné dr. Propper Valéria könyvtárigazgató vezetésével a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Könyvtárában tarto ak a közelmúltban továbbképzést az erdélyi könyvtáros kollégáknak. Dr. Őrsi Tibor, a Francia Tanszék docense, részt ve a romániai Suceava egyetemén szeptember közö rendeze Inter Li eras et Terras című nemzetközi konferencián, ahol La désanglicisation du vocabulaire de l informatique (Az informatikai szókincs franciásítása) címmel tarto előadást. A főiskola szeptember 1- től az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően felsőfokú szakképzési programokat kíván indítani csecsemő és gyermeknevelő-gondozó, vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser, valamint logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakokon. A szakok indítását a Szenátus támogatja, regisztrációjuk folyamatban van. Szeptember 21-én az MTA Pedagógiai Bizo ságának Szakmódszertani Albizo sága szakmódszertani tanácskozást tarto, amelyen karunkat Dudás Anna képviselte; valamint dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKF Földrajz Tanszékének szakmódszertanos oktatója Az IKT kompetenciák fejlesztése a földrajz mestertanárképzésben címmel tarto előadást. A tanácskozáson Szövényi Zsolt, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője a gyakorló intézmények helyzetével foglalkozo. A zenei világnap alkalmából adtak ünnepi hangversenyt október 1-jén Orosz álom címmel Barta Anna és Réz Lóránt, az Énekzene Tanszék tanárai, a Jászapáti Művelődési Központban. A hangversenyen Csajkovszkij, Rimszkij-Korszakov, Liszenko, Glinka, Rahmanyinov és Varlamov műveit hallha a a közönség. PhD-védések Szeptember 25-én az ELTE Nyelvtudományi Intézetének Doktori Iskolája által szerveze PhD-értekezés nyilvános vitáján summa cum laude minősítéssel megvédte doktori disszertációját Kalcsó Gyula, a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanársegédje. Győri Zsolt, az EKF Anglisztika Tanszékének adjunktusa október 18-án summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. A filmesztétikával és kultúrtörténe el foglalkozó fiatal oktató Kubrick és a gondolkodás anti/poszthumanista képei Deleuze-iánus olvasat című dolgozatának nyilvános vitájára az amerikai brit főprogram keretében került sor. A bírálóbizo ság elnöke dr. Rácz István, az opponensek pedig dr. Bényei Tamás és dr. Kovács András Bálint voltak.

4 4 Hírek 200 éve, február 10-én születe gróf Ba hyány Lajos, Magyarország első független felelős miniszterelnöke. Ebből az alkalomból rendeze tudományos emlékülést az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézménye. A rendezvény társrendezője volt az EKF Történelemtudományi Intézete. Az emlékülésen, melynek levezető elnöke dr. Gebei Sándor volt, a Történelemtudományi Intézet két oktatója tarto előadást, dr. Pap József Ba hyány Lajos a reformellenzék élén, dr. Bartók Béla A Ba hyány-emlékmécses politikai története címmel. Az emlékülés előadói voltak még: Kelemen Erzsébet (Brassai Sámuel Gimnázium, Debrecen), dr. Taxner Ernő (Debreceni Egyetem), Hajagos József (Berze Nagy János Gimnázium) és dr. Kedves Gyula (Hadtörténeti Intézet és Múzeum). Szeptember közö az Egerfood Regionális Tudás központ nyolc kutatója három szóbeli előadással és hat posz terprezentációval ve részt a Food Processing Innovation Nutrition Healthy Consumers elnevezésű nemzetközi kongresszuson, melyet a szlovéniai Radenciben rendeztek meg. Dr. Kiss A ila, Petrusán János és Virág Diána angol nyelvű előadásukban muta ák be kutatási eredményeiket az élelmiszerkutatók nemzetközi szakmai közönségének. Dr. Kiss A ila az Innovative food technologies szekció levezető elnöki feladatait is ellá a. Október 3-án előzetes látogatást te és szakmai megbeszélésen ve részt a Gazdaságtudományi Intézetnél Markham Collins, a Tulsai Egyetem professzora, aki a 2007/2008. tanév II. félévében, 5 hónapon keresztül Fulbrightösztöndíjjal tartózkodik intézményünkben. Collins professzor pénzügyi témakörben tart angol nyelven előadásokat és szemináriumokat. Október 3-án, a Hevesi Pályaválasztási Kiállítással indult el az a pályaválasztási kiállítás-sorozat, amit a környező megyék munkaügyi központjai és kirendeltségei szerveznek minden ősszel az októbertől decemberig tartó időszakban. Az egész napos kiállításokon a felsőoktatási intézmények köztük főiskolánk is lehetőséget kapnak, hogy az ado településen és annak környékén élő végzős középiskolás diákoknak bemutatkozzanak, és képzéseiket népszerűsítsék, segítve ezzel a jövőjüket érintő pályaválasztási döntés meghozatalában. Az október 3-a óta eltelt időszakban a következő városokban népszerűsíte ék főiskolánkat a Hallgatói Centrum képviselői: Heves, Kazincbarcika, Füzesabony, Mezőkövesd, Ózd, Eger, Balassagyarmat és Miskolc. Sikeres Számelméleti és Kriptográfiai Nemzetközi Konferenciát tarto október 6-án a Matematikai és Informatikai Intézet az immár felújíto C épületben. Az intézeti előadókon kívül vendégek érkeztek a Debreceni Egyetemről, a Nyugat-magyarországi Egyetemről, az Ostravai Egyetemről, a révkomáromi Selye János Egyetemről, a Nyíregyházi Főiskoláról és a kolozsvári Babeş- Bolyai Tudományegyetemről. Október 6 7-én Budapesten, az ELTE Testnevelési és Sportközpontjában, illetve a SE TSK (TF) sportlétesítményeiben megrendeze Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozóján (SHS) a főiskola Testnevelési és Spor udományi Intézetének hallgatói 13 arany-, 4 ezüst- és 4 bronzérmet nyertek, ezzel a megnyerhető aranyérmek közel fele Egerbe került. A rendezvényen hét, testkulturális szakemberképzést folytató intézmény (TF, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Szombathely, ELTE, Eger) több mint 300 versenyzője ve részt. Színvonalas versenyek és mérkőzések zajlo ak. Mindhárom egri csapat döntőt játszo, és a két egyéni sportágban is kiemelkedően szerepeltek az egri hallgatók. Október 10-én az Észak-Magyarországi Regionális Kontaktpont információs napot szerveze a Miskolci Egyetemen a TEMPUS Közalapítvány támogatásával, melyen intézményünket Szőke Krisztina külügyi referens képviselte. Október én a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Tudásteremtés Tu dás transzfer Értékrendváltás című VI. Nem zetközi Konferenciáját ren dezte a közgazdászképzés megkezdésé nek 20. évfordulója al kalmából. A rendezvényen intézményünk részéről Hollóné dr. Kacsó Erzsébet dr. Kádek István dr. Papanek Gábor dr. Zám Éva A diplomás pályakezdők szakmai beilleszkedése Észak-Magyarországon, valamint dr. Szlávik János: Fenntartható fejlődés és életciklus-elemzés címmel tarto ak el előadásokat. Október én ülést tarto a magyar Rektori Konferencia Főtitkári Kollégiuma. A Kollégium a diplomás pályakövető rendszer kiépítésének aktuális kérdéseiről előadásokat és referátumokat hallgato meg. Előadások hangzo ak el az elektronikus ügyiratkezelés bevezetéséről a felsőoktatási intézményekben. Az ülésen tájékoztatót tarto dr. Manherz Károly szakállamtitkár a felsőoktatási reform aktuális kérdéseiről. Az előadásokat konzultációk köve ék. A kollégium a témával kapcsolatos állásfoglalásait elju atja a magyar Rektori Konferenciának. Az ülésen részt ve dr. Koncsos Ferenc főtitkár, a Kollégium tagja. Október 13-án a budapesti Liszt Ferenc Múzeumban (Régi Zeneakadémia) ado koncertet dr. Gábos Judit. A műsorban Ravel, Piazzola, Saint-Saëns Liszt, Gershwin művei hangzo ak el. A tartalomfejlesztésről Október án rendezte a Magyar Tartalomipari Szövetség a hazai on-line és off-line digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató e-festival című rendezvényt, melyen dr. Forgó Sándor, intézményünk távoktatási igazgatója az e-learning szekcióban zsűritagként ve részt. A résztvevők az online gazdaságba újonnan belépő multimédiás alkotással mére e ék meg magukat az alábbi kategóriákban: e-kultúra, e-tudomány, e-szórakozás, e-egészségügy, Közérdekű információszolgáltatás, e-learning, e-kereskedelem. A nyilvános eredményhirdetésre november 20-án a DAT konferencia keretében került sor. A MATISZ a legjobb művek alkotói közül választo a ki azokat a szervezeteket, amelyeket az Európai Multimédia Fórum Kiválóság a Multimédiában Díjára (European Seal of Excellence in Multimedia) ajánlanak. Hajnalig mula ak Gólyabál A Hallgatói Önkormányzat október 13-án rendezte meg a főiskola hagyományos Gólyabálját a Líceumban. A ünnepélyes megnyitók és a gólyaeskü után a borkóstolás rejtelmeibe veze e be az első éves hallgatókat Tarsoly Csaba egri hegybíró, majd népszerű együ esek hajnalig tartó koncertjein szórakoztak a résztvevők. Szakképzési nívódíj 2007-ben először írt ki pályázatot a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizo ság annak elismerésére, hogy egy szakképző iskola vagy egy felsőoktatási intézmény az ado évben a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzést folytat. A díj régiónként évente maximum 5 intézménynek adományozható. Az Észak-Magyarország régióban egyedül az Eszterházy Károly Főiskola nyerte el a nívódíjas szakképzés címet. A pályázaton elnyert összeg, több mint 14 M Ft, amely felhasználható a nívódíj elnyeréséért kiemelkedő tevékenységet folytató, a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában részt vevő pedagógusok és dolgozók jutalmazására; továbbképzésre; tanulmányutak szervezésére és lebonyolítására; a szakmai képzés fejlesztésére; könyvtárfejlesztésre; illetve beruházásra is. Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke 2007 tavaszi szemeszterében immár 20. alkalommal rendezte meg a pedagógusjelöltek Nagy J. Béla országos helyesírási versenyét. Heves megyébe huszonhárom intézményből érkeztek hallgatók: a tudományegyetemek, a tanárképző és a tanítóképző főiskolák legjobbjai, valamint a révkomáromi Selye János Egyetem, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem és a pozsonyi Comenius Egyetem egy-egy hallgatója mére e e meg magát a döntőben. Dr. Bozsik Gabriella tanárnő aki húsz éve nemcsak hallgatóinkat készíti fel, hanem a szervezést is kézben tartja elmondta, A Környeze udományi Tanszék és a Tűzliliom Egyesület szervezésében szeptember közö került sor a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete által szerveze, A fenntarthatóságra oktatás gyakorlata című rendezvényére. A konferenciának méltó helyszínt ado a főiskola Artium Oratorium Pyrkerianum reprezentatív terme, amelyet dr. Liptai Kálmán dékán nyito meg. Az előadóülés Vida Gábor akadémikus Fenntarthatóság az emberiség dilemmája című előadásával kezdődö, melyet további négy követe, köztük dr. Kárász Imre Lehetőségek és korlátok a felsőoktatásban a környezeti képzés reformja című előadása. A Varázstorony bemutatásának is nagy sikere volt. Hasonlóan igen hasznosnak ítélte a közel 70 Hej, hej, helyesírás! nagy öröm olyan rangos szakmai összejövetelt rendezni, amelyre nemcsak határainkon innen, hanem az országhatáron túli magyar lakta területekről is érkeznek leendő magyartanárok. 27-én a szakmai programon a helyesírás ismert szakemberei tartottak előadásokat időszerű, hasznos helyesírási kérdésekről: dr. Keszler Borbála: Csak a helyesírás problémája az írásjelhasználat?, dr. Fercsik Erzsébet: A tulajdonnevek helyesírásáról, dr. Balázs Géza: Művelődéstörténeti zárványok a helyesírásban, dr. H. Tóth István: Adj esélyt! (Egy helyesírási verseny tapasztalatai), dr. Vörös Ferenc: Helyesírási problémamegoldás felsőfokon. Ezen a napon adta át dr. Hauser. november Az Egerfood hírei Két kutatás-fejlesztési projektet nyújto be október 15-én az Egerfood, illetve a spin off cége, az Eger Innovations K. által vezete konzorcium. Az egyik pályázati program 8 különböző új funkcionális élelmiszer kifejlesztését és exportpiaci bevezetését tűzi ki célul, míg a másik elképzelés tejalapú gyógyászati készítmény kifejlesztésére és gyártására irányul. Prof. Yves Lefur és Julien Jaffré, a dijoni székhelyű ENESAD Aromakutató Intézetének vezetői október közö látogatást te ek az Egerfood RET-ben, és eredményes tárgyalásokat folyta ak a borminősítési rendszerek összehasonlítását célzó együ működések elmélyítéséről, a szenzorikus borvizsgálati eljárások kölcsönös alkalmazhatóságáról, illetve a technológiatranszfer területén adódó lehetőségek kiaknázásáról. Az emberiség dilemmája A fenntarthatóságról résztvevő a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumba, az EKF Környeze ani Intézetébe és a Bükki Nemzeti Park látogatóközpontjába te látogatást is. Csodálatos élményként éltük meg a felnémeti szüret programjába való aktív bekapcsolódást és az Egererdő támogatásával te kisvasutas kirándulást a Vöröskővölgybe. A rendezvényen jelen volt dr. Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter, aki részt ve a Juhász-Nagy Pál-emlékérmek átadásában, és fogadást ado a konferencia résztvevői számára. Pohárköszöntőjében kiemelte a környezeti nevelés fontosságát, a szakmai civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepét és az Eszterházy Károly Főiskola környeze ani képzésekben mutato aktivitását. Kulturális újságírás az Élet és Irodalom szerkesztőségében. A Pale a munkatársai Kovács Zoltán főszerkesztővel beszélge ek a lap történetéről, mai helyzetéről, a magyar médiumokról, életről és irodalomról Zoltán, intézményünk rektora a Nagy J. Béla-emlékplake et, melyet főiskolánk, illetőleg a Magyar Nyelvészeti Tanszék hozo létre. A kuratórium minden évben azokat az oktatókat tünteti ki, akik színvonalasan készítik fel versenyzőiket, cikkeket, előadásokat tartanak, valamint tanulmányokat írnak a versenyhez kapcsolódó kötetbe. A 2007-es év kitüntete je dr. Fercsik Erzsébet, az ELTE BTK Tanárképző Főiskolai Karának oktatója. 28-a, szombat az izgalomban élő, lelkes fiatalok napja volt: a verseny délelő je. Ekkor derült ki, hogy kinek milyen mértékben sikerül alkalmaznia a gyakorlatban a szabályzatból elsajátíto 299 passzust. Folytatás az 5. oldalon

5 . november 5 Töltö káposzta vs. spage i Hallgatók étkezési szokásai az egri főiskolán Felmérés, adatgyűjtés, grafikonok, ábrák. A közvélemény kutat ás. Az egri főiskolások, bármennyire is tűnnek sokszor androidnak, ugyanúgy esznek, mint bármely más földlakó. Ám, hogy mikor és mit, az nem mindig átlagos. A hölgyek tartják magukat a hagyományokhoz és háromnál többször nem ülnek le enni (esetleg nem vallják be a kérdőíven), míg férfitársaik egyötöde nyíltan vállalja: megesik, hogy akár ötnél többször is csillapítják éhségüket. Piacra szinte senki nem jár, leggyakrabban egy-egy szupermarketben, vagy kiskereskedésben vásárolnak a hallgatók és o"hon fogyasztják el a finomságokat. Főzni is ritkán látnak neki. A lányok egyharmada hetente többször, kétharmaduk pedig fiúkkal egyszerre nem főz, vagy ritkán és keveset. Az é"ermek, kifőzdék sem a hallgatók- ból élnek meg, sőt a büfékben is inkább csak az üdítők és a kávé a nyerő. A főiskolai menzán csak a hallgatók 5%-a járt, noha a diákok fele tud róla. Ha jobban elmélyedünk a gasztronómiában, azt mondhatjuk, anyu és nagymama főztje viszik a prímet, második helyen az olasz konyha áll, köszönhetően a számtalan pizzafutár szolgálatnak és Gianni műsorainak. Az indiai és kínai ételkülönlegességek a megkérdeze"ek egynegyedének imponálnak. A diáktársak 7%-a pedig svéd receptekben gondolkodik. A legmeghatározóbb tényező étkezési szokásainkban az órarend, s csak utána következik pénztárcakorlát. Talán nem meglepő, hogy a lányok törődnek többet az egészséges táplálkozással. Sokak számára azonban meglepő lehet, hogy 100 főiskolásból mindössze 2 vegetáriánus, pedig 10 oktatóból 8 szerint a hallgatók rengeteg zöldséget hordanak össze számonkérésekkor Szalonna, hagyma, zsíros kenyér Médianap volt a B -ben! Médianapra hívo" a GTK HÖK október 16-án. Négy előadást hallgatha"ak meg az érdeklődők, mely Farkas Bence rendező, Kamera gyerek kezébe nem való I. című programjával ve"e kezdetét a B épületben. Ezt követően a Kamera gyerek kezébe nem való II. című előadással folytatódo" a rendezvény Nádorfy Lajos operatőr vezetésével, aki kisfilmeket vetíte", melyek közö" volt szociográfiai, néprajzi, turisztikai és egyéb más jellegű alkotás. A fő cél az volt, hogy kide- A sikeres hazai és külföldi nyári program után a főiskola Egres Néptánc Együ"ese Egerben is helyt állt. Elismeréssel fogadták szép magyar táncaikat szeptember végén és október elején az Országos Idegenforgalmi Konferencia vendégeként és az idősek napi központi rendezvényen. Jelenleg nagy elszántsággal, sűríte" próbarenddel készülnek a november végi litvániai Nemzetközi Egyetemi Néptáncfesztiválra. Dr. Pólik József, a Filozófia Tanszék docense Bolyai Kutatói Ösztöndíjat nyert el. Dr. Bozsik Gabriella, a Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskolai tanára október 13-án az ELTE-n a Szemere Gyula anyanyelv-tanítási kutatócsoport által szerveze" szakmai konferencián előadást tarto" Módszertani javaslatok a tulajdonnevek helyesírásának tanításához címmel. Leányka úti gólyaavató rüljön, mikor hiszi el a néző, mikor ítéli valósnak és nem megrendeze"nek, megjátszo"nak azt, amit lát. Délután két órakor ve"e kezdetét Szántó Dávid az m1 sportriporterének interjúórája. A fiatal riportert az emberek úgy ismerik, hogy ő az, akinek nagy füle van és mindig mosolyog. A másfél órás, nagyon lendületes, jópofa és interaktív előadást csak a teremben soron következő óra tudta megszakítani. A Médianap zárásaként Vizler András Reklámok akkor és most című előadását látha"ák a jelenlévők. Szántó Dávid, a főiskolás lányok kedvence Hírek!! Hej, hej, helyesírás! Folytatás a 4. oldalról A feladatlapokat, valamint a tollbamondást Kardos Tamás, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa állíto"a öszsze. Először jeligét kelle" választani minden résztvevőnek, mivel a dolgozatok titkosak voltak. Elsőként egy tollbamondás szövegének lejegyzése te"e próbára a jelenlévőket, hisz bonyolult öszszetételek, problémás személy- és földrajzi nevek szerepeltek a híres dunántúli betyárokról szóló mondatokban. Folytatásként jö" az A és B feladatlap: a magánhangzók és a mássalhangzók időtartama, nehéz helyesírású igék, szóöszszetételek, személynevek, földrajzi nevek alapformában és képzős származékokban, hibás mondatok javítása azaz a helyesírás valamennyi területe előkerült. Míg a zsűri javíto"a a megoldásokat, a vendégek egy idegenvezető társaságában gyönyörködhe"ek a város műemlékeiben. A zsűri neves szakemberekből állt, melynek elnöke dr. Keszler Borbála egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora, az MTA Magyar Nyelvi Bizo"ságának társelnöke, a verseny titkára dr. Bozsik Gabriella kandidátus, főiskolai tanár. Tagok: dr. Hangay Zoltán kandidátus, főiskolai tanár, Kardos Tamás tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet, dr. Laczkó Krisztina egyetemi docens, az MTA Magyar Nyelvi Bizo"ságának tagja, dr. Zimányi Árpád kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár, az MTA Magyar Nyelvi Bizo"ságának tagja. Az eredményhirdetés után Kardos tanár úr végigelemezte a buktatókat, a típushibákat magyarázatokkal, indoklással kiegészítve, miközben mindenki ellenőrizhette a javítást, sőt kérdéseket is feltehete". A zsűri döntése: I. helyezés: Ludányi Zsófia (ELTE), II. helyezés: Juhász Péter (EKF), III. helyezés: Hasap Klára (PPKE). A Hallgatói Klubban zajlo október 3-án az elsős diákok felavatása. Este 8 órától a kollégium aulájában gyülekeztek a gólyák. I Orliczki Zsuzsanna Koll. biz. elnök elmonda a velük az esküt. Majd megkötözve kísérték át őket a főiskola közkedvelt szórakozóhelyére. A welcome drink elfogyasztása után több órás vetélkedő ve e kezdetét. A diákok csapatokba rendeződtek és megpróbálták sikerrel venni a különféle komikus feladatokat. Az estet pedig természetesen buli zárta. A szervezés dicséretet érdemel, az elsősök számára pedig maradandó élményt jelent az avatás Főiskolánk ajándékcsomagjában valamennyi zsűritag, felkészítő tanár és versenyző megkapta a Hagyomány és újítás a helyesírásban című cikk- és gyakorlatgyűjteményt, mely nemcsak a húsz évnek a visszatekintése, hanem jól használható szakmai segítség a 2008-as döntőre való felkészülésben. A versenyzők vidám hangulatban, bizakodva és a viszontlátás örömével távoztak szombat délután Egerből, hisz a szép hagyomány folytatódik a jövő év áprilisában. Hallgatónknak, Juhász Péternek és felkészítő tanárának, dr. Bozsik Gabriella tanárnőnek gratulálunk a szép eredményhez! A rendezvény komoly múltra tekint vissza: ez volt az első olyan országos helyesírási verseny, melyet az akkori szakminisztérium fölkérésére főiskolánk megrendeze" 1987-ben. Ma már szerencsére minden iskolatípusban van igen színvonalas vetélkedés: az általános iskolásoknak a Simonyi Zsigmondról elneveze" verseny döntőjét az ELTE-n rendezik meg; a legjobb középiskolások a Gyulán tartandó Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjére juthatnak el; a felsőoktatási intézményekből pedig a leendő magyartanárok és tanítónők a Nagy J. Béla helyesírás versenyre nevezhetnek be. Dr. Bozsik Gabriella tanárnő tapasztalatai szerint azok a tanulók, akik már általános vagy középiskolás korukban részt ve"ek országos versenyeken, főiskolákra, egyetemekre bekerülve többek közö" a versenyzői rutinjuk mia" általában hamar kiemelkedő eredményeket érnek el. A számítógépek világában élünk, ezért sokan úgy gondolják, nincs szükség helyesírástudásra. De a minden évben tapasztalt érdeklődés és a felkészítő tanárok lelkesedése minduntalan azt bizonyítja, hogy egyformán hisszük és valljuk: műveltségünk egyik fontos mutatója az iskolai években megszerze" helyesírási tudás, egyben eszköz is, hogy a világban minél eredményesebben eligazodjunk.

6 6. november Az ország harmadik működő planetáriuma épült meg az egri főiskolán Csillagtúra a Varázstoronyban Az egri Csodák Palotája csak így emlegetik az idelátogatók a Líceum Varázstornyát áprilisa óta várja a vállalkozó kedvűeket, csodálókat, turistákat, óvodásokat és nyugdíjasokat az Eszterházy Károly Főiskola interaktív a rakciója. A 7 13 méteres teremben főiskolai hallgatók vezetik körbe a kíváncsiskodókat. Látványos és szellemes fizikai kísérletekkel, rendhagyó órákkal igyekeznek megszere etni a természe udomány ezerarcú világát. Dr. Vida József főiskolai tanár a Varázstorony programfelelőse úgy fogalmazo : tudományos játszóházat hoztak létre, amely módszertanában különbözik a Csodák Palotájától. A látogatóknak elmagyarázzák az eszközök működését, há erét, majd mindenki saját maga próbálhatja ki a fizika törvényeit. Az eltelt közel két év ala több mint 25 ezer látogatót vonzo e tudományos napközi. A vendégkönyvet fellapozva a legkisebbek ákombákom köszönetnyilvánításai melle külföldről idelátogatók elismerő szavait is olvashatjuk. A program létrehozásának nem titkolt célja, egy a régióban egyedülálló pályaorientációs központ megalapítása, valamint a közérthető ismeretátadás és a természettudományos ismeretek iránti érdeklődés felkeltése, gerjesztése. A rendhagyó órák a fizika, a kémia és a földrajz sokak számára ismeretlen arcát igyekeznek bemutatni. Olyan előadásokat láthat i a közönség, amelyre máshol nincs lehetősége, így például részese lehet egy túlélő shownak kémikus módra, kísérletezhet 196 C-on vagy betekintést nyerhet egy mamutvadászatba is. Az ilyen bemutatók fontossága megkérdőjelezhetetlen. Nemcsak a szabadidő hasznos eltöltése i a cél. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ére ségi felé közeledve egyre kevésbé népszerűek az olyan tantárgyak, mint a fizika vagy a kémia. Paradox helyze el van dolgunk. Munkaerőpiaci vákuum alakult ki. Szakemberekre egyre inkább szükség lenne, ezzel szemben a szakma iránti érdeklődés fokozatosan csökken. A természe udományok népszerűsítése elengedhetetlenné vált mondta dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelye es. Eger második leglátogato abb helye a Líceum, mely évente közel 150 ezer látogatót fogad. A Csillagászati Múzeum, a Camera Obscura és a terasz mind-mind rengeteg turistát vonzanak. E páratlan lehetőséget kihasználva születhete meg a Varázstorony, amely szerves része a közoktatásnak is. Az Eszterházy Károly által megálmodo intézmény novembertől új szolgáltatással is bővült. Az eredeti csillagvizsgáló funkciót megtartva és rekonstruálva jö létre a legújabb látványosság: a Planetárium. A 30 millió forintos beruházás fő forrása a Decentralizált Szakképzési Alap pályázata volt. Az elnyert összeg, valamint a munkáltatók által felajánlo szakképzési hozzájárulás és az önerő biztosíto a a pályaorientációs szaklaboratórium létrehozását. Az ország harmadik működő planetáriuma épült meg Egerben. Tudományos ismere erjesztésről beszélek mondta dr. Újfaludy László, a Fizika Tanszék vezetője. A mai ember világegyetemről alkoto tudása hiányos, zűrzavaros. Gyengébb lábon áll, mint a középkori emberek világképe. Míg ők azt hi ék, hogy a Föld mindennek a középpontja, ma már tudjuk, hogy ez nem így van, de pontosan csak kevesen képesek meghatározni helyünket az univerzumban. Az Utazás a Föld körül a csillagos ég változatos arca elnevezésű program ezt az űrt hivato megszüntetni. A hat méter átmérőjű kupolára vetíte képen azt láthatjuk, amit szabad szemmel egy nyári éjszaka az égbolton. Azonban i az egyik percben Egerből tekintünk az égre, a következőben már azt láthatjuk, mint az Egyenlítő mentén élő embertársaink. A szerkezet alapfunkcióját tekintve a csillagok járását hivato bemutatni, a Föld bármely pontjáról az égre tekintve. Így láthatjuk azt is, hogy a Föld különböző pontjain más és más a csillagok mozgásának iránya. Az analóg, de digitálisan vezérelhető gépezetet francia mérnökök tervezték. Az új fejlesztést a világon elsőként Egerben használják. Egy A legújabb látványosság, a Planetárium eredetileg hordozható planetáriumot építe ek statikussá. A közel egyórás előadás ala magyarázatokkal, ábrákkal segítik megérteni azt, amit szabad szemmel nem láthatnánk. Az idelátogató nem tudományos konferenciára ül be. A szakértő előadást hangulatos aláfestő zenével színesítik a szervezők, mellyel a hideg antarktiszi éjszakát és a forró ecua dori égboltot még közelebb érezhetjük. Az egészen aprónak tűnő galaxisok később színes kivetítőn tárulnak a szemünk elé. Megismerjük a Magellánról elneveze felhőket, történetüket és alakjukat; magunkénak érezhetjük, habár csak a déli féltekén élők láthatják őket nap, mint nap. Találkozhatunk az ismert csillagképekkel, együ keressük meg a Göncölszekeret, a Fiastyúkot és a Nagy Medvét, tájékozódunk a Dél Keresztje segítségével és karnyújtásnyira közeledik a mindöszsze 2,4 millió fényév távolságra lévő Androméda-köd. Decemberben tekinthetünk a tavaszi égre Kazahsztánból és láthatjuk a Bika csillagképét, akkor is, ha a valóságban éppen esőfelhő takarja. A Planetárium, amely maximum 30 fő befogadására alkalmas, csillagászati ismeretek kiegészítésére (is) szolgál. Ami az iskolákban csak papíron és képeken látható, az most valósághűen tárul elénk. Csodála al nézi az eget felnő és gyermek, az újságíró és a hentes. Majdnem minden tudományággal találkozunk az előadás ala : átszámoljuk a kilométereket, történelmi jelentőségű felfedezésekkel ismerkedünk meg. A fizika számos területe is szóba kerül: a gravitációtól, az erőtereken át, a kinetikáig. Külön programot kínálnak korosztálytól függően is. Óvodai csoportot éppúgy szívesen látnak, mint csillagászokat. A földszinten vásárolt jeggyel a torony minden kiállítása megtekinthető. Vasárnap a tanulók diákigazolvánnyal ingyenesen látogathatják a bemutatókat. Az intézmény természetesen további szolgáltatásokkal is igyekszik bővíteni a leendő pályaorientációs központot. A középtávú célok közö szerepel a csillagvizsgáló működőképessé tétele, valamint a ma is rendkívül népszerű periszkóp felújítása. Turisták ezrei csodálják a történelmi város képét asztalra vetítve, ám a szerkezet az évek folyamán elhasználódo, így időszerűvé vált a restaurálása. Fontos feladat a kupola rendbehozatala is. Igazi kuriózumnak ígérkezik a kronoszkóp technika alkalmazása. A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Intézetének (SZTAKI) munkatársai különleges találmányt fejleszte ek ki. Egy olyan távcsőről van szó, amely segítségével egy idővonalon kiválaszto kornak megfelelően láthatjuk majd a képet. Az épületek melle a járókelők is az általunk meghatározo idősík alapján elevenednek meg. Egyfajta virtuális időgépről beszélhetünk, amely a torony teraszán lenne elhelyezve. A közeljövő terve pedig, hogy a frissen átado Planetárium meghatározóvá váljék a régió oktatásában. Ahogy dr. Kis-Tóth Lajos fogalmazo : Szándékunk, hogy a régióhoz tartozó három megye összes általános és középiskolás diákja tanulmányai során legalább egyszer eljuthasson az egri Varázstoronyba. Mindezt természetesen szerveze formában, pályázat útján kívánjuk megvalósítani.

7 . november 7 Egri siker XIX. Stúdiószínházi Találkozó Véget ért az ötnapos fesztivál, amely már második éve Egerben talált o honra. A szakmai zsűri legfőbb értékelési szempontja a minőség volt. Koltai Tamás kritikus szerint a versenyprogramban szereplő hat előadás izgalmas, formabontó és útkereső. Többségük a vágyakat állíto a szembe a realitással, de korunk jelenségeivel és a bulvármédiával is foglalkoztak. Habis László, Eger polgármestere hangsúlyozta: a város befogadta, és magáénak érzi a fesztivált, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy estéről-estére teltház elő, nagy sikerrel játszo ak a társulatok. A város támogatásával három elismerést oszto ak ki: első helyen díjazták ezer forin al Pintér Béla és Társulata Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög, valamint az egri Gárdonyi Géza Színház Martin MacDonagh A párnaember című produkcióját. 200 ezer forintot ítéltek a Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Művészeti Akadémia Janus Glowacki Negyedik nővérének. Csizmadia Tibor, az egri társulat igazgató-főrendezője elárulta: azt tervezik, hogy ezentúl két évente, az Egri Tavaszi Fesztivál keretében rendezik meg a Stúdiószínházi Találkozót. Jövőre, a 20. jubileumi fesztivált pedig méltóképpen szeretnék megünnepelni. Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög Nőiségünk zavara Mert hogyan is konstatálhatná mibenlétét az ember lánya? Ehhez próbált meg némi segítséget adni Csernusdoki az Ifiházban, legújabb könyve kapcsán tarto előadásán. A nem csekély számú közönségben azonban nem mindenki bizonyult igazi Nőnek. Odamondó-pszichiáterünk két bátor, magát (eddig) ízig-vérig nőnek tartó alanyt analizált, és bár most sem találta fel a spanyol viaszt, mindenkinek volt alkalma mélyen magába nézni. Milyen is a nő, szerinte: vannak a Nőneműek, akik bár erősnek látszanak, mégis rabszolgasorba hajtják fejüket. De akad néhány NŐ a nagybetűs értelemben, az életvidám, a magabiztos, a megalkuvást nem ismerő. És hogy ki melyik kategóriába tartozik, csak a megmére etések során derül ki. Hiszen minden nő nőnemű, de nem minden nőnemű nő. Ui.: Reméljük a doktor úr legközelebb a FÉRFIt veszi górcső alá. Felkavaró előadást lá am október huszonhetedikén, szombaton az egri Gárdonyi Géza Színház stúdiószínpadán. Pintér Béla és társulata hozta el nekünk Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög című darabját. Az előadás meglepő, megdöbbentő és szórakoztató volt. Egy hétre való beszédtémát szolgáltato a családomnak. Remek ötletnek tartom, hogy a közönség a színpad két oldalán helyezkede el. E ől úgy éreztem, hogy én is részese vagyok az eseményeknek. A színészek csodálatosan énekeltek, a kosztümök jók voltak. A jelmeztervező kegyetlen, de hatásos. Pláne a második felvonásban, ahol papírszoknyába öltöztetete férfiak sokkolták a prűdebb nézőket. Az előadás ala éreztem némi Kill Bill-es mellékízt a számban, de ez mostanra tökéletesen elmúlt. Nyilván a japánok okozták. És Angyal Hajnal, aki feltűnően hasonlíto Elle Driverre, akit Deryl Hannah alakíto a Kill Bill-ben. A mi antihősünk éppen csak nem fütyült, miközben mérgeze fecskendőjével közelíte áldozata felé. Összességében olyan darabot lá am, amit nem felejtek el egykönnyen. Hogy hatáskeltő vagy ha tásvadász? Művészi vagy mű vészieskedő? A szakmának készült, vagy a közönségnek? Azt dönt se el mindenki maga. Munkácsy Egerben Munkácsy képeiből nyílt kiállítás október 26-án a Kossuth utcai Zsinagóga Galériában. Pákh Imre, amerikai műgyűjtő Munkácsy képei két éve járják hazánk és a környező országok városait. A tárlat október közepén érkeze városunkba Munkácsról, és Eger a nyolcadik helyszíne. Ezután Kecskemétre kerül, majd kis bécsi kitérővel vissza Amerikába. A galéria teljes átalakuláson ment keresztül, hogy fogadhassa a 27 Munkácsy képet, melyek közö vannak portrék, realista életképek, szalonképek, tájképek, zsánerképek. Ezen felül két Munkácsyt ábrázoló kép is érkeze, Rippl-Rónai József valamint Hans Temple munkái. Mindke en Munkácsy-tanítványok voltak. A Magyar Nemzeti Galériából pedig dokumentációk és többek közö Munkácsy utolsó pale ája érkeze. És a nyitva tartás teljes ideje ala Lakatos Iván Inas a szalonban című filmjét is vetítik, mely a festő életéről szól. A kiállítás január 27-ig látogatható (Kacsándi Éva) Réz Lóránt Szegeden Október 2-án a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Kara és a Ferences Rend szervezésében Collegium Musicum Orgonahangversenyek címmel került sor Szegeden, az Alsóvárosi Ferences Templomban Réz Lóránt orgonaművész koncertjére. Trombitán közreműködtek a zeneművészeti főiskola hallgatói. Annyi bor, ahány szájíz November 10-én rendezte az Egri Borvidékért Alapítvány a II. Márton Napi Újbor Kóstolást. A rendezvényre az alapítvány 14 tagja közül, kilencen készíte ek újbort, s közülük öten Thumerrer Vilmos, i. Gál Tibor, Lőrincz György, Juhász A ila és Tóth Ferenc személyesen hozták el legújabb remekeiket. A városfal úti épületben tarto bemutatón összesen 17-féle bor került terítékre. A kellemes hangulatú, barátias légkörű összejöveteleken a borászok melle az érdeklődők is nemcsak megkóstolha ák a mannákat, hanem történetükről is megtudha ak titkokat. Ahogy Tóth Ferenc fogalmazo : A bor, olyan, mint a csecsemő. Nagy reményekkel vagyunk iránta, hogy majd, ha felnő, büszkék lehessünk rá. A borok melle a Bükki Sajt kézműves sajtház különleges termékeivel is megismerkedhe ek az idelátogatók, hogy egy-két falat sajt és néhány pohár bor melle személyesen is találkozhassanak azokkal a szakemberekkel, akik öszszefogtak a minőségért, a jó borokért és az egri borvidékért. Szerelem, születés, szerelem Október elsején muta ák be a Gárdonyi Géza Színházban a főiskolás színjátszó kör Szerelem, születés, szerelem című darabját. Az érdeklődés nagy volt a darab iránt, a stúdió teljesen megtelt. Jó volt látni a fősulisok lelkesedését, hisz minden jegy elkelt. Az előadás a szereplők saját élményeit dolgozta fel. Az érdeklődés talán ennek a hangvételnek volt köszönhető. A kiinduló pont a Mama, kérlek, meséld el nekem című dal lehete (amit bele is építe ek a darabba). Talán kicsit közhelyszerűen hato. A darab a fiatalok identitáskeresésének, a szülő gyermek viszony, az emberi kapcsolatok, és a szerelem, szeretet egyetemes kérdéseiről szólt. A szereplők meglepő őszinteséggel és nyíltsággal tárták a nézők elé problémáikat, érzéseiket, és frusztrációikat a korosztályra jellemző fanyar iróniával, néhol talán indokolatlannak tűnő trágársággal, de mindenképpen hatásosan. Az egész előadáson érződö egyfajta improvizatív hatás, a szereplők hitelesen mesélték élményeiket a színpad szélére ülve. Bensőséges hangvétel határozta meg az előadást, néha egy-egy dal, amit tudomásom szerint szintén a szereplők írtak. A meghatározó motívum a születés és a fiatalság volt, azonban a darab végén elhangzó dalban, és az egész darabban végig megjelenő kiábrándultság számomra nem volt összeegyeztethető azzal az alaphelyze el, hogy i és most fiatalok mesélik élményeiket. Vagy tényleg ez lenne jellemző a mai i úságra? A kiábrándultság? Mintha valami régi szocialista realista darab kúszo volna bele néhol a október 1-i előadásba. A huszonéves hamvasság átütö 50-es kiábrándultságba, de talán ez is volt a cél. Mindemelle a humor végigkísérte a darabot, ami kicsit oldo, az i -o drámaiba átcsapó hangulaton. Az előadást talán élménybeszámolóként lehetne felfogni, hiszen egy-két kivétellel a jelenetek nem színpadi eseményként jelentek meg, viszont így is élvezhető, talán élvezhetőbb és hitelesebb volt mint előadva. A darab címe a körforgást üzeni a nézőknek és azt, hogy végül minden visszafordul önmagába. Azt hiszem, az előadás végül elérte a célját, szórakoztato és elgondolkodtato, összességében ötletes munka volt. Eredeti, többnyire közhelyektől mentes, csak annyi elvontsággal, ami még nem megterhelő. Aki csak egy kicsit is kedveli a színházat, annak biztosan tetsze. Az elmesélt történetek érdekesen kapcsolódtak egymásba, a nézők figyelmét az előadás egész ideje ala lekötö ék. A darab végén igazinak tűnő őszinteséggel kiabálják a szereplők az utolsó dalt, mintha már eljárt volna fele ük is az idő, és ráébredtek volna hogy az élet nehéz és vacak, talán találnak szerelmet, talán nem. Ez a járda szélén veszteglő i úság komédiája és drámája.

8 . november 8 Helló Turist! ' Lapzártánk idején már leese az első hó. Mire lapunk megjelenik, a zh-írások melle már lehet tisztogatni a cipőket. Lapunk szerkesztői minden főiskolai dolgozónak és hallgatónak tömö mikuláscsomagot kívánnak Pedszakest Never Dies A címben felsejlő magyar angol hibrid kifejezésegyü"es szünet elő"ről lehet ismerős, a még le nem szaggato" plakátokról, s egy már-már hagyományosnak is mondható rendezvényre utal. Október 24-én, a HK-ban megint megrendezésre került egy esemény, melynek neve szakest. Pedagógia Szakest! Ám ha már James Bondnál maradunk, azt is mondhatnánk, hogy Pedszakest(s) are forever, Die another Pedszakest, valamint hogy a Pedszakest Royal. És ez faktum! Az idei gólyák felavatása (amely önpelenkázással történt idén, épeszűnek egyáltalán nem nevezhető szövegre) és az évfolyamok közti versengés megint nem maradt el. A guberáló, etető, ivó, táncoló, öltöző-vetkőző életmód még mindig jellemző a pedszakusz hallgatuszra, s nem szégyelli igénybe venni tanárai segítségét sem a pontok megszer- zéséhez. Különösen nagy sikert arato" a héliumos lufival szavalás okozta auditív sokk, valamint a rövid filmbejátszások spontán szinkronizálása, amely ala" sokak könnycsatornája került közel a kiapadáshoz. A remek feladatokat, a magas színvonalú szervezést, a finom zsírosdeszkákat, a profi zsűri szervezését az idei harmadévfolyamnak lehet megköszönni, különösen Poczok Juditnak, Katona Évának és Busku Jánosnak. A tavalyi szakest nagyon magas színvonalát próbáltuk megcélozni és az eddigi visszajelzések alapján ez sikerült is árulta el lapunknak János. Busku János. Az ádáz küzdelem után, amelyet ez évben (is) a negyedikesek nyertek jogosan, kezdetét ve"e a pedesek már megszoko" rituáléja, a zárásig tartó ritmikus testrázás nosztalgikus muzsikákra. Folytatása következik (a következő évben)!! &! Helló Turist, du bist in Wien, ist the capital of Österreich idézték sokszor, bár kicsit átformálva a jól ismert Emil.Rulez! számot, a tanulmányi kiránduláson, a nyomtato" sajtó és az elektronikus sajtó szakirányosok október közö". A buszon indulás után kioszto"ák a vademecumot (esetünkben útikalauzt jelent), majd később megkaptuk a Die Presse című osztrák napilapot ismerkedés céljából, ugyanis ezen újság szerkesztősége volt a bécsi utunk első állomása. A Die Presse, a grazi székhelyű Styria kínálatában megjelenő nagy hagyományokkal rendelkező, konzervatív lap. Az újság marketingjével foglalkozó hölgy angolja kicsit gyors volt, de ez nem okozo" megértésbeli gondokat. A napilap után megérkeztünk az ORF (Osztrák Rádió és Televízió) székházába, ahol 150 ezer eurós kamerától kezdve, hatalmas stúdiókon át, élményszobán keresztül bemuta"ák nekünk az osztrák közszolgálati rádió épületét és működését. Ez a konszern uralja az elektronikus médiapiacot Ausztriában. Nagy élmény volt a különböző kameratrükkök bemutatása a blue box-ban a mi közreműködésünkkel, ahol Supermanként repültünk, lovat simoga"unk, és a Diszkópatkányok What is love-jára táncoltunk. Az első estén némelyek úgy gondolták, bevetik magukat a nagy bécsi éjszakai életbe, majd útbaigazítások sorozatával meg- találták a közelben azt a helyet, ahová másnap este is betértek Wieselburgert, Puntigamert és Almdudlert kortyolgatni. A kirándulás második napján Hü"eldor`ól bebuszoztunk a Ringre, majd frizurátpróbáló erős szélben megnéztük a Parlament és a Bécsi Egyetem épületét, közben fotók tömkelegét készíte"ük el az utókor számára. Délelő" tíz órakor tárt kapukkal várt minket a városháza (Rathaus), ahol Frau Mag. Andrea Leitner, a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatárs bemuta"a a Rathaus kommunikációját, a Bécset népszerűsítő kisfilmet, a különböző kampányokat a biztonságért és a zöldövezetekért. Ezt követően már szinte ismerősként tértünk vissza a Die Presse székházába, ahol a Profil című osztrák gazdasági hetilap is működik. A laptörténeti előadás után értünk jö" a Városháza busza, Havi humor Piroska megy a nagymamához, mikor a farkas kiszól a bokorból: Piroska, mi van a kosaradban? Kenyér válaszol Piroska megijedve. És még? Bor. Papír nincs? Két medve beszélget: Maga nős? Nem, én még csak jegyesmedve vagyok. Hogy hívják a háromdimenziós szekeret? Térfogat. Hogy hívják azt a ragadozót, amelyik bűnözőket eszik? Gonosztevő. Miért csukták le a papot? Szertartásért. A medvecsaládnál összejövetel van. Az anyamedve megszólal: Kisfiam, még be sem mutatkoztál a vendégeknek. Bocs! Mi a különbség a mókus és a patkány közö"? Semmi, csak a mókusnak jobb a sajtója. Mit csinál a ferde hajlamú vadász, ha meglátja a rókát? Meghúzza a ravaszt. A nyuszigyerek sírva megy haza. Az apja megáll elő"e, feltűri az ingujját, és így szól: Ki bánto", fiam? A medve! szipogja a kisnyuszi. Az apja visszahúzza, és így szól: Te bajod! Miért szívóztál vele? Mi az, ugat és futballozik? Labdarúgó EB. Meddig bírja a teve víz nélkül? Élete végéig. Hogy hívják az elefántok társadalmi krízisét? Ormányválság. melyet ingyen bocsáto"ak rendelkezésünkre egy Modernes Wien városnézési programra. A Gasometerekig juto"unk ezzel a járművel, majd hirtelen egy másik buszon találtuk magunkat, mert az elsőt a Polizei nélkülünk, de a csomagjainkkal együ" kivette a forgalomból egy vizsgálatra. A városnézés ala" lá"uk a Pratert, a Hundertwasser házat, az Operát, Mozart lakóhelyét és még sorolhatnám, hogy mennyi csodás dolgot, de hely hiányában ezt nem teszem. Az út végén megtapasztaltuk, milyen kiszállni egy buszból az útkereszteződés kellős közepén. A harmadik napon a Belwedere kastélyhoz mentünk, ahol szabad programmal telt a délelő". Dél körül indultunk haza kedves sofőrjeinkkel, akiknek nem okozo" problémát, hogy szinte ötpercenként fűtésre vonatkozó, illetve zenehangosítási kérésekkel fordultunk hozzájuk. Mozart városát fájó szívvel hagytuk el, de azzal az elhatározással, hogy nem utoljára járunk Európa egyik legszebb helyén. Milyen a pók lakása? Csupa hálószoba! Ki hiszi el, hogy a fekete macska szerencsétlenséget okoz? Az összes egér. Honnan lehet felismerni a repülő nyulat? Sas van a hátán. Hogy hívják a tetovált bálnát? Ábráscet. Hajnalban zörögnek egy mekkai könyvesbolt ajtaján. A boltos álmosan nyit ajtót. Miben segíthetek? Korán van? Szia kígyó! Bocs hogy a múltkor csúfoltalak, amiért nincs lábad... Semmi baj! Biztos? Persze! Akkor kezet rá! Mi van akkor, ha felborul a kombájn? Magömlés. % &. Főszerkesztő:!! Főszerkesztő-helye"esek:!, Főmunkatársak:,, Fotó: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: & & & Munkatársak:,!,! ',!,!,,,,!!,, ( &, & &!,,! ',,,,,, ', ',,, '!,,, (, ',,!,!!!, %,,,,,! %,! ',!. Hirdetésszervező: ' Kiadja az Eszterházy Károly Főiskola Felelős kiadó: Líceum Kiadó A szerkesztőség címe: Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoport, 3300 Eger, Egészségház u. 4. Tel.: (+36 36) / Nyomdai munkák: B. V. B. Nyomda és Kiadó K%., Eger, ügyvezető: ^_ _, tel.: (+36 36) Megjelent 5000 példányban ISSN

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2007. szeptember 21 2007. október 20-ig

2007. szeptember 21 2007. október 20-ig 2007. szeptember 21 2007. október 20-ig 1. A főiskola 2008. szeptember 1-től az új szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően felsőfokú szakképzési programokat kíván indítani csecsemő és gyermeknevelő-gondozó,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 30/2015. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok

A magyar. GeoGebra közösség. Papp-Varga Zsuzsanna November 6. Varga Tamás Módszertani Napok A magyar GeoGebra közösség Papp-Varga Zsuzsanna vzsuzsa@elte.hu 2010. November 6. Varga Tamás Módszertani Napok Miről lesz szó? Magyarország a nemzetközi GeoGebra térképen Magyarországi tevékenységek A

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa az 5/2016. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA RÉSZTVEVŐI RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1 Bács-Kiskun

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben